MSI Optix G272 MONITOR Bruksanvisning

Add to my manuals
33 Pages

advertisement

MSI Optix G272 MONITOR Bruksanvisning | Manualzz

Optix-serien

LCD-skärm

Optix G242 (3BA4)

Optix G242P (3BA4)

Optix G272 (3CB5)

Optix G272P (3CB5)

Innehåll

Komma igång ................................................................................................................3

Förpackningens innehåll ........................................................................................ 3

Installera skärmstativet ......................................................................................... 4

Ställa in skärmen ................................................................................................... 6

Skärmöversikt ........................................................................................................ 8

Anslut skärmen till datorn ................................................................................... 11

OSD-inställning ..........................................................................................................13

Navi Key (Navigeringsknapp) ............................................................................... 13

Snabbtangent ........................................................................................................ 14

OSD-menyer ...............................................................................................................15

Gaming .................................................................................................................. 15

Professional (Professionell) ................................................................................. 17

Image (Bild) .......................................................................................................... 18

Input Source (Indatakälla) .................................................................................... 19

Navi Key (Navigeringsknapp) ............................................................................... 20

Setting (Inställning) .............................................................................................. 21

Specifikationer ............................................................................................................23

Förinställda visningslägen .........................................................................................25

Felsökning ...................................................................................................................28

Säkerhetsinstruktioner ..............................................................................................29

Rättsliga meddelanden ..............................................................................................31

Granskning

V1.0, 2020/11

2

Innehåll

Komma igång

Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran. Var försiktig vid anslutning av kringutrustning och när du håller i enheterna. Använd en jordansluten handledsrem för att undvika statisk elektricitet.

Förpackningens innehåll

Övervaka

Dokumentation

Tillbehör

Optix G242 (3BA4)

Optix G242P (3BA4)

Optix G272 (3CB5)

Optix G272P (3CB5)

Snabbstartguide

Registreringskort

Garantikort

Stativ med skruv(ar)

Stativfot med skruv(ar)

Stativskydd

Strömsladd

Strömadapter

Kablar HDMI-kabel (tillval)

Viktigt

∙ Kontakta platsen där du köpte produkten eller en lokal återförsäljare om något av föremålen är trasigt eller saknas.

∙ Paketets innehåll kan variera beroende på land.

Komma igång

3

Installera skärmstativet

Viktigt

∙ Placera skärmen på en mjuk skyddad yta för att undvika repor på skärmpanelen.

∙ Använd inte vassa föremål på panelen.

∙ Spåret för att montera stativets fäste kan även användas för väggmontering.

Kontakta återförsäljaren för en passande väggmonteringssats.

Optix G242P/Optix G272P

1. Lämn kvar skärme i den skyddande skumförpackningen. Passa ihop stativet med spåret på bildskärmen.

2. Fäst stativet med skruvarna.

3. Montera stativets fot på stativet och dra åt skruven för att fästa stativets fot.

4. Stativets fäste måste vara ordentligt fastsatt innan du ställer bildskärmen upp.

2

1 3

4

Komma igång

Optix G242/ Optix G272

1. Lämn kvar skärme i den skyddande skumförpackningen. Passa ihop stativet med spåret på bildskärmen. Fäst stativet med skruvarna.

2. Montera stativets fot på stativet och dra åt skruven för att fästa stativets fot.

3. Passa ihop låsen för att sätta på stativskyddet.

4. Stativets fäste måste vara ordentligt fastsatt innan du ställer bildskärmen upp.

1

2

3

Komma igång

5

Ställa in skärmen

Denna skärm är konstruerad för att maximera visningskomforten med inställningsmöjligheterna.

Viktigt

∙ Undvik att trycka på skärmpanelen när du ställer in den.

∙ Luta skärmen lite bakåt innan du vrider den.

Optix G242P/Optix G272P

-5 O 20 O

130mm

90 O 90 O

45 O

6

Komma igång

45 O

Optix G242/ Optix G272

-5

O

20

O

Komma igång

7

Skärmöversikt

Optix G242P/Optix G272P

2

3

4

8

Komma igång

5

6 6 7 8

1

Optix G242/ Optix G272

1

2 4

5

6 6 7 8

Komma igång

9

1 Power Button (Strömknapp)

2 Navi Key (Navigeringsknapp)

3 Kabeldragningshål

4 Kensingtonlås

5 Strömkontakt

6

HDMI 1.4-port

7 DisplayPort

8 Hörlursuttag

10

Komma igång

Anslut skärmen till datorn

1. Stäng av din dator.

2. Anslut videokabeln från skärmen till din dator.

3. Koppla ihop skärmens strömadaptor och strömkabel. (Figur A)

4. Anslut strömadaptorn till skärmens strömuttag. (Figur B)

5. Anslut strömkabeln till eluttaget. (Figur C)

6. Starta skärmen. (Figur D)

7. Starta datorn så upptäcker skärmen signalen automatiskt.

Optix G242P/Optix G272P

D

B

A

C

Komma igång

11

Optix G242/ Optix G272

D

B

A

C

12

Komma igång

OSD-inställning

Detta kapitel behandlar väsentlig information om OSD-inställningar.

Viktigt

All information kan ändras utan föregående meddelande.

Navi Key (Navigeringsknapp)

Skärmen har en Navi Key (Navigeringsknapp), en kontroll med flera riktningar som ger dig möjlighet att navigera Skärmmenyn (OSD).

Optix G242P/Optix G272P

OSD-inställning

13

Optix G242/ Optix G272

Upp / Ner / Vänster / Höger:

∙ välj funktionsmenyer och föremål

∙ justera funktionsvärden

∙ öppna/stänga funktionsmenyer

Tryck på (OK):

∙ startar bildskärmsvisning (OSD)

∙ gå in på undermnyer

∙ bekräfta ett val eller en inställning

Snabbtangent

∙ Användaren kan öppna funktionsmenyerna Game Mode (Spelläge), Screen

Assistance (Skärmassistens), Alarm Clock (Väckarklocka) och Input Source

(Indatakälla) genom att flytta Navi Key (Navigeringsknapp), ned, vänster eller höger när OSD-menyn är aktiv.

∙ Användaren kan anpassa de egna kortkommandona för att öppna olika funktionsmenyerna.

14

OSD-inställning

OSD-menyer

Gaming

Menynivå 1

Game Mode

(Spelläge)

Menynivå 2/3

User (Användare)

FPS

Racing

RTS

RPG

Night Vision

(Mörkervisning)

OFF (AV)

Normal

Strong (Stark)

Strongest (Starkast)

Response Time

(Svarstid)

A.I.

Normal

Fast (Snabb)

Fastest (Snabbast)

Beskrivning

∙ Alla föremål kan anpassas av användare.

∙ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

∙ Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa lägestypen.

∙ Denna funktion optimerar bakgrundens ljusstyrka och rekommenderas för FPS-spel.

∙ Användare kan anpassa Svarstid i alla lägen.

∙ Svarstid gråtonas när Anti Motion

Blur (Anti-rörelsoskärpa) är aktiverad.

∙ Svarstiden måste ställas in på Fast

(Snabb) när Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) är inaktiverad.

OSD-menyer

15

Menynivå 1

Anti Motion

Blur (Antirörelsoskärpa)

Refresh Rate

(Uppdat.

förhållande)

Alarm Clock

(Alarm)

Menynivå 2/3

OFF (AV)

ON (PÅ)

Location

(Placering)

Överst vänster

Överst höger

Nederst vänster

Längst ned till höger

OFF (AV)

ON (PÅ)

Location

(Placering)

Överst vänster

Överst höger

Nederst vänster

Längst ned till höger

OFF (AV)

15:00 00:01 ~

99:59

30:00

45:00

60:00

Beskrivning

∙ När Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) är aktiverat, kan

HDCR och Brightness (Ljusstyrka) inte aktiveras, och kommer att gråtonas.

∙ Svarstid gråtonas när Anti Motion

Blur (Anti-rörelsoskärpa) är aktiverad.

∙ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) måste vara inaktiverad när Adaptive

Sync (Anpassbar synkronisering) är

ON (På).

∙ Användare kan anpassa

Uppdateringsförhållande i alla lägen.

∙ Standardplacering för

Uppdateringförhållande är längst upp till vänster. Placeringen kan anpassas i OSD-menyn. Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa placeringen av

Uppdateringsförhållande.

∙ Denna skärm följer och fungerar på operativsystemets förinställda

Uppdateringsförhållande för skärmen.

∙ Användare kan anpassa Alarm i alla lägen.

∙ När du ställt in tiden, tryck på OKknappen för att aktivera tidtagaren.

∙ Standardplacering för Alarm är längst upp till vänster. Användare kan själva välja placering.

16

OSD-menyer

Menynivå 1 Menynivå 2/3

Screen

Assistance

(Skärmassistens)

None (Ingen)

Beskrivning

∙ Användare kan anpassa

Skärmassistens i alla lägen.

∙ Skärmassistens har inga standardinställningar.

Adaptive-Sync

(Anpassbar synkronisering)

OFF (AV)

ON (PÅ)

∙ Adaptive-Sync (Anpassbar synkronisering) förhindrar screen tearing.

∙ DisplayPort- eller HDMI-standard

är AV och kan anpassas till PÅ/

AV i alla lägen, upplösningar, indatakällor och olika skärmars uppdateringshastighet.

∙ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) inaktiveras om Adaptive-Sync

(Anpassbar synkronisering) är aktiverad.

Professional (Professionell)

Menynivå 1

Pro Mode

(Proffsläge)

Eye Saver

Menynivå 2

ON (PÅ)

Beskrivning

User (Användare) ∙ Standardläget är Användare.

Reader (Läsare)

∙ Alla föremål kan anpassas av användare.

Cinema (Bio)

∙ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

Designer

∙ Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa lägestypen.

OFF (AV) ∙ Eye Saver skyddar dina ögon mot blått ljus.

När den är aktiverad, anpassar Eye Saver skärmens färgtemperatur till ett gulare sken.

∙ Användare kan anpassa Eye Saver i alla lägen.

∙ När Proffsläget är inställt på Läsare, måste

Eye Saver aktiveras.

OSD-menyer

17

Menynivå 1

HDCR

Menynivå 2

OFF (AV)

ON (PÅ)

Anti Motion

Blur (Antirörelsoskärpa)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Image

Enhancement

(Bildförbättring)

OFF (AV)

Weak (Svag)

Medium

Strong (Stark)

Strongest

(Starkast)

Image (Bild)

Menynivå 1

Brightness

(Ljusstyrka)

Menynivå 2/3

0-100

Contrast

(Kontrast)

0-100

Beskrivning

∙ Användare kan anpassa HDCR i alla lägen.

∙ HDCR förbättrar bildkvaliteten genom att

öka bildkontrasten.

∙ När HDCR är PÅ, kommer Ljusstyrka att gråtonas.

∙ HDCR och Anti Motion Blur kan inte aktiveras samtidigt.

∙ När Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa)

är aktiverat, kan HDCR och Brightness

(Ljusstyrka) inte aktiveras, och kommer att gråtonas.

∙ Svarstid gråtonas när Anti Motion Blur

(Anti-rörelsoskärpa) är aktiverad.

∙ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) måste vara inaktiverad när Adaptive Sync

(Anpassbar synkronisering) är ON (På).

∙ Bildförbättring förbättrar bildens kanter för att förbättra konturskärpan.

∙ Användare kan anpassa Bildförbättring i alla lägen.

Beskrivning

∙ Användare kan anpassa

Ljusstyrka i lägena Användare,

RTS, RPG och Läsning.

∙ Ljusstyrkan kommer att gråtonas när Anti Motion Blur

(Anti-rörelsoskärpa) eller HCDR

är aktiverad.

∙ Användare kan anpassa Kontrast i alla lägen.

18

OSD-menyer

Menynivå 1

Sharpness

(Skärpa)

Color

Temperature

(Färgtemperatur)

Cool (Kall)

Normal

Warm (Varm)

Customization

(Anpassning)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Screen Size

(Skärmstorlek)

Menynivå 2/3

0-5

Auto

4:3

16:9

Beskrivning

∙ Användare kan anpassa Skärpa i alla lägen.

∙ Skärpan förbättrar tydlighet och bilddetaljer.

∙ Standardfärgtemperatur är

Normal.

∙ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

∙ Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa lägestypen.

∙ Användare kan anpassa

Färgtemperatur i

Anpassningsläget.

∙ Användare kan anpassa

Skärmstorlek i alla lägen, upplösningar och uppdateringsförhållanden.

∙ Standard är Auto.

Input Source (Indatakälla)

Menynivå 1 Menynivå 2 Beskrivning

HDMI1

HDMI2

DP

Auto Scan

(Automatisk sökning)

OFF (AV)

ON (PÅ)

∙ Användare kan anpassa Indatakälla i alla lägen.

∙ Användaren kan använda navigeringsknappen för att välja ingångskälla med nedanstående status:

• När ”Auto Scan” (Automatisk sökning) står på ”OFF” (Av) med bildskärmen på energisparläge.

• När meddelanderutan "No Signal" (Ingen signal) visas på skärmen.

OSD-menyer

19

Navi Key (Navigeringsknapp)

Menynivå 1

Up / Down / Left

/ Right (Upp /

Ner / Vänster /

Höger)

Menynivå 2

OFF (AV)

Brightness

(Ljusstyrka)

Game Mode

(Spelläge)

Screen

Assistance

(Skärmassistens)

Alarm Clock

(Alarm)

Input Source

(Indatakälla)

Refresh Rate

(Uppdat.

förhållande)

Information on Screen

(Information på skärm)

Beskrivning

∙ Standardinställning för uppknappen är spelläge.

∙ Standardinställning för nedknappen är

Skärmassistens.

∙ Standardinställning för vänsterknappen

är Alarm.

∙ Standardinställning för högerknappen är

Indatakälla.

∙ Alla navigeringsknappobjekt kan anpassas via OSD-menyer.

20

OSD-menyer

Setting (Inställning)

Menynivå 1

Language

(Språk)

Transparency

(Transparens)

OSD-Time

Out (OSDfrånkoppling)

Power Button

(Strömknapp)

Menynivå 2

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

Bahasa Indonesia

Türkçe

(Fler språk kommer inom kort)

0~5

5~30 s.

Beskrivning

∙ Det standardinställda språket är engelska.

∙ Användare måste trycka på OKknappen för att bekräfta och verkställa språkinställningen.

∙ Språk är en självständig inställning.

Användares egna språkinställningar kommer att åsidosätta standardinställningen. När användare väljer Ja på Återställ, kommer språket inte att ändras.

∙ Användare kan anpassa Transparens i alla lägen.

∙ Användare kan anpassa OSD-frånkoppling i alla lägen.

OFF (AV)

Standby (Paus)

∙ När den står på OFF (Av) kan användaren trycka på strömbrytaren för att stänga av bildskärmen.

∙ När den står på Standby (Paus) kan användaren trycka på strömbrytaren för att stänga av skärmpanelen och bakgrundsljuset.

OSD-menyer

21

Menynivå 1

Information on Screen

(Information på skärm)

Menynivå 2

OFF (AV)

ON (PÅ)

Reset

(Återställ)

YES (JA)

NO (NEJ)

Beskrivning

∙ Informationen om bildskärmens status kommer att visas på skärmens högra sida.

∙ Användare kan aktivera eller inaktivera informationen på skärmen. Standard är

AV.

∙ Användare kan återställa till OSDfabriksinställningar i alla lägen.

22

OSD-menyer

Specifikationer

Modell

Storlek

Välvning

Paneltyp

Upplösning

Bildformat

Ljusstyrka (cd/m2)

Kontrastförhållande

Uppdat.förhållande

Svarstid

Ingående gränssnitt

I/O

Visningsvinklar

DCI-P3*/ sRGB

Ytbehandling

Visningsfärger

Bildskärmens energialternativ

Specfikationer för strömadapter

Ineffekt

Uteffekt

Justering (lutning)

Optix G242/Optix G242P/Optix G272/Optix G272P

23,8 tums (Optix G242/ Optix G242P)

27 tum (Optix G272/Optix G272P)

I/T

IPS

1920 x 1080 på 144Hz

16:9

250 (norm.)

1000:1

144Hz

1 ms (MPRT)

∙ HDMI 1,4-port x2

∙ DisplayPort x1

∙ HDMI 1,4-port x2

∙ DisplayPort x1

∙ Hörlursuttag x1

178°(H) , 178°(B)

95%/ 128% (Optix G242/ Optix G242P)

92 %/120 % (Optix G272/Optix G272P)

Reflexskydd

16,7M

20V 2,25A.

Modell: ADPC2045

100~240 V växelström, 50~60 Hz, 1,5A

20V 2,25A.

-5° ~ 20°

Specifikationer

23

Modell

Justering (höjd)

Justering (vridning)

Justering (vridning)

Kensingtonlås

VESA-montering

Mått (B x H x D)

Vikt

Miljö

Drift

Förvaring

Optix G242/Optix G242P/Optix G272/Optix G272P

0 - 130 mm (Optix G242P/Optix G272P)

-45° - 45° (Optix G242P/Optix G272P)

-90° - 90° (Optix G242P/Optix G272P)

Ja

∙ Typ av platta: 100 x 100 mm

∙ Skruvtyp: M4 x 10 mm

• Gängdiameter: 4 mm

• Gängans delning: 0,7 mm

• Gänglängd: 10 mm

540,3 x 411,6 x 228,2 mm (Optix G242)

540,3 x 514,3 x 233,7 mm (Optix G242P)

612,5 x 444,3 x 228,2 mm (Optix G272)

612,5 x 403,6 x 233,7 mm (Optix G272P)

3,33 kg (netto), 5,0 kg (brutto) (Optix G242)

5,36 kg (netto), 7,66 kg (brutto) (Optix G242P)

4,33 kg (netto)/ 6,63 kg (brutto) (Optix G272)

6,40 kg (net)/8,80 kg (brutto) (Optix G272P)

∙ Temperatur: 0℃ till 40℃

∙ Fukt: 20 % till 90 %, utan kondens

∙ Höjd: 0 ~ 5 000m

∙ Temperatur: -20℃ till 60℃

∙ Fukt: 10% till 90 %, utan kondens

* Baserad på CIE1976 teststandarder.

24

Specifikationer

Förinställda visningslägen

Standard Upplösning

VGA 640x480

Optix G242/ Optix G242P

HDMI DP på 60Hz V V

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

DOS

Full HD

720x400

800x600 på 67Hz V på 72Hz V på 75Hz V på 70Hz V på 56Hz V på 60Hz V

1024x768 på 72Hz V på 75Hz V på 60Hz V på 70Hz V på 75Hz V på 75Hz V 1152x864

1280x720

1280x960 på 60Hz V på 60Hz V

1280x1024 på 60Hz V

1440x900 på 75Hz V på 60Hz V

1680x1050 på 60Hz V

640x350 på 70Hz V

720x400 på 70Hz V

1920x1080 på 60Hz V på

144Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Läge

480P 640x480P

Optix G242/ Optix G242P

Videotid upplösning

HDMI på 60Hz V

DP

V

720x480P V V

1440x480P V V

Förinställda visningslägen

25

Läge

576P

720P

1080P

Videotid upplösning

720x576P

1440x576P på 50Hz V

V

1280x720P på 50Hz V

Optix G242/ Optix G242P

HDMI DP

V

V

V

1920x1080P på 50Hz V på 60Hz V på

120Hz

V

V

V

V

Standard Upplösning

VGA

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

DOS

640x480

720x400

800x600

1024x768

1152x864

1280x720

1280x960 på 60Hz V på 70Hz V på 75Hz V på 75Hz V på 60Hz V på 60Hz V

1280x1024 på 60Hz V på 75Hz V

1440x900 på 60Hz V

1680x1050 på 60Hz V

640x350 på 70Hz V

720x400 på 70Hz V på 60Hz V på 67Hz V på 72Hz V

Optix G272/ Optix G272P

HDMI DP

V

V

V på 75Hz V på 70Hz V på 56Hz V på 60Hz V på 72Hz V på 75Hz V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

26

Förinställda visningslägen

Standard Upplösning

Full HD 1920x1080 på 60Hz V på

144Hz

V

Optix G272/ Optix G272P

HDMI DP

V

V

Läge

480P

576P

1080P

Videotid upplösning

640x480P

720x480P på 60Hz V

V

1440x480P V

1440x576P på 50Hz V

1920x1080P på 60Hz V på

120Hz

V

Optix G272/ Optix G272P

HDMI DP

V

V

V

V

V

V

Förinställda visningslägen

27

Felsökning

Strömindikatorn är släckt.

• Tryck på skärmens strömknapp igen.

• Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.

Ingen bild.

• Kontrollera att datorns grafikkort sitter i ordentligt.

• Kontrollera att datorn och skärmen är anslutna till eluttag och är påslagna.

• Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.

• Datorn kan vara i Viloläge. Tryck på en valfri knapp för att aktivera skärmen.

Skärmbilden har inte rätt storlek eller är inte centrerad.

• Se Förinställda visningslägen för att anpassa datorns inställningar så att de passar bildskärmen.

Ingen Plug & Play.

• Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.

• Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.

• Kontrollera om datorn och grafikkortet är kompatibla med Plug & Play.

Ikonerna, typsnittet eller skärmen är oklara, suddiga eller har färgproblem.

• Undvik att använda förlängningskabel för video.

• Justera ljusstyrka och kontrast.

• Justera RGB-färg eller tona färgtemperatur.

• Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.

• Kontrollera om det finns böjda stift på signalkabelns kontakt.

Skärmen flimrar eller visar vågor.

• Ändra uppdateringsförhållandet för att passa skärmens kapacitet.

• Uppdatera grafikkortets drivrutiner.

• Håll skärmen borta från elektriska enheter som kan orsaka elektromagnetiska interferenser (EMI).

28

Felsökning

Säkerhetsinstruktioner

∙ Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt.

∙ Alla uppmaningar och varningar på enheten eller i bruksanvisningen skall följas.

∙ Vänd dig endast till kvalificerad personal för service.

Strömförsörjning

∙ Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in på området 100 V-240 V innan enheten ansluts till eluttaget.

∙ Om elsladden har en trestiftskontakt, ska det skyddande jordstiftet inte inaktiveras från kontakten. Enheten måste anslutas till ett skyddsjordat uttag.

∙ Kontrollera att strömförsörjningen på installationsplatsen har en kretsbrytare för

120/240 V, 20 A (maximalt).

∙ Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om enheten inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen.

∙ Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting ovanpå nätsladden.

∙ Om enheten har en adapter, använd enbart den medföljande växelströmsadaptern från MSI, som är godkänd för användning tillsammans med enheten.

Batteri

Vidta speciella försiktighetsåtgärder om enheten har ett batteri.

∙ Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. Ersätt endast med samma eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren.

∙ Undvik att kassera batterier i eld eller en varm ugn, att krossa det mekaniskt eller skära av ett batteria batteri, vilket kan orsaka en explosion.

∙ Undvi att lämna ett batteri i miljö med extremt hög temperatur eller extremt lågt lufttryck, som kan orsaka en explosion eller att lättantändlig vätska eller gas läcker ut.

∙ Förtär inte ett batteri. Om man sväljer mynt-/knappcellsbatteri, kan det orsaka allvarliga invärtes frätskador, och kan leda till döden. Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.

EU:

Batterier, batteripaket och ackumulatorer får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in dem på närmaste återvinningscentral enligt gällande miljölagstiftning.

Taiwan:

廢電池請回收

För bättre miljöskydd bör förbrukade batterier samlas in separat för

återvinning eller speciell kassering.

Säkerhetsinstruktioner

29

Kalifornien, USA:

Knappcellsbatteriet kan innehålla perkloratmaterial och måste hanteras på ett speciellt sätt vid kassering i Kalifornien.

För mer information, besök: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

Miljö

∙ För att minska möjligheten till värmerelaterade skador eller överhetting av enheten, ska den inte placeras på mjuk, ostadig yta för att inte enhetens ventilation ska hindras.

∙ Använd enheten enbart på en hård, plan och stabil yta.

∙ För att undvika att enheten välter ska den fästas i ett skrivbord, på en vägg eller ett fast föremål med ett tippskyddsfäste som bidrar till att stödja enheten och hålla den säkert på plats.

∙ Ha inte enheten i närheten av fukt och höga temperaturer, för att undvika risk för brand och stötar.

∙ Lämna inte enheten i en miljö utan luftkonditionering med förvaringstemperaturer

över 60℃ eller lägre än -20℃, eftersom det kan skada denheten.

∙ Högsta drifttemperatur är c:a 40℃.

∙ Se till att koppla ur strömkontakten när du ska rengöra enheten. Använd en mjuk trasa istället för industrikemikalier för att rengöra enheten. Häll aldrig vätska i

öppningarna. Det kan skada enheten eller ge elektriska stötar.

∙ Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från enheten.

∙ Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera enheten:

• Strömsladden eller kontakten är skadad.

• Vätska har kommit in i enheten.

• Enheten har utsatts för fukt.

• Enheten fungerar inte eller får du den inte att fungera i enöighet med bruksanvisningen.

• Enheten har tappats eller skadats.

• Enheten har tydliga tecken på sprickor.

30

Säkerhetsinstruktioner

Rättsliga meddelanden

CE-överensstämmelse

Denna enhet uppfyller bestämmelserna i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar angående EMCdirektivet (2014/30/EU), lågspänningsdirektivet (2014/35/EU),

ErP-direktivet (2009/125/EG) och RoHS-direktivet (2011/65/EU).

Denna produkt har testats och anses upfylla de harmoniserande standarderna för informationsteknikutrustning publicerade i den europeiska unionens officiella tidning.

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:

∙ Rikta om eller omplacera mottagarantennen.

∙ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

∙ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

∙ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Notering 1

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.

Notering 2

Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att uppfylla strålningsgränsvärdena.

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och

2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka bristfällig funktion.

Rättsliga meddelanden

31

WEEE-deklaration

Under Europeiska Unionens (“EU”) direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter, direktiv 2012/19/EU, får inte “elektrisk och elektronisk utrustning” längre kasseras som kommunalt avfall, och tillverkare av täckt elektronisk utrustning är skyldiga att ta tillbaka sådana produkter vid slutet av deras användbara livslängd.

Information om kemiska substanser

I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU REACH Regulation

(Regulation EC nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller MSI information om kemiska substanser på: https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Grön produktegensksaper

∙ Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge

∙ Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen

∙ Lätt att ta isär och återvinna

∙ Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning

∙ Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar

∙ Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy

Miljöpolicy

∙ Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden.

∙ Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för

återvinning och deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden.

∙ Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare information om återvinning.

∙ Användare kan också nå oss på [email protected] för information rörande deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter.

Varning!

Överanvändning av skärmar kommer sannolikt att påverka synen.

Rekommendationer:

1. Ta 10 minuters paus för varje 30 minuters skärmtid.

2. Barn under 2 år bör inte ha någon skärmtid. Skärmtiden bör begränsas till mindre

än en timme om dagen för barn över 2 år.

32

Rättsliga meddelanden

Information om upphovsrätt och varumärke

Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Med ensamrätt. MSI-logotypen är ett registrerat varumärke som ägs av Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alla andra märken och namn som nämns kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. Ingen uttrycklig eller underförstådd garanti för korrekthet eller fullständighet ges. MSI förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument utan föregående information.

Teknisk support

Om det uppstår problem med din produkt och ingen lösning hittas i bruksanvisningen, kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt, besök https://www.msi.com/support/ för ytterligare vägledning.

Rättsliga meddelanden

33

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Gaming 60.5 cm (23.8") LCD IPS
  • Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
  • 144 Hz 1 ms 250 cd/m² 1000:1
  • NVIDIA G-SYNC Flicker-free technology
  • F 23 kWh 25 W

Related manuals