Dell Multi-Device Wireless Keyboard and Mouse Combo KM7120W electronics accessory User's Guide

Add to My manuals
29 Pages

advertisement

Dell Multi-Device Wireless Keyboard and Mouse Combo KM7120W electronics accessory User's Guide | Manualzz

Dell kombinacija više uređaja,

Bežična tastatura i miš

KM7120W

Korisnički vodič

Kombinovani set, model: KM7120W

Regulatorni model: KB7120Wc/MS5320Wc/RG-1216

Napomene, poruke opreza i upozorenja

NAPOMENA: NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite svoj računar.

OPREZ: OPREZ označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ako se ne slede uputstva.

UPOZORENJE: UPOZORENJE označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.

Autorska prava © 2020 Dell Inc. Sva prava zadržana. Dell, EMC i ostali žigovi su žigovi kompanije Dell Inc. ili njenih pridruženih kompanija. Drugi žigovi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.

2020 - 04

Rev. A0 1

Sadržaj

Šta se nalazi u kutiji ................................................... 4

Osobine ....................................................................... 5

Miš ........................................................................................... 5

Pogled s gornje strane .......................................................................... 5

Pogled s donje strane ........................................................................... 6

Tastatura ................................................................................. 7

Pogled s gornje strane .......................................................................... 7

Pogled s donje strane ........................................................................... 7

Dell Peripheral Manager ............................................ 8

Podešavanje vašeg bežičnog miša ........................... 9

Instalacija baterije .................................................................. 9

Uparivanje vašeg bežičnog miša ............................ 11

Uparivanje pomoću USB dongla ........................................................ 11

Uparivanje vašeg miša korišćenjem Bluetootha .............................. 12

Uparivanje trećeg uređaja korišćenjem Bluetootha ........................ 14

Podešavanje vaše bežične tastature ...................... 16

Uparivanje vaše bežične tastature .......................... 18

Uparivanje pomoću USB dongla ........................................................ 18

Uparivanje vaše bežične tastature korišćenjem Bluetootha ........... 19

Uparivanje trećeg uređaja korišćenjem Bluetootha ........................ 21

Specifikacije ............................................................. 23

Rešavanje problema ................................................ 25

Pravne informacije ................................................... 29

Šta se nalazi u kutiji │ 3

Šta se nalazi u kutiji

1 Bežična tastatura

2 Bežični miš

3 Dokumenti

4 Dongl

5 Baterije tipa AA (3)

4 │ Šta se nalazi u kutiji

Osobine

Miš

Pogled s gornje strane

1 Levi taster

2 Desni taster

3 Točkić za pomeranje

4 Taster za napred

5 Taster za nazad

6 Indikatori režima povezivanja

• Beli LED indikator treperi: Uređaj nije povezan s računarom

• Beli LED indikator neprekidno sija: Uređaj je povezan s računarom

• Tamnožuti LED indikator treperi: Nizak nivo napunjenosti baterije u uređaju

7 Taster za režim povezivanja

8 Oznaka PPID

Osobine │ 5

Miš

Pogled s donje strane

1 Optički senzor 2 Prekidač za napajanje

6 │ Osobine

Tastatura

Pogled s gornje strane

Pogled s donje strane

1 Prekidač za napajanje 4 Poklopac baterije

2 Indikatori režima povezivanja 5 Oznaka PPID

• Beli LED indikator treperi: Uređaj nije povezan s računarom

• Beli LED indikator neprekidno sija: Uređaj je povezan s računarom

• Tamnožuti LED indikator treperi: Nizak nivo napunjenosti baterije u uređaju

3 Taster za promenu režima povezivanja

Osobine │ 7

Dell Peripheral Manager

Softver Dell Peripheral Manager vam omogućava da obavite sledeće:

 Dodelite programske prečice dugmadima ili tasterima na uređaju koji se mogu programirati na kartici Action (Radnja).

 Prikažete informacije o uređaju kao što su verzija firmvera i status baterije na kartici Info (Informacije).

 Instalirate najnovija ažuriranja firmvera na vašim uređajima.

 Uparite dodatne uređaje pomoću RF USB dongla ili direktno na svom računaru pomoću Bluetooth -a.

Za više informacija pogledajte Dell Peripheral Manager User’s Guide (Priručnik za korisnike za softver Dell Peripheral Manager) na stranici proizvoda na adresi www.dell.com/support .

8 │ Dell Peripheral Manager

Podešavanje vašeg bežičnog miša

Instalacija baterije

1. Pronađite otvor sa strane poklopca miša. Prstom otvorite poklopac.

2. Izvadite USB dongl iz njegove pregrade.

3. Instalirajte AA bateriju na mesto za bateriju.

Podešavanje vašeg bežičnog miša │ 9

4. Vratite poklopac miša.

5. Prevucite prekidač za napajanje nadole da biste uključili miša.

NAPOMENA: Razdaljina između vašeg računara i miša treba da bude u krugu od deset metara.

10 │ Podešavanje vašeg bežičnog miša

Uparivanje vašeg bežičnog miša

Vaš Dell bežični miš se može upariti sa uređajima koristeći USB i Bluetooth.

Možete da uparite i prebacujete između laptop računara, desktop računara i kompatibilnog mobilnog uređaja.

Uparivanje pomoću USB dongla

NAPOMENA: Možete da povežete uređaj s vašim bežičnim mišem koristeći Dell

Universal uparivanje

1. Instalirajte Dell Universal USB dongl u USB port na računaru.

NAPOMENA: Ovaj RF uređaj je fabrički već unapred uparen.

Laptop računar Desktop računar

2. Indikator režima povezivanja ( ) na mišu se uključuje da bi označio Dell Universal uparivanje, a zatim se isključuje.

3. Miš je uparen s vašim USB uređajem.

Uređaj 1

Uparivanje vašeg bežičnog miša │ 11

Uparivanje vašeg miša korišćenjem Bluetootha

Možete da povežete najviše dva uređaja s bežičnim mišem korišćenjem

Bluetootha.

1. Pritisnite dvaput dugme za režim povezivanja na mišu (u roku od 3 sekunde) sve dok se ne uključi indikator režima povezivanja ( ) označavajući da je izabrana druga

Bluetooth veza.

2. Indikator režima povezivanja ( ) treptaće 3 minuta, označavajući da je se vaš miš nalazi u režimu uparivanja.

3. Uparite svog miša s računarom na kojem je omogućen Bluetooth.

a. U prozoru Windows Search, ukucajte Bluetooth . b.

Kliknite na Bluetooth and other devices settings (Postavke za

Bluetooth i druge uređaje) . Prikazaće se prozor Settings (Postavke) . c. Kliknite na Bluetooth & other devices (Bluetooth i drugi uređaji).

Uverite se da je Bluetooth uključen.

d. Na listi uređaja kliknite na Dell Mouse.

12 │ Uparivanje vašeg bežičnog miša

NAPOMENA: Ako se miš MS5320W ne nalazi na listi, uverite se da je režim uparivanja omogućen na mišu

4. Potvrdite proces uparivanja i na mišu i na uređaju.

Drugi indikator Bluetooth veze će neprekidno svetleti 3 sekunde da bi potvrdio da je veza uspostavljena, a zatim će se isključiti. Nakon što su miš i uređaj upareni, oni se automatski povezuju kada je Bluetooth omogućen, a oni se nalaze unutar opsega

Bluetootha.

Uređaj 2

Dell MS5320W miš

Uparivanje vašeg bežičnog miša │ 13

Uparivanje trećeg uređaja korišćenjem Bluetootha

NAPOMENA: Možete da povežete treći uređaj s vašim bežičnim mišem korišćenjem Bluetootha

1. Pritisnite dvaput dugme za režim povezivanja na mišu (u roku od 3 sekunde) sve dok se ne uključi indikator režima povezivanja ( ) označavajući da je izabrana treća

Bluetooth veza.

2. Indikator treće Bluetooth veze ( ) počinje da treperi da bi potvrdio da je režim uparivanja omogućen.

3. Uparite svog miša s računarom na kojem je omogućen Bluetooth.

a. U prozoru Windows Search, ukucajte Bluetooth . b.

Kliknite na Bluetooth and other devices settings (Postavke za

Bluetooth i druge uređaje) . Prikazaće se prozor Settings (Postavke) . c. Kliknite na Bluetooth & other devices (Bluetooth i drugi uređaji).

Uverite se da je Bluetooth uključen.

d. Na listi uređaja kliknite na Dell Mouse.

14 │ Uparivanje vašeg bežičnog miša

NAPOMENA: Ako se miš MS5320W ne nalazi na listi, uverite se da je režim uparivanja omogućen na mišu .

4. Potvrdite proces uparivanja i na mišu i na uređaju.

Treći indikator Bluetooth veze će neprekidno svetleti 3 sekunde da bi potvrdio da je veza uspostavljena, a zatim će se isključiti. Nakon što su miš i uređaj upareni, oni se automatski povezuju kada je Bluetooth omogućen, a oni se nalaze unutar opsega

Bluetootha.

Uređaj 3

Dell MS5320W miš

Uparivanje vašeg bežičnog miša │ 15

Podešavanje vaše bežične tastature

1. Uklonite poklopac baterije.

2. Instalirajte AA baterije na mesto za bateriju.

3. Vratite poklopac baterije.

16 │ Podešavanje vaše bežične tastature

4. Prevucite prekidač za napajanje nadesno da biste uključili tastaturu.

NAPOMENA: Razdaljina između vašeg računara i tastature treba da bude u krugu od deset metara.

Podešavanje vaše bežične tastature │ 17

Uparivanje vaše bežične tastature

Vaša Dell bežična tastatura se može upariti s uređajima koristeći USB i

Bluetooth. Možete da uparite i prebacujete između laptop računara, desktop računara i kompatibilnog mobilnog uređaja.

Uparivanje pomoću USB dongla

NAPOMENA: Možete da povežete uređaj s vašom bežičnom tastaturom koristeći

Dell Universal uparivanje .

1. Instalirajte Dell Universal USB dongl u USB port na računaru.

NAPOMENA: Ovaj RF uređaj je fabrički već unapred uparen.

Laptop računar Desktop računar

2. Indikator režima veze na tastaturi je podrazumevano podešen na Dell Universal uparivanje.

18 │ Uparivanje vaše bežične tastature

3. Tastatura se uparuje s vašim USB uređajem.

Uređaj 1

Uparivanje vaše bežične tastature korišćenjem Bluetootha

Možete da povežete najviše dva uređaja s vašom bežičnom tastaturom korišćenjem Bluetootha.

1. Pritisnite dvaput dugme za režim povezivanja na vašoj tastaturi (u roku od 3 sekunde), sve dok se ne uključi indikator režima povezivanja ( ) označavajući da je izabrana druga Bluetooth veza.

2. Uparite svoju tastaturu s računarom na kojem je omogućen Bluetooth.

a. U prozoru Windows Search, ukucajte Bluetooth . b.

Kliknite na Bluetooth and other devices settings (Postavke za

Bluetooth i druge uređaje) . Prikazaće se prozor Settings (Postavke) . c. Kliknite na Bluetooth & other devices (Bluetooth i drugi uređaji).

Uverite se da je Bluetooth uključen.

d. Na listi uređaja kliknite na Dell Keybd (Dell tastatura).

Uparivanje vaše bežične tastature │ 19

NAPOMENA: Ako se Dell Mobile Wireless Mouse MS3320W ne nalazi na listi, uverite se da je režim uparivanja omogućen na mišu .

3. Potvrdite proces uparivanja i na tastaturi i na uređaju.

Drugi indikator Bluetooth veze će neprekidno svetleti 3 sekunde da bi potvrdio da je veza uspostavljena, a zatim će se isključiti. Nakon što su tastatura i uređaj upareni, oni se automatski povezuju kada je Bluetooth omogućen i kada se oni nalaze unutar opsega Bluetootha.

Uređaj 2

Dell KM7120W tastatura

20 │ Uparivanje vaše bežične tastature

Uparivanje trećeg uređaja korišćenjem Bluetootha

NAPOMENA: Možete da povežete treći uređaj s vašom bežičnom tastaturom korišćenjem Bluetootha .

1. Pritisnite dvaput dugme za režim povezivanja na vašoj tastaturi (u roku od 3 sekunde), sve dok se ne uključi indikator režima povezivanja ( ) označavajući da je izabrana treća Bluetooth veza.

2. Uparite svoju tastaturu s računarom na kojem je omogućen Bluetooth.

a. U prozoru Windows Search, ukucajte Bluetooth . b.

Kliknite na Bluetooth and other devices settings (Postavke za

Bluetooth i druge uređaje) . Prikazaće se prozor Settings (Postavke) . c. Kliknite na Bluetooth & other devices (Bluetooth i drugi uređaji).

Uverite se da je Bluetooth uključen.

d. Na listi uređaja kliknite na Dell Keybd (Dell tastatura).

NAPOMENA: Ako se tastatura KB7120W ne nalazi na listi, pritisnite na tastaturi dugme za uparivanje pomoću Bluetootha da biste se uverili da je režim uparivanja omogućen .

Uparivanje vaše bežične tastature │ 21

3. Potvrdite proces uparivanja i na tastaturi i na uređaju.

Treći indikator Bluetooth veze će neprekidno svetleti 3 sekunde da bi potvrdio da je veza uspostavljena, a zatim će se isključiti. Nakon što su tastatura i uređaj upareni, oni se automatski povezuju kada je Bluetooth omogućen i kada se oni nalaze unutar opsega Bluetootha.

Uređaj 3

Dell KM7120W tastatura

22 │ Uparivanje vaše bežične tastature

Specifikacije

Opšte

Broj modela tastature

Tip veze

Podržani operativni sistemi

(2,4 GHz)

Podržani operativni sistemi

(Bluetooth)

MS5320W

2,4 GHz bežično i Bluetooth, tehnologija dvojnog režima

• Windows 10/8/7/XP/

• Server 2008/Server 2012

• Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neokylin,

Red Hat

• Chrome i Android

• MAC OS

• Windows 10/8

• Chrome i Android

• MAC OS

• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Red Hat

Električne

Operativni napon

Neophodna je baterija

0,9 V – 1,6 V

Dve AA alkalne baterije

Radio prenos Dvosmerna komunikacija

Neophodna je baterija Domet Do 10 m

Fizičke karakteristike

Težina (bez baterije)

Dimenzije:

• Dužina

• Širina

• Visina

Ekološke

Temperatura:

• Radna

• Skladištenje

Vlažnost za skladištenje

84 g

114,50 mm (4,51 in.)

69,70 mm (2,74 in.)

41,60 mm (1,64 in.)

Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Od 40°C do 65°C (od 40°F do 149°F)

95% maksimalna relativna vlažnost; nekondenzujuće

Specifikacije │ 23

Opšte

Broj modela miša

Tip veze

Podržani operativni sistemi

(2,4 GHz)

Podržani operativni sistemi

(Bluetooth)

Ekološke

Temperatura:

• Radna

• Skladištenje

Vlažnost za skladištenje

KB7120W

2,4 GHz bežično i Bluetooth, tehnologija dvojnog režima

• Windows 10/8/7/XP/Vista Server

2003/Server 2008/Server 2012

• Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neokylin,

Red Hat

• Chrome i Android

• MAC OS

• Windows 10/8

• Chrome i Android

• MAC OS

• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Red Hat

Električne

Operativni napon 2,2 V – 3,0 V

Neophodna je baterija

Radio prenos

Dve AA alkalne

Neophodna je baterija Domet Do 10 m

Dvosmerna komunikacija

Fizičke karakteristike

Težina (bez baterije)

Dimenzije:

• Dužina

• Širina

• Visina

500,90 g

122 mm (4,80 in.)

363,40 mm (14,31 in.)

35,52 mm (1,40 in.)

Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Od 40°C do 65°C (od 40°F do 149°F)

95% maksimalna relativna vlažnost; nekondenzujuće

24 │ Specifikacije

Rešavanje problema

Problemi

Nije moguće koristiti miša/tastaturu

Mogući uzroci

Beli LED indikator na vrhu miša ne svetli kada se miš uključi

Moguća rešenja

1. Proverite da li je baterija pravilno ubačena.

Krajevi baterije „+“ i „ “ treba da prate oznake na etiketi pregrade za bateriju.

2. Proverite nivo napunjenosti baterije.

• Ako miš koristi punjivu bateriju, uverite se da je baterija u potpunosti napunjena.

• Ako je baterija potrošena, zamenite je novom baterijom.

3. Isključite miš/tastaturu, a zatim ponovo uključite.

Proverite da li indikator statusa baterije trepće narandžasto, što označava da je nivo napunjenosti baterije nizak. Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati.

4. Uverite se da je USB dongl direktno povezan s računarom.

Nemojte koristiti replikatore portova, USB čvorišta i slično.

5. Promenite USB port.

Instalirajte USB dongl u drugi

USB port na vašem računaru.

Rešavanje problema │ 25

Problemi

Nije moguće upariti miša/tastaturu s računarom pomoću

Bluetootha

Mogući uzroci

Ikona Bluetootha na računaru se ne uključuje kada se miš povezuje s računarom.

Moguća rešenja

1. Proverite nivo napunjenosti baterije.

• Ako miš/tastatura koristi punjivu bateriju, uverite se da je baterija u potpunosti napunjena.

• Ako je baterija potrošena, zamenite je novom baterijom.

2. Isključite miš/tastaturu, a zatim ponovo uključite.

Proverite da li indikator statusa baterije trepće narandžasto, što označava da je nivo napunjenosti baterije nizak. Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati.

3. Ponovo pokrenite svoj računar.

4. Proverite da li je operativni sistem Windows 10/Windows

8/ Chrome/Android.

5. Uverite se da su miš/tastatura podešeni na režim Bluetooth

Low Energy / Nizak nivo energije Bluetooth veze

(BLE) na vašem računaru. Za više informacija pogledajte dokumentaciju vašeg računara.

6. Isključite, a zatim uključite i zatim uključite Bluetooth.

Režim niske energije (BLE) na vašem računaru. Za više informacija pogledajte dokumentaciju vašeg računara.

26 │ Rešavanje problema

Problemi

Pokazivač miša se ne kreće

Levi/desni taster ne radi

Nije moguće upariti miša/tastaturu s računarom

Mogući uzroci

Pokazivač miša se ne odaziva

Ne odgovora kada je pritisne levi ili desni taster miša

Moguća rešenja

1. Proverite nivo napunjenosti baterije.

• Ako miš koristi punjivu bateriju, uverite se da je baterija u potpunosti napunjena.

• Ako je baterija potrošena, zamenite je novom baterijom.

2. Isključite miša, a zatim ga uključite.

Proverite da li indikator statusa baterije trepće narandžasto deset puta, što označava da je nivo napunjenosti baterije nizak.

Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati.

3. Ponovo pokrenite svoj računar.

Poruka o grešci bežičnog uparivanja se dobija prilikom uparivanja miša/tastature s računarom

1. Proverite nivo napunjenosti baterije.

• Ako miš/tastatura koristi punjivu bateriju, uverite se da je baterija u potpunosti napunjena.

• Ako je baterija potrošena, zamenite je novom baterijom.

Rešavanje problema │ 27

Problemi

Nije moguće upariti miša/tastaturu s računarom

Mogući uzroci

Poruka o grešci bežičnog uparivanja se dobija prilikom uparivanja miša/tastature s računarom

Bežična veza je prekinuta

Prethodno upareni miš više ne radi s računarom

Moguća rešenja

2. Isključite miš/tastaturu, a zatim ponovo uključite.

Proverite da li indikator statusa baterije trepće narandžasto deset puta, što označava da je nivo napunjenosti baterije nizak.

Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati.

3. Ponovo pokrenite svoj računar.

1. Uverite se da je USB dongl direktno povezan s računarom.

Nemojte koristiti replikatore portova, USB čvorišta i slično.

2. Promenite USB port.

Instalirajte USB dongl u drugi

USB port na vašem računaru.

28 │ Rešavanje problema

Pravne informacije

Garancija

Ograničena garancija i politike vraćanja

Proizvodi robne marke Dell imaju trogodišnju ograničenu garanciju na hardver.

Ako se kupe zajedno s Dell sistemom, pratiće garanciju tog sistema.

Za kupce u SAD:

Na ovu kupovinu i vašu upotrebu ovog proizvoda primenjuju se Ugovor s krajnjim korisnikom kompanije Dell, koji možete da nađete na lokaciji

Dell.com/terms . Ovaj dokument sadrži obavezujuću arbitražnu klauzulu.

Za kupce iz Evrope, Bliskog Istoka i Afrike:

Na proizvode robne marke Dell koji se prodaju i koriste primenjuju se važeći nacionalni zakoni o pravima potrošača, uslovi bilo kojeg ugovora o prodaji koji ste sklopili s prodavcem u maloprodaji (koji važe za vas i prodavca u maloprodaji) i uslovi ugovora s krajnjim korisnikom kompanije Dell.

Kompanija Dell može da pruži i dodatnu garanciju za hardver – potpuni detalji ugovora s krajnjim korisnikom kompanije Dell i uslovi garancije se mogu pronaći tako što ćete otići na lokaciju Dell.com

, izabrati svoju zemlju s liste na dnu početne stranice i zatim kliknuti na vezu „Terms and conditions“ (Uslovi i odredbe) za uslove za krajnjeg korisnika ili na vezu „Support“ (Podrška) za uslove garancije.

Za kupce izvan SAD:

Na proizvode robne marke Dell koji se prodaju i koriste primenjuju se važeći nacionalni zakoni o pravima potrošača, uslovi bilo kojeg ugovora o prodaji koji ste sklopili s prodavcem u maloprodaji (koji važe za vas i prodavca u maloprodaji) i uslovi garancije kompanije Dell. Kompanija Dell može da pruži i dodatnu garanciju za hardver – potpuni detalji uslova garancije kompanije Dell se mogu pronaći tako što ćete otići na lokaciju Dell.com

, izabrati svoju zemlju s liste na dnu početne stranice i zatim kliknuti na vezu „Terms and conditions“ (Uslovi i odredbe) za uslove za krajnjeg korisnika ili na vezu

„Support“ (Podrška) za uslove garancije.

Pravne informacije │ 29

advertisement

Related manuals