MSI GP75 Leopard (Intel® 10th Gen)(GeForce ) LAPTOP Brugervejledning

MSI GP75 Leopard (Intel® 10th Gen)(GeForce ) LAPTOP Brugervejledning | Manualzz
Indledning
Indledning
Tillykke med denne notebook-pc – den perfekt konstruerede notebook-pc. Denne splinternye
udsøgte bærbare computer vil give dig en fornøjelig og professionel oplevelse med at bruge
computeren. Vi er stolte over at kunne fortælle vores brugere, at denne notebook-pc er helt
igennem testet og lever op til vores uovertrufne pålidelighed og kundetilfredshed.
™ Udpakning
Pak først forsendelsen ud og tjek alle delene omhyggeligt. Kontakt øjeblikkeligt din lokale
forhandler, hvis nogle af de indeholdte dele er beskadigede eller mangler. Gem også æsken og
anden emballage, hvis du skulle få brug for at sende apparatet i fremtiden. Pakken skal
indeholde følgende dele:
y Notebook
y Hurtig installationsguide
y AC/DC adapter og AC strømledning
y Taske (valgfri)
y All-in-one applikationsdisk, der indeholder de komplette udgaver af brugermanualen,
styreprogrammer, hjælpeprogrammer og valgfri gendannelsesfunktion, mv.
2
™ Produktoversigt
Dette afsnit giver en beskrivelse af den bærbare computers grundlæggende aspekter. Det vil
hjælpe dig at lære mere om denne bærbare computers udseende, inden du bruger den. Vær
opmærksom på, at den bærbare computer som er vist i dette afsnit kan variere fra den, som
brugeren købte.
Set ovenfra
Figuren der viser notebook'en set ovenfra og beskrivelsen vist nedenfor, vil føre dig frem til de
primære betjeningsfunktioner på din notebook.
Figurerne vist her er kun til reference.
3
Indledning
1.
Videokamera
Dette indbyggede WebCam kan bruges til at tage billeder med, til optagelse af video eller
konferencer og til andre interaktive aktiviteter.
2.
Stereohøjttalere
Giver sound blaster af høj kvalitet, hvor stereosystem- og Hi-Fi-funktionen er understøttet.
3.
Strømknap / strøm-LED/ GPU-LED
Strømknap
Š
Tryk på tænd-/slukknappen for at tænde eller slukke
(ON/OFF) for computeren.
Š
Tryk på tænd-/slukknappen for at vække computeren af
slumretilstanden.
Strøm-LED/ GPU-LED
4.
Š
Lyser blåt, når indbygget GPU er aktiveret.
Š
Lyser ravgult, når NVIDIA GPU er aktiveret.
Tastatur
Det indbyggede tastatur har alle et fuldstørrelses-tastaturs funktioner.
Taster til hurtig start, [Fn]-taster
Brug [Fn]-tasterne på tastaturet til at aktivere de specifikke programmer eller værktøjer.
Ved hjælp af disse taster bliver brugeren i stand til at arbejde mere effektivt.
Følgende taster vil kun fungere på operativsystemet med SCM applikationen installeret.
Š
Denne notebook kan være forudinstalleret med et
spillehjælpeprogram, Dragon Gaming Center
(Drage-spillecenter), som giver brugerne en forbløffende og
effektiv løsning ved spil.
Š
Med Dragon Gaming Center (Drage-spillecenter)
færdiginstalleret, brug Fn- og F4-knapperne til at hente
+
[Instant Play (Spil øjeblikkeligt): Indstilling af spilletaster] for
Dragon Gaming
Center
(Drage-spillecent
er) eller
Brugerdefineret
(valgfri)
at definere genvejstasten til at starte et specielt program.
Når indstillingerne er foretaget, brug FN- og F4-tasten til at
starte de udvalgte programmer.
Hvis brugerne ikke
definerer denne tast, vil brug af Fn- og F4-tasten igen hente
[Instant Play (Spil øjeblikkeligt): Indstilling af spilletaster].
Š
Hvis Dragon Gaming Center (Drage-spillecenter) imidlertid
ikke er installeret eller er fjernet, kan du bruge både Fn- og
F4-tasten til at starte brugerdefinerede programmer.
4
Š
+
Hvis Dragon Gaming Center (Drage-spillecenter) imidlertid
ikke er installeret eller er fjernet, kan du bruge både Fn- og
ECO Engine
(Strømsparefunk
tionen)
F4-tasten til at starte brugerdefinerede programmer.
Š
Tryk og hold Fn-tasten, og tryk så på F6-tasten for at
tænde for Webcam-funktionen. Tryk igen for at deaktivere
+
Webcam
den.
Š
Tryk og hold Fn-tasten, og tryk så på F7-tasten for at skifte
mellem funktionerne Sport / Comfort / Green og skift
opførelsen.
Š
+
Denne funktion vil kun blive aktiveret, når
AC-strømforsyningen er tilsluttet, og når
Shift
standardindstillingen er Sport. Denne indstilling kan også
justeres i Dragon Gaming Center (Drage-spillecenteret)
Š
Tryk og hold Fn-tasten, og tryk så på F10-tasten gentagne
gange for at aktivere eller deaktivere Flyfunktionen.
Š
Af sikkerhedsmæssige grunde, anbefales det altid at slå
flyfunktionen til, når du er i et fly.
+
Š
Se på flyfunktions-ikonet under [Start/ Indstillinger/ Ændr
PC-indstillinger/ Netværk/ Flyfunktion] på skrivebordet
Flyfunktion
for at kontrollere enhedens status.
Š
For at aktivere WLAN- eller Bluetooth-funktionen, se
vejledningen i Trådløs aktivering.
Generelle [Fn]-taster
+
Š
Forøg tastaturets LED-lysniveau.
Š
Reducer tastaturets LED-lysniveau.
+
5.
Berøringsfølsomt tastatur
Dette er computerens pegeanordning.
5
Indledning
Set forfra
1. Status-LED
Slumretilstand
Š
Blinker blåt, når systemet er i slumretilstand.
Š
Lysdioden går ud, når der slukkes for systemet.
Harddisk/ Optisk drev anordning i brug:
Blinker blåt, når systemet arbejder med harddisken eller den
optiske drevenhed.
Num Lock: Lyser blåt, når Num-Lock funktionen er aktiveret.
Caps Lock: Lyser blåt, når Caps-Lock funktionen er aktiveret.
Bluetooth
Š
LED-lampen til Bluetooth tændes blåt, når funktionen
Bluetooth aktiveres.
Bluetooth
Š
LED-lampen slukkes, når funktionen deaktiveres.
Trådløs LAN (WiFi)
Š
LED-indikatoren lyser blåt, når funktionen Trådløst
lokalnetværk (WiFi) aktiveres.
WLAN (WiFi)
6
Š
LED-lampen slukkes, når funktionen deaktiveres.
Š
Bemærk: De ovenfor angivne funktioner kan være ekstraudstyr alt efter den
anskaffede model.
Š
Advarsel: Af hensyn til flysikkerhed sørg for, at WLAN- og Bluetooth-lysdioderne
er gået ud, mens flyet er i luften.
Š
For at aktivere eller deaktivere funktionerne WLAN eller Bluetooth i
operativsystemet Windows 8.x, henvises til vejledningen i Trådløs aktivering.
Š
Kontakt om nødvendigt den lokale forhandler for yderligere information om trådløs
tilslutning.
Batteri status
Š
Š
Lyser blåt, når batteriet oplades.
Blinker ravgult hvis batteriet svigter, og det anbefales at
udskifte det med et nyt batteri.
Š
Spørg din lokale forhandler til råds med hensyn til at købe en
tilsvarende type batteri, som der anbefales af producenten.
Š
Batteriets lysdiode går ud, når det er helt opladet, eller når
strømadapteren frakobles.
7
Indledning
Set fra højre
1.
USB 3.0 port med SuperCharger (superoplader)
USB 3.0, SuperSpeed USB, yder hurtigere interfacehastigheder til tilslutning af forskellige
enheder f.eks. lagringsenheder, harddiske eller videokameraer og tilbyder flere fordele i
kraft af højhastigheds dataoverførsel. Herudover, er det også en SuperCharged USB-port,
som understøtter Apple-enheder og hurtigere strømopladning i slukket tilstand.
2. HDMI-stik
HDMI (højdefinitions multimedie grænsefladeport) er en ny grænsefladestandard for pc’er,
skærme og forbrugerelektroniske enheder, som med et enkelt kabel understøtter standard-,
forbedret og højdefinitions-video plus flerkanalsdigital lyd.
3. RJ-45-stik
10/100/1000-Ethernetstikket anvendes til at tilkoble et LAN-kabel for at få en
netværksforbindelse.
4. Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDGÅ at blokere ventilatoren til
luftcirkulation.
5. Kortlæser
Den indbyggede kortlæser kan understøtte SD (Secure Digital) og MMC (Multi-Media Card).
Kontakt din lokale forhandler for yderligere og korrekte oplysninger, og vær opmærksom på,
at de understøttede hukommelseskort kan variere uden varsel.
8
6. Mini-DisplayPort
Mini-display-porten er en miniatureversion af Display-porten, med en egnet adapter kan
mini-display-porten anvendes til at drive displays med et VGA, DVI eller HDMI interface.
7. Hul til batterinulstilling
Hvis din computer hænger, kan du rette en papirclips ud, og skubbe den ind i hullet for at
nulstille din computer.
Bemærk: Tilslut AC-strømforsyningen ved første opstart efter computersystemet er
nulstillet.
9
Indledning
Set fra venstre
1.
Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDGÅ at blokere ventilatoren til
luftcirkulation.
2.
Strømstik
Denne konnektor er til at tilslutte AC/DC-adapteren til strømforsyning af notebooken.
3.
Lyd Port stik
Giver sound blaster af høj kvalitet, hvor stereosystems- og Hi Fi-funktionen er understøttet.
Mik. ind
Š
Bruges til ekstern lydenhed.
Š
Forbind baghøjttalerne her.
Headset: Et stik til højttalere eller headset.
4.
Kensingtonlås
Denne computer kommer med et hul til en Kensingtonlås, som lader brugere fastlåse
computeren på plads med en nøgle eller en mekanisk pinkodeanordning og fastgjort med et
gummibelagt metalkabel. Kablets ende har en lille løkke, som gør det muligt at fastgøre
hele kablet rundt om en permanent genstand, såsom et tungt bord eller lignende udstyr, og
dermed fastgøre computeren.
5.
USB 3.0 Port
USB 3.0, SuperSpeed USB, yder hurtigere interfacehastigheder til tilslutning af forskellige
enheder f.eks. lagringsenheder, harddiske eller videokameraer og tilbyder flere fordele i
kraft af højhastigheds dataoverførsel.
10
Set fra undersiden
1. Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDGÅ at blokere ventilatoren til
luftcirkulation.
2. Subwoofer-højttaler
Subwoofer-højttaleren gengiver de lave lydfrekvenser, også kaldet bas.
11
Indledning
™ Specifikation
Specifikationerne kan ændres uden varsel. De aktuelle produkter kan variere fra område til
område. Tjek de detaljerede specifikationer ved din lokale forhandler.
Fysiske karakteregenskaber
Mål
390 (B) x 266 (D) x 20,05 (H) mm
Vægt
1,9 kg (med 6-cellet batteri)
CPU
Stik
BGA-1364pin
Processortype
Intel® Haswell Quad Core processor
TDP
47W
Kerne-chip
PCH
Intel® Lynx Point HM8-serier
Hukommelse
Hukommelse
DDR3L 1333/ 1600 MHz SO-DIMM x 2 slots
Maksimum
Op til 16 GB
Strøm
AC/DC Adapter
150W, 19,5V
Strømforsyning: 100~240V, 50~60Hz
Udgangseffekt: 19,5V
7,7A
Denne enhed skal betjenes ved en
omgivelsestemperatur på maksimum 35°C (95°F).
Batteritype
6-celle
RTC-batteri
Ja
Opbevaring (Dele anført her kan variere uden varsel)
HDD formfaktor
12
2,5" HDD/ mSATA SSD (valgfri)
I/O- port
USB
x 3 (3.0)
Mik.-ind
x1
Hovedtelefon ud /
x1
S/PDIF ud
RJ45
x1
HDMI
x1
Mini-DisplayPort
x1
Kortlæser
x 1 (SD/ MMC)
De understøttede hukommelseskort kan variere uden
varsel.
Kommunikationsport
LAN
10/100/1000 Ethernet
Trådløs LAN
Understøttet
Bluetooth
Understøttet
Display
LCD-type
15,6" fuld HD skærm/ 3K skærm (valgfri)
Lysstyrke
Kontrolleret med K-/B-genvejstaster
Video
Grafik
NVIDIA GeForce adskilt grafik +
Intel HD grafik UMA
Understøtter NVIDIA Optimus
VRAM
Base på GPU-struktur
HDMI udgang
Understøttet
DisplayPort udgang
Understøttet
Multi-Display funktion
Understøttet
WebCam
FHD CMOS kamera
Understøttet
13
Indledning
Lyd
Intern højttaler
4 højttalere
Lydstyrke
Justeret med tastaturets genvejstaster og kontakter.
Software & BIOS
USB Flash Boot
USB floppy boot-up, kun DOS
BIOS
Hurtig Boot support
Andet
Kompatibilitet
WHQL
Hul til Kensington-lås
x1
14
Trådløs aktivering
1.
Find Indstillings-ikonet på skrivebordet og klik på det.
2.
Gå til hovedsiden for PC-indstillinger ved at klikke på Ændr PC-indstillinger.
3.
Fold Flyfunktionens valgmuligheder ud under Netværk.
4.
Sørg for, at flyfunktionen er slået fra her.
5.
Slå Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen til/fra ved at skyde funktionsomskifterlinjen.
Se Status-LED for at kontrollere enhedens status.
1. Når flyfunktionen er sat til ON, vil Wi-Fi- og
Bluetooth-funktionerne øjeblikkeligt deaktiveres.
2. Denne information er kun vejledende, og kan blive
ændret uden varsel.
15
Indledning
16
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement