MSI GF65 THIN (Intel® 9th Gen) (GeForce® GTX) LAPTOP Brugervejledning

Add to my manuals
17 Pages

advertisement

MSI GF65 THIN (Intel® 9th Gen) (GeForce® GTX) LAPTOP Brugervejledning | Manualzz

Innledning

Innledning

L ykke til som bruker av denne bærbare datamaskinen, den fint bærbar PC med flott design.

Denne helt nye utsøkte bærbare datamaskinen vil gi deg en fortreffelig og profesjonell opplevelse i bruk av bærbare datamaskiner. Vi er stolte av å kunne fortelle brukerne våre at denne bærbare PC-en er grundig testet og sertifisert av vårt rykte for uovertruffen pålitelighet og kundetilfredsstillelse.

™

Pakke ut

Først må du pakke ut av esken og sjekke alle delene nøye. Kontakt forhandleren med en gang hvis deler mangler eller er skadet. Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må sende enheten i fremtiden. Esken skal inneholde følgende deler: y Bærbar y Hurtigstartguide y Batterieliminator og nettstrømledning y Bæreveske y Alt-i- ett programvareplate, som inneholder den fullstendige versjonen av brukerveiledningen, drivere, verktøy, en valgfri gjenopprettingsfunksjon, osv.

2

™

Produktoversikt

Denne delen inneholder beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler. Den gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den. Vær oppmerksom på at den bærbare datamaskinen som er fremstilt i denne delen kan variere fra den modellen du har kjøpt.

Datamaskinen vist med åpent lokk

Ved hjelp av tegningen av datamaskinen med åpent lokk, og beskrivelsen vist nedenfor, kan du se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.

Figurene her er kun for referanse.

3

Innledning

1. Webkamera

Š Dette innebygde webkameraet kan brukes til å ta bilder, spille inn video eller holde konferanser, og bruk av andre interaktive programmer.

Š Webkameraets LED-indikator, som er plassert ved siden av webkameraet, lyser hvitt når webkamerafunksjonen er aktivert. Indikatoren slukkes når funksjonen slås av.

Det er en innebygd mikrofon, og dens funksjon er det samme som med mikrofonen.

3. Lydlinjehøyttalere

Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi -funksjon.

4. Av/på-knapp / Strømlampe / GPU-moduslampe

Av/på-knapp

Š Trykk på på-/avknappen for å slå strømmen til datamaskinen PÅ og AV.

Š Trykk på på-/avknappen for å vekke datamaskinen fra dvalemodus.

Strømlampe / GPU-moduslampe

Š Lyser hvitt når strømmen til den bærbare PC-en er slått på, og UMA GPU-modus er valgt.

Š Lyser gult når valgfri støttet, diskret nVidia-modus er valgt.

Š Lampen slukkes når datamaskinen slås av

5. Tastatur

Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i full størrelse.

Hurtigstarttaster [Fn]

Bruk [Fn]-knappene på tastaturet for å aktivere de spesifikke programmene eller verktøyene.

Ved hjelp av disse tastene kan brukere arbeide mer effektivt.

De følgende hurtigstartknappene fungerer bare i operativsystemet med SCM-applikasjonen installert.

+

Dragon Gaming

Center (Drage gaming sentrum) eller

Brukerdefinert

(valgfritt)

Š Denne datamaskinen kan ha forhåndsinstallert et spillverktøy, Dragon Gaming Center (Dragespillsenter), som tilbyr brukerne en forbløffende og effektiv løsning for spillhåndtering.

Š Med Dragon Gaming Center (Dragespillsenter) forhåndsinstallert bruker du Fn- og F4-knappen samtidig for å hente frem merket [Instant Play: Play Key Setting] for

å definere hurtigstartknappen for start av en bestemt

4

+

ECO Engine

(ØKO-motor)

(Strømsparing)

+

Webkamera

+

Shift

+

Flymodus applikasjon. Så snart innstillingen er foretatt, bruker du Fn- og F4-knappen samtidig for å starte den utpekte applikasjonen. Hvis brukeren lar denne knappen stå udefinert, vil bruk av Fn- og F4-knappen samtidig bringe frem merket [Instant Play: Play Key Setting] igjen.

Š Hvis Dragon Gaming Center (Drage gaming sentrum) ikke er installert eller blir fjernet, bruker du Fn- og F4-knappen samtidig for å åpne den brukerdefinerte applikasjonen.

Š Trykk på og hold inne Fn -tasten, og trykk deretter på

F5 -tasten gjentatte ganger for å bytte mellom forskjellige strømsparingsmodi som tilbys av ECO Engine , eller for å slå av denne funksjonen gjentatte ganger.

Š Trykk på og hold inne Fn -tasten, og trykk deretter på

F6 -tasten for å slå på webkamera -funksjonen. Trykk en gang til for å slå den av.

Š Hold -tasten inne, og trykk på F7 -tasten for å bytte mellom modusene Sport / Comfort / Green og endre ytelsen.

Š Denne funksjoen vil bare aktiveres når vekselstrøm (AC) er plugget inn og standardinnstillingen er modusen Sport.

Denne innstillingen kan også justeres i Dragon Gaming

Center.

Š Trykk på og hold inne Fn -tasten, og trykk deretter på

F10tasten gjentatte ganger for å slå Flymodus av eller på gjentatt ganger.

Š Av sikkerhetsmessige årsaker under flyreiser er det alltid anbefalt å aktivere flymodus når du skal fly.

Š Se ikonet for flymodusbryteren under [Start/ Innstillinger/

Endre PC-innstillinger/ Nettverk/ Flymodus] på skrivebordet for å undersøke enhetens status.

5

Innledning

Generelle [Fn] taster

Š Øk

+

Š Reduser tastatur-LED-indikatorens lysstyrkenivå.

+

6. Styreplate

Dette er pekeenheten på datamaskinen.

6

Datamaskinen sett forfra

1. LED-statusindikator

Batteristatus

Š Lyser hvitt når batteriet er ladet opp.

Š Blinker gult kontinuerlig hvis batteriet ikke fungerer som det skal. I slike tilfeller anbefales det å erstatte batteriet med et nytt.

Š Snakk med forhandleren for å få et tilsvarende batteri som det som anbefales av produsenten.

Š Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis strømadapteren kobles fra.

WLAN (WiFi)

Bluetooth

Trådløst LAN (WiFi)

Š Lampen for Trådløst LAN lyser blått når Trådløs LAN

(WiFi)funksjonen er aktivert.

Š Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.

Bluetooth (valgfritt)

Š Bluetooth-lampen lyser hvitt når Bluetooth -funksjonen er aktivert.

Š Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.

7

Innledning

8

Š Merk: Funksjonene som listes opp her kan variere, avhengig av hvilken modell du har kjøpt.

Š Advarsel: Med hensyn til flysikkerheten, må du kontrollere at begge disse

LED-indikatorene er avslått når du er ombord i et fly.

Š Kontakt den lokale distributøren for ytterligere informasjon om trådløs tilkobling hvis nødvendig.

Caps Lock

Lyser hvitt når Caps Lock-funksjonen er aktivert.

Num Lock

Lyser hvitt når Num Lock-funksjonen er aktivert.

Harddisk/ optisk stasjonsenhet i bruk

Blinker hvitt når systemet bruker harddiskstasjonen eller den optiske stasjonen.

Dvaletilstand

Š Blinkende hvit når systemet er i dvalemodus.

Š LED-indikatoren slukkes når systemet slås av.

Datamaskinen sett fra høyre side

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

2. Kensington-sikkerhetslås

Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensingtonsikkerhetslås, slik at brukere ved hjelp av en nøkkel eller en mekanisk kodelåsenhet, kan sikre at den bærbare datamaskinen blir stående der den er, festet med en gummibelagt metallkabel. Kabelens endestykke er formet som en løkke, som kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller lignende, og sikrer dermed datamaskinen mot tyveri.

3. Strømkontakt

Her kobles AC/DC-adapteren til for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.

4. Kortleser

Den innebygde kortleseren kan støtte SD4.0-kort (Secure Digital). Kontakt den lokale forhandlere for ytterligere og korrekt informasjon, og vær oppmerksom på at minnekort som støttes kan endres uten forvarsel.

USB 3.0, som er superhastighets-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved tilkobling av ulike enheter, som lagringsmedier, harddisker eller videokamera, og har andre fordeler enn bare høyhastighets dataoverføring.

9

Innledning

6. Batteritilbakestillingshull

Hvis datamaskinsystemet går i heng, kan du sette inn en utrettet binders eller lignende i hullet for å tilbakestille notisbokmaskinen.

Merk: Etter tilbakestilling av datamaskinsystemet kobler du til nettstrømmen når du starter opp notisbokmaskinen for første gang.

10

Datamaskinen sett fra venstre side

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

2. RJ-45-kontakt

10/100/1000 Ethernet-kontakten brukes for å koble til en LAN-kabel for nettverkstilkobling.

3. HDMI-kontakt

HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en ny grensesnittstandard for datamaskiner, skjermer og elektroniske apparater som støtter standard, forbedret og høydefinert video, og flerkanals digitallyd via èn enkel kabel.

4. Mini-skjermport

Mini-skjermport er en miniatyrversjon av Skjermport. Med en egnet adapter kan

Mini-skjermport brukes til å drive skjermer med et VGA-, DV-I eller HDMI-grensesnitt.

5. USB 3.0-port / superladet USB-port

En superladet USB-port gir raskere strømladingsfunksjon for Apple-enheter når datamaskinen er i strømavslåingsmodus.

6. USB 3.0 Port

USB 3.0, som er superhastighets-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved tilkobling av ulike enheter, som lagringsmedier, harddisker eller videokamera, og har andre fordeler enn bare høyhastighets dataoverføring.

11

Innledning

7. Lydportkontakter

Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.

Hodetelefon-utgang/SPDIF-utgang

Š Brukes for høyttalere eller hodetelefoner. S/PDIF-kontakten brukes også for overføring av digital lyd til eksterne høyttalere gjennom en optisk fiberkabel.

Š Koble de fremre høyttalerne til her.

Linje inn

Š Brukes for en ekstern lydenhet.

Š Koble de bakre høyttalerne til her.

Mikrofon

Š Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.

Š Koble senter og subwoofer-høyttalere her.

12

Sett fra undersiden

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

2. Subwooferhøyttaler

Subwooferhøyttaleren brukes til å gjengi lave lydfrekvenser, også kjent som bass.

13

Innledning

™

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. De faktiske produktene som selges varierer etter område. Snakk med din forhandler om de detaljerte spesifikasjonene.

Fysiske egenskaper

Mål

Vekt

418,5 (B) x 287 (D) x 21,8 (H) mm

2,6 kg (med 6-cellers battteri)

CPU

Prosessortype Intel ® Haswell Quad Core

Understøttet prosessor Intel ® Quad prosessor

Kjernebrikke

Kjernebrikke

Minne

Teknologi

Minne

Maksimalt

Intel ® Lynx Point HM8-serien

DDR3L 1333/ 1600 MHz

DDR3L SO-DIMM X 2 spor

Opp til 16 GB

Strøm

Batterieliminator

Batteritype

RTC-battery

150W, 19,5V

Strømforsyning: 100~240 V 50~60 Hz

Effekt: 19,5 V 7,7 A

6-celler

Ja

Lagring

(oppførte elementer kan endres uten forvarsel)

HDD/ SDD formfaktor 2,5” HDD / mSATA SSD

14

I/U Port

USB

Mik.-inngang

Linje-inngang

Hodetelefon-ut

RJ45

HDMI

Mini-skjermport

Kortleser x 4 (versjon 3.0) x 1 x 1 x 1 (SPDIF-ut støttet) x 1 x 1 x 2 x 1 (SD4.0)

Støttede minnekort kan endres uten forvarsel.

Kommunikasjonsport

LAN

Trådløst LAN

Bluetooth

Skjerm

LCD-type

Lysstyrke

Video

Grafikk

VRAM

HDMI-utgang

DisplayPort-utdata

Flerskjermsfunksjon

Webkamera

FHD CMOS-kamera

10/ 100/ 1000Mb Ethernet

Støttes

Støttes

17,3" fullverdi HD-display

Kontrollert av K/B hurtigtaster

NVIDIA GeForce diskret grafikk+

Intel HD-grafikk UMA

Med støtte for NVIDIA Optimus

GDDR5

Avhenger av modellen du har kjøpt

Støttes

Støttes

Støttes

Støttes

15

Innledning

Lyd

Intern høyttaler

Lydvolum

Programvare og BIOS

USB flash-oppstart

BIOS

Annet

Kompatibilitet

Hull for Kensington sikkerhetslås

Lydlinjehøyttalere + 1 subwoofer

Justeres med tastaturhurtigtast eller programvare

USB-diskett til oppstart av kun DOS

Støtte for hurtigoppstart

WHQL x 1

16

Trådløs aktivering

1. Finn -ikonet på skrivebordet og klikk på det.

2. Gå inn på PC-innstillinger -hovedsiden ved å klikke på Endre PC innstillinger .

3. Fold -valgene under Nettverk .

4. Sørg for at Flymodus er satt til AV her.

5. Slå Wi-Fi eller Bluetooth-funksjonen på/av ved å skyve funksjonsbryterbar.

Se i Status-LED å kontrollere enhetens status.

1. Når Flymodus er satt til PÅ, vil funksjonen Wi-Fi- og

Bluetooth-funksjonen deaktiveres samtidig.

2. Informasjonen her er kun for referanseformål og kan variere uten forvarsel.

17

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement