MSI GL62M (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1050Ti) LAPTOP Bruksanvisning

Add to My manuals
20 Pages

advertisement

MSI GL62M (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1050Ti) LAPTOP Bruksanvisning | Manualzz

Inledning

Gratulerar till att du har blivit ägare till denna väldesignade notebook. Du får en kul och professionell upplevelse vid användning av den här omfattande notebooken.

Vi är stolta över att kunna informera vår användare om att denna notebook har testats noggrant och certifierats enligt vårt rykte om oslagbar tillförlitlighet och kundtillfredsställelse.

Uppackning

Öppna först förpackningen och kontrollera noga alla delar. Kontakta omedelbart din lokala återförsäljare om någon av delarna är skadad eller saknas. Spara förpackningen och förpackningsmaterialet för eventuella framtida transportbehov.

Förpackningen bör innehålla följande delar:

▶ Notebook

▶ Snabbstartsguide

▶ AC/DC-adapter och nätkabel

▶ Tillbehörsväska

▶ Allt-i-ett-programskiva (tillval) med den fulla versionen av bruksanvisningen, drivrutiner, verktyg och så vidare.

2

Produktöversikt

Detta avsnitt beskriver datorns grundläggande funktioner. Här kan du lära dig mer om datorns funktioner innan du börjar använda den. Observera att bilderna nedan endast är för referens.

Vy med öppet lock

Vyn med det öppna locket och nedanstående beskrivning för dig igenom de huvudsakliga användningsområdena på datorn.

3

1. Webbkamera/Webbkamera-LED/inbyggd mikrofon

• Den här inbyggda webbkameran kan användas för bildtagning, videoinspelning eller konferenshantering och så vidare.

• Webbkamerans LED-indikator bredvid webbkameran lyser när webbkamerafunktionen är aktiverad; lysdioden slocknar när systemet stängs av.

• Det finns en inbyggd mikrofon och dess funktion är densamma som för vanliga mikrofoner.

2. Strömknapp/ström-LED/LED-lampa för GPU-läge

Strömförsörjning

Strömbrytare

• Använd den här knappen för att slå PÅ och AV strömmen till notebooken.

• Använd den här knappen för att väcka notebooken från viloläget.

Ström-LED/LED-lampa för GPU- läge

• Lyser blått när strömmen till din notebook är påslagen och UMA GPU-läget väljs.

• Lyser med orange sken när det diskreta GPU-läget som stöds har valts.

• LED-lampan slocknar när notebooken stängs av.

3. Snabbstartknappar

Tryck på snabbstartknappen för att aktivera det specifika programmet eller verktyget. Följande snabbstartsknappar fungerar bara i operativsystem med

SCM-applikationen installerad. Leta upp SCM-exefilen i allt-i-ett-disken som levereras med paketet för enkel och bekväm användning.

Cooler Boost

(Kylboost (extra kylning))

• Använd denna knapp för att öka fläkthastigheten för att kyla ner notebookens övergripande temperatur.

• LED-knappen lyser rött när fläkthastigheten är inställd på maximal nivå; LED-lampan släcks när AUTO-läget väljs.

4

SSE

(tillval)

True Color

(tillval)

• Denna notebook kan vara förinstallerad med ett unikt tangentbordsprogram, vid namn SSE

(SteelSeries Engine). Med programmet kan användare

äga flera olika tangentbordskomtinationer med funktionstangenter som definieras separat för specifika tillfällen.

• Använd den här knappen för att växla mellan tangentbord 1 (layer 1,) tangentbord 2 (layer 2,) tangentbord 3 (layer 3) och tangentbord 4 (layer 4)

återkommande.

• Denna notebook kan vara förinstallerad med

True Color -programmet. Med detta program kan användare välja olika färginställningar för bästa visningsupplevelse.

• Använd den här knappen för att öppna True Color applikationen.

Dragon Center

(tillval)

• Den här notebooken kan förinstalleras med ett spelverktyg, Dragon Center , och ger användarna en imponerande och effektiv spellösning.

• Använd den här knappen för att visa Dragon Center applikationen.

4. Pek-skärm

Detta är datorns pekdon.

5. Statusindikator

Caps Lock

Lyser när Caps Lock-funktionen är aktiverad.

Num Lock

Lyser när Num Lock-funktionen är aktiverad.

6. Tangentbord

Det inbyggda tangentbordet innehåller alla funktioner som finns på ett standardtangentbord. Se hur du använder tangentbordet för detaljer.

5

Vy framifrån

1. Stereohögtalare

Denna notebook kan vara utrustad med inbyggda stereohögtalare, som levererar högkvalitativt ljud och stöder HD-ljudteknik.

2. Statusindikator

Trådlöst LAN (WiFi)

• LED-lampan lyser när WLAN-funktionen (WiFi) är aktiverad.

• Lysdioden släcks då funktionen inaktiveras.

Batteristatus

• Lysdioden lyser när batteriet laddas.

• Blinkar oavbrutet om batteriet slutar fungera.

• Kontakta alltid din lokala återförsäljare eller ett servicecenter vid köp eller byta mot motsvarande batteri som rekommenderas av tillverkaren.

• Batteriets indikatorlampa släcks när batteriet är fulladdat eller när AC/DC-adaptern kopplas ur.

Enhetsaktivitetsindikator

Lysdioden blinkar när systemet öppnar interna lagringsenheter .

6

Vy från höger sida

1. Strömanslutningskontakt

Den här kontakten är till för att anslutas till växelströmsadaptern och ge ström till notebooken.

2. Kortläsare

Den inbyggda kortläsaren kan stödja olika typer av minneskort. Kontrollera specifikationerna för mer information.

3. USB 2.0-portar

Via USB 2.0-porten kan du ansluta perifera enheter med USB-gränssnitt, t.ex. mus, tangentbord, modem, bärbara hårddiskar, skrivare m.m.

7

Vy från vänster sida

1. Kensingtonlås

Denna notebook har ett Kensington-låshål, som gör det möjligt för användare att låsa fast notebooken på plats.

2. USB 3.0-portar

USB 3.0, the SuperSpeed USB, ger högre gränssnittshastigheter för anslutning av olika enheter, som lagringsenheter, hårddiskar eller videokameror och erbjuder fler fördelar gentemot höghastighetsdataöverföring.

3. Mini-DisplayPort

Mini-Display Port är en miniatyrversion av DisplayPort, med en lmplig adapter, kan Mini-Display Port användas för att göra visningar med VGA, DVI eller HDMI gränssnitt.

4. USB 3.0/ 3.1 Port (Typ C) (tillval)

USB 3.0/ 3.1, SuperSpeed(+) USB, erbjuder högre gränssnittshastigheter för anslutning av olika enheter, såsomlagringsenheter, hårddiskar och videokameror, och erbjuder fler fördelar jämfört med dataöverföring i hög hastighet.

Den tunna och smidiga USB-typ C-anslutningen har omvandlingsbar kontaktorientering och kabelriktning, och stöder skalbar prestanda för framtidssäkra lösningar, inklusive USB 3.x, DisplayPort, PCIe, Audio och

Thunderbolt 3 (tillval).

5. RJ-45-uttag

Ethernet-anslutning, med bandbredder på 10/100/1000 Mbps, används för att ansluta en LAN-kabel för nätverksanslutning.

8

6. HDMI-kontakt

HDMI-teknik (High-Definition Multimedia Interface) är det branschledande gränssnittet och de-facto-standardanslutning med HD- (high-definition) och

UHD-utrustning (ultra high-definition).

7. USB 3.0-portar

USB 3.0, the SuperSpeed USB, ger högre gränssnittshastigheter för anslutning av olika enheter, som lagringsenheter, hårddiskar eller videokameror och erbjuder fler fördelar gentemot höghastighetsdataöverföring.

8. Ljudportsanslutningar

Ger högkvalitativt ljud med stöd för stereosystem och hifi-funktion.

Mikrofon

För extern mikrofon.

Hörlurar

Anslutning för hörlurar eller högtalare.

9

Vy bakifrån

1. Ventilator (tillval)

Fläkten är avsedd att kyla systemet. BLOCKERA INTE fläkten.

10

Sidovy underifrån

1. Woofer-högtalare (tillval)

Wooferhögtalaren reproducerar ljudfrekvenser med låg pitch.

2. Fläkt

Fläkten är avsedd att kyla systemet. BLOCKERA INTE fläkten.

3. Batteriåterställningshål

När systemets firmware (EC) uppgraderas eller systemet hänger sig ska du

1) stänga av din notebook; 2) koppla ur strömmen; 3) använda ett uträtat pappersgem för att sätta in det i hålet i 10 sek; 4) koppla in AC-ström; 5) sätta på din notebook.

4. Stereohögtalare

Denna notebook kan vara utrustad med inbyggda stereohögtalare, som levererar högkvalitativt ljud och stöder HD-ljudteknik.

11

Så här använder du tangentbordet

Denna dator har ett fullfunktionstangentbord. För att säkerställa att tangentbordet fungerar korrekt måste du installera ett SCM-program innan du använder tangentbordets funktionstangenter.

Windows-tangent

Du hittar Windows-logotangenten på tangentbordet som används för att utföra Windows-specifika funktioner, såsom att öppna startmenyn och starta genvägsmenyn.

12

Snabbknappar

Använd [Fn]-knapparna på tangentbordet för att aktivera specifika program eller verktyg. Med hjälp av dessa knappar kan användare arbeta effektivare.

+

Användarapplikationen

• Tryck på både Fn och F4 för att starta det användardefinierade programmet.

+

ECO Mode

+

Webbkamera

+

Ändra

+

Flygplansläge

• Tryck på Fn och F5 för att växla till ECO Mode , energisparläget som erbjuds med Shift -funktionen.

• Tryck på Fn och F6 för att slå på webbkamera funktionen. Tryck en gång till för att stänga av den.

• Webbkameran stängs av under standardinställningar.

• Tryck på Fn och F7 för att växla mellan lägena

Turbo Mode (tillval) / Sport Mode/ Comfort

Mode/ ECO Mode/ Power Options för att ändra prestandan beroende på användarens önskemål.

• Observera att valen av Turbo Mode/ Sport Mode/

Comfort Mode bara blir tillgängliga när ACströmmen är inkopplad.

• Se mjukvaruprogrammanualen för notebooken för mer information.

• Tryck på Fn och F10 flera gånger i följd för att slå på eller stänga av flygplansläget .

Inaktivera/aktivera styrplattan.

Aktivera eller inaktivera styrplattan. (tillval)

+

13

Öppna viloläge

+

Tvinga datorn till viloläge (beroende på systemkonfiguration).

Tryck på strömknappen för att väcka systemet ur viloläge.

Växla skärm

+

Växla bildskärm mellan datorns egen, en extern bildskärm eller båda.

Använda flera monitorer

+

Om användare ansluter ytterligare en monitor till notebooken detekterar systemet automatiskt den externa monitorn som anslutits. Användare kan anpassa skärminställningarna.

• Anslut monitorn till notebooken.

• Tryck på och håll in Windows-tangenten och tryck sedan på [P] för att visa [Project].

• Välj hur du vill att skärmen ska projiceras på den andra skärmen genom val av endast datorskärm, duplicerad, utökad och andra skärm.

Justera ljusstyrkenivån på skärmen

Öka bildskärmens ljusstyrka.

+

Minska bildskärmens ljusstyrka.

+

14

Justera ljudnivån för högtalaren

Höj volymen på den inbyggda högtalaren.

+

Sänk volymen på den inbyggda högtalaren.

+

Tysta de inbyggda högtalarna.

+

Justera ljusstyrkan för tangentbordets bakgrundsljus-LED (tillval)

Öka ljusstyrkan för tangentbordets bakgrunds-LED-lampor.

+

Minska ljusstyrkenivån för tangentbordets bakgrunds-LEDlampor.

+

15

Applikation: True Color (tillval)

Denna notebook kan vara förinstallerad med True Color -programmet. Med detta program kan användare välja olika färginställningar för bästa visningsupplevelse.

Se programhandboken för din Notebook-mjukvara för detaljerade instruktioner.

+

True Color

• Håll in Fn -tangenten och tryck sedan på Z -tangenten för att starta True Color -applikationen.

+

True Color-val

• Tryck och håll ner Fn , och tryck på A för att växla mellan olika visningslägen.

Video: Hur du använder [Fn]-knappar

Se instruktionsvideon på : https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

16

Specifikationer

Informationen som ges häri är endast för referens och kan ändras utan föregående meddelande. De faktiska produkterna skiljer sig mellan olika regioner.

Besök den officiella webbplatsen för MSI på adressen www.msi.com, eller kontakta de lokala återförsäljarna för korrekta specifikationer för den produkt som användaren har inhandlat.

Fysiska egenskaper

Mått

Vikt

Processor

Paket

CPU Processortyp

L3 Cache

383 (B) x 260 (D) x 22-29 (H)

2,2 kg

FCBGA

Intel ® Quad/dubbelkärnig mobil processor

Upp till 8MB (integrerad i processor)

Kärnprocessor

Plattformsstyrenhetshubb Intel ® PCH-H

Minne

Teknik

Minne

Max

DDR4, 2133/ 2400

SO-DIMM-platser x 2

Upp till 32GB

17

Strömförsörjning

AC/DC-adapter (1) (tillval)

180W, 19,5V

Ingång: 100~240V, 50~60Hz

Uteffekt: 19,5V 9,23A

AC/DC-adapter (2) (tillval)

150W, 19,5V

Ingång: 100~240V, 50~60Hz

Uteffekt: 19,5V 7,7A

AC/DC-adapter (3) (tillval)

120W, 19,5V

Ingång: 100~240V, 50~60Hz

Uteffekt: 19,5V 6,15A

Batteri

RTC-batteri

Förvaring

6-cells

Ja

HDD formfaktor

SSD

I/O-port x1, 2,5" HDD x1, M.2 SSD, SATA/ PCIE combo

USB

Mik-in

Hörlur-ut

RJ45

HDMI

Mini-DisplayPort

Kortläsare x 2 (version 3.0) x 1 (version 2.0) x 1 (version 3.1/3.0 Typ C) x 1 x 1 (S/PDIF-Out stöds) x 1 x 1 (tillval) x 1 x 1 (SD3.0/ MMC)

18

Kommunikationsport

LAN

Trådlöst LAN

Bluetooth

Bildskärm

LCD-typ

Video

Stöds

Stöds

Stöds

15,6" HD/ FHD/ 4K UHD LED-panel

Grafik

NVIDIA ® GeForce ®

Optimus™ stöds

diskret grafik med NVIDIA ®

Intel ® HD UMA-grafik

Virtual Reality stöds

GDDR5, baserad på GPU-struktur VRAM

Webbkamera

HD

Ljud

Inbyggd högtalare

Stöds

4 högtalare + 1 woofer (tillval)

19

20

advertisement

Related manuals

advertisement