MSI MPG Trident 3 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Návod na obsluhu

MSI MPG Trident 3 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Návod na obsluhu | Manualzz
Úvody
2
Úvody
Blahoželáme vám k tomu, že ste sa stali užívateľom tohto notebooku, výborne navrhnutého
notebooku. Tento úplne nový exkluzívny notebook vám ponúka príjemný a profesionálny zážitok
v rámci jeho používania.
Sme hrdí na to, že môžeme našim užívateľom povedať, že tento
notebook bol dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa
vynikajúcej spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.
Rozbalenie
V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky. Ak je ktorákoľvek
z priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym predajcom.
Taktiež si škatuľu a obalový materiál ponechajte pre možnú potrebu odoslania výrobku v budúcnosti.
Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:
Notebook
Stručný návod na spustenie
Vysokokapacitná lítium iónová
Adaptér
batéria
a sieťový kábel
Taška na prenášanie (voliteľné)
striedavého
prúdu
3
Úvody
Disk obsahujúci všetky aplikácie, celú verziu návodu na obsluhu, ovládače,
pomocné programy, ako aj funkciu voliteľného obnovenia atď..
4
Úvody
Technické Špecifikácie
Fyzikálne charakteristiky
Rozmery
395 (Š) x 278 (H) x 33,5 ~ 39,5 (V) mm
Hmotnosť
3,2 kg
Centrálny procesor
Typ procesora
AMD Socket S1G2 (638 kolíkov, μPGA)
Podporný procesor
Procesor AMD Puma
Vyrovnávacia pamäť L2
512 ~ 1024 K (základ na jednotke centrálneho procesora)
Rýchlosť FSB
Podporuje 800 MHz
Čipy jadra
North Bridge
ATI RX781M
South Bridge
ATI SB700
Pamäť
Technológia
Pamäť
DDR2 533/ 667/ 800
DDR2 SO-DIMM X 2 otvory
512/ 1024/ 2048 MB DDR2 SDRAM (voliteľná)
Maximum
až do 2 GB alebo 4 GB (2GB DDR2 SO-DIMM x 2) (voliteľná)
5
Úvody
Napájanie
Adaptér striedavého prúdu
120 W, 19 V
Typ batérie
9 článkov (voliteľná)
Batéria RTC
Áno
6 článkov (voliteľná)
Port I/O
Monitor(VGA)
15 kolíkový D-Sub x 1
USB
x 4 (USB verzia 2.0)
Infračervený prijímač (CIR)
x 1 (voliteľný)
HDMI
x1
Vstup pre mikrofón
x1
Výstup pre slúchadlá
x 1 (s podporou SPDIF)
RJ11
x1
RJ45
x1
Čítačka kariet
x 1 (SD/ XD/ MS/ MS-Pro)
Podporované
typy
kariet
predchádzajúceho upozornenia.
Anténa TV - tunera
x 1 (voliteľná)
Express Card
Štrbina
Otvor pre Express Card x 1
sa
môžu
zmeniť
bez
6
Úvody
Uskladnenie
Činiteľ tvaru HDD
2,5”, 9,5 mm vysoký, 5400/ 7200 otáčok za minútu
40/ 60/ 80/ 100/ 120/ 160/ 320 GB
Optické zariadenie
Super Multi / Blu-ray (voliteľné)
(tu uvedené zariadenia sa môžu bez upozornenia zmeniť)
Komunikačný port (Tu uvedené jednotky sa môžu líšiť bez predchádzajúceho upozornenia)
56K Fax/MODEM
MDC AM2 1.5
LAN
10/100/1000 Ethernet
Bluetooth
Podporovaný (voliteľný)
Bezdrôtová LAN
Je podporovaný
Audio
Interný reproduktor
Hlasitosť zvuku
4 reproduktory + 1 subwoofer
Nastavuje sa pomocou tlačidla pre nastavenie hlasitosti,
aktivačným klávesom K/B a pomocou softvéru
Video
Ovládač
ATI
LCD
WSXGA+ (1680x1050) / lesklý
WXGA+ (1440 x 900) / lesklý.
WUXGA (1920x1200) / bez lesku
Duálna funkcia pre zobrazenie
LCD alebo CRT sa zistí automaticky po pripojení.
7
Úvody
Výstup CRT
Výstup HDMI
Je podporovaný
Výstup HDMI 1,3 je podporovaný
Najlepšie rozlíšenie sa môže líšiť v závislosti na pripojenom
televíznom prijímači.
Displej
LCD typ
17" LCD displej (voliteľný)
WSXGA+ (1680x1050) / lesklý
WXGA+ (1440 x 900) / lesklý.
WUXGA (1920x1200) / bez lesku
Jas
Jase je ovládaný pomocou aktivačných klávesov K/B
Web kamera
CMOS
2,0 mega pixlov (voliteľná)
Softvér a BIOS
Bootovanie pomocou USB Flash
Áno, bootovanie pomocou USB mechaniky iba pre DOS
BIOS
Podpora rýchleho bootovania --- Áno
Ďalšie
Otvor pre zámok Kensington
x1
Zhoda
WHQL
8
Úvody
Prehľad výrobku
V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku.
Pomôže vám
oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať. Upozorňujeme vás však, že
notebook zobrazený v tejto časti sa môže líšiť od vami zakúpeného modelu.
Pohľad Zhora
Obrázok pohľadu zhora a dolu uvedený popis vám umožní spoznať hlavnú obslužnú plochu vášho
notebooku.
7
1.
Tlačidlo zapnutia napájanie / LED
indikátor napájania
2.
Dotykové snímače rýchleho
spustenia aplikácií
6
5
4
Tu uvedené obrázky súžia
iba ako pomôcka
1
2
3
3.
LED indikátor stavu
4.
Dotyková podložka
5.
Klávesnica
6.
Stereo reproduktory
7.
Web kamera
9
Úvody
1. Tlačidlo zapnutia napájanie / LED indikátor napájania
Hlavný vypínač : Stlačte hlavný vypínač, aby ste zapli alebo vypli notebook.
LED indikátor napájania: Svieti na modro po zapnutí napájania notebooku.
2. Dotykové snímače rýchleho spustenia aplikácií
Stlačením tlačidiel pre rýchle spustenie zaktivujete špecifické aplikácie alebo nástroje.
Pomocou týchto dotykových snímačov pre rýchle spustenie aplikácií dokážu užívatelia
vykonávať svoju prácu efektívnejším spôsobom.
P1
Užívateľom
definované
Stlačením tohto tlačidla spustíte užívateľom zadefinovanú aplikáciu.
Dotknite sa tohto snímača s cieľom zapnúť alebo vypnúť funkciu web
Web kamera
kamery.
Dotknite sa tohto snímača s cieľom zapnúť alebo vypnúť funkciu
Bluetooth
Bluetooth.
Dotknite sa tohto snímača s cieľom zapnúť alebo vypnúť funkciu WLAN.
Bezdrôtová LAN
Dotykové snímače funkcií prehrávania multimédií
Tento notebook ponúka funkciu prehrávania multimédií a umožňuje
užívateľom využívať rôzne funkcie prehrávania médií. Tieto pohodlné
10
Úvody
dotykové snímače používajte na ovládanie multimediálnych aplikácií.
ECO
Funkcia ECO Engine
(Úspora energie)
Aby ste zaktivovali alebo deaktivovali funkciu ECO Engine, dotýkajte sa
opakovane dotykového snímača ECO pre rýchle spustenie a prepínajte
medzi 5 rôznymi režimami, alebo vypnite túto funkciu ECO Engine.
Š Po pripojení napájania striedavým prúdom dotknite sa dotykového
snímača TURBO s cieľom zvýšiť nastavenie presynchronizovania
Turbo
Presynchronizovanie
a dosiahnutia vyššieho výkonu. Opätovným dotknutím sa snímača
sa vrátite k normálnemu stavu.
Š LED indikátor TURBO sa bude žeraviť na počas zvýšenia nastavenia
presynchronizovania.
Poznámka
„ Tento notebook je navrhnutý tak, aby podporoval funkciu
presynchronizovania. Predsa len však sa presvedčte, že vaše
prvky sú schopné znášať takéto nie bežné nastavenie počas
vykonávania
presynchronizovania.
prevádzkovania
mimo
procesora
centrálneho
a systému
procesora
technických
môže
mať
a systému
Akýkoľvek
špecifikácii
za
následok
a neodporúča
pokus
centrálneho
poškodenie
sa.
Naša
spoločnosť neručí za škody alebo riziká spôsobené neadekvátnym
prevádzkovaním alebo prevádzkovaním mimo rozsahu technických
špecifikácií výrobku.
„ Továrenská záruka stratí platnosť v prípade výmeny centrálneho
procesora alebo DRAM.
11
Úvody
3. LED indikátor stavu
Num Lock (Zámok číslic): Žeraví sa na modro v prípade, ak je aktivovaná
funkcia zámok číslic Num Lock.
Caps Lock (Prepnutie na používanie veľkých písmen): Žeraví sa na modro
v prípade, ak je aktivovaná funkcia prepnutia používania veľkých písmen
Caps Lock.
Scroll Lock (Zámok rolovania): Žeraví sa na modro v prípade, ak je
aktivovaná funkcia zámku rolovania Scroll.
Power On/ Off/ Suspend (Zapnúť / Vypnúť / Prerušiť):
Š Bliká na modro v prípade, ak je systém v režime prerušenia.
Š Žeraví sa na modro v prípade, ak sa systém aktivuje.
Š LED indikátor zhasne v prípade, ak je systém vypnutý.
Battery Status (Stav batérie):
Š Žeraví sa na zeleno počas nabíjania batérie.
Š Žeraví sa na žlto v prípade, ak je batéria slabo nabitá.
Š Bliká na žlto v prípade, ak činnosť batérie zlyhala, pričom sa odporúča
vymeniť starú batériu za novú. O možnosti kúpy rovnakého typu batérie,
ktorý odporúča výrobca sa poraďte s miestnym predajcom.
Š LED dióda batérie zhasne v prípade, ak je batéria úplne nabitá a ak je
adaptér striedavého prúdu odpojený.
Wireless LAN (Bezdrôtová LAN) a Bluetooth:
Š LED indikátor sa žeraví na modro v prípade aktivovania funkcie
bezdrôtovej LAN alebo Bluetooth.
12
Úvody
Š LED indikátor zhasne po deaktivovaní oboch funkcií.
Š Poznámka: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa presvedčte, že
počas letu lietadlom tieto dva LED indikátory nesvietia.
Hard
Disk/Optical
Drive
Device
In-use
(Používanie
pevného
disku/zariadenia s optickou mechanikou):
Bliká na modro, keď sa systém snaží o prístup na mechaniku pevného disku
alebo na zariadenie s optickou mechanikou.
4. Dotyková podložka
Ide o zariadenie typu myši pre notebook.
5. Klávesnica
Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klasickej klávesnice.
6. Stereo reproduktory
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
7. Web kamera
Táto zabudovaná web kamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie videí
alebo na konferenčné video hovory, ako aj na ďalšie interaktívne aplikácie.
13
Úvody
Pohľad Spredu
1
2
1.
Infračervený prijímač
2.
Stereo reproduktory
2
1. Infračervený prijímač (CIR)
CIR sa vzťahuje na rôzne zariadenia využívajúce na bezdrôtovú komunikáciu infračervené
elektromagnetické spektrum.
2. Stereo reproduktory
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
14
Úvody
Pohľad Sprava
1.
Štrbina pre zasunutie karty typu
2.
IEEE 1394
ExpressCard
1
4
2
5
6
3
7
8
3.
Konektory zvukového portu
4.
Čítačka kariet
5.
USB port
6.
Konektor E-SATA/ USB port
7.
Ventilátor
8.
Konektor antény TV tunera
(Voliteľné)
1. Štrbina pre zasunutie karty typu ExpressCard
Tento notebook je vybavený otvorom pre kartu Express Card. Nové rozhranie karty Express
Card je menšie a rýchlejšie ako rozhranie karty PC Card. Technológia Express Card využíva
výhody stupňovateľných, široko pásmových sériových rozhraní PCI Express a USB 2.0.
2. IEEE 1394
Port IEEE 1394 predstavuje vysokorýchlostnú zbernicu, ktorá umožňuje pripojenie koncových
digitálnych zariadení ako je DV (digitálna videokamera).
15
Úvody
3. Konektory zvukového portu
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi. Tieto
konektory podporujú funkciu analógových 2/ 4/ 5.1/ 7.1 kanálov. Svoje reproduktory pripojte ku
správnym konektorom tak, ako je to zobrazené:
Microphone (Mikrofón):
Š Používa sa na pripojenie externého mikrofónu.
Š Tu pripojte Center (Stredný) reproduktor a
Subwoofer.
Vstup zapojenia:
Š Používa sa pre externé audio zariadenie.
Š Tu pripojte Rear Right (Zadný pravý) a Left
(Ľavý) reproduktor.
Headphone (Slúchadlá):
Š Konektor pre pripojenie reproduktorov alebo
slúchadiel.
Š Tu pripojte Front Right (Predný pravý) a Left
(Ľavý) reproduktor.
S/PDIF-Out (Výstup S/PDIF) (voliteľný):
Š Tento notebook poskytuje voliteľnú funkciu
16
Úvody
a výstupný port S/PDIF mediálneho zariadenia
pomocou voliteľného kábla SPDIF. Ďalšie
informácie o kábli SPDIF získate u miestneho
predajcu.
Line Out (Výstup zapojenia):
Š Konektor pre reproduktory.
Š Tu pripojte Side Right (Bočný pravý) a Left
(Ľavý) reproduktor.
Informácie o spôsobe zapojenia reproduktorov ku správnym konektorom počas používania
funkcií 2/ 4/ 5.1/ 7.1 kanálov nájdete v dolu uvedenej tabuľke:
Connector
Audio
Channel
2 kanálov
Mikrofón
Vstup zapojenia
Zadné
Predné
4 kanálov
Mikrofón
reproduktory
reproduktory
pravý/ľavý
pravý/ľavý
6 kanálov
(5,1 kanálov)
Slúchadlá
Stredný
Zadné
Predné
reproduktor
reproduktory
reproduktory
Subwoofer
pravý/ľavý
pravý/ľavý
Výstup zapojenia
Výstup zapojenia
Výstup zapojenia
17
Úvody
8 kanálov
(7.1 kanálov)
Stredný
Zadné
Predné
Bočné
reproduktor
reproduktory
reproduktory
reproduktory
Subwoofer
pravý/ľavý
pravý/ľavý
pravý/ľavý
4. Čítačka kariet
Zabudovaná čítačka kariet je schopná podporovať rôzne typy pamäťových kariet, ako napríklad
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity),
MS (Memory Stick) alebo MS Pro (Memory Stick Pro). Ďalšie a správne informácie získate
u miestneho predajcu a zároveň si uvedomte, že typy podporovaných pamäťových kariet sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
5. USB port
USB 2.0 port vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň atď.
6. Konektor E-SATA (Externý sériový ATA) / USB port
E-SATA konektor umožňuje pripojiť externé zariadenie sériového pevného disku ATA.
Užívatelia dokážu využívať tienené káble mimo notebooku a využívať výhody rozhrania SATA,
ktoré ponúka pre ukladanie do pamäte.
Tento konektor funguje aj ako USB port.
18
Úvody
7. Ventilátor
Ventilátor
je
navrhnutý
na
chladenie
systému.
Ventilátor
kvôli
cirkulácii
vzduchu
NEZAKRÝVAJTE.
8.
Konektor antény TV tunera (voliteľný)
Notebook s analógovým TV tunerom - najprv do konektora zasuňte dodávaný adaptér TV
tunera a následne priskrutkujte TV kábel k druhému koncu adaptéra.
Notebook s digitálnym TV tunerom – jednoducho dodávanú TV anténu zasuňte do konektora.
19
Úvody
Pohľad Zľava
1
2
3
1.
4
4
5
1.
Konektor RJ-11
2.
Konektor RJ-45
3.
Zámok typu Kensington
4.
USB port
5.
Mechanika optického
zariadenia
Konektor RJ-11
Tento notebook je vybavený zabudovaným modemom, ktorý umožňuje pomocou tohto
konektora pripojiť telefónnu linku RJ-11. Pomocou modemu 56K V.90 dokážete zrealizovať
telefónne spojenie.
2.
Konektor RJ-45
Konektor 10/100/1000 Ethernet sa používa na pripojenie LAN kábla v rámci sieťového
pripojenia.
3. Zámok typu Kensington
Tento notebook je vybavený otvorom pre zámok typu Kensington, ktorý užívateľovi
umožňuje zaistiť notebook na jednom mieste pomocou kľúča a mechanického zariadenia
s PIN kódom a pomocou kovového pogumovaného kábla. Na konci kábla sa nachádza
20
Úvody
malá slučky, pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného predmetu,
akým je ťažký stôl alebo podobné zariadenie, čím notebook zaistíte na svojom mieste.
4. USB port
USB 2.0 port vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň atď.
5. Mechanika optického zariadenia
Š Mechanika Super Multi pracuje ako polyfunkčná duálna DVD mechanika a mechanika DVD
RAM.
Š Blue-ray je vysokokapacitný optický disk, na ktorý je možno zaznamenať video s vysokým
rozlíšením (HD) v trvaní 4,5 hodín, a to na jednu stranu a v rámci jednej vrstvy; ide o 25 GB
disk.
21
Úvody
Pohľad Zozadu
2
1
3
5
4
1.
Konektor HDMI
2.
Sieťový konektor
3.
Ventilátor
4.
Port VGA
5.
Batéria
1. Konektor HDMI
HDMI (Podpora multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením) predstavuje nový štandard
rozhrania pre PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktorý podporuje štandardné
vylepšené video s vysokým rozlíšením a multikanálový digitálny zvuk, a to v rámci jedného
kábla.
2. Sieťový konektor
Slúži na pripojenie adaptéra striedavého prúdu a pripojenia prívodného napätia k notebooku.
3. Ventilátor
Ventilátor
je
navrhnutý
NEZAKRÝVAJTE.
na
chladenie
systému.
Ventilátor
kvôli
cirkulácii
vzduchu
22
Úvody
4. Port VGA
15 kolíkový port D-sub VGA umožňuje pripojiť externý monitor alebo iné štandardné zariadenie
kompatibilné pre VGA (ako je projektor) s cieľom väčšieho zobrazenia obsahu zobrazeného na
displeji počítača.
5. Batéria
Tento notebook je napájaný batériou, a to v prípade odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
23
Úvody
Pohľad Zospodu
1
3
2
1.
Tlačidlo pre zablokovanie /
odblokovanie batérie
2.
Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
3.
Batéria
1. Tlačidlo pre zablokovanie / odblokovanie batérie
Batériou nemožno pohybovať pokiaľ je tlačidlo v polohe zablokovania. Po posunutí tlačidla do polohy
odblokovania je možné batériu vybrať.
2. Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
Ide o vratné zariadenie slúžiace na uvoľnenie batérie. Posuňte ho jednou rukou dozadu a druhou rukou
batériu opatrne vytiahnite.
3. Batéria
Tento notebook je napájaný batériou, a to v prípade odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
24
Úvody
ECO Engine - funkcia úspory energie
ECO Engine, vynikajúca a jedinečná funkcia úspory energie ponúka 5 rôznych režimov úspory
energie – hráčsky režim, režim sledovania filmov, režim prezentácie, režim pre kanceláriu a
režim turbo pre batériu, s cieľom predĺžiť prevádzkovú dobu batérie pri vykonávaní rôznych úloh
na notebooku.
Opakovane sa dotýkajte dotykového snímača ECO a prepínajte medzi 5 rôznymi režimami alebo
funkciu ECO Engine vypnite.
Aby ste zistili, ktorý režim je práve aktívny, pozrite si ikonu pre každý režim, ktorá sa pri jeho voľbe
zobrazí na displeji.
Hráčsky režim
Tento režim zvoľte v prípade používania hráčskych aplikácií.
Režim pre film
Tento režim zvoľte v prípade aplikácií na prehrávanie multimédií
Režim prezentácie
Tento režim zvoľte počas používania aplikácií určených pre prezentácie.
25
Úvody
Režim pre kanceláriu
Tento režim zvoľte pokiaľ sa zaoberáte úlohami spracovania kancelárskej
dokumentácie.
Režim turbo pre batériu
Tento režim zvoľte na maximalizovanie prevádzkovej doby batérie
Funkcia ECO Engine je neaktívna
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement