MSI Infinite X Plus 9th DESKTOP Manual do proprietário | Manualzz
Introducere
Notebook
Manual de utilizare
Introducere
Felicitări pentru decizia de a deveni un utilizator al acestui notebook, având un design deosebit.
Acest notebook splendid de ultimă generaţie vă va oferi o experienţă încântătoare şi
profesională în utilizarea lui.
Suntem mândri să ne informăm utilizatorii că acest notebook a
fost testat în mod complet şi este certificat de reputaţia noastră pentru asigurarea satisfacţiei
clienţilor şi a unei fiabilităţi neîntrecute.
™ Desfacerea ambalajului
În primul rând desfaceţi cutia de carton şi verificaţi cu atenţie toate articolele.
articol este deteriorat sau lipseşte, vă rugăm contactaţi imediat furnizorul dvs.
Dacă oricare
De asemenea,
păstraţi cutia şi ambalajele în caz că veţi fi nevoit să transportaţi unitatea în viitor.
Pachetul
trebuie să conţină următoarele articole:
y Notebook
y Ghid de utilizare rapidă
y Acumulator Li-ion de mare capacitate
y Adaptor c.a./c.c. şi cablu de alimentare pentru c.a.
y Geantă (opţional)
y Disc ce conţine versiunea completă a manualului de utilizare, drivere, utilităţi, şi funcţia
opţională de recuperare, etc..
2
™ Privire de ansamblu asupra produsului
Această secţiune oferă descrierea elementelor de bază ale notebook-ului.
Vă va ajuta să
cunoaşteţi mai multe despre aspectul exterior al acestui notebook înainte de utilizare.
Vă
rugăm să luaţi în considerare faptul că notebook-ul prezentat în această secţiune poate varia
faţă de modelul cumpărat de dvs.
Vedere cu monitorul deschis
Figura de prezentare cu monitorul deschis şi descrierea de mai jos vă vor ajuta să treceţi în
revistă zona principală de lucru a notebook-ului dvs.
Figurile prezentate aici sunt doar pentru
referinţă.
3
Introducere
1.
Cameră Web
Š
Camera web încorporată poate fi utilizată pentru fotografiere, înregistrare video sau
conferinţe, şi pentru orice alte aplicaţii interactive.
Š
Indicatorul LED al camerei web, situat lângă camera web devine portocaliu când
funcţia este activată; LED-ul se stinge când funcţia este dezactivată.
2.
Microfon intern
Există un microfon încorporat iar funcţia lui este similară cu a microfonului.
3.
Butoane de Lansare rapidă
Apăsaţi butoanele de lansare rapidă pentru activarea aplicaţiilor sau a instrumentelor
specifice.
Următoarele Butoane de Lansare rapidă vor fi funcţionale în Sistemul de
Operare numai cu aplicaţia SCM instalată. Găsiţi aplicaţia SCM pe discul multifuncţional,
furnizat împreună cu pachetul, pentru o operare simplă şi convenabilă.
Se recomandă
instalarea aplicaţiei SCM.
Š
Folosiţi acest buton pentru activarea funcţiei Media Player
(Player media), care îmbunătăţeşte calitatea redării pentru
afişajul dispozitivului şi sistemul de sunet.
Player media
Š
Cooler Boost
(Amplificare
Cooler)
Keyboard LED
Backlit Switch
(Tastatură
Comutator LED
Lumină de
fundal)
Folosiţi acest buton pentru a mări viteza ventilatorului în
vederea răcirii temperaturii generale a notebook-ului.
Š
Folosiţi acest buton pentru a comuta pe PORNIT sau
OPRIT LED-urile cu lumină colorată intermitentă care sunt
instalate sub tastatură.
Š
Folosiţi acest buton pentru a activa sau a dezactiva Modul
avion.
Š
Din motive ce ţin de siguranţa zborului, se recomandă să
activaţi întotdeauna funcţia Airplane Mode (Mod avion)
atunci când zburaţi cu avionul.
Mod avion
Š
Consultaţi pictograma de comutare în Mod avion din [Start/
Setări/ Modificare setări PC/ Fără fir/ Mod avion] de pe
desktop, pentru a verifica starea dispozitivului.
4
Š
Folosiţi acest buton pentru a opri instantaneu ecranul,
pentru a reduce consumul de energie.
Ecran Oprit
Š
Š
Apăsaţi orice tastă de pe tastatură pentru a porni ecranul.
Folosiţi acest buton pentru a activa utilitarul gadgetului de
joc, pentru a oferi utilizatorilor o soluţie surprinzătoare şi
eficientă în redarea jocurilor.
Š
G-Panel
(Opţional)
Utilizaţi acest buton pentru a deschide meniul System
Control Manager (Managerul pentru controlul sistemului),
care îmbină setările utilizate frecvent şi oferă utilizatorilor
un mod eficient de gestionare a diferitelor funcţii.
4.
LED de stare
Š
Caps Lock: Luminează galben când este activată funcţia
Caps Lock.
Š
Num Lock: Luminează galben când este activată funcţia
Num Lock.
5.
Difuzoare Stereo
Oferă un sunet de înaltă calitate fiind compatibil cu funcţia Hi-Fi şi sistem stereo.
6.
Butonul de pornire / LED-ul butonului de pornire / LED-ul modului GPU
Butonul de Pornire
Š
Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru pornirea şi oprirea
notebook-ului.
Š
Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a reporni
notebook-ul din starea de repaus.
LED-ul butonului de pornire / LED-ul modului GPU
Š
Luminează alb când este pornită alimentarea notebook-ului
şi este selectat modul UMA GPU.
Š
Luminează galben când este selectat modul GPU discret.
Š
LED-ul se stinge când notebook-ul este oprit.
5
Introducere
7.
Touchpad
Acesta este dispozitivul de indicare al notebook-ului.
8.
Comutator touchpad
Apăsaţi acest buton pentru a activa sau dezactiva funcţia touchpad.
Indicatorul touchpad,
dacă există, luminează atunci când funcţia touchpad este dezactivată.
9.
Tastatură
Tastatura integrată oferă toate funcţiile unei tastaturi de dimensiuni obişnuite.
Butoane de Lansare rapidă [Fn]
Utilizaţi butoanele [Fn] de pe tastatură pentru a activa aplicaţiile şi uneltele specifice.
Cu ajutorul acestor butoane de lansare rapidă, utilizatorii vor putea să lucreze mai eficient.
+
Definit de
utilizator sau
Căutare
Windows
(opţional)
Š
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Fn, şi apoi apăsaţi butonul
F4 pentru a lansa aplicaţia definită de utilizator.
Š
Sau, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Fn, apoi apăsaţi
butonul F4 pentru a lansa funcţia Căutare Windows.
Š
+
Ţineţi apăsat butonul Fn, apoi apăsaţi butonul F5 în mod
repetat, pentru a comuta între diversele moduri de
ECO Engine
(Economisire
Energie)
economisire a energiei oferite de ECO Engine sau pentru a
dezactiva în mod recurent această funcţie.
Š
Ţineţi apăsat butonul Fn şi apăsaţi apoi pe butonul F6
pentru activarea funcţiei cameră web. Apăsaţi din nou
+
pentru a o dezactiva.
Cameră Web
Š
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Fn, iar apoi apăsaţi butonul
F10 în mod repetat pentru a activa sau dezactivaModul
avion în mod recurent.
Š
Din motive ce ţin de siguranţa zborului, se recomandă să
activaţi întotdeauna funcţia Airplane Mode (Mod avion)
+
atunci când zburaţi cu avionul.
Mod avion
Š
Uitaţi-vă la pictograma de comutare în mod avion din
[Start/ Setări/ Modificare setări PC/ Fără fir/ Mod avion]
de pe desktop pentru a verifica starea dispozitivului.
6
Taste generale [Fn]
Š
Măriţi nivelul de saturaţie RGB al ledurilor tastaturii.
Š
Micşoraţi nivelul de saturaţie RGB al ledurilor tastaturii.
+
+
7
Introducere
Vederea părţii din faţă
1. LED de stare
Bluetooth (opţional)
Š
Indicatorul LED Bluetooth este galben când funcţia Bluetooth
este activată.
Bluetooth
Š
Indicatorul LED se stinge când această funcţie este
dezactivată.
LAN fără fir (WiFi)
Š
Acest indicator LED este galben atunci când funcţia Wireless
LAN (WiFi) este activată.
WLAN (WiFi)
Š
Indicatorul LED se stinge când această funcţie este
dezactivată.
Š
Notă: Funcţiile enumerate aici pot fi acceptate opţional în funcţie de modelul
Š
Avertisment: Din motive ce ţin de siguranţa zborului, asiguraţi-vă că indicatorii
cumpărat de utilizatori.
led WLAN şi Bluetooth se sting când vă aflaţi în zbor.
Š
Contactaţi distribuitorul local pentru informaţii suplimentare cu privire la
conexiunea fără fir, dacă este necesar.
Hard Disc/ Dispozitiv unitate optică în uz
Roşu-maroniu intermitent când sistemul accesează unitatea hard
disk sau unitatea optică.
8
Stare de repaus
Š
Luminează galben intermitent când sistemul este în Starea de
repaus.
Š
LED -ul se stinge atunci când sistemul este oprit.
Stare acumulator
Š
Š
Luminează galben când se încarcă acumulatorul.
Roşu-maroniu intermitent dacă bateria s-a defectat fiind
recomandat înlocuirea acesteia cu una nouă.
Š
Cereţi sfatul distribuitorului local pentru cumpărarea unui tip
de acumulator echivalent recomandat de producător.
Š
LED-ul acumulatorului se stinge când este complet încărcat
sau când adaptorul de c.a./c.c. este deconectat.
9
Introducere
Vederea părţii din dreapta
1.
Porturi USB 2.0
Portul USB 2.0 vă permite să conectaţi dispozitive periferice compatibile USB, cum ar fi
mouse, tastatură, modem, hard disc portabil, imprimantă şi altele.
2.
Unitatea optică
Acest notebook este echipat cu o unitate optică.
notebook diferă în funcţie de modelul achiziţionat.
10
Dispozitivul efectiv preinstalat în
Vederea părţii din stânga
1.
Ventilator
Ventilatorul are scopul de a răci sistemul.
NU blocaţi circulaţia aerului în apropierea
ventilatorului.
2.
Cititor de card
Cititorul de card încorporat poate accepta diverse tipuri de carduri de memorie, cum ar fi
carduri MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD
High Capacity), SDXC (SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) sau MS Pro (Memory
Stick Pro), în funcţie de modelul achiziţionat de utilizatori.
Contactaţi distribuitorul local
pentru informaţii suplimentare corecte şi reţineţi că aceste carduri de memorie acceptate
pot varia fără o înştiinţare prealabilă.
3.
Conectori Port Audio
Oferă un sunet de înaltă calitate fiind compatibil cu sistemul stereo şi cu funcţia Hi-Fi.
Ieşire căşti/ ieşire SPDIF
Š
Utilizată pentru difuzoare sau căşti.
Conectorul S/PDIF este
de asemenea prevăzut pentru transmiterea audio digitală
către difuzoare externe prin intermediul unui cablu cu fibră
optică.
Š
Conectaţi aici difuzoarele frontale.
11
Introducere
Microfon
Š
Utilizată pentru un microfon extern.
Š
Conectaţi difuzoarele centru şi bas aici.
Intrare
Š
Utilizată pentru un dispozitiv audio extern.
Š
Conectaţi aici difuzoarele spate.
Ieşire
4.
Š
Conector pentru difuzoare.
Š
Conectaţi aici difuzoarele surround.
Porturi USB 3.0
USB 3.0, un USB de mare viteză, furnizează viteze ridicate de interfaţă pentru conectarea
diverselor dispozitive, precum dispozitivele de stocare, hard discurile sau camerele video şi
oferă mai multe avantaje prin transferul de date de mare viteză.
12
Vederea părţii din spate
1.
Blocare Kensington
Acest notebook este prevăzut cu un orificiu de blocare Kensington, care permite
utilizatorilor blocarea notebook-ului cu o cheie sau dispozitiv mecanic cu PIN ataşat
printr-un cablu de metal cauciucat. Capătul cablului are o buclă mică care permite
întregului cablu să fie încolăcit în jurul unul obiect fix, cum ar fi o masă grea sau alt
echipament similar, securizând în acest fel notebook-ul în acel loc.
2.
Conector RJ-45
Conectorul 10/100/1000 Ethernet este utilizat pentru conectarea unui cablu LAN pentru
conexiuni de reţea.
3.
Mini-DisplayPort
Portul Mini DisplayPort este o versiune la scară redusă a DisplayPort, folosind un adaptor
adecvat, portul Mini DisplayPort poate fi utilizat la conectarea monitoarelor cu interfaţă VGA,
DVI sau HDMI.
4.
Conectorul de alimentare
5.
Port VGA
Pentru a conecta adaptorul c.a./c.c. şi a furniza curent notebook-ului.
Portul VGA 15-pin-D-sub vă permite să conectaţi un monitor extern sau alt dispozitiv
compatibil VGA (cum ar fi un proiector) pentru a amplifica confortul vizionării.
6.
Conectorul HDMI
HDMI (Interfaţă Multimedia de Înaltă Definiţie) este un nou standard de interfaţă pentru
PC-uri, afişaje şi dispozitive electronice de uz comercial care acceptă video standard,
îmbunătăţit şi de înaltă definiţie, plus sunet digital pe mai multe canale pe un singur cablu.
7.
Ventilator
Ventilatorul are scopul de a răci sistemul.
NU blocaţi circulaţia aerului în apropierea
ventilatorului.
13
Introducere
Vedere din partea de jos
1.
Difuzoare Stereo
Oferă un sunet de înaltă calitate fiind compatibil cu funcţia Hi-Fi şi sistem stereo.
2.
Ventilator
Ventilatorul are scopul de a răci sistemul.
NU blocaţi circulaţia aerului în apropierea
ventilatorului.
3.
Set Acumulatori
Acest notebook este alimentat de setul de acumulatori atunci când adaptorul c.a./c.c. este
deconectat.
4.
Butonul pentru deblocarea acumulatorului
Este un dispozitiv cu revenire rapidă ce pregăteşte scoaterea setului de acumulatori.
Împingeţi-l cu o mână iar cu cealaltă trageţi cu grijă acumulatorul.
5.
Buton blocare/deblocare acumulator
Acumulatorul nu poate fi deplasat atunci când butonul este pe poziţia blocat.
butonul este glisat în poziţia deblocat, acumulatorul poate fi scos.
14
După ce
™ Specificaţii
Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
în funcţie de zone.
Produsele efectiv vândute sunt diferite
Vă rugăm verificaţi specificaţiile detaliate la distribuitorii locali.
Caracteristici fizice
Dimensiuni
428 (L) x 288 (A) x 55 (Î) mm
Greutate
<4,2 kg (cu 9 baterii)
Procesor
Soclu
947 pini, rPGA
Tip procesor
Intel® Shark Bay Haswell
Procesor suportat
Procesor Intel® Quad/ Dual-Core
Memorie cache L3
Până la 8MB (bazat pe CPU)
Cip de nucleu
Punte Nordică
Intel® Shark Bay Haswell
Punte Sudică:
Intel® Lynx Point HM87
Memorie
Tehnologie
DDR3L 1600 MHz
Memorie
DDR3L SO-DIMM X 4 sloturi
4G/8G DDR3L SDRAM
Maxim
până la 32 GB
Alimentare
Adaptor c.a./c.c. (1)
200W, 19V
(opţional)
Intrare: 100~240V, ~2,9A 50~60Hz
Ieşire: 19V
10,5A
Adaptor c.a./c.c. (2)
180W, 19,5V
(opţional)
Intrare: 100~240V, ~2,5A 50~60Hz
Ieşire: 19,5V
Tip baterie
9-elemente
Baterie RTC
Da
9,2A
15
Introducere
Stocare (articolele enumerate aici pot varia fără notificare prealabilă)
Factor de formă HDD
2,5” HDD
SSD (opţional)
Modul SSD tip m-SATA
Unitatea optică
Super Multi / Blu-ray (opţional)
Port I/O
Monitor (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 3 (versiunea 3.0)
x 2 (versiunea 2.0)
Intrare microfon
x1
Intrare
x1
Ieşire căşti
x 1 (ieşire S/PDIF acceptată)
Mini DisplayPort
x1
Ieşire latură
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Cititor de card
x 1 (SD)
Cardurile de memorie compatibile pot varia fără înştiinţare
prealabilă.
Port de comunicare
LAN
10/ 100/ 1000Mb Ethernet
LAN Wireless
Compatibil opţional
Bluetooth
Compatibil opţional
Afişaj
Tip LCD
17,3" Panou LED
Luminozitate
controlată de tastele rapide ale K/B
Video
Grafică
Placă grafică NVIDIA GeForce discrete MXM +
Grafică Intel HD UMA.
Cu tehnologie compatibilă NVIDIA Optimus.
16
VRAM
GDDR5, 1.5/ 2/ 3/ 4GB
Depinde de modelul pe care l-aţi achiziţionat.
Ieşire CRT
Acceptat
Ieşire HDMI
Acceptat
Ieşire DisplayPort
Acceptat
Funcţia Multi-Display
Acceptat
(Afişaje multiple)
Cameră Web
Aparat foto HD CMOS
Acceptat
Audio
Difuzor intern
2 difuzoare+ 1 bas
Volum sunet
Ajustat prin intermediul tastelor rapide şi al
comutatoarelor tastaturii.
Software & BIOS
Încărcare de pe flash USB
încărcare de pe dischetă USB, numai în DOS
BIOS
Acceptă încărcare rapidă
Altele
Compatibilitate
WHQL
Orificiu blocaj Kensington
x1
17
Introducere
18
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement