MSI Optix MAG301CR2 MONITOR El kitabı

MSI Optix MAG301CR2 MONITOR El kitabı | Manualzz
Optix Serisi
LCD Monitör
Optix MAG301CR2 (3CB4)
İçindekiler
Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi��������������������������������������������������������������������iii
Gözden Geçirme�����������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Teknik Destek���������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Güvenlik Uyarıları����������������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE Uygunluğu���������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi���������������������������������������������������������������vi
WEEE Bildirimi��������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
Kimyasal Madde Bilgileri����������������������������������������������������������������������������������������vii
Başlarken���������������������������������������������������������������������������������������1-1
Paket İçeriği��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Monitör Ayağını Takma���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Monitörü Ayarlama����������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4
Monitöre Genel Bakış������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
Monitörü Bilgisayara Bağlama����������������������������������������������������������������������������� 1-7
OSD Ayarı���������������������������������������������������������������������������������������2-1
Navi Key (Gezinme Tuşu)������������������������������������������������������������������������������������ 2-2
ii
Gezinme Tuşu Aracılığıyla Ekran Menüsü Ayarı������������������������������������������������� 2-5
Ek���������������������������������������������������������������������������������������������������A-1
Teknik Özellikler���������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları�����������������������������������������������������������������A-4
Sorun Giderme�����������������������������������������������������������������������������������������������������A-5
Giriş
Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi
Telif Hakkı © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Her hakkı saklıdır. Kullanılan MSI logosu MicroStar Int’l Co., Ltd. şirketinin kayıtlı ticari markasıdır. Sözü edilen tüm diğer markalar
ve adlar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Doğruluk veya tamlık konusunda
doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti verilmez. MSI, önceden bildirimde bulunmaksızın
bu belgede değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
Gözden Geçirme
Revizyon
V1.0
Tarihi
2020/07
Teknik Destek
Ürününüzde herhangi bir sorunla karşılaşır ve kullanım kılavuzu aracılığıyla
hiçbir çözüme ulaşamazsanız, lütfen ürünü satın aldığınız yere veya
yerel bayinize başvurun. Bunun yerine, daha fazla yardım için lütfen
https://www.msi.com/support/ adresini ziyaret edin.
iii
Güvenlik Uyarıları
◙◙
◙◙
◙◙
Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz.
Aygıt üzerindeki veya kullanım kılavuzundaki tüm önlemlere ve uyarılara
dikkat edilmelidir.
Servis işlemleri yalnızca yetkili personele yönlendirilmelidir.
Paket içinde gelen Kullanım Kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın.
Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için bu aygıtı nemden ve
yüksek sıcaklıktan uzak tutun.
Kurmadan önce bu aygıtı güvenilir düz bir yüzeye yatırın.
◙◙
iv
◙◙
Aygıtı prize bağlamadan önce, güç geriliminin güvenli aralıkta olduğundan
ve 100~240 V değerine doğru biçimde ayarlandığından emin olun. Fişteki
koruyucu topraklama bağlantısını kesmeyin. Aygıt topraklanmış ana şebeke
prizine bağlanmalıdır.
Sıfır enerji tüketimi sağlamak için, aygıt belirli bir süre kullanılmayacağında
güç kablosunu çıkarın veya priz anahtarını kapatın.
Aygıttaki fan, hava devrini sağlamak ve aygıtın aşırı ısınmasını önlemek içindir.
Fanı kapatmayın.
Aygıtı 60°C'nin üzerinde veya -20°C'nin altında depolama sıcaklığına sahip uygun
olmayan bir ortamda bırakmayın; aygıta hasar verebilir.
NOT: Maksimum çalışma sıcaklığı 40°C civarıdır.
Aygıtı temizlerken güç fişini çıkardığınızdan emin olun. Aygıtı temizlemek için
endüstriyel kimyasallar yerine bir parça yumuşak bez kullanın. Açıklığa asla
herhangi bir sıvı dökmeyin; aygıta hasar verebilir veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları şekilde yerleştiriniz.
Elektrik kablosunun üzerine hiçbir şey koymayın.
Giriş
Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri aygıttan kesinlikle uzak tutun.
Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, aygıtın servis personeli tarafından
incelenmesini sağlayın:
◙◙ Güç kablosu veya fiş hasar gördüğünde.
◙◙ Aygıtın içine sıvı sızdığında.
◙◙ Aygıt neme maruz kaldığında.
◙◙ Aygıt düzgün şekilde çalışmadığında veya kullanma kılavuzuna göre
çalıştırılamadığında.
◙◙ Aygıt düşürüldüğünde ve hasar gördüğünde.
◙◙ Aygıtta belirgin kırılma görüldüğünde.
Çevreci Ürün Özellikleri
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi
Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı
Kolay sökme ve geri dönüşüm
Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı
Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü
Geri alma politikası sayesinde daha az katı atık üretimi
Çevre Politikası
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Ürün, parçaların yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümünü sağlamak üzere
tasarlanmıştır ve kullanım ömrü sonunda atılmamalıdır.
Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşümü ve elden
çıkarılması için yerel yetkili toplama noktasıyla iletişime geçmelidir.
Geri dönüşümle ilgili daha fazla bilgi için MSI web sitesini ziyaret edin ve
yakınınızdaki dağıtıcıyı bulun.
Kullanıcılar, MSI ürünlerinin uygun biçimde elden çıkarılması, geri alınması,
geri dönüşümü ve parçalara ayrılmasıyla ilgili bilgiler için gpcontdev@msi.
com adresinden de bize ulaşabilir.
★ Uyarı! Ekranların aşırı kullanımının görme duyusunu etkilemesi olasıdır.
★ Öneriler:
1. Ekranın her 30 dakika izlenmesinden sonra 10 dakikalık bir ara verin.
2. 2 yaşından küçük çocuklar ekranı izlememelidir. 2 yaşındaki ve daha büyük
çocukların ekranı izlemesi günde bir saatten daha kısa süreyle sınırlandırılmalıdır.
v
CE Uygunluğu
Bu aygıt, Elektromanyetik Uyumluluk (2014/30/EU), Düşük Gerilim
Yönergesi (2014/35/EU), ErP Yönergesi (2009/125/EC) ve RoHS Yönergesi
(2011/65/EU) ile ilgili olarak Üye Ülkelerin Mevzuatının Yakınlaştırılması
konusunda Konsey Yönergesinde belirtilen gereksinimlerle uyumludur. Bu
ürün test edilmiş ve Avrupa Birliği Resmî Gazetesinin Yönergeleri altında yayımlanan,
Bilgi Teknolojisi Donanımına yönelik uyumu sağlanmış standartlarla uyumlu olduğu
görülmüştür.
FCC-B Radyo Frekansı Girişim
Bildirgesi
Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. maddesine göre Sınıf B dijital aygıta yönelik
sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, bir ev kurulumunda zararlı parazite
karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi
üretir, kullanır ve yayabilir; talimat kılavuzuna uygun biçimde kurulmaz ve kullanılmazsa
radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit
oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon alımında, cihazın
kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının,
aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlasını kullanarak paraziti gidermeye çalışması
desteklenir:
vi
■■
■■
■■
■■
Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.
Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki bir prize takın.
Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.
Bildirim 1
Uyumluluktan sorumlu tarafın açık biçimde onaylamadığı değişiklikler veya
düzenlemeler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bildirim 2
Emisyon sınırlarıyla uyum için, varsa, kılıflı arabirim kabloları ve AC güç kablosu
kullanılmalıdır.
Bu aygıt, FCC Kurallarının 15. Bölümüyle uyumludur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula
bağlıdır:
1. Bu aygıt zararlı parazite neden olmayabilir ve
2. Bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dâhil olmak üzere
alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.
WEEE Bildirimi
13 Ağustos 2005 tarihinde yürürlüğe giren Elektrikli ve Elektronik Ekipman
Atıkları ile ilgili Avrupa Birliği (“AB”) Direktifi (Direktif 2012/19/EU)
kapsamında, “elektrikli ve elektronik ekipman” ürünleri artık normal çöplerle
birlikte atılamamaktadır ve söz konusu elektronik ürünlerin üreticileri kullanım
ömrü dolan bu gibi ürünleri geri almakla yükümlüdür.
Giriş
Kimyasal Madde Bilgileri
MSI, AB REACH Yönetmeliği (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmelik EC No.
1907/2006) gibi kimyasal madde yönetmeliklerine uygun olarak, ürünlerdeki kimyasal
maddelerin bilgilerini aşağıdaki adreste sağlar:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Türkiye EEE Yönetmeliği
Türkiye Cumhuriyeti EEE Yönetmeliği’ne uygundur
vii
1
Başlarken
Bu bölüm donanım ayar işlemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Bağlarken
aygıtları dikkatli tutun ve statik elektriği önlemek için topraklanmış bir bileklik
kullanın.
ÖNEMLİ
•
•
Gösterimler yalnızca başvuru amaçlıdır. Monitörünüzün görünümü değişiklik
gösterebilir.
Monitör üzerinde herhangi bir sivri nesne kullanmayın.
Paket İçeriği
1. Monitör
2. Ayak
3. Vidalı Ayak Tabanı
4. Güç Adaptörü
5. Güç Kablosu
6. HDMI Kablosu (İsteğe Bağlı)
7. DisplayPort Kablosu (İsteğe Bağlı)
8. USB Yukarı Akım Kablosu (İsteğe Bağlı)
9. Hızlı Başlama Kılavuzu
10.Garanti Kartı
11.VESA Kapak Vidaları
* Öğelerden herhangi biri hasarlıysa ya da eksikse satın aldığınız yerle veya yerel
dağıtıcıyla iletişime geçin.
* Paket içeriği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
1-2
Başlarken
Monitör Ayağını Takma
1. Standın mandalını monitöre hizalayın ve itin.
2. Stand monitöre sabitlendiğinde, bir tık sesi duyulur.
3. Tabanı ayağa takın ve sabitlemek için taban vidasını sıkıştırın.
ÖNEMLİ
•
•
Ekran panelinin çizilmesini önlemek için monitörü yumuşak, korumalı bir yüzeye
yerleştirin.
Ayağı monte etmek için kullanılan delikler duvar montajında da kullanılabilir. Uygun
duvar montaj kiti için satıcınıza başvurun.
1
1-3
2
3
Monitörü Ayarlama
Bu monitör, ayarlama özellikleri sayesinde izleme rahatlığınızı en üst düzeye çıkarmak
üzere tasarlanmıştır.
ÖNEMLİ
•
•
Monitörü ayarlarken ekran paneline dokunmaktan kaçının.
Monitörü çizmekten kaçının, lütfen monitörü en yüksek konuma kaldırın ve
döndürmeden önce monitörü maksimum seviyede geri yatırın.
-5 20
O
O
110mm
1-4
O
90
O
90
O
-30~30
O
Başlarken
Monitöre Genel Bakış
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1-5
10
13
11
12
1
Güç Girişi
2
USB 3.2 Jen 1 Tip B Yukarı Akım
Bağlantı Noktası
USB Yukarı Yön Kablosu içindir.
ÖNEMLİ
Paketteki USB Yukarı Yön Kablosunu
bulup bilgisayara ve monitöre bağlayın.
Bu kablo bağlandığında monitördeki
USB Tip A Aşağı Yön Bağlantı Noktaları
kullanıma hazır olacaktır.
1-6
Monitöre
3
USB 3.2 Jen 1 Tip A Aşağı Akım Bağlantı Noktası
4
USB 3.2 Jen 1 Tip A Aşağı Akım Bağlantı Noktası
5
DisplayPort
6
HDMI Bağlantı Noktası
7
HDMI Bağlantı Noktası
8
USB Tip-C Bağlantı Noktası
9
Kulaklık Girişi
10
Gezinme Tuşu
11
Kensington Kilidi
12
Güç Düğmesi
13
MSI Makro Anahtar
Bilgisayara
Bu bağlantı noktası, DisplayPort Alternatif (DP Alt) Modunu ve 5V/3A (15W)
değerine kadar güç dağıtımını destekler. Yalnızca video sinyallerini taşır ve
veri aktarımı işlevini desteklemez.
Oyun Ekran Menüsünü açar.
Başlarken
Monitörü Bilgisayara Bağlama
1. Bilgisayarınızı kapatın.
2. Monitörden çıkan HDMI/DisplayPort/ USB Tip C kablosunu bilgisayarınıza
bağlayın.
3. Monitör güç adaptörünü ve güç kablosunu birleştirin. (Şekil A)
4. Güç adaptörünü monitör güç girişine bağlayın. (Şekil B)
5. Güç kablosunu prize takın. (Şekil C)
6. Monitörü açın. (Şekil D)
7. Bilgisayarı açtığınızda monitör sinyal kaynağını otomatik olarak algılar.
B
C
1-7
A
D
2
OSD Ayarı
Bu bölüm Ekran Menüsü Ayarı hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır.
ÖNEMLİ
Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.
Navi Key (Gezinme Tuşu)
Monitör, ekran menüsünde (OSD) gezinmeyi sağlayan çok yönlü bir denetim olan
Gezinme Tuşuna sahiptir.
Gezinme Tuşu
2-2
Gezinme Tuşu varsayılan ayarları aşağıdaki gibidir:
Gezinme
Tuşu
Kısayol Tuşu
Temel İşlemler
(Ekran menüsü kapalıyken)
(Ekran menüsü açıkken)
Orta Düğme
Ekran Ana Menüsü
■■ Alt menülere girme
■■ Bir seçimi veya ayarı
onaylama
OSD Ayarı
Gezinme
Tuşu
Kısayol Tuşu
(Ekran menüsü kapalıyken)
Temel İşlemler
(Ekran menüsü açıkken)
Yukarı
Game mode
(Oyun modu)
■■ Seçimi onaylayıp
çıkmak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Ayarlamak için
Yukarı ve Aşağı
Düğmelerine
basın.
■■ Önizlemeyi
iptal etmek ve
mod efektini
uygulamadan
çıkmak için Sol
Düğmeye basın.
■■ İşlev menülerini ve öğeleri
seçme
■■ İşlev değerlerinde yukarı
doğru ayarlamayı sağlama
Aşağı
Screen Assistance
(Ekran Yardımı)
■■ Seçimi onaylayıp
çıkmak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Ayarlamak için
Yukarı ve Aşağı
Düğmelerine
basın.
■■ Önizlemeyi iptal
edip çıkmak için
Sol Düğmeye
basın.
■■ İşlev menülerini ve öğeleri
seçme
■■ İşlev değerlerinde aşağı
doğru ayarlamayı sağlama
Sol
Alarm Clock
(Alarm Saati)
■■ Seçimi onaylayıp
çıkmak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Seçmek için
Yukarı ve Aşağı
Düğmelerine
basın.
■■ Önizlemeyi iptal
edip çıkmak için
Sol Düğmeye
basın.
■■ İşlev menülerini ve öğeleri
seçme
■■ Geçerli menüden çıkma
Sağ
Input Source
(Giriş Kaynağı)
■■ Seçimi onaylayıp
çıkmak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Seçmek için
Yukarı ve Aşağı
Düğmelerine
basın.
■■ Çıkmak için Sol
Düğmeye basın.
■■ İşlev menülerini ve öğeleri
seçme
■■ Alt menülere girme
2-3
Kullanıcılar ekran menüsüne girerek kendi Gezinme Tuşu Kısayol Tuşlarını
özelleştirebilir. Aşağıda daha fazla Kısayol Tuşu seçeneği verilmektedir.
2-4
Gezinme Tuşu Kısayol Tuşu
Seçenekleri
İşlemler
Brightness
(Parlaklık)
■■ Değeri kaydedip çıkmak için Orta Düğmeye basın.
■■ Ayarlamak için Yukarı ve Aşağı Düğmelerine
basın.
■■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için Sol Düğmeye
basın.
Refresh Rate
(Yenileme
Hızı)
■■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye
basın.
■■ Yenileme Hızını açmak için Sağ Düğmeye,
kapatmak için de Sol Düğmeye basın.
Information
on Screen
(Ekranda Bilgi)
■■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye
basın.
■■ Bu işlevi kapatmak için Sağ Düğmeye, kapatmak
için de Sol Düğmeye basın.
OSD Ayarı
Gezinme Tuşu Aracılığıyla Ekran Menüsü
Ayarı
Ekran ana menüsünü açmak için Gezinme Tuşunun Orta düğmesine basın. İstediğiniz
işlev menülerini kişisel tercihlerinize uygun biçimde ayarlamak için Yukarı, Aşağı, Sol,
Sağ düğmeleri kullanın.
2-5
hh Gaming (OYUN)
1. Düzey Menü
2./3. Düzey Menü
Açıklama
Game mode (Oyun
modu)
User (Kullanıcı)
Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
FPS
Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
Racing (Yarış)
Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
RTS
Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
RPG
Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
■■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için Yukarı veya Aşağı Düğmesini
kullanın.
■■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.
Night Vision (Gece
Görüşü)
OFF (KAPALI)
Normal
■■ Bu işlev arka plan parlaklığını iyileştirir ve FPS
oyunları için önerilir.
Strong (Güçlü)
Strongest (En Güçlü)
A.I.
Response Time
(Tepki Süresi)
Normal
Fast (Hızlı)
Fastest (En Hızlı)
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Tepki Süresi
işlevini ayarlayabilir.
■■ Bu işlev FPS ve Yarış oyunları için önerilir.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde
Parlaklık etkinleştirilemez ve kullanılamaz
olacaktır.
1. Düzey Menü
2./3. Düzey Menü
Anti Motion
Blur (Hareket
Bulanıklığı
Önleme)
Refresh Rate
(Yenileme Hızı)
(OFF) (KAPALI)
(ON) (AÇIK)
Location
(Konum)
Sol Üst
Sağ Üst
Sol Alt
Sağ Alt
Customize
(Özelleştir)
OFF (KAPALI)
Açıklama
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme işlevi AÇIK olarak
ayarlandığında Parlaklık ayarlanamaz.
■■ Ekran Yenileme Hızı 75HZ'den düşük
olduğunda, Hareket Bulanıklığı Önleme
etkinleştirilemez.
■■ Bu işlev sinema, FPS ve Yarış oyunları için
önerilir.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme ve HDCR aynı
anda etkinleştirilemez.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme ve Adaptive Sync
aynı anda etkinleştirilemez.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Yenileme Hızı
işlevini ayarlayabilir.
■■ Varsayılan Yenileme Hızı Konum ayarı Sol Üst
şeklindedir. Konum işlevi, ekran menüsünde
ayarlanabilir. Yenileme Hızı Konum ayarınızı
onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.
■■ Bu monitör, işletim sisteminin önceden
ayarlanmış Ekran Yenileme Hızı değerini izler
ve o değerde çalışır.
ON (AÇIK)
Alarm Clock (Alarm Location
Saati)
(Konum)
Sol Üst
Sağ Üst
Sol Alt
2-6
Sağ Alt
Customize
(Özelleştir)
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Alarm Saati
işlevini ayarlayabilir.
■■ Saati ayarladıktan sonra zamanlayıcıyı
etkinleştirmek için Orta Düğmeye basın.
■■ Varsayılan Alarm Saati Konum ayarı Sol Üst
şeklindedir. Kullanıcılar kendi konumlarını
seçebilir.
OFF (KAPALI)
15:00
00:01~99:59
30:00
45:00
60:00
Screen Assistance
(Ekran Yardımı)
None (Yok)
Icon (Simge)
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Ekran Yardımı
işlevini ayarlayabilir.
■■ Ekran Yardımı varsayılan ayarı Yok şeklindedir.
■■ Sıfırla olarak ayarlandığında, Simge merkeze
sıfırlanır.
■■ Konum olarak ayarlandığında, OSD Menüsü
kapanır ve çıkmak için orta düğmeye basılana
ve OSD Menüsü görünene kadar, Konum
ayarlaması için ekranda yalnızca “Icon”
gösterilir.
Position (Konum)
Reset (Sıfırla)
Adaptive Sync
(OFF) (KAPALI)
(ON) (AÇIK)
■■ Varsayılan değer Kapalı şeklindedir. Adaptive
Sync birleşik bir anahtardır; HDMI KAPALI
olarak ayarlanırsa, her bir giriş kaynağı da
KAPALI olarak ayarlanır.
■■ NVIDIA grafik kartı için G-SYNC uyumunu,
sadece DisplayPort etkinleştirebilir.
■■ Adaptive Sync'in etkinleştirilmesi Hareket
Bulanıklığı Önleme’yi etkiler.
OSD Ayarı
hh Professional (Profesyonel)
1. Düzey Menü
2. Düzey Menü
Açıklama
Pro Mode
(Profesyonel
Mod)
User (Kullanıcı)
Varsayılan mod. Tüm öğeler kullanıcılar tarafından
ayarlanabilir.
Reader (Okuyucu)
Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
Cinema (Sinema)
Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
Designer (Tasarımcı) Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
■■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için Yukarı veya Aşağı
Düğmesini kullanın.
■■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.
Eye Saver
(Göz Koruyucu)
(OFF)
(KAPALI)
(ON) (AÇIK)
HDCR
(OFF)
(KAPALI)
(ON) (AÇIK)
Anti Motion Blur
(Hareket
Bulanıklığı
Önleme)
Image
Enhancement
(Görüntü
İyileştirme)
(OFF)
(KAPALI)
(ON) (AÇIK)
OFF (KAPALI)
Weak (Zayıf)
Medium (Orta)
Strong (Güçlü)
Strongest (En Güçlü)
■■ Göz Koruyucu, gözlerinizi mavi ışığa karşı korur.
Göz Koruyucu etkinleştirildiğinde, ekran renk
sıcaklığını daha sarı bir ışığa ayarlar.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Göz Koruyucu
işlevini ayarlayabilir.
■■ Profesyonel Mod işlevi Okuyucu olarak
ayarlandığında Göz Koruyucu işlevinin
etkinleştirilmesi zorunludur.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda HDCR işlevini
ayarlayabilir.
■■ HDCR, görüntülerin karşıtlığını artırarak görüntü
kalitesini iyileştirir.
■■ HDCR işlevi AÇIK olarak ayarlandığında Parlaklık
kullanılamaz olacaktır.
■■ HDCR ve Hareket Bulanıklığı Önleme işlevleri aynı
anda etkinleştirilemez.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme işlevi AÇIK olarak
ayarlandığında Parlaklık ayarlanamaz.
■■ Ekran Yenileme Hızı 75HZ'den düşük olduğunda,
Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirilemez.
■■ Bu işlev sinema, FPS ve Yarış oyunları için önerilir.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme ve HDCR aynı anda
etkinleştirilemez.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme ve Adaptive Sync aynı
anda etkinleştirilemez.
■■ Görüntü İyileştirme, keskinliklerini artırmak için
görüntü kenarlarını iyileştirir.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Görüntü İyileştirme
işlevini ayarlayabilir.
2-7
hh Image (Görüntü)
1. Düzey Menü
2./3. Düzey Menü
Açıklama
Brightness
(Parlaklık)
0-100
■■ Kullanıcılar, Kullanıcı, RTS, RPG ve Okuyucu
modlarında Parlaklık işlevini ayarlayabilir.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme ve HDCR
etkinleştirildiğinde Parlaklık kullanılamaz
olacaktır.
Contrast (Karşıtlık)
0-100
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Karşıtlık işlevini
ayarlayabilir.
Sharpness (Netlik)
0-5
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Netlik işlevini
ayarlayabilir.
■■ Netlik, görüntülerin belirginliğini ve ayrıntılarını
iyileştirir.
Color Temperature
(Renk Sıcaklığı)
Cool (Soğuk)
■■ Renk Sıcaklığı varsayılan ayarı Normal
şeklindedir.
■■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak
için Yukarı veya Aşağı Düğmesini kullanın.
■■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Kullanıcılar Özelleştirme modunda Renk
Sıcaklığı işlevini ayarlayabilir.
Normal
Warm (Sıcak)
Customization
(Özelleştirme)
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
2-8
Screen Size (Ekran Auto (Otomatik)
Boyutu)
4:3
■■ Kullanıcılar herhangi bir modda, çözünürlükte
ve ekran yenileme hızında Ekran Boyutu işlevini
ayarlayabilir.
16:9
21:9
hh Input Source (Giriş Kaynağı)
1. Düzey Menü
2. Düzey Menü
Açıklama
HDMI1
Yok
Kullanıcılar herhangi bir Modda Giriş Kaynağı işlevini
ayarlayabilir.
HDMI2
DP
Type-c (Tip c)
Auto Scan
(Otomatik Tara)
(OFF)
(KAPALI)
(ON)
(AÇIK)
Kullanıcı “Navi Tuşu Düğmesi”ne basabilir ve aşağıdaki
durumda giriş kaynağını seçebilir:
■■ “Otomatik Tara” “KAPALI” olarak ayarlanmış ve
monitör güç tasarrufu modunda.
■■ Monitörde “Sinyal Yok” mesaj kutusu gösterilirken.
OSD Ayarı
hh Navi Key (Gezinme Tuşu)
1. Düzey Menü
2. Düzey Menü
Açıklama
Yukarı
OFF (KAPALI)
Aşağı
Brightness (Parlaklık)
Sol
Game mode
(Oyun modu)
■■ Yukarı Düğmesi varsayılanı Oyun Modu
işlevidir.
■■ Aşağı Düğmesi varsayılanı Ekran Yardımı
işlevidir.
■■ Sol Düğme varsayılanı Alarm Saati işlevidir.
■■ Sağ Düğme varsayılanı Giriş Kaynağı işlevidir.
■■ Tüm Gezinme Tuşu öğeleri ekran menüsü
aracılığıyla ayarlanabilir.
Sağ
Screen Assistance
(Ekran Yardımı)
Alarm Clock
(Alarm Saati)
Input Source
(Giriş Kaynağı)
Refresh Rate
(Yenileme Hızı)
Information On Screen
(Ekrandaki Bilgi)
hh Setting (Ayar)
1. Düzey Menü
2. Düzey Menü
Açıklama
Language (Dil)
繁體中文
■■ Dil fabrika varsayılan ayarı İngilizce şeklindedir.
■■ Kullanıcıların, Dil ayarını onaylayıp uygulamak için
Orta Düğmeye basması gereklidir.
■■ Dil bağımsız bir ayardır. Kullanıcıların kendi dil
ayarı fabrika varsayılan ayarını geçersiz kılacaktır.
Kullanıcılar Sıfırla işlevini Evet olarak ayarladığında
Dil ayarı değiştirilmeyecektir.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Yakında daha
fazla dil olacaktır)
Transparency
(Saydamlık)
0~5
Kullanıcılar herhangi bir Modda Saydamlık işlevini
ayarlayabilir.
OSD Time Out
(Ekran Menüsü
Zaman Aşımı)
5-30s
Kullanıcılar herhangi bir Modda Ekran Menüsü Zaman
Aşımı işlevini ayarlayabilir.
2-9
RGB LED
(OFF)
(KAPALI)
Kullanıcılar RGB LED işlevini AÇIK veya KAPALI olarak
ayarlayabilir.
(ON)
(AÇIK)
Power Button
(Güç Düğmesi)
Information
On Screen
(Ekrandaki Bilgi)
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI) olarak ayarlandığında, kullanıcılar
monitörü kapatmak için güç düğmesine basabilir.
Standby
(Bekleme)
Bekleme olarak ayarlandığında, kullanıcılar paneli ve
arka ışığı ayarlamak için güç düğmesine basabilir.
(OFF)
(KAPALI)
(ON)
(AÇIK)
Reset (Sıfırla)
YES (EVET)
NO (HAYIR)
Type-c Switch
(Tip c Anahtar)
2-10
■■ Monitörün durum bilgisi ekranın sağ tarafında
gösterilecektir.
■■ Kullanıcılar Ekrandaki Bilgileri etkinleştirebilir veya
devre dışı bırakabilir.
■■ Varsayılan değer Kapalı şeklindedir.
Kullanıcılar herhangi bir modda ayarları orijina OSDl
varsayılanlarına sıfırlayabilir ve geri yükleyebilir.
2Lane
Tip C video çıkışını destekleyen bir mobil cihaza (cep
telefonu gibi) bağlanırken bunu seçin.
4Lane
Varsayılan Tip c Anahtarı 4Land'dir. Tip C video çıkışını
destekleyen bir PC'ye bağlarken bunu seçin.
A
Ek
ÖNEMLİ
Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.
Teknik Özellikler
Boyut
30 inch
Kavis
1500R
Panel Tipi
VA
Çözünürlük
2560 x 1080
En Boy Oranı
21:9
Parlaklık (nit)
300
Karşıtlık Oranı
3000:1
Refresh Rate (Yenileme Hızı)
200Hz
Response Time (Tepki Süresi)
1 ms (MPRT)
Giriş Arabirimi
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
G/Ç
A-2
HDMI Bağlantı Noktası x2
DisplayPort x1
USB Tip C Bağlantı Noktası x1
HDMI Bağlantı Noktası x2
DisplayPort x1
USB 3.2 Jen 1 Tip A Aşağı Akım Bağlantı Noktası x2
USB 3.2 Jen 1 Tip B Yukarı Akım Bağlantı Noktası x1
USB Tip C Bağlantı Noktası x1
Kulaklık Girişi x1
İzleme Açıları
178° (Y) , 178° (D)
DCI-P3/ sRGB
98,29% / 127,39%
Yüzey İşleme
Yansıma engelleyici
Görüntü Renkleri
1.07B 10bit (8bit+FRC)
Güç Tipi
Harici Güç Adaptörü
Adaptör Özell.
Model: ADS-110CL-19-3 190090G
Güç Girişi
100~240 Vac, 50~60 Hz, 1,5A
Güç Çıkışı
19V, 4,74A
Ayarlama (Eğme)
-5° ~ 20°
Ayarlama (Yükseklik)
0 ~ 110mm
Ayar (Dönüş)
-30° ~ 30°
Ayar (Dönme)
-90° ~ 90°
Kensington Kilidi
Evet
VESA Kurulumu
■■ Plaka Tipi: 75 x 75 mm
■■ Vida Tipi: M4 x10 mm
▶▶ Diş Çapı: 4 mm
▶▶ Diş Adımı: 0,7 mm
▶▶ Diş Uzunluğu: 10 mm
Boyutlar (G x Y x D)
702,9 x 513,3 x 286,9 mm (en fazla)
Net Ağırlık
5,8 kg (net), 9,18 kg (brüt)
Ek
Ortam
Çalışma
Sıcaklık: 0°C ila 40°C
Nem: 20% ila 90%, yoğuşmayan
Rakım: 0 ~ 2000m
Depolama
Sıcaklık: -20℃ ila 60℃
Nem: 10% ila 90%, yoğuşmayan
LED Denetimi
Mistik ışık LED desteği RGB LED
A-3
Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları
Standart
Çözünürlük
HDMI 1
HDMI 2
DP
Tip C
VGA
640x480 @60 Hz
V
V
V
V
640x480 @67Hz
V
V
V
V
640x480 @72Hz
V
V
V
V
640x480 @75Hz
V
V
V
V
720x480 @60Hz
V
V
V
V
720x576 @50Hz
V
V
V
V
800x600 @56 Hz
V
V
V
V
800x600 @60Hz
V
V
V
V
800x600 @72Hz
V
V
V
V
800x600 @75Hz
V
V
V
V
1024x768 @60 Hz
V
V
V
V
1024x768 @70Hz
V
V
V
V
1024x768 @75Hz
V
V
V
V
1280x1024 @60 Hz
V
V
V
V
1280x1024 @75Hz
V
V
V
V
WXGA+
1440x900 @60 Hz
V
V
V
V
WSXGA+
1680x1050 @60 Hz
V
V
V
V
Tam HD
1920x1080 @60 Hz
V
V
V
V
1920x1080 @120Hz
V
V
V
V
2560x1080 @60Hz
V
V
V
V
2560x1080 @120Hz
V
V
V
V
2560x1080 @144Hz
V
V
V
V
2560x1080 @180Hz
V
V
V
V
Dos Modu
SVGA
XGA
SXGA
A-4
WFHD
2560x1080 @200Hz
Video Zamanlaması
Çözünürlük
480P
V
V
V
V
576P
V
V
V
V
720P
V
V
V
V
1080i
V
V
1080P
V
V
V
V
1080P @120Hz
V
V
V
V
Ek
Sorun Giderme
Güç LED'i sönük.
■■ Monitör güç düğmesine tekrar basın.
■■ Monitör güç kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
Görüntü yok.
■■ Bilgisayar grafik kartının uygun biçimde takılıp takılmadığını kontrol edin.
■■ Bilgisayarın ve monitörün prizlere bağlandığını ve açıldığını kontrol edin.
■■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
■■ Bilgisayar Bekleme modunda olabilir. Monitörü etkinleştirmek için herhangi
bir tuşa basın.
Ekran görüntüsü
ortalanmamış.
uygun
biçimde
boyutlandırılmamış
veya
Bilgisayarda monitörün görüntülemesine uygun bir ayar yapmak için Önceden
Ayarlanmış Görüntü Modları kısmına başvurun.
Tak ve Çalıştır değil.
■■ Monitör güç kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
■■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
■■ Bilgisayarın ve grafik kartının Tak ve Çalıştır uyumlu olup olmadığını kontrol
edin.
Simgeler, yazı tipi veya ekran belirsiz, bulanık ya da renk sorunları
var.
■■
■■
■■
■■
Video uzatma kabloları kullanmaktan kaçının.
Parlaklığı ve karşıtlığı ayarlayın.
RGB rengini ayarlayın veya renk sıcaklığını değiştirin.
Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
■■ Sinyal kablosu bağlayıcısında bükülmüş pimler olup olmadığını kontrol edin.
Monitör kırpışmaya başlıyor veya dalgalanmalar gösteriyor.
■■ Yenileme hızını monitörünüzün özelliklerine uygun biçimde değiştirin.
■■ Grafik kartınızın sürücülerini güncelleyin.
■■ Monitörü, elektromanyetik parazite (EMI) neden olabilecek elektrikli
aygıtlardan uzaklaştırın.
A-5
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement