MSI GL72 (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1050) LAPTOP Brugervejledning


Add to my manuals
20 Pages

advertisement

MSI GL72 (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1050) LAPTOP Brugervejledning | Manualzz

Innledning

Gratulerer som eier av denne bærbare PC-en. Du vil få en behagelig og profesjonell opplevelse når du bruker denne elegante bærbare PC-en. Vi er stolte av å kunne fortelle brukerne våre at denne bærbare PC-en er grundig testet. Vårt gode omdømme vitner også om uovertruffen pålitelighet og fornøyde kunder.

Pakke ut

Først må du pakke ut esken og sjekke alle delene nøye. Kontakt forhandleren med en gang hvis deler mangler eller er skadet. Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må sende enheten i fremtiden. Esken skal inneholde følgende deler:

▶ Bærbar datamaskin

▶ Hurtigstartguide

▶ Batterieliminator og nettstrømledning

▶ Valgfri bæreveske

▶ Valgfri alt-i-ett applikasjonsdisk som inneholder fullversjonen av brukerhåndboken, drivere, verktøy og så videre.

2

Produktoversikt

Denne delen inneholder en beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler. Den gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den. Vær klar over at tallene her kun er for referanseformål.

Datamaskinen vist med åpent lokk

Ved hjelp av tegningen av datamaskinen sett ovenfra, og beskrivelsen nedenfor, kan du se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.

3

1. Webkamera / LED-indikator for webkamera / Intern mikrofon

• Dette innebygde webkameraet kan ta bilder, spille inn video eller brukes under webkonferanser og så videre.

• Webkameraets LED-indikator, som er plassert ved siden av webkameraet, lyser når webkamerafunksjonen er aktivert. Indikatoren slukkes når funksjonen slås av.

• Den innebygde mikrofonen og dens funksjon er den samme som med mikrofonen.

2. Av/på-knapp / Strømlampe / GPU-moduslampe

Strøm

Av/på-knapp

• Bruk denne knappen til å slå den bærbare PC-en AV og PÅ.

• Bruk denne knappen til å vekke den bærbare PC-en fra dvaletilstanden.

Strømlampe / GPU-moduslampe

• Lyser blått når strømmen til den bærbare PC-en er slått på, og UMA GPU-modus er valgt.

• Lyser gult når valgfri støttet, diskret GPU-modus er valgt.

• LED-indikatoren blinker når notisboken går i dvaletilstand.

• Lampen slukkes når datamaskinen slås av.

3. LED-statusindikator

Caps Lock

Lyser når Caps Lock-funksjonen er aktivert.

Num Lock

Lyser når Num Lock-funksjonen er aktivert.

4. Tastatur

Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i full størrelse. Se Hvordan bruke tastaturet hvis du vil ha detaljer.

4

5. Styreplate

Dette er datamaskinens pekeenhet.

6. Hurtigstartknapper

Trykk på hurtigstartknappene for å aktivere det spesifiserte programmet eller verktøyet. Hurtigstartknappene nedenfor fungerer bare hvis operativsystemet har

SCM-applikasjonen installert. Finn frem til SCM.exe-filen på den valgfrie alt-i-ettdisken som følger med pakken, eller last den ned fra MSIs webområde for enkel og praktisk bruk.

Cooler Boost

(ekstraytelse for viften)

SSE

(valgfritt)

• Bruk denne knappen for å øke viftehastigheten og senke den generelle temperaturen på denne bærbare datamaskinen.

• Knappens LED-indikator lyser når viftehastigheten er innstilt på maksimumsnivået. LED-indikatoren slukker når AUTO-modus er valgt.

• Denne bærbare PC-en kan ha forhåndsinstallert en unik tastaturstyringsapplikasjon, SSE (Steel Series

Engine). Med denne applikasjonen kan brukere ha forskjellige kombinasjoner av tastaturhurtigtaster definert separat for bestemte anledninger.

• Bruk denne knappen til å bytte mellom tastatur 1 (lag

1), tastatur 2 (lag 2), tastatur 3 (lag 3) og tastatur 4 (lag

4) gjentatte ganger.

Dragon Center

(Dragesenter)

(valgfritt)

Ekte farge eller brukerdefinert

(valgfritt)

• Denne bærbare PC-en kan være forhåndsinstallert med et spillprogram, Dragon Center (Dragesenter), som tilbyr brukerne en morsom og effektiv spilleløsning.

• Bruk denne knappen til å åpne spillprogrammet Dragon

Center (Dragesenter).

• Denne bærbare PC-en kan være forhåndsinstallert med applikasjonen True Color . Med denne applikasjonen kan brukere velge forskjellige fargeinnstillinger for optimal visningsopplevelse.

• Bruk denne knappen til å åpne applikasjonen True

Color.

• Hvis den bærbare datamaskinen ikke har applikasjonen forhåndsinstallert, vil trykking på denne knappen starte den brukerdefinerte applikasjonen.

5

Datamaskinen sett forfra

1. LED-statusindikator

Trådløst LAN (WiFi)

• Lampen lyser når Wireless LAN (WiFi)-funksjonen er aktivert.

• Lampen slukker når funksjonen deaktiveres.

Batteristatus

• Lampe lyser når batteriet lades.

• Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter.

• Kontakt alltid en autorisert forhandler eller et servicesenter når du skal kjøpe eller skifte en tilsvarende batteritype som anbefales av produsenten.

• Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis strømadapteren kobles fra.

Stasjonsaktivitetsindikator

LED blinker når systemet går inn på de interne lagringsstasjonene .

2. Stereohøyttalere

Denne bærbare maskinen kan være utstyrt med innebygde stereohøyttalere som leverer høykvalitets lyd og støtter HD-lydteknologi.

6

Datamaskinen sett fra høyre side

1. Optisk diskstasjon

Denne bærbare PC-en er utstyrt med en optisk lagringsenhet. Den faktiske enheten som er forhåndsinstallert på PC-en avhenger av modellen du kjøpte.

2. Kortleser

Den innebygde kortleseren støtter forskjellige typer minnekort. Sjekk spesifikasjonene for detaljer.

3. USB 2.0-port

Via USB 2.0-porten kan du koble til eksterne USB-enheter, som mus, tastatur, modem, ekstern harddisk, skriver og mer.

4. Strømkontakt

Denne kontakten kobles til AC/DC-adapteren for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.

7

Datamaskinen sett fra venstre side

1. Kensington-sikkerhetslås

Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensington-sikkerhetslås, slik at brukere ved hjelp av en nøkkel eller mekanisk kodelåsenhet kan sikre at den bærbare datamaskinen blir stående der den er, festet med en gummibelagt metallkabel. Kabelens endestykke er formet som en løkke, som kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller lignende, og sikrer dermed datamaskinen mot tyveri.

2. USB 3.0-port

USB 3.0, superhastighets USB, leverer de høyeste grensesnitthastighetene for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med vanlig høyhastighetsoverføring.

3. Mini-skjermport

Mini-skjermport er en miniatyrversjon av Skjermport. Med en egnet adapter kan Mini-skjermport brukes til å drive skjermer med et VGA-, DVI- eller HDMIgrensesnitt.

4. USB 3.0/3.1-port (type C) (valgfritt)

USB 3.0/3.1, som er superhastighets+-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved tilkobling av ulike enheter, for eksempel lagringsmedier, harddisker eller videokameraer, og tilbyr også andre fordeler enn bare høyhastighets dataoverføring.

Den slanke og elegante USB type C-kontakten har reverserbar plugg- og kabelretning, og støtter skalerbar ytelse i en fremtidssikret løsning, medregnet

USB 3.x, DisplayPort, PCIe, lyd og Thunderbolt 3 (valgfritt).

8

5. RJ-45-kontakt

Ethernet-kontakten (med båndbredde på 10/100/1000 Mbps) brukes for å koble til en LAN-kabel for nettverkstilkobling.

6. HDMI-kontakt

HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en ny grensesnittstandard for

PCer, skjermer og forbrukerelektronikkenheter som støtter standard, utvidet og høydefinert video, i tillegg til multikanals digital lyd på en enkelt kabel.

7. USB 3.0-port

USB 3.0, superhastighets USB, leverer de høyeste grensesnitthastighetene for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med vanlig høyhastighetsoverføring.

8. Lydportkontakter

Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.

Mikrofon

Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.

Hodetelefoner

En kontakt for høyttalere eller hodetelefoner.

9

Datamaskinen sett fra baksiden

1. Vifte (valgfritt)

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

10

Sett fra undersiden

1. Basshøyttaler (valgfritt)

Basshøyttaleren brukes til å reprodusere lavfrekvente lyder.

2. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

3. Batteritilbakestillingshull

Når systemfastvaren EC) oppgraderes eller systemet går i heng, bør du 1) slå av notisboken, 2) fjerne nettstrømforbindelsen, 3) sette inn en utrettet binders i dette hullet i 10 sekunder, 4) koble til nettstrøm, 5) slå på notisbokmaskinen.

4. Stereohøyttalere

Denne bærbare maskinen kan være utstyrt med innebygde stereohøyttalere som leverer høykvalitets lyd og støtter HD-lydteknologi.

11

Hvordan bruke tastaturet

Denne bærbare maskinen har et fullfunksjonelt tastatur. For å sikre at tastaturet fungerer som tiltenkt er det nødvendig å installere SCM-applikasjonen ved hjelp av tastaturets funksjonstaster.

Windows-tast

Du finner Windows-logotasten på tastaturet. Tasten brukes til å utføre Windows-spesifikke funksjoner, for eksempel å

åpne startmenyen og hurtigmenyen.

12

Hurtigstarttaster

Bruk [Fn]-kombinasjonstastene på tastaturet til å aktivere de bestemte applikasjonene eller verktøyene. Ved hjelp av disse tastene kan brukere arbeide mer effektivt.

+

Brukerdefinert

• Trykk på Fn og F4 for å starte den brukerdefinerte applikasjonen.

+

ECO Mode

+

Webkamera

+

SHIFT

+

Flymodus

• Trykk på tastene Fn og F5 for å bytte til ECO Mode , strømsparingsmodusen som tilbys av SHIFT -funksjonen.

• Trykk på Fn - og F6 -tasten for å slå på webkamerafunksjonen . Trykk en gang til for å slå den av.

• Webkameraet er slått av ifølge standardinnstillingene.

• Trykk på tastene Fn og Fn gjentatte ganger for å bytte mellom Turbo Mode (valgfritt) / Sport Mode/ Comfort

Mode/ ECO Mode/ Power Options for å endre ytelsen avhengig av brukernes behov.

• Merk at valgene Turbo Mode/ Sport Mode/ Comfort

Mode bare vil være tilgjengelige når nettstrøm er tilkoblet.

• Se håndboken for notisbokmaskinens programvare hvis du vil ha flere detaljer.

• Trykk på Fn - og F10 -tasten gjentatte ganger for å slå flymodus av eller på gjentatte ganger.

Deaktiver eller aktiver pekeplate

Aktiver eller deaktiver styreenhetsfunksjonen. (valgfritt)

+

13

Gå i dvalemodus

+

Tving datamaskinen inn i dvalemodus (avhengig av systemkonfigurasjonen). Trykk på av/på-knappen for å vekke opp systemet fra dvaletilstand.

Bytt visning

+

Bytt visningsmodus mellom LCD-skjerm, ekstern skjerm og begge.

Bruk flere skjermer

+

Hvis brukere kobler en ekstra skjerm til den bærbare maskinen, vil systemet automatisk oppdage den eksterne skjermen. Brukere vil få lov til å tilpasse skjerminnstillingene.

• Koble skjermen til den bærbare datamaskinen.

• Hold Windows-tasten inne mens du trykker på [P]-tasten for å åpne [Project].

• Velg hvordan du vil at skjermen skal projiseres på den andre skjermen. Alternativene er Bare PC-skjerm,

Dupliser, Utvid og Bare andre skjerm.

Juster skjermens lysstyrkenivå

Øk LCD-lysstyrken.

+

Reduser LCD-lysstyrken.

+

14

Juster høyttalerens lydnivå

Øk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Senk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Demp de innebygde høyttalerne.

+

Juster lysstyrkenivået til tastaturets baklys-LED

(valgfritt)

Øk tastaturbaklysets styrkenivå

+

Reduser tastaturbaklysets styrkenivå

+

15

Applikasjon: True Color (valgfri)

Denne bærbare PC-en kan være forhåndsinstallert med applikasjonen True Color .

Med denne applikasjonen kan brukere velge forskjellige fargeinnstillinger for optimal visningsopplevelse.

Se den bærbare datamaskinens programvarehåndbok hvis du vil ha detaljerte instruksjoner.

+

True Color

• Trykk på og hold Fn -tasten, og trykk på Z -tasten for å starte applikasjonen True Color .

+

True Color-valg

• Trykk på og hold Fn -tasten, og trykk på A -tasten for å endre forskjellige visningsmoduser.

Video: Hvordan bruke [Fn]-knapper

Se instrusjonsvideoen på : https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

16

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene har er kun for referanseformål, og kan endres uten forvarsel. De faktiske produktene som selges varierer etter område.

Besøk MSIs offisielle webområde på www.msi.com, eller kontakt en lokal forhandler for å lære mer om de riktige spesifikasjonene for produktet.

Fysiske egenskaper

Mål

Vekt

383 (B) x 260 (D) x 27~29 (H) mm (15,6")

419,9 (B) x 287,8 (D) x 29,8~32 (H) mm (17,3")

2,4 kg (15,6")

2,7 kg (17,3")

CPU

Pakke

CPU-prosessortype

Kjernebrikke

PCH

Minne

Teknologi

Minne

Maksimalt

Strøm

BGA

Intel ® Quad/ Dual Core Mobile-prosessor

Intel ® -serien

DDR4, 2133/ 2400

DDR4 SO-DIMM-spor x 2

Opp til 32GB

AC/DC-adapter (1)

(valgfritt)

AC/DC-adapter (2)

(valgfritt)

AC/DC-adapter (3)

(valgfritt)

180W, 19,5V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Effekt: 19,5V 9,23A

120W, 19,5V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Effekt: 19,5V 6,15A

150W, 19,5V

Strømforsyning: 100~240V 50~60Hz

Effekt: 19,5V 7,7A

17

Batteri

RTC-batteri

Lagring

Harddiskens formfaktor

SSD (valgfritt)

Optisk diskenhet

(valgfritt)

I/U Port

6-cellers

Ja x 1 stk. 2,5” HDD x 1 stk. M.2 SSD, SATA/ PCIE kombo

Super multi / mlu-ray / BD-skriver

USB

Mic-in

Hodetelefonutgang

RJ45

HDMI

Mini-skjermport

LCD-type (valgfritt) x 2 (versjon 3.0) x 1 (version 2.0) x 1 (versjon 3.1/3.0 type C) x 1 x 1 (SPDIF-out støttes) x 1 x 1 (v1.4/ v2.0) (valgfritt) x 1 (v1.2)

Kortleser

Kommunikasjonsport x 1 (SD3.0/ MMC)

LAN Støttes

Trådløst LAN

Bluetooth

Skjerm

Støttes

Støttes

17,3" HD / FHD / 4K UHD LED-panel

15,6" HD / FHD / 4K UHD LED-panel

Video

18

Grafikk

VRAM

Webkamera

HD

Lyd

Intern høyttaler

• NVIDIA ® GeForce ® diskret grafikk med NVIDIA ® Optimus™ støttet

• Intel ® HD UMA-grafikk

• Virtuell virkelig støttes valgfritt

GDDR5, basert på GPU

Støttes x 4 høyttalere x 1 basshøyttaler (valgfritt)

19

20

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement