MSI GE70 Apache Pro (GTX 960M) LAPTOP Brugervejledning

MSI GE70 Apache Pro (GTX 960M) LAPTOP Brugervejledning | Manualzz
Innledning
Bærbar datamaskin
Bruksanvisning
Innledning
Lykke til som bruker av denne bærbare datamaskinen, den fint bærbar PC med flott design.
Denne helt nye utsøkte bærbare datamaskinen vil gi deg en fortreffelig og profesjonell
opplevelse i bruk av bærbare datamaskiner.
Vi er stolte av å kunne fortelle brukerne våre at
denne bærbare PC-en er grundig testet og sertifisert av vårt rykte for uovertruffen pålitelighet og
kundetilfredsstillelse.
™ Pakke ut
Først må du pakke ut av esken og sjekke alle delene nøye.
hvis deler mangler eller er skadet.
sende enheten i fremtiden.
Kontakt forhandleren med en gang
Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må
Esken skal inneholde følgende deler:
y Bærbar datamaskin
y Hurtigstartguide
y Høykapasitets Li-ion batteri
y Batterieliminator og nettstrømledning
y Bæreveske (valgfritt)
y Alt-i- ett programvareplate, som inneholder den fullstendige versjonen av
brukerveiledningen,drivere, verktøy, og valgfri gjenopprettingsfunksjon, osv.
2
™ Produktoversikt
Denne delen inneholder beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler.
Den gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den.
Vær oppmerksom på at den bærbare datamaskinen som er fremstilt i denne delen kan variere
fra den modellen du har kjøpt.
Datamaskinen vist med åpent lokk
Ved hjelp av tegningen av datamaskinen med åpent lokk, og beskrivelsen vist nedenfor, kan du
se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.
Figurene her er kun for referanse.
3
Innledning
1.
Webkamera
Š
Dette innebygde webkameraet kan brukes til å ta bilder, spille inn video eller holde
konferanser, og bruk av andre interaktive programmer.
Š
Webkameraets LED-indikator, som er plassert ved siden av webkameraet, lyser hvitt
når webkamerafunksjonen er aktivert.
2.
Indikatoren slukkes når funksjonen slås av.
Stereohøyttalere
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi -funksjon.
3.
Strømbryter / Strømlampe / GPU-moduslampe
På-/avknapp
Š
Trykk på på-/avknappen for å slå strømmen til
datamaskinen PÅ og AV.
Š
Trykk på på-/avknappen for å vekke datamaskinen fra
dvalemodus.
Strømlampe / GPU-moduslampe
Š
Lyser blått når strømmen til den bærbare PC-en er slått på,
og UMA GPU-modus er valgt.
4.
Š
Lyser gult når valgfri støttet, diskret GPU-modus er valgt.
Š
LED-indikatoren slukkes når funksjonen er avslått.
Tastatur
Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i
full størrelse.
Hurtigstarttaster [Fn]
Bruk [Fn]-knappene på tastaturet for å aktivere de spesifikke programmene eller
verktøyene.
Ved hjelp av disse tastene kan brukere arbeide mer effektivt.
De følgende hurtigstartknappene fungerer bare i operativsystemet med SCM-applikasjonen
installert.
Š
+
Brukerdefinert
eller
Windows-søk
(valgfritt)
4
Trykk og hold inne Fn-tasten, og trykk deretter på F4-tasten
for å starte den brukerdefinerte applikasjonen.
Š
Eller trykk og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter på F4
for å starte Windows Søk-funksjonen.
Š
Trykk på og hold inne Fn-tasten, og trykk deretter på
F5-tasten gjentatte ganger for å bytte mellom forskjellige
+
strømsparingsmodi som tilbys av ECO Engine
ECO Engine
(ØKO-motor)
(Strømsparing)
(ØKO-motor), eller å slå av denne funksjonen gjentatte
ganger.
Š
Trykk på og hold inne Fn-tasten, og trykk deretter på
F6-tasten for å slå på webkamera funksjonen.
+
Trykk en
gang til for å slå den av.
Webkamera
Š
Trykk på og hold inne Fn -tasten, og trykk deretter på
F10-tasten gjentatte ganger for å slå flymodus av eller på
gjentatte ganger.
+
Flymodus
Š
Av sikkerhetsmessige årsaker under flyreiser er det alltid
anbefalt å aktivere flymodus når du skal fly.
Š
Se ikonet for flymodusbryteren under [Start/ Innstillinger/
Endre PC-innstillinger/ Trådløs/ Flymodus] på
skrivebordet for å undersøke enhetens status.
Generelle [Fn]-taster
Š
Øk tastatur-LED-indikatorens lysstyrkenivå.
Š
Reduser tastatur-LED-indikatorens lysstyrkenivå.
+
+
5.
Styreplate
Dette er pekeenheten på datamaskinen.
6.
Hurtigstartknapper
Trykk på hurtigstartknappene for å aktivere det spesifiserte programmet eller verktøyet.
De følgende hurtigstartknappene fungerer bare i operativsystemet med SCM-applikasjonen
installert.
SCM-applikasjonen finner du på alt-i-ett-platen som leveres i pakken, slik at den
er enkel og praktisk å bruke.
Det anbefales på det sterkeste at du installerer
SCM-applikasjonen.
5
Innledning
Š
Trykk denne knappen for å øke viftehastigheten og dermed
senke temperaturen på denne bærbare datamaskinen.
Cooler Boost
(ekstraytelse for
viften)
Š
Š
Keyboard LED
Backlit Switch
(Tastatur-LED
for baklysbryter)
(valgfritt)
Trykk denne knappen gjentatte ganger for å slå denne
funksjonen av og på flere ganger.
Dette tastaturet er utstyrt med tastaturlamper som er
montert under tastaturet.
Š
Bruk denne knappen til å slå KLM-applikasjonen (Keyboard
LED Manager) av eller på.
Š
Denne datamaskinen kan ha forhåndsinstallert en unik
tastaturstyringsapplikasjon, SSE (Steel Series Engine).
Med denne applikasjonen kan brukere ha 4 forskjellige
kombinasjoner av tastaturhurtigtaster definert separat for 4
SSE-lagbryter
(valgfritt)
bestemte anledninger.
Š
Bruk denne knappen gjentatte ganger til å bytte mellom
tastatur 1 (lag 1,) tastatur 2 (lag 2,) tastatur 3 (lag 3) og
tastatur 4 (lag 4) gjentatte ganger.
6
Datamaskinen sett forfra
1. LED-statusindikator
Harddisk/ optisk stasjonsenhet i bruk
Blinker blått når systemet bruker harddiskstasjonen eller den optiske
stasjonen.
Bluetooth (valgfritt)
Š
Lampen for Bluetooth lyser blått når Bluetooth-funksjonen er
aktivert.
Bluetooth
Š
Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.
Trådløst LAN (WiFi)
Š
Lampen for Trådløst LAN lyser blått når den Trådløse LAN
(WiFi)-funksjonen er aktivert.
WLAN (WiFi)
Š
Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.
Š
Merk: Funksjonene som listes opp her kan variere, avhengig av hvilken modell
Š
Advarsel: Med hensyn til flysikkerheten, må du kontrollere at begge disse
du har kjøpt.
LED-indikatorene er avslått når du er ombord i et fly.
Š
Kontakt den lokale distributøren for ytterligere informasjon om trådløs tilkobling
hvis nødvendig.
7
Innledning
Batteristatus
Š
Š
Lyser blått når batteriet lades opp.
Blinker ravgult dersom batteriet ikke fungerer som det skal, i
slike tilfeller anbefales det å erstatte batteriet med et nytt.
Š
Snakk med forhandleren for å få et tilsvarende batteri som det
som anbefales av produsenten.
Š
Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis
strømadapteren kobles fra.
Caps Lock
Lyser blått når Num Lock funksjonen er aktivert.
Num Lock
Lyser blått når Num Lock-funksjonen er aktivert.
Dvaletilstand
8
Š
Blinker blått når systemet er i dvalemodus.
Š
LED-indikatoren slukkes når systemet slås av.
Datamaskinen sett fra høyre side
1.
USB 3.0/ 2.0-porter
USB 3.0, som er superhastighets-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved
tilkobling av ulike enheter, som lagringsmedier, harddisker eller videokamera, og har flere
fordeler enn høyhastighets dataoverføring.
Via USB 2.0-porten kan du koble til eksterne USB-enheter, som mus, tastatur, modem,
ekstern harddisk, skriver og mer.
2.
USB 2.0-port / superladet USB-port
En superladet USB-port gir raskere strømladingsfunksjon for Apple-enheter når
datamaskinen er i strømavslåingsmodus.
3.
Optisk diskenhet
Denne bærbare PCen er utstyrt med en optisk lagringsenhet.
Den faktiske enheten som
er forhåndsinstallert på PC-en avhenger av modellen som du kjøpte.
4.
VGA-port
Den 15-pinners D-sub VGA-porten tillater tilkobling av ekstern skjerm eller andre standard
VGA-kompatible enheter (som en projektor) for flott visning av datamaskinens skjermbilde.
5.
RJ-45-kontakt
10/100/1000 Ethernet-kontakten brukes for å koble til en LAN-kabel for nettverkstilkobling.
9
Innledning
Datamaskinen sett fra venstre side
1.
Kensington-sikkerhetslås
Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensingtonsikkerhetslås, slik at brukere ved
hjelp av en nøkkel eller en mekanisk kodelåsenhet, kan sikre at den bærbare datamaskinen
blir stående der den er, festet med en gummibelagt metallkabel.
Kabelens endestykke er
formet som en løkke, som kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller
lignende, og sikrer dermed datamaskinen mot tyveri.
2.
HDMI-kontakt
HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en ny grensesnittstandard for datamaskiner,
skjermer og elektroniske apparater som støtter standard, forbedret og høydefinert video, og
flerkanals digitallyd via èn enkel kabel.
3.
Lydportkontakter
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.
Hodetelefon: En kontakt for høyttalere eller hodetelefoner.
Mikrofon: Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.
4.
Strømkontakt
Her kobles AC/DC-adapteren til for å forsyne datamaskinen med strøm.
5.
Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
10
6.
USB 3.0/ 2.0-porter
USB 3.0, som er superhastighets-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved
tilkobling av diverse av ulike enheter, som lagringsmedier, harddisker eller videokamera, og
har flere fordeler enn høyhastighets dataoverføring.
Via USB 2.0-porten kan du koble til eksterne USB-enheter, som mus, tastatur, modem,
ekstern harddisk, skriver og mer.
7.
Kortleser
Den innebygde kortleseren kan støtte ulike typer minnekort, som MMC (Multi-Media Card),
XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), SDXC(SD eXtended
Capacity), MS (Memory Stick) eller MS Pro (Memory Stick Pro)-kort, avhengig av modellen
brukeren har kjøpt.
Kontakt den lokale forhandlere for ytterligere og korrekt informasjon,
og vær oppmerksom på at minnekort som støttes kan endres uten forvarsel.
11
Innledning
Datamaskinen sett fra baksiden
1.
Batteripakke
Batteripakken leverer strøm til den bærbare datamaskinen når AC/DC-adapteren ikke er
koblet til.
12
Sett fra undersiden
1. Knapp for frigjøring av batteriet
Knappen er en klemmeanordning som må trykkes inn for å frigjøre batteripakken.
Skyv på
den med den ene hånden, og trekk batteripakken forsiktig ut med den andre.
2. Knapp for å låse/låse opp batteriet
Du kan ikke ta ut batteripakken når knappen er i låst posisjon.
Så snart bryteren er skjøvet
over i uløst posisjon kan batteriet tas ut.
3. Batteripakke
Batteripakken leverer strøm til den bærbare datamaskinen når AC/DC-adapteren ikke er
koblet til.
4. Stereohøyttalere
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi -funksjon.
5. Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
13
Innledning
™ Spesifikasjoner
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
område.
De faktiske produktene som selges varierer etter
Snakk med din forhandler om de detaljerte spesifikasjonene.
Fysiske egenskaper
Mål
417,8 (B) x 269,3 (D) x 39 (H) mm
Vekt
3,0 kg (med 6-cellers batteri)
CPU
Socket
BGA-1364-pinne
Prosessortype
Intel® Chief River
Understøttet prosessor
Intel® Quad/ Dual-Core-prosessor
L3 Cache
Opp til 8MB (Basert på CPU)
Kjernebrikke
PCH
Intel® Lynx Point HM8-serien
Minne
Teknologi
DDR3L 1600 MHz
Minne
SO-DIMM X 2 spor
Maksimalt
Opp til 16 GB
Strøm
Batterieliminator
120 W, 19,5V
(valgfritt)
Strømforsyning: 100~240V, ~2,25A 50~60Hz
Effekt: 19,5V
6,3A/ 6,32A/ 6,15A
Typen batterieliminator kan variere uten forvarsel.
Batteritype
6-celler
RTC-battery
Ja
Lagring (Elementer som listes opp her kan variere uten varsel)
HDD/ SSD formfaktor
2,5-tommer HDD / mSATA SSD
Optisk diskenhet
Super Multi / Blu-ray (valgfritt)
14
I/U Port
Skjerm (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 2 (versjon 3.0)
x 2 (versjon 2.0)
Mik.-inngang
x1
Linje-inngang
x1
Hodetelefon-ut
x 1 (SPDIF-ut støttet)
Side-ut
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Kortleser
x 1 (SD/ MMC)
De støttede minnekortene kan variere uten varsel.
Kommunikasjonsport
LAN
10/ 100/ 1000Mb Ethernet
Trådløst LAN
Støtte tilgjengelig som valgmulighet
Bluetooth
Støtte tilgjengelig som valgmulighet
Skjerm
LCD-type
17,3" fullverdi HD-display
Lysstyrke
Kontrollert av K/B hurtigtaster
Video
Grafikk
Diskret
VRAM
GDDR5, 2GB
Avhenger av modellen du har kjøpt
CRT-utgang
Støttes
HDMI-utgang
Støttes
Flerskjermsfunksjon
Støttes
Webkamera
HD CMOS-kamera
Støttes
15
Innledning
Lyd
Intern høyttaler
4 høyttalere
Lydvolum
Justeres med tastaturhurtigtaster og brytere.
Programvare og BIOS
USB flash-oppstart
USB-diskett til oppstart av kun DOS
BIOS
Støtte for hurtigoppstart
Annet
Kompatibilitet
WHQL
Hull for Kensington
x1
sikkerhetslås
16
Trådløs aktivering
1.
Finn Innstillinger-ikonet på skrivebordet og klikk på det.
2.
Gå inn i PC-innstillinger-hovedsiden ved å klikke på Endre PC innstillinger.
3.
Fold ut valget Flymodus under Nettverks.
4.
Sørg for at Flymodus er satt til AV her.
5.
Slå Wi-Fi eller Bluetooth-funksjonen på/av ved å skyve funksjonsbryterbar.
Se i Status-LED å kontrollere enhetens status.
1. Når Flymodus er satt til PÅ, vil funksjonen Wi-Fi og
Bluetooth deaktiveres med det samme.
2. Informasjonen her er kun for referanseformål og kan
variere uten forvarsel.
17
Innledning
18
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement