MSI GS60 Ghost Pro (6th Gen) (GTX 970M) LAPTOP Bruksanvisning

Add to My manuals
18 Pages

advertisement

MSI GS60 Ghost Pro (6th Gen) (GTX 970M) LAPTOP Bruksanvisning | Manualzz

Inledning

Gratulerar till att du har blivit ägare till denna väldesignade notebook. Du får en kul och professionell upplevelse vid användning av den här omfattande notebooken.

Vi är stolta över att kunna informera vår användare om att denna notebook har testats noggrant och certifierats enligt vårt rykte om oslagbar tillförlitlighet och kundtillfredsställelse.

Uppackning

Öppna först förpackningen och kontrollera noga alla delar. Kontakta omedelbart din lokala återförsäljare om någon av delarna är skadad eller saknas. Spara förpackningen och förpackningsmaterialet för eventuella framtida transportbehov.

Förpackningen bör innehålla följande delar:

▶ Notebook

▶ Snabbstartsguide

▶ AC/DC-adapter och nätkabel

▶ Tillbehörsväska

▶ Allt-i-ett-programskiva (tillval) med den fulla versionen av bruksanvisningen, drivrutiner, verktyg och så vidare.

Produktöversikt

Detta avsnitt beskriver datorns grundläggande funktioner. Här kan du lära dig mer om datorns funktioner innan du börjar använda den. Observera att bilderna nedan endast är för referens.

Vy med öppet lock

Vyn med det öppna locket och nedanstående beskrivning för dig igenom de huvudsakliga användningsområdena på datorn.

1. Webbkamera/Webbkamera-LED/inbyggd mikrofon

• Den här inbyggda webbkameran kan användas för bildtagning, videoinspelning eller konferenshantering och så vidare.

• Webbkamerans LED-indikator bredvid webbkameran lyser när webbkamerafunktionen är aktiverad; lysdioden slocknar när systemet stängs av.

• Det finns en inbyggd mikrofon och dess funktion är densamma som för vanliga mikrofoner.

2. Stereohögtalare

Denna notebook kan vara utrustad med inbyggda stereohögtalare, som levererar högkvalitativt ljud och stöder HD-ljudteknik.

3. Strömknapp/Ström-LED/GPU-läges-LED

Strömförsörjning

Strömbrytare

• Använd den här knappen för att slå PÅ och AV strömmen till notebooken.

• Använd den här knappen för att väcka notebooken från viloläget.

Ström-LED/LED-lampa för GPU- läge

• Lyser med blått/vitt sken (tillval) när strömmen till din notebook slås på och UMA GPU-läget väljs.

• Lyser med orange sken när det diskreta GPU-läget som stöds har valts.

• Lysdioden slocknar när systemet stängs av.

4. Tangentbord

Det inbyggda tangentbordet innehåller alla funktioner som finns på ett standardtangentbord. Se hur du använder tangentbordet för detaljer.

5. Pek-skärm

Detta är datorns pekdon.

Vy framifrån

1. Statusindikator

WLAN (WiFi)

Viloläge

• Blinkar när systemet är i vilostatus.

• Lysdioden slocknar när systemet stängs av.

Enhetsaktivitetsindikator

Lysdioden blinkar när systemet öppnar interna lagringsenheter .

Num Lock

Glows when the Num Lock function is activated.

Caps Lock

Tänds Caps Lock-funktionen aktiveras.

Bluetooth (tillval)

• Bluetooth LED-indikatorn tänds när Bluetoothfunktionen aktiveras.

• LED-indikatorn släcks då funktionen inaktiveras.

Trådlöst LAN (WiFi)

• LED-lampan lyser när funktionen för trådlöst nätverk

(WiFi) är aktiverad.

• Lysdioden släcks då funktionen inaktiveras.

Batteristatus

• Lysdioden lyser när batteriet laddas.

• Blinkar oavbrutet om batteriet slutar fungera.

• Kontakta alltid din lokala återförsäljare eller ett servicecenter vid köp eller byta mot motsvarande batteri som rekommenderas av tillverkaren.

• Batteriets indikatorlampa släcks när batteriet är fulladdat eller när AC/DC-adaptern kopplas ur.

Vy från höger sida

1. USB-superport (Typ C) (tillval)

USB SuperPort (Typ C), unikt utformad av MSI, stöder Thunderbolt 3 (tillval),

DisplayPort och USB 3.1-anslutningar med en enstaka anslutning.

2. HDMI-kontakt

HDMI-teknik (High-Definition Multimedia Interface) är det branschledande gränssnittet och de-facto-standardanslutning med HD- (high-definition) och

UHD-utrustning (ultra high-definition).

3. RJ-45-uttag

Anslutningen används för anslutning av LAN-kabel vid nätverksanslutning.

4. Fläkt

Fläkten är avsedd att kyla systemet. BLOCKERA INTE fläkten.

5. Kortläsare

Den inbyggda kortläsaren kan stödja olika typer av minneskort. Kontrollera specifikationerna för detaljer.

6. Mini-DisplayPort

Mini-Display Port är en miniatyrversion av DisplayPort, med en lmplig adapter, kan Mini-Display Port användas för att göra visningar med VGA, DVI eller HDMI gränssnitt.

7. Batteriåterställningshål

Om datorsystemet hänger sig kan du sticka in ett rakt gem i det här hålet och

återställa din notebook.

Obs! Efter att datorsystemet återställts ska du ansluta strömmen vid första starten av din notebook.

Vy från vänster sida

1. Fläkt

Fläkten är avsedd att kyla systemet. BLOCKERA INTE fläkten.

2. Strömanslutningskontakt

Den här kontakten är till för att anslutas till växelströmsadaptern och ge ström till notebooken.

3. Ljudportsanslutningar

Mikrofon

För extern mikrofon.

Hörlur ut/ S/PDIF-ut

• Anslutning för hörlurar eller högtalare.

• För hörlurar eller högtalare. S/PDIF-kontakterna är också avsedda för digital ljudöverföring till externa högtalare via optisk fiberkabel.

4. Kensingtonlås

Denna notebook har ett Kensington-låshål, som gör det möjligt för användare att säkra sin notebook på plats.

5. USB 3.0-port

USB 3.0, the SuperSpeed USB, ger högre gränssnittshastigheter för anslutning av olika enheter, som lagringsenheter, hårddiskar eller videokameror och erbjuder fler fördelar gentemot höghastighetsdataöverföring.

Sidovy underifrån

1. Fläkt

Fläkten är avsedd att kyla systemet. BLOCKERA INTE fläkten.

Så här använder du tangentbordet

Denna dator har ett fullfunktionstangentbord. För att säkerställa att tangentbordet fungerar som det ska måste du installera SCM-programmen innan du använder tangentbordets funktionstangenter.

Windows-tangent

Du finner Windows Logo-tangenten på tangentbordet. Den används för att utföra Windows-specifika funktioner, t.ex.

öppna startmenyn och starta genvägsmenyn.

Snabbknappar

Använd [Fn]-knapparna på tangentbordet för att aktivera specifika program eller verktyg. Med hjälp av dessa knappar kan användare arbeta effektivare.

+

Dragon Gaming

Center eller

Användardefinierat

(tillval)

• När Dragon Gaming Center är förinstallerat trycker du på knapparna Fn och F4 för att starta ett visst program. Om användarna lämnar den här knappen odefinierad trycker du på Fn - och F4 -tangenterna igen och visar fliken för [Direktuppspelning: Inställningar för uppspelningstangent].

• Om Dragon Gaming Center inte har installerats eller tagits bort trycker du på båda Fn - och F4 -tangenterna för att starta den användardefinierade applikationen.

+

ECO Engine

(Strömbesparing)

• Håll ned Fn -knappen och F5 -knappen upprepade gånger för att växla mellan olika energisparlägen som erbjuds av ECO Engine , eller för att slå av den här funktionen återkommande.

+

Webbkamera

+

Växling

(tillval)

+

Flygplansläge

• Tryck på Fn och F6 för att slå på webbkamera funktionen. Tryck en gång till för att stänga av den.

• Webbkameran stängs av under standardinställningar.

• Tryck på Fn och F7 för att växla mellan lägena Sport /

Comfort / Green och växla prestanda.

• Denna funktion kommer endast att aktiveras när strömmen är inkopplad och standardinställningen är

Sport-läge.

• Tryck på Fn och F10 flera gånger i följd för att slå på eller stänga av flygplansläget .

• Se växlingsikonen för flygplansläget under [Start/

Inställningar/Ändra datorinställningar/Nätverk/

Flygplansläge] på skrivbordet för att kontrollera enhetsstatus.

Inaktivera/aktivera styrplattan.

Aktivera eller inaktivera styrplattan. (tillval)

+

Öppna viloläge

+

Tvinga datorn till viloläge (beroende på systemkonfiguration).

Tryck på strömknappen för att väcka systemet ur viloläge.

Växla skärm

+

Växla bildskärm mellan datorns egen, en extern bildskärm eller båda.

Använda flera monitorer

+

Om användare ansluter ytterligare en monitor till notebooken detekterar systemet automatiskt den externa monitorn som anslutits. Användare kan anpassa skärminställningarna.

• Anslut monitorn till notebooken.

• Håll in Windows-tangenten och tryck sedan på [P] för att

öppna [Project].

• Välj hur du vill att skärmen ska projiceras på den andra skärmen genom val av endast datorskärm, duplicerad, utökad och andra skärm.

Justera ljusstyrkenivån på skärmen

Öka bildskärmens ljusstyrka.

+

Minska bildskärmens ljusstyrka.

+

Justera ljudnivån för högtalaren

Höj volymen på den inbyggda högtalaren.

+

Sänk volymen på den inbyggda högtalaren.

+

Tysta de inbyggda högtalarna.

+

Justera ljusstyrkenvån på tangentbordets LEDlampa

Öka ljusstyrkenivån för tangentbordets LED-lampor.

+

Minska ljusstyrkenivån för tangentbordets LED-lampor.

+

Applikation: True Color (tillval)

Denna notebook kan vara förinstallerad med True Color -programmet. Med detta program kan användare välja olika färginställningar för bästa visningsupplevelse.

Se applikationshandboken för Notebook-mjukvaran för detaljerade instruktioner.

+

True Color

(tillval)

• Håll in Fn -tangenten och tryck sedan på Z -tangenten för att starta True Color -applikationen.

+

Äkta färgval

(tillval)

• Tryck och håll ner Fn , och tryck på A för att växla mellan olika visningslägen.

Video: Hur du använder [Fn]-knappar

Se instruktionsvideon på : https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

Specifikationer

Informationen som ges häri är endast för referens och kan ändras utan föregående meddelande. De faktiska produkterna skiljer sig mellan olika regioner.

Besök den officiella webbplatsen för MSI på adressen www.msi.com, eller kontakta de lokala återförsäljarna för korrekta specifikationer för den produkt som användaren har inhandlat.

Fysiska egenskaper

Mått

Vikt

Processor

Paket

CPU Processortyp

Kärnprocessor

390 (B) x 266 (D) x 19,8~21,79 (H) mm

1,9 kg~2,1 kg med batteri

FCBGA

Intel ® Quad/dubbelkärnig mobil processor

Plattformsstyrenhetshubb Intel ® PCH-H

Minne

Teknik

Minne

Max

Strömförsörjning

DDR4 2133MHz

SO-DIMM-platser x 2 upp till 32 GB

AC/DC-adapter (1) (tillval)

150W, 19,5V

Ingång: 100~240V 50~60Hz

Uteffekt: 19,5V 7,7A

AC/DC-adapter (2) (tillval)

120W, 19,5V

Ingång: 100~240V 50~60Hz

Uteffekt: 19,5V 6,15A

Batterityp

RTC-batteri

6 celler

Ja

Förvaring

HDD formfaktor

SSD (tillval)

I/O-port

USB

Mik-in

Hörlur-ut

RJ45

HDMI

Mini-DisplayPort

2,5” HDD

M.2 SSD x 2 (version 3.0) x 1 SuperPort (Typ C)(tillval) x 1 x 1 (S/PDIF-Out stöds) x 1 x 1 (v1.4) x 1 (v1.2) x 1 (SD/ MMC)

Stödda minneskort kan ändras utan föregående meddelande.

Kortläsare

Kommunikationsport

LAN

Trådlös LAN

Bluetooth

Bildskärm

LCD-typ (tillval)

Ljusstyrka

Video

Grafik

VRAM

10/100/1000 MB Ethernet

Stöds

Stöds

15.6" FHD

4K display

Kontrolleras via K/B-snabbtangenter

NVIDIA ® diskret grafik + Intel HD-grafik UMA

Med NVIDIA ® Optimus™-stöd

Bas på GPU-struktur

HDMI-utmatning

DisplayPort-utgång

Multi-Display-funktion

Webbkamera

Full HD-typ

Ljud

Inbyggd högtalare

Ljudvolym

Stöds

Stöds

Stöds

1080p

4 högtalare

Justeras med tangentbord, snabbtangent och omkopplare.

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement