Dell Multi-Device Wireless Keyboard and Mouse Combo KM7120W electronics accessory User's Guide

Add to My manuals
30 Pages

advertisement

Dell Multi-Device Wireless Keyboard and Mouse Combo KM7120W electronics accessory User's Guide | Manualzz
Bộ Kết Hợp Bàn Phím Và Chuột
Không Dây Đa Thiết Bị Dell
KM7120W
Sổ hướng dẫn sử dụng
Mẫu bộ kết hợp: KM7120W
Mẫu quy định: KB7120Wc/MS5320Wc/RG-1216
Lưu ý, Chú ý và Cảnh báo
LƯU Ý: LƯU Ý cho biết thông tin quan trọng giúp bạn sử dụng máy
tính hiệu quả hơn.
CHÚ Ý: CHÚ Ý cho biết thiệt hại tiềm ẩn đối với phần cứng hoặc mất
dữ liệu nếu bạn không tuân thủ các hướng dẫn.
CẢNH BÁO: CẢNH BÁO cho biết khả năng bị hư hỏng tài sản, thương
tật cá nhân hoặc tử vong.
Bản quyền © 2020 Dell Inc. Bảo lưu mọi bản quyền. Dell, EMC và những thương hiệu khác là
thương hiệu của Dell Inc. hoặc các công ty con liên quan. Những thương hiệu khác có thể là thương
hiệu của các đơn vị sở hữu tương ứng.
Tháng 04 - 2020
Bản sửa đổi A01
Mục lục
Những món hàng đựng trong hộp ............................ 4
Tính năng .................................................................... 5
Chuột ...................................................................................... 5
Mặt trên ................................................................................................... 5
Mặt dưới ................................................................................................. 6
Bàn phím ................................................................................ 7
Mặt trên ................................................................................................... 7
Mặt dưới ................................................................................................. 7
Trình quản lý Thiết bị Ngoại vi Dell錯誤! 尚未定義書籤。
Thiết lập chuột không dây ......................................... 9
Lắp đặt pin.............................................................................. 9
Ghép nối chuột không dây ...................................... 11
Ghép nối với USB phát không dây .................................................... 11
Ghép nối chuột bằng Bluetooth ......................................................... 12
Ghép nối thiết bị thứ 3 bằng Bluetooth............................................. 14
Thiết lập bàn phím không dây ................................. 16
Ghép nối bàn phím không dây ................................ 18
Ghép nối với USB phát không dây .................................................... 18
Ghép nối bàn phím không dây bằng Bluetooth ............................... 19
Ghép nối thiết bị thứ 3 bằng Bluetooth............................................. 21
Thông số kỹ thuật .................................................... 23
Khắc phục sự cố ...................................................... 25
Thông tin pháp lý ..................................................... 29
Những món hàng đựng trong hộp
│
3
4
│
Những món hàng đựng trong hộp
Những món hàng đựng trong hộp
1 Bàn phím không dây
2 Chuột không dây
3 Các tài liệu
4 USB phát không dây
5 Pin loại AA (3 viên)
Những món hàng đựng trong hộp
│
5
Tính năng
Chuột
Mặt trên
1
2
3
4
5
Nút trái
Nút phải
Bánh xe cuộn
Nút chuyển tiếp
Nút lùi về
6 Đèn chế độ kết nối
• Đèn LED nhấp nháy màu trắng: Chưa kết nối
thiết bị với máy tính
• Đèn LED sáng một màu trắng: Đã kết nối thiết
bị với máy tính
• Đèn LED nhấp nháy màu vàng nâu: Pin thiết
bị yếu
7 Nút chế độ kết nối
8 Nhãn PPID
6
│
Tính năng
Chuột
Mặt dưới
1 Cảm biến quang
2 Nút bật/tắt nguồn
Tính năng
│
7
Bàn phím
Mặt trên
Mặt dưới
1 Nút bật/tắt nguồn
4 Nắp đậy pin
2 Đèn ở chế độ kết nối
5 Nhãn PPID
• Đèn LED nhấp nháy màu trắng: Chưa kết nối thiết bị với máy tính
• Đèn LED sáng một màu trắng: Đã kết nối thiết bị với máy tính
• Đèn LED nhấp nháy màu vàng nâu: Pin thiết bị yếu
3 Nút chuyển đổi chế độ kết nối
8
│
Tính năng
Trình quản lý Thiết bị Ngoại vi Dell
Phần mềm Trình quản lý Thiết bị Ngoại vi Dell cho phép bạn thực hiện các thao
tác sau:




Gán các phím tắt chương trình cho các nút hoặc phím có thể điều khiển
chương trình của thiết bị qua tab Action (Thao tác).
Xem thông tin thiết bị như phiên bản firmware và trạng thái pin qua tab Info
(Thông tin).
Nâng cấp bản cập nhật firmware mới nhất trên các thiết bị của bạn.
Ghép nối các thiết bị bổ sung qua USB thu phát không dây hoặc trực tiếp
với máy tính của bạn qua Bluetooth.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Sổ Hướng dẫn Sử dụng Trình quản lý
Thiết bị Ngoại vi Dell trên trang sản phẩm tại www.dell.com/support.
Trình quản lý Thiết bị Ngoại vi Dell
│
9
Thiết lập chuột không dây
Lắp đặt pin
1. Xác định vị trí khe ở bên cạnh nắp đậy chuột. Sử dụng ngón tay nâng lên để mở nắp
đậy.
2. Lấy USB phát không dây ra khỏi ngăn chứa.
3. Lắp pin AA vào ngăn chứa pin.
10
│
Thiết lập chuột không dây
4. Lắp lại nắp đậy chuột.
5. Trượt nút bật/tắt nguồn xuống để bật chuột.
LƯU Ý: Đảm bảo khoảng cách giữa máy tính và chuột nằm trong phạm vi 10 mét.
Thiết lập chuột không dây
│
11
Ghép nối chuột không dây
Bạn có thể ghép nối chuột không dây Dell với các thiết bị bằng USB và
Bluetooth. Bạn có thể ghép nối và chuyển đổi giữa máy tính xách tay, máy tính
để bàn và thiết bị di động tương thích.
Ghép nối với USB phát không dây
LƯU Ý: Bạn có thể kết nối thiết bị với chuột không dây bằng ghép nối Dell Universal
1. Cắm USB phát không dây Dell Universal vào cổng USB trên máy tính.
LƯU Ý: Thiết bị truyền phát vô tuyến (RF) đã được ghép nối sẵn trước khi
xuất xưởng.
Máy tính xách tay
Máy tính để bàn
2. Đèn chế độ kết nối ( ) trên chuột sẽ sáng để cho biết trạng thái ghép nối Dell
Universal và sau đó tắt.
3. Chuột sẽ được ghép nối với thiết bị USB của bạn.
Thiết bị 1
12
│
Ghép nối chuột không dây
Ghép nối chuột bằng Bluetooth
Bạn có thể kết nối tối đa hai thiết bị với chuột không dây bằng Bluetooth.
1. Nhấn nút chế độ kết nối hai lần trên chuột (trong vòng 3 giây) cho đến khi đèn chế độ
kết nối ( ) sáng lên cho biết kết nối Bluetooth thứ hai đã được chọn.
2. Đèn chế độ kết nối (
độ ghép nối.
) nhấp nháy trong 3 phút - cho biết chuột của bạn đang ở chế
3. Ghép chuột với máy tính có hỗ trợ Bluetooth.
a. Trong thanh Search (Tìm kiếm) của Windows, nhập Bluetooth.
b. Nhấp vào Bluetooth and other devices settings (Cài đặt Bluetooth và
các thiết bị khác). Cửa sổ Settings (Cài đặt) sẽ hiển thị.
c. Nhấp vào Bluetooth & other devices (Bluetooth & các thiết bị khác).
Đảm bảo đã bật Bluetooth.
d. Từ danh sách thiết bị, nhấp vào Dell Mouse (Chuột Dell).
Ghép nối chuột không dây
│
13
LƯU Ý: Nếu chuột MS5320W không được liệt kê, đảm bảo đã bật chế độ ghép nối
trên chuột
4. Đảm bảo thực hiện quá trình ghép nối trên cả chuột và thiết bị.
Đèn kết nối Bluetooth thứ hai chuyển sang một màu trắng trong 3 giây để xác nhận
kết nối đã được thiết lập và sau đó tắt. Sau khi chuột và thiết bị được ghép nối, chúng
sẽ kết nối tự động khi bật Bluetooth và khi chúng nằm trong phạm vi Bluetooth.
Thiết bị 2
Chuột Dell
MS5320W
14
│
Ghép nối chuột không dây
Ghép nối thiết bị thứ 3 bằng Bluetooth
LƯU Ý: Bạn có thể kết nối thiết bị thứ 3 với chuột không dây bằng Bluetooth
1. Nhấn nút chế độ kết nối hai lần trên chuột (trong vòng 3 giây) cho đến khi đèn chế độ
kết nối ( ) sáng lên cho biết kết nối Bluetooth thứ 3 đã được chọn.
2. Đèn kết nối Bluetooth thứ 3 (
được bật.
) bắt đầu nhấp nháy để xác nhận chế độ ghép nối đã
3. Ghép nối chuột với máy tính có hỗ trợ Bluetooth.
a. Trong thanh Search (Tìm kiếm) của Windows, nhập Bluetooth.
b. Nhấp vào Bluetooth and other devices settings (Cài đặt Bluetooth và
các thiết bị khác). Cửa sổ Settings (Cài đặt) sẽ hiển thị.
c. Nhấp vào Bluetooth & other devices (Bluetooth & các thiết bị khác).
Đảm bảo đã bật Bluetooth.
d. Từ danh sách thiết bị, nhấp vào Dell Mouse (Chuột Dell).
Ghép nối chuột không dây
│
15
LƯU Ý: Nếu chuột MS5320W không được liệt kê, đảm bảo đã bật chế độ ghép nối
trên chuột.
4. Đảm bảo thực hiện quá trình ghép nối trên cả chuột và thiết bị.
Đèn kết nối Bluetooth thứ 3 chuyển sang một màu trắng trong 3 giây để xác nhận kết
nối đã được thiết lập và sau đó tắt dần. Sau khi chuột và thiết bị được ghép nối,
chúng sẽ kết nối tự động khi bật Bluetooth và khi chúng nằm trong phạm vi Bluetooth.
Thiết bị 3
Chuột Dell
MS5320W
16
│
Ghép nối chuột không dây
Thiết lập bàn phím không dây
1. Tháo nắp đậy pin.
2. Lắp pin AA vào ngăn chứa pin.
3. Lắp lại nắp đậy pin.
Thiết lập bàn phím không dây
│
17
4. Trượt nút bật/tắt nguồn sang phải để bật bàn phím.
LƯU Ý: Đảm bảo khoảng cách giữa máy tính và bàn phím nằm trong phạm vi 10
mét.
18
│
Thiết lập bàn phím không dây
Ghép nối bàn phím không dây
Bạn có thể ghép nối bàn phím không dây Dell với các thiết bị bằng USB và
Bluetooth. Bạn có thể ghép nối và chuyển đổi giữa máy tính xách tay, máy tính
để bàn và thiết bị di động tương thích.
Ghép nối với USB phát không dây
LƯU Ý: Bạn có thể kết nối thiết bị với bàn phím không dây bằng ghép nối Dell
Universal
1. Cắm USB phát không dây Dell Universal vào cổng USB trên máy tính.
LƯU Ý: thiết bị truyền phát vô tuyến (RF) đã được ghép nối sẵn trước khi
xuất xưởng.
Máy tính xách tay
Máy tính để bàn
2. Đèn chế độ kết nối trên bàn phím được cài sang Ghép nối Dell Universal theo mặc
định.
Ghép nối bàn phím không dây
│
19
3. Bàn phím sẽ được ghép nối với thiết bị USB của bạn.
Thiết bị 1
Ghép nối bàn phím không dây bằng Bluetooth
Bạn có thể kết nối tối đa hai thiết bị với bàn phím không dây bằng Bluetooth.
1. Nhấn nút chế độ kết nối hai lần trên bàn phím (trong vòng 3 giây) cho đến khi đèn chế
độ kết nối ( ) sáng lên cho biết kết nối Bluetooth thứ hai đã được chọn.
2. Ghép nối bàn phím với máy tính có hỗ trợ Bluetooth.
a. Trong thanh Search (Tìm kiếm) của Windows, nhập Bluetooth.
b. Nhấp vào Bluetooth and other devices settings (Cài đặt Bluetooth và
các thiết bị khác). Cửa sổ Settings (Cài đặt) sẽ hiển thị.
c. Nhấp vào Bluetooth & other devices (Bluetooth & các thiết bị khác).
Đảm bảo đã bật Bluetooth.
d. Từ danh sách thiết bị, nhấp vào Dell Keybd (Bàn phím Dell).
20
│
Ghép nối bàn phím không dây
LƯU Ý: Nếu Chuột Không dây Di động Dell MS3320W không được liệt kê, đảm bảo
đã bật chế độ ghép nối trên chuột
3. Đảm bảo thực hiện quá trình ghép nối trên cả bàn phím và thiết bị.
Đèn kết nối Bluetooth thứ hai chuyển sang một màu trắng trong 3 giây để xác nhận
kết nối đã được thiết lập và sau đó tắt. Sau khi bàn phím và thiết bị được ghép nối,
chúng sẽ kết nối tự động khi bật Bluetooth và khi chúng nằm trong phạm vi Bluetooth.
Thiết bị 2
Bàn phím Dell
KM7120W
Ghép nối bàn phím không dây
│
21
Ghép nối thiết bị thứ 3 bằng Bluetooth
LƯU Ý: Bạn có thể kết nối thiết bị thứ 3 với bàn phím không dây bằng Bluetooth.
1. Nhấn nút chế độ kết nối hai lần trên bàn phím (trong vòng 3 giây) cho đến khi đèn chế
độ kết nối ( ) sáng lên cho biết kết nối Bluetooth thứ 3 hai đã được chọn.
2. Ghép nối bàn phím với máy tính có hỗ trợ Bluetooth
a. Trong thanh Search (Tìm kiếm) của Windows, nhập Bluetooth.
b. Nhấp vào Bluetooth and other devices settings (Cài đặt Bluetooth và
các thiết bị khác). Cửa sổ Settings (Cài đặt) sẽ hiển thị.
c. Nhấp vào Bluetooth & other devices (Bluetooth & các thiết bị khác).
Đảm bảo đã bật Bluetooth.
d. Từ danh sách thiết bị, nhấp vào Dell Keybd (Bàn phím Dell).
LƯU Ý: Nếu bàn phím KB7120W không được liệt kê, nhấn nút ghép nối Bluetooth
trên bàn phím để đảm bảo bật chế độ ghép nối.
22
│
Ghép nối bàn phím không dây
3. Đảm bảo thực hiện quá trình ghép nối trên cả bàn phím và thiết bị.
Đèn kết nối Bluetooth thứ 3 chuyển sang một màu trắng trong 3 giây để xác nhận kết
nối đã được thiết lập và sau đó tắt. Sau khi bàn phím và thiết bị được ghép nối, chúng
sẽ kết nối tự động khi bật Bluetooth và khi chúng nằm trong phạm vi Bluetooth.
Thiết bị 3
Bàn phím Dell
KM7120W
Ghép nối bàn phím không dây
│
23
Thông số kỹ thuật
Thông số chung
Số mẫu bàn phím
MS5320W
Kiểu kết nối
Công nghệ chế độ kết nối kép không dây &
Bluetooth 2.4 GHz
Hệ điều hành hỗ trợ
(2.4 GHz)
Hệ điều hành hỗ trợ
(Bluetooth)
Điện năng
•
•
•
•
•
Windows 10/8/7/XP/
Server 2008/Server 2012
Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neokylin,
Red Hat
Chrome và Android
HĐH MAC
•
•
•
•
Windows 10/8
Chrome và Android
HĐH MAC
Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Red Hat
Điện áp hoạt động
0,9 V – 1,6 V
Bắt buộc dùng pin
1 viên pin kiềm AA
Truyền phát vô tuyến
Truyền tin hai chiều
Phạm vi bắt buộc dùng pin
Tối đa 10 mét
Đặc tính vật lý
Trọng lượng (không pin)
84 g
Kích thước:
•
Chiều dài
114,50 mm (4,51 inch)
•
Chiều rộng
69,70 mm (2,74 inch)
•
Chiều cao
41,60 mm (1,64 inch)
Môi trường
Nhiệt độ:
•
Hoạt động
0°C - 40°C (32°F - 104°F)
•
Bảo quản
-40°C - 65°C (-40°F - 149°F)
Độ ẩm bảo quản
24
│
Thông số kỹ thuật
Độ ẩm tương đối tối đa 95%; không ngưng tụ
Thông số chung
Số mẫu chuột
KB7120W
Kiểu kết nối
Công nghệ chế độ kết nối kép không dây &
Bluetooth 2.4 GHz
Hệ điều hành hỗ trợ
(2.4 GHz)
Hệ điều hành hỗ trợ
(Bluetooth)
Điện năng
•
•
•
Windows 10/8/7/XP/Vista Server 2003/
Server 2008/Server 2012
Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neokylin,
Red Hat
Chrome và Android
HĐH MAC
•
•
•
•
Windows 10/8
Chrome và Android
HĐH MAC
Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Red Hat
•
Điện áp hoạt động
2,2 V – 3,0 V
Bắt buộc dùng pin
Hai viên pin kiềm AA
Truyền phát vô tuyến
Truyền tin hai chiều
Phạm vi bắt buộc dùng pin
Tối đa 10 mét
Đặc tính vật lý
Trọng lượng (không pin)
500,90 g
Kích thước:
•
Chiều dài
122 mm (4,80 inch)
•
Chiều rộng
363,40 mm (14,31 inch)
•
Chiều cao
35,52 mm (1,40 inch)
Môi trường
Nhiệt độ:
•
Hoạt động
0°C - 40°C (32°F - 104°F)
•
Bảo quản
-40°C - 65°C (-40°F - 149°F)
Độ ẩm bảo quản
Độ ẩm tương đối tối đa 95%; không ngưng tụ
Thông số kỹ thuật
│
25
Khắc phục sự cố
Sự cố
Nguyên nhân có thể
Giải pháp khả thi
Không thể sử
dụng chuột/bàn
phím
Đèn báo LED màu
trắng ở đỉnh chuột
không sáng khi đã bật
chuột
1. Kiểm tra xem pin đã được lắp
đúng cách chưa.
Các cực pin “+” và “-” phải
tuân theo cực được chỉ định
trên nhãn ngăn chứa pin.
2. Kiểm tra mức pin.
• Nếu chuột sử dụng pin
sạc, hãy đảm bảo pin đã
được sạc đầy.
• Nếu pin bị cạn kiệt, hãy
thay bằng pin mới.
3. Tắt chuột/bàn phím rồi bật lại.
Kiểm tra xem đèn trạng thái
pin có nhấp nháy màu vàng
nâu hay không - vốn cho biết
mức pin yếu. Nếu pin bị cạn
kiệt hoàn toàn, đèn trạng thái
pin sẽ không sáng.
4. Đảm bảo USB phát không
dây được kết nối trực tiếp với
máy tính.
Tránh sử dụng bộ sao cổng,
bộ chia USB, v.v...
5. Thay đổi cổng USB.
Cắm USB phát không dây
vào cổng USB trên máy tính.
26
│
Khắc phục sự cố
Sự cố
Nguyên nhân có thể
Giải pháp khả thi
Không thể ghép
nối chuột/bàn
phím với máy tính
bằng Bluetooth
Biểu tượng Bluetooth
trên máy tính không
sáng khi kết nối chuột
với máy tính.
1. Kiểm tra mức pin.
• Nếu chuột/bàn phím sử
dụng pin sạc, hãy đảm
bảo pin đã được sạc đầy.
• Nếu pin bị cạn kiệt, hãy
thay bằng pin mới.
2. Hãy tắt chuột/bàn phím rồi
bật lại. Kiểm tra xem đèn
trạng thái pin có nhấp nháy
màu vàng nâu hay không vốn cho biết mức pin yếu.
Nếu pin bị cạn kiệt hoàn toàn,
đèn trạng thái pin sẽ không
sáng.
3. Khởi động lại máy tính.
4. Kiểm tra xem hệ điều hành có
phải là Windows 10/Windows
8/Chrome/Android.
5. Đảm bảo chuột/bàn phím
được cài ở chế độ Bluetooth
Low Energy (BLE) trên máy
tính. Để biết thêm thông tin,
xem tài liệu kèm theo máy
tính của bạn.
6. Tắt rồi bật lại, sau đó bật chế
độ Bluetooth Low Energy
(BLE) trên máy tính. Để biết
thêm thông tin, xem tài liệu
kèm theo máy tính của bạn.
Khắc phục sự cố
│
27
Sự cố
Nguyên nhân có thể
Giải pháp khả thi
Con trỏ chuột
không di chuyển
Con trỏ chuột không
phản hồi
Các nút chuột
trái/phải không
hoạt động
Không phản hồi khi
nhấn nút chuột trái
hoặc phải
1. Kiểm tra mức pin.
• Nếu chuột sử dụng pin
sạc, hãy đảm bảo pin đã
được sạc đầy.
• Nếu pin bị cạn kiệt, hãy
thay bằng pin mới.
2. Hãy tắt chuột rồi bật lại.
Kiểm tra xem đèn trạng thái
pin có nhấp nháy màu vàng
nâu 10 lần hay không - vốn
cho biết mức pin yếu. Nếu pin
bị cạn kiệt hoàn toàn, đèn
trạng thái pin sẽ không sáng.
3. Khởi động lại máy tính.
Không thể ghép
Đã nhận báo lỗi ghép 1. Kiểm tra mức pin.
nối chuột/bàn
nối không dây trong
• Nếu chuột/bàn phím sử
phím với máy tính khi ghép nối chuột/bàn
dụng pin sạc, hãy đảm
phím với máy tính
bảo pin đã được sạc đầy.
•
28
│
Khắc phục sự cố
Nếu pin bị cạn kiệt, hãy
thay bằng pin mới.
Sự cố
Nguyên nhân có thể
Giải pháp khả thi
Không thể ghép
Đã nhận báo lỗi ghép 2. Hãy tắt chuột/bàn phím rồi
nối chuột/bàn
nối không dây trong
bật lại.
phím với máy tính khi ghép nối chuột/bàn
Kiểm tra xem đèn trạng thái
phím với máy tính
pin có nhấp nháy màu vàng
nâu 10 lần hay không - vốn
cho biết mức pin yếu. Nếu pin
bị cạn kiệt hoàn toàn, đèn
trạng thái pin sẽ không sáng.
3. Khởi động lại máy tính.
Đã mất kết nối
không dây
Chuột đã ghép nối
trước đó không còn
hoạt động trên máy
tính
1. Đảm bảo USB phát không
dây được kết nối trực tiếp với
máy tính.
Tránh sử dụng bộ sao cổng,
bộ chia USB, v.v...
2. Thay đổi cổng USB. Cắm
USB phát không dây vào
cổng USB trên máy tính.
Khắc phục sự cố
│
29
Thông tin pháp lý
Bảo hành
Chính sách bảo hành giới hạn và gửi trả hàng
Những sản phẩm mang thương hiệu Dell được bảo hành phần cứng giới hạn ba
năm. Nếu mua sản phẩm cùng với máy tính Dell, nó sẽ tuân thủ chính sách bảo
hành của máy tính đó.
Đối với khách hàng ở Mỹ:
Việc mua và sử dụng sản phẩm của bạn phải tuân thủ thỏa thuận người dùng
cuối của Dell mà bạn có thể tìm thấy tại Dell.com/terms. Tài liệu này chứa điều
khoản phân xử ràng buộc.
Đối với khách hàng châu Âu, Trung Đông và châu Phi:
Những sản phẩm mang thương hiệu Dell đã được bán và sử dụng phải tuân thủ
các quyền tiêu dùng hợp pháp hiện hành của nước sở tại, các điều khoản của
mọi thỏa thuận bán lẻ mà bạn đã ký kết (vốn sẽ có hiệu lực giữa bạn và nhà bán
lẻ đó) và các điều khoản hợp đồng người dùng cuối của Dell.
Dell cũng có thể cung cấp chế độ bảo hành phần cứng bổ sung - bạn có thể tìm
thấy chi tiết đầy đủ của hợp đồng người dùng cuối của Dell và các điều khoản
bảo hành bằng cách truy cập Dell.com, chọn quốc gia của bạn từ danh sách ở
phía dưới trang "home (trang chủ)" và sau đó nhấp liên kết "terms and
conditions (điều khoản và điều kiện)" về các điều khoản người dùng cuối hoặc
liên kết "support (hỗ trợ)" về các điều khoản bảo hành.
Đối với khách hàng ngoài nước Mỹ:
Những sản phẩm mang thương hiệu Dell được bán và sử dụng phải tuân thủ
các quyền tiêu dùng hợp pháp hiện hành của nước sở tại, các điều khoản của
mọi thỏa thuận bán lẻ mà bạn đã ký kết (vốn sẽ có hiệu lực giữa bạn và nhà bán
lẻ đó) và các điều khoản bảo hành của Dell. Dell cũng có thể cung cấp chế độ
bảo hành phần cứng bổ sung - bạn có thể tìm thấy chi tiết đầy đủ của các điều
khoản bảo hành của Dell bằng cách truy cập Dell.com, chọn quốc gia của bạn
từ danh sách phía dưới trang "home (trang chủ)" và sau đó nhấp liên kết "terms
and conditions (điều khoản và điều kiện)" hoặc liên kết "support (hỗ trợ)" để xem
các điều khoản bảo hành.
30
│
Thông tin pháp lý

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement