MSI Optix MAG274R2 MONITOR Omaniku manuaal

Add to My manuals
28 Pages

advertisement

MSI Optix MAG274R2 MONITOR Omaniku manuaal | Manualzz

Optix seeria

LCD monitor

Optix MAG2742 (3CA7)

Optix MAG274R2 (3CA7)

Sisukord

Algseadistused .............................................................................................................3

Pakendi sisu ........................................................................................................... 3

Kuvari toendi paigaldamine .................................................................................... 4

Kuvari seadistamine ............................................................................................... 6

Kuvari ülevaade ...................................................................................................... 8

Kuvari ühendamine arvutiga ................................................................................ 10

Ekraanimenüüs seadistamine ..................................................................................11

Navi Key (Navigeerimisnupp) ............................................................................... 11

Kiirklahv ................................................................................................................ 11

OSD-menüüd ..............................................................................................................12

Gaming (Mängud) ................................................................................................. 12

Professional (Profikasutuseks) ............................................................................ 14

Image (Pilt) ........................................................................................................... 15

Input Source (Sisendallikas) ................................................................................ 16

Navi Key (Navigeerimisnupp) ............................................................................... 16

Setting (Seadistamine) ......................................................................................... 17

Tehnilised andmed .....................................................................................................19

Eelseadistatud kuvamisrežiimid

...............................................................................21

Rikkeotsing .................................................................................................................22

Ohutuseeskirjad .........................................................................................................23

TÜV Rheinland sert.....................................................................................................25

Vastavus normidele ....................................................................................................26

Versioon

V1.0, 2020/12

2

Sisukord

Algseadistused

Selles osas on esitatud teave riistvara häälestamiseks. Seadmete ühendamisel hoidke neist ettevaatlikult kinni ja kasutage maandatud randmepaela, et vältida staatilist elektrit.

Pakendi sisu

Kuvar

Dokumentatsioon

Lisatarvikud

Optix MAG2742 (3CA7)

Optix MAG274R2 (3CA7)

Lühijuhend

Registreerimiskaart

Garantiikaart

Jaland ja kruvi(d)

Jalandi alus ja kruvi(d)

Toitejuhe

Toiteplokk

USB üleslaadimise kaabel (USB tüüp B jaoks, üleslaadimise pordile) (valikuline)

Kaablid

DisplayPort kaabel (valikuline)

HDMI kaabel (valikuline)

Oluline

∙ Kui mõni osa on vigastatud või puudub, võtke ühendust oma müüja või edasimüüjaga.

∙ Pakendi sisu võib varieeruda, sõltuvalt riigist.

∙ Komplektis olev toitjuhe on ainult selle monitori jaoks, ärge seda kasutage muudel toodetel.

Algseadistused

3

Kuvari toendi paigaldamine

1. Jätke monitor pakendisse koos kaitsevahuga. Ühitage jaland monitori soonega.

2. Keerake jalandi kinnituskruvid kinni.

3. Ühendage alus jalandi alusega ja keerake jalandit alusega kinnitavad kruvid kinni.

4. Veenduge, et jalandi koost on nõuetekohaselt paigaldatud, enne kui panete monitori püsti.

Oluline

∙ Pange kuvar pehmele polsterdatud pinnale, et vältida kuvari paneeli vigastamist.

∙ Ärge kasutage paneeli juures teravaid esemeid.

∙ Jalandi kinnitussoont saab kasutada ka seinatoendile kinnitamiseks. Pöörduge seinatoendi komplekti kohta teabe saamiseks oma edasimüüja poole.

Optix MAG2742

2

3

1

4

Algseadistused

Optix MAG274R2

2

1

3

Algseadistused

5

Kuvari seadistamine

Kuvaril saab parandada vaatemugavust vastavalt reguleeritavatele parameetritele.

Oluline

∙ Kuvari paigaldamisel vältige kuvari paneeli puudutamist.

∙ Enne pööramist kallutage kuvarit kergelt tahapoole.

Optix MAG2742

-5

O

20

O

6

Algseadistused

Optix MAG274R2

100mm

-5

O

20

O

90

O

90

O 75

O

75

O

Algseadistused

7

Kuvari ülevaade

1

2

3

4

5

6 7 7 8 9 10 11 11 12

8

Algseadistused

1 Power Button (Toitenupp)

2 Navi Key (Navigeerimisnupp)

3 Kaabli läbiviik

4 Kensington lukk

5

Makrode nupp

OSD-rakendusde aktiveerimiseks.

6 DisplayPort

7

HDMI pesa

8

USB C-Tüüp port

See pesa toetab DisplayPort Alternate (Valikuline kuvamisport DP Alt) režiimi ja 5 V / 3 A (15 W) toite ühendamist. See edastab vaid videosignaale ja ei toeta andmesidet.

9 Kõrvaklappide pesa

10

USB 2.0 Tüüp B üleslaadimise port

USB üleslaadimise kaabli jaoks.

Oluline

Kontrollige, kas teie pakendis on USB üleslaadimise kaabel ja

ühendage see arvuti ja kuvariga. Kui kaabel on ühendatud, siis on kuvaril olevad USB Tüüp A üleslaadimise pordid kasutamiseks valmis.

11 USB 2.0 Tüüp A port

Kuvarile

Arvutile

12 Toitepesa

Algseadistused

9

Kuvari ühendamine arvutiga

1. Lülitage arvuti välja.

2. Ühendage kuvari videokaabel oma arvutiga.

3. Ühendage monitori toiteplokk ja -juhe. (Joonis A)

4. Ühendage toiteplokk kuvarile toitepessa. (Joonis B)

5. Pange toitekaabel pistikupessa. (Joonis C)

6. Lülitage kuvar sisse. (Joonis D)

7. Lülitage arvuti toide sisse ja monitor tuvastab seejärel automaatselt signaaliallika.

D

A

B

C

10

Algseadistused

Ekraanimenüüs seadistamine

Selles osas on esitatud oluline teave OSD häälestamise kohta.

Oluline

Seda teavet võidakse ilma eelneva teatamiseta muuta.

Navi Key (Navigeerimisnupp)

Kuvaril on Navi Key (Navigeerimisnupp), see on mitmesuunaline nupp, mis aitab navigeerida ekraanimenüüs (OSD).

Üles / Alla / Vasak / Parem:

∙ Funktsioonimenüüde ja elementide valimine.

∙ Funktsioonide väärtuste muutmine

∙ Funktsioonimenüüdesse sisenemine ja neist väljumine

Vajutage (OK):

∙ Ekraanimenüü (OSD) käivitamine

∙ Alammenüüdesse sisenemine

∙ Valiku kinnitamine või seadistamine

Kiirklahv

∙ Kasutaja saab mitteaktiivse OSD-menüü korral Navi Key (Navigeerimisnupp) ülesalla, vasakule või paremale vajutamisel siseneda töömenüüdesse: Game Mode

(Mängude režiim), Screen Assistance (Ekraanikuva abiline), Alarm Clock (Äratuskell) ja Input Source (Sisendallikas).

∙ Kasutajad saavad kohandada funktsiooninuppe endale sobivaks, et siseneda nende abil erinevate funktsioonide menüüdesse.

Ekraanimenüüs seadistamine

11

OSD-menüüd

Gaming (Mängud)

1. taseme menüü

Game Mode (Mängude režiim)

2. ja 3. taseme menüü

User (Kasutaja)

FPS

Racing (Kihutamismäng)

RTS

RPG

Night Vision (Öine vaade)

Response Time

(Reaktsiooniaeg)

OFF (VÄLJAS)

Normal (Tavaline)

Strong (Tugev)

Strongest (Ülitugev)

A.I.

Normal (Tavaline)

Fast (Kiire)

Fastest (Ülikiire)

Nimetus

∙ Kasutaja saab kõiki elemente seadistada.

∙ Režiimi valimiseks ja eelvaateks kasutage noolnuppu "Üles" ja "Alla".

∙ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja valimiseks vajutage OK nuppu.

∙ Selle funktsiooniga saab optimeerida tausta heledust ja see on soovitatav FPS mängudele.

∙ Kasutajad saavad muuta reaktsiooniaega igas režiimis.

∙ Reaktsiooniaeg pole aktiivne, kui on aktiveeritud MPRT.

∙ Reaktsiooniaeg tuleb seadistada pärast MPRT inaktiveerimist sättele Kiire.

12

OSD-menüüd

1. taseme menüü

MPRT

Refresh Rate

(Värskendussagedus)

Alarm Clock

(Äratuskell)

Screen Assistance

(Ekraanikuva abiline)

2. ja 3. taseme menüü

OFF (VÄLJAS)

ON (SEES)

Location

(Asukoht)

OFF (VÄLJAS)

ON (SEES)

Location

(Asukoht)

Nimetus

∙ Vaikimisi on VÄLJAS.

∙ MPRT (Liikuva pildi reaktsiooniaeg) saab aktiveerida ainult värskendussagedusel 85Hz või kõrgemal.

∙ Kui MPRT on aktiveeritud, siis paneeli reaktsiooniaeg peab vastama MPRT väärtusele 1 ms.

Vasak ülemine ∙ Kasutajad saavad muuta

Parem ülemine

Vasak alumine värskendussagedust igas režiimis.

Parem alumine

Customize

(Kohandamine)

∙ Vasak ülemine on värskendussageduse vaikeasukoht. Asukoht on

OSD menüüs muudetav.

Oma värskendussageduse asukoha kinnitamiseks ja rakendamiseks vajutage OK nuppu.

∙ See kuvar töötab operatsioonisüsteemi eelseadistatud ekraani värskendussagedusel.

Vasak ülemine ∙ Kasutajad saavad äratuskella

Parem ülemine

Vasak alumine seadistada igas režiimis.

∙ Pärast aja seadistamist

Parem alumine

Customize

(Kohandamine) vajutage OK nuppu, et taimer aktiveerida.

∙ Vasak ülemine on äratuskella vaikeasukoht. Kasutajad saavad valida oma asukoha.

OFF (VÄLJAS)

15:00

30:00

45:00

60:00

None (Puudub)

Icon (Ikoon)

Position

(Asukoht)

Reset

(Lähtestamine)

00:01~99:59

∙ Kasutajad saavad ekraanikuva abilist seadistada igas režiimis.

∙ Ekraanikuva abiline on vaikimisi Puudub.

OSD-menüüd

13

1. taseme menüü

Adaptiivne sünkroonimine

2. ja 3. taseme menüü

OFF (VÄLJAS)

ON (SEES)

Nimetus

∙ Adaptiivne sünkroonimine väldib ekraanikuva rebenemist.

∙ DisplayPort või HDMI on vaikimisi VÄLJAS ja seda saab lülitada SEES/

VÄLJAS igas režiimis, iga resolutsiooni ja iga sisendallika ning ekraani värskendussageduse puhul.

∙ Kui Adaptiivne sünkroonimine on aktiveeritud, siis MPRT inaktiveeritakse.

Professional (Profikasutuseks)

1. taseme menüü

Pro Mode

(Profirežiim)

Low Blue Light

(Madal sinine valgus)

2. taseme menüü Nimetus

User (Kasutaja)

Anti-Blue (Anti-

Blue kaitse)

Movie (film)

Office (Büroo) sRGB

OFF (VÄLJAS)

ON (SEES)

∙ Vaikimisi režiim on Kasutaja.

∙ Kasutaja saab kõiki elemente seadistada.

∙ Režiimi valimiseks ja eelvaateks kasutage noolnuppu "Üles" ja "Alla".

∙ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja valimiseks vajutage OK nuppu.

HDCR

MPRT

14

OSD-menüüd

OFF (VÄLJAS)

ON (SEES)

OFF (VÄLJAS)

ON (SEES)

∙ Madal sinise valguse säte kaitseb teie silmi sinise valguse eest. Kui see on aktiveeritud, siis seadistatakse ekraani värve hõõguva kollase poole.

∙ Kasutajad saavad muuta madala sinine valguse sätet igas režiimis.

∙ Kui režiimis Profirežiim on valitud Anti-

Blue kaitse, siis tuleb madal sinine valgus kindlasti aktiveerida.

∙ Kasutajad saavad HDCR-t seadistada igas režiimis.

∙ HDCR parandab pildikvaliteeti kujutise kontrastsuse tõstmisega.

∙ Kui HDCR on olekus SEES, siis heleduse reguleerimine inaktiveeritakse.

∙ HDCR ja MPRT-i ei saa samaaegselt aktiveerida.

∙ Vaikimisi on VÄLJAS.

∙ MPRT (Liikuva pildi reaktsiooniaeg) saab aktiveerida ainult värskendussagedusel

85Hz või kõrgemal.

∙ Kui MPRT on aktiveeritud, siis paneeli reaktsiooniaeg peab vastama MPRT väärtusele 1 ms.

1. taseme menüü

Image

Enhancement

(Pildiväärindus)

2. taseme menüü Nimetus

OFF (VÄLJAS)

Weak (Nõrk)

Medium

(Keskmine)

Strong (Tugev)

Strongest

(Ülitugev)

∙ Pildiväärindus parandab pildi servasid, et parendada nende teravustegurit.

∙ Kasutajad saavad pildiväärindust seadistada igas režiimis.

Image (Pilt)

1. taseme menüü 2. ja 3. taseme menüü

Brightness

(Heledus)

0-100

Contrast

(Kontrastsus)

Sharpness

(Teravus)

Color Temperature

(Värvus temperatuur)

Cool (Külm)

Normal (Tavaline)

Warm (Soe)

Customization

(Kohandamine)

R (0–100)

G (0–100)

B (0–100)

Screen Size

(Ekraani suurus)

0-100

0-5

Auto (Automaatne)

4:3

16:9

Nimetus

∙ Kasutajad saavad reguleerida heledust järgmistes režiimides

Kasutaja, RTS, RPG ja Anti-Blue kaitse.

∙ Heledus on inaktiveeritud, kui on aktiveeritud MPRT või HDCR.

∙ Kasutajad saavad kontrastsust seadistada igas režiimis.

∙ Kasutajad saavad teravust seadistada igas režiimis.

∙ Teravuse muutmisega saab parandada pildi selgust ja detailsust.

∙ Värvustemperatuuri vaikesäte on Tavaline.

∙ Režiimi valimiseks ja eelvaateks kasutage noolnuppu "Üles" ja

"Alla".

∙ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja valimiseks vajutage OK nuppu.

∙ Kasutajad saavad sätet

Värvustemperatuur muuta režiimis Kohandamine.

∙ Ekraani suurus on kasutajate poolt seadistatav iga resolutsiooni ja iga värskendussageduse puhul.

∙ Vaikimisi on aktiveeritud säte

Automaatne.

OSD-menüüd

15

Input Source (Sisendallikas)

1. taseme menüü

HDMI1

HDMI2

2. taseme menüü

DP

Type C (Tüüp C)

Auto Scan

(Automaatotsing)

OFF (VÄLJAS)

ON (SEES)

Nimetus

∙ Kasutajad saavad Sisendallikas seadistada igas režiimis.

∙ Kasutaja saab navinuppudega valida

Sisendallikas järgmises olekus.

• Kui „Automaatotsing“ on olekus

„VÄLJAS“ ja monitor on säästurežiimis;

• Kui näidatakse monitoril sõnumit „No

Signal (Signaal puudub)“.

Navi Key (Navigeerimisnupp)

1. taseme menüü

2. taseme menüü

Up (Üles)/ Down

(Alla)/ Left

(Vasak )/ Right

(Parem)

OFF (VÄLJAS)

Brightness (Heledus)

Game Mode

(Mängude režiim)

Screen Assistance

(Ekraanikuva abiline)

Alarm Clock

(Äratuskell)

Nimetus

∙ Noolnupp "Üles" on vaikimisi

Mängurežiim.

∙ Noolnupp "Alla" on vaikimisi

Ekraanikuva abiline.

∙ Noolnupp "Vasak" on vaikimisi

Äratuskell.

∙ Noolnupp "Parem" on vaikimisi

Sisendallikas.

∙ Kõiki navigeerimisnuppe saab seadistada OSD menüüs.

Input Source

(Sisendallikas)

Refresh Rate

(Värskendussagedus)

Info. On Screen

(Ekraanil Teave)

16

OSD-menüüd

Setting (Seadistamine)

1. taseme menüü

Language

(Keel)

2. taseme menüü Nimetus

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

Bahasa Indonesia

Türkçe

(Keelte valik suureneb varsti)

0~5

∙ Keele tehaseseadistus on Inglise.

∙ Keele kinnitamiseks ja rakendamiseks tuleb kasutajatel vajutage OK nuppu.

∙ Keel on sõltumatu säte. Kasutaja poolt valitud keele säte alistab tehase vaikesätte. Kui kasutajad seadistavad

Lähtestamine sättle Jah, siis sätet Keel ei muudeta.

Transparency

(Läbipaistvus)

OSD Time Out

(Ekraanimenüü välja lülitamise aeg)

RGB LED (RGB

LED-märgutuli)

5~30 s

OFF (VÄLJAS)

ON (SEES)

∙ Kasutajad saavad sätet Läbipaistvus seadistada igas režiimis.

∙ Kasutajad saavad muuta sätet

Ekraanimenüü välja lülitamise aeg igas režiimis.

Power Button

(Toitenupp)

Info. On Screen

(Ekraanil

Teave)

OFF (VÄLJAS)

Standby

(Ooterežiim)

OFF (VÄLJAS)

ON (SEES)

∙ Kasutajad saavad RGB LED-märgutuli lülitada olekusse SEES või VÄLJAS.

∙ Vaikimisi on SEES.

∙ Kui see on VÄLJAS, saab kasutajad toitenupu vajutamisega monitori sisse lülitada.

∙ Kui sätteks on määratud Ooterežiim, siis saavad kasutajad toitenupu vajutamisega paneeli ja tagavalguse välja lülitada.

∙ Monitori tööseisundi teavet näidatakse ekraani paremal poolel.

∙ Kasutaja saab Teabeaken ekraanil aktiveerida ja inaktiveerida. Vaikimisi on

VÄLJAS.

OSD-menüüd

17

1. taseme menüü

HDMI CEC

Reset

(Lähtestamine)

2. taseme menüü Nimetus

OFF (VÄLJAS)

ON (SEES)

YES (JAH)

NO (EI)

∙ Vaikimisi on VÄLJAS.

∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control) toetab: Sony PlayStation®, Nintendo®

Switch™ ja erinevad audio-videoseadmed, millel on CEC-võimekus.

∙ Kui HDMI CEC on SEES:

• Kuvari toide lülitatakse sisse, kui CEC seade on sisse lülitatud.

• CEC-seade lülitub säästurežiimi, kui kuvar on välja lülitatud.

• Kui Sony PlayStation® või Nintendo®

Switch™ on ühendatud, siis, režiimid

Mängud ja Profirežiim seatakse automaatselt kasutajarežiimi (vaikimisi) ja neid saab kasutaja hiljem seadistada oma eelistuste kohaselt.

∙ Kasutajad saavad OSD lähtestada algsetele sätetele igas režiimis.

18

OSD-menüüd

Tehnilised andmed

Kuvar Optix MAG2742

Suurus

Paneeli tüüp

Paneeli tüüp

Resolutsioon

Kuvasuhe

Heledus (nittides)

Heledus: USB C-tüüpi toite

ühendus

Kontrastsusmäär

Värskendussagedus

Reaktsiooniaeg

Sisendliides

I/O

Vaatenurgad

DCI-P3*/ sRGB

Pinnatöötlus

Ekraanivärvid

Optix MAG274R2

27 tollise tasapinnaline

IPS

1920 × 1080 sagedusel 165 Hz

16:9

300 (Tüüp.)

∙ 0~69%: 5V/3A

∙ 70~89%: 5V/2A

∙ 90~100%: 5V/1A

1000:1

165Hz

1 ms (MPRT)

∙ HDMI - 2 tk

∙ DP - 1 tk

∙ USB C-tüüp (DP valikrežiim) - 1 tk (kuni 5 V / 3 A toite ühendus)

∙ Kõrvaklappide pesa - 1 tk

∙ USB 2.0 Tüüp B - 1 tk (arvuti ühendamiseks kuvariga)

∙ USB 2.0 Tüüp A - 2 tk

178° (H), 178° (V)

94% kuni 132%

Helkimisvastane

1,07B (8 bitti + FRC)

Monitori Toite Valikud

Toiteadapteri tehnilised adapteri andmed

Toitepesa

19,0V 3,42A

Mudel: DA-65C19

100~240 Vac, 50~60 Hz, 1,6 A

Tehnilised andmed

19

Kuvar Optix MAG2742

Toite väljund 19,0V 3,42A

Seadistamine (kaldenurk) -5° ~ 20°

Seadistamine (kõrgus) pole saadaval

Optix MAG274R2

0 ~ 100 mm

Seadistamine (pööramine) pole saadaval

Seadistamine (keeramine) pole saadaval

Kensington lukk

VESA seinapaigaldus

Jah

∙ Plaadi tüüp: 100 × 100 mm

∙ Kruvi tüüp: M4 × 10 mm

• Keerme läbimõõt: 4 mm

• Keerme samm: 0,7 mm

• Keerme pikkus: 10 mm

-75° ~ 75°

-90° ~ 90°

Mõõtmed (L × K × S)

Mass

614,9 × 451,4 × 225,2 mm 614,9 × 532,7 × 206,7 mm

4,33 kg (neto)

7,1 kg (bruto)

6,05 kg (neto)

8,7 kg (bruto)

Keskkond

Töötemperatuur

∙ Temperatuur: 0℃ kuni 40℃

∙ Niiskus: 20% kuni 90%, mittekondenseeruv

∙ Kõrgus merepinnast: 0 ~ 5000 m

Hoiustamine

∙ Temperatuur: -20℃ kuni 60℃

∙ Niiskus: 10% kuni 90%, mittekondenseeruv

* Põhinevad CIE1976 testimisstandarditel.

20

Tehnilised andmed

Eelseadistatud kuvamisrežiimid

Standardne Resolutsioon

VGA 640x480 Sagedusel 60Hz

Optix MAG2742/ Optix MAG274R2

HDMI DP / Tüüp-C

V V

Sagedusel 75Hz

Dos-i režiim 720x480 Sagedusel 60Hz

720x576 Sagedusel 50Hz

SVGA

Sagedusel 67Hz

Sagedusel 72Hz

800x600 Sagedusel 56Hz

Sagedusel 60Hz

Sagedusel 72Hz

XGA

SXGA

Sagedusel 75Hz

1024x768 Sagedusel 60Hz

Sagedusel 70Hz

Sagedusel 75Hz

1280x1024 Sagedusel 60Hz

Sagedusel 75Hz

1440x900 Sagedusel 60Hz WXGA+

WSXGA+

Täis HD

Video ajastuse resolutsioon

1680x1050 Sagedusel 60Hz

1920x1080 Sagedusel 60Hz

480P

Sagedusel 120Hz

Sagedusel 144Hz

Sagedusel 165Hz

576P

720P

1080P

1080P sagedusel 120 Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Eelseadistatud kuvamisrežiimid

21

Rikkeotsing

Toite LED-märgutuli ei põle.

• Vajutage uuesti kuvari toitenupule.

• Kontrollige, kas kuvari toitekaabel on nõuetekohaselt ühendatud.

Pilt puudub.

• Kontrollige, kas arvuti graafikakaart on nõuetekohaselt paigaldatud.

• Kontrollige, et arvuti ja kuvar on ühendatud pistikupessa ning on sisse lülitatud.

• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.

• Arvuti võib olla ooterežiimis. Kuvari aktiveerimiseks vajutage ükskõik millist nuppu.

Ekraanipildi suurus või kese pole nõuetekohaselt seadistatud.

• Juhinduge jaotisest “Eelseadistatud kuvamisrežiimid”, et määrata arvutis sobiv säte kuvari pildile.

“Plug & Play” ei tööta.

• Kontrollige, kas kuvari toitekaabel on nõuetekohaselt ühendatud.

• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.

• Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaart on ühilduv funktsiooniga “Plug & Play”.

Ikoonid, kiri või aken on hägune, laialivalguv või värvi hälbimine.

• Ärge kasutage mingeid video pikendusjuhtmeid.

• Reguleerige heledust ja kontrasti.

• Reguleerige värvi RGB-d või seadistage värvustemperatuuri.

• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.

• Veenduge, et signaalikaabli liitmikul pole kontaktvardad kõverdunud.

Kuvar hakkab vilkuma või kuva lainetab.

• Muutke värskendussagedus väärtusele, mis vastab kuvari omadustele.

• Värskendage garantiikaardi draivereid.

• Hoidke kuvar eemal elektriseadmetest, mis põhjustavad elektromagnetilisi häireid

(EMI).

22

Rikkeotsing

Ohutuseeskirjad

∙ Lugege juhised hoolikalt ja põhjalikult läbi.

∙ Järgige kõiki seadmel või kasutusjuhendis olevaid hoiatusi ja ettevaatusabinõusid.

∙ Jätke hooldustoimingud väljaõppinud töötajate teha.

Toide

∙ Enne seadme lülitamist toitevõrku veenduge, et toitepinge on nõutavas piirkonnas ja seadistatud pinge väärtusele 100 kuni 240 V.

∙ Kui toitejuhe on 3-sooneline, ärge kõrvaldage pistiku küljest kaitsemaanduse kontakttihvti. Seade tuleb ühendada maanduskontaktiga pistikupessa.

∙ Veenduge, et kuvari paigalduskoha toiteahelas on kaitselüliti 120/240 V, 20 A

(maksimaalselt).

∙ Kui seadet pikemat aega ei kasutata, ühendage lahti toitejuhe lahti või lülitage pistikupesa lüliti välja, et seade ei kasutaks elektrienergiat.

∙ Paigutage toitejuhe nii, et sellele peale ei astutaks. Ärge pange toitejuhtmele mingeid esemeid.

∙ Kui seadme komplektis on toitadapter, kasutage ainult seda MSI poolt heaks kiidetud AC-adapterit.

Aku

Kui seadmel on aku, võtke vastavaid ohutusmeetmeid.

∙ Kui aku on valesti paigaldatud, võib aku plahvatada. Aku asendamisel kasutage samasugust või võrdväärset akut, mida soovitab tootja.

∙ Ärge püüdke akut põletada lõkkes või ahjus ega mehaaniliselt lõhkudes või lõigates

- see võib põhjustada plahvatuse.

∙ Ärge jätke akut kõrge temperatuuriga kohta ega hõredasse õhku, sest siis võib aku plahvatada või lekitada põlevat vedelikku või gaasi.

∙ Aku allaneelamine on väga ohtlik. Tablett-/nööppatarei allaneelamine võib põhjustada raskeid sisemisi põletusi, mis võivad lõppeda surmaga. Hoidke nii uued kui kasutatud patareid ja akud lastele kättesaamatus kohas.

Euroopa Liit:

Kasutusest kõrvaldatud toiteelemente, toiteelementide pakette ja akusid ei tohi käidelda koos sorteerimata olmeprügiga. Andke need üle avalikesse kogumiskohtadesse, et need ümber töödeldakse või käidelge neid vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Taivan:

廢電池請回收

Looduskeskkonna kaitsmiseks tuleb kasutatud toiteelemendid eraldi kokku koguda, et neid taaskasutada või erikorras utiliseerida.

Ohutuseeskirjad

23

California, USA:

Nööppatareid võivad sisaldada perkloriidist materjale ja nõuavad erikäsitlust, kui neid taaskasutatakse või utiliseeritakse Californias.

Lisateavet saate saidilt: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

Keskkond

∙ Kuumade pindadega seotud kehavigastuste ja seadme ülekuumenemise vältimiseks

ärge pange seadet pehmele, ebakindlale pinnale ja ärge ummistage õhutusavasid.

∙ Seadet tohib kasutada ainult horisontaalsel, kõval ja tasasel pinnal.

∙ Seadme ümberkukkumise vältimiseks kinnitage see lauale, seinale või muu kinnise punkti külge ümberkukkumise vastase kinnitiga, mis seda nõuetekohaselt toetab ja tagab turvalisuse.

∙ Tule ja löökide eest kaitsmiseks hoidke seadet eemal niiskusest ja kõrgest temperatuurist.

∙ Ärge jätke seadet konditsioneerimata keskkonda, mille temperatuur on üle 60℃ või alla -20℃, milles võib seade vigastada saada.

∙ Maksimaalne töötemperatuur on ligikaudu 40℃.

∙ Seadme puhastamise ajaks võtke pistik pistikupesast välja. Kasutage seadme puhastamiseks pehmet lappi, ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid. Ärge laske seadme avadesse tungida mingitel vedelikel, see võib seadet vigastada või anda elektrilöögi.

∙ Hoidke tugeva magnetiga seadmed ja teised elektriseadmed seadmest eemal.

∙ Laske seade asjatundjal üle kontrollida, kui ilmneb mõni järgmistest olukordadest.

• Toitejuhe või -pistik on kahjustatud.

• Seadmesse on sattunud vedelikku.

• Seadmesse on sattunud niiskus.

• Seade ei tööta nõuetekohaselt ja te ei saa seda tööle kasutusjuhendi juhiste kohaselt.

• Seade on maha kukkunud ja vigastada saanud.

• Seadmel on ilmsed purunemise tunnused.

24

Ohutuseeskirjad

TÜV Rheinland sert

TÜV Rheinlandi Low Blue Light (Vähese Sinise Valguse) sert

Sinine valgus põhjustab silmade väsimust ja ebamugavust. MSI monitoridel on nüüd TÜV

Rheinlandi vähese sinise valguse sert, mis tagab, et

MSI monitorid on silmadele mugavad ja ei kahjusta nägemist. Järgige järgmisi nõudeid, et vähendada võimalikke sümptoome, mis on tingitud ekraani pikaajalisest vaatamisest ja sinisest valgusest.

∙ Hoidke end ekraanist 20–28 tolli (50–70 cm) kaugusel ja seadke ekraan veidi allpoole silmade tasapinda.

∙ Pärast ekraani vaatamist pikema aja jooksul pilgutage aeg-ajalt teadlikult silmi, et vähendada silmades pinget.

∙ Tehke iga kahe tunni järel paus 20 minutit.

∙ Pausi ajal vaadake ekraanist eemale ja keskendage pilk kaugele objektile vähemalt

20 sekundiks.

∙ Lõdvestage pausi ajal oma keha, et väsimuspingeid ja valu leevendada.

∙ Kasutage režiimi Reader/Anti-Blue (Lugemine /Sinise vähendamine) või lülitage sisse valikuline funktsioon Low Blue Light (Sinise valguse vähendamine).

TÜV Rheinland Flicker Free (Vilkumisvaba) vaate sert

∙ TÜV Rheinland on meie tooteid testinud, et kindlaks teha, kas kujutis ekraanil vilgub inimese silmale nähtavalt või nähtamatult ja kas see tekitab kasutajale pingeid.

∙ TÜV Rheinland on loonud testimistabeli, mis määrab ära miinimumnäitajad erinevates sageduspiirkondades. Testimistabelis on esitatud näitajad vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja tööstusharude standarditele ning need näitajad ületavad standardite nõudeid.

∙ Toode on testitud laborites nende kriteeriumide kohaselt.

∙ Termin „vilkumisvaba“ tähendab, et ekraanikujutis ei vilgu nähtavalt ega mittenähtavalt nende standardite nõuete järgi piirkonnas 0–3000 Hz erinevatel heledustel.

∙ Ekraanipilt pole vilkumisvaba kui on aktiveeritud Anti Motion Blur/MPRT (Liikumise

ähmasuse kõrvaldamine / MPRT). (Funktsioon Anti Motion Blur/MPRT (Liikumise

ähmasuse kõrvaldamine / MPRT) on saadaval mõnedel toodetel.)

TÜV Rheinland sert

25

Vastavus normidele

CE-vastavus

Seade vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (2014/30/EL), madalpinge direktiivi (2014/35/EL), ErP direktiivi (2009/125/EÜ) ja RoHS direktiivi (2011/65/EL) nõuetele, mis on ühtlustatud liikmesriikide

õigusaktidega kooskõlas Euroopa Nõukogu direktiiviga. Seadet on katsetatud ja see on tunnistatud vastavaks infotehnoloogia seadmetele kehtivatele harmonioseeritud standarditele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teataja direktiivide osas.

FCC poolt välja antud teatis B klassi seadmete raadiosageduslike häirete kohta

Käesolev seade on läbinud katsetused ning tunnistatud vastavaks klassi B digitaalseadmetele esitatavatele piirangutele, vastavalt FCC reeglite 15. jaotisele. Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest.

See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seadet ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib see põhjustada raadiosides ohtlikke häireid. Samas puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või telesignaali vastuvõtul, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil.

∙ Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.

∙ Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.

∙ Ühendage seade teise pistikupesasse või vooluahelasse kui vastuvõtja.

∙ Abi saamiseks võtke ühendust müüjaga või kogenud raadio/televiisori tehnikuga.

1. märkus

Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse.

2. märkus

Emissiooninormide täitmiseks tuleb kasutada varjestatud juhtseadme ja toite kaableid.

See seade vastab FCC eeskirjade 15. jaotise nõuetele. Töötamine peab vastama kahele järgmisele tingimusele:

1. see seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning

2. see seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.

26

Vastavus normidele

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse (WEEE) avaldus

Sellele elektroonikaseadmele aastast elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse direktiiv 2012/19/EÜ, mis nõuab, et pärast elektri- ja elektroonikatoodete kasutusest kõrvaldamist tekkinud jäätmeid ei tohi segada olmejäätmetega ja tootja on kohustatud need jäätmed tagasi võtma.

Teave keemiliste ainete kohta

Vastavalt keemiliste ainete määrusele REACH (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) 1907/2006) annab MSI teavet seadmes sisalduvate keemiliste ainete kohta veebisaidil: https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Toote keskkonnasõbralikud omadused

∙ Ooterežiimis on seadme energiatarve madal.

∙ Seadmes on tervisele ja looduskeskkonnale ohtlikke aineid väga vähesel määral.

∙ Hõlpsalt lahtivõetav ja utiliseeritav.

∙ Loodusressursside kasutamist on vähendatud taaskasutatavate materjalide tõttu.

∙ Hõlpsalt tehtavad uuendused pikendavad tööiga.

∙ Tahkete jäätmete osakaal on vähendatud kasutusest kõrvaldatud seadme tagasivõtmise tõttu.

Keskkonnakaitse põhimõtted

∙ Seade on välja töötatud sellisena, et selle osi saab taaskasutada ja

ümber töödelda ning neid ei pea tööea lõppedes utiliseerima.

∙ Kasutajad peavad kasutusest kõrvaldatud seadme andma ümber töötlemiseks ja lõppladustamiseks kohalikku jäätmekogumispunkti.

∙ Täiendava teabe saamiseks ümbertöötlemise kohta külastage MSI veebisaiti ja tehke kindlaks lähima turustaja asukoht.

∙ Kasutajad võivad MSI toodete nõuetekohase utiliseerimise, tagastamise, ümber töötlemise ja lahti võtmise kohta täiendava teabe saamiseks saata e-kirja aadressile [email protected].

Vastavus normidele

27

Hoiatus!

Ekraani vaatamine liiga pikka aega võib kahjustada nägemist.

Soovitused:

1. Tehke iga 30 minuti järel paus pikkusega 10 minutit.

2. Lapsed, kes on nooremad kui 2 aastat, ei tohi ekraani kasutada. Lapsed, kes on vanemad kui 2 aastat, tohivad ekraani vaadata kuni üks tund päevas.

Autoriõigused ja kaubamärgid

Autoriõigus © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud. Kasutatav MSI on ettevõtte Micro-Star Int’l Co, Ltd kaubamärk. Kõik teised mainitud märgid ja nimed võivad olla vastava omaniku kaubamärgid. Ei anta garantiid ega kaudseid tagatisi. MSI jätab endale õiguse teha selles dokumendis muudatusi ette teatamata.

Tehniline tugi

Kui seadmega ilmneb probleeme ja kasutusjuhendist lahendust ei leia, võtke

ühendust oma kohaliku müüjaga või edasimüüjaga. Variandina võite vaadata juhiseid saidilt https://www.msi.com/support/.

28

Vastavus normidele

advertisement

Key Features

  • 68.6 cm (27") LCD IPS
  • Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
  • 165 Hz 1 ms 300 cd/m² 1000:1
  • F 25 kWh 20 W

Related manuals