MSI Creator PS321QR CONTENT CREATION MONITOR El kitabı

MSI Creator PS321QR CONTENT CREATION MONITOR El kitabı | Manualzz
Creator Serisi
LCD Monitör
Creator PS321QR (3DA8)
Creator PS321URV (3DA9)
İçindekiler
Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi��������������������������������������������������������������������iii
Gözden Geçirme�����������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Teknik Destek���������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Güvenlik Uyarıları����������������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE Uygunluğu���������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi���������������������������������������������������������������vi
WEEE Bildirimi�������������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Kimyasal Madde Bilgileri����������������������������������������������������������������������������������������vii
Başlarken���������������������������������������������������������������������������������������1-1
Paket İçeriği��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Monitör Ayağını Takma���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Monitör Başlığını Takma (İsteğe Bağlı)���������������������������������������������������������������� 1-6
Monitörü Ayarlama����������������������������������������������������������������������������������������������� 1-7
Monitöre Genel Bakış������������������������������������������������������������������������������������������� 1-8
Monitörü Bilgisayara Bağlama��������������������������������������������������������������������������� 1-11
ii
OSD Ayarı���������������������������������������������������������������������������������������2-1
Navi Key (Gezinme Tuşu)������������������������������������������������������������������������������������ 2-2
Gezinme Tuşu Aracılığıyla Ekran Menüsü Ayarı������������������������������������������������� 2-5
Ek���������������������������������������������������������������������������������������������������A-1
Teknik Özellikler���������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları�����������������������������������������������������������������A-4
Sorun Giderme�����������������������������������������������������������������������������������������������������A-5
Giriş
Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi
Telif Hakkı © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Her hakkı saklıdır. Kullanılan MSI logosu MicroStar Int’l Co., Ltd. şirketinin kayıtlı ticari markasıdır. Sözü edilen tüm diğer markalar
ve adlar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Doğruluk veya tamlık konusunda
doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti verilmez. MSI, önceden bildirimde bulunmaksızın
bu belgede değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
Gözden Geçirme
Revizyon
V1.0
Tarihi
2020/04
Teknik Destek
Ürününüzde herhangi bir sorunla karşılaşır ve kullanım kılavuzu aracılığıyla hiçbir
çözüme ulaşamazsanız, lütfen ürünü satın aldığınız yere veya yerel bayinize başvurun.
Bunun yerine, daha fazla yardım için lütfen https://www.msi.com/support/ adresini
ziyaret edin.
iii
Güvenlik Uyarıları
◙◙
◙◙
◙◙
Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz.
Aygıt üzerindeki veya kullanım kılavuzundaki tüm önlemlere ve uyarılara
dikkat edilmelidir.
Servis işlemleri yalnızca yetkili personele yönlendirilmelidir.
Paket içinde gelen Kullanım Kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın.
Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için bu aygıtı nemden ve
yüksek sıcaklıktan uzak tutun.
Kurmadan önce bu aygıtı güvenilir düz bir yüzeye yatırın.
iv
◙◙
◙◙
Aygıtı prize bağlamadan önce, güç geriliminin güvenli aralıkta olduğundan
ve 100~240 V değerine doğru biçimde ayarlandığından emin olun. Fişteki
koruyucu topraklama bağlantısını kesmeyin. Aygıt topraklanmış ana şebeke
prizine bağlanmalıdır.
Sıfır enerji tüketimi sağlamak için, aygıt belirli bir süre kullanılmayacağında
güç kablosunu çıkarın veya priz anahtarını kapatın.
Aygıttaki fan, hava devrini sağlamak ve aygıtın aşırı ısınmasını önlemek içindir.
Fanı kapatmayın.
Aygıtı 60OC'nin üzerinde veya -20OC'nin altında depolama sıcaklığına sahip uygun
olmayan bir ortamda bırakmayın; aygıta hasar verebilir.
NOT: Maksimum çalışma sıcaklığı 40OC civarındadır.
Aygıtı temizlerken güç fişini çıkardığınızdan emin olun. Aygıtı temizlemek için
endüstriyel kimyasallar yerine bir parça yumuşak bez kullanın. Açıklığa asla
herhangi bir sıvı dökmeyin; aygıta hasar verebilir veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Giriş
Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları şekilde yerleştiriniz.
Elektrik kablosunun üzerine hiçbir şey koymayın.
Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri aygıttan kesinlikle uzak tutun.
Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, aygıtın servis personeli tarafından
incelenmesini sağlayın:
◙◙ Güç kablosu veya fiş hasar gördüğünde.
◙◙ Aygıtın içine sıvı sızdığında.
◙◙ Aygıt neme maruz kaldığında.
◙◙ Aygıt düzgün şekilde çalışmadığında veya kullanma kılavuzuna göre
çalıştırılamadığında.
◙◙ Aygıt düşürüldüğünde ve hasar gördüğünde.
◙◙ Aygıtta belirgin kırılma görüldüğünde.
Çevreci Ürün Özellikleri
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi
Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı
Kolay sökme ve geri dönüşüm
Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı
Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü
Geri alma politikası sayesinde daha az katı atık üretimi
Çevre Politikası
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Ürün, parçaların yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümünü sağlamak üzere
tasarlanmıştır ve kullanım ömrü sonunda atılmamalıdır.
Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşümü ve elden
çıkarılması için yerel yetkili toplama noktasıyla iletişime geçmelidir.
Geri dönüşümle ilgili daha fazla bilgi için MSI web sitesini ziyaret edin ve
yakınınızdaki dağıtıcıyı bulun.
Kullanıcılar, MSI ürünlerinin uygun biçimde elden çıkarılması, geri
alınması, geri dönüşümü ve parçalara ayrılmasıyla ilgili bilgiler için
[email protected] adresinden de bize ulaşabilir.
★ Uyarı! Ekranların aşırı kullanımının görme duyusunu etkilemesi olasıdır.
★ Öneriler:
1. Ekranın her 30 dakika izlenmesinden sonra 10 dakikalık bir ara verin.
2. 2 yaşından küçük çocuklar ekranı izlememelidir. 2 yaşındaki ve daha büyük
çocukların ekranı izlemesi günde bir saatten daha kısa süreyle sınırlandırılmalıdır.
v
CE Uygunluğu
Bu aygıt, Elektromanyetik Uyumluluk (2014/30/EU), Düşük Gerilim
Yönergesi (2014/35/EU), ErP Yönergesi (2009/125/EC) ve RoHS Yönergesi
(2011/65/EU) ile ilgili olarak Üye Ülkelerin Mevzuatının Yakınlaştırılması
konusunda Konsey Yönergesinde belirtilen gereksinimlerle uyumludur. Bu
ürün test edilmiş ve Avrupa Birliği Resmî Gazetesinin Yönergeleri altında yayımlanan,
Bilgi Teknolojisi Donanımına yönelik uyumu sağlanmış standartlarla uyumlu olduğu
görülmüştür.
FCC-B Radyo Frekansı Girişim
Bildirgesi
Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. maddesine göre Sınıf B dijital aygıta yönelik
sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, bir ev kurulumunda zararlı parazite
karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi
üretir, kullanır ve yayabilir; talimat kılavuzuna uygun biçimde kurulmaz ve kullanılmazsa
radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit
oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon alımında, cihazın
kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının,
aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlasını kullanarak paraziti gidermeye çalışması
desteklenir:
vi
■■
■■
■■
■■
Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.
Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki bir prize takın.
Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.
Bildirim 1
Uyumluluktan sorumlu tarafın açık biçimde onaylamadığı değişiklikler veya
düzenlemeler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bildirim 2
Emisyon sınırlarıyla uyum için, varsa, kılıflı arabirim kabloları ve AC güç kablosu
kullanılmalıdır.
Bu aygıt, FCC Kurallarının 15. Bölümüyle uyumludur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula
bağlıdır:
1. Bu aygıt zararlı parazite neden olmayabilir ve
2. Bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dâhil olmak üzere
alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.
Giriş
WEEE Bildirimi
13 Ağustos 2005 tarihinde yürürlüğe giren Elektrikli ve Elektronik Ekipman
Atıkları ile ilgili Avrupa Birliği ("AB") Direktifi (Direktif 2012/19/EU)
kapsamında, "elektrikli ve elektronik ekipman" ürünleri artık normal çöplerle
birlikte atılamamaktadır ve söz konusu elektronik ürünlerin üreticileri kullanım
ömrü dolan bu gibi ürünleri geri almakla yükümlüdür.
Kimyasal Madde Bilgileri
MSI, AB REACH Yönetmeliği (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmelik EC No.
1907/2006) gibi kimyasal madde yönetmeliklerine uygun olarak, ürünlerdeki kimyasal
maddelerin bilgilerini aşağıdaki adreste sağlar:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Türkiye EEE Yönetmeliği
Türkiye Cumhuriyeti EEE Yönetmeliği’ne uygundur
vii
1
Başlarken
Bu bölüm donanım ayar işlemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Bağlarken
aygıtları dikkatli tutun ve statik elektriği önlemek için topraklanmış bir bileklik
kullanın.
ÖNEMLİ
Gösterimler yalnızca başvuru amaçlıdır. Monitörünüzün görünümü değişiklik
gösterebilir.
Paket İçeriği
1. Monitör
2. Ayak
3. Vidalı Ayak Tabanı
4. 4 tane Duvar Montaj Vidası
5. 4 tane Ayak Vidası
6. Güç Kablosu
7. HDMI Kablosu
8. DisplayPort Kablosu
9. USB Yukarı Yön Kablosu (monitördeki USB bağlantı noktalarını etkinleştirmek
için)
10.Hızlı Başlama Kılavuzu
11.Garanti Kartı
12.Kablo Kılıfı
13.Renk Kalibrasyonu Fabrika Raporu
14.Monitör Başlığı (İsteğe Bağlı)
1-2
* Öğelerden herhangi biri hasarlıysa ya da eksikse satın aldığınız yerle veya yerel
dağıtıcıyla iletişime geçin.
* Paket içeriği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Başlarken
Monitör Ayağını Takma
ÖNEMLİ
•
Ekran panelinin çizilmesini önlemek için monitörü yumuşak, korumalı bir yüzeye
yerleştirin.
1-3
•
Monitör standını takarken monitöre basmaktan kaçının.
1. Ayağın mandallarını monitöre hizalayın.
2. Ayağı vidalarla sıkın.
3. Tabanı ayağa takın ve sabitlemek için taban vidasını sıkıştırın.
1
2
1-4
3
ÖNEMLİ
Ayağı monte etmek için kullanılan delikler duvar montajında da kullanılabilir. Uygun
duvar montaj kiti için satıcınıza başvurun.
Başlarken
4. Ayak açısını ayarlayın. Mandalları VESA kapağı yerleştirecek şekilde hizalayın.
4
1-5
Monitör Başlığını Takma (İsteğe Bağlı)
1. Başlığı açın ve monitöre hizalayın.
2. Manyetik başlık monitöre otomatik olarak takılır.
1-6
Başlarken
Monitörü Ayarlama
Bu monitör, ayarlama özellikleri sayesinde izleme rahatlığınızı en üst düzeye çıkarmak
üzere tasarlanmıştır.
ÖNEMLİ
•
•
Monitör üzerinde herhangi bir sivri nesne kullanmayın.
Monitörü ayarlarken ekran paneline dokunmaktan kaçının.
O
O
-5 20
100mm
1-7
35
O
35
O
Monitöre Genel Bakış
1
13
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
1-8
15
16
17
Başlarken
1
Güç Girişi
2
HDMI 2.0 Bağlantı Noktası
3
DisplayPort 1.4 HBR2
4
USB-C Bağlantı Noktası
5
USB 3.2 Gen1 Tip B Yukarı Yön
Bağlantı Noktası
Bu bağlantı noktası aynı anda 5V/3A değerine kadar video sinyali ve güç
akışı sağlayabilir. Veri iletim işlevini desteklemez.
USB Yukarı Yön Kablosu içindir.
ÖNEMLİ
Paketteki USB Yukarı Yön
Kablosunu bulup bilgisayara
ve monitöre bağlayın. Bu kablo
bağlandığında monitördeki USB
Tip A Aşağı Yön Bağlantı Noktaları
kullanıma hazır olacaktır.
6
USB3.2 Gen1 Tip A Bağlantı Noktası
7
Y Tipi Ses Girişi
Monitöre
Bilgisayara
1-9
ÖNEMLİ
İsteğe bağlı Y Tipi Ses Kablosu
bilgisayara ve monitöre bağlanabilir.
Bu kablo bağlandığında monitördeki
ses girişleri kullanıma hazır olacaktır.
8
Kart Okuyucu
9
USB3.2 Gen1 Tip A Bağlantı Noktası
10
USB3.2 Gen1 Tip A Bağlantı Noktası
11
Mikrofon Girişi
Monitöre
Bu bağlantı noktası 18W'a kadar Hızlı Şarjı destekleyebilir.
Bilgisayara
12
Kulaklık Girişi
13
Gezinme Tuşu
14
Kensington Kilidi
15
Makro Tuşu
16
Güç Düğmesi
17
Kablo Kılıfı
Monitörü, isteğe bağlı güvenlik kablosuyla sabit bir nesneye sabitleyin.
Creator Ekran Menüsünü açar.
ÖNEMLİ
1-10
•
Tüm USB bağlantı noktalarında, güç tasarrufu modunda şarj işlevi desteklenmez.
Başlarken
Monitörü Bilgisayara Bağlama
1. Bilgisayarınızı kapatın.
2. Monitörden çıkan HDMI/DisplayPort kablosunu bilgisayarınıza bağlayın.
3. Güç kablosunu monitör güç girişine bağlayın. (Şekil A)
4. Güç kablosunu prize takın. (Şekil B)
5. Monitörü açın. (Şekil C)
6. Bilgisayarı açtığınızda monitör sinyal kaynağını otomatik olarak algılar.
A
B
1-11
C
1-12
2
OSD Ayarı
Bu bölüm Ekran Menüsü Ayarı hakkında önemli bilgiler
sağlamaktadır.
ÖNEMLİ
Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.
Navi Key (Gezinme Tuşu)
Monitör, ekran menüsünde (OSD) gezinmeyi sağlayan çok yönlü bir denetim olan
Gezinme Tuşuna sahiptir.
Gezinme Tuşu
2-2
Gezinme Tuşu varsayılan ayarları aşağıdaki gibidir:
Navi Key
(Gezinme
Tuşu)
Kısayol Tuşu
Temel İşlemler
(Ekran menüsü kapalıyken)
(Ekran menüsü açıkken)
Ekran Ana Menüsü
Orta Düğme
■■ Bir seçimi veya ayarı
onaylama
OSD Ayarı
Navi Key
(Gezinme
Tuşu)
Kısayol Tuşu
Temel İşlemler
(Ekran menüsü kapalıyken)
(Ekran menüsü açıkken)
Pro Mode
(Profesyonel Mod)
■■ Seçimi onaylayıp
■■ İşlev menülerini ve
çıkmak için Orta
öğeleri seçme
Düğmeye basın.
■■ İşlev değerlerinde yukarı
■■ Ayarlamak için
doğru veya aşağı doğru
Yukarı ve Aşağı
ayarlamayı sağlama
Düğmelerine basın.
■■ Önizlemeyi iptal
etmek ve mod
efektini uygulamadan
çıkmak için Sol
Düğmeye basın.
Design Assistance
(Tasarım Yardımı)
■■ Seçimi onaylayıp
çıkmak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Ayarlamak için
Yukarı ve Aşağı
Düğmelerine basın.
■■ Önizlemeyi iptal
edip çıkmak için Sol
Düğmeye basın.
Yukarı
Aşağı
■■ İşlev menülerini ve
öğeleri seçme
■■ İşlev değerlerinde yukarı
doğru veya aşağı doğru
ayarlamayı sağlama
2-3
Alarm Clock
(Alarm Saati)
■■ Seçimi onaylayıp
çıkmak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Seçmek için
Yukarı ve Aşağı
Düğmelerine basın.
■■ Önizlemeyi iptal
edip çıkmak için Sol
Düğmeye basın.
■■ Geçerli menüden çıkma
■■ İşlev değerlerinde
aşağı doğru ayarlamayı
sağlama
Input Source
(Giriş Kaynağı)
■■ Seçimi onaylayıp
çıkmak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Seçmek için
Yukarı ve Aşağı
Düğmelerine basın.
■■ Çıkmak için Sol
Düğmeye basın.
■■ Alt menülere girme
■■ İşlev değerlerinde
yukarı doğru ayarlamayı
sağlama
Sol
Sağ
Kullanıcılar ekran menüsüne girerek kendi Gezinme Tuşu Kısayol Tuşlarını
özelleştirebilir. Aşağıda daha fazla Kısayol Tuşu seçeneği verilmektedir.
2-4
Gezinme Tuşu Kısayol Tuşu
Seçenekleri
İşlemler
Brightness
(Parlaklık)
■■ İşlev değerlerinde aşağı yönde ayar yapmak için
Sol Düğmeye basın.
■■ İşlev değerlerinde yukarı yönde ayar yapmak için
Sağ Düğmeye basın.
■■ Değeri kaydedip çıkmak için Orta Düğmeye basın.
PIP/PBP
■■ Ayarlamak için Yukarı ve Aşağı Düğmelerine
basın.
■■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye
basın.
■■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için Sol Düğmeye
basın.
Zoom In
(Yakınlaştır)
■■ Ayarlamak için Yukarı ve Aşağı Düğmelerine
basın.
■■ Değeri kaydedip çıkmak için Orta Düğmeye basın.
Information
On Screen
(Ekrandaki
Bilgi)
■■ Ayarlamak için Sol ve Sağ Düğmelerine basın.
■■ Değeri kaydedip çıkmak için Orta Düğmeye basın.
OSD Ayarı
Gezinme Tuşu Aracılığıyla Ekran Menüsü
Ayarı
Ekran ana menüsünü açmak için Gezinme Tuşunun Orta düğmesine basın. İstediğiniz
işlev menülerini kişisel tercihlerinize uygun biçimde ayarlamak için Yukarı, Aşağı, Sol,
Sağ düğmeleri kullanın.
2-5
hh Professional (Profesyonel)
1. Düzey Menü
2./3. Düzey Menü
Pro Mode
(Profesyonel Mod)
User (Kullanıcı)
Açıklama
■■ Kullanıcı Modu, Ürün sevkiyatı için
varsayılan moddur ve tüm öğeler bu
modda esnekliği ayarlayabilir.
Display P3 (Ekran P3)
■■ Adobe RGB, sRGB, Ekran P3 ve DICOM
sRGB
Modları, mod seçiliyken aşağıdaki
Movie (Film)
öğelerin gri olması gereken normal renk
modlarıdır: Kontrast/ Gri Seviyesi/ Düşük
Office (Ofis)
Mavi Işık/ Gama/ Doygunluk/ Ton).
Black-White (Siyah Beyaz)
■■ DICOM modunda Renk Sıcaklığı gri olur.
DICOM
Adobe RGB
Anti-Blue (Mavi Karşıtı)
Response Time
(Tepki Süresi)
Anti Motion Blur
(Hareket Bulanıklığı
Önleme)
(Yalnız PS321QR)
Normal
Fast (Hızlı)
Fastest (En Hızlı)
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Tepki
Süresi işlevini ayarlayabilir.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme
etkinleştirildiğinde Parlaklık
etkinleştirilemez ve kullanılamaz
olacaktır.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme
etkinleştirildiğinde Tepki Süresi
kullanılamaz olacaktır.
■■ FreeSync Premium Pro Açık olarak
ayarlandığında Hareket Bulanıklığı
Önleme Kapalı olarak ayarlanmalıdır.
1. Düzey Menü
2./3. Düzey Menü
Açıklama
Refresh Rate
(Yenileme Hızı)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
Location Sol Üst
(Konum) Sağ Üst
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Yenileme
Hızı işlevini ayarlayabilir.
■■ Varsayılan Yenileme Hızı Konum ayarı
Sol Üst şeklindedir. Konum işlevi, ekran
menüsünde ayarlanabilir. Yenileme Hızı
Konum ayarınızı onaylayıp uygulamak
için Orta Düğmeye basın.
■■ Bu monitör, işletim sisteminin önceden
ayarlanmış Ekran Yenileme Hızı değerini
izler ve o değerde çalışır.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Alarm
Saati işlevini ayarlayabilir.
■■ Saati ayarladıktan sonra zamanlayıcıyı
etkinleştirmek için Orta Düğmeye basın.
Sol Alt
Sağ Alt
Customize
(Özelleştir)
Alarm Clock
(Alarm Saati)
OFF (KAPALI)
15:00
30:00
45:00
60:00
Design Assistance
(Tasarım Yardımı)
2-6
OFF (KAPALI)
Assistance Color
(Yardım Rengi)
Rule (Cetvel):
Center (Merkez)
Rule (Cetvel):
Edge (Kenar)
Scale (Ölçek)
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Tasarım
Yardımı işlevini ayarlayabilir.
■■ Varsayılan Tasarım Yardımı KAPALI.
Reference Line
(Referans Çizgisi)
Grid (Izgara)
Rule of Thirds
(Üçte Bir Kuralı)
3D Motion Sickness
Assistance (3B Hareket
Hastalığı Yardımı)
FreeSync Premium
Pro
■■ FreeSync Premium Pro, ekran
yırtılmasını önler.
■■ DisplayPort veya HDMI varsayılan ayarı
AÇIK şeklindedir ve herhangi bir modda,
çözünürlükte, giriş kaynağında ve ekran
yenileme hızında AÇIK/KAPALI olarak
ayarlanabilir
■■ FreeSync Premium Pro etkinse
Hareket Bulanıklığı Önleme/ PIP/PBP/
Yakınlaştırma devre dışı bırakılır.
hh Image (Görüntü)
1. Düzey Menü
Brightness (Parlaklık)
2./3. Düzey Menü
0-100
Açıklama
■■ Sevkiyat ayarı için varsayılan değer 75'tir.
■■ Aşağıdaki öğeler uygulanırken parlaklık gri
olur:
1. Yerel Karartma Açıktı.
2. HDR içeriği alındı.
OSD Ayarı
1. Düzey Menü
Contrast (Karşıtlık)
2./3. Düzey Menü
0-100
Sharpness (Netlik)
0-5
Gray Level
(Gri Seviyesi)
0-20
Image Enhancement
(Görüntü İyileştirme)
OFF (KAPALI)
Açıklama
■■ Sevkiyat ayarı için varsayılan değer 50'tir.
■■ Aşağıdaki öğeler uygulanırken parlaklık gri
olur:
1. Normal Renk modunda (Adobe RGB,
sRGB, Display P3 ve DICOM) bu kontrast
gri idi.
2. HDR içeriği alındı.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Netlik işlevini
ayarlayabilir.
■■ Netlik, görüntülerin belirginliğini ve
ayrıntılarını iyileştirir.
■■ Aksi belirtilmedikçe, son kullanıcı tarafından
manuel olarak ayarlanabilen sevkiyat ayarı
için varsayılan 10'dur.
■■ Normal Renk modunda Adobe RGB, sRGB,
Display P3 ve DICOM ile Gri Seviyesi gri idi.
■■ Görüntü İyileştirme, keskinliklerini artırmak
için görüntü kenarlarını iyileştirir.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Görüntü
İyileştirme işlevini ayarlayabilir.
Weak (Zayıf)
Medium (Orta)
Strong (Güçlü)
Strongest (En Güçlü)
Low Blue Light (Düşük
Mavi Işık)
Local Dimming (Yerel
Karartma)
Color Temperature
(Renk Sıcaklığı)
Standard
(Standart)
5000K
5500K
6500K
7500K
9300K
10000K
Customization
(Özelleştirme)
■■ Düşük Mavi Işık, gözlerinizi mavi ışığa karşı
korur. Düşük Mavi Işık etkinleştirildiğinde,
ekran renk sıcaklığını daha sarı bir ışığa
ayarlar.
■■ Kullanıcılar Düşük Mavi Işığı herhangi bir
Modda ayarlayabilir.
■■ Pro Modu Anti-Mavi olarak ayarlandığında,
Düşük Mavi Işığın etkinleştirilmesi
zorunludur.
■■ Sevkiyat ayarı için varsayılan KAPALI’dır,
son kullanıcı herhangi bir modda esnekliği
ayarlayabilir.
■■ Bu işlev AÇIK olarak ayarlandığında
Parlaklık kullanılamaz olacaktır.
■■ Yerel Karartmanın etkinleştirilmesi mini OSD
görünürlüğünü etkiler. (Ekran / Yenileme Hızı
/ görünürlük / Çalar Saat / Tasarım Yardımı
Hakkında Bilgi)
■■ Renk Sıcaklığı varsayılan ayarı Normal
şeklindedir.
■■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak
için Yukarı veya Aşağı Düğmesini kullanın.
■■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Kullanıcılar Özelleştirme modunda Renk
Sıcaklığı işlevini ayarlayabilir.
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
Gamma
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
■■ Sevkiyat ayarı için varsayılan 2,2’dir; son
kullanıcı aksi belirtilmedikçe esnekliği
ayarlayabilir.
■■ Normal Renk modunda Adobe RGB, sRGB,
Display P3 ve DICOM ile Gamma gri idi.
2-7
1. Düzey Menü
Saturation
(Doygunluk)
Hue (Ton)
Zoom In (Yakınlaştır)
2./3. Düzey Menü
R
0-100
G
0-100
B
0-100
C
0-100
M
0-100
Y
0-100
R
0-100
G
0-100
B
0-100
C
0-100
M
0-100
Y
0-100
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
Location
(Konum)
Merkez
Açıklama
■■ Tüm Doygunluk öğeleri sevkiyat ayarı
için varsayılan 50’dir; son kullanıcı aksi
belirtilmedikçe esnekliği ayarlayabilir.
■■ Yalnızca Siyah-Beyaz modu için varsayılan
0'dır.
■■ Normal Renk modunda Adobe RGB, sRGB,
Display P3 ve DICOM ile Doygunluk gri idi.
■■ Tüm Ton öğeleri sevkiyat ayarı için
varsayılan 50’dir; son kullanıcı aksi
belirtilmedikçe esnekliği ayarlayabilir.
■■ Normal Renk modunda Adobe RGB, sRGB,
Display P3 ve DICOM ile Ton gri idi.
■■ Sevkiyat ayarı için varsayılan KAPALI’dır,
son kullanıcı Yakınlaştırma konum
esnekliğini ayarlayabilir.
Sol Üst
Sağ üst
Sol Alt
Sağ Alt
2-8
Screen Size
(Ekran Boyutu)
Auto (Otomatik)
4:3
16:9
■■ Kullanıcılar herhangi bir modda, çözünürlükte
ve ekran yenileme hızında Ekran Boyutu
işlevini ayarlayabilir.
■■ Varsayılan değer Oto.'dur.
1:1
hh Input Source (Giriş Kaynağı)
1. Düzey Menü
HDMI1
HDMI2
2./3. Düzey Menü
Açıklama
Kullanıcılar herhangi bir Modda Giriş
Kaynağı işlevini ayarlayabilir.
DP
Type C (Tip C)
Auto Scan
(Otomatik Tara)
Kullanıcı “Navi Tuşu Düğmesi”ne
basabilir ve aşağıdaki durumda giriş
kaynağını seçebilir:
■■ “Otomatik Tarama” “KAPALI” olarak
ayarlanmış ve monitör güç tasarrufu
modunda.
■■ Monitörde “Sinyal Yok” mesaj kutusu
gösterilirken.
OSD Ayarı
hh PIP/PBP
1. Düzey Menü
2. Düzey Menü
OFF (KAPALI)
PIP
Source (Kaynak)
PIP Size
(PIP Boyutu)
Location (Konum)
Display Switch
(Görüntü geçişi)
Açıklama
■■ Sevkiyat ayarı için varsayılan KAPALI’dır; son
kullanıcı aksi belirtilmedikçe esnekliği ayarlayabilir.
■■ Ses Değiştirme işlevi uygulanırken, Ses Kaynağı
Dijital olarak değişir.
■■ HDR içeriği alınırken bu işlev gri olur.
■■ Giriş Kaynağı otomatik algılama işlevi yalnızca
Ana kaynaktadır.
Audio Switch
(Ses geçişi)
PBP
Source 1 (Kaynak 1)
Source 2 (Kaynak 2)
Display Switch
(Görüntü geçişi)
Audio Switch
(Ses geçişi)
hh Navi Key (Gezinme Tuşu)
1. Düzey Menü
2. Düzey Menü
Yukarı
OFF (KAPALI)
Aşağı
Sol
Sağ
Açıklama
■■ Yukarı Düğmesi varsayılanı Profesyonel Modu
işlevidir.
Brightness (Parlaklık)
■■ Aşağı Düğmesi varsayılanı Tasarım Yardımı
Pro Mode
işlevidir.
(Profesyonel Mod)
■■ Sol Düğme varsayılanı Alarm Saati işlevidir.
Design Assistance
■■ Sağ Düğme varsayılanı Giriş Kaynağı işlevidir.
(Tasarım Yardımı)
■■ Tüm Gezinme Tuşu öğeleri ekran menüsü
Alarm Clock
aracılığıyla ayarlanabilir.
(Alarm Saati)
Input Source
(Giriş Kaynağı)
PIP/PBP Mode
(PIP/PBP Modu)
Zoom In (Yakınlaştır)
Information On
Screen
(Ekrandaki Bilgi)
2-9
hh Setting (Ayar)
1. Düzey Menü
2. Düzey Menü
Açıklama
Language (Dil)
繁體中文
■■ Dil fabrika varsayılan ayarı İngilizce şeklindedir.
■■ Kullanıcıların, Dil ayarını onaylayıp uygulamak için
Orta Düğmeye basması gereklidir.
■■ Dil bağımsız bir ayardır. Kullanıcıların kendi
dil ayarı fabrika varsayılan ayarını geçersiz
kılacaktır. Kullanıcılar Sıfırla işlevini Evet olarak
ayarladığında Dil ayarı değiştirilmeyecektir.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
2-10
(Yakında daha fazla
dil olacaktır)
Transparency
(Saydamlık)
0~5
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Saydamlık işlevini
ayarlayabilir.
OSD Time Out
(Ekran Menüsü
Zaman Aşımı)
5~30
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Ekran Menüsü
Zaman Aşımı işlevini ayarlayabilir.
Audio Source
(Ses Kaynağı)
Analog
■■ Ses Kaynağı varsayılan ayarı Dijital şeklindedir.
Kullanıcılar herhangi bir Modda Ses Kaynağı
işlevini ayarlayabilir.
Digital (Dijital)
RGB LED
Power Button
(Güç Düğmesi)
■■ Kullanıcılar RGB LED işlevini AÇIK veya KAPALI
olarak ayarlayabilir.
■■ Varsayılan değer Açık şeklindedir.
OFF (KAPALI)
■■ OFF (KAPALI) olarak ayarlandığında, kullanıcılar
monitörü kapatmak için güç düğmesine basabilir.
Standby (Bekleme)
■■ Bekleme olarak ayarlandığında, kullanıcılar paneli
ve arka ışığı ayarlamak için güç düğmesine
basabilir.
Quick Charger
(Hızlı Şarj)
■■ Kullanıcılar Hızlı Şarj'ı etkinleştirebilir veya devre
dışı bırakabilir.
■■ Varsayılan değer Kapalı şeklindedir.
Information
On Screen
(Ekrandaki Bilgi)
■■ Sevkiyat ayarı için varsayılan değer KAPALI’dır.
■■ Öğeyi AÇIK konuma getirirken sağ tarafta daha
fazla monitör ayrıntısı bilgisi göster.
Reset (Sıfırla)
YES (EVET)
NO (HAYIR)
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda ayarları sıfırlayıp
Ekran Menüsü Varsayılan ayarlarını geri
yükleyebilir.
A
Ek
ÖNEMLİ
Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.
Teknik Özellikler
Model
Creator PS321QR (3DA8)
Boyut
32 inç
Panel Tipi
IPS
Çözünürlük
2560x1440 @165Hz
En Boy Oranı
16:9
Parlaklık (nit)
400 (VESA Sertifikalı DisplayHDR™ 600)
Karşıtlık Oranı
1000:1
Yenileme Hızı
165Hz
60Hz
Tepki Süresi
MPRT 1ms
4ms (OD)
Giriş Arabirimi
■■ 2 tane HDMI Bağlantı Noktası 2.0
■■ 1 tane DisplayPort 1.4 HBR2
■■ USB-C x1
USB Yuvaları
■■ 2 tane USB3.2 Gen1 Tip A Bağlantı Noktası
■■ 1 tane Hızlı Şarj özellikli USB3.2 Gen1 Tip A Bağlantı
Noktası
■■ 1 tane USB3.2 Gen1 Tip B Yukarı Yön Bağlantı Noktası
■■ 1 tane Mikrofon Jakı
■■ 1 tane Kulaklık Girişi
■■ 1 tane Birleşik Ses Fişi
Ses Arayüzü
A-2
Yerel Karartma
■■ 16 Bölge
İzleme Açıları
178° (Y) , 178° (D)
sRGB / Ekran P3 *
98% / 95%
Yüzey İşleme
Yansıma engelleyici
Görüntü Renkleri
1,07B (8 bit +FRC)
Güç Tipi
Dâhilî Güç
Güç Tüketimi (Tipik)
Güç açık<60W
Bekleme<0,5W
Sistem Kademesi
Güç kapalı<0,5W
100~240 Vac, 50~60 Hz, 2A
Ayarlama (Eğme)
-5° ~ 20°
Ayarlama
(Kendi Etrafında Döndürme)
Ayarlama (Yükseklik)
-30° ~ 30°
0 ~ 100mm
Kensington Kilidi
Evet
VESA Kurulumu
Plaka Tipi: 100 x 100 mm
Vida Tipi: M4 x 10mm
Diş Çapı: 4mm
Diş Adımı: 0,7mm
Diş Uzunluğu: 10mm
Creator PS321URV (3DA9)
3840x2160 @60Hz
■■ 8 Bölge
Ek
Model
Creator PS321QR (3DA8)
Boyutlar (G x D x Y)
817,1 x 260,4 x 400,7mm
Ağırlık
8,2kg (18,08lb)
Ortam
Çalışma
Creator PS321URV (3DA9)
Sıcaklık: 0°C ila 40°C
Nem: %20 ila %90, yoğuşmayan
Depolama
Rakım: 0 ~ 5000m
Sıcaklık: -20℃ ila 60℃
Nem: %10 ila %90, yoğuşmayan
* CIE1976 test standartlarına göre.
A-3
Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları
Standart
VGA
Dos Modu
SVGA
XGA
SXGA
WXGA+
WSXGA+
A-4
Tam HD
WQHD
Çözünürlük
Creator PS321QR (3DA8)
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
640x480 @75Hz
V
V
V
V
V
720x480 @60Hz
V
V
V
V
V
720x576 @50Hz
V
V
V
V
V
800x600 @56Hz
V
V
V
V
V
V
800x600 @60Hz
V
V
V
V
V
V
800x600 @72Hz
V
V
V
V
V
V
800x600 @75Hz
V
V
V
V
V
V
1024x768 @60Hz
V
V
V
V
V
V
1024x768 @70Hz
V
V
V
V
V
V
1024x768 @75Hz
V
V
V
V
V
V
1280x1024 @60Hz
V
V
V
V
V
V
1440x900 @60Hz
V
V
V
V
V
V
1680x1050 @60Hz
V
V
V
V
V
V
1920x1080 @60Hz
V
V
V
V
V
V
1920x1080 @120Hz
V
V
V
2560x1440 @60Hz
V
V
V
V
V
V
2560x1440 @100Hz
V
V
V
2560x1440 @120Hz
V
V
V
1920x1080 @144Hz
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
1080P
V
V
V
V
V
V
1080P @120Hz
V
V
V
2160P
V
V
V
V
V
V
DP
640x480 @60Hz
V
V
640x480 @67Hz
V
640x480 @72Hz
1920x1080 @165Hz
UHD
Type C
(Tip C)
Creator PS321URV (3DA9)
HDMI
1/2
HDMI 1 / 2
3840 x 2160 @30Hz
3840 x 2160 @60Hz
480P
Video
Zamanlaması 576P
Çözünürlük
720P
Type C
(Tip C)
V
Ek
Sorun Giderme
Güç LED'i sönük.
■■ Monitör güç düğmesine tekrar basın.
■■ Monitör güç kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
Görüntü yok.
■■ Bilgisayar grafik kartının uygun biçimde takılıp takılmadığını kontrol edin.
■■ Bilgisayarın ve monitörün prizlere bağlandığını ve açıldığını kontrol edin.
■■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
■■ Bilgisayar Bekleme modunda olabilir. Monitörü etkinleştirmek için herhangi
bir tuşa basın.
Ekran görüntüsü uygun biçimde boyutlandırılmamış veya
ortalanmamış.
Bilgisayarda monitörün görüntülemesine uygun bir ayar yapmak için Önceden
Ayarlanmış Görüntü Modları kısmına başvurun.
Tak ve Çalıştır değil.
■■ Monitör güç kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
■■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
■■ Bilgisayarın ve grafik kartının Tak ve Çalıştır uyumlu olup olmadığını kontrol
edin.
Simgeler, yazı tipi veya ekran belirsiz, bulanık ya da renk sorunları
var.
■■
■■
■■
■■
Video uzatma kabloları kullanmaktan kaçının.
Parlaklığı ve karşıtlığı ayarlayın.
RGB rengini ayarlayın veya renk sıcaklığını değiştirin.
Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
■■ Sinyal kablosu bağlayıcısında bükülmüş pimler olup olmadığını kontrol edin.
Monitör kırpışmaya başlıyor veya dalgalanmalar gösteriyor.
■■ Yenileme hızını monitörünüzün özelliklerine uygun biçimde değiştirin.
■■ Grafik kartınızın sürücülerini güncelleyin.
■■ Monitörü, elektromanyetik parazite (EMI) neden olabilecek elektrikli
aygıtlardan uzaklaştırın.
A-5
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement