MSI WT75 (Intel 8th Gen) MOBILE WORKSTATION Návod na obsluhu

Add to My manuals
21 Pages

advertisement

MSI WT75 (Intel 8th Gen) MOBILE WORKSTATION Návod na obsluhu | Manualzz

Úvod

Návod na obsluhu

NOTEBOOK

Úvod

Blahoželáme vám k tomu, že ste sa stali používateľom tohto notebooku, výborne navrhnutého notebooku. Pri používaní tohto skvelého notebooku zažijete príjemný a profesionálny zážitok. Sme hrdí na to, že môžeme používateľom povedať, že tento notebook bol dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa vynikajúcej spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.

Rozbalenie

V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky. Ak je ktorákoľvek z priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym predajcom. Taktiež si škatuľu a obalový materiál odložte pre možnú potrebu odoslania výrobku v budúcnosti. Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:

▶ Notebook

▶ Stručný návod na spustenie

▶ Adaptér striedavého/jednosmerného prúdu a sieťový napájací kábel

▶ Voliteľná taška na prenášanie

2 3

2

Návod na obsluhu

Prehľad výrobku

V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku. Pomôže vám oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať. Upozorňujeme vás, že obrázky v tejto príručke sú len ilustračné.

Pohľad zhora

Obrázok pohľadu zhora a dolu uvedený opis vám umožní spoznať hlavnú obslužnú plochu vášho notebooku.

3

Úvod

1. Webkamera/LED indikátor webkamery/Interný mikrofón

• Táto zabudovaná webkamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie videí, konferenčné videohovory atď.

• LED indikátor webkamery nachádzajúci sa vedľa webkamery bude svietiť po aktivovaní funkcie webkamery; zhasne po vypnutí tejto funkcie.

• K dispozícii je zabudovaný mikrofón a jeho funkcia je rovnaká, ako v prípade mikrofónu.

2. Hlavný vypínač / LED indikátor napájania / GPU Mode LED

Napájanie

Hlavný vypínač

• Pomocou tohto tlačidla zapnite a vypnite napájanie notebooku.

• Pomocou tohto tlačidla prepnite notebook do prevádzkového stavu zo stavu spánku.

LED indikátor napájania / GPU Mode LED

• Svieti na modro, keď je zapnuté napájanie notebooku a je zvolený UMA GPU mode.

• Svieti na žlto, keď je zvolený voliteľne podporovaný diskrétny GPU mode.

• LED indikátor bude blikať, ak notebook prejde do režimu spánku.

• LED indikátor zhasne v prípade, ak sa notebook vypne.

3. Klávesnica

Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klasickej klávesnice. Podrobnosti nájdete v časti Spôsob používania klávesnice .

4. Dotykové zariadenie

Ide o dotykové zariadenie na notebooku.

5. LED indikátor stavu

Caps Lock (Prepnutie na používanie veľkých písmen)

Svieti v prípade, ak je zapnutá funkcia používania veľkých písmen Caps Lock.

4 5

4

Návod na obsluhu

6. LED indikátor stavu

Num Lock (Zámok číslic)

Svieti v prípade, ak je zapnutá funkcia zámku číslic Num Lock.

7. Tlačidlá pre rýchle spustenie

Stlačením tlačidiel pre rýchle spustenie aktivujete špecifické aplikácie alebo nástroje.

Nasledujúce tlačidlá na rýchle spustenie budú funkčné len v operačnom systéme s inštalovanou aplikáciou SCM. Z webovej lokality MSI si stiahnite nástroj SCM kvôli jednoduchej a pohodlnej prevádzke.

Cooler Boost

(Zvýšenie chladenia)

• Pomocou tohto tlačidla maximalizujete rýchlosť otáčok ventilátora, ak potrebujete znížiť celkovú teplotu notebooku.

• LED indikátor tlačidla sa rozsvieti, ak sú otáčky ventilátora nastavené na maximum; LED indikátor zhasne, ak je zvolený AUTO mode.

SSE

(voliteľné)

• Tento notebook môže mať predinštalovanú jedinečnú aplikáciu na ovládanie klávesnice, SSE (Steel Series

Engine). Pomocou tejto aplikácie budú môcť používatelia vlastniť niekoľko kombinácií klávesových skratiek klávesnice definovaných osobitne pre konkrétne príležitosti.

• Opakovaným stláčaním tohto tlačidla môžete striedavo prepínať medzi klávesnicou 1 (vrstvou 1,) klávesnicou

2 (vrstvou 2,) klávesnicou 3 (vrstvou 3) a klávesnicou 4

(vrstvou 4).

Dragon Center

(Dračie centrum)

(voliteľné)

• Tento notebook môže mať predinštalovanú hernú aplikáciu

Dragon Center (Dračie centrum) , ktorá poskytuje používateľom úžasné a účinné riešenie pri hraní hier.

• Toto tlačidlo používajte na spustenie aplikácie Dragon

Center (Dračie centrum) .

5

Úvod

Aplikácia True

Color alebo definovaná používateľom

(voliteľná)

• V tomto notebooku môže byť vopred nainštalovaná aplikácia True Color.

Pomocou tejto aplikácie si môžu používatelia zvoliť rôzne nastavenia farieb na dosiahnutie najlepšieho zážitku pri pozeraní.

• Toto tlačidlo používajte na spustenie aplikácie True Color .

• Ak v notebooku nie je aplikácia True Color vopred nainštalovaná, stlačením tohto tlačidla spustíte aplikáciu definovanú používateľom .

6 7

6

Návod na obsluhu

Pohľad spredu

1. LED indikátor stavu

Bezdrôtová sieť LAN (WiFi)

• LED indikátor sa rozsvieti po zapnutí funkcie bezdrôtovej siete WLAN (WiFi).

• LED indikátor zhasne, ak je táto funkcia vypnutá.

Stav batérie

• LED indikátor svieti počas nabíjania batérie.

• Pri poruche batérie bude trvalo blikať. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.

• LED indikátor batérie zhasne v prípade, ak je batéria úplne nabitá, alebo ak je adaptér striedavého/jednosmerného prúdu odpojený.

Indikátor činnosti jednotky

LED indikátor bliká, ak systém získava prístup k jednotkám interného ukladacieho priestoru.

.

2. Stereo reproduktory

Tento notebook je vybavený vstavanými stereofónnymi reproduktormi, ktoré poskytujú zvuk vo vysokej kvalite, a podporujú technológiu zvuku vo formáte HD.

7

Úvod

Pohľad sprava

1. Čítačka kariet

Zabudovaná čítačka kariet podporuje rôzne typy pamäťových kariet. Podrobnosti nájdete v technických údajoch.

2. USB 2.0 port

USB 2.0 port vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš, klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.

3. Sieťový konektor

Tento konektor slúži na pripojenie adaptéra striedavého prúdu a na napájanie notebooku.

8 9

8

Návod na obsluhu

Pohľad zľava

1. Zámok typu Kensington

Tento notebook je vybavený otvorom pre zámok typu Kensington, ktorý používateľovi umožňuje zaistiť notebook na jednom mieste pomocou kľúča alebo mechanického zariadenia s PIN kódom a pomocou kovového pogumovaného kábla. Na konci kábla sa nachádza malá slučka, pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného predmetu, akým je ťažký stôl alebo podobné zariadenie, čím notebook zaistíte na svojom mieste.

2. Port USB 3.1 Gen 1

USB 3.1 Gen 1, SuperSpeed USB, poskytuje vyššiu rýchlosť rozhraní pri pripojení rôznych zariadení, ako sú pamäťové zariadenia, pevné disky alebo videokamery, a poskytuje väčšie množstvo výhod vysoko-rýchlostného prenosu dát.

3. Mini-DisplayPort

Mini Display Port je miniaturizovaná verzia konektora DisplayPort, s vhodným adaptérom, pričom Mini-Display Port je možné použiť na pripojenie zobrazovacích panelov s rozhraním VGA, DVI alebo HDMI.

4. Port USB 3.1 Gen 1/Gen 2 Port (Typ C) (voliteľný)

USB 3.1 Gen 1/Gen 2, SuperSpeed USB/SuperSpeed USB 10 Gbps, poskytuje vyššiu rýchlosť rozhraní pri pripojení rôznych zariadení, ako sú pamäťové zariadenia, pevné disky alebo videokamery, a poskytuje väčšie množstvo výhod vysoko-rýchlostného prenosu dát.

Tenký a elegantný USB konektor typu C obsahuje obrátiteľnú orientáciu zástrčky a smeru kábla a podporuje rozšíriteľný výkon pre budúce riešenie vrátane USB 3.x,

DisplayPort, PCIe, Audio a voliteľne podporovaného Thunderbolt 3.

9

Úvod

5. Konektor RJ-45

Konektor siete Ethernet s voliteľne podporovanou prenosovou rýchlosťou

10/100/1000/10000 megabitov sa používa na pripojenie LAN kábla v rámci sieťového pripojenia.

6. Konektor HDMI

HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) predstavuje nový štandard rozhrania pre PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktorý podporuje

štandardné vylepšené video s vysokým rozlíšením a viackanálový digitálny zvuk, a to v rámci jedného kábla.

7. Port USB 3.1 Gen 1/Gen 2 (voliteľný)

USB 3.1 Gen 1/Gen 2, SuperSpeed USB/SuperSpeed USB 10 Gbps, poskytuje vyššiu rýchlosť rozhraní pri pripojení rôznych zariadení, ako sú pamäťové zariadenia, pevné disky alebo videokamery, a poskytuje väčšie množstvo výhod vysoko-rýchlostného prenosu dát.

8. Konektory zvukového portu

Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi .

Mikrofón

Používa sa na pripojenie externého mikrofónu.

Slúchadlá

Konektor pre pripojenie reproduktorov alebo slúchadiel.

10 11

10

Návod na obsluhu

Pohľad zozadu

1. Ventilátor (voliteľný)

Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu

NEZAKRÝVAJTE.

11

Úvod

Pohľad zospodu

1. Ventilátor

Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu

NEZAKRÝVAJTE.

2. Resetovací otvor batérie

Počas inovácie firmvéru (EC) alebo po zamrznutí systému 1) notebook vypnite, 2) odpojte napájanie striedavým prúdom, 3) do tohto otvoru na 10 sekúnd zasuňte vyrovnanú kancelársku sponu, 4) pripojte napájanie striedavým prúdom, 5) notebook zapnite.

3. Stereo reproduktory

Tento notebook je vybavený vstavanými stereofónnymi reproduktormi, ktoré poskytujú zvuk vo vysokej kvalite, a podporujú technológiu zvuku vo formáte HD.

12 13

12

Návod na obsluhu

Spôsob používania klávesnice

Tento notebook je vybavený plne funkčnou klávesnicou. Aby mohla klávesnica správne fungovať, pred používaním funkčných klávesov klávesnice je nutné nainštalovať aplikáciu

SCM.

Kláves Windows

Na klávesnici nájdete kláves s logom Windows, ktoré sa používa na vykonávanie pre Windows špecifických funkcií, ako je otvorenie ponuky Start (Štart) a spustenie ponuky pre ikonu.

13

Úvod

Klávesy rýchleho spustenia

Pomocou kombinácie klávesov [Fn] na klávesnici sa aktivujú špecifické aplikácie alebo nástroje. Pomocou týchto klávesov dokážu používatelia vykonávať svoju prácu efektívnejším spôsobom.

+

Definované používateľom

• Stlačením tlačidla Fn a F4 spustíte používateľom zadefinovanú aplikáciu.

+

ECO Mode

• Stlačením klávesu Fn a F5 prepnete na režim úspory energie

ECO Mode , ktorý ponúka funkcia SHIFT .

+

Webkamera

+

SHIFT

• Stlačením klávesu Fn a F6 zapnete funkciu Webkamera .

Opätovným stlačením dôjde k vypnutiu tejto funkcie.

• Webkamera sa v rámci predvolených nastavení vypne.

• Opakovaným stláčaním klávesu Fn a F7 môžete prepínať medzi režimami Turbo Mode (voliteľný) /Sport Mode/Comfort

Mode/ECO Mode/Power Options s cieľom prepínať výkon v závislosti od požiadaviek používateľa.

• Uvedomte si, prosím, že voľba režimu Turbo Mode / Sport

Mode / Comfort Mode bude dostupná len pri napájaní striedavým prúdom.

• Ďalšie podrobnosti nájdete v návode pre softvérové aplikácie notebooku.

+

Airplane Mode

• Opakovaným stláčaním klávesu Fn a F10 môžete striedavo zapínať a vypínať Airplane Mode .

14 15

14

Návod na obsluhu

Zapnutie alebo vypnutie dotykového zariadenia

Slúži na zapnutie a vypnutie funkcie dotykového zariadenia.

+

Prepnutie do Sleep Mode

+

Uvedenie počítača do režimu spánku (v závislosti od konfigurácie systému). Stlačením hlavného vypínača prepnete systém z režimu spánok.

Prepínanie zobrazenia

+

Slúži na prepínanie režimu zobrazenia výstupu medzi LCD, externým monitorom a zobrazením v rámci oboch zariadení.

Používanie viacerých monitorov

+

Ak používateľ pripojí k notebooku ďalší monitor, systém automaticky zistí pripojený externý monitor. Používateľ bude mať možnosť prispôsobiť nastavenia zobrazenia.

• Monitor pripojte k notebooku.

• Stlačte a podržte kláves Windows a potom stlačením klávesu

[P] spustíte [Project] (Projekt).

• Zvoľte spôsob zobrazenia projektu na druhej obrazovke; máte možnosť zvoliť z možností Len na obrazovke PC, Duplikovať,

Rozšíriť a Len na druhej obrazovke.

15

Úvod

Nastavenie stupňa jasu zobrazenia

Zvyšuje jas LCD.

+

Znižuje jas LCD.

+

Nastavenie stupňa zvuku reproduktora

Zvyšuje hlasitosť zabudovaných reproduktorov.

+

Znižuje hlasitosť zabudovaných reproduktorov.

+

Stlmenie zabudovaných reproduktorov.

+

Nastavenie stupňa jasu a LED podsvietenia klávesnice

(voliteľné)

Zvýšenie stupňa jasu a LED podsvietenia klávesnice.

+

Zníženie stupňa jasu a LED podsvietenia klávesnice.

+

16 17

16

Návod na obsluhu

Aplikácia: True Color (voliteľná)

V tomto notebooku môže byť vopred nainštalovaná aplikácia True Color.

Pomocou tejto aplikácie si môžu používatelia zvoliť rôzne nastavenia farieb na dosiahnutie najlepšieho zážitku pri pozeraní.

Podrobné pokyny nájdete v návode pre softvérové aplikácie notebooku.

+

True Color

• Stlačte a podržte kláves Fn a potom stlačením klávesu Z spusťte aplikáciu True Color .

+

True Color

Voľby

• Stlačte a podržte kláves Fn a potom stlačením klávesu A môžete meniť rôzne režimy zobrazenia.

Video: Spôsob používania tlačidiel [Fn]

Pozrite si video s pokynmi na adrese : https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

17

Úvod

Technické údaje

Uvedené technické údaje slúžia len na orientáciu a môžu sa zmeniť bez upozornenia. V súčasnosti predávané produkty sa líšia v závislosti od oblasti predaja.

Informácie o správnych technických údajoch vami zakúpeného produktu nájdete na oficiálnej webovej lokalite MSI na adrese www.msi.com alebo sa obráťte na miestnych predajcov.

Charakteristika

Rozmery

Hmotnosť

383 (Š) x 260 (H) x 22 až 29 (V) mm (15,6")

419,9 (Š) x 287,8 (H) x 29,8 až 32 (V) mm (17,3")

2,2 kg (15,6")

2,8 kg (17,3")

Centrálny procesor

Balík

Procesor pre mobilné zariadenia

Jadrový čip

PCH

Pamäť

Technológia

Pamäť

Maximum

Napájanie

Adaptér striedavého/ jednosmerného prúdu (1)

(voliteľné)

Adaptér striedavého/ jednosmerného prúdu (2)

(voliteľné)

Adaptér striedavého/ jednosmerného prúdu (3)

(voliteľné)

BGA

Skupina procesorov 8. generácie Intel

Intel ® série 300

DDR4, 2400/2666

2 štrbiny SO-DIMM

Až do 32GB

1 x 180W, 19,5 V

Vstup: 100~240 V, 50~60 Hz

Výstup: 19,5 V

1 x 150W, 19,5 V

Výstup: 19,5 V

1 x 135W, 19,5 V

Výstup: 19,5 V

9,23A

Vstup: 100~240 V, 50~60 Hz

7,7A

Vstup: 100~240 V, 50~60 Hz

6,92A

® Core TM

18 19

18

Batéria

Batéria RTC

Ukladací priestor

HDD

SSD

Port I/O

USB (voľba 1)

USB (voľba 2)

Zvukové konektory

Obrazové konektory

LAN

Čítačka kariet

Komunikačný port

LAN

Bezdrôtová sieť LAN

Bluetooth

Displej

LCD typ (voliteľné)

Video

Grafika

VRAM

Návod na obsluhu

6-článková

Áno

1 x rozhranie SATA pre 2,5” zariadenie HDD

1 x štrbina M.2 , voliteľne podporuje zariadenie PCIe/ SATA

SSD

1 x USB 3.1 Gen 1

1 x USB 3.1 Gen 2

1 x USB 3.1 Gen 2 typ C

1 x USB 2.0

2 x USB 3.1 Gen 1

1 x USB 3.1 Gen 1 typ C

1 x USB 2.0

1 x vstup pre mikrofón

1 x výstup pre slúchadlá (s podporou S/PDIF-Out)

1 x HDMI

1 x Mini-DisplayPort

1 x RJ-45

1 x voliteľne podporuje SD/MMC/SDHC/SDXC/MS

Podporované

Podporované

Podporované

15,6" HD/FHD/4K UHD LED panel

17,3” HD/FHD/4K UHD LED panel

• Diskrétna grafická karta NVIDIA ® GeForce ® s podporou NVIDIA ® Optimus™

• Grafika Intel ® HD UMA

• Voliteľne s možnosťou podpory virtuálnej reality

GDDR5, na základe konštrukcie GPU

19

Úvod

Webkamera

Rozlíšenie

Zvuk

Interné reproduktory

HD

4 x stereofónne reproduktory

20 21

20 21

Návod na obsluhu

advertisement

Related manuals

advertisement