MSI Optix MAG251RX MONITOR El kitabı

MSI Optix MAG251RX MONITOR El kitabı | Manualzz
Optix Serisi
LCD Monitör
Optix MAG251RX (3BA3)
İçindekiler
Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi��������������������������������������������������������������������iii
Gözden Geçirme�����������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Teknik Destek���������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Güvenlik Talimatları������������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE Uygunluğu���������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirimi�����������������������������������������������������������������vi
WEEE Bildirimi�������������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Kimyasal Madde Bilgileri����������������������������������������������������������������������������������������vii
Türkiye EEE Yönetmeliği���������������������������������������������������������������������������������������vii
1. Başlarken����������������������������������������������������������� 1-1
Paket İçeriği��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Monitör Ayağını Takma���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Monitörü Ayarlama����������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4
Monitöre Genel Bakış������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
Monitörü Bilgisayara Bağlama����������������������������������������������������������������������������� 1-7
ii
2. OSD Ayarı����������������������������������������������������������� 2-1
Navi Key (Gezinme Tuşu)������������������������������������������������������������������������������������ 2-2
Gezinme Tuşu Aracılığıyla Ekran Menüsü Ayarı������������������������������������������������� 2-5
Ek��������������������������������������������������������������������������� A-1
Teknik Özellikler���������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları�����������������������������������������������������������������A-4
Sorun Giderme�����������������������������������������������������������������������������������������������������A-5
Giriş
Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi
Telif Hakkı © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Her hakkı saklıdır. Kullanılan MSI logosu MicroStar Int’l Co., Ltd. şirketinin kayıtlı ticari markasıdır. Sözü edilen tüm diğer markalar
ve adlar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Doğruluk veya tamlık konusunda
doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti verilmez. MSI, önceden bildirimde bulunmaksızın
bu belgede değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
Gözden Geçirme
Gözden Geçirme
V1.0
Tarih
2019/12
Teknik Destek
Ürününüzde herhangi bir sorunla karşılaşır ve kullanım kılavuzu aracılığıyla
hiçbir çözüme ulaşamazsanız, lütfen ürünü satın aldığınız yere veya yerel bayinize
başvurun. Bunun yerine, daha fazla yardım için lütfen https://www.msi.com/support/
adresini ziyaret edin.
iii
Güvenlik Talimatları
◙◙
◙◙
◙◙
Güvenlik talimatlarını tamamen ve dikkatlice okuyun.
Aygıt üzerindeki veya kullanım kılavuzundaki tüm önlemlere ve uyarılara
dikkat edilmelidir.
Servis işlemleri yalnızca yetkili personele yönlendirilmelidir.
Paket içinde gelen Kullanım Kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın.
Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için bu aygıtı nemden ve
yüksek sıcaklıktan uzak tutun.
Kurmadan önce bu aygıtı güvenilir düz bir yüzeye yatırın.
iv
◙◙
◙◙
Aygıtı prize bağlamadan önce, güç geriliminin güvenli aralıkta olduğundan
ve 100~240 V değerine doğru biçimde ayarlandığından emin olun. Fişteki
koruyucu topraklama bağlantısını kesmeyin. Aygıt topraklanmış ana şebeke
prizine bağlanmalıdır.
Sıfır enerji tüketimi sağlamak için, aygıt belirli bir süre kullanılmayacağında
güç kablosunu çıkarın veya priz anahtarını kapatın.
Aygıttaki fan, hava devrini sağlamak ve aygıtın aşırı ısınmasını önlemek içindir.
Fanı kapatmayın.
Aygıtı 60OC'nin üzerinde veya -20OC'nin altında depolama sıcaklığına sahip
uygun olmayan bir ortamda bırakmayın; aygıta hasar verebilir.
NOT: Maksimum çalışma sıcaklığı 40OC civarıdır.
Aygıtı temizlerken güç fişini çıkardığınızdan emin olun. Aygıtı temizlemek için
endüstriyel kimyasallar yerine bir parça yumuşak bez kullanın. Açıklığa asla
herhangi bir sıvı dökmeyin; aygıta hasar verebilir veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Giriş
Elektrik kablosunu üzerine basılmayacağı şekilde yerleştirin. Elektrik kablosunun
üzerine hiçbir şey koymayın.
Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri aygıttan kesinlikle uzak tutun.
Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, aygıtın servis personeli tarafından
incelenmesini sağlayın:
◙◙ Güç kablosu veya fiş hasar gördüğünde.
◙◙ Aygıtın içine sıvı sızdığında.
◙◙ Aygıt neme maruz kaldığında.
◙◙ Aygıt düzgün şekilde çalışmadığında veya kullanma kılavuzuna göre
çalıştırılamadığında.
◙◙ Aygıt düşürüldüğünde ve hasar gördüğünde.
◙◙ Aygıtta belirgin kırılma görüldüğünde.
Çevreci Ürün Özellikleri
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi
Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı
Kolay sökme ve geri dönüşüm
Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı
Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü
Geri alma politikası sayesinde daha az katı atık üretimi
Çevre Politikası
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Ürün, parçaların yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümünü sağlamak
üzere tasarlanmıştır ve kullanım ömrü sonunda atılmamalıdır.
Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşümü ve elden
çıkarılması için yerel yetkili toplama noktasıyla iletişime geçmelidir.
Geri dönüşümle ilgili daha fazla bilgi için MSI web sitesini ziyaret edin ve
yakınınızdaki dağıtıcıyı bulun.
Kullanıcılar, MSI ürünlerinin uygun biçimde elden çıkarılması, geri
alınması, geri dönüşümü ve parçalara ayrılmasıyla ilgili bilgiler için
[email protected] adresinden de bize ulaşabilir.
★ Uyarı! Ekranların aşırı kullanımının görme duyusunu etkilemesi olasıdır.
★ Öneriler:
1. Ekranın her 30 dakika izlenmesinden sonra 10 dakikalık bir ara verin.
2. 2 yaşından küçük çocuklar ekranı izlememelidir. 2 yaşındaki ve daha
büyük çocukların ekranı izlemesi günde bir saatten daha kısa süreyle
sınırlandırılmalıdır.
v
CE Uygunluğu
Bu aygıt, Elektromanyetik Uyumluluk (2014/30/EU), Düşük Gerilim
Yönergesi (2014/35/EU), ErP Yönergesi (2009/125/EC) ve RoHS Yönergesi
(2011/65/EU) ile ilgili olarak Üye Ülkelerin Mevzuatının Yakınlaştırılması
konusunda Konsey Yönergesinde belirtilen gereksinimlerle uyumludur.
Bu ürün test edilmiş ve Avrupa Birliği Resmî Gazetesinin Yönergeleri altında
yayımlanan, Bilgi Teknolojisi Donanımına yönelik uyumu sağlanmış standartlarla
uyumlu olduğu görülmüştür.
FCC-B Radyo Frekansı Girişim
Bildirimi
Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. maddesine göre
Sınıf B dijital aygıta yönelik sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, bir ev
kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu
cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimat kılavuzuna uygun
biçimde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir.
Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu cihaz radyo
veya televizyon alımında, cihazın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek zararlı parazite
neden olursa, kullanıcının, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlasını kullanarak
paraziti gidermeye çalışması desteklenir:
vi
■■
■■
■■
■■
Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.
Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki bir prize takın.
Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.
Bildirim 1
Uyumluluktan sorumlu tarafın açık biçimde onaylamadığı değişiklikler veya
düzenlemeler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bildirim 2
Emisyon sınırlarıyla uyum için, varsa, kılıflı arabirim kabloları ve AC güç kablosu
kullanılmalıdır.
Bu aygıt, FCC Kurallarının 15. Bölümüyle uyumludur. Çalıştırılması aşağıdaki iki
koşula bağlıdır:
1. Bu aygıt zararlı parazite neden olmayabilir ve
2. Bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dâhil olmak üzere
alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.
Giriş
WEEE Bildirimi
Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları ile ilgili Avrupa Birliği ("AB")
Direktifi (Direktif 2012/19/EU) kapsamında, "elektrikli ve elektronik
ekipman" ürünleri artık normal çöplerle birlikte atılamamaktadır ve söz
konusu elektronik ürünlerin üreticileri kullanım ömrü dolan bu gibi ürünleri
geri almakla yükümlüdür.
Kimyasal Madde Bilgileri
MSI, AB REACH Yönetmeliği (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmelik EC No.
1907/2006) gibi kimyasal madde yönetmeliklerine uygun olarak, ürünlerdeki kimyasal
maddelerin bilgilerini aşağıdaki adreste sağlar:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Türkiye EEE Yönetmeliği
Türkiye Cumhuriyeti EEE Yönetmeliği’ne uygundur
vii
1
Başlarken
Bu bölüm donanım ayar işlemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Bağlarken
aygıtları dikkatli tutun ve statik elektriği önlemek için topraklanmış bir bileklik
kullanın.
ÖNEMLİ
•
•
Gösterimler yalnızca başvuru amaçlıdır. Monitörünüzün görünümü değişiklik
gösterebilir.
Monitör üzerinde herhangi bir sivri nesne kullanmayın.
Paket İçeriği
1. Monitör
2. Ayak
3. Vidalı Ayak Tabanı
4. Vida Lastiği Kapağı x 2
5. Duvar Montaj Vidası x 4
6. VESA Kapak Vidaları x 2
7. Güç Adaptörü ve Güç Kablosu
8. HDMI Kablosu (İsteğe Bağlı)
9. DisplayPort Kablosu (İsteğe Bağlı)
10.USB Yukarı Yön Kablosu (USB Tip B Yukarı Yön Bağlantı Noktası)
(İsteğe Bağlı)
11.Hızlı Başlama Kılavuzu
12.Garanti Kartı
1-2
* Öğelerden herhangi biri hasarlıysa ya da eksikse satın aldığınız yerle veya yerel
dağıtıcıyla iletişime geçin.
* Paket içeriği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Başlarken
Monitör Ayağını Takma
1. Ayağı monitöre yerleştirin.
2. Ayağı vidalarla sabitleyin. Vida lastik kapaklarını vidalara yerleştirin.
3. Tabanı ayağa takın ve sabitlemek için taban vidasını sıkıştırın.
ÖNEMLİ
•
•
Ekran panelinin çizilmesini önlemek için monitörü yumuşak, korumalı bir yüzeye yerleştirin.
Ayağı monte etmek için kullanılan delikler duvar montajında da kullanılabilir. Uygun duvar
montaj kiti için satıcınıza başvurun.
1
2
3
1-3
Monitörü Ayarlama
Bu monitör, ayarlama özellikleri sayesinde izleme rahatlığınızı en üst düzeye çıkarmak
üzere tasarlanmıştır.
ÖNEMLİ
Monitörü ayarlarken ekran paneline dokunmaktan kaçının.
25
130mm
1-4
O
Başlarken
Monitöre Genel Bakış
1
2
3 4 5
6
7
8
1-5
10
9
1
DisplayPort
2
HDMI Bağlantı Noktası
3
USB-C Bağlantı Noktası
Bu bağlantı noktası, DisplayPort Alternatif (DP Alt) Modunu ve
5V/3A (15W) değerine kadar güç dağıtımını destekler. Yalnızca
video sinyallerini taşır ve veri aktarımı işlevini desteklemez.
ÖNEMLİ
Güç Dağıtımı yalnızca OSD Parlaklığı 90’a eşit veya daha az ise
mümkündür.
4
Kulaklık Girişi
5
Güç Girişi
6
USB Tip B Yukarı Yön
Bağlantı Noktası
USB Yukarı Yön Kablosu
içindir.
ÖNEMLİ
Paketteki USB Yukarı Yön
Kablosunu bulup bilgisayara
ve monitöre bağlayın. Bu kablo
bağlandığında monitördeki
USB Tip A Aşağı Yön Bağlantı
Noktaları kullanıma hazır
olacaktır.
1-6
Bilgisayara
7
USB Tip A Aşağı Yön Bağlantı Noktası
8
Gezinme Tuşu
9
Güç Düğmesi
10
Kensington Kilidi
Monitöre
Başlarken
Monitörü Bilgisayara Bağlama
1. Bilgisayarınızı kapatın.
2. Monitörden çıkan HDMI/DisplayPort/ USB-C kablosunu bilgisayarınıza bağlayın.
3. Monitör güç adaptörünü ve güç kablosunu birleştirin. (Şekil A)
4. Güç adaptörünü monitör güç girişine bağlayın. (Şekil B)
5. Güç kablosunu prize takın. (Şekil C)
6. Monitörü açın. (Şekil D)
7. Bilgisayarı açın, monitör sinyal kaynağını otomatik olarak algılayacaktır.
B
C
A
D
1-7
2
OSD Ayarı
Bu bölüm Ekran Menüsü Ayarı hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır.
ÖNEMLİ
Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.
Navi Key (Gezinme Tuşu)
Monitör, ekran menüsünde (OSD) gezinmeyi sağlayan çok yönlü bir denetim olan
Gezinme Tuşuna sahiptir.
Gezinme Tuşu
2-2
OSD Ayarı
Gezinme Tuşu varsayılan ayarları aşağıdaki gibidir:
Gezinme Tuşu Kısayol Tuşu
(Ekran menüsü kapalıyken)
Temel İşlemler
(Ekran menüsü açıkken)
Orta Düğme
Ekran Ana Menüsü
■■ Alt menülere girme
■■ Bir seçimi veya ayarı
onaylama
Yukarı
Game mode
(Oyun modu)
■■ Seçimi onaylayıp
çıkmak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Ayarlamak için Yukarı
ve Aşağı Düğmelerine
basın.
■■ Önizlemeyi iptal
etmek ve mod efektini
uygulamadan çıkmak
için Sol Düğmeye
basın.
■■ İşlev menülerini ve öğeleri
seçme
■■ İşlev değerlerinde yukarı
doğru ayarlamayı sağlama
Aşağı
Screen Assistance
(Ekran Yardımı)
■■ Seçimi onaylayıp
çıkmak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Ayarlamak için Yukarı
ve Aşağı Düğmelerine
basın.
■■ Önizlemeyi iptal
edip çıkmak için Sol
Düğmeye basın.
■■ İşlev menülerini ve öğeleri
seçme
■■ İşlev değerlerinde aşağı
doğru ayarlamayı sağlama
Sol
Alarm Clock
(Alarm Saati)
■■ Seçimi onaylayıp
çıkmak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Seçmek için Yukarı
ve Aşağı Düğmelerine
basın.
■■ Önizlemeyi iptal
edip çıkmak için Sol
Düğmeye basın.
■■ İşlev menülerini ve öğeleri
seçme
■■ Geçerli menüden çıkma
Sağ
Input Source
(Giriş Kaynağı)
■■ Seçimi onaylayıp
çıkmak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Seçmek için Yukarı
ve Aşağı Düğmelerine
basın.
■■ Çıkmak için Sol
Düğmeye basın.
■■ İşlev menülerini ve öğeleri
seçme
■■ Alt menülere girme
2-3
Kullanıcılar ekran menüsüne girerek kendi Gezinme Tuşu Kısayol Tuşlarını
özelleştirebilir.
Aşağıda daha fazla Kısayol Tuşu seçeneği verilmektedir.
2-4
Gezinme Tuşu Kısayol Tuşu Seçenekleri
İşlemler
Brightness
(Parlaklık)
■■ Değeri kaydedip çıkmak için Orta Düğmeye basın.
■■ Ayarlamak için Yukarı ve Aşağı Düğmelerine basın.
■■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için Sol Düğmeye
basın.
Refresh Rate
(Yenileme Hızı)
■■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye basın.
■■ Bu işlevi kapatmak için Sağ Düğmeye, kapatmak
için de Sol Düğmeye basın.
Information
on Screen
(Ekranda Bilgi)
■■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye basın.
■■ Bu işlevi kapatmak için Sağ Düğmeye, kapatmak
için de Sol Düğmeye basın.
OSD Ayarı
Gezinme Tuşu Aracılığıyla Ekran
Menüsü Ayarı
Ekran ana menüsünü açmak için Gezinme Tuşunun Orta düğmesine basın. İstediğiniz
işlev menülerini kişisel tercihlerinize uygun biçimde ayarlamak için Yukarı, Aşağı, Sol,
Sağ düğmeleri kullanın.
2-5
hh GAMING (OYUN)
1. Düzey Menü
2./3. Düzey Menü
Game mode
(Oyun modu)
User (Kullanıcı)
Açıklama
FPS
Racing (Yarış)
Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
RTS
RPG
■■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için Yukarı veya Aşağı Düğmesini
kullanın.
■■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.
Night Vision
(Gece Görüşü)
OFF (KAPALI)
Normal
Bu işlev arka plan parlaklığını iyileştirir ve FPS
oyunları için önerilir.
Strong (Güçlü)
Strongest (En Güçlü)
A.I.
Response Time
(Tepki Süresi)
Normal
Fast (Hızlı)
Fastest (En Hızlı)
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Tepki Süresi
işlevini ayarlayabilir.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde
Tepki Süresi kullanılamaz olacaktır.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme devre dışı
bırakıldıktan sonra Tepki Süresi Hızlı olarak
ayarlanmalıdır.
1. Düzey Menü
Anti Motion
Blur (Hareket
Bulanıklığı
Önleme)
2./3. Düzey Menü
(OFF) (KAPALI)
(ON) (AÇIK)
Etkinleştirimesi etkiye
sahip olacaktır
Response Time
(Tepki Süresi)
Açıklama
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde
HDCR ve Parlaklık etkinleştirilemez ve
kullanılamaz olacaktır.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde
Tepki Süresi kullanılamaz olacaktır.
■■ Adaptive-Sync AÇIK’A ayarlıyken, Hareket
Bulanıklığı Önleme KAPALI olarak
ayarlanmalıdır.
Adaptive-Sync
Brightness (Parlaklık)
HDCR
Refresh Rate
(Yenileme Hızı)
Location
(Konum)
Sol Üst
Sağ Üst
Sol Alt
Sağ Alt
Customize
(Özelleştir)
OFF (KAPALI)
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Yenileme Hızı
işlevini ayarlayabilir.
■■ Varsayılan Yenileme Hızı Konum ayarı Sol Üst
şeklindedir. Konum işlevi, ekran menüsünde
ayarlanabilir. Yenileme Hızı Konum ayarınızı
onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.
■■ Bu monitör, işletim sisteminin önceden
ayarlanmış Ekran Yenileme Hızı değerini izler ve
o değerde çalışır.
ON (AÇIK)
Alarm Clock
(Alarm Saati)
Location
(Konum)
Sol Üst
Sağ Üst
Sol Alt
2-6
Sağ Alt
Customize
(Özelleştir)
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Alarm Saati
işlevini ayarlayabilir.
■■ Saati ayarladıktan sonra zamanlayıcıyı
etkinleştirmek için Orta Düğmeye basın.
■■ Varsayılan Alarm Saati Konum ayarı Sol Üst
şeklindedir. Kullanıcılar kendi konumlarını
seçebilir.
OFF (KAPALI)
15:00
00:01~99:59
30:00
45:00
60:00
Screen
Assistance
(Ekran Yardımı)
None (Yok)
Icon (Simge)
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Ekran Yardımı
işlevini ayarlayabilir.
■■ Ekran Yardımı varsayılan ayarı Yok şeklindedir.
Position
(Konum)
Reset
(Sıfırla)
Adaptive-Sync
(OFF) (KAPALI)
(ON) (AÇIK)
Etkinleştirimesi etkiye
sahip olacaktır
Anti Motion Blur (Hareket
Bulanıklığı Önleme)
■■ Adaptive-Sync ekran yırtılmasını önler.
■■ DisplayPort veya HDMI varsayılan ayarı KAPALI
şeklindedir ve herhangi bir modda, çözünürlükte,
giriş kaynağında ve ekran yenileme hızında
AÇIK/KAPALI olarak ayarlanabilir
■■ Adaptive-Sync etkinleştirilirse, Hareket
Bulanıklığı Önleme devre dışı kalır.
OSD Ayarı
hh Professional (Profesyonel)
1. Düzey Menü
2. Düzey Menü
Pro Mode
User (Kullanıcı)
(Profesyonel Mod)
Açıklama
Varsayılan mod. Tüm öğeler kullanıcılar tarafından
ayarlanabilir.
Reader (Okuyucu)
Cinema (Sinema)
Designer (Tasarımcı)
Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
HDR
■■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için Yukarı veya Aşağı Düğmesini
kullanın.
■■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.
Eye Saver (Göz
Koruyucu)
(OFF) (KAPALI)
(ON) (AÇIK)
HDCR
(OFF) (KAPALI)
(ON) (AÇIK)
Etkinleştirimesi etkiye
sahip olacaktır
Anti Motion Blur
(Hareket Bulanıklığı
Önleme)
■■ Göz Koruyucu, gözlerinizi mavi ışığa karşı korur. Göz
Koruyucu etkinleştirildiğinde, ekran renk sıcaklığını
daha sarı bir ışığa ayarlar.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Göz Koruyucu
işlevini ayarlayabilir.
■■ Profesyonel Mod işlevi Okuyucu olarak
ayarlandığında Göz Koruyucu işlevinin
etkinleştirilmesi zorunludur.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda HDCR işlevini
ayarlayabilir.
■■ HDCR, görüntülerin karşıtlığını artırarak görüntü
kalitesini iyileştirir.
■■ HDCR işlevi AÇIK olarak ayarlandığında Parlaklık
kullanılamaz olacaktır.
■■ HDCR ve Hareket Bulanıklığı Önleme işlevleri aynı
anda etkinleştirilemez.
Brightness (Parlaklık)
Anti Motion
Blur (Hareket
Bulanıklığı
Önleme)
(OFF) (KAPALI)
(ON) (AÇIK)
Etkinleştirimesi etkiye
sahip olacaktır
Response Time
(Tepki Süresi)
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde
HDCR ve Parlaklık etkinleştirilemez ve kullanılamaz
olacaktır.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde Tepki
Süresi kullanılamaz olacaktır.
■■ Adaptive-Sync Açık’a ayarlıyken, Hareket Bulanıklığı
Önleme Kapalı olarak ayarlanmalıdır.
Adaptive-Sync
Brightness (Parlaklık)
HDCR
Image
Enhancement
(Görüntü
İyileştirme)
OFF (KAPALI)
Weak (Zayıf)
Medium (Orta)
Strong (Güçlü)
Strongest (En Güçlü)
■■ Görüntü İyileştirme, keskinliklerini artırmak için
görüntü kenarlarını iyileştirir.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Görüntü İyileştirme
işlevini ayarlayabilir.
2-7
hh Image (Görüntü)
1. Düzey Menü
2./3. Düzey Menü
Açıklama
Brightness
(Parlaklık)
0-100
■■ Kullanıcılar, Kullanıcı, RTS, RPG ve Okuyucu
modlarında Parlaklık işlevini ayarlayabilir.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme veya HDCR
etkinleştirildiğinde Parlaklık kullanılamaz olacaktır.
Contrast
(Karşıtlık)
0-100
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Karşıtlık işlevini
ayarlayabilir.
Sharpness
(Netlik)
0-5
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Netlik işlevini
ayarlayabilir.
■■ Netlik, görüntülerin belirginliğini ve ayrıntılarını
iyileştirir.
Cool (Soğuk)
■■ Renk Sıcaklığı varsayılan ayarı Normal şeklindedir.
■■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için
Yukarı veya Aşağı Düğmesini kullanın.
■■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Kullanıcılar Özelleştirme modunda Renk Sıcaklığı
işlevini ayarlayabilir.
Color
Temperature
(Renk Sıcaklığı)
Normal
Warm (Sıcak)
Customization
(Özelleştirme)
R (0100)
G (0100)
B (0100)
2-8
Screen Size
(Ekran Boyutu)
Auto (Otomatik)
4:3
16:9
■■ Kullanıcılar herhangi bir modda, çözünürlükte
ve ekran yenileme hızında Ekran Boyutu işlevini
ayarlayabilir.
■■ Varsayılan değer Oto.'dur.
hh Input Source (Giriş Kaynağı)
1. Düzey Menü
Açıklama
HDMI1
Kullanıcılar herhangi bir Modda Giriş Kaynağı işlevini ayarlayabilir.
HDMI2
DP
Type C (Tip C)
hh Navi Key (Gezinme Tuşu)
1. Düzey Menü
2. Düzey Menü
Açıklama
Yukarı / Aşağı /
Sol / Sağ
OFF (KAPALI)
■■ Yukarı Düğmesi varsayılanı Oyun Modu
işlevidir.
■■ Aşağı Düğmesi varsayılanı Ekran Yardımı
işlevidir.
■■ Sol Düğme varsayılanı Alarm Saati işlevidir.
■■ Sağ Düğme varsayılanı Giriş Kaynağı
işlevidir.
■■ Tüm Gezinme Tuşu öğeleri ekran menüsü
aracılığıyla ayarlanabilir.
Brightness (Parlaklık)
Game mode (Oyun modu)
Screen Assistance
(Ekran Yardımı)
Alarm Clock (Alarm Saati)
Input Source (Giriş Kaynağı)
Refresh Rate (Yenileme Hızı)
Information on Screen (Ekranda
Bilgi)
OSD Ayarı
hh Setting (Ayar)
1. Düzey Menü
2. Düzey Menü
Açıklama
Language (Dil)
繁體中文
■■ Dil fabrika varsayılan ayarı İngilizce şeklindedir.
■■ Kullanıcıların, Dil ayarını onaylayıp uygulamak için
Orta Düğmeye basması gereklidir.
■■ Dil bağımsız bir ayardır. Kullanıcıların kendi dil
ayarı fabrika varsayılan ayarını geçersiz kılacaktır.
Kullanıcılar Sıfırla işlevini Evet olarak ayarladığında Dil
ayarı değiştirilmeyecektir.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
Türkçe
(Yakında daha fazla dil
olacaktır)
Transparency
(Saydamlık)
0~5
Kullanıcılar herhangi bir Modda Saydamlık işlevini
ayarlayabilir.
OSD Time Out
(Ekran Menüsü
Zaman Aşımı)
5~30s
Kullanıcılar herhangi bir Modda Ekran Menüsü Zaman
Aşımı işlevini ayarlayabilir.
RGB LED
(OFF) (KAPALI)
(ON) (AÇIK)
Power Button
(Güç Düğmesi)
OFF (KAPALI)
Standby (Bekleme)
Information on
Screen (Ekranda
Bilgi)
(OFF) (KAPALI)
ECO Friendly
(Çevre Dostu)
(OFF) (KAPALI)
(ON) (AÇIK)
■■ Kullanıcılar RGB LED işlevini Açık veya Kapalı olarak
ayarlayabilir.
■■ Varsayılan değer Açık şeklindedir.
■■ Kullanıcılar Güç Düğmesini Kapalı veya Bekleme’ye
ayarlayabilir.
■■ Varsayılan değer Kapalı şeklindedir.
■■ Kapalı’ya ayarlandığında, monitör tamamen
kapancaktır.
■■ Bekleme’ye ayarlandığında, panel ve arka aydınlatma
kapanır, monitör yine de masaüstü simgelerinin
ve ekranın rasgele yenilenmesini önleyerek OS
algılaması tarafından harekete geçirilebilir.
■■ Monitörün durum bilgisi ekranın sağ tarafında
gösterilecektir.
■■ Kullanıcılar Ekrandaki Bilgileri etkinleştirebilir veya
devre dışı bırakabilir. Varsayılan değer Kapalı
şeklindedir.
Bu işlev, enerji verimliliğini arttırmak için monitör arka
aydınlatmasını ayarlar.
(ON) (AÇIK)
Reset (Sıfırla)
YES (Evet)
NO (Hayır)
Kullanıcılar herhangi bir Modda ayarları sıfırlayıp Ekran
Menüsü Varsayılan ayarlarını geri yükleyebilir.
2-9
A
Ek
ÖNEMLİ
Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.
Teknik Özellikler
Model
A-2
Optix MAG251RX
(3BA3)
Boyut
62,23 cm
Kavis
Yok
Panel Tipi
IPS
Çözünürlük
1920 x 1080 (FHD)
En Boy Oranı
16:9
Parlaklık (nit)
400
Karşıtlık Oranı
1000:1
Yenileme Hızı
240Hz
Tepki Süresi
1 ms (MPRT)
Giriş Arabirimi
■■ 2 tane HDMI
■■ 1 tane DisplayPort
■■ 1 tane USB-C (DP Alt Modu İçin)
G/Ç
■■
■■
■■
■■
■■
İzleme Açıları
178° (Y) , 178° (D)
DCI-P3 / sRGB*
84% / 107%
Yüzey İşleme
Yansıma engelleyici
Görüntü Renkleri
1,07B (8bit + FRC)
Güç Tipi
Harici Güç Adaptörü
Adaptör Modeli
ADP-65JH HB
Güç Girişi
100~240 Vac, 50~60 Hz, 1,5 A
Güç Çıkışı
19V
Ayarlama (Eğme)
-5° ~ 20°
Ayarlama (Kendi
Etrafında Döndürme)
Yok
Ayarlama (Yükseklik)
0 ~ 130mm
Kensington Kilidi
Evet
1 tane DisplayPort
2 tane HDMI
1 tane USB-C (DP Alt Modu İçin)
3 tane USB 2.0 Tip A
1 tane USB 3.0 Tip B
(Bilgisayardan Monitöre USB 2.0 sinyali)
■■ 1 tane Kulaklık Girişi
3,42A
Ek
Model
Optix MAG251RX
(3BA3)
VESA Kurulumu
■■ Plaka Tipi: 100 x 100 mm
■■ Vida Tipi: M4 x 10mm
▶▶ Diş Çapı: 4mm
▶▶ Diş Adımı: 0,7mm
▶▶ Diş Uzunluğu: 10mm
Boyutlar (G x D x Y)
506,1 x 182,4 x 507mm
Ağırlık
Ortam
5,4 kg (Net), 7,8 kg (Brüt)
Çalışma
■■ Sıcaklık: 0°C ~ 40°C
■■ Nem: %20 ~ %90, yoğuşmayan
■■ Rakım: 0 ~ 5000m
Depolama ■■ Sıcaklık: -20°C ~ 60°C
■■ Nem: %10 ~ %90, yoğuşmayan
* CIE1976 test standartlarına göre.
A-3
Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları
Standart
VGA
Çözünürlük
640x480
HDMI
DP / USB-C
@60Hz
V
V
@67Hz
V
V
@72Hz
V
V
@75Hz
V
V
@100Hz
V
V
@120Hz
V
V
Dos Modu
720x400
@70Hz
V
V
SVGA
800x600
@56Hz
V
V
@60Hz
V
V
@72Hz
V
V
@75Hz
V
V
@100Hz
V
V
A-4
XGA
SXGA
@120Hz
V
V
832x624
@75Hz
V
V
1024x768
@60Hz
V
V
@70Hz
V
V
@75Hz
V
V
@100Hz
V
V
@120Hz
V
V
@60Hz
V
V
@75Hz
V
V
1280x1024
WSXGA+
1680x1050
@60Hz
Tam HD
1920x1080
@60Hz
V
V
@100Hz
V
V
@120Hz
V
V
@144Hz
V
V
@240Hz
V
V
480p
V
V
576p
V
V
720p
V
V
1080p
V
V
Video
Zamanlaması
Çözünürlük
V
Ek
Sorun Giderme
Güç LED'i sönük.
■■ Monitör güç düğmesine tekrar basın.
■■ Monitör güç kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Görüntü yok.
■■
■■
■■
■■
Bilgisayar grafik kartının uygun biçimde takılıp takılmadığını kontrol edin.
Bilgisayarın ve monitörün prizlere bağlandığını ve açıldığını kontrol edin.
Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Bilgisayar Bekleme modunda olabilir. Monitörü etkinleştirmek için herhangi bir
tuşa basın.
Ekran görüntüsü uygun biçimde boyutlandırılmamış veya
ortalanmamış.
Bilgisayarda monitörün görüntülemesine uygun bir ayar yapmak için Önceden
Ayarlanmış Görüntü Modları kısmına başvurun.
Tak ve Çalıştır değil.
■■ Monitör güç kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
■■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
■■ Bilgisayarın ve grafik kartının Tak ve Çalıştır uyumlu olup olmadığını kontrol
edin.
Simgeler, yazı tipi veya ekran belirsiz, bulanık ya da renk sorunları
var.
■■
■■
■■
■■
■■
Video uzatma kabloları kullanmaktan kaçının.
Parlaklığı ve karşıtlığı ayarlayın.
RGB rengini ayarlayın veya renk sıcaklığını değiştirin.
Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Sinyal kablosu bağlayıcısında bükülmüş pimler olup olmadığını kontrol edin.
Monitör kırpışmaya başlıyor veya dalgalanmalar gösteriyor.
■■ Yenileme hızını monitörünüzün özelliklerine uygun biçimde değiştirin.
■■ Grafik kartınızın sürücülerini güncelleyin.
■■ Monitörü, elektromanyetik parazite (EMI) neden olabilecek elektrikli aygıtlardan
uzaklaştırın.
A-5
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement