MSI GS70 Stealth Pro (6th Gen) (GTX 970M) LAPTOP Návod na obsluhu

Add to My manuals
56 Pages

advertisement

MSI GS70 Stealth Pro (6th Gen) (GTX 970M) LAPTOP Návod na obsluhu | Manualzz

1

Előszó

Tartalom

1. Előszó

..................................................................................... 1-1

Szerzői jogi megjegyzés .....................................................................................

1-4

Védjegyek ...........................................................................................................

1-4

Változtatások jegyzéke .......................................................................................

1-4

FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat ..............................

1-5

Az FCC által előírt feltételek ...............................................................................

1-5

CE-megfelelőség ................................................................................................

1-5

Akkumulátorokra vonatkozó jogszabályok .........................................................

1-6

WEEE-nyilatkozat ...............................................................................................

1-6

Vegyi anyagokkal kapcsolatos tájékoztatás .......................................................

1-6

Bővítés és garancia ...........................................................................................

1-7

Pótalkatrész beszerzése.....................................................................................

1-7

Biztonsági utasítások ..........................................................................................

1-8

Fő MSI tulajdonságok .......................................................................................

1-10

2. Bevezetés ............................................................................... 2-1

Kicsomagolás .....................................................................................................

2-2

Termékáttekintés ................................................................................................

2-3

Nyitott állapotú felülnézet ................................................................................

2-3

Elölnézet .........................................................................................................

2-5

Jobb oldali nézet .............................................................................................

2-7

Bal oldali nézet ...............................................................................................

2-8

Alulnézet .......................................................................................................

2-10

A billentyűzet használata ..................................................................................

2-11

Windows billentyű .........................................................................................

2-11

Gyorsindító billentyűk ...................................................................................

2-12

Érintőpad bekapcsolása vagy kikapcsolása ................................................

2-13

Belépés alvó módba .....................................................................................

2-13

Kijelzési mód váltás ......................................................................................

2-13

Több monitor használata ..............................................................................

2-13

A kijelző fényerejének beállítása ..................................................................

2-14

A hangszórók hangerejének beállítása .........................................................

2-14

A LED-es billentyűzet háttérvilágítás fényerejének beállítása ......................

2-14

Alkalmazás: True Color ................................................................................

2-15

Video: Az [Fn] billentyűk használata .............................................................

2-15

1-2

Műszaki adatok .................................................................................................

2-16

3. Első lépések

........................................................................... 3-1

A noteszgép használatba vétele .........................................................................

3-2

A noteszgép kényelmes használata ...................................................................

3-3

A tápforrás kezelése ...........................................................................................

3-4

Hálózati tápegység .........................................................................................

3-4

Akkumulátor ....................................................................................................

3-4

Az Energiagazdálkodási séma beállítása Windows 10 operációs rendszerben .

3-6

Energiagazdálkodási séma kiválasztása vagy módosítása ............................

3-6

Saját energiagazdálkodási séma létrehozása ................................................

3-9

Az érintőpad használata ...................................................................................

3-11

Tudnivalók a HDD és SDD meghajtókról..........................................................

3-12

Tudnivalók az M.2 SSD foglalatról....................................................................

3-12

Csatlakozás az Internethez ..............................................................................

3-13

Vezeték nélküli LAN ......................................................................................

3-13

Vezetékes LAN .............................................................................................

3-15

Bluetooth kapcsolat létesítése ..........................................................................

3-20

A Bluetooth kapcsolat aktiválása ..................................................................

3-20

Külső eszközök csatlakoztatása .......................................................................

3-24

Videó: A RAID funkció használata ....................................................................

3-25

Rendszerindítási üzemmód választása a BIOS-ban ........................................

3-26

Videó: A Windows 10 operációs rendszer helyreállítása MSI noteszgépeken .

3-27

Videó: Az MSI One Touch Install telepítő használata .....................................

3-28

1-3

Szerzői jogi megjegyzés

A dokumentum tartalma a MICRO-STAR INTERNATIONAL szellemi tulajdona. A dokumentumban szereplő információ pontosságát gondosan ellenőriztük, azonban a tartalom helyességre vonatkozóan nincsen garancia. A termékeink folyamatos fejlesztésen esnek át és fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosításokat végezzünk.

Védjegyek

Minden védjegy az adott tulajdonosok birtokában van.

Változtatások jegyzéke

▶ Verzió: 2.0

▶ Dátum: 10, 2015

1-4

FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat

Ez a készülék bevizsgálásra került és megfelelt az FCC szabályok 15. részében foglalt B osztályú digitális berendezésekre vonatkozó előírásoknak. E határértékek

úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát

állít elő, alkalmaz és sugároz ki, és amennyiben felszerelése és használata nem az előírások és az útmutató szerint történik, káros interferenciát képes előidézni a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Amennyiben a berendezés használata közben káros interferenciát okoz a rádiófrekvenciás vagy televíziós jeleknek – amely a berendezés ismételt ki- és bekapcsolásával állapítható meg – a következő intézkedésekkel próbálja megoldani a problémát:

▶ Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.

▶ Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.

▶ Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülék által használttól eltérő fázisra.

MEGJEGYZÉS

▶ A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.

▶ Árnyékolt csatlakozókábeleket és árnyékolt tápkábelt kell használni, hogy biztosítsák a határértékeknek való megfelelőséget.

Az FCC által előírt feltételek

Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi két feltétele van:

▶ Az eszköz nem okozhat ártalmas zavart.

▶ A készüléknek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

CE-megfelelőség

Az eszköz megfelel az európai direktívában megfogalmazott alapvető biztonsági követelményeknek, illetve egyéb fontos rendelkezéseknek.

1-5

Akkumulátorokra vonatkozó jogszabályok

Európai Unió : az elemeket, akkumulátorcsomagokat és akkumulátorokat tilos a nem szelektált háztartási szemétbe dobni. Kérjük, használja a nyilvános gyűjtőrendszereket, hogy visszaküldje, újrafelhasználásra küldje vagy a helyi jogszabályok alapján kezelje.

Tajvan: a környezet védelme érdekében a leselejtezett akkumulátorokat külön kell gyűjteni újrahasznosítás vagy speciális hulladékkezelés céljából.

廢電池請回收

Kalifornia USA: A gombelem perklorátot tartalmazhat, ezért speciális kezelést igényel, ha Kaliforniában hasznosítják újra vagy dobják ki.

További információért látogasson el az alábbi weboldalra: http://www.dtsc.

ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

WEEE-nyilatkozat

Európai Unió: Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos

és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos

élettartama végén.

Vegyi anyagokkal kapcsolatos tájékoztatás

A vegyi anyagokkal kapcsolatos szabályozásoknak, mint például az EU REACH szabályozásnak (az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 EC számú rendelete) megfelelően az MSI a következő weblapon közzéteszi a termékek vegyianyagtartalmával kapcsolatos információkat: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

1-6

Bővítés és garancia

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termékbe gyárilag szerelt egyes részegységek, pl. memóriamodulok, HDD, SDD, ODD, kombinált Bluetooth/WiFi kártya stb. a felhasználó kívánsága szerint bővíthetők, illetve kicserélhetők, a megvásárolt modelltől függően.

A megvásárolt termékkel kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval. A felhasználó ne próbálja meg bővíteni vagy cserélni a termék alkatrészeit, ha nincsen tisztában az alkatrész helyével, vagy az összeszerelés/szétszerelés lépéseivel, mert azzal kárt tehet a termékben.

Javasoljuk, hogy a felhasználó a termék szervizeléséhez vegye fel a kapcsolatot a hivatalos viszonteladóval vagy szervizközponttal.

Pótalkatrész beszerzése

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bizonyos országokban és területeken megvásárolt termék cserélhető (vagy kompatibilis) alkatrészeinek beszerzése maximum 5 éven belül lehetséges, mivel a terméket a gyártás idején érvényes hivatalos szabályoktól függően kivonhatták a forgalomból. Pótalkatrészek beszerzésével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a http://www.msi.com/support/ webhelyen keresztül.

1-7

Biztonsági utasítások

Olvassa el gondosan és figyelmesen a biztonsági utasításokat.

Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek

és utasításnak.

Tartsa a noteszgépet nedvességtől és magas hőmérséklettől távol.

A noteszgépet üzembe helyezés előtt helyezze stabil felületre.

Ne takarja le a noteszgép ventilátorait, mert ilyenkor a noteszgép túlmelegedhet.

• Ne hagyja a noteszgépet nem szabályozott környezetben, ahol a tárolási hőmérséklet meghaladja a 60ºC (140ºF) értéket vagy

0ºC (32ºF) alá eshet, mert ez kárt tehet a noteszgépben.

• A noteszgépet maximum 35ºC (95ºF) környezeti hőmérsékleten

üzemeltesse.

A tápkábelt oly módon kell elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni.

Ne helyezzen tárgyakat a tápkábelre.

Tartsa távol a noteszgéptől az erős mágneses vagy elektromos teret gerjesztő tárgyakat.

Soha ne öntsön semmiféle folyadékot a noteszgépre, mivel ez károsíthatja a készüléket vagy áramütést okozhat.

1-8

Amennyiben az alábbiak közül valamelyik előfordul, tanácsos megvizsgáltatnia a készüléket egy szakemberrel:

• A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült.

• Folyadék ömlött a készülékbe.

• A készüléket nedvességnek tették ki.

• A készülék nem működik megfelelően, illetve nem sikerül működőképes állapotba hoznia a Használati Utasításnak megfelelően.

• A készüléket elejtették és megsérült.

• A készülék a sérülés nyilvánvaló jeleit viseli.

Környezetkímélő termékek tulajdonságai

• Csökkentett energiafogyasztás használat közben és készenléti

üzemmódban

• A környezetre és egészségre ártalmas anyagok korlátozott használata

• Egyszerűen szétbontható és újrahasznosítható

• Természetes erőforrások csökkentett használata és

újrahasznosításra való ösztönzés

• Hosszabb élettartam az egyszerű bővíthetőségnek köszönhetően

• Csökkentett mennyiségű szilárd hulladék a visszavételi programoknak köszönhetően

K örnyezetvédelmi irányelv

• A terméket úgy tervezték, hogy alkatrészei újrahasznosíthatóak legyenek, ezért amikor a termék használhatatlanná válik, ne dobja ki.

• Ha a felhasználók az elhasználódott terméket újra szeretnék hasznosítani és le szeretnék selejtezni, vegyék fel a kapcsolatot a helyi hivatalos gyűjtőközponttal.

• Az újrahasznosítással kapcsolatos további információért látogassa meg az MSI honlapját, és keresse meg a legközelebbi forgalmazót:

• Továbbá a [email protected] címen is hozzánk fordulhatnak az MSI termékek megfelelő hulladékkezelésével, visszavételével, újrahasznosításával és szétszerelésével kapcsolatos információkért.

1-9

Fő MSI tulajdonságok

Fedezze fel az MSI noteszgép családok további egyedi funkcióit: http://www.msi.com and https://www.youtube.com/user/MSI

A SteelSeries Engine csak az MSI GAMING noteszgépekben található meg

Az MSI a SteelSeries-zel együttműködésben egy exkluzív

SteelSeries Engine alkalmazást fejlesztett ki a játékra tervezett noteszgépekhez. A SteelSeries Engine alkalmazás a több eszközt használó környezetben egyesíti a gyakran használt funkciókat a játékosok számára.

Az MSI GAMING noteszgép az első olyan, játékra tervezett noteszgép, mely az XSplit Gamecaster valós idejű közvetítést biztosító alkalmazást használja!

Az MSI játékra tervezett noteszgép az XSplit Gamecaster alkalmazást használja, mely a játékosok számára elérhető legegyszerűbb valós idejű közvetítést és rögzítést kínáló alkalmazás. Tekintse meg az Xsplit Gamecaster bemutatóját.

Dynaudio hangmegoldás az MSI játékra tervezett noteszgépeken

Az MSI a Dynaudio-val, a dán hangspecialistával együttműködve autentikus, torzításmentes audió teljesítményt biztosít a játékra tervezett noteszgépeken.

Vigyen színt életébe valódi színekkel

Az MSI a Portrait Displays, Inc. partnere a színhelyesebb, pontosabb panelek fejlesztésében.

Az MSI True Color technológia garantálja, hogy minden MSI noteszgép kijelzőpanelje a legprecízebben adja vissza a színeket.

1-10

2

Bevezetés

Gratulálunk új, finoman kidolgozott noteszgépe megvásárlásához! Biztosak vagyunk abban, hogy kellemes és egyúttal professzionális élményben lesz része ennek a nagyszerű készüléknek a használata során. Büszkén valljuk, hogy noteszgépünk számos próbán esett át, amit igazol cégünk hírneve a megbízhatóság és felhasználói elégedettség terén.

Kicsomagolás

Először is, bontsa fel a szállító kartondobozt és tüzetesen vizsgáljon meg minden elemet. Ha a valamelyik elem sérült vagy hiányzik, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével. Ezen kívül őrizze meg a dobozt és a csomagolóanyagokat, mivel szüksége lehet rájuk a készülék esetleges későbbi szállításakor. A csomagnak tartalmazni a kell a következő elemeket:

▶ Noteszgép

▶ Első lépések

▶ AC/DC hálózati adapter és AC tápkábel

▶ Opcionális hordtáska

▶ Opcionális, minden az egyben alkalmazás-lemez, amely tartalmazza a felhasználói útmutató teljes változatát, az illesztőprogramokat, segédprogramokat, és így tovább.

2-2

Termékáttekintés

Ez a fejezet a noteszgép alapvető leírását tartalmazza. Segít a noteszgép külsejének megismerésében, mielőtt használatba veszi. Az ábrák kizárólag tájékoztató jellegűek.

Nyitott állapotú felülnézet

A felülnézet nyitott állapotban és az alatta lévő leírás magyarázza a noteszgép elsődleges kezelésifelületét.

2-3

1. Webkamera/ webkamera LED/ beépített mikrofon

• A beépített webkamerát fényképezéshez, videofelvételhez, videokonferenciához, és így tovább.

• A webkamera melletti Webkamera LED kijelző világít, ha bekapcsolják a

Webkamerát. A LED kialszik, ha a funkciók kikapcsolják.

• A beépített mikrofon, és funkciója megegyezik a kívülről csatlakoztatható mikrofonéval.

2. Főkapcsoló gomb / Bekapcsolt állapot LED / GPU üzemmód LED

Energiafelvétel

Főkapcsoló gomb

• Használja ezt a gombot a noteszgép be-és kikapcsolásához.

• Használja ezt a gombot a noteszgép alvó állapotból történő felébresztéséhez.

Bekapcsolt állapot LED / GPU üzemmód LED

• Folyamatos fehér fény, ha a notebook be van kapcsolva, és az UMA GPU üzemmód van kiválasztva.

• Folyamatos sárga fény, ha az opcionálisan támogatott külső GPU üzemmód van kiválasztva.

• A LED kialszik, ha a funkciót kikapcsolják.

3. Érintőpad

Ez a noteszgép mutatóeszköze.

4. Billentyűzet

A beépített billentyűzet a teljes méretű billentyűzet valamennyi funkcióját biztosítja. Részletekért lásd A billentyűzet használata .

2-4

Elölnézet

1. Állapotjelző LED

WLAN(WiFi)

Telep állapota

• A LED az akkumulátor töltésekor világít.

• Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodik.

• Az azonos típusú, a gyártó által javasolt akkumulátor vásárlása vagy az akkumulátor cseréje előtt mindig kérje hivatalos viszonteladó vagy szervizközpont tanácsát.

• Az akkumulátor LED kialszik a töltés végén, vagy ha az

AC/DC hálózati adaptert leválasztják.

Vezeték nélküli LAN (WiFi)

• A LED világít, amikor a Vezeték nélküli LAN (WiFi) funkció engedélyezve van.

• A LED kialszik, amikor a funkciót kikapcsolja.

Bluetooth

• A Bluetooth LED világít, ha a Bluetooth funkció engedélyezve van.

• A funkció letiltásakor a LED jelzőfény kialszik.

Caps Lock

Világít, ha a Caps Lock be van kapcsolva.

Num Lock

Világít, ha a Num Lock be van kapcsolva.

2-5

Meghajtó tevékenységét jelző LED

A LED villog, amikor a rendszer a belső meghajtókat használja .

Alvás funkció

• Villog, ha a rendszer alvó állapotban van.

• A LED kialszik, ha a rendszert kikapcsolják.

2-6

Jobb oldali nézet

1. Akkumulátor újraindítás nyílás

Ha számítógépe nem reagál, egy kiegyenesített gemkapoccsal nyúljon be ezen a nyíláson, és indítsa újra a noteszgépet.

Megjegyzés: rendszer újraindítását követően először a hálózati adaptert csatlakoztassa, majd indítsa el a noteszgépet.

2. Kártyaolvasó

A beépített kártyaolvasó többféle memóriakártya használatát is támogathatja.

Részleteket a Műszaki adatok közt talál.

3. Kensington zár

A noteszgép rendelkezik Kensington zár nyílással, mellyel a felhasználó biztonságosan rögzítheti a noteszgépet a helyén.

4. USB 3.0-csatlakozó

Az USB 3.0, a SuperSpeed USB, nagyobb csatolófelületi sebességet kínál különféle eszközök csatlakoztatásához, úgymint adattátoló eszközök, merevlemezek vagy videokamerák, illetve további lehetőségeket kínál a nagysebességű adatátvitelhez.

5. Feszültség csatlakozó

Ehhez lehet csatlakoztatni az AC/DC adaptert, amely a noteszgép tápellátását adja.

6. Ventilátor

A ventilátor biztosítja a rendszer megfelelő hűtését. SOHA NE zárja el a ventilátor szellőzőnyílását.

2-7

Bal oldali nézet

1. Ventilátor

A ventilátor biztosítja a rendszer megfelelő hűtését. SOHA NE zárja el a ventilátor szellőzőnyílását.

2. HDMI-csatlakozó

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) technológia egy iparvezető interfész és de-facto szabvány, amely high-definition (HD) és ultra high-definition

(UHD) berendezésekhez kapcsolódik.

3. USB 3.1 port/ Super Charger USB port

Az USB 3.1, a SuperSpeed+ USB nagyobb csatolófelületi sebességet kínál különféle eszközök csatlakoztatásához, úgymint adattátoló eszközök, merevlemezek vagy videokamerák, illetve további lehetőségeket kínál a nagy sebességű adatátvitelhez.

A Super Charger USB csatlakozó gyorsabb töltés funkciót biztosít az Apple termékek számára, amikor a noteszgép ki van kapcsolva.

4. RJ-45 csatlakozó

Az Ethernet csatlakozóhoz LAN kábelt lehet kötni, hogy hálózathoz csatlakozhasson.

5. Mini-DisplayPort

A Mini-DisplayPort a DisplayPort miniatürizált verziója, és egy megfelelő adapterrel a Mini-DisplayPort alkalmas VGA, DVI vagy HDMI csatlakozójú eszközök meghajtására.

2-8

6. Audio ki-/bemeneti csatlakozók

Fejhallgató kimenet/SPDIF kimenet

• hangszórók vagy fejhallgató csatlakoztatásához való.

• Az S/PDIF kimeneti csatlakozón keresztül továbbítható a jel külső hangszórókhoz, optikai kábel segítségével.

Vonalszintű bemenet

Külső audió eszköz csatlakoztatásához.

Mikrofon

Külső mikrofon jelének fogadásához.

2-9

Alulnézet

1. Ventilátor

A ventilátor biztosítja a rendszer megfelelő hűtését. SOHA NE zárja el a ventilátor szellőzőnyílását.

2. Mélynyomó

A mélysugárzó célja, hogy visszaadja a mélyebb frekvenciájú hangokat.

2-10

A billentyűzet használata

A noteszgép teljes értékű billentyűzetet tartalmaz. Ahhoz, hogy a billentyű megfelelően működjön, a funkcióbillentyűk használatához először telepíteni kell az

SCM alkalmazást.

Windows billentyű

A Windows Logo billentyűt a billentyűzeten találja, segítségével használhat bizonyos Windows-specifikus funkciókat, például így jelenítheti meg a Start menüt, és használhatja a gyorsindító menüt.

2-11

Gyorsindító billentyűk

Használja a billentyűzeten lévő [Fn] kombinációs billentyűket az adott alkalmazások vagy eszközök aktiválásához. E billentyűk segítségével a felhasználók hatékonyabban tudnak dolgozni.

+

Dragon Gaming Center

(Dragon játékközpont) vagy Felhasználó által definiált (opcionális)

• Ha a Dragon Gaming Center előre fel van telepítve, az Fn és F4 billentyűk lenyomásával indíthatja el az adott alkalmazást. Ha a felhasználó nem rendelt semmit a billentyűhöz, az Fn és

F4 billentyűk lenyomásával újra az [Instant

Play: Play Key Setting] (Azonnali játék: játék billentyűbeállítások) ablakot nyitja meg.

• Azonban, ha a Dragon Gaming Center (Dragon játékközpont) nincs telepítve, vagy el lett távolítva, az Fn és F4 gombok lenyomásával a felhasználó

által megadott alkalmazás nyílik meg.

+

ÖKO motor

(Energiatakarékosság)

+

Webkamera

+

Shift

• Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn billentyűt, majd nyomja meg többször az F5 billentyűt, hogy az ECO Engine (ÖKO motor) által biztosított energiatakarékossági módok között váltson, vagy kikapcsolja a funkciót.

• A Webkamera funkció bekapcsolásához nyomja meg az Fn és F6 billentyűket. A kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot.

• A webkamera az alapértelmezett beállításokban ki van kapcsolva.

• Az Fn és F7 billentyűk lenyomásával válasszon a

Sport / Comfort / Green (Sport/Kényelem/Zöld)

üzemmódok közül a megfelelő teljesítményhez.

• A funkció csak akkor működik, ha a hálózati feszültség csatlakoztatva van, az alapértelmezett beállítás a Sport.

+

Repülőgép mód

• Tartsa nyomva az Fn billentyűt, és F10 billentyűt többször lenyomva engedélyezheti vagy letilthatja a

Repülőgép üzemmódot .

2-12

Érintőpad bekapcsolása vagy kikapcsolása

+

Az érintőpad funkció engedélyezése, illetve letiltása.

(opcionális)

Belépés alvó módba

+

A számítógépet alvó állapotba helyezi (a rendszerkonfigurációtól függően). Nyomja meg a főkapcsolót a rendszer alvó állapotból történő felébresztéséhez.

Kijelzési mód váltás

+

A kijelző kimenetet váltja az LCD, a külső monitor és mindkettő között.

Több monitor használata

+

Ha a felhasználó további monitort szeretne csatlakoztatni a készülékhez, a rendszer automatikusan érzékeli a csatlakoztatott külső monitort. A felhasználók testre szabhatják a megjelenítési beállításokat.

• Csatlakoztassa a monitort a noteszgéphez.

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a Windows gombot, majd nyomja meg a [P] gombot a [Második képernyő] megjelenítéséhez.

• Válassza ki, hogy an szeretné a második képernyőn megjeleníteni a képet: Csak a számítógép képernyőjére,

Megkettőzés, Kiterjesztés, Csak a második képernyőre.

2-13

A kijelző fényerejének beállítása

Az LCD fényerejének növelése.

+

Az LCD fényerejének csökkentése.

+

A hangszórók hangerejének beállítása

A beépített hangszóró hangerejének növelése.

+

A beépített hangszóró hangerejének csökkentése.

+

A beépített hangszórók némítása.

+

A LED-es billentyűzet háttérvilágítás fényerejének beállítása

A LED-es billentyűzet háttérvilágítás fényerejének növelése.

+

A LED-es billentyűzet háttérvilágítás fényerejének csökkentése.

+

2-14

Alkalmazás: True Color

A notebookon előre telepített True Color alkalmazás lehet. Ennek használatával különböző színbeállítások közül lehet választani a legjobb megjelenítés beállításához.

A részletes utasításokat lásd a noteszgép szoftveralkalmazási kézikönyvében.

+

True Color

• Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn billentyűt, majd nyomja meg a Z billentyűt a True Color alkalmazás indításához.

+

True Color beállítások

• Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn billentyűt, majd az A billentyűvel a különböző megjelenítési módok között lehet választani.

Video: Az [Fn] billentyűk használata

Tekintse meg az oktató videót : https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

2-15

Műszaki adatok

Az itt közzétett információk csak tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Az egyes térségekben értékesített termékek eltérőek.

Látogasson el az MSI hivatalos weboldalára (www.msi.com), vagy kérje a helyi viszonteladó tájékoztatását a felhasználó által megvásárolt termék pontos műszaki adatairól.

Fizikai jellemzők

Méretek

Tömeg

Processzor

Tokozás

Processzor típusa

L3 gyorsítótár

418,5 (széles) x 287 (mély) x 21,8 (magas) mm

2,6 kg akkumulátorral

FCBGA

Intel ® Quad/ Dual-Core mobil processzor

Max. 8 MB (a CPU-ba ágyazva)

Elsődleges áramköri lap

Platformvezérlő csomópont

Intel ® PCH-H

Memória

Technológia

Memória

Maximum

Energiafelvétel

DDR4, 2133 MHz

SO-DIMM x 2 foglalat legfeljebb 32GB

Hálózati tápegység

Akkumulátor típusa

RTC akkumulátor

150W, 19,5V

Bemenet: 100~240V 50~60Hz

Kimenet: 19,5V 7,7A

6 cellás

Igen

2-16

Háttértár

HDD kialakítás

SSD

I/O csatlakozó

2,5” HDD

M.2 SATA és PCI-e (NVMe) kombináció

USB

Mikrofonbemenet

Fejhallgató-kimenet

RJ45

HDMI

Mini-DisplayPort

Kártyaolvasó

Kommunikációs port x 1 (SD4.0/ SD/ MMC)

LAN Támogatott

Vezeték nélküli LAN Támogatott

Bluetooth Támogatott

Megjelenítő

Az LCD típusa

(opcionális)

17,3" FHD

Integrált DisplayPort™ (eDP™)

4K kijelző

Kép x 2 (3.1-es verzió) x 2 (3.0-ás verzió) x 1 x 1 (S/PDIF kimenet támogatás) x 1 x 1 (v1.4) x 1 (v1.2)

Grafika

VRAM

NVIDIA ® GeForce ® dedikált grafikus vezérlő NVIDIA ®

Optimus™ támogatással

GDDR5, a GPU struktúra alapján

2-17

Webkamera

Full HD típus

Hang

Belső hangszóró

30fps@1080p

4 hangszóró + 1 Mélynyomó

2-18

3

Első lépések

A noteszgép használatba vétele

Ha új felhasználója a noteszgépnek, javasoljuk, hogy a használatba vételhez kövesse az alábbi illusztrációkat. Kérjük ne feledje, hogy az itt megjelenített ábrák csak illusztrációs célokat szolgálnak.

3-2

A noteszgép kényelmes használata

Amennyiben még nem használt noteszgépet, kérjük olvassa el a következő tanácsokat, amelyek követésével biztonságban és kényelemben érezheti magát a számítógép kezelése közben.

▶ A munkahely jó megvilágítása rendkívül fontos.

▶ Kényelmes széket és asztalt válasszon, és testtartásának megfelelően állítsa be azok magasságát.

▶ Állítsa be a háttámlát, hogy egyenesen ülve kényelmesen megtámassza a hátát.

▶ Tegye lábait a talajra térdeit 90 fokban behajlítva.

▶ Állítsa be az LCD panel szögét/helyzetét az optimális betekintési szög

érdekében.

▶ Rendszeresen nyújtózkodjon és pihentesse testét. Mindig tartson szünetet hosszabb munkák után.

90-120

15-20

38-76 cm

3-3

A tápforrás kezelése

Ez a fejezet a hálózati tápegység és az akkumulátor helyes használatára vonatkozó alapvető biztonsági óvintézkedéseket összegzi.

Hálózati tápegység

Mielőtt noteszgépét először bekapcsolná, a hálózati tápegység segítségével csatlakoztassa váltóáramú elektromos hálózathoz. Ha a noteszgép az akkumulátor lemerülése miatt automatikusan leáll, az valószínűleg rendszerhibát fog okozni.

Alább találja a hálózati tápegységgel kapcsolatban megengedett és tiltott tevékenységek listáját.

▶ Megengedett tevékenységek

• Csak a noteszgéphez mellékelt tápegységet használja.

• Mindig ügyeljen a hálózati tápegység használata során keletkező hőre.

• A noteszgép szétszerelése előtt mindig húzza ki a tápkábelt.

▶ Tiltott tevékenységek

• Ne fedje le használat közben a tápegységet, mivel az túlmelegedhet.

• Ha a noteszgépet hosszabb ideig nem használja, a rendszer kikapcsolása után csatlakoztassa a hálózati tápegységet.

Akkumulátor

Új noteszgép vagy új noteszgép akkumulátor vásárlásakor fontos, hogy tudja, hogyan töltse és gondozza akkumulátorát, hogy az a lehető legtovább a lehető legnagyobb teljesítményt nyújtsa.

Ne feledje, hogy az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető.

▶ Biztonsági előírások

• A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort használjon.

• A használt akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelelően

ártalmatlanítsa.

• Egy bővítőmodul beszerelése előtt mindig húzza ki a hálózati tápkábelt.

▶ Akkumulátor típusa

• A noteszgépben a modelltől függően nagy kapacitású Li-ion vagy Li-polimer akkumulátor lehet.

• Az újratölthető akkumulátor a noteszgép belső áramforrása.

• Az akkumulátor biztonságos használata érdekében mindig védje a folyadékoktól és a szélsőséges hőmérsékleti változásoktól.

3-4

▶ Akkumulátor töltése

Kövesse az alábbi tanácsokat az akkumulátor élettartamának optimális kihasználása és a hirtelen áramkimaradás elkerülése érdekében.

• Függessze fel a rendszer működését, ha egy ideig üresjáratban fog működni, vagy rövidítse le a felfüggesztés időzítőjének beállítását.

• Kapcsolja ki a rendszert, ha meghatározott ideig nem tervezi használni.

• Tiltsa le a szükségtelen beállításokat, vagy távolítsa el a tétlen perifériákat.

• Amikor csak lehet, csatlakoztassa az AC/DC hálózati adaptert a rendszerhez.

▶ Az akkumulátor megfelelő töltése

Az akkumulátor feltöltése előtt vegye figyelembe a következőket:

• Ha nincs kéznél feltöltött akkumulátor egység, mentse el a munkáját, zárja be az összes futó programot, majd kapcsolja ki a rendszert.

• Csatlakoztasson egy AC/DC adaptert.

• A töltési folyamat megszakítása nélkül használhatja, függesztheti fel a működését, illetve kapcsolhatja ki a rendszert.

• A Li-ion vagy Li-polimer akkumulátornak nincs memóriaeffektusa. Nem szükséges újratöltés előtt kisütni az akkumulátort. Azonban az akkumulátor

élettartamának optimalizálása érdekében javasoljuk, hogy havonta mindenféleképpen merítse le teljesen az akkumulátort.

• A tényleges töltésidő a használatban lévő alkalmazásoktól függ.

3-5

Az Energiagazdálkodási séma beállítása

Windows 10 operációs rendszerben

Az energiagazdálkodási séma hardveres és szoftveres rendszerbeállítások együttese, melyekkel szabályozható, hogy számítógépe hogyan gazdálkodik vagy takarékoskodik az energiával. Az energiagazdálkodási séma energiát takaríthat meg, maximalizálhatja a rendszer teljesítményét, vagy egyensúlyt teremt az energiafelhasználás és a teljesítmény közt. Az alapértelmezett energiagazdálkodási sémák – Kiegyensúlyozott és Energiatakarékos – megfelelnek a legtöbb ember igényeinek. A létező sémák módosíthatóak, vagy létrehozhatja saját sémáját is.

Energiagazdálkodási séma kiválasztása vagy módosítása

1. Keresse meg a [Windows] ikont a képernyő bal alsó sarkában. Jobb gombbal kattintson rá, hogy megjelenjen a kiválasztási menü. Válassza ki a menüből az

[Főkapcsoló lehetőségei] elemet.

2. Bal gombbal kattintva válasszon az energiagazdálkodási sémák listájáról egy energiagazdálkodási sémát. Példaként a [Kiegyensúlyozott] sémát választottuk ki. Kattintson a [Séma beállításainak módosítása] lehetőségre az energiagazdálkodási sémától jobbra, hogy személyre szabja a sémát.

3. Adja meg az alvó állapot és a képernyő kívánt beállításait. Kattintson a

[Speciális energiaellátási beállítások módosítása] lehetőségre, hogy saját igényei szerint állítsa be a kiválasztott energiagazdálkodási sémát.

4. A kiválasztott energiagazdálkodási séma alapbeállításainak visszaállításához kattintson a [Séma alapértelmezett beállításainak visszaállítása] lehetőségre, majd az [Igen] gombra kattintva hagyja azt jóvá.

5. Befejezéshez kattintson az [OK] gombra.

3-6

3-7

3-8

Saját energiagazdálkodási séma létrehozása

Létrehozhatja saját energiagazdálkodási sémáját, amit saját igényei szerint

állíthat be. Ugyanakkor azt javasoljuk, hogy a noteszgép használata során használja az ECO Engine energiatakarékossági beállításait az akkumulátor

üzemidejének optimalizálásához. Lásd a noteszgép szoftveralkalmazási kézikönyv

Rendszerfelügyelet kezelőre (System Control Manager, SCM) vonatkozó fejezetét.

1. Válassza ki a menüből az [Energiagazdálkodási lehetőségek] elemet.

Kattintson az [Energiaséma létrehozása] lehetőségre a bal oldali panelen.

2. Válassza ki azt a létező sémát, amely a legjobban megfelel az igényeinek, majd adjon nevet a sémának. Kattintson a [Next] (Tovább) gombra a folytatáshoz.

3. Módosítsa az új energiagazdálkodási séma beállításait. Kattintson a

[Létrehozás] gombra az egyedi energiaséma beállításához.

4. Elkészítette az új energiagazdálkodási sémát, mely automatikusan aktiválva is lesz.

3-9

3-10

Az érintőpad használata

A noteszgépbe épített érintőpad egy szabványos egérrel kompatibilis mutatóeszköz, ami lehetővé teszi a noteszgép vezérlését a kurzor helyzetének beállításával a képernyőn .

▶ Az érintőpad konfigurálása

A mutatóeszközt egyedi igényeinek megfelelően állíthatja be. Például, ha balkezes, elképzelhető, hogy fel kívánja cserélni a két gomb funkcióit.

Ezen kívül módosíthatja a képernyőn lévő kurzor méretét, alakját, mozgási sebességét és egyéb speciális jellemzőit.

Az érintőpad konfigurálásához használhatja a szabvány Microsoft vagy IBM

PS/2 illesztőprogramot a Windows operációs rendszer alatt. A Control Panel

(Vezérlőpult) Mouse Properties (Egértulajdonságok) eleme lehetővé teszi a konfiguráció módosítását.

▶ Elhelyezés és mozgatás

Helyezze az ujját az érintőpadra (általában a mutatóujját) és a négyszögletű pad a képernyő miniatűr megfelelőjeként fog viselkedni. Amikor végighúzza az ujját az érintőpadon, a képernyőn lévő kurzor ugyanabba az irányba fog mozogni. Amikor az ujja eléri az érintőpad szélét, emelje fel és helyezze a megfelelő területre az érintőpadon a mozgás folytatásához.

3-11

▶ Mutatás és kattintás

Amikor elhelyezte a kurzort egy ikon, menüelem vagy végrehajtandó parancs fölött, egyszerűen koppintson gyengén az érintőpadra, vagy az elem kijelöléséhez nyomja meg a bal gombot. Ez a mutatás és kattintásnak nevezett eljárás a noteszgép alapvető kezelési művelete. A hagyományos mutatóeszközökkel, például az egérrel ellentétben az egész érintőpad működhet bal gombként, így minden egyes koppintás az érintőpadon egyenértékű a bal gomb megnyomásával. Az érintőpadra történő gyors dupla koppintás, ugyanolyan mintha az egér gombjával duplán kattintana.

▶ Húzás és ejtés

A noteszgépen fájlokat és objektumokat tud áthelyezni a fogd és vidd technikával. Ehhez helyezze a kurzort a kívánt elemre és könnyedén koppintson duplán az érintőpadra, majd tartsa ott az ujját a második koppintásra. Így már elhúzhatja a kijelölt elemet a kívánt helyre ujja mozgatásával az érintőpadon, majd emelje fel az ujját, hogy letegye az elemet a helyén. Más megoldásként lenyomhatja és lenyomva tarthatja a bal gombot, amikor kijelöl egy elemet, majd húzza a kívánt helyre, és végül emelje fel az ujját a bal gombról, hogy letegye az elemet a helyén.

Tudnivalók a HDD és SDD meghajtókról

Ezt a noteszgép a megvásárolt modelltől függően merevlemezzel (Hard Disk Drive,

HDD), vagy ún. szilárdtest-meghajtóval (Solid State Drive, SSD) van felszerelve.

A HDD és az SSD adattároló eszközök, melyek digitális információ tárolására

és visszakeresésére szolgálnak. A legtöbb SSD NAND-alapú flash technológiát használ, ami nagyobb adatátviteli sebességet, alacsonyabb energiafelhasználást és gyorsabb írási/olvasási sebességet biztosít, mint a HDD-k.

Ne távolítson el, vagy szereljen be HDD vagy SSD-meghajtót, ha a noteszgép be van kapcsolva. HDD-k és SSD-k cseréjéhez kérje a hivatalos viszonteladó vagy szervizközpont segítségét.

Tudnivalók az M.2 SSD foglalatról

A megvásárolt modelltől függően a noteszgép M.2 SSD foglalatokkal lehet felszerelve M.2 SSD kártyákhoz, melyek kompatibilisek a SATA vagy PCIe csatolókkal, és számos funkciót vagy alkalmazási lehetőséget biztosítanak a felhasználók részére.

3-12

Csatlakozás az Internethez

Vezeték nélküli LAN

A vezeték nélküli LAN egy olyan vezeték nélküli szélessávú kapcsolat, mellyel kábelek használata nélkül csatlakozhat az Internetre. A vezeték nélküli LAN kapcsolat beállításához kövesse az alábbi lépéseket.

▶ Vezeték nélküli LAN kapcsolat

1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a [LAN] ikont a tálca jobb alsó sarkában,

és kattintson rá, hogy megjelenjen a Hálózati beállítások menü.

2. Két opció, a [Wi-Fi] és a [Repülési üzemmód] közül választhat a Hálózati beállításokban; válassza a [Wi-Fi] lehetőséget.

3. Válasszon egy vezeték nélküli hálózati kapcsolatot a hálózatok listájából, hogy csatlakozzon az internetre. Kattintson a [Csatlakozás] gombra a folytatáshoz.

4. Előfordulhat, hogy a kiválasztott hálózathoz való csatlakozáshoz biztonsági kódot kell megadni. Ezt követően kattintson a [Következő] gombra.

3-13

▶ A vezeték nélküli hálózat állapotának ellenőrzése

Ha a Repülési üzemmód engedélyezve van, a vezeték nélküli hálózati elérés ki van kapcsolva. Vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállításakor kapcsolja ki a

Repülési üzemmódot.

1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a [LAN] ikont a tálca jobb alsó sarkában,

és kattintson rá, hogy megjelenjen a Hálózati beállítások menü.

2. Ellenőrizze, hogy a Hálózati beállítások közt elérhető-e a vezeték nélküli hálózat üzemmód.

3. Vagy keresse meg az [SCM] ikont a tálca jobb alsó sarkában, és kattintson rá, hogy megnyíljon a Rendszerfelügyelet kezelő; ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli LAN üzemmód be van-e kapcsolva.

3-14

Vezetékes LAN

Csatlakozás az internetre kábelek és hálózati adapterek használatával. Dinamikus

IP/PPPoE vagy Szélessávú (PPPoE) vagy Statikus IP kapcsolat beállítása előtt kérje internetszolgáltatója vagy hálózati rendszergazdája segítségét az internetkapcsolat beállításához.

▶ Dinamikus IP/PPPoE kapcsolat

1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a [LAN] ikont a tálca jobb alsó sarkában, majd jobb gombbal kattintson rá, és válassza a [Hálózati és megosztási központ megnyitása] lehetőséget.

2. Válassza ki az [Adapterbeállítások módosítása] elemet.

3. Kattintson jobb gombbal az [Ethernet] elemre és válassza ki a

[Tulajdonságok] lehetőséget a legördülő menüből.

4. Az Ethernet tulajdonságok ablakban válassza ki a [Hálózat] fület és jelölje ki [A TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/IPv4)] elemet. A folytatáshoz kattintson a [Tulajdonságok] elemre.

5. Válassza ki az [Általános] fület, és kattintson az [IP-cím automatikus kérése]

és a [DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése] elemre. Ezt követően kattintson az [OK] gombra.

Troubleshoot problems

Open Network and Sharing Center

3-15

3-16

▶ Szélessávú (PPPoE) kapcsolat

1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a [LAN] ikont a tálca jobb alsó sarkában, majd jobb gombbal kattintson rá, és válassza a [Hálózati és megosztási központ megnyitása] lehetőséget.

2. Válassza ki az [Új kapcsolat vagy hálózat beállítása] elemet a

[Hálózatkezelési beállítások módosítása] menüpont alatt.

3. Válassza a [Csatlakozás az internethez] elemet, majd kattintson a

[Következő] gombra.

4. Kattintson a [Szélessávú (PPPoE)] elemre.

5. Töltse ki a felhasználónév, jelszó és kapcsolat neve mezőket. Ezt követően kattintson a [Csatlakozás] elemre.

Troubleshoot problems

Open Network and Sharing Center

3-17

3-18

▶ Kapcsolódás statikus IP-címmel

1. Kövesse a Dinamikus IP/PPPoE kapcsolat beállításának 1-4. lépéseit.

2. Válassza ki az [Általános] fület, majd kattintson [A következő IP-cím használata:] és [A következő DNS-kiszolgálócímek használata:] elemre.

Ekkor adja meg az IP-címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett

átjárót, majd kattintson az [OK] gombra.

3-19

Bluetooth kapcsolat létesítése

A Bluetooth párosítás az a folyamat, melynek során két Bluetooth-képes eszköz a létrehozott kapcsolaton keresztül kommunikál egymással.

A Bluetooth kapcsolat aktiválása

▶ A Bluetooth állapotának ellenőrzése

Ha a Repülési üzemmód engedélyezve van, a Bluetooth ki van kapcsolva.

Bluetooth kapcsolat beállításakor kapcsolja ki a Repülési üzemmódot.

1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a [Windows] ikont a képernyő bal alsó sarkában, és kattintson rá.

2. Válassza a [Gépház] lehetőséget, majd lépjen az [Eszközök/Bluetooth] lapra, hogy ellenőrizze, a Bluetooth kapcsolat elérhető-e.

3. Kapcsolja [Be] a Bluetooth kapcsolatot, ha [Ki] van kapcsolva.

4. Vagy keresse meg az [SCM] ikont a tálca jobb alsó sarkában, és kattintson rá, hogy megnyíljon a Rendszerfelügyelet kezelő. Ellenőrizze, hogy a

Bluetooth kapcsolat be van-e kapcsolva.

3-20

3-21

▶ Bluetooth eszközök párosítása

1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a [Bluetooth] ikont a tálca jobb alsó sarkában, és kattintson rá.

2. Válassza a [Bluetooth-eszköz telepítése] lehetőséget.

3. Válasszon ki a listából egy Bluetooth kapcsolatot.

4. Kattintson a [Párosítás] gombra a folytatáshoz.

5. Ellenőrizze, egyezik-e a jelszó a noteszgépen és a kiválasztott Bluetooth eszközön, majd a befejezéshez kattintson az [Igen] gombra.

3-22

3-23

Külső eszközök csatlakoztatása

A noteszgép számos bemeneti/kimeneti csatlakozóval, például USB, HDMI,

DisplayPort és mini DisplayPort csatlakozással rendelkezhet. A felhasználók különféle perifériás eszközöket csatlakoztathatnak a noteszgéphez.

Ilyen eszközök csatlakoztatásához tekintse meg az adott eszközök használati

útmutatóját, és csak azt követően csatlakoztassa azokat a noteszgéphez.

A noteszgép automatikusan érzékeli a csatlakoztatott eszközöket. Ha egy csatlakozatott eszköz nem észlelhető, engedélyezze manuálisan a [Start Menü /

Vezérlőpult / Hardver és hang / Eszköz hozzáadása] menüpontban.

3-24

Videó: A RAID funkció használata

A noteszgép különböző szintű RAID technológiákat támogathat. A RAID lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több merevlemez-meghajtón vagy SSD-n tárolják adataikat. További és pontos információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval, és vegye figyelembe, hogy a támogatott RAID funkciók a megvásárolt modell függvényében eltérőek lehetnek.

Tekintse meg az oktató videót : https://youtu.be/u2C35-ctFbw

YouTube Youku

3-25

Rendszerindítási üzemmód választása a

BIOS-ban

1. Indítsa el a rendszert.ú Amikor megjelenik az első logós képernyő, azonnal nyomja meg a DEL billentyűt és lépjen be a BIOS menübe.

2. Vigye a kurzort [Boot] (Rendszerindítás) fülre, majd válassza ki a [Boot mode select] (Rendszerindítási mód kiválasztása) elemet a Rendszerindítási konfiguráció menüpont alatt.

3. Az UEFI-alapú BIOS-t támogató operációs rendszereknél (Windows 10 és

Windows 8.1) az [UEFI] lehetőség kiválasztása javasolt.

4. Windows 7 vagy korábbi Windows verziók esetén válassza ki a [Legacy]

(Öröklött) módot.

3-26

Videó: A Windows 10 operációs rendszer helyreállítása MSI noteszgépeken

Nézze meg az oktató videót : https://www.youtube.com/watch?v=hSrK6xAQooU, hogy az [F3 Recovery] (helyreállítás) és a [Windows 10 beállítások] segítségével visszaállítsa a Windows 10 operációs rendszert.

YouTube Youku

3-27

Videó: Az MSI One Touch Install telepítő használata

Az MSI „One Touch Install” , az egykattintásos telepítő alkalmazás, egyetlen kattintással lehetővé teszi az MSI noteszgép összes meghajtóprogramjának telepítését.

Tekintse meg az oktatóvideót :

Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs

Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500

Windows 10/ 8.1

YouTube Youku

YouTube

Windows 7

Youku

3-28

advertisement

Related manuals

advertisement