MSI PRO 20EX 8GL ALL-IN-ONE PC Owner's Manual

Add to My manuals
35 Pages

advertisement

MSI PRO 20EX 8GL ALL-IN-ONE PC Owner's Manual | Manualzz

PRO 20EX Sorozat

Univerzális (All-in-One) PC

MS-AAC2

ii

TARTALOM

Szerzői jogokkal és védjegyekkel kapcsolatos tájékoztatás ����������������������������������� iii

Átdolgozás �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� iii

Bővítés és garancia �������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Pótalkatrész beszerzése �����������������������������������������������������������������������������������������iv

Műszaki támogatás �������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Környezetkímélő termékek tulajdonságai ���������������������������������������������������������������iv

Környezetvédelmi programok ��������������������������������������������������������������������������������� v

Vegyi anyagokról szóló információ �������������������������������������������������������������������������� v

Akkumulátokról szóló információ ����������������������������������������������������������������������������� v

Biztonsági utasítások ����������������������������������������������������������������������������������������������vi

CE-megfelelőség ��������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat ��������������������������������� viii

WEEE-nyilatkozat ������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

Áttekintés ���������������������������������������������������������������������������������������1-1

A csomag tartalma ����������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

A rendszer áttekintése ����������������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Alkatrészek cseréje és bővítése ��������������������������������������������������������������������������� 1-8

Első lépések

�����������������������������������������������������������������������������������2-1

Tanácsok a biztonságos és kényelmes használathoz ����������������������������������������� 2-2

A hardver üzembe helyezése ������������������������������������������������������������������������������� 2-3

Rendszerműveletek

�����������������������������������������������������������������������3-1

Energiagazdálkodás ��������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2

Hálózati kapcsolat (Windows 10) ������������������������������������������������������������������������� 3-4

Rendszer-visszaállítás (Windows 10) ������������������������������������������������������������������ 3-7

Rendszer-visszaállítás (F3 gyorsbillentyű visszaállítása) (Opcionális) �������������� 3-11

Hibaelhárítás ���������������������������������������������������������������������������������A-1

Előszó

Szerzői jogokkal és védjegyekkel kapcsolatos tájékoztatás

Copyright © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Minden jog fenntartva� A felhasznált MSI embléma a Micro-Star Int’l Co�, Ltd� bejegyzett védjegye� Minden egyéb említett embléma vagy védjegy azok tulajdonosainak bejegyzett védjegyei lehetnek� A pontosságra vagy teljességre sem kifejezett, sem ráutaló módon nem vállalunk garanciát� Az MSI fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a jelen dokumentumot�

Átdolgozás

Átdolgozás

V1�0

Dátum

2018/ 03 iii

iv

Bővítés és garancia

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termékbe gyárilag szerelt egyes részegységek a felhasználó kívánsága szerint bővíthetők, illetve kicserélhetők� A megvásárolt termékkel kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval� Ne kísérelje meg a termék részegységeinek bővítését vagy cseréjét, amennyiben nem hivatalos forgalmazó vagy szerviz, mivel ez a garancia elvesztésével jár� Nyomatékosan azt javasoljuk, hogy bővítés vagy csere tekintetében vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval vagy szervizzel�

Pótalkatrész beszerzése

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bizonyos országokban és területeken megvásárolt termék cserélhető (vagy kompatibilis) alkatrészeinek beszerzése maximum 5 éven belül lehetséges, mivel a terméket a gyártás idején érvényes hivatalos szabályoktól függően kivonhatták a forgalomból� A cserealkatrészek beszerzésére vonatkozó részletekért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a http://www�msi�com/support/ weboldalon keresztül�

Műszaki támogatás

Ha probléma merülne fel a rendszerrel kapcsolatban és a felhasználói útmutató nem tartalmaz megoldást rá, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy a hely forgalmazóval� Más megoldásként próbálja a következőket további iránymutatásért� Látogassa meg az MSI weboldalát, ahol megtalálhatja a műszaki

útmutatót, BIOS-frissítéseket, illesztőprogram-frissítéseket és egyéb információkat: http://www�msi�com/support/

Környezetkímélő termékek tulajdonságai

Csökkentett energiafogyasztás használat közben és készenléti üzemmódban

A környezetre és egészségre ártalmas anyagok korlátozott használata

Egyszerűen szétbontható és újrahasznosítható

Természetes erőforrások csökkentett használata és újrahasznosításra való

ösztönzés

Hosszabb élettartam az egyszerű bővíthetőségnek köszönhetően

Csökkentett mennyiségű szilárd hulladék a visszavételi programoknak köszönhetően

Előszó

Környezetvédelmi programok

A terméket úgy tervezték, hogy alkatrészei újrahasznosíthatóak legyenek, ezért amikor a termék használhatatlanná válik, ne dobja ki�

Ha a felhasználók az elhasználódott terméket újra szeretnék hasznosítani és le szeretnék selejtezni, vegyék fel a kapcsolatot a helyi hivatalos gyűjtőközponttal�

Az újrahasznosítással kapcsolatos további információért látogassa meg az

MSI honlapját, és keresse meg a legközelebbi forgalmazót�

Továbbá a gpcontdev@msi�com címen is hozzánk fordulhatnak az MSI termékek megfelelő ártalmatlanításával, visszavételével, újrahasznosításával

és szétszerelésével kapcsolatos információkért�

Vegyi anyagokról szóló információ

Megfelelve az olyan, vegyi anyagok korlátozásáról szóló rendeleteknek, mint például az EU REACH rendelet (az Európai Parlament és a Tanács EK 1907/2006 számú rendelete), az MSI tájékoztatást ad a termékekben lévő vegyi anyagokról a következő oldalon: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Akkumulátokról szóló információ

Európai Unió:

Az elemeket, elem egységeket és akkumulátorokat tilos a nem válogatott háztartási hulladékkal együtt elhelyezni�

Kérjük, vegye igénybe a nyilvános begyűjtó rendszert a helyi szabályozásnak megfelelő visszavételük, újrahasznosításuk, illetve kezelésük érdekében�

Tajvan:

A környezet fokozottabb védelme érdekében az elhasznált elemeket külön kell begyűjteni az újrahasznosításhoz vagy speciális ártalmatlanításhoz� v

Kalifornia, USA: a gombelem perklorátot tartalmazhat, amely különleges kezelést tesz szükségessé, amennyiben Kalifornia államban hasznosítják újra vagy ártalmatlanítják�

További információkért látogasson el a következő oldalra: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes� Kizárólag ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort használjon�

vi

Biztonsági utasítások

Olvassa el gondosan és figyelmesen a biztonsági utasításokat�

Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és utasításnak�

Őrizze meg a csomagban mellékelt Felhasználói útmutatót a későbbi tájékozódás céljából�

A készüléket tartsa távol a nedvességtől és a magas hőmérséklettől�

Az üzembe helyezéshez tegye a készüléket stabil, vízszintes felületre�

Mielőtt a készüléket csatlakoztatná a hálózati áramforráshoz, győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség a biztonságos tartományon belül van, és 100–240 V közötti értékre van állítva� Ne hatástalanítsa a dugó földelő érintkezőjét� A készüléknek földelt hálózati aljzathoz kell csatlakoznia�

A bővítőkártya vagy bővítőmodul beszerelése előtt ne felejtse el kihúzni a hálózati AC tápkábelt�

Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, mindig húzza ki a hálózati AC tápkábelt a fali aljzatból, hogy a készülék ne fogyasszon áramot�

Áramforrás: 19V 3,42A

A burkolaton lévő ventilátor a szellőzést szolgálja és megakadályozza, hogy túlmelegedjen a készülék� Ne zárja el a ventilátor nyílását�

Ne hagyja a berendezést olyan környezetben, ahol a tárolási hőmérséklet 60 O nál magasabb és 0 O C (32 O

C (140 O F)-

F)-nál alacsonyabb, mivel a berendezés károsodhat�

MEGJEGYZÉS : A készülék maximális üzemi hőmérséklete 40 O C�

Előszó

Soha ne töltsön semmiféle folyadékot a nyílásokba, mivel ez károsíthatja a készüléket vagy áramütést okozhat�

A tápkábelt oly módon kell elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni� Ne helyezzen tárgyakat a tápkábelre�

Amikor a koaxiális kábelt a TV-hangolóhoz csatlakoztatja, meg kell győződnie arról, hogy a fémárnyékolás megfelelően csatlakozik az épület védőföldelési rendszeréhez�

A kábeles műsorterjesztő rendszert az ANSI/NFPA 70 szabvány, vagyis az amerikai Nemzeti Elektromos Szabályzat (NEC) koaxiális kábelek külső vezető köpenyének földeléséről szóló 820�93-as szakaszának előírásai szerint földelni kell�

A készüléktől tartsa távol az erős mágneses vagy elektromos teret gerjesztő tárgyakat�

Amennyiben az alábbiak közül valamelyik előfordul, tanácsos megvizsgáltatnia a készüléket egy szakemberrel:

A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült�

Folyadék ömlött a készülékbe�

A készüléket nedvességnek tették ki�

A készülék nem működik megfelelően, illetve nem sikerül működőképes

állapotba hoznia a Felhasználói Útmutatónak megfelelően�

A készüléket elejtették és megsérült�

A készülék a sérülés nyilvánvaló jeleit viseli� vii

1� Az optikai tárolóeszközök besorolása: 1� OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK� Az itt megemlített vezérlőktől, módosításoktól vagy eljárásmódoktól eltérő vezérlők, módosítások vagy eljárásmódok alkalmazása tilos�

2� Ne érintse meg a meghajtóban lévő lencsét�

viii

CE-megfelelőség

A Micro-Star International CO�, LTD kijelenti, hogy az itt megemlített készülék megfelel az Európai Irányelvekben meghatározott alapvető biztonsági követelményeknek, valamint azok egyéb lényeges előírásainak�

FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat

Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, hogy a készülék az FCC szabályainak 15� szakasza alapján megfelel a B osztályú digitális berendezésekkel szemben támasztott követelményeknek� E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen� A készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat� Ha nem a kezelési

útmutatóban leírtak alapján helyezik üzembe, káros kölcsönhatásba léphet más, rádiókommunikációt használó berendezésekkel� Arra azonban nincs garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia� Ha a készülék a ki- és bekapcsolásával bizonyíthatóan okozója valamilyen zavaró hatásnak, a készülék tulajdonosa a következő módszerek valamelyikét (vagy többet) alkalmazva megkísérelheti a hatás kiküszöbölését:

Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát�

Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot�

Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülék által használttól eltérő fázisra�

Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől�

1� megjegyzés

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse�

2� megjegyzés

Árnyékolt csatlakozókábeleket és árnyékolt tápkábelt kell használni, hogy biztosítsák a határértékeknek való megfelelőséget�

Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15� részében foglaltaknak� A működtetésnek az alábbi két feltétele van:

1� az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és

2� az eszköznek minden interferenciát fogadnia kell, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet�

WEEE-nyilatkozat

Az Európai Unió („EU”) 2005� augusztus 13-án hatályba lépett, az elektromos

és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetők lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelesek a termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén�

Áttekintés

Ez a rendszer egybeépített konstrukcióval, divatos megjelenéssel és tükörsima képernyővel rendelkezik, ami a modern egyediség és az otthon kényelmének egyszerűségét tükrözi. Az érintőképernyővel, kiváló audió/ videó funkciókkal és egyszerűen használható felhasználói felülettel felszerelt sorozat ötvözi a technológiát a mindennapi élettel, egyszerűvé és szórakoztatóvá téve a számítógép-használatot az egész család számára.

1

A csomag tartalma

Univerzális

(All-in-One) PC

AC/DC adapter

Váltóáramú (AC) tápkábel

1-2

Illesztőprogramot/ segédprogramot tartalmazó lemez

(Opcionális)

Használati utasítás

és Gyors útmutató Billentyűzet (Opcionális)

Egér (Opcionális)

* Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, azonnal lépjen velünk kapcsolatba.

* Az ábrák kizárólag hivatkozás célját szolgálják és a csomag tartalma a megvásárolt típustól függően kismértékben eltérhet.

Áttekintés

1-3

1-2

Áttekintés

A rendszer áttekintése

h

Elölnézet

1 2

3

4

5

1

2

3

4

5

Mikrofon

A beépített digitális mikrofon online videó társalgáshoz használható.

Webkamera

A mikrofonnal felszerelt beépített webkamerát fényképezéshez, videofelvételhez, videokonferenciához és egyéb interaktív alkalmazáshoz használhatja.

Webkamera LED-kijelző (Opcionális)

A webkamera LED-kijelzője jelzi, ha felvétel rögzítése van folyamatban. A webkamera LED-lámpájának világítania kell, ha a készülék videofelvételt rögzít, és kikapcsolt állapotban kell lennie, ha a készülék nem rögzít felvételt.

Bekapcsolt állapotot jelző LED

A bekapcsolt állapotot jelző LED világít, amikor bekapcsolják a rendszert

és kialszik, ha kikapcsolják. Energiatakarékosság tekintetében a LED villog

S3 (felfüggesztés RAM-ra) módban és kialszik S4 (felfüggesztés lemezre) módban.

Állvány

Az állvány segítségével helyezze a rendszert egy stabil, vízszintes felületre.

1-3

h

Hátulnézet

2

1

1-4

5

3

4

6

Fontos

Azt javasoljuk, hogy biztonsági okokból először az AC/DC adaptert csatlakoztassa az

AIO PC-hez, és csak ezután csatlakoztassa a tápkábel dugóját a hálózati aljzatba.

Az USB 3.1 csatlakozókkal nagy sebességű eszközök használata javasolt, míg a hátlapon lévő USB 2.0 csatlakozókhoz kis sebességű eszközök, mint például egér vagy billentyűzet, csatlakoztatását javasoljuk.

Áttekintés

1-5

1-4

Áttekintés

1

2

3

4

5

6

Ventilátor

A burkolaton lévő ventilátor a szellőzést szolgálja és megakadályozza, hogy túlmelegedjen a készülék. Ne zárja el a ventilátor nyílását.

Kensington-zár csatlakozója

Az AIO PC készülék Kensington-zárhoz használható csatlakozót tartalmaz, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználó kulcs vagy valamilyen mechanikus zár és egy gumírozott kábel segítségével helyhez rögzítse az AIO PC készüléket. A kábel végén kisméretű hurok van, ami lehetővé teszi, hogy a kábelt egy helyhez rögzített tárgy, például egy nehéz asztal vagy hasonló tárgy köré hurkolja, ezáltal stabilan rögzítse az AIO PC készüléket.

HDMI kimeneti csatlakozó (Opcionális)

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) egy teljesen digitális audio/ videó csatoló, amely tömörítetlen adatfolyamok átvitelére alkalmas. A HDMI támogatja az összes TV-formátum, beleértve a normál, továbbfejlesztett vagy nagyfelbontású videó, plusz a többcsatornás digitális audió átvitelét egyetlen kábelen.

Soros csatlakozó (Opcionális)

A soros csatlakozó támogatja a vonalkód-olvasók, vonalkód-nyomtatók, bizonylatnyomtatók, bankkártya-terminálok stb. használatát.

USB 2.0-csatlakozó

Az USB (Universal Serial Bus) csatlakozó USB szabványú eszköz, pl. billentyűzet, egér vagy egyéb USB-kompatibilis eszköz csatlakoztatására való. Legfeljebb 480 Mbit/s (Hi-Speed) adatátviteli sebességet támogat.

RJ-45 LAN aljzat

A szabványos RJ-45 LAN aljzat a helyi hálózathoz (LAN) történő csatlakozáshoz való. Hálózati kábel csatlakoztatható hozzá.

Sárga Zöld / Narancssárga

LED

Bal

Szín

Sárga

Jobb Zöld

Be

Narancssárga Be

LED állapota

Ki

Be (folyamatos)

Be (villog)

Ki

Állapot

Nincs LAN kapcsolat.

A LAN kapcsolat létrejött.

A számítógép másik számítógéppel kommunikál a LAN-on.

10 Mbit/mp adatátviteli sebesség van kiválasztva.

100 Mbit/mp adatátviteli sebesség van kiválasztva.

1000 Mbit/mp adatátviteli sebesség van kiválasztva.

1-5

h

Oldalnézet

11

13

5

7

1

3

9

2

4

6

8

10

12

14

16

15

1-6

1

2

3

4

5

6

7

Monitor működésjelző LED

A működésjelző LED világít, amikor bekapcsolják a monitort és kialszik, ha kikapcsolják.

Merevlemez-meghajtó LED

Ez a kijelző a merevlemez-meghajtó használati állapotát jelzi. Ha a rendszer a merevlemez-meghajtóról adatokat olvas, villog, és ha a rendszer nem használja, nem ég.

Rendszer üzemkapcsoló gombja

Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a rendszer be-, illetve kikapcsolásához.

Monitor üzemkapcsoló gomb

Nyomja meg a monitor üzemkapcsoló gombot a monitor be-, illetve kikapcsolásához�

Menü gomb

Nyomja meg ezt a gombot a Fényerő és Hangerő menük megjelenítéséhez, illetve a közöttük történő váltáshoz�

Fényerő fel / Hangerő fel gomb

Nyomja meg ezt a gombot a fényerő/hangerő növeléséhez�

Fényerő le / Hangerő le gomb

Nyomja meg ezt a gombot a fényerő/hangerő csökkentéséhez�

Áttekintés

1-7

1-6

Áttekintés

8

9

10

11

12

13

14

15

16

USB 3.1 Gen 1 port (A típusú)

Az USB (Universal Serial Bus) csatlakozó USB szabványú eszköz, pl. billentyűzet, egér vagy egyéb USB-kompatibilis eszköz csatlakoztatására való.

USB 3.1 Gen 1 port (A típusú) (MSI Super Charger technológiával)

Az USB (Universal Serial Bus) csatlakozó USB szabványú eszköz, pl. billentyűzet, egér vagy egyéb USB-kompatibilis eszköz csatlakoztatására való.

Az MSI Super Charger technológiának köszönhetően nem csak normál

USB-csatlakozóként működik, hanem lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy USB-eszközeiket kikapcsolt rendszer mellett is feltölthessék. USB eszközök feltöltéséhez többé nem kell bekapcsolniuk a rendszszert.

Kártyaolvasó

A beépített kártyaolvasó többféle memóriakártya használatát is támogathatja.

Vonalszintű kimeneti aljzat

Ez a csatlakozó fejhallgató vagy hangszórók csatlakoztatásához való.

Mikrofoncsatlakozó

Ez a csatlakozó mikrofon csatlakoztatásához való.

Tápfeszültség-csatlakozóaljzat

Az AC/DC adapter az AC váltóáramot alakítja DC egyenárammá az aljzaton történő használathoz. Az aljzaton keresztül kapja a PC a tápfeszültséget. A

PC sérülésének elkerülése érdekében mindig a mellékelt hálózati adaptert használja áramforrásként.

Kiadó furat

Helyezzen egy vékony, egyenes tárgyat (pl. gemkapcsot) a vészhelyzeti kinyitó furatba, hogy manuálisan kinyissa az optikai meghajtó fiókját, ha az elektronikus kiadógomb nem működik.

Kiadógomb

Nyomja meg a kiadás gombot az optikai meghajtó kinyitásához.

Optikai meghajtó

DVD Super-Multi meghajtó az otthoni szórakozást szolgálja (a Blu-ray funkció opcionális).

1-7

Alkatrészek cseréje és bővítése

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termékbe gyárilag szerelt egyes részegységek a felhasználó kívánsága szerint bővíthetők, illetve kicserélhetők, a megvásárolt modelltől függően.

1-8

A megvásárolt termékkel kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval. Ne kísérelje meg a termék részegységeinek bővítését vagy cseréjét, amennyiben nem hivatalos forgalmazó vagy szerviz, mivel ez a garancia elvesztésével jár. Nyomatékosan azt javasoljuk, hogy bővítés vagy csere tekintetében vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval vagy szervizzel.

Áttekintés

PB

Első lépések

Ez a fejezet a hardver üzembe helyezésével kapcsolatos tudnivalókat mutatja be� Perifériás eszközök csatlakoztatása közben ügyeljen arra, hogy megfelelően tartsa az eszközöket, és a statikus elektromosság elkerülése

érdekében használjon földelést biztosító csuklószorítót�

2

2-2

Tanácsok a biztonságos és kényelmes használathoz

A megfelelő munkakörnyezet kiválasztása azonban fontos, ha hosszabb ideig szándékozik dolgozni a számítógéppel�

1� A munkaterület megvilágítása megfelelő legyen�

2� Válasszon megfelelő munkaasztalt és széket, továbbá állítsa be a magasságukat, hogy a számítógép kezelése közben illeszkedjenek testtartásához�

3� Egyenes háttal, helyes tartással üljön a székben� A szék háttámláját (ha lehetséges) úgy kell beállítani, hogy kényelmesen támassza a hátát�

4� A lábát természetes módon, laposan helyezze a padlóra, hogy térde és könyöke a számítógép kezelése közben megfelelő helyzetben (kb� 90 fokos szögben)

álljanak�

5� Helyezze a kezét kényelmesen az asztalra úgy, hogy csuklóját megtámasztja�

6� Állítsa be az AIO/PC szögét/helyzetét az optimális betekintési szög érdekében�

7� Kerülje a számítógép használatát olyan helyen, ahol kényelmetlen lehet (pl�

ágyban fekve)�

8� Az AIO PC egy elektromos készülék� A személyi sérülések elkerülése érdekében mindig körültekintően használja�

Első lépések

2-3

2-2

Első lépések

A hardver üzembe helyezése

Fontos

• A képek csak illusztrációk� A rendszer külső megjelenése eltérő lehet�

• Győződjön meg arról, hogy a rendszer az AC tápkábelen és az elektromos aljzaton keresztül földelve van, mielőtt bekapcsolná a rendszert�

• A kijelzőn ne használjon éles tárgyakat�

1� Állítsa be az állványt a megfelelő szögbe, hogy a rendszer stabilan legyen rögzítve�

2-3

2� Csatlakoztassa az adaptert a rendszerhez, majd csatlakoztassa a tápkábelt�

2-4

3� Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a rendszer bekapcsolásához�

Első lépések

PB

Rendszerműveletek

Ez a fejezet alapvető tájékoztatást nyújt a rendszerműveletekkel kapcsolatban�

Fontos

Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak�

3

Energiagazdálkodás

A személyi számítógépek és monitorok energiatakarékossága jelentős mértékben csökkentheti az elektromos áram mennyiségét, illetve környezetvédelmi előnyöket is kínál�

Az energiahatékonyság érdekében kapcsolja ki a monitort, vagy állítsa a számítógépet alvó üzemmódra, ha a készüléket bizonyos ideig nem használja� h

Energiagazdálkodás Windows 10 rendszerben

■ A Windows operációs rendszer által nyújtott [Power Options] (Energiafelhasználási lehetőségek) lehetővé teszik a kijelző, a merevlemez és az akkumulátor energiafelhasználási tulajdonságainak szabályozását� Jobb gombbal kattintson a [Start] gombra, válassza ki a [Control Panel] (Vezérlőpult) elemet a listán, majd kattintson a [System and Security]

(Rendszer és biztonság) elemre�

3-2

Válassza ki a [Power Options] (Energia-lehetőségek) elemet, majd válasszon ki egy olyan energiasémát, amely megfelel személyes igényeinek� A beállításokat finomhangolhatja a

[Change plan settings] (Séma beállításainak módosítása) elemre történő kattintással�

■ A Számítógép leállítása menü a következő opciókat tartalmazza: Alvás (S3/S4) és Leállítás

(S5) a rendszer energiafelhasználásának gyors és egyszerű kezeléséhez� h

Energiagazdálkodás ENERGY STAR minősítésű monitorokon

(opcionális)

Az energiagazdálkodási funkció lehetővé teszi, hogy a számítógép kis fogyasztású vagy "Alvó" módot kezdeményezzen, ha bizonyos ideig nem használják� Ha külső, ENERGY STAR minősítésű monitorral használják, ez a funkció támogatja a monitor hasonló energiagazdálkodási jellemzőit is� A potenciális energiamegtakarítás kihasználása érdekében az energiagazdálkodási funkciót úgy állították be, hogy az alábbi módon működjön, ha a rendszer AC áramról működik:

■ A kijelző kikapcsolása 10 perc után

■ Alvó mód kezdeményezése 30 perc után

Rendszerműveletek

3-3

3-2

Rendszerműveletek h

A rendszer felélesztése

A számítógép energiatakarékos üzemmódból az alábbi elemekkel megadott bármely parancsra feléled:

■ a főkapcsoló gomb,

■ a hálózat (ébresztés LAN-ról),

■ a billentyűzet�

Energiatakarékossági tippek:

■ Amennyiben a készüléket bizonyos ideig nem használja, kapcsolja ki a monitort az LCD főkapcsolójával�

■ Windows operációs rendszerben adja meg a megfelelő beállításokat az

Power Options (Energiafelhasználási lehetőségek) résznél a számítógép energiafogyasztásának optimalizálásához�

■ A számítógép energiafogyasztásának kezeléséhez energiatakarékossági szoftvert� telepítsen

■ Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, mindig húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzatból, hogy a készülék ne fogyasszon energiát�

3-3

Hálózati kapcsolat (Windows 10)

h Vezetékes hálózat

1� Kattintson a jobb gombbal a [Start] kapcsolatok] elemet a listán�

gombra, és válassza ki a [Hálózati

2� Válassza ki az [Ethernet] elemet, majd a [Hálózati és megosztási központ] lehetőséget�

3-4

3� Válassza a [Set up a new connection or network] (Új kapcsolat vagy hálózat beállítása) elemet�

Rendszerműveletek

3-5

3-4

Rendszerműveletek

4� Válassza ki a [Connect to the Internet] (Kapcsolódás az internethez) elemet, majd kattintson a [Next] (Következő) gombra�

5� Jelölje ki a [Broadband (PPPoE)] (Szélessávú (PPPoE)) elemet, ha felhasználónév

és jelszó megadását igénylő DSL- vagy kábelkapcsolat segítségével kapcsolódik�

6� Adja meg az internet-szolgáltató (ISP) által biztosított adatokat, és kattintson a

[Connect] (Csatlakozás) elemre a LAN-kapcsolat létrehozásához�

3-5

h Vezeték nélküli hálózat

1� Lépjen a [Start] gombra , kattintson a [Settings] (Beállítások) elemre, majd válassza ki a [Network and Internet] (Hálózat és internet) elemet�

2� Megjelenik az elérhető WLAN kapcsolatok listája� Válasszon egy kapcsolatot a listáról�

3� Új kapcsolat létrehozásához jelölje ki a [Network and Sharing Center] (Hálózati és megosztási központ) elemet�

3-6

4� Válassza a [Set up a new connection or network] (Új kapcsolat vagy hálózat beállítása) elemet�

5� Ezt követően jelölje ki a [Manually connect to a wireless network] (Kézi csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz) elemet, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra a folytatáshoz�

6� Adja meg azon vezeték nélküli hálózat adatait, amelyhez kapcsolódni kíván, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra a továbblépéshez�

7� Megtörtént az új WLAN kapcsolat létrehozása�

Rendszerműveletek

3-7

3-6

Rendszerműveletek

Rendszer-visszaállítás (Windows 10)

A rendszer-visszaállító funkció használata az alábbiak miatt lehet szükséges:

■ A rendszer eredeti állapotba történő visszaállítása a gyári alapértelmezett

értékekre�

■ Ha hiba történik az operációs rendszer használata közben�

■ Ha az operációs rendszert vírus támadja meg és emiatt nem működik megfelelően�

■ Ha egyéb beépített nyelvvel kívánja telepíteni az operációs rendszert�

A rendszervisszaállítás funkció használata előtt rendszermeghajtón található fontos adatairól készítsen biztonsági másolatot más tárolóeszközökre�

Ha az alábbi megoldás sem jár sikerrel, vegye fel a kapcsolatot hivatalos viszonteladójával vagy a helyi szervizközponttal további segítségért�

3-7

A PC alaphelyzetbe állítása

1� Lépjen a [Start] gombra , kattintson a [Settings] (Beállítások) elemre, majd válassza ki a [Update and security] (Frissítés és biztonság) elemet�

2� Válassza ki a [Recovery] (Visszaállítás) elemet, majd kattintson a [Get started]

(Kezdés) elemre a [Reset this PC] (A PC visszaállítása) alatt a rendszer-visszaállítás indításához�

3-8

3� Felugrik a [Choose an option] (Lehetőség választása) képernyő� A [Keep my files] (A fájlok megtartása) és [Remove everything] (Minden eltávolítása) közül választhat�

A fájlok megtartása

A PC alaphelyzetbe

állítása Minden eltávolítása

Válassza az ki azt a meghajtót, amelyre a

Windows-t telepítették�

Minden meghajtó

Csak a fájljaim eltávolítása

A fájlok eltávolítása és a meghajtó takarítása

Csak a fájljaim eltávolítása

A fájlok eltávolítása és a meghajtó takarítása

Rendszerműveletek

3-9

3-8 h

A fájlok megtartása

1� Válasza ki a [Keep my files] (A fájlok megtartása) elemet�

Rendszerműveletek

2� A [Your apps will be removed] (Ön alkalmazásai eltávolításra kerülnek) képernyő megjeleníti azon alkalmazások listáját, amelyeket újra kell majd telepíteni a világhálóról vagy a telepítőlemezekről� Kattintson a [Next] (Tovább) gombra a folytatáshoz�

3-9

3� A következő képernyőn megjelennek a folyamat során végrehajtásra kerülő módosítások� Kattintson a [Reset] (Alaphelyzet) gombra a rendszer alaphelyzetbe

állításának indításához�

h Minden eltávolítása

1� Válassza ki a [Remove everything] (Minden eltávolítása) elemet�

3-10

2� Ha több merevlemezzel rendelkezik, felugrik egy képernyő, amely megkéri, hogy válasszon az [Only the drive where Windows is installed] (Csak a Windows-t tartalmazó meghajtó) és az [All drives] (Minden meghajtó) elemek közül�

3� Ezután válasszon a [Just remove my files] (Csak a fájljaim eltávolítása) vagy a

[Remove files and clean the drive] (Fájlok eltávolítása és a meghajtó takarítása) lehetőségek közül�

4� A következő képernyőn megjelennek a folyamat során végrehajtásra kerülő módosítások� Kattintson a [Reset] (Alaphelyzet) gombra a rendszer alaphelyzetbe

állításának indításához�

Rendszerműveletek

3-11

3-10

Rendszerműveletek

Rendszer-visszaállítás (F3 gyorsbillentyű visszaállítása) (Opcionális)

h

Óvintézkedések a rendszer helyreállítás funkció használatakor

1� Ha a merevlemezen és a rendszerben kijavíthatatlan hibák jelentkeztek, először a merevlemezről indítsa a rendszer helyreállítás funkciót az F3 gyorsbillentyűvel�

2� A rendszer helyreállítás funkció használata előtt rendszermeghajtón található fontos adatairól készítsen biztonsági másolatot más tárolóeszközökre� h

A rendszer helyreállítása az F3 gyorsbillentyűvel

Ha folytatni szeretné, kövesse az alábbi utasításokat:

1� Indítsa újra a számítógépet�

2� Nyomja meg az F3 gyorsgombot a billentyűzeten, amint megjelenik az MSI üdvözlő képernyő�

3� A “Choose an Option (Lehetőség választása)” képernyőn érintse meg a “Troubleshoot

(Hibaelhárítás)” elemet�

4� A "Troubleshoot (Hibaelhárítás)” képernyőn érintse meg az "Restore MSI factory

(MSI gyári állapotba állítása)” elemet, hogy a rendszert az alapértelmezett értékekre

állítsa vissza�

5� A "RECOVERY SYSTEM (RENDSZER-VISSZAÁLLÍTÁS)” képernyőn érintse meg a

“System Partition Recovery (Rendszerpartíció visszaállítása)” elemet�

6� Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Visszaállítás funkció folytatásához, majd befejezéséhez� 3-11

Hibaelhárítás

A

A-2

A rendszer nem indul�

1� Ellenőrizze, hogy a rendszer csatlakozik-e konnektorhoz és be van-e kapcsolva�

2� Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a többi kábel megfelelően csatlakozik-e�

Ha bekapcsolom a számítógépet, az „Operációs rendszer nem található” felirat jelenik meg a képernyőn vagy nem indul a Windows�

1� Ellenőrizze, hogy található-e nem bootolható CD vagy DVD az optikai lemezmeghajtóban� Ha igen, akkor távolítsa el a CD vagy DVD lemezt, majd indítsa újra a számítógépet�

2� Ellenőrizze az elsődleges rendszerindító eszköz beállításait a BIOS-ban�

A rendszert nem lehet leállítani�

A legjobb, ha az operációs rendszerben található Leállítás ikon segítségével állítja le a számítógépet� Egyéb megoldás használata, beleértve a lent felsoroltakat, adatvesztéshez vezethetnek� Ha a leállítás nem működik, akkor válassza az alábbi lehetőségek egyikét�

1� Nyomja le a Ctrl+Alt+Del gombokat, majd válassza a Leállítás elemet�

2� Nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsolót a rendszer kikapcsolásához�

3� Húzza ki a tápkábelt a rendszerből�

A mikrofon nem működik�

1� Beépített mikrofon esetén, kérem lépjen a Start > Control Panel (Vezérlőpult) >

Sound and Hangok és audioeszközök > Audió elemre, és ellenőrizze a mikrofon némítását�

2� Ha külső mikrofont használ, ellenőrizze, hogy a mikrofon csatlakozik-e a mikrofoncsatlakozóba�

Az internetkapcsolat akadozik�

1� Ha problémát észlelt miközben az internet-szolgáltatóhoz (ISP) csatlakozott, ellenőrizze, hogy az internet-szolgáltatónál nem léptek-e fel műszaki problémák�

2� Ellenőrizze a hálózati beállításokat és a hálózati kapcsolatot, győződjön meg arról, hogy a rendszert helyesen konfigurálta-e az internet eléréséhez�

3� A vezeték nélküli LAN adatátviteli sebességet befolyásolja az eszközök és a hozzáférési pont közötti távolság és a közöttük található akadályok� Az adatátviteli sebesség maximalizálásához válassza az Ön rendszeréhez legközelebbi hozzáférési pontot�

Hibaelhárítás

A-3

A-2

Hibaelhárítás

A rendszer hangszórói nem működnek�

1� Ellenőrizze a hangkeverőben a hangerő-beállításokat�

2� Ha olyan alkalmazást használ, amely saját hangerő-szabályozással rendelkezik, ellenőrizze, hogy az elnémított módban van-e�

3� Ha csatlakozik egy audiokábel a fejhallgató csatlakozóhoz, távolítsa azt el�

4� Ha a rendszer rendelkezik képernyőmenüvel, kérem, állítsa be a képernyőmenü hangerejét�

Nem tudom lejátszani a CD-t vagy DVD-t a rendszer DVD-ROM meghajtójával�

1� Győződjön meg arról, hogy a CD vagy DVD címkéje felfelé néz�

2� Ha a CD vagy DVD szoftvert igényel, győződjön meg arról, hogy a szoftver az előírások szerint telepítve lett-e�

3� Ha a DVD lejátszása közben régiókód hibaüzenet jelenik meg a képernyőn, a problémát lehetséges, hogy az okozza, hogy a DVD nem kompatibilis az

Ön rendszerében található DVD-ROM meghajtóval� A régiókód a lemez csomagolásán van feltüntetve�

4� Ha látja a videót, de nem hallja az audiót, ellenőrizze a médialejátszót�

Győződjön meg arról is, hogy a hangszórók és a hangerő-beállítások a hangkeverőben nincsenek némított állapotban�

5� Ellenőrizze, hogy a meghajtók helyesen vannak-e telepítve� Kattintson a Start >

Vezérlőpult > Rendszer > Eszközkezelő elemre�

6� Egy koszos vagy karcolt lemez beolvasása a számítógép váratlan leállásához vezethet� Szükség esetén indítsa újra a számítógépet, távolítsa el a lemezt és ellenőrizze, hogy az koszos vagy karcolt-e�

7� Kérjük, használjon DVD lejátszó szoftvereket pl� a PowerDVD-t és a WinDVD-t a

DVD videók lejátszásához�

A DVD-ROM meghajtóm lemeztálcája nem nyílik�

1� Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva�

2� Nyomja meg a kiadás gombot a DVD-ROM meghajtó kinyitásához�

3� Ha a kiadás gomb nem működik, nyissa ki a tálcát egy éles és hegyes tárgy segítségével, helyezze ezt a kiadás gomb melletti lyukba�

A képernyőn nem jelenik meg semmi�

1� Ellenőrizze, hogy a rendszer csatlakozik-e konnektorhoz és be van-e kapcsolva�

2� Lehet, hogy a rendszer készenléti állapotban van� Nyomjon meg egy gombot a képernyő aktiválásához�

A-3

advertisement

Related manuals

advertisement