MSI Optix MAG274QRF MONITOR Bruksanvisning

Add to my manuals
24 Pages

advertisement

MSI Optix MAG274QRF MONITOR Bruksanvisning | Manualzz

Optix-serien

LCD-skärm

Optix MAG274QRF (3CA8)

Optix MAG274QRF-QD (3CA8)

Innehåll

Komma igång ................................................................................................................3

Förpackningens innehåll ........................................................................................ 3

Installera skärmstativet ......................................................................................... 4

Ställa in skärmen ................................................................................................... 5

Skärmöversikt ........................................................................................................ 6

Anslut skärmen till datorn ..................................................................................... 8

OSD-inställning ............................................................................................................9

Navi Key (navigeringstangent) ............................................................................... 9

Snabbtangent .......................................................................................................... 9

OSD-menyer ...............................................................................................................10

Gaming .................................................................................................................. 10

Professional (Professionell) ................................................................................. 12

Image (Bild) .......................................................................................................... 13

Input Source (Indatakälla) .................................................................................... 14

Navi Key (navigeringstangent) ............................................................................. 14

Setting (Inställning) .............................................................................................. 15

Specifikationer ............................................................................................................17

Förinställda visningslägen .........................................................................................19

Felsökning ...................................................................................................................20

Säkerhetsinstruktioner ..............................................................................................21

Rättsliga meddelanden ..............................................................................................22

Granskning

V1.0, 2020/10

2

Innehåll

Komma igång

Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran. Var försiktig vid anslutning av kringutrustning och när du håller i enheterna. Använd en jordansluten handledsrem för att undvika statisk elektricitet.

Förpackningens innehåll

Övervaka

Dokumentation

Tillbehör

Optix MAG274QRF / Optix MAG274QRF-QD

Snabbstartguide

Registreringskort

Garantikort

Stativ med skruv(ar)

Stativ med skruv(skurvar)

Strömadaptor och strömkabel

HDMI-kabel (tillval)

DisplayPort-kabel (tillval)

Kablar

Uppströms USB-kabel (för uppströms USB Type-B-port)

(tillval)

Viktigt

∙ Kontakta platsen där du köpte produkten eller en lokal återförsäljare om något av föremålen är trasigt eller saknas.

∙ Paketets innehåll kan variera beroende på land.

Komma igång

3

Installera skärmstativet

1. Lämn kvar skärme i den skyddande skumförpackningen. Placera stativets fästet vid spåret på bildskärmen.

2. Fäst stativet med skruvarna.

3. Anslut basen till stativet och dra åt basskruven för att säkra basen.

4. Stativets fäste måste vara ordentligt fastsatt innan du ställer bildskärmen upp.

Viktigt

∙ Placera skärmen på en mjuk skyddad yta för att undvika repor på skärmpanelen.

∙ Använd inte vassa föremål på panelen.

∙ Spåret för att montera stativets fäste kan även användas för väggmontering.

Kontakta återförsäljaren för en passande väggmonteringssats.

2

3

1

4

Komma igång

Ställa in skärmen

Denna skärm är konstruerad för att maximera visningskomforten med inställningsmöjligheterna.

Viktigt

∙ Undvik att trycka på skärmpanelen när du ställer in den.

∙ Luta skärmen lite bakåt innan du vrider den.

-5

O

20

O

100mm

90

O

90

O

75

O

75

O

Komma igång

5

Skärmöversikt

1

3

6

Komma igång

5 6 6 7 8 9 10 10 11

4

2

1

Makroknapp

För att aktivera OSD.

2 Strömknapp

3 Navi Key (navigeringstangent)

4 Kensingtonlås

5 DisplayPort

6

HDMI-port

7

USB Type-C-port

Denna port stödjer läget DisplayPort Alternate (DP Alt) och upp till 5V/3A

(15W) strömförsörjning. Den överför enbart videosignaler, men stödjer intesataöverföringsfunktion.

9

8 Hörlursuttag

USB 2.0 Type B-uppströmsport

För USB-uppströmskabel.

Viktigt

Kontrollera förpackningen för USBuppströmskabeln och anslut den till datorn och skärmen. När denna kabel är ansluten,

är USB Type A-nedströmsportarna på skärmen redo för användning.

10 USB 2.0 Type-A-port

Till skärm

Till dator

11 Strömkontakt

Komma igång

7

Anslut skärmen till datorn

1. Stäng av din dator.

2. Anslut videokabeln från skärmen till din dator.

3. Koppla ihop skärmens strömadaptor och strömkabel. (Figur A)

4. Anslut strömadaptorn till skärmens strömuttag. (Figur B)

5. Anslut strömkabeln till eluttaget. (Figur C)

6. Starta skärmen. (Figur D)

7. Starta datorn så upptäcker skärmen signalen automatiskt.

D

A

C

B

8

Komma igång

OSD-inställning

Detta kapitel behandlar väsentlig information om OSD-inställningar.

Viktigt

All information kan ändras utan föregående meddelande.

Navi Key (navigeringstangent)

Skärmen har en Navi Key (navigeringstangent), en kontroll med flera riktningar som ger dig möjlighet att navigera Skärmmenyn (OSD).

Upp / Ner / Vänster / Höger:

∙ välj funktionsmenyer och föremål

∙ justera funktionsvärden

∙ öppna/stänga funktionsmenyer

Tryck på (OK):

∙ startar bildskärmsvisning (OSD)

∙ gå in på undermnyer

∙ bekräfta ett val eller en inställning

Snabbtangent

∙ Användaren kan öppna funktionsmenyerna Game Mode (Spelläge), Screen

Assistance (Skärmassistens), Alarm Clock (Väckarklocka) och Input Source

(Indatakälla) genom att flytta navigeringsknappen upp, ned, vänster eller höger när

OSD-menyn är aktiv.

∙ Användaren kan anpassa de egna kortkommandona för att öppna olika funktionsmenyerna.

OSD-inställning

9

OSD-menyer

Gaming

Menynivå 1

Game Mode

(Spelläge)

Night Vision

(Mörkervisning)

Response Time

(Svarstid)

Menynivå 2/3

User (Användare)

FPS

Racing

RTS

RPG

OFF (AV)

Normal

Strong (Stark)

Strongest (Starkast)

A.I.

Normal

Fast (Snabb)

Fastest (Snabbast)

Beskrivning

∙ Alla föremål kan anpassas av användare.

∙ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

∙ Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa lägestypen.

∙ Denna funktion optimerar bakgrundens ljusstyrka och rekommenderas för

FPS-spel.

∙ Användare kan anpassa Svarstid i alla lägen.

∙ Svarstid gråtonas när Anti Motion Blur

(Anti-rörelsoskärpa) är aktiverad.

∙ Svarstiden måste ställas in på Fast

(Snabb) när Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) är inaktiverad.

10

OSD-menyer

Menynivå 1

Anti Motion

Blur (Antirörelsoskärpa)

Refresh Rate

(Uppdat.

förhållande)

Alarm Clock

(Alarm)

Screen Assistance

(Skärmassistens)

OFF (AV)

15:00

30:00

45:00

60:00

None

(Ingen)

Icon (Ikon)

Position

(Löge)

Reset

(Återställ)

Menynivå 2/3

OFF (AV)

ON (PÅ)

Location

(Placering)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Location

(Placering)

Överst vänster

Överst höger

Nederst vänster

Längst ned till höger

Beskrivning

∙ När Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) är aktiverat, kan HDCR och Brightness (Ljusstyrka) inte aktiveras, och kommer att gråtonas.

∙ Svarstid gråtonas när Anti Motion Blur

(Anti-rörelsoskärpa) är aktiverad.

∙ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) måste vara inaktiverad när Adaptive Sync

(Anpassbar synkronisering) är ON (På).

∙ Användare kan anpassa

Uppdateringsförhållande i alla lägen.

∙ Standardplacering för

Uppdateringförhållande är längst upp till vänster. Placeringen kan anpassas i

OSD-menyn. Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa placeringen av Uppdateringsförhållande.

∙ Denna skärm följer och fungerar på operativsystemets förinställda

Uppdateringsförhållande för skärmen.

Överst vänster

Överst höger

Nederst vänster

Längst ned till höger

Customize

(Anpassa)

∙ Användare kan anpassa Alarm i alla lägen.

∙ När du ställt in tiden, tryck på OKknappen för att aktivera tidtagaren.

∙ Standardplacering för Alarm är längst upp till vänster. Användare kan själva välja placering.

00:01 ~ 99:59

Användare kan anpassa Skärmassistens i alla lägen.

Skärmassistens har inga standardinställningar.

OSD-menyer

11

Menynivå 1

Adaptive-Sync

(Anpassbar synkronisering)

Menynivå 2/3

OFF (AV)

ON (PÅ)

Beskrivning

∙ Adaptive-Sync (Anpassbar synkronisering) förhindrar screen tearing.

∙ DisplayPort- eller HDMI-standard är AV och kan anpassas till PÅ/AV i alla lägen, upplösningar, indatakällor och olika skärmars uppdateringshastighet.

∙ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) inaktiveras om Adaptive-Sync

(Anpassbar synkronisering) är aktiverad.

Professional (Professionell)

Menynivå 1

Pro Mode

(Proffsläge)

Menynivå 2

User (Användare)

Eye Saver

HDCR

Anti Motion

Blur (Antirörelsoskärpa)

Reader (Läsare)

Cinema (Bio)

Designer

OFF (AV)

ON (PÅ)

OFF (AV)

ON (PÅ)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Beskrivning

∙ Standardläget är Användare.

∙ Alla föremål kan anpassas av användare.

∙ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

∙ Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa lägestypen.

∙ Eye Saver skyddar dina ögon mot blått ljus. När den är aktiverad, anpassar Eye Saver skärmens färgtemperatur till ett gulare sken.

∙ Användare kan anpassa Eye Saver i alla lägen.

∙ När Proffsläget är inställt på Läsare, måste Eye

Saver aktiveras.

∙ Användare kan anpassa HDCR i alla lägen.

∙ HDCR förbättrar bildkvaliteten genom att öka bildkontrasten.

∙ När HDCR är PÅ, kommer Ljusstyrka att gråtonas.

∙ HDCR och Anti Motion Blur kan inte aktiveras samtidigt.

∙ När Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) är aktiverat, kan HDCR och Brightness (Ljusstyrka) inte aktiveras, och kommer att gråtonas.

∙ Svarstid gråtonas när Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) är aktiverad.

∙ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) måste vara inaktiverad när Adaptive Sync (Anpassbar synkronisering) är ON (På).

12

OSD-menyer

Menynivå 1

Image

Enhancement

(Bildförbättring)

Menynivå 2

OFF (AV)

Weak (Svag)

Medium

Strong (Stark)

Strongest (Starkast)

Beskrivning

∙ Bildförbättring förbättrar bildens kanter för att förbättra konturskärpan.

∙ Användare kan anpassa Bildförbättring i alla lägen.

Image (Bild)

Menynivå 1

Brightness

(Ljusstyrka)

Contrast (Kontrast)

Menynivå 2/3

0-100

0-100

Sharpness (Skärpa) 0-5

Color Temperature

(Färgtemperatur)

Cool (Kall)

Normal

Warm (Varm)

Customization

(Anpassning)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Screen Size

(Skärmstorlek)

Auto

4:3

16:9

Beskrivning

∙ Användare kan anpassa Ljusstyrka i lägena Användare, RTS, RPG och

Läsning.

∙ Ljusstyrkan kommer att gråtonas när Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa) eller HCDR är aktiverad.

∙ Användare kan anpassa Kontrast i alla lägen.

∙ Användare kan anpassa Skärpa i alla lägen.

∙ Skärpan förbättrar tydlighet och bilddetaljer.

∙ Standardfärgtemperatur är Normal.

∙ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

∙ Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa lägestypen.

∙ Användare kan anpassa

Färgtemperatur i Anpassningsläget.

∙ Användare kan anpassa

Skärmstorlek i alla lägen, upplösningar och uppdateringsförhållanden.

∙ Standard är Auto.

OSD-menyer

13

Input Source (Indatakälla)

Menynivå 2 Menynivå 1

HDMI1

HDMI2

DP

Type-C

Auto Scan

(Automatisk sökning)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Beskrivning

∙ Användare kan anpassa Indatakälla i alla lägen.

∙ Användaren kan använda navigeringsknappen för att välja ingångskälla med nedanstående status:

• När ”Auto Scan” (Automatisk sökning) står på

”OFF” (Av) med bildskärmen på energisparläge.

• När meddelanderutan "No Signal" (Ingen signal) visas på skärmen.

Navi Key (navigeringstangent)

Menynivå 1

Upp / Ner /

Vänster / Höger

Menynivå 2

OFF (AV)

Brightness

(Ljusstyrka)

Game Mode

(Spelläge)

Screen Assistance

(Skärmassistens)

Alarm Clock (Alarm)

Input Source

(Indatakälla)

Refresh Rate

(Uppdat.förhållande)

Information on

Screen (Information på skärm)

Beskrivning

∙ Standardinställning för uppknappen är spelläge.

∙ Standardinställning för nedknappen är

Skärmassistens.

∙ Standardinställning för vänsterknappen är

Alarm.

∙ Standardinställning för högerknappen är

Indatakälla.

∙ Alla navigeringsknappobjekt kan anpassas via

OSD-menyer.

14

OSD-menyer

Setting (Inställning)

Menynivå 1 Menynivå 2

Language (Språk) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

Bahasa Indonesia

Türkçe

(Fler språk kommer inom kort)

0~5 Transparency

(Transparens)

OSD-Time

Out (OSDfrånkoppling)

RGB-LED (RGBindikator)

5~30 s.

OFF (AV)

ON (PÅ)

Power Button

(Strömknapp)

Information on Screen

(Information på skärm)

OFF (AV)

Standby (Paus)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Beskrivning

∙ Det standardinställda språket är engelska.

∙ Användare måste trycka på OK-knappen för att bekräfta och verkställa språkinställningen.

∙ Språk är en självständig inställning. Användares egna språkinställningar kommer att åsidosätta standardinställningen. När användare väljer Ja på Återställ, kommer språket inte att ändras.

∙ Användare kan anpassa Transparens i alla lägen.

∙ Användare kan anpassa OSD-frånkoppling i alla lägen.

∙ Användare kan anpassa RGB-indikator till PÅ eller AV.

∙ Standard är PÅ.

∙ När den står på OFF (Av) kan användaren trycka på strömbrytaren för att stänga av bildskärmen.

∙ När den står på Standby (Paus) kan användaren trycka på strömbrytaren för att stänga av skärmpanelen och bakgrundsljuset.

∙ Informationen om bildskärmens status kommer att visas på skärmens högra sida.

∙ Användare kan aktivera eller inaktivera informationen på skärmen. Standard är AV.

OSD-menyer

15

Menynivå 1

HDMI CEC

Menynivå 2

OFF (AV)

ON (PÅ)

Reset (Återställ) YES (JA)

NO (NEJ)

Beskrivning

∙ Standard är AV.

∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control) stödjer Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ och olika audiovisuella enheter med CECkapacitet.

∙ Om HDMI CEC står på ON (På):

• Bildskärmen starta automatiskt när man startar CEC-enheten.

• CEC-enheten övergår till energisparläge när bildskärmen stängs av.

• När man ansluter Sony PlayStation® eller

Nintendo® Switch™ ställs Game Mode

(Spelläge) och Pro Mode (Proffsläge) automatiskt på läget User (Användare)

(standard), och kan justeras till användarens förinställda lägen.

∙ Användare kan återställa till OSDfabriksinställningar i alla lägen.

16

OSD-menyer

Specifikationer

Modell Optix MAG274QRF

Storlek

Välvning

Paneltyp

Upplösning

Bildformat

68,58 cm

Platt

Snabb-IPS

2560 x 1440 på 165Hz

16:9

Optix MAG274QRF-QD

Ljusstyrka (cd/m2)

Brightness (Ljusstyrka):

USB Type-C strömförsörjning

300 (norm.)

5V/ 3A ∙ 0~69%: 5V/ 3A

∙ 70~80%: 5V/ 2A

∙ 81~100%: 5V/ 1A

Kontrastförhållande

Refresh Rate (Uppdat.

förhållande)

1000:1

165Hz

Response Time (Svarstid) 1 ms (GTG)

Ingående gränssnitt

∙ HDMI x 2

∙ DP x 1

∙ USB Type-C (DP Alt-läge) x 1 (upp till 5V/3A strömförsörjning)

I/O

Visningsvinklar

DCI-P3*/ sRGB

Ytbehandling

Visningsfärger

Specfikationer för strömadapter

Ineffekt

Uteffekt

∙ USB 2.0 typ B x1 (för dator eller skärm)

∙ USB 2.0 typ A x 2

∙ Hörlursuttag x 1

178°(H) , 178°(B)

94% / 131%

Reflexskydd

97% / 147%

1.07B (8 bitar +FRC)

∙ Alternativ 1: DA-65C19

∙ Alternativ 2: YJS065I-1903420D

100~240 V växelström, 50~60 Hz, max. 1,6 A

19,0V 3,42A.

Specifikationer

17

Modell

Justering (lutning)

Justering (höjd)

Justering (rotering)

Justering (vridning)

Kensingtonlås

VESA-montering

Mått (B x H x D)

Vikt

Miljö

Drift

Förvaring

Optix MAG274QRF

-5° ~ 20°

0 ~ 100mm

-75° ~ 75°

Optix MAG274QRF-QD

-90° ~ 90°

Ja

∙ Typ av platta: 100 x 100 mm

∙ Skruvtyp: M4 x 10 mm

• Gängdiameter: 4 mm

• Gängans delning: 0,7 mm

• Gänglängd: 10 mm

614,9 x 532,7 x 206,7 mm

6,05 kg (netto), 8,7 kg (brutto)

∙ Temperatur: 0℃ till 40℃

∙ Fukt: 20 % till 90 %, utan kondens

∙ Höjd: 0 ~ 5 000m

∙ Temperatur: -20℃ till 60℃

∙ Fukt: 10% till 90 %, utan kondens

* Baserad på CIE1976 teststandarder.

18

Specifikationer

Förinställda visningslägen

Standard

VGA

Dos-läge

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

QHD

Videotid upplösning

Upplösning

640x480

720x480

720x576

800x600

1 024x768

1 280x1 024

1 440x900

1 680x1 050

1 920x1 080

2 560x1 440

480P

576P

720P

1080P

1080P på 120 Hz

2160P på 30 Hz

2160P på 60Hz på 60Hz på 67Hz på 72Hz på 75Hz på 60Hz på 50Hz på 56Hz på 60Hz på 72Hz på 75Hz på 60Hz på 70Hz på 75Hz på 60Hz på 75Hz på 60Hz på 60Hz på 60Hz på 120Hz på 165Hz på 60Hz på 120Hz på 144Hz på 165Hz

V

V

X

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix MAG274QRF /

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix MAG274QRF-QD

HDMI DP / Type-C

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X

Förinställda visningslägen

19

Felsökning

Strömindikatorn är släckt.

• Tryck på skärmens strömknapp igen.

• Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.

Ingen bild.

• Kontrollera att datorns grafikkort sitter i ordentligt.

• Kontrollera att datorn och skärmen är anslutna till eluttag och är påslagna.

• Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.

• Datorn kan vara i Viloläge. Tryck på en valfri knapp för att aktivera skärmen.

Skärmbilden har inte rätt storlek eller är inte centrerad.

• Se Förinställda visningslägen för att anpassa datorns inställningar så att de passar bildskärmen.

Ingen Plug & Play.

• Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.

• Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.

• Kontrollera om datorn och grafikkortet är kompatibla med Plug & Play.

Ikonerna, typsnittet eller skärmen är oklara, suddiga eller har färgproblem.

• Undvik att använda förlängningskabel för video.

• Justera ljusstyrka och kontrast.

• Justera RGB-färg eller tona färgtemperatur.

• Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.

• Kontrollera om det finns böjda stift på signalkabelns kontakt.

Skärmen flimrar eller visar vågor.

• Ändra uppdateringsförhållandet för att passa skärmens kapacitet.

• Uppdatera grafikkortets drivrutiner.

• Håll skärmen borta från elektriska enheter som kan orsaka elektromagnetiska interferenser (EMI).

20

Felsökning

Säkerhetsinstruktioner

∙ Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt.

∙ Alla uppmaningar och varningar på enheten eller i bruksanvisningen bör uppmärksammas.

∙ Vänd dig endast till kvalificerad personal för service.

∙ Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens.

∙ Ha inte enheten i närheten av fukt och höga temperaturer, för att undvika risk för brand och stötar.

∙ Placera enheten på en stadig yta före installation.

∙ Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in på området 100 V-240 V innan enheten ansluts till eluttaget. Ta inte bort skyddsjorden på kontakten. Enheten måste anslutas till ett skyddsjordat uttag.

∙ Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om enheten inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen.

∙ Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att enheten

överhettas. Täck inte över ventilationshålen.

∙ Lämna inte enheten i ett oventilerat utrymme med en lagringstemperatur på över

60℃ eller under -20℃, eftersom enheten kan skadas.

∙ OBS:Högsta drifttemperatur är cirka 40℃.

∙ Se till att koppla ur strömkontakten när du ska rengöra enheten. Använd en mjuk trasa istället för industrikemikalier för att rengöra enheten. Häll aldrig vätska i

öppningarna. Det kan skada enheten eller ge elektriska stötar.

∙ Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting ovanpå nätsladden.

∙ Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från enheten.

∙ Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera enheten:

• Strömsladden eller kontakten är skadad.

• Vätska har kommit in i enheten.

• Enheten har utsatts för fukt.

• Enheten fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt bruksanvisningen.

• Enheten har tappats eller skadats.

• Enheten har tydliga tecken på sprickor.

∙ För att undvika att bildskärmen välter ska den fästas i ett skrivbord, på en vägg eller ett fast föremål med ett tippskyddsfäste som bidrar till att stödja bildskärmen och hålla den säkert på plats.

Viktigt

Kontrollera att strömförsörjningen på installationsplatsen har en kretsbrytare för

120/240 V, 20 A (maximalt).

Säkerhetsinstruktioner

21

Rättsliga meddelanden

CE-överensstämmelse

Denna enhet uppfyller bestämmelserna i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar angående EMCdirektivet (2014/30/EU), lågspänningsdirektivet (2014/35/EU),

ErP-direktivet (2009/125/EG) och RoHS-direktivet (2011/65/EU).

Denna produkt har testats och anses upfylla de harmoniserande standarderna för informationsteknikutrustning publicerade i den europeiska unionens officiella tidning.

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:

∙ Rikta om eller omplacera mottagarantennen.

∙ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

∙ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

∙ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Notering 1

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.

Notering 2

Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att uppfylla strålningsgränsvärdena.

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och

2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka bristfällig funktion.

22

Rättsliga meddelanden

WEEE-deklaration

Under Europeiska Unionens (“EU”) direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter, direktiv 2012/19/EU, får inte “elektrisk och elektronisk utrustning” längre kasseras som kommunalt avfall, och tillverkare av täckt elektronisk utrustning är skyldiga att ta tillbaka sådana produkter vid slutet av deras användbara livslängd.

Information om kemiska substanser

I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU REACH Regulation

(Regulation EC nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller MSI information om kemiska substanser på: https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Grön produktegensksaper

∙ Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge

∙ Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen

∙ Lätt att ta isär och återvinna

∙ Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning

∙ Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar

∙ Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy

Miljöpolicy

∙ Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden.

∙ Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för

återvinning och deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden.

∙ Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare information om återvinning.

∙ Användare kan också nå oss på [email protected] för information rörande deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter.

Varning!

Överanvändning av skärmar kommer sannolikt att påverka synen.

Rekommendationer:

1. Ta 10 minuters paus för varje 30 minuters skärmtid.

2. Barn under 2 år bör inte ha någon skärmtid. Skärmtiden bör begränsas till mindre

än en timme om dagen för barn över 2 år.

Rättsliga meddelanden

23

Information om upphovsrätt och varumärke

Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Med ensamrätt. MSI-logotypen är ett registrerat varumärke som ägs av Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alla andra märken och namn som nämns kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. Ingen uttrycklig eller underförstådd garanti för korrekthet eller fullständighet ges. MSI förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument utan föregående information.

Teknisk support

Om det uppstår problem med din produkt och ingen lösning hittas i bruksanvisningen, kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt, besök https://www.msi.com/support/ för ytterligare vägledning.

24

Rättsliga meddelanden

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Rapid IPS – Provides 1ms GTG fast response time, optimizes screen colors and brightness
  • WQHD High Resolution – Games will look even better, displaying more details
  • 165Hz Refresh Rate – Respond faster with smoother frames
  • 1ms GTG Response Time – Eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • NVIDIA G-Sync Compatible – Prevent screen tearing or stuttering, producing ultra-smooth lag-free gameplay
  • Gaming OSD App – Create the perfect viewing settings for your games
  • Adjustable Stand – Easily change the position of the monitor for maximum ergonomics
  • HDR Ready – Stunning visuals through contrast and shadow adjustment
  • Night Vision – Smart black tuner to brighten your day by bringing out the fine details in dark areas
  • Mystic Light – The ultimate gaming finish

Related manuals