MSI GP75 Leopard (Intel® 10th Gen)(GeForce ) LAPTOP Brugervejledning

MSI GP75 Leopard (Intel® 10th Gen)(GeForce ) LAPTOP Brugervejledning | Manualzz
Innledning
Innledning
Lykke til som bruker av denne bærbare datamaskinen, den fint bærbar PC med flott design.
Denne helt nye utsøkte bærbare datamaskinen vil gi deg en fortreffelig og profesjonell
opplevelsei bruk av bærbare datamaskiner. Vi er stolte av å kunne fortelle brukerne våre at
denne bærbare PC-en er grundig testet og sertifisert av vårt rykte for uovertruffen pålitelighet og
kundetilfredsstillelse.
™ Pakke ut
Først må du pakke ut av esken og sjekke alle delene nøye. Kontakt forhandleren med en gang
hvis deler mangler eller er skadet. Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må
sende enheten i fremtiden. Esken skal inneholde følgende deler:
y Bærbar datamaskin
y Hurtigstartguide
y Høykapasitets Li-ion batteri
y Batterieliminator og nettstrømledning
y Bæreveske (valgfritt)
y Alt-i- ett programvareplate, som inneholder den fullstendige versjonen av
brukerveiledningen, drivere, verktøy, en valgfri gjenopprettingsfunksjon, osv.
2
™ Produktoversikt
Denne delen inneholder beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler. Den
gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den. Vær
oppmerksom på at den bærbare datamaskinen som er fremstilt i denne delen kan variere fra
den modellen du har kjøpt.
Vist med åpent lokk
Ved hjelp av tegningen av datamaskinen med åpent lokk, og beskrivelsen vist nedenfor, kan du
se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.
Figurene her er kun for referanse.
3
Innledning
1.
Webkamera
Dette innebygde webkameraet kan brukes til å ta bilder, spille inn video eller holde
konferanser, og bruk av andre interaktive programmer.
2.
Intern mikrofon
Dette er den innebygde mikrofonen, som fungerer akkurat som vanlige mikrofoner.
3.
Stereohøyttalere
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi -funksjon.
4.
På-/avknapp /LED-strømindikator
På-/avknapp
Š
Trykk på på-/avknappen for å slå PÅ og AV strømmen til
datamaskinen.
Š
Trykk på på-/avknappen for å vekke datamaskinen fra
dvalemodus.
LED-indikator for På/av / strømsparing
5.
Š
Lyser blått når integrert GPU er aktivert.
Š
Lyser gult når NVIDIA GPU er aktivert.
Hurtigstartsknapper
Trykk på hurtigstartsknappene for å aktivere det spesifiserte programmet eller verktøyet.
De følgende hurtigstartskappene fungerer bare i operativsystemet med SCM-applikasjonen
er installert. SCM-applikasjonen finner du på alt-i-ett-platen som leveres i pakken, slik at
den er enkel og praktisk å bruke. Det anbefales på det sterkeste at du installerer
SCM-applikasjonen.
Š
Trykk denne knappen for å øke viftehastigheten og dermed
senke denereglle tempåeraturen på denne bærbare
Cooler Boost
(ekstraytelse for
viften)
datamaskinen.
Š
Š
Keyboard LED
Backlit Switch
(Tastatur-LED
for baklysbryter)
(valgfritt)
4
Trykk denne knappen flere ganger for å henholdsvis skru
denne funksjonen på og av.
Dette tastaturet er utstyrt med tastaturlamper som er
montert under tastaturet.
Š
Bruk denne knappen til å slå KLM-applikasjonen (Keyboard
LED Manager) av eller på.
Š
Denne datamaskinen kan ha forhåndsinstallert en unik
tastaturstyringsapplikasjon, SSE (Steel Series Engine).
Med denne applikasjonen kan brukere ha 4 forskjellige
kombinasjoner av tastaturhurtigtaster definert separat for 4
SSE-lagbryter
(valgfritt)
bestemte anledninger.
Š
Bruk denne knappen gjentatte ganger til å bytte mellom
tastatur 1 (lag 1,) tastatur 2 (lag 2,) tastatur 3 (lag 3) og
tastatur 4 (lag 4) repetitivt.
6.
Tastatur
Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i
full størrelse.
Hurtigstarttaster [Fn]
Bruk [Fn]-knappene på tastaturet for å aktivere de spesifikke programmene eller
verktøyene.
Ved hjelp av disse tastene kan brukere arbeide mer effektivt.
De følgende hurtigstartknappene fungerer bare i operativsystemet med SCM-applikasjonen
installert.
Š
+
Brukerdefinert
eller
Windows-søk
(valgfritt)
Š
Trykk på og hold inne Fn-tasten, og trykk deretter på
F5-tasten gjentatte ganger for å bytte mellom forskjellige
+
strømsparingsmodi som tilbys av ECO Engine
ECO Engine
(ØKO-motor)
(Strømsparing)
(ØKO-motor), eller å slå av denne funksjonen gjentatte
ganger.
Š
+
Eller trykk og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter på
F4 for å starte Windows Søk-funksjonen.
Š
Webkamera
Trykk og hold inne Fn-tasten, og trykk deretter på
F4-tasten for å starte den brukerdefinerte applikasjonen.
Trykk på og hold inne Fn-tasten, og trykk deretter på
F6-tasten for å slå på webkamera funksjonen. Trykk en
gang til for å slå den av.
5
Innledning
Š
Trykk på og hold inne Fn -tasten, og trykk deretter på
F10-tasten gjentatte ganger for å slå flymodus av eller på
gjentatte ganger.
Š
+
Av sikkerhetsmessige årsaker under flyreiser er det alltid
anbefalt å aktivere flymodus når du skal fly.
Š
Flymodus
Se ikonet for flymodusbryteren under [Start/ Innstillinger/
Endre PC-innstillinger/ Trådløs/ Flymodus] på
skrivebordet for å undersøke enhetens status.
Š
Når du skal aktivere WLAN- eller Bluetooth-funksjonen, se
instruksjonene under "Trådløs aktivering".
Generelle [Fn] taster
Š
Øk tastatur-LED-indikatorens lysstyrkenivå.
Š
Reduser tastatur-LED-indikatorens lysstyrkenivå.
+
+
7.
Styreplate
Dette er pekeenheten på datamaskinen.
6
Datamaskinen sett forfra
1. LED-statusindikator
Harddisk/ optisk stasjonsenhet i bruk
Blinker blått når systemet bruker harddiskstasjonen eller den
optiske stasjonen.
Bluetooth
Š
Š
Lampen for Bluetooth lyser blått når Bluetooth er aktivert.
Advarsel: Av hensyn til flysikkerheten, sørg for at denne
LED-indikatoren slukkes når du er ombord.
Š
Bluetooth
Merk: Avhengig av modellen brukeren kjøper, kan det hende
at Bluetoothfunksjonen støttes som valgfritt ekstrautstyr.
Š
Om du vil ha mer informasjon, ta kontakt med den lokale
forhandleren.
Trådløst LAN (WiFi)
Š
Lampen for Trådløst LAN lyser blått nårTrådløs LAN
(WiFi)-funksjonen er aktivert.
WLAN (WiFi)
Š
Š
Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.
Merk: Funksjonene som listes opp her kan variere, avhengig av hvilken modell du
har kjøpt.
Š
Advarsel: Med hensyn til flysikkerheten, må du kontrollere at begge disse
LED-indikatorene er avslått når du er ombord i et fly.
7
Innledning
Š
Hvis du vil aktivere eller deaktivere WLAN- eller Bluetooth-funksjonen i Windows
8-operativsystemet, se instruksjonene under Trådløs aktvering.
Š
Kontakt den lokale distributøren for ytterligere informasjon om trådløs tilkobling
hvis nødvendig.
Batteristatus
Š
Š
Lyser blått når batteriet lades opp.
Blinker ravgult dersom batteriet ikke fungerer som det skal, i
slike tilfeller anbefales det å erstatte batteriet med et nytt.
Š
Snakk med forhandleren for å få et tilsvarende batteri som
det som anbefales av produsenten.
Š
Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis
strømadapteren kobles fra.
Caps Lock: Lyser blått når Caps Lock er aktivert.
Num Lock: Lyser blått når Num Lock funksjonen er aktivert.
Dvaletilstand
Š
Blinkende blått når systemet er i Dvalemodus.
Š
LED-indikatoren slukkes når systemet slås av.
2. Kortleser
Den innebygde kortleseren kan støtte ulike typer minnekort, som MMC (Multi-Media Card),
XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), SDXC(SD eXtended
Capacity), MS (Memory Stick) eller MS Pro (Memory Stick Pro)-kort, avhengig av modellen
brukeren har kjøpt. Kontakt den lokale forhandlere for ytterligere og korrekt informasjon, og
vær oppmerksom på at minnekort som støttes kan endres uten forvarsel.
3. Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
8
Datamaskinen sett fra høyre side
1.
Optisk diskenhet
Denne bærbare PCen er utstyrt med en optisk lagringsenhet. Den faktiske enheten som er
forhåndsinstallert på PC-en avhenger av modellen som du kjøpte.
2.
VGA-port
Den 15-pinners D-sub VGA-porten tillater tilkobling av ekstern skjerm eller andre standard
VGA-kompatible enheter (som en projektor) for flott visning av datamaskinens skjermbilde.
3.
USB 2.0-port / superladet USB-port
En superladet USB-port gir raskere strømladingsfunksjon for Apple-enheter når
datamaskinen er i strømavslåingsmodus.
4.
RJ-45-kontakt
10/100/1000 Ethernet-kontakten brukes for å koble til en LAN-kabel for nettverkstilkobling.
9
Innledning
Datamaskinen sett fra venstre side
1.
Kensington-sikkerhetslås
Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensingtonsikkerhetslås, slik at brukere ved
hjelp av en nøkkel eller en mekanisk kodelåsenhet, kan sikre at den bærbare datamaskinen
blir stående der den er, festet med en gummibelagt metallkabel. Kabelens endestykke er
formet som en løkke, som kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller
lignende, og sikrer dermed datamaskinen mot tyveri.
2.
Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
3.
HDMI-kontakt
HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en ny grensesnittstandard for datamaskiner,
skjermer og elektroniske apparater som støtter standard, forbedret og høydefinert video, og
flerkanals digitallyd via èn enkel kabel.
4.
Lydportkontakter
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.
Hodetelefon: En kontakt for høyttalere eller hodetelefoner.
Mikrofon: Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.
10
5.
Strømkontakt
Her kobles AC/DC-adapteren til for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.
6.
USB 2.0-port
Via USB 2.0-porten kan du koble til eksterne USB-enheter, som mus, tastatur, modem,
ekstern harddisk, skriver og mer.
7.
USB 3.0-porter
USB 3.0, som er superhastighets-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved
tilkobling av diverse av ulike enheter, som lagringsmedier, harddisker eller videokamera, og
har flere fordeler enn høyhastighets dataoverføring.
11
Innledning
Datamaskinen sett fra baksiden
1.
Batteripakke
Batteripakken leverer strøm til den bærbare datamaskinen når AC/DC-adapteren ikke er
koblet til.
12
Sett fra undersiden
1. Knappfor frigjøring av batteriet
Knappen er en klemmeanordning som må trykkes inn for å frigjøre batteripakken. Skyv på
den med den ene hånden, og trekk batteripakken forsiktig ut med den andre.
2. Batteripakke
Batteripakken leverer strøm til den bærbare datamaskinen når AC/DC-adapteren ikke er
koblet til.
3. Knapp for å låse/låse opp batteriet
Du kan ikke ta ut batteripakken når knappen er i låst posisjon. Så snart bryteren er skjøvet
over i uløst posisjon kan batteriet tas ut.
4.
Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
13
Innledning
™ Spesifikasjoner
Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Hvilke produkter som faktisk selges varierer fra
område til område. Snakk med din forhandler om de detaljerte spesifikasjonene.
Fysiske egenskaper
Mål
383 (B) x 249,5 (D) x 36,5~31,05 (H) mm
Vekt
2,4 kg (med 6-cellers batteri)
CPU
Socket
BGA-1364-pinne
Prosessortype
Intel® Haswell
Understøttet prosessor
Intel® Quad/ Dual-Core-prosessor
Kjernebrikke
PCH
Intel® Lynx Point HM8-serien
Minne
Minne
DDR3L 1333/ 1600 MHz SO-DIMM x 2 spor
Maksimalt
Opp til 16 GB
Strøm
AC/DC-adapter (1)
120W, 19,5V
(valgfritt)
Strømforsyning: 100~240 V 50~60 Hz
Effekt: 19,5V
6,15 A
AC/DC-adapter (2)
120W, 19V
(valgfritt)
Strømforsyning: 100~240 V 50~60 Hz
Effekt: 19 V
6,32 A
AC/DC-adapter (3)
120W, 19V
(valgfritt)
Strømforsyning: 100~240 V 50~60 Hz
Effekt: 19 V
Batteritype
6-celler
RTC-battery
Ja
14
6,3 A
Lagring (Elementer som listes opp her kan variere uten varsel)
Harddiskens formfaktor
2,5” HDD/ mSATA SSD (valgfritt)
Optisk diskenhet
Super Multi / Blu-ray (valgfritt)
I/U Port
Skjerm (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 2 (3.0)
x 2 (2.0)
Mik. inn / Linje inn
x1
Hodetelefon-utgang/
x1
S/PDIF-utgang
RJ45
x1
HDMI
x1
Kortleser
x 1 (SD/ MMC)
Støttede minnekort kan endres uten forvarsel.
Kommunikasjonsport
LAN
10/100/1000Ethernet
Trådløst LAN
Støttes
Bluetooth
Støttes
Skjerm
LCD-type
15,6” LED-skjem
Lysstyrke
Kontrollert av K/B hurtigtaster
Video
Grafikk
Diskret/ UMA (Valgfritt)
CRT-utgang
Støttes
HDMI-utgang
Støttes
Funksjon for dobbel
Støttes
visning
Eksterne skjermenheter registreres automatisk ved
tilkobling.
15
Innledning
Lyd
Intern høyttaler
4 høyttalere
Lydvolum
Justeres med tastaturhurtigtaster og brytere.
Programvare og BIOS
USB flash-oppstart
USB-diskett til oppstart av kun DOS
BIOS
Støtte for hurtigoppstart
Annet
Kompatibilitet
WHQL
Hull for Kensington
x1
sikkerhetslås
16
Trådløs aktivering
1.
Finn Innstillinger-ikonet på skrivebordet og klikk på det.
2.
Gå inn i PC-innstillinger-hovedsiden ved å klikke på Endre PC innstillinger.
3.
Fold ut valget Flymodus under Nettverks.
4.
Sørg for at Flymodus er satt til AV her.
5.
Slå Wi-Fi eller Bluetooth-funksjonen på/av ved å skyve funksjonsbryterbar.
Se i Status-LED å kontrollere enhetens status.
1. Når Flymodus er satt til PÅ, vil funksjonen Wi-Fi og
Bluetooth deaktiveres med det samme.
2. Informasjonen her er kun for referanseformål og kan
variere uten forvarsel.
17
Innledning
18
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement