MSI GE72 Apache Pro (6th Gen) (GTX 960M) LAPTOP Brugervejledning

Add to my manuals
16 Pages

advertisement

MSI GE72 Apache Pro (6th Gen) (GTX 960M) LAPTOP Brugervejledning | Manualzz

Innledning

Gratulerer som eier av denne bærbare PC-en. Du vil få en behagelig og profesjonell opplevelse når du bruker denne elegante bærbare PC-en. Vi er stolte av å kunne fortelle brukerne våre at denne bærbare PC-en er grundig testet. Vårt gode omdømme vitner også om uovertruffen pålitelighet og fornøyde kunder.

Pakke ut

Først må du pakke ut esken og sjekke alle delene nøye. Kontakt forhandleren med en gang hvis deler mangler eller er skadet. Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må sende enheten i fremtiden. Esken skal inneholde følgende deler:

▶ Bærbar datamaskin

▶ Hurtigstartguide

▶ Batterieliminator og nettstrømledning

▶ Valgfri bæreveske

▶ Valgfri alt-i-ett-disk med programvare. Disken inneholder fullversjonen av brukerveiledningen, drivere, verktøy og en valgfri gjenopprettingsfunksjon.

2

Produktoversikt

Denne delen inneholder en beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler. Den gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den. Vær klar over at tallene her kun er for referanseformål.

Datamaskinen vist med åpent lokk

Ved hjelp av tegningen av datamaskinen sett ovenfra, og beskrivelsen nedenfor, kan du se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.

3

1. Webkamera / LED-indikator for webkamera / Intern mikrofon

• Dette innebygde webkameraet kan ta bilder, spille inn video eller brukes under webkonferanser. Det vil også være nyttig til andre interaktive programmer.

• Webkameraets LED-indikator, som er plassert ved siden av webkameraet, lyser når webkamerafunksjonen er aktivert. Indikatoren slukkes når funksjonen slås av.

• Den innebygde mikrofonen og dens funksjon er den samme som med mikrofonen.

2. Hurtigstartknapper

Trykk på hurtigstartknappene for å aktivere det spesifiserte programmet eller verktøyet. Hurtigstartknappene nedenfor fungerer bare hvis operativsystemet har

SCM-applikasjonen installert. Du finner SCM-applikasjonen på alt-i-ett-disken som følger med pakken, slik at den er enkel og praktisk å bruke. Det anbefales på det sterkeste at du installerer SCM-applikasjonen.

Cooler Boost

(ekstraytelse for viften)

SSE

(valgfritt)

Dragon

Gaming Center

(valgfritt)

• Bruk denne knappen for å øke viftehastigheten og senke den generelle temperaturen på denne bærbare datamaskinen.

• Knappens LED-indikator lyser når viftehastigheten er innstilt på maksimumsnivået. LED-indikatoren slukker når AUTO-modus er valgt.

• Denne bærbare PC-en kan ha forhåndsinstallert en unik tastaturstyringsapplikasjon, SSE (Steel Series Engine).

Med denne applikasjonen kan brukere ha forskjellige kombinasjoner av tastaturhurtigtaster definert separat for bestemte anledninger.

• Bruk denne knappen gjentatte ganger til å bytte mellom tastatur 1 (lag 1,) tastatur 2 (lag 2,) tastatur 3 (lag 3) og tastatur 4 (lag 4) gjentatte ganger.

• Denne bærbare PC-en kan være forhåndsinstallert med et spillprogram, Dragon Gaming Center

(Dragespillsenter) , som tilbyr brukerne en morsom og effektiv spilleløsning.

• Bruk denne knappen til å åpne spillprogrammet Dragon

Gaming Center (Dragespillsenter) .

4

True Color eller

Brukerdefinert

(valgfritt)

Strøm

• Denne bærbare PC-en kan være forhåndsinstallert med applikasjonen True Color . Med denne applikasjonen kan brukere velge forskjellige fargeinnstillinger for optimal visningsopplevelse.

• Bruk denne knappen til å åpne applikasjonen True

Color.

• Hvis den bærbare datamaskinen ikke har applikasjonen forhåndsinstallert, vil trykking på denne knappen starte den brukerdefinerte applikasjonen.

Av/på-knapp

• Bruk denne knappen til å slå den bærbare PC-en AV og PÅ.

• Bruk denne knappen til å vekke den bærbare PC-en fra dvaletilstanden.

LED-strømindikator/ GPU-moduslampe

• Lyser blått når strømmen til den bærbare PC-en er slått på, og UMA GPU-modus er valgt.

• Lyser gult når valgfri støttet, diskret GPU-modus er valgt.

• LED-indikatoren slukkes når funksjonen er avslått.

3. Styreplate

Dette er datamaskinens pekeenhet.

4. Tastatur

Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i full størrelse.

Hurtigstarttaster [Fn]

Bruk [Fn]-tastene på tastaturet for å aktivere de spesifikke programmene eller verktøyene.

Ved hjelp av disse tastene kan brukere arbeide mer effektivt.

Tastene nedenfor fungerer bare hvis operativsystemer har SCM-applikasjonen installert.

5

+

Dragon Gaming

Center eller

Brukerdefinert

(valgfritt)

+

ECO Engine

(ØKO-motor)

(Strømsparing)

• Denne bærbare PC-en kan være forhåndsinstallert med et spillprogram, Dragon Gaming Center

(Dragespillsenter) , som tilbyr brukerne en morsom og effektiv spilleløsning.

• Med Dragon Gaming Center (Dragespillsenter) forhåndsinstallert trykker du på og holder inne Fntasten. Deretter trykker du på F4 for å åpne fanen

[Instant Play: Play Key Setting] (Direkte spilling: innstilling for spilltast) for å definere hvordan hurtigstartknappen skal starte en bestemt applikasjon.

Så snart innstillingen er foretatt, bruker du Fn og F4tasten samtidig for å starte den utpekte applikasjonen.

Hvis brukeren lar denne knappen stå udefinert, vil bruk av Fn og F4tasten åpne fanen [Instant Play: Play Key

Setting] (Direkte spilling: innstilling for spilltast).

• Hvis Dragon Gaming Center (Dragespillsenter) ikke er installert eller er fjernet, bruker du Fn og F4tasten samtidig for å starte den brukerdefinerte applikasjonen.

• Trykk på og hold inne Fntasten, og trykk deretter på F5tasten gjentatte ganger for å bytte mellom forskjellige strømsparingsmodi som tilbys av ECO

Engine , eller for å slå av denne funksjonen gjentatte ganger.

+

Webkamera

• Trykk på og hold inne Fntasten, og trykk deretter på

F6tasten for å slå på webkamera funksjonen. Trykk en gang til for å slå den av.

+

Skift

• Trykk på og hold inne Fntasten, og trykk på F7tasten for å bytte mellom modusene Sport / Komfort / Grønn for å endre ytelsen.

• Denne funksjonen aktiveres så snart nettstrøm plugges inn, og standardinnstillingen er sportsmodus.

6

+

Flymodus

+

True Color

(valgfritt)

• Trykk på og hold inne Fntasten, og trykk på F10tasten gjentatte ganger for å slå flymodus av eller på.

• Av sikkerhetsmessige årsaker under flyreiser er det

• alltid anbefalt å aktivere flymodus.

[Start/

Innstillinger/ Endre PC-innstillinger/ Trådløs/

Flymodus] på skrivebordet for å undersøke enhetens status.

• Denne bærbare PC-en kan være forhåndsinstallert med applikasjonen True Color . Med denne applikasjonen kan brukere velge forskjellige fargeinnstillinger for optimal visningsopplevelse.

• Trykk på og hold Fntasten, og trykk på Ztasten for å starte applikasjonen True Color .

+

True Color Valg

(valgfritt)

• Trykk på og hold Fntasten, og trykk på Atasten for å endre forskjellige visningsmoduser.

7

Datamaskinen sett forfra

1. Stereohøyttalere

Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.

2. LED-statusindikator

WLAN (WiFi)

Trådløst LAN (WiFi)

• Lampen lyser når Wireless LAN (WiFi)funksjonen er aktivert.

• Lampen slukker når funksjonen deaktiveres.

Batteristatus

• Lampe lyser når batteriet lades.

• Blinker kontinuerlig hvis batteriet ikke fungerer som det skal. I slike tilfeller anbefales det å erstatte batteriet med et nytt.

• Forhør deg med forhandleren for å få et tilsvarende batteri som det som anbefales av produsenten.

• Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis strømadapteren kobles fra.

Stasjonsaktivitetsindikator

LED blinker når systemet går inn på de interne lagringsstasjonene .

8

Datamaskinen sett fra høyre side

1. Optisk diskstasjon

Denne bærbare PC-en er utstyrt med en optisk lagringsenhet. Den faktiske enheten som er forhåndsinstallert på PC-en avhenger av modellen du kjøpte.

2. Kortleser

Den innebygde kortleseren kan støtte forskjellige typer minnekort. Kontroller spesifikasjonene hvis du vil ha detaljer, eller kontakt den lokale forhandleren for å motta ytterligere og korrekt informasjon. Merk at støttede minnekort kan endres uten forvarsel.

3. USB 2.0-port

Via USB 2.0-porten kan du koble til eksterne USB-enheter, som mus, tastatur, modem, ekstern harddisk, skriver og mer.

4. Strømkontakt

Denne kontakten kobles til AC/DC-adapteren for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.

9

Datamaskinen sett fra venstre side

1. Kensington-sikkerhetslås

Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensington-sikkerhetslås, slik at brukere ved hjelp av en nøkkel eller mekanisk kodelåsenhet kan sikre at den bærbare datamaskinen blir stående der den er, festet med en gummibelagt metallkabel. Kabelens endestykke er formet som en løkke, som kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller lignende, og sikrer dermed datamaskinen mot tyveri.

2. USB 3.0-port / superladet USB-port

USB 3.0, som er superhastighets-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved tilkobling av ulike enheter, som lagringsmedier, harddisker eller videokamera, og tilbyr andre fordeler enn bare høyhastighets dataoverføring.

En superladet USB-port gir raskere strømladingsfunksjon for Apple-enheter når datamaskinen er i strømavslåingsmodus.

3. Mini-skjermport

Mini-skjermport er en miniatyrversjon av Skjermport. Med en egnet adapter kan Mini-skjermport brukes til å drive skjermer med et VGA-, DVI- eller HDMIgrensesnitt.

4. USB 3.0/3.1-port (type C) (valgfritt)

USB 3.0/3.1, som er superhastighets+-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved tilkobling av ulike enheter, for eksempel lagringsmedier, harddisker eller videokameraer, og tilbyr også andre fordeler enn bare høyhastighets dataoverføring. Den slanke og elegante USB type

C-kontakten har reverserbar plugg- og kabelretning, og støtter skalerbar ytelse i en fremtidssikret løsning, medregnet USB 3.x, DisplayPort, PCIe, lyd og

Thunderbolt 3 (valgfritt).

10

5. RJ-45-kontakt

10/100/1000 Ethernet-kontakten brukes for å koble til en LAN-kabel for nettverkstilkobling.

6. HDMI-kontakt

HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en ny grensesnittstandard for datamaskiner, skjermer og elektroniske apparater som støtter standard, forbedret og høydefinert video, og flerkanals digitallyd via èn enkel kabel.

7. USB 3.0-port

USB 3.0, som er superhastighets-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved tilkobling av ulike enheter, som lagringsmedier, harddisker eller videokamera, og tilbyr andre fordeler enn bare høyhastighets dataoverføring.

8. Lydportkontakter

Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.

Mikrofon

Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.

Hodetelefoner

En kontakt for høyttalere eller hodetelefoner.

11

Datamaskinen sett fra baksiden

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

12

Sett fra undersiden

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

2. Basshøyttaler

Basshøyttaleren (subwoofer) brukes til å gjengi lave lydfrekvenser, også kjent som bass.

13

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. De faktiske produktene som selges varierer etter område. Snakk med din forhandler om de detaljerte spesifikasjonene.

Fysiske egenskaper

Mål

Vekt

383 (B) x 260 (D) x 27-29 (H) mm (15,6")

419,9 (B) x 287,8 (D) x 29,8-32 (H) mm (17,3")

2,4 kg med batteri (15,6")

2,7 kg med batteri (17,3")

CPU

Pakke

Prosessortype

(valgfritt)

L3-hurtigbuffer

Kjernebrikke

PCH

Minne

Teknologi

Minne

Maksimalt

Strøm

FCBGA

Intel ® Quad/ Dual Core-prosessor

Opp til 8MB (Basert på CPU)

Intel ® HM170

DDR4, 2133 MHz

SO-DIMM-spor x 2

Opptil 32 GB

AC/DC-adapter (1)

(valgfritt)

AC/DC-adapter (2)

(valgfritt)

Batteritype

RTC-batteri

150W, 19,5V

Strømforsyning: 100~240V 50~60Hz

Effekt: 19,5V 7,7A

120W, 19,5V

Strømforsyning: 100~240V 50~60Hz

Effekt: 19,5V 6,15A

6-cellers

Ja

14

Lagring

(Elementer som listes opp her kan variere uten varsel)

Harddiskens formfaktor

SSD (valgfritt)

2,5” HDD

M.2 2280 SSD

Optisk diskenhet

(valgfritt)

I/U Port

Super multi / mlu-ray / BD-skriver

USB (valgfritt)

Mik.-inngang

Hodetelefon-ut

RJ45

HDMI

Mini-skjermport

Kortleser x 2 (versjon 3.0) x 1 (versjon 2.0) x 1 (versjon 3.1/3.0 type C) x 1 x 1 (SPDIF-out støttes) x 1 x 1 x 1 x 1 (SD3.0/ SD/ MMC)

De støttede minnekortene kan variere uten varsel.

Kommunikasjonsport

LAN

Trådløst LAN

10/ 100/ 1000Mb Ethernet

Støttes

Bluetooth

Skjerm

Støttes

LCD-type

(valgfritt)

Lysstyrke

15,6-tommers FHD/ UHD

17,3-tommers FHD/ Wideview

Kontrollert av K/B hurtigtaster

15

Video

Grafikk

NVIDIA ® GeForce ®

Optimus™ støttet

diskret grafikk med NVIDIA ®

GDDR5, basert på GPU-struktur VRAM

HDMI-utgang Støttes

DisplayPort-utdata Støttes

Flerskjermsfunksjon Støttes

Webkamera

Støttes HD CMOS-kamera

Lyd

Intern høyttaler 4 høyttalere + 1 forsterker

Lydvolum

Sertifisering

Programvare og BIOS

Justeres med tastaturhurtigtaster og brytere.

Nahimic

USB flash-oppstart

BIOS

Annet

USB-diskett og USB-flashoppsett for DOS

Støtte for hurtigoppstart

Kompatibilitet

Hull for Kensingtonsikkerhetslås

WHQL x 1

16

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement