MSI Optix G24C6P MONITOR Brugervejledning

MSI Optix G24C6P MONITOR Brugervejledning | Manualzz
Optix-serien
LCD-skjerm
Optix G24C6 (3BA0)
Optix G24C6P (3BA0)
Optix G27C6 (3CA9)
Optix G27C6P (3CA9)
Innhold
Komme i gang................................................................................................................ 3
Pakkens innhold...................................................................................................... 3
Installere skjermstativet (Optix G24C6 / Optix G27C6)........................................... 4
Installere skjermstativet (Optix G24C6P / Optix G27C6P)...................................... 5
Justere skjermen.................................................................................................... 6
Skjermoversikt........................................................................................................ 7
Koble skjermen til PC-en...................................................................................... 10
OSD-oppsett................................................................................................................. 11
Navi Key (Navi-tast)............................................................................................... 11
Hurtigtast............................................................................................................... 11
OSD Menus (OSD-meny)............................................................................................. 12
Gaming (Spill)........................................................................................................ 12
Professional (Profesjonell).................................................................................... 14
Image (Bilde)......................................................................................................... 15
Input Source (Inngangskilde)................................................................................ 16
Navi Key (Navi-tast)............................................................................................... 16
Setting (Innstilling)................................................................................................ 17
Spesifikasjoner............................................................................................................ 18
Forhåndsinnstilte visningsmoduser.......................................................................... 20
Feilsøking..................................................................................................................... 21
Sikkerhetsinstrukser.................................................................................................. 22
Forskriftsmessige merknader................................................................................... 23
Revisjon
V1.0, 2020/10
2
Innhold
Komme i gang
Dette kapitlet gir deg informasjon om prosedyrer for maskinvareoppsett. Når du
kopler til andre enheter, må du vær forsiktig når du holder enhetene og bruke en
jordet håndleddsstropp for å unngå statisk elektrisitet.
Pakkens innhold
Skjerm
Optix G24C6 / Optix G24C6P / Optix G27C6 / Optix G27C6P
Dokumentasjon
Garantikort
Hurtigstartveiledning
Registreringskort
Stativ med skrue(r)
Tilbehør
Stativbase med skrue(r)
Strømledning
Strømadapter
Kabler
⚠⚠Viktig
HDMI-kabel (valgfritt)
DisplayPort-kabel (valgfritt)
∙∙ Kontakt kjøpsstedet eller din lokale distributør hvis noen av elementene er skadet
eller mangler.
∙∙ Pakkens innhold kan variere fra land til land.
Komme i gang
3
Installere skjermstativet (Optix G24C6 / Optix G27C6)
1. La skjermen være i den beskyttende skumemballasjen. Legg stativbraketten på
linje med skjermsporet.
2. Stram stativbraketten med skruene.
3. Koble basen til stativet, og stram baseskruen for å sikre basen.
4. Sett låsene på linje for å plassere stativdekselet.
5. Sørg for at stativenheten er ferdig installert før du setter skjermen oppreist.
2
1
4
4
Komme i gang
3
Installere skjermstativet (Optix G24C6P / Optix G27C6P)
1. La skjermen være i den beskyttende skumemballasjen. Legg stativbraketten på
linje med skjermsporet.
2. Stram stativbraketten med skruene.
3. Koble basen til stativet, og stram baseskruen for å sikre basen.
4. Sørg for at stativenheten er ferdig installert før du setter skjermen oppreist.
2
3
1
⚠⚠Viktig
∙∙ Plasser skjermen på en myk, beskyttet overflate for å unngå riper på skjermen.
∙∙ Ikke bruk skarpe gjenstander på panelet.
∙∙ Sporet for montering av stativbraketten kan også brukes til veggmontering. Ta
kontakt med forhandleren for riktig veggmonteringssett.
Komme i gang
5
Justere skjermen
Denne skjermen er designet for maksimal visningskomfort med justeringsfunksjoner.
⚠⚠Viktig
∙∙ Unngå å berøre skjermpanelet når du justerer skjermen.
Optix G24C6 / Optix G27C6
O
O
-5 20
Optix G24C6P / Optix G27C6P
O
130mm
6
Komme i gang
O
-5 20
Skjermoversikt
Optix G24C6 / Optix G27C6
1
2
3
4
5
5
6
7
Komme i gang
7
Optix G24C6P / Optix G27C6P
1
2
3
4
8
Komme i gang
5
5
6
7
1
Power Buttom (Strømknapp)
2
Navi Key (Navi-tast)
3
Kensington-lås
4
Strømkontakt
5
HDMI-port
6
DisplayPort
7
Hodetelefon-kontakt
Komme i gang
9
Koble skjermen til PC-en
1. Slå av datamaskinen.
2. Koble video-kabelen fra skjermen til datamaskinen.
3. Monter skjermens strømadapter og strømkabel. (Figur A)
4. Koble strømadapteren til strømkontakten på skjermen. (Figur B)
5. Sett strømledningen inn i stikkontakten. (Figur C)
6. Slå på skjermen. (Figur D)
7. Slå på datamaskinen, så oppdager skjermen signalkilden automatisk.
B
D
C
A
10
Komme i gang
OSD-oppsett
Dette kapitlet gir deg viktig informasjon om oppsett på skjermmenyene.
⚠⚠Viktig
All informasjon kan endres uten forvarsel.
Navi Key (Navi-tast)
Skjermen har en Navi Key (Navi-tast), en fler-retningskontroll som hjelper deg med å
navigere på skjermmenyen (OSD).
Opp/ Ned/ Venstre/ Høyre:
∙∙ Velge funksjonsmenyer og elementer
∙∙ justere funksjonsverdier
∙∙ gå inn/ut av funksjonsmenyer
Trykk (OK):
∙∙ starte skjermmenyen (OSD)
∙∙ Gå inn i undermenyer
∙∙ Bekrefte et valg eller en innstilling
Hurtigtast
∙∙ Brukere kan gå inn i funksjonsmenyene for Spillmodus, Skjermhjelp, Alarmklokke
og Inngangskilde ved å flytte Navi-tasten opp, ned, til venstre eller høyre når
skjermmenyen er inaktiv.
∙∙ Brukere kan definere egne hurtigtaster for å gå inn i forskjellige funksjonsmenyer.
OSD-oppsett
11
OSD Menus (OSD-meny)
Gaming (Spill)
1. nivås meny
Game Mode
(Spillmodus)
2./3. nivås meny
User (Bruker)
FPS
Racing (Bilspill)
RTS
RPG
Night Vision
(Nattsyn)
OFF (AV)
Normal
Strong (Sterk)
Strongest (Sterkest)
Response Time
(Responstid)
A.I.
Normal
Fast (Rask)
Fastest (Raskest)
12
OSD Menus (OSD-meny)
Beskrivelse
∙∙ Alle elementer kan justeres av
brukerne.
∙∙ Bruk Opp- og Ned-knappene
for å velge og forhåndsvise
moduseffekter.
∙∙ Trykk OK-knappen for å
bekrefte og bruke modustypen.
∙∙ Denne funksjonen optimaliser
bakgrunnslysstyrken og
anbefales for skytespill.
∙∙ Brukere kan justere Responstid
i alle moduser.
∙∙ Responstid blir gråtonet når
Anti-bevegelses vibrering er
aktivert.
1. nivås meny
MPRT
2./3. nivås meny
OFF (AV)
ON (PÅ)
Refresh Rate
Location
Venstre
(Oppdaterings frekv.) (Plassering) øverst
OFF (AV)
ON (PÅ)
Alarm Clock
(Alarmklokke)
Beskrivelse
∙∙ Når MPRT er aktivert, kan ikke
Lysstyrke aktiveres, og de blir
gråtonet.
∙∙ MPRT og HDCR kan ikke
aktiveres samtidig.
∙∙ Brukere kan justere
Oppdaterings frekvens i alle
moduser.
Høyre øverst
∙∙ Standard oppdaterings
Venstre
frekvensplassering er Venstre
nederst
øverst. Plasseringen kan
Høyre
justeres i skjermmenyen. Trykk
nederst
OK-knappen for å bekrefte
og bruke oppdaterings
frekvensplassering.
Location
Venstre
(Plassering) øverst
∙∙ Denne skjermen følger og
kjører med operativsystemets
forhåndsdefinerte skjerm
oppdaterings frekvens.
∙∙ Brukere kan justere
Alarmklokke i alle moduser.
Høyre øverst ∙∙ Når tiden er stilt in, trykker
du OK-knappen for å aktivere
Venstre
tidtakeren.
nederst
OFF (AV)
15:00
30:00
Høyre
nederst
00:01–99:59
∙∙ Standard
Alarmklokkeplassering er
Venstre øverst. Brukere kan
velge plassering selv.
45:00
Screen Assistance
(Skjermhjelp)
60:00
None (Ingen)
∙∙ Brukere kan justere
Skjermhjelp i alle moduser.
∙∙ Standard for Skjermhjelp er
Ingen.
OSD Menus (OSD-meny)
13
1. nivås meny
2./3. nivås meny
FreeSync Premium
Beskrivelse
OFF (AV)
∙∙ FreeSync Premium forhindrer
skjermrivning
ON (PÅ)
∙∙ Standard for DisplayPort
eller HDMI er AV, og det kan
slås PÅ/AV ved alle moduser,
oppløsninger, inngangskilder
og skjerm oppdaterings
frekvenser.
∙∙ Antibevegelses vibrering
blir deaktivert hvis FreeSync
Premium er aktivert.
Professional (Profesjonell)
1. nivås meny
Pro Mode
(Pro-modus)
2. nivås meny
User (Bruker)
Reader (Leser)
Cinema (Kino)
Designer
14
Eye Saver
(Øyesparing)
OFF (AV)
HDCR
OFF (AV)
Anti Motion Blur
(Anti-bevegelses
vibrering)
OFF (AV)
ON (PÅ)
ON (PÅ)
ON (PÅ)
OSD Menus (OSD-meny)
Beskrivelse
∙∙ Standard modus er Bruker.
∙∙ Alle elementer kan justeres av brukerne.
∙∙ Bruk Opp- og Ned-knappene for å velge og
forhåndsvise moduseffekter.
∙∙ Trykk OK-knappen for å bekrefte og bruke
modustypen.
∙∙ Øyesparing beskytter øynene mot blått
lys. Når Øyesparing er aktivert, justeres
skjermens fargetemperatur til en mer gul
tone.
∙∙ Brukere kan justere Øyesparing i alle
moduser.
∙∙ Når Pro-modus er satt til Leser, må
Øyesparing aktiveres.
∙∙ Brukere kan justere HDCR i alle moduser.
∙∙ HDCR forbedrer bildekvaliteten ved å øke
kontrasten i bilder.
∙∙ Når HDCR er PÅ, blir Lysstyrke gråtonet.
∙∙ HDCR og Anti-bevegelses vibrering kan
ikke aktiveres samtidig.
∙∙ Når Anti-bevegelses vibrering er aktivert,
kan ikke HDCR og Lysstyrke aktiveres, og
de blir gråtonet.
∙∙ Responstid blir gråtonet når Antibevegelses vibrering er aktivert.
∙∙ Antibevegelses vibrering må være
deaktivert når FreeSync Premium er satt
til PÅ.
1. nivås meny
Image
Enhancement
(Bildeforbedring)
2. nivås meny
Beskrivelse
OFF (AV)
∙∙ Bildeforbedring forbedrer bildekanter for å
forbedre konturskarpheten.
∙∙ Brukere kan justere Bildeforbedring i alle
moduser.
Weak (Svak)
Medium (Middels)
Strong (Sterk)
Strongest
(Sterkest)
Image (Bilde)
1. nivås meny
Brightness
(Lysstyrke)
2./3. nivås meny
Beskrivelse
0–100
Contrast (Kontrast)
0–100
Sharpness
(Skarphet)
0-5
Color Temperature
(Farge temperatur)
Cool (Kjølig)
∙∙ Brukere kan justere
Lysstyrke i modusene Bruker,
RTS, RPG og Leser.
∙∙ Lysstyrke blir gråtonet når
Anti-bevegelses vibrering
eller HDCR er aktivert.
∙∙ Brukere kan justere Kontrast
i alle moduser.
∙∙ Brukere kan justere Skarphet
i alle moduser.
∙∙ Skarphet forbedrer klarhet og
detaljer i bilder.
∙∙ Standard fargetemperatur er
Normal.
Normal
Warm (Varm)
Customization
(Egendefinert)
R (0–100)
G (0–100)
B (0–100)
Screen Size
(Skjermstørrelse)
Auto (Automatisk)
4:3
16:9
∙∙ Bruk Opp- og Ned-knappene
for å velge og forhåndsvise
moduseffekter.
∙∙ Trykk OK-knappen for
å bekrefte og bruke
modustypen.
∙∙ Brukere kan justere
Farge temperatur i
Tilpassingsmodus.
∙∙ Brukere kan justere
Skjermstørrelse i alle
moduser, oppløsninger
og skjerm oppdaterings
frekvenser.
∙∙ Standard er Automatisk.
OSD Menus (OSD-meny)
15
Input Source (Inngangskilde)
1. nivås meny
HDMI1
2. nivås meny
Beskrivelse
ON (PÅ)
∙∙ Brukere kan bruke Navi-tasten til å velge
inngangskilde i følgende tilstand:
HDMI2
DP
Auto Scan
(Autoskanning)
OFF (AV)
∙∙ Brukere kan justere Inngangskilde i alle
moduser.
• Når «Auto-skanning» er satt til «AV» med
skjermen i strømsparingsmodus.
• Når «Ikke signal»-meldingen vises på
skjermen.
∙∙ Standard er PÅ.
Navi Key (Navi-tast)
1. nivås meny
Up (Opp)/ Down
(Ned)/ Left
(Venstre)/ Right
(Høyre)
2. nivås meny
OFF (AV)
Brightness
(Lysstyrke)
Game Mode
(Spillmodus)
Screen
Assistance
(Skjermhjelp)
Alarm Clock
(Alarmklokke)
Input Source
(Inngangskilde)
Refresh Rate
(Oppdaterings
frekv.)
Information
on Screen
(Informasjon på
skjerm)
16
OSD Menus (OSD-meny)
Beskrivelse
∙∙ Opp-knappen er som standard
Spillmodus.
∙∙ Ned-knappen er som standard
Skjermhjelp.
∙∙ Standard for Venstre-knappen er
Alarmklokke.
∙∙ Standard for Høyre-knappen er
Inngangskilde.
∙∙ Alle delene av Navi-tasten kan justeres
via skjermmenyen.
Setting (Innstilling)
1. nivås meny
Language (Språk)
2. nivås meny
Beskrivelse
English
∙∙ Brukere må trykke OK-knappen for å
bekrefte og bruke valgt språk.
繁體中文
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
∙∙ Standard språk er engelsk.
∙∙ Språk er en uavhengig innstilling.
Brukernes egen språkinnstilling
overstyrer fabrikkstandard. Når brukere
setter Tilbakestill til Ja, vil ikke språket
endres.
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
Transparency
(Gjennomsiktighet)
OSD Time Out
(Tidsavbrudd for
skjermmenyene)
(Flere språk
kommer snart)
0–5
5~30 s
Power Button
(Strømknapp)
OFF (AV)
Information
on Screen
(Informasjon på
skjerm)
OFF (AV)
Reset (Tilbakestill)
Standby
(Ventemodus)
ON (PÅ)
YES (JA)
NO (NEI)
∙∙ Brukere kan justere Gjennomsiktighet i
alle moduser.
∙∙ Brukere kan justere tidsavbrudd for
skjermmenyene i alle moduser.
∙∙ Når det er satt til AV, kan strømknappen
brukes til å slå av skjermen.
∙∙ Når den er satt til Ventemodus, kan
strømknappen brukes til å slå av
panelet og baklyset.
∙∙ Informasjon om status til skjermen
vises på høyre side av skjermen.
∙∙ Brukeren kan aktivere eller deaktivere
informasjon på skjerm. Standard er AV.
∙∙ Brukere kan tilbakestille og
gjenopprette innstillingene til original
skjermmenystandard i alle moduser.
OSD Menus (OSD-meny)
17
Spesifikasjoner
Modell
Størrelse
24 tommers
Optix
G24C6P
(3BA0)
Kurvatur
1500R
Oppløsning
1920 x 1080 ved 144Hz
Paneltype
Sideforhold
Lysstyrke (nits)
Kontrastforhold
Oppdaterings frekv.
Responstid
Inngangsgrensesnitt
I/U
Betraktningsvinkler
DCI-P3*/ sRGB
Overflatebehandling
Visningsfarger
Strømtype
Adaptermodell
Strøminngang
Utgangseffekt
Justering (vipping)
Justering (høyde)
Kensington-lås
18
Optix
G24C6
(3BA0)
Spesifikasjoner
VA
16:9
Optix
G27C6
(3CA9)
27 tommers
Optix
G27C6P
(3CA9)
1920 x 1080 ved 165Hz
250 (typisk)
3000:1
144Hz
165Hz
1 ms (MPRT)
∙∙ HDMI x 2
∙∙ DP x 1
∙∙ Hodetelefonkontakt x 1
178° (H) , 178° (V)
92% /
115,5%
Antirefleks
92% /
115,5%
90% / 113%
16,7 M (8-biters)
Ekstern strømadapter
ADPC2045
100–240 V vekselstrøm, 50–60Hz, 1,5 A
20V
-5°–20°
Nr
Ja
2,25A
-5°–20°
0 ~ 130mm
90% / 113%
Optix
G24C6
(3BA0)
Modell
Optix
G24C6P
(3BA0)
∙∙ Platetype: 100 x 100 mm
VESA-montering
Omgivelser
Lagring
611,5 ×
567,1 ×
266,52 mm
• Gjengestigning: 0,7 mm
3,4 kg /
5 kg
Drift
611,5 ×
445,9 ×
219,6 mm
• Tråddiameter: 4 mm
536,7 ×
416,33 ×
219,6 mm
Vekt
Optix
G27C6P
(3CA9)
∙∙ Skruetype: M4 x 10 mm
• Gjengelengde: 10 mm
Mål (B x H x D)
Optix
G27C6
(3CA9)
536,7 ×
538,3 ×
231,2 mm
4,5kg /
6,8kg
∙∙ Temperatur: 0 til 40℃
4,53 kg /
6,7 kg
5,7kg /
8,2kg
∙∙ Fuktighet: 20 til 90 %, ikke-kondenserende
∙∙ Høyde: 0 ~ 5000 m
∙∙ Temperatur: -20 til 60℃
∙∙ Fuktighet: 10 til 90 %, ikke-kondenserende
*Basert på CIE1976-teststandarder.
Spesifikasjoner
19
Forhåndsinnstilte visningsmoduser
Standard
Oppløsning
VGA
640 x 480 ved 60Hz
640 x 480 ved 67Hz
640 x 480 ved 72Hz
640 x 480 ved 75Hz
Optix G27C6P (3CA9)
V
V
HDMI/DP
V
V
V
720 x 480 ved 60Hz
V
SVGA
800 x 600 ved 56Hz
V
800 x 600 ved 72Hz
V
720 x 576 ved 50Hz
800 x 600 ved 60Hz
800 x 600 ved 75Hz
V
V
V
1024 x 768 ved 60Hz
V
1024 x 768 ved 75Hz
V
1024 x 768 ved 70Hz
V
SXGA
1280 x 1024 ved 60Hz
V
WXGA+
1440 x 900 ved 60Hz
V
Full HD
1920 x 1080 ved 60Hz
V
WSXGA+
1280 x 1024 ved 75Hz
1680 x 1050 ved 60Hz
1920 x 1080 ved 120Hz
1920 x 1080 ved 144Hz
1920 x 1080 ved 165Hz
Video-timing 480P
oppløsning
576P
720P
1080P
1080P ved 120Hz
Forhåndsinnstilte visningsmoduser
Optix G27C6 (3CA9)
Optix G24C6P (3BA0)
Dos-modus
XGA
20
Optix G24C6 (3BA0)
V
V
V
V
HDMI/DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Feilsøking
Strøm-LED-lampen er slått av.
• Trykk skjermens strømknapp på nytt.
• Kontroller at skjermens strømkabel er riktig tilkoblet.
Intet bilde.
• Kontroller at datamaskinens skjermkort er riktig installert.
• Kontroller datamaskinen og skjermen er koblet til stikkontakt og slått på.
• Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet.
• Systemet kan være i ventemodus. Trykk en tast for å aktivere skjermen.
Skjermbildet er ikke riktig størrelse eller sentrert.
• Se Forhåndsinnstilte skjermmoduser for å stille inn datamaskinen til en innstilling
som passer til skjermen.
Ingen Plug and Play.
• Kontroller at skjermens strømkabel er riktig tilkoblet.
• Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet.
• Kontroller at datamaskinen og skjermkortet er Plug and Play-kompatible.
Ikonene, skrifttypen eller skjermen er utydelige, uklare eller har
fargeproblemer.
• Unngå å bruke videoforlengelseskabler.
• Juster lysstyrke og kontrast.
• Juster RGB-farger eller fargetemperatur.
• Kontroller at skjermens signalkabel er riktig tilkoblet.
• Se etter bøyde pinner på kontakten til signalkabelen.
Skjermen begynner å blinke eller viser bølger.
• Endre oppdateringsfrekvensen for å samsvare med skjermens egenskaper.
• Oppdater driverne til skjermkortet.
• Hold skjermen borte fra elektriske enheter som kan forårsake elektromagnetisk
interferens (EMI).
Feilsøking
21
Sikkerhetsinstrukser
∙∙ Les sikkerhetsintruksene nøye og helt ut.
∙∙ Alle forsiktighetsregler og advarsler på enheten eller i brukerveiledningen skal
bemerkes.
∙∙ Overlat vedlikehold kun til kvalifisert personell.
∙∙ Behold bruksanvisningen som følger med i pakken for framtidig bruk.
∙∙ For å unngå fare for brann eller støt må enheten holdes borte fra fuktighet og høy
temperatur.
∙∙ Legg enheten på et underlag med god støtte før oppsett.
∙∙ Kontroller at strømspenningen er innenfor sikkerhetsområdet og er justert riktig
til en verdi av 100–240 V før du kobler enheten til strømkontakten. Ikke deaktiver
den beskyttende jordkontakten i støpslet. Enheten må være koplet til en jordet
stikkontakt.
∙∙ Koble alltid strømledningen fra stikkontakten, eller slå av strømmen til
stikkontakten, hvis enheten skal stå ubrukt en stund for å unngå forbruk av strøm.
∙∙ Ventilatoren på enheten brukes for luftkonveksjon og for å unngå at enheten
overopphetes. Ikke dekk til viften.
∙∙ Ikke la enheten stå i et miljø uten luftsirkulering med en lagringstemperatur over
60℃ eller under -20℃, da dette kan skade enheten.
∙∙ MERK: Maksimal brukstemperatur er omtrent 40℃.
∙∙ Når du skal rengjøre enheten, må du ta ut støpselet. Bruk en myk klut, og ikke
industrielle kjemikalier, til å rengjøre enheten. Hell aldri væske i åpninger, siden
dette kan føre til skader på enheten eller forårsake elektriske støt.
∙∙ Legg strømledningen slik at folk ikke lett kan tråkke på den. Ikke plasser noe på
strømkabelen.
∙∙ Hold alltid gjenstander med sterke magnetfelt eller elektrisk effekt borte fra
enheten.
∙∙ Hvis noen av følgende situasjoner oppstår, må enheten undersøkes av
servicepersonale:
• Strømledningen eller støpslet er skadet.
• Væske har kommet inn i enheten.
• Enheten har vært utsatt for fuktighet.
• Enheten virker ikke bra eller du får ikke brukt den i henhold til bruksanvisningen.
• Enheten har falt og er skadet.
• Enheten viser tydelige tegn på brudd.
∙∙ Forhindre at skjermen velter ved å feste den til et skrivebord, en vegg eller en fast
gjenstand med en antivelt-lås, som hjelper til med å støtte skjermen og holde den
trygt på plass.
⚠⚠Viktig
Sørg for at strømfordelingsnettet på installasjonsstedet har en effektbryter på
nominelt 120/240 V, 20 A (maksimum).
22
Sikkerhetsinstrukser
Forskriftsmessige merknader
CE-samsvar
Denne enheten er i samsvar med kravene fastsatt i rådsdirektiv om
tilnærming av lover i medlemslandene relatert til direktivene om
Elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), Lavspenning (2014/35/
EU), Økodesign og energimerking (2009/125/EF) og Farlige stoffer i
elektrisk og elektronisk utstyr (2011/65/EU). Dette produktet er testet og funnet å
overholde de harmoniserte standarder for IT-utstyr som er utgitt under Direktiver i
Den europeiske unions tidende.
FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring
Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene for
en digital enhet i klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-reglene. Disse
kravene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser for
utstyr som er installert i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og
kan utstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres og
brukes i henhold til bruksanvisningen, forårsake skadelig interferens
i radiokommunikasjoner. Det gis imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå
forstyrrelser i enkelte installasjoner. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig
interferens på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på,
anbefales at brukeren forsøker å avhjelpe interferensen ved et av tiltakene nedenfor:
∙∙ Stille inn eller flytte mottakerantennen.
∙∙ Øk avstand mellom utstyret og mottaker.
∙∙ Koble utstyret til en kontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koplet til på.
∙∙ Spørre forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.
Melding 1
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er
ansvarlig for samsvar kan føre til at brukerens rett til å betjene utstyret annuleres.
Melding 2
Skjermede grensesnittkabler og vekselstrømledning, hvis noen, må brukes i samsvar
med utstrålingsgrensene.
Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-kravene. Driften er underlagt to
betingelser:
1. denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og
2. denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan
forårsake uønsket drift.
Forskriftsmessige merknader
23
WEEE-erklæring
Under den europeiske unions (“EU”s) direktiv om avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr, direktiv 2012/19/EU, kan produkter av typen «elektrisk
og elektronisk utstyr» ikke lenger kastes som kommunalt avfall, og
produsenter av dekket elektronisk utstyr vil være forpliktet til å ta tilbake
slike produkter på slutten av levetiden.
Informasjon om kjemiske stoffer
I overensstemmelse med reguleringer om kjemiske stoffer, som EU REACHreguleringen (EF-regulering nr. 1907/2006 til det europeiske parlamentet og rådet),
gir MSI informasjon om kjemiske stoffer i produkter på:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Miljøvennlige egenskaper ved produktet
∙∙ Redusert energiforbruk under bruk og standby
∙∙ Begrenset bruk av stoffer som er farlige for miljøet og helsen
∙∙ Enkel å demontere og resirkulere
∙∙ Redusert bruk av naturlige ressurser ved oppmuntring av resirkulering
∙∙ Forlenget produktlevetid gjennom enkle oppgraderinger
∙∙ Mindre søppel gjennom tilbakeleveringspolicy
Miljøvernpolicy
∙∙ Produktet er designet for å gjøre det mulig å gjenbruke delene og
gjøre resirkulering mulig, og bør ikke kastes ved slutten av levetiden.
∙∙ Brukere bør kontakte sin lokale renovasjonsanlegg for resirkulering
og kasting av deres produkter ved slutten av levetiden.
∙∙ Besøk MSI-websiden og finn en distributør i nærheten for mer
informasjon om resirkulering.
∙∙ Brukere kan også nå oss på [email protected] for informasjon om riktig
deponering, retur, resirkulering og demontering av MSI-produkter.
Advarsel!
Overbruk av skjermer vil trolig påvirke synet.
Anbefalinger:
1. Ta en 10-minutters pause for hvert 30 minutt med skjermtid.
2. Barn under 2 år skal ikke få skjermtid. For barn over 2 år bør skjermtiden være
begrenset til mindre enn én time per dag.
24
Forskriftsmessige merknader
Merknad om opphavsrett og varemerker
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Med enerett. MSI-logoen som brukes er et
registrert varemerke for Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle andre merker og navn som er
nevnt, kan være varemerker med sine egne eiere. Ingen garanti for nøyaktighet eller
fullstendighet er uttrykt eller underforstått. MSI forbeholder seg retten til å gjøre
endringer i dette dokumentet uten forvarsel.
Teknisk støtte
Hvis det oppstår et problem med produktet og du ikke finner løsningen i
bruksanvisningen, kan du kontakte kjøpsstedet eller din lokale distributør. Eventuelt
besøker du https://www.msi.com/support/ for ytterligere veiledning.
Forskriftsmessige merknader
25
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement