MSI Optix G241V MONITOR Navodilo za lastnika

MSI Optix G241V MONITOR Navodilo za lastnika | Manualzz
Optix sorozat
LCD-monitor
Optix G241V (3BA7)
Optix G241V E2 (3BA7)
Tartalomjegyzék
Szerzői jogi és védjegyekkel kapcsolatos megjegyzés�������������������������������������������iii
Átdolgozás��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Műszaki támogatás�������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Biztonsági utasítások����������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE-megfelelőség�����������������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat�����������������������������������vi
WEEE-nyilatkozat��������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Vegyi anyagokról szóló információ�������������������������������������������������������������������������vii
Első lépések�����������������������������������������������������������������������������������1-1
A csomag tartalma����������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
A monitorállvány felszerelése������������������������������������������������������������������������������ 1-3
A monitor beállítása �������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
A monitor áttekintése������������������������������������������������������������������������������������������� 1-6
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez�������������������������������������������������������� 1-8
OSD beállítás���������������������������������������������������������������������������������2-1
Navi Key (Navigációs billentyű)���������������������������������������������������������������������������� 2-2
ii
Az OSD beállítása a navigációs billentyűvel�������������������������������������������������������� 2-5
Függelék����������������������������������������������������������������������������������������A-1
Műszaki adatok����������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Előre beállított kijelzőmódok��������������������������������������������������������������������������������A-3
Hibaelhárítás��������������������������������������������������������������������������������������������������������A-4
Előszó
Szerzői jogi és védjegyekkel kapcsolatos
megjegyzés
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban használt MSI
embléma a Micro-Star Int’l Co., Ltd. bejegyzett védjegye. Minden egyéb jelzés és név
a megfelelő tulajdonosok védjegye lehet. Az útmutató pontosságát és hiánytalanságát
illetően nem vállalunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát. Az MSI fenntartja
magának a jogot arra, hogy a dokumentumot előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.
Átdolgozás
Átdolgozás
V1.1
Dátum
2020/11
Műszaki támogatás
Ha probléma merülne fel a termékkel kapcsolatban, és a felhasználói útmutató nem
tartalmaz megoldást rá, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy azzal
a hellyel, ahol a terméket megvásárolta. Egy másik lehetőségként látogasson el a
https://www.msi.com/support/ weboldalra további útmutatásért.
iii
Biztonsági utasítások
◙◙
◙◙
◙◙
Olvassa el gondosan és figyelmesen a biztonsági utasításokat.
Tegyen eleget a monitoron feltüntetett és a felhasználói útmutatóban
előforduló minden figyelmeztetésnek és utasításnak.
Bízza a javítást szakemberre.
Őrizze meg a csomagban mellékelt Felhasználói útmutatót a későbbi tájékozódás
céljából.
A tűz és áramütés megelőzése érdekében tartsa távol a monitort a nedvességtől
és magas hőmérséklettől.
Az üzembe helyezéshez tegye a monitort stabil, vízszintes felületre.
iv
◙◙
◙◙
Mielőtt a monitort csatlakoztatná a hálózati áramforráshoz, győződjön meg
arról, hogy a tápfeszültség a biztonságos tartományon belül van, és 100–240
V közötti értékre van állítva. Ne hatástalanítsa a dugó földelő érintkezőjét. A
monitornak földelt hálózati aljzathoz kell csatlakoznia.
Amennyiben a monitort hosszabb ideig nem használja, mindig húzza ki a
hálózati tápkábelt a fali aljzatból, hogy a monitor ne fogyasszon áramot.
A monitoron lévő ventilátor a szellőzést szolgálja, és megakadályozza, hogy
túlmelegedjen a monitor. Ne zárja el a ventilátor nyílását.
Ne hagyja a monitort olyan környezetben, ahol a tárolási hőmérséklet 60 OC-nál
magasabb vagy -20 OC-nál alacsonyabb, mivel a monitor károsodhat.
MEGJEGYZÉS: A termék maximális üzemi hőmérséklete kb. 40OC.
A monitor tisztításakor feltétlenül húzza ki a hálózati csatlakozót. A monitor
tisztításához ne használjon vegyszert, hanem csak egy puha rongydarabot. Soha
ne töltsön semmiféle folyadékot a nyílásba, mivel ez károsíthatja a monitort, és
áramütést okozhat.
Előszó
A tápkábelt oly módon kell elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni. Ne helyezzen
tárgyakat a tápkábelre.
Tartsa távol a monitortól az erős mágneses vagy elektromos teret gerjesztő
tárgyakat.
Amennyiben az alábbi körülmények közül valamelyik előfordul, tanácsos
megvizsgáltatnia a monitort egy szakemberrel:
◙◙ A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült.
◙◙ Folyadék ömlött a monitorba.
◙◙ A monitor nedvességnek lett kitéve.
◙◙ A monitor nem működik megfelelően, illetve nem sikerül működőképes
állapotba hozni a Felhasználói útmutatónak megfelelően.
◙◙ A monitort elejtették, és megsérült.
◙◙ A monitoron sérülések nyilvánvaló jelei láthatók.
Környezetkímélő termékek tulajdonságai
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Csökkentett energiafogyasztás használat közben és készenléti üzemmódban
A környezetre és egészségre ártalmas anyagok korlátozott használata
Egyszerűen szétbontható és újrahasznosítható
Természetes erőforrások csökkentett használata és újrahasznosításra való
ösztönzés
Hosszabb élettartam az egyszerű bővíthetőségnek köszönhetően
Csökkentett mennyiségű szilárd hulladék a visszavételi programoknak
köszönhetően
Környezetvédelmi programok
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
A terméket úgy tervezték, hogy alkatrészei újrahasznosíthatóak legyenek,
ezért amikor a termék használhatatlanná válik, ne dobja ki.
Ha a felhasználók az elhasználódott terméket újra szeretnék hasznosítani
és le szeretnék selejtezni, vegyék fel a kapcsolatot a helyi hivatalos
gyűjtőközponttal.
Az újrahasznosítással kapcsolatos további információért látogassa meg az
MSI honlapját, és keresse meg a legközelebbi forgalmazót.
A felhasználók ezenkívül a [email protected] címen is hozzánk
fordulhatnak az MSI termékek megfelelő ártalmatlanításával, visszavételével,
újrahasznosításával és szétszerelésével kapcsolatos információkért.
★ Figyelem! A képernyők túlzott használata hatással lehet a látására.
★ Ajánlások:
1. A kijelző használata közben tartson 30 percenként egy-egy 10 perces szünetet.
2. 2 év alatti gyermekek ne nézzék a kijelzőt. A 2 éves vagy ennél idősebb
gyermekek esetében a kijelző használatát napi maximum egy órára korlátozza.
v
CE-megfelelőség
A monitor megfelel az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló tanácsi irányelv (2014/30/EU),
a kisfeszültségi irányelv (2014/35/EU), az ErP-irányelv (2009/125/EK) és
a RoHS-irányelv (2011/65/EU) követelményeinek. Az elvégzett tesztek
eredményei alapján kijelenthető, hogy a monitor megfelel az Európai Unió Hivatalos
Lapjának irányelveiben közzétett, információtechnológiai berendezésekre vonatkozó
harmonizált szabványoknak.
FCC-B osztályú rádiófrekvenciás
zavarról szóló nyilatkozat
vi
Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, hogy a készülék az FCC
szabályainak 15. szakasza alapján megfelel a B osztályú digitális berendezésekkel
szemben támasztott követelményeknek. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia
ellen. A készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat. Ha
nem a kezelési útmutatóban leírtak alapján helyezik üzembe, káros kölcsönhatásba
léphet más, rádiókommunikációt használó berendezésekkel. Arra azonban nincs
garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Ha a készülék
a ki- és bekapcsolásával bizonyíthatóan okozója valamilyen zavaró hatásnak, a
készülék tulajdonosa a következő módszerek valamelyikét (vagy többet) alkalmazva
megkísérelheti a hatás kiküszöbölését:
■■
■■
■■
■■
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülék által használttól eltérő fázisra.
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
1. megjegyzés
A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve
módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.
2. megjegyzés
Árnyékolt csatlakozókábeleket és árnyékolt tápkábelt kell használni, hogy biztosítsák a
határértékeknek való megfelelőséget.
Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A
működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. az eszköznek minden interferenciát fogadnia kell, ideértve az olyan interferenciát
is, amely nem kívánt működést eredményezhet.
Előszó
WEEE-nyilatkozat
Az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló, 2012/19/EU sz. irányelve (amely 2005. augusztus 13-án lépett
hatályba) előírja, hogy az „elektromos és elektronikus” berendezések
összetevőit nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni, továbbá az
elektronikus berendezések gyártói kötelesek visszavenni az ilyen jellegű
termékeket, miután a termékek hasznos élettartama lejárt.
Vegyi anyagokról szóló információ
Megfelelve az olyan, vegyi anyagok korlátozásáról szóló rendeleteknek, mint például
az EU REACH rendelet (az Európai Parlament és a Tanács EK 1907/2006 számú
rendelete), az MSI tájékoztatást ad a termékekben lévő vegyi anyagokról a következő
oldalon: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Első lépések
Ez a fejezet a hardver üzembe helyezésével kapcsolatos tudnivalókat mutatja
be. Eszközök csatlakoztatása közben ügyeljen arra, hogy megfelelően tartsa
az eszközöket, és a statikus elektromosság elkerülése érdekében használjon
földelést biztosító csuklószorítót.
FONTOS
•
•
A képek csak illusztrációk. A monitor külső megjelenése eltérő lehet.
A monitoron ne használjon éles tárgyakat.
A csomag tartalma
1. Monitor
2. Állvány
3. Talpállvány (csavarral)
4. Állvány csavar x4
5. VESA-fedél
6. Hálózati adapter és tápkábel
7. HDMI-kábel (opcionális)
8. DisplayPort-kábel (opcionális)
9. Gyors üzembehelyezési útmutató
10.Garanciakártya
* Ha a csomagban lévő tételek bármelyike sérült vagy hiányzik, vegye fel a kapcsolatot
a helyi forgalmazóval vagy azzal a hellyel, ahol a terméket megvásárolta.
* A csomag tartalma országonként eltérő lehet.
1-2
Első lépések
A monitorállvány felszerelése
FONTOS
Helyezze a monitort egy puha, biztonságos felületre, nehogy a kijelzőpanel
megkarcolódjon.
1. Illessze az állvány reteszeit a monitorhoz.
2. Húzza meg az állványban lévő csavarokat.
3. Csatlakoztassa a talpat az állványhoz, és húzza meg a talphoz tartozó csavart a
talp rögzítéséhez.
1
1-3
2
3
4. Illessze a reteszekhez a VESA-fedelet.
5.
4
6.
7.
FONTOS
1-4
Az állvány felszereléséhez rendelkezésre álló nyílások fali szereléshez
is használhatóak. A megfelelő fali szerelőkészletet illetően érdeklődjön a
viszonteladónál.
Első lépések
A monitor beállítása
Ez a monitor a kényelmes megtekintés jegyében lett megtervezve különféle beállítási
lehetőségekkel.
FONTOS
Ügyeljen arra, hogy a monitor beállítása közben ne nyomja meg a kijelzőpanelt.
O
O
-5 20
1-5
A monitor áttekintése
1
2
3
4
5
1-6
6
7
Első lépések
1
Főkapcsoló gomb
2
Tápcsatlakozó aljzat
3
DisplayPort
4
HDMI-port
5
Fejhallgató aljzat
6
Navigációs billentyű
7
Kensington zár
1-7
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. Kapcsolja ki a számítógépét.
2. Csatlakoztassa a HDMI/DisplayPort-kábelt a monitor és a számítógép közé.
3. Állítsa össze a monitor hálózati adapterét és tápkábelét. ("A" ábra)
4. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a monitor tápcsatlakozó aljzat. ("B" ábra)
5. Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba. ("C" ábra)
6. Kapcsolja be a monitort. ("D" ábra)
7. Kapcsolja be a számítógépet, és a monitor automatikusan észlelni fogja a jelforrást.
B
C
1-8
A
D
2
OSD beállítás
Ez a fejezet az OSD beállítására vonatkozó fontos tudnivalókat ismerteti.
FONTOS
Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Navi Key (Navigációs billentyű)
A monitoron egy navigációs billentyű található. Ez egy többirányú vezérlőbillentyű,
amely a képernyőn megjelenő (OSD) menüben történő navigálást segíti.
Navigációs billentyű
2-2
A navigációs billentyű alapértelmezett beállításai a következők.
Navi Key
(Navigációs
billentyű)
Gyorsgomb
Alapvető műveletek
(ha az OSD-menü KI van kapcsolva)
(ha az OSD-menü
BE van kapcsolva)
Középső
gomb
OSD-főmenü
■■ Belépés az
almenükbe
■■ A kiválasztott elem
vagy beállítás
megerősítése
OSD beállítás
Navi Key
(Navigációs
billentyű)
Gyorsgomb
Alapvető műveletek
(ha az OSD-menü KI van kapcsolva)
(ha az OSD-menü
BE van kapcsolva)
Fel
Game Mode
(Játék mód)
■■ A középső gomb
megnyomásával
jóváhagyhatja a kiválasztást,
és kiléphet a menüből.
■■ A Fel és a Le gomb
megnyomásával elvégezheti
a beállítást.
■■ A Bal gomb megnyomásával
visszavonhatja az
előnézetet, és kiléphet a
menüből, anélkül hogy
módeffektust alkalmazna.
■■ Funkciómenük
és elemek
kiválasztása
■■ Lehetővé teszi
a funkcióértékek
felfelé történő
módosítását
Le
Screen Assistance
(Képernyősegítség)
■■ A középső gomb
megnyomásával
jóváhagyhatja a kiválasztást,
és kiléphet a menüből.
■■ A Fel és a Le gomb
megnyomásával elvégezheti
a beállítást.
■■ A Bal gomb megnyomásával
visszavonhatja az
előnézetet, és kiléphet a
menüből.
■■ Funkciómenük
és elemek
kiválasztása
■■ Lehetővé teszi
a funkcióértékek
lefelé történő
módosítását
Bal
Alarm Clock
(Ébresztőóra)
■■ A középső gomb
megnyomásával
jóváhagyhatja a kiválasztást,
és kiléphet a menüből.
■■ A Fel és a Le gomb
megnyomásával
kiválaszthatja a kívánt
elemet.
■■ A Bal gomb megnyomásával
visszavonhatja az
előnézetet, és kiléphet a
menüből.
■■ Funkciómenük
és elemek
kiválasztása
■■ Kilépés az aktuális
menüből
Jobb
Input Source
(Bemeneti forrás)
■■ A középső gomb
megnyomásával
jóváhagyhatja a kiválasztást,
és kiléphet a menüből.
■■ A Fel és a Le gomb
megnyomásával
kiválaszthatja a kívánt
elemet.
■■ A Bal gomb megnyomásával
kiléphet a menüből.
■■ Funkciómenük
és elemek
kiválasztása
■■ Belépés az
almenükbe
2-3
A felhasználók megnyithatják az OSD-menüt, ahol testreszabhatják a saját navigációs
gyorsbillentyűiket. Az alábbi gyorsbillentyűk is rendelkezésre állnak.
2-4
Navi Key (Navigációs) gyorsbillentyűk
Műveletek
Brightness
(Fényerő)
■■ A középső gomb megnyomásával elmentheti az
értéket, és kiléphet a menüből.
■■ A Fel és a Le gomb megnyomásával elvégezheti
a beállítást.
■■ A Bal gomb megnyomásával visszavonhatja az
előnézetet, és kiléphet a menüből.
Refresh Rate
(Frissítési
sebesség)
■■ A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja
a kiválasztást, és kiléphet a menüből.
■■ A Jobb gomb megnyomásával bekapcsolhatja, a
Bal gomb megnyomásával pedig kikapcsolhatja
ezt a funkciót.
Information
on Screen
(Képernyőn
látható
információ)
■■ A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja
a kiválasztást, és kiléphet a menüből.
■■ A Jobb gomb megnyomásával bekapcsolhatja, a
Bal gomb megnyomásával pedig kikapcsolhatja
ezt a funkciót.
OSD beállítás
Az OSD beállítása a navigációs billentyűvel
A navigációs billentyű középső gombjának megnyomásával elindíthatja a képernyőn
megjelenő (OSD) főmenüt. A Fel, Le, Bal és Jobb gomb használatával beállíthatja a
kívánt funkciómenüket az igényeinek megfelelően.
2-5
hh GAMING (JÁTSZÁS)
1. szintű menü
2./3. szintű menü
Leírás
Game Mode
(Játék mód)
User (Felhasználó)
A felhasználó módosíthatja az összes elemet.
FPS
A felhasználó módosíthatja az összes elemet.
Racing (Verseny)
RTS
A felhasználó módosíthatja az összes elemet.
A felhasználó módosíthatja az összes elemet.
RPG
A felhasználó módosíthatja az összes elemet.
Night Vision
(Éjszakai látás)
Response Time
(Válaszidő)
■■ A Fel és Le gombbal kiválaszthatja a módeffektusokat, és megtekintheti az
előnézetüket.
■■ A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja és beállíthatja a kívánt
módtípust.
OFF (Ki)
■■ Ez a funkció optimalizálja az alapvető
fényerőt és FPS játékokhoz ajánlott.
Normal (Normál)
Strong (Erős)
Strongest (Legerősebb)
A.I.
Normal (Normál)
■■ A felhasználók bármelyik módban
módosíthatják a válaszidőt.
■■ A Válaszidő szürkén jelenik meg, ha az
Fast (Gyors)
Mozgás miatti elmosódottság korrigálása
engedélyezett.
Fastest (Leggyorsabb)
1. szintű menü
2./3. szintű menü
Leírás
Refresh Rate
(Frissítési sebesség)
Location
(Hely)
■■ A felhasználók bármelyik módban
módosíthatják a képfrissítési sebességet.
■■ Az alapértelmezett képfrissítési sebesség
helye a bal felső sarok. A helyet az OSDmenüben módosíthatja. A középső gomb
megnyomásával jóváhagyhatja és beállíthatja
a képfrissítési sebesség helyét.
■■ Ez a monitor az operációs rendszerben
beállított képfrissítési sebességet követi és
alkalmazza.
■■ A felhasználók bármelyik módban
módosíthatják az ébresztőórát.
■■ A kívánt időpont beállítása után a középső
gomb megnyomásával aktiválhatja az
időzítőt.
■■ Az ébresztőóra alapértelmezett helye a
bal felső. A felhasználók kiválaszthatják az
igényeiknek megfelelő helyet.
OFF (KI)
ON (BE)
Alarm Clock
(Ébresztőóra)
Location
(Hely)
Balra, felül
Jobb felső
Bal alsó
Jobb alsó
Balra, felül
Jobb felső
Bal alsó
Jobb alsó
Screen Assistance
(Képernyősegítség)
OFF (KI)
15:00
00:01~99:59
30:00
45:00
60:00
None (Nincs)
Icon (Ikon)
■■ A felhasználók bármelyik módban
módosíthatják a képernyősegítséget.
■■ A képernyősegítség alapértelmezett
beállítása a Nincs.
2-6
FreeSync
■■ A FreeSync megakadályozza a képtörést.
■■ A DisplayPort vagy HDMI alapértelmezett
beállítása KI, és bármelyik módban, illetve
bármilyen felbontás, bemeneti forrás
és képfrissítési sebesség esetén BE/KI
kapcsolható
■■ A Mozgás miatti elmosódottság korrigálása
letiltásra kerül, ha a FreeSync engedélyezett.
(OFF) (KI)
(ON) (BE)
hh Professional (Professzionális)
1. szintű menü
Pro Mode
(Professzionális
mód)
Eye Saver
(Szem kímélése)
2. szintű menü
User (Felhasználó)
Leírás
Reader (Olvasó)
Alapértelmezett mód. A felhasználó módosíthatja az
összes elemet.
A felhasználó módosíthatja az összes elemet.
Cinema (Mozi)
A felhasználó módosíthatja az összes elemet.
Designer (Tervező)
A felhasználó módosíthatja az összes elemet.
■■ A Fel és Le gombbal kiválaszthatja a módeffektusokat, és megtekintheti az
előnézetüket.
■■ A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja és beállíthatja a kívánt
módtípust.
■■ Az Szem kímélése megvédi a szemét a kék fény ellen.
(OFF) (KI)
Ha engedélyezve van, az Szem kímélése funkció egy
sárgásabb árnyalatú fényre módosítja a képernyő
színhőmérsékletét.
(ON) (BE)
■■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a
szem kímélését.
■■ Ha a Professzionális mód beállításhoz a Olvasó van
kiválasztva, akkor kötelezően engedélyezni kell az
Szem kímélése funkciót.
OSD beállítás
1. szintű menü
HDCR
2. szintű menü
Leírás
■■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a
HDCR-t.
■■ A HDCR növeli a képek kontrasztját, amivel javítja a
képminőséget.
■■ Ha a HDCR beállítás BE értékre van állítva, akkor a
Fényerő kiszürkítve látható.
■■ A HDCR-t és az Mozgás miatti elmosódottság
korrigálása funkciót nem lehet egyszerre engedélyezni.
(OFF) (KI)
(ON) (BE)
Image
Enhancement
(Képjavítás)
OFF (Ki)
■■ A képjavítási funkcióval korrigálhatja a képek széleit az
élek kontrasztjának javítása érdekében.
■■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a
képjavítási funkciót.
Weak (Gyenge)
Medium (Közepes)
Strong (Erős)
Strongest
(Legerősebb)
hh Image (Kép)
1. szintű menü
2./3. szintű menü
Leírás
Brightness
(Fényerő)
0-100
■■ A felhasználók Felhasználói, RTS, RPG és
Olvasó módban módosíthatják a fényerőt.
■■ Ha az Mozgás miatti elmosódottság
korrigálása vagy a HDCR engedélyezve van,
akkor a Fényerő kiszürkítve látható.
Contrast
(Kontraszt)
0-100
■■ A felhasználók bármelyik módban
módosíthatják a kontrasztot.
Sharpness
(Élesség)
0-5
■■ A felhasználók bármelyik módban
módosíthatják az élességet.
■■ Az élesség javítja a képek tisztaságát és
részletezettségét.
Color Temperature
(Színhőmérséklet)
Cool (Hideg)
■■ A színhőmérséklet alapértelmezett beállítása
a Normál.
■■ A Fel és Le gombbal kiválaszthatja a
módeffektusokat, és megtekintheti az
előnézetüket.
■■ A középső gomb megnyomásával
jóváhagyhatja és beállíthatja a kívánt
módtípust.
■■ A flelhasználók testreszabási módban
módosíthatják a színhőmérsékletet.
Normal (Normál)
Warm (Meleg)
Customization
(Testreszabás)
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
Screen Size
(Képernyőméret)
Auto (Automata)
■■ A felhasználók bármelyik módban, illetve
bármilyen felbontás vagy képfrissítési
sebesség esetén módosíthatják a
képernyőméretet.
■■ Az alapértelmezett érték az Automata.
4:3
16:9
hh Input Source (Bemeneti forrás)
1. szintű menü
HDMI
DP
2./3. szintű menü
Leírás
A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a
bemeneti forrást.
2-7
hh Navi Key (Navigációs billentyű)
1. szintű menü
Fel / Le / Bal /
Jobb
2. szintű menü
OFF (KI)
Brightness (Fényerő)
Game Mode
(Játék mód)
Screen Assistance
(Képernyősegítség)
Alarm Clock
(Ébresztőóra)
Leírás
■■ A Fel gomb alapértelmezett beállítása a Játék mód.
■■ A Le gomb alapértelmezett beállítása a
képernyősegítség.
■■ A Bal gomb alapértelmezett beállítása az ébresztőóra.
■■ A Jobb gomb alapértelmezett beállítása a bemeneti
forrás.
■■ Az összes navigációs billentyű az OSD-menüben
módosítható.
Input Source
(Bemeneti forrás)
Refresh Rate
(Frissítési sebesség)
Information on Screen
(Képernyőn látható
információ)
hh Setting (Beállítás)
1. szintű menü
Language (Nyelv)
2. szintű menü
繁體中文
English
Français
2-8
Deutsch
Italiano
Español
Leírás
■■ A gyári alapbeállítás az angol nyelv.
■■ A felhasználók a középső gomb megnyomásával tudják
jóváhagyni és alkalmazni a nyelvi beállítást.
■■ A nyelv egy független beállítás. A felhasználók saját nyelvi
beállítása felülírja a gyári alapbeállítást. Ha a felhasználók
a Alaphelyzet funkcióhoz a Igen értéket választják ki, akkor
a nyelv nem módosul.
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Hamarosan további
nyelvek is elérhetők
lesznek)
Transparency
(Átlátszatlanság)
OSD Time Out
(OSD-időtúllépés)
Power Button
(Főkapcsoló
gomb)
Information
on Screen
(Képernyőn
látható információ)
Reset
(Alaphelyzet)
0-5
A felhasználók bármelyik módban módosíthatják az
átlátszatlanságot.
5~30 s
A felhasználók bármelyik módban módosíthatják az OSDidőtúllépést.
OFF (Ki)
Standby (Készenlét)
■■ Ha KI helyzetbe kapcsolják, a monitor teljesen
kikapcsolódik.
■■ Készenléti helyzetbe állítva csak a panel és a
háttérvilágítás van kikapcsolva, míg a monitor aktiválható
marad OS-érzékelés által, ami megakadályozza, hogy az
aztali ikonok és a képernyő véletlenszerűen frissüljenek.
(OFF) (KI)
(ON) (BE)
YES (IGEN)
NO (NEM)
■■ A monitorállapot információi kép a képernyő jobb oldalán
jelennek meg.
■■ A felhasználó engedélyezheti vagy letilthatja a Képernyőn
megjelenő információt. Az alapértelmezett érték az KI.
A felhasználók bármelyik módban alaphelyzetbe állíthatják és
visszaállíthatják a beállítások eredeti OSD-alapértékeit.
A
Függelék
FONTOS
Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Műszaki adatok
Típus
Optix G241V (3BA7)
Méret
Görbület
Panel típusa
Felbontás
Képarány
Fényerő (nit)
Kontrasztarány
Refresh Rate
(Frissítési sebesség)
Response Time (Válaszidő)
4ms (GTG) (Optix G241V)
Méret (Sz x Ma x Mé)
1ms (MPRT) (Optix G241V E2)
HDMI x1, DP x1
■■ HDMI x1
■■ DisplayPort x1
■■ Fejhallgató-kimenet x1
178° (V) , 178° (F)
81,2%/ 102,4%
Csillogásmentes
16,7 millió
Külső áramforrás
Típus: ADPC2045
100-240 V (AC), 50-60 Hz, 1,5 A
20V, 2,25A
-5° - 20°
Yes (Igen)
■■ Lemez típusa: 100 x 100 mm
■■ Csavar típusa: M4x10 mm
▶▶ Menet átmérője: 4 mm
▶▶ Menet magassága: 0,7 mm
▶▶ Menet hosszúsága: 10 mm
540,3 x 422,6 x 219,6 mm
Tömeg
3,3 kg (nettó) / 5,0 kg (bruttó)
Bemeneti csatoló
I/O
A-2
Optix G241V E2 (3BA7)
24 inch
N/A
IPS
1920 x 1080, 75Hz
16:9
250 (tipikus)
1000:1
75Hz
Megtekintési szögek
DCI-P3/ sRGB
Felületkezelés
Kijelzőszínek
Tápfeszültség típusa
Adapter műszaki adatai
Tápfeszültség-bemenet
Tápfeszültség-kimenet
Beállítás (megdöntés)
Kensington zár
VESA-konzol
Környezet
Működési
Hőmérséklet 0°C - 40°C
Páratartalom: 20%–90%, nem lecsapódó
Háttértár
Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 5000m
Hőmérséklet -20°C - 60°C
Páratartalom: 10%–90%, nem lecsapódó
Függelék
Előre beállított kijelzőmódok
Optix G241V (3BA7)
Optix G241V E2 (3BA7)
Szabványos
Felbontás
HDMI
DP
VGA
640 x 480, 60Hz
V
V
640 x 480, 67Hz
V
V
640 x 480, 72Hz
V
V
640 x 480, 75Hz
V
V
640 x 350, 70Hz
V
V
720 x 400, 70Hz
V
V
800 x 600, 56Hz
V
V
800 x 600, 60Hz
V
V
800 x 600, 72Hz
V
V
800 x 600, 75Hz
V
V
1024 x 768, 60Hz
V
V
1024 x 768, 70Hz
V
V
1024 x 768, 75Hz
V
V
1152 x 864, 75Hz
V
V
1280 x 720, 60Hz
V
V
1280 x 960, 60Hz
V
V
1280 x 1024, 60Hz
V
V
1280 x 1024, 75Hz
V
V
WXGA+
1440 x 900, 60Hz
V
V
WSXGA+
1680 x 1050, 60Hz
V
V
Teljes HD
1920 x 1080, 60Hz
V
V
1920 x 1080, 75Hz
V
V
480P, 60Hz
V
576P, 50Hz
V
720P, 50Hz
V
1080P, 50Hz
V
1080P, 60Hz
V
DOS
SVGA
XGA
SXGA
Videó időzítés
Felbontás
A-3
Hibaelhárítás
A bekapcsolt állapotot jelző LED nem világít.
■■ Nyomja meg ismét a monitor bekapcsológombját.
■■ Ellenőrizze, hogy a monitor tápkábele megfelelően van csatlakoztatva.
Nincs kép.
■■ Ellenőrizze, hogy a számítógép grafikus kártyája megfelelően van telepítve.
■■ Ellenőrizze, hogy a számítógép és a monitor csatlakoztatva van a
konnektorba és be van kapcsolva.
■■ Ellenőrizze, hogy a monitor jelkábele megfelelően van csatlakoztatva.
■■ Elképzelhető, hogy a számítógép készenléti állapotban van. Nyomjon meg
egy tetszőleges gombot a monitor aktiválásához.
A képernyőkép nincs megfelelően méretezve vagy nincs középre
állítva.
Tekintse meg az előre beállított kijelzőmódokat, és adjon meg a számítógépen egy
olyan beállítást, amely megfelelő a monitoron történő megjelenítéshez.
A-4
Nincs Plug & Play.
■■ Ellenőrizze, hogy a monitor tápkábele megfelelően van csatlakoztatva.
■■ Ellenőrizze, hogy a monitor jelkábele megfelelően van csatlakoztatva.
■■ Ellenőrizze, hogy a számítógép és a grafikus kártya kompatibilis a Plug &
Play funkcióval.
Az ikonok, a betűtípus vagy a képernyő elmosódott, vagy
színproblémák láthatók rajta.
■■
■■
■■
■■
■■
Lehetőleg ne használjon video-hosszabbítókábelt.
Állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.
Állítsa be az RGB-színt, vagy módosítsa a színhőmérsékletet.
Ellenőrizze, hogy a monitor jelkábele megfelelően van csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy a jelkábel csatlakozóján nincsenek-e meghajlított
érintkezők.
A monitor villogni kezd, vagy hullámok láthatók rajta.
■■ Módosítsa a képfrissítési sebességet a monitor képességeinek megfelelően.
■■ Frissítse a grafikus kártya illesztőprogramját.
■■ Tartsa távol a monitort azoktól az elektromos készülékektől, amelyek
elektromágneses interferenciát (EMI) okozhatnak.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement