MSI Optix MAG342CQR MONITOR El kitabı

MSI Optix MAG342CQR MONITOR El kitabı | Manualzz
Optix Serisi
LCD Monitör
Optix MAG342CQR (3DB6)
Optix MAG342CQRV (3DB6)
İçindekiler
Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi��������������������������������������������������������������������iii
Gözden Geçirme�����������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Teknik Destek���������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Güvenlik Uyarıları����������������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE Uygunluğu���������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi���������������������������������������������������������������vi
WEEE Bildirimi�������������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Kimyasal Madde Bilgileri����������������������������������������������������������������������������������������vii
Türkiye EEE Yönetmeliği���������������������������������������������������������������������������������������vii
Başlarken���������������������������������������������������������������������������������������1-1
Paket İçeriği��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Monitör Ayağını Takma���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Monitörü Ayarlama����������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4
Monitöre Genel Bakış������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
Monitörü Bilgisayara Bağlama����������������������������������������������������������������������������� 1-7
OSD Ayarı���������������������������������������������������������������������������������������2-1
ii
OSD Anahtarı������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
OSD Ayarları Menüsü������������������������������������������������������������������������������������������ 2-4
Ek���������������������������������������������������������������������������������������������������A-1
Teknik Özellikler���������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları�����������������������������������������������������������������A-4
Sorun Giderme�����������������������������������������������������������������������������������������������������A-6
Giriş
Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi
Telif Hakkı © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Her hakkı saklıdır. Kullanılan MSI logosu MicroStar Int’l Co., Ltd. şirketinin kayıtlı ticari markasıdır. Sözü edilen tüm diğer markalar
ve adlar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Doğruluk veya tamlık konusunda
doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti verilmez. MSI, önceden bildirimde bulunmaksızın
bu belgede değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
Gözden Geçirme
Revizyon
V1.0
Tarihi
2020/07
Teknik Destek
Ürününüzde herhangi bir sorunla karşılaşır ve kullanım kılavuzu aracılığıyla hiçbir
çözüme ulaşamazsanız, lütfen ürünü satın aldığınız yere veya yerel bayinize başvurun.
Bunun yerine, daha fazla yardım için lütfen https://www.msi.com/support/ adresini
ziyaret edin.
iii
Güvenlik Uyarıları
◙◙
◙◙
◙◙
Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz.
Aygıt üzerindeki veya kullanım kılavuzundaki tüm önlemlere ve uyarılara
dikkat edilmelidir.
Servis işlemleri yalnızca yetkili personele yönlendirilmelidir.
Paket içinde gelen Kullanım Kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın.
Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için bu aygıtı nemden ve
yüksek sıcaklıktan uzak tutun.
Kurmadan önce bu aygıtı güvenilir düz bir yüzeye yatırın.
iv
◙◙
◙◙
Aygıtı prize bağlamadan önce, güç geriliminin güvenli aralıkta olduğundan
ve 100~240 V değerine doğru biçimde ayarlandığından emin olun. Fişteki
koruyucu topraklama bağlantısını kesmeyin. Aygıt topraklanmış ana şebeke
prizine bağlanmalıdır.
Sıfır enerji tüketimi sağlamak için, aygıt belirli bir süre kullanılmayacağında
güç kablosunu çıkarın veya priz anahtarını kapatın.
Aygıttaki fan, hava devrini sağlamak ve aygıtın aşırı ısınmasını önlemek içindir.
Fanı kapatmayın.
Cihazı, depolama sıcaklığı 60° C’nin üzerinde veya -20° C’nin altında olan ve
cihaza zarar verebilecek havalandırılmamış bir ortamda bırakmayın.
NOT: Maksimum çalışma sıcaklığı 40℃ civarıdır.
Aygıtı temizlerken güç fişini çıkardığınızdan emin olun. Aygıtı temizlemek için
endüstriyel kimyasallar yerine bir parça yumuşak bez kullanın. Açıklığa asla
herhangi bir sıvı dökmeyin; aygıta hasar verebilir veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Giriş
Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları şekilde yerleştiriniz.
Elektrik kablosunun üzerine hiçbir şey koymayın.
Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri aygıttan kesinlikle uzak tutun.
Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, aygıtın servis personeli tarafından
incelenmesini sağlayın:
◙◙ Güç kablosu veya fiş hasar gördüğünde.
◙◙ Aygıtın içine sıvı sızdığında.
◙◙ Aygıt neme maruz kaldığında.
◙◙ Aygıt düzgün şekilde çalışmadığında veya kullanma kılavuzuna göre
çalıştırılamadığında.
◙◙ Aygıt düşürüldüğünde ve hasar gördüğünde.
◙◙ Aygıtta belirgin kırılma görüldüğünde.
Çevreci Ürün Özellikleri
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi
Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı
Kolay sökme ve geri dönüşüm
Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı
Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü
Geri alma politikası sayesinde daha az katı atık üretimi
Çevre Politikası
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Ürün, parçaların yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümünü sağlamak üzere
tasarlanmıştır ve kullanım ömrü sonunda atılmamalıdır.
Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşümü ve elden
çıkarılması için yerel yetkili toplama noktasıyla iletişime geçmelidir.
Geri dönüşümle ilgili daha fazla bilgi için MSI web sitesini ziyaret edin ve
yakınınızdaki dağıtıcıyı bulun.
Kullanıcılar, MSI ürünlerinin uygun biçimde elden çıkarılması, geri
alınması, geri dönüşümü ve parçalara ayrılmasıyla ilgili bilgiler için
[email protected] adresinden de bize ulaşabilir.
★ Uyarı! Ekranların aşırı kullanımının görme duyusunu etkilemesi olasıdır.
★ Öneriler:
1. Ekranın her 30 dakika izlenmesinden sonra 10 dakikalık bir ara verin.
2. 2 yaşından küçük çocuklar ekranı izlememelidir. 2 yaşındaki ve daha büyük
çocukların ekranı izlemesi günde bir saatten daha kısa süreyle sınırlandırılmalıdır.
v
CE Uygunluğu
Bu aygıt, Elektromanyetik Uyumluluk (2014/30/EU), Düşük Gerilim
Yönergesi (2014/35/EU), ErP Yönergesi (2009/125/EC) ve RoHS Yönergesi
(2011/65/EU) ile ilgili olarak Üye Ülkelerin Mevzuatının Yakınlaştırılması
konusunda Konsey Yönergesinde belirtilen gereksinimlerle uyumludur. Bu
ürün test edilmiş ve Avrupa Birliği Resmî Gazetesinin Yönergeleri altında yayımlanan,
Bilgi Teknolojisi Donanımına yönelik uyumu sağlanmış standartlarla uyumlu olduğu
görülmüştür.
FCC-B Radyo Frekansı Girişim
Bildirgesi
Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. maddesine göre Sınıf B dijital aygıta yönelik
sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, bir ev kurulumunda zararlı parazite
karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi
üretir, kullanır ve yayabilir; talimat kılavuzuna uygun biçimde kurulmaz ve kullanılmazsa
radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit
oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon alımında, cihazın
kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının,
aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlasını kullanarak paraziti gidermeye çalışması
desteklenir:
vi
■■
■■
■■
■■
Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.
Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki bir prize takın.
Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.
Bildirim 1
Uyumluluktan sorumlu tarafın açık biçimde onaylamadığı değişiklikler veya
düzenlemeler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bildirim 2
Emisyon sınırlarıyla uyum için, varsa, kılıflı arabirim kabloları ve AC güç kablosu
kullanılmalıdır.
Bu aygıt, FCC Kurallarının 15. Bölümüyle uyumludur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula
bağlıdır:
1. Bu aygıt zararlı parazite neden olmayabilir ve
2. Bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dâhil olmak üzere
alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.
Giriş
WEEE Bildirimi
13 Ağustos 2005 tarihinde yürürlüğe giren Elektrikli ve Elektronik Ekipman
Atıkları ile ilgili Avrupa Birliği ("AB") Direktifi (Direktif 2012/19/EU)
kapsamında, "elektrikli ve elektronik ekipman" ürünleri artık normal çöplerle
birlikte atılamamaktadır ve söz konusu elektronik ürünlerin üreticileri kullanım
ömrü dolan bu gibi ürünleri geri almakla yükümlüdür.
Kimyasal Madde Bilgileri
MSI, AB REACH Yönetmeliği (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmelik EC No.
1907/2006) gibi kimyasal madde yönetmeliklerine uygun olarak, ürünlerdeki kimyasal
maddelerin bilgilerini aşağıdaki adreste sağlar:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Türkiye EEE Yönetmeliği
Türkiye Cumhuriyeti EEE Yönetmeliği'ne uygundur.
vii
1
Başlarken
Bu bölüm donanım ayar işlemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Bağlarken
aygıtları dikkatli tutun ve statik elektriği önlemek için topraklanmış bir bileklik
kullanın.
ÖNEMLİ
•
•
Gösterimler yalnızca başvuru amaçlıdır. Monitörünüzün görünümü değişiklik
gösterebilir.
Monitör üzerinde herhangi bir sivri nesne kullanmayın.
Paket İçeriği
1. Monitör
2. Ayak
3. Vidalı Ayak Tabanı
4. 4 tane Ayak Vidası
5. Güç Adaptörü ve Güç Kablosu
6. HDMI Kablosu (İsteğe Bağlı)
7. DisplayPort Kablosu (İsteğe Bağlı)
8. Hızlı Başlama Kılavuzu
9. Garanti Kartı
10.Kayıt Kartı
* Öğelerden herhangi biri hasarlıysa ya da eksikse satın aldığınız yerle veya yerel
dağıtıcıyla iletişime geçin.
* Paket içeriği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
1-2
Başlarken
Monitör Ayağını Takma
ÖNEMLİ
Ekran panelinin çizilmesini önlemek için monitörü yumuşak, korumalı bir yüzeye
yerleştirin.
Ayağı monte etmek için kullanılan delikler duvar montajında da kullanılabilir. Uygun
duvar montaj kiti için satıcınıza başvurun.
1. Ayağın mandallarını monitöre hizalayın.
2. Stand monitöre sabitlendiğinde, bir tık sesi duyulur.
3. Tabanı ayağa takın ve sabitlemek için taban vidasını sıkıştırın.
1
1-3
2
3
Monitörü Ayarlama
Bu monitör, ayarlama özellikleri sayesinde izleme rahatlığınızı en üst düzeye çıkarmak
üzere tasarlanmıştır.
ÖNEMLİ
•
•
Monitörü ayarlarken ekran paneline dokunmaktan kaçının.
Ayrılmış pivot 5°, bazı tablaların seviye dengesizliğini ayarlamak için tasarlanmıştır.
O
O
-5 20
90mm
1-4
5
O
5
O
30
O
30
O
Başlarken
Monitöre Genel Bakış
1
2
M
3
4
E
5
6
1-5
7
8
9
10
11
1
Menü Tuşu
2
Seçim Tuşu
3
Seçim Tuşu
4
Enter Tuşu
5
Güç Düğmesi
6
LED Gösterge
Beyaz: AÇIK
Turuncu: Bekleme
7
HDMI 1.4 Bağlantı Noktası (İsteğe Bağlı)
HDMI 2.0 Bağlantı Noktası (İsteğe Bağlı)
1-6
8
DisplayPort 1.2 (İsteğe Bağlı)
9
Kulaklık Girişi
DisplayPort 1.4 (İsteğe Bağlı)
10
Güç Girişi
11
Kensington Kilidi
Başlarken
Monitörü Bilgisayara Bağlama
1. Bilgisayarınızı kapatın.
2. Monitörden çıkan HDMI/DisplayPort kablosunu bilgisayarınıza bağlayın.
3. Monitör güç adaptörünü ve güç kablosunu birleştirin (Şekil A).
4. Güç adaptörünü monitör güç girişine bağlayın. (Şekil B)
5. Güç kablosunu prize takın. (Şekil C)
6. Monitörü açın. (Şekil D)
7. Bilgisayarı açtığınızda monitör sinyal kaynağını otomatik olarak algılar.
B
C
A
D
1-7
2
OSD Ayarı
Bu bölüm Ekran Menüsü Ayarı hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır.
ÖNEMLİ
Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.
OSD Anahtarı
Monitör, Ekran menüsünü (OSD) kontrol etmeye yardımcı bir dizi OSD Tuşu ile birlikte
gelir.
M
2-2
E
OSD Ayarı
Bu OSD tuşlarını, OSD menüsüne girmeden hızlı ayarlar için kısayol tuşları olarak
kullanabilirsiniz.
OSD Anahtarı
İşlev
Game mode (Oyun modu)
Temel İşlemler
■■ Bu ayara girmek için
■■ Seçmek için
düğmesine basın.
veya
düğmesine basın.
■■ Onaylayıp çıkmak için
Screen Assistance
(Ekran Yardımı)
■■ Bu ayara girmek için
■■ Seçmek için
düğmesine basın.
veya
düğmesine basın.
■■ Onaylayıp çıkmak için
Input Source
(Giriş Kaynağı)
■■ Bu ayara girmek için
■■ Seçmek için
veya
E düğmesine basın.
E düğmesine basın.
■■ Onaylayıp çıkmak için
E
E düğmesine basın.
düğmesine basın.
E düğmesine basın.
2-3
OSD Ayarları Menüsü
E
Ekran ana menüsünü açmak için M düğmesine basın. OSD ekranında, M
düğmelerini kullanarak istediğiniz işlevi kişisel tercihlerinize uyacak şekilde ayarlayın.
Bu OSD tuşlarının işlevleri aşağıdaki gibidir.
OSD Anahtarı
M
Temel İşlemler
■■ Geçerli menüden çıkma
■■ İşlev menülerini ve öğeleri seçme
■■ İşlev değerlerinde yukarı doğru ayarlamayı sağlama
■■ İşlev menülerini ve öğeleri seçme
■■ İşlev değerlerinde aşağı doğru ayarlamayı sağlama
E
2-4
■■ Alt menülere girme
■■ Bir seçimi veya ayarı onaylama
OSD Ayarı
Optix MAG342CQR
Optix MAG342CQRV
2-5
hh Gaming (Oyun)
1. Düzey Menü
Game mode
(Oyun modu)
2./3. Düzey Menü
User (Kullanıcı)
FPS
Racing (Yarış)
RTS
RPG
Açıklama
Kullanıcı modu.
Birinci kişi atış oyun modu.
Yarış oyun modu.
Strateji oyun modu.
RPG oyun modu.
1. Düzey Menü
Night Vision
(Gece Görüşü)
Response Time
(Tepki Süresi)
2./3. Düzey Menü
OFF (KAPALI)
Normal
Strong (Güçlü)
Strongest (En Güçlü)
A.I.
Normal
Fast (Hızlı)
Fastest (En Hızlı)
Anti Motion Blur
(Hareket Bulanıklığı
Önleme)
(OFF) (KAPALI)
Zero Latency
(Sıfır Gecikme)
(OFF) (KAPALI)
(ON) (AÇIK)
(ON) (AÇIK)
2-6
Refresh Rate
(Yenileme Hızı)
Alarm Clock
(Alarm Saati)
Screen Assistance
(Ekran Yardımı)
Location
(Konum)
Sol Üst
Sağ Üst
Sol Alt
Sağ Alt
Customize
(Özelleştir)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
Location
(Konum)
Sol Üst
Sağ Üst
Sol Alt
Sağ Alt
Customize
(Özelleştir)
OFF (KAPALI)
15:00
00:01~99:59
30:00
45:00
60:00
None
(Yok)
Icon
(Simge)
Position
(Konum)
Reset
(Sıfırla)
Açıklama
■■ Bu işlev arka plan parlaklığını iyileştirir ve
FPS oyunları için önerilir.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Tepki Süresi
işlevini ayarlayabilir.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme işlevi
AÇIK olarak ayarlandığında Parlaklık
ayarlanamaz.
■■ Ekran Yenileme Hızı 85HZ'den düşük
olduğunda, Hareket Bulanıklığı Önleme
etkinleştirilemez.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme
etkinleştirildiğinde HDCR etkinleştirilemez ve
kullanılamaz olacaktır.
■■ Bu işlev sinema, FPS ve Yarış oyunları için
önerilir.
■■ Kullanıcılar bu öğeyi herhangi bir mod, giriş
kaynağı, çözünürlük ve ekran yenileme
hızında ayarlayabilir.
■■ FreeSync etkinken Sıfır Gecikme Açık’a
ayarlanmalıdır.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Yenileme
Hızı işlevini ayarlayabilir.
■■ Varsayılan Yenileme Hızı Konum ayarı
Sol Üst şeklindedir. Konum işlevi, ekran
menüsünde ayarlanabilir.
■■ Customize (Özelleştir): Yukarı gitmek için M
düğmesine; sola gitmek için
düğmesine;
sağa gitmek için
düğmesine; aşağı
gitmek için E düğmesine; ayarı kaydedip
çıkmak için M +
düğmelerine basın.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Alarm Saati
işlevini ayarlayabilir.
■■ Varsayılan Alarm Saati Konum ayarı Sol Üst
şeklindedir. Kullanıcılar kendi konumlarını
seçebilir.
■■ Customize (Özelleştir): Yukarı gitmek için M
düğmesine; sola gitmek için
düğmesine;
sağa gitmek için
düğmesine; aşağı
gitmek için E düğmesine; ayarı kaydedip
çıkmak için M +
düğmelerine basın.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Ekran
Yardımı işlevini ayarlayabilir.
■■ Konum: Yukarı gitmek için M düğmesine;
sola gitmek için
düğmesine; sağa gitmek
için
düğmesine; aşağı gitmek için E
düğmesine; ayarı kaydedip çıkmak için M +
düğmelerine basın.
OSD Ayarı
1. Düzey Menü
Adaptive-Sync
2./3. Düzey Menü
(OFF) (KAPALI)
(ON) (AÇIK)
Açıklama
■■ Adaptive-Sync ekran yırtılmasını önler.
■■ DisplayPort veya HDMI varsayılan ayarı
Kapalı şeklindedir ve herhangi bir modda,
çözünürlükte, giriş kaynağında ve ekran
yenileme hızında AÇIK/KAPALI olarak
ayarlanabilir.
■■ Adaptive-Sync etkinleştirilirse, Hareket
Bulanıklığı Önleme devre dışı kalır.
hh Professional (Profesyonel)
1. Düzey Menü
2. Düzey Menü
Pro Mode
User (Kullanıcı)
(Profesyonel Mod) Reader (Okuyucu)
Açıklama
■■ Pro Modu varsayılanı Kullanıcı'dır.
■■ Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
Cinema (Sinema)
Designer (Tasarımcı)
sRGB
Eye Saver
(Göz Koruyucu)
(OFF)
(KAPALI)
(ON) (AÇIK)
HDCR
(OFF)
(KAPALI)
(ON) (AÇIK)
Anti Motion Blur
(Hareket
Bulanıklığı
Önleme)
Image
Enhancement
(Görüntü
İyileştirme)
(OFF)
(KAPALI)
(ON) (AÇIK)
OFF (KAPALI)
Weak (Zayıf)
Medium (Orta)
Strong (Güçlü)
Strongest (En Güçlü)
■■ Göz Koruyucu, gözlerinizi mavi ışığa karşı korur. Göz
Koruyucu etkinleştirildiğinde, ekran renk sıcaklığını
daha sarı bir ışığa ayarlar.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Göz Koruyucu işlevini
ayarlayabilir.
■■ Profesyonel Mod işlevi Okuyucu olarak ayarlandığında
Göz Koruyucu işlevinin etkinleştirilmesi zorunludur.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda HDCR işlevini
ayarlayabilir.
■■ HDCR, görüntülerin karşıtlığını artırarak görüntü
kalitesini iyileştirir.
■■ HDCR işlevi AÇIK olarak ayarlandığında Parlaklık
kullanılamaz olacaktır.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme işlevi AÇIK olarak
ayarlandığında Parlaklık ayarlanamaz.
■■ Ekran Yenileme Hızı 85HZ'den düşük olduğunda,
Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirilemez.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde HDCR
etkinleştirilemez ve kullanılamaz olacaktır.
■■ Bu işlev sinema, FPS ve Yarış oyunları için önerilir.
■■ Görüntü İyileştirme, keskinliklerini artırmak için görüntü
kenarlarını iyileştirir.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Görüntü İyileştirme
işlevini ayarlayabilir.
2-7
hh Image (Görüntü)
1. Düzey Menü
2./3. Düzey Menü
Açıklama
Brightness
(Parlaklık)
0-100
■■ Kullanıcılar, Kullanıcı, RTS, RPG ve
Okuyucu modlarında Parlaklık işlevini
ayarlayabilir.
Contrast
(Karşıtlık)
0-100
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Karşıtlık
işlevini ayarlayabilir.
Sharpness
(Netlik)
0-5
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Netlik işlevini
ayarlayabilir.
■■ Netlik, görüntülerin belirginliğini ve
ayrıntılarını iyileştirir.
Color
Cool (Soğuk)
Temperature
Normal
(Renk Sıcaklığı)
Warm (Sıcak)
Customization R (0-100)
(Özelleştirme) G (0-100)
■■ Renk Sıcaklığı varsayılan ayarı Normal
şeklindedir.
■■ Kullanıcılar Özelleştirme modunda Renk
Sıcaklığı işlevini ayarlayabilir.
B (0-100)
Screen Size
(Ekran Boyutu)
Auto (Otomatik)
1:1
4:3
■■ Kullanıcılar herhangi bir modda,
çözünürlükte ve ekran yenileme hızında
Ekran Boyutu işlevini ayarlayabilir.
16:9
2-8
21:9
hh Input Source (Giriş Kaynağı)
1. Düzey Menü
Açıklama
HDMI1
Kullanıcılar herhangi bir Modda Giriş Kaynağı işlevini ayarlayabilir.
HDMI2
DP
OSD Ayarı
hh PIP/PBP
1. Düzey Menü
2./3. Düzey Menü
OFF (KAPALI)
PIP
Source
(Kaynak)
DP
HDMI1
HDMI2
PIP Size
(PIP
Boyutu)
Küçük
Location
(Konum)
Sol Üst
Orta
Büyük
Sağ Üst
Sol Alt
Sağ Alt
Customize
(Özelleştir)
Display Switch
(Görüntü geçişi)
Audio Switch (Ses geçişi)
PBP (X2)
Source1 DP
(Kaynak1) HDMI1
HDMI2
Açıklama
■■ PIP (Resim İçinde Resim) işlevi,
kullanıcıların bir ekranda aynı anda birden
fazla video kaynağını görüntülemelerine
olanak tanır. Bir program tam ekranda
görüntülenirken, aynı anda diğer bir veya
daha fazla program ek pencerelerde
görüntülenir.
■■ PBP (Resim ve Resim), iki giriş kaynağını
ekranda yan yana görüntüleyen benzer bir
özelliktir.
■■ PIP/PBP varsayılan ayarı KAPALI
şeklindedir.
■■ Görüntü geçişi, kullanıcıların birincil ve
ikincil giriş kaynakları arasında geçiş
yapmasına olanak tanır.
■■ Ses geçişi, kullanıcıların birincil ve ikincil
dijital ses kaynakları arasında geçiş
yapmasına olanak tanır.
■■ Customize (Özelleştir): Yukarı gitmek
için M düğmesine; sola gitmek için
düğmesine; sağa gitmek için
düğmesine; aşağı gitmek için E
düğmesine; ayarı kaydedip çıkmak için M
+
düğmelerine basın.
Source2 DP
(Kaynak2) HDMI1
HDMI2
Display Switch
(Görüntü geçişi)
Audio Switch (Ses geçişi)
hh Navi Key (Gezinme Tuşu)
1. Düzey Menü
2. Düzey Menü
Açıklama
Sol
OFF (KAPALI)
Sağ
Brightness (Parlaklık)
Enter
Game mode (Oyun modu)
■■ Sol Düğme varsayılanı Oyun
Modu’dur.
■■ Sağ Düğme varsayılanı Ekran
Yardımı’dır.
■■ Enter Düğmesi varsayılanı Giriş
Kaynağı’dır.
Screen Assistance (Ekran Yardımı)
Alarm Clock (Alarm Saati)
Input Source (Giriş Kaynağı)
PIP/PBP Mode (PIP/PBP Modu)
Refresh Rate (Yenileme Hızı)
Night Vision (Gece Görüşü)
Information on Screen (Ekranda Bilgi)
2-9
hh Setting (Ayar)
1. Düzey Menü
Language (Dil)
2-10
Transparency
(Saydamlık)
OSD Time Out
(Ekran Menüsü
Zaman Aşımı)
RGB LED
2. Düzey Menü
繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Yakında daha fazla dil
olacaktır)
0~5
5~30
Red (Kırmızı)
Green (Yeşil)
Açıklama
■■ Dil fabrika varsayılan ayarı İngilizce şeklindedir.
■■ Kullanıcıların, Dil ayarını onaylayıp uygulamak için
Orta Düğmeye basması gereklidir.
■■ Dil bağımsız bir ayardır. Kullanıcıların kendi dil
ayarı fabrika varsayılan ayarını geçersiz kılacaktır.
Kullanıcılar Sıfırla işlevini Evet olarak ayarladığında Dil
ayarı değiştirilmeyecektir.
Kullanıcılar herhangi bir Modda Saydamlık işlevini
ayarlayabilir.
Kullanıcılar herhangi bir Modda Ekran Menüsü Zaman
Aşımı işlevini ayarlayabilir.
■■ RGB LED varsayılanı Rainbow modudur.
■■ RGB işlevi her modda önizlenebilir.
Blue (Mavi)
White (Beyaz)
Breathing (Nefes)
Marquee (Kayan Yazı)
Rainbow (Gökkuşağı)
OFF (KAPALI)
Power Button
(Güç Düğmesi)
Information on
Screen (Ekranda
Bilgi)
Reset (Sıfırla)
OFF (KAPALI)
Standby (Bekleme)
(OFF) (KAPALI)
(ON) (AÇIK)
YES (EVET)
NO (HAYIR)
■■ Kapalı’ya ayarlayın, monitör tamamen kapanacaktır.
■■ Bekleme’ye ayarlayın, yalnızca panel ve arka
aydınlatma kapanır ancak monitör yine de masaüstü
simgesinin ve ekranın yenilenmesini iptal ederek OS
algılaması ile harekete geçirilebilir.
■■ Monitörün durum bilgisi ekranın sağ tarafında
gösterilecektir.
■■ Kullanıcılar Ekrandaki Bilgileri etkinleştirebilir veya
devre dışı bırakabilir. Varsayılan değer Kapalı
şeklindedir.
Kullanıcılar herhangi bir Modda ayarları sıfırlayıp Ekran
Menüsü Varsayılan ayarlarını geri yükleyebilir.
A
Ek
ÖNEMLİ
Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.
Teknik Özellikler
Model
Optix MAG342CQR (3DB6)
Boyut
34 inç
Kavis
1500R
Panel Tipi
VA
Çözünürlük
3440x1440 @144hz
En Boy Oranı
21:9
Parlaklık (nit)
300 nit (tip.)
250 nit (tip.)
Karşıtlık Oranı
4000:1 (Tip)
3000:1 (Tip)
Yenileme Hızı
144Hz
100Hz
Tepki Süresi
■■ 1 ms (MPRT)
■■ 4 ms (GTG)
■■ 14ms
■■ 1 ms (MPRT)
■■ 4 ms (GTG)
■■ 16ms
Giriş Arabirimi
■■ 2 tane HDMI 2.0
■■ 1 tane DisplayPort 1.4
■■ 1 tane HDMI 2.0
■■ 1 tane HDMI 1.4
■■ 1 tane DisplayPort 1.2
G/Ç
■■ 2 tane HDMI 2.0
■■ 1 tane DisplayPort 1.4
■■ 1 tane Kulaklık Çıkışı
■■
■■
■■
■■
İzleme Açıları
178° (Y) , 178° (D)
DCI-P3/ sRGB
89% / 112%
Yüzey İşleme
Yansıma engelleyici
Görüntü Renkleri
1,07b
Güç Tipi
Harici Güç
Adaptör Özell.
Model: ADS-65HI-19A-1 19065E
Güç Girişi
100~240 Vac, 50~60 Hz, 1,5 A
Güç Çıkışı
19V, 3,42A
Ayarlama (Eğme)
-5° ~ 20°
Ayarlama (Yükseklik)
0 ~ 90mm
Ayar (Dönüş)
-30° ~ 30°
Ayar (Dönme)
-5° ~ 5°
Kensington Kilidi
Evet
VESA Kurulumu
■■ Plaka Tipi: 75 x 75 mm
■■ Vida Tipi: M4 x 10 mm
▶▶ Diş Çapı: 7 mm
▶▶ Diş Adımı: 7,9 mm
▶▶ Diş Uzunluğu: 35 mm
A-2
Optix MAG342CQRV (3DB6)
3440x1440 @100hz
1 tane HDMI 2.0
1 tane HDMI 1.4
1 tane DisplayPort 1.2
1 tane Kulaklık Çıkışı
16,7 milyon
Ek
Model
Optix MAG342CQR (3DB6)
Boyutlar (G x Y x D)
808,6 x 270,0 x 514,2 mm
Ağırlık
6,8 kg (net) / 9,3 kg (brüt)
Ortam
Çalışma
Optix MAG342CQRV (3DB6)
Sıcaklık: 0°C ila 40°C
Nem: %10 ila %85, yoğuşmasız
Rakım: 0 ~ 5000m
Depolama
Sıcaklık: -20℃ ila 60℃
Nem: %5 ila %95, yoğuşmayan
A-3
Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları
Standart
Çözünürlük
HDMI1
HDMI2
DP
VGA
640x480 @60Hz
V
V
V
640x480 @75Hz
V
V
V
720x400 @70Hz
V
V
V
720x480 @60Hz
V
V
V
720x576 @50Hz
V
V
V
800x600 @60Hz
V
V
V
800x600 @72Hz
V
V
V
800x600 @75Hz
V
V
V
1024x768 @60Hz
V
V
V
1024x768 @75Hz
V
V
V
1280x720 @50Hz
V
V
V
1280x1024 @60Hz
V
V
V
1280x1024 @75Hz
V
V
V
1280x1024 @100Hz
V
V
V
1440x900 @60Hz
V
V
V
1440x900 @100Hz
V
V
V
1680x1050 @60Hz
V
V
V
1680x1050 @100Hz
V
V
V
1920x1080 @50Hz
V
V
V
1920x1080 @60Hz
V
V
V
1920x1080 @100Hz
V
V
V
2560x1440 @60Hz
V
V
V
2560x1440 @100Hz
V
V
V
3440x1440 @50Hz
V
V
V
3440x1440 @60Hz
V
V
V
3440x1440 @100Hz
V
V
V
480P
V
V
V
576P
V
V
V
720P
V
V
V
1080P
V
V
V
V
V
Dos Modu
SVGA
XVGA
SXVGA
A-4
WXGA+
WSXGA+
Tam HD
QHD
WQHD
Optix MAG342CQR (3DB6)
3440x1440 @144Hz
Video Zamanlaması
Çözünürlük
V
1080P @120Hz
PBP için özel EDID
1720x1440 @60Hz
V
V
Ek
Standart
Çözünürlük
HDMI1
HDMI2
DP
VGA
640x480 @60Hz
V
V
V
640x480 @75Hz
V
V
V
720x400 @70Hz
V
V
V
720x480 @60Hz
V
V
V
720x576 @50Hz
V
V
V
800x600 @60Hz
V
V
V
800x600 @72Hz
V
V
V
800x600 @75Hz
V
V
V
1024x768 @60Hz
V
V
V
1024x768 @75Hz
V
V
V
1280x720 @50Hz
V
V
V
1280x1024 @60Hz
V
V
V
1280x1024 @75Hz
V
V
V
1280x1024 @100Hz
V
V
V
1440x900 @60Hz
V
V
V
1440x900 @100Hz
V
V
V
1680x1050 @60Hz
V
V
V
1680x1050 @100Hz
V
V
V
1920x1080 @50Hz
V
V
V
1920x1080 @60Hz
V
V
V
1920x1080 @100Hz
V
V
V
2560x1440 @60Hz
V
V
V
V
V
Dos Modu
SVGA
XVGA
SXVGA
WXGA+
WSXGA+
Tam HD
QHD
Optix MAG342CQRV (3DB6)
2560x1440 @100Hz
WQHD
3440x1440 @50Hz
V
V
V
3440x1440 @60Hz
V
V
V
V
V
3440x1440 @100Hz
Video Zamanlaması
Çözünürlük
PBP için özel EDID
480P
V
V
V
576P
V
V
V
720P
V
V
V
1080P
V
V
V
1720x1440 @60Hz
V
V
V
A-5
Sorun Giderme
Güç LED'i sönük.
■■ Monitör güç düğmesine tekrar basın.
■■ Monitör güç kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
Görüntü yok.
■■ Bilgisayar grafik kartının uygun biçimde takılıp takılmadığını kontrol edin.
■■ Bilgisayarın ve monitörün prizlere bağlandığını ve açıldığını kontrol edin.
■■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
■■ Bilgisayar Bekleme modunda olabilir. Monitörü etkinleştirmek için herhangi
bir tuşa basın.
Ekran görüntüsü uygun biçimde boyutlandırılmamış veya
ortalanmamış.
Bilgisayarda monitörün görüntülemesine uygun bir ayar yapmak için Önceden
Ayarlanmış Görüntü Modları kısmına başvurun.
A-6
Tak ve Çalıştır değil.
■■ Monitör güç kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
■■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
■■ Bilgisayarın ve grafik kartının Tak ve Çalıştır uyumlu olup olmadığını
kontrol edin.
Simgeler, yazı tipi veya ekran belirsiz, bulanık ya da renk sorunları
var.
■■
■■
■■
■■
Video uzatma kabloları kullanmaktan kaçının.
Parlaklığı ve karşıtlığı ayarlayın.
RGB rengini ayarlayın veya renk sıcaklığını değiştirin.
Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
■■ Sinyal kablosu bağlayıcısında bükülmüş pimler olup olmadığını kontrol
edin.
Monitör kırpışmaya başlıyor veya dalgalanmalar gösteriyor.
■■ Yenileme hızını monitörünüzün özelliklerine uygun biçimde değiştirin.
■■ Grafik kartınızın sürücülerini güncelleyin.
■■ Monitörü, elektromanyetik parazite (EMI) neden olabilecek elektrikli
aygıtlardan uzaklaştırın.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement