Nokia 5.1 Panduan pengguna

Add to my manuals
65 Pages

advertisement

Nokia 5.1 Panduan pengguna | Manualzz

Nokia 5.1

Panduan pengguna

Isu 2020-12-18 ms-MY

Nokia 5.1 Panduan pengguna

1 Perihal panduan pengguna ini

Penting: Untuk mendapatkan maklumat penting tentang keselamatan penggunaan peranti dan bateri anda, baca maklumat “Untuk keselamatan anda” dan “Keselamatan Produk” dalam panduan pengguna yang dicetak, atau du www.nokia.com/support sebelum anda menggunakan peranti. Untuk mengetahui cara mula menggunakan peranti baru anda, baca panduan pengguna dicetak.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

2

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Indeks

1 Perihal panduan pengguna ini 2

2 Indeks 3

3 Bermula 7

Kekunci dan bahagian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Masukkan atau keluarkan SIM dan kad memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Caskan telefon anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Hidupkan dan sediakan telefon anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Tetapan Dwi SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Menyediakan ID cap jari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Kunci atau buka kunci telefon anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Gunakan skrin sentuh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

4 Asas 16

Peribadikan telefon anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Buka dan tutup apl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Pemberitahuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Kawal kelantangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Tangkapan skrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Hayat bateri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Menjimatkan kos perayauan data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Tulis teks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Tarikh dan masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Jam dan penggera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Kalkulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Keterlihatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

3

Nokia 5.1 Panduan pengguna

5 Sambungkan dengan rakan dan keluarga anda 25

Panggilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Kenalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Hantar dan terima mesej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Mel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Mari bersosial

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

6 Kamera 29

Asas kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Rakam video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Guna kamera anda seperti profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Simpan foto anda dan video ke kad memori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Foto dan video anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

7 Internet dan sambungan 32

Aktifkan Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Gunakan sambungan data mudah alih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Layari web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Tutup smbungan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Bluetooth® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

NFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

VPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

8 Muzik dan video 40

Muzik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Radio FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

9 Aturkan hari anda 42

Kalendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

4

Nokia 5.1 Panduan pengguna

10 Peta 43

Cari tempat dan dapatkan arah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Muat turun dan kemas kini peta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Gunakan perkhidmatan lokasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

11 Apl dan perkhidmatan 46

Google Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

12 Kemas kini dan sandaran perisian 48

Kemas kini perisian telefon anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Sandarkan data anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Pulihkan tetapan asal dan keluarkan kandungan peribadi daripada telefon anda . . . . .

48

Storan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

13 Lindungi telefon anda 51

Lindungi telefon anda dengan cap jari anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Tukar kod PIN SIM anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Kod akses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

14 Maklumat produk dan keselamatan 54

Untuk keselamatan anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Perkhidmatan dan kos rangkaian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Panggilan kecemasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Menjaga peranti anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Kitar semula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Simbol tong beroda yang berpangkah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Maklumat bateri dan pengecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Kanak-kanak kecil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Peranti perubatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Peranti perubatan yang diimplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Pendengaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Lindungi peranti anda daripada kandungan yang berbahaya . . . . . . . . . . . . . . . .

62

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

5

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Kenderaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Persekitaran yang berpotensi meletup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Maklumat pensijilan (SAR)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Tentang Pengurusan Hak Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Hak cipta dan notis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

6

Nokia 5.1 Panduan pengguna

3 Bermula

KEKUNCI DAN BAHAGIAN

Terokai kekunci dan bahagian telefon baharu anda.

Telefon anda

Panduan pengguna ini berkenaan bagi model-model berikut: TA-1075, TA-1061, TA-1088, TA-

1081 and TA-1076.

9. Sensor kehampiran/Sensor cahaya ambien 1. Pengesan cap jari

2. Denyar

3. Kamera utama

4. Penyambung set kepala

5. Mikrofon

6. Kad SIM

7. Kad memori

8. Kamera depan

10. Alat cuping telinga

11. Kekunci kelantangan

12. Kekunci Kuasa/Kunci

13. Penyambung USB

14. Mikrofon

15. Pembesar suara

Sesetengah aksesori yang dinyatakan dalam panduan pengguna ini, seperti pengecas, set kepala atau kabel data, mungkin dijual secara berasingan.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

7

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Bahagian dan penyambung, magnet

Jangan sambungkan ke produk yang mencipta isyarat output, kerana ini boleh merosakkan peranti. Jangan sambungkan mana-mana sumber voltan ke penyambung audio. Jika anda menyambung peranti luaran atau set kepala, selain daripada yang dibenarkan untuk digunakan dengan peranti ini, kepada penyambung audio, beri perhatian yang khusus terhadap tahap kelantangan.

Sebahagian peranti ini adalah bermagnet. Bahan berlogam mungkin akan tertarik kepada peranti. Jangan letakkan kad kredit atau kad jaluran bermagnet yang lain berdekatan dengan peranti untuk tempoh berpanjangan kerana kad mungkin rosak.

MASUKKAN ATAU KELUARKAN SIM DAN KAD MEMORI

Masukkan SIM dan kad memori

1. Buka dulang kad SIM: tolak pin pembuka dulang ke dalam lubang dulang dan luncurkan dulang keluar.

2. Masukkan SIM nano dalam slot 1 pada dulang, dengan kawasan sentuhan menghadap ke bawah. Jika anda mempunyai SIM kedua, masukkannya ke dalam slot 2.

3. Buka dulang kad memori: tolak pin pembuka dulang ke dalam lubang dulang dan luncurkan dulang keluar.

4. Letakkan kad memori dalam slot kad memori.

5. Luncurkan dulang kembali ke dalam slot.

1

Hanya gunakan kad memori yang serasi dan diluluskan untuk digunakan dengan peranti ini.

Kad yang tidak serasi boleh merosakkan kad dan peranti serta merosakkan data yang disimpan pada kad.

Keluarkan SIM dan kad memori

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

8

Nokia 5.1 Panduan pengguna

1. Buka dulang kad SIM: tolak pin pembuka dulang ke dalam lubang dulang dan luncurkan dulang keluar.

2. Keluarkan kad SIM.

3. Buka dulang kad memori: tolak pin pembuka dulang ke dalam lubang dulang dan luncurkan dulang keluar.

4. Keluarkan kad memori.

5. Luncurkan dulang kembali ke dalam slot.

Penting : Jangan keluarkan kad memori apabila apl menggunakan kad tersebut. Berbuat demikian boleh merosakkan kad memori dan peranti serta merosakkan data yang disimpan

1 pada kad.

Hanya gunakan kad SIM nano yang asli. Penggunaan kad SIM yang tidak serasi boleh merosakkan kad atau peranti dan boleh merosakkan data yang disimpan pada kad.

CASKAN TELEFON ANDA

Caskan bateri

1. Masukkan palam pengecas yang serasi ke dalam salur keluar dinding.

2. Menyambung kabel ke telefon anda.

Telefon anda menyokong kabel USB mikro-B. Anda juga boleh mengecas telefon anda dengan komputer menggunakan kabel USB, tetapi ini mungkin mengambil masa yang lebih lama.

Jika bateri dinyahcas sepenuhnya, beberapa minit mungkin diperlukan sebelum penunjuk pengecasan dipaparkan.

HIDUPKAN DAN SEDIAKAN TELEFON ANDA

Apabila anda menghidupkan telefon anda buat kali pertama, telefon anda membimbing anda untuk menyediakan sambungan rangkaian anda dan tetapan telefon.

Hidupkan telefon anda

1. Untuk menghidupkan telefon anda, tekan dan tahan kekunci kuasa sehingga telefon bergetar.

2. Apabila telefon dihidupkan, pilih bahasa dan kawasan anda.

3. Ikut arahan yang ditunjukkan pada telefon anda.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

9

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Pindahkan data daripada telefon anda sebelum ini

Anda boleh memindahkan data daripada telefon lama kepada telefon baharu menggunakan akaun Google anda

Untuk menyandarkan data pada telefon lama anda ke akaun Google anda, rujuk panduan pengguna telefon lama anda.

1. Ketik Tetapan > Pengguna & akaun > Tambah akaun > Google .

2. Pilih data yang mana yang anda mahu pulihkan pada telefon baharu anda. Penyegerakan akan bermula secara automatik sebaik sahaja telefon anda disambungkan ke internet.

Pulihkan tetapan apl daripada telefon Android™ anda yang sebelum ini

Sekiranya telefon anda sebelum ini adalah Android, dan sandaran ke akaun Google didayakan padanya, anda boleh memulihkan tetapan apl anda dan kata laluan Wi-Fi.

1. Ketik Tetapan > Sistem > Sandaran .

2. Tukar Sandarkan ke Google Drive kepada Dihidupkan .

TETAPAN DWI SIM

Jika anda mempunyai model dwi SIM, anda boleh memiliki 2 SIM dalam telefon anda, sebagai contoh, satu untuk kerja anda dan satu untuk kegunaan peribadi anda.

Perhatian : Pada peranti didayakan dwi SIM, kedua-dua slot SIM1 dan SIM2 menyokong rangkaian 4G. Walau bagaimanapun, jika SIM1 dan SIM2 anda menggunakan kad SIM LTE,

SIM utama menyokong rangkaian 4G/3G/2G, sementara SIM kedua hanya boleh menyokong

3G/2G. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kad SIM anda, hubungi penyedia khidmat anda.

Pilih SIM yang mana untuk digunakan

Apabila, sebagai contoh, membuat panggilan, anda boleh memilih SIM yang mana untuk digunakan dengan mengetik butang SIM 1 atau SIM 2 yang berpadanan selepas anda mendail nombornya.

Telefon anda menunjukkan status rangkaian untuk kedua-dua SIM secara berasingan. Keduadua kad SIM tersedia pada masa yang sama apabila peranti tidak digunakan, tetapi sementara satu kad SIM adalah aktif, apabila, sebagai contoh, membuat panggilan, yang lain mungkin tidak tersedia.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

10

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Uruskan SIM anda

Tidak mahu kerja mengganggu masa lapang anda? Atau adakah anda memiliki sambungan data yang lebih murah pada satu SIM? Anda boleh memutuskan SIM mana yang anda mahu guna.

Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Kad SIM .

Menamakan semula kad SIM

Ketik SIM yang anda mahu namakan semula dan taipkan nama yang anda mahu.

Pilih SIM yang mana untuk digunakan untuk panggilan atau sambungan data

Di bawah SIM yang diutamakan untuk , ketik tetapan yang anda mahu tukar dan pilih SIM tersebut.

MENYEDIAKAN ID CAP JARI

Anda boleh membuka kunci telefon anda dengan hanya sentuhan jari anda. Sediakan ID cap jari anda untuk keselamatan tambahan.

Tambah cap jari

1. Ketik Tetapan > Keselamatan & Lokasi > Cap Jari . Jika anda tidak menyediakan kunci skrin pada telefon anda, ketik Kunci skrin .

2. Pilih kaedah membuka kunci sandaran yang anda mahu gunakan untuk skrin kunci dan ikuti arahan yang dipaparkan pada telefon anda.

KUNCI ATAU BUKA KUNCI TELEFON ANDA

Kuncikan telefon anda

Sekiranya anda mahu mengelakkan membuat panggilan secara tidak sengaja apabila telefon anda berada dalam poket atau beg anda, anda boleh mengunci kekunci dan skrin anda.

Untuk mengunci kekunci dan skrin anda, tekan kekunci kuasa.

Buka kunci kekunci dan skrin

Tekan kekunci kuasa dan lungsur merentasi skrin. Jika diminta, berikan perakuan tambahan.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

11

Nokia 5.1 Panduan pengguna

GUNAKAN SKRIN SENTUH

Penting : Elak daripada mencalarkan skrin sentuh. Jangan sekali-kali guna pen, pensel atau objek tajam lain pada skrin sentuh.

Ketik dan tahan untuk menyeret item

Letakkan jari anda pada item selama beberapa saat, dan lungsurkan jari anda merentasi skrin.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

12

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Lungsur

Letakkan jari anda pada skrin dan lungsurkan jari anda dalam arah yang anda mahu.

Tatal menerusi senarai yang panjang atau menu

Lungsurkan jari anda dengan cepat dalam pergerakan membalik ke atas atau ke bawah, dan angkat jari anda. Untuk menghentikan penatalan, ketik skrin.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

13

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Zum ke dalam atau ke luar

Letakkan 2 jari pada item, seperti peta, foto, atau laman web dan lungsurkan jari anda berjauhan atau bersama.

Kunci arah skrin

Skrin berputar secara automatik apabila anda memusingkan telefon 90 darjah.

Untuk mengunci skrin dalam mod potret, lungsur ke bawah dari atas skrin dan ketik

Auto-putar untuk menukar kepada Potret .

Gunakan kekunci navigasi

Untuk melihat apl yang anda telah buka, ketik kekunci gambaran keseluruhan � .

Untuk beralih kepada apl yang lain, ketik apl yang anda mahu. Untuk menutup sesuatu apl, ketik ikon � di sebelahnya.

Untuk kembali ke skrin sebelumnya tempat anda berada, ketik kekunci kembali � . Telefon anda ingat semua apl dan laman web yang anda lawati sejak kali terakhir skrin anda dikunci.

Untuk pergi ke skrin utama, ketik kekunci utama � . Apl yang anda telah buka kekal terbuka dalam latar belakang.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

14

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Buka dua apl sekali gus

Untuk navigasi yang lebih mudah antara apl, tekan dan tahan kekunci � gambaran keseluruhan untuk membahagikan skrin antara dua apl. Untuk kembali ke paparan biasa, tekan dan tahan kekunci � gambaran keseluruhan sekali lagi.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

15

Nokia 5.1 Panduan pengguna

4 Asas

PERIBADIKAN TELEFON ANDA

Ketahui cara untuk memperibadikan skrin utama dan cara untuk menukar nada dering.

Tukar hias latar anda

Ketik Tetapan > Paparan > Hias Latar .

Tukar nada dering telefon anda

1. Ketik Tetapan > Bunyi .

2. Ketik Nada dering telefon (SIM1) atau > Nada dering telefon (SIM2) untuk memilih nada dering untuk SIM masing-masing.

Tukar bunyi pemberitahuan mesej anda

Ketik Tetapan > Bunyi > Lanjutan > Bunyi pemberitahuan lalai .

BUKA DAN TUTUP APL

Buka apl

Pada skrin utama, ketik ikon apl untuk membukanya. Untuk membuka salah satu apl yang berjalan dalam latar belakang, ketik � dan pilih apl tersebut.

Tutup apl

Ketik � dan ketik � pada apl yang anda mahu tutup.

Cari apl anda

Pada skrin utama, leret ke atas dari bawah skrin untuk melihat semua apl anda.

Tutup semua apl yang berjalan

Tekan � , lungsur ke atas menerusi semua apl dan ketik KOSONGKAN SEMUA .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

16

Nokia 5.1 Panduan pengguna

PEMBERITAHUAN

Terus berhubung dengan apa yang berlaku pada telefon anda dengan pemberitahuan.

Gunakan panel pmberitahuan

Apabila anda menerima pemberitahuan yang baharu, seperti mesej atau panggilan terlepas, ikon penunjuk muncul pada bar status pada bahagian atas skrin. Untuk melihat maklumat lanjut mengenai pemberitahuan, seret bar status ke bawah. Untuk menutup pandangan ini, leret ke atas pada skrin.

Untuk membuka panel pemberitahuan, seret bar status ke bawah. Untuk menutup panel pemberitahuan, leret ke atas pada skrin.

Untuk menukar tetapan pemberitahuan pada apl, ketik Tetapan > Apl & pemberitahuan >

Pemberitahuan > Pemberitahuan apl dan ketik nama apl untuk membuka tetapan apl. Anda boleh mematikan atau menghidupkan pemberitahuan bagi setiap apl secara individu. Untuk melihat apl yang tidak dibenarkan untuk menghantar pemberitahuan, ketik Semua apl >

Apl: Dimatikan .

Petua: Untuk melihat titik pemberitahuan, ketik Tetapan > Apl & pemberitahuan >

Pemberitahuan dan tukar Benarkan titik pemberitahuan kepada hidup. Titik kecil akan muncul pada ikon apl, jika anda ada pemberitahuan, tetapi belum membukannya lagi. Untuk melihat pilihan yang tersedia, ketik dan tahan ikon. Anda boleh mengetik pemberitahuan untuk membukanya, atau leret untuk mengabaikannya.

Gunakan ikon tetapan pantas

Untuk mengaktifkan ciri, ketik ikon tetapan pantas pada panel pemberitahuan. Untuk melihat lebih banyak ikon, seret menu ke bawah.

Untuk mengatur semula ikon, ketik � , ketik dan tahan ikon dan kemudian seretkannya ke lokasi yang lain.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

17

Nokia 5.1 Panduan pengguna

KAWAL KELANTANGAN

Ubah kelantangan

Jika anda mempunyai masalah mendengar telefon anda berdering dalam persekitaran yang bising, atau panggilan terlalu kuat, anda boleh mengubah kelantangan mengikut kesukaan anda dengan menggunakan kekunci kelantangan di sebelah telefon anda.

Jangan sambungkan ke produk yang mencipta isyarat output, kerana ini boleh merosakkan peranti. Jangan sambungkan mana-mana sumber voltan ke penyambung audio. Jika anda menyambung peranti luaran atau set kepala, selain daripada yang dibenarkan untuk digunakan dengan peranti ini, kepada penyambung audio, beri perhatian yang khusus terhadap tahap kelantangan.

Ubah kelantangan untuk media dan apl

Tekan kekunci kelantangan di sebelah telefon anda untuk melihat bar status kelantangan, ketik

� , dan seret pelungsur pada bar kelantangan untuk media dan apl di sebelah kiri atau kanan.

Tetapkan telefon kepada senyap

Untuk menetapkan telefon kepada senyap, tekan dan tahan kekunci kelantangan ke bawah, kemudian tekan kekunci sekali lagi. Tekanan pertama menetapkan telefon kepada getar sahaja, dan tekanan kedua menetapkannya kepada senyap.

Petua: Tidak mahu membiarkan telefon anda dalam mod senyap, tetapi tidak boleh menjawab sekarang? Untuk menyenyapkan panggilan masuk, tekan kekunci kelantangan turun. Anda juga boleh menetapkan telefon anda untuk membisukan nada dering apabila telefon diangkat: ketik Tetapan > Sistem > Gestur > Senyapkan apabila diangkat , dan hidupkan.

Jika anda ingin menolak panggilan masuk dengan menterbalikkan telefon, ketik Tetapan >

Sistem > Gestur > Pusing untuk menolak panggilan , dan hidupkan.

TANGKAPAN SKRIN

Ambil tangkapan skrin

Untuk mengambil tangkapan skrin, buka panel pemberitahuan dan seret bar status ke bawah.

Ketik Tangkapan skrin . Anda boleh melihat imej yang ditangkap dalam Foto .

Tidak mungkin untuk mendapatkan tangkapan skrin ketika menggunakan beberapa apl dan ciri.

HAYAT BATERI

Gunakan sepenuhnya telefon anda disamping mendapatkan hayat bateri anda yang diperlukan.

Terdapat langkah-langkah yang anda boleh ambil untuk menjimatkan kuasa pada telefon anda.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

18

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Panjangkan hayat bateri

Untuk menjimatkan kuasa:

1. Sentiasa cas bateri sepenuhnya.

2. Bisukan bunyi yang tidak diperlukan, seperti bunyi sentuh. Ketik Tetapan

> Bunyi > Lanjutan dan di bawah

Bunyi dan getaran lain , pilih bunyi yang ingin disimpan.

3. Gunakan fon kepala yang berwayar, dan bukan pembesar suara.

4. Tetapkan skrin telefon untuk dimatikan selepas masa yang singkat. Ketik Tetapan

> Paparan > Lanjutan > Tidur dan pilih masanya.

5. Ketik Tetapan > Paparan >

Tahap kecerahan . Untuk melaraskan kecerahan, seret gelangsar tahap kecerahan. Pastikan bahawa

Kecerahan adaptif dinyahdayakan.

6. Hentikan apl daripada berjalan dalam latar belakang: ketik � , dan tutup apl yang anda tidak perlukan.

7. Hidupkan penjimat kuasa: ketik Tetapan

> Bateri > Penjimat bateri dan tukar kepada Hidup .

8. Guna perkhidmatan lokasi mengikut pilihan: Matikan perkhidmatan lokasi apabila anda tidak memerlukannya. Ketik

Tetapan > Keselamatan & lokasi >

Lokasi , dan tukar kepada Dimatikan .

9. Gunakan sambungan rangkaian secara pilihan: hidupkan Bluetooth hanya apabila diperlukan. Gunakan sambungan Wi-

Fi untuk menyambung ke internet, dan bukan sambungan data mudah alih. Hentikan telefon anda daripada mengimbas rangkaian wayarles yang ada.

Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet >

Wi-Fi , dan tukar kepada Dimatikan . Jika anda mendengar muzik atau sebaliknya menggunakan telefon anda, tetapi tidak mahu membuat atau menerima panggilan, hidupkan mod kapal terbang. Ketik

Tetapan > Rangkaian & Internet >

Mod Kapal terbang .

Mod Kapal terbang menutup sambungan ke rangkaian mudah alih dan menyahaktifkan ciri wayarles peranti anda.

MENJIMATKAN KOS PERAYAUAN DATA

Anda boleh memotong kos perayauan data dan menjimatkan bil telefon anda dengan menukar tetapan data mudah alih. Untuk menggunakan kaedah sambungan yang optimum, ubah tetapan Wi-Fi dan rangkaian mudah alih.

Perayauan data bermaksud menggunakan telefon anda untuk menerima data melalui rangkaian yang pembekal khidmat rangkaian anda tidak miliki atau beroperasi. Menyambung ke internet ketika dalam perayauan, terutamanya ketika di luar negara, boleh meningkatkan kos data dengan banyak.

Menggunakan sambungan Wi-Fi biasanya lebih cepat dan kurang mahal daripada menggunakan sambungan data mudah alih. Sekiranya kedua-dua sambungan Wi-Fi dan mudah alih tersedia, telefon anda menggunakan sambungan Wi-Fi.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

19

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Sambungkan ke rangkaian Wi-Fi

1. Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Wi-Fi .

2. Pastikan rangkaian Wi-Fi ditukarkan kepada Hidup .

3. Pilih sambungan yang anda mahu guna.

Tutup sambungan data mudah alih

Lungsur ke bawah dari atas skrin, ketik � Data mudah alih dan matikan Data mudah alih .

Petua: Untuk mengikuti penggunaan data anda, ketik Tetapan > Rangkaian & Internet >

Penggunaan data .

Hentikan perayauan data

Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Rangkaian mudah alih , dan matikan Perayauan .

TULIS TEKS

Ketahui cara untuk menulis teks dengan cepat dan dengan berkesan menggunakan papan kekunci telefon anda.

Gunakan papan kekunci pada skrin

Menulis dengan papan kekunci pada skrin adalah mudah. Anda boleh menggunakan papan kekunci apabila menggunakan telefon anda dalam mod potret atau landskap. Bentangan papan kekunci boleh berbeza dalam apl dan bahasa yang berbeza.

Untuk membuka papan kekunci pada skrin, ketik kotak teks.

Tukar antara aksara huruf besar dan huruf kecil

Ketik kekunci anjak. Untuk menghidupkan mod kunci huruf besar, ketik dua kali kekunci. Untuk kembali ke mod biasa, ketik kekunci anjak sekali lagi.

Taipkan nombor atau aksara yang khas

Ketik kekunci nombor dan simbol. Sesetengah kekunci aksara khas mengeluarkan lebih banyak syimbol. Untuk melihat lebih banyak simbol. ketik dan tahan simbol atau aksara yang khas.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

20

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Masukkan emoji

Ketik kekunci emoji dan pilih emoji.

Salin atau tampal teks

Ketik dan tahan perkataan, seret penanda sebelum dan selepas perkataan untuk menyerlahkan bahagian yang anda mahu salin, dan ketik SALIN . Untuk menampal teks, ketik tempat yang anda mahu tampalkan teks dan pilih TAMPAL .

Tambah tanda aksen kepada aksara

Ketik dan tahan aksara dan ketik tanda akses atau aksara yang beraksen, jika disokong oleh papan kekunci anda.

Padam aksara

Ketik kekunci undur ruang.

Gerakkan kursor

Untuk mengedit perkataan yang anda baru sahaja tulis, ketik perkataan dan seretkan kursor ke tempat yang anda mahu.

Gunakan cadangan perkataan papan kekunci

Telefon anda mencadangkan perkataan ketika anda menulis, untuk membantu anda menulis dengan cepat dan lebih tepat. Cadangan perkataan mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Apabila anda mula menulis perkataan, telefon anda mencadangkan perkataan yang mungkin.

Apabila perkataan yang anda mahu ditunjukkan dalam bar cadangan, pilih perkataan tersebut.

Untuk melihat lebih banyak cadangan, ketik dan tahan cadangan.

Petua: Jika perkataan yang dicadangkan ditandakan dengan huruf tebal, telefon anda menggunakannya secara automatik untuk menggantikan perkataan yang anda tulis. Sekiranya perkataan tersebut salah, ketik dan tahan perkataan itu untuk melihat beberapa cadangan lain.

Jika anda tidak mahu papan kekunci mencadangkan perkataan semasa menaip, matikan pembetulan teks. Ketik Tetapan > Sistem > Bahasa & input > Papan kekunci maya .

Pilih papan kekunci yang biasa anda gunakan. Ketik Pembetulan teks dan matikan kaedah pembetulan teks yang anda tidak mahu gunakan.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

21

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Betulkan perkataan

Jika anda perhatikan bahawa anda telah mengeja perkataan dengan salah, ketik perkataan untuk melihat cadangan untuk membetulkan perkataan tersebut.

Matikan penyemak ejaan

Ketik Tetapan > Sistem > Bahasa & input > Lanjutan > Penyemak ejaan , dan tukarkan

Penyemak ejaan kepada Dimatikan .

TARIKH DAN MASA

Mengawasi masa – ketahui cara untuk menggunakan telefon anda sebagai jam, serta jam loceng dan cara untuk memastikan temu janji, tugasan dan jadual anda dikemas kini.

Tetapkan tarikh dan masa

Ketik Tetapan > Sistem > Tarikh & masa .

Kemas kini masa dan tarikh secara automatik

Anda boleh menetapkan telefon anda kepada kemas kini masa, tarikh dan zon masa secara automatik. Kemas kini automatik adalah perkhidmatan rangkaian dan mungkin tidak tersedia bergantung pada rantau atau pembekal khidmat rangkaian anda.

1. Ketik Tetapan > Sistem > Tarikh & masa .

2. Hidupkan Tarikh & masa automatik .

3. Hidupkan Zon waktu automatik .

Tukar jam kepada format 24-jam

Ketik Tetapan > Sistem > Tarikh & masa dan hidupkan Guna format 24-jam .

JAM DAN PENGGERA

Jam anda bukan hanya untuk penggera – ketahui apa lagi yang boleh anda lakukan.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

22

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Gunakan pemasa hitung mundur

Tiada lagi terlebih memasak – gunakan pemasa hitung undur untuk mengukur masa memasak anda.

1. Ketik Jam > � PEMASA .

2. Tetapkan tempoh pemasa.

Guna jam randik

Gunakan jam randik untuk melihat sejauh mana peningkatan anda di balapan.

Ketik Jam > � JAM RANDIK .

Tetapkan penggera

Anda boleh menggunakan telefon anda sebagai jam loceng.

1. Ketik Jam > � PENGGERA .

2. Untuk menambah penggera, ketik � .

3. Untuk mengubah suai penggera, ketik padanya. Untuk menetapkan penggera untuk mengulang pada tarikh yang tertentu, tandakan Ulang dan serlahkan hari-hari dalam minggu tersebut.

Tidurkn penggera

Jika anda belum mahu bangun, leretkan penggera ke kiri, apabila penggera berbunyi. Untuk melaraskan panjang tidur, ketik Jam > � > Tetapan > Panjang tidur dan pilih panjang mengikut kesukaan anda.

Matikan penggera

Apabila penggera berbunyi, leretkan penggera ke kanan.

Padam penggera

Ketik Jam > � PENGGERA . Pilih penggera, dan ketik � Padam .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

23

Nokia 5.1 Panduan pengguna

KALKULATOR

Lupakan kalkulator saku anda – terdapat kalkulator dalam telefon anda.

Guna kalkulator

Ketik Kalkulator .

Untuk menggunakan kalkulator lanjutan, leret bar dari pinggir kanan skrin ke kiri.

KETERLIHATAN

Anda boleh mengubah pelbagai tetapan untuk menjadikan penggunaan telefon anda lebih mudah.

Meningkatkan atau mengurangkan saiz fon

Adakah anda mahu memiliki fon yang lebih besar pada telefon anda?

1. Ketik Tetapan > Kebolehcapaian .

2. Ketik Saiz fon . Untuk meningkatkan atau mengurangkan saiz fon, seret pelungsur tahap saiz fon.

Meningkatkan atau mengurangkan saiz paparan

Adakah anda mahu membuat item pada skrin anda lebih kecil atau lebih besar?

1. Ketik Tetapan > Kebolehcapaian .

2. Ketik Saiz paparan dan untuk melaraskan saiz paparan, seret pelungsur tahap saiz paparan.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

24

Nokia 5.1 Panduan pengguna

5 Sambungkan dengan rakan dan keluarga anda

PANGGILAN

Buat panggilan

1. Ketik � .

2. Taipkan nombor atau ketik � dan pilih kenalan yang anda mahu hubungi.

3. Ketik � . Sekiranya anda mempunyai SIM kedua yang dimasukkan, ketik ikon yang sepadan untuk membuat panggilan daripada SIM yang tertentu.

Jawab panggilan

Apabila telefon berdering, leret ke atas untuk menjawab.

Petua: Tidak mahu membiarkan telefon anda dalam mod senyap, tetapi tidak boleh menjawab sekarang? Untuk menyenyapkan panggilan masuk, tekan kekunci kelantangan turun. Anda juga boleh menetapkan telefon anda untuk membisukan nada dering apabila telefon diangkat: ketik Tetapan > Sistem > Gestur > Senyapkan apabila diangkat , dan hidupkan.

Jika anda ingin menolak panggilan masuk dengan menterbalikkan telefon, ketik Tetapan >

Sistem > Gestur > Pusing untuk menolak panggilan , dan hidupkan.

Tolak panggilan

Untuk menolak panggilan, lungsur ke bawah.

KENALAN

Simpan dan atur nombor telefon rakan dan ahli keluarga anda.

Simpan kenalan daripada sejarah panggilan

1. Dalam Telefon , ketik � untuk melihat sejarah panggilan.

2. Ketik nombor yang anda mahu simpan.

3. Pilih jika anda mahu Cipta kenalan baharu atau Tambah pada kenalan .

4. Taipkan dalam maklumat kenalan dan ketik Simpan .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

25

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Tambah kenalan

1. Ketik Kenalan > � .

2. Isikan maklumat.

3. Ketik Simpan .

Edit kenalan

1. Ketik Kenalan dan ketik kenalan yang anda mahu edit.

2. Ketik � .

3. Edit maklumat.

4. Ketik Simpan .

Cari kenalan

1. Ketik Kenalan .

2. Ketik � .

Tapis senarai kenalan anda

Ketik Kenalan > � > � Tetapan , ketik Isih mengikut atau Format nama di bawah senarai

Kenalan.

Import atau eksport kenalan

Ketik Kenalan > � > � Tetapan > Import/eksport .

HANTAR DAN TERIMA MESEJ

Teruskan berhubung dengan rakan dan ahli keluarga anda melalui mesej teks.

Hantar mesej

1. Ketik Mesej .

2. Ketik � .

3. Untuk menambah penerima, taipkan

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

nombor mereka dalam kotak penerima.

Untuk menambah kenalan, mula menaip nama mereka dan ketik kenalan.

26

Nokia 5.1 Panduan pengguna

4. Selepas memilih semua penerima, ketik � .

5. Tuliskan mesej anda dalam kotak teks.

6. Ketik � .

Petua: Jika anda mahu menghantar foto dalam mesej, ketik Foto , ketik foto yang anda mahu berkongsi, dan ketik � . Pilih Mesej .

Baca mesej

1. Ketik Mesej .

2. Ketik mesej yang anda mahu baca. Anda juga boleh membaca mesej daripada panel pemberitahuan. Lungsur ke bawah dari atas skrin dan ketik mesej.

Balas mesej

1. Ketik Mesej .

2. Ketik mesej yang anda mahu balas.

3. Tuliskan balasan anda dalam kotak teks di bawah mesej dan ketik � .

MEL

Anda boleh menggunakan telefon anda untuk membaca dan membalas mel apabila anda sedang dalam perjalanan.

Tambahkan akaun mel

Apabila anda menggunakan apl Gmail buat kali pertama, anda diminta untuk menyediakan akaun e-mel anda.

1. Ketik Gmail .

2. Anda boleh memilih alamat yang disambungkan dengan akaun Google atau ketik

Tambah alamat e-mel .

3. Selepas menambah semua akaun, ketik BAWA SAYA KE GMAIL .

Padam akaun mel

1. Ketik Tetapan > Pengguna & akaun .

2. Ketik akaun yang anda mahu padam dan ketik KELUARKAN AKAUN .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

27

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Hantar mel

1. Ketik Gmail .

2. Ketik � .

3. Dalam kotak Kepada , taipkan alamat atau ketik � > Tambah daripada Kenalan .

4. Taipkan subjek mesej dan mel.

5. Ketik � .

Baca dan balas mel

1. Ketik Gmail .

2. Ketik mesej yang anda mahu baca.

3. Untuk membalas mesej, ketik � , atau ketik � > Balas semua .

Padam mel

1. Ketik Gmail .

2. Ketik mesej yang anda mahu padam dan ketik � .

3. Untuk memadam berbilang mesej, ketik bulatan dengan parap penerima untuk memilih mesej dan ketik � .

MARI BERSOSIAL

Mahu berhubung dan berkongsi perkara dengan orang dalam kehidupan anda? Dengan apl sosial, anda boleh mengetahui apa sedang berlaku dengan rakan anda.

Apl sosial

Untuk terus berhubung dengan rakan dan keluarga anda, daftar masuk ke perkhidmatan pemesejan segera, perkongsian dan rangkaian sosial anda. Pilih perkhidmatan yang anda mahu gunakan daripada skrin Utama anda. Apl sosial tersedia dalam Google Play Store .

Perkhidmatan yang tersedia mungkin berbeza.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

28

Nokia 5.1 Panduan pengguna

6 Kamera

ASAS KAMERA

Mengapa bawa kamera yang berasingan jika telefon anda memiliki semua yang anda perlukan untuk mengabadikan memori? Dengan kamera telefon anda, anda boleh mengambil gambar atau merakam video dengan mudah.

Ambil foto

Tangkap foto yang tajam dan terang – abadikan detik yang terindah dalam album foto anda.

1. Ketik Kamera .

2. Sasarkan dan fokus.

3. Ketik � .

Ambil swafoto

Perlukan swafoto yang sempurna? Guna kamera depan telefon untuk menangkap foto.

1. Ketik Kamera .

2. Ketik � untuk beralih ke kamera depan.

3. Sasarkan dan fokus.

4. Ketik � .

Ambil panorama

Ketik Kamera � � Panorama dan ikuti arahan pada telefon anda.

RAKAM VIDEO

Rakam video

1. Ketik Kamera .

2. Untuk menukar mod rakaman video, leret ke kiri.

3. Ketik � Video untuk mula merakam.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

4. Untuk berhenti merakam, ketik � .

5. Untuk kembali ke mod kamera, leret ke kanan.

29

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Rakam video gerak perlahan

1. Untuk menukar mod rakaman video, leret ke kiri.

2. Ketik � .

3. Ketik � Gerak Perlahan .

4. Ketik � Gerak Perlahan untuk mula merakam.

5. Untuk berhenti merakam, ketik � .

GUNA KAMERA ANDA SEPERTI PROFESIONAL

Guna mod berbeza dalam kamera anda untuk meningkatkan kualiti foto anda.

Ketahui tentang tetapan kamera anda

Dalam apl Kamera, ketik � > � Tetapan untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap tetapan.

Guna kamera dalam mod manual

Dengan mod manual, anda boleh mengambil gambar dekat, sudut lebar, dan melaraskan AWB

(Imbangan Putih Automatik) Untuk mencuba mod manual, ketik Kamera � � Manual .

Ambil foto dengan pemasa

Ingin menjadi sebahagian daripada foto yang anda tangkap? Cuba pemasa.

1. Ketik Kamera .

2. Ketik � . Butang menunjukkan tetapan pemasa. Untuk menukarnya, ketik sekali lagi.

3. Pilih tempoh pemasa.

4. Ketik � Foto .

Ambil foto yang berkualiti tinggi

Dalam apl Kamera, ketik � > � Tetapan > Resolusi , dan tetapkan resolusi yang anda kehendaki.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

30

Nokia 5.1 Panduan pengguna

SIMPAN FOTO ANDA DAN VIDEO KE KAD MEMORI

Jika terdapat kad memori dalam telefon anda dan memori telefon anda sedang hampir penuh, simpan foto yang anda ambil dan video yang anda rakam ke kad memori.

Petua: Untuk kualiti video yang terbaik, rakam video ke memori telefon anda. Jika anda merakam video ke kad memori, disyorkan bahawa kad microSD yang anda gunakan adalah kad

4-128GB yang cepat oleh pengeluar yang terkenal.

Tukar lokasi foto dan video yang disimpan

1. Ketik Kamera .

2. Ketik � > � Tetapan > Storan data .

FOTO DAN VIDEO ANDA

Lihat foto dan video pada telefon anda

Mahu menghidupkan semula detik yang penting ini? Lihat foto dan video pada telefon anda.

Ketik Foto .

Salin foto dan video anda ke komputer anda

Adakah anda mahu melihat foto atau video anda pada skrin yang lebih besar? Alihkannya ke komputer anda.

Anda boleh menggunakan pengurus fail komputer anda untuk menyalin atau mengalih foto dan video anda ke komputer.

Menyambung telefon anda ke komputer dengan kabel USB yang serasi. Untuk menetapkan jenis sambungan USB, buka panel pemberitahuan dan ketik pemberitahuan USB.

Kongsi foto dan video anda

Anda boleh berkongsi foto dan video anda dengan cepat dan mudah untuk rakan dan keluarga anda melihat.

1. Dalam Foto , ketik foto yang anda mahu kongsi dan ketik � .

2. Pilih cara yang anda mahu untuk berkongsi foto atau video.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

31

Nokia 5.1 Panduan pengguna

7 Internet dan sambungan

AKTIFKAN WI-FI

Menggunakan sambungan Wi-Fi biasanya lebih cepat dan kurang mahal daripada menggunakan sambungan data mudah alih. Sekiranya kedua-dua sambungan Wi-Fi dan mudah alih tersedia, telefon anda menggunakan sambungan Wi-Fi.

Hidupkan Wi-Fi

1. Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Wi-Fi .

2. Tukarkan Wi-Fi kepada Dihidupkan .

3. Pilih sambungan yang anda mahu guna.

Sambungan Wi-Fi anda aktif apabila � ditunjukkan pada bar status di sebelah atas skrin.

Penting : Gunakan penyulitan untuk meningkatkan keselamatan sambungan Wi-Fi anda.

Menggunakan penyulitan mengurangkan risiko orang lain mengakses data anda.

Petua: Jika anda mahu mengesan lokasi apabila isyarat satelit tidak tersedia, sebagai contoh apabila anda berada dalam bangunan atau antara bangunan tinggi, hidupkan Wi-Fi untuk meningkatkan ketepatan kedudukan.

1

Perhatian: Menggunakan Wi-Fi mungkin terhad dalam sesetengah negara. Sebagai contoh, di EU, anda hanya dibenarkan untuk menggunakan 5150–5350 MHz Wi-Fi di dalam bangunan dan di AS dan

Kanada, anda hanya dibenarkan untuk menggunakan 5.15–5.25 GHz Wi-Fi di dalam bangunan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, hubungi pihak berkuasa tempatan anda.

Penting: Gunakan penyulitan untuk meningkatkan keselamatan sambungan Wi-Fi anda. Menggunakan penyulitan mengurangkan risiko orang lain mengakses data anda.

GUNAKAN SAMBUNGAN DATA MUDAH ALIH

Tutup sambungan data mudah alih

Lungsur ke bawah dari atas skrin, ketik � Data mudah alih dan matikan Data mudah alih .

Hidupkan sambungan data mudah alih

Leret ke bawah dari bahagian atas skrin, ketik Data mudah alih dan hidupkan

Data mudah alih .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

32

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Guna sambungan data mudah alih ketika melakukan perayauan

Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Rangkaian mudah alih dan tukarkan Perayauan kepada Hidup .

1

Petua: Untuk mengikuti penggunaan data anda, ketik Tetapan > Rangkaian & Internet >

Penggunaan data .

1 Menyambung ke internet ketika dalam perayauan, terutamanya ketika di luar negara, boleh meningkatkan kos data dengan banyak.

LAYARI WEB

Gunakan telefon anda untuk menyambung komputer anda ke web

Mudah untuk menggunakan internet pada komputer riba anda dalam perjalanan. Jadikan telefon anda hotspot Wi-Fi dan gunakan sambungan data mudah alih anda untuk mengakses internet dengan komputer riba anda atau peranti yang lain.

1. Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Hotspot & Penambatan .

2. Hidupkan hotspot Wi-Fi untuk berkongsi sambungan data mudah alih anda melalui Wi-Fi, penambatan USB untuk menggunakan sambungan USB atau penambatan Bluetooth untuk menggunakan Bluetooth.

Peranti yang lain menggunakan data daripada pelan data anda, yang mungkin mengakibatkan kos trafik data. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang ketersediaan dan kos, hubungi pembekal khidmat rangkaian anda.

Mulakan pelayaran

Tiada keperluan untuk komputer – anda boleh dengan mudah melayari internet pada telefon anda. Ketahui berita terkini dan lawati laman web kegemaran anda. Anda boleh menggunakan pelayar pada telefon anda untuk melihat halaman web pada internet.

1. Ketik Chrome .

2. Taipkan alamat web dan ketik � .

Petua: Sekiranya pembekal khidmat rangkaian anda tidak mengecas anda bayaran tetap untuk pemindahan data, untuk menjimatkan kos data, gunakan rangkaian Wi-Fi untuk menyambung kepada internet.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

33

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Buka tab yang baharu

Apabila anda mahu melawat beberapa laman web pada masa yang sama, anda boleh membuka tab pelayar yang baharu dan menukar antaranya.

Dalam Chrome.

1. Ketik kotak di sebelah bar alamat.

2. Ketik � .

Beralih antara tab

Dalam Chrome.

1. Ketik kotak di sebelah bar alamat.

2. Ketik tab yang anda mahu.

Tutup tab

Dalam Chrome.

1. Ketik kotak di sebelah bar alamat.

2. Ketik X pada tab yang anda mahu tutup.

Cari di web

Terokai web dan dunia luar dengan Carian Google. Anda boleh menggunakan papan kekunci untuk menulis perkataan carian anda.

Dalam Chrome,

1. Ketik bar carian.

2. Tuliskan perkataan carian anda dalam kotak carian.

3. Ketik � .

Anda juga boleh memilih perkataan carian daripada padanan yang disyorkan.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

34

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Gunakan pelan data anda dengan berkesan

Jika anda bimbang tentang kos penggunaan data anda, telefon anda membantu anda untuk mencegah sesetengah apl daripada menghantar atau menerima data apabila berjalan dalam latar belakang.

1. Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > � Penggunaan data > Penjimat data .

2. Tukar Penjimat data kepada Dihidupkan .

TUTUP SMBUNGAN

Tutup smbungan internet

Jimatkan bateri anda dengan menutup sambungan internet yang dibuka dalam latar belakang.

Anda boleh melakukannya tanpa menutup mana-mana apl.

1. Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Wi-Fi .

2. Tukarkan Wi-Fi kepada Dimatikan .

Tutup sambungan data mudah alih

Lungsur ke bawah dari atas skrin, ketik � Data mudah alih dan matikan Data mudah alih .

Hidupkan mod kapal terbang

1. Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet .

2. Hidupkan Mod kapal terbang .

Mod Kapal terbang menutup sambungan ke rangkaian mudah alih dan menyahaktifkan ciri wayarles peranti anda. Patuhi arahan dan keperluan keselamatan yang diberikan oleh, contohnya, penerbangan dan apa-apa undang-undang serta peraturan yang berkenaan. Apabila dibenarkan, anda boleh bersambung ke rangkaian Wi-Fi untuk, contohnya, melayari internet atau mengaktifkan perkongsian Bluetooth dalam mod kapal terbang.

BLUETOOTH®

Anda boleh bersambung secara tanpa wayar ke peranti serasi yang lain, seperti telefon, komputer, set kepala dan kit kereta. Anda juga boleh menghantar foto anda ke telefon yang serasi atau komputer anda.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

35

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Sambung ke aksesori Bluetooth

Anda boleh menyambungkan telefon anda dengan banyak peranti Bluetooth yang berguna.

Sebagai contoh, dengan set kepala wayarles (dijual berasingan), anda boleh bercakap pada telefon bebas tangan – anda boleh meneruskan apa yang anda lakukan, seperti bekerja di komputer anda, semasa panggilan. Bersambung telefon ke peranti Bluetooth dipanggil berpasangan.

1. Ketik Tetapan > Peranti tersambung >

Bluetooth .

2. Tukarkan Bluetooth kepada Hidup .

3. Pastikan peranti yang lain dihidupkan.

Anda mungkin perlu memulakan proses berpasangan daripada peranti yang lain.

Untuk mendapatkan butiran, lihat panduan pengguna untuk peranti lain.

4. Untuk telefon anda berpasangan dengan peranti, ketik peranti pada senarai peranti

Bluetooth yang ditemui.

5. Anda mungkin perlu menaipkan kod laluan.

Untuk mendapatkan butiran, lihat panduan pengguna untuk peranti lain.

Memandangkan peranti dengan teknologi tanpa wayar Bluetooth berkomunikasi menggunakan gelombang radio, peranti ini tidak perlu berada dalam arah yang boleh dilihat secara langsung.

Peranti Bluetooth mesti, walau bagaimanapun, dalam lingkungan 10 meter (33 kaki) daripada satu sama lain, walaupun sambungan mungkin tertakluk kepada gangguan daripada halangan seperti dinding atau peranti elektronik yang lain.

Peranti yang berpasangan boleh menyambung ke telefon anda apabila Bluetooth dihidupkan.

Peranti lain boleh mengesan telefon anda hanya jika paparan tetapan Bluetooth dibuka.

Jangan berpasangan dengan atau menerima permintaan sambungan daripada peranti yang tidak diketahui. Ini membantu untuk melindungi telefon anda daripada kandungan yang berbahaya.

Keluarkan pasangan

Jika anda tidak lagi memiliki peranti yang telefon anda berpasangan, anda boleh mengeluarkan pasangan tersebut.

1. Ketik Tetapan > Peranti tersambung > Bluetooth .

2. Ketik � di sebelah nama peranti.

3. Ketik LUPAKAN .

Sambung ke telefon rakan anda menggunakan Bluetooth.

Anda boleh menggunakan Bluetooth untuk bersambung secara wayarles ke telefon rakan anda, untuk berkongsi foto dan banyak lagi.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

36

Nokia 5.1 Panduan pengguna

1. Ketik Tetapan > Peranti tersambung >

Bluetooth .

2. Pastikan Bluetooth dihidupkan pada kedua-dua telefon.

3. Pastikan kedua-dua telefon boleh dilihat oleh satu sama lain. Anda perlu berada dalam paparan tetapan Bluetooth untuk telefon anda boleh dilihat oleh telefon yang lain.

4. Anda boleh melihat telefon Bluetooth yang berada dalam lingkungan. Ketik telefon yang anda mahu menyambung kepada.

5. Jika telefon yang lain memerlukan kod laluan, taipkan atau terima kod laluan dan ketik Berpasangan .

Kod laluan ini digunakan hanya apabila anda menyambung kepada sesuatu untuk kali pertama.

Hantarkan kandungan anda menggunakan Bluetooth

Apabila anda mahu berkongsi kandungan anda atau menghantar foto yang anda ambil kepada rakan, gunakan Bluetooth untuk menghantarnya ke peranti yang serasi.

Anda boleh menggunakan lebih daripada satu sambungan Bluetooth pada satu-satu masa.

Sebagai contoh, ketika menggunakan set kepala Bluetooth, anda masih boleh menghantar sesuatu ke peranti yang lain.

1. Ketik Tetapan > Peranti tersambung >

Bluetooth .

2. Tukarkan Bluetooth kepada Hidup .

3. Pergi ke kandungan yang anda mahu hantar dan ketik � > Bluetooth .

4. Ketik peranti untuk disambungkan. Anda boleh melihat peranti Bluetooth yang berada dalam lingkungan.

5. Jika peranti yang lain memerlukan kod laluan, taipkan atau terima kod laluan dan ketik Berpasangan. Kod laluan, yang anda boleh adakan, mesti ditaipkan dalam kedua-dua peranti. Kod laluan dalam beberapa peranti telah dibetulkan. Untuk mendapatkan butiran, lihat panduan pengguna peranti yang lain.

Lokasi fail yang diterima bergantung kepada peranti yang lain. Untuk mendapatkan butiran, lihat panduan pengguna untuk peranti lain.

NFC

Terokai dunia di sekeliling anda. Jika telefon anda menyokong Komunikasi Medan Dekat

(NFC), anda boleh mengetik aksesori untuk bersambung kepadanya dan mengetik teg untuk menghubungi seseorang atau membuka tapak web.

Bermula dengan NFC

Tukar pada ciri NFC dalam telefon anda dan mula mengetik untuk berkongsi perkara atau menyambung peranti. Untuk melihat sama ada telefon anda menyokong NFC, ketik Tetapan

> Peranti tersambung .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

37

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Dengan NFC, anda boleh:

• Menyambung ke aksesori Bluetooth yang serasi yang menyokong NFC, seperti set kepala atau pembesar suara wayarles

• Ketik teg untuk mendapatkan lebih banyak kandungan untuk telefon anda, atau untuk mengakses perkhidmatan dalam talian

• Bayar dengan telefon anda, jika disokong oleh pembekal khidmat rangkaian anda

Kawasan NFC adalah di belakang telefon anda. Ketik telefon yang lain, aksesori, teg atau pembaca dengan kawasan NFC.

1. Ketik Tetapan > Peranti tersambung > NFC .

2. Tukarkan NFC kepada Hidup .

Sebelum menggunakan NFC, pastikan skrin dan kekunci telah dibuka kunci.

Baca teg NFC

Teg NFC boleh mengandungi maklumat, seperti alamat web, nombor telefon, atau kad perniagaan. maklumat yang anda mahukan boleh didapati hanya dengan mengetik.

Untuk membaca teg, ketik teg dengan kawasan NFC telefon anda.

Perhatian : Apl dan perkhidmatan pembayaran dan tiket disediakan oleh pihak ketiga. HMD

Global tidak memberi apa-apa waranti atau bertanggungjawab untuk mana-mana aplikasi atau perkhidmatan seperti ini termasuk sokongan, kefungsian, transaksi, atau kehilangan apa-apa nilai monetari. Anda mungkin perlu memasang semula dan mengaktifkan kad yang anda telah tambah serta apl pembayaran atau tiket selepas membaiki peranti anda.

Sambung ke aksesori Bluetooth dengan NFC

Tangan sibuk? Gunakan set kepala. Atau mengapa tidak mendengar muzik menggunakan pembesar suara wayarles? Anda hanya perlu untuk mengetik aksesori yang serasi dengan telefon anda.

1. Ketik bahagian NFC pada aksesori dengan bahagian NFC pada telefon anda.*

2. Ikut arahan pada skrin.

*Aksesori dijual secara berasingan. Ketersediaan aksesori berbeza mengikut kawasan.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

38

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Putuskan sambungan aksesori yang disambungkan

Jika anda tidak memerlukan untuk telefon anda terus bersambung ke aksesori lagi, anda boleh memutuskan sambungan aksesori.

Ketik kawasan NFC aksesori sekali lagi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat panduan pengguna aksesori.

VPN

Anda mungkin memerlukan sambungan rangkaian peribadi maya (VPN) untuk mengakses sumber syarikat anda, seperti intranet atau mel korporat, atau anda mungkin menggunakan perkhidmatan VPN untuk tujuan peribadi.

Hubungan pentadbir IT syarikat anda untuk mendapatkan butiran tentang konfigurasi VPN anda, atau semak laman web perkhidmatan VPN anda untuk mendapatkan maklumat tambahan.

Gunakan sambungan VPN yang selamat

1. Ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > VPN .

2. Untuk menambah profil VPN, ketik � .

3. Taipkan maklumat profil sebagaimana yang diarahkan oleh pentadbir IT syarikat anda atau perkhidmatan VPN.

Edit profil VPN

1. Ketik � di sebelah nama profil.

2. Tukar maklumat seperti yang diperlukan.

Padam profil VPN

1. Ketik � di sebelah nama profil.

2. Ketik LUPAKAN VPN .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

39

Nokia 5.1 Panduan pengguna

8 Muzik dan video

MUZIK

Dengar muzik kegemaran anda di mana jua anda berada.

Main muzik

Gunakan aplikasi Muzik pada telefon anda.

1. Ketik Muzik .

2. Ketik artis, album, lagu, atau senarai main yang anda mahu mainkan.

3. Untuk menjeda sambung semula main balik, ketik � untuk jeda dan � untuk sambung semula

Tambah lagu ke telefon anda

Sekiranya anda menyimpan muzik atau video dalam komputer anda, tetapi mahu mengaksesnya pada telefon anda, gunakan kabel USB untuk menyegerakkan media antara telefon anda dan komputer.

1. Sambungkan telefon anda ke komputer yang serasi dengan kabel USB.

2. Dalam pengurus fail komputer anda, seret dan lepaskan lagu dan video anda ke telefon anda.

VIDEO

Miliki media kegemaran anda bersama ketika anda dalam perjalanan – tonton video di mana jua anda berada.

Mainkan video

Ketik Foto dan ketik video yang anda mahu mainkan.

Petua: Untuk menjedakan main balik, ketik

. Untuk menyambung semula, ketik

.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

40

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Mara laju atau putar semula video

Untuk mara laju atau putar semula video, seret pelungsur di bahagian bawah skrin di sebelah kanan atau kiri.

RADIO FM

Dengar Radio FM

Nikmati stesen radio kegemaran anda dalam perjalanan.

1. Untuk mendengar radio, anda perlu menyambungkan set kepala yang serasi ke telefon. Set kepala tersebut bertindak sebagai antena.

1

2. Setelah anda menyambungkan set kelapa, ketik Radio FM .

3. Untuk menghidupkan atau mematikan radio, ketik � .

Petua penyelesaian masalah: Jika radio tidak berfungsi, pastikan set kepala disambungkan dengan betul.

Pergi ke stesen seterusnya atau sebelumnya

Ketik � atau � .

Simpan stesen radio

Mahu mendengar stesen radio kemudian? Simpan stesen tersebut.

Untuk menyimpan stesen yang anda dengar, ketik � .

Lihat senarai stesen yang disimpan anda

Ketik � > Senarai Kegemaran .

Keluarkan stesen daripada kegemaran

Ketik � apabila mendengar stesen.

Petua: Untuk mendengar stesen radio menggunakan speaker telefon, ketik

Speaker hidup . Pastikan alat dengar disambungkan.

Set kepala mungkin dijual secara berasingan.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

1

41

Nokia 5.1 Panduan pengguna

9 Aturkan hari anda

KALENDAR

Mengawasi masa – ketahui cara untuk menggunakan telefon anda sebagai jam, serta jam loceng dan cara untuk memastikan temu janji, tugasan dan jadual anda dikemas kini.

Mengurus kalendar

Ketik Kalendar > � , dan pilih jenis kalendar yang anda ingin lihat.

Kalendar ditambah secara automatik apabila anda menambah akaun pada telefon anda.

Untuk menambah akaun baharu dengan kalendar, pergi ke menu apl dan ketik Tetapan >

Pengguna & akaun > Tambah akaun .

Tambahkan acara

Untuk mengingati temu janji atau acara, tambahkannya ke kalendar anda.

1. Dalam Kalendar , ketik � dan pilih jenis kemasukan.

2. Taipkan butiran yang anda mahu dan tetapkan masa.

3. Untuk membuat acara berulang pada hari tertentu, ketik Lagi pilihan > Tidak berulang dan pilih kekerapan acara tersebut akan berulang.

4. Untuk mengedit masa peringatan, ketik masa peringatan, dan pilih masa yang anda perlukan.

Petua: Untuk mengedit acara, ketik acara dan

, dan edit butirannya.

Padam temu janji

1. Ketik acara.

2. Ketik � > Padam .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

42

Nokia 5.1 Panduan pengguna

10 Peta

CARI TEMPAT DAN DAPATKAN ARAH

Cari tempat

Google Maps membantu anda untuk menemui lokasi dan perniagaan yang tertentu.

1. Ketik Peta .

2. Tulis perkataan carian, seperti alamat jalan atau nama tempat, dalam bar carian.

3. Pilih item daripada senarai padanan yang dicadangkan sebagaimana yang anda tulis, atau ketik � untuk mencari.

Lokasi ditunjukkan pada peta. Jika tiada hasil carian didapati, pastikan ejaan perkataan carian anda adalah betul.

Lihat lokasi semasa anda

Ketik Peta > � .

Dapatkan arah ke sesuatu tempat

Dapatkan arah untuk berjalan, memandu atau menggunakan pengangkutan awam – gunakan lokasi semasa anda atau mana-mana tempat yang lain sebagai titik permulaan.

1. Ketik Peta dan masukkan destinasi anda dalam bar carian.

2. Ketik Arah . Ikon yang terserlah menunjukkan mod pengangkutan, sebagai contoh � . Untuk menukar mod, pilih mod baharu di bawah bar carian.

3. Jika anda tidak mahu titik permulaan menjadi lokasi semasa anda, ketik Lokasi anda , dan cari titik permulaan baharu.

4. Ketik MULA untuk memulakan navigasi.

Laluan ditunjukkan pada peta, berserta anggaran masa yang diambil untuk tiba di sana. Untuk melihat arah yang terperinci, leret ke atas dari bawah skrin.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

43

Nokia 5.1 Panduan pengguna

MUAT TURUN DAN KEMAS KINI PETA

Muat turun peta

Simpan peta baharu dalam telefon anda sebelum perjalanan, supaya anda boleh melayari peta tanpa sambungan internet apabila melakukan perjalanan.

1. Ketik Peta > � > Peta luar talian > PILIH PETA ANDA SENDIRI .

2. Pilih kawasan pada peta dan ketik MUAT TURUN .

Kemas kini peta sedia ada

1. Ketik Peta > � > Peta luar talian dan nama peta.

2. Ketik KEMAS KINI .

Petua: Anda juga boleh menetapkan telefon anda untuk mengemas kini peta secara automatik. Ketik Peta > � > Peta luar talian > � dan tukar

Kemas kini secara automatik peta luar talian dan Muat turun secara automatik peta luar talian kepada Hidup .

Padam peta

1. Ketik Peta > � > Peta luar talian dan nama peta.

2. Tap PADAM .

GUNAKAN PERKHIDMATAN LOKASI

Gunakan Peta untuk mengetahui di mana anda berada, lampirkan lokasi anda pada foto yang anda ambil. Maklumat lokasi boleh dilampirkan pada foto atau video, jika lokasi anda boleh ditentukan menggunakan satelit atau teknologi rangkaian. Jika anda berkongsi foto atau video yang mengandungi maklumat lokasi, maklumat lokasi mungkin ditunjukkan kepada pengguna yang melihat foto atau video. Beberapa apl boleh menggunakan maklumat lokasi anda untuk menawarkan pelbagai perkhidmatan yang meluas.

Hidupkan perkhidmatan lokasi

Telefon anda menunjukkan lokasi anda pada peta menggunakan sistem penentududukan satelit, Wi-Fi, atau penentududukan berasaskan rangkaian (ID Sel).

Ketersediaan, ketepatan dan kelengkapan maklumat lokasi bergantung kepada, sebagai contoh, lokasi anda, persekitaran dan sumber pihak ketiga dan mungkin terhad. Maklumat

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

44

Nokia 5.1 Panduan pengguna lokasi mungkin tidak tersedia, sebagai contoh, di dalam bangunan atau di bawah tanah. Untuk melihat maklumat privasi yang berkaitan dengan kaedah penentukedudukan, lihat Dasar Privasi

HMD Global, yang boleh didapati di http://www.nokia.com/phones/privacy.

Beberapa sistem penentududukan satelit mungkin perlu memindahkan jumlah kecil data melalui rangkaian mudah alih. Sekiranya anda mahu mengelakkan kos data, sebagai contoh ketika melakukan perjalanan, anda boleh mematikan sambungan data mudah alih dalam tetapan telefon anda.

Penentududukan Wi-Fi meningkatkan ketepatan kedudukan apabila isyarat satelit tidak tersedia, terutamanya apabila anda berada di dalam atau di antara bangunan tinggi. Sekiranya anda berada di tempat yang penggunaan Wi-Finya terhad, anda boleh mematikan Wi-Fi dalam tetapan telefon anda.

Ketik Tetapan > Keselamatan & lokasi dan hidupkan Lokasi .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

45

Nokia 5.1 Panduan pengguna

11 Apl dan perkhidmatan

GOOGLE PLAY

Telefon Android anda boleh menghidupkan potensi sepenuhnya dengan Google Play – apl, muzik, filem dan buku semuanya tersedia untuk hiburan anda. Semua yang anda perlukan ialah akaun Google.

Tambah akaun Google kepada telefon anda

1. Ketik Tetapan > Pengguna & akaun > Tambah akaun > Google . Jika diminta, sahkan kaedah mengunci peranti anda.

2. Taipkan kelayakan akaun Google anda dan ketik Seterusnya , atau, untuk membuat akaun baru, ketik Cipta akaun .

3. Ikut arahan pada telefon anda.

Muat turun apl

Lepaskan potensi telefon anda – terdapat ribuan apl yang menunggu dalam Google Play Store untuk membantu anda dengannya.

1

1. Ketik Play Store .

2. Ketik bar carian untuk mencari apl, atau pilih apl daripada cadangan anda.

3. Dalam keterangan apl, ketik PASANG untuk memuat turun dan memasang apl tersebut.

Untuk melihat apl anda, pergi ke skrin utama dan leret ke atas dari bawah skrin.

Kemas kini apl

Kemas kini apl Play Store anda untuk mendapatkan semua ciri terkini dan pembetulan pepijat.

1. Ketik Play store > � > Apl & permainan saya untuk melihat kemas kini yang tersedia.

2. Ketik apl dengan kemas kini yang tersedia dan KEMAS KINI .

Anda juga boleh mengemas kini semua apl sekaligus. Dalam Apl & permainan saya , ketik

KEMAS KINI SEMUA .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

46

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Keluarkan apl yang dimuat turun

Ketik Play Store > � > Apl & permainan saya , pilih apl yang anda mahu keluarkan dan ketik

NYAHPASANG .

Dapatkan muzik, filem, atau buku dengan Google Play.

Dengan Google Play, anda boleh mendapat akses kepada jutaan lagu dan ribuan filem, dan buku.

Ketik Muzik , Filem atau Buku untuk mengetahui lebih lanjut.

1

Anda perlu menambah akaun Google kepada telefon anda untuk menggunakan perkhidmatan Google

Play. Caj mungkin dikenakan pada sesetengah kandungan yang tersedia dalam Google Play. Untuk menambah kaedah pembayaran, ketik Play Store > Menu > Akaun > Kaedah pembayaran . Sentiasa pastikan anda mempunyai kebenaran daripada pemilik kaedah pembayaran apabila membeli kandungan daripada Google Play.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

47

Nokia 5.1 Panduan pengguna

12 Kemas kini dan sandaran perisian

KEMAS KINI PERISIAN TELEFON ANDA

Ikuti perkembangan – kemas kini perisian dan apl telefon anda secara wayarles untuk mendapatkan ciri baharu dan dipertingkatkan untuk telefon anda. Prestasi telefon anda boleh ditingkatkan dengan mengemas kini perisiannya.

Pasang kemas kini yang tersedia

Ketik Tetapan > Sistem > Kemas kini sistem > Semak ketersediaan kemas kini untuk menyemak sama ada terdapat kemas kini.

Apabila telefon anda memberitahu anda bahawa kemas kini tersedia, hanya ikut arahan yang dipaparkan pada telefon anda. Jika telefon anda kekurangan memori, anda mungkin perlu memindahkan apl, foto dan bahan anda yang lain ke kad memori.

Amaran: Jika anda memasang kemas kini perisian, anda tidak boleh menggunakan peranti, meskipun untuk membuat panggilan kecemasan, sehingga pemasangan telah selesai dan peranti dimulakan semula.

Sebelum memulakan kemas kini, sambungkan pengecas atau pastikan bateri peranti mempunyai cukup kuasa, dan sambungkan kepada Wi-Fi, kerana pakej kemas kini mungkin menggunakan banyak data mudah alih.

SANDARKAN DATA ANDA

Untuk memasukkan data anda selamat, gunakan ciri sandaran dalam telefon anda. Data peranti anda (spt k/laluan Wi-Fi & sejarah pgln) & data apl (spt tetapan dan fail yg disimpan oleh apl) akan disandarkan secara jauh.

Hidupkan sandaran automatik

Ketik Tetapan > Sistem > Sandaran dan hidupkan sandaran.

PULIHKAN TETAPAN ASAL DAN KELUARKAN KANDUNGAN PERIBADI

DARIPADA TELEFON ANDA

Kemalangan boleh berlaku – jika telefon anda tidak berfungsi dengan betul, anda boleh memulihkan tetapannya. Atau, jika anda membeli telefon baharu, atau sebaliknya mahu melupuskan atau mengitar semula telefon anda, ini adalah caranya anda boleh mengeluarkan maklumat dan kandungan peribadi anda. Ambil perhatian bahawa ana bertanggungjawab untuk mengalih keluar semua kandungan peribadi.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

48

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Tetapkan semula telefon anda

1. Ketik Tetapan > Sistem > pilihan Tetapkan Semula >

Padam semua data (tetap semula kilang) .

2. Ikut arahan yang ditunjukkan pada telefon anda.

STORAN

Untuk menyemak jumlah memori yang anda ada, ketik Tetapan > Storan .

Semak memori yang tersedia pada telefon anda

Jika memori telefon hampir penuh, periksa dulu dan keluarkan perkara yang anda tidak perlukan lagi:

• Teks, multimedia, dan mesej mel

• Entri dan butiran kenalan

• Apl

• Muzik, foto, atau video

Anda boleh juga memindahkan fail ke kad memori dan bukan mengeluarkannya.

Kualiti kad memori anda mungkin banyak menjejaskan prestasi telefon anda. Untuk mendapatkan yang terbaik daripada telefon anda, gunakan kad 4–128GB pantas oleh pengilang yang terkenal.

Hanya gunakan kad memori yang serasi dan diluluskan untuk digunakan dengan peranti ini.

Kad yang tidak serasi boleh merosakkan kad dan peranti serta merosakkan data yang disimpan pada kad.

Untuk menyemak jumlah memori yang anda ada dan cara memori itu digunakan, ketik Tetapan

> Storan .

Pindahkan apl ke kad memori

Anda boleh mengembangkan memori telefon anda dengan kad memori.

1

1. Ketik Tetapan > Apl & pemberitahuan > Info Apl .

2. Ketik nama apl dan ketik Storan .

3. Di bawah Storan digunakan , ketik Tukar dan pilih storan untuk apl.

Anda kemudiannya boleh meindahkan semula apl ke telefon anda dari kad memori.

Jenis kad memori boleh memberi kesan tempoh yang diperlukan untuk mengalihkan fail besar ke kad.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

49

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Keluarkan apl yang dimuat turun

Ketik Play Store > � > Apl & permainan saya , pilih apl yang anda mahu keluarkan dan ketik

NYAHPASANG .

Nyahdayakan apl

Anda tidak boleh memadamkan sesetengah apl yang diprapasang pada peranti anda. Tetapi anda boleh menyahdayakannya dan ia akan tersembunyi daripada senarai apl pada peranti anda. Jika anda menyahdayakan sesuatu apl, anda boleh menambahnya kembali pada peranti anda.

1. Ketik Tetapan > Apl & pemberitahuan .

2. Ketik Maklumat aplikasi .

3. Ketik nama apl.

4. Ketik NYAHDAYAKAN . Anda mungkin tidak dapat menyahdayakan semua apl.

Jika apl yang dipasang bergantung pada apl yang dikeluarkan, apl yang dipasang mungkin berhenti berfungsi. Untuk mendapatkan butiran, lihat dokumentasi pengguna apl yang dipasang.

Tambahkan kembali apl yang dinyahdayakan

Anda boleh menambah apl yang telah dinyahdayakan kembali kepada senarai apl.

1. Ketik Tetapan > Apl & pemberitahuan .

2. Ketik Maklumat aplikasi .

3. Ketik Semua apl > apl dinyahdayakan .

4. Ketik nama apl.

5. Ketik DAYAKAN .

Salin kandungan antara telefon dan komputer anda

Anda boleh menyalin foto, video, dan kandungan lain yang anda hasilkan antara telefon dan komputer anda untuk menunjukkan atau menyimpannya.

1. Sambungkan telefon anda dengan komputer yang serasi menggunakan kabel USB yang serasi.

2. Pada komputer anda, buka pengurus fail, seperti semak imbas ke telefon anda.

3. Seret dan lepaskan item dari telefon ke komputer anda, atau dari komputer ke telefon anda.

Pastikan anda meletakkan fail ke dalam foldekiyang betul pada telefon anda, atau anda mungkin tidak dapat melihatnya lagi.

1

Kad memori dijual secara berasingan.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

50

Nokia 5.1 Panduan pengguna

13 Lindungi telefon anda

LINDUNGI TELEFON ANDA DENGAN CAP JARI ANDA

Anda boleh membuka kunci telefon anda dengan hanya sentuhan jari anda. Sediakan ID cap jari anda untuk keselamatan tambahan.

Tambah cap jari

1. Ketik Tetapan > Keselamatan & Lokasi > Cap Jari . Jika anda tidak menyediakan kunci skrin pada telefon anda, ketik Kunci skrin .

2. Pilih kaedah membuka kunci sandaran yang anda mahu gunakan untuk skrin kunci dan ikuti arahan yang dipaparkan pada telefon anda.

Buka kunci telefon anda dengan jari anda

Letakkan jari berdaftar anda pada sensor.

Jika terdapat ralat sensor cap jari dan anda tidak boleh menggunakan kaedah daftar masuk alternatif untuk memulihkan atau mereset telefon dalam sebarang cara, telefon anda memerlukan perkhidmatan oleh kakitangan yang dibenarkan. Caj tambahan mungkin dikenakan, dan semua data peribadi pada telefon anda mungkin dipadamkan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, hubungi titik layanan terdekat untuk telefon anda, atau wakil penjual telefon anda.

TUKAR KOD PIN SIM ANDA

Jika kad SIM anda disertakan dengan kod PIN SIM lalai, anda boleh menukarkannya kepada sesuatu yang lebih selamat. Bukan semua pembekal khidmat rangkaian menyokong ini.

Pilih PIN SIM anda

Anda boleh memilih digit yang hendak digunakan untuk PIN SIM. Kod PIN SIM boleh jadi 4-8 angka.

1. Ketik Tetapan > Keselamatan & Lokasi > Kunci kad SIM .

2. Di bawah kad SIM yang dipilih, ketik Ubah PIN SIM .

Petua: Sekiranya anda tidak mahu melindungi SIM anda dengan kod PIN, tukar Kunci kad SIM kepada Dimatikan , dan taip PIN semasa anda.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

51

Nokia 5.1 Panduan pengguna

KOD AKSES

Ketahui maksud kod yang berbeza pada telefon anda.

kod PIN atau PIN2

Kod PIN atau PIN2 mempunyai 4-8 digit.

Kod ini melindungi kad SIM anda daripada penggunaan yang tidak dibenarkan atau diperlukan untuk mengakses beberapa ciri. Anda boleh menetapkan telefon anda agar meminta kod PIN apabila anda menghidupkannya.

Jika anda terlupa kodnya atau tidak dibekalkan dengan kad anda, hubungi pembekal khidmat rangkaian anda.

Jika anda menaipkan kod yang salah 3 kali berturut-turut, anda perlu menyahsekat kodnya menggunakan kod PUK atau PUK2.

Kod PUK atau PUK2

Kod PUK atau PUK2 diperlukan untuk menyahsekat kod PIN atau PIN2.

Jika kod tidak dibekalkan dengan kad SIM anda, hubungi pembekal khidmat rangkaian anda.

Kod kunci

Kod kunci juga dikenali sebagai kod keselamatan atau kata laluan.

Kod kunci membantu anda melindungi telefon anda daripada penggunaan yang tidak sah. Anda boleh menetapkan telefon anda agar meminta kod kunci yang anda tetapkan. Pastikan kod dirahsiakan dan disimpan di tempat yang selamat, berasingan dari telefon anda.

Jika anda terlupa kodnya dan telefon anda terkunci, telefon anda memerlukan perkhidmatan.

Caj tambahan mungkin dikenakan, dan semua data peribadi pada telefon anda mungkin dipadamkan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, hubungi kemudahan servis sah yang terdekat untuk telefon anda atau wakil penjual telefon anda.

Kod IMEI

Kod IMEI digunakan untuk mengenal pasti telefon dalam rangkaian. Anda mungkin juga perlu memberikan nombor kepada perkhidmatan kemudahan servis sah atau wakil penjual telefon anda.

Untuk melihat nombor IMEI anda, dail *#06# .

Kod IMEI telefon adna turut dicetak pada sama ada telefon anda atau pada dulang SIM bergantung pada model telefon anda. Jika telefon anda mempunyai penutup belakang yang boleh dibuka, anda boleh menemui kod IMEI di bawah penutup.

IMEI turut kelihatan pada kotak jualan asal.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

52

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Cari atau kunci telefon anda

Jika anda kehilangan telefon, anda boleh mencari, mengunci atau memadamkan telefon dari jauh jika anda mendaftar masuk ke Akaun Google. Cari Peranti Saya diaktifkan secara lalai untuk telefon yang dikaitkan dengan Akaun Google.

Untuk menggunakan Cari Peranti Saya, telefon anda yang hilang hendaklah:

• Dihidupkan

• Mendaftar masuk ke Akaun Google

• Disambungkan ke data mudah alih atau

Wi-Fi

• Kelihatan di Google Play

• Lokasi dihidupkan

• Cari Peranti Saya dihidupkan

Apabila Cari Peranti Saya disambungkan dengan telefon, anda dapat melihat lokasi telefon dan telefon menerima pemberitahuan.

1. Buka android.com/find di komputer, tablet atau telefon yang disambungkan ke internet dan daftar masuk ke Akaun Google anda.

2. Jika anda mempunyai lebih daripada satu telefon, klik telefon yang hilang di bahagian atas skrin.

3. Di peta, lihat tempat telefon berada. Lokasi adalah anggaran dan mungkin tidak tetap.

Jika peranti anda tidak ditemui, Cari Peranti Saya akan menunjukkan lokasi terakhir yang diketahui, jika tersedia. Untuk mengunci atau memadam telefon anda, ikut arahan di tapak web.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

53

Nokia 5.1 Panduan pengguna

14 Maklumat produk dan keselamatan

UNTUK KESELAMATAN ANDA

Baca garis panduan ringkas ini. Sekiranya tidak dipatuhi, anda mungkin mengalami keadaan berbahaya atau melanggar undang-undang dan peraturan setempat. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, baca panduan pengguna yang lengkap.

MATIKAN DI KAWASAN LARANGAN

Matikan peranti apabila telefon mudah alih tidak dibenarkan atau apabila boleh menyebabkan gangguan atau bahaya, contohnya, di dalam pesawat, di hospital atau berdekatan dengan peralatan perubatan, bahan api, kimia, atau kawasan letupan. Patuhi semua arahan di kawasan larangan.

UTAMAKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

Patuhi semua undang-undang setempat. Sentiasa pastikan tangan anda bebas untuk mengendalikan kenderaan semasa memandu. Pertimbangan pertama anda semasa memandu hendaklah keselamatan jalan raya.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

54

Nokia 5.1 Panduan pengguna

GANGGUAN

Semua peranti wayarles boleh terdedah kepada gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

PERKHIDMATAN DIBENARKAN

Hanya kakitangan yang dibenarkan boleh memasang atau membaiki produk ini.

BATERI, PENGECAS, DAN AKSESORI LAIN

Hanya gunakan bateri, pengecas, dan aksesori lain yang diluluskan oleh HMD Global Oy untuk digunakan dengan peranti ini. Jangan sambungkan produk yang tidak serasi.

PASTIKAN PERANTI ANDA KERING

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

55

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Jika peranti anda kalis air, sila rujuk pada penilaian IP untuk mendapatkan panduan lebih terperinci.

BAHAGIAN KACA

Peranti dan/atau skrin peranti diperbuat daripada kaca. Kaca ini boleh pecah jika peranti terjatuh di atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kacan pecah, jangan sentuh bahagian kaca peranti tersebut atau cuba mengeluarkan kaca yang pecah daripada peranti. Berhenti menggunakan peranti sehingga kaca digantikan oleh kakitangan perkhidmatan yang dibenarkan.

LINDUNGI PENDENGARAN ANDA

Untuk mengelakkan kerosakan pendengaran yang mungkin berlaku pada tahap kelantangan yang tinggi bagi tempoh masa yang lama. Amalkan sifat berwaspada apabila memegang telefon anda berdekatan dengan telinga anda semasa pembesar suara sedang diguna.

SAR

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

56

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF semasa menggunakan sama ada dalam kedudukan penggunaan yang biasa pada telinga atau apabila berada dalam kedudukan sekurang-kurangnya 1.5 centimeter (5/8 mm) dari badan anda. Nilai SAR maksimum khusus boleh ditemui di bahagian Maklumat Pensijilan (SAR) dalam panduan pengguna ini. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat bahagian Maklumat Pensijilan (SAR) dalam panduan pengguna ini atau layari www.sar-tick.com

.

PERKHIDMATAN DAN KOS RANGKAIAN

Penggunaan sesetengah ciri dan perkhidmatan, atau memuat turun kandungan, termasuk item percuma, memerlukan sambungan rangkaian. Ini boleh menyebabkan pemindahan jumlah data yang besar, yang boleh menyebabkan kos data. Anda mungkin juga perlu melanggan kepada sesetengah ciri.

Penting : 4G/LTE mungkin tidak disokong oleh pembekal khidmat rangkaian anda atau pembekal perkhidmatan yang anda gunakan semasa dalam perjalanan. Dalam kes ini, anda mungkin tidak dapat untuk membuat atau menerima panggilan, menghantar atau menerima mesej atau menggunakan sambungan data mudah alih. Untuk memastikan peranti anda berfungsi dengan lancar apabila perkhidmatan 4G/LTE penuh tidak tersedia, anda disyorkan untuk menukar kelajuan sambungan tertinggi daripada 4G kepada 3G. Untuk melakukan ini, di skrin utama, ketik Tetapan > Rangkaian & Internet > Rangkaian mudah alih dan tukar

Jenis rangkaian pilihan kepada 3G .

Perhatian : Menggunakan Wi-Fi mungkin terhad dalam sesetengah negara. Sebagai contoh, di

EU, anda hanya dibenarkan untuk menggunakan 5150–5350 MHz Wi-Fi di dalam bangunan dan di AS dan Kanada, anda hanya dibenarkan untuk menggunakan 5.15–5.25 GHz Wi-Fi di dalam bangunan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, hubungi pihak berkuasa tempatan anda.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, hubungi pembekal khidmat rangkaian anda.

PANGGILAN KECEMASAN

Penting: Sambungan dalam semua keadaan tidak dapat dijamin. Jangan sekali-kali bergantung pada mana-mana telefon wayarles semata-mata untuk komunikasi penting seperti kecemasan perubatan.

Sebelum membuat panggilan:

• Hidupkan telefon.

• Jika skrin dan kekunci telefon terkunci, buka kunci skrin dan kekunci tersebut.

• Beralih ke tempat yang mempunyai kekuatan isyarat yang mencukupi.

Pada skrin utama, ketik �

1. Taipkan nombor kecemasan rasmi untuk lokasi anda sekarang. Nombor panggilan kecemasan adalah berbeza-beza mengikut lokasi.

2. Ketik � .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

57

Nokia 5.1 Panduan pengguna

3. Berikan maklumat yang diperlukan setepat yang boleh. Jangan tamatkan panggilan sehingga dibenarkan untuk melakukannya.

Anda mungkin juga perlu melakukan perkara yang berikut:

• Masukkan kad SIM di dalam telefon. Jika anda tiada kad SIM, pada skrin kunci, ketik

Kecemasan .

• Jika telefon anda meminta kod PIN, ketik Kecemasan .

• Matikan sekatan panggilan dalam telefon, seperti sekatan panggilan, dailan tetap, atau kumpulan pengguna tertutup.

• Jika rangkaian mudah alih tidak tersedia, anda boleh juga mencuba membuat panggilan internet, jika anda boleh mengakses internet.

MENJAGA PERANTI ANDA

Kendalikan peranti, bateri, pengecas dan aksesori anda dengan berhati-hati. Cadangan yang berikut membantu anda memastikan peranti anda beroperasi.

• Pastikan peranti tersebut kering.

Mendakan, kelembapan, dan semua jenis cecair atau lembapan boleh mengandungi mineral yang menghakis litar elektronik.

• Jangan gunakan atau simpan peranti di dalam kawasan yang berdebu atau kotor.

• Jangan simpan peranti dalam keadaan suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi boleh merosakkan peranti atau bateri.

• Jangan simpan peranti dalam keadaan suhu yang sejuk. Apabila peranti memanas kepada suhu biasanya, lembapan boleh terbentuk di dalam peranti dan merosakkannya.

• Jangan buka peranti selain daripada yang diarahkan dalam panduan pengguna.

• Pengubahsuaian yang tidak dibenarkan boleh merosakkan peranti dan melanggar undang-undang yang menguasi peranti radio.

• Jangan jatuhkan, hantukkan, atau goncangkan peranti atau bateri.

Pengendalian dengan cara kasar boleh menyebabkan peranti pecah.

• Hanya gunakan kain yang lembut, bersih, kering untuk membersihkan permukaan peranti.

• Jangan cat peranti. Cat boleh menghalang operasi yang betul.

• Pastikan peranti berada jauh dari magnet atau medan magnet.

• Untuk memastikan data penting anda selamat, simpan di sekurang-kurangnya dua tempat yang berasingan, seperti peranti anda, kad memori, atau komputer, atau tuliskan maklumat penting.

Semasa operasi yang lama, peranti mungkin terasa panas. Dalam kebanyakan kes, ini adalah perkara biasa. Untuk mengelakkan daripada menjadi terlalu panas, peranti mungkin menjadi lambat secara automatik, menutup apl, mematikan pengecasan, dan jika perlu, mematikan peranti itu sendiri. Jika peranti tidak berfungsi dengan betul, bawa peranti ke kemudahan perkhidmatan sah yang terdekat.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

58

Nokia 5.1 Panduan pengguna

KITAR SEMULA

Sentiasa kembalikan produk elektronik, bateri, dan bahan pembungkusan ke pusat pengumpulan yang dikhaskan. Dengan cara ini anda membantu mencegah pelupusan sisa tanpa kawalan dan menggalakkan pengitaran semula bahan. Produk elektrik dan elektronik mengandungi banyak bahan yang berharga, termasuk logam (seperti kuprum, aluminium, keluli, dan magnesium) dan logam berharga (seperti emas, perak, dan paladium). Semua bahan daripada peranti boleh dipulihkan semula sebagai bahan dan tenaga.

SIMBOL TONG BERODA YANG BERPANGKAH

Simbol tong beroda yang berpangkah

Simbol bin beroda yang berpangkah pada produk, bateri, risalah, atau pembungkusan anda mengingatkan anda bahawa semua produk eletrik dan elektronik serta bateri mesti dibawa ke pusat pengutipan yang berasingan pada akhir hayat kerjanya. Jangan lupuskan produk ini sebagai sisa perbandaran yang tidak diisih: bawa produk itu untuk dikitar semula. Untuk mendapatkan maklumat tentang pusat pengitaran semula anda yang terdekat, semak dengan penguasa sisa setempat anda.

MAKLUMAT BATERI DAN PENGECAS

Maklumat bateri dan pengecas

Untuk menyemak sama ada telefon anda memiliki bateri boleh dikeluarkan atau tidak boleh dikeluarkan, lihat panduan Bermula.

Peranti dengan bateri boleh dikeluarkan Gunakan peranti anda hanya dengan bateri boleh cas semula yang asli. Bateri boleh dicaskan dan dicaskan ratusan kali, tetapi bateri ini akan akhirnya

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

59

Nokia 5.1 Panduan pengguna tidak tahan. Apabila masa bual dan tunggu sedia menjadi lebih pendek daripada biasa dengan ketara, gantikan bateri tersebut.

Peranti dengan bateri tidak boleh dikeluarkan Jangan cuba mengeluarkan bateri kerana anda boleh merosakkan peranti. Bateri boleh dicaskan dan dicaskan ratusan kali, tetapi bateri ini akan akhirnya tidak tahan. Apabila masa bual dan tunggu sedia menjadi lebih pendek daripada biasa dengan ketara, untuk menggantikan bateri tersebut, bawa peranti tersebut ke kemudahan perkhidmatan sah yang berdekatan.

Caskan peranti anda dengan pengecas yang disediakan. Jenis palam pengecas mungkin berbeza-beza. Masa pengecasan mungkin berbeza-beza bergantung pada keupayaan peranti.

Maklumat keselamatan bateri dan pengecas

Apabila pengesana peranti anda lengkap, tanggalkan pengecas daripada peranti dan sumber keluar elektrik. Harap maklum bahawa pengecasan berterusan tidak boleh melebihi 12 jam.

Jika dibiarkan tidak digunakan, bateri yang dicaskan sepenuhnya akan semakin lama kehilangan casnya.

Suhu melampau mengurangkan kapasiti dan hayat bateri. Sentiasa pastikan bateri antara

15°C dan 25°C (59°F dan 77°F) untuk prestasi optimum. Peranti dengan bateri yang panas atau sejuk mungkin tidak berfungsi secara sementara. Harap maklum bahawa bateri mungkin kehabisan dengan cepat dalam suhu sejuk dan kehilangan kuasa sehingga telefon mati dalam masa beberapa minit. Apabila anda berada di luar dalam suhu sejuk, pastikan telefon anda tidak sejuk.

Patuhi peraturan setempat. Kitar semula jika boleh. Jangan lupuskannya sebagai sisa isi rumah.

Jangan dedahkan bateri kepada tekanan udara yang rendah ekstrem atau biarkan terdedah kepada suhu yang tinggi ekstrem, sebagai contoh melupuskan dalam api, kerana ini boleh mengakibatkan bateri ini meletup atau kebocoran cecair atau gas yang mudah terbakar.

Jangan ceraikan, potong, hancur, bengkokkan, tebuk atau sebaliknya merosakkan bateri dalam apa-apa cara. Sekiranya bateri bocor, jangan biarkan cecair menyentuh kulit atau mata. Jika ini berlaku, segera bilas kawasan yang terjejas dengan air, atau dapatkan bantuan doktor.

Jangan ubah suai, cuba untuk memasukkan objek asing ke dalam bateri, atau merendam atau mendedahkannya ke dalam air atau cecair yang lain. Bateri boleh meletup jika rosak.

Gunakan bateri dan pengecas untuk tujuan yang sepatutnya sahaja. Penggunaan yang salah atau penggunaan bateri atau pengecas yang tidak dibenarkan atau tidak serasi boleh membawa risiko kebakaran, letupan, atau bahaya yang lain dan boleh membatalkan mana-mana kebenaran atau waranti. Sekiranya anda percaya bateri atau pengecas telah rosak, bawanya ke pusat perkhidmatan atau penjual telefon anda sebelum meneruskan untuk menggunakannya.

Jangan sesekali gunakan bateri atau pengecas yang telah rosak. Hanya gunakan pengecas di dalam bangunan. Jangan cas peranti anda ketika ribut kilat.

Untuk mencabut palam pengecas atau aksesori, tahan dan tarik palam, bukan kord.

Selain itu, yang berikut terguna pakai sekiranya peranti anda memiliki bateri yang tidak boleh dikeluarkan:

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

60

Nokia 5.1 Panduan pengguna

• Sentiasa matikan peranti dan cabutkan palam pengecas sebelum mengeluarkan bateri.

• Litar pintas yang tidak disengajakan boleh berlaku apabila objek berlogam menyentuh jalur logam pada bateri. Ini boleh merosakkan bateri atau objek yang lain.

KANAK-KANAK KECIL

Peranti anda dan aksesorinya bukanlah permainan. Peranti mungkin mengandungi bahagian kecil. Jauhkan dari capaian kanak-kanak kecil.

PERANTI PERUBATAN

Operasi peralatan pemancaran radio, termasuk telefon wayarles, boleh mengganggu fungsi peranti perubatan yang tidak berperisai dengan secukupnya. Rujuk pengamal perubatan atau pengeluar peranti perubatan untuk menentukan sama ada peranti tersebut berperisai dengan secukupnya daripada tenaga radio luar.

PERANTI PERUBATAN YANG DIIMPLAN

Untuk mengelak kemungkinan gangguan, pengeluar peranti perubatan yang diimplan mengesyorkan jarak pemisahan minimum 15.3 sentimeter (6 inci) di antara peranti wayarles dengan peranti perubatan tersebut. Orang yang mempunyai peranti tersebut hendaklah:

• Sentiasa memastikan peranti wayarles berada lebih dari 15.3 sentimeter (6 inci) dari peranti perubatan.

• Tidak membawa peranti wayarles di dalam saku di dada.

• Pegang peranti wayarles ke telinga yang bertentangan dengan peranti perubatan.

• Matikan peranti wayarles jika terdapat apa-apa sebab untuk mengesyaki bahawa gangguan sedang berlaku.

• Patuhi arahan pengeluar untuk peranti perubatan yang diimplan.

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang menggunakan peranti wayarles anda dengan peranti perubatan yang diimplan, rujuk penyedia penjagaan kesihatan anda.

PENDENGARAN

Amaran: Apabila anda menggunakan set kepala, keupayaan anda untuk mendengar bunyi luar mungkin terjejas. Jangan gunakan set kepala di kawasan yang boleh membahayakan keselamatan anda.

Sesetengah peranti wayarles mungkin mengganggu sesetengah bantuan pendengaran.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

61

Nokia 5.1 Panduan pengguna

LINDUNGI PERANTI ANDA DARIPADA KANDUNGAN YANG BERBAHAYA

Peranti anda mungkin terdedah kepada virus dan kandungan berbahaya yang lain. Ambil langkah berjaga-jaga yang berikut:

• Berwaspada semasa membuka mesej.

Mesej itu mungkin mengandungi perisian berniat jahat atau sebaliknya berbahaya kepada peranti atau komputer anda.

• Berwaspada semasa menerima permintaan kesambungan, menyemak imbas internet, atau memuat turun kandungan. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang anda tidak percaya.

• Hanya pasang dan gunakan perkhidmatan dan perisian dari sumber yang anda percaya dan yang menawarkan keselamatan dan perlindngan yang mencukupi.

• Pasang antivirus dan perisian keselamatan yang lain pada peranti anda dan sebarang komputer yang disambungkan. Hanya gunakan satu apl antivirus pada satu masa.

Penggunaan lebih banyak antivirus boleh menjejaskan prestasi dan operasi peranti dan/atau komputer.

• Jika anda mengakses penanda buku yang diprapasang dan pautan kepada tapak internet pihak ketiga, ambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya. HMD Global tidak mengendors atau bertanggungjawab terhadap tapak yang sedemikian.

KENDERAAN

Isyarat radio boleh menjejaskan sistem elektronik yang tidak dipasang dengan betul atau tidak berperisai dengan secukupnya di dalam kenderaan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, semak dengan pengeluar kenderaan anda atau peralatannya. Hanya kakitangan yang dibenarkan boleh memasang peranti dalam kenderaan. Pemasangan yang rosak mungkin berbahaya dan membatalkan waranti anda. Periksa dengan kerap bahawa semua peralatan peranti wayarles di dalam kenderaan anda telah dilekapkan dan beroperasi dengan betul.

Jangan simpan atau bawa bahan mudah bakar atau letupan di dalam ruang yang sama seperti peranti, bahagian, atau aksesorinya. Jangan letakkan peranti atau aksesori anda di kawasan pengerahan beg udara.

PERSEKITARAN YANG BERPOTENSI MELETUP

Matikan peranti anda semasa berada di kawasan yang berpotensi meletup, seperti berdekatan dengan pam gas. Percikan boleh menyebabkan letupan atau kebakaran yang mengakibatkan kecederaan atau kematian. Ambil perhatian tentang larangan di kawasan yang mengandungi bahan api, kilang kimia; atau di tempat yang sedang menjalankan operasi letupan. Kawasan yang mempunyai persekitaran yang berpotensi meletup mungkin tidak ditandai dengan jelas.

Ini biasanya adalah kawasan yang anda dinasihatkan agar mematikan enjin anda, di bawah dek bot, kemudahan pemindahan atau penyimpanan bahan kimia, dan di tempat di mana udaranya mengandungi bahan kimia atau zarah. Semak dengan pengeluar kenderaan yang menggunakan gas petrol cair (seperti propana atau butana) sama ada peranti ini boleh digunakan dengan selamat di kawasan yang berdekatan.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

62

Nokia 5.1 Panduan pengguna

MAKLUMAT PENSIJILAN (SAR)

Peranti mudah alih ini memenuhi garis panduan untuk pendedahan terhadap gelombang radio.

Peranti mudah alih anda ialah sebuah pemancar dan penerima radio. Ini direka bentuk untuk tidak melebihi had untuk pendedahan terhadap gelombang radio (medan elektromagnet frekuensi radio), disyokran oleh garis panduan antarabangsa daripada organisasi saintifik bebas ICNIRP. Garis panduan ini merangkumi margin keselamatan yang besar yang bertujuan untuk memastikan perlindungan semua orang tidak kira usia dan kesihatan. Garis panduan pendedahan adalah berdasarkan kepada Kadar Penyerapan Khusus (SAR), yang merupakan pernyataan jumlah kuasa frekuensi radio (RF) yang disimpan dalam kepala atau badan ketika peranti sedang memancarkan. Had SAR ICNIRP untuk peranti mudah alih adalah 2.0 W/kg dipuratakan melalui 10 gram tisu.

Ujian SAR telah dijalankan dengan peranti dalam kedudukan operasi yang standard, menghantar pada tahap kuasa tertinggi yang sah, dalam semua jalur frekuensi.

Sila rujuk www.nokia.com/phones/sar untuk mendapatkan nilai SAR maksimum peranti.

Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan pada kepala atau apabila dalam kedudukan sekurang-kurangnya 5/8 inci (1.5 sentimeter) jauh. Semasa membawa beg, klip tali, bentuk pemegang peranti lain yang digunakan untuk operasi yang dipakai pada badan, tidak sepatutnya mengandungi logam dan hendaklah menyediakan sekurang-kurangnya jarak pemisahan dari badan yang dinyatakan di atas.

Untuk menghantar data atau mesej, sambungan yang baik kepada rangkaian diperlukan.

Penghantaran mungkin tertunda sehingga sambungan sedemikian tersedia. Ikut arahan jarak pemisahan sehingga penghantaran selesai.

Semasa penggunaan am, nilai SAR biasanya berada jauh di bawah nilai yang dinyatakan di atas.

Ini kerana, bagi tujuan kecekapan sistem dan meminimumkan gangguan kepada rangkaian, kuasa operasi mudah alih anda akan berkurangan secara automatik apabila kuasa penuh tidak diperlukan untuk panggilan. Semakin rendah output kuasa, semakin rendah nilai SAR.

Model peranti mungkin mempunyai versi yang berbeza dan lebih daripada satu nilai. Perubahan komponen dan reka bentuk boleh berlaku dari masa ke masa dan sesetengah perubahan boleh memberi kesan pada nilai SAR.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke www.sar-tick.com

. Ambil perhatian bahawa peranti mudah alih boleh memancarkan walaupun anda tidak membuat panggilan suara.

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah menyatakan bahawa maklumat saintifik semasa tidak menunjukkan keperluan untuk apa-apa langkah berjaga-jaga khas semasa menggunakan peranti mudah alih. Jika anda berminat untuk mengurangkan pendedahan anda, mereka mengesyorkan anda mengehadkan penggunaan anda atau menggunakan kit bebas tangan untuk memastikan peranti jauh daripada kepala dan badan anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut dan penerangan serta perbincangan tentang pendedahan RF, pergi ke laman web WHO di www.who.int/peh-emf/en .

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

63

Nokia 5.1 Panduan pengguna

TENTANG PENGURUSAN HAK DIGITAL

Apabila menggunakan peranti ini, patuhi semua undang-undang dan hormati adat setempat, privasi dan hak orang lain yang sah, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta boleh mencegah anda daripada menyalin, mengubahsuai atau memindahkan foto, muzik dan kandungan yang lain.

HAK CIPTA DAN NOTIS

Hak cipta dan notis lain

Ketersediaan produk, ciri, apl dan perkhidmatan mungkin berbeza mengikut kawasan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, hubungi penjual anda atau pembekal khidmat anda. Peranti ini mungkin mengandungi komoditi, teknologi atau perisian yang tertakluk kepada undang-undang dan peraturan eksport dari AS dan negara yang lain. Lencongan yang berlawanan dengan undang-undang adalah dilarang.

Kandungan dokumen ini disediakan ”seperti adanya”. Kecuali yang dikehendaki oleh undangundang yang terguna pakai, tiada jaminan dalam sebarang bentuk, sama ada secara nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad, kepada jaminan tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk suatu tujuan tertentu, dibuat sehubungan dengan ketepatan, kebolehpercayaan atau kandungan dokumen ini. HMD Global berhak untuk mengulang kaji dokumen ini atau menariknya semula pada bila-bila masa tanpa notis bertulis.

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terguna pakai, HMD Global atau mana-mana pemegang lesen tidak akan bertanggungjawab di bawah apa jua keadaan untuk mana-mana kehilangan data atau pendapatan atau mana-mana kerosakan yang khas, sampingan, berakibat atau tidak langsung yang diakibatkan dalam apa jua cara.

Pengeluaran semula, pemindahan atau pengedaran sebahagian atau semua kandungan dokumen ini dalam apa-apa bentuk tanpa kebenaran bertulis awal daripada HMD Global adalah dilarang. HMD Global mengendalikan dasar pembangunan yang berterusan. HMD Global berhak untuk membuat perubahan dan peningkatan terhadap mana-mana produk yang diterangkan di dalam dokumen ini tanpa notis bertulis.

HMD Global tidak memberikan apa-apa gambaran, menyediakan jaminan atau bertanggungjawab untuk kefungsian, kandungan atau sokongan pengguna akhir apl pihak ketiga yang disediakan dengan peranti anda. Dengan menggunakan apl, anda mengakui bahawa apl ini disediakan seperti adanya.

Memuat turun peta, permainan, muzik dan video dan memuat naik imej dan video boleh melibatkan pemindahan jumlah data yang besar. Pembekal khidmat anda mungkin mengenakan bayaran untuk penghantaran data. Ketersediaan produk tertentu, perkhidmatan dan ciri mungkin berbeza mengikut kawasan. Sila semak dengan penjual setempat anda untuk mendapatkan butiran lanjut dan ketersediaan pilihan bahasa.

Ciri, kefungsian dan spesifikasi produk tertentu mungkin bergantung pada rangkaian dan tertakluk pada terma, syarat dan bayaran tambahan.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

64

Nokia 5.1 Panduan pengguna

Semuanya tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Dasar Privasi HMD Global, tersedia di http://www.nokia.com/phones/privacy , digunakan pada penggunaan peranti oleh anda.

HMD Global Oy adalah pemegang lesen eksklusif jenama Nokia untuk telefon & tablet. Nokia adalah tanda dagangan berdaftar Nokia Corporation.

Google, Android, Google Play dan tanda-tanda lain adalah tanda dagangan Google LLC.

Tanda kata dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan apa-apa penggunaan tanda ini oleh HMD Global adalah di bawah lesen.

Semua tanda dagangan lain adalah harta pemiliknya masing-masing.

© 2020 HMD Global Oy. Hak cipta terpelihara.

65

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents