MSI GE73 Raider LAPTOP Brugervejledning

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

MSI GE73 Raider LAPTOP Brugervejledning | Manualzz

Innledning

Brukerhåndbok

Bærbar PC

Innledning

Gratulerer som eier av denne bærbare PC-en. Du vil få en behagelig og profesjonell opplevelse når du bruker denne elegante bærbare PC-en. Vi er stolte av å kunne fortelle brukerne våre at denne bærbare PC-en er grundig testet. Vårt gode omdømme vitner også om uovertruffen pålitelighet og fornøyde kunder.

Pakke ut

Først må du pakke ut esken og sjekke alle delene nøye. Kontakt forhandleren med en gang hvis deler mangler eller er skadet. Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må sende enheten i fremtiden. Esken skal inneholde følgende deler:

▶ Bærbar datamaskin

▶ Hurtigstartguide

▶ Batterieliminator og nettstrømledning

▶ Valgfri bæreveske

▶ Valgfri alt-i-ett applikasjonsdisk som inneholder fullversjonen av brukerhåndboken, drivere, verktøy og så videre.

2 3

2

Brukerhåndbok

Produktoversikt

Denne delen inneholder en beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler. Den gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den. Vær klar over at tallene her kun er for referanseformål.

Datamaskinen vist med åpent lokk

Ved hjelp av tegningen av datamaskinen sett ovenfra, og beskrivelsen nedenfor, kan du se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.

3

Innledning

1. Webkamera / LED-indikator for webkamera / Intern mikrofon

• Dette innebygde webkameraet kan ta bilder, spille inn video eller brukes under webkonferanser og så videre.

• Webkameraets LED-indikator, som er plassert ved siden av webkameraet, lyser når webkamerafunksjonen er aktivert. Indikatoren slukkes når funksjonen slås av.

• Den innebygde mikrofonen og dens funksjon er den samme som med mikrofonen.

2. Av/på-knapp / Strømlampe / GPU-moduslampe

Strøm

Av/på-knapp

• Bruk denne knappen til å slå den bærbare PC-en AV og

PÅ.

• Bruk denne knappen til å vekke den bærbare PC-en fra dvaletilstanden.

Strømlampe / GPU-moduslampe

• Lyser hvitt når strømmen til den bærbare PC-en er slått på, og UMA GPU-modus er valgt.

• Lyser gult når valgfri støttet, diskret GPU-modus er valgt.

• LED-indikatoren blinker når notisboken går i dvaletilstand.

• Lampen slukkes når datamaskinen slås av.

4 5

4

Brukerhåndbok

3. Hurtigstartknapper

Trykk på hurtigstartknappene for å aktivere det spesifiserte programmet eller verktøyet. Hurtigstartknappene nedenfor fungerer bare hvis operativsystemet har

SCM-applikasjonen installert. Finn frem til SCM.exe-filen på den valgfrie alt-i-ettdisken som følger med pakken, eller last den ned fra MSIs webområde for enkel og praktisk bruk.

SSE

(valgfritt)

• Denne bærbare PC-en kan ha forhåndsinstallert en unik tastaturstyringsapplikasjon, SSE (Steel Series Engine).

Med denne applikasjonen kan brukere ha forskjellige kombinasjoner av tastaturhurtigtaster definert separat for bestemte anledninger.

• Bruk denne knappen til å bytte mellom tastatur 1 (lag 1), tastatur 2 (lag 2), tastatur 3 (lag 3) og tastatur 4 (lag 4) gjentatte ganger.

Cooler Boost

(ekstraytelse for viften)

• Bruk denne knappen for å øke viftehastigheten og senke den generelle temperaturen på denne bærbare datamaskinen.

• Knappens LED-indikator lyser når viftehastigheten er innstilt på maksimumsnivået. LED-indikatoren slukker når AUTOmodus er valgt.

4. Tastatur

Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i full størrelse. Se Hvordan bruke tastaturet hvis du vil ha detaljer.

5. Styreplate

Dette er datamaskinens pekeenhet.

6. LED-statusindikator

Caps Lock

Lyser når Caps Lock-funksjonen er aktivert.

5

Innledning

Datamaskinen sett forfra

1. LED-statusindikator

Trådløst LAN (WiFi)

• Lampen lyser når Wireless LAN (WiFi)-funksjonen er aktivert.

• Lampen slukker når funksjonen deaktiveres.

Batteristatus

• Lampe lyser når batteriet lades.

• Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicesenter.

• Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis strømadapteren kobles fra.

Stasjonsaktivitetsindikator

LED blinker når systemet går inn på de interne lagringsstasjonene .

6 7

6

Datamaskinen sett fra høyre side

Brukerhåndbok

1. Kortleser

Den innebygde kortleseren støtter forskjellige typer minnekort. Sjekk spesifikasjonene for detaljer.

2. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

3. USB 3.0-port

USB 3.0, superhastighets USB, leverer de høyeste grensesnitthastighetene for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med vanlig høyhastighetsoverføring.

4. Strømkontakt

Denne kontakten kobles til AC/DC-adapteren for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.

7

Innledning

Datamaskinen sett fra venstre side

1. Kensington-sikkerhetslås

Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensington-sikkerhetslås, slik at brukere ved hjelp av en nøkkel eller mekanisk kodelåsenhet kan sikre at den bærbare datamaskinen blir stående der den er, festet med en gummibelagt metallkabel.

Kabelens endestykke er formet som en løkke, som kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller lignende, og sikrer dermed datamaskinen mot tyveri.

2. HDMI-kontakt

HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en ny grensesnittstandard for PCer, skjermer og forbrukerelektronikkenheter som støtter standard, utvidet og høydefinert video, i tillegg til multikanals digital lyd på en enkelt kabel.

3. USB 3.0-port

USB 3.0, superhastighets USB, leverer de høyeste grensesnitthastighetene for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med vanlig høyhastighetsoverføring.

4. Lydportkontakter

Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.

Mikrofon

Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.

Hodetelefoner

En kontakt for høyttalere eller hodetelefoner.

8 9

8

Brukerhåndbok

5. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

6. RJ-45-kontakt

Ethernet-kontakten, som valgfritt kan støtte en overføringshastighet på

10/100/1000/10000 megabits per sekund, brukes til å koble til en LAN-kabel for nettverksforbindelse.

7. Mini-skjermport

Mini-skjermport er en miniatyrversjon av Skjermport. Med en egnet adapter kan Miniskjermport brukes til å drive skjermer med et VGA-, DVI- eller HDMI-grensesnitt.

8. USB 3.1-port (type C) (valgfritt)

USB 3.1, som er superhastighets+-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved tilkobling av ulike enheter, for eksempel lagringsmedier, harddisker eller videokameraer, og tilbyr også andre fordeler enn bare høyhastighets dataoverføring.

Den slanke og elegante USB type C-kontakten har reverserbar plugg- og kabelretning, og støtter skalerbar ytelse i en fremtidssikret løsning, medregnet USB 3.x,

DisplayPort, PCIe, lyd og Thunderbolt 3 (valgfritt).

9

Innledning

Datamaskinen sett fra baksiden

1. Vifte (valgfritt)

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

10 11

Sett fra undersiden

Brukerhåndbok

10

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

2. Basshøyttaler (valgfritt)

Basshøyttaleren brukes til å reprodusere lavfrekvente lyder.

3. Stereohøyttalere

Denne bærbare maskinen kan være utstyrt med innebygde stereohøyttalere som leverer høykvalitets lyd og støtter HD-lydteknologi.

4. Batteritilbakestillingshull

Når systemfastvaren EC) oppgraderes eller systemet går i heng, bør du 1) slå av notisboken, 2) fjerne nettstrømforbindelsen, 3) sette inn en utrettet binders i dette hullet i 10 sekunder, 4) koble til nettstrøm, 5) slå på notisbokmaskinen.

11

Innledning

Hvordan bruke tastaturet

Denne bærbare maskinen har et fullfunksjonelt tastatur. For å sikre at tastaturet fungerer som tiltenkt er det nødvendig å installere SCM-applikasjonen ved hjelp av tastaturets funksjonstaster.

Windows-tast

Du finner Windows-logotasten på tastaturet. Tasten brukes til

å utføre Windows-spesifikke funksjoner, for eksempel å åpne startmenyen og hurtigmenyen.

12 13

12

Brukerhåndbok

Hurtigstarttaster

Bruk [Fn]-kombinasjonstastene på tastaturet til å aktivere de bestemte applikasjonene eller verktøyene. Ved hjelp av disse tastene kan brukere arbeide mer effektivt.

+

Brukerdefinert

• Trykk på Fn og F4 for å starte den brukerdefinerte applikasjonen.

+

ECO Mode

• Trykk på tastene Fn og F5 for å bytte til ECO Mode , strømsparingsmodusen som tilbys av SHIFT -funksjonen.

+

Webkamera

+

SHIFT

• Trykk på Fn - og F6 -tasten for å slå på webkamerafunksjonen . Trykk en gang til for å slå den av.

• Webkameraet er slått av ifølge standardinnstillingene.

• Trykk på Fn og F7 gjentatte ganger for å bytte mellom

Turbo Mode (valgfritt) / Sport Mode / Comfort Mode /

ECO Mode/ Power Options (turbomodus/ sportsmodus/ komfortmodus/ strømalternativer) for å endre ytelsen avhengig brukernes behov.

• Merk at valgene for Turbo Mode / Sport Mode / Comfort

Mode (turbomodus/ sportsmodus/ komfortmodus) bare vil være tilgjengelige når nettstrøm er tilkoblet.

• Se håndboken for notisbokmaskinens programvare hvis du vil ha flere detaljer.

+

Flymodus

• Trykk på Fn - og F10 -tasten gjentatte ganger for å slå flymodus av eller på gjentatte ganger.

13

Innledning

Deaktiver eller aktiver pekeplate

Aktiver eller deaktiver styreenhetsfunksjonen. (valgfritt)

+

Gå i dvalemodus

+

Tving datamaskinen inn i dvalemodus (avhengig av systemkonfigurasjonen). Trykk på av/på-knappen for å vekke opp systemet fra dvaletilstand.

Bytt visning

+

Bytt visningsmodus mellom LCD-skjerm, ekstern skjerm og begge.

Bruk flere skjermer

+

Hvis brukere kobler en ekstra skjerm til den bærbare maskinen, vil systemet automatisk oppdage den eksterne skjermen.

Brukere vil få lov til å tilpasse skjerminnstillingene.

• Koble skjermen til den bærbare datamaskinen.

• Hold Windows-tasten inne mens du trykker på [P]-tasten for

å åpne [Project].

• Velg hvordan du vil at skjermen skal projiseres på den andre skjermen. Alternativene er Bare PC-skjerm, Dupliser, Utvid og

Bare andre skjerm.

14 15

14

Brukerhåndbok

Juster skjermens lysstyrkenivå

Øk LCD-lysstyrken.

+

Reduser LCD-lysstyrken.

+

Juster høyttalerens lydnivå

Øk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Senk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Demp de innebygde høyttalerne.

+

Juster lysstyrkenivået til tastaturets baklys-LED (valgfritt)

Øk tastaturbaklysets styrkenivå

+

Reduser tastaturbaklysets styrkenivå

+

15

Innledning

Video: Hvordan bruke [Fn]-knapper

Se instrusjonsvideoen på : https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

16 17

16

Brukerhåndbok

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene har er kun for referanseformål, og kan endres uten forvarsel. De faktiske produktene som selges varierer etter område.

Besøk MSIs offisielle webområde på www.msi.com, eller kontakt en lokal forhandler for å lære mer om de riktige spesifikasjonene for produktet.

Fysiske egenskaper

Mål

383 (B) x 260 (D) x 27,5 (H) mm (15,6")

419 (B) x 285 (D) x 28,5 (H) mm (17,3")

2,2 kg ~ 3 kg Vekt

CPU

Pakke

CPU-prosessortype

Core Chip

PCH

Memory

Teknologi

Minne

Maksimalt

Power

BGA

Intel

Intel

®

®

Quad/ Dual Core Mobile-prosessor

-serien

DDR4, 2400

SO-DIMM-spor x 2

Opp til 32GB

AC/DC-adapter (1)

(valgfritt)

AC/DC-adapter (2)

(valgfritt)

AC/DC-adapter (3)

(valgfritt)

AC/DC-adapter (4)

(valgfritt)

230W, 19,5V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Effekt: 19,5V 11,8A

180W, 19,5V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Effekt: 19,5V 9,23A

150W, 19,5V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Effekt: 19,5V 7,7A

135W, 19,5V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Effekt: 19,5V 6,92A

17

Innledning

Batteri

RTC-batteri

6-cellers

Ja

Lagring

Harddiskens formfaktor x1, 2.5" HDD

SSD (valgfritt) x 2

PCIe Gen3 (NVMe PCIe/ SATA III, kombi) SSD

I/O Port

USB x 3 (versjon 3.0) x 1 (versjon 3.1 type C) x 1 Mic-in

Hodetelefonutgang

RJ45

HDMI

Mini-skjermport

Kortleser

Kommunikasjonsport

LAN

Trådløst LAN

Bluetooth

Skjerm x 1 (SPDIF-out støttes) x 1 x 1 x 1 x 1 (SD 4.0/ MMC)

Støttes

Støttes

Støttes

LCD-type (valgfritt)

15,6" HD / FHD / 4K UHD LED-panel

17,3" HD / FHD / 4K UHD LED-panel

Video

Grafikk

VRAM

• NVIDIA ® GeForce ® diskret grafikk med NVIDIA ® Optimus™ støttet

• Intel ® HD UMA-grafikk

• Virtuell virkelig støttes valgfritt

GDDR5, basert på GPU

18 19

18

Webkamera

Oppløsning

Audio

Interne høyttalere

Intern basshøyttaler

(valgfritt)

HD x 2 x 2

Brukerhåndbok

19

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement