MSI GP75 Leopard (Intel® 10th Gen)(GeForce ) LAPTOP Brugervejledning

MSI GP75 Leopard (Intel® 10th Gen)(GeForce ) LAPTOP Brugervejledning | Manualzz
Indledning
Indledning
Tillykke med denne notebook-pc – den perfekt konstruerede notebook-pc. Denne splinternye
udsøgte bærbare computer vil give dig en fornøjelig og professionel oplevelse med at bruge
computeren. Vi er stolte over at kunne fortælle vores brugere, at denne notebook-pc er helt
igennem testet og lever op til vores uovertrufne pålidelighed og kundetilfredshed.
™ Udpakning
Pak først forsendelsen ud og tjek alle delene omhyggeligt. Kontakt øjeblikkeligt din lokale
forhandler, hvis nogle af de indeholdte dele er beskadigede eller mangler. Gem også æsken og
anden emballage, hvis du skulle få brug for at sende apparatet i fremtiden. Pakken skal
indeholde følgende dele:
y Notebook
y Hurtig installationsguide
y Højkapacitets Li-ion batteri
y AC/DC adapter og AC strømledning
y Taske (valgfri)
y All-in-one applikationsdisk, der indeholder de komplette udgaver af brugermanualen,
styreprogrammer, hjælpeprogrammer og valgfri gendannelsesfunktion, mv.
2
™ Produktoversigt
Dette afsnit giver en beskrivelse af den bærbare computers grundlæggende aspekter. Det vil
hjælpe dig at lære mere om denne bærbare computers udseende, inden du bruger den. Væ
opmærksom på, at den bærbare computer som er vist i dette afsnit kan variere fra den, som
brugeren købte.
Set ovenfra
Figuren der viser notebook'en set ovenfra og beskrivelsen vist nedenfor, vil føre dig frem til de
primære betjeningsfunktioner på din notebook.
Figurerne vist her er kun til reference.
3
Indledning
1.
Videokamera
Dette indbyggede WebCam kan bruges til at tage billeder med, til optagelse af video eller
konferencer og til andre interaktive aktiviteter.
2.
Intern mikrofon
Der er en indbygget mikrofon, og dens funktion er den samme med mikrofon.
3.
Stereohøjttalere
Giver sound blaster af høj kvalitet, hvor stereosystems- og Hi-Fi-funktionen er
understøttet.
4.
Strømknap / strøm-LED
Strømknap
Tryk på tænd-/slukknappen for at tænde eller slukke
Š
(ON/OFF) for computeren.
Tryk på tænd/slukknappen for at vække computeren af
Š
slumretilstanden.
Lysdiode for strøm/ strømsparefunktion
5.
Š
Lyser blåt, når indbygget GPU er aktiveret.
Š
Lyser ravgult, når NVIDIA GPU er aktiveret.
Knapper til hurtig start
Tryk på knapperne til kvikstart for at aktivere de specifikke applikationer eller værktøjer.
Følgende knapper til hurtig start vil kun fungere på operativsystemet med SCM
applikationen installeret. Find SCM applikationen på alt-i-en disken der leveres sammen
med pakken til nem og enkel betjening. Det anbefales kraftigt at installere SCM
applikationen.
Š
Rør ved denne knap for at øge ventilatorhastigheden for
at afkøle den bærbare computers generelle temperatur.
Cooler Boost
(Kølerforstærkning)
Š
Š
Keyboard LED
Backlit Switch
(Tastatur LED
baggrundsoplyst
kontakt)
(valgfri)
4
Tryk flere gange på denne knap for at slå
WLAN-funktionen til eller fra.
Dette tastatur er udstyret med flash-LEDs, der er
monteret under tastaturet.
Š
Brug denne knap til at aktivere eller deaktivere
KLM-programmet (Keyboard LED Manager)
Š
Denne notebook kan vær pre-installeret med et unikt
program til tastaturadministration, SSE (Steel Series
Engine). Med dette program vil brugeren være i stand til at
bruge 4 kombinationer af tastaturgenvejstaster defineret
separat til 4 specifikke lejligheder.
SSE-lagomskifter
(valgfri)
Š
Tryk på denne knap gentagne gange for at skifte tastatur
1 (lag 1,) tastatur 2 (lag 2,) tastatur 3 (lag 3) og tastatur 4
(lag 4).
6.
Tastatur
Det indbyggede tastatur har alle et fuldstørrelses-tastaturs funktioner.
Taster til hurtig start, [Fn]-taster
Brug [Fn]-tasterne på tastaturet til at aktivere de specifikke programmer eller værktøjer.
Ved hjælp af disse taster bliver brugeren i stand til at arbejde mere effektivt.
Følgende taster til hurtig start vil kun fungere på operativsystemet med SCM applikationen
installeret.
Š
+
Brugerdefineret
eller
Windows Search
(valgfri)
Š
Search-funktionen.
Tryk og hold FN-tasten, og tryk så på F5-tasten
gentagne gange for at skifte mellem de forskellige
+
strømsparetilstande givet i ECO engine, eller for
ECO Engine
(Strømsparefunktionen)
periodisk at slå denne funktion fra.
Š
Videokamera
Eller, tryk og hold Fn- tasten, og tryk så på
F4-tasten for at starte Windows
Š
+
Tryk og hold FN-tasten, og tryk så på F4-tasten for
at starte det Brugerdefinerede program.
Tryk og hold Fn-tasten, og tryk så på F6-tasten for
at tænde for Webcam-funktionen. Tryk igen for at
deaktivere den.
5
Indledning
Š
Tryk og hold FN-tasten, og tryk så på F10-tasten gentagne
gange for at aktivere eller deaktivere Flyfunktion.
Š
Af sikkerhedsmæssige grunde, anbefales det altid at slå
flyfunktionen til, når du er i et fly.
+
Š
Se på flyfunktions-ikonet under [Start/ Indstillinger/ Ændr
PC-indstillinger/ Netværk/ Flyfunktion] på skrivebordet
Flyfunktion
for at kontrollere enhedens status.
Š
For at aktivere WLAN- eller Bluetooth-funktionen, se
vejledningen i “Trådløs aktivering”.
Generelle [Fn]-taster
Š
Forøg tastaturets LED-lysniveau.
Š
Reducer tastaturets LED-lysniveau.
+
+
7.
Berøringsfølsomt tastatur
Dette er computerens pegeanordning.
6
Set forfra
1. Status-LED
Harddisk/ Optisk drev anordning i brug
Blinker blåt, når systemet arbejder med harddisken eller den
optiske drevenhed.
Bluetooth
Š
LED-lampen til Bluetooth tændes blåt, når funktionen
Bluetooth aktiveres.
Š
Advarsel: Af hensyn til flyvesikkerheden skal du tjekke, at
denne LED slukker, når du befinder dig ombord på et fly.
Bluetooth
Š
Bemærk: Bemærrk, at Bluetooth-funktionen kan være
vilkårligt understøttet afhængig af den model, du købte.
Š
Kontakt om nødvendigt den lokale forhandler for yderligere
oplysninger.
Trådløs LAN (WiFi)
Š
LED-lampen lyser blåt, når funktionen Trådløst
lokalnetværk (WiFi) aktiveres.
WLAN (WiFi)
Š
Š
LED-lampen slukkes, når funktionen deaktiveres.
Bemærk: De ovenfor angivne funktioner kan være ekstraudstyr alt efter den
anskaffede model.
Š
Advarsel: Af hensyn til flysikkerhed sørg for, at WLAN- og Bluetooth-lysdioderne
er gået ud, mens flyet er i luften.
7
Indledning
Š
For at aktivere eller deaktivere funktionerne WLAN eller Bluetooth i
operativsystemet Windows 8.x, henvises til vejledningen i Trådløs aktivering.
Š
Kontakt om nødvendigt den lokale forhandler for yderligere information om trådløs
tilslutning.
Batteri status
Š
Š
Lyser blåt, når batteriet oplades.
Blinker ravgult, hvis batteriet svigter, og det anbefales at
udskifte det med et nyt batteri.
Š
Spørg din lokale forhandler til råds med hensyn til at købe en
tilsvarende type batteri, som der anbefales af producenten.
Š
Batteriets lysdiode går ud, når det er helt opladet, eller når
strømadapteren frakobles.
Caps Lock: Lyser blåt, når Caps Lock-funktionen er aktiveret.
Num Lock: Lyser blåt, når Num Lock-funktionen er aktiveret.
Slumretilstand
Š
Blinker blåt, når systemet er i slumretilstand.
Š
Lysdioden går ud, når der slukkes for systemet.
2. Kortlæser
Den indbyggede kortlæser kan understøtte forskellige typer hukommelseskort, såsom
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High
Capacity), SDXC(SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) eller MS Pro (Memory Stick
Pro) afhængigt af hvilken model brugerne har købt. Kontakt din lokale forhandler for
yderligere og korrekte oplysninger, og vær opmærksom på, at de understøttede
hukommelseskort kan variere uden varsel.
3. Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDGÅ at blokere ventilatoren til
luftcirkulation.
8
Set fra højre
1.
Optisk drevenhed
Notebook’en er udstyret med et optisk drev. Den faktiske enhed, installeret i din notebook,
afhænger af den anskaffede model.
2.
VGA Port
Den 15-pin-D-sub VGA-port lader dig tilkoble en ekstern monitor eller andet standard
VGA-kompatibelt udstyr (såsom en fremviser) til et fantastisk overblik over
computerdisplayet.
3.
USB 2.0-port/ superopladende USB-port
En superopladende USB-port giver en hurtigere opladningsfunktion for Apple-enheder, når
notebooke'en er i slukket tilstand.
4.
RJ-45-stik
10/100/1000-Ethernetstikket anvendes til at tilkoble et LAN-kabel for at få en
netværksforbindelse.
9
Indledning
Set fra venstre
1.
Kensingtonlås
Denne computer kommer med et hul til en Kensingtonlås, som lader brugere fastlåse
computeren på plads med en nøgle eller en mekanisk pinkodeanordning og fastgjort med et
gummibelagt metalkabel. Kablets ende har en lille løkke, som gør det muligt at fastgøre
hele kablet rundt om en permanent genstand, såsom et tungt bord eller lignende udstyr, og
dermed fastgøre computeren.
2.
Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDGÅ at blokere ventilatoren til
luftcirkulation.
3.
HDMI-stik
HDMI (højdefinitions multimedie grænsefladeport) er en ny grænsefladestandard for pc’er,
skærme og forbrugerelektroniske enheder, som med et enkelt kabel understøtter standard-,
forbedret og højdefinitions-video plus flerkanalsdigital lyd.
4.
Lyd Port stik
Giver sound blaster af høj kvalitet, hvor stereosystems- og Hi Fi-funktionen er understøttet.
Headset: Et stik til højttalere eller headset.
Mikrofon: Bruges til en ekstern mikrofon.
10
5.
Strømstik
Denne konnektor er til at tilslutte AC/DC-adapteren til strømforsyning af notebooken.
6.
USB 2.0 Port
USB 2.0-porten lader dig tilkoble periferienheder via USB-grænseflade, såsom mus,
modem, bærbart harddiskmodul, printer med mere.
7.
USB 3.0 Port
USB 3.0, SuperSpeed USB, yder hurtigere interfacehastigheder til tilslutning af forskellige
enheder f.eks. lagringsenheder, harddiske eller videokameraer og tilbyder flere fordele i
kraft af højhastigheds dataoverførsel.
11
Indledning
Set bagfra
1.
Batteripakke
Denne notebook-pc bliver forsynet med strøm af batteripakken, når strømadapteren er
frakoblet.
12
Set fra undersiden
1. Batteri udløsningsknap
Det er tilbagekastningsanordning som forberedelse til at frigøre batteripakken. Skub den
med en hånd og tag forsigtigt batteripakken ud med den anden.
2. Batteripakke
Denne notebook-pc bliver forsynet med strøm af batteripakken, når strømadapteren er
frakoblet.
3. Knap til at låse/ låse op for batteriet
Batteriet kan ikke flyttes, når knappen er i låst tilstand. Når knappen er skubbet til ulåst
tilstand, kan batteriet fjernes.
4. Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDGÅ at blokere ventilatoren til
luftcirkulation.
13
Indledning
™ Specifikation
Specifikationerne kan ændres uden varsel. De aktuelle produkter kan variere fra område til
område. Tjek de detaljerede specifikationer ved din lokale forhandler.
Fysiske karakteregenskaber
Mål
383(B) x 249,5(L) x 36,5~31,05(H) mm
Vægt
2,4 kg (med 6-cellers batteri)
CPU
Stik
BGA-1364pin
Processortype
Intel® Haswell
Understøttet processor
Intel® Quad/ Dual-Core processor
Kerne-chip
PCH
Intel® Lynx Point HM8-serier
Hukommelse
Hukommelse
DDR3L 1333/ 1600 MHz SO-DIMM x 2 slots
Maksimum
Op til 16 GB
Strøm
AC/DC Adapter (1)
120W, 19,5V
(valgfri)
Strømforsyning: 100~240V 50~60Hz
Udgangseffekt: 19,5V
6,15A
AC/DC Adapter (2)
120W, 19V
(valgfri)
Strømforsyning: 100~240V 50~60Hz
Udgangseffekt: 19V
6,32A
AC/DC Adapter (3)
120W, 19V
(valgfri)
Strømforsyning: 100~240V 50~60Hz
Udgangseffekt: 19V
Batteritype
6-celle
RTC-batteri
Ja
6,3A
Opbevaring (Dele anført her kan variere uden varsel)
HDD formfaktor
14
2,5” HDD/ mSATA SSD (valgfri)
Optisk drevenhed
Super-multi / blu-ray (valgfrit)
I/O- port
Monitor (VGA)
D-sub x 1
USB
x 2 (3.0)
x 2 (2.0)
Mikrofon-ind / Linje ind
x1
Hovedtelefon ud / S/PDIF
x1
ud
RJ45
x1
HDMI
x1
Kortlæser
x 1 (SD/ MMC)
De understøttede hukommelseskort kan variere uden
varsel.
Kommunikationsport
LAN
10/100/1000 Ethernet
Trådløs LAN
Understøttet
Bluetooth
Understøttet
Display
LCD-type
15,6” LED-panel
Lysstyrke
Kontrolleret med K-/B-genvejstaster
Video
Grafik
Diskret/ UMA (Valgfri)
CRT udgang
Understøttet
HDMI udgang
Understøttet
Dobbelt visningsfunktion
Understøttet
Udvendige display-enheder vil automatisk blive
opdaget, når de tilsluttes.
15
Indledning
Lyd
Intern højttaler
4 højttalere
Lydstyrke
Justeret med tastaturets genvejstaster og kontakter.
Software & BIOS
USB Flash Boot
USB floppy boot-up, kun DOS
BIOS
Hurtig Boot support
Andet
Kompatibilitet
WHQL
Hul til Kensington-lås
x1
16
Trådløs aktivering
1.
Find Indstillings-ikonet på skrivebordet og klik på det.
2.
Gå til hovedsiden for PC-indstillinger ved at klikke på Ændr PC-indstillinger.
3.
Fold Flyfunktionens valgmuligheder ud under Netværk.
4.
Sørg for, at flyfunktionen er slået fra her.
5.
Slå Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen til/fra ved at skyde funktionsomskifterlinjen.
Se Status-LED for at kontrollere enhedens status.
1. Når flyfunktionen er sat til ON, vil Wi-Fi- og
Bluetooth-funktionerne øjeblikkeligt deaktiveres.
2. Denne information er kun vejledende, og kan blive
ændret uden varsel.
17
Indledning
18
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement