MSI CX72 (7th Gen) (GEFORCE® GTX 940MX) LAPTOP Brugervejledning


Add to my manuals
18 Pages

advertisement

MSI CX72 (7th Gen) (GEFORCE® GTX 940MX) LAPTOP Brugervejledning | Manualzz

Innledning

Gratulerer som eier av denne bærbare PC-en. Du vil få en behagelig og profesjonell opplevelse når du bruker denne elegante bærbare PC-en. Vi er stolte av å kunne fortelle brukerne våre at denne bærbare PC-en er grundig testet. Vårt gode omdømme vitner også om uovertruffen pålitelighet og fornøyde kunder.

Pakke ut

Først må du pakke ut esken og sjekke alle delene nøye. Kontakt forhandleren med en gang hvis deler mangler eller er skadet. Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må sende enheten i fremtiden. Esken skal inneholde følgende deler:

▶ Bærbar datamaskin

▶ Hurtigstartguide

▶ Batterieliminator og nettstrømledning

▶ Valgfri bæreveske

▶ Valgfri alt-i-ett applikasjonsdisk som inneholder fullversjonen av brukerhåndboken, drivere, verktøy og så videre.

2

Produktoversikt

Denne delen inneholder en beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler. Den gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den. Vær klar over at tallene her kun er for referanseformål.

Åpen visning ovenfra

Illustrasjonen med åpen visning ovenfra og beskrivelsen nedenfor vil føre deg til å navigere det sentrale betjeningsområdet i notisbokmaskinen.

3

1. Webkamera / LED-indikator for webkamera / Intern mikrofon

• Dette innebygde webkameraet kan ta bilder, spille inn video eller brukes under webkonferanser og så videre.

• Webkameraets LED-indikator, som er plassert ved siden av webkameraet, lyser når webkamerafunksjonen er aktivert. Indikatoren slukkes når funksjonen slås av.

• Den innebygde mikrofonen og dens funksjon er den samme som med mikrofonen.

2. Av/på-knapp / Strømlampe / GPU-moduslampe

Strøm

Av/på-knapp

• Bruk denne knappen til å slå den bærbare PC-en AV og PÅ.

• Bruk denne knappen til å vekke den bærbare PC-en fra dvaletilstanden.

Strømlampe / GPU-moduslampe

• Lyser blått når strømmen til den bærbare PC-en er slått på, og UMA GPU-modus er valgt.

• Lyser gult når valgfri støttet, diskret GPU-modus er valgt.

• Lampen slukker når dette systemet slås av.

3. Hurtigstartknapper

Trykk på hurtigstartknappene for å aktivere det spesifiserte programmet eller verktøyet. Hurtigstartknappene nedenfor fungerer bare hvis operativsystemet har

SCM-applikasjonen installert. Finn frem til SCM.exe-filen på den valgfrie alt-i-ettdisken som følger med pakken, eller last den ned fra MSIs webområde for enkel og praktisk bruk.

Cooler Boost

(ekstraytelse for viften)

• Bruk denne knappen for å øke viftehastigheten og senke den generelle temperaturen på denne bærbare datamaskinen.

• Knappens LED-indikator lyser når viftehastigheten er innstilt på maksimumsnivået. LED-indikatoren slukker når AUTO-modus er valgt.

• Bruk denne knappen til å bringe frem grensesnittet for

SCM-grensesnittet

SCM

4

4. Styreplate

Dette er datamaskinens pekeenhet.

5. Tastatur

Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i full størrelse. Se Hvordan bruke tastaturet hvis du vil ha detaljer.

6. LED-statusindikator

Num Lock

Lyser når Num Lock-funksjonen er aktivert.

Caps Lock

Lyser når Caps Lock-funksjonen er aktivert.

5

Datamaskinen sett forfra

1. Stereohøyttalere

Denne bærbare maskinen kan være utstyrt med innebygde stereohøyttalere som leverer høykvalitets lyd og støtter HD-lydteknologi.

2. LED-statusindikator

WLAN (WiFi)

Trådløst LAN (WiFi)

• Lampen lyser når Wireless LAN (WiFi)funksjonen er aktivert.

• Lampen slukker når funksjonen deaktiveres.

Batteristatus

• Lampe lyser når batteriet lades.

• Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter.

• Kontakt alltid en autorisert forhandler eller et servicesenter når du skal kjøpe eller skifte en tilsvarende batteritype som anbefales av produsenten.

• Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis strømadapteren kobles fra.

Stasjonsaktivitetsindikator

LED blinker når systemet går inn på de interne lagringsstasjonene .

6

Datamaskinen sett fra høyre side

1. Optisk diskstasjon

Denne bærbare PC-en er utstyrt med en optisk lagringsenhet. Den faktiske enheten som er forhåndsinstallert på PC-en avhenger av modellen du kjøpte.

2. Kortleser

Den innebygde kortleseren støtter forskjellige typer minnekort. Sjekk spesifikasjonene for detaljer.

3. USB 2.0-port

Via USB 2.0-porten kan du koble til eksterne USB-enheter, som mus, tastatur, modem, ekstern harddisk, skriver og mer.

4. Strømkontakt

Denne kontakten kobles til AC/DC-adapteren for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.

7

Datamaskinen sett fra venstre side

1. Kensington-sikkerhetslås

Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensington-lås, som lar brukere låse maskinen på plass.

2. USB 3.0-port

USB 3.0, superhastighets USB, leverer de høyeste grensesnitthastighetene for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med høyhastighets overføring.

3. Mini-skjermport

Mini-skjermport er en miniatyrversjon av Skjermport. Med en egnet adapter kan Mini-skjermport brukes til å drive skjermer med et VGA-, DVI- eller HDMIgrensesnitt.

4. USB 3.0/3.1-port (type C) (valgfritt)

USB 3.0/3.1, som er superhastighets+-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter vedtilkobling av ulike enheter, for eksempel lagringsmedier, harddisker eller videokameraer, og tilbyr også andre fordeler enn bare høyhastighets dataoverføring.

Den slanke og elegante USB type C-kontakten har reverserbar plugg- og kabelretning, og støtter skalerbar ytelse i en fremtidssikret løsning, medregnet

USB 3.x, DisplayPort, PCIe, lyd og Thunderbolt 3 (valgfritt).

5. RJ-45-kontakt

Kontakten brukes for å koble til en LAN-kabel for nettverkstilkobling.

8

6. HDMI-kontakt

HDMI- (High-Definition Multimedia Interface) teknologi er et bransjeledende grensesnitt og en de-facto-standard som knytter sammen HD- (High-Definition) og UHD (Ultra High-Definition) utstyr.

7. USB 3.0-port

USB 3.0, superhastighets USB, leverer de høyeste grensesnitthastighetene for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med høyhastighets overføring.

8. Lydportkontakter

Mikrofon

Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.

Hodetelefoner

En kontakt for høyttalere eller hodetelefoner.

9

Datamaskinen sett fra baksiden

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

10

Sett fra undersiden

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

2. Batteritilbakestillingshull

Når systemfastvaren EC) oppgraderes eller systemet går i heng, bør du 1) slå av notisboken, 2) fjerne nettstrømforbindelsen, 3) sette inn en utrettet binders i dette hullet i 10 sekunder, 4) koble til nettstrøm, 5) slå på notisbokmaskinen.

11

Hvordan bruke tastaturet

Denne bærbare maskinen har et fullfunksjonelt tastatur. For å sikre at tastaturet fungerer som tiltenkt er det nødvendig å installere SCM-applikasjonen ved hjelp av tastaturets funksjonstaster.

Windows-tast

Du finner Windows-logotasten på tastaturet. Tasten brukes til å utføre Windows-spesifikke funksjoner, for eksempel å

åpne startmenyen og hurtigmenyen.

Hurtigstarttaster

Bruk [Fn]-kombinasjonstastene på tastaturet til å aktivere de bestemte applikasjonene eller verktøyene. Ved hjelp av disse tastene kan brukere arbeide mer effektivt.

+

Brukerdefinert

• Trykk på Fn og F4 samtidig for å starte den brukerdefinerte applikasjonen.

+

ECO Engine

(ØKO-motor)

(Strømsparing)

• Trykk gjentatte ganger på Fn - og F5 -tasten for å bytte mellom forskjellige strømsparingsmoduser som tilbys av

ECO Engine , eller for å slå av denne funksjonen gjentatte ganger.

12

+

Webkamera

+

Skift

• Trykk på Fn - og F6 -tasten for å slå på webkamerafunksjonen . Trykk en gang til for å slå den av.

• Webkameraet er slått av ifølge standardinnstillingene.

• Trykk på Fn - og F7 -tasten for å bytte mellom modusene

Sport / Komfort / Grønn og variere ytelsen.

• Denne funksjonen vil bare aktiveres når nettstrømer tilkoblet, og standardinnstillingen er sportsmodus.

• Trykk på Fn - og F10 -tasten gjentatte ganger for å slå flymodus av eller på gjentatte ganger.

+

Flymodus

Deaktiver eller aktiver pekeplate

Aktiver eller deaktiver styreenhetsfunksjonen. (valgfritt)

+

Gå i dvalemodus

+

Tving datamaskinen inn i dvalemodus (avhengig av systemkonfigurasjonen). Trykk på av/på-knappen for å vekke opp systemet fra dvaletilstand.

Bytt visning

+

Bytt visningsmodus mellom LCD-skjerm, ekstern skjerm og begge.

13

Bruk flere skjermer

+

Hvis brukere kobler en ekstra skjerm til den bærbare maskinen, vil systemet automatisk oppdage den eksterne skjermen. Brukere vil få lov til å tilpasse skjerminnstillingene.

• Koble skjermen til den bærbare datamaskinen.

• Hold Windows-tasten inne mens du trykker på [P]-tasten for å åpne [Project].

• Velg hvordan du vil at skjermen skal projiseres på den andre skjermen. Alternativene er Bare PC-skjerm,

Dupliser, Utvid og Bare andre skjerm.

Juster skjermens lysstyrkenivå

Øk LCD-lysstyrken.

+

Reduser LCD-lysstyrken.

+

Juster høyttalerens lydnivå

Øk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Senk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Demp de innebygde høyttalerne.

+

14

Juster tastaturbaklysets styrkenivå (valgfritt)

Øk tastaturbaklysets styrkenivå

+

Reduser tastaturbaklysets styrkenivå

+

Video: Hvordan bruke [Fn]-knapper

Se instruksjonsvideoen på : https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

15

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene har er kun for referanseformål, og kan endres uten forvarsel. De faktiske produktene som selges varierer etter område.

Besøk MSIs offisielle webområde på www.msi.com, eller kontakt en lokal forhandler for å lære mer om de riktige spesifikasjonene for produktet.

Fysiske egenskaper

Mål

(valgfritt)

Vekt

(valgfritt)

383 (B) x 260 (D) x 27–29 (H) mm (for 15,6"-modeller)

420 (B) x 287 (D) x 37 (H) mm (for 17,3"-modeller)

2,3 kg (for 15,6"-modeller)

2,8 kg (for 17,3"-modeller)

CPU

Pakke FCBGA

CPU-prosessortype Intel ® Dual Core Mobile-prosessor

Minne

Teknologi

Minne

Maksimalt

Strøm

DDR4 2133 MHz

SO-DIMM-spor x 2

Opp til 32GB

AC/DC-adapter (1)

(valgfritt)

AC/DC-adapter (2)

(valgfritt)

Batteritype

RTC-batteri

65 W, 19 V

Strømforsyning: 100–240 V, 50–60 Hz

Utdata: 19 V 3,42 A

40 W, 19 V

Strømforsyning: 100–240 V, 50–60 Hz

Effekt: 19 V 2,1 A

6-cellers

Ja

16

Lagring

Harddiskens formfaktor

SSD

Optisk diskenhet

(valgfritt)

I/U Port

2,5” HDD

M.2 SATA SSD

Supermulti- / Blu-ray- / BD-skriver

USB

Mic-in

Hodetelefonutgang

RJ45

HDMI

Mini-skjermport

Kortleser

Grafikk (valgfritt)

VRAM x 2 (versjon 3.0) x 1 (version 2.0) x 1 (versjon 3.1/3.0 type C) x 1 x 1 (S/PDIF-out støttes) x 1 x 1 (v1.4) x 1 (v1.2) x 1 (SD3.0 / MMC)

Kommunikasjonsport

LAN Støttes

Trådløst LAN

Bluetooth

Skjerm

Støttes

Støttes

LCD-type

( valgfritt )

Video

15,6" / 17,3", HD/ HD+/ FHD

NVIDIA ® GeForce ® diskret grafikk med NVIDIA ®

Optimus™-støttet / Intel ® HD-grafikk UMA

Basert på GPU-struktur

17

Webkamera

HD-type

Lyd

Intern høyttaler

Støttes

4 høyttalere

18

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement