MSI Pro 22E 6M ALL-IN-ONE PC Navodilo za lastnika | Manualzz
Serija Pro 22E/ 22ET
Računalnik vse-v-enem (AIO)
Sistem MS-AC17
VSEBINA
Opomba avtorskih pravic����������������������������������������������������������������������������������������iii
Blagovne znamke����������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Revizija��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Nadgradnja in garancija������������������������������������������������������������������������������������������iv
Pridobitev nadomestnih delov���������������������������������������������������������������������������������iv
Tehnična podpora���������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Značilnosti zelenega izdelka�����������������������������������������������������������������������������������iv
Politika varovanja okolja ��������������������������������������������������������������������������������������� v
Podatki o kemičnih snoveh������������������������������������������������������������������������������������� v
Informacije o bateriji������������������������������������������������������������������������������������������������ v
Varnostna navodila�������������������������������������������������������������������������������������������������vi
Skladnost CE�������������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
FCC-B Poročilo o motnjah radijske frekvence������������������������������������������������������ viii
Poročilo WEEE������������������������������������������������������������������������������������������������������ viii
1. Pregled��������������������������������������������������������������� 1-1
Vsebina paketa���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
ii
Pregled sistema��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Zamenjava in nadgradnja komponent������������������������������������������������������������������ 1-9
2. Kako začeti��������������������������������������������������������� 2-1
Nasveti za varno in udobno uporabo������������������������������������������������������������������� 2-2
Namestitev strojne opreme���������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. Sistemske operacije������������������������������������������� 3-1
Prikaz na zaslonu (OSD)�������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Upravljanje napajanja������������������������������������������������������������������������������������������� 3-5
Omrežna povezava (Windows 10)����������������������������������������������������������������������� 3-7
Obnovitev sistema (Windows 10)����������������������������������������������������������������������� 3-10
A. Odpravljanje težav��������������������������������������������� A-1
Predgovor
Opomba avtorskih pravic
Vsebina tega dokumenta je intelektualna last podjetja MICRO-STAR INTERNATIONAL.
Pri pripravi tega dokumenta smo bili zelo previdni, vendar ne jamčimo, da je vsebina
popolnoma brez napak. Izdelki so predmet nenehnih izboljšav in pridržujemo si pravico
do sprememb brez predhodne najave.
Blagovne znamke
Vse blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
Revizija
Revizija
V1.0
Datum
2015/12
iii
Nadgradnja in garancija
Obveščamo vas, da je določene vgrajene komponente izdelka na željo uporabnika
mogoče nadgraditi ali zamenjati. Za dodatne informacije o kupljenem izdelku se obrnite
na lokalnega trgovca. Ne poskušajte nadgraditi ali zamenjati komponent izdelka, če
niste pooblaščeni prodajalec ali serviser, saj na ta način garancija lahko postane
neveljavna. Močno priporočamo, da se za vsakršne nadgradnje ali zamenjavo delov
obrnete na pooblaščenega prodajalca ali serviserja.
Pridobitev nadomestnih delov
Nadomestne (ali kompatibilne) dele izdelka, kupljenega v določenih državah ali
teritorijih, lahko pridobite s strani proizvajalca do največ 5 let po prenehanju izdelovanja
izdelka; odvisno od uradnih predpisov, ki so veljali tisti čas. Za podrobnosti o naročanju
nadomestnih delov se posvetujte s proizvajalcem prek spletnega mesta http://www.msi.
com/support/.
Tehnična podpora
iv
Če na vašem sistemu pride do problema, ki ga ne morete rešiti s pomočjo uporabniškega
priročnika, se obrnite na trgovino, v kateri ste izdelek kupili, ali lokalnega distributerja.
Lahko pa se obrnete na naslednje vire pomoči. Obiščite spletno stran MSI, kjer
boste našli tehnična navodila, posodobitve BIOS-a, posodobitve gonilnikov in ostale
informacije: http://www.msi.com/support/
Značilnosti zelenega izdelka
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Zmanjšana poraba energije med uporabo in v mirovanju
Omejena uporaba snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje
Enostavno razstavljanje in recikliranje
Zmanjšana poraba naravnih virov s spodbujanjem recikliranja
Podaljšana življenjska doba izdelka z enostavnimi nadgradnjami
Zmanjšana količina odpadkov zaradi politike vračanja izdelka
Predgovor
Politika varovanja okolja
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Ta izdelek je bil zasnovan za zagotavljanje ustrezne ponovne
uporabe delov in recikliranje ter ga po izteku njegove življenjske
dobe ne smete zavreči.
Uporabniki se morajo glede recikliranja in odstranjevanja
odsluženih naprav posvetovati z lokalnimi zbiralnimi centri.
Obiščite spletno stran MSI in poiščite najbližjega trgovca, pri katerem boste
dobili podatke o recikliranju.
Uporabniki se lahko obrnejo na nas tudi preko [email protected], če
želijo dobiti informacije o ustreznem odstranjevanju, vračanju, recikliranju in
razstavljanju izdelkov MSI.
Podatki o kemičnih snoveh
V skladu s predpisi o kemičnih snoveh, kot je uredba EU REACH (Uredba ES št.
1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta), MSI ponuja informacije o kemičnih
snoveh v izdelku na:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Informacije o bateriji
Evropska unija:
Baterij in akumulatorjev ne odlagajte med nesortirane
gospodinjske odpadke. Za vračanje, recikliranje ali obdelavo
teh izdelkov v skladu z lokalnimi predpisi upoštevajte javni
sistem zbiranja odpadkov.

Tajvan:
Za boljšo zaščito okolja morate odpadne baterije zbirati
ločeno za recikliranje ali posebno odstranjevanje.
Kalifornija, ZDA:
Gumbne baterije lahko vsebujejo perkloratni material in jih je pri recikliranju in
odlaganju v Kaliforniji treba obravnavati posebej.
Za več informacij prosimo obiščite:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost eksplozije. Baterijo
zamenjajte le z enako ali enakovredno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec.
v
Varnostna navodila
◙◙
◙◙
Varnostna opozorila preberite previdno in temeljito.
Upoštevajte vsa opozorila in svarila na opremi in v uporabniškem priročniku.
Priložena priročnik shranite za morebitno kasnejšo rabo.
Opreme ne izpostavljajte vlažnosti in visokim temperaturam.
Preden se lotite sestavljanja, opremo položite na trdno površino.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
Pred priklopom opreme v vtičnico se prepričajte, da je električna napetost
primerna in pravilno nastavljena na vrednosti 100~240 V. Ne onemogočite
zaščitnega ozemljitvenega elementa vtikača. Oprema mora biti priključena
na ozemljeno vtičnico.
Pred namestitvijo dodatnih kartic ali modulov vedno izklopite napajalni kabel.
Ko opreme dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel oz. stensko
vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje opreme.
Ventilatorja ne prekrivajte.
Ne puščajte opreme na prostem ali v okolju s temperaturo skladiščenja nad 60OC
(140OF) ali pod 0OC (32OF), ker lahko privede do poškodbe opreme.
OPOMBA: Maksimalna delovna temperatura je okoli 40OC.
Predgovor
V odprtino nikoli ne zlivajte tekočine, ki bi lahko poškodovala opremo ali povzročila
električni šok.
Napajalni kabel postavite tako, da ljudje ne bodo stopali nanj. Na napajalni kabel
ničesar ne postavite.
◙◙
◙◙
Pri nameščanju koaksialnega kabla na TV sprejemnik poskrbite, da je
kovinski ščit zanesljivo povezan z ozemljitvenim sistemom zgradbe.
Sistem kablov mora biti ozemljen skladno z ANSI/NFPA 70, Nacionalnim
kodeksom za električarje (NEC), posebej s sekcijo 820.93, ozemljitev
zunanjega prenapetostnega ščita koaksialnega kabla.
Močno magnetne ali električne predmete vedno shranjujte proč od opreme.
Če se pojavi katera od naslednjih situacij, naj opremo pregleda serviser:
◙◙ Napajalni kabel ali vtikač je poškodovan.
◙◙ Vdor tekočine v notranjost opreme.
◙◙ Oprema je bila izpostavljena vlagi.
◙◙ Oprema ne deluje dobro oz. ne deluje v skladu s priročnikom.
◙◙ Oprema je padla in je poškodovana.
◙◙ Oprema je očitno polomljena.
1. Optična enota za shranjevanje je klasificirana kot LASERSKI IZDELEK RAZREDA
1. Uporaba ukazov, prilagajanje ali izvedba postopkov, ki se razlikujejo od naštetih,
je prepovedana.

2. Ne dotikajte se leč na notranjem delu pogona.
vii
Skladnost CE
Na podlagi tega Micro-Star International CO., LTD izjavlja, da je ta izdelek
skladen z bistvenimi varnostnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili
evropske direktive.
FCC-B Poročilo o motnjah radijske
frekvence
Ta oprema je bila testirana in ustvarjena tako, da se spogleduje z
mejami za razred B digitalnih naprav, v skladu z 15. delom FCC
pravil. Omejitve so vzpostavljene za zagotavljanje primerne zaščite
pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v naseljenemu okolju. Ta
oprema proizvaja, uporablja in lahko tudi oddaja radijske frekvence;
če ni nameščena in uporabljena v skladu z uporabniškim priročnikom, lahko povzroča
škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni zagotovila, da se motnje
ne bodo pojavile tudi ob pravilni namestitvi. Če ta oprema moti radijski ali televizijski
sprejem, kar lahko ugotovite z vključevanjem in izključevanjem opreme, uporabniku
priporočamo, da motnje poskuša odpraviti s pomočjo enega ali več ukrepov spodaj:
■■ Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
■■ Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
■■ Vklopite opremo v vtičnico, ki ni del tokokroga vtičnice, v katero je vklopljen
viii
sprejemnik.
■■ Za pomoč se obrnite na prodajalca ali na izkušenega radijskega/televizijskega
tehnika.
Opomba 1
Spremembe in predelave, ki niso izrecno dovoljene s strani odgovornih za predpise,
lahko kupcu preprečijo varno uporabo opreme.
Opomba 2
Zaščitni vmesni kabli in napajalni kabel morajo biti uporabljeni v skladu z omejitvami
sevanja.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Ta naprava je v skladu s 15. delom FCC pravil. Delovanje je predmet naslednjih dveh
pogojev:
1. naprava ne sme povzročati škodljive interference in
2. ta naprava mora sprejeti vse interference, ki jih zazna, vključno z interferencami, ki
bi lahko povzročile nezaželeno delovanje.
Poročilo WEEE
V skladu z direktivo Evropske unije (EU) o odpadni električni in elektronski
opremi (direktiva 2002/96/ES), ki velja od 13. avgusta 2005, izdelkov, ki
sodijo v kategorijo »električne in elektronske opreme«, ni več dovoljeno
odložiti med gospodinjske odpadke. Izdelovalci elektronske opreme, ki jo
zajema direktiva, morajo sprejeti vrnjene tovrstne izdelke ob koncu njihove
dobe uporabe.
1
Pregled
Ta sistem je oblikovno dodelan s stilskim videzom in zrcalnim zaslonom, ki
odraža enostavnost modernega individualizma ter udobje doma. Z zaslonom
na dotik, brezhibnimi avdio in video zmogljivostmi in intuitivnim uporabniškim
vmesnikom združuje tehnologijo z življenjem, s čimer zagotavlja preproste
računalnike, ki jih je zabavno uporabljati in so primerni za vso družino.
Vsebina paketa
Računalnik vse-v-enem
AC/DC adapter
AC napajalni kabel
Disk z gonilniki/orodji
Uporabniški priročnik
in Vodič za hitro uporabo
Tipkovnica (opcija)
1-2
Miška (opcija)
* Če opazite, da je kateri koli od elementov poškodovan ali manjka, nas takoj
kontaktirajte.
* Slike so informativne, vsebina paketa pa se lahko nekoliko razlikuje od navedene,
saj je odvisna od kupljenega modela.
Pregled
Pregled sistema
hh Pogled od spredaj
1
2 3
1-3
5
1
Mikrofon
2
Spletna kamera
3
Indikator LED (opcija)
4
Zaslon
5
Stereo zvočniki
4
5
Vgrajeni mikrofon lahko uporabljate za spletne video pogovore.
To vgrajeno spletno kamero z mikrofonom lahko uporabljate za fotografiranje, snemanje
video posnetkov, za spletne video konference ali druge interaktivne aplikacije.
Indikator LED ponazarja snemanje. Indikator LED mora svetiti, ko naprava zajema
video, oz. ne sme svetiti, ko naprava ne zajema video.
21,5-palčni Full HD zaslon ima optimalno ločljivost 1920 x 1080 slikovni pik in
širokozaslonsko standardno razmerje stranic 16:9.
Vgrajeni stereo zvočniki z visokokakovostnim zvokom in stereo sistemom.
hh Pogled od zadaj
1
1
1-4
1
1
2
3
4
10
5
8
12
11
6
9
13
7
Pomembno
Priporočamo, da zaradi varnostnih razlogov adapter AC/DC najprej povežete s svojim
računalnikom AIO in šele potem napajalni kabel AC priključite v vtičnico.
Pregled
1
Ventilator
2
Zaklepna enota Kensington
3
Stojalo
4
Luknja za napeljavo kabla
5
Izhodna vrata HDMI (opcija)
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje opreme. Ventilator
ne prekrivajte.
Ta AIO PC ima zaklepno enoto Kensington, ki omogoča uporabniku zaščito AIO PC s
ključem ali mehansko napravo s PIN kodo, ki je pritrjena na z gumo oblečen kovinski
kabel. Konec kabla ima zanko, ki omogoča ovitje kabla okoli predmeta, kot je težka
miza ali podobna oprema, kar ohrani AIO PC na mestu.
S pomočjo tega stojala lahko postavite vaš sistem na ravno in stabilno podlago.
Kable napeljite tako, da se med povezovanjem naprav ne bodo zapletali.
HDMI (visoko-ločljivostni multimedijski vmesnik) je digitalni avdio/video vmesnik, ki
lahko oddaja nestisnjene nize. HDMI podpira vse TV formate, vključno s standardnim,
ojačenim ali visoko-ločljivostnim videom ter večkanalnim digitalnim avdiom preko
enega kabla.
* Za natančen položaj vhodnih vrat HDMI in izhodnih vrat HDMI glej natisnjeno ikono,
ki se nahaja na ohišju.
6
Vhodna vrata HDMI (opcija)
(s tehnologijo MSI Instant Display)
HDMI (visoko-ločljivostni multimedijski vmesnik) je digitalni avdio/video vmesnik, ki
lahko oddaja nestisnjene nize. HDMI podpira vse TV formate, vključno s standardnim,
ojačenim ali visoko-ločljivostnim videom ter večkanalnim digitalnim avdiom preko
enega kabla.
S tehnologijo MSI Instant Display bo monitor ob priklopu računalnika AIO na napajanje
samodejno prešel v stanje pripravljenosti, ne da bi bilo potrebno pritisniti gumb za
vklop. Ko v vhodna vrata HDMI priključite naprave, se monitor takoj prižge. Če ste
računalnik AIO že vklopili, med načini lahko tudi preklapljate s pomočjo gumba za
napajanje/način monitorja, ki je na stranski plošči. Ta tehnologija pomaga varčevati z
energijo.
* Za natančen položaj vhodnih vrat HDMI in izhodnih vrat HDMI glej natisnjeno ikono,
ki se nahaja na ohišju.
7
VGA vrata
DB-15 "ženska" vrata so namenjena monitorju.
1-5
8
Serijska vrata
9
RJ-45 LAN priklop
Serijska vrata podpirajo čitalnike črtnih kod, tiskalnike črtnih kod, tiskalnike računov,
naprav za kreditne kartice itd..
Standardni RJ-45 LAN priključek je namenjen povezavi v lokalno omrežje (LAN). Nanj
lahko priključite omrežni kabel.
Rumen
LED
Levi
Desni
Barva
Rumen
LED stanja
Izklop
Stanje
LAN povezava ni vzpostavljena.
Vključeno (stabilno
stanje)
Vključeno (svetleje in
utripa)
Zeleno
Izklop
Vključeno
Oranžen Vključeno
LAN povezava je vzpostavljena.
10
Vrata USB 3.0
11
Vrata USB 2.0
12
Priključek za mikrofon
13
Priključek Line-Out
1-6
Zelen/ oranžen
Računalnik komunicira z drugim
računalnikom v omrežju LAN.
Izbrana je hitrost prenosa 10 Mbit/s.
Izbrana je hitrost prenosa 100 Mbit/s.
Izbrana je hitrost prenosa 1000 Mbit/s.
Vrata USB 3.0 so povratno združljiva z napravami USB 2.0. Podpirajo hitrosti prenosa
podatkov do 5 Gbit/s (Super Speed).
Vrata USB (univerzalno serijsko vodilo) so namenjena priključevanju naprav USB, kot
so tipkovnica, miška in druge naprave, združljive s standardom USB. Podpira hitrosti
prenosa podatkov do 480 Mbit/s (visokohitrostni).
Ta priklop je namenjen priklopu mikrofonov.
Ta priklop je namenjen slušalkam in zvočnikom.
Pomembno
Priporočljivo je, da visokohitrostne naprave priključite v vrata USB 3.0, nizkohitrostne,
kot sta miška in tipkovnica, pa v vrata USB 2.0 na zadnji plošči.
Pregled
hh Pogled s strani
1
5
3
7
9
2
4
13
15
14
6
8
10
11
12
1
LED napajanja sistema
2
LED napajanja monitorja
3
LED trdega diska
4
Tipka za vklop sistema
5
Gumb za napajanje/način monitorja
6
Gumb Meni/Enter
16
LED napajanja sveti, ko je sistem vključen ter preneha svetiti, ko sistem ugasnete. V
načinu varčevanja z energijo, LED utripa v načinu mirovanja S3 (odloži v RAM) ter se
ugasne v načinu mirovanja S4 (odloži na disk).
LED napajanja sveti, ko je monitor vključen, ter preneha svetiti, ko monitor ugasnete.
Ta indikator prikazuje stanje aktivnosti HDD. Utripa, ko sistem dostopa do podatkov na
HDD in je ugasnjen, ko ni zaznana nobena aktivnost diska.
S pritiskom na gumb za vklop/izklop vklopite ali izklopite sistem.
A gumb deluje tako kot gumb za vklop monitorja kot tudi za preklop vhoda signala ed
PC in HDMI.
S tem gumbom si lahko prikažete zaslonski meni ali vstopite v podmeni.
1-7
1-8
7
Gor/gumb za povečanje glasnosti
8
Dol/gumb za zmannjšanje glasnosti
9
Vrata USB 3.0
10
Vrata USB 3.0 (s tehnologijo MSI Super Charger)
11
Čitalnik kartic
12
Napajalna vtičnica
13
Optični pogon
14
Luknja za izmet
15
Gumb za izmet
16
Ventilator
V menijskem načinu ta gumb kaže premikanje kazalnika ali izbiro zaslonskega
menija v povečanih vrednostih. V načinu izven menija deluje kot gumb za povečanje
glasnosti.
V menijskem načinu ta gumb kaže premikanje kazalnika ali izbiro zaslonskega menija
v pomanjšanih vrednostih. V načinu izven menija deluje kot gumb za zmanjšanje
glasnosti.
Vrata USB 3.0 so povratno združljiva z napravami USB 2.0. Podpirajo hitrosti prenosa
podatkov do 5 Gbit/s (Super Speed).
S tehnologijo MSI Super Charger ne delujejo le kot običajna vrata USB 3.0, temveč
uporabniku omogočajo tudi polnjenje naprav USB tudi, ko je sistem izključen.
Uporabnikom ni več potrebno napajati sistema, da bi polnili naprave USB. Do 40 % se
zmanjša tudi čas polnjenja, kar omogoča boljšo učinkovitost kot kdajkoli prej.
Vgrajeni čitalnik kartic lahko podpira različne vrste pomnilniških kartic.
Adapter AC/DC pretvarja dvosmerni tok (AC) v enosmerni tok (DC) za ta priključek.
Preko tega priključka poteka napajanje PC-ja. Za preprečevanje škode na PC-ju vedno
uporabljajte priloženi adapter.
Vgrajeni pogon DVD Super-Multi vam ustvari odlično zabavo doma (pogon Blu-ray je
na voljo opcijsko).
Vstavite tanek, raven predmet (kot je sponka za papir) v luknjo za izmet in tako, v
primeru, da gumb za izmet ne deluje, ročno odprite pogon.
Če želite odpreti optični pogon, pritisnite gumb za izmet.
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje opreme. Ventilator
ne prekrivajte.
Pregled
Zamenjava in nadgradnja komponent
Ne pozabite, da se določene komponente, ki so bile predhodno vgrajene v izdelek, da
nadgraditi ali zamenjati na željo uporabnika, odvisno od kupljenega modela.
1-9
Za dodatne informacije o kupljenem izdelku se obrnite na lokalnega trgovca.
Ne poskušajte nadgraditi ali zamenjati komponent izdelka, če niste pooblaščeni
prodajalec ali serviser, saj na ta način garancija lahko postane neveljavna. Močno
priporočamo, da se za vsakršne nadgradnje ali zamenjavo delov obrnete na
pooblaščenega prodajalca ali serviserja.
2
Kako začeti
To poglavje prinaša informacije o postopku nameščanja strojne opreme.
Pri povezovanju zunanjih naprav bodite previdni in uporabljajte ozemljitven
zapestni trak, da se na ta način izognete statični elektriki.
Nasveti za varno in udobno uporabo
AIO PC je prenosna platforma, ki vam omogoča delo kjerkoli. Izbira delovnega mesta
pa je vseeno pomembna, če morate s PC-jem delati daljše časovno obdobje.
1. Delovno mesto naj bo dovolj razsvetljeno.
2. Izberite primerno mizo in stol in ju nastavite po višini, da bosta ustrezala vaši drži
med delom.
3. Če sedite na stolu, sedite vzravnano in s pravilno držo. Naslonjalo sedeža (če je
nameščeno) si prilagodite tako, da se boste lahko udobno naslonili.
4. Pri delu postavite stopala plosko na tla v naravni položaj, tako da imajo komolci in
kolena med delom primerno lego (okoli 90 stopinj).
5. Roke položite na mizo naravno tako, da podpirajo zapestja.
6. Prilagodite kot AIO PC-ja tako, da imate optimalen pogled nanj.
7. Izogibajte se uporabi PC-ja na mestih, ki za delo niso najbolj udobna (kot npr. na
postelji).
8. AIO PC je električna naprava. Da ne bi prišlo do osebnih poškodb, bodite pri delu
z njim izredno previdni.
1
2-2
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
Kako začeti
Namestitev strojne opreme
Pomembno
• Ilustracije so samo za ponazoritev. Videz vašega sistema je lahko drugačen.
• Preden vklopite sistem, se prepričajte, da je ozemljen prek električnega napajalnega
kabla in električne vtičnice.
• Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti.
1. Stojalo nastavite na primeren kot, da bo sistem stabilno postavljen.
2-3
2. Priključite napajalnik na sistem in priključite napajalni kabel.
2-4
3. Za zagon sistema pritisnite gumb za vklop.
3
Sistemske operacije
To poglavje prinaša bistvene informacije o sistemskih operacijah.
Pomembno
Vse informacije so predmet sprememb brez predhodne najave.
Prikaz na zaslonu (OSD)
Prikaz na zaslonu (OSD) vam omogoča prilagajanje možnosti zaslona, kot je npr.
svetlost, kontrast, položaj slike in jezik itd.
Način /
Napajanje monitorja
Gor / povečevanje
glasnosti
Napajanje sistema
Meni / Vstop
Dol / zmanjševanje
glasnosti
3-2
1. Pritisnite gumb Menu (Meni) za zagon menija OSD. Uporabite smerni tipki za Up and
Down (Navzgor in Navzdol), da izberete želeno menijsko funkcijo in pritisnite tipko
Menu (Meni) za vstop. Uporabite smerni tipki za Up and Down (Navzgor in Navzdol),
da izberete ali prilagodite vrednosti, dokler te ne ugajajo vašim željam.
Svetlost (funkcija je na voljo v načinu
monitor): Prilagodi raven svetlosti
zaslona.
Kontrast: Prilagodi razliko med svetlimi
in temnimi deli zaslona.
Sistemske operacije
Informacije: Prikaže ločljivost, hitrost
osveževanja in podrobnosti o izdelku.
Meni Jezik (funkcija je na voljo v načinu
monitor): Spremeni jezik menija.
Tovarniška privzeta nastavitev:
Ponastavi monitor na tovarniške
privzete nastavitve.
Prilagajanje velikosti: Razširi sliko na
celotni zaslon.
3-3
Po končanih nastavitvah pritisnite tipko Način za izhod.
2. Pritisnite gumba za Navzgor in Navzdol, da prilagodite glasnost sistema.
3. Pritisnite tipko Mode (Način) za ogled vira signala. Pritisnite znova, da izberete način
PC/HDMI/izklop monitorja.
3-4
Pomembno
Kadarkoli se pojavi napaka in neobičajen zaslon ali motnja glasnosti, vstopite v zaslonski
meni ter ponastavite monitor na privzete nastavitve za optimalno delovanje.
Sistemske operacije
Upravljanje napajanja
Pri upravljanju napajanja osebnih računalnikov (PC) in monitorjev lahko privarčujete
precejšnje količine elektrike in ste pri tem tudi prijaznejši do okolja.
Za energetsko učinkovitost izklopite zaslon oz. nastavite PC tako, da se po določenem
obdobju neaktivnosti preklopi na speči način.
hh Upravljanje porabe energije v Windows 10
■■ [Power Options] (Možnosti porabe energije) v operacijskem sistemu Windows
omogočajo nadzor nad načinom napajanja vašega zaslona, trdega diska
in baterije. Z desno tipko miške kliknite [Start] (Začetek)
, s seznama
izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča) in nato kliknite [System and
Security] (Sistem in varnost).
Izberite [Power Options] (Možnosti porabe energije) in nato načrt napajanja, ki
ustreza vašim osebnim potrebam. Nastavitve lahko tudi podrobno prilagodite s
klikom na (Change plan settings] (Spremeni nastavitve načrta).
■■ Meni Zaustavitev sistema) ponuja možnosti Spanje (S3/S4) in Zaustavitve
(S5) za hitro in enostavno urejanje napajanja vašega sistema.
hh Upravljanje z energijo z monitorji z oznako ENERGY
STAR (izbirno)
Funkcija upravljanja z energijo omogoča računalniku, da inicializira
majhno porabo energije ali način “Sleep (Spanje)”, ko je uporabnik
določen čas neaktiven. Če uporabljate zunanji monitor z oznako
ENERGY STAR, ta funkcija podpira tudi podobne funkcije
upravljanja z energijo tega monitorja. Da bi kar najbolje izkoristili te
potencialne prihranke energije, se funkcija upravljanja z energijo obnaša takole, ko se
sistem napaja preko izmeničnega napajanja:
■■ Zaslon se po 15 minutah ugasne
■■ Po 30 minutah preide v način Spanje
hh Preklop iz načina mirovanja
Računalnik lahko prebudite iz stanja varčevanja z energijo na naslednje načine:
■■ s pritiskom na gumb za vklop/izklop,
■■ omrežje (Wake On LAN),
■■ s premikom miške,
■■ s pritiskom na tipkovnico.
3-5
Nasveti za varčevanje z energijo:
■■ Izklopite monitor s pritiskom na LCD gumb za vklop/izklop po daljšem obdobju
neaktivnosti.
■■ Prilagodite vrednosti v Power Options (Možnosti porabe energije) v operacijskem
sistemu Windows za optimizacijo upravljanja napajanja.
■■ Namestite programsko opremo za varčevanje z energijo, s katero lahko
nadzorujete porabo energije vašega računalnika.
■■ Ko računalnika dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel oz.
stensko vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.
3-6
Sistemske operacije
Omrežna povezava (Windows 10)
hh Kabelsko omrežje
1.Z desno tipko miške kliknite [Start] (Začetek)
Panel] (Nadzorna plošča).
in s seznama izberite [Control
2. Izberite [View network status and tasks] (Poglej stanje in in opravila omrežja) pod
[Network and Internet] (Omrežje in internet).
3. Izberite [Set up a new connection or network] (Namesti novo povezavo ali omrežje).
3-7
4.Izberite [Connect to the Internet] (Vzpostavi povezavo z internetom) in kliknite
[Next] (Naprej).
5.Izberite [Broadband (PPPoE)] (Širokopasovno (PPPoE)) in se povežite s pomočjo
DSL ali kabelske povezave, ki potrebuje uporabniško ime in geslo.
6.Vnesite informacije vašega ponudnika internetnih storitev (ISP) in kliknite [Connect]
(Vzpostavi povezavo) za vzpostavitev vaše LAN povezave.
3-8
Sistemske operacije
hh Brezžično omrežje
1.Izberite [Start] (Začetek)
, kliknite [Settings] (Nastavitve) in izberite [Network
and Internet] (Omrežje in internet).
2.Prikaže se seznam razpoložljivih WLAN povezav. S seznama izberite povezavo.
3.Za vzpostavljanje nove povezave izberite [Network and Sharing Center] (Središče
za omrežje in skupno rabo).
4.Izberite [Set up a new connection or network] (Namesti novo povezavo ali omrežje).
5.Nato izberite [Manually connect to a wireless network] (Ročna povezava z
brezžičnim omrežjem) in kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.
6.Vnesite informacije brezžičnega omrežja, ki ga želite dodati, in kliknite [Next]
(Naprej) za nadaljevanje.
7. WLAN povezava je bila ustvarjena.
3-9
Obnovitev sistema (Windows 10)
Vzroki za uporabo Funkcija obnovitve sistema lahko vključujejo:
■■ Obnovitev sistema nazaj na prvotno stanje izvirnih in privzetih nastavitev
proizvajalca.
■■ Ko so se pojavile napake v operacijskem sistemu.
■■ Ko je operacijski sistem prizadel virus in ne more delovati normalno.
■■ Če želite namestiti OS z ostalimi vgrajenimi jeziki.
Pred uporabo funkcije za obnovitev sistema varnostno kopirajte pomembne podatke,
shranjene na sistemskem pogonu, v druge pomnilniške naprave.
Če naslednja rešitev ne uspe obnoviti vašega sistema, se za nadaljnjo pomoč prosimo
obrnite na pooblaščenega distributerja ali servisni center.
3-10
Sistemske operacije
Ponastavitev računalnika
1.Izberite [Start] (Začetek)
, kliknite [Settings] (Nastavitve) in izberite [Update
and security] (Posodobitev in varnost).
2.Izberite [Recovery] (Obnovitev) in kliknite [Get started] (Začnite) pri možnosti
[Reset this PC] (Ponastavi ta računalnik), da zaženete obnovitev sistema.
3.Pokaže se zaslon [Choose an option] (Izberite možnost). Izberite bodisi [Keep my
files] (Ohrani moje datoteke) bodisi [Remove everything] (Odstrani vse).
Ohrani moje datoteke
Ponastavitev
računalnika
Odstrani vse
Samo pogon, na katerem
je nameščen operacijski
sistem Windows
Vsi pogoni
Samo odstrani moje datoteke
Odstrani datoteke in počisti pogon
Samo odstrani moje datoteke
Odstrani datoteke in počisti pogon
3-11
hh Ohrani moje datoteke
1.Izberite [Keep my files] (Ohrani moje datoteke).
2.Zaslon [Your apps will be removed] (Vaši programi bodo odstranjeni) prikazuje
seznam programov, ki jih boste morali ponovno namestiti iz spleta ali namestitvenih
diskov. Kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.
3-12
3.Na naslednjem zaslonu bodo prikazane spremembe, ki bodo shranjene med
postopkom. Kliknite [Reset] (Ponastavi), da zaženete ponastavitev sistema.
Sistemske operacije
hh Odstrani vse
1.Izberite [Remove everything] (Odstrani vse).
2.Če imate več trdih diskov, se bo pojavilo okno, v katerem izberete bodisi [Only
the drive where Windows is installed] (Samo pogon, na katerem je nameščen
operacijski sistem Windows) bodisi [All drives] (Vsi pogoni).
3.Nato izberete [Just remove my files] (Samo odstrani moje datoteke) ali [Remove
files and clean the drive] (Odstrani datoteke in počisti pogon).
3-13
4.Na naslednjem zaslonu bodo prikazane spremembe, ki bodo shranjene med
postopkom. Kliknite [Reset] (Ponastavi), da zaženete ponastavitev sistema.
A
Odpravljanje težav
Sistem se noče zagnati.
1. Preverite, da je sistem priključen na omrežno napetost in da je vključen.
2. Preverite, da so vsi kabli trdno priključeni.
Po vklopu računalnika se prikaže sporočilo »Ne najdem operacijskega
sistema« ali Windows se noče zagnati.
1. Preverite, da pogon za optični disk ne vsebuje zagonskega CD/DVD-ja. Če
računalnik vsebuje CD/DVD ga odstranite in ponovno zaženite računalnik.
2. V nastavitvah BIOS preverite prioriteto zagonske naprave (Boot Device Priority).
Sistema ni mogoče zaustaviti.
Za zaustavitev računalnika uporabite ikono Zaustavitev sistema v operacijskem
sistemu. Če boste uporabili drugačne postopke zaustavitve, vključno spodaj
naštete, lahko privede do podatkovne napake. Če postopek Zaustavitev sistema ne
deluje, izberite enega od naslednjih postopkov:
1. Pritisnite tipke Ctrl+Alt+Del, in nato izberite Zaustavitev sistema.
2. Pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop, da se sistem zaustavi.
A-2
3. Iztaknite napajalni kabel.
Mikrofon ne deluje.
1. Za vgrajene mikrofone pojdite na Začetek > Nadzorna plošča > Strojna oprema
in zvok > Zvoki in preverite, da zvoki niso onemogočeni.
2. Če uporabljate zunanji mikrofon, preverite, da je mikrofon pravilno vključen v
konektor za mikrofon.
Težave z internetno povezavo.
1. Če imate težave pri povezovanju z vašim ponudnikom internetnih storitev (ISP),
naprej preverite, ali ima vaš ponudnik internetnih storitev tehnične težave.
2. Preverite omrežne nastavitve in povezavo in se prepričajte, da konfiguracija
računalnika omogoča priklop na internetno omrežje.
3. Hitrost brezžičnega prenosa podatkov je odvisna od razdalje in ovir med
napravo in dostopno točko. Da povečate hitrost prenosa podatkov, izberite
dostopno točko, ki se nahaja bližje do vaše naprave.
Odpravljanje težav
Sistemski zvočniki ne delujejo.
1. Preverite nastavitev glasnosti v mešalniku glasnosti.
2. Če uporabljate napravo, ki ima svoj gumb za nastavitev glasnosti, preverite, da
je zvok omogočen.
3. Če ste priklopili avdio kabel k priključku za slušalke, ga izključite.
4. Če ima sistem funkcijo OSD, nastavite glasnost OSD-ja.
Pogon DVD-ROM ne predvaja CD/DVD-jev.
1. Prepričajte se, da je CD/DVD v pogonsko enoto nameščen tako, da je etiketa na
zgornji strani CD/DVD-ja.
2. Če CD/DVD potrebuje programsko opremo, se sprepričajte, da je oprema
pravilno nameščena, skladno z navodili za namestitev programa.
3. Če se med predvajanjem DVD-ja pojavi opozorilo kode regije, lahko pomeni,
da DVD ni združljiv s pogonom DVD-ROM-a v vašem sistemu. Koda regije je
podana na embalaži diska.
4. Če vidite video zapis, ne slišite pa zvočnega zapisa, preverite predvajalnik
predstavnosti. Ravno tako se prepričajte, da je zvok v glavnih nastavitvah
zvočnikov v mešalniku glasnosti omogočen.
5. Preverite, da so gonilniki pravilno nameščeni. Kliknite Začetek > Nadzorna
plošča > Sistem > Upravitelj naprav.
6. Umazan ali opraskan disk lahko privede do tega, da se računalnik pri branju
diska ne odziva. Po potrebi znova zaženite računalnik, odstranite disk in
preverite, da ni umazan ali opraskan.
7. Za predvajanje DVD-jev uporabite programe, kot so PowerDVD ali WinDVD.
Pladenj pogona DVD-ROM-a se ne odpira.
1. Prepričajte se, da je računalnik vklopljen.
2. Pritisnite gumb za Izmet na pogonu DVD-ROM-a.
3. Če gumb za Izmet ne deluje, ga odprite tako, da potisnete oster koničast
predmet v luknjico do gumba za Izmet.
Monitor sistema ne prikazuje ničesar.
1. Preverite, da je sistem priključen na omrežno napetost in da je vključen.
2. Sistem je morda v načinu spanje. Pritisnite katerikoli gumb, da aktivirate zaslon.
A-3
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement