MSI Optix MAG274QRF MONITOR Ръководство за работа

Add to my manuals
24 Pages

advertisement

MSI Optix MAG274QRF MONITOR Ръководство за работа | Manualzz

Серия Optix

LCD монитор

Optix MAG274QRF (3CA8)

Optix MAG274QRF-QD (3CA8)

Съдържание

Начало

..........................................................................................................................3

Съдържание на пакета .......................................................................................... 3

Инсталиране на стойката на монитора ............................................................... 4

Настройка на монитора ......................................................................................... 5

Общ преглед на монитора .................................................................................... 6

Свързване на монитора към компютър ............................................................... 8

Настройка на екранното меню

..................................................................................9

Navi Key (Клавиш Navi) .......................................................................................... 9

Бърз клавиш .......................................................................................................... 9

Екранното Меню

........................................................................................................10

Gaming (Игри) ...................................................................................................... 10

Professional (Професионален режим) ............................................................... 12

Image (Образ) ....................................................................................................... 13

Input Source (Източник на входен сигнал) ........................................................ 14

Navi Key (Клавиш Navi) ........................................................................................ 14

Setting (Настройка) .............................................................................................. 15

Технически характеристики

....................................................................................17

Готови режими на дисплея

.....................................................................................19

Отстраняване на неизправности

............................................................................20

Инструкции за безопасност

.....................................................................................21

Регулаторни съобщения

..........................................................................................22

Редакция

В. 1.0, 2020/10

2

Съдържание

Начало

Тази глава предоставя информация за процедурите по настройка на хардуера.

Когато свързвате устройства, внимавайте как ги държите. Използвайте заземената каишка за ръка, за да избегнете статично електричество.

Съдържание на пакета

Монитор

Документация

Аксесоари

Optix MAG274QRF / Optix MAG274QRF-QD

Ръководство за бърз старт

Гаранционна карта

Гаранционна карта стойка с болт

Основа на стойка с болт

Токов адаптер и захранващ кабел

HDMI кабел (като опция)

DisplayPort кабел (като опция) кабеля

USB Upstream кабел (за USB Type B Upstream порт) (като опция)

Важно

∙ Свържете се с мястото на покупка или с местния дистрибутор, ако някои от елементите са повредени или липсват.

∙ Съдържанието на пакета може да варира според държавата.

Начало

3

Инсталиране на стойката на монитора

1. Оставете монитора в неговата защитна опаковка от пяна. Подравнете скобата на стойката в жлеба на монитора.

2. Затегнете скобата на стойката с болтовете.

3. Свържете основата към стойката и затегнете болтовете на основата, за да закрепите основата.

4. Уверете се, че модулът на стойката е монтиран правилно преди да поставите монитора в изправено положение.

Важно

∙ Поставете монитора върху мека, защитена повърхност, за да избегнете надраскване на панела на дисплея.

∙ Не използвайте остри предмети върху панела.

∙ Жлебът за монтаж на скобата на стойката може да се използва също за стенен монтаж. Свържете се с Вашия търговец за подходящ комплект за стенен монтаж.

2

3

1

4

Начало

Настройка на монитора

Този монитор е проектиран за максимален комфорт при гледане, благодарение на възможностите за настройка.

Важно

∙ Избягвайте да докосвате панела, когато настройвате монитора.

∙ Наклонете леко монитора назад преди завъртане по оста.

-5

O

20

O

100mm

90

O

90

O

75

O

75

O

Начало

5

Общ преглед на монитора

1

3

6

Начало

5 6 6 7 8 9 10 10 11

4

2

1

Macro клавиш

За активиране на екранно меню.

2 Бутон за захранване

3 Navi Key (Клавиш Navi)

4 Kensington заключване

5 DisplayPort

6

HDMI порт

7

Порт USB Type-C

Този порт поддържа режим DisplayPort Alternate (DP Alt) и захранване до

5V/3A (15W). Служи единствено за пренос на видеосигнал и не поддържа пренос на данни.

9

8 Вход за слушалки

Upstream порт USB 2.0 Type B

За USB Upstream кабел.

Важно

Проверете пакета на USB Upstream кабела и го свържете към компютъра и монитора.

Когато този кабел е свързан, портовете

USB Type A Downstream на монитора ще са готови за употреба.

Към монитор

Към компютър

10 Порт USB 2.0 Type A

11 Жак за захранване

Начало

7

Свързване на монитора към компютър

1. Изключете компютъра си.

2. Свържете видео кабела от монитора към компютъра.

3. Монтирайте токовия адаптер и захранващия кабел на монитора. (Фигура А)

4. Свържете токовия адаптер към контакта на монитора. (Фигура B)

5. Включете захранващия кабел в електрическата мрежа. (Фигура C)

6. Включете монитора. (Фигура D)

7. Включете компютъра и мониторът автоматично ще открие източника на сигнал.

D

А

C

B

8

Начало

Настройка на екранното меню

Тази глава съдържа важна информация за настройката на екранното меню.

Важно

Цялата информация е обект на промяна без предизвестие.

Navi Key (Клавиш Navi)

Мониторът е снабден с клавиш Navi, многопосочно управление, което спомага при навигация в екранното меню.

Нагоре/ Надолу/ Наляво/ Надясно:

∙ Избор на функционални менюта и елементи.

∙ Регулиране на стойностите на функцията

∙ Влизане в/излизане от менютата на функцията

Натиснете (ОК):

∙ Стартиране на екранното меню

∙ За влизане в подменюта

∙ Потвърждение на избор или настройка

Бърз клавиш

∙ Потребителите може да влязат в менютата на функциите Game Mode (Режим

“Игра”), Screen Assistance (Помощ на екрана), Alarm Clock (Аларма), Input Source

(Източник на входен сигнал), като преместите клавиша Navi нагоре, надолу, наляво или надясно, когато екранното меню е неактивно.

∙ Потребителите може да персонализират своите бързи клавиши, за да влязат в различни менюта на функциите.

Настройка на екранното меню

9

Екранното Меню

Gaming (Игри)

Меню от първо ниво

Game Mode

(Режим за игри)

Меню от второ/трето ниво

User (Потребител)

FPS

Racing (Състезание)

RTS

RPG

Night Vision

(Нощен режим)

Response Time

(Време за реакция)

OFF (ИЗКЛ.)

Normal (Нормално)

Strong (Силно)

Strongest (Най-силно)

A.I. (Изкуствен интелект)

Normal (Нормално)

Fast (Бързо)

Fastest (Най-бързо)

Описание

∙ Всички елементи може да се настройват от потребителите.

∙ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите.

∙ Натиснете OK бутон а потвърждение и приложете своя тип режим.

∙ Тази функция оптимизира яркостта на фона и се препоръчва за FPS игри.

∙ Потребителите може да настройват Време за реакция във всеки режим.

∙ Функцията Време за реакция става сива, когато е разрешена функцията Против размазване от движение.

∙ Време за реакция трябва да е Бързо след като функцията Против размазване от движение е забранена.

10

Екранното Меню

Меню от първо ниво

Anti Motion Blur

(Против размазване от движение)

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

Alarm Clock

(Будилник)

Screen Assistance

(Помощ за екрана)

Меню от второ/трето ниво

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Location

(Местоположение)

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Location

(Местоположение)

OFF (ИЗКЛ.)

15:00

30:00

45:00

60:00

None (Няма)

Icon (Икона)

Position (Позиция)

Reset (Нулиране)

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

Customize

(Персонализиране)

00:01 ~ 99:59

Описание

∙ Когато функцията Против размазване от движение е разрешена, HDCR и

Яркост не може да се разрешат и стават сиви.

∙ Функцията Време за реакция става сива, когато е разрешена функцията Против размазване от движение.

∙ Функцията Anti Motion

Blur (Против размазване от движение) трябва да е забранена, когато

Adaptive-Sync е ON

(ВКЛ.).

∙ Потребителите може да настройват Скорост на опресняване във всеки режим.

∙ Местоположение на скорост на опресняване по подразбиране е Ляво горе. Местоположението може да се регулира в екранното меню.

Натиснете OK бутон а потвърждение и приложете Вашето

Местоположение на скорост на опресняване.

∙ Този монитор следва и работи с готовата настройка Скорост на опресняване на екрана на операционната система.

∙ Потребителите може да настройват Будилник във всеки режим.

∙ След настройка на часа, натиснете OK бутон за активиране на таймера.

∙ Местоположение на будилник по подразбиране е Ляво горе. Потребителите може да изберат своето собствено местоположение.

∙ Потребителите може да настройват Помощ на екрана във всеки режим.

∙ Настройката по подразбиране на Помощ на екрана е Няма.

Екранното Меню

11

Меню от първо ниво

Adaptive-Sync

(Адаптивно синхронизиране)

Меню от второ/трето ниво

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Описание

∙ Адаптивно синхронизиране предотвратява разкъсване на екрана.

∙ Настройката по подразбиране на

DisplayPort или HDMI е ИЗКЛ. и може да се регулира на ВКЛ./ИЗКЛ. във всеки режим, при всяка разделителна способност и скорост на опресняване на екрана

∙ Функцията Против размазване от движение ще бъде забранена, ако е разрешена функцията Адаптивно синхронизиране.

Professional (Професионален режим)

Меню от първо ниво

Pro Mode

(Професионален режим)

Меню от второ ниво

User (Потребител)

Описание

Eye Saver (Защита на очите)

HDCR

Reader (Читател)

Cinema (Кино)

Designer

(Дизайнер)

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

∙ Режимът по подразбиране е User

(Потребителски).

∙ Всички елементи може да се настройват от потребителите.

∙ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите.

∙ Натиснете OK бутон а потвърждение и приложете своя тип режим.

∙ Защита на очите защитава очите Ви от синята светлина. Когато е разрешена, функцията

Защита на очите регулира температурата на екрана до по-жълт цвят.

∙ Потребителите може да настройват Защита на очите във всеки режим.

∙ Когато е Професионален режим е Читател, задължително се разрешава Защита на очите.

∙ Потребителите може да настройват HDCR във всеки режим.

∙ HDCR подобрява качеството на изображението като увеличава контраста на изображенията.

∙ Когато HDCR е ВКЛ., функцията Яркост ще е сива.

∙ HDCR и Против размазване от движение не може да са разрешени едновременно.

12

Екранното Меню

Меню от първо ниво

Anti Motion Blur

(Против размазване от движение)

Меню от второ ниво

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Image

Enhancement

(Подобрение на изображението)

OFF (ИЗКЛ.)

Weak (Слабо)

Medium (Средно)

Strong (Силно)

Strongest

(Най-силно)

Описание

∙ Когато функцията Против размазване от движение е разрешена, HDCR и Яркост не може да се разрешат и стават сиви.

∙ Функцията Време за реакция става сива, когато е разрешена функцията Против размазване от движение.

∙ Функцията Anti Motion Blur (Против размазване от движение) трябва да е забранена, когато

Adaptive-Sync е ON (ВКЛ.).

∙ Подобрение на изображението подобрява ръбовете на изображението, за да подобри остротата.

∙ Потребителите може да настройват

Подобрение на изображението във всеки режим.

Image (Образ)

Меню от първо ниво

Brightness

(Яркост)

Contrast

(Контраст)

Sharpness

(Рязкост)

Color

Temperature

(Цветова температура)

Меню от второ/трето ниво

0-100

0-100

0-5

Cool (Студени цветове)

Normal (Нормално)

Warm (Топли цветове)

Customization

(Персонализиране)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Описание

∙ Потребителите може да регулират

Яркост в режими Потребител, RTS,

RPG и Читател.

∙ Функцията Яркост става сива, когато е разрешен режим Против размазване от движение или

HDCR.

∙ Потребителите може да настройват

Контраст във всеки режим.

∙ Потребителите може да настройват

Яркост във всеки режим.

∙ Разкост подобрява яснотата и детайлите на изображенията.

∙ Функцията Цветова температура по подразбиране е Нормална.

∙ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите.

∙ Натиснете OK бутон а потвърждение и приложете своя тип режим.

∙ Потребителите може да регулират

Цветова температура в Режим за персонализиране.

Екранното Меню

13

Меню от първо ниво

Screen Size

(Размер на екрана)

Меню от второ/трето ниво

Auto (Авт.)

4:3

16:9

Описание

∙ Потребителите може да регулират

Размер на екрана във всеки режим, при всяка разделителна способност и при всяка скорост на опресняване.

∙ Настройката по подразбиране е

Авт.

Input Source (Източник на входен сигнал)

Меню от първо ниво

HDMI1

HDMI2

DP

Type C

Auto Scan

(Автоматично сканиране)

Меню от второ ниво

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Описание

∙ Потребителите може да настройват Източник на воден сигнал във всеки режим.

∙ Потребителите може да използват клавиша Navi за избор на Input Source (Източник на входен сигнал) при състоянието по-долу:

• Когато Auto Scan (Авт. сканиране) е OFF

(ИЗКЛ.) с монитор в икономичен режим;

• Когато полето със съобщение “Няма сигнал” е показано на монитора.

Navi Key (Клавиш Navi)

Меню от първо ниво

Нагоре/ Надолу/

Наляво/ Надясно

Меню от второ ниво Описание

OFF (ИЗКЛ.)

Brightness (Яркост)

Game Mode (Режим за игри)

Screen Assistance

(Помощ за екрана)

Alarm Clock

(Будилник)

Input Source

(Източник на входен сигнал)

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

Information on Screen

(Информация на екрана)

∙ Настройката по подразбиране на бутона нагоре е Режим за игри.

∙ Настройката по подразбиране на бутона надолу е Помощ за екрана.

∙ Настройката по подразбиране на бутона наляво е Будилник.

∙ Настройката по подразбиране на бутона надясно е Източник на входен сигнал.

∙ Всички елементи на клавиша Navi може да се регулират чрез екранното меню.

14

Екранното Меню

Setting (Настройка)

Меню от първо ниво

Language (Език)

Меню от второ ниво Описание

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

Bahasa Indonesia

Türkçe

(Скоро ще бъдат налични още езици)

0~5

∙ Фабричната настройка по подразбиране на

Език е Английски.

∙ Потребителите може да натиснат OK бутон, за да потвърдят и приложат настройката Език.

∙ Език е независима настройка. Настройката за езика на потребителите ще замести фабричната настройка по подразбиране.

Когато потребителите зададат Нулиране да бъде Да, Език няма да се промени.

Transparency

(Прозрачност)

OSD Time Out

(Таймаут на екранното меню)

RGB LED

5~30s

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

∙ Потребителите може да настройват

Прозрачност във всеки режим.

∙ Потребителите може да настройват Таймаут на екранното меню във всеки режим.

Power Button

(Бутон за захранване)

Information on Screen

(Информация на екрана)

OFF (ИЗКЛ.)

Standby

(в готовност)

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

∙ Потребителите може да регулират RGB LED на

ВКЛ. или ИЗКЛ.

∙ Настройката по подразбиране е ВКЛ.

∙ Когато е зададено OFF (ИЗКЛ.), потребителите може да натиснат бутона на захранването, за да изключат монитора.

∙ Когато е зададен режим Standby (В готовност), потребителите може да натиснат бутона на захранването, за да изключат панела и подсветката.

∙ Информацията за състоянието на монитора ще бъде показана отдясно на екрана.

∙ Потребителите може да разрешат или забранят

Информация на екрана. Настройката по подразбиране е ИЗКЛ.

Екранното Меню

15

Меню от първо ниво

HDMI CEC

Меню от второ ниво Описание

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Reset (Нулиране) YES (ДА)

NO (НЕ)

∙ Настройката по подразбиране е ИЗКЛ.

∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control) поддържа Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ и различни аудио-визуални устройства, поддържащи CEC.

∙ Ако HDMI CEC е ON (ВКЛ.):

• Мониторът ще се включи автоматично при включване на CEC устройство.

• CEC устройството ще влезе в икономичен режим, когато мониторът е изключен.

• При свързване на Sony PlayStation® или

Nintendo® Switch™, режими Game (Игра) и Pro (Професионален) автоматично се настройват на User mode (Потребителски режим) (по-подразбиране) и може да се регулира по-късно до предпочитаните режими на потребителите.

∙ Потребителите може да нулират и възстановят настройките на оригиналната Настройка по на екранното меню във всеки режим.

16

Екранното Меню

Технически характеристики

Модел Optix MAG274QRF Optix MAG274QRF-QD

Размер

Извивка

Тип панел

Разделителна способност

Пропорции

27 инча

Плосък

Rapid IPS

2560 x 1440 при 165Hz

16:9

Яркост (нитове)

Яркост: Захранване USB

Type-C

300 (станд.)

5V/3A ∙ 0~69%: 5V/3A

∙ 70~80%: 5V/2A

∙ 81~100%: 5V/1A

Контрастно съотношение 1000:1

Скорост на опресняване 165Hz

Време за реакция

Входен интерфейс

1 ms (GTG)

∙ HDMI x 2

∙ DP x 1

∙ USB Type-C (DP Alt Mode) x 1 (захранване до

5V/3A)

I/O

∙ USB 2.0 Type B x 1 (за компютър към монитор)

∙ USB 2.0 Type A x 2

∙ Жак за слушалки x 1

178°(х.) , 178°(в.) Ъгли на гледане

DCI-P3*/ sRGB 94%/ 131%

Повърхностна обработка Против отблясъци

97%/ 147%

Цветове на екрана

Технически характеристики на захранващ адаптер

Вход за захранването

Изход за захранване

1,07B (8 бита +FRC)

∙ Опция 1: DA-65C19

∙ Опция 2: YJS065I-1903420D

100~240V AC, 50~60Hz, 1,6A макс.

19,0V 3,42A

Технически характеристики

17

Модел

Регулиране (наклон)

Регулиране (Височина)

Регулиране (въртене)

Optix MAG274QRF

-5° ~ 20°

0 ~ 100mm

-75° ~ 75°

Optix MAG274QRF-QD

Регулиране (ос) -90° ~ 90°

Kensington заключване Да

VESA монтаж

Размери (Ш x В x Д)

Тегло

∙ Тип платка: 100 x 100 mm

∙ Тип болт: M4 x 10 mm

• Диаметър на резбата: 4 mm

• Стъпка на резбата: 0,7 mm

• Дължина на стъпката: 10 mm

614,9 x 532,7 x 206,7 mm

Среда

Работна

6,05 kg (нетно)/8,7 kg (бруто)

∙ Температура: От 0℃ до 40℃

∙ Влажност: 20% до 90% без кондензация

∙ Надморска височина: 0 ~ 5000m

Памет

∙ Температура: От -20℃ до 60℃

∙ Влажност: 10% до 90% без кондензация

* Въз основа на тестови стандарти CIE1976.

18

Технически характеристики

Готови режими на дисплея

Стандарт

VGA

Разделителна способност

640x480 при 60Hz при 67Hz при 72Hz

Optix MAG274QRF /

Optix MAG274QRF-QD

HDMI DP / Type-C

V

V

V

V

V

V

Dos режим

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

QHD

Разделителна способност на видеотайминг

720x480

720x576

800x600

1024x768

1280x1024

1440x900

1680x1050

1920x1080

2560x1440

480P

576P

720P

1080P

1080P при 120Hz

2160P при 30Hz

2160P при 60Hz при 165Hz при 60Hz при 120Hz при 144Hz при 165Hz при 75Hz при 60Hz при 50Hz при 56Hz при 60Hz при 72Hz при 75Hz при 60Hz при 70Hz при 75Hz при 60Hz при 75Hz при 60Hz при 60Hz при 60Hz при 120Hz

V

V

V

X

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Готови режими на дисплея

19

Отстраняване на неизправности

LED индикаторът е изключен.

• Натиснете бутона на захранването на монитора отново.

• Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно.

Няма картина.

• Проверете дали видеокартата на компютъра е инсталирана правилно.

• Проверете дали компютърът и мониторът са свързани към електрическата мрежа и включени.

• Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.

• Компютърът може да е в режим В готовност. Натиснете произволен клавиш, за да активирате монитора.

Изображението на екрана не е с правилната големина или не е центрирано.

• Вижте Готови режими на дисплея за задаване на компютърна настройка, подходяща за показване на монитора.

Няма Plug & Play.

• Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно.

• Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.

• Проверете дали компютърът и видеокартата са съвместими с Plug & Play.

Иконите, шрифтовете или екраните са неясни, размазани и имат проблеми с цветовете.

• Избягвайте използване на удължително кабели за видео.

• Настройте яркостта и контрастта.

• Регулирайте RGB цветовете или направете фина настройка на температурата.

• Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.

• Проверете за огънати щифтове на конектора на сигналния кабел.

Мониторът започва да мига и се виждат черти.

• Променете скоростта на опресняване, за да отговаря на възможностите на

Вашия монитор.

• Актуализирайте драйверите за Вашата видеокарта.

• Дръжте монитора далеч от електрически устройства, които може да причинят електромагнитна интерференция (EMI).

20

Отстраняване на неизправности

Инструкции за безопасност

∙ Прочетете внимателно и задълбочено тези инструкции за безопасност.

∙ Всички предупреждения на устройството или в ръководството на потребителя трябва да се спазват.

∙ Оставете обслужването и ремонта на квалифициран персонал.

∙ Запазете ръководството на потребителя, предоставено заедно с продукта, за бъдещи справки.

∙ За да предотвратите пожар или токов удар, дръжте това устройство далеч от влага и висока температура.

∙ Поставете устройството на стабилна, равна повърхност преди да го монтирате.

∙ Уверете се, че напрежението е в рамките на безопасното и че е настроено правилно на стойност 100~240V преди включване на устройството в електрически контакт. Не махайте предпазителя на заземяването от контакта.

Устройството да се включва само в заземен електрически контакт.

∙ Винаги изваждайте захранващия кабел или изключвайте контакта, ако няма да използвате устройството известно време, за да постигнете нулева консумация на енергия.

∙ Вентилаторът на устройството се използва за въздушна конвекция и да се предотврати прегряване на устройството. Не покривайте вентилатора.

∙ Не оставяйте устройството в неконтролирана среда с температура на съхранение над 60℃ или под -20℃, което може да повреди устройството.

∙ ЗАБЕЛЕЖКА: Максималната работна температура е около 40℃.

∙ При почистване на устройството, уврете се, че сте изключили контакта.

Използвайте по-скоро мека кърпа отколкото промишлен почистващ препарат, за да почистите устройството. Никога не изливайте течност в отвора. Това може да доведе до повреда на устройството или до токов удар.

∙ Поставете захранващия кабел там където няма риск той да бъде настъпен. Не поставяйте предмети върху захранващия кабел.

∙ Винаги дръжте силни магнити или електрически обекти далеч от устройството.

∙ В случай на някоя от следните ситуации, устройството трябва да се провери от сервизен персонал:

• Захранващият кабел или щепселът е повреден.

• Течност е проникнала вътре в устройството.

• Устройството е било изложено на влага.

• Устройството не работи добре или не можете да го накарате да работи като следвате инструкциите в ръководството на потребителя.

• Устройството е било изпуснато и повредено.

• Има очевидни признаци, че устройството е счупено.

∙ За предотвратяване на преобръщане на монитора, подсигурете монитора към бюро, стена или фиксиран предмет с помощта на заключване против преобръщане, което помага за правилно поддържане на монитора и го държи на място.

Важно

Потвърдете, че системата за разпределение на енергията на мястото за инсталация има превключвател с номинални показатели 120/240V, 20A (макс.).

Инструкции за безопасност

21

Регулаторни съобщения

CE съвместимост

Това устройство изпълнява изискванията на Директива на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост (2014/30/ЕС), Съоръжения за ниско напрежение (2014/35/ЕС), Директива за енергийно-свързани продукти (2009/125/ЕО) и Директивата за ограничението на опасните вещества

(2011/65/ЕС). Този продукт е тестван и отговаря на хармонизираните стандарти за информационно технологично оборудване съгласно директивите в официалния журнал на ЕС.

Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения

Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство “Class B”, съгласно част 15 от правилника на ФКК.

Целта на тези критерии е да осигурят приемлива защита срещу вредни интерференции в жилищни инсталации. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да предизвика вредни смущения в радиовръзките. Все пак, няма гаранция, че при някоя конкретна инсталация няма да се появи интерференция. Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или повече от начините, посочени по-долу:

∙ Да преориентира или премести антената на приемника.

∙ Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

∙ Включете оборудването в контакт от електрическата верига, който е различен от веригата, към която е включен приемникът.

∙ Свържете се с дистрибутора или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Бележка 1

Промените или модификациите, които не са одобрени изрично от страната, отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат правата на потребителя да използва това оборудване.

Бележка 2

Екранираните кабели и захранващият кабел за променлив ток, ако има такива, трябва да са в рамките на ограниченията за емисии.

Устройството е в съответствие с раздел 15 от Правилата на ФКК. Работата му е обект на следните две условия:

1. Устройството да не причинява вредна интерференция.

2. Устройството да приема всякаква интерференция, включително и такава, която може да причини нежелано действие.

22

Регулаторни съобщения

Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от електронно и електрическо оборудване

Съгласно Директива 2012/19/ЕС на Европейския Парламент и на

Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, продукти на “електрическо и електронно оборудване” вече не може да се изхвърлят като битови отпадъци и производителите на включеното електронно оборудване ще бъдат задължени да приемат обратно такива продукти в края на живота им.

Информация за химични субстанции

В съответствие със законите за химичните субстанции, като например регламента

EU REACH (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета),

MSI предоставя информация за химичните субстанции в продукти: https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Характеристики на екологичен продукт

∙ Намалена консумация на енергия по време на работа и в режим на готовност.

∙ Ограничена употреба на вещества, вредни за околната среда и здравето.

∙ Лесно демонтиране и може да се рециклира.

∙ Намалено използване на природни ресурси чрез насърчаване на рециклирането.

∙ Удължен живот на продукта благодарение на лесно надграждане.

∙ Намалено количество твърди отпадъци, благодарение на политиката за обратно приемане.

Политика за опазване на околната среда

∙ Продуктът е създаден, така че да е възможно частите му да бъдат използвани повторно и да се рециклират. Те не трябва да се изхвърлят след края на живота на продукта.

∙ Потребителите трябва да се свържат с оторизирано пункт за събиране на отпадъци при рециклиране или изхвърляне на излезли от употреба продукти.

∙ Посетете уеб сайта на MSI и открийте най-близкия до Вас дистрибутор, за да получите повече информация относно рециклирането.

∙ Потребителите могат също да се свържат с нас на имейл [email protected], когато искат да получат информация за правилното изхвърляне, връщане обратно, рециклиране и демонтиране на продукти на MSI.

Регулаторни съобщения

23

Предупреждение!

Прекалената употреба на екрани може да окаже влияние върху зрението Ви.

Препоръки:

1. Правете 10-минутна почивка на всеки 30 минути екранно време.

2. Деца под 2-годишна възраст не трябва да имат достъп до екрани. Екранното време за деца над 2-годишна възраст трябва да се ограничи до по-малко от един час на ден.

Съобщение за авторски права и търговски марки

Авторско право © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички права запазени. Използваното лого на MSI е регистрирана търговска марка на Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички други споменати марки и имена може да са търговски марки на съответните им собственици. Няма гаранции за точността или пълнотата - нито изрични, нито подразбиращи се. MSI си запазва правото да прави промени в този документ без предизвестие.

Техническа поддръжка

Ако има проблем с Вашия продукт и не можете да намерите решение в това ръководство, моля свържете се с мястото, от което сте закупили оборудването, или с местния дистрибутор. Можете също така да посетите https://www.msi.com/support/ за допълнителни напътствия.

24

Регулаторни съобщения

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Rapid IPS – Provides 1ms GTG fast response time, optimizes screen colors and brightness
  • WQHD High Resolution – Games will look even better, displaying more details
  • 165Hz Refresh Rate – Respond faster with smoother frames
  • 1ms GTG Response Time – Eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • NVIDIA G-Sync Compatible – Prevent screen tearing or stuttering, producing ultra-smooth lag-free gameplay
  • Gaming OSD App – Create the perfect viewing settings for your games
  • Adjustable Stand – Easily change the position of the monitor for maximum ergonomics
  • HDR Ready – Stunning visuals through contrast and shadow adjustment
  • Night Vision – Smart black tuner to brighten your day by bringing out the fine details in dark areas
  • Mystic Light – The ultimate gaming finish

Related manuals