MSI GF63 Thin (Intel® 9th Gen) (GeForce® GTX) LAPTOP El kitabı

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

MSI GF63 Thin (Intel® 9th Gen) (GeForce® GTX) LAPTOP El kitabı | Manualzz

G52-17921X5

1

Giriş

İçindekiler

Giriş

.......................................................................................................1-1

Yönetmelikler ve Bildirgeler ..........................................................................................1-4

FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi ...............................................................1-4

FCC Koşulları .............................................................................................................1-4

CE Uygunluğu ............................................................................................................1-4

Pil Yönetmelikleri .......................................................................................................1-5

WEEE Bildirisi ............................................................................................................1-5

Türkiye EEE yönetmeliği ...........................................................................................1-5

Güvenlik Uyarıları ..........................................................................................................1-6

Önemli MSI Özellikler ....................................................................................................1-8

Optik Disk Sürücüsü Bildirimi........................................................................................1-9

Tescilli Markalar .............................................................................................................1-9

Revizyon Geçmişi ..........................................................................................................1-9

Genel Bilgiler

.......................................................................................2-1

Kılavuz Haritası ..............................................................................................................2-2

Paketin Açılması ............................................................................................................2-2

Ürüne Genel Bakış ........................................................................................................2-3

Kapak açık Görünüm ................................................................................................2-3

Önden Görünüm........................................................................................................ 2-7

Sağdan Görünüm ......................................................................................................2-8

Soldan Görünüm .......................................................................................................2-9

Arkadan Görünüm ....................................................................................................2-11

Alt Taraftan Görünüm.............................................................................................. 2-12

Teknik Özellikler ........................................................................................................... 2-13

Başlarken

.............................................................................................3-1

Dizüstü Bilgisayarı Kullanmaya Başlayın .....................................................................3-2

Dizüstü Bilgisayarı Güvenli Biçimde Kullanma ............................................................3-3

Güç Beslemesini Yönetme ...........................................................................................3-4

AC/DC Adaptörü ........................................................................................................3-4

Pil Gücü ......................................................................................................................3-4

Windows'ta Güç Planını Ayarlama ...............................................................................3-6

Klavyeyi Kullanma .........................................................................................................3-8

Windows Tuşu ...........................................................................................................3-8

Ekran Değiştir ............................................................................................................3-8

Dokunmatik Yüzeyi Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak ...........................................3-8

1-2

Uyku Moduna Gir ......................................................................................................3-9

Ekranın Parlaklık Düzeylerini Ayarla ........................................................................3-9

Hoparlörlerin Ses Düzeylerini ayarlayın ..................................................................3-9

Klavye Arka Işık LED'lerinin Parlaklık Düzeylerini ayarlayın ................................3-10

Hızlı Başlatma Tuşları .............................................................................................3-10

Dokunmatik Yüzeyi Tanıma .......................................................................................3-12

Sabit Disk Sürücüyü Tanıma ......................................................................................3-13

Katı Hal Sürücüyü Tanıma ..........................................................................................3-13

Optik Disk Sürücüyü Kullanma ...................................................................................3-14

Kablosuz Yerel Alan Ağı .........................................................................................3-15

Kablolu LAN .............................................................................................................3-17

Bluetooth Bağlantısı Kurma ........................................................................................3-21

Bluetooth Bağlantısını Eşleştirme ..........................................................................3-21

Harici Aygıtları Bağlama ..............................................................................................3-23

Birden Fazla Ekran Kullanma .....................................................................................3-24

RAID İşlevini Kullanma ................................................................................................3-25

İşletim sistemini yüklerken BIOS'ta Önyükleme Modunu seçme ............................3-26

Önemli Bileşenlerin Konumu ......................................................................................3-27

1-3

Yönetmelikler ve Bildirgeler

FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi

Yapılan testler sonucunda bu aygıtın, FCC kuralları 15. maddeye göre B sınıfı bir dijital aygıt sınıfına girdiği onaylanmıştır. Bu sınırlar, aygıt kamusal alanda kullanıldığında muhtemel zararlı girişimlere karşı makul ölçülerde korunma amacı ile tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo frekansları oluşturmakta, kullanmakta ve yayabilmektedir. Aynı zamanda, kullanım kitapçığında yer verilen önergelere uygun kurulup kullanılmadığı taktirde radyo iletişimine zarar verebilecek parazit oluşturabilir. Kullanım kitapçığında belirtilen yönergelere uyulduğunda dahi zararlı parazitler yaymayacağı garanti edilmemektedir. Bu aygıtın radyo ve televizyon yayınlarına etki eden parazitler yayması halinde (bunu, cihazı kapatıp açarak belirleyebilirsiniz), aşağıdaki çözümlerden bir veya birkaçını deneyiniz:

▶ Alıcı anteninin yönün veya yerini değiştirin

▶ Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

▶ Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.

▶ Yardım için yetkili bir Radyo-TV teknisyenine başvurun.

NOT

▶ Uyumluluk konusunda yetkili taraflarca onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, cihazı kullanma hakkınızı sınırlandırabilir.

▶ Emisyon sınırlarına uyması açısından, gerekli görüldüğünde arabirim ve güç kabloları yalıtılmalıdır.

FCC Koşulları

Bu aygıt, FCC Kuralları Bölüm 15’te belirtilen koşullara uygunluk göstermektedir.

Kullanımı, aşağıdaki koşulları doğurur:

▶ Bu cihaz zararlı girişimler yaymaz.

▶ Bu cihaz, istenmeyen sonuçlar doğurabilecek girişimler dahil, her türlü girişimi kabul edecektir.

CE Uygunluğu

Bu cihaz Avrupa Birliği Yönergesi'nde düzenlenen temel güvenlik gerekliliklerine ve diğer ilgili maddelere uygundur.

1-4

Pil Yönetmelikleri

Avrupa Birliği: Piller, pil paketleri ve akümülatörler, ayrılmamış ev atığı olarak atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere göre iade etmek, geri dönüştürmek veya işlemek için lütfen kamusal toplama sistemini kullanın.

Tayvan: Daha iyi çevre koruması için, atık piller, geri dönüştürme ya da özel atım için ayrı olarak toplanmalıdır.

廢電池請回收

Kaliforniya, ABD: Düğme piller perklorat maddesi içerebilir ve Kaliforniya'da geri dönüşüm ya da atma sırasında özel işlem gerektirir.

Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate/

Lityum Pillerin Kullanımına Ait Güvenlik Yönergeleri

Pil hatalı yerleştirildiğinde patlama tehlikesi mevcuttur. Yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanın. Kullanılmış pilleri

üreticinin talimatlarına göre değerlendirin.

WEEE Bildirisi

Avrupa Birliği: 13 Ağustos 2005 tarihinde yürürlüğe giren

Avrupa Birliği ("AB") 2002/96/EC Atık Elektrikli ve Elektronik

Ekipman Yönergesi altında, "elektrikli ve elektronik ekipman"

ürünleri şehir çöpü olarak atılamaz ve kapsanan elektronik ekipmanların üreticileri, bu tür ürünleri kullanım süreleri bittik ten sonra geri toplamakla yükümlüdür.

Türkiye EEE yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

1-5

Güvenlik Uyarıları

Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz. Cihaz veya kullanım kitapçığındaki tüm uyarı ve yönergelere uyunuz.

Cihazı nem ve yüksek ısılardan koruyunuz.

Bu cihazı kullanmadan önce düz ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz.

Kapak üzerindeki delikler ve açıklıklar, cihaz içindeki hava devrini sağlamak içindir, ve aygıtın fazla ısınmasına engel olmaktadırlar. Bu açıklıkları hiçbir surette kapatmayınız.

• Ekipmanı 60°C (140°F) üzerinde veya 0°C (32°F) altında depolama sıcaklığına sahip koşulsuz bir ortamda bırakmayın; ekipmana hasar verebilir.

• Bu birim, en fazla 35ºC (95ºF) ortam sıcaklığı altında

çalıştırılmalıdır.

• Cihazın elektrik bağlantısını yapmadan önce güç kaynağı voltajının güvenli aralıkta olduğunu ve güç kaynağında

100/240V olarak ayarlandığından emin olun.

• Donanıma herhangi bir ek kart veya modül kurmadan önce muhakkak elektrik bağlantısını kesiniz.

• Sıfır enerji tüketimini elde etmek için bilgisayar belirli bir süre kullanılmayacaksa, her zaman AC güç kablosunun bağlantısını kesin veya pil paketini çıkarın ya da fişi prizden

çekin.

Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları şekilde yerleştiriniz. Elektrik kablosunun üzerine herhangi bir şey koymayın.

Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri cihazdan kesinlikle uzak tutun.

1-6

• Hatalı pil yerleşiminden kaynaklanabilecek patlamaları engellemek için, yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanın.

• Pili daima güvenli bir yerde saklayın.

TV tuner girişine koaksiyel anten kablosunu takmadan önce, kablonun metal korumasının binanın topraklama sistemine güvenli bir şekilde temas ettiğinden emin olun.

Cihaza hasar verebileceğinden ve elektrik çarpmasına neden olabileceğinden delikten kesinlikle sıvı dökmeyin.

Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, cihazınızı yetkili servis personeline gösteriniz:

• Güç kablosu veya girişi zarar gördüğünde.

• Cihazın iç aksamı bir sıvı ile temas ettiğinde.

• Cihaz neme maruz kaldığında.

• Cihaz düzgün veya kullanım kitapçığına uygun

çalışmadığında.

• Cihaz düşürüldüğünde veya hasar gördüğünde.

• Cihaz bozulma belirtileri gösterdiğinde.

Çevreci Ürün Özellikleri

• Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi.

• Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı.

• Kolay demontaj ve geri dönüşüm.

• Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı.

• Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü.

• Geri alma politikası ile daha az katı atık üretimi.

Ç evre Politikası

• Ürün parçaların uygun şekilde yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır ve çöpe atılamaması gerekir.

• Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşüm ve atımı için yerel yetkili toplama noktası ile görüşmelidir.

1-7

Önemli MSI Özellikler

Önemli MSI özelliklerini http://www.msi.com ve https://www.youtube.com/user/

MSIGamingGlobal adresinde keşfedin

Yalnızca MSI OYUN dizüstü bilgisayarında SteelSeries

Motoru

MSI, oyun dizüstü bilgisayarlarında özel bir SteelSeries

Motoru geliştirmek için SteelSeries ile iş birliği yapar.

SteelSeries Motoru, oyuncular için tüm sık kullanılan işlevleri çoklu aygıt yönetiminde birleştirmeye yönelik uygulamalardır.

MSI OYUN dizüstü bilgisayarı, XSplit Gamecaster canlı akış uygulamasına sahip ilk oyun dizüstü bilgisayarıdır!

MSI oyun dizüstü bilgisayarı, oyuncular için en kolay canlı akış ve kayıt çözümü olan XSplit Gamecaster özelliğine sahiptir,. Xsplit Gamecaster temel öğreticisine bakın.

MSI Oyun Dizüstü Bilgisayarlarda ses Dynaudio tarafından sağlanır

MSI, oyun dizüstü bilgisayarlarında size aslına uygun ses performansı sunmak için, Danimarkalı ses uzmanlarından oluşan Dynaudio ile ortaklık yapmaktadır.

1-8

Optik Disk Sürücüsü Bildirimi

DİKKAT: Bu cihaz bir lazer sistemi içerir ve “SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ” olarak sınıflandırılır. Bu modeli uygun biçimde kullanmak için, talimat kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Bu modelle herhangi bir sorun yaşanması durumunda, lütfen en yakın “YETKİLİ servis istasyonuyla” iletişime geçin. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmayı önlemek için kasayı parçalara ayırmaya çalışmayın.

Tescilli Markalar

▶ Tüm markalar, kendilerine sahip olan şirketlerin tescili altındadır.

▶ THX ve THX TruStudio Pro, bazı bölgelerde kayıtlı olarak THX Ltd.’in ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.

▶ Sound Blaster ® , Creative Technology Ltd. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Revizyon Geçmişi

▶ Sürüm: 1.0

▶ Tarih: 03, 2015

1-9

2

Genel Bilgiler

Titizlikle tasarlanmış bu dizüstü bilgisayara sahip olmanızdan dolayı kutlarız.

Bu muhteşem dizüstü bilgisayarı kullanırken zevkli ve profesyonel bir deneyim yaşayacaksınız. Bu dizüstü bilgisayarın, rakipsiz güvenilirliğimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz değer konusunda kazandığımız haklı ünümüzle test edilip onaylandığını kullanıcılara söylemekten gurur duyuyoruz.

Kılavuz Haritası

Bu kullanım kitapçığı, dizüstü bilgisayarınızın çalıştırılmasına dair yönerge ve şekilleri içermektedir. Dizüstü bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce bu kitapçığı dikkatle okumanız önerilir.

Bölüm 1, Giriş, kullanıcılara temel güvenlik bilgileri ve bu dizüstü bilgisayarla ilgili dikkat edilecek konuları verir.

Bölüm 2, Genel Bilgiler, genel bakış, işlev düğmeleri, hızlı başlatma düğmeleri, bağlayıcılar, LED'ler vb. konuları içeren kısa tanıtımlar verir.

Bölüm 3, Başlarken, kullanıcıların bu dizüstü bilgisayarı tanımasına yardımcı olmak için temel çalıştırma talimatları verir.

Paketin Açılması

Paketi açıp içeriğini dikkatlice inceleyin. Herhangi bir parçanın eksik veya hasar görmüş olduğunu tespit ederseniz vakit geçirmeden satıcınızla temas kurun. Kutuyu ve paketleme malzemelerini ileride kullanabileceğiniz için saklayın. Paketin içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

▶ Dizüstü bilgisayarı

▶ Hızlı Başlangıç Kılavuzu

▶ AC/DC adaptörü ve AC güç kablosu

▶ Taşıma çantası (isteğe bağlı)

▶ Kullanıcı kılavuzu, sürücüleri yardımcı programlar ve isteğe bağlı kurtarma işlevi, vb. uygulamaların tam sürümünü içeren hepsi bir arada uygulama diski.

(isteğe bağlı)

2-2

Ürüne Genel Bakış

Bu bölüm dizüstü bilgisayarın temel özelliklerini anlatmaktadır. Bu dizüstü bilgisayarın görünüşünü kullanmadan önce daha fazla öğrenmenizi sağlayacaktır.

Burada gösterilen şekillerin yalnızca başvuru amaçlı olduğuna lütfen dikkat edin.

Kapak açık Görünüm

Aşağıdaki şekil ile birlikte verilen açıklamalar dizüstü bilgisayarınızın ana çalışma alanını tanıtmaktadır.

2-3

1. Web Kamerası/ Web Kamerası LED'i/ Dahili Mikrofon

• Bu yerleşik web kamerası resim çekme, video kaydetme veya konferans için ve diğer etkileşimli uygulamalar için kullanılabilir.

• Ağ kamerasının yanındaki Ağ Kamerası LED göstergesi, ağ kamerası işlevi etkin olduğunda yanar, işlev kapatılırken LED söner.

• Bu dahili mikrofondur ve işlevi harici mikrofon ile aynıdır.

2. Hızlı Erişim Tuşları

Hızlı başlatma düğmelerini belirli uygulama veya araçları çalıştırmak için kullanın. Aşağıdaki hızlı başlatma düğmeleri yalnızca SCM uygulaması yüklü işletim sisteminde çalışır. SCM uygulamasını kolay ve kullanışlı işlem için paketle gelen hepsi bir arada diskinde bulabilirsiniz. SCM uygulamasının yüklenmesi kesinlikle önerilir.

Soğutucu

Artırma

• Dizüstü bilgisayarın genel sıcaklığını azaltmak amacıyla fan hızını en üst düzeye çıkarmak için bu düğmeyi kullanın.

• Fan hızı en yüksek düzeye ayarlandığında düğme LED'i yanar, AUTO (OTOMATİK) modu seçildiğinde LED söner.

True Color veya Kullanıcı

Tanımlı (isteğe bağlı)

• Bu dizüstü bilgisayarda True Color uygulaması önceden yüklenmiş olabilir. Kullanıcılar bu uygulama sayesinde, en iyi görüntüleme deneyimi için çeşitli renk ayarlarını seçebilir.

• True Color uygulamasını açmak için bu düğmeyi kullanın.

• Dizüstü bilgisayarda True Color uygulaması önceden yüklenmemişse, bu düğmeye basmak Kullanıcı Tanımlı uygulamayı başlatacaktır.

Güç

Açma Kapatma Düğmesi

• Dizüstü bilgisayarın gücünü AÇMAK ve KAPATMAK için bu düğmeyi kullanın.

• Dizüstü bilgisayarı uyku durumundan uyandırmak için bu düğmeyi kullanın.

Güç LED'i

• Dizüstü bilgisayar açıldığında LED yanar.

• Dizüstü bilgisayar kapatıldığında LED söner.

2-4

3. Dokunma pedi

Bu, dizüstü bilgisayarınızın işaretleme cihazıdır.

4. Klavye

Tümleşik klavye üzerinde, gerçek boyutta bir klavyenin tüm işlevlerini taşımaktadır.

Hızlı Başlatma [Fn] Tuşları

Belirli uygulamaları veya araçları etkinleştirmek için klavyedeki [Fn] tuşlarını kullanın.

Bu tuşların yardımıyla, kullanıcılar daha etkin çalışabilir.

Aşağıdaki tuşlar yalnızca SCM uygulaması yüklü işletim sisteminde çalışır.

+

Kullanıcı Tanımlı

• Kullanıcı Tanımlı uygulamayı başlatmak için Fn tuşunu basılı tutup F4 tuşuna basın.

+

ECO Engine

(ECO Motoru)

(Güç Tasarrufu)

• ECO Engine (ECO Motoru) tarafından sağlanan çeşitli güç tasarruf modları arasında geçiş yapmak ve bu işlevi aralıksız olarak kapatmak için Fn tuşunu basılı tutun ve daha sonra F5 tuşuna basın.

+

Web kamerası

+

Değiştir

+

Uçak Modu

• Web kamerası işlevini açmak için Fn tuşunu basılı tutun ve ardından F6 tuşuna basın. Kapatmak için yeniden basın.

• Spor / Rahatlık / Yeşil modları arasında geçiş yapmak ve performansı değiştirmek için Fn tuşunu basılı tutarken F7 tuşuna basın.

• Bu işlev yalnızca AC Güç takılıyken etkinleştirilecektir ve varsayılan ayar Spor modudur.

• Uçak modu işlevini açmak veya kapatmak için Fn tuşunu basılı tutun ve ardından F10 tuşuna basın.

• Uçuş güvenliği nedeniyle, uçuştayken daima Uçak modunu açmanız önerilir.

• Aygıt durumunu kontrol etmek için, masaüstündeki

[Başlat/ Ayarlar/ Bilgisayar Ayarlarını Değiştir/ Ağ/

Uçak modu] altındaki Uçak modu anahtarı simgesine bakın.

2-5

+

True Color

• Bu dizüstü bilgisayarda True Color uygulaması

önceden yüklenmiş olabilir. Kullanıcılar bu uygulama sayesinde, en iyi görüntüleme deneyimi için çeşitli renk ayarlarını seçebilir.

• True Color uygulamasını başlatmak için Fn tuşunu basılı tutup Z tuşuna basın.

+

True Color

Seçimleri

• Farklı görünüm modlarına değiştirmek için Fn tuşunu basılı tutup A tuşuna basın.

2-6

Önden Görünüm

1. Stereo Hoparlörler

Bu girişler, Hi-Fi özellikli yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir.

2. Durum LED'i

WLAN(WiFi)

Kablosuz Yerel Ağ (WiFi) (isteğe bağlı)

• Kablosuz LAN (WiFi) işlevi etkinleştirildiğinde LED yanar.

• Bu işlev devre dışı bırakıldığında LED söner.

Pil Durumu

• Pil şarj edilirken LED yanar.

• Pil bittiğinde ve yeni bir pilin takılması önerildiğinde sürekli olarak yanıp söner.

• Üretici tarafından önerilen eşdeğer pil türünü satın almak için yerel satıcınıza başvurun.

• Tam olarak şarj olduğunda veya AC/DC adaptörü bağlantısı kesildiğinde Pil LED'i söner.

Sürücü Etkinliği Göstergesi

Sistem dahili depolama sürücülerine erişirken LED yanıp söner.

2-7

Sağdan Görünüm

1. Optik Disk Sürücü

Bu dizüstü bilgisayar bir adet optik disk sürücüyle gelir. Satın aldığınız modele göre önceden takılan optik sürücünün özellikleri değişebilir.

2. Kart Okuyucu

Yerleşik kart okuyucu SD (Secure Digital) kart destekleyebilir. Daha fazla ve doğru bilgi için yerel satıcınıza başvurun ve desteklenen bellek kartlarının bilgi verilmeden değiştirilebileceğini unutmayın.

3. USB 2.0 Bağlantı Noktası

USB 2.0 bağlantı noktası, fare, klavye, modem, taşınabilir sabit disk modülü, yazıcı gibi, USB arabirimi kullanan çevre birimlerini bağlamanızı sağlar.

4. Güç Girişi

Bu konektör, AC/DC adaptörünü bağlamak ve dizüstü bilgisayara güç sağlamak içindir.

2-8

Soldan Görünüm

1. Kensington Kilidi

Bu dizüstü bilgisayarda, kullanıcıların anahtarla veya mekanik PIN aygıtıyla ve kauçuk kaplı metal bir kabloyla dizüstü bilgisayarın yerinde güvenliğini sağlayabilecekleri bir Kensington kilidi deliği bulunmaktadır. Kablonun ucunda kablonun ağır bir masa veya başka benzer ekipman gibi sabit bir nesnenin etrafından ilmek yapılmasını sağlayan küçük bir halka vardır.

2. USB 3.0 Bağlantı Noktası/Süper Şarj Etme USB Bağlantı Noktası

USB 3.0 (Süper Hızlı USB) depolama aygıtı, sabit sürücü veya video kamera gibi

çeşitli aygıtları bağlamak için daha yüksek arabirim hızları sunar ve yüksek hızlı veri aktarımına göre daha fazla avantaj sağlar.

Süper Şarj Etme USB bağlantı noktası, dizüstü bilgisayar güç kapalı modundayken Apple aygıtları için daha hızlı şarj etme işlevi sağlar.

3. Mini DisplayPort

Mini-DisplayPort, DisplayPort'un uygun bir adaptörle minyatürize edilmiş halidir.

Mini-DisplayPort, VGA, DVI ya da HDMI arabirime sahip ekranları çalıştırmak için kullanılabilir.

4. Ses Bağlantı Noktası Konnektörü

Bu girişler, Hi-Fi özellikli yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir.

Mikrofon

Harici mikrofon girişi.

Kulaklık

Hoparlör veya kulaklık konektörü.

2-9

5. RJ-45 Bağlantı Yuvası

10/100/1000 Ethernet bağlantısı ile yerel ağa bağlanabilirsiniz.

6. HDMI Bağlayıcı

HDMI (Yüksek Tanımlamalı Multimedya Arabirimi), standart, gelişmiş ve yüksek tanımlamalı video, tek kabloda çok kanallı dijital sesi destekleyen bilgisayarlar, ekranlar ve tüketici elektroniği aygıtları için yeni bir arabirim standardıdır.

7. USB 3.0 Bağlantı Noktaları

USB 3.0 (Süper Hızlı USB) depolama aygıtı, sabit sürücü veya video kamera gibi

çeşitli aygıtları bağlamak için daha yüksek arabirim hızları sunar ve yüksek hızlı veri aktarımına göre daha fazla avantaj sağlar.

2-10

Arkadan Görünüm

1. Soğutma Fanı

Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.

2-11

Alt Taraftan Görünüm

1. Soğutma Fanı

Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.

2. Alçak Frekans Hoparlörü

Alçak frekans hoparlörü, bas olarak bilinen pes ses frekanslarını çıkarmak için kullanılır.

2-12

Teknik Özellikler

Fiziksel Özellikler

Boyutlar

383 (G) x 260 (D) x 27-29 (Y) mm (15,6")

419,9 (G) x 287,8 (D) x 29,8-32 (Y) mm (17,3")

Ağırlık

2,4 kg, pille (15,6")

2,7 kg, pille (17,3")

İşlemci

Ambalaj

İşlemci Tipi

(isteğe bağlı)

TDP

Ana Yonga

PCH

Bellek

Bellek Teknolojisi

Bellek

Maksimum

Güç

BGA

Intel ® Quad/ Dual-Core işlemci

47W

Intel ® Lynx Point (HM8 serisi)

DDR3L 1600MHz

SO-DIMM x 2 yuva

16 GB'a Kadar

AC/DC Adaptörü (1)

(isteğe bağlı)

AC/DC Adaptörü (2)

(isteğe bağlı)

Pil Tipi

RTC Pil

120W, 19,5V

Giriş: 100~240V 50~60Hz

Çıkış: 19,5V 6,15A

150W, 19,5V

Giriş: 100~240V 50~60Hz

Çıkış: 19,5V 7,7A

6 hücreli

Var

2-13

Depolama

(Burada listelenen öğeler bildirim yapılmadan değiştirilebilir)

HDD form faktörü 2,5” HDD

SSD (isteğe bağlı) M.2 SSD

Optik Sürücü Aygıtı

(isteğe bağlı)

Süper Çoklu / Blu-ray / BD Yazıcı

G/Ç Bağlantı Noktası

USB

3 adet (sürüm 3.0)

1 adet (sürüm 2.0)

1 adet Mikrofon girişi

Kulaklık Çıkışı

RJ45

HDMI

1 adet (S/PDIF Çıkışı desteklenir)

1 adet

1 adet

Mini DisplayPort

Kart Okuyucu

1 adet

1 adet

Desteklenen bellek kartları bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

İletişim Bağlantı Noktası

10/ 100/ 1000Mb Ethernet LAN

Kablosuz Yerel

Alan Ağı

Bluetooth

Desteklenmektedir

Desteklenmektedir

Ekran

LCD Tipi

(isteğe bağlı)

15,6"/ 17,3" FHD/UHD

Parlaklık klavye kısayol tuşlarından ayarlanabilir

2-14

Görüntü

Grafik Kartı

NVIDIA ® GeForce ® ayrık grafik kartı (NVIDIA ® Optimus™ ile) desteklenir

VRAM

HDMI Çıkışı

DisplayPort çıkışı

Çoklu Ekran İşlevi

Web kamerası

HD CMOS fotoğraf makinesi

GDDR5, GPU yapısı temelinde

Desteklenmektedir

Desteklenmektedir

Desteklenmektedir

Desteklenmektedir

Ses

Dahili Hoparlörler

Ses Şiddeti

Yazılım & BIOS

4 hoparlör + 1 alçak frekans hoparlörü

Klavye kısayolu ve düğmelerle ayarlanır.

USB Flaşla Yükleme USB disket ve USB flaşla yükleme DOS

BIOS Fast Boot Desteği

Diğer

Uyumluluk WHQL

Kensington Kilit Deliği 1 adet

2-15

3

Başlarken

Dizüstü Bilgisayarı Kullanmaya Başlayın

Bu dizüstü bilgisayarın yeni kullanıcılarına, bilgisayarı kullanmaya başlamak için aşağıdaki gösterimleri izlemeyi öneririz.

3-2

Dizüstü Bilgisayarı Güvenli Biçimde Kullanma

Dizüstü bilgisayarlar ile yeni tanışıyorsanız, çalışmanız sırasında güvenli ve rahat olmanızı sağlayacak aşağıdaki talimatları gözden geçirmenizi öneririz.

▶ Çalışma ortamınız yeterli aydınlatmaya sahip olmalıdır.

▶ Ergonomik bir sandalye seçin ve boyunuza göre ayarlatın.

▶ Dik biçimde otururken sırtınızın alt kısmını rahat biçimde desteklemek için arkalığı ayarlayın.

▶ Ayaklarınızı, dizleriniz 90 derece bükülecek şekilde zemine düz olarak basın.

▶ Yazarken ellerinizi ve bileklerinizi bilek altlığı etrafında tutun.

▶ En iyi görüntüyü sağlamak için LCD panelin açısını/konumunu ayarlayın.

▶ Dizüstü bilgisayarınızı, daha rahat bir konumda durmanın kolay olduğu bir yerde kullanın.

▶ Oturma şeklinizi sıklıkla değiştirin.

▶ Düzenli olarak vücudunuzu esnetin ve egzersiz yapın.

▶ Düzenli molalar vermeyi ihmal etmeyin.

90-120

15-20

38-76 cm

3-3

Güç Beslemesini Yönetme

Bu kısım, kullanıcılara, AC/DC adaptörü ve pil gücünü uygun biçimde kullanmak için dikkat edilecek temel güvenlik önlemlerini sağlar.

AC/DC Adaptörü

Dizüstü bilgisayara güvenli ve düzgün biçimde güç vermek için, ilk kez açmadan

önce sağlanan güç adaptörünün bağlanması kesinlikle önerilir. Aşağıda, AC/

DC adaptörü kullanılırken yapılması ve yapılmaması gereken bazı işlemler bulunmaktadır.

▶ Yapılması gerekenler

• Yalnızca dizüstü bilgisayarınızla gelen adaptörü kullanın.

• Kullanılan AC/DC adaptörden gelen ısıya her zaman dikkat edin.

• Yardım için yetkili bir Radyo-TV teknisyenine başvurun.

▶ Yapılmaması gerekenler

• Dizüstü bilgisayara veya ona bağlı aygıtlara hasar verebileceğinden, başka marka adaptör kullanmayın.

• Isı üretebileceğinden, kullanılan adaptörün üstünü kapatmayın.

Pil Gücü

Bu dizüstü bilgisayar, yüksek kapasiteli bir lityum polimer pil paketiyle çalışmaktadır.

Şarj edilebilir lityum polimer pil paketi, dizüstü bilgisayarınızın dahili güç kaynağıdır.

Bu pil paketinin kullanıcılar tarafından değiştirilemeyeceğine lütfen dikkat edin.

▶ Pil gücünün verimli kullanımı

Gücün verimli kullanılması, normal çalışmayı sürdürmek için önemlidir. Güç yönetimi iyi yapılmadığı taktirde kaydetmediğiniz verileri ve özelleştirdiğiniz ayarları kaybedebilirsiniz. Pil ömrünü optimize etmek ve aniden güç kaybını

önlemek için aşağıdaki ipuçlarını okuyun:

• Sisteminiz bir süre işlem yapmayacaksa bekleme moduna geçin, ya da bekleme konumuna geçme süresini kısaltın.

• Dizüstü bilgisayarınızı bir süre kullanmayacaksanız sistemi kapatın.

• Gereksiz ayarları devredışı bırakın veya kullanılmayan çevre aygıtlarını

çıkarın.

• Mümkün olduğunda bir AC/DC güç kablosunu sisteme bağlayın.

3-4

▶ Pilin Şarj edilmesi

Pil, bilgisayarınızda takılı olduğunda şarj edilebilir konumdadır. Pilinizi şarj ederken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

• Pilinizin şarjı boşalmışsa, çalışmanızı kaydedip çalışan tüm uygulamaları sonlandırın ve bilgisayarınızı kapatın.

• Harici AC/DC adaptörünü prize takın.

• Piliniz şarj olurken bilgisayarınızı kullanabilir, bekleme konumuna geçirebilir veya bilgisayarınızı kapatabilirsiniz.

• Lityum polimer pil bellek etkisine sahip değildir. Pili şarj etmeden önce boşaltmak gerekli değildir. Yine de ayda bir kez pili tamamen boşaltıp tekrar şarj etmeniz önerilir.

• Pilinizin dolum süresi, şarj sırasında çalışan uygulamalara göre değişebilir.

3-5

Windows'ta Güç Planını Ayarlama

Aşağıdaki adımlar, bir güç tasarrufu planı kullanılarak dizüstü bilgisayarınız için pil gücünden nasıl tasarruf edilebileceğini gösterir. Windows OS'de güç yönetimini ayarlamak için aşağıdaki talimatları takip edin:

Windows İşletim Sistemi'ndeki Güç Seçenekleri monitörünüzün, sabit disk sürücü ve pilinizin güç yönetimi özelliklerini kontrol etmenize izin verir.

1. Fare imlecini ekranın sol köşesine sürüklediğinizde [Başlat] simgesi görünecektir. Seçim menüsünü göstermek için simgeye sağ tıklayın. Menüden

[Denetim Masası] öğesini seçin.

2. [Sistem ve Güvenlik] öğesine tıklayın.

3. [Güç Seçenekleri] öğesine tıklayın.

4. Daha sonra kişisel ihtiyaçlarınıza uygun bir güç planı seçin.

5. Güç simgesi seçenekler sunacaktır. Bilgisayarınızı güç düğmesine tıklayarak güç tasarruf modundan uyandırabilirsiniz.

3-6

3-7

Klavyeyi Kullanma

Bu dizüstü bilgisayar tam işlevli bir klavyeye sahiptir. Klavyenin düzgün biçimde

çalışmasını sağlamak için, işletim sisteminizde SCM uygulamasının yüklenmiş olması önerilir.

Windows Tuşu

Klavyede, Başlat menüsünü açmak ve kısayol menüsünü

çalıştırmak gibi Windows’a özel işlevleri gerçekleştirmek için kullanılan Windows Logosu tuşunu görebilirsiniz.

Ekran Değiştir

+

Görüntü çıkışını LCD ve harici monitör arasında değiştirmenizi sağlar.

Dokunmatik Yüzeyi Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak

Dokunmatik yüzey işlevini açma veya kapatma.

+

3-8

Uyku Moduna Gir

+

Dizüstü bilgisayarı uyku durumunda getirir. (sistem yapılandırmasına bağlı olarak). Sistemi uyku durumundan uyandırmak için Güç düğmesine basın.

Ekranın Parlaklık Düzeylerini Ayarla

LCD ekran parlaklığını arttırır.

+

LCD ekran parlaklığını azaltır.

+

Hoparlörlerin Ses Düzeylerini ayarlayın

+

+

+

Dahili hoparlörlerin ses çıkış düzeyini arttırır.

Dahili hoparlörlerin ses çıkış düzeyini azaltır.

Dizüstü bilgisayarın ses işlevini devre dışı bırakın.

3-9

Klavye Arka Işık LED'lerinin Parlaklık Düzeylerini ayarlayın

Klavye arka ışık LED'lerinin parlaklık düzeyini artırın.

+

Klavye arka ışık LED'lerinin parlaklık düzeyini azaltın.

+

Hızlı Başlatma Tuşları

Belirli uygulamaları veya araçları etkinleştirmek için klavyedeki [Fn] tuş bileşimlerini kullanın. Bu tuşların yardımıyla, kullanıcılar daha etkin çalışabilir.

+

Kullanıcı

Tanımlı

• Kullanıcı Tanımlı uygulamayı başlatmak için Fn tuşunu basılı tutup F4 tuşuna basın.

+

ECO Engine

(ECO Motoru)

(Güç

Tasarrufu)

• ECO Engine (ECO Motoru) tarafından sağlanan çeşitli güç tasarruf modları arasında geçiş yapmak ve bu işlevi aralıksız olarak kapatmak için Fn tuşunu basılı tutun ve daha sonra F5 tuşuna basın.

+

Web kamerası

• Web kamerası işlevini açmak için Fn tuşunu basılı tutun ve ardından F6 tuşuna basın. Kapatmak için yeniden basın.

+

Değiştir

• Spor / Rahatlık / Yeşil modları arasında geçiş yapmak ve performansı değiştirmek için Fn tuşunu basılı tutarken F7 tuşuna basın.

• Bu işlev yalnızca AC Güç takılıyken etkinleştirilecektir ve varsayılan ayar Spor modudur.

3-10

+

Uçak Modu

+

True Color

• Uçak modu işlevini açmak veya kapatmak için Fn tuşunu basılı tutun ve ardından F10 tuşuna basın.

• Uçuş güvenliği nedeniyle, uçuştayken daima Uçak modunu açmanız önerilir.

• Aygıt durumunu kontrol etmek için, masaüstündeki [Başlat/

Ayarlar/ Bilgisayar Ayarlarını Değiştir/ Ağ/ Uçak modu] altındaki Uçak modu anahtarı simgesine bakın.

• Bu dizüstü bilgisayarda True Color uygulaması önceden yüklenmiş olabilir. Kullanıcılar bu uygulama sayesinde, en iyi görüntüleme deneyimi için çeşitli renk ayarlarını seçebilir.

• True Color uygulamasını başlatmak için Fn tuşunu basılı tutup Z tuşuna basın.

+

True Color

Seçimleri

• Farklı görünüm modlarına değiştirmek için Fn tuşunu basılı tutup A tuşuna basın.

3-11

Dokunmatik Yüzeyi Tanıma

Bilgisayarınıza tümleşik olan touchpad, standart fareyle tamamen uyumlu bir işaretleme aracıdır. Ekranda imlecin konumunu işaret ederek ve iki düğmesiyle seçim yaparak dizüstü bilgisayarı kontrol etmenize olanak tanır.

▶ Touchpad’in Yapılandırılması

Touchpad’inizi kişisel kullanım ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin solaksanız, iki tuşun fonksiyonlarının yer değiştirmesini isteyebilirsiniz. Buna ek olarak ekrandaki işaretçinin şeklini, hareket hızını ve diğer gelişmiş ayarlarını da yapabilirsiniz.

Touchpad’inizin ayarlarını yapmak için Windows işletim sistemindeki standart

Microsoft ya da IBM PS/2 sürücüsünü kullanabilirsiniz. Bunun için Control

Panel (Denetim Masası) içerisindeki Mouse Properties (Fare Özellikleri) penceresini kullanabilirsiniz.

▶ Konumlandırma ve Hareket

Parmağınızı (genellikle işaret parmağı) touchpad üzerine yerleştirdiğinizde, bu dörtgen alan ekranınızın bir minyatür modeli haline gelecektir. Ekrandaki fare imleci sizin hareketinizle birlikte hareket edecektir. Dörtgen alanın kenarlarına geldiğinizde parmağınızı kaldırıp touchpad üzerinde uygun bir alana koyarak harekete devam edebilirsiniz.

3-12

▶ İşaretleme ve tıklama

İşaretçiyi bir simge, menü veya komut üzerine getirdiğinizde üzerine getirdiğinizde, bunu seçmek için sol touchpad tuşuna basın ya da touchpad

üzerine hafifçe vurun. Bu işlem, işaretleme ve tıklama, Notebook PC’nizin kullanım temelidir. Fare gibi geleneksel işaretleme aygıtlarının tersine, touchpad alanının tamamı sol fare tuşu görevini görür. Touchpad üzerindeki herhangi bir noktaya yapılan vuruş sol fare tuşuna basmakla aynı göreve sahiptir. İki kez ardarda vuruş ise çift tıklama görevini görecektir.

▶ Taşıma ve Bırakma

Bilgisayarınızdaki dosya veya objelerin yerini değiştirmek için taşıma ve bırakma işlemini kullanabilirsiniz. İstediğiniz objenin üzerine gelerek touchpad

üzerine hafifçe iki kez vurun ve ikinci vuruşta parmağınızı kaldırmadan bırakmak istediğiniz yöne hareket ettirin. Bırakmak istediğinizde parmağınızı touchpad üzerinden çekin. Bu harekete alternatif olarak, bir objeyi seçtikten sonra sol touchpad tuşuna basılı tutarak istediğiniz konuma taşıyabilir ve bırakmak istediğinizde parmağınızı sol tuştan kaldırabilirsiniz.

Sabit Disk Sürücüyü Tanıma

Bu dizüstü bilgisayar, yüksek kapasiteli bir 2,5" sabit disk sürücüyle donatılmıştır.

Genellikle işletim sistemi ve yazılım uygulamalarının yüklenmesi için kullanılır.

Bilgisayarınız açıkken sabit diski çıkarmayın. Sabit diskin değiştirilmesi sadece yetkili teknik personel tarafından yapılmalıdır. Sabit disk sürücünün değiştirilmesi yetkili bir bayi veya servis temsilcisi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Katı Hal Sürücüyü Tanıma

Bu dizüstü bilgisayar, bir Katı Hal Sürücüyle (SSD) donatılmış olabilir. Katı hal sürücü, verileri katı durum anlık bellekte saklayan bir depolama aygıtıdır.

Bilgisayarınız açıkken sabit diski çıkarmayın. Sabit diskin değiştirilmesi sadece yetkili teknik personel tarafından yapılmalıdır. Katı hal sürücünün değiştirilmesi yetkili bir bayi veya servis temsilcisi tarafından gerçekleştirilmelidir.

3-13

Optik Disk Sürücüyü Kullanma

Bu dizüstü bilgisayar bir optik disk sürücüyle donatılmış olabilir. Bir disk takmak için aşağıdaki talimatları izleyin. Burada gösterilen aygıtlar yalnızca başvuru içindir.

1. Bilgisayarınızın açık olduğunu kontrol edin.

2. Paneldeki çıkartma düğmesine basın.

3. Kızak hafifçe dışarı çıkacaktır. Kızağı yavaşça tamamen dışarı çekin.

4. Diski tepsiye yerleştirip, doğru ve güvenli biçimde takıldığını onaylayın. Yerine tam oturması için diskin ortasına hafifçe bastırın.

5. Kızağı yuvasına itip kapatın.

3-14

Internet'e Bağlanma

Kablosuz Yerel Alan Ağı

Kablosuz LAN, Internet'e herhangi bir kablo kullanmadan bağlanmanıza olanak tanıyan bir kablosuz geniş bant bağlantıdır. Bir Kablosuz LAN bağlantısı kurmak için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

▶ Uçak modunu kapatma

Uçuş güvenliği nedeniyle, uçuştayken daima Uçak modunu açmanız önerilir.

Uçak modu etkinleştirildiğinde, Kablosuz LAN bağlantısı ve Bluetooth kapatılacaktır. Kablosuz LAN bağlantısı kurmadan önce lütfen Uçak modunu kapattığınızdan emin olun.

Masaüstüne gidin. (Win 8 Başlangıç ekranındaysanız lütfen Masaüstü modunu başlatın.)

1. Masaüstünde [Ayarlar] simgesini bulun ve tıklatın.

2. [Uçak modu] öğesini seçin.

3. [Ağlar] altında [Uçak modu] seçimlerini açın. Burada [Uçak modu] ayarının kapalı olarak yapıldığından emin olun.

3-15

▶ Kablosuz LAN Ayarlayın

1. Fareyle masaüstünün sağ alt köşesine işaret edip tıklayarak ayar menüsünü açın.

2. [Kablosuz LAN] simgesine tıklayın.

3. Ağ listesinden bir Kablosuz LAN bağlantısı seçin.

4. Seçilen ağa bağlanmak için bir güvenlik anahtarı girmeniz istenecektir. [İleri] düğmesine tıklayın.

3-16

Kablolu LAN

Internet'e bağlanmak içi kablolar ve ağ bağdaştırıcıları kullanın.

▶ Dinamik IP/PPPoE bağlantısı ayarlayın

Masaüstüne gidin (Win 8 Başlangıç ekranındaysanız lütfen Masaüstü modunu başlatın).

1. Fare imlecinizle görev çubuğundaki LAN simgesini işaret edip, [Ağ ve Paylaşım

Merkezi'ni Aç] öğesini seçmek için sağ tıklayın.

2. [Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin] öğesini seçin.

3. Açılır menüden [Özellikler] öğesini seçmek için [Ethernet] öğesine sağ tıklayın.

4. Ethernet Özellikleri penceresinde, [Ağ iletişimi] sekmesini seçip [Internet

Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4)] seçeneğini işaretleyin. Devam etmek için

[Özellikler] düğmesine tıklayın.

5. [Genel] sekmesini seçip, [Otomatik olarak bir IP adresi al] ve [DNS sunucu adresini otomatik olarak al] öğelerine tıklayın. [Tamam] düğmesine tıklayın.

3-17

6. [Ağ ve Paylaşım Merkezi] kısmını tekrar başlatmak için 1. adımı yineleyin.

[Ağ ayarlarınızı değiştirin] altında [Yeni bağlantı veya ağ kurun] seçimini yapın.

7. [Internet'e Bağlanın] öğesini seçin [İleri] düğmesine tıklayın.

8. [Geniş Bant (PPPoE)] öğesine tıklayın.

9. Dosya adı, Şifre ve Bağlantı adı alanlarını doldurun. Ardından [Bağlan] düğmesine tıklayın.

3-18

3-19

▶ Bir statik IP Internet bağlantısı ayarlayın

1. [Dinamik IP/PPPoE bağlantısı ayarlayın] kısmındaki 1 ila 4. adımları izleyin.

2. [Genel] sekmesini seçip, [Aşağıdaki IP adresini kullan:] ve [Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan:] öğelerine tıklayın. Boş alanlara IP adresini, Alt ağ maskesini ve Varsayılan ağ geçidini girmeniz istenecektir. Ardından

[Tamam] düğmesine tıklayın.

3-20

Bluetooth Bağlantısı Kurma

Bluetooth eşleştirme, iki tane Bluetooth etkin aygıtın yapılan bağlantı aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurduğu bir işlemdir.

Bluetooth Bağlantısını Eşleştirme

▶ Uçak modunu kapatma

Bluetooth bağlantısını etkinleştirmeden önce Uçak modunu kapatmak için

önceki Kablosuz LAN kısmına başvurun.

▶ Bluetooth aygıtları eşleştirme

Masaüstüne gidin. (Win 8 Başlangıç ekranındaysanız lütfen Masaüstü modunu başlatın.)

1. Görev çubuğunu görüntülemek için farenizle ekranın sağ alt köşesine işaret edip [Ayarlar] öğesine tıklayın.

2. [Bilgisayar ayarlarını değiştir] öğesini seçin.

3-21

3. Bilgisayar ayarları listesinde "Bilgisayar ve cihazlar" öğesine tıklayın.

4. Bağlantı listesinden istenen Bluetooth aygıtını seçip, devam etmek için

[Eşleştir] düğmesine tıklayın.

5. Dizüstü bilgisayarla seçilen Bluetooth aygıtı arasında geçiş kodunu eşleştirip, bitirmek için [Evet] düğmesine tıklayın.

3-22

Harici Aygıtları Bağlama

Bu dizüstü bilgisayar, USB, HDMI, DisplayPort ve mini DisplayPort gibi çeşitli G/Ç

(giriş/çıkış) bağlantı noktalarıyla donatılmış olabilir. Kullanıcılar, dizüstü bilgisayara

çeşitli çevre birimlerini bağlayabilecektir.

Bu aygıtları bağlamak için, önce her bir aygıtın talimat kılavuzuna başvurup, ardından aygıtı dizüstü bilgisayara bağlayın. Bu dizüstü bilgisayar, bağlanan aygıtları otomatik olarak algılama becerisine sahiptir. Aygıtlar algılanamazsa, yeni aygıtlar eklemek için lütfen [Başlat Menüsü / Denetim Masası / Donanım ve Ses /

Aygıt ekle] kısmına gidip aygıtları elle etkinleştirin.

3-23

Birden Fazla Ekran Kullanma

Kullanıcılar dizüstü bilgisayara ek bir ekran bağlarsa, sistem bağlanan harici ekranı otomatik olarak algılayacaktır. Kullanıcıların ekran ayarlarını özelleştirmesine izin verilir.

1. Ekranı dizüstü bilgisayara bağlayın.

2. Windows tuşunu basılı tutarken, [Görüntü Ayarları] kısmını açmak için [P] tuşuna basın.

3. İstenen bir modu seçin

▶ Yalnızca kişisel bilgisayar ekranı: Masaüstünü yalnızca dizüstü bilgisayarın ekranında gösterir.

▶ Çoğalt: Masaüstü, dizüstü bilgisayarın ekranında ve bağlanan harici ekranda görüntülenecektir.

▶ Genişlet: Masaüstünü, bağlanan tüm ekranlar boyunca genişletir. Bu seçenek, kullanıcıların masaüstü alanını artırmak istemesi durumunda kullanışlıdır.

▶ Yalnızca ikinci ekran: Masaüstünü yalnızca bağlanan harici ekranda gösterir.

3-24

RAID İşlevini Kullanma

Bu dizüstü bilgisayar farklı düzeylere sahip RAID teknolojisini destekleyebilir.

RAID, kullanıcıların verileri birden fazla sabit disk sürücü veya katı hal sürücü

üzerinde depolamasını sağlar. Daha fazla ve doğru bilgi için yerel bayiyle iletişime geçin ve desteklenen RAID işlevlerinin, kullanıcıların satın aldığı modellere bağlı olabileceğine dikkat edin.

RAID ayarlamak için aşağıdaki talimatları izleyin:

1. Dizüstü bilgisayarın ambalajında gelen Recovery Image Backup Tool

(Kurtarma Görüntüsü Yedekleme Aracı) ile bir kurtarma diski oluşturun.

Kullanıcılar, Başlangıç Ekranında veya Windows masaüstünde BurnRecovery kısayolunu kullanabilir.

2. Tamamen aynı kapasite ve markaya sahip katı hal sürücülerini veya sabit disk sürücüleri monte edin. Katı hal sürücülerini veya sabit disk sürücüleri monte etmeyi bildiğinizden emin olun veya daha fazla yardım için yetkili bir servis merkeziyle iletişime geçin.

3. BIOS sayfasına gidin, Advanced (Gelişmiş) sekmesinde SATA Mode (SATA

Modu) için [RAID] seçimini, Boot (Önyükleme) sekmesinde Boot Mode

(Önyükleme Modu) için [Legacy] (Eski) seçimini yapın.

4. Talimat videosunu https://www.youtube.com/watch?v=ArvWkGG_yu8&index=2

&list=PLTPGJNsY3U4wiHm-QI989ved86Mq0Wi4o adresinde izleyin

YouTube youku

3-25

İşletim sistemini yüklerken BIOS'ta Önyükleme

Modunu seçme

1. Sistemi açın. İlk logo ekranı görünür görünmez hemen DEL tuşuna basıp BIOS menüsüne girin.

2. İmleci [Boot] (Önyükleme) sekmesine getirip, Boot Configuration (Önyükleme

Yapılandırması) kısmında [Boot mode select] (Önyükleme modu seçimi)

öğesini seçin.

3. UEFI tabanlı BIOS destekleyen işletim sistemleri için (Windows 8 ve Windows

8.1), [UEFI] seçiminin yapılması önerilir.

4. Windows 7 veya önceki Windows sürümleri için [Legacy] (Eski) modunu seçin.

3-26

Önemli Bileşenlerin Konumu

Bu kısımda, dizüstü bilgisayarın içindeki, satın alınan modele bağlı olarak bazıları yükseltilebilir veya değiştirilebilir olan ana parçalar hakkında bilgiler bulacaksınız.

Yetkisiz değişiklikler garantinizi geçersiz kılabileceğinden, aygıtı kendi kendinize yükseltmeye çalışmayın. Servis için, lütfen yetkili yerel servis merkeziyle iletişime geçin.

1. Sabit Disk Sürücü

2. Bellek

3. M.2 SSD

4. Bluetooth/ WiFi birleşik kart

5. Optik Disk Sürücü

3-27

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents