MSI Creator PS321QR CONTENT CREATION MONITOR مالک کی دستی

MSI Creator PS321QR CONTENT CREATION MONITOR مالک کی دستی | Manualzz
Creator ‫سری‬
LCD ‫نمایشگر‬
Creator PS321QR (3DA8(
Creator PS321URV (3DA9(
‫فهرست مطالب‬
‫حق نسخه برداری و اعالمیه مارک تجاری�������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫ارتقا���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫پشتیبانی فنی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iv‬‬
‫انطباق ‪vi������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ CE‬‬
‫بیانیه رابط فرکانس رادیویی ‪vi������������������������������������������������������������������������������������FCC-B‬‬
‫بیانیه ‪vii��������������������������������������������������������������������������������������������������������������WEEE‬‬
‫اطالعات مواد شیمیایی�����������������������������������������������������������������������������������������������������‪vii‬‬
‫شروع به کار �����������������������������������������������������������������������������������������‪1-1‬‬
‫محتویات بسته�������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-2‬‬
‫نصب پایه نمایشگر�������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-3‬‬
‫نصب سرپوش نمایشگر (اختیاری) �������������������������������������������������������������������������������������‪1-6‬‬
‫تنظیم نمایشگر ������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-7‬‬
‫نمای کلی نمایشگر��������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-8‬‬
‫وصل کردن نمایشگر به رایانه �����������������������������������������������������������������������������������������‪1-11‬‬
‫‪ii‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه ��������������������������������������������������������������������������‪2-1‬‬
‫‪( Navi Key‬کلید پیمایش) ����������������������������������������������������������������������������������������������‪2-2‬‬
‫راه‌اندازی ‪ OSD‬از طریق "کلید پیمایش" �����������������������������������������������������������������������������‪2-5‬‬
‫ضمیمه �����������������������������������������������������������������������������������������������‪A-1‬‬
‫مشخصات �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪A-2‬‬
‫حالت‌های نمایش از پیش تنظیم شده�������������������������������������������������������������������������������������‪A-4‬‬
‫عیب یابی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪A-5‬‬
‫پیشگفتار‬
‫حق نسخه برداری و اعالمیه مارک تجاری‬
‫حق نسخه برداری © ‪ .Micro-Star Int’l Co., Ltd‬کلیه حقوق محفوظ است‪ .‬آرم ‪ MSI‬یک مارک تجاری ثبت شده‬
‫‪ Micro-Star Int’l Co., Ltd‬است‪ .‬کلیه مارک ها و نام های دیگر که در اینجا درج شده اند ممکن است مارک های‬
‫تجاری دارندگان آنها باشد‪ .‬در قبال صحبت یا کامل بودن آنها هیچ ضمانتی ارائه نمی شود‪ MSI .‬از این حق برخوردار‬
‫است تا بدون اعالن قبلی هرگونه تغییری در این سند ایجاد کند‪.‬‬
‫ارتقا‬
‫‬
‫تاریخ‬
‫‬
‫نسخه ‪1.0‬‬
‫بازبینی‬
‫‪2020/04‬‬
‫پشتیبانی فنی‬
‫در صورت بروز مشکل در محصول و عدم دستیابی به راه حلی از طریق مراجعه به دفترچه راهنمای‬
‫کاربر‪ ،‬لطفا ً به محل فروش مراجعه کرده یا با فروشنده محلی تماس بگیرید‪ .‬همچنین‪ ،‬اطالعات بیشتر در‬
‫‪ https://www.msi.com/support/‬ارائه شده است‪.‬‬
‫‪iii‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی‬
‫◙دستورالعمل های ایمنی را با دقت و بطور کامل مطالعه کنید‪.‬‬
‫◙باید به همه احتیاط ها و هشدارهای داده شده درج شده روی دستگاه یا در دفترچه راهنمای کاربر توجه کرد‪.‬‬
‫◙سرویس‌کاری را فقط به افراد مجاز واگذار کنید‪.‬‬
‫راهنمای کاربر عرضه شده را برای مراجعه های آتی نگه دارید‪.‬‬
‫برای جلوگیری از آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی‪ ،‬این دستگاه را از رطوبت و گرما دور نگه دارید‪.‬‬
‫قبل از تنظیم دستگاه آن را روی یک سطح صاف قرار دهید‪.‬‬
‫‪iv‬‬
‫◙پیش از اتصال دستگاه به پریز برق‪ ،‬اطمینان حاصل کنید که ولتاژ برق در محدوده ایمن خود قرار گرفته و‬
‫بگونه ای مناسب برابر با ‪ 100‬تا ‪ 240‬ولت تنظیم شده باشد‪ .‬پین اتصال به زمین را از دوشاخه جدا نکنید‪.‬‬
‫دستگاه را باید به یک پریز و سوکت دارای اتصال به زمین وصل کنید‪.‬‬
‫◙اگر دستگاه برای مدت زمان مشخصی بدون استفاده رها می شود‪ ،‬همیشه سیم برق را قطع کرده یا پریز‬
‫دیواری را خاموش کنید تا میزان مصرف برق به صفر برسد‪.‬‬
‫محفظه تهویه موجود بر روی دستگاه به منظور تهویه هوا و جلوگیری از گرم شدن بیش از اندازه دستگاه مورد‬
‫استفاده قرار می گیرد‪ .‬از پوشاندن قسمت تهویه خودداری کنید‪.‬‬
‫از قرار دادن دستگاه در مکانی که از این شرایط برخوردار نیست و دمای آن بین ‪ 60OC‬و ‪ -20OC‬باشد خودداری‬
‫کنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب وارد شود‪.‬‬
‫توجه‪ :‬حداکثر دمای کاری حدود ‪ 40OC‬سانتیگراد است‪.‬‬
‫پیش از تمیز کردن دستگاه‪ ،‬دوشاخه آن را حتما ً از پریز برق جدا کنید‪ .‬برای تمیز کردن‪ ،‬از پارچه نرم استفاده‬
‫کنید و از مصرف شوینده‌های شیمیایی صنعتی بپرهیزید‪ .‬از ریختن مایعات به درون ورودی دستگاه خودداری کنید‬
‫زیرا این کار سبب آسیب دیدن دستگاه یا ایجاد برق‌گرفتگی می شود‪.‬‬
‫پیشگفتار‬
‫سیم برق را در محلی قرار دهید که احتمال عبور افراد از روی آن وجود نداشته باشد‪ .‬از قرار دادن هر جسمی‬
‫بر روی سیم برق خودداری کنید‪.‬‬
‫اجسام دارای انرژی مغناطیسی یا الکتریکی بسیار زیاد را همیشه از دستگاه دور نگاه دارید‪.‬‬
‫در صورت بروز هرکدام از شرایط زیر‪ ،‬از متخصص خدمات بخواهید تا دستگاه را بررسی کند‪:‬‬
‫◙سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫◙مایعات به درون دستگاه وارد شده باشد‪.‬‬
‫◙دستگاه در معرض رطوبت قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫◙دستگاه بدرستی کار نمی کند یا با توجه به دفترچه راهنمای کاربر قابل راه اندازی نیست‪.‬‬
‫◙دستگاه به زمین افتاده یا آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫◙عالئم شکستی بر روی دستگاه مشاهده شود‪.‬‬
‫خصوصيات محصول سبز‬
‫◙کاهش مصرف انرژی در مدت استفاده و حالت آماده به کار‪.‬‬
‫◙استفاده محدود از مواد مضر برای محيط زيست و زمين‪.‬‬
‫◙پياده سازی و بازيافت آسان‪.‬‬
‫◙کاهش مصرف منابع طبيعی با بازيافت مناسب‪.‬‬
‫◙افزايش عمر محصول از طريق به روزرسانی های آسان‪.‬‬
‫◙کاهش توليد زايدات جامد از طريق سياست پس گرفتن محصول‪.‬‬
‫سياست زيست محيطی‬
‫◙این محصول برای ایجاد قابلیت استفاده مجدد و بهینه از قطعات طراحی شده و نباید در پایان عمر کاری‬
‫خود دور انداخته شود‪.‬‬
‫◙استفاده کنندگان بايد با مرکز مجاز محلی جمع آوری جهت بازيافت و دفع محصوالت مستهلک خود تماس‬
‫بگيرند‪.‬‬
‫◙برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بازیافت از سایت ‪ MSI‬دیدن کنید و یک توزیع کننده در نزدیکی‬
‫خود پیدا کنید‪.‬‬
‫◙کاربران می توانند برای کسب اطالعات درباره دور انداختن صحیح‪ ،‬پس گرفتن‪ ،‬بازیافت‪ ،‬و پیاده کردن‬
‫قطعات محصوالت ‪ MSI‬از طریق ‪ [email protected]‬نیز با ما تماس بگیرند‪.‬‬
‫★ هشدار! استفاده بیش از حد از نمایشگر احتماالً به چشم آسیب می‌رساند‪.‬‬
‫★ توصیه ها‪:‬‬
‫‪ .1‬پس از هر ‪ 30‬دقیقه استفاده از نمایشگر‪ 10 ،‬دقیقه استراحت کنید‪.‬‬
‫‪.2‬کودکان زیر ‪ 2‬سال نباید از نمایشگر استفاده کنند‪ .‬برای کودکان باالی ‪ 2‬سال‪ ،‬مدت استفاده از نمایشگر باید به‬
‫کمتر از یک ساعت در روز محدود شود‪.‬‬
‫‪v‬‬
‫انطباق ‪CE‬‬
‫این دستگاه با الزامات مندرج در "دستورالعمل شورا" در زمینه مجاورت که در قوانین کشورهای‬
‫عضو در حوزه سازگاری الکترومغناطیسی (‪ ،)EU/2014/30‬دستورالعمل ولتاژ پایین‬
‫‪ ErP‬و دستورالعمل‬
‫(‪ ،)EU/2014/35‬دستورالعمل (‬
‫‪ RoHS‬به آنها اشاره شده است‪ ،‬سازگار است‪ .‬این دستگاه پس از آزمایش با استانداردهای هماهنگ‬
‫"تجهیزات فناوری اطالعات" منتشر شده طبق "دستورالعمل ژورنال رسمی اتحادیه اروپا" سازگار تشخیص داده شده‬
‫است‪.‬‬
‫بیانیه رابط فرکانس رادیویی ‪FCC-B‬‬
‫این دستگاه مورد آزمایش قرار گرفته و با محدودیت های دستگاه دیجیتال کالس ‪ B‬و همچنین‬
‫بخش ‪ 15‬از قوانین ‪ FCC‬مطابقت دارد‪ .‬این محدودیت ها به منظور فراهم آوردن محافظت در برابر تداخل های مضر‬
‫هنگام نصب در مکان های مسکونی طراحی شده است‪ .‬این دستگاه می تواند انرژی فرکانس رادیویی تولید کند از آن‬
‫استفاده کرده و آن را منتشر نماید‪ ،‬در صورت عدم نصب و استفاده از آن مطابق با دفترچه دستورالعمل ها ممکن است‬
‫تداخل مضر با ارتباطات رادیویی ایجاد کند‪ .‬با این وجود‪ ،‬تضمینی مبنی بر عدم ایجاد تداخل در یک نصب خاص وجود‬
‫ندارد‪ .‬در صورت بروز تداخل مضر توسط این دستگاه در دریافت تلویزیونی و رادیویی که با خاموش و روشن کردن‬
‫دستگاه می توانید از این امر آگاه شوید‪ ،‬کاربر می تواند با استفاده از یک یا تعداد بیشتری از روش های لیست شده در‬
‫زیر نسبت به برطرف کردن تداخل اقدام کند‪:‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪vi‬‬
‫■جهت آنتن گیرنده یا مکان آن را تغییر دهید‪.‬‬
‫■فاصله بین دستگاه و گیرنده را بیشتر کنید‪.‬‬
‫■دستگاه را به یک پریز یا مدار متفاوت از پریز و مدار گیرنده وصل کنید‪.‬‬
‫■برای دریافت راهنمایی با فروشنده یا یک متخصص با تجربه در زمینه رادیو‪/‬تلویزیون تماس بگیرید‪.‬‬
‫نکته ‪1‬‬
‫تغییرات یا اصالحاتی که بطور واضح توسط فرد مسئول در زمینه سازگاری تأیید نشود‪ ،‬ممکن است حق استفاده از این‬
‫وسیله را از کاربر سلب کند‪.‬‬
‫نکته ‪2‬‬
‫در صورت وجود کابل های رابط دارای محافظ و سیم برق متناوب‪ ،‬ترتیب قرار گیری آنها باید بگونه ای باشد که از‬
‫محدودیت های انتشار امواج تبعیت کند‪.‬‬
‫این دستگاه از بخش ‪ 15‬قوانین ‪ FCC‬تبعیت می کند‪ .‬کارکرد این دستگاه با پیروی از دو شرط زیر است‪:‬‬
‫‪1.1‬این دستگاه نباید تداخل مضر ایجاد کرده‪ ،‬و‬
‫‪2.2‬این دستگاه نباید هیچ تداخلی را دریافت کند‪ ،‬از جمله تداخلی که ممکن است سبب عملکرد نادرست دستگاه شود‪.‬‬
‫پیشگفتار‬
‫بیانیه ‪WEEE‬‬
‫طبق مصوبه اتحادیه اروپا ("‪ )"EU‬در رابطه با دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی اسقاطی‪ ،‬بیانیه‬
‫که در تاریخ ‪ 13‬اوت سال ‪ 2005‬به اجرا درآمده است‪ ،‬محصوالت "الکتریکی و‬
‫‪EU‬‬
‫الکترونیکی" را نمی توان مانند زباله های شهری دور انداخت و تولید کنندگان محصوالت الکترونیکی‬
‫تحت پوشش ملزم به بازگرداندن چنین محصوالتی در انتهای عمر مفید آنها هستند‪.‬‬
‫اطالعات مواد شیمیایی‬
‫بر طبق قوانین مواد شیمیایی‪ ،‬مانند قوانین ‪( EU REACH‬قانون شماره ‪ EC 1907/2006‬پارلمان و انجمن اروپا)‪،‬‬
‫‪ MSI‬اطالعات مواد شیمیایی را در نشانی زیر ارائه می دهد‪:‬‬
‫‪https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html‬‬
‫‪vii‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به کار‬
‫در این بخش اطالعاتی درباره مراحل راه اندازی سخت افزار ارائه شده است‪ .‬هنگام متصل کردن دستگاه‬
‫ها‪ ،‬در نگهداری دستگاه ها دقت کرده و از یک تسمه مچی استفاده کنید تا از ایجاد الکتریسیته ساکن جلوگیری‬
‫شود‪.‬‬
‫مهم‬
‫تصاویر فقط به عنوان مرجع ارائه شده اند‪ .‬شکل ظاهری نمایشگر شما ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫محتویات بسته‬
‫‪1 .1‬نمایشگر‬
‫‪2 .2‬پایه‬
‫‪3 .3‬کف پایه با پیچ‬
‫‪ 44 .4‬پیچ نصب دیواری‬
‫‪ 45 .5‬پیچ ایستاده‬
‫‪6 .6‬سیم برق‬
‫‪7 .7‬کابل ‪HDMI‬‬
‫‪8 .8‬کابل ‪DisplayPort‬‬
‫‪9 .9‬کابل ‪( USB Upstream‬برای فعال کردن درگاه‌های ‪ USB‬روی نمایشگر)‬
‫‪1010‬راهنمای شروع سریع‬
‫‪1111‬کارت ضمانت‬
‫‪1212‬روکش سیم‬
‫‪1313‬گزارش کارخانه درباره تنظیم رنگ‬
‫‪1414‬سرپوش نمایشگر (اختیاری)‬
‫‪1-2‬‬
‫* اگر هر یک از این اقالم آسیب دیده باشد یا موجود نباشد‪ ،‬باید با محل خرید یا توزیع‌کننده محلی خود تماس بگیرید‪.‬‬
‫* محتویات بسته ممکن است در هر کشور متفاوت باشد‪.‬‬
‫شروع به کار‬
‫نصب پایه نمایشگر‬
‫مهم‬
‫•نمایشگر را بر روی سطحی نرم و محافظت شده بگذارید تا پنل نمایش خراشیده نشود‪.‬‬
‫•هنگام نصب پایه نمایشگر از فشار آوردن روی نمایشگر خودداری کنید‪.‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪1 .1‬قالب های پایه را با نمایشگر همتراز کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬پایه را با استفاده از پیچ های پایه محکم کنید‪.‬‬
‫‪3 .3‬کف را به پایه وصل کنید و پایه را با بستن پیچ کف محکم کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1-4‬‬
‫‪3‬‬
‫مهم‬
‫برای نصب روی دیوار می توانید از سوراخ ها نیز برای نصب پایه استفاده کنید‪ .‬برای دریافت کیت مناسب نصب‬
‫روی دیوار به فروشنده مراجعه کنید‪.‬‬
‫شروع به کار‬
‫‪4 .4‬زاویه پایه را تراز کنید‪ .‬قالب را تراز کنید تا روکش ‪ VESA‬در محل خود قرار بگیرد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1-5‬‬
‫نصب سرپوش نمایشگر (اختیاری)‬
‫‪1 .1‬سرپوش نمایشگر را باز کنید و آن را تراز کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬سرپوش آهنربایی به صورت خودکار به نمایشگر وصل می شود‪.‬‬
‫‪1-6‬‬
‫شروع به کار‬
‫تنظیم نمایشگر‬
‫نمایشگر طوری طراحی شده است تا با تنظیمات انجام شده‪ ،‬راحت ترین حالت مشاهده را داشته باشید‪.‬‬
‫مهم‬
‫•هیچ وسیله برنده‌ای روی نمایشگر نگذارید‪.‬‬
‫•هنگام تنظیم نمایشگر‪ ،‬به صفحه نمایش دست نزنید‪.‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-5 20‬‬
‫‪100mm‬‬
‫‪1-7‬‬
‫‪O‬‬
‫‪35‬‬
‫‪O‬‬
‫‪35‬‬
‫نمای کلی نمایشگر‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1-8‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪15‬‬
‫شروع به کار‬
‫‪1‬‬
‫سوکت برق‬
‫‪2‬‬
‫درگاه ‪HDMI 2.0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪DisplayPort 1.4 HBR2‬‬
‫‪4‬‬
‫پورت ‪USB-C‬‬
‫‪5‬‬
‫این پورت می تواند به صورت همزمان سیگنال ویدیویی و پخش جریانی تا حداکثر ‪ 5‬ولت‪ 3/‬آمپر را‬
‫ارسال کند‪ .‬از عملکرد انتقال داده پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫پور ت �‪USB3.2 Gen1 Type B Up‬‬
‫‪stream‬‬
‫برای کابل ‪.USB Upstream‬‬
‫مهم‬
‫کابل ‪ USB Upstream‬را از بسته‬
‫بردارید و به رایانه و نمایشگر وصل کنید‪.‬‬
‫پس از متصل کردن این کابل‪ ،‬درگاه‌های‬
‫جریان پایین ‪ USB‬نوع ‪ A -‬روی نمایشگر‬
‫آماده استفاده می‌شوند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫پورت ‪USB3.2 Gen1 Type A‬‬
‫‪7‬‬
‫پورت فیش صدای نوع‪Y-‬‬
‫به نمایشگر‬
‫به کامپیوتر‬
‫‪1-9‬‬
‫مهم‬
‫کابل صدای نوع‪ Y-‬اختیاری را می توانید‬
‫به کامپیوتر و نمایشگر وصل کنید‪ .‬پس از‬
‫متصل کردن این کابل‪ ،‬جکهای صوتی روی‬
‫نمایشگر آماده استفاده می‌شوند‪.‬‬
‫به کامپیوتر‬
‫‪8‬‬
‫کارت خوان‬
‫‪9‬‬
‫پورت ‪USB3.2 Gen1 Type A‬‬
‫‪10‬‬
‫پورت ‪USB3.2 Gen1 Type A‬‬
‫این پورت می تواند شارژ سریع تا حداکثر ‪ 18‬وات را پشتیبانی کند‪.‬‬
‫به نمایشگر‬
‫‪11‬‬
‫فیش میکروفن‬
‫‪12‬‬
‫فیش هدفون‬
‫‪13‬‬
‫کلید پیمایش‬
‫‪14‬‬
‫قفل ‪Kensington‬‬
‫‪15‬‬
‫نمایشگر را با استفاده از جسمی ثابت به کابل ایمنی اختیاری وصل کنید‪.‬‬
‫کلید های ماکرو‬
‫برای فعال کردن ‪.Creator OSD‬‬
‫‪16‬‬
‫دکمه روشن‪-‬خاموش‬
‫‪17‬‬
‫روکش سیم‬
‫‪1-10‬‬
‫مهم‬
‫•در حالت صرفه جویی در مصرف انرژی‪ ،‬عملکرد شارژ مجدد برای همه پورت های ‪ USB‬پشتیبانی‬
‫نمی شود‪.‬‬
‫شروع به کار‬
‫وصل کردن نمایشگر به رایانه‬
‫‪1 .1‬رایانه را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬کابل ‪ HDMI/DisplayPort‬را از نمایشگر به رایانه وصل کنید‪.‬‬
‫‪3 .3‬رابط برق را به فیش برق نمایشگر وصل کنید‪( .‬شکل ‪)A‬‬
‫‪4 .4‬سیم برق را به پریز برق وصل کنید‪( .‬شکل ‪)B‬‬
‫‪5 .5‬نمایشگر را روشن کنید‪( .‬شکل ‪)C‬‬
‫‪ 6 .6‬کامپیوتر را روشن کنید تا نمایشگر به صورت خودکار منبع سیگنال را تشخیص دهد‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪1-11‬‬
‫‪C‬‬
1-12
‫‪2‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫در این بخش اطالعاتی ضروری درباره راه‌اندازی ‪ OSD‬ارائه شده است‪.‬‬
‫مهم‬
‫کلیه اطالعات ممکن است بدون اطالع تغییر کند‪.‬‬
‫‪( Navi Key‬کلید پیمایش)‬
‫این نمایشگر دارای "کلید پیمایش" (‪ )Navi Key‬است‪ .‬این کلید در واقع یک دکمه کنترل چند‪-‬جهتی است که به پیمایش‬
‫منو "نمایش روی صفحه" (‪ )OSD‬کمک می کند‪.‬‬
‫کلید پیمایش‬
‫‪2-2‬‬
‫تنظیمات پیش‌فرض "کلید پیمایش" به شرح زیر است‪.‬‬
‫‪Navi Key‬‬
‫(کلید پیمایش)‬
‫منو اصلی ‪OSD‬‬
‫دکمه میانی‬
‫کلید موقت‬
‫کارکردهای اولیه‬
‫(اگر منو ‪ OSD‬خاموش باشد)‬
‫(اگر منو ‪ OSD‬روشن باشد)‬
‫■تایید انتخاب یا تنظیم‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫‪Navi Key‬‬
‫(کلید پیمایش)‬
‫کلید موقت‬
‫کارکردهای اولیه‬
‫(اگر منو ‪ OSD‬خاموش باشد)‬
‫(اگر منو ‪ OSD‬روشن باشد)‬
‫‪( Pro Mode‬حالت ‪)Pro‬‬
‫■برای تایید انتخاب و خارج‬
‫شدن‪“ ،‬دکمه میانی” را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■برای تنظیم دکمه‌های “باال” و‬
‫“پایین” را فشار دهید‪.‬‬
‫■برای لغو پیش‪-‬نمایش و‬
‫خروج بدون اعمال جلوه‬
‫حالت دکمه “چپ” را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪Design Assistance‬‬
‫(دستیار طرح)‬
‫■برای تایید انتخاب و خارج‬
‫شدن‪“ ،‬دکمه میانی” را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■برای تنظیم دکمه‌های “باال” و‬
‫“پایین” را فشار دهید‪.‬‬
‫■برای لغو پیش‪-‬نمایش و‬
‫خروج دکمه “چپ” را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪Alarm Clock‬‬
‫(ساعت زنگ‌دار)‬
‫■برای تایید انتخاب و خارج‬
‫شدن‪“ ،‬دکمه میانی” را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■برای انتخاب دکمه‌های “باال “‬
‫و “پایین” را فشار دهید‪.‬‬
‫■برای لغو پیش‪-‬نمایش و‬
‫خروج دکمه “چپ” را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪( Input Source‬منبع ورودی)‬
‫■برای تایید انتخاب و خارج‬
‫شدن‪“ ،‬دکمه میانی” را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■برای انتخاب دکمه‌های “باال “‬
‫و “پایین” را فشار دهید‪.‬‬
‫■برای خروج دکمه “چپ” را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫باال‬
‫پایین‬
‫چپ‬
‫راست‬
‫■انتخاب منوها و آیتم‌های عملکرد‬
‫■فراهم کردن امکان تنظیم رو به‬
‫باال یا پایین در مقادیر عملکرد‬
‫■انتخاب منوها و آیتم‌های عملکرد‬
‫■فراهم کردن امکان تنظیم رو به‬
‫باال یا پایین در مقادیر عملکرد‬
‫■خروج از منو جاری‬
‫■فراهم کردن امکان تنظیم رو به‬
‫پایین در مقادیر عملکرد‬
‫■ورود به منوهای فرعی‬
‫■فراهم کردن امکان تنظیم رو به‬
‫باال در مقادیر عملکرد‬
‫‪2-3‬‬
‫کاربر می‌تواند برای سفارشی کردن "کلید پیمایش" و "کلیدهای موقت" از "منو ‪ "OSD‬استفاده کند‪ .‬دیگر گزینه‌های‬
‫"کلید موقت" به شرح زیر است‪.‬‬
‫‪2-4‬‬
‫گزینه‌های "کلید پیمایش" و "کلید موقت"‬
‫عملیات‬
‫‪Brightness‬‬
‫(روشنایی)‬
‫■برای کم کردن مقدار تنظیمات عملکرد‪ ،‬دکمه چپ را فشار دهید‪.‬‬
‫■برای افزایش مقدار تنظیمات عملکرد‪ ،‬دکمه راست را فشار دهید‪.‬‬
‫■برای ذخیره کردن مقدار و خارج شدن‪“ ،‬دکمه میانی” را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪PIP/PBP‬‬
‫■برای تنظیم دکمه‌های “باال” و “پایین” را فشار دهید‪.‬‬
‫■برای تایید انتخاب و خارج شدن‪“ ،‬دکمه میانی” را فشار دهید‪.‬‬
‫■برای لغو پیش‪-‬نمایش و خروج دکمه “چپ” را فشار دهید‪.‬‬
‫‪Zoom In‬‬
‫(زوم مثبت)‬
‫■برای تنظیم دکمه‌های “باال” و “پایین” را فشار دهید‪.‬‬
‫■برای ذخیره کردن مقدار و خارج شدن‪“ ،‬دکمه میانی” را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪Information On‬‬
‫‪Screen‬‬
‫(اطالعات روی صفحه)‬
‫■برای تنظیم دکمه‌های “چپ” و “راست” را فشار دهید‪.‬‬
‫■برای ذخیره کردن مقدار و خارج شدن‪“ ،‬دکمه میانی” را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫راه‌اندازی ‪ OSD‬از طریق "کلید پیمایش"‬
‫برای ظاهر کردن منو اصلی "نمایش روی صفحه" (‪ )OSD‬دکمه "میانی" "کلید پیمایش" را فشار دهید‪ .‬برای تنظیم‬
‫منوهای عملکرد دلخواه‪ ،‬متناسب با ترجیحات فردی‪ ،‬از دکمه های "باال"‪" ،‬پایین"‪" ،‬چپ" و "راست" استفاده کنید‪.‬‬
‫‪( Professionalg g‬حرفه‌ای)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫‪( Pro Mode‬حالت ‪)Pro‬‬
‫‪( User‬کاربر)‬
‫‪Adobe RGB‬‬
‫‪Display P3‬‬
‫‪sRGB‬‬
‫‪( Movie‬فيلم)‬
‫‪( Office‬دفتر)‬
‫‪( Black-White‬سیاه و سفید)‬
‫‪DICOM‬‬
‫‪( Anti-Blue‬ضد ماتی)‬
‫‪Response Time‬‬
‫(زمان واکنش)‬
‫‪Anti Motion Blur‬‬
‫(ضد تاری حرکت)‬
‫(فقط برای ‪)PS321QR‬‬
‫‪( Normal‬طبیعی)‬
‫‪( Fast‬سریع)‬
‫‪( Fastest‬سریع‌ترین)‬
‫شرح‬
‫■“حالت کاربر” حالت پیش فرض برای ارسال محصول‬
‫است و انعطاف پذیری همه موارد را می توانید در این‬
‫حالت تنظیم کنید‪.‬‬
‫■حالت های ‪Adobe RGB، sRGB، Display P3‬‬
‫و ‪ DICOM‬حالت های معمولی رنگ هستند که هنگام‬
‫انتخاب این حالت ها‪ ،‬موارد زیر غیرفعال و خاکستری‬
‫می شوند‪ :‬کنتراست ‪ /‬سطح خاکستری ‪ /‬نور آبی کم رنگ‬
‫‪ /‬گاما ‪ /‬اشباع ‪ /‬ته رنگ)‪.‬‬
‫■در حال ‪ ،DICOM‬درجه رنگ خاکستری رنگ و‬
‫غیرفعال است‪.‬‬
‫■کاربران می‌توانند “زمان واکنش” را در هر حالتی تنظیم‬
‫کنند‪.‬‬
‫■اگر «ضد تاری حرکت» فعال باشد‪“ ،‬روشنایی” را‬
‫نمی‌توان فعال کرد و این گزینه خاکستری می‌شود‪.‬‬
‫■هنگامی که “ضد تاری حرکت” فعال باشد‪ ،‬زمان واکنش‬
‫خاکستری رنگ می شود‪.‬‬
‫■وقتی ‪ FreeSync Premium Pro‬روی روشن‬
‫تنظیم شده باشد‪ ،‬ضد تاری حرکت روی خاموش تنظیم‬
‫شده است‪.‬‬
‫‪2-5‬‬
‫شرح‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫(سرعت تازه سازی)‬
‫‪( ON‬روشن)‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫چپ باال‬
‫‪Location‬‬
‫(مکان)‬
‫راست باال‬
‫چپ پایین‬
‫راست پایین‬
‫‪Customize‬‬
‫(شخصی سازی‬
‫کردن)‬
‫‪Alarm Clock‬‬
‫(ساعت زنگ‌دار)‬
‫■کاربران می‌توانند “سرعت تازه‌سازی” را در هر حالتی‬
‫تنظیم کنند‪.‬‬
‫■“چپ باال” مکان پیش‌فرض “سرعت تازه‌سازی” است‪.‬‬
‫مکان را می‌توان از “منو ‪ ”OSD‬تنظیم کرد‪ .‬برای تایید‬
‫و اعمال “مکان سرعت تازه‌سازی” دکمه “میانی” را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■این نمایشگر با “سرعت تازه‌سازی صفحه” از پیش تنظیم‬
‫شده “سیستم عامل” کار می‌کند‪.‬‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫■کاربران می‌توانند “ساعت زنگ‌دار” را در هر حالتی‬
‫تنظیم کنند‪.‬‬
‫■پس از تنظیم زمان‪ ،‬دکمه “میانی” را برای فعال کردن‬
‫زمان‌سنج فشار دهید‪.‬‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫■کاربران می‌توانند “دستیار طرح” را در هر حالتی تنظیم‬
‫کنند‪.‬‬
‫■دستیار طرح پیش فرض خاموش است‪.‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪30:00‬‬
‫‪45:00‬‬
‫‪60:00‬‬
‫‪Design Assistance‬‬
‫(دستیار طرح)‬
‫‪( Assistance Color‬رنگ‬
‫کمکی)‬
‫‪( Ruler‬خط کش)‪( Center :‬وسط)‬
‫‪( Ruler‬خط کش)‪( Edge :‬لبه)‬
‫‪( Scale‬درجه بندی)‬
‫‪( Reference Line‬خط مرجع)‬
‫‪( Grid‬شبکه)‬
‫‪2-6‬‬
‫‪( Rule of Thirds‬قانون سوم)‬
‫‪3D Motion Sickness‬‬
‫‪( Assistance‬دستیار تصحیح‬
‫حرکت سه بعدی)‬
‫■‪ FreeSync Premium Pro‬از گسستگی صفحه‬
‫جلوگیری می‌کند‬
‫■پیش‌فرض ‪ DisplayPort‬یا ‪ HDMI‬مقدار «روشن»‬
‫است و آن را می‌توان در هر حالتی و با هر وضوح‪ ،‬منبع‬
‫ورودی و سرعت تازه‌سازی صفحه روشن‪/‬خاموش کرد‪.‬‬
‫■اگر ‪ FreeSync Premium Pro‬را فعال کنید‪،‬‬
‫عملکردهای “ضد تاری حرکت” ‪“ / PBP / PIP /‬زوم‬
‫مثبت” غیرفعال می شوند‪.‬‬
‫‪FreeSync Premium‬‬
‫‪Pro‬‬
‫‪( Imageg g‬تصویر)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫‪( Brightness‬روشنایی)‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫‪100 - 0‬‬
‫شرح‬
‫■مقدار پیش فرض ‪ 75‬برای تنظیم ارسال است‪.‬‬
‫■هنگامی که موارد زیر اعمال می شوند‪ ،‬روشنایی‬
‫غیرفعال می شود‪:‬‬
‫‪“ .1‬کم کردن نور محلی” روشن است‪.‬‬
‫‪ .2‬محتوای ‪ HDR‬دریافت شد‪.‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫‪( Contrast‬کنتراست)‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫‪100 - 0‬‬
‫‪( Sharpness‬وضوح)‬
‫‪5-0‬‬
‫‪Gray Level‬‬
‫(سطح خاکستری)‬
‫‪0-20‬‬
‫شرح‬
‫■مقدار پیش فرض ‪ 50‬برای تنظیم ارسال است‪.‬‬
‫■هنگامی که موارد زیر اعمال می شوند‪ ،‬روشنایی‬
‫غیرفعال می شود‪:‬‬
‫‪.1‬در حالت رنگ معمولی (‪،Adobe RGB‬‬
‫‏‪،sRGB‬‏‪ Display P3‬و ‪ )DICOM‬که‬
‫کنتراست غیرفعال است‪.‬‬
‫‪ .2‬محتوای ‪ HDR‬دریافت شد‪.‬‬
‫■کاربران می‌توانند “تیزی” را در هر حالتی تنظیم‬
‫کنند‪.‬‬
‫■“وضوح” شفافیت و جزییات تصویر را بهبود‬
‫می‌بخشد‪.‬‬
‫■مقدار پیش فرض برای تنظیم ارسال ‪ 10‬است که‬
‫کاربر می تواند به صورت دستی آن را تنظیم کند‬
‫مگر اینکه به گونه دیگری مشخص شده باشد‪.‬‬
‫■در حالت رنگ معمولی‪،Adobe RGB :‬‏‪،sRGB‬‬
‫‏‪ Display P3‬و ‪ DICOM‬که سطح خاکستری‬
‫غیرفعال است‪.‬‬
‫■قابلیت “تقویت تصویر” سبب ارتقای لبه های تصویر‬
‫می شود تا وضوح بیشتری داشته باشند‪.‬‬
‫■کاربران می‌توانند “تقویت تصویر” را در هر حالتی‬
‫تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪( OFF Image Enhancement‬خاموش)‬
‫(تقویت تصویر)‬
‫‪( Weak‬ضعیف)‬
‫‪( Medium‬متوسط)‬
‫‪( Strong‬قوی)‬
‫‪( Strongest‬قوی‌ترین)‬
‫‪Low Blue Light‬‬
‫(نور آبی کم)‬
‫‪Local Dimming‬‬
‫(کم کردن نورمحلی)‬
‫‪Color Temperature‬‬
‫(درجه رنگ)‬
‫‪Satandard‬‬
‫(استاندارد)‬
‫‪5000K‬‬
‫‪5500K‬‬
‫‪6500K‬‬
‫‪7500K‬‬
‫‪9300K‬‬
‫‪10000K‬‬
‫‪R Customization‬‬
‫(سفارشی سازی)‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫■“نور آبی کم” از چشم شما در برابر نور آبی‬
‫محافظت می‌کند‪“ .‬نور آبی کم” در صورت فعال‬
‫بودن دمای رنگ صفحه را بر روی تابش زردتر‬
‫تنظیم می‌کند‪.‬‬
‫■کاربران می‌توانند “نور آبی کم” را در هر حالتی‬
‫تنظیم کنند‪.‬‬
‫■اگر “حالت “‪ Pro‬روی “ضد ماتی” تنظیم شود‪ ،‬الزم‬
‫است که “نور آبی کم” را فعال کنید‪.‬‬
‫■حالت پیش فرض برای تنظیم ارسال “غیرفعال”‬
‫است و کاربر می تواند انعطاف پذیری آن را در هر‬
‫حالتی تنظیم کند‪.‬‬
‫■وقتی این عملکرد روی “روشن” تنظیم شود‪،‬‬
‫روشنایی غیرفعال می شود‪.‬‬
‫■اگر “کم کردن نورمحلی” را فعال کنید بر قابلیت‬
‫وضوح ‪ OSD‬کوچک تأثیر می گذارد‪( .‬اطالعات‬
‫روی صفحه ‪ /‬نرخ نوسازی ‪ /‬قابلیت وضوح ‪/‬‬
‫ساعت زنگدار ‪ /‬دستیار طرح)‬
‫■پیش‌فرض “دمای رنگ” مقدار “طبیعی” است‪.‬‬
‫■برای انتخاب و پیش‪-‬نمایش جلوه‌های حالت از دکمه‬
‫“باال” یا “پایین” استفاده کنید‪.‬‬
‫■برای تایید و اعمال نوع حالت دکمه “میانی” را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■کاربر می‌تواند “دمای رنگ” را در حالت “سفارشی”‬
‫تنظیم کند‪.‬‬
‫‪2-7‬‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫‪( Gamma‬گاما)‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪( Saturation‬اشباع)‬
‫‪( Hue‬ته رنگ)‬
‫‪R‬‬
‫‪100-0‬‬
‫‪G‬‬
‫‪100-0‬‬
‫‪B‬‬
‫‪100-0‬‬
‫‪C‬‬
‫‪100-0‬‬
‫‪M‬‬
‫‪100-0‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪100-0‬‬
‫‪R‬‬
‫‪100-0‬‬
‫‪G‬‬
‫‪100-0‬‬
‫‪B‬‬
‫‪100-0‬‬
‫‪C‬‬
‫‪100-0‬‬
‫‪M‬‬
‫‪100-0‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪( Zoom in‬زوم مثبت)‬
‫‪100-0‬‬
‫‪( ON‬روشن)‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪Location‬‬
‫(مکان)‬
‫‪2-8‬‬
‫وسط‬
‫شرح‬
‫■مقدار پیش فرض برای تنظیم ارسال ‪ 2.2‬است و‬
‫کاربر می تواند انعطاف پذیری را تنظیم کند مگر‬
‫اینکه طور دیگری مشخص شده باشد‪.‬‬
‫■در حالت رنگ معمولی‪،Adobe RGB :‬‏‪،sRGB‬‬
‫‏‪ Display P3‬و ‪ DICOM‬که “گاما” غیرفعال‬
‫است‪.‬‬
‫■مقدار پیش فرض برای همه موارد اشباع در گزینه‬
‫تنظیم ‪ 50‬است و کاربر می تواند انعطاف پذیری را‬
‫تنظیم کند مگر اینکه طور دیگری مشخص شده باشد‪.‬‬
‫■مقدار پیش فرض فقط برای حالت سیاه و سفید ‪0‬‬
‫است‪.‬‬
‫■در حالت رنگ معمولی‪،Adobe RGB :‬‏‪،sRGB‬‬
‫‏‪ Display P3‬و ‪ DICOM‬که “اشباع” غیرفعال‬
‫است‪.‬‬
‫■مقدار پیش فرض برای همه موارد “ته رنگ” در‬
‫گزینه تنظیم ‪ 50‬است و کاربر می تواند انعطاف‬
‫پذیری را تنظیم کند مگر اینکه طور دیگری مشخص‬
‫شده باشد‪.‬‬
‫■در حالت رنگ معمولی‪،Adobe RGB :‬‏‪،sRGB‬‬
‫‏‪ Display P3‬و ‪ DICOM‬که “ته رنگ” غیرفعال‬
‫است‪.‬‬
‫■حالت پیش فرض برای تنظیم ارسال “غیرفعال” است‬
‫و کاربر می تواند “زوم” را در انعطاف پذیری مکان‬
‫تنظیم کند‪.‬‬
‫باال‪-‬چپ‬
‫باال‪-‬راست‬
‫پایین‪-‬چپ‬
‫پایین‪-‬راست‬
‫‪Screen Size‬‬
‫(اندازه صفحه)‬
‫‪( Auto‬خودکار)‬
‫‪3:4‬‬
‫‪9:16‬‬
‫■کاربر می‌تواند “اندازه صفحه” را در هر حالت و با‬
‫هر وضوح و سرعت‌تازه‌سازی صفحه تنظیم کند‪.‬‬
‫■حالت پیش فرض “خودکار” است‪.‬‬
‫‪1:1‬‬
‫‪( Input Sourceg g‬منبع ورودی)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫‪HDMI1‬‬
‫‪HDMI2‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫شرح‬
‫کاربران می‌توانند "منبع ورودی" را در هر حالتی تنظیم‬
‫کنند‪.‬‬
‫‪DP‬‬
‫‪( Type C‬نوع ‪)C‬‬
‫‪Auto Scan‬‬
‫(اسکن خودکار)‬
‫کاربران می توانند دکمه "‪ "Navi Key‬را فشار دهند و‬
‫سپس منبع ورودی را در وضعیت زیر انتخاب کنند‪:‬‬
‫■وقتی “اسکن خودکار” روی “خاموش” تنظیم شده‬
‫است و نمایشگر در حالت صرفه جویی در مصرف‬
‫انرژی باشد‪.‬‬
‫■وقتی پیام “‪( ”No Signal‬سیگنال موجود نیست)‬
‫روی نمایشگر نشان داده شود‪.‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫‪PIP/PBPg g‬‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2‬‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪PIP‬‬
‫‪( Source‬منبع)‬
‫‪( PIP Size‬اندازه ‪)PIP‬‬
‫‪( Location‬مکان)‬
‫‪Display Switch‬‬
‫(جابجایی صفحه)‬
‫شرح‬
‫■مقدار پیش فرض برای تنظیم ارسال “خاموش” است و کاربر می‬
‫تواند انعطاف پذیری را تنظیم کند مگر اینکه طور دیگری مشخص‬
‫شده باشد‪.‬‬
‫■وقتی عملکرد “جابجایی صدا” اعمال شود‪ ،‬منبع صدا به “دیجیتال”‬
‫تغییر می کند‪.‬‬
‫■با دریافت محتوای ‪ HDR‬این عملکرد غیرفعال می شود‪.‬‬
‫■عملکرد تشخیص خودکار منبع ورودی فقط در منبع اصلی‪.‬‬
‫‪Audio Switch‬‬
‫(جابجایی صدا)‬
‫‪PBP‬‬
‫‪( Source 1‬منبع ‪)1‬‬
‫‪( Source 2‬منبع ‪)2‬‬
‫‪Display Switch‬‬
‫(جابجایی صفحه)‬
‫‪Audio Switch‬‬
‫(جابجایی صدا)‬
‫‪( Navi Keyg g‬کلید پیمایش)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2‬‬
‫باال‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫پایین‬
‫‪( Brightness‬روشنایی)‬
‫چپ‬
‫‪( Pro Mode‬حالت ‪)Pro‬‬
‫راست‬
‫‪Design Assistance‬‬
‫(دستیار طرح)‬
‫‪Alarm Clock‬‬
‫(ساعت زنگ‌دار)‬
‫‪Input Source‬‬
‫(منبع ورودی)‬
‫‪PIP/PBP Mode‬‬
‫(حالت ‪)PIP/PBP‬‬
‫‪( Zoom In‬زوم مثبت)‬
‫‪Information On‬‬
‫‪Screen‬‬
‫(اطالعات روی صفحه)‬
‫شرح‬
‫■مقدار پیش‌فرض دکمه “باال” گزینه “حالت ‪ ”Pro‬است‪.‬‬
‫■مقدار پیش‌فرض دکمه “پایین” گزینه “دستیار طرح” است‪.‬‬
‫■مقدار پیش‌فرض دکمه “چپ” گزینه “ساعت زنگ‌دار” است‪.‬‬
‫■مقدار پیش‌فرض دکمه “راست” گزینه “منبع ورودی” است‪.‬‬
‫■همه آیتم‌های “کلید پیمایش” را می‌توان در منو ‪ OSD‬تنظیم کرد‪.‬‬
‫‪2-9‬‬
‫‪( Settingg g‬تنظیم)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫‪( Language‬زبان)‬
‫‪2-10‬‬
‫‪( Transparency‬شفافیت)‬
‫‪OSD Time Out‬‬
‫(وقفه ‪)OSD‬‬
‫‪( Audio Source‬منبع صدا)‬
‫منو سطح ‪2‬‬
‫‪繁體中文‬‬
‫‪English‬‬
‫‪Français‬‬
‫‪Deutsch‬‬
‫‪Italiano‬‬
‫‪Español‬‬
‫‪한국어‬‬
‫‪日本語‬‬
‫‪Русский‬‬
‫‪Português‬‬
‫‪简体中文‬‬
‫‪ไทย‬‬
‫‪Bahasa Indonesia‬‬
‫‪हिन्दी‬‬
‫‪Türkçe‬‬
‫(زبان‌های دیگر به زودی‬
‫افزوده می‌شود)‬
‫‪5~0‬‬
‫‪30~5‬‬
‫‪( Analog‬آنالوگ)‬
‫‪( Digital‬دیجیتال)‬
‫‪RGB LED‬‬
‫‪Power Button‬‬
‫(دکمه روشن‪-‬خاموش)‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪( Standby‬آماده‌باش)‬
‫‪Quick Charger‬‬
‫(شارژر سریع)‬
‫‪Information On Screen‬‬
‫(اطالعات روی صفحه)‬
‫‪( Reset‬بازنشانی)‬
‫شرح‬
‫■مقدار پیش‌فرض “زبان” گزینه “انگلیسی” است‪.‬‬
‫■کاربر برای تایید و اعمال تنظیم “زبان” باید دکمه “میانی”‬
‫را فشار دهد‪.‬‬
‫■“زبان” تنظیم مستقلی است‪ .‬تنظیم زبان خود کاربر بر‬
‫مقدار پیش‌فرض کارخانه اولویت دارد‪ .‬اگر کاربر گزینه‬
‫“بازنشانی” را بر روی “بله” تنظیم کند‪“ ،‬زبان” تغییر‬
‫نخواهد کرد‪.‬‬
‫■کاربران می‌توانند “شفافیت” را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■کاربران می‌توانند “وقفه ‪ ”OSD‬را در هر حالتی تنظیم‬
‫کنند‪.‬‬
‫■مقدار پیش‌فرض “منبع صدا “ گزینه “دیجیتال “ است‪.‬‬
‫کاربران می‌توانند “منبع صدا “ را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■کاربر می‌تواند ‪ RGB LED‬را بر روی “روشن “ یا‬
‫“خاموش “ تنظیم کند‪.‬‬
‫■حالت پیش فرض روی روشن است‪.‬‬
‫■وقتی تنظیم روی “خاموش” است‪ ،‬کاربران با فشردن دکمه‬
‫روشن‪/‬خاموش می توانند نمایشگر را ببندند‪.‬‬
‫■وقتی تنظیم روی “حالت آماده به کار” است‪ ،‬کاربران می‬
‫توانند دکمه روشن‪/‬خاموش را فشار دهند تا صفحه و نور‬
‫پس زمینه خاموش شود‪.‬‬
‫■کاربران می توانند شارژر سریع را فعال یا غیرفعال کنند‪.‬‬
‫■حالت پیش فرض روی خاموش است‪.‬‬
‫■مقدار پیش فرض برای تنظیم ارسال “خاموش” است‪.‬‬
‫■وقتی گزینه را روی “روشن” می گذارید‪ ،‬جزئیات بیشتری‬
‫درباره نمایشگر نشان داده می شود‪.‬‬
‫‪( YES‬بله)‬
‫‪( NO‬خیر)‬
‫■کاربر می‌تواند در هر حالتی “بازنشانی” را اجرا کند‬
‫و تنظیمات را به مقادیر اولیه “پیش‌فرض ‪ ”OSD‬بازگرداند‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫ضمیمه‬
‫مهم‬
‫کلیه اطالعات ممکن است بدون اطالع تغییر کند‪.‬‬
‫مشخصات‬
‫‪A-2‬‬
‫مدل‬
‫(‪Creator PS321QR (3DA8‬‬
‫اندازه‬
‫‪ 32‬اینچ‬
‫نوع پنل‬
‫‪IPS‬‬
‫(‪Creator PS321URV (3DA9‬‬
‫وضوح‬
‫‪ 1440 × 2560‬در ‪ 165‬هرتز‬
‫نسبت تصویر‬
‫‪9:16‬‬
‫روشنایی (نیت)‬
‫‪ DisplayHDR™ 600( 400‬مورد تأیید ‪)VESA‬‬
‫نسبت کنتراست‬
‫‪1000:1‬‬
‫سرعت تازه سازی‬
‫‪ 165‬هرتز‬
‫زمان واکنش‬
‫‪ 1‬میلیون ثانیه ‪MPRT‬‬
‫‪ 2160 × 3840‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪ 60‬هرتز‬
‫‪ 4‬میلی ثانیه (‪)OD‬‬
‫رابط ورودی‬
‫■‪ HDMI 2‬درگاه ‪2.0‬‬
‫■‪DisplayPort 1.4 HBR2 1‬‬
‫■‪USB-C 1‬‬
‫درگاه ‪USB‬‬
‫■‪ 2‬پورت ‪ USB3.2 Gen1‬نوع‪A-‬‬
‫■‪ 1‬پورت ‪ USB3.2 Gen1‬نوع‪ A-‬با شارژر سریع‬
‫■‪ 1‬پورت جریان باالی ‪ USB2.0 Gen1‬نوع‪B-‬‬
‫رابط صدا‬
‫■‪ 1‬فیش میکروفن‬
‫■‪ 1‬فیش هدفون‬
‫■‪ 1‬جک صوتی ترکیبی‬
‫کم کردن نورمحلی‬
‫■‪ 16‬منطقه‬
‫زاویه دید‬
‫‪(178°‬افقی) ‪(°178 ،‬عمودی)‬
‫‪* Display P3 / sRGB‬‬
‫‪95% / 98%‬‬
‫پردازش سطحی‬
‫ضد درخشندگی‬
‫رنگ های صفحه‬
‫‪1,07B‬‬
‫■‪ 8‬منطقه‬
‫نوع نیرو‬
‫توان داخلی‬
‫مصرف برق (معمولی)‬
‫روشن بودن<‪ 60‬وات‬
‫حالت آماده به کار<‪ 0,5‬وات‬
‫خاموش بودن<‪ 0,5‬وات‬
‫‪ 100‬تا ‪ 240‬ولت برق متناوب‪ 50 ،‬تا ‪ 60‬هرتز‪ 2 ،‬آمپر‬
‫رتبه بندی سیستم‬
‫تنظیم (کجی)‬
‫‪°‬‬
‫~ ‪20°‬‬
‫تنظیم (اتصال)‬
‫‪30° ~ -30°‬‬
‫تنظیم (ارتفاع)‬
‫‪ 0‬تا ‪ 100‬میلی متر‬
‫قفل ‪Kensington‬‬
‫بله‬
‫پایه ‪VESA‬‬
‫نوع صفحه‪ 100 × 100 :‬میلی متر‬
‫نوع پیچ‪ M4 x 10 :‬میلی متر‬
‫قطر دندانه‪ 4 :‬میلی متر‬
‫گام دندانه‪ 0,7 :‬میلی متر‬
‫طول دندانه‪ 10 :‬میلی متر‬
‫ابعاد (طول ‪ x‬عرض ‪ x‬ارتفاع)‬
‫‪ 400,7 × 260,4 × 817,1‬میلی متر‬
‫ضمیمه‬
‫مدل‬
‫(‪Creator PS321QR (3DA8‬‬
‫وزن‬
‫‪ 8,2‬کیلوگرم (‪ 18,08‬پوند)‬
‫محیط‬
‫عملیاتی‬
‫ذخیره سازی‬
‫(‪Creator PS321URV (3DA9‬‬
‫دما‪ 0 :‬تا ‪ 40‬درجه سانتی گراد‬
‫رطوبت‪ 20% :‬تا ‪ ،90%‬بدون چگالش‬
‫ارتفاع‪ 0 :‬تا ‪ 5000‬متر‬
‫دما‪ 20- :‬تا ‪ 60‬درجه سانتی گراد‬
‫رطوبت‪ 10% :‬تا ‪ ،90%‬بدون چگالش‬
‫* بر اساس استانداردهای تست ‪.CIE1976‬‬
‫‪A-3‬‬
‫حالت‌های نمایش از پیش تنظیم شده‬
Creator PS321URV (3DA9(
Creator PS321QR (3DA8(
Type C
)C ‫(نوع‬
Type C
)C ‫(نوع‬
DP
HDMI 1 / 2
HDMI
1/2
DP
‫وضوح‬
‫استاندارد‬
VGA
V
V
V
V
V
‫ هرتز‬60 ‫ در‬480x640
V
V
V
V
V
‫ هرتز‬67 ‫ در‬480x640
V
V
V
V
V
‫ هرتز‬72 ‫ در‬480x640
V
V
V
V
V
‫ هرتز‬75 ‫ در‬480x640
V
V
V
V
V
‫ هرتز‬60 ‫ در‬480x720
V
V
V
V
V
‫ هرتز‬50 ‫ در‬576x720
V
V
V
V
V
V
‫ هرتز‬56 ‫ در‬600x800
V
V
V
V
V
V
‫ هرتز‬60 ‫ در‬600x800
V
V
V
V
V
V
‫ هرتز‬72 ‫ در‬600x800
V
V
V
V
V
V
‫ هرتز‬75 ‫ در‬600x800
V
V
V
V
V
V
‫ هرتز‬60 ‫ در‬768x1024
V
V
V
V
V
V
‫ هرتز‬70 ‫ در‬768x1024
V
V
V
V
V
V
‫ هرتز‬75 ‫ در‬768x1024
V
V
V
V
V
V
‫ هرتز‬60 ‫ در‬1024x1280
SXGA
V
V
V
V
V
V
‫ هرتز‬60 ‫ در‬900x1440
+WXGA
V
V
V
V
V
V
‫ هرتز‬60 ‫ در‬1050x1680
+WSXGA
V
V
V
V
V
V
‫ هرتز‬60 ‫ در‬1080x1920
Full HD
V
V
V ‫ هرتز‬120 ‫ در‬1080x1920
V
V
V
V
V
V ‫ هرتز‬100 ‫ در‬1440x2560
V
V
V ‫ هرتز‬120 ‫ در‬1440x2560
V
V
V ‫ هرتز‬144 ‫ در‬1080x1920
V
V
‫ هرتز‬165 ‫ در‬1080x1920
V
V
V
‫ هرتز‬60 ‫ در‬1440x2560
V
V
V
V
V
V
V
V
V
‫ هرتز‬30 ‫ در‬2160x3840
‫ هرتز‬60 ‫ در‬2160x3840
V
V
V
V
V
V
480P
V
V
V
V
V
V
576P
V
V
V
V
V
V
720P
V
V
V
V
V
V
1080P
V
V
V
‫ هرتز‬120 ‫ در‬1080P
V
V
V
V
V
V
2160P
Dos ‫حالت‬
SVGA
XGA
WQHD
UHD
‫وضوح زمانبندی‬
‫ویدیو‬
A-4
‫ضمیمه‬
‫عیب یابی‬
‫‪ LED‬برق خاموش است‪.‬‬
‫■دکمه روشن‪/‬خاموش نمایشگر را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل برق نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫تصویر وجود ندارد‪.‬‬
‫■از درستی نصب کارت گرافیک رایانه مطمئن شوید‪.‬‬
‫■مطمئن شوید که رایانه و نمایشگر به پریز برق متصل و روشن هستند‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل سیگنال نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■ممکن است رایانه در حالت آماده به کار باشد‪ .‬برای فعال کردن نمایشگر‪ ،‬دکمه‌ای را فشار دهید‪.‬‬
‫اندازه یا موقعیت تصویر درست نیست‪.‬‬
‫برای تنظیم رایانه بر روی مقدار متناسب با نمایشگر‪ ،‬به "حالت‌های نمایش از پیش تنظیم شده" مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪ Plug & Play‬وجود ندارد‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل برق نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل سیگنال نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■از سازگاری رایانه و کارت گرافیک با قابلیت ‪ Plug & Play‬مطمئن شوید‪.‬‬
‫نمادها‪ ،‬فونت یا تصویر مبهم‪ ،‬تار یا دچار مشکل رنگ است‪.‬‬
‫■از کابل رابط تصویر استفاده نکنید‪.‬‬
‫■روشنایی و کنتراست را تنظیم کنید‪.‬‬
‫■رنگ ‪ RGB‬یا دمای رنگ را تنظیم کنید‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل سیگنال نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■خمیدگی پینها در کانکتور کابل سیگنال را بررسی کنید‪.‬‬
‫تصویر نمایشگر سوسو می‌زند یا موج‌دار است‪.‬‬
‫■سرعت تازه‌سازی را طوری تغییر دهید که با قابلیت‌های نمایشگر سازگار باشد‪.‬‬
‫■درایور کارت گرافیک را به‌روز کنید‪.‬‬
‫■نمایشگر را از دستگاه‌های برقی که ممکن است سبب تداخل الکترومغناطیسی (‪ )EMI‬شوند‪ ،‬دور کنید‪.‬‬
‫‪A-5‬‬
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement