Dell B1160w Wireless Mono Laser Printer electronics accessory User's Guide

Add to my manuals
172 Pages

advertisement

Dell B1160w Wireless Mono Laser Printer electronics accessory User's Guide | Manualzz

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

AVANCERET

Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret konfiguration, betjening og fejlfinding i forskellige OS-miljøer.

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og lande.

Dell B1160

Dell B1160w

GRUNDLÆGGENDE

1. Introduktion

Nøglefordele

Funktioner pr. model

Nyttigt at vide

Om denne brugerhåndbog

Sikkerhedsoplysninger

Oversigt over maskinen

Oversigt over kontrolpanelet

Tænde for maskinen

Installere driveren lokalt

Geninstallere driveren

9

15

17

19

7

8

4

6

20

22

Tilgængelige forbrugsstoffer

Opbevaring af tonerpatronen

Fordele toner

Udskifte tonerpatronen

Rengøre maskinen 44

Tip til flytning og opbevaring af maskinen 48

38

39

41

42

4. Fejlfinding

Tip til at undgå papirstop

Mangler papir, fejlløsning

Udbedre papirstop

Om statusindikatoren

50

51

52

55

2. Om den grundlæggende brug

Udskrivning af en testside

Medier og bakke

Grundlæggende udskrivning

24

25

33

5. Appendiks

Specifikationer

Dell teknisk supportpolitik

Kontakt Dell

Politik for garanti og refunderinger

Copyright

58

67

68

69

70

3. Vedligeholdelse

Bestille forbrugsstoffer og tilbehør 37

2

1. Introduktion

Dette kapitel indeholder den information, du har behov for, for at bruge maskinen.

• Nøglefordele

• Funktioner pr. model

• Nyttigt at vide

• Om denne brugerhåndbog

• Sikkerhedsoplysninger

• Oversigt over maskinen

• Oversigt over kontrolpanelet

• Tænde for maskinen

• Installere driveren lokalt

• Geninstallere driveren

9

15

17

19

20

22

7

8

4

6

Nøglefordele

Miljøvenlig Bekvemmelighed

• Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark for at spare papir (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 116).

• Du kan spare papir ved at udskrive på begge sider af papiret (manuel

dobbeltsidet udskrivning) (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 116).

• For at bruge mindre strøm sparer denne maskine strøm ved at nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives.

• Dell Printer Manager og Status for Dell-printer er programmer, der overvåger og informerer dig om printerens status og gør dig i stand til

at brugerdefinere maskinens indstillinger (se "Brug af Dell Printer

Manager" på side 131).

• Du kan få adgang til Dell support på www.dell.com

eller support.dell.com

. Vælg dit område på siden VELKOMMEN TIL DELL

SUPPORT og udfyld de anmodede oplysninger for at få adgang til hjælpeværktøjerne og -oplysningerne.

Udskrive i enestående kvalitet og med høj hastighed

Understøttelse af flere typer funktionalitet og programmer

• Du kan udskrive med en opløsning på op til 1200 x 1200 dpi effektivt output.

• Hurtig udskrivning efter behov.

- Ved udskrivning på en enkelt side udskrives der 20 sider pr. minut

(A4) eller 21 sider pr. minut (Letter).

• Understøtter forskellige papirstørrelser (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 60).

• Udskrive vandmærke: Du kan tilpasse dine dokumenter med ord som

f.eks. ”Fortroligt” (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 116).

Nøglefordele

• Udskrive plakater: Teksten og billederne på hver side i dokumentet forstørres og udskrives på tværs af flere papirark og kan derefter tapes

sammen for at udgøre en plakat (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 116).

• Du kan udskrive med forskellige operativsystemer (se "Systemkrav" på side 63).

• Maskinen er udstyret med et USB-interface.

Understøtter forskellige metoder til indstilling af trådløst netværk

• Brug af WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup™)

- Du kan nemt oprette forbindelse til et netværk ved hjælp af WPSknappen på maskinen og adgangspunktet (en trådløs router).

• Brug af USB-kablet

- Du kan oprette forbindelse og indstille forskellige indstillinger for trådløse netværk ved hjælp af et USB-kabel.

• Anvendelse af Wi-Fi Direct

- Det er praktisk at udskrive fra din mobilenhed ved hjælp af Wi-Fi eller

Wi-Fi Direct-funktionen.

Se "Introduktion til metoder til trådløs opsætning" på side 88.

Funktioner pr. model

Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model eller land.

Operativsystem

Operativsystem

Windows

Mac OS

Linux

( ● : Medfølger, tom: ikke til rådighed)

B1160

Software

B1160w

Software

SPL-printerdriver

XPS-printerdriver

Dell Printer Manager

Embedded Web Service

Værktøj til bestilling af Dellforbrugsstoffer

B1160

B1160w

Software

Status for Dell-printer

Værktøj til firmwareopdatering

( ● : Medfølger, tom: ikke til rådighed)

B1160

Variationsfunktion

Funktioner

USB 2.0 med høj hastighed

Netværksinterface 802.11b/g/n trådløst LAN

IPv6

WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Manuel duplex (2 sidet) udskrivning

(

: Medfølger, tom: ikke til rådighed)

B1160

B1160w

B1160w

Nyttigt at vide

Hvor kan jeg hente maskinens driver?

• Besøg www.support.dell.com

for at downloade den nyeste printerdriver og installer den på dit system.

Hvor kan jeg købe tilbehør eller forbrugsstoffer?

• Spørg hos en Dell-distributør eller din forhandler.

• Besøg www.support.dell.com

. Vælg dit land/område for at få vist serviceinformationen for produktet.

Statusindikatoren blinker eller lyser hele tiden.

• Sluk printeren, og tænd den igen.

• Kontroller betydningen af LED-indikatorerne i denne manual, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet (se

"Om statusindikatoren" på side 55).

Der er opstået papirstop.

• Åbn og luk det øverste dæksel (se "Set forfra" på side 16).

• Læs denne manuals instruktioner for at fjerne fastklemt papir, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet (se

"Udbedre papirstop" på side 52).

Udskrifterne er slørede.

• Tonerniveauet kan være lavt eller ujævnt. Ryst tonerpatronen.

• Prøv en anden indstilling for udskriftsopløsning.

• Udskift tonerpatronen.

Maskinen udskriver ikke.

• Åbn printerkøen, og fjern dokumentet fra listen (se

"Annullere et udskriftsjob" på side 34).

• Fjern driveren, og installer den igen (se "Installere driveren lokalt" på side 20).

• Vælg din maskine som standardmaskine i Windows.

Om denne brugerhåndbog

Denne brugerhåndbog indeholder information om maskinens grundlæggende funktioner samt en detaljeret beskrivelse af de enkelte trin i forbindelse med anvendelsen af maskinen.

• Læs sikkerhedsoplysningerne inden brug af maskinen.

• Se kapitlet om fejlfinding, hvis du har problemer med at bruge maskinen.

• Termer, der benyttes i denne brugerhåndbog, er forklaret i ordlisten.

• Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være forskellige fra din maskine afhængigt af maskinens tilbehør eller den model, du har købt.

• Skærmbillederne i denne brugerhåndbog afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af maskinens firmware-/driverversion.

• Procedurerne i denne brugerhåndbog er hovedsageligt baseret på

Windows 7.

2

Generelle ikoner

Ikon Tekst Beskrivelse

Forsigtig

Giver brugere oplysninger om beskyttelse af maskinen mod mulige mekaniske skader eller fejlfunktion.

Bemærk

Angiver yderligere oplysninger om eller detaljerede specifikationer for maskinens funktioner og egenskaber.

1

Konventioner

Nogle udtryk i brugerhåndbogen fungerer som synonymer som beskrevet nedenfor:

• Dokument betyder det samme som original.

• Papir er synonymt med medie eller udskriftsmedie.

• Med maskine menes printer eller MFP (printer og scanner).

1. Introduktion 8

Sikkerhedsoplysninger

Disse advarsler og forholdsregler er medtaget for at forhindre skader på dig og andre, samt for at undgå potentiel beskadigelse af maskinen. Du skal læse og forstå alle disse instruktioner, inden du bruger maskinen. Når du har læst dette afsnit, skal du opbevare det et sikkert sted til fremtidig reference.

4

Driftsmiljø

Advarsel

3

Vigtige sikkerhedssymboler

Forklaring af ikoner og tegn anvendt i dette kapitel

Advarsel

Farer eller usikre rutiner, som kan medføre risiko for alvorlig personskade eller dødsfald.

Forsigtig

Farer eller usikre rutiner, som kan medføre mindre person- eller tingsskade.

Forsøg ikke.

Brug ikke, hvis netledningen er beskadiget, eller hvis stikkontakten ikke er jordforbundet.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Placer ikke noget oven på maskinen (vand, små metalgenstande eller tunge genstande, lysestager, tændte cigaretter osv.).

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

• Hvis maskinen overophedes, udsender den røg, mærkelige lyde eller en ubehagelig lugt. Sluk straks for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten.

• Brugeren skal kunne få adgang til stikkontakten i tilfælde af nødsituationer, der kan kræve, at brugeren tager stikket ud af stikkontakten.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Bøj ikke, og anbring ikke tunge genstande på netledningen.

Hvis der trædes på eller anbringes en tung genstand på netledningen, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

1. Introduktion 9

Sikkerhedsoplysninger

Fjern ikke stikket ved at trække i ledningen, og rør ikke stikket med våde hænder.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Forsigtig

Pas på, at kæledyr ikke tygger på vekselstrømsledningen eller ledningerne til telefon eller pc.

Dette kan resultere i, at dit kæledyr bliver udsat for elektrisk stød eller brand, og/eller at det bliver såret.

5

Betjeningsmåde

Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr eller i perioder, hvor maskinen ikke bruges.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Vær forsigtig. Området, hvor udskrifterne sendes ud, er varmt.

Det kan medføre forbrændinger.

Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen har været tabt, eller kabinettet ser ud til at være beskadiget.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen ikke fungerer korrekt, efter at disse instruktioner er fulgt.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Forsøg ikke at tvinge stikket ind, hvis det ikke nemt går ind i stikkontakten.

Tilkald en elektriker, som kan ændre stikkontakten, da der ellers er risiko for elektrisk stød.

Forsigtig

Træk ikke papiret ud under udskrivningen.

Det kan beskadige maskinen.

Pas på ikke at få hænderne ind mellem maskinen og papirbakken.

Du kan komme til skade.

Denne maskine får strøm via netledningen.

Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke for strømforsyningen.

Vær forsigtig, når du udskifter eller fjerner fastklemt papir.

Nyt papir har skarpe kanter og kan medføre smertefulde snitsår.

1. Introduktion 10

Sikkerhedsoplysninger

Området, hvor papiret udsendes, kan blive meget varmt, når du udskrives store mængder. Lad ikke børn røre området.

Det kan medføre forbrændinger.

Brug ikke en pincet eller skarpe metalgenstande, når du fjerner fastklemt papir.

Det kan beskadige maskinen.

Sørg for, at der ikke ligger for mange udskrifter i papirudbakken.

Det kan beskadige maskinen.

Bloker ikke for, og skub ikke genstande ind i ventilationsåbningerne.

Det kan øge temperaturen i komponenterne og forårsage beskadigelse eller brand.

Anvendelse af kontrolfunktioner eller justering eller udførelse af procedurer, der ikke er angivet i denne manual, kan resultere i farlig bestråling.

6

Installation/flytning

Advarsel

Anbring ikke maskinen et støvet eller fugtigt sted eller et sted med vandudslip.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

1. Introduktion 11

Sikkerhedsoplysninger

Forsigtig

Sluk maskinen og fjern alle kabler, inden den flyttes.

Oplysningerne herunder er kun forslag baseret på enhedernes vægt. Hvis du har en lidelse, der betyder, at du ikke må løfte, skal du undlade at løfte maskinen. Spørg efter hjælp, og vær altid et passende antal mennesker til sikkert at løfte maskinen.

Løft derefter maskinen:

• Hvis maskinen vejer under 20 kg, kan den løftes af en enkelt person.

• Hvis maskinen vejer 20-40 kg, skal den løftes af to personer.

• Hvis maskinen vejer mere end 40 kg, skal den løftes af fire eller flere personer.

Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller tingsskade.

Undlad at placere maskinen på en ustabil flade.

Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller tingsskade.

Brug kun en telefonledning af typen 26 AWG a

eller større.

Ellers kan det beskadige maskinen.

Brug af hensyn til sikkerheden den strømledning, der fulgte med maskinen. Hvis du bruger en ledning på over 2 meter til en maskine på 110 V, skal den være 16 AWG eller kraftigere.

Ellers kan den beskadige maskinen og medføre elektrisk stød eller brand.

Sørg for at stikket sættes i en jordet stikkontakt.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes.

Det kan forringe ydeevnen og medføre elektrisk stød eller brand.

Tildæk ikke maskinen, og anbring den ikke et lufttæt sted, f.eks. et skab.

Hvis maskinen ikke ventileres tilstrækkeligt, kan der opstå brand.

Maskinen skal tilsluttes en strømkilde med en strømstyrke som angivet på mærkaten.

Kontakt elselskabet, hvis du er i tvivl om strømstyrken.

a. AWG: Amerikansk trådkalibermål

1. Introduktion 12

Sikkerhedsoplysninger

7

Vedligeholdelse/kontrol

Forsigtig

Tag dette produkt ud af stikkontakten inden indvendig rengøring af maskinen. Rengør ikke maskinen med benzen, fortynder eller alkohol. Sprøjt ikke vand direkte ind i maskinen.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Benyt ikke maskinen, mens du arbejder inde i maskinen for at skifte forbrugsstoffer eller rengøre den indvendigt.

Du kan komme til skade.

Hold rengøringsmidler uden for børns rækkevidde.

Børn kan komme til skade.

• Fjern ikke dæksler eller skærme, der er fastgjort med skruer.

• Fikseringsenheder må kun repareres af en certificeret servicetekniker. Reparationer foretaget af ikkecertificerede teknikere kan medføre brand eller elektrisk stød.

• Printeren må kun repareres af en Dell-serviceteknikker.

Følg brugerhåndbog, der fulgte med maskinen, når den skal rengøres og bruges.

Ellers kan du beskadige maskinen.

Sørg for, at strømledningen og stikkets kontaktflader er fri for støv eller vand.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

8

Anvendelse af forbrugsstoffer

Adskil, reparer eller ombyg ikke selv maskinen.

Det kan beskadige maskinen. Tilkald en certificeret tekniker, hvis maskinen skal repareres.

Forsigtig

Skil ikke tonerpatronen ad.

Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.

1. Introduktion 13

Sikkerhedsoplysninger

Brænd ikke forbrugsstoffer, f.eks. tonerpatroner eller fikseringsenheder.

Dette kan medføre eksplosion eller en ukontrollerbar brand.

Hold forbrugsstoffer som f.eks. tonerpatroner uden for børns rækkevidde.

Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.

Pas på ikke at få tonerstøv på kroppen eller tøjet, når du skifter tonerpatron eller fjerner fastklemt papir.

Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.

Hvis du får toner på tøjet, skal du ikke bruge varmt vand til at vaske det.

Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.

Brug koldt vand.

Brug af genbrugsforbrugsstoffer, f.eks. toner, kan beskadige maskinen.

I tilfælde af skade, som skyldes brug af genanvendte forbrugsstoffer, opkræves et servicegebyr.

1. Introduktion 14

Oversigt over maskinen

9

Tilbehør

Strømkabel Lyninstallationsvejledning

Outputstabler a

Software-cd b USB-kabel (kun B1160w)

Diverse tilbehør c a. Se lyninstallationsvejledningen, hvis du vil vide, hvordan man sætter outputstableren fast på maskinen.

b. Software-cd'en indeholder printerdriverne, softwareprogrammerne og brugerhåndbogen.

c. Diverse tilbehør, der følger med maskinen, kan variere alt efter det land, hvor du har købt maskinen, og den specifikke model.

1. Introduktion 15

Oversigt over maskinen

10

Set forfra

• Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model.

• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,

afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 6).

11

Set bagfra

• Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model.

• Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige,

afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 6).

4

5

1 Kontrolpanel

2 Bakkehåndtag

3 Bakke

4 Udbakke

2

3

5 Udskriftsstøtte

6 Topdæksel

7 Tonerpatron

1

2

1 USB-port

2 Strømindgang

1. Introduktion 16

Oversigt over kontrolpanelet

Dette kontrolpanel afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model. Der er forskellige typer kontrolpaneler.

3 WPS (kun

B1160w)

Konfigurerer nemt den trådløse netværksforbindelse uden en computer (se

"Konfiguration af trådløst netværk" på side 87).

• Udskriver konfigurationsark

- Tryk på, og hold denne knap nede i ca. 10 sekunder, indtil den grønne indikator blinker langsomt, og slip den derefter.

• Udskriver forbrugerstofinfo/fejlrapport

- Tryk på, og hold denne knap nede i ca. 15 sekunder, indtil den grønne indikator lyser, og slip den derefter.

• Udskriver brugerhåndbog

- Tryk på denne knap, hver gang du indfører et ark papir i bakken, hvis du har valgt

Manuel indføring som Kilde i denne printerdriver.

1

2

Tonerindik ator

Viser status for toneren (se "Statusindikator" på side 55).

Statusindi kator

Viser maskinens status (se "Statusindikator" på side 55).

1. Introduktion 17

Oversigt over kontrolpanelet

3

4

Info (kun

B1160)

Tænd/ sluk/

Annuller

• Udskriver konfigurationsark

- Tryk på, og hold denne knap nede i ca. 10 sekunder, indtil den grønne indikator blinker langsomt, og slip den derefter.

• Udskriver forbrugerstofinfo/fejlrapport

- Tryk på, og hold denne knap nede i ca. 15 sekunder, indtil den grønne indikator lyser, og slip den derefter.

• Udskriver brugerhåndbog

- Tryk på denne knap, hver gang du indfører et ark papir i bakken, hvis du har valgt

Manuel indføring som Kilde i denne printerdriver.

• Du kan også tænde eller vække maskinen fra dvaletilstand ved at trykke på denne knap.

• Afbryder en igangværende handling

1. Introduktion 18

Tænde for maskinen

1 Tilslut først maskinen til strømstikket.

2

1

2 Tryk på knappen (tænd/sluk/annuller) på kontrolpanelet.

Hvis du vil slukke for strømmen, skal du trykke på knappen (tænd/sluk/annuller) på kontrolpanelet.

1. Introduktion 19

Installere driveren lokalt

En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren via kablet.

• Hvis du anvender Macintosh eller Linux, henvises der til

"Softwareinstallation" på side 73.

• Installationsvinduet, der vises i denne Br'ugerhåndbog , kan være anderledes på den maskine og den brugergrænseflade, som du anvender.

• Hvis du vælger Brugerdefineret installation , kan du vælge de programmer, du vil installere.

• Brug ikke et USB-kabel, der er længere end 3 meter.

12

Windows

1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

Hvis ” Guiden Ny hardware fundet ” vises under installationsproceduren, skal du klikke på Annuller og lukke vinduet.

2 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

Software-cd’en bør starte automatisk, og et installationsvindue

åbnes.

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start > Alle programmer > Tilbehør > Kør .

X:\ Setup.exe

, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK .

3 Vælg Næste .

Printerdriverinstallationsvinduet, der vises i denne brugerhåndbog, kan være anderledes på den printer, som du anvender.

1. Introduktion 20

Installere driveren lokalt

4 Vælg Slut printeren til computeren ved hjælp af USB-kablet . Klik på Næste .

Printerdriverinstallationsvinduet, der vises i denne brugerhåndbog, kan være anderledes på den printer, som du anvender.

5 Fuldfør installationaprocessen ved at følge vejledningen i installationsvinduet.

1. Introduktion 21

Geninstallere driveren

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du gøre følgende for at geninstallere driveren.

13

Windows

1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

2 I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle programmer

> Dell > Dell Printers > navnet på din printerdriver >

Vedligeholdelse .

3 Vælg Reparer og klik på Næste .

4 Følg vejledningen i vinduet Reparer.

5 Indsæt software-cd'en i dit cd-rom-drev, og installer driveren igen

(se "Installere driveren lokalt" på side 20).

1. Introduktion 22

2. Om den grundlæggende brug

Når installationen af maskinen er fuldført, kan det være en god ide at angive de indstillinger, der skal bruges som standard. Se næste afsnit, hvis du vil angive eller ændre værdier. Dette kapitel indeholder oplysninger om den overordnede menustruktur og de grundlæggende konfigurationsindstillinger.

• Udskrivning af en testside

• Medier og bakke

• Grundlæggende udskrivning

24

25

33

Udskrivning af en testside

Udskriv en testside for at sikrer at printeren fungerer korrekt.

Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.

Sådan udskriver du en testside:

1 Åbn det dokument, du vil udskrive.

2 Vælg Udskriv i menuen Filer.

3 Vælg din maskine på listen Vælg printer .

4 Klik på Egenskaber eller Indstillinger .

5 Klik på fanen Dell > Testside .

2. Om den grundlæggende brug 24

Medier og bakke

I dette kapitel beskrives det, hvordan du lægger udskriftsmedier i maskinen.

• Brug af udskriftsmedier, der ikke overholder disse specifikationer, kan medføre problemer og kræve reparationer. Reparationer af denne type er ikke omfattet Dell s garantier eller serviceaftaler.

• Sørg for, at du ikke bruger inkjetfotopapir sammen med denne maskine. Det kan beskadige maskinen.

• Brug af brændbare udskriftsmedier kan medføre brand.

• Brug udvalgte udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 60).

Brug af brændbare medier eller fremmede materialer, der efterlades i printeren, kan medføre overophedning af enheden, og i sjældne tilfælde kan det medføre brand.

1

Bakkeoversigt

Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyret.

2

1

1 Papirbreddestyr

2 Bakke

Hvis du ikke justerer papirstyret, kan der opstå papirregistrering, skævvridning af billeder eller papirstop.

2. Om den grundlæggende brug 25

Medier og bakke

2

Ilægning af papir i bakken

Hvis papirbakken er tom, eller der er opstået papirstop, skal du åbne og lukke det øverste dæksel for et genoptage udskrivningen, når du har

løst problemet (se "Mangler papir, fejlløsning" på side 51 eller "Udbedre papirstop" på side 52).

1 Åbn bakken. Juster bakkens størrelse til det medie, du lægger i (se

"Bakkeoversigt" på side 25).

2 Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, inden papirerne lægges i bakken.

3 Læg papiret med den side, der skal udskrives på, opad, og åbn udbakken.

2

1

2

1

2. Om den grundlæggende brug 26

Medier og bakke

4 Klem breddepapirstyret og skub det til kanten af papirstakken, uden at den bøjes.

• Vær opmærksom på ikke at skubbe papirbreddestyret for langt ind, så mediet bøjes.

• Brug ikke papir, der er krøllet i indsætningsretningen, da det kan forårsage papirstop eller krølle papiret.

• Hvis du ikke justerer breddestyret, kan det forårsage papirstop.

5 Når du udskriver et dokument, skal du angive papirtypen og -

størrelsen for bakken (se "Indstilling af papirformat og -type" på side

32).

Indstillinger, der foretages via maskinens driver, tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.

a Hvis du vil udskrive fra et program, skal du åbne programmet og dets udskrivningsmenu.

b Åbn Udskriftsindstillinger

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side

34).

c Tryk på fanen Papir under Udskriftsindstillinger , og vælg en passende papirtype.

Hvis du f.eks. vil udskrive en etikette, skal du indstille papirtypen til

Etiketter .

d Vælg Autovalg (eller Manuel indføring ) under papirkilden, og tryk på OK .

e Start udskrivningen fra programmet.

2. Om den grundlæggende brug 27

Medier og bakke

3

Manuel arkindføring i bakken

Bakken kan håndtere specielle størrelser og typer af udskriftsmateriale,

f.eks. postkort, notekort og konvolutter, i maskinen (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 60).

Tip til brug af den manuelle arkføder

• Læg kun udskriftsmedier af samme type, størrelse og vægt i bakken ad gangen.

• Hvis du vælger Papir > Kilde > Manuel indføring som papirkilde i dit softwareprogram, skal du trykke på knappen (Info) eller

(WPS), hver gang du udskriver en side, og kun ilægge én type, størrelse og vægt af et printmedie ad gangen på den manuelle bakke.

• Undgå papirstop ved at undlade at lægge mere papir i under udskrivning, mens der stadig er papir i den manuelle bakke.

• Udskriftsmedier lægges midt i den manuelle arkføder med forsiden opad og vendes, så de føres ind i printeren på den korte led.

• Læg kun tilgængeligt papir i for at sikre udskriftskvaliteten og undgå

papirstop (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 60).

• Ret krøllede postkort, konvolutter og etiketter ud, før du lægger dem i den manuelle arkføder.

• Følg vejledningen til ilægning ved udskrivning af specialmedier (se

"Udskrive på specialmedier" på side 29).

• Når maskinen er i strømsparetilstand, indføres papiret ikke via den manuelle arkføder. Væk maskinen ved at trykke på tænd/slukknappen, inden du bruger den manuelle arkføder.

2. Om den grundlæggende brug 28

Medier og bakke

4

Udskrive på specialmedier

Tabellen nedenfor viser de tilgængelige medier til hver bakke.

Medietyperne er vist i Udskriftsindstillinger . For at opnå den bedste udskriftskvalitet skal du i vinduet Udskriftsindstillinger vælge den korrekte medietype i fanen Papir > Papirtype

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

Hvis du f.eks. vil udskrive på etiketter, skal du vælge Etiketter som

Papirtype .

Vi anbefaler, at du indfører ét ark ad gangen, når du bruger

specialmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 60).

For oplysninger om papirvægt se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 60.

Typer

Karton

Etiketter

Konvolut

Fortrykt

Bomuld

Genbrugt

Arkivpapir a. Tilgængelige papirtyper til den manuelle indføringsbakke.

Bakke a

(

: Understøttet)

Konvolut

Når du udskriver på konvolutter, afhænger udskriftskvaliteten af konvolutternes kvalitet.

Almindeligt

Tykt papir

Tyndt papir

Bond-papir

Farve

Typer Bakke a

2. Om den grundlæggende brug 29

Medier og bakke

Når du udskriver en kuvert, skal du placere den som vist i nedenstående figur.

• Brug kun kvalitetskonvolutter med skarpe og helt pressede kanter.

• Brug ikke konvolutter med frimærker.

• Brug ikke konvolutter med lukkeanordninger, ruder, belægninger, selvklæbende lukning eller andre syntetiske materialer.

• Brug ikke beskadigede konvolutter eller konvolutter af dårlig kvalitet.

• Kontrollér, at sammenføjningerne i begge konvoluttens ender når helt ud til konvoluttens hjørner.

1 2

Hvis du vælger Konvolut i vinduet Udskriftsindstillinger , med det udskrevne billede let slettes, skal du vælge Tyk konvolut og prøve at udskrive igen. Dette kan dog frembringe en del støj, når der udskrives.

• Ved valg af konvolutter skal du tage følgende faktorer i betragtning:

Vægt: må ikke overstige 90 g/m

2

, da der ellers kan opstå papirstop.

Udformning: skal ligge fladt uden at bøje mere end 6 mm og må ikke indeholde indespærret luft.

Tilstand: må ikke være rynkede, hakkede eller på anden måde beskadiget.

Temperatur: skal kunne klare den varme og det tryk, der opstår i maskinen.

1 Acceptabelt

2 Uacceptabelt

• Konvolutter med en klæbestrimmel, der skal pilles af, eller med mere end én flap, der foldes hen over forseglingen, skal benytte klæbemidler, som kan holde til maskinens fikseringstemperatur (ca. 170 °C) i 0,1 sekund. Ekstra flapper og strimler kan betyde, at konvolutten krøller, bukker eller sætter sig fast, og i værste fald kan det beskadige fikseringsenheden.

• Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis margenerne ikke placeres tættere end 15 mm på konvoluttens kanter.

• Undgå at udskrive i det område, hvor konvoluttens sammenføjninger mødes.

2. Om den grundlæggende brug 30

Medier og bakke

Etiketter

Brug kun etiketter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen ikke beskadiges.

• Kontroller, at der ikke er synligt klæbemateriale mellem etiketterne.

Synlige områder på arket med klæbemateriale kan medføre, at etiketterne løsnes under udskriften, hvilket kan forårsage papirstop.

Synligt klæbemateriale kan også beskadige maskindele.

• Kør aldrig et etiketark gennem maskinen mere end én gang. Den selvklæbende bagside er kun beregnet til at skulle igennem maskinen

én gang.

• Brug ikke etiketter, der har løsnet sig fra arket, er krøllede, har bobler eller på anden måde er beskadiget.

Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser

• Ved valg af etiketter skal du tage følgende faktorer i betragtning:

Klæbemidler: Skal være stabile ved maskinens fikseringstemperatur. Se specifikationerne til maskinen for at finde fikseringstemperaturen (ca. 170 °C).

Placering på arket: Brug kun etiketark, hvor arket ikke er synligt mellem de enkelte etiketter. Etiketter kan løsne sig fra ark, hvis der er afstand mellem dem, hvilket kan medføre alvorlige papirstop.

Krøl: Skal ligge fladt uden at bøje mere end 13 mm i nogen retning.

Tilstand: Brug ikke etiketter med rynker, bobler eller andre tegn på manglende klæbeevne.

• Indstil margenerne i programmet, så de er mindst 6,4 mm fra materialets kanter.

2. Om den grundlæggende brug 31

Medier og bakke

Fortrykt papir

Når der ilægges fortrykt papir, skal udskriftssiden vende opad, og en ukrøllet kant skal vende fremad. Hvis du støder på problemer med papirfødningen, så prøv at vende papiret om. Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke kan garanteres.

5

Indstilling af papirformat og -type

Når du har lagt papir i papirbakken, skal du angive papirstørrelse og -type.

Åbn Udskriftsindstillinger

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34) og

indstil papirstørrelse og type i fanen Papir .

Hvis du vil bruge papir i specialstørrelser, f.eks. fakturapapir, skal du vælge Brugerdefineret under fanen Papir under

Udskriftsindstillinger

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

• Skal være trykt med varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordamper eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for maskinens fikseringstemperatur (ca.170 °C) i 0,1 sekund.

• Fortrykt papir skal være ikke-brændbart og må ikke have nogen form for negativ virkning på maskinens ruller.

• Før du lægger fortrykt papir i bakken, skal du kontrollere, at blækket på papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan fugtigt blæk løsnes fra fortrykt papir og forringe udskriftskvaliteten.

2. Om den grundlæggende brug 32

Grundlæggende udskrivning

Til specielle udskriftsfunktioner henvises der til Avanceret vejledning

(se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 116).

6

Udskrivning

Hvis du anvender Macintosh eller Linux, henvises der til "Macintosh-

udskrivning" på side 122 eller "Linux-udskrivning" på side 124.

Vinduet Udskriftsindstillinger i det følgende er til Notesblok i Windows 7.

1 Åbn det dokument, du vil udskrive.

2 Vælg Udskriv i menuen Filer .

3 Vælg din maskine på listen Vælg printer .

4 De grundlæggende udskriftsindstillinger, herunder antal kopier og udskriftsområde, vælges i vinduet Udskriv .

Hvis du vil udnytte de avancerede udskriftsfunktioner, skal du klikke på

Egenskaber eller Indstillinger i vinduet Udskriv

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

5 Start udskriftsjobbet ved at klikke på OK eller Udskriv i vinduet

Udskriv .

2. Om den grundlæggende brug 33

Grundlæggende udskrivning

7

Annullere et udskriftsjob

Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan du annullere jobbet som følger:

• Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på maskinikonet ( ) på proceslinjen i Windows.

• Du kan også annullere det aktuelle udskriftsjob ved at trykke på

1 Åbn det dokument, du vil udskrive.

2 Vælg Udskriv i menuen Filer.

3 Vælg din maskine på listen Vælg printer .

4 Klik på Egenskaber eller Indstillinger .

8

Åbne udskriftsindstillinger

• Vinduet Udskriftsindstillinger , der vises i denne brugerhåndbog, kan være anderledes på den maskine, som du anvender. Men sammensætningen af vinduet Udskriftsindstillinger er ens.

• Når du vælger en indstilling i Udskriftsindstillinger , vises der muligvis et advarselstegn eller . Et betyder, at du godt kan vælge denne indstilling, men at dette ikke anbefales, mens et betyder, at du ikke kan vælge denne indstilling på grund af maskinens indstillinger eller miljø.

Du kan kontrollere maskinens aktuelle status ved at trykke på knappen

Printerstatus

(se "Brug af Status for Dell-printer" på side 134).

2. Om den grundlæggende brug 34

Grundlæggende udskrivning

Brug af en Foretrukne indstilling

Indstillingen Foretrukne , som vises på hver af egenskabsfanerne undtagen fanen Dell , giver dig mulighed for at gemme de aktuelle egenskabsindstillinger til fremtidig brug.

For at gemme et punkt under Foretrukne skal du følge nedenstående trin:

1 Rediger indstillingerne på hver fane efter behov.

2 Indtast et navn for indstillingen i feltet Foretrukne .

Vælg flere indstillinger, og klik på ( Opdater ). Indstillingerne føjes til de forudindstillinger, du har foretaget. Hvis du vil bruge en gemt indstilling, skal du vælge den på rullelisten Foretrukne . Maskinen er nu indstillet til at udskrive i overensstemmelse med de valgte indstillinger.

Hvis du vil slette gemte indstillinger, skal du vælge dem på rullelisten

Foretrukne og klikke på ( Slet ).

Du kan også gendanne printerdriverens standardindstillinger ved at vælge Printerstandard på rullelisten Foretrukne .

9

Bruge Hjælp

Klik på den indstilling, du vil vide mere om, i vinduet Udskriftsindstillinger , og tryk på F1 på dit tastatur.

3 Klik på ( Tilføj ). Når du gemmer Foretrukne , gemmes alle aktuelle driverindstillinger.

2. Om den grundlæggende brug 35

3. Vedligeholdelse

Dette kapitel indeholder oplysninger om køb af forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele til maskinen.

• Bestille forbrugsstoffer og tilbehør

• Tilgængelige forbrugsstoffer

• Opbevaring af tonerpatronen

• Fordele toner

• Udskifte tonerpatronen

• Rengøre maskinen

• Tip til flytning og opbevaring af maskinen

42

44

48

37

38

39

41

Bestille forbrugsstoffer og tilbehør

Det tilgængelige tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt salgsrepræsentanten for at indhente listen over tilgængelige forbrugsstoffer og vedligeholdelsesdele.

For at bestille Dell-autoriserede forbrugsstoffer og tilbehør skal du besøge www.dell.com/supplies eller kontakte din lokale Dell-repræsentant eller forhandleren, som du købte printeren hos. Du kan også besøge www.dell.com

eller support.dell.com

, vælge dit land/område og få oplysninger om tilkald af service.

3. Vedligeholdelse 37

Tilgængelige forbrugsstoffer

Når forbrugsstoffer når endt levetid, kan du bestille følgende typer forbrugsstoffer til maskinen:

Type Gennemsnitsydelse a

Cirka 1,500 sider

Varens navn

Tonerpatron

YK1PM (alle lande med undtagelse af Kina)

15RRN (kun til Kina) a. Erklæret ydelsesværdi i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. Antallet af sider kan blive påvirket af driftsmiljøet, udskrivningsintervaller, medietypen og mediestørrelsen.

Afhængigt af indstillingerne, procentdelen af billedområdet og den benyttede jobtilstand kan der være forskel på tonerpatronens levetid.

Indkøb af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer skal ske i det land, hvor maskinen er købt. Ellers vil nye tonerpatroner eller andre forbrugsstoffer være inkompatible med maskinen på grund af forskellige konfigurationer af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer i henhold til bestemte landeforhold.

Dell anbefaler ikke at bruge ikke-originale Dell-tonerpatroner, f.eks. genopfyldte- eller genfremstillede tonerpatroner. Dell kan ikke garantere for kvaliteten af ikke-originale Dell-tonerpatroner. Service eller reparation efter brug af ikke-originale Dell-tonerpatroner bliver ikke dækket af printerens garanti.

3. Vedligeholdelse 38

Opbevaring af tonerpatronen

Tonerpatroner indeholder komponenter, der er følsomme over for lys, temperatur og fugtighed. Dell anbefaler brugere at følge disse anbefalinger for at sikre optimal ydeevne, højeste kvalitet og længste levetid fra din nye

Dell-tonerpatron.

Opbevar denne patron i det samme miljø som printeren skal anvendes i.

Dette bør være under kontrollerede temperatur- og luftfugtighedsbetingelser. Tonerpatronen bør forblive i den originale, uåbnede emballage, indtil den installeres. Hvis den originale emballage ikke er tilgængelig, skal du dække patronens øverste åbning med papir og opbevare den i et mørkt rum.

Hvis tonerpatronens emballage åbnes, før den skal bruges, vil lagringsholdbarheden og brugstiden nedsættes væsentligt. Opbevar ikke tonerpatronen på gulvet. Hvis tonerpatronen tages ud printeren, skal den altid opbevares som beskrevet i følgende instruktioner.

• Opbevar patronen i beskyttelsesposen fra den originale emballage.

• Opbevar den vandret med den samme side opad, som når den er installeret i maskinen.

• Opbevar ikke forbrugsstoffer under følgende forhold:

I temperaturer over 40 ° С .

Relativ fugtighed på mindre end 20 % og over 80 %.

I et miljø med ekstreme ændringer i fugtighed eller temperatur.

I direkte sollys eller rumbelysning.

På støvede steder.

I en bil i længere tid.

1

2

-

I et miljø med korroderende gasser.

I et miljø med saltholdig luft.

Håndteringsvejledning

• Rør ikke ved overfladen på den fotoledende tromle i patronen.

• Udsæt ikke tonerpatronen for unødvendige rystelser eller stød.

• Drej aldrig tromlen manuelt, specielt ikke baglæns. Det kan medføre intern beskadigelse og spild af toner.

Brug af tonerpatroner

Dell Inc hverken anbefaler eller anerkender brugen af tonerpatroner, der ikke er af mærket Dell, i printeren, herunder generiske-, handelsmærke-, genopfyldte- eller genfremstillede tonerpatroner.

Dells printergaranti dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af brugen af tonerpatroner, der er af et andet mærke end Dell, eller af genopfyldte eller genfremstillede tonerpatroner.

3. Vedligeholdelse 39

Opbevaring af tonerpatronen

3

Forventet patronlevetid

Den anslåede patronlevetid for tonerpatronens (eller billedenhedens ydelse) afhænger af, hvor meget toner udskriftsjob kræver. Det faktiske antal udskrifter kan variere afhængigt af udskriftstætheden på de sider, der udskrives, driftsmiljøet, procentdelen af billedområdet, udskriftsintervallet, medietypen og/eller mediestørrelsen. Hvis du f.eks. udskriver meget grafik, vil tonerforbruget være højere, og du vil måske få brug for at udskifte patronen oftere.

3. Vedligeholdelse 40

Fordele toner

Når tonerpatronen er ved at være tom:

• Der forekommer hvide striber, eller udskriften bliver for lys, og/eller tætheden varierer fra side til side.

• Lampen Toner blinker orange.

Hvis det sker, kan du forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at fordele den resterende toner i patronen. I nogle tilfælde kan der stadig forekomme hvide striber eller lyse udskrifter, selv når du har fordelt toneren.

• Luk udskriftsstøtten, før du åbner det øverste dæksel.

• Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.

1

2

3. Vedligeholdelse 41

Udskifte tonerpatronen

• Luk udskriftsstøtten, før du åbner det øverste dæksel.

• Brug ikke skarpe genstande, f.eks. en kniv eller en saks, til at åbne tonerpatronens emballage med. Du kan komme til at ridse patronens tromle.

• Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.

• Ryst tonerpatronen grundigt. Dette vil forøge den første udskriftskvalitet.

• Rør ikke ved tonerpatronens grønne side. Benyt patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.

Når en tonerpatron har nået slutningen af sin levetid, holder maskinen op med at udskrive.

3. Vedligeholdelse 42

Udskifte tonerpatronen

3. Vedligeholdelse 43

Rengøre maskinen

Hvis der opstår problemer med udskriftskvaliteten, eller hvis du bruger maskinen i omgivelser med meget støv, skal du rengøre maskinen regelmæssigt for at opretholde de bedste udskriftsforhold, og så maskinen holder længere.

• Rengøring af maskinens kabinet med rengøringsmidler, der indeholder store mængder alkohol, opløsningsmidler eller andre stærke kemikalier, kan medføre misfarvning eller anden skade på kabinettet.

• Hvis maskinen eller dens omgivelser er tilsmudset med toner, anbefaler vi, at du rengør den med en klud fugtet med vand. Hvis du bruger en støvsuger, bliver toneren hvirvlet op i luften og kan være skadelig for dig.

• Under udskrivningen kan der samle sig papir-, toner- og støvpartikler inde i maskinen. Denne ophobning kan give problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. tonerpletter eller udtværet skrift. Det er muligt at forebygge og reducere disse problemer ved at rengøre maskinen indvendigt.

4

Rengøre maskinen udvendigt

Rengør maskinens kabinet med en blød og fnugfri klud. Fugt eventuelt kluden med lidt vand, men vær forsigtig, så der ikke drypper vand på eller ned i maskinen.

3. Vedligeholdelse 44

Rengøre maskinen

5

Rengøre maskinen indvendigt

Under udskrivningen kan der samle sig papir-, toner- og støvpartikler inde i maskinen. Denne ophobning kan give problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. tonerpletter eller udtværet skrift. Det er muligt at forebygge og reducere disse problemer ved at rengøre maskinen indvendigt.

• Brug en tør og fnugfri klud, når du renser maskinen.

• Hvis din maskine har en tænd/sluk-kontakt, skal du slukke for den, inden du reser maskinen.

• Luk udskriftsstøtten, før du åbner det øverste dæksel.

1

2

3. Vedligeholdelse 45

Rengøre maskinen

3. Vedligeholdelse 46

Rengøre maskinen

6

Rengøre opsamlingsrullen

• Brug en tør og fnugfri klud, når du renser maskinen.

• Hvis din maskine har en tænd/sluk-kontakt, skal du slukke for den, inden du reser maskinen.

• Luk udskriftsstøtten, før du åbner det øverste dæksel.

3. Vedligeholdelse 47

Tip til flytning og opbevaring af maskinen

• Undlad at vippe eller vende maskinen på hovedet, når den flyttes. Ellers er der risiko for, at maskinens indvendige dele bliver tilsmudset med toner, hvilket kan medføre skader på maskinen eller dårlig udskriftskvalitet.

• Lad to personer løfte maskinen, når den flyttes.

3. Vedligeholdelse 48

4. Fejlfinding

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.

• Tip til at undgå papirstop

• Mangler papir, fejlløsning

• Udbedre papirstop

• Om statusindikatoren

50

51

52

55

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.

Hvis du ikke kan finde en løsning i dette kapitel, kan du få flere oplysninger i kapitlet

Fejlfinding

i Br'ugerhåndbog Avanceret (se "Fejlfinding" på side 140). Hvis du ikke kan

finde en løsning i Br'ugerhåndbog, eller problemet fortsætter, skal du ringe efter en servicemedarbejder.

Tip til at undgå papirstop

De fleste former for papirstop kan undgås, hvis du vælger den rigtige papirtype. Følg nedenstående retningslinjer for at undgå papirstop:

Kontroller, at de justerbare styr er korrekt placeret (se "Bakkeoversigt" på side 25).

• Overfyld ikke papirbakken. Kontrollér, at papirniveauet er under mærket for papirkapacitet på den indvendige side af bakken.

• Fjern ikke papir fra bakken, mens maskinen skriver ud.

• Bøj, luft og ret papiret ud, inden det lægges i bakken.

• Brug ikke foldet, fugtigt eller meget krøllet papir.

• Bland ikke forskellige papirtyper i en bakke.

Brug kun anbefalede udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 60).

4. Fejlfinding 50

Mangler papir, fejlløsning

Hvis der ikke er noget papir i bakken, eller statusindikatoren lyser rødt. Du kan løse dette problem ved at lægge papir i bakken og derefter åbne og lukke det øverste dæksel.

1

2

4. Fejlfinding 51

Udbedre papirstop

• Hvis der er opstået papirstop, skal du åbne og lukke det øverste dæksel for et genoptage udskrivningen, når du har løst problemet.

• Træk fastklemt papir langsomt og forsigtigt ud, så det ikke rives i stykker.

1

I bakken

1

2

4. Fejlfinding 52

Udbedre papirstop

2

Inde i maskinen

• Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.

• Luk udskriftsstøtten, før du åbner det øverste dæksel.

4. Fejlfinding 53

Udbedre papirstop

Hvis du ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og gå til næste trin:

4. Fejlfinding 54

Om statusindikatoren

Indikatorens farve angiver maskinens aktuelle status.

• Nogle indikatorer er ikke tilgængelige afhængigt af model eller land.

• Læs fejlmeddelelsen og dens instruktioner i fejlfindingsdelen for at løse problemet.

• Du kan også løse fejlen ved at følge retningslinjerne fra programvinduet Status for Dell-printer .

• Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.

3

Statusindikator

Fra

Status

Grøn

Blinker

Til

Blinker

(Statusindikator)

Rød

Til

Orange

Blinker

Til

Beskrivelse

Maskinen er offline eller i dvaletilstand.

• Når baggrundslyset blinker langsomt, modtager maskinen data fra computeren.

• Når baggrundslyset blinker hurtigt, modtager og udskriver maskinen data.

Maskinen er online og kan bruges.

Venter på, at der trykkes på knappen (Info) eller (WPS) for manuel udskrivning.

• Dækslet er åbent. Luk dækslet.

• Der er intet papir i bakken til modtagelse eller udskrivning af data. Læg papir i bakken. Åbn og luk

derefter det øverste dæksel for at genoptage udskrivningen (se "Mangler papir, fejlløsning" på side 51).

• Maskinen er stoppet pga. en alvorlig fejl.

Opgradering af firmware.

Der er opstået papirstop (se "Udbedre papirstop" på side 52).

4. Fejlfinding 55

Om statusindikatoren

4

Indikator for Toner/WPS

(Tonerindikator)

(WPS-indikator) b

Blå

Status

Orange

Blinker

Til

Fra

Blinker

Til

Fra

Til

Beskrivelse

Der er en lille smule toner tilbage i patronen. Patronen er tæt på slutningen af sin forventede levetid. Klargør en ny patron til udskiftning. Du kan midlertidigt forøge udskriftskvaliteten ved

at omfordele toneren (se "Fordele toner" på side 41).

En tonerpatron har næsten nået sin forventede levetid a

. Det anbefales at udskifte

tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

Alle tonerpatroner har normal kapacitet.

Maskinen begynder at oprette forbindelse til et trådløst netværk.

Maskinen begynder at oprette forbindelse til et trådløst netværk (se "Via WPS-knappen" på side 89).

Maskinen er ikke tilsluttet et trådløst netværk.

Maskinen er i strømsparetilstand.

Maskinen er i klar-tilstand, eller maskinen er slukket.

(Strømindikator)

Blå

Fra a. Den forventede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er udviklet i henhold til ISO/

IEC 19752. Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, udskrivningsintervallet, grafik, medietypen og mediestørrelsen. Der kan være en vis mængde toner tilbage i patronen, selv om den røde indikator lyser og printeren holder op med at udskrive.

b. Kun trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 6).

4. Fejlfinding 56

5. Appendiks

Dette kapitel indeholder produktspecifikationer og information om gældende regler.

• Specifikationer

• Dell teknisk supportpolitik

• Kontakt Dell

• Politik for garanti og refunderinger

• Copyright

58

67

68

69

70

Specifikationer

1

Generelle specifikationer

Specifikationsværdierne, der er anført nedenfor, kan ændres uden varsel. Du kan finde de eventuelle ændringer af oplysningerne på www.dell.com

eller på support.dell.com

.

Mål

Vægt

Støjniveau a

Temperatur

Luftfugtighed

Nominel effekt b

Elementer

Bredde x længde x højde 331 x 215 x 178 mm

Maskine med forbrugsstoffer 4,0 kg

Klartilstand

Udskrivningstilstand

Drift

Opbevaring (emballeret)

Drift

Opbevaring (emballeret)

110 volt-modeller

220 volt-modeller

Mindre end 26 dB(A)

Mindre end 50 dB(A)

10 til 32 °C

-20 til 40 °C

10 til 80% RL

20 til 95% RL

Vekselstrøm 110 – 127 V

Vekselstrøm 220 – 240 V

Beskrivelse

5. Appendiks 58

Specifikationer

Strømforbrug

Elementer

Gennemsnitlig driftstilstand

Klartilstand

Strømsparetilstand

Slukket tilstand

Netværks-standbytilstand

(aktivering af alle porte)

Mindre end 310 W

Mindre end 30 W

Beskrivelse

Mindre end 0,9 W (B1160), Mindre end 1,3 W (B1160w)

Mindre end 0,3 W

Mindre end 0,9 W (B1160), Mindre end 1,3 W (B1160w)

Trådløs c Modul SPW-B4319S a. Lydtryksniveau, ISO 7779. Testet konfiguration: basisinstallation af maskinen, A4 papir, enkeltsidet udskrivning.

b. Se klassificeringsetiketten på maskinen for at få oplysninger om den korrekte spænding (V), frekvens (Hertz) og strømtype (A).

c. Kun trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 6).

5. Appendiks 59

Specifikationer

2

Specifikationer af udskriftsmedier

Type Størrelse

Almindeligt papir

Konvolut

Letter

Legal

US Folio

A4

Oficio

JIS B5

ISO B5

216 x 279 mm

216 x 356 mm

216 x 330 mm

210 x 297 mm

216 x 343 mm

182 x 257 mm

176 x 250 mm

Executive

A5

184 x 267 mm

148 x 210 mm

Konvolut Monarch 98 x 191 mm

Konvolut nr. 10 105 x 241 mm

Konvolut DL

Konvolut C5

110 x 220 mm

162 x 229 mm

Mål

Bakke

Udskriftsmedievægt/Kapacitet a

Manuel indføring i bakken b

71 til 85 g/m

2

kontraktpapir

• 150 ark 80 g/m

2 kontraktpapir

71 til 85 g/m

2

kontraktpapir

• 1 ark

75 til 90 g/m

2

kontraktpapir

• 10 ark

75 til 90 g/m

2

kontraktpapir

• 1 ark

5. Appendiks 60

Specifikationer

Type

Tykt papir

Tyndt papir

Bomuld

Farvet

Fortrykt

Genbrugt

Størrelse Mål

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Bakke

Udskriftsmedievægt/Kapacitet a

Manuel indføring i bakken b

86 til 120 g/m

2

kontraktpapir

• 50 ark 120 g/m kontraktpapir

2

60 til 70 g/m

2

kontraktpapir

• 160 ark 60 g/m

2 kontraktpapir

75 til 90 g/m

2

kontraktpapir

• 150 ark 80 g/m

2 kontraktpapir

86 til 120 g/m

2

kontraktpapir

• 1 ark

60 til 70 g/m

• 1 ark

75 til 90 g/m

• 1 ark

2

2

kontraktpapir

kontraktpapir

75 til 90 g/m

2

kontraktpapir

• 1 ark

75 til 90 g/m

2

kontraktpapir

• 150 ark 80 g/m

2 kontraktpapir

75 til 90 g/m

2

kontraktpapir

• 150 ark 80 g/m

2 kontraktpapir

60 til 90 g/m

2

kontraktpapir

• 150 ark 80 g/m

2 kontraktpapir

75 til 90 g/m

• 1 ark

60 til 90 g/m

• 1 ark

2

2

kontraktpapir

kontraktpapir

5. Appendiks 61

Specifikationer

Type Størrelse Mål

Etiketter

Karton c

Kontraktpapir

Letter, Legal,

Oficio, US Folio,

A4, JIS B5, ISO B5,

Executive, A5

Se afsnittet om almindeligt papir

Letter, Legal,

Oficio, US Folio,

A4, JIS B5, ISO B5,

Executive, A5

Postcard 4x6

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Arkivpapir

Se afsnittet om almindeligt papir

Se afsnittet om almindeligt papir

Minimumstørrelse (brugerdefineret) 76 x 127 mm

Maksimumstørrelse (brugerdefineret) 216 x 356 mm

120 til 150 g/m

2

• 10 ark

• 10 ark

• 10 ark

• 100 ark

Bakke

Udskriftsmedievægt/Kapacitet a

Manuel indføring i bakken b

121 til 163 g/m

60 til 163 g/m

2

2

kontraktpapir

kontraktpapir

kontraktpapir a. Den maksimale kapacitet kan variere afhængigt af materialets vægt, tykkelse og de omgivende forhold. b. Indfør ét ark ad gangen.

c. Glatheden af de etiketter, der anvendes i denne maskine, er 100 til 250 (Sheffield). Det betyder det numeriske niveau af glathed.

120 til 150 g/m

• 1 ark

2

kontraktpapir

121 til 163 g/m

2

kontraktpapir

• 1 ark

• 1 ark

• 1 ark

5. Appendiks 62

Specifikationer

3

Systemkrav

Microsoft

®

Windows

®

Operativsystem

Windows ® 2000

Windows ® XP

Windows Server ® 2003

Windows Server ® 2008

Windows Vista ®

Windows ® 7

Windows Server ® 2008 R2

Krav (anbefales)

Processor RAM

Intel ® Pentium ® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) 64 MB (128 MB)

Intel ® Pentium ® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)

Intel ® Pentium ® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)

Intel ® Pentium ® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)

128 MB (256 MB)

128 MB (512 MB)

512 MB (2 GB)

Intel ® Pentium ® IV 3 GHz 512 MB (1 GB)

Intel ® Pentium ® IV 1 GHz 32-bit or 64-bit-processor eller nyere 1 GB (2 GB)

• Understøttelse af DirectX ® 9-grafik med 128 MB hukommelse (for at aktivere Aero-temaet).

• DVD-R/W-drev

Intel ® Pentium ® IV 1 GHz (x86) eller 1,4 GHz (x64)-processorer (2 GHz eller hurtigere)

512 MB (2 GB)

• Til alle Windows-operativsystemer kræves som minimum Internet Explorer 6.0 eller nyere.

• Brugere med administratorrettigheder kan installere softwaren.

• Windows Terminal Services er kompatibel med maskinen.

• Til Windows 2000 kræves Services Pack 4 eller senere.

ledig plads på harddisk

600 MB

1,5 GB

1,25 GB til 2 GB

10 GB

15 GB

16 GB

10 GB

5. Appendiks 63

Specifikationer

Macintosh

Operativsystem

Mac OS X 10.4

Mac OS X 10.5

Mac OS X 10.6

Mac OS X 10.7

Krav (anbefalet)

Processor RAM

• Intel ® processorer

• PowerPC G4/G5

• 128 MB til en PowerPC-baseret Mac (512 MB)

• 512 MB for an Intel-baseret Mac (1 GB)

• Intel ® processorer

• 867 MHz eller hurtigere Power PC G4/G5

512 MB (1 GB)

• Intel ® processorer 1 GB (2 GB)

• Intel ® processorer 2 GB

Ledig plads på harddisk

1 GB

1 GB

1 GB

4 GB

5. Appendiks 64

Specifikationer

Linux

Elementer

Operativsystem

Processor

RAM

Ledig plads på harddisk

Krav

Redhat ® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64-bit)

Fedora 5 ~ 13 (32/ 64-bit)

SuSE Linux, 10.1 (32-bit)

OpenSuSE ® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64-bit)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bit)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64-bit)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bit)

Debian 4.0, 5.0 (32/64-bit)

Pentium IV 2.4 GHz (Intel Core™2)

512 MB (1 GB)

1 GB (2 GB)

5. Appendiks 65

Specifikationer

4

Netværksmiljø (kun B1160w)

Du skal konfigurere maskinens netværksprotokoller, før den kan bruges som netværksmaskine. Følgende tabel viser de netværksmiljøer, der understøttes af maskinen.

Elementer

Netværksinterface

Netværksoperativsystem

Netværksprotokoller

Trådløs sikkerhed

Specifikationer

• 802.11b/g/n trådløst LAN

• Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

• Forskellige Linux-operativsystemer

• Mac OS X 10.4 ~10.7

• TCP/IPv4

• DHCP, BOOTP

• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

• Standard TCP/IP-udskrivning (RAW), LPR, IPP, WSD

• SNMPv 1/2/3, HTTP

• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)

• Godkendelse: Open System, Delt nøgle, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)

• Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES

5. Appendiks 66

Dell teknisk supportpolitik

Teknikkerassisteret teknisk support kræver at kunden samarbejder og deltager i fejlfindingsprocessen og genskabelsen af operativsystemets-, programsoftwarens- og hardwaredriverernes standardfabriksindstillinger, som da de blev sendt fra Dell, samt godkendelse af at printeren og alle den Dellinstallerede hardware fungerer korrekt. Udover teknikerassisteret teknisk support, kan du også få online teknisk support på Dell Support. Yderligere muligheder for teknisk support er muligvis tilgængeligt via køb.

Dell leverer begrænset teknisk support til printersoftware, samt til alt Dell-installeret software og eksterne enheder. Support til tredjepartssoftware og eksterne enheder leveres af den oprindelige producent, inklusiv dem der købes og/eller installeres gennem Software og eksterne enheder (DellWare),

ReadyWare og Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

5. Appendiks 67

Kontakt Dell

Du kan få adgang til Dell Support på support.dell.com

. Vælg dit område på siden VELKOMMEN TIL DELL SUPPORT og udfyld de anmodede oplysninger for at få adgang til hjælpeværktøjerne og -oplysningerne.

Du kan kontakte Dell elektronisk ved hjælp af følgende adresser:

• Internettet

www.dell.com/

www.dell.com/ap/ (kun Asien/Stillehavsområdet)

www.dell.com/jp/ (kun Japan)

www.euro.dell.com

(kun Europa)

www.dell.com/la/ (kun Latinamerika og Caribien)

www.dell.ca

(kun Canada)

• Anonym FTP (File Transfer Protocol)

ftp.dell.com

Log på som brugeren: anonym, og brug din e-mail-adresse som adgangskode.

• Elektronisk supportservice

[email protected]

[email protected]

[email protected]

(kun Latinamerika og Caribien)

[email protected]

(kun Asien/Stillehavsområdet)

support.jp.dell.com

(kun Japan)

support.euro.dell.com

(kun Europa)

• Elektronisk Quote-service

[email protected]

(kun Asien/Stillehavsområdet)

[email protected]

(kun Canada)

5. Appendiks 68

Politik for garanti og refunderinger

Dell Inc. (“Dell”) producerer sine hardwareprodukter fra nye dele og komponenter, eller det der svarer til nye i overensstemmelse med de accepterede standardmetoder i branchen. Se Produktvejledningen for at få oplysninger om Dell-garantien på din printer.

5. Appendiks 69

Copyright

Oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel.

©2012 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Det er strengt forbudt at reproducere disse materialer på en hvilken som helst måde uden en skriftlig tilladelse fra Dell Inc.

Varemærker, der bliver brugt i denne tekst: Dell , Dell logoet og Værktøj til bestilling af Dell-forbrugsstoffer er alle varemærker tilhørende Dell Inc.; Microsoft ,

Windows , Windows Vista og Windows Server er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande; Adobe og Acrobat

Reader er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Andre varemærker og handelsnavne i dette dokument kan henvise til virksomheder, der enten gør deres produkters varemærker eller navne gældende.

Dell Inc. fralægger sig enhver form for ejendomsret til andre varemærker og navne tilhørende andre.

Se filen ” LICENSE.txt

” på den medfølgende cd-rom for at få oplysninger om open source-licens.

REV. 3.00

5. Appendiks 70

Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret konfiguration, betjening og fejlfinding i forskellige OS-miljøer.

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og lande.

GRUNDLÆGGENDE

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Dell B1160

Dell B1160w

AVANCERET

1. Softwareinstallation

Installation til Macintosh

Geninstallation til Macintosh

Installation til Linux

Geninstallation til Linux

74

75

76

77

2. Brug af en netværkstilsluttet

maskine (kun B1160w)

Nyttigt netværksprogram 79

Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport 80

Installation af driver via netværket

IPv6-konfiguration

Konfiguration af trådløst netværk

81

85

87

3. Specielle funktioner

Højdejustering 113

Ændring af standardindstillingerne for udskrivning 114

Indstilling af maskinen til standardmaskine 115

Brug af avancerede udskrivningsfunktioner 116

Macintosh-udskrivning 122

Linux-udskrivning 124

4. Nyttige administrationsværktøjer

Brug af værktøjet til firmwareopdatering 127

Brug af programmet til bestilling af

Dell-forbrugsvarer 128

Brug af Embedded Web Service (kun B1160w) 129

Brug af Dell Printer Manager 131

Brug af Status for Dell-printer 134

Brug af Linux Unified Driver Configurator 136

5. Fejlfinding

Problemer med papirindføring 141

Problemer med strøm- og kabeltilslutninger 142

Udskrivningsproblemer 143

Problemer med udskriftskvaliteten 147

Problemer vedrørende operativsystem 155

72

1. Softwareinstallation

Dette kapitel forklarer, hvordan du installerer vigtig og nyttig software til brug i et miljø, hvor maskinen er tilsluttet via et kabel. En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren ved hjælp af kablet.

• Installation til Macintosh

• Geninstallation til Macintosh

• Installation til Linux

• Geninstallation til Linux

74

75

76

77

• Hvis du bruger Windows OS, kan du i den "Installere driveren lokalt" på side 20 læse,

hvordan du installerer maskinens driver.

• USB-kablet må højst være 3 meter langt.

Installation til Macintosh

1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

2 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

3 Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens skrivebord.

4 Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X .

5 Klik på Continue .

6 Læs licensaftalen, og klik på Continue .

7 Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.

8 Klik på Continue , når der vises en advarsel om, at alle programmer lukkes.

9 Klik på Continue i User Options Pane .

10 Klik på Install . Alle de komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.

Hvis du vælger Customize , kan du vælge at installere individuelle komponenter.

11 Angiv adgangskoden, og klik på OK .

12 Installering af software kræver, at du genstarter din computer. Klik på Continue Installation .

13 Klik på Close , når installationen er fuldført.

14 Åbn mappen Applications > Utilities > Print Setup Utility .

• I Mac OS X 10.5-10.7 skal du åbne mappen Applications >

System Preferences og klikke på Print & Fax .

15 Klik på Add på Printer List .

• I Mac OS X 10.5 -10.7 skal du klikke på ikonet ” + ”, hvorefter der

åbnes et vindue.

16 Klik på Default Browser , og find USB-forbindelsen.

• I Mac OS X 10.5-10.7 skal du klikke på Default og finde USBforbindelsen.

17 Hvis Auto Select ikke fungerer korrekt, skal du i Mac OS X 10.4 vælge Dell under Print Using og maskinens navn i Model .

• I Mac OS X 10.5-10.7 skal du vælge Select a driver to use...

og maskinens navn i Print Using , hvis automatisk valg ikke fungerer korrekt.

Maskinen vises på Printer List og er angivet som standardmaskinen.

18 Tryk på Add .

1. Softwareinstallation 74

Geninstallation til Macintosh

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af driveren og geninstallere den.

1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

2 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

3 Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens skrivebord.

4 Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Uninstaller OS X .

5 Angiv adgangskoden, og klik på OK .

6 Klik på OK , når afinstallationen er gennemført.

Hvis der allerede er tilføjet en maskine, skal du slette den fra Print

Setup Utility eller Print & Fax .

1. Softwareinstallation 75

Installation til Linux

Du skal hente Linux-softwarepakker fra Dell-webstedet for at installere printersoftwaren ( www.dell.com

eller support.dell.com

> find your product > Support or Downloads).

1

Installation af Unified Linux Driver

1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

2 Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive ”root” i feltet

Login og skrive systemadgangskoden.

Du skal logge på som superbruger (root) for at installere maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal kontakte systemadministratoren for at få hjælp.

3 Hent Unified Linux-driverpakken til din computer fra Dell-webstedet.

4 Højreklik på pakken Unified Linux Driver , og pak den ud.

5 Dobbeltklik på cdroot > autorun .

6 Klik på Next , når velkomstskærmbilledet vises.

7 Klik på Finish , når installationen er fuldført.

Installationsprogrammet har tilføjet skrivebordsikonet Unified Driver

Configurator og gruppen Unified Driver til systemmenuen. Hvis du får problemer, kan du se i den skærmhjælp, der er tilgængelig via systemmenuen eller fra driverpakkens Windows-programmer, f.eks.

Unified Driver Configurator eller Image Manager .

1. Softwareinstallation 76

Geninstallation til Linux

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af driveren og geninstallere den.

1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

2 Når vinduet Administrator Login vises, skal du skrive ”root” i feltet

Login og skrive systemadgangskoden.

Det er nødvendigt at logge på som superbruger (root) for at afinstallere printerdriveren. Hvis du ikke er superbruger, skal kontakte systemadministratoren for at få hjælp.

3 Klik på ikonet nederst på skærmen. Når skærmbilledet Terminal vises, skal du skrive følgende.

[root@localhost root]#cd /opt/Dell/mfp/uninstall/[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh

4 Klik på Uninstall .

5 Klik på Next .

6 Klik på Udfør .

1. Softwareinstallation 77

2.

Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w)

Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til konfiguration af en maskine og den tilhørende software via netværket.

• Nyttigt netværksprogram 79

• Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport 80

• Installation af driver via netværket 81

• IPv6-konfiguration

• Konfiguration af trådløst netværk

85

87

De understøttede ekstraudstyrsenheder og funktionerne kan variere alt afhængigt af din

model (se "Funktioner pr. model" på side 6).

Nyttigt netværksprogram

Der findes en række programmer, som gør det nemt at konfigurere netværksindstillinger i et netværksmiljø. Især for netværksadministratoren er det muligt at håndtere flere maskiner på netværket.

Angiv først IP-adressen, inden du anvender programmerne nedenfor.

1

Embedded Web Service

Webserveren, der er integreret i netværksmaskinen, gør det muligt for dig at udføre følgende opgaver (se "Brug af Embedded Web Service" på side 86):

• Kontrollere oplysninger om og status for forbrugsstoffer.

• Tilpasse maskinindstillinger.

• Indstille muligheden for e-mail-underretning. Når du angiver denne indstilling, sender maskinen automatisk status (mangel på tonerpatron eller maskinfejl) til en bestemt persons e-mail.

• Konfigurere de netværksparametre, som maskinen skal bruge til at oprette forbindelse til forskellige netværksmiljøer.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 79

Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport

Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra maskinens kontrolpanel, der viser den aktuelle maskines netværksindstillinger. Dette hjælper dig med at konfigurere et netværk.

Tryk på knappen (WPS) på kontrolpanelet i mere end 10 sekunder.

Ved hjælp af netværkskonfigurationsrapporten kan du finde din maskines MAC-adresse og IP-adresse.

Eksempel:

• MAC-adresse: 00:15:99:41:A2:78

• IP-adresse: 169.254.192.192

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 80

Installation af driver via netværket

3 Vælg Næste .

2

Windows

1 Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.

Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.

Hvis ” Guiden Ny hardware fundet ” vises under installationsproceduren, skal du klikke på Annuller og lukke vinduet.

2 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

Software-cd’en bør starte automatisk, og et installationsvindue

åbnes.

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start > Alle programmer > Tilbehør > Kør .

X:\ Setup.exe

, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK .

4 Vælg Tilslut en netværksprinter til computeren . Klik på Næste .

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 81

Installation af driver via netværket

6

Hvis du vælger Brugerdefineret installation , kan du vælge maskinens forbindelse og de individuelle programmer, som du vil installere. Følg anvisningerne i vinduet.

5 De maskiner, du har søgt efter, vises på skærmen. Vælg den, du vil bruge, og klik på Næste .

Hvis du ikke kan finde maskinen på netværket skal du slå firewallen fra og klikke på Opdater . Hvis du bruger Windows, skal du klikke på Start

> Kontrolpanel og åbn Windows-firewall'en, hvorefter den deaktiveres.

Hvis du bruger et andet operativsystem, skal du se onlinevejledningen til systemet.

Fuldfør installationsprocessen ved at følge vejledningen i installationsvinduet.

3

Mac OS

1 Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.

2 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

3 Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens skrivebord.

4 Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X .

5 Klik på Continue .

6 Læs licensaftalen, og klik på Continue .

7 Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.

8 Klik på Continue , når der vises en advarsel om, at alle programmer lukkes.

9 Klik på Continue i User Options Pane .

Hvis du ønsker at angive den trådløse indstilling, se "Konfiguration med

Macintosh" på side 99.

10 Klik på Install . Alle de komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.

Hvis du vælger Customize , kan du vælge at installere individuelle komponenter.

11 Angiv adgangskoden, og klik på OK .

12 Installering af software kræver, at du genstarter din computer. Klik på Continue Installation .

13 Klik på Quit eller Restart , når installationen er fuldført.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 82

Installation af driver via netværket

14 Åbn mappen Applications > Utilities > Print Setup Utility .

• I Mac OS X 10.5-10.7 skal du åbne mappen Applications >

System Preferences og klikke på Print & Fax .

15 Klik på Add på Printer List .

• I Mac OS X 10.5-10.7 skal du klikke på ikonet " + ". Der åbnes et vindue.

16 I Mac OS X 10.4 skal du klikke på IP Printer .

• I Mac OS X 10.5-10.7 skal du klikke på IP .

17 Vælg HP Jetdirect - Socket i Protocol .

Når du udskriver et dokument med mange sider, kan du forbedre ydeevnen i forbindelse med udskrivningen ved at vælge Socket under indstillingen Printer Type .

18 Indtast maskinens IP-adresse i feltet Address .

19 Indtast kønavnet i feltet Queue . Hvis du ikke kan bestemme kønavnet for maskinens server, kan du først forsøge at bruge standardkøen.

20 Hvis Auto Select ikke fungerer korrekt, skal du i Mac OS X 10.4 vælge Dell under Print Using og maskinens navn i Model .

• I MAC OS X 10.5-10.7 skal du vælge Select Printer Software og maskinens navn i Print Using , hvis automatisk valg ikke fungerer korrekt.

21 Tryk på Add .

Maskinen vises på Printer List og er angivet som standardmaskinen.

4

Linux

Du skal hente Linux-softwarepakker fra Dell-webstedet for at installere printersoftwaren ( www.dell.com

eller support.dell.com

> find your product > Support or Downloads).

Sådan installeres anden software:

• Se "Installation af Unified Linux Driver" på side 76.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 83

Installation af driver via netværket

Installer Linux-driveren, og tilføj netværkprinter

1 Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.

Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.

2 Hent Unified Linux Driver-pakken fra Dells websted.

3 Pak filen UnifiedLinuxDriver.tar.gz ud, og åbn det nye bibliotek.

4 Dobbeltklik på mappen Linux ikonet > install.sh

.

5 Dell-installationsvinduet åbnes. Klik på Continue .

6 Vinduet med guiden Add printer åbnes. Klik på Next .

7 Vælg netværksprinter, og klik på knappen Search .

8 Maskinens IP-adresse og modelnavn vises på listen.

9 Vælg din maskine, og klik på Next .

10 Indtast printerbeskrivelsen, og tryk på Next .

11 Klik på Finish , når maskinen er tilføjet.

12 Klik på Finish , når installationen er udført.

Tilføjelse af en netværksprinter

1 Dobbeltklik på Unified Driver Configurator .

2 Klik på Add Printer .

3 Vinduet Add printer wizard åbnes. Klik på Next .

4 Vælg Network printer , og klik på knappen Search .

5 Printerens IP-adresse og modelnavn vises på listen.

6 Vælg din maskine, og klik på Next .

7 Indtast printerbeskrivelsen, og klik på Next .

8 Klik på Finish , når maskinen er tilføjet.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 84

IPv6-konfiguration

IPv6 understøttes kun korrekt i Windows Vista eller nyere.

Hvis det ser ud til, at IPv6-netværket ikke fungerer, skal du nulstille alle netværksindstillingerne til fabriksstandarderne og prøve igen.

I IPv6-netværksmiljøet skal du benytte den følgende procedure for at bruge

IPv6-adressen.

5

Fra Embedded Web Service

Du skal først bruge Embedded Web Service ved hjælp af IPv4adressen og derefter følge den nedenstående fremgangsmåde for at bruge IPv6.

1 Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows. Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør .

2 Hvis det er første gang du logger på Embedded Web Service skal du logge på som en administrator. Angiv standard-ID og adgangskode nedenfor.

• ID: admin

• Password: dell00000

3 Når vinduet Embedded Web Service åbner, skal du bevæge musemarkøren over Settings på toppen af menulinjen og klikke på

Network Settings .

4 Klik på TCP/IPv6 i den venstre rude på webstedet.

5 Markér afkrydsningsfeltet IPv6 Protocol for at aktivere IPv6.

6 Marker afkrydsningsfeltet Manual Address . Tekstboksen Address/

Prefix aktiveres derefter.

7 Indtast resten af adressen (f.eks.: 3FFE:10:88:194:: AAAA . ”A” er de hexadecimale værdier 0 til 9, A til F).

8 Vælg DHCPv6-konfigurationen.

9 Klik på knappen Apply .

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 85

IPv6-konfiguration

Brug af Embedded Web Service

1 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der understøtter IPv6adressering som en URL-adresse.

2 Vælg en af IPv6-adresserne ( Link-local Address , Stateless

Address , Stateful Address eller Manual Address ) i netværkskonfigurationsrapport

(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 80).

3 Indtast IPv6-adresserne (f.eks.: http://

[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

Adressen skal være anbragt i ”[ ]”-parenteser.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 86

Konfiguration af trådløst netværk

• Sørg for, at maskinen understøtter et trådløst netværk. Trådløst netværk er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af modellen (se

"Funktioner pr. model" på side 6).

• Hvis det ser ud til, at IPv6-netværket ikke fungerer, skal du nulstille alle netværksindstillingerne til fabriksstandarderne og prøve igen.

Det trådløse netværks navn og netværksnøgle

Trådløse netværk kræver en højere grad af sikkerhed. Når et adgangspunkt konfigureres, oprettes der derfor et netværksnavn (SSID), den anvendte sikkerhedstype og en netværksnøgle for netværket. Spørg netværksadministraotren om disse oplysninger, før du går videre med maskininstallationen.

6

Sådan kommer du i gang

Kend din netværkstype

Normalt kan du kun have én forbindelse mellem computeren og maskinen ad gangen.

Infrastruktur-tilstand

Dette er et miljø, der normalt bruges til netværk i hjemmet og på små kontorer/hjemmekontorer (SOHO). Denne tilstand bruger et adgangspunkt til at kommunikere med den trådløse maskine.

Ad hoc-tilstand

Denne tilstand bruger ikke et adgangspunkt. Den trådløse computer og den trådløse maskine kommunikerer direkte.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 87

Konfiguration af trådløst netværk

7

Introduktion til metoder til trådløs opsætning

Du kan enten konfigurere de trådløse indstillinger fra maskinen eller computeren. Vælg indstillingsmetoden i tabellen herunder.

Visse installationstyper til trådløse netværk er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modellen eller landet.

Konfigurationsmetode

Fra maskinens kontrolpanel

Beskrivelse og reference

• Se "Via WPS-knappen" på side 89.

(

Tilslutningsmetode

Brug af WPS (anbefalet)

)

Fra computeren

(

(

Adgangspunkt via USB-kabel (anbefalet)

)

)

Ad hoc via USB-kabel

• Windows-brugere skal læse "Adgangspunkt via USB-kabel i Windows" på side 91.

• Macintosh-brugere skal læse "Adgangspunkt via USB-kabel i Macintosh" på side 99.

• Windows-brugere skal læse "Ad hoc via USB-kabel i Windows" på side

95.

• Macintosh-brugere skal læse "Ad hoc via USB-kabel i Macintosh" på side

102.

Hvis der opstår problemer under den trådløse konfiguration eller driverinstallation, kan du se kapitlet og fejlfinding (se "Fejlfinding for trådløse netværk" på side 108).

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 88

Konfiguration af trådløst netværk

8

Via WPS-knappen

• Netværkscomputer (kun PIN-tilstand)

Hvis din maskine og et adgangspunkt (eller en trådløs router) understøtter

WPS (Wi-Fi Protected Setup™), kan du nemt konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk ved at trykke på knappen (WPS) på kontrolpanelet uden en computer.

• Hvis du vil bruge det trådløse netværk ved hjælp af infrastrukturtilstanden, skal du kontrollere, at netværkskablet er fjernet fra maskinen. Om du skal bruge WPS (PBC) -knappen eller indtaste PIN-koden fra computeren for at oprette forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router), afhænger af det adgangspunkt (eller den trådløse router), du bruger. Se brugervejledningen til adgangspunktet (eller den trådløse router), som du bruger.

• Når WPS-knappen bruges til at konfigurere det trådløse netværk, kan sikkerhedsindstillingerne blive ændret. Du kan forhindre dette ved at låse WPS-indstillingen for de aktuelle trådløse sikkerhedsindstillinger. Indstillingsnavnet kan variere, afhængigt af adgangspunktet (eller den trådløse router) der anvendes.

Valg af din type

Der findes to metoder til at slutte maskinen til et trådløst netværk ved hjælp af knappen (WPS) på kontrolpanelet.

Metoden Trykknapkonfiguration (PBC) giver dig mulighed for at tilslutte maskinen et trådløst netværk ved at trykke på knappen (WPS) på kontrolpanelet på maskinen og WPS-knappen (PBC) på et adgangspunkt

(eller en trådløs router), som understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Metoden Personligt identifikationsnummer (PIN) giver dig mulighed for at tilslutte maskinen et trådløst netværk ved at indtaste de medfølgende

PIN-oplysninger på et adgangspunkt (eller en trådløs router), som understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Maskinens fabriksstandard er PBC -tilstanden, der anbefales til et typisk miljø med trådløst netværk.

Elementer, du skal have klar

• Tjek, om adgangspunktet (eller den trådløse router) understøtter WPS

(Wi-Fi Protected Setup™).

• Tjek, om maskinen understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 89

Konfiguration af trådløst netværk

Tilslutning i PBC-tilstand

1 Tryk på knappen (WPS) på kontrolpanelet i ca. 2-4 sekunder, indtil statusindikatoren blinker hurtigt.

Maskinen begynder at oprette forbindelse til det trådløse netværk.

Indikatoren blinker langsomt i op til to minutter, indtil du trykker på knappen PBC på adgangspunktet (eller den trådløse router).

2 Tryk på knappen WPS (PBC) på adgangspunktet (eller den trådløse router).

a Indikatoren for WPS blinker hurtigt. Maskinen opretter forbindelse til et adgangspunkt (eller en trådløs router). b Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse netværk, lyser indikatoren for WPS.

Tilslutning i PIN-tilstand

1 Netværkskonfigurationsrapporten, der omfatter PIN, skal udskrives

(se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 80).

I klartilstand skal du trykke på knappen (WPS) på kontrolpanelet i mere end ti sekunder.

Du kan finde maskinens PIN-nummer.

2 Tryk på knappen (WPS) på kontrolpanelet i mere end 4 sekunder, indtil statusindikatoren bliver ved med at lyse.

Maskinen begynder at oprette forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router).

3 Du skal indtaste den ottecifrede PIN-kode inden for to minutter på den computer, der er tilsluttet adgangspunktet (eller den trådløse router).

Indikatoren blinker langsomt i op til to minutter, indtil du indtaster den

8-cifrede PIN.

Indikatoren for WPS blinker i rækkefølgen, der er vist herunder: a Indikatoren for WPS blinker hurtigt. Maskinen opretter forbindelse til et adgangspunkt (eller en trådløs router).

b Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse netværk, lyser indikatoren for WPS.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 90

Konfiguration af trådløst netværk

Genoprettelse af forbindelsen til et netværk

Når den trådløse funktion er slukket, forsøger maskinen automatisk at genoprette forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router) med de tidligere brugte indstillinger og adresser til trådløs forbindelse.

I følgende tilfælde genopretter maskinen automatisk forbindelse til det trådløse netværk:

• Maskinen slukkes og tændes igen.

• Adgangspunktet (eller den trådløse router) slukkes og tændes igen.

Frakobling fra et netværk

Hvis du vil afbryde forbindelsen til det trådløse netværk, skal du trykke på knappen (WPS) på kontrolpanelet i mere end to sekunder.

• Når Wi-Fi-netværket er i inaktiv tilstand: Maskinen kobles

øjeblikkeligt fra det trådløse netværk, og indikatoren for WPS lyser ikke.

• Når Wi-Fi-netværket er aktivt: Mens maskinen venter på, at det aktuelle job afsluttes, blinker indikatoren for WPS hurtigt. Derefter frakobles den trådløse netværksforbindelse automatisk, og WPS

LED'en slukkes.

9

Konfiguration med Windows

Annullering af tilslutningsprocessen

Hvis du vil annullere forbindelsen til det trådløse netværk, når maskinen opretter forbindelse til det trådløse netværk, skal du trykke på og slippe knappen (tænd/sluk/annuller) på kontrolpanelet. Du skal vente et par minutter på at genoprette forbindelse til det trådløse netværk.

Adgangspunkt via USB-kabel i Windows

• Elementer, du skal have klar

Adgangspunkt.

Netværkstilsluttet computer

Program-cd, der fulgte med maskinen

Maskinen med et trådløst netværkskort installeret

USB-kabel

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 91

Konfiguration af trådløst netværk

4 Vælg Næste .

1 Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.

2 Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.

Hvis ” Guiden Ny hardware fundet ” vises under installationsproceduren, skal du klikke på Annuller og lukke vinduet.

3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

Software-cd’en bør starte automatisk, og et installationsvindue

åbnes.

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start > Alle programmer > Tilbehør > Kør .

X:\ Setup.exe

, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK .

5 Vælg Slut printeren trådløst til computeren . Klik på Næste .

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 92

Konfiguration af trådløst netværk

Tilslut en netværksprinter til computeren : Hvis du allerede har oprettet det trådløse netværk, skal du vælge at installere maskinens driver, så du kan bruge den trådløse netværksmaskine. Hvis du ikke har oprettet det trådløse netværk, skal du vælge Slut printeren trådløst til computeren for at oprette det trådløse netværk, før du vælger dette.

6 Softwaren søger efter det trådløse netværk.

Hvis søgningen mislykkedes, skal du kontrollere, om USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og maskinen samt følge vejledningen i vinduet.

7 Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du bruger, og klik på

Næste .

Hvis du ikke kan finde det ønskede netværksnavn, eller hvis du vil konfigurere det trådløse netværk manuelt, skal du klikke på Avanceret indstilling .

• Indtast det trådløse netværks navn: Indtast SSID’et for det

ønskede adgangspunkt (der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’et).

• Driftstilstand: Marker afkrydsningsfeltet Infrastruktur .

• Godkendelse: Vælg en godkendelsestype.

Åbent system: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.

Delt nøgle: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt

WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.

WPA Personlig eller WPA2 Personlig: Vælg denne indstilling for at godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre

Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på adgangspunktet og hvert af dets klienter.

• Kryptering: Vælg kryptering: (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES,

TKIP AES.)

• Netværksnøgle: Angiv netværkets krypteringsnøgle.

• Bekræft netværksnøgle: Bekræft netværkets krypteringsnøgle.

• WEP-nøgleindeks: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende WEP-nøgleindeks .

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 93

Konfiguration af trådløst netværk

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet har sikkerhedsindstillinger.

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vinduet kan være anderledes afhængig af sikkerhedstilstanden: WEP eller WPA.

• WEP

Vælg Åbent system eller Delt nøgle for godkendelsen, og indtast

WEP-sikkerhedsnøglen. Klik på Næste .

WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.

• WPA

Angiv den delte WPA-nøgle, og klik på Næste .

WPA autoriserer og identificerer brugere på baggrund af en hemmelig nøgle, der ændres automatisk med jævne mellemrum.

WPA anvender også TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) og AES

(Advanced Encryption Standard) til datakryptering.

8 Vinduet viser de trådløse netværksindstillinger og kontrollerer, om de er rigtige. Klik på Næste .

• DHCP-metoden

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om DHCP vises i vinduet. Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke på Rediger TCP/IP for at ændre tildelingsmetoden til

DHCP.

• Metoden Statisk

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om Statisk vises i vinduet. Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på Rediger TCP/IP for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens netværkskonfiguration. Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende oplysningerne om computerens netværkskonfiguration. Hvis computeren er indstillet til DHCP, skal du kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den statiske IP-adresse.

Eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som vist herunder:

IP-adresse: 169.254.133.42

Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som følger:

IP-adresse: 169.254.133.

43

Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske).

Gateway: 169.254.133.

1

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 94

Konfiguration af trådløst netværk

9 Når konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal du fjerne

USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på Næste .

10 Vinduet Indstilling af trådløst netværk gennemført vises.

Vælg Ja , hvis du accepterer de aktuelle indstillinger og vil fortsætte med installationsproceduren.

Vælg Nej , hvis du vil gå tilbage til startskærmbilledet.

Klik derefter på Næste .

11 Klik på Næste , når vinduet Bekræft printerforbindelse vises.

12 Vælg de komponenter, der skal installeres. Klik på Næste .

13 Når du har valgt komponenterne, kan du også ændre maskinnavnet, konfigurere maskinen til deling på netværket, angive maskinen som standardmaskine og skifte portnavn for hver maskine. Klik på

Næste .

14 Når installationen er afsluttet, vises der et vindue, hvor du bliver bedt om at udskrive en testside. Klik på Udskriv en testside , hvis du vil udskrive en testside.

Ellers skal du blot klikke på Næste og gå til trin 16.

15 Klik på Ja , hvis testsiden udskrives korrekt.

Ellers skal du klikke på Nej for at udskrive den igen.

16 Klik på Udfør .

Ad hoc via USB-kabel i Windows

Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette trådløs forbindelse mellem maskinen og computeren ved at oprette et ad hoc trådløst netværk ved at følge de enkle trin nedenfor.

• Elementer, du skal have klar

Netværkstilsluttet computer

Program-cd, der fulgte med maskinen

Maskinen med et trådløst netværkskort installeret

USB-kabel

1 Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.

2 Tænd computeren og maskinen med trådløst netværk.

3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

Software-cd’en bør starte automatisk, og et installationsvindue

åbnes.

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på Start > Alle programmer > Tilbehør > Kør .

X:\ Setup.exe

, idet du erstatter ”X” med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på OK .

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 95

Konfiguration af trådløst netværk

4 Vælg Næste .

5 Vælg Slut printeren trådløst til computeren . Klik på Næste .

Tilslut en netværksprinter til computeren : Hvis du allerede har oprettet det trådløse netværk, skal du vælge at installere maskinens driver, så du kan bruge den trådløse netværksmaskine. Hvis du ikke har oprettet det trådløse netværk, skal du vælge Slut printeren trådløst til computeren for at oprette det trådløse netværk, før du vælger dette.

6 Softwaren søger efter det trådløse netværk.

Hvis søgningen på netværket mislykkedes, skal du kontrollere, om

USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og maskinen samt følge instruktionen i vinduet.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 96

Konfiguration af trådløst netværk

7 Når søgningen på de trådløse netværk er gennemført, vises der en liste med de trådløse netværk.

Hvis du vil bruge Dells ad hoc-standardindstilling, skal du vælge det sidste trådløse netværk på listen, hvis Netværksnavn (SSID) er

Dell_device , og Signal er Printerens eget netværk .

Klik derefter på Næste .

Hvis du vil bruge andre ad hoc-indstillinger, skal du vælge et andet trådløst netværk på listen.

8 Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises.

Kontroller indstillingerne, og klik på Næste .

Hvis du vil ændre ad hoc-indstillingerne, skal du klikke på knappen

Avanceret indstilling .

• Indtast det trådløse netværks navn: Indtast det ønskede SSID

(der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’et).

• Driftstilstand: Select ad hoc.

• Kanal: Vælg kanalen. ( Auto-indstilling eller 2.412 til 2.467 MHz).

• Godkendelse: Vælg en godkendelsestype.

Åbent system: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.

Delt nøgle: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt

WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.

• Kryptering: Vælg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).

• Netværksnøgle: Angiv netværkets krypteringsnøgle.

• Bekræft netværksnøgle: Bekræft netværkets krypteringsnøgle.

• WEP-nøgleindeks: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende WEP-nøgleindeks .

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis Ad-Hoc-netværket har en sikkerhedsindstilling.

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vælg Åbent system eller Delt nøgle for godkendelsen, og klik på Næste .

• WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 97

Konfiguration af trådløst netværk

Før du indtaster IP-adressen for maskinen, skal du kende oplysningerne om computerens netværkskonfiguration. Hvis computerens netværkskonfiguration er sat til DHCP, skal indstillingen for det trådløse netværk også være DHCP. Hvis computerens netværkskonfiguration er sat til Statisk, skal indstillingen for det trådløse netværk også være Statisk.

Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge netværksindstillingen

Statisk, skal du kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den statiske IP-adresse.

• DHCP-metoden

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om

DHCP vises i vinduet Bekræftelse af indstilling for trådløst netværk . Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke på Rediger TCP/

IP for at ændre tildelingsmetoden til Modtag IP-adressen automatisk (DHCP) .

• Metoden Statisk

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om

Statisk vises i vinduet Bekræftelse af indstilling for trådløst netværk . Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på Rediger TCP/

IP for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens netværkskonfiguration.

Eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:

- IP-adresse: 169.254.133.42

- Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:

- IP-adresse: 169.254.133.

43

- Undernetmaske: 255.255.0.0 (Brug computerens undernetmaske.)

- Gateway: 169.254.133.

1

9 Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal du fjerne

USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på Næste .

Hvis vinduet Ændring af pc'ens netværksindstillinger vises, skal du følge den viste fremgangsmåde.

Klik på Næste , hvis du er færdig med at konfigurere computerens indstillinger for trådløst netværk.

Hvis du indstiller computerens trådløse netværk som DHCP, tager det flere minutter, før den modtager IP-adressen.

10 Vinduet Indstilling af trådløst netværk gennemført vises. Hvis du vil udskrive fra en Wi-Fi Direct-understøttet mobilenhed, skal du

konfigurere Wi-Fi Direct-indstillingen (se "Konfiguration af Wi-Fi

Direct" på side 106).

Indstillinger for Wi-Fi Direct:

• Wi-Fi Direct-indstillingen vises kun på skærmen, hvis printeren understøtter denne funktion.

• Kan starte med at oprette Wi-Fi Direct ved hjælp af Dell Printer

Manager (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 106).

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 98

Konfiguration af trådløst netværk

• Netværksnavn (SSID) : Standardnetværksnavnet er modelnavnet og den maksimale længde er 22 tegn (ikke-inklusive "Direct-xx-").

• Netværksnøgle er den numeriske streng, og størrelsen er 8-64 tegn.

11 Klik på Næste , når vinduet Bekræft printerforbindelse vises.

12 Vælg de komponenter, der skal installeres. Klik på Næste .

13 Når du har valgt komponenterne, kan du også ændre maskinnavnet, konfigurere maskinen til deling på netværket, angive maskinen som standardmaskine og skifte portnavn for hver maskine. Klik på

Næste .

14 Når installationen er afsluttet, vises der et vindue, hvor du bliver spurgt, om at udskrive en testside. Klik på Udskriv en testside , hvis du vil udskrive en testside.

Ellers skal du blot klikke på Næste og gå til trin 16.

15 Klik på Ja , hvis testsiden udskrives korrekt.

Ellers skal du klikke på Nej for at udskrive den igen.

16 Klik på Udfør .

10

Konfiguration med Macintosh

• Elementer, du skal have klar

Adgangspunkt

Netværkstilsluttet computer

Program-cd, der fulgte med maskinen

Maskinen med et trådløst netværkskort installeret

USB-kabel

Adgangspunkt via USB-kabel i Macintosh

1

2

3

Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.

Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.

Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

4 Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens skrivebord.

5 Dobbeltklik på mappen MAC_Installer > ikonet Installer OS X .

6 Klik på Continue .

7 Læs licensaftalen, og klik på Continue .

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 99

Konfiguration af trådløst netværk

8 Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.

9 Klik på Continue , når der vises en advarsel om, at alle programmer lukkes.

10 Klik på Wireless Network Setting i User Options Pane .

11 Softwaren søger efter det trådløse netværk.

Hvis søgningen mislykkedes, skal du kontrollere, om USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og maskinen samt følge vejledningen i vinduet.

12 Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du bruger, og klik på Next .

Hvis du indstiller den trådløse konfiguration manuelt, skal du klikke på

Advanced Setting .

• Enter the wireless Network Name: Indtast SSID’et for det ønskede adgangspunkt (der skelnes mellem store og små bogstaver i

SSID’et).

• Operation Mode: Marker afkrydsningsfeltet Infrastructure .

• Authentication: Vælg en godkendelsestype.

Open System: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.

Shared Key: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt

WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.

WPA Personal eller WPA2 Personal: Vælg denne indstilling for at godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre

Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på adgangspunktet og hvert af dets klienter.

• Encryption: Vælg krypteringen. (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP,

AES, TKIP AES)

• Network Key: Angiv netværkets krypteringsnøgle.

• Confirm Network Key: Bekræft netværkets krypteringsnøgle.

• WEP Key Index: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende WEP Key Index .

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 100

Konfiguration af trådløst netværk

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet har en sikkerhedsindstilling.

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vinduet kan være anderledes afhængig af sikkerhedstilstanden: WEP eller WPA.

• WEP

Vælg Open System eller Shared Key for godkendelsen, og indtast

WEP-sikkerhedsnøglen. Klik på Next .

WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.

• WPA

Angiv den delte WPA-nøgle, og klik på Next .

WPA autoriserer og identificerer brugere på baggrund af en hemmelig nøgle, der ændres automatisk med jævne mellemrum.

WPA anvender også TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) og AES

(Advanced Encryption Standard) til datakryptering.

13 Vinduet viser de trådløse netværksindstillinger og kontrollerer, om de er rigtige. Klik på Next .

• DHCP-metoden

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om DHCP vises i vinduet. Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke på Change TCP/IP for at ændre tildelingsmetoden til

DHCP.

• Metoden Statisk

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om Statisk vises i vinduet. Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på Change TCP/IP for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens netværkskonfiguration. Før du indtaster

IP-adressen for maskinen, skal du kende oplysningerne om computerens netværkskonfiguration. Hvis computeren er indstillet til DHCP, skal du kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den statiske IP-adresse.

Eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:

IP-adresse: 169.254.133.42

Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som følger:

IP-adresse: 169.254.133.

43

Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske).

Gateway: 169.254.133.

1

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 101

Konfiguration af trådløst netværk

14 Det trådløse netværk opretter forbindelse i henhold til netværkskonfigurationen.

15 Indstilling af trådløst netværk er afsluttet. Hvis du vil udskrive fra en

Wi-Fi Direct-understøttet mobilenhed, skal du konfigurere Wi-Fi

Direct-indstillingen (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 106).

Indstillinger for Wi-Fi Direct:

• Wi-Fi Direct-indstillingen vises kun på skærmen, hvis printeren understøtter denne funktion.

• Kan starte med at oprette Wi-Fi Direct ved hjælp af Dell Printer

Manager (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 106).

• Network Name(SSID) : Standardnetværksnavnet er modelnavnet og den maksimale længde er 22 tegn (ikke-inklusive "Direct-xx-").

• Network Key er den numeriske streng, og størrelsen er 8-64 tegn.

16 Fuldfør installationen ved at følge vejledningen på skærmen. Klik på

Quit eller Restart , når installationen er fuldført.

Den software-cd, der fulgte med maskinen

Maskinen med et trådløst netværkskort installeret

USB-kabel

1 Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.

2 Tænd computeren og maskinen.

3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

4 Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Macintosh-computerens skrivebord.

5 Dobbeltklik på mappen MAC_Installer .

6 Dobbeltklik på ikonet Installer OS X .

7 Angiv adgangskoden, og klik på OK .

8 Klik på Continue .

9 Læs licensaftalen, og klik på Continue .

10 Klik på Agree for at acceptere licensaftalen.

Ad hoc via USB-kabel i Macintosh

Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette trådløs forbindelse mellem maskinen og computeren ved at opsætte et trådløst Ad-

Hoc-netværk ved at følge disse enkle trin.

• Elementer, du skal have klar

Netværkstilsluttet computer

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 102

Konfiguration af trådløst netværk

11 Vælg Easy Install , og klik på Install . Easy Install anbefales til de fleste brugere. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.

Hvis du vælger Custom Install , kan du vælge at installere enkelte komponenter.

12 Klik på Wireless Setting and Installation .

13 Softwaren søger efter de trådløse netværksenheder.

Hvis søgningen mislykkedes, skal du kontrollere, om USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem computeren og maskinen samt følge vejledningen i vinduet.

14 Når søgningen på de trådløse netværk er gennemført, vises der en liste med de trådløse netværk.

Hvis du vil bruge Dells ad hoc-standardindstilling, skal du vælge det sidste trådløse netværk på listen, hvis Network Name(SSID) er

Dell_device , og Signal er Printer Self Network .

Klik derefter på Next .

Hvis du vil bruge andre ad hoc-indstillinger, skal du vælge et andet trådløst netværk på listen.

Hvis du vil ændre ad hoc-indstillingerne, skal du klikke på knappen

Advanced Setting .

• Enter the wireless Network Name: Indtast det ønskede SSID (der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’et).

• Operation Mode: Select ad hoc.

• Channel: Vælg kanalen ( Auto Setting eller 2412 MHz til 2467

MHz).

• Authentication: Vælg en godkendelsestype.

Open System: Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.

Shared Key: Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt

WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.

• Encryption: Vælg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).

• Network Key: Angiv netværkets krypteringsnøgle.

• Confirm Network Key: Bekræft netværkets krypteringsnøgleværdi.

• WEP Key Index: Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende WEP Key Index .

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 103

Konfiguration af trådløst netværk

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis Ad-Hoc-netværket har en sikkerhedsindstilling.

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises. Vælg Open System eller Shared Key for godkendelsen, og klik på Next .

• WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.

15 Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises.

Kontroller indstillingerne, og klik på Next .

Før du indtaster IP-adressen for maskinen, skal du kende oplysningerne om computerens netværkskonfiguration. Hvis computerens netværkskonfiguration er sat til DHCP, skal indstillingen for det trådløse netværk også være DHCP. Hvis computerens netværkskonfiguration er sat til Statisk, skal indstillingen for det trådløse netværk også være Statisk.

Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge indstillingen Statisk for det trådløse netværk, skal du kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den statiske IP-adresse.

• DHCP-metoden

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om

DHCP vises i vinduet Wireless Network Setting Confirm . Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke på Change TCP/IP for at ændre tildelingsmetoden til Receive IP address automatically (DHCP) .

• Metoden Statisk

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om

Statisk vises i vinduet Bekræftelse af indstilling for trådløst netværk . Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på Rediger TCP/

IP for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens netværkskonfiguration.

Eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:

- IP-adresse: 169.254.133.42

- Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:

- IP-adresse: 169.254.133.

43

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 104

Konfiguration af trådløst netværk

- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske).

- Gateway: 169.254.133.

1

16 Det trådløse netværk opretter forbindelse i henhold til netværkskonfigurationen.

17 Når konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal du fjerne

USB-kablet mellem computeren og maskinen.

18 Fuldfør installationen ved at følge vejledningen på skærmen. Klik på

Quit eller Restart , når installationen er fuldført.

4 Skriv ID og Password , og klik derefter på Login .

• ID: admin

6

• Password: dell00000

5 Når vinduet Embedded Web Service åbner, skal du klikke på

Settings > Network Settings .

Klik på Wireless > Custom .

Du kan også aktivere og deaktivere WiFi-netværket.

12

Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning

11

Aktivering og deaktivering af WiFi-netværket

1 Kontrollér at maskinen er tilsluttet netværket.

2 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:

Wi-Fi Direct er en brugervenlig peer-to-peer-tilslutningsmetode til din printer og en mobilenhed, som giver sikker tilslutning og bedre overførselshastighed end ad hoc-tilstand.

Med Wi-Fi Direct kan du tilslutte printeren til et Wi-Fi Direct-netværk, samtidig med at oprettes forbindelse til et adgangspunkt. Du kan også bruge et kablet netværk og et Wi-Fi Direct-netværk samtidigt, så flere brugere har adgang til og kan udskrive både fra Wi-Fi Direct og fra et kablet netværk.

3 Klik på Login øverst til højre på Embedded Web Service-webstedet.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 105

Konfiguration af trådløst netværk

• Du kan ikke oprette forbindelse til internettet gennem printerens Wi-

Fi Direct.

• Den understøttede protokolliste passer muligvis ikke til din model.

Wi-Fi Direct-netværk understøtter IKKE IPv6, netværksfiltrering,

IPSec, WINS og SLP-tjenester.

Konfiguration af Wi-Fi Direct

Du kan aktivere Wi-Fi Direct-funktionen på én af følgende måder.

Fra den USB-kabelforbundne computer (anbefalet)

• Når der indstilles via den medfølgende software-cd, kan du se adgangspunktet via USB-kablet.

Windows-bruger

Se "Adgangspunkt via USB-kabel i Windows" på side 91.

Se "Ad hoc via USB-kabel i Windows" på side 95.

Macintosh-bruger

Se "Adgangspunkt via USB-kabel i Macintosh" på side 99.

Se "Ad hoc via USB-kabel i Macintosh" på side 102.

• Når driveren er installeret, kan Dell Printer Manager installeres, og der kan foretages ændringer i Wi-Fi Direct.

• Wi-Fi Direct-konfiguration kan også foretages fra Ad hoc-tilstand, hvis der ikke er noget tilgængeligt netværk. Brugere skal aktivere det via Dell

Printer Manager som angivet nedenfor.

Dell Printer Manager er kun tilgængelig for Windows- og Macintosh OSbrugere.

Vælg menuen Start , og vælg derefter Programmer eller Alle programmer > Dell Printers > Dell Printer Manager > til avanceret tilstand) > Enhedsindstillinger > Netværk .

(Skift

Direkte Wi-Fi til/fra : Vælg Til for at aktivere.

Enhedsnavn : Indtast printerens navn for at søge efter printeren på et trådløst netværk. Enhedsnavnet er som standard et modelnavn.

IP-adresse : Indtast printerens IP-adresse. Denne IP-adresse bruges kun til det lokale netværk og ikke til den kabelforbundne infrastruktur eller det trådløse netværk. Vi anbefaler at bruge standardindstillingen for den lokale IP-adresse (192.168.3.1 er en standardindstilling til printerens lokale IP-adresse til Wi-Fi

Direct)

Gruppeejer : Aktiver denne indstilling for at tildele printeren til

Wi-Fi Direct-gruppeejeren. Gruppeejer fungerer på samme måde som et trådløst adgangspunkt. Vi anbefaler at aktivere denne indstilling.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 106

Konfiguration af trådløst netværk

▪ Netværksnøgle : Hvis din printer er en Gruppeejer , er det nødvendigt med en Netværksnøgle til andre mobile enheder for at oprette forbindelse til printeren. DU kan selv konfigurere en netværksnøgle eller kan huske den angivne netværksnøgle, der bliver vilkårligt oprettet som standard.

Fra den netværksforbundne computer

Hvis din printer anvender et netværkskabel eller et trådløst adgangspunkt, kan du aktivere og konfigurere Wi-Fi Direct fra SyncThru™ Web Service.

• Gå til SyncThru™ Web Service , vælg Settings > Network Settings >

Wireless > Wi-Fi Direct .

• Aktiver eller deaktiver Wi-Fi Direct , og konfigurer andre indstillinger.

• Til Linux OS-brugere:

- Udskriv en konfigurationsrapport for IP-netværket, så du kan

kontrollere udskrifterne (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 80).

- Gå til SyncThru™ Web Service , vælg Settings > Network

Settings > Wireless > Wi-Fi Direct .

- Aktiver eller dekativer Wi-Fi Direct .

Indstilling af mobilenheden

• Når Wi-Fi Direct er indstillet for printeren, henvises der til brugermanualen for den mobilenhed, som du bruger til at indstille dens

Wi-Fi Direct.

• Når Wi-Fi Direct er indstillet, skal du hente app'en til mobiludskrivningsprogrammet for at udskrive fra din smartphone.

• Når du har fundet den printer, du vil oprette forbindelse til fra din mobilenhed, skal du vælge printeren. Så vil printerens indikator blinke. Tryk på WPS-knappen på din printer, og den vil være sluttet til din mobilenhed.

• Hvis din mobilenhed ikke understøtter WPS, skal du indtaste en printers "netværksnøgle" i stedet for at trykke på WPS-knappen.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 107

Konfiguration af trådløst netværk

13

Fejlfinding for trådløse netværk

Problemmer under konfiguration eller driverinstallation

Der blev ikke fundet printere

• Maskinen er muligvis ikke tændt. Tænd computeren og maskinen.

• USB-kablet er ikke tilsluttet mellem computeren og maskinen. Slut maskinen til computeren ved hjælp af USB-kablet.

• Maskinen understøtter ikke trådløst netværk. Se maskinens brugervejledning på den cd-rom med printersoftware, der fulgte med maskinen, og konfigurer maskinen til trådløst netværk.

Tilslutningsfejl - SSID ikke fundet

• Maskinen kan ikke søge efter det netværksnavn (SSID), som du har valgt eller indtastet. Kontroller netværksnavnet (SSID) på adgangspunktet, og prøv at oprette forbindelse igen.

• Dit adgangspunkt er ikke tændt. Tænd adgangspunktet.

Tilslutningsfejl – Ugyldig sikkerhed

• Sikkerheden er ikke konfigureret korrekt. Kontroller den konfigurerede sikkerhed på dit adgangspunkt og maskinen.

Tilslutningsfejl – Generel tilslutningsfejl

• Computeren modtager ikke et signal fra din maskine. Kontroller USBkablet og maskinens strømforsyning.

Tilslutningsfejl – Tilsluttet kabelført netværk

• Din maskine er tilsluttet med et netværkskabel. Fjern netværkskablet fra maskinen.

Fejl ved tilslutning af pc

• Den konfigurerede netværksadresse kan ikke oprette forbindelse mellem computeren og maskinen.

For DHCP-netværksmiljø

Maskinen modtager IP-adressen automatisk (DHCP), hvis computeren er konfigureret til DHCP.

HVis udskriftsjobbet ikke fungerer i DHCP-tilstand, kan det skyldes den automtatisk ændrede IP-adresse. Sammenlign produktets IP-adresse med printerportens IP-adresse.

Sådan sammenligner du:

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 108

Konfiguration af trådløst netværk

1 Udskriv printerens rapport med netværksoplysninger, og kontroller

derefter IP-adressen (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 80).

2 Kontroller printerportens IP-adresse på din computer.

a Klik på menuen Start i Windows. b I Windows Server 2000 skal du vælge Indstillinger > Printere .

• I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og faxenheder .

• I Windows Server 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel >

Hardware og lyd > Printere .

• I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder og printere .

• I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel >

Hardware > Enheder og printere . c Højreklik på maskinen.

d I Windows XP/2003/2008/Vista skal du vælge Egenskaber .

I Windows 7 og Windows Server 2008 R2 skal du vælge

Printeregenskaber i genvejsmenuerne.

Hvis menupunktet Printeregenskaber har mærket

, kan du vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer.

e Klik på fanen Port .

f Klik på knappen Konfigurer port .

g Kontroller, om Printernavn eller IP-adresse: er IP-adressen på netværkskonfigurationsarket.

3 Ret printerportens IP-adresse, hvis den er anderledes end den, der er angivet i rapporten med netværksoplysninger.

Hvis du vil bruge softwareinstallations-cd'en til at ændre portens IPadresse, skal du klikke på Tilslut en netværksprinter til computeren under Vælg installationsmetode . Tilslut derefter IPadressen igen.

For statisk netværksmiljø

Maskinen bruger den statiske adresse, hvis computeren er konfigureret til en statisk adresse.

For eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som vist herunder:

▪ IP-adresse: 169.254.133.42

▪ Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:

▪ IP-adresse: 169.254.133.

43

▪ Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske).

▪ Gateway: 169.254.133.

1

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 109

Konfiguration af trådløst netværk

Andre problemer

Hvis der opstår problemer, mens du bruger maskinen på et netværk, skal du kontrollere følgende:

Oplysninger om adgangspunktet (eller den trådløse router) finder du i produktets brugervejledning.

• Computeren, adgangspunktet (eller den trådløse router) eller maskinen er muligvis ikke tændt.

• Kontroller den trådløse modtagelse omkring maskinen. Hvis routeren er langt fra maskinen, eller hvis der er en forhindring, kan der være vanskeligheder med modtagelsen af signalet.

• Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router), maskinen og computeren. Nogle gange kan netværkskommunikationen genetableres ved at slukke og tænde strømmen.

• Kontroller, om firewallsoftwaren (V3 eller Norton) blokerer kommunikationen.

Hvis computeren og maskinen er tilsluttet på det samme netværk, og det ikke kan findes ved at søge efter det, blokerer firewallsoftwaren muligvis kommunikationen. Læs i brugervejledningen til softwaren, slå den fra, og prøv at søge efter maskinen igen.

• Kontroller, om maskinens IP-adresse er allokeret korrekt. Du kan kontrollere IP-adressen ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.

• Kontroller, om adgangspunktet (eller den trådløse router) har konfigureret sikkerhed (adgangskode). Hvis der findes en adgangskode, skal du kontakte adgangspunktets (eller den trådløse routers) administrator.

• Tjek maskinens IP-adresse. Geninstaller maskinens driver, og tilpas indstillingerne for at slutte til maskinen på netværket. På grund af

DHCP's egenskaber kan den allokerede IP-adresse blive ændret, hvis maskinen ikke bruges i lang tid, eller hvis adgangspunktet er blevet nulstillet.

Registrer produktets MAC-adresse, når du konfigurerer DHCPserveren på adgangspunktet (eller den trådløse router). Så kan du altid bruge den IP-adresse, der blev angivet med MAC-adressen. Du kan identificere maskinens MAC-adresse ved at udskrive en

netværkskonfigurationsrapport (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 80).

• Kontroller det trådløse miljø. Du kan muligvis ikke oprette forbindelse til netværket i infrastrukturmiljøet, hvor du skal angive en brugers oplysninger, inden du opretter forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router).

• Denne maskine understøtter kun IEEE 802.11b/g/n og Wi-Fi. Andre trådløse kommunikationstyper (f.eks. Bluetooth) understøttes ikke.

• Hvis du bruger ad-hoc-tilstanden til operativsystemer som f.eks.

Windows Vista, skal du muligvis angive den trådløse forbindelses indstillinger, hver gang du bruger den trådløse maskine.

• Du kan ikke bruge infrastrukturtilstand og ad-hoc-tilstand samtidig for den trådløse Dell-netværksmaskine.

• Maskinen er inden for det trådløse netværks rækkevidde.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 110

Konfiguration af trådløst netværk

• Maskinen er placeret på afstand af forhindringer, der kan blokere det trådløse signal.

Fjern eventuelle store metalgenstande mellem adgangspunktet (eller den trådløse router) og maskinen.

Sørg for, at maskinen og det trådløse adgangspunkt (eller den trådløse router) ikke er adskilt af stolper, vægge eller støttesøjler, der indeholder metal eller beton.

• Maskinen er placeret på afstand af andre elektroniske enheder, der kan påvirke det trådløse signal.

Mange enheder kan interferere med det trådløse signal, blandt andet mikrobølgeovne og visse Bluetooth-enheder.

• Når konfigurationen af dit adgangspunkt (eller trådløse router) ændres, skal du konfigurere produktets trådløse netværk igen.

2. Brug af en netværkstilsluttet maskine (kun B1160w) 111

3. Specielle funktioner

I dette kapitel beskrives de specielle udskrivningsfunktioner.

• Højdejustering

Ændring af standardindstillingerne for udskrivning

113

114

• Indstilling af maskinen til standardmaskine 115

• Brug af avancerede udskrivningsfunktioner 116

• Macintosh-udskrivning

• Linux-udskrivning

122

124

Procedurerne i dette kapitel er hovedsageligt baseret på Windows 7.

Højdejustering

Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, som bestemmes af maskinens højde over havoverfladen. I det følgende beskrives det, hvordan du indstiller maskinen, så du får den bedste udskriftskvalitet.

Før du angiver højdeindstillingen, skal du finde den højde, du er i.

4,000 m

(13,123 ft)

1

3,000 m

(9,842 ft)

2

2,000 m

(6,561 ft)

3

1,000 m

(3,280 ft)

4

0

1 Høj 3

2 Høj 2

3 Høj 1

4 Normal

• Brugere af Windows og Macintosh indstiller printeren fra Dell Printer

Manager > (Skift til avanceret tilstand) > Enhedsindstillinger

(se "Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede indstillinger" på side 132).

Hvis din maskine har oprettet forbindelse til netværket kan kan du

indstille højden via Embedded Web Service (se "Brug af Embedded

Web Service (kun B1160w)" på side 129).

3. Specielle funktioner 113

Ændring af standardindstillingerne for udskrivning

1 Klik på menuen Start i Windows.

2 I Windows Server 2000 skal du vælge Indstillinger > Printere .

• I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og faxenheder .

• I Windows Server 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel >

Hardware og lyd > Printere .

• I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder og printere .

• I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel >

Hardware > Enheder og printere .

3 Højreklik på maskinen.

4 I Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista skal du vælge

Udskriftsindstillinger .

I Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 skal du vælge

Udskriftsindstillinger i genvejsmenuerne.

Hvis Udskriftsindstillinger har et ► , kan du vælge andre printerdrivere, der er tilsluttet den valgte printer.

5 Rediger indstillingerne under de enkelte faner.

6 Tryk på OK .

Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert udskriftjobbet, skal du ændre dem i Udskriftsindstillinger .

3. Specielle funktioner 114

Indstilling af maskinen til standardmaskine

1 Klik på menuen Start i Windows.

2 I Windows Server 2000 skal du vælge Indstillinger > Printere .

• I Windows XP/Server 2003 skal du vælge Printere og faxenheder .

• I Windows Server 2008/Vista skal du vælge Kontrolpanel >

Hardware og lyd > Printere .

• I Windows 7 skal du vælge Kontrolpanel > Enheder og printere .

• I Windows Server 2008 R2 skal du vælge Kontrolpanel >

Hardware > Enheder og printere .

3 Vælg din maskine.

4 Højreklik på maskinen, og vælg Benyt som standardprinter .

I Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 kan du vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer, hvis der er en ► ud for Benyt som standardprinter .

3. Specielle funktioner 115

Brug af avancerede udskrivningsfunktioner

XPS-printerdriver : bruges til udskrivning af XPS-filformatet.

• XPS-printerdriveren kan kun installeres på Windows Vistaoperativsystemet eller nyere.

• Du kan installere XPS-printerdriveren, når du indsætter softwarecd'en i dit cd-rom-drev. XPS-printerdriveren installeres automatisk når du installerer Dell-software.

1

Udskrivning til en fil (PRN)

Du kan få brug for at gemme udskriftsdataene som en fil.

1 Marker feltet Skriv til fil i vinduet Udskriv .

2 Klik på Udskriv .

3 Skriv destinationsstien og filnavnet, og klik derefter på OK .

For eksempel c:\Temp\filnavn .

Hvis du kun skriver filnavnet, gemmes filen automatisk i Dokumenter ,

Documents and Settings eller Brugere . Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe muligvis anderledes ud.

2

Beskrivelse af de specielle udskrivningsfunktioner

Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.

Hvis du vil udnytte udskrivningsfunktionerne i printerdriveren, skal du klikke på Egenskaber eller Indstillinger i programmets vindue Udskriv for at

ændre udskriftsindstillingerne. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger.

3. Specielle funktioner 116

Brug af avancerede udskrivningsfunktioner

• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

• Vælg knappen

Emne

Flere sider pr. ark

Posterudskrivning

Hjælp , eller klik på knappen fra vinduet, eller tryk på F1 på dit tastatur, og klik på en indstilling, du gerne vil vide mere

om (se "Bruge Hjælp" på side 35).

Beskrivelse

Vælger det antal sider, som du vil udskrive på ét enkelt ark papir. Hvis du vil udskrive mere end én side pr. ark, reduceres sidernes størrelse, og de arrangeres i den rækkefølge, du angiver. Du kan udskrive op til 16 sider på samme papir.

Udskriver et enkeltsidet dokument på 4 (Poster

2x2), 9 (Poster 3x3) eller 16 (Poster 4x4) ark papir med det formål at sætte siderne sammen, så de udgør ét dokument af plakatstørrelse.

Vælg værdien for Posteroverlapning . Angiv

Posteroverlapning i millimeter eller tommer ved at klikke på alternativknappen øverst til højre under fanen Grundlæggende , så det bliver nemmere at sætte arkene sammen bagefter.

Emne

Brochureudskrivning a

8

9

Beskrivelse

Udskriver dokumentet på begge sider af papiret og arrangere siderne, så papiret efter udskrivningen kan foldes på midten og danne en brochure.

Du skal udskrive på medier i formatet Letter,

Legal, A4, US Folio eller Oficio, hvis du vil oprette en brochure.

Indstillingen Brochureudskrivning er ikke tilgængelig for alle papirformater. Vælg den tilgængelige indstilling for papir Størrelse på fanen Papir for at se tilgængelige papirstørrelser.

Hvis du vælger et papirformat, der ikke er tilgængeligt, annulleres denne indstilling automatisk. Vælg kun tilgængeligt papir

(papir uden mærket eller ).

3. Specielle funktioner 117

Brug af avancerede udskrivningsfunktioner

Emne

Dobbeltsidet

udskrivning (manuel) a

Beskrivelse

Udskriv på begge sider af et ark papir (manuel). Før du udskriver, skal du angive udskriftsretningen.

• Du kan bruge denne funktion sammen med papirstørrelserne Letter, Legal, A4,

US Folio eller Oficio

• Hvis maskinen ikke har en duplexenhed, skal du fuldføre udskriftsjobbet manuelt.

Maskinen udskriver først hver anden side af dokumentet. En meddelelse vises derefter på computeren.

• Vi anbefaler, at du ikke udskriver på begge sider af specialmedierne, f.eks. etiketter, konvolutter eller tykt papir. Det kan forårsage papirstop eller beskadige maskinen.

• Ingen: Deaktiverer denne funktion.

• Lang led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes ved indbinding af bøger.

Emne

Papirindstillinger

Vandmærke

Vandmærke

( Oprettelse af et vandmærke )

Beskrivelse

Ændrer størrelsen af et dokument, så det bliver større eller mindre på den udskrevne side, ved at angive med hvilken procent dokumentet skal forstørres eller formindskes.

Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed for at udskrive tekst hen over et eksisterende dokument.

Du bruger den f.eks., når du vil have " DRAFT " eller " CONFIDENTIAL " skrevet diagonalt hen over den første side eller på alle sider i et dokument med store grå bogstaver. a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne

Udskriftsindstillinger .

b Klik på fanen Avanceret , og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke . Vinduet Rediger vandmærker e vises.

c Skriv vandmærketeksten i tekstfeltet

Meddelelse i vandmærke .

Du kan indtaste op til 256 tegn. Teksten vises i eksempelvinduet.

• Kort led: Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes i kalendere.

3. Specielle funktioner 118

Brug af avancerede udskrivningsfunktioner

Emne

Vandmærke

( Redigering af et vandmærke )

Vandmærke

( Sletning af et vandmærke )

Beskrivelse a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne

Udskriftsindstillinger .

b Klik på fanen Avanceret , og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke . Vinduet Rediger vandmærker e vises. c Vælg det vandmærke, du vil redigere, på listen

Aktuelle vandmærker . Nu kan du ændre vandmærkets tekst og øvrige indstillinger. d Klik på Opdater for at gemme ændringerne.

e Klik på OK eller Udskriv , indtil du afslutter vinduet Udskriv . a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne

Udskriftsindstillinger .

b Klik på fanen Avanceret , og vælg Rediger på rullelisten Vandmærke . Vinduet Rediger vandmærker e vises. c Marker det vandmærke, du vil slette, på listen

Aktuelle vandmærker , og klik på Slet . d Klik på OK eller Udskriv , indtil du afslutter vinduet Udskriv .

Overlay a

Emne Beskrivelse

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger

SPL-printerdriveren (se "Software" på side 6).

Et overlay er tekst og/eller grafik, der er gemt på computerens harddisk i et særligt filformat, og som kan udskrives på alle dokumenter. Overlays benyttes ofte i stedet for brevpapir. I stedet for at bruge fortrykt brevpapir kan du oprette et overlay, der indeholder præcis de samme oplysninger som dit brevpapir. Hvis du vil udskrive et brev med dit selskabs brevhoved, behøver du ikke at lægge fortrykt papir i maskinen: Udskriv blot brevhovedet som overlay på dokumentet.

Hvis du vil benytte et sideoverlay, skal du oprette et nyt sideoverlay med dit logo eller billede.

• Overlayet skal have samme format som det dokument, du vil udskrive det på.

Opret ikke et overlay med et vandmærke.

• Overlayets opløsningsgrad skal være den samme som opløsningsgraden for det dokument, du vil udskrive overlayet på.

3. Specielle funktioner 119

Brug af avancerede udskrivningsfunktioner

Emne

Overlay

( Oprettelse af et nyt sideoverlay )

Beskrivelse a Hvis du vil gemme dokumentet som et overlay, skal du åbne Udskriftsindstillinger .

b Klik på fanen Avanceret , og vælg Rediger på rullelisten Tekst . Vinduet Rediger overlay .

c Klik på Opret i vinduet Rediger overlay . d I vinduet Gem som skal du indtaste et navn på op til otte tegn i feltet Jobnavn . Vælg destinationsstien, hvis der er behov for det

(standard er C:\Formover).

e Tryk på gem . Navnet vises i Overlayliste . f Klik på OK eller Udskriv , indtil du afslutter vinduet Udskriv .

Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet på computerens harddisk.

Emne

Overlay

( Brug af et sideoverlay )

Beskrivelse a Klik på fanen Avanceret . b Markér det ønskede overlay på rullelisten

Tekst . c Hvis den ønskede overlayfil ikke vises på rullelisten Tekst , skal du vælge Rediger...

og klikke på Indlæs . Markér den overlayfil, du vil benytte.

Hvis du har gemt den overlayfil, du vil bruge, i en ekstern kilde, kan du også indlæse filen fra vinduet Åbn .

Klik på Åbn , når du har markeret filen. Filen vises i feltet Overlayliste og er tilgængelig for udskrivning. Vælg overlayet i feltet

Overlayliste . d Markér om nødvendigt afkrydsningsfeltet

Bekræft sideoverlay ved udskrivning . Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises der en meddelelsesboks, hver gang du sender et dokument til udskrivning, der beder dig bekræfte, at du vil udskrive et overlay sammen med dokumentet.

Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, og der er markeret et overlay, udskrives overlayet automatisk sammen med dokumentet. e Klik på OK eller Udskriv , indtil du afslutter vinduet Udskriv .

3. Specielle funktioner 120

Brug af avancerede udskrivningsfunktioner

Overlay

Emne

( Sletning af et sideoverlay )

Beskrivelse a Klik på fanen Avanceret i vinduet Printing

Preferences . b Vælg Rediger på rullelisten Tekst . c Markér det overlay, du vil slette, i feltet

Overlayliste . d Klik på Slet . e Klik på Ja , når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.

f Klik på OK eller Udskriv , indtil du afslutter vinduet Udskriv . Du kan slette sideoverlays, som du ikke længere bruger.

a. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du bruger XPS-driver.

3. Specielle funktioner 121

Macintosh-udskrivning

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

4

Ændring af printerindstillinger

3

Sådan udskriver du et dokument

Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.

Åbn et program, og vælg Print i menuen File . Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger. Bortset fra navnet ligner printeregenskabsvinduet følgende.

Når du udskriver fra en Macintosh, skal du kontrollere indstillingerne for printerdriver i alle de programmer, du bruger. Følg trinene nedenfor for at udskrive fra Macintosh:

5

Udskrivning af flere sider på ét ark

1 Åbn det dokument, du vil udskrive.

2 Åbn menuen File , og klik på Page Setup ( Document Setup i nogle programmer).

3 Vælg papirstørrelse og -retning, skalering og andre indstillinger, og kontrollér, at maskinen er valgt. Klik på OK .

4 Åbn menuen File , og klik på Print .

5 Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.

6 Klik på Print .

Du kan udskrive mere end en side på et enkelt ark papir. Denne funktion giver dig mulighed for at udskrive kladder på en omkostningseffektiv måde.

1

3

Åbn et program, og vælg Print i menuen File .

2 Vælg Layout på rullelisten under Orientation . Vælg det antal sider, du vil udskrive på et ark papir, på rullelisten Pages per Sheet .

Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.

4 Klik på Print .

Maskinen udskriver derefter det valgte antal sider, som du vil udskrive, på ét ark papir.

3. Specielle funktioner 122

Macintosh-udskrivning

6

Bruge Hjælp

Klik på spørgsmålstegnet nederst til venstre i vinduet, og klik på det emne, som du vil have oplysninger om. Der vises et pop op-vindue med oplysninger om den pågældende indstillings funktion, som findes i driveren.

3. Specielle funktioner 123

Linux-udskrivning

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

7

Udskrivning fra programmer

Der er en lang række Linux-programmer, som gør det muligt at udskrive ved hjælp af CUPS (Common UNIX Printing System). Du kan udskrive på maskinen fra ethvert af disse programmer.

1 Åbn et program, og vælg Print i menuen File .

2 Vælg Print direkte ved brug af lpr.

3 Vælg maskinens modelnavn på printerlisten, og klik på Properties i vinduet LPR GUI.

4 Rediger egenskaberne for udskriftsjobbet med de følgende fire faner

øverst i vinduet.

• General: Ændrer dokumenternes papirstørrelse, papirtype og retning. Den aktiverer duplexfunktionen, tilføjer start- og slutbannere, ændrer antallet af sider pr. ark.

Automatisk/manuel duplexudskrivning er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af modeller. Som alternativ kan du bruge lprudskrivningssystemet eller andre programmer til udskrivning af uligelige.

• Text: Angiver sidemargener og tekstindstillinger, f.eks. linjeafstand eller kolonner.

• Graphics: Angiver billedindstillinger, der bruges ved udskrivning af billedfiler, f.eks. farveindstillinger, billedstørrelse eller billedposition.

• Advanced: Angiver udskriftsopløsning, papirkilde og destination.

5 Klik på Apply for at anvende ændringerne og lukke vinduet

Properties .

6 Klik på OK i vinduet LPR GUI for at starte udskrivningen.

7 Vinduet Printing vises, så du kan overvåge status for udskriftsjobbet.

Hvis du vil afbryde det aktuelle job, skal du klikke på Cancel .

3. Specielle funktioner 124

Linux-udskrivning

8

Udskrivning af filer

Du kan udskrive mange forskellige typer filer på maskinen ved hjælp af

CUPS-standarden – direkte fra kommandolinjen. Dette kan du gøre med

CUPS lpr-hjælpeprogrammet, men driverpakken erstatter lprstandardværktøjet med et meget mere brugervenligt LPR GUI-program.

Sådan udskriver du en dokumentfil:

1 Skriv lpr <filnavn> fra Linux shell-kommandolinjen, og tryk på Enter.

Vinduet LPR GUI vises.

Når du kun skriver lpr og trykker på Enter , åbnes vinduet Select file(s) to print først. Vælg blot den eller de filer, du ønsker at udskrive, og klik på Open .

2 I vinduet LPR GUI skal du markere din maskine på listen og ændre egenskaber for udskriftsjob.

3 Klik på OK for at starte udskrivningen.

9

Konfiguration af printeregenskaber

Du kan bruge vinduet Printer Properties , der stilles til rådighed af Printers configuration , til at ændre de forskellige printeregenskaber for maskinen.

1 Åbn Unified Driver Configurator .

Skift om nødvendigt til Printers configuration .

2 Marker din maskine på listen over tilgængelige printere, og klik på

Properties .

3 Vinduet Printer Properties vises.

Følgende fem faner vises øverst i vinduet:

• General: Giver dig mulighed for at ændre printerplacering og navn.

Det navn, der angives under denne fane, vises på printerlisten i

Printers configuration .

• Connection: Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en anden port. Hvis du ændrer maskinens port fra USB til parallel eller omvendt, skal du omkonfigurere printerporten under denne fane.

• Driver: Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en anden maskindriver. Hvis du klikker på Options , kan du angive standardindstillinger for enheden.

• Jobs: Viser listen over udskriftsjob. Klik på Cancel job for at annullere det valgte job, og markér afkrydsningsfeltet Show completed jobs for at se tidligere jobs på joblisten.

• Classes: Viser den klasse, som maskinen er i. Klik på Add to Class for at føje printeren til en bestemt klasse, eller klik på Remove from

Class for at fjerne maskinen fra den valgte klasse.

4 Klik på OK for at anvende ændringerne og lukke vinduet Printer

Properties .

3. Specielle funktioner 125

4.

Nyttige administrationsværktøjer

I dette kapitel beskrives de administrationsværktøjer, der medfølger, for at du kan udnytte maskinen fuldt ud.

• Brug af værktøjet til firmwareopdatering 127

• Brug af programmet til bestilling af Dellforbrugsvarer 128

• Brug af Embedded Web Service (kun B1160w) 129

• Brug af Dell Printer Manager

• Brug af Status for Dell-printer

• Brug af Linux Unified Driver Configurator

131

134

136

Brug af værktøjet til firmwareopdatering

Værktøj til firmwareopdatering gør dig i stand til at vedligeholde maskinen ved at opgradere firmwaren.

Kun tilgængeligt for brugere af Windows-operativsystemer.

1 Fra menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle programmer > Dell > Dell Printers > navnet på din printerdriver

> Værktøj til firmwareopdatering .

2 Hent den nyeste firmware. Klik på http://www.support.dell.com.

3 Hvis printeren er tilsluttet med et USB-kabel, skal du klikke på USB

Tilsluttet printer eller Netværk Tilsluttet printer (kun B1160w) .

4 Klik på Gennemse og vælg den hentede fil.

5 Klik på Opdater firmware .

4. Nyttige administrationsværktøjer 127

Brug af programmet til bestilling af Dell-forbrugsvarer

For at bestille erstatningstonerpatroner eller -forbrugsvarer fra Dell:

Kun tilgængelig for brugere af Windows og Macintosh OS.

1 Dobbeltklik på Værktøj til bestilling af Dell-forbrugsstoffer -ikonet på skrivebordet.

2 Vinduet Værktøj til bestilling af Dell-forbrugsstoffer åbnes.

ELLER

I menuen Start vælges Programmer eller Alle programmer > Dell

> Dell Printers > navnet på din printerdriver > Værktøj til bestilling af Dell-forbrugsstoffer .

I Macintosh

Åbn mappen Applications > Dell > Dell Supplies Ordering Utility .

4. Nyttige administrationsværktøjer 128

Brug af Embedded Web Service (kun B1160w)

• Internet Explorer 6.0 eller nyere er minimumkrav for at bruge

Embedded Web Service .

• Forklaringen af Embedded Web Service i denne brugerhåndbog afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af dens indstillinger og konkrete model.

• Kun netværksmodel.

1

Få adgang til Embedded Web Service

1 Klik på Login øverst til højre på Embedded Web Service-webstedet.

2 Skriv ID og Password , og klik derefter på Login .

• ID: admin

• Password: dell00000

2

Oversigt over Embedded Web Service

1 Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.

Indtast printerens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på Kør .

2 Maskinens integrerede websted åbnes.

Sådan logger du på Embedded Web Service

Inden du konfigurerer indstillingerEmbedded Web Service, skal du logge på som administrator. Du kan stadig bruge Embedded Web Service uden at logge på, men du har ikke adgang til fanene Settings og Security .

Nogle faner vises muligvis ikke, afhængigt af din model.

Fanen Information

Under denne fane får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan f.eks. kontrollere resterende toner. Du kan også udskrive rapporter, f.eks. en fejlrapport.

• Active Alerts: Viser de advarsler, der er opstået i maskinen, og hvor alvorlige de er.

• Supplies: Viser hvor mange sider der er blevet udskrevet og den mængde toner, der er tilbage i tonerpatronen.

4. Nyttige administrationsværktøjer 129

Brug af Embedded Web Service (kun B1160w)

• Usage Counters: Viser forbrugstallet efter udskriftstype: enkeltsidet og dobbeltsidet.

• Current Settings: Viser oplysninger om maskinen og netværket.

• Print information: Udskriver rapporter, f.eks. systemrelaterede rapporter og skrifttyperapporter.

Fanen Settings

Under denne fane kan du indstille konfigurationer leveret af maskinen og netværket. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne fane.

• Fanen Machine Settings: Konfigurerer maskinens indstillinger.

• Fanen Network Settings: Viser indstillinger for netværksmiljøet.

Indstiller f.eks. TCP/IP og netværksprotokoller.

Fanen Maintenance

Under denne fane kan du vedligeholde maskinen ved at opgradere firmware og angive kontaktoplysninger for afsendelse af e-mails. Du kan også oprette forbindelse til Dell-webstedet eller hente drivere ved at vælge menuen Link .

• Firmware Upgrade: Opdater maskinens firmware.

• Contact Information: Viser kontaktoplysningerne.

• Link: Viser links til nyttige websteder, hvor du kan hente eller kontrollere oplysninger.

Fanen Security

Under denne fane kan du indstille oplysninger om system- og netværkssikkerhed. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne fane.

• System Security: Indstiller systemadministratoroplysninger og aktiverer eller deaktiverer maskinfunktioner.

• Network Security: IPv4-/IPv6-filtrering.

4. Nyttige administrationsværktøjer 130

Brug af Dell Printer Manager

Dell Printer Manager er et program, der samler Dell-maskinens indstillinger på ét sted. Dell Printer Manager kombinerer enhedsindstillinger, udskrivningsmiljøer, indstillinger/handlinger og opstart. Med alle disse funktioner samlet på ét sted kan du nemt og bekvemt få det optimale ud af din Dell-maskine. Dell Printer Manager giver brugeren valget mellem to forskellige brugergrænseflader: den grundlæggende og den avancerede brugergrænseflade. Du kan nemt skifte mellem de to grænseflader: tryk på knappen .

• Kun tilgængelig for brugere af Windows og Macintosh OS.

• Til Windows er Internet Explorer 6.0 eller højere minimumskravet til Dell Printer Manager .

Grænsefladen Dell Printer Manager består af flere grundlæggende afsnit, som er beskrevet i følgende tabel:

Skærmbilledet kan variere afhængigt af det benyttede operativsystem.

3

Sådan virker Dell Printer Manager

Sådan åbnes programmet:

I Windows

Vælg menuen Start > Programmer eller Alle programmer > Dell > Dell

Printers > Dell Printer Manager > Dell Printer Manager .

I Macintosh

Åbn mappen Programmer f> Dell > Dell Printer Manager .

1

Printerliste Printerlisten viser de installerede printerikoner på din computer.

4. Nyttige administrationsværktøjer 131

Brug af Dell Printer Manager

2

Printeroplysni nger

Her får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan se oplysninger, som f.eks. maskinens modelnavn, IPadresse (eller portnavn) og maskinens status.

Knappen Brugervejledning: Se brugerhåndbogen.

Programoplys ninger

Indeholder links til at skifte til de avancerede indstillinger, præferencer, hjælp og Om.

3

4

Hurtiglinks

Knappen bruges til at skifte til brugergrænsefladen med avancerede indstillinger.

Viser Hurtige links til maskinspecifikke funktioner.

Dette afsnit indeholder desuden links til programmer i avancerede indstillinger.

Hvis maskinen har oprettet forbindelse til et netværk, aktiveres Embedded Web Serviceikonet.

4

5

Indholdsområde Viser oplysninger om den valgte maskine, det aktuelle tonerniveau og papir. Oplysningerne varierer afhængigt af den valgte maskine. Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.

6

Start Bestil forbrugsstoffer

Klik på knappen Rækkefølge fra vinduet til bestilling af forbrugsstoffer. Du kan bestille nye tonerpatroner online.

Klik på knappen Hjælp ( ) øverst til højre i vinduet, og klik derefter på den indstilling, du vil have flere oplysninger om.

Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede indstillinger

Den avancerede brugergrænseflade er beregnet til den person, som administrerer netværket og maskinerne.

Enhedsindstillinger

Du kan konfigurere diverse maskinindstillinger såsom maskinkonfiguration, papir, layout, emulering, netværk og udskrivningsoplysninger.

4. Nyttige administrationsværktøjer 132

Brug af Dell Printer Manager

Advarselsindstillinger (kun Windows)

Denne menu indeholder indstillinger for advarsler om fejl.

• Printeradvarsel: Indholder indstillinger for, hvornår der modtages advarsler.

• E-mail-alarm: Indeholder indstillinger for modtagelse af advarsler via email.

• Advarselshistorik: Indeholder en historik over enheds- og tonerrelaterede advarsler.

4. Nyttige administrationsværktøjer 133

Brug af Status for Dell-printer

Status for Dell-printer viser status over printeren, der er sluttet til det lokale netværk. Printer Ready, Printer Offline, Error-Check Printer, and the toner level or Toner Low alerts will for your printer.

• Kun tilgængelig for brugere af Windows.

• Vinduet Status for Dell-printer og dets indhold, som vises i brugerhåndbogen, kan være anderledes end på den printer eller i det operativsystem, du bruger.

• Kontroller, hvilke operativsystemer der er kompatible med maskinen

(se "Systemkrav" på side 63).

5

Oversigt over Status for Dell-printer

Hvis der sker en fejl under drift, kan du se fejlen i Status for Dell-printer.

Status for Dell-printer installeres automatisk når du installerer maskinens software.

I Windows

I menuen Start skal du vælge Programmer eller Alle programmer > Dell

> Dell Printers > navnet på printerdriveren > Status for Dell-printer .

Status for Dell-printer kan også startes manuelt. Gå til

Udskriftsindstillinger , klik på fanen Grundlæggende > knappen

Printerstatus .

Disse ikoner vises på proceslinjen i Windows:

Ikon Betydning

Normal

Beskrivelse

Maskinen er i klartilstand, og der er ingen fejl eller advarsler.

Advarsel

Fejl

Maskinen er i en tilstand, hvor der snart kan opstå en fejl. Det kan f.eks. være statussen Lavt tonerniveau, som kan føre til statussen Toneren er tom.

Der er opstået mindst én fejl i maskinen.

1

Tonerniveau Du kan få vist, hvor meget toner der er tilbage i hver tonerpatron. Maskinen og antallet af tonerpatroner kan være anderledes end i vinduet vist herover, alt efter hvilken maskine du bruger. Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.

4. Nyttige administrationsværktøjer 134

Brug af Status for Dell-printer

2

Indstilling Du kan angive indstillinger, der har relation til advarsler for udskriftsjob.

Du kan bestille nye tonerpatroner online.

3

Bestil forbrugsstoffer

4 Br'ugerhåndbog Du kan få vist onlineBr'ugerhåndbog.

5 Luk Luk vinduet.

Ændring af programindstillingerne for Status for

Dell-printer

Højreklik på Status for Dell-printer-ikonet og vælg Indstillinger . Vælg de

ønskede indstillinger i vinduet Indstillinger .

4. Nyttige administrationsværktøjer 135

Brug af Linux Unified Driver Configurator

Unified Driver Configurator er et værktøj, der primært er beregnet til konfiguration af maskinenheder. Du skal installere Unified Linux Driver for

at kunne bruge Unified Driver Configurator (se "Installation til Linux" på side

76).

Når driveren er installeret på Linux-systemet, oprettes ikonet Unified Driver

Configurator automatisk på skrivebordet.

6

Åbning af Unified Driver Configurator

1 Dobbeltklik på Unified Driver Configurator på skrivebordet.

Du kan også klikke på menuen Startup og vælge Dell Unified

Driver > Unified Driver Configurator .

2 Klik på knapperne til venstre for at skifte til det tilsvarende konfigurationsvindue.

1 Printer Configuration

2 Port Configuration

4. Nyttige administrationsværktøjer 136

Brug af Linux Unified Driver Configurator

Klik på Help for at bruge skærmhjælpen.

3 *Når du har ændret konfigurationerne, skal du klikke på Exit for at lukke Unified Driver Configurator .

Fanen Printers

Du kan få vist det aktuelle systems printerkonfiguration ved at klikke på maskinikonet i venstre side af vinduet Unified Driver Configurator .

7

Printers configuration

Printers configuration har to faner: Printers og Classes .

1 Skifter til Printers configuration .

2 Viser alle installerede maskiner.

3 Viser status, modelnavn og URI for maskinen.

Printerens betjeningsknapper er:

• Refresh: Opdaterer listen over tilgængelige maskiner.

• Add Printer: Giver dig mulighed for at tilføje nye maskiner.

4. Nyttige administrationsværktøjer 137

Brug af Linux Unified Driver Configurator

• Remove Printer: Fjerner den markerede maskine.

• Set as Default: Indstiller den valgte maskine som standardmaskine.

• Stop/Start: Stopper/starter maskinen.

• Test: Giver dig mulighed for at udskrive en testside, hvis du vil kontrollere, at maskinen fungerer korrekt.

• Properties: Giver dig mulighed for at få vist og ændre printerens egenskaber.

Fanen Classes

Fanen Classes viser en liste over tilgængelige printerklasser.

1

2

1 Viser alle maskinklasserne.

2 Viser status for klassen og antallet af maskiner i klassen.

• Refresh: Opdaterer listen over klasser.

• Add Class: Giver dig mulighed for at tilføje en ny maskineklasse.

• Remove Class: Fjerner den markerede maskinklasse.

4. Nyttige administrationsværktøjer 138

1

Brug af Linux Unified Driver Configurator

8

Ports configuration

I dette vindue kan du få vist listen over tilgængelige porte, kontrollere status for hver port og frigive en port, der er stoppet i optaget-tilstand, når dens ejer af en eller anden grund har afsluttet jobbet.

1 Skifter til Ports configuration .

2 Viser alle tilgængelige porte.

3 Viser porttypen, enheden, der er tilsluttet porten, samt status.

• Refresh: Opdaterer listen over tilgængelige porte.

• Release port: Frigiver den markerede port.

2

3

4. Nyttige administrationsværktøjer 139

5. Fejlfinding

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.

• Problemer med papirindføring 141

• Problemer med strøm- og kabeltilslutninger 142

• Udskrivningsproblemer

• Problemer med udskriftskvaliteten

• Problemer vedrørende operativsystem

143

147

155

Hvis der opstår fejl under installation og oprettelse af indstillinger for trådløse software, kan du finde flere oplysninger i afsnittet om fejlfinding i kapitlet om trådløse indstillinger

(se "Fejlfinding for trådløse netværk" på side 108).

Problemer med papirindføring

Tilstand

Papirstop under udskrivning.

Papirarkene hænger sammen.

Løsningsforslag

Afhjælp papirstoppet.

• Kontrollér bakkens maksimale papirkapacitet.

• Kontrollér, at du benytter en korrekt papirtype.

• Fjern papiret fra bakken, og bøj og luft papiret.

• Fugtige omgivelser kan medføre, at papirarkene hænger sammen.

Der er muligvis forskellige typer papir i bakken. Ilæg kun papir af samme type, størrelse og vægt.

Der kan ikke indføres flere sider i maskinen på én gang.

Papiret indføres ikke i maskinen.

Der opstår hele tiden papirstop.

• Fjern eventuelle forhindringer fra maskinen.

• Papiret er ikke lagt korrekt i maskinen. Fjern papiret fra bakken, og ilæg det korrekt.

• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken.

• Papiret er for tykt. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.

• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken. Hvis du udskriver på særlige udskriftsmaterialer, skal du benytte manuel indføring i bakken.

• Der bruges en forkert type papir. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.

• Der kan være papirrester inde i maskinen. Åbn det øverste dæksel, og fjern resterne.

Konvolutter vrides eller indføres forkert i maskinen.

Sørg for, at papirstyrene støder helt op til begge sider af konvolutterne.

5. Fejlfinding 141

Problemer med strøm- og kabeltilslutninger

Tilstand

Maskinen får ingen strøm, eller kablet mellem computeren og maskinen er ikke tilsluttet korrekt.

Løsningsforslag

• Slut først maskinen til stikkontakten, og tryk på knappen (tænd/sluk/annuller) på kontrolpanelet.

• Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen.

5. Fejlfinding 142

Udskrivningsproblemer

Tilstand

Maskinen udskriver ikke.

Mulig årsag

Maskinen får ingen strøm.

Løsningsforslag

Slut først maskinen til stikkontakten, og tryk på knappen (tænd/sluk/annuller) på kontrolpanelet.

Maskinen er ikke valgt som standardmaskine.

Vælg din maskine som standardmaskine i Windows.

Undersøg maskinen for følgende:

• Det øverste dæksel er ikke lukket. Luk det øverste dæksel.

• Der er papirstop. Afhjælp papirstoppet (se "Udbedre papirstop" på side 52).

• Der mangler papir i printeren. Ilæg papir (se "Ilægning af papir i bakken" på side 26).

• Tonerpatronen er ikke installeret. Installer tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

• Kontroller, at beskyttelsesdækslet og arkene er fjernet fra tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

Hvis der opstår en systemfejl, skal du kontakte en servicerepræsentant.

Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen (se "Set bagfra" på side 16).

Kablet mellem computeren og maskinen er ikke tilsluttet korrekt.

Kablet mellem computeren og maskinen er beskadiget.

Portindstillingen er forkert.

Maskinen kan være forkert konfigureret.

Slut eventuelt kablet til en anden computer, der fungerer korrekt, og udskriv et job.

Du kan også forsøge med et andet maskinkabel.

Kontroller printerindstillingerne i Windows for at sikre, at udskriftsjobbet sendes til den korrekte port. Hvis computeren har mere end én port, skal du kontrollere, at maskinen er sluttet til den korrekte port.

Kontroller Udskriftsindstillinger for at sikre, at udskriftsindstillingerne er korrekte.

5. Fejlfinding 143

Udskrivningsproblemer

Maskinen udskriver ikke.

Tilstand Mulig årsag Løsningsforslag

Printerdriveren er muligvis forkert installeret.

Afinstaller og geninstaller maskinens driver.

Der er opstået en funktionsfejl i maskinen.

Se i displayet på kontrolpanelet, om der er opstået en systemfejl. Kontakt en servicetekniker.

Dokumentet er så stort, at der ikke er tilstrækkelig plads på computerens harddisk til at åbne udskriftsjobbet.

Skaf mere plads på harddisken, og udskriv dokumentet igen.

Udbakken er fuld.

Maskinen vælger papir fra den forkerte papirkilde.

Den papirindstilling, der blev valgt under

Udskriftsindstillinger , kan være forkert.

Et udskriftsjob behandles meget langsomt.

Halvdelen af siden er blank.

Jobbet kan være meget komplekst.

Indstillingen for papirretningen kan være forkert.

Papirformatet og indstillingerne for papirformatet stemmer ikke overens.

Når papiret er fjernet fra udbakken, genoptager maskinen udskrivningen.

I mange programmer findes papirkildevalget under fanen Papir i

Udskriftsindstillinger

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34). Vælg den

korrekte papirkilde. Se printerdriverens hjælpeskærm (se "Bruge Hjælp" på side

35).

Gør siden mindre kompleks, eller juster indstillingerne for udskriftskvaliteten.

Skift papirretning i programmet (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34). Se

printerdriverens hjælpeskærm (se "Bruge Hjælp" på side 35).

Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren stemmer overens med papiret i bakken. Eller kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren stemmer overens med indstillingen for papirstørrelse i det program, du bruger (se

"Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

5. Fejlfinding 144

Udskrivningsproblemer

Tilstand

Maskinen udskriver, men teksten er forkert, forvansket eller ufuldstændig.

Der udskrives sider, men de er tomme.

Mulig årsag

Maskinens kabel sidder løst eller er defekt.

Løsningsforslag

Tag maskinens kabel ud, og slut det til igen. Prøv at udskrive et job, du tidligere har udskrevet uden problemer. Hvis du har mulighed for det, kan du tilslutte kablet og maskinen til en anden computer og udskrive et job. Endelig kan du prøve med et nyt maskinkabel.

Kontroller programmets menu for printervalg for at sikre, at din maskine er valgt.

Der er valgt en forkert printerdriver.

Der er funktionsfejl i programmet.

Der er funktionsfejl i operativsystemet.

Tonerpatronen er defekt eller tom.

Prøv at udskrive et job fra et andet program.

Afslut Windows, og genstart computeren. Sluk maskinen, og tænd den igen.

Fordel eventuelt toneren i patronen. Udskift eventuelt tonerpatronen.

• Se "Fordele toner" på side 41.

• Se "Udskifte tonerpatronen" på side 42.

Kontrollér, at filen ikke indeholder blanke sider.

Filen kan indeholde blanke sider.

Nogle dele, f.eks. controlleren eller kortet, kan være defekte.

Kontakt en servicetekniker.

Maskinen udskriver ikke

PDF-filer korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller illustrationer mangler.

Inkompatibilitet mellem PDF-filen og Acrobatprodukterne.

Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver

Udskriv som billede fra Acrobat-udskrivningsmuligheder.

Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.

Udskriftskvaliteten for fotografier er ikke god.

Billederne er ikke klare.

Opløsningen for fotografiet er meget lav. Reducer fotografiets størrelse. Hvis du forstørrer fotografiet i programmet, reduceres opløsningen.

5. Fejlfinding 145

Udskrivningsproblemer

Tilstand

Det udskrevne faktureringspapir er krøllet.

Mulig årsag

Før udskrivning udskiller maskinen dampe i nærheden af udbakken.

Brug af fugtigt papir kan forårsage dampe under udskrivning.

Maskinen udskriver ikke på papir i specialstørrelser, f.eks. fakturapapir.

Papirstørrelsen og indstillingerne for papirstørrelse stemmer ikke overens.

Indstillingen for papirtype er forkert.

Løsningsforslag

Dette er ikke noget problem. Fortsæt med udskrivningen.

Vælg den korrekte papirstørrelse i Brugerdefineret under fanen Papir i

Udskriftsindstillinger

("Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger , klik på fanen

Papir og angiv typen til Tykt papir

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

5. Fejlfinding 146

Problemer med udskriftskvaliteten

Hvis den indvendige del af maskinen er snavset, eller hvis papiret er indført forkert, kan det forringe udskriftskvaliteten. Se i tabellen nedenfor, hvordan du kan løse problemet.

Tilstand

Lys eller falmet udskrift

Forslag til mulig løsning

• Hvis der er en lodret hvid stribe eller et falmet område på siden, er der kun lidt toner tilbage. Bestil en ny tonerpatron (se

"Udskifte tonerpatronen" på side 42).

• Papiret overholder muligvis ikke de angivne specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.

• Hvis hele siden er lys, er opløsningsindstillingen indstillet for lavt, eller indstillingen Tonerbesparelse er aktiveret. Juster udskriftsopløsningen, og deaktiver Tonerbesparelse. Se hjælpeskærmen til printerdriveren.

• En kombination af falmede og udtværede udskrifter kan betyde, at tonerpatronen trænger til rengøring. Rengør maskinen

indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 44).

• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 44). Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.

Udskriften på den øverste halvdel af papiret er lysere end på resten af papiret

Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.

• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger , klik på fanen Papir , og angiv typen til Genbrugt (se

"Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

5. Fejlfinding 147

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Tonerpletter

Forslag til mulig løsning

• Papiret overholder muligvis ikke specifikationerne. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.

• Overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 44).

• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Kontakt en servicetekniker (se "Rengøre maskinen" på side 44).

Udfald

A a B b C

A a B b C

A a B b C

A a B b C

A a B b C

Hvide pletter

Hvis der opstår falmede, ofte runde, områder tilfældigt rundt om på siden:

• Et enkelt ark papir kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen.

• Papiret har muligvis et ujævnt fugtindhold, eller der kan være fugtige områder på overfladen. Prøv et andet papirmærke.

• Hele papirstakken er af dårlig kvalitet. Fremstillingsprocessen kan gøre nogle områder uimodtagelige for toner. Prøv en anden papirtype eller et andet papirmærke.

• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger , klik på fanen Papir og angiv typen til Tykt papir eller

Tykkere

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.

Hvis der er hvide pletter på siden:

• Papiret er for groft, og en hel del snavs fra papiret falder ned i maskinen, så overførselsrullen kan være snavset. Rengør

maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 44).

• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 44).

Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.

5. Fejlfinding 148

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Lodrette linjer

Sort baggrund

Tonerudtværing

Forslag til mulig løsning

Hvis der forekommer sorte, lodrette striber på siden:

• Tonerpatronens overflade (tromledelen) inden i maskinen er sandsynligvis ridset. Fjern tonerpatronen, og installer en ny

(se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

Hvis der er lodrette hvide striber på siden:

• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 44). Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.

Hvis baggrundsskyggen bliver uacceptabel:

• Skift til en lettere type papir.

• Kontrollér de omgivende forhold: Meget tørre forhold eller en høj luftfugtighed (højere end 80 % relativ fugtighed) kan øge mængden af baggrundsskygge.

• Udskift den gamle tonerpatron med en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

• Fordel toneren grundigt i patronen (se "Fordele toner" på side 41).

• Rengør maskinen indvendigt (se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.

• Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

5. Fejlfinding 149

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Lodrette gentagne defekter

Forslag til mulig løsning

Hvis der gentagne gange forekommer mærker på den trykte side af papiret med regelmæssige intervaller:

• Tonerpatronen er muligvis beskadiget. Hvis du fortsat oplever problemet, skal du fjerne tonerpatronen og installere en ny

(se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

• Der er muligvis kommet toner på dele af maskinen. Hvis defekterne forekommer på papirets bagside, løses problemet sandsynligvis af sig selv efter nogle få yderligere sider.

• Fikseringsenheden kan være beskadiget. Kontakt en servicetekniker.

Spredte baggrundspletter Spredt baggrundsmisfarvning er resultatet af små mængder toner, der spredes tilfældigt på udskriften.

A

• Papiret kan være for fugtigt. Gentag udskrivningen på papir fra et andet parti. Åbn ikke pakker med papir, før det er nødvendigt, så papiret ikke absorberer for meget fugtighed.

• Hvis der forekommer spredt baggrundsmisfarvning på en konvolut, kan du ændre udskriftslayoutet, så du ikke udskriver i områder af konvolutten, hvor der er overliggende sammenføjninger på bagsiden. Udskrivning hen over sammenføjninger kan give problemer.

Eller vælg Tyk konvolut i vinduet Udskriftsindstillinger

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

• Hvis den spredte baggrundsmisfarvning dækker hele overfladen på en side, kan du ændre udskriftsopløsningen i programmet eller i Udskriftsindstillinger

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34). Kontroller, at du har valgt den

korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir , men har brugt Alm. papir , kan der blive påført for meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.

• Hvis du bruger en ny tonerpatron, skal du fordele toneren først (se "Fordele toner" på side 41).

5. Fejlfinding 150

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand Forslag til mulig løsning

Der er tonerpartikles omkring tegn med Fed og billeder

Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.

• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til

"Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

Udskriftsindstillinger , klik på fanen Papir , og angiv typen til Genbrugt (se

• Kontroller, at du har valgt den korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir , men har brugt Alm. papir , kan der blive påført for meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.

Misdannede tegn • Hvis tegnene er misdannede og giver hule billeder, kan papirtypen være for glat. Prøv noget andet papir.

Skrå skrift • Kontrollér, at papiret ligger korrekt.

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.

• Kontrollér, at styrene ikke er for tæt på eller for løse mod papirstakken.

5. Fejlfinding 151

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Krøller eller bølger

Forslag til mulig løsning

• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten. Både høj temperatur og fugt kan få papiret til at krølle.

• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.

Folder eller bukninger • Kontrollér, at papiret ligger korrekt.

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.

• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.

Bagsiden af udskrifterne er snavset

• Kontrollér, at tonerpatronen ikke lækker. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 44).

5. Fejlfinding 152

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Helt farvede eller helt sorte sider

Forslag til mulig løsning

• Tonerpatronen er muligvis ikke installeret korrekt. Tag patronen ud, og sæt den i igen.

• Tonerpatronen kan være defekt. Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

• Maskinen skal muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.

A

Løs toner

• Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 44).

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.

• Fjern tonerpatronen, og installer derefter en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.

Blanke områder i tegnene Blanke områder i tegnene er utrykte områder inde i dele af tegn, der burde være helt sorte:

• Måske udskriver du på den forkerte side af arket. Tag papiret ud, og vend det om.

• Papiret overholder muligvis ikke papirspecifikationerne.

A

5. Fejlfinding 153

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Vandrette striber

Forslag til mulig løsning

Hvis der forekommer vandrette parallelle striber eller udtværinger:

• Tonerpatronen kan være installeret forkert. Tag patronen ud, og sæt den i igen.

• Tonerpatronen kan være defekt. Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.

Krøl Hvis det udskrevne papir er krøllet, eller papiret ikke indføres i maskinen:

• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.

• Skift papirindstilling for printeren, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger , klik på fanen Papir , og angiv typen til Tyndt papir

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

• Et ukendt billede vises gentagne gange på nogle få ark

• Løs toner

• Der forekommer lys udskrift eller forurening

Maskinen bruges sandsynligvis i en højde på 1.000 m eller derover. Denne højde kan påvirke udskriftskvaliteten med f.eks.

løs toner eller lys billedgengivelse. Rediger højdeindstillingen på maskinen (se "Højdejustering" på side 113).

5. Fejlfinding 154

Problemer vedrørende operativsystem

1

Ofte forekommende Windows-problemer

Tilstand Løsningsforslag

Meddelelsen ”Filen er i brug” vises under installationen.

Afslut alle programmer. Fjern alle programmer i startgruppen, og genstart Windows. Geninstaller printerdriveren.

Meddelelserne ”Generel beskyttelsesfejl”,

”Undtagelse OE”, ”Spool 32” eller ”Ugyldig handling” vises.

Luk alle andre programmer, og genstart Windows.

Meddelelsen ”Kan ikke udskrive”, ”der er opstået en printer timeout-fejl” vises.

Disse meddelelser kan blive vist under udskrivningen. Vent, indtil maskinen er færdig med at udskrive. Hvis denne meddelelse vises i klartilstanden, eller når udskrivningen er færdig, skal du kontrollere forbindelsen, og/eller om der er opstået en fejl.

Du kan finde oplysninger om fejlmeddelelser i Windows i den brugervejledning til Microsoft Windows, der fulgte med din pc.

5. Fejlfinding 155

Problemer vedrørende operativsystem

2

Ofte forekommende Macintosh-problemer

Tilstand Løsningsforslag

Maskinen udskriver ikke PDF-filer korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller illustrationer mangler.

Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver Udskriv som billede fra Acrobatudskrivningsmuligheder.

Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.

Mac OS kan ikke oprette skrifttypen, mens forsiden udskrives. Det engelske alfabet og tal vises normalt på forsiden.

Nogle bogstaver vises ikke normalt ved udskrivning af en forside.

Når du udskriver et dokument i

Macintosh med Acrobat Reader 6.0 eller nyere, udskrives farverne ikke korrekt.

Sørg for, at opløsningsindstillingen i maskinens driver stemmer overens med indstillingen i Acrobat Reader.

Du kan finde oplysninger om Macintosh-fejlmeddelelser i den brugerhåndbog til Macintosh, der fulgte med din pc.

5. Fejlfinding 156

Problemer vedrørende operativsystem

3

Ofte forekommende Linux-problemer

Tilstand

Maskinen udskriver ikke.

Løsningsforslag

• Kontrollér, om printerdriveren er installeret på systemet. Åbn Unified Driver Configurator, og skift til fanen Printers i vinduet

Printers configuration for at få vist listen med tilgængelige maskiner. Kontrollér, at maskinen vises på listen. Hvis ikke, skal du åbne Add new printer wizard for at konfigurere enheden.

• Kontrollér, om maskinen er startet. Åbn Printers configuration , og marker maskinen på listen over printere. Læs beskrivelsen i ruden Selected printer . Hvis status indeholder Stopped , skal du trykke på knappen Start . Herefter bør maskinen igen fungere normalt. Udskrivningen kan standse, når der opstår visse problemer.

• Kontroller, om programmet har en specialindstilling for udskrivning som f.eks. ”-oraw”. Hvis ”-oraw” er angivet i kommandolinjeparameteren, skal du slette det for at kunne udskrive korrekt. Hvis der bruges Gimp Front-end, skal du vælge ”print” -> ”Setup printer” og redigere kommandolinjeparameteren på kommandolinjen.

Maskinen udskriver ikke hele sider, og udskrifterne udskrives på halve sider.

Det er et kendt problem, der opstår, når der bruges en farvemaskine til version 8.51 eller ældre af Ghostscript, 64-bit Linux

OS, og som er rapporteret til bugs.ghostscript.com som Ghostscript Bug 688252. Problemet er løst i AFPL Ghostscript v.

8.52 og nyere. Hent den nyeste version af AFPL Ghostscript fra http://sourceforge.net/projects/ghostscript/, og installer den, så problemet bliver løst.

Fejlmeddelelsen "Cannot open port device file" vises, når du udskriver et dokument.

Undgå at ændre parametre for udskriftsjobbet (f.eks. via LPR-brugergrænsefladen) under et igangværende udskriftsjob.

Kendte versioner af CUPS-server afbryder udskriftsjobbet, hver gang udskriftsindstillingerne ændres, og forsøger derefter at starte jobbet igen fra starten. Da Unified Linux Driver låser porten under udskrivning, vil uventet afslutning af driveren holde porten låst og dermed ikke tilgængelig for efterfølgende udskriftsjob. Hvis denne situation opstår, kan du prøve at åbne porten ved at vælge Release port i vinduet Port configuration .

Du kan finde oplysninger om Linux-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Linux, der fulgte med din pc.

5. Fejlfinding 157

Ordliste

Nedenstående ordliste hjælper dig med at få kendskab til produktet ved at give dig en forståelse af den terminologi, der bruges i forbindelse med udskrivning, og som anvendes i denne brugerhåndbog.

802.11

802.11 er et sæt standarder til kommunikation via trådløse lokalnetværk

(WLAN), og det er udviklet af IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE

802).

ADF

En automatisk dokumentføder (ADF) er en scanningsenhed, der automatisk indfører en papiroriginal, så maskinen kan scanne noget af papiret med det samme.

AppleTalk

AppleTalk er en samling varemærkebeskyttede protokoller, der er udviklet af Apple, Inc til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige

Macintosh (1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IPnetværk.

802.11b/g/n

802.11b/g/n kan dele hardware og benytte 2,4 GHz-båndet. 802.11b understøtter båndbredde op til 11 Mbps, 802.11n understøtter båndbredde op til 150 Mbps. 802.11b/g/n-enheder kan være udsat for interferens fra mikrobølgeovne, trådløse telefoner og Bluetooth-enheder.

Bitdybde

En betegnelse i forbindelse med computergrafik, som beskriver antallet af bits, der bruges til at repræsentere farven på en enkelt pixel i et bitmapbillede. En større farvedybde giver et større spektrum af klare farver.

Når antallet af bits forøges, bliver antallet af mulige farver upraktisk stort til et farveskema. 1-bit-farve kaldes normalt monokrom eller sort-hvid.

Adgangspunkt

AP (Access Point) eller WAP (Wireless Access Point) er en enhed, som forbinder udstyr til trådløs kommunikation på et trådløst lokalnetværk

(WLAN) og fungerer som en central sender/modtager af WLANradiosignaler.

BMP

Et bitmapgrafikformat, der bruges internt af Microsoft Windowsgrafikundersystemet (GDI), og som normalt bruges som et filformat til enkle grafikfiler på denne platform.

Ordliste 158

Ordliste

BOOTP

Bootstrap-protokol. En netværksprotokol, som en netværksklient benytter til automatisk at hente en IP-adresse. Dette foregår normalt i bootstrapprocessen på en computer eller det operativsystem, der kører på den.

BOOTP-serverne tildeler IP-adressen til hver klient fra en pulje med adresser. BOOTP gør det muligt for arbejdsstationscomputere uden harddisk at hente en IP-adresse, inden der indlæses et avanceret operativsystem.

Dækning

Dette er et udskrivningsbegreb, der bruges i forbindelse med målingen af tonerforbrug ved udskrivning. F.eks. betyder 5 % dækning, at der på et stykke A4-papir er ca. 5 % billeder eller tekst. Hvis papiret eller originalen indeholder komplicerede billeder eller en stor mængde tekst, er dækningen derfor højere, og tonerforbruget stiger tilsvarende.

CCD

CCD (Charge Coupled Device) er en hardwareenhed, der gør det muligt at foretage en scanning. CCD-låsemekanismen bruges også til at fastholde

CCD-modulet for at forhindre beskadigelse, når maskinen flyttes.

CSV

Kommaseparerede værdier (CSV). En type filformat. CSV bruges til at udveksle data mellem inkompatible programmer. Filformatet, som det bruges i Microsoft Excel, er blevet en slags de facto-standard i hele branchen, selv på andre platforme end Microsoft.

Sortering

Sortering er en proces, hvor et kopijob med flere kopier udskrives i sæt. Når sortering er valgt, udskriver enheden et helt sæt, før der udskrives yderligere kopier.

DADF

En automatisk duplexdokumentføder er en scanningsenhed, der automatisk indfører og vender en papiroriginal, så maskinen kan scanne begge sider af papiret.

Kontrolpanel

Et kontrolpanel er et fladt og som regel lodret område, hvor der er placeret knapper eller indikatorer. Det findes normalt foran på maskinen.

Standard

Den værdi eller indstilling, der er gældende, når en printer pakkes ud, nulstilles eller initialiseres.

Ordliste 159

Ordliste

DHCP

En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient/servernetværksprotokol. En DHCP-server sender specifikke konfigurationsparametre til den anmodende DHCP-klientvært – generelt oplysninger, som klientværten skal bruge for at kommunikere med andre computere på et IP-netværk. DHCP indeholder også en mekanisme til allokering af IP-adresser til klientværter.

DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lille trykt kredsløb, der indeholder hukommelse. DIMM gemmer alle data i maskinen, f.eks. udskriftsdata og modtagne faxdata.

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør det muligt for enheder i et hjemmenetværk at dele oplysninger med hinanden på tværs af netværket.

DNS

DNS (Domain Name Server) er et system, der gemmer oplysninger i forbindelse med domænenavne i en distribueret database på et netværk, f.eks. internettet.

Matrixprinter

En matrixprinter er en type computerprinter med et printhoved, der kører frem og tilbage på siden og skriver med anslag ved at slå et tekstilfarvebånd mod papiret, meget lig en skrivemaskine.

DPI

DPI (Dots Per Inch) er et mål for opløsning, der bruges i forbindelse med scanning og udskrivning. Generelt resulterer et højere DPI-tal i en højere opløsning, flere synlige detaljer i billedet og større filer.

DRPD

DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). ”Distinctive Ring” er en tjeneste, der giver brugeren mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje til at besvare opkald til flere forskellige telefonnumre.

Duplex

En mekanisme, der automatisk vender et ark papir, så maskinen kan skrive på (eller scanne) begge sider af papiret. En printer med duplexenhed kan udskrive på begge sider af papiret samtidigt.

Ordliste 160

Ordliste

Driftscyklus

Driftscyklus er det antal sider pr. måned, der ikke påvirker printerens ydeevne. Generelt har printeren en levetidsbegrænsning, f.eks. antal sider pr. år. Levetiden betyder den gennemsnitlige udskriftskapacitet, normalt inden for garantiperioden. Hvis driftscyklussen f.eks. er 48.000 sider pr. måned, idet der regnes med 20 arbejdsdage, har printeren en grænse på

2.400 sider om dagen.

Ethernet

Ethernet er en rammebaseret computernetværksteknologi til LAN-netværk

(Local Area Network). Der fastlægges ledningsføring og signaler på det fysiske lag samt rammeformater og protokoller på MAC-laget (Media

Access Control Layer) og dataforbindelseslaget (Data Link Layer) i OSImodellen. Ethernet er for det meste standardiseret som IEEE 802.3. Det er blevet den mest udbredte LAN-teknologi siden 1990’erne og frem til i dag.

ECM

ECM (Error Correction Mode) er en valgfri transmissionstilstand, der er indbygget i Class 1-faxmaskiner eller faxmodemmer. Når tilstanden er slået til, sker der automatisk registrering og korrektion af de fejl i faxtransmissionsprocessen, der nogle gange opstår på grund af støj på telefonlinjen.

EtherTalk

En samling af protokoller, der er udviklet af Apple Computer til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Macintosh (1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.

Emulering

Emulering er en teknik, hvor én maskine opnår de samme resultater som en anden.

En emulator duplikerer funktionerne i et system til et andet system, så det andet system fungerer som det første system. Emulering fokuserer på nøjagtig reproduktion af den eksterne funktion i modsætning til simulering, hvor en abstrakt model af systemet simuleres, ofte under hensyn til systemets interne tilstand.

FDI

FDI (Foreign Device Interface) er et kort, der er installeret inde i maskinen, og som gør det muligt at anvende enheder fra en tredjepart, f.eks. en møntbetjent enhed eller en kortlæser. Med disse enheder kan maskinen bruges til udskrivning mod betaling.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) er en almindeligt brugt protokol til udveksling af filer over alle netværk, der understøtter TCP/IP-protokollen (f.eks. internettet eller et intranet).

Ordliste 161

Ordliste

Fikseringsenhed

Den del af en laserprinter, der fikserer toneren på udskriftsmediet. Den består af en varmerulle og en trykrulle. Når toneren er overført til papiret, bruger fikseringsenheden varme og tryk til at sikre, at toneren bliver på papiret permanent. Det er årsagen til, at papiret er varmt, når det kommer ud af en laserprinter.

HDD

Harddisken er en permanent lagerenhed, hvor digitalt kodede data lagres på hurtigt roterende plader med magnetiske overflader.

Gateway

En forbindelse mellem computernetværk eller mellem et computernetværk og en telefonlinje. Metoden er særdeles populær, eftersom det er en computer eller et netværk, der giver adgang til andre computere eller netværk.

IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en international, almennyttig faglig organisation, hvis formål er at udbrede teknologi, der er relateret til elektricitet.

IEEE 1284

Standarden for 1284-parallelporten er udviklet af IEEE (Institute of

Electrical and Electronics Engineers). Betegnelsen ”1284-B” refererer til en specifik stiktype i enden af det parallelkabel, der sluttes til perifere enheder

(f.eks. en printer).

Gråtoner

Forskellige grå nuancer, der repræsenterer lyse og mørke dele af et billede, når farvebilleder konverteres til gråtoner. Farverne repræsenteres af de forskellige grå nuancer.

Halvtone

En billedtype, der simulerer gråtoner ved, at antallet af punkter varieres.

Områder med megen farve består af et stort antal punkter, mens lysere områder består af et mindre antal punkter.

Intranet

Et privat netværk, der benytter internetprotokoller, netværksforbindelser og eventuelt det offentlige telekommunikationssystem til sikkert at dele en del af en organisations oplysninger eller drift med medarbejderne. Begrebet henviser undertiden kun til den mest synlige tjeneste, som er det interne websted.

Ordliste 162

Ordliste

IP-adresse

En IP-adresse (Internet Protocol) er et entydigt tal, som enheder benytter til at identificere og kommunikere med hinanden på et netværk ved hjælp af

IP-standarden.

IPX/SPX

IPX/SPX står for Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.

Det er en netværksprotokol, der bruger af Novell NetWareoperativsystemerne. IPX og SPX er begge forbindelsestjenester, der ligner

TCP/IP, hvor IPX-protokollen ligner IP, og SPX ligner TCP. IPX/SPX er primært udviklet til lokale netværk (LAN), og det er en meget effektiv protokol til dette formål (typisk har den en bedre ydeevne end TCP/IP på et

LAN).

IPM

IPM (Images Per Minute) er en metode til måling af en printers hastighed.

En IPM-hastighed viser, hvor mange enkeltsidede ark en printer kan producere i løbet af et minut.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokol for udskrivning samt styring af udskriftsjob, mediestørrelser, opløsning osv.

IPP kan bruges lokalt eller over internettet til hundredvis af printere og understøtter også adgangskontrol, godkendelse og kryptering, hvilket gør det til en meget mere anvendelig og sikker udskrivningsløsning end ældre løsninger.

ISO

ISO (International Organization for Standardization) er en international organisation til fastlæggelse af standarder, og den er sammensat af repræsentanter fra de nationale standardiseringsorganisationer. Den udarbejder globale branche- og handelsstandarder.

ITU-T

ITU (International Telecommunication Union) er en international organisation, der blev etableret for at standardisere og regulere den internationale radio- og telekommunikation. Dens hovedopgaver omfatter standardisering, allokering af radiospektrum og organisering af forbindelsesaftaler mellem forskellige lande for at muliggøre internationale telefonopkald. Det sidste T i ITU-T henviser til telekommunikation.

Ordliste 163

Ordliste

ITU-T’s testark nr. 1

Et standardiseret testark, der er udgivet af ITU-T til faxtransmissioner af dokumenter.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) er en standard for billedkomprimering, hvor nøjagtigheden og kvaliteten ikke forringes. Den er beregnet til komprimering af binære billeder, specielt til faxer, men den kan også bruges til andre billeder.

MAC-adresse

MAC-adressen (Media Access Control) er et entydigt id, der er knyttet til en netværksadapter. MAC-adressen er et entydigt 48-bit-id, der normalt skrives som 12 hexadecimale tegn grupperet i par (f.eks. 00-00-0c-34-11-

4e). Denne adresse er normalt hårdkodet på et netværkskort af fabrikanten, og den bruges som en hjælp til routere, der prøver at lokalisere lokale maskiner i store netværk.

MFP

MFP (Multi Function Peripheral) er en kontormaskine, der omfatter flere funktioner i én fysisk enhed, f.eks. en printer, en kopimaskine, en fax, en scanner osv.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) er den hyppigst brugte standardmetode til komprimering af fotografier med kvalitetsforringelse.

Det er det format, der bruges til lagring og transmission af fotografier på internettet.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en netværksprotokol til forespørgsel på og redigering af katalogtjenester, der kører via TCP/IP.

MH

MH (Modified Huffman) er en komprimeringsmetode til nedsættelse af den mængde data, der skal transmitteres mellem faxmaskiner for at overføre det billede, der anbefales i ITU-T T.4. MH er et kodebogsbaseret RLEskema (run-length encoding), der er optimeret til effektiv komprimering af blanke områder. Da de fleste faxer mest består af blanke områder, minimerer dette transmissionstiden for de fleste faxer.

LED

En lysdiode (LED) er en halvlederenhed, der viser en maskines status.

MMR

MMR (Modified Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T T.6.

Ordliste 164

Ordliste

Modem

En enhed, der modulerer et bæresignal til at kode digitale oplysninger og demodulerer bæresignalet for at afkode de transmitterede oplysninger.

En billedenhed, der indeholder en tromle, slider langsomt på tromlens overflade, når den bruges i printeren, og den skal udskiftes efter behov, når den er slidt som følge af kontakt med patronen, fremkalderbørsten, rensemekanismen og papiret.

MR

MR (Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T

T.4. Ved MR kodes den første scannede linje ved hjælp af MH. Den næste linje sammenlignes med den første, forskellene bestemmes, og derefter kodes og sendes forskellene.

Originaler

Det første eksemplar af noget, f.eks. et dokument, et fotografi eller en tekst, der kopieres, reproduceres eller oversættes for at producere flere eksemplarer, men som ikke selv er kopieret fra eller afledt af noget andet.

NetWare

Et netværksoperativsystem, der er udviklet af Novell, Inc. Der blev oprindeligt brugt kooperativ multitasking til at køre forskellige tjenester på en pc, og netværksprotokollerne var baseret på den typiske Xerox XNSstak. I dag understøtter NetWare TCP/IP og IPX/SPX.

OSI

OSI (Open Systems Interconnection) er en kommunikationsmodel, der er udviklet af ISO (International Organization for Standardization). OSI er en standardiseret, modulær tilgang til netværksdesign, hvor det nødvendige sæt af komplekse funktioner opdeles i håndterbare, selvstændige funktionelle lag. Lagene er fra top til bund: program, præsentation, session, transport, netværk, dataforbindelse og fysisk lag.

OPC

OPC (Organic Photo Conductor) er en mekanisme, der fremstiller et virtuelt billede til udskrivning ved hjælp af en laserstråle fra en laserprinter. Den er normalt grøn eller rustrød og cylinderformet.

PABX

En PABX (privat automatisk omstilling) er et automatisk telefonomstillingsanlæg i en privat virksomhed.

Ordliste 165

Ordliste

PCL

PCL (Printer Command Language) er et PDL (Page Description Language

– sidebeskrivelsessprog), der er udviklet af HP som en printerprotokol og er blevet en branchestandard. PCL blev oprindeligt udviklet til de tidlige inkjetprintere og er siden udgivet i forskellige udgaver til termiske printere, matrixprintere og laserprintere.

Udskriftsmedie

Et medie, der kan bruges i en printer, en scanner, en fax eller en kopimaskine, f.eks. papir, kuverter, etiketter og transparenter.

PPM

PPM (sider pr. minut) er en målemetode til bestemmelse af, hvor hurtigt en printer arbejder, dvs. hvor mange sider den kan producere pr. minut.

PDF

PDF (Portable Document Format) er et varemærkebeskyttet filformat, der er udviklet af Adobe Systems, til repræsentation af todimensionelle dokumenter i et format, som er uafhængigt af enheder og opløsning.

PRN-fil

En grænseflade til en enhedsdriver, der tillader softwaren at kommunikere med enhedsdriveren ved hjælp af standardsystemkald til input/output, hvilket forenkler mange opgaver.

PostScript

PS (PostScript) er et sidebeskrivelses- og programmeringssprog, der primært benyttes inden for elektronik og DTP. , og som køres i et tolkningsprogram for at generere et billede.

Protokol

En konvention eller standard, der kontrollerer eller muliggør forbindelse, kommunikation og dataoverførsel mellem to computere.

Printerdriver

Et program, der bruges til at sende kommandoer og overføre data fra computeren til printeren.

PS

Se PostScript.

Ordliste 166

Ordliste

PSTN

PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne telefonnet) er det netværk, der består af verdens offentlige analoge telefonnetværk og normalt ledes gennem en omstilling i virksomheder.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for transmission af email over internettet. SMTP er en relativt enkel tekstbaseret protokol, hvor der angives en eller flere modtagere af en meddelelse, og derefter overføres meddelelsesteksten. Det er en klient/server-protokol, hvor klienten overfører en e-mail-meddelelse til serveren.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) er en protokol til godkendelse og registrering af eksterne brugere. RADIUS muliggør central styring af godkendelsesdata, f.eks. brugernavne og adgangskoder, ved hjælp af et AAA-koncept (godkendelse, autorisation og registrering) til styring af adgang til netværket.

SSID

SSID (Service Set Identifier) et et navn på et trådløst lokalnetværk (WLAN).

Alle trådløse enheder på et WLAN anvender det samme SSID for at kommunikere med hinanden. Der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’er, og maksimumlængden er 32 tegn.

Opløsning

Et billedes skarphed målt i punkter pr. tommer (DPI). Jo højere DPI-tal, jo højere opløsning.

Undernetmaske

Undernetmasken bruges i forbindelse med netværksadressen til at bestemme, hvilken del af adressen der er netværksadressen, og hvilken del der er værtsadressen.

SMB

SMB (Server Message Block) er en netværksprotokol, der især anvendes til at dele filer, printere, serielle porte og forskellige former for kommunikation mellem noder i et netværk. Den indeholder også en mekanisme til godkendelse af kommunikation mellem processer.

TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er det sæt kommunikationsprotokoller, der implementerer den protokolstak, som internettet og de fleste kommercielle netværk kører på.

Ordliste 167

Ordliste

TCR

TCR (Transmission Confirmation Report) indeholder oplysninger om hver transmission, f.eks. jobstatus, transmissionsresultat og antal sendte sider.

Rapporten kan indstilles til at blive udskrevet efter hvert job eller kun efter mislykkede transmissioner.

TWAIN

En branchestandard for scannere og software. Hvis der bruges en TWAINkompatibel scanner og et TWAIN-kompatibelt program, kan en scanning startes fra programmet. TWAIN er et API, der kan bruges til at hente billeder under operativsystemerne Microsoft Windows og Apple Macintosh.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) er et bitmapbilledformat med variabel opløsning. TIFF beskriver billeddata, der typisk kommer fra scannere. I

TIFF-billeder bruges der mærker, dvs. nøgleord, som definerer egenskaberne for det billede, der er inkluderet i filen. Dette fleksible og platformsuafhængige format kan bruges til billeder, der er oprettet i forskellige billedbehandlingsprogrammer.

UNC-sti

UNC (Uniform Naming Convention) er en standardiseret metode til at oprette adgang til netværksshares i Windows NT og andre Microsoftprodukter. Formatet for en UNC-sti er:

\\<servernavn>\<sharenavn>\<Yderligere mapper>

Tonerpatron

En slags flaske eller beholder med toner, der anvendes i en maskine, f.eks. en printer. Toner er et pulver, der bruges i laserprintere og fotokopieringsmaskiner, og som danner teksten og billederne på det udskrevne papir. Toneren fikseres med en kombination af varme og tryk fra fikseringsenheden, så den klæber til papirets fibre.

URL

URL (Uniform Resource Locator) er den globale adresse på dokumenter og ressourcer på internettet. Den første del af adressen angiver, hvilken protokol der skal bruges, og den anden del angiver den IP-adresse eller det domænenavn, hvor ressourcen er placeret.

USB

USB (Universal Serial Bus) er en standard for tilslutning af perifere enheder til computere, og den er udviklet af USB Implementers Forum, Inc. I modsætning til parallelporte er USB udviklet til, at der på samme tid kan tilsluttes flere perifere enheder til en enkelt USB-port på computeren.

Ordliste 168

Ordliste

Vandmærke

Et vandmærke er et genkendeligt billede eller mønster i papiret, der virker lysere, når det holdes op imod lyset. Vandmærker blev første gang introduceret i Bologna i Italien i 1282. De er blevet brugt af papirfabrikanter til at identificere deres produkter, og de bruges også i frimærker, pengesedler og andre officielle dokumenter for at forhindre forfalskninger.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) er en særlig udgave af WPA til mindre virksomheder og hjemmebrugere. En delt nøgle, eller adgangskode, konfigureres på det trådløse adgangspunkt (WAP) og på alle trådløse bærbare eller stationære enheder. WPA-PSK genererer en entydig nøgle til hver session mellem en trådløs klient og det tilhørende trådløse adgangspunkt, hvilket øger sikkerheden.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der er defineret i IEEE 802.11. Den giver det samme sikkerhedsniveau som et kabelforbundet LAN. Sikkerheden i WEP er baseret på kryptering af trådløst overførte data, så de er beskyttet under transmissionen.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard til oprettelse af et trådløst hjemmenetværk. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter WPS, er det nemt at konfigurere den trådløse netværksforbindelse uden at bruge en computer.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) er en billedbehandlingsarkitektur, der oprindeligt blev introduceret i Windows Me og Windows XP. Hvis der bruges en WIA-kompatibel scanner, kan en scanning startes fra disse operativsystemer.

XPS

XPS (XML Paper Specification) er en specifikation af et PDL

(sidebeskrivelsessprog) og et nyt dokumentformat, som er nyttigt til transportable og elektroniske dokumenter. Det er udviklet af Microsoft. Det er en XML-baseret specifikation, som er baseret på en ny udskriftssti og et vektorbaseret dokumentformat, der er uafhængigt af enheden.

WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) er en klasse af systemer til sikring af trådløse (Wi-Fi) computernetværk. Det blev oprettet for at forbedre sikkerheden i WEP.

Ordliste 169

Indeks

B

bakke

ændre bakkestørrelse indføre manuelt i bakken justere bredde og længde

bruge hjælp

E

embedded web service

generelle oplysninger

25

28

25

35 ,

123

129

F

forbrugsstoffer

bestille

38

forventet levetid for tonerpatroner

40

tilgængelige forbrugsstoffer udskifte tonerpatronen

38

42

foretrukne indstillinger til udskrivning

35

funktioner

udskriftsmediefunktion

4

60

G

generelle ikoner

8

I

indstille udskriftsopløsning

Linux

K

kontrolpanel konvention

124

17

8

L

lægge

papir i bakken

lægge i

manuel indføring i bakken specialmedier

26

28

29

Linux

almindelige Linuxproblemer

157

driverinstallation til netværkstilsluttede

83

driverinstallation ved tilslutning via

USBkabel

76

geninstallation af driver ved tilslutning via

USBkabel

77

printeregenskaber systemkrav udskrivning

125

65

124

unified driver configurator

lokal

driverinstallation geninstallere driver

136

20

22

M

Mac OS

udskrivning

122

Macintosh

almindelige Macintoshproblemer

156

driverinstallation til netværkstilsluttede

82

driverinstallation ved tilslutning via

USBkabel

74

geninstallation af driver ved tilslutning via

USBkabel

75

systemkrav

64

manuel arkindføring i bakken

bruge specialmedier

29

N

netværk

driverinstallation

Linux

Mac OS

Windows

83

82

81

Indeks 170

Indeks installationsmiljø

IPv6konfiguration

66

85

konfiguration af trådløst netværk

87

præsentation af netværksprogrammer

79

Nup printing

Mac OS

122

O

om statusindikatoren opløsning

papirfejl

ordliste

55

51

158

P

papirstop

tip til at undgå papirstop udbedre papirstop

50

52

placere en maskine

justere højden

printerindstillinger

Linux

113

125

problemer

problemer med papirindforing

141

problemer med udskriftskvaliteten

147

strømproblemer udskrivningsproblemer

T

tonerpatron

fordele toner

142

143

R

rengøre

indvendigt opsamlingsrulle udvendigt

rengøre maskinen

S

set bagfra set forfra

16

16

sikkerhed

oplysninger symboler

specielle udskrivningsfunktioner

112

9

9

specifikationer

udskriftsmedie

Status for Dellprinter

58

60

134

45

47

44

44

41

forventet levetid håndteringsvejledning ikkeDell og genopfyldt lagring udskifte patronen

trådløst

adhoctilstand

Infrastrukturstilstand

USBkabel

WPS

PBC

PIN

U

udskriftsmedie

etiketter fortrykt papir karton konvolut specialmedier udskriftsstøtte

udskrive et dokument

Mac OS

udskrive overlay

31

32

31

29

29

60

122

Indeks 171

87

87

91

90

90

40

39

39

39

42

Indeks oprette slette udskrivning

Udskrivning

120

121

120

33

udskrivning

ændre standardindstillingerne for udskrivning flere sider på ét ark

Macintosh

Linux

Mac OS udskrive et dokument

Windows udskrive til en fil

udskrivning af et dokument

Linux

USBkabel

driver installation geninstallation af driver

114

122

124

122

33

116

124

74 ,

76

75 ,

77

V

vandmærke

oprette redigere

118

119

slette

119

Værktøj til bestilling af forbrugsstoffer

128

værktøj til firmwareopdatering

127

W

Windows

driverinstallation til netværkstilsluttede

81

driverinstallation ved tilslutning via

USBkabel

20

,

22

ofte forekommende Windowsproblemer

155

systemkrav

63

Indeks 172

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents