Dell G3 15 3590 gseries laptop User's Guide

Add to my manuals
26 Pages

advertisement

Dell G3 15 3590 gseries laptop User's Guide | Manualzz

Dell G3 3590

Podešavanje i specifikacije

Model sa regulacijom: P89F

Tip sa regulacijom: P89F001

August 2020

Pregl. A02

Napomene, mere opreza i upozorenja

NAPOMENA: Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

OPREZ: Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.

UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

© 2019–2020 Dell Inc. ili podružnice. Sva prava zadržana.

Dell, EMC, i drugi žigovi su žigovi Dell Inc. ili njegovih podružnica. Drugi žigovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

Sadržaj

Poglavlje 1: Podesite Dell G3 3590.................................................................................................... 4

Poglavlje 2: Prikazi računara Dell G3 3590.........................................................................................6

Desno...................................................................................................................................................................................... 6

Levo.........................................................................................................................................................................................6

Osnova.................................................................................................................................................................................... 7

Ekran....................................................................................................................................................................................... 8

Donja strana............................................................................................................................................................................9

Poglavlje 3: Specifikacije za Dell G3 3590........................................................................................ 10

Dimenzije i težina..................................................................................................................................................................10

Procesori............................................................................................................................................................................... 10

Čipset.....................................................................................................................................................................................10

Operativni sistem.................................................................................................................................................................. 11

Memorija.................................................................................................................................................................................11

Portovi i konektori.................................................................................................................................................................11

Komunikacija......................................................................................................................................................................... 12

Audio...................................................................................................................................................................................... 13

Skladištenje........................................................................................................................................................................... 13

Intel Optane memorija (opcionalno)...................................................................................................................................14

Čitač medijskih kartica......................................................................................................................................................... 15

Tastatura............................................................................................................................................................................... 15

Kamera...................................................................................................................................................................................16

Tabla osetljiva na dodir........................................................................................................................................................ 16

Pokreti table osetljive na dodir...................................................................................................................................... 17

Adapter za napajanje............................................................................................................................................................17

Baterija................................................................................................................................................................................... 17

Ekran...................................................................................................................................................................................... 18

Čitač otisaka prstiju (opciono)............................................................................................................................................19

Video...................................................................................................................................................................................... 19

Okruženje računara............................................................................................................................................................. 20

Poglavlje 4: Upotreba opcije Game Shift.......................................................................................... 21

Poglavlje 5: Prečice na tastaturi..................................................................................................... 22

Poglavlje 6: Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell..............................................................25

Sadržaj 3

1

Podesite Dell G3 3590

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

1. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.

NAPOMENA: Da bi uštedela energiju, baterija će možda preći u režim za uštedu energije. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje da biste uključili računar.

2. Završite sa podešavanjem operativnog sistema.

Za Ubuntu:

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Više informacija o instaliranju i konfigurisanju operativnog sistema Ubuntu potražite u člancima SLN151664 i SLN151748 u bazi znanja na www.dell.com/support .

Za Windows:

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:

● Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.

NAPOMENA: Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

● Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.

● Na ekranu Support and Protection (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno.

Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije

Resursi Opis

My Dell

Centralizovana lokacija glavnih Dell aplikacija, članaka pomoći i drugih važnih informacija o računaru.

Obaveštava vas i o statusu garancije, preporučenoj dodatnoj opremi i dostupnim ažuriranjima softvera.

4 Podesite Dell G3 3590

Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije (nastavak)

Resursi Opis

SupportAssist

Proaktivno proverava stanje softvera i hardvera računara. Alatka SupportAssist OS Recovery rešava probleme sa operativnim sistemom. Više informacija potražite u dokumentaciji za SupportAssist na www.dell.com/support .

NAPOMENA: U aplikaciji SupportAssist kliknite na datum isteka garancije da biste obnovili ili nadogradili garanciju.

Dell Update

Ažurira računar neophodnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni.

Više informacija o ručnom izbacivanju ležišta za optičku disk jedinicu potražite u članku Dell baze znanja

SLN305843 na www.dell.com/support .

Dell Digital Delivery

Preuzimajte softverske aplikacije, koje ste kupili, ali koje nisu unapred instalirane na računaru. Više informacija o korišćenju funkcije Dell Digital Delivery potražite u članku 153764 na www.dell.com/support .

Podesite Dell G3 3590 5

2

Prikazi računara Dell G3 3590

Desno

1.

Slot za SD karticu

Čita za i upisuje na SD karticu.

2.

USB 2.0 portovi (2)

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 480 Mb/s.

3.

Slot za zaštitni kabl (u obliku klina)

Povezuje bezbednosni kabl kako bi se sprečilo neovlašćeno pomeranje računara.

Levo

1.

Port adaptera za napajanje

Povežite adapter za napajanje da biste obezbedili napajanje za svoj računar.

2.

USB 3.1 Gen 2 (Type-C) port with DisplayPort (for computers shipped with NVIDIA GeForce GTX 1650 and NVIDIA

GeForce GTX 1660 Ti)

Connect peripherals such as external storage devices, printers, and external displays. Provides data transfer speed of up to 10 Gbps.

Supports DisplayPort 1.4 and also enables you to connect to an external display using a display adapter.

NAPOMENA: A USB (Type-C)-to-DisplayPort adapter (sold separately) is required to connect to a DisplayPort device.

3.

HDMI port

Povežite na TV ili drugi uređaj sa HDMI funkcijom. Obezbeđuje video i audio izlaz.

4.

USB 3.1 Gen 1 port

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

5.

Mrežni port

Povezuje Ethernet (RJ45) kabl od usmerivača (rutera) ili širokopojasnog modema za pristup mreži ili Internetu.

6 Prikazi računara Dell G3 3590

6.

Port za slušalice

Povezuje slušalice ili slušalice sa mikrofonom (kombinacija slušalica i mikrofona).

Osnova

1.

Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.

2.

Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

3.

Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.

4.

Power button with optional fingerprint reader

Press to turn on the computer if it is turned off, in sleep state, or in hibernate state.

When the computer is turned on, press the power button to put the computer into sleep state; press and hold the power button for 10 seconds to force shut-down the computer.

If the power button has a fingerprint reader, place your finger on the power button to log in.

NAPOMENA: You can customize power-button behavior in Windows. For more information, see Me and My Dell at www.dell.com/support/manuals .

NAPOMENA: To reset the battery, press and hold the power button for 25 seconds.

Prikazi računara Dell G3 3590 7

Ekran

1.

Levi mikrofon

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

2.

Kamera

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.

3.

Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

4.

Desni mikrofon

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

8 Prikazi računara Dell G3 3590

Donja strana

1.

Levi zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

2.

Desni zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

3.

Nalepnica sa servisnom oznakom

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.

Prikazi računara Dell G3 3590 9

3

Specifikacije za Dell G3 3590

Dimenzije i težina

Tabela 2. Dimenzije i težina

Opis

Visina:

Prednja strana

Zadnja strana

Širina

Dubina

Težina (maksimalna)

Vrednosti

21,60 mm (0,85 inča)

23,18 mm (0,91 inč)

365,50 mm (14,39 inč)

254 mm (10 inča)

2,34 kg (5,16 lb) - minimum

NAPOMENA: Težina računara zavisi od poručene konfiguracije i mogućnosti proizvodnje.

Procesori

Tabela 3. Procesori

Opis

Procesori

Napon

Core Count

Thread count

Brzina

Keš

Integrisana grafika

Čipset

Tabela 4. Čipset

Opis

Čipset

10 Specifikacije za Dell G3 3590

Vrednosti

Intel Core i5-9300H procesor 9.

generacije Intel Core i7-9750H 9 .

generacije

45 W

4

45 W

6

8

Do 4,1 GHz

8 MB

Grafika Intel UHD 630

12

Do 4,5 GHz

12 MB

Grafika Intel UHD 630

Vrednosti

HM370

Tabela 4. Čipset (nastavak)

Opis

Procesor

Širina DRAM magistrale

Flash EPROM

PCIe magistrala

Operativni sistem

● Windows 10 Home (64-bitni)

● Windows 10 Professional (64-bitni)

● Ubuntu

Memorija

Tabela 5. Specifikacije memorije

Opis

Slotovi

Tip

Brzina

Maksimalna memorija

Minimalna memorija

Veličina memorije po slotu

Podržane konfiguracije

Portovi i konektori

Tabela 6. Spoljni portovi i konektori

Opis

Eksterni:

Mreža

Vrednosti

Intel Core i5/i7 9 .

generacije

64 bita

16 MB

Do Gen 3.0

Vrednosti

Dva SODIMM slota

DDR4

2666 MHz

32 GB

4 GB

4 GB, 8 GB i 16 GB

● 4 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 4 GB)

● 8 GB DDR4 na 2666 MHz (2 x 4 GB)

● 8 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 8 GB)

● 12 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 4 GB + 1 x 8 GB)

● 16 GB DDR4 na 2666 MHz (2 x 8 GB)

● 16 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 16 GB)

● 32 GB DDR4 na 2666 MHz (2 x 16 GB)

Vrednosti

Jedan port RJ45

Specifikacije za Dell G3 3590 11

Tabela 6. Spoljni portovi i konektori (nastavak)

Opis

USB

Audio

Video

Čitač medijskih kartica

Port za priključivanje na baznu stanicu

Port za adapter za napajanje

Security (Bezbednost)

Tabela 7. Interni portovi i konektori

Opis

Interni:

M.2

Vrednosti

● Jedan USB 3.1 Gen 2 port tipa C sa DisplayPort priključkom (za računare uz koje se isporučuje grafička kartica NVIDIA GeForce

GTX 1650 i NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti)

● Jedan USB 3.1 Gen 1 port

● Dva USB 2.0 porta

Jedan port za slušalicu sa mikrofonom (kombinacija slušalice i mikrofona)

Jedan HDMI 2.0 port

Jedan slot za SD karticu

Nije podržano

7,40 mm x 5,08 mm

Jedan slot za zaštitni kabl (u obliku klina)

Vrednosti

● Jedan M.2 slot za kombinovanu karticu za Wi-Fi i Bluetooth

● Jedan M.2 slot za jednu od sledećih stavki:

○ Poluprovodnički disk (2230/2280)

○ Intel Optane memorija M15 (2280)

○ Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem

(2280)

NAPOMENA: Da biste saznali više o funkcijama različitih tipova M.2 kartica, pogledajte članak iz baze znanja

SLN301626 .

Komunikacija

Ethernet

Tabela 8. Specifikacije Ethernet mreže

Opis

Broj modela

Brzina prenosa

Vrednosti

Realtek RTL8111 Ethernet kontroler integrisan na matičnoj ploči

10/100/1000 Mb/s

12 Specifikacije za Dell G3 3590

Bežični modul

Tabela 9. Specifikacije bežičnog modula

Opis

Broj modela

Vrednosti

Qualcomm QCA9377 (DW1820) Intel 9560 (160 MHz)

Brzina prenosa

Do 433 Mb/s Do 1,73 Gb/s

Podržani frekvencijski opsezi Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz

Standardi za bežičnu mrežu ● Wi-Fi 802.11a/b/g

● Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)

● Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

● Wi-Fi 802.11a/b/g

● Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)

● Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

Šifrovanje

Bluetooth

● 64-bitni/128-bitni WEP

● AES-CCMP

● TKIP

Bluetooth 4.2

● 64-bitni/128-bitni WEP

● AES-CCMP

● TKIP

Bluetooth 5

Intel AX200

Do 2,4 Gb/s

Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz

● Wi-Fi 802.11a/b/g

● Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)

● Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

● Wi-Fi 6 (WiFi 801.11ax)

● 64-bitni/128-bitni WEP

● AES-CCMP

● TKIP

Bluetooth 5

Audio

Tabela 10. Specifikacije audio funkcije

Opis

Kontroler

Stereo konverzija

Interni interfejs

Eksterni interfejs

Zvučnici

Pojačavač unutrašnjeg zvučnika

Spoljne kontrole jačine zvuka

Izlazna snaga zvučnika:

Prosečna

Maksimalna

Izlaz niskotonskog zvučnika

Mikrofon

Vrednosti

Realtek ALC3254 uz Nahimic 3D Audio for Gamers

Podržano je

Intel audio visoke definicije (HDA) preko HDMI-ja

● Kombinovani konektor za slušalice

● Ulaz za digitalni mikrofon na modulu za kameru

Dva

Podržano (audio kodek sa ugrađenim pojačavačem)

Kontrole tasterskih prečica

2 W

2,5 W

Nije podržano

Dvosmerni mikrofoni

Skladištenje

Računar se isporučuje sa jednom od sledećih konfiguracija:

● Jedna M.2 kartica (poluprovodnički disk ili Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem)

Specifikacije za Dell G3 3590 13

● Jedan hard disk od 2,5 inča

● Jedna M.2 kartica (poluprovodnički disk ili Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem) i jedan hard disk od 2,5 inča

NAPOMENA: Poluprovodnički disk ili Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem je primarna disk jedinica.

● Jedan hard disk od 2,5 inča i jedna M.2 kartica (Intel Optane memorija M15)

NAPOMENA: Hard disk od 2,5 inča je primarna disk jedinica.

Tabela 11. Specifikacije skladišta

Faktor oblika

Hard disk od 2,5 inča

Tip interfejsa

SATA AHCI, do 6 Gb/s

Kapacitet

● 1 TB (5400 RPM)

● 1 TB + 8 GB (hibridni)

● 2 TB (5400 RPM)

Do 1 TB M.2 2230/2280 poluprovodnički disk ● SATA PCIe (do x4)

● PCIe NVMe 3.0 x4, do 32 Gb/s

● PCIe 3.0, 8 Gb/s (do 4 trake)

M.2 2280 Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem

Poluprovodničko skladište: PCIe NVMe

3.0 x2

Poluprovodničko skladište: Do

512 GB

Intel Optane memorija (opcionalno)

Intel Optane tehnologija koristi 3D XPoint tehnologiju memorije i ponaša se kao stalno keš skladište /akcelerator i/ili uređaj za skladištenje u zavisnosti od toga koja je Intel Optane memorija instalirana na računaru.

Računar podržava sledeće Intel Optane memorije:

● Intel Optane memorija M15

● Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem

Intel Optane memorija M15

Intel Optane memorija M15 se ponaša isključivo kao stalno keš skladište/akcelerator i na taj način omogućava unapređene brzine u čitanju/ pisanju za skladište hard diska. Ona ne zamenjuje niti proširuje memoriju (RAM) računara.

Tabela 12. Specifikacije Intel Optane memorije M15

Opis

Interfejs

Vrednosti

PCIe 3.0 x2

Konektor M.2

Faktor oblika 2280

Kapacitet 32 GB ili 64 GB

NAPOMENA: Intel Optane memorija M15 je podržana na računarima koji ispunjavaju sledeće uslove:

● Intel Core i3/i5/i7 procesori 7.

generacije ili noviji

● Windows 10 64-bitna verzija ili noviji (Anniversary Update)

● Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9.1.1018 ili noviji

14 Specifikacije za Dell G3 3590

Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem

Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem se ponaša i kao stalno keš skladište/akcelerator (i na taj način omogućava unapređene brzine u čitanju/pisanju za skladište hard diska) i kao rešenje za poluprovodničko skladište. Ona ne zamenjuje niti proširuje memoriju (RAM) računara.

Tabela 13. Specifikacije Intel Optane memorije H10 sa poluprovodničkim skladištem

Opis Vrednosti

Interfejs

PCIe 3.0 x4

● Jedan PCIe 3.0 x2 za Optane memoriju

● Jedan PCIe 3.0 x2 za poluprovodničko skladište

M.2

Konektor

Faktor oblika

Kapacitet (Optane memorija)

Kapacitet (poluprovodničko skladište)

2280

Do 32 GB

Do 512 GB

NAPOMENA: Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem je podržana na računarima koji ispunjavaju sledeće uslove:

● Intel Core i3/i5/i7 procesor 9.

generacije ili noviji

● Windows 10 64-bitna verzija ili noviji (Anniversary Update)

● Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9.1.1018 ili noviji

Čitač medijskih kartica

Tabela 14. Specifikacije čitača medijskih kartica

Opis

Tip

Podržane kartice

Vrednosti

Jedan slot za SD karticu

● Secure Digital (SD) kartica

● Secure Digital High Capacity (SDHC)

● Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

NAPOMENA: Maksimalni kapacitet koji podržava medijska kartica se razlikuje u zavisnosti od standarda medijske kartice koji koristi vaš računar.

Tastatura

Tabela 15. Specifikacije tastature

Opis

Tip

Raspored

Broj tastera

Vrednosti

● Standardna tastatura

● Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem (opcija)

● Četvorozonska RGB tastatura sa pozadinskim osvetljenjem

(opcionalno)

QWERTY

● Sjedinjene Države i Kanada: 101 taster

Specifikacije za Dell G3 3590 15

Tabela 15. Specifikacije tastature (nastavak)

Opis

Veličina

Tasterske prečice

Vrednosti

● Ujedinjeno Kraljevstvo: 102 tastera

● Japan: 105 tastera

X = 19,05 mm – veličina tastera

Y = 18,05 mm – veličina tastera

Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.

NAPOMENA: Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije Function Key

Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera) u programu za podešavanje BIOS-a.

Pogledajte

prečice na tastaturi

Kamera

Tabela 16. Specifikacije kamere

Opis

Broj kamera

Tip

Mesto

Tip senzora

Rezolucija:

Fotografija

Video

Dijagonalni ugao prikaza

Tabla osetljiva na dodir

Tabela 17. Specifikacije table osetljive na dodir

Opis

Rezolucija:

Horizontalno

Vertikalno

Dimenzije:

Horizontalno

Vrednosti

1229

749

105 mm (4,13 inča)

Vrednosti

Jedno

HD RGB kamera

Prednja strana

Tehnologija CMOS senzora

0,92 megapiksela (HD)

1280 x 720 (HD) pri 30 fps

78,6 stepeni

16 Specifikacije za Dell G3 3590

Tabela 17. Specifikacije table osetljive na dodir (nastavak)

Opis Vrednosti

Vertikalno

80 mm (3,15 inča)

Pokreti table osetljive na dodir

Više informacija o pokretima table osetljive na dodir za Windows 10 potražite u članku Microsoft baze znanja 4027871 na support.microsoft.com

.

Adapter za napajanje

Tabela 18. Specifikacije adaptera za napajanje

Opis

Tip 130 W (serija E4)

Prečnik (konektor) 7,40 mm x 5,08 mm

Ulazni napon 100 VAC–240 VAC

Ulazna frekvencija

50 Hz–60 Hz

Ulazna struja (maksimalna)

2,50 A

Izlazna struja (neprekidna)

6,70 A

Nazivni izlazni napon

19,50 VDC

Opseg temperatura:

Operativno 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

Skladištenje –40 °C do 70 °C (–40 °F do 158 °F)

Vrednosti

180 W (serija E4)

7,40 mm x 5,08 mm

100 VAC–240 VAC

50 Hz–60 Hz

2,34 A

9,34 A

19,50 VDC

0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

–40 °C do 70 °C (–40 °F do 158 °F)

Baterija

Tabela 19. Specifikacije baterije

Opis

Tip

Napon

Težina (maksimalna)

Dimenzije:

Visina

Širina

Dubina

Opseg temperatura:

Vrednosti

“pametna” litijum-jonska sa 3 ćelije (51 WHr)

11,40 VDC

0,23 kg (0,51 lb)

7,05 mm (0,28 inča)

67,65 mm (2,66 inča)

241,25 mm (9,50 inča)

Specifikacije za Dell G3 3590 17

Tabela 19. Specifikacije baterije (nastavak)

Opis

Rad

Skladištenje

Vreme rada

Vreme punjenja (približno)

Radni vek (približno)

Dugmasta baterija

Vreme rada

Ekran

Tabela 20. Specifikacije ekrana

Opis

Tip

FHD bez odsjaja

Tehnologija ekrana

In-Plane Switching (IPS)

Osvetljenost (uobičajeno)

220 nita

Dimenzije (aktivna površina):

Visina 193,60 mm (7,62 inča)

Širina

344,20 mm (13,55 inča)

Dijagonala

394,90 mm (15,60 inča)

Originalna rezolucija

1920 x 1080

Megapikseli

2,07

Opseg boja

NTSC 45%

Piksela po inču (PPI)

141

Odnos kontrasta (minimalni) 700:1 (uobičajeno)/600:1

(minimalno)

Vreme odziva (maks.)

Podizanje/opadanje: 35 ms

Brzina osvežavanja 60 Hz

Horizontalni ugao gledanja +/- 85 stepeni

Vrednosti

0°C do 70°C (32 °F do 158°F)

–20 °C do 65 °C (–4 °F do 149 °F)

Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.

3 sata (kada je računar isključen)

NAPOMENA: Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager.

Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite u odeljku Me and My Dell (Ja i moj Dell) na https:// www.dell.com/

300 ciklusa pražnjenja/punjenja

CR-2032

Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.

Vrednosti

FHD bez odsjaja

In-Plane Switching (IPS)

300 nita

FHD bez odsjaja

In-Plane Switching (IPS)

300 nita

193,60 mm (7,62 inča)

344,20 mm (13,55 inča)

394,90 mm (15,60 inča)

1920 x 1080

2,07

NTSC 72%

141

700:1 (uobičajeno)/600:1

(minimalno)

Podizanje/opadanje: 35 ms

60 Hz

+/- 85 stepeni

193,60 mm (7,62 inča)

344,20 mm (13,55 inča)

394,90 mm (15,60 inča)

1920 x 1080

2,07

NTSC 72%

141

800:1 (uobičajeno)/600:1

(minimalno)

Podizanje/opadanje: 9 ms

144 Hz

+/- 85 stepeni

18 Specifikacije za Dell G3 3590

Tabela 20. Specifikacije ekrana (nastavak)

Opis

Vertikalni ugao gledanja

+/- 85 stepeni

Maksimalna veličina piksela

0,179 mm

Potrošnja struje (maksimalna)

4,2 W

Gornji sloj bez odsjaja u odnosu na gornji sloj sa odsjajem

Opcije ekrana osetljivog na dodir

Bez odsjaja

Ne

Vrednosti

+/- 85 stepeni

0,179 mm

6,2 W

Bez odsjaja

Ne Ne

Čitač otisaka prstiju (opciono)

Tabela 21. Specifikacije čitača otiska prsta

Opis

Tehnologija senzora

Rezolucija senzora

Površina senzora

Veličina piksela senzora

Vrednosti

Kondenzatorski

500 PPI

5,5 mm (0,22 inča) x 4,5 mm (0,18 inča)

108 x 88 pixels

+/- 85 stepeni

0,179 mm

7,8 W

Bez odsjaja

Video

Tabela 22. Specifikacije video funkcije

Neintegrisana grafika

Kontroler Podrška za spoljni displej

NVIDIA GeForce GTX 1050 Jedan HDMI 2.0 port

NVIDIA GeForce GTX 1650

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ● Jedan USB 3.1 Gen 2 port tipa C sa DisplayPort priključkom

● Jedan HDMI 2.0 port

NVIDIA GeForce RTX 2060

● Jedan USB 3.1 Gen 2 port tipa C sa DisplayPort priključkom

● Jedan HDMI 2.0 port

● Jedan USB 3.1 Gen 2 port tipa C sa DisplayPort priključkom

● Jedan HDMI 2.0 port

Veličina memorije Tip memorije

3 GB GDDR5

4 GB GDDR5

6 GB

6 GB

GDDR6

GDDR6

Specifikacije za Dell G3 3590 19

Tabela 23. Specifikacije video funkcije

Integrisana grafika

Kontroler Podrška za spoljni displej

Grafika Intel UHD 630 ● Jedan USB 3.1 Gen 2 port tipa C sa

DisplayPort priključkom (opcionalno)

● Jedan HDMI 2.0 port

Veličina memorije

Procesor

Deljena sistemska memorija Intel Core i5/i7 9 .

generacije

Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha: G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

Tabela 24. Okruženje računara

Opis

Opseg temperature

Operativno

0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)

Relativna vlažnost (maksimalna):

10% do 90% (bez kondenzacije)

Vibracije (maksimalne) *

0,66 GRMS

Šok (maksimalni)

110 G†

Nadmorska visina (maksimalna)

–15,2 m do 3.048 m (–50 ft do 10.000 ft)

* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

Skladištenje

–40 °C do 65 °C (–40 °F do 149 °F)

0% do 95% (bez kondenzacije)

1,30 GRMS

160 G‡

–15,2 m do 10.668 m (–50 ft do 35.000 ft)

20 Specifikacije za Dell G3 3590

4

Upotreba opcije Game Shift

Game Shift poboljšava učinak pri igranju igara jer povećava brzinu ventilatora da bi se postiglo optimalno hlađenje procesora.

Omogućavanje opcije Game Shift

Da biste omogućili Game Shift, pritisnite F7 (ako je podrazumevani fn taster omogućen; u suprotnom, pritisnite fn + F7 ). Više informacija

potražite u odeljku Prečice na tastaturi .

Alienware komandni centar prikazuje plavu ikonu G,a prikazuje se obaveštenje koje označava da je Game Shift omogućen.

Onemogućavanje opcije Game Shift

Kada ne koristite računar za igranje igara, onemogućite Game Shift pritiskom na F7 (ako je podrazumevani fn taster omogućen; u suprotnom pritisnite fn + F7 ).

Game Shift je onemogućen i:

● kada aktivirate stanje spavanja na računaru.

● kada ponovo pokrenete računar.

● kada je Game Shift aktivan 24 sata uzastopno.

● kada pokrećete novu igru.

● kada zatvorite igru koja je bila pokrenuta uz Game Shift.

● kada promenite opcije napajanja termalnih profila računara.

Instaliranje opcije Game Shift nakon ponovnog instaliranja operativnog sistema

Alienware komandni centar i Alienware kontrole overklokinga se instaliraju u fabrici. Ako ponovo instalirate operativni sistem, morate da ponovo instalirate Alienware komandni centar i Alienware kontrole overklokinga da biste mogli da koristite Game Shift.

NAPOMENA: Uverite se da su operativni sistem Windows i svi kompatibilni upravljački programi ponovo instalirani na računaru.

Neophodno je i Ažuriranje Windows-a.

Kada ponovo instalirate operativni sistem, Alienware komandni centar i Alienware kontrole overklokinga, instalirajte Game Shift:

1. Idite na sajt podrške kompanije Dell www.dell.com/support .

2. Unesite Dell G3 3590 i kliknite na Search (Pretraži).

3. Kliknite na Drivers & Downloads (Upravljački programi i preuzimanja) .

4. Preuzmite i instalirajte Alienware Command Center (Alienware komandni centar).

5. Preuzmite i instalirajte Alienware OC Controls (Alienware kontrole overklokinga).

6. Ponovo pokrenite računar. Sada možete da omogućite Game Shift (pogledajte

Omogućavanje opcije Game Shift ).

Upotreba opcije Game Shift 21

5

Prečice na tastaturi

NAPOMENA: Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.

Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Simbol koji se prikazuje na donjem delu tastera označava znak koji se unosi kada se pritisne taster. Ako pritisnete

Shift i taster, unosi se znak koji se prikazuje u gornjem delu tastera. Na primer, ako pritisnete 2 , unosi se 2 ; ako pritisnete Shift + 2 , unosi se @ .

Tasteri F1 – F12 u gornjem redu na tastaturi su funkcijski tasteri za kontrolu multimedija, kao što to pokazuje ikona u dnu tastera. Pritisnite funkcijski taster da biste pokrenuli zadatak koji ikona predstavlja. Na primer, kada pritisnete F1 , isključuje se zvuk (pogledajte tabelu u nastavku).

Međutim, ako su funkcijski tasteri F1 – F12 potrebni za određene softverske aplikacije, funkcija za multimedije može da se onemogući kada pritisnete fn + Esc . Na isti način, kontrola multimedija može da se pokrene kada pritisnete fn i odgovarajući funkcijski taster. Na primer, isključite zvuk pritiskom na fn + F1 .

NAPOMENA: Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera ( F1 – F12 ) promenom opcije Function Key Behavior

(Ponašanje funkcijskih tastera) u programu za podešavanje BIOS-a.

Tabela 25. Lista prečica na tastaturi

Funkcijski taster Ponovo definisan taster (za kontrolu multimedija)

Ponašanje

Isključivanje zvuka

Utišavanje zvuka

Pojačanje zvuka

Reprodukcija prethodne numere/poglavlja

Reprodukcija/pauziranje

Reprodukcija sledeće numere/poglavlja

Omogućavanje/onemogućavanje opcije

Game Shift

Prebacivanje na eksterni prikaz

Pretraživanje

22 Prečice na tastaturi

Tabela 25. Lista prečica na tastaturi (nastavak)

Funkcijski taster Ponovo definisan taster (za kontrolu multimedija)

Ponašanje

Promena pozadinskog osvetljenja tastature

(opcionalno)

NAPOMENA: Na tastaturama bez pozadinskog osvetljenja funkcijski taster

F10 nema ikonu pozadinskog osvetljenja.

U tom slučaju, funkcijski taster ne uključuje/isključuje funkciju pozadinskog osvetljenja tastature.

Smanjenje osvetljenja

Povećanje osvetljenja

Taster Fn se koristi i sa izabranim tasterima na tastaturi da bi se pokrenule neke druge sekundarne funkcije.

Tabela 26. Lista prečica na tastaturi

Funkcijski taster Ponašanje

Isključivanje/uključivanje bežične funkcije

Pauziranje/prekid

Spavanje

Promena funkcije scroll lock

Promena između svetla za status napajanja i baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska

Sistemski zahtev

Otvaranje menija aplikacija

Promena funkcije zaključavanja tastera fn

Stranica gore

Stranica dole

Prečice na tastaturi 23

Tabela 26. Lista prečica na tastaturi (nastavak)

Funkcijski taster Ponašanje

Početak

Kraj

24 Prečice na tastaturi

6

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije

Dell

Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

Tabela 27. Resursi za samostalnu pomoć

Resursi za samostalnu pomoć

Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell

My Dell

Lokacija resursa www.dell.com

Saveti

Kontaktirajte podršku

Pomoć na mreži za operativni sistem

U Windows pretragu unesite Contact Support i pritisnite Enter.

www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux

Posetite www.dell.com/support Informacije o rešavanju problema, korisnička uputstva, uputstva za konfigurisanje, specifikacije proizvoda, blogovi za tehničku pomoć, upravljački programi, ispravke softvera itd.

Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarom.

Saznajte sledeće informacije o svom proizvodu:

● Specifikacije proizvoda

● Operativni sistem

● Podešavanje i korišćenje proizvoda

● Rezervna kopija podataka

● Rešavanje problema i dijagnostika

● Vraćanje sistema na fabrička podešavanja i oporavak sistema

● BIOS informacije

1. Idite na www.dell.com/support .

2. Unesite temu ili ključnu reč u okvir Search (Pretraga).

3. Kliknite na Search (Pretraži) da biste pretražili povezane članke.

Pogledajte Me and my Dell (Ja i moj Dell) na stranici www.dell.com/support/manuals .

Da biste pronašli odeljak Me and My Dell (Ja i moj Dell) koji je relevantan za vaš proizvod, identifikujte proizvod na jedan od sledećih načina:

● Izaberite Detect Product (Otkrij proizvod).

● Pronađite proizvod u padajućem meniju u odeljku View

Products (Pregledajte proizvode).

● Unesite Service Tag number (Broj servisne oznake) ili

Product ID (ID proizvoda) u traku za pretragu.

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkom podrškom, posetite www.dell.com/contactdell .

NAPOMENA: Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje/regiona i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji/regionu.

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell 25

NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu

Dell proizvoda.

26 Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals