Dell Multi-Device Wireless Keyboard and Mouse Combo KM7120W electronics accessory User's Guide

Add to My manuals
29 Pages

advertisement

Dell Multi-Device Wireless Keyboard and Mouse Combo KM7120W electronics accessory User's Guide | Manualzz

Комплект бездротової клавіатури та миші для багатьох пристроїв

Dell

KM7120W

Посібник користувача

Модель комбінованого набору: KM7120W

Регулятивна модель: KB7120Wc/MS5320Wc/RG 1216

«Примітка», «Увага» і «Небезпечно»

ПРИМІТКА: ПРИМІТКА надає важливу інформацію, що допомагає ефективніше користуватися комп'ютером.

УВАГА: УВАГА позначає потенційне пошкодження апаратного забезпечення або втрату даних, якщо не виконувати інструкції.

НЕБЕЗПЕЧНО: «НЕБЕЗПЕЧНО» попереджає про ризик пошкодження власності, травми або смерть людей.

Копірайт © 2020 Dell Inc. Всі права застережено. Dell, EMC та інші торгові марки є торговими марками Dell Inc. або її філіалів. Інші торгові марки можуть бути торговими марками відповідних власників.

2020- 04

Ред. A0 1

Зміст

Що в упаковці............................................................ 4

Функції ........................................................................ 5

Миша ...................................................................................... 5

Вигляд згори ......................................................................................... 5

Вигляд знизу ......................................................................................... 6

Клавіатура ............................................................................. 7

Вигляд згори ......................................................................................... 7

Вигляд знизу ......................................................................................... 7

Диспетчер периферійних пристроїв Dell .............. 8

Налаштування бездротової миші ........................... 9

Встановлення батарей ........................................................ 9

Поєднання в пару бездротової миші ................... 11

Поєднання в пару з пристроєм USB .............................................. 11

Поєднання в пару другого пристрою по Bluetooth ..................... 12

Поєднання в пару третього пристрою по Bluetooth ................... 14

Налаштування бездротової клавіатури .............. 16

Поєднання в пару бездротової клавіатури ........ 18

Поєднання в пару з пристроєм USB .............................................. 18

Поєднання бездротової клавіатури в пару по Bluetooth ........... 19

Поєднання в пару третього пристрою по Bluetooth ................... 21

Технічні характеристики ........................................ 23

Усунення несправностей ....................................... 25

Дані виробника ....................................................... 29

Що в упаковці │ 3

Що в упаковці

1 Бездротова клавіатура

2 Бездротова миша

3 Документи

4 Ключ

5 Батареї типу АА (3)

4 │ Що в упаковці

Функції

Миша

Вигляд згори

1 Ліва кнопка

2 Права кнопка

3 Коліщатко прокручування

4 Кнопка «Вперед»

5 Кнопка «Назад»

6 Лампочки режиму підключення

• Мерехтить білий світлодіод: Пристрій не підключено до комп'ютера

• Світлодіод постійно горить білим: Пристрій підключено до комп'ютера

• Мерехтить бурштиновий світлодіод:

Низький заряд батарей

7 Кнопка режиму підключення

8 Ярлик PPID (Ідентифікатор процесу)

Функції │ 5

Миша

Вигляд знизу

1 Оптичний сенсор 2 Перемикач живлення

6 │ Функції

Клавіатура

Вигляд згори

Вигляд знизу

1 Перемикач живлення 4 Кришка батарейного відсіку

2 Лампочки режиму підключення 5 Ярлик PPID

(Ідентифікатор процесу)

• Мерехтить білий світлодіод: Пристрій не підключено до комп'ютера

• Світлодіод постійно горить білим: Пристрій підключено до комп'ютера

• Мерехтить бурштиновий світлодіод: Низький заряд батарей

3 Кнопка перемикання режиму підключення

Функції │ 7

Диспетчер периферійних пристроїв

Dell

ПЗ Диспетчер периферійних пристроїв Dell надає можливості виконувати наступне:

 Призначати ярлики програм програмованим кнопкам або клавішам пристрою через вкладку Action (Дія).

 Переглядати інформацію пристрою, як от версію мікропрограми і статус батареї у вкладці Info (Інфо).

 Вдосконалювати версію мікропрограми на пристроях на найновішу.

 Поєднувати в пару додаткові пристрої через ключ РЧ USB або прямо на комп'ютері по Bluetooth.

Щоб отримати більше інформації, див. Dell Peripheral Manager User’s Guide

(Посібник Диспетчера периферійних пристроїв Dell) до виробу на сторінці www.dell.com/support .

8 │ Диспетчер периферійних пристроїв Dell

Налаштування бездротової миші

Встановлення батарей

1. Знайдіть отвір збоку на кришці миші. Пальцем підважте кришку, щоб відкрити її.

2. Вийміть з відсіку ключ USB.

3. Вставте батарею АА до відсіку батарей.

Налаштування бездротової миші │ 9

4. Поставте на місце кришку миші.

5. Проведіть перемикач живлення вниз, щоб увімкнути мишу.

ПРИМІТКА: Переконайтеся, що відстань між комп'ютером і мишею не більше 10 метрів.

10 │ Налаштування бездротової миші

Поєднання в пару бездротової миші

Бездротову мишу Dell можна поєднати в пару з пристроями по USB і

Bluetooth. Можна поєднатися в пару і перемикатися між ноутбуком, стаціонарним комп'ютером і сумісним мобільним пристроєм.

Поєднання в пару з пристроєм USB

ПРИМІТКА: Можна підключити пристрій до бездротової миші за допомогою універсального поєднання в пару Dell.

1. Вставте універсальний ключ USB Dell до порту USB на комп'ютері.

ПРИМІТКА: Пристрій радіочастот має фабричне поєднання в пару.

Ноутбук Стаціонарний комп'ютер

2. На миші вмикається лампочка режиму підключення ( ), позначаючи універсальне поєднання в пару Dell, а потім вимикається.

3. Миша поєднується з пристроєм USB.

Пристрій 1

Поєднання в пару бездротової миші │ 11

Поєднання в пару другого пристрою по Bluetooth

По Bluetooth можна підключити до бездротової миші до двох пристроїв.

1. Натискайте кнопку режиму підключення на миші (у межах 3 секунд), доки не увімкнеться лампочка режиму підключення ( ), позначаючи, щоб вибрано друге підключення Bluetooth.

2. Лампочка режиму підключення ( ) мерехтить протягом 3 хвилин, позначаючи, що миша знаходиться у режимі поєднання в пару.

3. Поєднайте мишу в пару з комп'ютером з Bluetooth.

а. У Search (Пошук) Windows наберіть Bluetooth .

б. Натисніть Bluetooth and other devices settings (Налаштування

Bluetooth та інших пристроїв). З'являється вікно Settings

(Налаштування).

в. Натисніть Bluetooth & other devices (Bluetooth та інші пристрої).

Переконайтеся, що увімкнено Bluetooth.

г. У списку пристроїв натисніть Dell Mouse (Миша Dell).

12 │ Поєднання в пару бездротової миші

ПРИМІТКА: Якщо у списку нема миші MS5320W, переконайтеся, що на миші активовано поєднання в пару

4. Підтвердіть процес поєднання в пару на миші та на пристрої.

Лампочка другого підключення Bluetooth світиться безперервно 3 секунди, позначаючи, що встановлено підключення, а потім гасне. Після поєднання в пару миша та пристрій автоматично підключаються щоразу, коли активується

Bluetooth, а вони знаходяться в діапазоні Bluetooth.

Пристрій 2

Миша Dell

MS5320W

Поєднання в пару бездротової миші │ 13

Поєднання в пару третього пристрою по Bluetooth

ПРИМІТКА: По Bluetooth можна підключити до бездротової миші третій пристрій.

1. Натискайте кнопку режиму підключення на миші (у межах 3 секунд), доки не увімкнеться лампочка режиму підключення ( ), позначаючи, щоб вибрано третє підключення Bluetooth.

2. Лампочка третього підключення Bluetooth ( ) починає мерехтіти, підтверджуючи, що активовано режим поєднання у пару.

3. Поєднайте мишу в пару з комп'ютером з Bluetooth.

а. У Search (Пошук) Windows наберіть Bluetooth .

б. Натисніть Bluetooth and other devices settings (Налаштування

Bluetooth та інших пристроїв). З'являється вікно Settings

(Налаштування).

в. Натисніть Bluetooth & other devices (Bluetooth та інші пристрої).

Переконайтеся, що увімкнено Bluetooth.

г. У списку пристроїв натисніть Dell Mouse (Миша Dell).

14 │ Поєднання в пару бездротової миші

ПРИМІТКА: Якщо у списку нема миші MS5320W, переконайтеся, що на миші активовано поєднання в пару.

4. Підтвердіть процес поєднання в пару на миші та на пристрої.

Лампочка третього підключення Bluetooth світиться безперервно 3 секунди, позначаючи, що встановлено підключення, а потім гасне. Після поєднання в пару миша та пристрій автоматично підключаються щоразу, коли активується

Bluetooth, а вони знаходяться в діапазоні Bluetooth.

Пристрій 3

Миша Dell

MS5320W

Поєднання в пару бездротової миші │ 15

Налаштування бездротової клавіатури

1. Зніміть кришку батарейного відсіку.

2. Вставте батареї ААА до відсіку батарей.

3. Поставте на місце кришку батарейного відсіку.

16 │ Налаштування бездротової клавіатури

4. Проведіть перемикач живлення вправо, щоб увімкнути клавіатуру.

ПРИМІТКА: Переконайтеся, що відстань між комп'ютером і мишею не більше 10 метрів.

Налаштування бездротової клавіатури │ 17

Поєднання в пару бездротової клавіатури

Бездротову клавіатуру Dell можна поєднати в пару з пристроями по USB і

Bluetooth. Можна поєднатися в пару і перемикатися між ноутбуком, стаціонарним комп'ютером і сумісним мобільним пристроєм.

Поєднання в пару з пристроєм USB

ПРИМІТКА: Можна підключити пристрій до бездротової клавіатури за допомогою універсального поєднання в пару Dell

1. Вставте універсальний ключ USB Dell до порту USB на комп'ютері.

ПРИМІТКА: Пристрій радіочастот має фабричне поєднання в пару.

Ноутбук Стаціонарний комп'ютер

2. Лампочку режиму підключення на клавіатурі за замовчуванням встановлено на універсальне поєднання в пару Dell.

18 │ Поєднання в пару бездротової клавіатури

3. Клавіатура поєднується з пристроєм USB.

Пристрій 1

Поєднання бездротової клавіатури в пару по Bluetooth

По Bluetooth можна підключити до бездротової клавіатури до двох пристроїв.

1. Натискайте кнопку режиму підключення на клавіатурі (у межах 3 секунд), доки не увімкнеться лампочка режиму підключення ( ), позначаючи, щоб вибрано друге підключення Bluetooth.

2. Поєднайте клавіатуру в пару з комп'ютером з Bluetooth.

а. У Search (Пошук) Windows наберіть Bluetooth .

б. Натисніть Bluetooth and other devices settings (Налаштування

Bluetooth та інших пристроїв). З'являється вікно Settings

(Налаштування).

в. Натисніть Bluetooth & other devices (Bluetooth та інші пристрої).

Переконайтеся, що увімкнено Bluetooth.

г. У списку пристроїв натисніть Dell Mouse (Миша Dell).

Поєднання в пару бездротової клавіатури │ 19

ПРИМІТКА: Якщо у списку нема бездротової мобільної миші Dell MS3320W, переконайтеся, що на миші активовано поєднання в пару

3. Підтвердіть процес поєднання в пару на клавіатурі та на пристрої.

Лампочка другого підключення Bluetooth світиться безперервно 3 секунди, позначаючи, що встановлено підключення, а потім гасне. Після поєднання в пару клавіатура та пристрій автоматично підключаються щоразу, коли активується Bluetooth, а вони знаходяться в діапазоні Bluetooth.

Пристрій 2

Клавіатура

Dell KM7120W

20 │ Поєднання в пару бездротової клавіатури

Поєднання в пару третього пристрою по Bluetooth

ПРИМІТКА: По Bluetooth можна підключити до бездротової клавіатури третій пристрій.

1. Натискайте кнопку режиму підключення на клавіатурі (у межах 3 секунд), доки не увімкнеться лампочка режиму підключення ( ), позначаючи, щоб вибрано друге підключення Bluetooth.

2. Поєднайте клавіатуру в пару з комп'ютером з Bluetooth.

а. У Search (Пошук) Windows наберіть Bluetooth .

б. Натисніть Bluetooth and other devices settings (Налаштування

Bluetooth та інших пристроїв). З'являється вікно Settings

(Налаштування).

в. Натисніть Bluetooth & other devices (Bluetooth та інші пристрої).

Переконайтеся, що увімкнено Bluetooth.

г. У списку пристроїв натисніть Dell Mouse (Миша Dell).

ПРИМІТКА: Якщо у списку нема клавіатури KB7120W, натисніть кнопку поєднання в пару по Bluetooth на клавіатурі, щоб активувати поєднання в пару.

Поєднання в пару бездротової клавіатури │ 21

3. Підтвердіть процес поєднання в пару на клавіатурі та на пристрої.

Лампочка третього підключення Bluetooth світиться безперервно 3 секунди, позначаючи, що встановлено підключення, а потім гасне. Після поєднання в пару клавіатура та пристрій автоматично підключаються щоразу, коли активується Bluetooth, а вони знаходяться в діапазоні Bluetooth.

Пристрій 3

Клавіатура

Dell KM7120W

22 │ Поєднання в пару бездротової клавіатури

Технічні характеристики

Загальне

Номер моделі клавіатури

Тип підключення

Підтримувані операційні системи

(2,4 ГГц)

Підтримувані операційні системи (Bluetooth)

MS5320W

Технологія подвійного режиму

Бездротового 2,4 ГГц і Bluetooth

• Windows 10/8/7/XP/

• Server 2008/Server 2012

• Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neokylin,

Red Hat

• Chrome і Android

• ОС MAC

• Windows 10/8

• Chrome і Android

• ОС MAC

• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Red Hat

Електрика

Робоча напруга

Потрібні батареї

Радіозв'язок

Потрібні батареї Діапазон

0,9 В – 1,6 В

Одна лужна АА

Двобічний зв'язок

До 10 м

Фізичні характеристики

Маса (без батареї) 84 г

Габарити:

• Довжина

• Ширина

• Висота

114,50 мм (4,51 дюйми)

69,7 мм (2,74 дюйми)

41,6 мм (1,64 дюйми)

Про довкілля

Температура:

• Робоча

• Зберігання

Відносна вологість повітря при зберіганні

Від 0°C до 40°C (від 32°F до 104°F)

Від 40°C до 65°C (від 40°F до 149°F)

Максимум 95 % відносної вологості, без утворення конденсату

Технічні характеристики │ 23

Загальне

Номер моделі миші

Тип підключення

Підтримувані операційні системи

(2,4 ГГц)

Підтримувані операційні системи (Bluetooth)

Про довкілля

Температура:

• Робоча

• Зберігання

Відносна вологість повітря при зберіганні

KB7120W

Технологія подвійного режиму

Бездротового 2,4 ГГц і Bluetooth

• Windows 10/8/7/XP/Vista Server 2003/

Server 2008/Server 201 2

• Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neokylin,

Red Hat

• Chrome і Android

• ОС MAC

• Windows 10/8

• Chrome і Android

• ОС MAC

• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Red Hat

Електрика

Робоча напруга

Потрібні батареї

Радіозв'язок

Потрібні батареї Діапазон

2,2 В – 3,0 В

Дві лужні АА

Двобічний зв'язок

До 10 м

Фізичні характеристики

Маса (без батареї)

Габарити:

• Довжина

• Ширина

• Висота

500,90 г

122 мм (4,8 дюйми)

363,4 мм (14,31 дюймів)

35,52 мм (1,4 дюйми)

Від 0°C до 40°C (від 32°F до 104°F)

Від 40°C до 65°C (від 40°F до 149°F)

Максимум 95 % відносної вологості, без утворення конденсату

24 │ Технічні характеристики

Усунення несправностей

Проблеми

Неможливо користуватися мишею/клавіату рою

Можливі причини Можливі розв'язання

Світлодіодний індикатор згори на миші не загоряється, коли увімкнено живлення миші

1. Перевірте, чи правильно вставлено батарею.

відсіку.

«+» і « » на батареї мусять відповідати вказаним на ярлику в батарейному

2. Перевірте рівень зарядження батареї.

• Якщо в миші застосовується акумулятор, переконайтеся, що його повністю заряджено.

• Якщо батарея розряджена, замініть її на нову.

3. Вимкніть, а потім знову увімкніть мишу/клавіатуру.

Перевірте, чи не мерехтить лампочка статусу батареї бурштиновим, позначаючи, що заряд батареї низький.

Якщо батарея повністю розряджена, статус батареї не увімкнеться.

4. Переконайтеся, що ключ

USB підключено прямо до комп'ютера.

Уникайте реплікаторів портів, USB накопичувачів тощо..

5. Змініть порт USB.

Вставте ключ USB до іншого порту USB на комп'ютері.

Усунення несправностей │ 25

Проблеми

Неможливо поєднати мишу/клавіатуру з комп'ютером по

Bluetooth

Можливі причини Можливі розв'язання

Під час підключення миші до комп'ютера не засвічується піктограма

Bluetooth на комп'ютері.

1. Перевірте рівень зарядження батареї.

• Якщо в миші застосовується акумулятор, переконайтеся, що його повністю заряджено.

• Якщо батарея розряджена, замініть її на нову.

2. Вимкніть, а потім знову увімкніть мишу/клавіатуру.

Перевірте, чи не мерехтить лампочка статусу батареї бурштиновим, позначаючи, що заряд батареї низький. Якщо батарея повністю розряджена, статус батареї не увімкнеться.

3. Перезапустіть комп'ютер.

4. Перевірте операційну систему, щоб це була Microsoft Windows

10/Microsoft Windows 8/

/Chrome/Android.

5. Переконайтеся, що мишу/клавіатуру встановлено на режим Низької енергії

Bluetooth (BLE) на комп'ютері.

Більше подробиць ви знайдете у документації до комп'ютера.

6. Вимкніть, знову увімкніть, а потім увімкніть Bluetooth.

Режим Низької енергії

Bluetooth (BLE) на комп'ютері.

Більше подробиць ви знайдете у документації до комп'ютера.

26 │ Усунення несправностей

Проблеми

Курсор не рухається

Ліва/права кнопка не працює

Можливі причини Можливі розв'язання

Курсор не відповідає 1. Перевірте рівень зарядження батареї.

Нема відповіді, коли натискають на ліву або праву мишу

• Якщо в миші застосовується акумулятор, переконайтеся, що його повністю заряджено.

• Якщо батарея розряджена, замініть її на нову.

2. Вимкніть, а потім знову увімкніть мишу.

Перевірте, чи не мерехтить лампочка статусу батареї десять разів, позначаючи, що заряд батареї низький.

Якщо батарея повністю розряджена, статус батареї не увімкнеться.

3. Перезапустіть комп'ютер.

Неможливо поєднати мишу/клавіатуру з комп'ютером

Отримано повідомлення про помилку бездротового поєднання в пару під час поєднання миші/клавіатури в пару з комп'ютером

1. Перевірте рівень зарядження батареї.

• Якщо в миші застосовується акумулятор, переконайтеся, що його повністю заряджено.

• Якщо батарея розряджена, замініть її на нову.

Усунення несправностей │ 27

Проблеми

Неможливо поєднати мишу/клавіатуру з комп'ютером

Можливі причини Можливі розв'язання

Отримано повідомлення про помилку бездротового поєднання в пару під час поєднання миші/клавіатури в пару з комп'ютером

2. Вимкніть, а потім знову увімкніть мишу/клавіатуру.

Перевірте, чи не мерехтить лампочка статусу батареї десять разів, позначаючи, що заряд батареї низький.

Якщо батарея повністю розряджена, статус батареї не увімкнеться.

Втрачено бездротовий зв'язок

Миша, яку було поєднано в пару з комп'ютером, не працює з ним

3. Перезапустіть комп'ютер.

1. Переконайтеся, що ключ

USB підключено прямо до комп'ютера.

Уникайте реплікаторів портів, USB накопичувачів тощо.

2. Змініть порт USB. Вставте ключ USB до іншого порту

USB на комп'ютері.

28 │ Усунення несправностей

Дані виробника

Гарантія

Обмежена гарантія та правила повернення

Вироби марки Dell мають обмежену гарантію на апаратне забезпечення строком три роки.

На придбані з системою Dell розповсюджується гарантія на систему.

Для клієнтів у США:

Придбання цього виробу і користування ним визначено в угоді користувача

Dell, що знаходиться у Dell.com/terms.

Цей документ містить пункт про обов'язковий арбітраж.

Для клієнтів у Європі, на Близькому Сході та в Африці:

Марковані Dell вироби, що продаються і застосовуються, підлягають дії відповідного національного законодавства про права споживачів, умовам будь якої угоди з розповсюджувачем, яку ви уклали (між вами та розповсюджувачем), і умовам угоди кінцевого користувача Dell.

Dell може надати додаткову гарантію на апаратне забезпечення - детальна угода кінцевого користувача та умови гарантії знаходяться у Dell.com

.

Виберіть країну зі списку внизу головної сторінки і натисніть посилання terms and conditions (умови), щоб дізнатися умови для кінцевих користувачів, або посилання support (підтримка), щодо умов гарантії.

Для клієнтів за межами США:

Марковані Dell вироби, що продаються і застосовуються, підлягають дії відповідного національного законодавства про права споживачів, умовам будь якої угоди з розповсюджувачем, яку ви уклали (між вами та розповсюджувачем), і умовам гарантії Dell. Dell також може надавати додаткову гарантію на апаратне забезпечення - всі подробиці про гарантію

Dell знаходяться тут: Dell.com

. Виберіть країну зі списку внизу головної сторінки і клацніть посилання «умови» або «підтримка» - щодо умов гарантії.

Дані виробника │ 29

advertisement

Related manuals