MSI GE72 Apache Pro (6th Gen) (GTX 960M) LAPTOP Иеленуші нұсқаулығы


Add to my manuals
61 Pages

advertisement

MSI GE72 Apache Pro (6th Gen) (GTX 960M) LAPTOP Иеленуші нұсқаулығы | Manualzz

G52-17951X2

1

Алғысөз

Мазмұны

1 Алғысөз ............................................................................................

1-1

Ережелер мен мәлімдемелер ...................................................................................

1-4

FCC-B радио жиілікті кедергілер туралы мәлімдемесі ....................................

1-4

FCC шарттары .........................................................................................................

1-4

CE талаптарына сәйкестік ....................................................................................

1-4

Батарея туралы ережелер ....................................................................................

1-5

WEEE мәлімдемесі .................................................................................................

1-5

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар ....................................................................................

1-6

MSI туралы негізгі мәліметтер ..................................................................................

1-8

Оптикалық диск жетегі туралы ескерту ..................................................................

1-9

Сауда белгілері ............................................................................................................

1-9

Нұсқалар журналы ......................................................................................................

1-9

2 Кіріспе ...............................................................................................

2-1

Нұсқаулық картасы .....................................................................................................

2-2

Орамадан шығару .......................................................................................................

2-2

Өнімге шолу ..................................................................................................................

2-3

Үсті ашық көрініс ......................................................................................................

2-3

Алдыңғы жағының көрінісі.....................................................................................

2-7

Оң жағының көрінісі ................................................................................................

2-8

Сол жағының көрінісі ..............................................................................................

2-9

Артқы жағының көрінісі .........................................................................................

2-11

Төменгі жағының көрінісі ......................................................................................

2-12

Техникалық сипаттамалар ......................................................................................

2-13

3 Жұмысты бастау әдісі ..................................................................

3-1

Ноутбукті пайдалануды бастау ................................................................................

3-2

Ноутбукті қауіпсіз пайдалану әдісі ...........................................................................

3-3

Қуатпен қамтуды басқару әдісі .................................................................................

3-4

Айнымалы ток/тұрақты ток адаптері...................................................................

3-4

Батарея қуаты ..........................................................................................................

3-4

Windows жүйесінде қуат жоспарын реттеу әдісі ...................................................

3-6

Пернетақтаны пайдалану әдісі .................................................................................

3-8

Windows пернесі ......................................................................................................

3-8

Дисплейді ауыстыру ...............................................................................................

3-8

Тачпадты өшіру немесе қосу ...............................................................................

3-8

Ұйқы режиміне кіру .................................................................................................

3-9

1-2

Дисплейдің жарықтық деңгейлерін реттеу ........................................................

3-9

Динамиктердің дыбыс деңгейлерін реттеу ........................................................

3-9

Пернетақтаның артқы жарық ЖШД-тарының жарықтық деңгейлерін реттеу ..................................................................................................................

3-10

Жылдам іске қосу пернелері ...............................................................................

3-10

Тачпад дегеніміз не ..................................................................................................

3-13

Қатты диск дегеніміз не ............................................................................................

3-14

Тұтас күйдегі диск дегеніміз не ...............................................................................

3-14

Оптикалық диск құрылғысын пайдалану әдісі.....................................................

3-15

Интернетке қосылу әдісі ..........................................................................................

3-16

Wireless LAN ...........................................................................................................

3-16

Сымды жергілікті желі ..........................................................................................

3-18

Bluetooth қосылымын орнату әдісі .........................................................................

3-22

Bluetooth қосылымын белсендіру ......................................................................

3-22

Сыртқы құрылғыларды қосу әдісі ..........................................................................

3-24

Бірнеше мониторды пайдалану әдісі ....................................................................

3-25

RAID функциясын пайдалану әдісі ........................................................................

3-26

Операциялық жүйені орнату кезінде BIOS ішінде жүктеу режимін таңдау әдісі ..........................................................................................................................

3-28

Қалпына келтіру бөлімін пайдалану әдісі .............................................................

3-29

MSI One Touch Install қолданбасын пайдалану әдісі .........................................

3-30

Негізгі құрамдастар қайда .......................................................................................

3-31

1-3

Ережелер мен мәлімдемелер

FCC-B радио жиілікті кедергілер туралы мәлімдемесі

Бұл жабдық сыналды және оның FCC ережелерінің 15-бөлігіне сай В сыныпты сандық құрылғы шектеріне сай екені анықталды. Бұл шектер тұрмыстық орнатымда зиянды кедергілерге қарсы тиісті қорғауды қамтамасыз етуге арналған. Бұл жабдық радио жиілікті қуатты жасайды, пайдаланады және шығарады және нұсқауларға сай орнатылмаса және пайдаланылмаса, радио байланысқа зиянды кедергілерді тудыруы мүмкін. Дегенмен, нақты орнатымда кедергілер болмайтынына кепілдік жоқ. Егер бұл жабдық радио немесе теледидар қабылдауына зиянды кедергілер тудырса (мұны жабдықты өшіру және қосу арқылы анықтауға болады), пайдаланушыға келесі шаралардың біреуі немесе бірнешеуі арқылы кедергілерді түзетуге әрекет жасау ұсынылады:

▶ Қабылдау антеннасының бағытын немесе орнын өзгерту.

▶ Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттыру.

▶ Жабдықты қабылдағыш қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосу.

ЕСКЕРТПЕ

▶ Талаптарға сәйкестікке жауапты тарап анық түрде бекітпеген өзгертулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жояды.

▶ Шығару шектері талаптарын орындау үшін экрандалған интерфейстік кабельдерді және айнымалы ток қуатын пайдалану керек.

FCC шарттары

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөлігіне сай. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады:

▶ Бұл құрылғы зиянды кедергілерді тудырмауы керек.

▶ Бұл құрылғы алынған кез келген кедергілерді, соның ішінде, қалаусыз жұмысты тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

CE талаптарына сәйкестік

Бұл құрылғы Еуропалық директивада белгіленген негізгі қауіпсіздік талаптарына және басқа тиісті шарттарға сай.

1-4

Батарея туралы ережелер

Еуропалық Одақ: батареяларды, батарея жинақтарын және аккумуляторларды сұрыпталмаған тұрмыстық қоқыс ретінде қоқысқа лақтырмау керек. Қайтару, қайта өңдеуге тапсыру үшін қоғамдық жинау жүйесін пайдаланыңыз немесе оларға қатысты жергілікті ережелерге сай әрекеттер жасаңыз.

Тайвань: қоршаған ортаны жақсырақ қорғау үшін қоқыс батареяларды қайта өңдеу немесе арнайы қоқысқа лақтыру үшін бөлек жинау керек.

廢電池請回收

Калифорния, АҚШ: таблетка тәрізді батареяда перхлорат материалы болуы мүмкін және Калифорнияда қайта өңдегенде немесе қоқысқа лақтырғанда арнайы әрекеттер орындауды қажет етеді.

Қосымша ақпарат алу үшін мына бетке кіріңіз: http://www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate/

Литий батареяны пайдалануға қатысты қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Батарея дұрыс емес ауыстырылса, жарылыс қаупі бар. Тек бірдей немесе жабдық өндірушісі ұсынған баламалы түрмен ауыстырыңыз.

Пайдаланылған батареяларды өндіруші нұсқауларына сай қоқысқа лақтырыңыз.

WEEE мәлімдемесі

Еуропалық Одақ: Еуропалық Одақтың («ЕО») 2005 жылдың 13 тамызында күшіне енетін қоқыс электр және электрондық жабдық туралы 2002/96/EC директивасы бойынша «электр және электрондық жабдық» өнімдерін енді тұрмыстық қоқыс ретінде қоқысқа лақтыруға болмайды және осы тиісті электрондық жабдық өндірушілері қызмет көрсету мерзімінің соңында осындай өнімдерді қайтаруға міндетті.

1-5

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Қауіпсіздік туралы нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

Жабдықтағы немесе пайдаланушы нұсқаулығындағы барлық сақтық ескертулерді және ескертулерді ескеру керек.

Бұл жабдықты ылғалдылықтан және жоғары температурадан аулақ ұстаңыз.

Орнату алдында бұл жабдықты тұрақты бетке қойыңыз.

Корпустағы саңылаулар ауа конвекциясы үшін және жабдықтың қызып кетуін болдырмау үшін пайдаланылады.

Саңылауларды жаппаңыз.

• Жабдықты 60°C-тан (140°F) жоғары немесе 0°C-тан (32°F) төмен желдетілмейтін ортада қалдырмаңыз, бұл жабдықты зақымдауы мүмкін.

• Бұл құрылғыны 35°C (95°F) ең жоғары қоршаған орта температурасында пайдалану керек.

• Жабдықты розеткаға қосу алдында қуат кернеуі қауіпсіз ауқымда екенін және 100~240 В мәніне дұрыс реттелгенін тексеріңіз.

• Жабдыққа кез келген қосымша картаны немесе модульді орнату алдында айнымалы ток қуат сымын розеткадан суырыңыз.

• Жабдық белгілі бір уақыт бойы пайдаланылмай қалдырылатын болса, қуатты мүлде тұтынбауға жету үшін әрқашан айнымалы ток қуат сымын ажыратыңыз, я болмаса, батарея жинағын немесе қосқышты розеткадан ажыратыңыз.

Қуат сымын адамдар басып кетпейтіндей орналастырыңыз.

Қуат сымының үстіне ештеңе қоймаңыз.

Әрқашан күшті магниттік немесе электр заттарды жабдықтан аулақ ұстаңыз.

1-6

• Батареяны дұрыс емес ауыстыру тудырған жарылысты болдырмау үшін батареяның тек бірдей немесе өндіруші ұсынған баламалы түрін пайдаланыңыз.

• Әрқашан батареяны қауіпсіз орында сақтаңыз.

Ешқашан саңылауға сұйықтық құймаңыз, бұл жабдықты зақымдауы немесе ток соғуына әкелуі мүмкін.

Егер келесі жағдайлардың кез келгені пайда болса, жабдықты сервис қызметкерлеріне тексертіңіз:

• Қуат сымы немесе аша зақымдалған.

• Жабдыққа сұйықтық кірді.

• Жабдыққа ылғал әсер етті.

• Жабдық дұрыс жұмыс істемеді немесе оны пайдаланушы нұсқаулығына сай жұмыс істете алмайсыз.

• Жабдық түсіріліп алынды және зақымдалды.

• Жабдықты бұзылудың анық нышандары бар.

Жасыл өнім мүмкіндіктері

• Пайдалану және күту режимі кезінде азайтылған қуатты тұтыну

• Қоршаған ортаға және денсаулыққа зиянды заттарды шектеулі пайдалану

• Оңай ажыратылады және қайта өңделеді

• Қайта өңдеуге ынталандыру арқылы табиғат ресурстарын азырақ пайдалану

• Оңай жаңартулар арқылы кеңейтілген өнімнің қызмет көрсету мерзімі

• Қайтару саясаты арқылы азырақ қаты қоқысты жасау

Қоршаған орта саясаты

• Өнім бөліктерді дұрыс қайта пайдалануға және қайта өңдеуге мүмкіндік беретіндей жасалған және оны лақтырмау керек

• Пайдаланушылар қызмет көрсету мерзімі біткен өнімдерін қайта өңдеуге тапсыру және қоқысқа лақтыру үшін жергілікті өкілетті жинау орнына хабарласуы керек.

1-7

MSI туралы негізгі мәліметтер

MSI негізгі мәліметтерін туралы http://www.msi.com және https://www.youtube.com/user/MSIGamingGlobal беттерінде көбірек біліңіз

Егжей-тегжейлі нұсқауларды ноутбук бағдарламалық жасақтамасының нұсқаулығынан қараңыз.

SteelSeries механизмі тек MSI ОЙЫН ноутбугінде бар

MSI ойын ноутбуктерінде ерекше SteelSeries механизмін әзірлеу үшін SteelSeries компаниясымен бірлесіп жұмыс істейді. SteelSeries механизмі — бірнеше құрылғыны басқаруда ойыншылар үшін жиі пайдаланылатын функцияларды біріктіретін қолданбалар.

MSI ОЙЫН ноутбугі — XSplit Gamecaster нақты уақытта ағынды жүктеу қолданбасы бар бірінші ойын ноутбугі!

MSI ойын ноутбугінде XSplit Gamecaster бар. Бұл ойыншыларға арналған ең оңай нақты уақытта ағын алу және жазу шешімі. XSplit Gamecaster негізгі оқулығын қараңыз.

MSI ойын ноутбуктеріндегі Dynaudio дыбысы

MSI ойын ноутбуктерінде шынайы дыбыс орындалуын қамтамасыз ету үшін Dynaudio, дат дыбыс мамандарымен серіктеседі.

1-8

Оптикалық диск жетегі туралы ескерту

САҚ БОЛЫҢЫЗ: бұл құрылғыда лазерлік жүйе бар және ол «1 СЫНЫПТЫ

ЛАЗЕРЛІК ӨНІМ» ретінде сыныпталған. Бұл үлгіні тиісті түрде пайдалану үшін пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және осы нұсқаулықты болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз. Осы үлгіде кез келген мәселе болса, ең жақын «ӨКІЛЕТТІ сервистік бекетке» хабарласыңыз. Лазерлік сәуленің тікелей әсер етуін болдырмау үшін корпусты бөлшектеуге тырыспаңыз.

Сауда белгілері

▶ Барлық сауда белгілері — тиісті иелерінің меншіктері.

Нұсқалар журналы

▶ Нұсқа: 1.0

▶ Күн: 08, 2015

1-9

1-10

2

Кіріспе

Осы мұқият жобаланған ноутбуктың пайдаланушы болғаныңызбен құттықтаймыз. Осы ерекше ноутбукті пайдаланғанда сізде қызық және кәсіби тәжірибе болады. Пайдаланушыларымызға осы ноутбук мұқият сыналғанын және біздің теңдессіз сенімділік және тұтынушылардың қанағаттануы репутациямызбен куәліктендірілгенін мақтан тұтып айтамыз.

Нұсқаулық картасы

Бұл пайдаланушы нұсқаулығында осы ноутбукті пайдалану әдісі туралы нұсқаулар және суреттер берілген. Осы ноутбукті пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығу ұсынылады.

1-тарау, Алғысөз , пайдаланушыларға осы ноутбукті пайдалануға қатысты негізгі қауіпсіздік туралы ақпаратты және сақтық ескертулерді береді.

2-тарау, Кіріспе, ноутбукке қысқаша кіріспені, соның ішінде, шолуларды, функциялық түймелер, жылдам іске қосу түймелер, жалғағыштар, ЖШД-тары, т.б. туралы мәліметтер береді.

3-тарау, Жұмысты бастау әдісі, пайдаланушыларға осы ноутбукпен танысуға көмектесу үшін пайдалану туралы негізгі нұсқауларды береді.

Орамадан шығару

Алдымен жөнелту қорабын ашыңыз және барлық заттарды мұқият тексеріңіз.

Егер ішіндегі кез келген зақымдалған немесе жоқ болса, жергілікті дилерге бірден хабарласыңыз. Сондай-ақ, құрылғыны болашақта жөнелту қажет болатын болса, қорапты және орама материалдарын сақтаңыз. Орамада келесі заттар болуы керек:

▶ Ноутбук

▶ Қысқаша бастау нұсқаулығы

▶ Айнымалы ток/тұрақты ток адаптері, айнымалы ток қуат сымы

▶ Қосымша ұстап жүру сөмкесі

▶ Пайдаланушы нұсқаулығының толық нұсқасын, драйверлерді, қызметтік бағдарламаларды және қалпына келтіру функциясын қамтитын барлығы біреуде қолданбалар дискі

2-2

Өнімге шолу

Бұл бөлімде ноутбуктің негізгі аспекттерінің сипаттамасы берілген. Ол пайдалану алдында осы ноутбуктің сыртқы туралы қосымша мәліметтер алуға көмектеседі. Мұнда көрсетілген сандар тек анықтама алуға арналғанын ескеріңіз.

Үсті ашық көрініс

Үсті ашық көріністің суреті және төменде көрсетілген сипаттама сізді ноутбуктің негізгі жұмыс аумағын шолуға апарады.

2-3

1. Веб-камера/ Веб-камера ЖШД/ ішкі микрофон

• Бұл кірістірілген веб-камераны суреттер түсіру, бейне жазу немесе конференциялар және кез келен басқа интерактивтік мақсаттарда пайдалануға болады.

• Веб-камера функциясы белсендірілгенде веб-камера жанындағы вебкамера ЖШД көрсеткіші жанады; ЖШД осы функция өшкенде өшеді.

• Кірістірілген микрофон және оның функциясы микрофонмен бірдей.

2. Жылдам іске қосу түймелері

Жылдам іске қосу түймелерін белгілі бір қолданбаларды немесе құралдарды белсендіру үшін пайдаланыңыз. Келесі жылдам іске қосу түймелері тек SCM қолданбасы орнатылған операциялық жүйеде жұмыс істейді. Оңай және ыңғайлы пайдалану үшін орамада келетін барлығы біреуде қосымша дискіндегі SCM қолданбасын табыңыз. SCM қолданбасын орнату ұсынылады.

Кулерді күшейту

SSE

(қосымша)

• Бұл түймені ноутбуктің жалпы температурасын салқындату үшін вентилятор жылдамдығын барынша арттыру үшін пайдаланыңыз.

• Вентилятор жылдамдығы ең жоғары деңгейге орнатылғанда түйменің ЖШД жанады; AUTO (АВТО) режимі таңдалғанда ЖШД өшеді.

• Бұл ноутбукте SSE (SteelSeries Engine) бірегей пернетақта реттегіші қолданбасы алдын ала орнатылуы мүмкін. Бұл қолданба арқылы пайдаланушыларда әр түрлі жағдайлар үшін бөлек анықталған бірнеше пернелер тіркесімі бола алады.

• 1-пернетақта (1-қабат), 2-пернетақта (2-қабат),

3-пернетақта (3-қабат) және 4-пернетақта (4-қабат) арасында қайта-қайта ауысу үшін осы түймені қайтақайта басыңыз.

Dragon Gaming

Center (Айдаһар ойын орталығы)

(қосымша)

• Бұл ноутбукте пайдаланушыларға ойын ойнауда тамаша және тиімді шешімді қамтамасыз еттеін

Dragon Gaming Center (Айдаһар ойын орталығы) ойын қызметтік бағдарламасы алдын ала орнатылған болуы мүмкін.

• Бұл түймені Dragon Gaming Center (Айдаһар ойын орталығы) қолданбасын ашу үшін пайдаланыңыз.

2-4

True Color немесе User

Defined

(Пайдаланушы анықтаған)

(қосымша)

• Бұл ноутбукте True Color қолданбасы алдын ала орнатылған болуы мүмкін. Бұл қолданба арқылы пайдалнаушылар ең жақсы көру тәжірибесі үшін әр түрлі түс параметрлерін таңдай алады.

• Бұл түймені True Color қолданбасын ашу үшін пайдаланыңыз.

• Ноутбукте True Color қолданбасы алдын ала орнатылмаған болса, бұл түймені басу User Defined

(Пайдаланушы анықтаған) қолданбаны іске қосады.

Қуат

Қуат түймесі

• Бұл түймені ноутбук қуатын ҚОСУ және ӨШІРУ үшін пайдаланыңыз.

• Бұл түймені ноутбукті ұйқы күйінен ояту үшін пайдаланыңыз.

Қуат ЖШД/ GPU режимінің ЖШД

• Ноутбук қуаты қосулы кезде және UMA графикалық процессоры режимі таңдалғанда көк түспен жанады.

• Қосымша қолдау көрсетілетін дискреттік графикалық процессор режимі таңдалғанда сары түспен жанады.

• Бұл функция өшкенде ЖШД өшеді.

3. Тачпад

Бұл — ноутбуктің меңзеу құрылғысы.

4. Пернетақта

Кірістірілген пернетақта толық өлшемді пернетақтаның барлық функцияларын қамтамасыз етеді.

Жылдам іске қосу [Fn] пернелері

Белгілі бір қолданбаларды немесе құралдары белсендіру үшін пернетақтадағы [Fn] пернелерін пайдаланыңыз.

Осы пернелердің көмегімен пайдаланушылар тиімдірек жұмыс істей алады.

Келесі пернелер тек SCM қолданбасы орнатылған операциялық жүйеде жұмыс істейді.

2-5

+

Dragon Gaming

Center (Айдаһар ойын орталығы) немесе пайдаланушы анықтаған

(қосымша)

• Бұл ноутбукте пайдаланушыларға ойын ойнауда тамаша және тиімді шешімді қамтамасыз еттеін

Dragon Gaming Center (Айдаһар ойын орталығы) ойын қызметтік бағдарламасы алдын ала орнатылған болуы мүмкін.

• Dragon Gaming Center (Айдаһар ойын орталығы) алдын ала орнатылған болса, нақты қолданбаны іске қосуға арналған жылдам іске қосу түймесін анықтау үшін [Instant Play: Play Key Setting (Лездік ойнату: ойнату пернесін орнату)] қойындысын көрсету үшін

Fn пернесін басыңыз, содан кейін F4 пернесін басыңыз. Параметр орнатылғаннан кейін белгіленген қолданбаны іске қосу үшін Fn және F4 пернелерін басыңыз. Пайдаланушылар осы түймені анықтамай қалдырса, Fn және F4 түймелерін басу [Instant Play:

Play Key Setting (Лездік ойнату: ойнату пернесін орнату)] қойындысын қайтадан шығарады

• Дегенмен, Dragon Gaming Center (Айдаһар ойын орталығы) орнатылмаған немесе жойылған болса, пайдаланушы анықтаған қолданбаны іске қосу үшін

Fn және F4 пернелерін басыңыз.

+

ECO Engine

(Қуатты үнемдеу)

• Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін ECO

Engine қамтамасыз ететін әр түрлі қуатты үнемдеу режимдері арасында ауысу немесе осы функцияны қайталап өшіру үшін F5 пернесін қайталап басыңыз.

+

Веб-камера

+

Shift

• Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін F6 пернесін басып Веб-камера функциясын қосыңыз. Оны өшіру үшін қайтадан басыңыз.

• «Спорт»/«Ыңғайлылық»/«Жасыл» режимдерінің арасында ауысу және өнімділікті өзгерту үшін Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін F7 пернесін басыңыз.

• Бұл функция тек айнымалы ток қуаты қосылған және әдепкі параметр Sport (Спорт) режимі болса ғана белсендіріледі.

2-6

+

Ұшақ режимі

+

True Color

(қосымша)

• Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін F10 пернесін қайталап басып, Ұшақ режимін қайталап қосыңыз немесе өшіріңіз.

• Ұшу қауіпсіздігі үшін әрқашан ұшқан кезде Ұшақ режимін қосу ұсынылады.

• Құрылғы күйін тексеру үшін жұмыс үстелінде

[Бастау/ Параметрлер/ ДК параметрлерін өзгерту/

Желі/ Ұшақ режимі] тармағында Ұшақ режимін қосу белгішесін қараңыз.

• Бұл ноутбукте True Color қолданбасы алдын ала орнатылған болуы мүмкін. Бұл қолданба арқылы пайдалнаушылар ең жақсы көру тәжірибесі үшін әр түрлі түс параметрлерін таңдай алады.

• Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін True Color қолданбасын іске қосу үшін Z пернесін басыңыз.

+

True Color таңдаулары

(қосымша)

• Әр түрлі көрініс режимдерін өзгерту үшін Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін A пернесін басыңыз.

2-7

Алдыңғы жағының көрінісі

1. Стерео динамиктер

Стерео жүйе және қолдау көрсетілетін Hi-Fi функциясы арқылы жоғары сапалы дыбыс генераторын береді.

2. Күй ЖШД

WLAN (Wi-Fi)

Wireless LAN (Wi-Fi)

• ЖШД Wireless LAN (WiFi) функциясы қосылғанда жанады.

• Осы функция өшірілгенде ЖШД өшеді.

Батарея күйі

• ЖШД батарея зарядталып жатқанда жанады.

• Батарея істен шықса, жыпылықтайды және жаңа батареямен ауыстыру ұсынылады.

• Өндіруші ұсынған батареяның баламалы түрін сатып алу үшін жергілікті дилерге хабарласыңыз.

• Батарея ЖШД толығымен зарядталғанда немесе айнымалы ток/тұрақты ток адаптері ажыратылғанда өшеді.

Жүргізу әрекетінің индикаторы

Жүйе ішкі жад дискілеріне қатынасып жатқанда ЖШД жыпылықтайды .

2-8

Оң жағының көрінісі

1. Оптикалық диск құрылғысы

Бұл ноутбук оптикалық жетек құрылғысымен жабдықталған. Ноутбукте алдын ала орнатылатын нақты құрылғы сіз сатып алған үлгіге байланысты.

2. Карта оқу құралы

Кірістірілген карта оқу құралы жад картасының әр түрлі түрлерін қолдауы мүмкін. Мәліметтерді «Техникалық сипаттамалар» бөлімінен қараңыз; немесе қосымша және дұрыс ақпаратты алу үшін жергілікті дилерге хабарласыңыз. Қолдау көрсетілетін жад карталары ескертусіз өзгертілуі мүмкін екенін ескеріңіз.

3. USB 2.0 порты

USB 2.0 порты тінтуір, пернетақта, модем, портативті қатты диск модулі, принтер, т.б. сияқты USB интерфейстік периферилық құрылғыларды жалғауға мүмкіндік береді.

4. Қуат коннекторы

Бұл коннектор айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін жалғауға және ноутбукке қуат беруге арналған.

2-9

Сол жағының көрінісі

1. Kensington құлпы

Бұл ноутбук Kensington құлпының тесігін қамтамасыз етеді. Ол пайдаланушыларға кілт немесе бір механикалық PIN құрылғысы арқылы ноутбукті орнында бекітуге және резеңкеленген металл кабель арқылы жалғауға мүмкіндік береді. Кабельдің соңында бүкіл кабельді ауыр үстел немесе ұқсас жабдық сияқты қозғалыссыз затқа орауға, осылайша, ноутбукті орнында бекітуге мүмкіндік беретін шағын ілмек бар.

2. USB 3.0 порты/ Super Charger USB порты

USB 3.0, SuperSpeed USB, сақтау құрылғылары, қатты дискілер немесе бейнекамералар сияқты әр түрлі құрылғыларды жалғау үшін жоғарырақ интерфейс жылдамдықтарын қамтамасыз етеді және жылдамдығы жоғары деректерді тасымалдаумен салыстырғанда қосымша артықшылықтарды ұсынады.

Super Charger USB порты ноутбук қуат өшірулі режимде болғанда Apple құрылғылары үшін тезірек қуатты зарядтау функциясын қамтамасыз етеді.

3. Mini-DisplayPort

Mini-DisplayPort — DisplayPort портының шағын нұсқасы. Жарамды адаптер арқылы Mini-DisplayPort портын VGA, DVI немесе HDMI интерфейсі бар дисплейлерді басқару үшін пайдалануға болады.

2-10

4. USB 3.0/ 3.1 порты (C түрі) (қосымша)

USB 3.0/ 3.1, SuperSpeed(+) USB сақтау құрылғылары, қатты дискілер немесе бейнекамералар сияқты әр түрлі құрылғыларды жалғау үшін жоғарырақ интерфейс жылдамдықтарын қамтамасыз етеді және жылдамдығы жоғары деректерді тасымалдаумен салыстырғанда қосымша артықшылықтарды ұсынады. Жұқа және тегіс USB C түріне жататын жалғағышта бағыты өзгертілетін ашаны бағдары және кабель бағыты бар, әрі болашақта төзімді шешім үшін масштабталатын өнімділікті қолдайды, соның ішінде, USB 3.x, DisplayPort, PCIe, Audio және Thunderbolt 3

(қосымша).

5. RJ-45 коннекторы

10/100/1000 Ethernet коннекторы желілік қосылым үшін жергілікті желі кабелін жалғау үшін пайдаланылады.

6. HDMI коннекторы

HDMI (High Definition Multimedia Interface) — бір кабельде стандартты, жақсартылған және анықтығы жоғары бейнені, оған қоса, көп арналық сандық аудионы қолдайтын, дербес компьютерлерге, дисплейлерге және тұтынушылық электроникаға арналған жаңа интерфейс стандарты.

7. USB 3.0 порты

USB 3.0, SuperSpeed USB, сақтау құрылғылары, қатты дискілер немесе бейнекамералар сияқты әр түрлі құрылғыларды жалғау үшін жоғарырақ интерфейс жылдамдықтарын қамтамасыз етеді және жылдамдығы жоғары деректерді тасымалдаумен салыстырғанда қосымша артықшылықтарды ұсынады.

8. Аудио порт коннекторлары

Стерео жүйе және қолдау көрсетілетін Hi-Fi функциясы арқылы жоғары сапалы дыбыс генераторын жасаңыз.

Микрофон

Сыртқы микрофон үшін пайдаланылады.

Құлақаспап

Динамиктерге немесе құлақаспапқа арналған коннектор.

2-11

Артқы жағының көрінісі

1. Вентилятор

Вентилятор жүйені салқындатуға арналған. Ауа айналымы болуы үшін вентиляторды жаппаңыз.

2-12

Төменгі жағының көрінісі

1. Вентилятор

Вентилятор жүйені салқындатуға арналған. Ауа айналымы болуы үшін вентиляторды жаппаңыз.

2. Вуфер динамигі

Вуфер динамигі басс ретінде белгілі төмен тембрлік аудио жиіліктерін шығаруға арналған.

2-13

Техникалық сипаттамалар

Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгеруі мүмкін. Сатылатын нақты өнімдер аумақтарға қарай әр түрлі болады. Егжей-тегжейлі техникалық сипаттамаларды жергілікті дилерлерден біліңіз.

Физикалық сипаттамалар

Өлшемдері

Салмағы

383 (Е) x 260 (Д) x 27-29 (Б) мм (15,6")

419,9 (Е) x 287,8 (Д) x 29,8-32 (Б) мм (17,3")

2,4 кг, батареямен бірге (15,6 дюйм)

2,7 кг батареямен бірге (17,3 дюйм)

Орталық процессор

Орам FCBGA

Процессор түрі

(қосымша)

Intel ® Quad/ Dual-Core процессоры

8 МБ-қа дейін (орталық процессорға негізделген) L3 кэші

Негізгі чип

PCH Intel ® HM170

Жад

Технология

Жад

DDR4, 2133 МГц

SO-DIMM слоттары x 2

Ең көбі

Қуат

32 ГБ дейін

Айнымалы ток/ тұрақты ток адаптері

(1) (қосымша)

150 Вт, 19,5 В

Кіріс: 100~240V 50~60Hz

Шығыс: 19,5 В 7,7 A

Айнымалы ток/ тұрақты ток адаптері

(2) (қосымша)

120 Вт, 19,5 В

Кіріс: 100~240V 50~60Hz

Шығыс: 19,5 В 6,15 A

Батарея түрі 6 ұяшықты

RTC батареясы Иә

2-14

Сақтау

(мұнда тізілген заттар ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

HDD форм-факторы 2,5 дюймдік HDD

SSD (қосымша) M.2 2280 SSD

Оптикалық диск құрылғысы

(қосымша)

Кіріс/шығыс порты

Super Multi / Blu-ray/ BD Writer

USB (қосымша)

Карта оқу құралы x 2 (3.0 нұсқасы) x 1 (2.0 нұсқасы) x 1 (нұсқа: 3.1/3.0, түрі: C) x 1 Mic-in

Құлақаспап шығысы x 1 (S/PDIF-Out үшін қолдау көрсетіледі)

RJ45 x 1

HDMI

Mini-DisplayPort x 1 x 1 x 1 (SD3.0/ SD/ MMC)

Қолдау көрсетілетін жад карталары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Байланыс порты

LAN

Wireless LAN

Bluetooth

Дисплей

10/ 100/ 1000 МБ Ethernet

Қолдау көрсетіледі

Қолдау көрсетіледі

СКД түрі (қосымша)

Жарықтық

15,6 дюйм FHD/ UHD

17,3 дюйм FHD/ Wideview

K/B ыстық пернелері арқылы басқарылады

2-15

Бейне

Графика

NVIDIA ® GeForce ® дискреттік графикасы, NVIDIA

Optimus™ үшін қолдау көрсетіледі

®

GDDR5, GPU құрылымына негізделген VRAM

HDMI шығысы Қолдау көрсетіледі

DisplayPort шығысы Қолдау көрсетіледі

Мульти дисплей функциясы

Қолдау көрсетіледі

Веб-камера

HD CMOS камерасы Қолдау көрсетіледі

Аудио

Ішкі динамик 4 динамик + 1 вуфер

Дыбыс деңгейі

Сертификат

Пернетақта ыстық пернесі және қосқыштары арқылы реттеледі

Nahimic

Бағдарламалық жасақтама және BIOS

USB флеш арқылы жүктеу

BIOS

Басқа

Үйлесімділік

Kensington құлпының тесігі

USB флоппи және USB флеш жүктеу DOS

Жылдам жүктеуді қолдау

WHQL x 1

2-16

3

Жұмысты бастау әдісі

Ноутбукті пайдалануды бастау

Осы ноутбуктің жаңа пайдаланушысы сізге біз ноутбукті пайдалануды бастау үшін төмендегі суреттерді қарауды ұсынамыз.

3-2

Ноутбукті қауіпсіз пайдалану әдісі

Егер ноутбукті бірінші рет пайдаланып жатсаңыз, жеке қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету және әрекеттерді орындау кезінде өзіңізді ыңғайлы сезіну үшін төмендегі нұсқауларды оқып шығыңыз.

▶ Жұмыс аумағыңызда жеткілікті жарық болуы керек.

▶ Эргономикалық үстелді таңдаңыз және оны бойыңызға реттеңіз.

▶ Арқаны тік отырғанда арқаңыздың төменгі бөлігін ыңғайлы ұстайтындай реттеңіз.

▶ Табандарыңызды еденге тізелеріңізді 90 градусқа бүгіп қойыңыз.

▶ Оңтайлы көрініс алу үшін СКД тақтасының бұрышын/күйін реттеңіз.

▶ Ноутбукті ыңғайлырақ қалыпта тұру оңай жерде пайдаланыңыз.

▶ Отыру қалпыңызды жиі өзгертіңіз.

▶ Жүйелі түрде денеңізді керіңіз және жаттығу жасаңыз.

▶ Біраз уақыт жұмыс істеуден кейін үзіліс жасауды есте сақтаңыз.

90-120

15-20

38-76 cm

3-3

Қуатпен қамтуды басқару әдісі

Бұл бөлімде айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін және батарея қуатын тиісті түрде пайдаланғанда пайдаланушылар қолдануы керек негізгі қауіпсіздік шаралары берілген.

Айнымалы ток/тұрақты ток адаптері

Ноутбукке қауіпсіз және тиісті түрде қуат беру үшін бірінші рет қосу алдныда жинақтағы қуат адаптерін жалғау ұсынылады. Төменде айнымалы ток/тұрақты ток адаптеріне қатысты істеуге болатын және болмайтын нәрселер берілген.

▶ Істеуге болатын нәрселер

• Тек ноутбукпен бірге жөнелтілген адаптерді пайдаланыңыз.

• Пайдаланып жатқанда айнымалы ток/тұрақты ток адаптерінен жылу шығатынын ескеріңіз.

▶ Істеуге болмайтын нәрселер

• Басқа брендті адаптерді пайдалану, өйткені бұл ноутбукті немесе оған жалғанған құрылғыларды зақымдауы мүмкін.

• Пайдаланылып жатқан адаптерді жабу, өйткені бұл жылу тудыруы мүмкін.

Батарея қуаты

Сіздегі үлгіге байланысты бұл ноутбук сыйымдылығы жоғары литий-ионды немесе литий-полимерлік батареялар жинағымен жабдықталуы мүмкін.

Зарядталмалы батареялар жинағы — ноутбуктің ішкі қуат көзі. Бұл батареяны пайдаланушыларға ауыстыруға болмайды.

▶ Батарея қуатын үнемдеу

Тиімді батарея қуаты қалыпты жұмысты сақтау үшін маңызды. Егер батарея қуаты жақсы басқарылмаса, сақталған деректер және теңшелген параметрлер жоғалуы мүмкін. Батареяның қызмет көрсету мерзімін оңтайландыру және кенет қуаттың жоғалуын болдырмау үшін төмендегі кеңестерді оқып шығыңыз:

• Жүйе біраз уақыт бойы жұмыс істемейтін болса, жүйенің жұмысын уақытша тоқтатыңыз немесе уақытша тоқтату таймерінің уақытын қысқартыңыз.

• Біраз уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, жүйені өшіріңіз.

• Қажет емес параметрлерді өшіріңіз немесе бос тұрған перифериялық құрылғыларды ажыратыңыз.

• Мүмкіндігінше жүйеге айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін жалғаңыз.

3-4

▶ Батареялар жинағын зарядтау

Батареялар жинағын ноутбукке орнатылған кезінде зарядтауға болады.

Батареяны зарядтау алдында келесі кеңестерге көңіл бөліңіз:

• Егер зарядталған батареялар жинағы қол жетімді емес болса, жұмысыңызды сақтаңыз және барлық іске қосылған бағдарламаларды жабыңыз және жүйені өшіріңіз.

• Сыртқы айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін қосыңыз.

• Зарядтау процесін үзбестен жүйені пайдалануға, жүйенің жұмысын уақытша тоқтатуға немесе жүйені өшіруге болады.

• Литий-ионды немесе литий-полимерлік батареяда «жад» әсері жоқ.

Зарядтау алдында батарея зарядын тауысу қажет емес. Дегенмен, батареяның қызмет көрсету мерзімін оңтайландыру үшін айына бір рет батарея қуатын толығымен тұтынуды ұсынамыз.

• Нақты зарядтау уақытын пайдаланылып жатқан қолданбалар анықтайды.

3-5

Төмендегі қадамдарда қуатты үнемдейтін жоспарды пайдаланып ноутбук үшін батарея қуатын үнемдеу әдісі көрсетілген. Windows операциялық жүйесінде қуатты басқару параметрлерін реттеу үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

Windows операциялық жүйесіндегі «Қуат опциялары» дисплейдің, қатты дискінің және батареяның қуатты басқару мүмкіндіктерін басқаруға мүмкіндік береді.

1. Тінтуір жүгіргісін экранның сол жақ бұрышына сүйреңіз, сонда [Бастау] белгішесі көрсетіледі. Таңдау мәзірін көрсету үшін белгішені тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз. Мәзірде [Басқару тақтасы] тармағын таңдаңыз.

2. [Жүйе және қауіпсіздік] тармағын басыңыз.

3. [Қуат опциялары] тармағын басыңыз.

4. Содан кейін жеке қажеттіліктерге сай қуат жоспарын таңдаңыз.

5. Қуат белгішесі опцияларды көрсетеді. Компьютерді қуатты үнемдеу режимінен қуат түймесін басу арқылы оятуға болады.

3-6

3-7

Пернетақтаны пайдалану әдісі

Бұл ноутбук толық функциялық пернетақтаны қамтамасыз етеді.

Пернетақтаның тиісті түрде қызмет етуін қамтамасыз ету үшін операциялық жүйеде SCM қолданбасын орнату ұсынылады.

Windows пернесі

Windows логотипі пернесін пернетақтада табуға болады.

Ол «Бастау» мәзірін ашу және төте жол мәзірін іске қосу сияқты Windows функцияларын орындау үшін пайдаланылады.

Дисплейді ауыстыру

+

Дисплейдің шығыс режимін СКД, сыртқы монитор және екеуі арасында ауыстыру.

Тачпадты өшіру немесе қосу

Тачпад функциясын қосу немесе өшіру. (Қосымша)

+

3-8

Ұйқы режиміне кіру

+

Компьютерді ұйқы күйіне мәжбүрлеп енгізу (жүйенің конфигурациясына байланысты). Жүйені ұйқы күйінен ояту үшін Қуат түймесін басыңыз.

Дисплейдің жарықтық деңгейлерін реттеу

СКД жарықтығын арттыру.

+

СКД жарықтығын азайту.

+

Динамиктердің дыбыс деңгейлерін реттеу

+

+

+

Кірістірілген динамиктің дыбыс деңгейін арттыру.

Кірістірілген динамиктің дыбыс деңгейін азайту.

Кірістірілген динамиктердің дыбысын өшіру.

3-9

Пернетақтаның артқы жарық ЖШД-тарының жарықтық деңгейлерін реттеу

+

Пернетақтаның артқы жарық ЖШД-тарының жарықтық арттыру.

Пернетақтаның артқы жарық ЖШД-тарының жарықтық азайту.

+

Жылдам іске қосу пернелері

Белгілі бір қолданбаларды немесе құралдарды белсендіру үшін пернетақтадағы [Fn] пернелер тіркесімін пайдаланыңыз. Осы пернелердің көмегімен пайдаланушылар тиімдірек жұмыс істей алады.

+

Dragon Gaming

Center (Айдаһар ойын орталығы) немесе пайдаланушы анықтаған

(қосымша)

• Бұл ноутбукте пайдаланушыларға ойын ойнауда тамаша және тиімді шешімді қамтамасыз еттеін

Dragon Gaming Center (Айдаһар ойын орталығы) ойын қызметтік бағдарламасы алдын ала орнатылған болуы мүмкін.

• Dragon Gaming Center (Айдаһар ойын орталығы) алдын ала орнатылған болса, нақты қолданбаны іске қосуға арналған жылдам іске қосу түймесін анықтау үшін [Instant Play: Play Key Setting (Лездік ойнату: ойнату пернесін орнату)] қойындысын көрсету үшін Fn пернесін басыңыз, содан кейін F4 пернесін басыңыз. Параметр орнатылғаннан кейін белгіленген қолданбаны іске қосу үшін Fn және F4 пернелерін басыңыз. Пайдаланушылар осы түймені анықтамай қалдырса, Fn және F4 түймелерін басу [Instant Play:

Play Key Setting (Лездік ойнату: ойнату пернесін орнату)] қойындысын қайтадан шығарады

• Дегенмен, Dragon Gaming Center (Айдаһар ойын орталығы) орнатылмаған немесе жойылған болса, пайдаланушы анықтаған қолданбаны іске қосу үшін Fn және F4 пернелерін басыңыз.

3-10

+

ECO Engine

(Қуатты үнемдеу)

+

Веб-камера

+

Shift

+

Ұшақ режимі

+

True Color

(қосымша)

• Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін ECO Engine қамтамасыз ететін әр түрлі қуатты үнемдеу режимдері арасында ауысу немесе осы функцияны қайталап өшіру үшін F5 пернесін қайталап басыңыз.

• Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін F6 пернесін басып Веб-камера функциясын қосыңыз. Оны өшіру үшін қайтадан басыңыз.

• «Спорт»/«Ыңғайлылық»/«Жасыл» режимдерінің арасында ауысу және өнімділікті өзгерту үшін Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін F7 пернесін басыңыз.

• Бұл функция тек айнымалы ток қуаты қосылған және әдепкі параметр Sport (Спорт) режимі болса ғана белсендіріледі.

• Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін F10 пернесін қайталап басып, Ұшақ режимін қайталап қосыңыз немесе өшіріңіз.

• Ұшу қауіпсіздігі үшін әрқашан ұшқан кезде Ұшақ режимін қосу ұсынылады.

• Құрылғы күйін тексеру үшін жұмыс үстелінде [Бастау/

Параметрлер/ ДК параметрлерін өзгерту/ Желі/

Ұшақ режимі] тармағында Ұшақ режимін қосу белгішесін қараңыз.

• Бұл ноутбукте True Color қолданбасы алдын ала орнатылған болуы мүмкін. Бұл қолданба арқылы пайдалнаушылар ең жақсы көру тәжірибесі үшін әр түрлі түс параметрлерін таңдай алады.

• Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін True Color қолданбасын іске қосу үшін Z пернесін басыңыз.

+

True Color таңдаулары

(қосымша)

• Әр түрлі көрініс режимдерін өзгерту үшін Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін A пернесін басыңыз.

3-11

[Fn] түймелерін пайдалану туралы қосымша мәліметтер алу үшін мына мекенжайдағы оқытатын бейнені көріңіз : https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

3-12

Тачпад дегеніміз не

Ноутбукке кірістірілген тачпад — стандартты тінтуірмен үйлесімді меңзеу құрылғысы. Ол экранда жүгіргінің орнын меңзеу және екі түймесімен таңдау жасау арқылы сізге ноутбукті басқаруға мүмкіндік береді .

▶ Тачпадты конфигурациялау

Меңзеу құрылғысын жеке қажеттіліктерге сай теңшеуге болады.

Мысалы, солақай пайдаланушы болсаңыз, екі түйменің функцияларын ауыстырғыңыз келуі мүмкін. Бұған қоса, экрандағы жүгіргінің өлшемін, пішінін, қозғалу жылдамдығын және басқа кеңейтілген мүмкіндіктерін өзгерте аласыз.

Тачпадты конфигурациялау үшін Windows операциялық жүйесіндегі

Microsoft немесе IBM PS/2 драйверін пайдалануға болады. «Басқару тақтасы» ішіндегі «Тінтуір сипаттары» конфигурацияны өзгертуге мүмкіндік береді.

▶ Орналастыру және жылжыту

Саусақты тачпадқа қойыңыз (әдетте сұқ саусақ), сонда тіктөртбұрышты тақта дисплейдің кішкентай көшірмесі ретінде әрекет етеді. Саусақ ұшын тақтада жылжытқанда экрандағы жүгіргі бір уақытта бірдей бағытта қозғалады. Саусақ тақтаның жиегіне жеткенде қозғалысты жалғастыру үшін саусақты көтеріңіз және тачпадтың тиісті орнына қойыңыз.

3-13

▶ Меңзеу және басу

Жүгіргіні жылжытып, белгіше, мәзір элементі немесе орындау керек пәрмен үстіне қойғанда таңдау үшін жай тачпадты жай түртіңіз немесе сол жақ түймені басыңыз. Меңзеу және басу деп аталатын бұл процедура ноутбукті пайдаланудың негіздері болып табылады. Тінтуір сияқты дәстүрлі меңзеу құрылғысынан ерекшелігі, бүкіл тачпад сол жақ түйме ретінде әрекет ете алады, осылайша тачпадты әр түрту сол жақ түймені басуға тең болады. Тачпадта тезірек екі рет түрту қос басуды орындайды.

▶ Сүйреп апарып тастау

Ноутбуктегі файлдарды немесе нысандарды сүйреп апарып тастауды пайдалана отырып жылжытуға болады. Бұлай істеу үшін жүгіргіні қажет элементке қойып, тачпадты жай екі рет түртіңіз, содан кейін екінші түрткенде саусақ ұшын тачпадқа тигізіп тұрыңыз. Енді тачпадта саусақты жылжыту арқылы таңдалған элементті қажет орынға сүйреуге, содан кейін элементті орнына тастау үшін саусақты тачпадтан көтеруге болады.

Я болмаса, элементті таңдағанда сол жақ түймені басып тұруға, содан кейін саусақты қажет орынға жылжытуға, соңында, сүйреп апарып тастау әрекетін аяқтау үшін сол жақ түймені жіберуге болады.

Қатты диск дегеніміз не

Бұл ноутбук сыйымдылығы үлкен 2,5 дюймдік HDD дискімен жабдықталған.

Ол әдетте операциялық жүйені және бағдарламаларды орнату үшін пайдаланылады. Ноутбук қосулы кезде қатты дискіні ажыратпаңыз немесе орнатпаңыз. HDD дискін ауыстыруды тек өкілетті ритейлер немесе сервис өкілі орындауы керек.

Тұтас күйдегі диск дегеніміз не

Бұл ноутбук тұтас күйдегі дискімен (SSD) жабдықталуы мүмкін. Тұтас күйдегі диск — тұтас күйдегі флед жадында деректерді сақтайтын сақтау құрылғысы.

Ноутбук қосулы кезде SSD дискін ажыратпаңыз немесе орнатпаңыз. SSD дискін ауыстыруды тек өкілетті ритейлер немесе сервис өкілі орындауы керек.

3-14

Оптикалық диск құрылғысын пайдалану әдісі

Бұл ноутбук оптикалық жетек құрылғысымен жабдықталған болуы мүмкін.

Дискіні салу үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз. Мұнда көрсетілген құрылғылар тек анықтама үшін арналған.

1. Ноутбук қосулы екеніне көз жеткізіңіз.

2. Тақтадағы шығару түймесін басыңыз, сонда диск науасы ішінара шығады.

3. Науаны толығымен ұзарғанша ақырын сыртқа тартыңыз.

4. Дискіні науаға салыңыз және диск дұрыс және қауіпсіз орнатылғанына көз жеткізіңіз. Орнында бекіту үшін дискінің ортасын жай басыңыз.

5. Науаны жетекке қайта итеріңіз.

3-15

Интернетке қосылу әдісі

Wireless LAN

Wireless LAN — кабельдерді пайдаланбастан интернетке қосылуға мүмкіндік беретін сымсыз кең жолақты қосылым. Wireless LAN қосылымын орнату үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

▶ Ұшақ режимін өшіру

Ұшу қауіпсіздігі үшін әрқашан ұшқан кезде Ұшақ режимін қосу ұсынылады.

Ұшақ режимі қосылғанда Wireless LAN қосылымы және Bluetooth өшіріледі.

Wireless LAN қосылымын орнату алдында Ұшақ режимін өшіріңіз.

Жұмыс үстеліне өтіңіз. (Win 8 бастау экранында болсаңыз, Жұмыс үстелін іске қосыңыз.)

1. Жұмыс үстелінде [Параметрлер] белгішесін тауып, басыңыз.

2. [Ұшақ режимі] тармағын таңдаңыз.

3. [Желілер] астында [Ұшақ режимі] таңдауларын жайыңыз. Осында

[Ұшақ режимі] күйіне орнатылғанын тексеріңіз.

3-16

▶ Wireless LAN параметрлерін орнату

1. Жүгіргіні жұмыс үстелінің төменгі оң жақ бұрышына нұсқау және басу арқылы параметрлерін мәзірін жайыңыз.

2. [Wireless LAN] белгішесін басыңыз.

3. Желілер тізімінен Wireless LAN қосылымын таңдаңыз.

4. Таңдалған желіге қосылу үшін қауіпсіздік кілті қажет болады. Содан кейін [Келесі] түймесін басыңыз.

3-17

Сымды жергілікті желі

Интернетке қосылу үшін кабельдерді және желілік адаптерлерді пайдалану.

▶ Динамикалық IP/PPPoE қосылымын орнату

Жұмыс үстеліне өту (Win 8 Бастау экранында болсаңыз, Жұмыс үстелін іске қосыңыз)

1. Жүгіргі меңзерін тапсырмалар тақтасындағы LAN белгішесіне нұсқаңыз, содан кейін [Желі және ортақтасу орталығын ашу] тармағын таңдау үшін тінтуірдің оң жақ түймешігін басыңыз.

2. [Адаптердің параметрлерін өзгерту] тармағын таңдаңыз.

3. Ашылмалы мәзірден [Сипаттар] тармағын таңдау үшін [Ethernet] тармағын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.

4. «Ethernet сипаттары» терезесінде [Желілер] қойындысын таңдаңыз және [IP 4 нұсқасы (TCP/IPv4)] құсбелгісін қойыңыз. Содан кейін, жалғастыру үшін [Сипаттар] тармағын басыңыз.

5. [Жалпы] қойындысын таңдаңыз, [IP мекенжайын автоматты түрде алу] және [DNS серверінің мекенжайын автоматты түрде алу] тармақтарын басыңыз. Содан кейін, [OK] түймесін басыңыз.

3-18

6. [Желі және ортақтасу орталығы] тармағын қайтадан ашу үшін

1-қадамды қайталаңыз. [Желілік параметрлерді өзгерту] тармағында

[Жаңа қосылым немесе желі орнату] пәрменін таңдаңыз.

7. [Интернетке қосылу] пәрменін таңдаңыз, содан кейін [Келесі] түймесін басыңыз.

8. [Жылдамдығы жоғары (PPPoE)] тармағын басыңыз.

9. «Пайдаланушы аты», «Құпия сөз» және «Қосылым атауы» өрістерін толтырады. Содан кейін [Қосылу] түймесін басыңыз.

3-19

3-20

▶ Статикалық IP интернет қосылымын орнату

1. [Динамикалық IP/PPPoE қосылымын орнату] тармағындағы алдыңғы

1-4 қадамдарын орындаңыз.

2. [Жалпы] қойындысын таңдаңыз, сөйтіп [Келесі IP мекенжайын пайдалану] және [Келесі DNS сервер мекенжайларын пайдалану] тармақтарын басыңыз. Сізден IP мекенжайын, ішкі желі маскасын және әдепкі шлюзді бос орында енгізу сұралады, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.

3-21

Bluetooth қосылымын орнату әдісі

Bluetooth арқылы жұптастыру — екі Bluetooth қолдайтын құрылғы бір бірімен орнатылған қосылым арқылы байланысатын процесс.

Bluetooth қосылымын белсендіру

▶ Ұшақ режимін өшіру

Bluetooth қосылымын белсендіру алдында Ұшақ режимін өшіру үшін алдыңғы Wireless LAN бөлімін қараңыз.

▶ Bluetooth құрылғыларын жұптастыру

Жұмыс үстеліне өтіңіз. (Win 8 бастау экранында болсаңыз, Жұмыс үстелін іске қосыңыз.)

1. Жүгіргіні экранның төменгі оң жақ бұрышына нұсқап тапсырмалар тақтасын шығарыңыз, содан кейін [Параметрлер] тармағын басыңыз.

2. [Компьютер параметрлерін өзгерту] тармағын таңдаңыз.

3-22

3. Компьютер параметрлері тізімінде «ДК және құрылғылар» тармағын басыңыз.

4. Қосылымдар тізімінде қажет Bluetooth құрылғысын таңдаңыз, содан кейін жалғастыру үшін [Жұптастыру] түймесін басыңыз.

5. Ноутбук және таңдалған Bluetooth құрылғысы арасында құпия кодты сәйкестендіріңіз, аяқтау үшін [иә] түймесін басыңыз.

3-23

Сыртқы құрылғыларды қосу әдісі

Бұл ноутбук USB, HDMI, DisplayPort және mini DisplayPort сияқты әр түрлі қосу К/Ш (кіріс/шығыс) порттарымен жабдықталуы мүмкін. Пайдаланушылар ноутбукке әр түрлі перифериялық құрылғыларды қоса алады.

Бұл құрылғыларды қосу үшін алдымен әрбір құрылғының пайдалану нұсқаулықтарын қараңыз, содан кейін құрылғыны ноутбукке қосыңыз. Бұл ноутбук қосылған сыртқы құрылғыларды автоматты түрде анықтай алады және құрылғылар анықталмаса, жаңа құрылғыларды қосу үшін [Бастау мәзірі / Басқару тақтасы / Аппараттық құралдар және дыбыс / Құрылғы қосу] тармағына өту арқылы құрылғыларды қолмен қосыңыз.

3-24

Бірнеше мониторды пайдалану әдісі

Пайдаланушылар ноутбукке қосымша мониторды қосса, жүйе қосылған сыртқы мониторды автоматты түрде анықтайды. Пайдаланушыларға дисплей параметрлерін теңшеуге рұқсат етіледі.

1. Мониторды ноутбукке қосыңыз.

2. Windows пернесін басып тұрыңыз, содан кейін [P] пернесін басып, [Жоба] терезесін шығарыңыз.

3. Қажет режимді таңдау

▶ Тек ДК экраны: жұмыс үстелін тек ноутбук мониторында көрсетеді.

▶ Көшірме жасау: жұмыс үстелі ноутбук мониторында және қосылған сыртқы мониторда көрсетіледі.

▶ Кеңейту: жұмыс үстелін қосылған мониторлардың барлығына кеңейтеді. Бұл опция пайдаланушылар жұмыс үстелі аумағын көбейткісі келсе пайдалы.

▶ Тек екінші экран: жұмыс үстелін тек қосылған сыртқы мониторда көрсетеді.

3-25

RAID функциясын пайдалану әдісі

Бұл ноутбук әр түрлі деңгейлердегі RAID технологиясын қолдауы мүмкін. RAID пайдаланушыларға деректерді бірнеше қатты дискіде немесе тұтас күйдегі дискіде сақтауға мүмкіндік береді. Қосымша және дұрыс ақпарат алу үшін жергілікті дилерге хабарласыңыз және қолдау көрсетілетін RAID функциялары пайдаланушылар сатып алған үлгілерге байланысты өзгеріп отыруы мүмкін екенін ескеріңіз.

RAID параметрлерін орнату үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

1. Ноутбук орамында бірге келетін Recovery Image Backup Tool бағдарламасымен қалпына келтіру дискін жасаңыз. Пайдаланушылар

BurnRecovery төте жолын Бастау экранында немесе Windows жұмыс үстелінде таба алады.

2. SSD дискілерін немесе HDD дискілерін бірдей сыйымдылықпен және брендпен жинаңыз. SSD дискілерін немесе HDD дискілерін жинау үшін дұрыс дағдыларыңыз болуы керек, я болмаса, қосымша көмек алу үшін өкілетті сервистік орталыққа хабарласа аласыз.

3. BIOS бетіне өтіңіз, «Кеңейтілген» қойындысында SATA режимі ретінде

[RAID] режимін таңдаңыз, және «Жүктеу» қойындысында жүктеу режимі ретінде [Бұрынғы] режимін таңдаңыз.

4. Мына мекенжайдағы оқытатын бейнені көріңіз : https://www.youtube.

com/watch?v=ArvWkGG_yu8&index=2&list=PLTPGJNsY3U4wiHm-

QI989ved86Mq0Wi4o

3-26

YouTube Youku

3-27

Операциялық жүйені орнату кезінде BIOS ішінде жүктеу режимін таңдау әдісі

1. Жүйенің қуатын қосыңыз. Бірінші логотип экраны көрсетілгенде DEL пернесін бірден басыңыз және BIOS мәзіріне кіріңіз.

2. Жүгіргіні [Жүктеу] қойындысына жылжытыңыз, сөйтіп «Жүктеу конфигурациясы» ішінде [Жүктеу режимін таңдау] пәрменін таңдаңыз.

3. UEFI негізіндегі BIOS үшін қолдау көрсететін операциялық жүйелерде

(Windows 8 және Windows 8.1) [UEFI] режимін таңдау ұсынылады.

4. Windows 7 немесе алдыңғы Windows нұсқалары үшін [Бұрынғы] режимін таңдаңыз.

3-28

Қалпына келтіру бөлімін пайдалану әдісі

Қажет кезде жүйені өндірушінің әдепкі параметрлеріне қалпына келтіру үшін мына мекенжайдағы оқытатын бейнені көріңіз : https://www.youtube.com/watch?v=zDZAKvmoMcA.

YouTube Youku

3-29

MSI One Touch Install қолданбасын пайдалану әдісі

MSI «One Touch Install» , бір басумен орнату қолданбасы пайдаланушыларға

MSI ноутбуктерінде барлық қажет драйверелрді бір басумен тиімді орнатуға мүмкіндік береді.

Мына мекенжайдағы оқытатын бейнені көріңіз :

Windows 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs

Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500

Windows 8.1

YouTube Youku

YouTube

Windows 7

Youku

3-30

Негізгі құрамдастар қайда

Бұл бөлімде сіз ноутбук ішіндегі негізгі бөліктер турлаы ақпаратты табасыз, оның біраз бөлігі сатып алынған үлгіге байланысты жаңартылуы немесе ауыстырылуы мүмкін.

Құрылғының деңгейін өзіңіз көтеруге тырыспаңыз, өйткені рұқсат етілмеген ауыстырулар кепілдік күшін жоюы мүмкін. Қызмет көрсетілуі үшін жергілікті өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.

1. HDD

2. Жад

3. M.2 SSD

4. Bluetooth/ WiFi combo картасы

5. ODD

3-31

3-32

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫНА ҚОСЫМША

1 Құрылғы

2 Үлгі

3 Сауда белгісі

Ноутбук (Notebook PC)

MS-16J4, MS-16J5, MS-1794, MS-1795

4 Өнім тағайындалуы

5 Қуат кернеуі

Тасымалданатын дербес компьютер ( ноутбук )

Қуат адаптері 1 ( қосымша )

150 Вт , 19,5 В

Кіріс параметрлері : 100~240 В , 50~60 Гц

Шығыс параметрлері : 19,5 В 7,7A

Қуат адаптері 2 ( қосымша )

231200 Вт , 19,5 В

Кіріс параметрлері : 100~240 В , 50~60 Гц

Шығыс параметрлері : 19,5 В 6,15A

Жинақтағы қуат адаптерінің түрі ескертусіз өзгертілуі мүмкін .

6 Өндіруші , мекенжайы MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.

No. 69, Lide Street, Zhonghe District, New Taipei City 235,

Taiwan (R.O.C.)

Китай 7 Өндіруші ел

8 Өкілетті тұлғаның атауы мен орналасуы .

ЖШҚ « ЭмЭсАй Компьютер »

127273, Мəскеу қ ., Березовая аллея , 5 а , 7ғим , 307 а кеңсе

9 Өкілетті тұлғамен байланысу ақпараты

Телефон

Факс

: +7 (495) 981-4509

: +7 (495) 981-4508

10 Сəйкестілік белгісі

11 Қауіпсіз пайдалану ережелері мен жағдайлары

Пайдаланушы нұсқаулығының « Кіріспе » 1тарауының

« Ноутбукты қауіпсіз пайдалану »* бөлімінде жəне

« Жұмысты бастау » 3тарауының « Ноутбукпен жұмыс істеу бойынша кеңестер » бөлімінде көрсетілген .

* Пайдаланушы нұсқаулығында келтірілген ақпаратты анықтау : ноутбук ішінде пайдаланушы тарапынан ауыстырыла алмайтын шығарылмайтын батарея пайдаланылған .

12

13

Құрастыру мен

( ережелері жағдайлары

Сақтау

15 Сату ережелері мен жағдайлары ережелері жағдайлары

Пайдаланушы нұсқаулығында ақпаратты мен айқындау ) берілген

14 Тасымалдау ережелері мен жағдайлары

Айнымалы ток желісінен қуаттандыру

 Компьютерді алғаш рет пайдалану кезінде желілік адаптерді жалғап , электр желісінің қуатын пайдалану ұсынылады .

 Электр желісіне жалғанған қуат адаптерін қосқан кезде батарея зарядталады .

 Назар аударыңыз , жинақтағы қуат адаптері ноутбукпен бірге пайдалану үшін мақұлданған .

 Өндіруші тарапынан мақұлданбаған басқа адаптер түрлерін пайдалану ноутбук пен оған жалғанған құрылғылардың зақымдалуына əкелуі мүмкін .

 Қуат адаптерін жаппаңыз жəне оның үстіне басқа заттарды қоймаңыз – ол пайдалану барысында қызады .

 Қуат адаптерінің жұмыс барысында қызатынын есіңізде сақтаңыз .

Батареядан қуаттандыру

 Ноутбук сыйымдылығы жоғары литий ондық батареямен жабдықталған . Аккумуляторлы литий иондық батареясы ноутбуктың ішкі қуат көзі болып табылады .

 Ноутбук батареясы шығарылмайды жəне пайдаланушы тарапынан ауыстырыла алмайды .

 Құрылғыны жоғары ылғалдылық пен жоғары температуралардың ісерінен қорғаңыз .

 Батареяны əрқашан ажыратыңыз , қуат кабелін электр розеткасынан өшіріңіз немесе құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса оны толығымен токтан ажыратыңыз .

 Бұл электр қуатының үнемделуіне мүмкіндік береді .

 Құрылғыдағы саңылаулар ауа конвекциясын қамтамасыз етеді жəне құрылғыны қызып кетуден қорғайды .

 Бұл саңылауларды бөгемеңіз .

 Қоршаған орта температурасы 60OC (140OF) жоғары немесе 0OC (32OF) төмен болса , оны қараусыз қалдырмаңыз .

Транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке , любым видом транспорта , без каких либо ограничений по расстоянию .

Шектеулер жоқ

16 Жою ережелері мен жағдайлары

( Пайдалану нұсқаулығының

1тарауы ; Кіріспеде берілген ақпаратты айқындау )

Құрылғының жою туралы қызметтік ақпаратты хабарласыңыз . мерзімі алу аяқталған үшін , MSI соң қызмет

, құрылғыны

17 Құрылғы ақаулығының анықталуы жағдайында

18 Құрылғының айы мен өндіру жылы

Ақаулық анықталған жағдайда :

1. Ноутбукты өшіріңіз

2. Қуат сымын қабырға розеткасынан ажыратыңыз .

3. Қуат сымын қабырға розеткасына қосыңыз .

4. Құрылғыны қосыңыз

Өндіру күні қаптама қорабының жапсырмасында көрсетілген орталығымен

19 Жеткізілетін жинақ

( Пайдалану нұсқаулығының өнімімен танысу 2тарауы :

Кіріспеде берілген ақпаратты айқындау )

Жеткізілетін жинақ :

 Ноутбук

 Айнымалы ток қуатының адаптері жəне қуат кабелі

 Орнату дискісі

 Kaspersky қарсы бағдарламалық жасақтамасының дискісі ( қосымша )

 Ойын дискісі ( қосымша )

 Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы

 F3 көмегімен ноутбук бағдарламалық жасақтамасын қалпына келтіру бойынша қысқаша нұсқаулығы

 Пайдаланушы нұсқаулығы

 Windows 10 нұсқаулығы ( қосымша )

 Кепілдік талоны

 Қызмет көрсету кітапшасы

 Ноутбукқа арналған қорғағыш қаптама ( қосымша )

Өндіруші жеткізілетін жинаққа сəл өзгеріс енгізуге құқылы .

Жеткізілетін жинақтың құрамын жергілікті жеткізушіден жəне ( немесе ) сатушыдан анықтап алыңыз

Құрметті пайдаланушы !

MSI ноутбугын таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents