MSI GL62 (6th Gen i5) (GTX 960M) LAPTOP Bruksanvisning

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

MSI GL62 (6th Gen i5) (GTX 960M) LAPTOP Bruksanvisning | Manualzz

Inledning

Gratulerar till att du har blivit ägare till denna väldesignade notebook. Du får en kul och professionell upplevelse vid användning av den här omfattande notebooken.

Vi är stolta över att kunna informera vår användare om att denna notebook har testats noggrant och certifierats enligt vårt rykte om oslagbar tillförlitlighet och kundtillfredsställelse.

Uppackning

Öppna först förpackningen och kontrollera noga alla delar. Kontakta omedelbart din lokala återförsäljare om någon av delarna är skadad eller saknas. Spara förpackningen och förpackningsmaterialet för eventuella framtida transportbehov.

Förpackningen bör innehålla följande delar:

▶ Notebook

▶ Snabbstartsguide

▶ AC/DC-adapter och nätkabel

▶ Tillbehörsväska

▶ Allt-i-ett-programskiva (tillval) med den fulla versionen av bruksanvisningen, drivrutiner, verktyg och så vidare.

Produktöversikt

Detta avsnitt beskriver datorns grundläggande funktioner. Här kan du lära dig mer om datorns funktioner innan du börjar använda den. Observera att bilderna nedan endast är för referens.

Vy med öppet lock

Vyn med det öppna locket och nedanstående beskrivning för dig igenom de huvudsakliga användningsområdena på datorn.

1. Webbkamera/Webbkamera-LED/inbyggd mikrofon

• Den här inbyggda webbkameran kan användas för bildtagning, videoinspelning eller konferenshantering och så vidare.

• Webbkamerans LED-indikator bredvid webbkameran lyser när webbkamerafunktionen är aktiverad; lysdioden slocknar när systemet stängs av.

• Det finns en inbyggd mikrofon och dess funktion är densamma som för vanliga mikrofoner.

2. Strömknapp/ström-LED/LED-lampa för GPU-läge

Strömförsörjning

Strömbrytare

• Använd den här knappen för att slå PÅ och AV strömmen till notebooken.

• Använd den här knappen för att väcka notebooken från viloläget.

Ström-LED/LED-lampa för GPU- läge

• Lyser blått när strömmen till notebooken slås på och GPUläget för UMA väljs.

• Lyser med orange sken när det diskreta GPU-läget som stöds har valts.

• Lysdioden slocknar när systemet stängs av.

3. Pek-skärm

Detta är datorns pekdon.

4. Tangentbord

Det inbyggda tangentbordet innehåller alla funktioner som finns på ett standardtangentbord. Se hur du använder tangentbordet för detaljer.

5. Snabbstartknappar

Tryck på snabbstartknappen för att aktivera det specifika programmet eller verktyget. Följande snabbstartsknappar fungerar bara i operativsystem med

SCM-applikationen installerad. Leta upp SCM-exefilen i allt-i-ett-disken som levereras med paketet för enkel och bekväm användning.

Cooler Boost

(Kylboost (extra kylning))

• Använd denna knapp för att öka fläkthastigheten för att kyla ner notebookens övergripande temperatur.

• LED-knappen lyser rött när fläkthastigheten är inställd på maximal nivå; LED-lampan släcks när AUTO-läget väljs.

SSE

(tillval)

• Denna notebook kan vara förinstallerad med ett unikt tangentbordsprogram, vid namn SSE

(SteelSeries Engine). Med programmet kan användare

äga flera olika tangentbordskomtinationer med funktionstangenter som definieras separat för specifika tillfällen.

• Använd den här knappen för att växla mellan tangentbord 1 (layer 1,) tangentbord 2 (layer 2,) tangentbord 3 (layer 3) och tangentbord 4 (layer 4)

återkommande.

Dragon Gaming

Center (Dragon spelcenter)

(tillval)

• Denna notebook kan vara förinstallerad med ett spelverktyg, Dragon Gaming Center , som ger användarna en imponerande och effektiv lösning vid spelandet.

• Använd den här knappen för att starta Dragon Gaming

Center .

True Color eller användardefinierat

(tillval)

• Denna notebook kan vara förinstallerad med

True Color -programmet. Med detta program kan användare välja olika färginställningar för bästa visningsupplevelse.

• Använd den här knappen för att starta True Colorapplikationen.

• Om din notebook inte har True Color-applikationen förinstallerad ska du tryca på den här knappen för att starta den användardefinierade applikationen.

Vy framifrån

1. Stereohögtalare

Denna notebook kan vara utrustad med inbyggda stereohögtalare, som levererar högkvalitativt ljud och stöder HD-ljudteknik.

2. Statusindikator

WLAN (WiFi)

Trådlöst LAN (WiFi)

• LED-lampan lyser när funktionen för trådlöst nätverk

(WiFi) är aktiverad.

• Lysdioden släcks då funktionen inaktiveras.

Batteristatus

• Lysdioden lyser när batteriet laddas.

• Blinkar oavbrutet om batteriet slutar fungera.

• Kontakta alltid din lokala återförsäljare eller ett servicecenter vid köp eller byta mot motsvarande batteri som rekommenderas av tillverkaren.

• Batteriets indikatorlampa släcks när batteriet är fulladdat eller när AC/DC-adaptern kopplas ur.

Enhetsaktivitetsindikator

Lysdioden blinkar när systemet öppnar interna lagringsenheter .

Bluetooth

• Bluetooth LED-indikatorn tänds när Bluetoothfunktionen aktiveras.

• LED-indikatorn släcks då funktionen inaktiveras.

Caps Lock

Tänds Caps Lock-funktionen aktiveras.

Num Lock

Glows when the Num Lock function is activated.

Viloläge

• Blinkar när systemet är i viloläge.

• Lysdioden slocknar när systemet stängs av.

Vy från höger sida

1. Optisk diskenhet

Denna notebook utrustas med en optisk diskenhet. Vilken enhet som är installerad i din bärbara dator beror på vilken modell du köpt.

2. Kortläsare

Den inbyggda kortläsaren kan stödja olika typer av minneskort. Kontrollera specifikationerna för detaljer.

3. USB 2.0-port

Via USB 2.0-porten kan du ansluta perifera enheter med USB-gränssnitt, t.ex. mus, tangentbord, modem, bärbara hårddiskar, skrivare m.m.

4. Strömanslutningskontakt

Den här kontakten är till för att anslutas till växelströmsadaptern och ge ström till notebooken.

Vy från vänster sida

1. Kensingtonlås

Denna notebook har ett Kensington-låshål, som gör det möjligt för användare att säkra sin notebook på plats.

2. USB 3.0-port/superladdad USB-port

USB 3.0, the SuperSpeed USB, ger högre gränssnittshastigheter för anslutning av olika enheter, som lagringsenheter, hårddiskar eller videokameror och erbjuder fler fördelar gentemot höghastighetsdataöverföring.

Den superladdade USB-porten erbjuder snabbare laddning för Apple-enheter när din notebook är i avstängt läge.

3. Mini-DisplayPort

Mini-Display Port är en miniatyrversion av DisplayPort, med en lmplig adapter, kan Mini-Display Port användas för att göra visningar med VGA, DVI eller HDMI gränssnitt.

4. USB 3.0/ 3.1 Port (Typ C) (tillval)

USB 3.0/ 3.1, SuperSpeed(+) USB, erbjuder högre gränssnittshastigheter för anslutning av olika enheter, såsomlagringsenheter, hårddiskar och videokameror, och erbjuder fler fördelar jämfört med dataöverföring i hög hastighet.

Den tunna och smidiga USB-typ C-anslutningen har omvandlingsbar kontaktorientering och kabelriktning, och stöder skalbar prestanda för framtidssäkra lösningar, inklusive USB 3.x, DisplayPort, PCIe, Audio och

Thunderbolt 3 (tillval).

5. RJ-45-anslutning

Den här anslutningen används för att koppla in en nätverkskabel för nätverksanslutning.

6. HDMI-kontakt

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är en ny gränssnittstandard för datorer, skärmar och elektroniska komponenter för konsumenter som stödjer standarden, förbättrad och högdefinitionsvideo, plus digitalt multikanalsljud i en enda kabel.

7. USB 3.0-port

USB 3.0, the SuperSpeed USB, ger högre gränssnittshastigheter för anslutning av olika enheter, som lagringsenheter, hårddiskar eller videokameror och erbjuder fler fördelar gentemot höghastighetsdataöverföring.

8. Ljudportsanslutningar

Ger högkvalitativt ljud med stöd för stereosystem och hifi-funktion.

Mikrofon

För extern mikrofon.

Hörlurar

Anslutning för hörlurar eller högtalare.

Vy bakifrån

1. Fläkt

Fläkten är avsedd att kyla systemet. BLOCKERA INTE fläkten.

Sidovy underifrån

1. Fläkt

Fläkten är avsedd att kyla systemet. BLOCKERA INTE fläkten.

2. Wooferhögtalare

Woofer-högtalaren är till för att reproducera lågfrekventa ljud som kallas för basljud.

Så här använder du tangentbordet

Denna dator har ett fullfunktionstangentbord. För att säkerställa att tangentbordet fungerar som det ska måste du installera SCM-programmen innan du använder tangentbordets funktionstangenter.

Windows-tangent

Du finner Windows Logo-tangenten på tangentbordet. Den används för att utföra Windows-specifika funktioner, t.ex.

öppna startmenyn och starta genvägsmenyn.

Snabbknappar

Använd [Fn]-knapparna på tangentbordet för att aktivera specifika program eller verktyg. Med hjälp av dessa knappar kan användare arbeta effektivare.

+

Dragon Gaming

Center eller

Användardefinierat

(tillval)

• När Dragon Gaming Center är förinstallerat trycker du på knapparna Fn och F4 för att starta ett visst program. Om användarna lämnar den här knappen odefinierad trycker du på Fn - och F4 -tangenterna igen och visar fliken för [Direktuppspelning: Inställningar för uppspelningstangent].

• Om Dragon Gaming Center inte har installerats eller tagits bort trycker du på båda Fn - och F4 -tangenterna för att starta den användardefinierade applikationen.

+

ECO Engine

(strömsparfunktion)

• Håll ned Fn -knappen och F5 -knappen upprepade gånger för att växla mellan olika energisparlägen som erbjuds av ECO Engine , eller för att slå av den här funktionen återkommande.

+

Webbkamera

+

Ändra

+

Flygplansläge

• Tryck på Fn och F6 för att slå på webbkamera funktionen. Tryck en gång till för att stänga av den.

• Webbkameran stängs av under standardinställningar.

• Tryck på Fn och F7 för att växla mellan lägena Sport /

Comfort / Green och växla prestanda.

• Denna funktion kommer endast att aktiveras när strömmen är inkopplad och standardinställningen är

Sport-läge.

• Tryck på Fn och F10 flera gånger i följd för att slå på eller stänga av flygplansläget .

• Se ikonen för flygplanslägesväxling under [Start/

Inställningar/Ändra datorinställningar/Nätverk/

Flygplansläge] på skrivbordet för att kontrollera enhetsstatus.

Inaktivera/aktivera styrplattan.

Aktivera eller inaktivera styrplattan. (tillval)

+

Öppna viloläge

+

Tvinga datorn till viloläge (beroende på systemkonfiguration).

Tryck på strömknappen för att väcka systemet ur viloläge.

Växla skärm

+

Växla bildskärm mellan datorns egen, en extern bildskärm eller båda.

Använda flera monitorer

+

Om användare ansluter ytterligare en monitor till notebooken detekterar systemet automatiskt den externa monitorn som anslutits. Användare kan anpassa skärminställningarna.

• Anslut monitorn till notebooken.

• Håll in Windows-tangenten och tryck sedan på [P] för att

öppna [Project].

• Välj hur du vill att skärmen ska projiceras på den andra skärmen genom val av endast datorskärm, duplicerad, utökad och andra skärm.

Justera ljusstyrkenivån på skärmen

Öka bildskärmens ljusstyrka.

+

Minska bildskärmens ljusstyrka.

+

Justera ljudnivån för högtalaren

Höj volymen på den inbyggda högtalaren.

+

Sänk volymen på den inbyggda högtalaren.

+

Tysta de inbyggda högtalarna.

+

Justera ljusstyrkenvån på tangentbordets

LED-lampa

Öka ljusstyrkenivån för tangentbordets LED-lampor.

+

Minska ljusstyrkenivån för tangentbordets LED-lampor.

+

Applikation: True Color (tillval)

Denna notebook kan vara förinstallerad med True Color -programmet. Med detta program kan användare välja olika färginställningar för bästa visningsupplevelse.

Se applikationshandboken för Notebook-mjukvaran för detaljerade instruktioner.

+

True Color

• Håll in Fn -tangenten och tryck sedan på Z -tangenten för att starta True Color -applikationen.

+

True Color-val

• Tryck och håll ner Fn , och tryck på A för att växla mellan olika visningslägen.

Video: Hur du använder [Fn]-knappar

Se instruktionsvideon på : https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

Specifikationer

Informationen som ges häri är endast för referens och kan ändras utan föregående meddelande. De faktiska produkterna skiljer sig mellan olika regioner.

Besök den officiella webbplatsen för MSI på adressen www.msi.com, eller kontakta de lokala återförsäljarna för korrekta specifikationer för den produkt som användaren har inhandlat.

Fysiska egenskaper

Mått

Vikt

383 (B) x 260 (D) x 27-29 (H) mm (15,6")

419,9 (B) x 287,8 (D) x 29,8-32 (H) mm (17,3")

2,4 kg med batteri (15,6")

2,7 kg med batteri (17,3")

Processor

Paket

CPU Processortyp

L3 Cache

FCBGA

Intel ® Quad/dubbelkärnig mobil processor

Upp till 8MB (integrerad i processor)

Kärnprocessor

Plattformsstyrenhetshubb Intel ® PCH-H

Minne

Teknik

Minne

Max

DDR4,1866/ 2133MHz

SO-DIMM-platser x 2

Upp till 16GB

Strömförsörjning

AC/DC-adapter (1)

(tillval)

AC/DC-adapter (2)

(tillval)

Batterityp

RTC-batteri

Förvaring

HDD formfaktor

SSD (tillval)

Optisk drivenhet

(tillval)

I/O-port

USB

Mik-in

Hörlur-ut

RJ45

HDMI

Mini-DisplayPort

Kortläsare

150W, 19,5V

Ingång: 100~240V 50~60Hz

Uteffekt: 19,5V 7,7A

120W, 19,5V

Ingång: 100~240V 50~60Hz

Uteffekt: 19,5V 6,15A

6 celler

Ja

2,5” HDD

M.2 2280 SSD

Super Multi / Blu-ray / BD Writer x 2 (version 3.0) x 1 (version 2.0) x 1 (version 3.1/3.0 Typ C) x 1 x 1 (S/PDIF-Out stöds) x 1 x 1 (v1.4) x 1 (v1.2) x 1 (SD3.0/ SD/ MMC)

Kommunikationsport

LAN

Trådlöst LAN

Bluetooth

Bildskärm

LCD-typ

Video

Grafik

VRAM

Webbkamera

Full HD-typ

Ljud

Inbyggd högtalare

Stöds

Stöds

Stöds

15,6"/ 17,3" FHD

NVIDIA ® GeForce

Optimus™ stöds

® diskret grafik med NVIDIA ®

GDDR5, baserad på GPU-struktur

30fps@1080p

4 högtalare + 1 woofer

20

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement