MSI Optix MAG274R2 MONITOR Omaniku manuaal

MSI Optix MAG274R2 MONITOR Omaniku manuaal | Manualzz
Optix-sarja
LCD-monitori
Optix MAG2742 (3CA7)
Optix MAG274R2 (3CA7)
Sisältö
Näin pääset alkuun....................................................................................................... 3
Pakkauksen sisältö................................................................................................. 3
Monitorin jalustan asentaminen............................................................................. 4
Monitorin säätäminen............................................................................................. 6
Monitorin yleiskatsaus............................................................................................ 8
Monitorin liittäminen tietokoneeseen................................................................... 10
OSD-asetus.................................................................................................................. 11
Navi Key (Navigointinäppäin)................................................................................. 11
Hot Key................................................................................................................... 11
OSD-valikot.................................................................................................................. 12
Gaming (Pelaaminen)............................................................................................ 12
Professional (Ammattimainen)............................................................................. 15
Image (Kuva).......................................................................................................... 16
Input Source (Tulolähde)....................................................................................... 17
Navi Key (Navigointinäppäin)................................................................................. 18
Setting (Asetus)..................................................................................................... 19
Tekniset tiedot............................................................................................................. 21
Esiasetetut näyttötilat................................................................................................. 23
Vianetsintä.................................................................................................................... 24
Turvallisuusohjeet....................................................................................................... 25
TÜV Rheinland Certification....................................................................................... 27
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia................................................................................... 28
Revisio
V1.0, 2020/12
2
Sisältö
Näin pääset alkuun
Tästä kappaleesta löydät tiedot kiintolevyn asetustoimenpiteistä. Kun liität laitteita,
ole varovainen laitteiden kanssa ja käytä maadoitettua rannehihnaa staattisen sähkön
välttämiseksi.
Pakkauksen sisältö
Monitori
Dokumentaatio
Optix MAG2742 (3CA7)
Optix MAG274R2 (3CA7)
Pikaopas
Rekisteröintikortti
Takuukortti
Jalusta ruuvien kanssa
Varusteet
Jalustan alusta ruuvien kanssa
Virtajohto
Virta-adapteri
Kaapelit
⚠⚠Tärkeää
USB Upstream -kaapeli (USB tyypin B Upstream -portti)
(valinnainen)
Näyttöportin kaapeli (Valinnainen)
HDMI-kaapeli (valinnainen)
∙∙ Ota yhteys liikkeeseen, josta ostit tuotteen, tai paikalliseen jälleenmyyjään, jos jokin
osa on vahingoittunut tai puuttuu.
∙∙ Pakkauksen sisältö voi vaihdella maan mukaan.
∙∙ Sisältynyt virtajohto on yksinomaan tätä monitoria varten, eikä sitä tule käyttää
muiden tuotteiden kanssa
Näin pääset alkuun
3
Monitorin jalustan asentaminen
1. Jätä monitori suojaavaan vaahtomuovipakkaukseensa. Kohdista jalustan
kokoonpano monitorin uraan.
2. Kiristä jalustan tuki ruuveilla.
3. Liitä jalustan alusta jalustaan ja kiristä alustan ruuvi kiinnittääksesi jalustan
alustan.
4. Varmista, että jalustan kokoonpano on oikein asennettu ennen monitorin
asettamista pystysuoraan.
⚠⚠Tärkeää
∙∙ Aseta monitori pehmeälle, suojatulle pinnalle välttääksesi näyttöpaneelin
naarmuuntumisen.
∙∙ Älä käytä mitään teräviä esineitä paneelilla.
∙∙ Jalustan tuen uraa voi käyttää myös seinäkiinnitykseen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään
oikean seinäkiinnityssarjan valitsemiseksi.
Optix MAG2742
2
3
1
4
Näin pääset alkuun
Optix MAG274R2
2
1
3
Näin pääset alkuun
5
Monitorin säätäminen
Tämä monitori on suunniteltu maksimoimaan katsomismukavuutesi säädettävillä
ominaisuuksillaan.
⚠⚠Tärkeää
∙∙ Vältä näyttöpaneelin koskettamista, kun säädät monitoria.
∙∙ Kallista monitoria hiukan taaksepäin ennen kiertämistä.
Optix MAG2742
6
Näin pääset alkuun
O
O
-5 20
Optix MAG274R2
O
O
-5 20
100mm
O
90
O
90
75
O
75
O
Näin pääset alkuun
7
Monitorin yleiskatsaus
2
4
3
5
1
6
8
Näin pääset alkuun
7
7
8
9
10
11
11
12
1
2
3
4
Power Button (Virtapainike)
Navi Key (Navigointinäppäin)
Johdon reititysaukko
Kensington-lukko
5
Makronäppäin
6
Näyttöportti
7
OSD-sovelluksen aktivoiminen.
HDMI -portti
8
USB tyyppi-C -portti
9
Kuulokeliitäntä
10
11
12
Tämä portti tukee DisplayPort Alternate (DP Alt) -tilaa ja enintään 5 V / 3
A (15 W) virrran tuottoa. Se kantaa ainoastaan videosignaaleita eikä tue
datalähetystoimintoa.
USB 2.0 Type B Upstream -portti
USB Upstream -kaapelia varten.
⚠⚠Tärkeää
Paikanna pakkauksesta USB
Upstream -kaapeli ja liitä se
tietokoneeseen ja monitoriin. Kun
kaapeli on liitetty, monitorin USB
Type A Downstream -portit ovat
käyttövalmiita.
Monitoriin
Tietokoneeseen
USB 2.0 tyyppi A -portti
Virtaliitäntä
Näin pääset alkuun
9
Monitorin liittäminen tietokoneeseen
1. Kytke tietokone pois päältä.
2. Liitä videokaapeli monitorista tietokoneeseen.
3. Kokoa monitorin verkkolaite ja virtajohto. (Kuva A)
4. Liitä verkkolaite monitorin virtaliitäntään. (Kuva B)
5. Liitä virtajohto seinäpistorasiaan. (Kuva C)
6. Kytke monitori päälle. (Kuva D)
7. Käynnistä tietokone, sen jälkeen monitori havaitsee automaattisesti
signaalilähteen.
B
D
C
A
10
Näin pääset alkuun
OSD-asetus
Tämä luku tarjoaa sinulle olennaiset tiedot OSD:n asettamisesta.
⚠⚠Tärkeää
Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Navi Key (Navigointinäppäin)
Monitorissa on Navi Key (Navigointinäppäin), monisuuntainen ohjain, jonka avulla voi
navigoida kuvaruutua (OSD) -valikossa.
Ylös/Alas/Vasen/Oikea
∙∙ Toimintovalikkojen ja kohteiden valitseminen
∙∙ toiminnon arvojen säätäminen
∙∙ meneminen/poistuminen toimintovalikoista
Paina (OK):
∙∙ kuvaruutunäytön (OSD) käynnistäminen
∙∙ alivalikkoihin siirtyminen
∙∙ valinnan tai asetuksen vahvistaminen
Hot Key
∙∙ Käyttäjät voivat mennä Game Mode (Pelitila), Screen Assistance (Näyttöruudun
avustus), Alarm Clock (Herätyskello) ja Input Source (Tulolähde) toimintovalikkoihin
siirtämällä Navi Key (Navigointinäppäin) ylös, alas, vasemmalle tai oikealle, kun
OSD-valikko on toimeton.
∙∙ Käyttäjät voivat mukauttaa heidän omia Hot näppäimiä mennäkseen eri
toimintovalikkoihin.
OSD-asetus
11
OSD-valikot
Gaming (Pelaaminen)
1. tason valikko
Game Mode
(Pelitila)
2./3. tason valikko
User (Käyttäjä)
FPS
Racing (Kilpailut)
RTS
Night Vision
(Yökatselu)
RPG
OFF (POIS)
Normal (Normaali)
Strong (Voimakas)
Strongest (Voimakkain)
A.I.
12
OSD-valikot
Kuvaus
∙∙ Käyttäjät voivat säätää kaikkia
kohteita.
∙∙ Valitse ja esikatsele tilatehosteita
Ylös- tai Alas-painikkeilla.
∙∙ Paina OK-painiketta vahvistaaksesi
ja käyttääksesi tilatyyppiäsi.
∙∙ Tämä toiminto optimoi taustan
kirkkauden ja se on suositeltava
FPS-peleille.
1. tason valikko
Response Time
(Vasteaika)
2./3. tason valikko
Kuvaus
Fast (Nopea)
∙∙ Vasteaika näkyy himmennettynä,
kun MPRT on otettu käyttöön.
Normal (Normaali)
Fastest (Nopein)
MPRT
Refresh Rate
(Virkistystaajuus)
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
Location
(Sijainti)
Vasen ylä
Oikea ylä
Vasen ala
Oikea ala
OFF (POIS)
Mukauta
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää vasteaikaa
kaikissa tiloissa.
∙∙ Vasteaika on asetettava Nopeatilaan, kun MPRT otetaan pois
käytöstä.
∙∙ Oletus on POIS.
∙∙ MPRT (Motion Picture Response
Time) voidaan ottaa käyttöön
vaint Screen Refresh 85Hz tai
korkeammalla nopeudella .
∙∙ Kun MPRT on otettu, paneelin
vasteajan täytyy täyttää 1ms
MPRT:n.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
virkistystaajuutta kaikissa tiloissa.
∙∙ Oletusvirkistystaajuuden sijainti
on ylhäällä vasemmalla. Sijaintia
voi säätää OSD-valikossa.
Vahvista ja ota virkistystaajuuden
sijainti käyttöön painamalla OKpainiketta.
∙∙ Tämä monitori seuraa ja toimii
käyttöjärjestelmän esiasetetulla
näytön virkistystaajuudella.
OSD-valikot
13
1. tason valikko
Alarm Clock
(Herätyskello)
2./3. tason valikko
Location
(Sijainti)
Vasen ylä
Oikea ylä
Vasen ala
Oikea ala
OFF (POIS)
15:00
30:00
Mukauta
Kuvaus
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
herätyskelloa kaikissa tiloissa.
∙∙ Paina ajan asettamisen jälkeen
OK-painiketta aktivoidaksesi
ajastimen.
∙∙ Oletus-herätyskellon sijainti on
Vasen ylä. Käyttäjät voiva valita
oman sijainnin.
00:01 ~
99:59
45:00
Screen
Assistance
(Näyttöruudun
avustus)
60:00
None (Ei
mitään)
Icon
(Kuvake)
Position
(Sijainti)
Adaptive-Sync
(Mukautuva
synkronointi)
Reset
(Palautus)
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
näyttöruudun avustusta kaikissa
tiloissa.
∙∙ Näyttöruudun avustuksen oletus
on Ei mitään.
∙∙ Mukautuva synkronointi estää
näytön repeilyä.
∙∙ Näyttöportti tai HDMI on
oletuksena POIS ja ne voidaan
asettaa PÄÄLLE/POIS kaikissa
tiloissa, kaikissa resoluutioissa,
kaikilla tulolähteillä ja kaikilla
näyttöruudun virkistystaajuuksilla.
∙∙ MPRT otetaan pois käytöstä, kun
mukautuva synkronointi otetaan
käyttöön.
14
OSD-valikot
Professional (Ammattimainen)
1. tason
valikko
Pro Mode
(Puolesta-tila)
2. tason valikko
Kuvaus
User (Käyttäjä)
∙∙ Oletustila on Käyttäjä.
Anti-Blue
(Sinisen esto)
Movie (Elokuva)
Office (Toimisto)
Low Blue Light
(Matala Sininen
valo)
sRGB
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää kaikkia kohteita.
∙∙ Valitse ja esikatsele tilatehosteita Ylös- tai
Alas-painikkeilla.
∙∙ Paina OK-painiketta vahvistaaksesi ja
käyttääksesi tilatyyppiäsi.
∙∙ Matala Sininen valo suojaa silmiäsi
siniseltä valolta. Käyttöön otettuna Matala
Sininen valo säätää näytön värilämpötilan
keltaisemmaksi hehkuksi.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää Matalan Sinisen
valon kaikissa tiloissa.
HDCR
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Kun Pro-tilaksi on asetettu Sinisen esto,
Matala Sinisen valon käyttöönotto on pakko
ottaa käyttöön.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää HDCR:ää kaikissa
tiloissa.
∙∙ HDCR-parantaa kuvanlaatua
suurentamalla kuvien kontrastia.
∙∙ Kun HDCR on asetettu PÄÄLLE, Kirkkaus
näkyy himmennettynä.
MPRT
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ HDCR:tä ja MPRT:tä ei voida ottaa käyttöön
samanaikaisesti.
∙∙ Oletus on POIS.
∙∙ MPRT (Motion Picture Response Time)
voidaan ottaa käyttöön vaint Screen
Refresh 85Hz tai korkeammalla nopeudella
.
∙∙ Kun MPRT on otettu, paneelin vasteajan
täytyy täyttää 1ms MPRT:n.
OSD-valikot
15
1. tason
valikko
Image
Enhancement
(Kuvan
parannus)
2. tason valikko
Kuvaus
OFF (POIS)
∙∙ Kuvanparannus korostaa kuvan reunoja
niiden terävyyden parantamiseksi.
Weak (Heikko)
Medium
(Keskitaso)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää Kuvanparannusta
kaikissa tiloissa.
Strong
(Voimakas)
Strongest
(Voimakkain)
Image (Kuva)
1. tason
valikko
Brightness
(Kirkkaus)
Contrast
(Kontrasti)
2./3. tason valikko
Kuvaus
0-100
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
kirkkautta Käyttäjä-, RTS-,
RPG- ja Sinisen esto -tilassa.
∙∙ Kirkkaus näkyy
himmennettynä, kun MPRT tai
HDCR on otettu käyttöön.
0-100
Sharpness
(Terävyys)
0-5
Color
Temperature
(Värilämpötila)
Cool (Viileä)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
Kontrastia kaikissa tiloissa.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää
Terävyyttä kaikissa tiloissa.
∙∙ Terävyys parantaa kuvien
selkeyttä ja yksityiskohtia.
∙∙ Värilämpötilan oletus on
Normaali.
Normal (Normaali)
Warm (Lämmin)
Customization
(Mukauttaminen)
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
16
OSD-valikot
∙∙ Valitse ja esikatsele
tilatehosteita Ylös- tai Alaspainikkeilla.
∙∙ Paina OK-painiketta
vahvistaaksesi ja käyttääksesi
tilatyyppiäsi.
∙∙ Käyttäjät voivat
säätä Värilämpötilaa
Mukauttaminen-tilassa.
1. tason
valikko
Screen Size
(Näyttöruudun
koko)
2./3. tason valikko
Kuvaus
Auto (Automaattinen)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää Näytön
kokoa kaikissa tiloissa,
kaikilla kuvatarkkuuksilla
ja millä tahansa
virkistystaajuudella.
4:3
16:9
Input Source (Tulolähde)
1. tason
valikko
2. tason valikko
HDMI1
∙∙ Oletus on Automaattinen.
Kuvaus
∙∙ Käyttäjät voivat säätää Tulolähdettä kaikissa
tiloissa.
HDMI2
DP
Type C (Tyyppi C)
Auto Scan
(Automaattinen
haku)
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Käyttäjät voivat käyttää Navigointinäppäintä
valitakseen tulolähteen alla olevassa
tilassa:
• Kun “Automaattinen haku” oli asetettu
“POIS” ja monitori virransäästötilaan.
• Kun “Ei signaalia” -viestiruutu näytetään
monitorilla.
OSD-valikot
17
Navi Key (Navigointinäppäin)
1. tason valikko
Up / Down / Left
/ Right (Ylös /
Alas / Vasen /
Oikea)
2. tason valikko
OFF (POIS)
Brightness
(Kirkkaus)
Game Mode
(Pelitila)
Screen
Assistance
(Näyttöruudun
avustus)
Alarm Clock
(Herätyskello)
Input Source
(Tulolähde)
Refresh Rate
(Virkistystaajuus)
Info. On Screen
(näyttöruudulla)
18
OSD-valikot
Kuvaus
∙∙ Ylös-painikkeen oletus on Pelitila.
∙∙ Alas-painikkeen oletus on Näyttöavustus.
∙∙ Vasen-painikkeen oletus on Herätyskello.
∙∙ Oikea-painikkeen oletus on Tulolähde.
∙∙ Kaikkia Navigointinäppäin -kohteita voi
säätää OSD-valikolla.
Setting (Asetus)
1. tason valikko
Language (Kieli)
2. tason valikko
繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Kuvaus
∙∙ Kielen tehtaan oletusasetus on englanti.
∙∙ Käyttäjien on painettava OK-painiketta
kieliasetuksen vahvistamiseksi ja
käyttämiseksi.
∙∙ Kieli on itsenäinen asetus. Käyttäjän oma
kieliasetus ohittaa tehtaan oletuksen.
Kun käyttäjä asettaa Nollaa-valinnan
Kyllä-tilaan, kieltä ei muuteta.
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
Türkçe
Transparency
(Läpinäkyvyys)
OSD Time
Out (OSDaikakatkaisu)
RGB LED
Power Button
(Virtapainike)
(Lisää kieliä
tulossa pian)
0–5
∙∙ Käyttäjät voivat säätää Läpinäkyvyyttä
kaikissa tiloissa.
5–30 s
∙∙ Käyttäjät voivat säätää OSD:n
aikakatkaisua kaikissa tiloissa.
OFF (POIS)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää RGB LED -tilan
PÄÄLLE tai POIS.
ON (PÄÄLLÄ)
OFF (POIS)
Standby (Valmius)
∙∙ Oletus on PÄÄLLÄ.
∙∙ Kun on asetettu POIS (OFF) -tilaan,
käyttäjät voivat painaa virta-painiketta
monitorin sulkemiseksi.
∙∙ Kun on asetettu Valmius (Standby)
-tilaan, käyttäjät voivat painaa virtapainiketta laittaakseen paneelin ja
taustavalon pois päältä.
OSD-valikot
19
1. tason valikko
2. tason valikko
Info. On Screen
(näyttöruudulla)
OFF (POIS)
HDMI CEC
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
ON (PÄÄLLÄ)
Kuvaus
∙∙ Tiedot monitorin tilasta näytetään
näyttöruudun oikealla puolella.
∙∙ Käyttäjät voivat ottaa Tiedot käyttöön tai
pois käytöstä näyttöruudulla. Oletus on
POIS.
∙∙ Oletus on POIS.
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) tuet Sony PlayStation®,
Nintendo® Switch™, ja erilaiset audiovisuaaliset laitteet, jotka ovat CECkelpoisia.
∙∙ Jos HDMI CEC on asetettu ON-tilaan:
• Monitori käynnistyy automaattisesti,
kun CEC-laite on käynnistetty.
• CEC-laite menee virransäästötilaan,
kun monitori on sammutettu.
Reset (Palautus)
20
OSD-valikot
YES (KYLLÄ)
NO (EI)
• Kun Sony PlayStation® tai Nintendo®
Switch™ on liitetty, Peli- ja Pro-tila
asetetaan automaattisesti Käyttäjätilaan (Oletus) ja voidaan säätää
myöhemmin käyttäjälle mieleisiin
tiloihin.
∙∙ Käyttäjät voivat nollata ja palauttaa
asetukset alkuperäiseen OSD-oletukseen
missä tahansa tilassa.
Tekniset tiedot
Monitori
Optix MAG2742
Paneelityyppi
Litteä
Koko
Paneelityyppi
Resoluutio
Kuvasuhde
Kirkkaus (nittiä)
Brightness (Kirkkaus): USB
Tyyppi-C -virransyöttö
Kontrastisuhde
Refresh Rate (Virkistystaajuus)
Vasteaika
Tuloliittymä
I/O
Katsomiskulmat
DCI-P3*/ sRGB
Pintakäsittely
Näyttövärit
Näytön virtavalinnat
Virta-adapterin määritykset
Virtatulo
Virtalähtö
27 tuumaa
Optix MAG274R2
IPS
1920 x 1080 @165Hz
16:9
300 (tyyppi)
∙∙ 0~69%: 5 V / 3 A
∙∙ 70~89%: 5 V / 2A
∙∙ 90~100%: 5 V / 1A
1000:1
165Hz
1 ms (MPRT)
∙∙ HDMI x2
∙∙ DP x1
∙∙ USB Tyyppi-C (DP Alt -ila) x 1 (Enintään 5 V
/ 3A)
∙∙ Kuulokeliitäntä jakki x1
∙∙ USB 2.0 Tyyppi B x 1 (PC:stä monitoriin)
∙∙ USB 2.0 Tyyppi A x 2
178° (V) , 178° (P)
94% / 132%
Heijastuksenesto
1,07B (8 bittiä +FRC)
19,0V
3,42A
Malli: DA-65C19
100–240 V, 50–60 Hz, 1,6A
19,0V
3,42A
Tekniset tiedot
21
Monitori
Optix MAG2742
Säätö (Korkeus)
NA
0 - 100mm
NA
-90° - 90°
Säätö (Kallistus)
-5° - 20°
NA
Säätö (Kääntö)
Säätä (kierto)
Kensington-lukko
Kyllä
Optix MAG274R2
-75° - 75°
∙∙ Levytyyppi: 100 x 100 mm
∙∙ Ruuvityyppi: M4 x 10 mm
• Kierteen halkaisija: 4 mm
VESA-kiinnitys
• Kierteen syvyys: 0,7 mm
• Kierteen pituus: 10 mm
Mitat (L x K x S)
614,9 x 532,7 x
206,7 mm
7,1 kg (brutto)
8,7 kg (brutto)
4,33 kg (netto)
Paino
Ympäristö
614,9 x 451,4 x
225,2 mm
Käyttölämpötila
Muisti
∙∙ Lämpötila: 0–40 °C
∙∙ Kosteus: 20–90 %, kondensoitumaton
∙∙ Korkeus: 0 - 5 000 m
∙∙ Lämpötila: -20–60 °C
∙∙ Kosteus: 10–90 %, kondensoitumaton
* Perustuu CIE1976-testistandardeihin.
22
Tekniset tiedot
6,05 kg (netto)
Esiasetetut näyttötilat
Standard (Vakio)
Resoluutio
VGA
640x480
@ 60 Hz
@ 67Hz
@ 72Hz
Dos-tila
SVGA
720x480
720x576
800x600
@ 75Hz
@ 60 Hz
1024x768
SXGA
1280x1024
WXGA+
1440x900
Täysi HD
1920x1080
WSXGA+
1680x1050
480P
V
V
V
V
V
V
@ 60 Hz
V
@ 75Hz
V
@ 56Hz
@ 60 Hz
V
V
V
@ 70Hz
V
@ 60 Hz
V
@ 75Hz
V
@ 75Hz
V
@ 60 Hz
V
@ 60 Hz
@ 60 Hz
V
V
@ 120Hz
V
@ 165Hz
V
@ 144Hz
Videoajoitusresoluutio
HDMI
@ 50Hz
@ 72Hz
XGA
Optix MAG2742/ Optix
MAG274R2
V
V
576P
V
1080P
V
720P
1080P @120 Hz
V
V
DP/ tyyppi-C
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Esiasetetut näyttötilat
23
Vianetsintä
Virran LED-merkkivalo ei pala.
• Paina monitorin virtapainiketta uudelleen.
• Tarkista onko monitorin virtakaapeli liitetty oikein.
Ei kuvaa.
• Tarkista, onko tietokoneen näytönohjain asennettu oikein.
• Tarkista, onko tietokone ja monitori liitetty pistorasiaan ja kytketty päälle.
• Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
• Tietokone voi olla valmiustilassa. Paina mitä tahansa näppäintä aktivoidaksesi
monitorin.
Näytön kuva ei ole oikean kokoinen tai oikein keskitetty.
• Katso kohdasta Esiasetetut näyttötilat kuinka tietokone asetetaan tilaan, joka on
sopiva monitorin näytettäväksi.
Ei Plug & Play -ominaisuutta.
• Tarkista onko monitorin virtakaapeli liitetty oikein.
• Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
• Tarkista ovatko tietokone ja näytönohjain Plug & Play -yhteensopivia.
Kuvakkeet, fontti tai näyttö ovat epäselviä, sumeita tai niissä on
väriongelmia.
• Vältä video-jatkojohtojen käyttämistä.
• Säädä kirkkautta ja kontrastia.
• Säädä RGB-väriä tai viritä värilämpötilaa.
• Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
• Tarkista, onko signaalikaapelin liittimessä taipuneita nastoja.
Monitori alkaa välkkyä tai siinä näkyy aaltoilua.
• Muuta virkistystaajuus vastaamaan monitorin ominaisuuksia.
• Päivitä näytönohjaimen ohjaimet.
• Pidä monitori etäällä sähkölaitteista, jotka voivat aiheuttaa sähkömagneettista
häiriötä (EMI).
24
Vianetsintä
Turvallisuusohjeet
∙∙ Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi.
∙∙ Kaikki laitteessa ja käyttöohjeessa mainitut huomautukset ja varoitukset tulee
huomioida.
∙∙ Turvaudu huollossa ainoastaan pätevään henkilöstöön.
Virta
∙∙ Varmista, että virran jännite on turvarajojen sisäpuolella ja 100–240 V:n rajoissa,
ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan.
∙∙ Jos virtaa ei tule 3-nastaisella pistokkeella, älä poista kätöstä suojamaan nastaa
pistokkeesta. Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.
∙∙ Vahvista asennuspaikan virranjakojärjestelmän on tuotettava katkaisija, jonka
nimellisarvo on 120/240V, 20A (enintään).
∙∙ Irrota virtajohto virrankulutuksen vähentämiseksi aina pistorasiasta, jos laitetta ei
käytetä tiettynä aikana.
∙∙ Aseta virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa. Älä aseta mitään
virtajohdon päälle.
∙∙ Jos tämä laite ei tule adapterin kanssa, käytä vain MSI:n toimittamaa AC-adapteria,
joka on hyväksytty käyttöön tämän laitteen kanssa.
Akku
Ota huomioon erityiset varotoimet, jos tämä laite tulee akun kanssa.
∙∙ Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan virheellisesti. Korvaa vain valmistajan
suosittelemalla vastaavalla tai samalla tyypillä.
∙∙ Vältä akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin, tai akun mekaaninen
murskaaminen tai leikkaaminen, joka voi johtaa räjähdykseen.
∙∙ Vältä akun jättäminen äärimmäisen korkeaan lämpötilaan tai äärimmäisen
matalaan ympäristön paineeseen, joka voi johtaa räjähdykseen tai palavan nesteen
tai kaasun vuotoon.
∙∙ Älä niele akkua. Jos kolikko/painikekennoakku nielaistaan, se voi aiheuttaa vakavia
sisäisiä palovammoja ja voi johtaa kuolemaan. Pidä uudet ja käytetyt akut poissa
lasten ulottuvilta.
Euroopan unioni:
Paristoja, akkuja ja varaajia ei tule hävittää lajittelemattoman
kotitalousjätteen mukana. Käytä julkista keräysjärjestelmää niiden
palauttamiseen, kierrättämiseen tai hävittämiseen paikallisten säännösten
mukaisesti.
Taiwan:
廢電池請回收
Parempaa ympäristön suojelemista varten käytetyt paristot tulisi kerätä
erikseen kierrätykseen tai erityiseen hävitykseen.
Turvallisuusohjeet
25
Kalifornia, USA:
Nappiparisto saattaa sisältää perkloraattia ja vaatii erityisen käsittelyn,
kun se kierrätetään tai hävitetään Kaliforniassa.
Lisätietoja varten vieraile osoitteessa: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
Ympäristö
∙∙ Vähentääksesi lämmöstä riippuvien vammojen mahdollisuutta tai tietokoneen
ylikuumenemista, älä pane laitetta pehmeälle, epävakaalle pinnalle tai tuki sen
ilman tuulettimia.
∙∙ Käytä tätä laitetta vain kovalla, tasaisella ja vakaalla pinnalla.
∙∙ Estääksesi laitteen kaatumisen kiinnitä laite työpöydälle, seinälle tai kiinteään
esineeseen kaatumisen estävällä kiinnittimellä, joka auttaa tukemaan laitetta oikein
ja pitämään sen turvassa paikallaan.
∙∙ Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, pidä tämä laite etäällä kosteudesta ja
korkeasta lämpötilasta.
∙∙ Älä säilytä laitetta paikassa, jossa ei ole tuuletusta, tai jonka lämpötila on yli 60℃
tai alle -20℃, mikä voi.vahingoittaa laitetta.
∙∙ Maksimikäyttölämpötila on noin 40℃.
∙∙ Kun puhdistat laitteen, varmista, että irrotat pistokkeen pistorasiasta. Puhdista
laite pehmeällä liinalla, älä käytä teollisia kemikaaleja. Älä koskaan kaada laitteen
aukkoihin nestettä. Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai sähköisku.
∙∙ Pidä vahvasti magneettiset tai sähköiset esineet pois laitteen läheisyydestä.
∙∙ Anna seuraavassa kuvatuissa tilanteissa laite huoltohenkilöstön tarkastettavaksi:
• Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
• Laitteen sisään on päässyt nestettä.
• Laite on altistunut kosteudelle.
• Laite ei toimi oikein tai et saa laitetta toimimaan käyttöohjeessa kuvatun
mukaisesti.
• Laite on pudonnut ja vahingoittunut.
• Laitteessa on näkyviä murtumisen merkkejä.
26
Turvallisuusohjeet
TÜV Rheinland Certification
TÜV Rheinland Low Blue Light (Matalan sinisen valon)
sertifikaatti
Sininen valo on näyttänyt aiheuttavan silmien
väsymistä ja epämukavuutta. MSI tarjoaa nyt
monitoreja TÜV Rheinland Matalan sinisen valon
sertifioinnin kanssa varmistaakseen käytäjien
silmien mukavuuden ja hyvinvoinnin. Noudata alla
olevia ohjeita vähentääksesi oireita laajennetusta
altistuksesta näytttöruudulle ja siniselle valolle.
∙∙ Aseta kuvaruutu 20 – 28 tuumaa (50 – 70 cm) pois silmistäsi ja hiukan silmien tason
alle.
∙∙ Tietoisesti vilkuttaen silmiä silloin tällöin auttaa vähentämään silmien rasitusta
laajennetun kuvaruutuajan jälkeen.
∙∙ Pidä 20 minuutin taukoja 2 tunnin välein.
∙∙ Katso poispäin näytöltä ja katso etäistä esinettä vähintään 20 sekuntia taukojen
aikana.
∙∙ Tee venytyksiä kehon väsymyksen tai kivun lievittämiseksi taukojen aikana.
∙∙ Käytä Lukija/ Sinisen esto -tilaa tai käännä päälle valinnainen Matalan sinisen valon
toiminto.
TÜV Rheinland Flicker Free (välkymätön) sertifikaatti
∙∙ TÜV Rheinland on testannut tämän tuotteen
varmistaakseen, aiheuttaako näyttö näkyvää ja
näkymätöntä välkkymistä ihmissilmälle ja rasittaa
siten käyttäjien silmiä.
∙∙ TÜV Rheinland on määritellyt testiluettelon, jossa
esitetään vähimmäisstandardit eri taajuusalueilla.
Testiluettelo perustuu kansainvälisesti
sovellettaviin tai teollisuudessa yleisiin standardeihin ja ylittää nämä vaatimukset.
∙∙ Tuote on testattu laboratoriossa näiden kriteerioiden mukaisesti.
∙∙ Avainsana ”Flicker Free (Välkkymätön)” vahvistaa, että laitteessa ei ole tässä
standardissa määriteltyä näkyvää ja näkymätöntä välkkymistä alueella 0 - 3000 Hz
erilaisissa kirkkausasetuksissa.
∙∙ Näyttö ei tue Flicker Free (Välkkymätön) -toimintoa, kun Anti Motion Blur
(Liikesumeuden esto)/MPRT on käytössä. (Anti Motion Blur (Liikesumeuden esto)/
MPRT:n saatavuus vaihtelee tuotteittain.)
TÜV Rheinland Certification
27
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia
CE-vaatimustenmukaisuus
Tämä laite on sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskevan,
Neuvoston jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
direktiivin (2014/30/EU), Matalajännitedirektiivin (2014/35/EU),
ErP-direktiivin (2009/125/EC) ja RoHS-direktiivin (2011/65/EU)
vaatimusten mukaisia. Tämä tuote on testattu ja sen on havaittu olevan niiden
informaatiotekniikkalaitteita koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukainen,
jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva lausunto
Tämä laite on testattu ja sen on havaittu täyttävän Class B -luokan
digitaalisen laitteen rajat FCC:n määräysten osan 15 mukaisesti. Nämä
raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa
ympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa
radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden
mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle.
Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai
television vastaanottamiseen. Jos laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja,
opastetaan laitteen käyttäjää ryhtymään seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi:
∙∙ Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon.
∙∙ Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
∙∙ Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty.
∙∙ Pyydä apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- ja tv-asentajalta.
Huomautus 1
Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän
valtuudet käyttää tätä laitetta.
Huomautus 2
Suojattuja liitäntäjohtoja ja AC-virtajohtoa on käytettävä sallittujen
häiriönpäästörajojen puitteissa.
Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:
1. tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
2. tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö,
joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa.
28
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia
WEEE-lausunto
Euroopan unionin (EU) sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
direktiivin 2012/19/EU mukaisesti “sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei
saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai
elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden
käyttöiän päättyessä.
Kemikaaliyhdisteiden tiedot
Kemikaaliyhdisteasetusten, kuten EU:n REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EY) nro 1907/2006), mukaisesti MSI kertoo tietoja tuotteissa olevista
kemikaaliyhdisteistä osoitteessa:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Vihreän tuotteen ominaisuudet
∙∙ Pienentynyt energiankulutus käytössä ja valmiustilassa
∙∙ Ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden rajoitettu käyttö
∙∙ Helposti purettavissa ja kierrätettävissä
∙∙ Luonnonvarojen pienentynyt käyttö kierrätystä rohkaisemalla
∙∙ Pidentynyt tuotteen elinkaari helppojen päivitysten avulla
∙∙ Vähentynyt kiinteän jätteen tuotanto takaisinottokäytännön ansiosta
Ympäristöpolitiikka
∙∙ Tuote on suunniteltu mahdollistamaan osien uudelleen käytön ja
kierrätyksen, jolloin laitetta ei tarvitse heittää pois sen käyttöiän
päätyttyä.
∙∙ Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun paikalliseen
keräyspisteeseen käyttöiän lopun saavuttaneiden tuotteiden
kierrättämiseksi ja hävittämiseksi.
∙∙ Vieraile MSI:n web-sivustolla paikallistaaksesi lähimmän jakelijan, jolta saat
lisätietoja kierrätyksestä.
∙∙ Käyttäjät voivat myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteessa gpcontdev@
msi.com saadakseen lisätietoja MSI-tuotteiden oikeasta hävittämisestä,
takaisinotosta, kierrätyksestä ja hajottamisesta.
Varoitus!
Näytön liikakatselu vaikuttaa näköön.
Suositukset:
1. Pidä aina 10 minuutin tauko 30 minuutin ruutuajan jälkeen.
2. Alle 2-vuotiaille lapsille ei tule antaa ruutuaikaa. 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille
lapsille ruutuaika tulee rajoittaa alle tuntiin päivässä.
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia
29
Tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitus
Tekijänoikeudet © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Käytetty MSIlogo on Micro-Star Int’l Co., Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut merkit ja
mainitut nimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä. Mitään takuuta tietojen
tarkkuudesta tai täydellisyydestä ei anneta suoraan tai epäsuorasti. MSI pidättää
oikeuden tehdä muutoksia tähän asiakirjaan ilman edeltävää ilmoitusta.
Tekninen tuki
Jos tuotteessa ilmenee ongelma, jota et saa ratkaistuksi ohjekirjan avulla, ota yhteyttä
ostopaikkaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Vaihtoehtoisesti siirry osoitteeseen
https://www.msi.com/support/ saadaksesi lisäopastusta.
30
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement