MSI GF63 Thin (Intel® 9th Gen) (GeForce® GTX) LAPTOP Иеленуші нұсқаулығы

Add to My manuals
59 Pages

advertisement

MSI GF63 Thin (Intel® 9th Gen) (GeForce® GTX) LAPTOP Иеленуші нұсқаулығы | Manualzz

G52-17921XD

1

Алғысөз

Мазмұны

1. Алғысөз .................................................................................

1-1

Ережелер мен мәлімдемелер ..........................................................................

1-4

FCC-B радио жиілікті кедергілер туралы мәлімдемесі ...............................

1-4

FCC шарттары ...............................................................................................

1-4

CE талаптарына сәйкестік ............................................................................

1-4

Батарея туралы ережелер ...........................................................................

1-5

WEEE мәлімдемесі .......................................................................................

1-5

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар ...........................................................................

1-6

MSI туралы негізгі мәліметтер .........................................................................

1-8

Оптикалық диск жетегі туралы ескерту ...........................................................

1-9

Сауда белгілері .................................................................................................

1-9

Нұсқалар журналы ............................................................................................

1-9

2. Кіріспе ....................................................................................

2-1

Нұсқаулық картасы ...........................................................................................

2-2

Орамадан шығару .............................................................................................

2-2

Өнімге шолу .......................................................................................................

2-3

Үсті ашық көрініс ...........................................................................................

2-3

Алдыңғы жағының көрінісі ............................................................................

2-7

Оң жағының көрінісі ......................................................................................

2-8

Сол жағының көрінісі ....................................................................................

2-9

Артқы жағының көрінісі ...............................................................................

2-11

Төменгі жағының көрінісі ............................................................................

2-12

Техникалық сипаттамалар .............................................................................

2-13

3. Жұмысты бастау әдісі ........................................................

3-1

Ноутбукті пайдалануды бастау ........................................................................

3-2

Ноутбукті қауіпсіз пайдалану әдісі ...................................................................

3-3

Қуатпен қамтуды басқару әдісі ........................................................................

3-4

Айнымалы ток/тұрақты ток адаптері ............................................................

3-4

Батарея қуаты ...............................................................................................

3-4

Windows жүйесінде қуат жоспарын реттеу әдісі .............................................

3-6

Пернетақтаны пайдалану әдісі ........................................................................

3-8

Windows пернесі ............................................................................................

3-8

Дисплейді ауыстыру......................................................................................

3-8

Тачпадты өшіру немесе қосу .......................................................................

3-8

Ұйқы режиміне кіру .......................................................................................

3-9

1-2

Дисплейдің жарықтық деңгейлерін реттеу ..................................................

3-9

Динамиктердің дыбыс деңгейлерін реттеу .................................................

3-9

Пернетақтаның артқы жарық ЖШД-тарының жарықтық деңгейлерін реттеу ...........................................................................................................

3-10

Жылдам іске қосу пернелері ......................................................................

3-10

Тачпад дегеніміз не .......................................................................................

3-13

Қатты диск дегеніміз не ..................................................................................

3-14

Тұтас күйдегі диск дегеніміз не ......................................................................

3-14

Оптикалық диск құрылғысын пайдалану әдісі ..............................................

3-15

Wireless LAN ................................................................................................

3-16

Сымды жергілікті желі .................................................................................

3-18

Bluetooth қосылымын орнату әдісі .................................................................

3-22

Bluetooth қосылымын белсендіру ..............................................................

3-22

Сыртқы құрылғыларды қосу әдісі ..................................................................

3-24

Бірнеше мониторды пайдалану әдісі ............................................................

3-25

RAID функциясын пайдалану әдісі ................................................................

3-26

Операциялық жүйені орнату кезінде BIOS ішінде жүктеу режимін таңдау әдісі ......................................................................................................

3-27

Қалпына келтіру бөлімін пайдалану әдісі ......................................................

3-28

Негізгі құрамдастар қайда ..............................................................................

3-29

1-3

Ережелер мен мәлімдемелер

FCC-B радио жиілікті кедергілер туралы мәлімдемесі

Бұл жабдық сыналды және оның FCC ережелерінің 15-бөлігіне сай В сыныпты сандық құрылғы шектеріне сай екені анықталды. Бұл шектер тұрмыстық орнатымда зиянды кедергілерге қарсы тиісті қорғауды қамтамасыз етуге арналған. Бұл жабдық радио жиілікті қуатты жасайды, пайдаланады және шығарады және нұсқауларға сай орнатылмаса және пайдаланылмаса, радио байланысқа зиянды кедергілерді тудыруы мүмкін. Дегенмен, нақты орнатымда кедергілер болмайтынына кепілдік жоқ. Егер бұл жабдық радио немесе теледидар қабылдауына зиянды кедергілер тудырса (мұны жабдықты өшіру және қосу арқылы анықтауға болады), пайдаланушыға келесі шаралардың біреуі немесе бірнешеуі арқылы кедергілерді түзетуге әрекет жасау ұсынылады:

▶ Қабылдау антеннасының бағытын немесе орнын өзгерту.

▶ Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттыру.

▶ Жабдықты қабылдағыш қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосу.

▶ Анықтама алу үшін дилерге немесе тәжірибелі радио/ТД технигіне хабарласу.

ЕСКЕРТПЕ

▶ Талаптарға сәйкестікке жауапты тарап анық түрде бекітпеген өзгертулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жояды.

▶ Шығару шектері талаптарын орындау үшін экрандалған интерфейстік кабельдерді және айнымалы ток қуатын пайдалану керек.

FCC шарттары

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөлігіне сай. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады:

▶ Бұл құрылғы зиянды кедергілерді тудырмауы керек.

▶ Бұл құрылғы алынған кез келген кедергілерді, соның ішінде, қалаусыз жұмысты тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

CE талаптарына сәйкестік

Бұл құрылғы Еуропалық директивада белгіленген негізгі қауіпсіздік талаптарына және басқа тиісті шарттарға сай.

1-4

Батарея туралы ережелер

Еуропалық Одақ: батареяларды, батарея жинақтарын және аккумуляторларды сұрыпталмаған тұрмыстық қоқыс ретінде қоқысқа лақтырмау керек. Қайтару, қайта өңдеуге тапсыру үшін қоғамдық жинау жүйесін пайдаланыңыз немесе оларға қатысты жергілікті ережелерге сай әрекеттер жасаңыз.

Тайвань: қоршаған ортаны жақсырақ қорғау үшін қоқыс батареяларды қайта өңдеу немесе арнайы қоқысқа лақтыру үшін бөлек жинау керек.

廢電池請回收

Калифорния, АҚШ: таблетка тәрізді батареяда перхлорат материалы болуы мүмкін және Калифорнияда қайта өңдегенде немесе қоқысқа лақтырғанда арнайы әрекеттер орындауды қажет етеді.

Қосымша ақпарат алу үшін мына бетке кіріңіз: http://www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate/

Литий батареяны пайдалануға қатысты қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Батарея дұрыс емес ауыстырылса, жарылыс қаупі бар. Тек бірдей немесе жабдық өндірушісі ұсынған баламалы түрмен ауыстырыңыз.

Пайдаланылған батареяларды өндіруші нұсқауларына сай қоқысқа лақтырыңыз.

WEEE мәлімдемесі

Еуропалық Одақ: Еуропалық Одақтың («ЕО») 2005 жылдың 13 тамызында күшіне енетін қоқыс электр және электрондық жабдық туралы 2002/96/EC директивасы бойынша «электр және электрондық жабдық» өнімдерін енді тұрмыстық қоқыс ретінде қоқысқа лақтыруға болмайды және осы тиісті электрондық жабдық өндірушілері қызмет көрсету мерзімінің соңында осындай өнімдерді қайтаруға міндетті.

1-5

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Қауіпсіздік туралы нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

Жабдықтағы немесе пайдаланушы нұсқаулығындағы барлық сақтық ескертулерді және ескертулерді ескеру керек.

Бұл жабдықты ылғалдылықтан және жоғары температурадан аулақ ұстаңыз.

Орнату алдында бұл жабдықты тұрақты бетке қойыңыз.

Корпустағы саңылаулар ауа конвекциясы үшін және жабдықтың қызып кетуін болдырмау үшін пайдаланылады.

Саңылауларды жаппаңыз.

• Жабдықты 60°C-тан (140°F) жоғары немесе 0°C-тан (32°F) төмен желдетілмейтін ортада қалдырмаңыз, бұл жабдықты зақымдауы мүмкін.

• Бұл құрылғыны 35°C (95°F) ең жоғары қоршаған орта температурасында пайдалану керек.

• Жабдықты розеткаға қосу алдында қуат кернеуі қауіпсіз ауқымда екенін және 100~240 В мәніне дұрыс реттелгенін тексеріңіз.

• Жабдыққа кез келген қосымша картаны немесе модульді орнату алдында айнымалы ток қуат сымын розеткадан суырыңыз.

• Жабдық белгілі бір уақыт бойы пайдаланылмай қалдырылатын болса, қуатты мүлде тұтынбауға жету үшін әрқашан айнымалы ток қуат сымын ажыратыңыз, я болмаса, батарея жинағын немесе қосқышты розеткадан ажыратыңыз.

Қуат сымын адамдар басып кетпейтіндей орналастырыңыз.

Қуат сымының үстіне ештеңе қоймаңыз.

Әрқашан күшті магниттік немесе электр заттарды жабдықтан аулақ ұстаңыз.

1-6

• Батареяны дұрыс емес ауыстыру тудырған жарылысты болдырмау үшін батареяның тек бірдей немесе өндіруші ұсынған баламалы түрін пайдаланыңыз.

• Әрқашан батареяны қауіпсіз орында сақтаңыз.

ТД тюнеріне коаксиалдық кабельді орнатқан кезде металл қалқан ғимараттың қорғағыш жерге қосу жүйесіне сенімді түрде жалғанғанына көз жеткізу керек.

Ешқашан саңылауға сұйықтық құймаңыз, бұл жабдықты зақымдауы немесе ток соғуына әкелуі мүмкін.

Егер келесі жағдайлардың кез келгені пайда болса, жабдықты сервис қызметкерлеріне тексертіңіз:

• Қуат сымы немесе аша зақымдалған.

• Жабдыққа сұйықтық кірді.

• Жабдыққа ылғал әсер етті.

• Жабдық дұрыс жұмыс істемеді немесе оны пайдаланушы нұсқаулығына сай жұмыс істете алмайсыз.

• Жабдық түсіріліп алынды және зақымдалды.

• Жабдықты бұзылудың анық нышандары бар.

Жасыл өнім мүмкіндіктері

• Пайдалану және күту режимі кезінде азайтылған қуатты тұтыну.

• Қоршаған ортаға және денсаулыққа зиянды заттарды шектеулі пайдалану.

• Оңай ажыратылады және қайта өңделеді.

• Қайта өңдеуге ынталандыру арқылы табиғат ресурстарын азырақ пайдалану.

• Оңай жаңартулар арқылы кеңейтілген өнімнің қызмет көрсету мерзімі.

• Қайтару саясаты арқылы азырақ қаты қоқысты жасау.

Қоршаған орта саясаты

• Өнім бөліктерді дұрыс қайта пайдалануға және қайта өңдеуге мүмкіндік беретіндей жасалған және оны лақтырмау керек.

• Пайдаланушылар қызмет көрсету мерзімі біткен өнімдерін қайта өңдеуге тапсыру және қоқысқа лақтыру үшін жергілікті өкілетті жинау орнына хабарласуы керек.

1-7

MSI туралы негізгі мәліметтер

Көбірек MSI туралы негізгі мәліметтерді мына беттерде қараңыз: http://www.

msi.com және https://www.youtube.com/user/MSIGamingGlobal

SteelSeries механизмі тек MSI ОЙЫН ноутбугінде бар

MSI ойын ноутбуктерінде ерекше SteelSeries механизмін әзірлеу үшін SteelSeries компаниясымен бірлесіп жұмыс істейді. SteelSeries механизмі — бірнеше құрылғыны басқаруда ойыншылар үшін барлық жиі пайдаланылатын функцияларды біріктіретін қолданбалар.

MSI ОЙЫН ноутбугі — XSplit Gamecaster нақты уақытта ағынды жүктеу қолданбасы бар бірінші ойын ноутбугі!

MSI ойын ноутбугінде XSplit Gamecaster бар. Бұл ойыншыларға арналған ең оңай нақты уақытта ағын алу және жазу шешімі. Xsplit Gamecaster негізгі оқулығын қараңыз.

MSI ойын ноутбуктеріндегі Dynaudio дыбысы

MSI ойын ноутбуктерінде шынайы дыбыс орындалуын қамтамасыз ету үшін Dynaudio, дат дыбыс мамандарымен серіктеседі.

1-8

Оптикалық диск жетегі туралы ескерту

САҚ БОЛЫҢЫЗ: бұл құрылғыда лазерлік жүйе бар және ол «1 СЫНЫПТЫ

ЛАЗЕРЛІК ӨНІМ» ретінде сыныпталған. Бұл үлгіні тиісті түрде пайдалану үшін пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және осы нұсқаулықты болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз. Осы үлгіде кез келген мәселе болса, ең жақын «ӨКІЛЕТТІ сервистік бекетке» хабарласыңыз. Лазерлік сәуленің тікелей әсер етуін болдырмау үшін корпусты бөлшектеуге тырыспаңыз.

Сауда белгілері

▶ Барлық сауда белгілері — тиісті иелерінің меншіктері.

▶ THX және THX TruStudio Pro — THX Ltd. компаниясының кейбір юрисдикцияларда тіркелген болуы мүмкін сауда белгілері. Барлық құқықтар қорғалған.

▶ Sound Blaster ® — Creative Technology Ltd компаниясының тіркелген сауда белгісі.

Нұсқалар журналы

▶ Нұсқа: 1.0

▶ Күн: 04, 2015

1-9

2

Кіріспе

Осы мұқият жобаланған ноутбуктың пайдаланушы болғаныңызбен құттықтаймыз. Осы ерекше ноутбукті пайдаланғанда сізде қызық және кәсіби тәжірибе болады. Пайдаланушыларымызға осы ноутбук мұқият сыналғанын және біздің теңдессіз сенімділік және тұтынушылардың қанағаттануы репутациямызбен куәліктендірілгенін мақтан тұтып айтамыз.

Нұсқаулық картасы

Бұл пайдаланушы нұсқаулығында осы ноутбукті пайдалану әдісі туралы нұсқаулар және суреттер берілген. Осы ноутбукті пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығу ұсынылады.

1-тарау, Алғысөз , пайдаланушыларға осы ноутбукті пайдалануға қатысты негізгі қауіпсіздік туралы ақпаратты және сақтық ескертулерді береді.

2-тарау, Кіріспе, ноутбукке қысқаша кіріспе береді, соның ішінде, шолулар, функциялық түймелер, жылдам іске қосу түймелері, жалғағыштар, ЖШД-тар, т.б.

3-тарау, Жұмысты бастау әдісі, пайдаланушыларға осы ноутбукпен танысуға көмектесу үшін пайдалану туралы негізгі нұсқауларды береді.

Орамадан шығару

Алдымен жөнелту қорабын ашыңыз және барлық заттарды мұқият тексеріңіз.

Егер ішіндегі кез келген зақымдалған немесе жоқ болса, жергілікті дилерге бірден хабарласыңыз. Сондай-ақ, құрылғыны болашақта жөнелту қажет болатын болса, қорапты және орама материалдарын сақтаңыз. Орамада келесі заттар болуы керек:

▶ Ноутбук

▶ Қысқаша бастау нұсқаулығы

▶ Айнымалы ток/тұрақты ток адаптері, айнымалы ток қуат сымы

▶ Алып жүру сөмкесі (қосымша)

▶ Пайдаланушы нұсқаулығының толық нұсқасын, драйверлерді, қызметтік бағдарламаларды және қосымша қалпына келтіру функциясын, т.б. қамтитын барлығы бірде қолданбалар дискі. (қосымша)

2-2

Өнімге шолу

Бұл бөлімде ноутбуктің негізгі аспекттерінің сипаттамасы берілген. Ол пайдалану алдында осы ноутбуктің сыртқы туралы қосымша мәліметтер алуға көмектеседі. Мұнда көрсетілген сандар тек анықтама алуға арналғанын ескеріңіз.

Үсті ашық көрініс

Үсті ашық көріністің суреті және төменде көрсетілген сипаттама сізді ноутбуктің негізгі жұмыс аумағын шолуға апарады.

1

4

2

3

2-3

1. Веб-камера/ Веб-камера ЖШД/ ішкі микрофон

• Бұл кірістірілген веб-камераны суреттер түсіру, бейне жазу немесе конференциялар және кез келен басқа интерактивтік мақсаттарда пайдалануға болады.

• Веб-камера жанындағы веб-камераның ЖШД индикаторы веб-камера функциясы белсендірілгенде жанады; бұл функция өшкенде ЖШД өшеді.

• Кірістірілген микрофон және оның функциясы микрофонмен бірдей.

2. Жылдам іске қосу түймелері

Жылдам іске қосу түймелерін белгілі бір қолданбаларды немесе құралдарды белсендіру үшін пайдаланыңыз. Келесі жылдам іске қосу түймелері тек SCM қолданбасы орнатылған операциялық жүйеде жұмыс істейді. Оңай және ыңғайлы пайдалану үшін орамада келетін барлығы біреуде дискіндегі SCM қолданбасын табыңыз. SCM қолданбасын орнату ұсынылады.

Кулерді күшейту

• Бұл түймені ноутбуктің жалпы температурасын салқындату үшін вентилятор жылдамдығын барынша арттыру үшін пайдаланыңыз.

• Вентилятор жылдамдығы ең жоғары деңгейге орнатылғанда түйменің ЖШД жанады; AUTO (АВТО) режимі таңдалғанда ЖШД өшеді.

Dragon

Gaming Center

(Айдаһар ойын орталығы

• Бұл ноутбукте пайдаланушыларға ойын ойнауда тамаша және тиімді шешімді қамтамасыз еттеін

Dragon Gaming Center (Айдаһар ойын орталығы) ойын қызметтік бағдарламасы алдын ала орнатылған болуы мүмкін.

• Бұл түймені Dragon Gaming Center (Айдаһар ойын орталығы) қолданбасын көрсету үшін пайдаланыңыз.

Қуат

Қуат түймесі

• Бұл түймені ноутбук қуатын ҚОСУ және ӨШІРУ үшін пайдаланыңыз.

• Бұл түймені ноутбукті ұйқы күйінен ояту үшін пайдаланыңыз.

Қуат ЖШД

• Ноутбук қуаты қосылғанда ЖШД жанады.

• ЖШД ноутбук өшірілгенде өшеді.

3. Тачпад

Бұл — ноутбуктің меңзеу құрылғысы.

2-4

4. Пернетақта

Кірістірілген пернетақта толық өлшемді пернетақтаның барлық функцияларын қамтамасыз етеді.

Жылдам іске қосу [Fn] пернелері

Белгілі бір қолданбаларды немесе құралдары белсендіру үшін пернетақтадағы [Fn] пернелерін пайдаланыңыз.

Осы пернелердің көмегімен пайдаланушылар тиімдірек жұмыс істей алады.

Келесі пернелер тек SCM қолданбасы орнатылған операциялық жүйеде жұмыс істейді.

+

Dragon Gaming

Center (Айдаһар ойын орталығы) немесе пайдаланушы анықтаған

(қосымша)

• Бұл ноутбукте пайдаланушыларға ойын ойнауда тамаша және тиімді шешімді қамтамасыз еттеін

Dragon Gaming Center (Айдаһар ойын орталығы) ойын қызметтік бағдарламасы алдын ала орнатылған болуы мүмкін.

• Dragon Gaming Center (Айдаһар ойын орталығы) алдын ала орнатылған болса, нақты қолданбаны іске қосуға арналған жылдам іске қосу түймесін анықтау үшін [Instant Play: Play Key Setting (Лездік ойнату: ойнату пернесін орнату)] қойындысын көрсету үшін Fn пернесін басыңыз, содан кейін F4 пернесін басыңыз. Параметр орнатылғаннан кейін белгіленген қолданбаны іске қосу үшін Fn және F4 пернелерін басыңыз. Пайдаланушылар осы түймені анықтамай қалдырса, Fn және F4 түймелерін басу

[Instant Play: Play Key Setting (Лездік ойнату: ойнату пернесін орнату)] қойындысын қайтадан шығарады

• Дегенмен, Dragon Gaming Center (Айдаһар ойын орталығы) орнатылмаған немесе жойылған болса, пайдаланушы анықтаған қолданбаны іске қосу үшін

Fn және F4 пернелерін басыңыз.

+

ECO Engine

(Қуатты үнемдеу)

• Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін ECO

Engine қамтамасыз ететін әр түрлі қуатты үнемдеу режимдері арасында ауысу немесе осы функцияны қайталап өшіру үшін F5 пернесін қайталап басыңыз.

2-5

+

Веб-камера

+

Shift

+

Ұшақ режимі

• Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін F6 пернесін басып Веб-камера функциясын қосыңыз.

Оны өшіру үшін қайтадан басыңыз.

• «Спорт»/«Ыңғайлылық»/«Жасыл» режимдерінің арасында ауысу және өнімділікті өзгерту үшін Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін F7 пернесін басыңыз.

• Бұл функция тек айнымалы ток қуаты қосылған және әдепкі параметр Sport (Спорт) режимі болса ғана белсендіріледі.

• Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін F10 пернесін қайталап басып, Ұшақ режимін қайталап қосыңыз немесе өшіріңіз.

• Ұшу қауіпсіздігі үшін әрқашан ұшқан кезде Ұшақ режимін қосу ұсынылады.

• Құрылғы күйін тексеру үшін жұмыс үстелінде

[Бастау/ Параметрлер/ ДК параметрлерін өзгерту/ Желі/ Ұшақ режимі] тармағында Ұшақ режимін қосу белгішесін қараңыз.

2-6

Алдыңғы жағының көрінісі

1 1

2

1. Стерео динамиктер

Стерео жүйе және қолдау көрсетілетін Hi-Fi функциясы арқылы жоғары сапалы дыбыс генераторын береді.

2. Күй ЖШД

WLAN (Wi-Fi)

Wireless LAN (Wi-Fi)

• ЖШД Wireless LAN (WiFi) функциясы қосылғанда жанады.

• Осы функция өшірілгенде ЖШД өшеді.

Батарея күйі

• ЖШД батарея зарядталып жатқанда жанады.

• Батарея істен шықса, жыпылықтайды және жаңа батареямен ауыстыру ұсынылады.

• Өндіруші ұсынған батареяның баламалы түрін сатып алу үшін жергілікті дилерге хабарласыңыз.

• Батарея ЖШД толығымен зарядталғанда немесе айнымалы ток/тұрақты ток адаптері ажыратылғанда өшеді.

Жүргізу әрекетінің индикаторы

ЖШД жүйе ішкі сақтау дискілеріне қатынасқан кезде жыпылықтайды.

2-7

Оң жағының көрінісі

1 2

3 4

1. Оптикалық диск құрылғысы

Бұл ноутбук оптикалық жетек құрылғысымен жабдықталған. Ноутбукте алдын ала орнатылатын нақты құрылғы сіз сатып алған үлгіге байланысты.

2. Карта оқу құралы

Кірістірілген карта оқу құралы SD3.0 (Secure Digital) картасын қолдауы мүмкін. Қосымша және дұрыс ақпаратты алу үшін жергілікті дилерге хабарласыңыз және қолдау көрсетілетін жад карталары ескертусіз өзгертілуі мүмкін екенін ескеріңіз.

3. USB 2.0 порты

USB 2.0 порты тінтуір, пернетақта, модем, портативті қатты диск модулі, принтер, т.б. сияқты USB интерфейстік периферилық құрылғыларды жалғауға мүмкіндік береді.

4. Қуат коннекторы

Бұл коннектор айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін жалғауға және ноутбукке қуат беруге арналған.

2-8

Сол жағының көрінісі

1 2 3 4

5 6 7

1. Kensington құлпы

Бұл ноутбук Kensington құлпының тесігін қамтамасыз етеді. Ол пайдаланушыларға кілт немесе бір механикалық PIN құрылғысы арқылы ноутбукті орнында бекітуге және резеңкеленген металл кабель арқылы жалғауға мүмкіндік береді. Кабельдің соңында бүкіл кабельді ауыр үстел немесе ұқсас жабдық сияқты қозғалыссыз затқа орауға, осылайша, ноутбукті орнында бекітуге мүмкіндік беретін шағын ілмек бар.

2. USB 3.0 порты/ Super Charger USB порты

USB 3.0, SuperSpeed USB, сақтау құрылғылары, қатты дискілер немесе бейнекамералар сияқты әр түрлі құрылғыларды жалғау үшін жоғарырақ интерфейс жылдамдықтарын қамтамасыз етеді және жылдамдығы жоғары деректерді тасымалдаумен салыстырғанда қосымша артықшылықтарды ұсынады.

Super Charger USB порты ноутбук қуат өшірулі режимде болғанда Apple құрылғылары үшін тезірек қуатты зарядтау функциясын қамтамасыз етеді.

3. Mini-DisplayPort

Mini DisplayPort — DisplayPort кішірейтілген нұсқасы, жарамды адаптер көмегімен Mini DisplayPort VGA, DVI немесе HDMI интерфейсі бар дисплейлерді басқару үшін пайдалануға болады.

2-9

4. Аудио порт коннекторлары

Стерео жүйе және қолдау көрсетілетін Hi-Fi функциясы арқылы жоғары сапалы дыбыс генераторын жасаңыз.

Микрофон

Сыртқы микрофон үшін пайдаланылады.

Құлақаспап

Динамиктерге немесе құлақаспапқа арналған коннектор.

5. RJ-45 коннекторы

10/100/1000 Ethernet коннекторы желілік қосылым үшін жергілікті желі кабелін жалғау үшін пайдаланылады.

6. HDMI коннекторы

HDMI (High Definition Multimedia Interface) — бір кабельде стандартты, жақсартылған және анықтығы жоғары бейнені, оған қоса, көп арналық сандық аудионы қолдайтын, дербес компьютерлерге, дисплейлерге және тұтынушылық электроникаға арналған жаңа интерфейс стандарты.

7. USB 3.0 порттары

USB 3.0, SuperSpeed USB, сақтау құрылғылары, қатты дискілер немесе бейнекамералар сияқты әр түрлі құрылғыларды жалғау үшін жоғарырақ интерфейс жылдамдықтарын қамтамасыз етеді және жылдамдығы жоғары деректерді тасымалдаумен салыстырғанда қосымша артықшылықтарды ұсынады.

2-10

Артқы жағының көрінісі

1 1

1. Вентилятор

Вентилятор жүйені салқындатуға арналған. Ауа айналымы болуы үшін вентиляторды жаппаңыз.

2-11

Төменгі жағының көрінісі

1 1

2

1. Вентилятор

Вентилятор жүйені салқындатуға арналған. Ауа айналымы болуы үшін вентиляторды жаппаңыз.

2. Вуфер динамигі

Вуфер динамигі басс ретінде белгілі төмен тембрлік аудио жиіліктерін шығаруға арналған.

2-12

Техникалық сипаттамалар

Физикалық сипаттамалар

Өлшемдері

383 (Е) x 260 (Д) x 27-29 (Б) мм (15,6")

419,9 (Е) x 287,8 (Д) x 29,8-32 (Б) мм (17,3")

Салмағы

2,4 кг, батареямен бірге (15,6 дюйм)

2,7 кг батареямен бірге (17,3 дюйм)

Орталық процессор

Орам BGA

Процессор түрі

(қосымша)

Intel ® Quad/ Dual-Core процессоры

TDP

Негізгі чип

PCH

Жад

Технология

Жад

Ең көбі

Қуат

37~47W

Intel ® Lynx Point HM87

DDR3L 1600 МГц

SO-DIMM слоттары x 2

16 ГБ дейін

Айнымалы ток/ тұрақты ток адаптері

(1) (қосымша)

150 Вт, 19,5 в

Кіріс: 100~240V 50~60Hz

Шығыс: 19,5V 7.7A

Айнымалы ток/ тұрақты ток адаптері

(2) (қосымша)

120 Вт, 19,5 В

Кіріс: 100~240V 50~60Hz

Шығыс: 19,5 В 6,15 A

Батарея түрі

RTC батареясы

6 ұяшықты

Иә

2-13

Сақтау

(мұнда тізілген заттар ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

HDD форм-факторы 2,5 дюймдік HDD

M.2 2280 SSD SSD (қосымша)

Оптикалық диск құрылғысы

(қосымша)

Кіріс/шығыс порты

Super Multi / Blu-ray/ BD Writer

USB

Mic-in x 3 (3.0 нұсқасы) x 1 (2.0 нұсқасы) x 1

Құлақаспап шығысы x 1 (S/PDIF-Out үшін қолдау көрсетіледі)

RJ45 x 1

HDMI

Mini-DisplayPort

Карта оқу құралы x 1 x 1 x 1 (SD3.0)

Қолдау көрсетілетін жад карталары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Байланыс порты

LAN

Wireless LAN

Bluetooth

Дисплей

10/ 100/ 1000 МБ Ethernet

Қолдау көрсетіледі

Қолдау көрсетіледі

СКД түрі

(қосымша)

Жарықтық

Бейне

15.6 дюйм/ 17.3 дюйм FHD

Ендірілген DisplayPort™ (eDP™)

4K дисплейі

K/B ыстық пернелері арқылы басқарылады

Графика

NVIDIA ® GeForce ® дискреттік графикасы, NVIDIA ®

Optimus™ үшін қолдау көрсетіледі

VRAM GDDR5, GPU құрылымына негізделген

2-14

HDMI шығысы Қолдау көрсетіледі

DisplayPort шығысы Қолдау көрсетіледі

Мульти дисплей функциясы

Веб-камера

Қолдау көрсетіледі

HD CMOS камерасы Қолдау көрсетіледі

Аудио

Ішкі динамик

Дыбыс деңгейі

4 динамик + 1 вуфер

Пернетақта ыстық пернесі және қосқыштары арқылы реттеледі

Бағдарламалық жасақтама және BIOS

USB флеш арқылы жүктеу

BIOS

USB флоппи және USB флеш жүктеу DOS

Жылдам жүктеуді қолдау

Басқа

Үйлесімділік WHQL

Kensington құлпының тесігі x 1

2-15

3

Жұмысты бастау әдісі

Ноутбукті пайдалануды бастау

Осы ноутбуктің жаңа пайдаланушысы сізге біз ноутбукті пайдалануды бастау үшін төмендегі суреттерді қарауды ұсынамыз.

3-2

Ноутбукті қауіпсіз пайдалану әдісі

Егер ноутбукті бірінші рет пайдаланып жатсаңыз, жеке қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету және әрекеттерді орындау кезінде өзіңізді ыңғайлы сезіну үшін төмендегі нұсқауларды оқып шығыңыз.

▶ Жұмыс аумағыңызда жеткілікті жарық болуы керек.

▶ Эргономикалық үстелді таңдаңыз және оны бойыңызға реттеңіз.

▶ Арқаны тік отырғанда арқаңыздың төменгі бөлігін ыңғайлы ұстайтындай реттеңіз.

▶ Табандарыңызды еденге тізелеріңізді 90 градусқа бүгіп қойыңыз.

▶ Теру кезінде қолдарыңызды және білектеріңізді білек тірегінің үстінде ұстаңыз.

▶ Оңтайлы көрініс алу үшін СКД тақтасының бұрышын/күйін реттеңіз.

▶ Ноутбукті ыңғайлырақ қалыпта тұру оңай жерде пайдаланыңыз.

▶ Отыру қалпыңызды жиі өзгертіңіз.

▶ Жүйелі түрде денеңізді керіңіз және жаттығу жасаңыз.

▶ Біраз уақыт жұмыс істеуден кейін үзіліс жасауды есте сақтаңыз.

90-120

15-20

38-76 cm

3-3

Қуатпен қамтуды басқару әдісі

Бұл бөлімде айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін және батарея қуатын тиісті түрде пайдаланғанда пайдаланушылар қолдануы керек негізгі қауіпсіздік шаралары берілген.

Айнымалы ток/тұрақты ток адаптері

Ноутбукке қауіпсіз және тиісті түрде қуат беру үшін бірінші рет қосу алдныда жинақтағы қуат адаптерін жалғау ұсынылады. Төменде айнымалы ток/тұрақты ток адаптеріне қатысты істеуге болатын және болмайтын нәрселер берілген.

▶ Істеуге болатын нәрселер

• Тек ноутбукпен бірге жөнелтілген адаптерді пайдаланыңыз.

• Жабдықты қабылдағыш қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосыңыз.

• Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттыру.

• Пайдаланып жатқанда айнымалы ток/тұрақты ток адаптерінен жылу шығатынын ескеріңіз.

• Анықтама алу үшін дилерге немесе тәжірибелі радио/ТД технигіне хабарласу.

▶ Істеуге болмайтын нәрселер

• Басқа брендті адаптерді пайдалану, өйткені бұл ноутбукті немесе оған жалғанған құрылғыларды зақымдауы мүмкін.

• Пайдаланылып жатқан адаптерді жабу, өйткені бұл жылу тудыруы мүмкін.

Батарея қуаты

Бұл ноутбук сыйымдылығы жоғары литий-ионды батареялар жинағымен жабдықталған. Зарядталмалы литий-ионды батареялар жинағы — ноутбуктің ішкі қуат көзі. Бұл батареялар жинағын пайдаланушыларға ауыстыруға болмайды.

▶ Батарея қуатын үнемдеу

Тиімді батарея қуаты қалыпты жұмысты сақтау үшін маңызды. Егер батарея қуаты жақсы басқарылмаса, сақталған деректер және теңшелген параметрлер жоғалуы мүмкін. Батареяның қызмет көрсету мерзімін оңтайландыру және кенет қуаттың жоғалуын болдырмау үшін төмендегі кеңестерді оқып шығыңыз:

• Жүйе біраз уақыт бойы жұмыс істемейтін болса, жүйенің жұмысын уақытша тоқтатыңыз немесе уақытша тоқтату таймерінің уақытын

3-4

қысқартыңыз.

• Біраз уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, жүйені өшіріңіз.

• Қажет емес параметрлерді өшіріңіз немесе бос тұрған перифериялық құрылғыларды ажыратыңыз.

• Мүмкіндігінше жүйеге айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін жалғаңыз.

▶ Батареялар жинағын зарядтау

Батареялар жинағын ноутбукке орнатылған кезінде зарядтауға болады.

Батареяны зарядтау алдында келесі кеңестерге көңіл бөліңіз:

• Егер зарядталған батареялар жинағы қол жетімді емес болса, жұмысыңызды сақтаңыз және барлық іске қосылған бағдарламаларды жабыңыз және жүйені өшіріңіз.

• Сыртқы айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін қосыңыз.

• Зарядтау процесін үзбестен жүйені пайдалануға, жүйенің жұмысын уақытша тоқтатуға немесе жүйені өшіруге болады.

• Литий-полимерлік батареяда «жад» әсері жоқ. Зарядтау алдында батарея зарядын тауысу қажет емес. Дегенмен, батареяның қызмет көрсету мерзімін оңтайландыру үшін айына бір рет батарея қуатын толығымен тұтынуды ұсынамыз.

• Нақты зарядтау уақытын пайдаланылып жатқан қолданбалар анықтайды.

3-5

Windows жүйесінде қуат жоспарын реттеу әдісі

Төмендегі қадамдарда қуатты үнемдейтін жоспарды пайдаланып ноутбук үшін батарея қуатын үнемдеу әдісі көрсетілген. Windows операциялық жүйесінде қуатты басқару параметрлерін реттеу үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

Windows операциялық жүйесіндегі «Қуат опциялары» дисплейдің, қатты дискінің және батареяның қуатты басқару мүмкіндіктерін басқаруға мүмкіндік береді.

1. Тінтуір жүгіргісін экранның сол жақ бұрышына сүйреңіз, сонда [Бастау] белгішесі көрсетіледі. Таңдау мәзірін көрсету үшін белгішені тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз. Мәзірде [Басқару тақтасы] тармағын таңдаңыз.

2. [Жүйе және қауіпсіздік] тармағын басыңыз.

3. [Қуат опциялары] тармағын басыңыз.

4. Содан кейін жеке қажеттіліктерге сай қуат жоспарын таңдаңыз.

5. Қуат белгішесі опцияларды көрсетеді. Компьютерді қуатты үнемдеу режимінен қуат түймесін басу арқылы оятуға болады.

1

1

2

3-6

3

4

5

3-7

Пернетақтаны пайдалану әдісі

Бұл ноутбук толық функциялық пернетақтаны қамтамасыз етеді.

Пернетақтаның тиісті түрде қызмет етуін қамтамасыз ету үшін операциялық жүйеде SCM қолданбасын орнату ұсынылады.

Windows пернесі

Windows логотипі пернесін пернетақтада табуға болады. Ол

«Бастау» мәзірін ашу және төте жол мәзірін іске қосу сияқты

Windows функцияларын орындау үшін пайдаланылады.

Дисплейді ауыстыру

+

Дисплейдің шығыс режимін СКД, сыртқы монитор және екеуі арасында ауыстыру.

Тачпадты өшіру немесе қосу

Тачпад функциясын қосу немесе өшіру.

+

3-8

Ұйқы режиміне кіру

+

Компьютерді ұйқы күйіне мәжбүрлеп енгізу (жүйенің конфигурациясына байланысты). Жүйені ұйқы күйінен ояту үшін Қуат түймесін басыңыз.

Дисплейдің жарықтық деңгейлерін реттеу

СКД жарықтығын арттыру.

+

СКД жарықтығын азайту.

+

Динамиктердің дыбыс деңгейлерін реттеу

+

+

+

Кірістірілген динамиктің дыбыс деңгейін арттыру.

Кірістірілген динамиктің дыбыс деңгейін азайту.

Ноутбуктің аудио функциясын өшіру.

3-9

Пернетақтаның артқы жарық ЖШД-тарының жарықтық деңгейлерін реттеу

+

Пернетақтаның артқы жарық ЖШД-тарының жарықтық арттыру.

Пернетақтаның артқы жарық ЖШД-тарының жарықтық азайту.

+

Жылдам іске қосу пернелері

Белгілі бір қолданбаларды немесе құралдарды белсендіру үшін пернетақтадағы [Fn] пернелер тіркесімін пайдаланыңыз. Осы пернелердің көмегімен пайдаланушылар тиімдірек жұмыс істей алады.

+

Dragon

Gaming Center

(Айдаһар ойын орталығы) немесе пайдаланушы анықтаған

(қосымша)

• Бұл ноутбукте пайдаланушыларға ойын ойнауда тамаша және тиімді шешімді қамтамасыз еттеін Dragon Gaming

Center (Айдаһар ойын орталығы) ойын қызметтік бағдарламасы алдын ала орнатылған болуы мүмкін.

• Dragon Gaming Center (Айдаһар ойын орталығы) алдын ала орнатылған болса, нақты қолданбаны іске қосуға арналған жылдам іске қосу түймесін анықтау үшін

[Instant Play: Play Key Setting (Лездік ойнату: ойнату пернесін орнату)] қойындысын көрсету үшін Fn пернесін басыңыз, содан кейін F4 пернесін басыңыз. Параметр орнатылғаннан кейін белгіленген қолданбаны іске қосу үшін Fn және F4 пернелерін басыңыз. Пайдаланушылар осы түймені анықтамай қалдырса, Fn және F4 түймелерін басу [Instant Play: Play Key Setting (Лездік ойнату: ойнату пернесін орнату)] қойындысын қайтадан шығарады

• Дегенмен, Dragon Gaming Center (Айдаһар ойын орталығы) орнатылмаған немесе жойылған болса, пайдаланушы анықтаған қолданбаны іске қосу үшін Fn және F4 пернелерін басыңыз.

3-10

+

ECO Engine

(Қуатты үнемдеу)

• Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін ECO Engine қамтамасыз ететін әр түрлі қуатты үнемдеу режимдері арасында ауысу немесе осы функцияны қайталап өшіру үшін F5 пернесін қайталап басыңыз.

+

Веб-камера

+

Shift

+

Ұшақ режимі

• Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін F6 пернесін басып Веб-камера функциясын қосыңыз. Оны өшіру үшін қайтадан басыңыз.

• «Спорт»/«Ыңғайлылық»/«Жасыл» режимдерінің арасында ауысу және өнімділікті өзгерту үшін Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін F7 пернесін басыңыз.

• Бұл функция тек айнымалы ток қуаты қосылған және әдепкі параметр Sport (Спорт) режимі болса ғана белсендіріледі.

• Fn пернесін басып тұрыңыз, содан кейін F10 пернесін қайталап басып, Ұшақ режимін қайталап қосыңыз немесе өшіріңіз.

• Ұшу қауіпсіздігі үшін әрқашан ұшқан кезде Ұшақ режимін қосу ұсынылады.

• Құрылғы күйін тексеру үшін жұмыс үстелінде [Бастау/

Параметрлер/ ДК параметрлерін өзгерту/ Желі/ Ұшақ режимі] тармағында Ұшақ режимін қосу белгішесін қараңыз.

3-11

Мына беттегі нұсқау бейнені көріңіз: https://www.youtube.com/ watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube youku

3-12

Тачпад дегеніміз не

Ноутбукке кірістірілген тачпад — стандартты тінтуірмен үйлесімді меңзеу құрылғысы. Ол экранда жүгіргінің орнын меңзеу және екі түймесімен таңдау жасау арқылы сізге ноутбукті басқаруға мүмкіндік береді.

▶ Тачпадты конфигурациялау

Меңзеу құрылғысын жеке қажеттіліктерге сай теңшеуге болады.

Мысалы, солақай пайдаланушы болсаңыз, екі түйменің функцияларын ауыстырғыңыз келуі мүмкін. Бұған қоса, экрандағы жүгіргінің өлшемін, пішінін, қозғалу жылдамдығын және басқа кеңейтілген мүмкіндіктерін өзгерте аласыз.

Тачпадты конфигурациялау үшін Windows операциялық жүйесіндегі

Microsoft немесе IBM PS/2 драйверін пайдалануға болады. «Басқару тақтасы» ішіндегі «Тінтуір сипаттары» конфигурацияны өзгертуге мүмкіндік береді.

▶ Орналастыру және жылжыту

Саусақты тачпадқа қойыңыз (әдетте сұқ саусақ), сонда тіктөртбұрышты тақта дисплейдің кішкентай көшірмесі ретінде әрекет етеді. Саусақ ұшын тақтада жылжытқанда экрандағы жүгіргі бір уақытта бірдей бағытта қозғалады. Саусақ тақтаның жиегіне жеткенде қозғалысты жалғастыру үшін саусақты көтеріңіз және тачпадтың тиісті орнына қойыңыз.

3-13

▶ Меңзеу және басу

Жүгіргіні жылжытып, белгіше, мәзір элементі немесе орындау керек пәрмен үстіне қойғанда таңдау үшін жай тачпадты жай түртіңіз немесе сол жақ түймені басыңыз. Меңзеу және басу деп аталатын бұл процедура ноутбукті пайдаланудың негіздері болып табылады. Тінтуір сияқты дәстүрлі меңзеу құрылғысынан ерекшелігі, бүкіл тачпад сол жақ түйме ретінде әрекет ете алады, осылайша тачпадты әр түрту сол жақ түймені басуға тең болады. Тачпадта тезірек екі рет түрту қос басуды орындайды.

▶ Сүйреп апарып тастау

Ноутбуктегі файлдарды немесе нысандарды сүйреп апарып тастауды пайдалана отырып жылжытуға болады. Бұлай істеу үшін жүгіргіні қажет элементке қойып, тачпадты жай екі рет түртіңіз, содан кейін екінші түрткенде саусақ ұшын тачпадқа тигізіп тұрыңыз. Енді тачпадта саусақты жылжыту арқылы таңдалған элементті қажет орынға сүйреуге, содан кейін элементті орнына тастау үшін саусақты тачпадтан көтеруге болады.

Я болмаса, элементті таңдағанда сол жақ түймені басып тұруға, содан кейін саусақты қажет орынға жылжытуға, соңында, сүйреп апарып тастау әрекетін аяқтау үшін сол жақ түймені жіберуге болады.

Қатты диск дегеніміз не

Бұл ноутбук сыйымдылығы үлкен 2,5 дюймдік HDD дискімен жабдықталған.

Ол әдетте операциялық жүйені және бағдарламаларды орнату үшін пайдаланылады. Ноутбук қосулы кезде қатты дискіні ажыратпаңыз немесе орнатпаңыз. HDD дискін ауыстыруды тек өкілетті ритейлер немесе сервис өкілі орындауы керек.

Тұтас күйдегі диск дегеніміз не

Бұл ноутбук тұтас күйдегі дискімен (SSD) жабдықталуы мүмкін. Тұтас күйдегі диск — тұтас күйдегі флед жадында деректерді сақтайтын сақтау құрылғысы.

Ноутбук қосулы кезде SSD дискін ажыратпаңыз немесе орнатпаңыз. SSD дискін ауыстыруды тек өкілетті ритейлер немесе сервис өкілі орындауы керек.

3-14

Оптикалық диск құрылғысын пайдалану әдісі

Бұл ноутбук оптикалық жетек құрылғысымен жабдықталған болуы мүмкін.

Дискіні салу үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз. Мұнда көрсетілген құрылғылар тек анықтама үшін арналған.

1. Ноутбук қосулы екеніне көз жеткізіңіз.

2. Тақтадағы шығару түймесін басыңыз, сонда диск науасы ішінара шығады.

3. Науаны толығымен ұзарғанша ақырын сыртқа тартыңыз.

4. Дискіні науаға салыңыз және диск дұрыс және қауіпсіз орнатылғанына көз жеткізіңіз. Орнында бекіту үшін дискінің ортасын жай басыңыз.

5. Науаны жетекке қайта итеріңіз.

2 3

4

5

3-15

Интернетке қосылу әдісі

Wireless LAN

Wireless LAN — кабельдерді пайдаланбастан интернетке қосылуға мүмкіндік беретін сымсыз кең жолақты қосылым. Wireless LAN қосылымын орнату үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

▶ Ұшақ режимін өшіру

Ұшу қауіпсіздігі үшін әрқашан ұшқан кезде Ұшақ режимін қосу ұсынылады.

Ұшақ режимі қосылғанда Wireless LAN қосылымы және Bluetooth өшіріледі.

Wireless LAN қосылымын орнату алдында Ұшақ режимін өшіріңіз.

Жұмыс үстеліне өтіңіз. (Win 8 бастау экранында болсаңыз, Жұмыс үстелін іске қосыңыз.)

1. Жұмыс үстелінде [Параметрлер] белгішесін тауып, басыңыз.

2. [Ұшақ режимі] тармағын таңдаңыз.

3. [Желілер] астында [Ұшақ режимі] таңдауларын жайыңыз. Осында

[Ұшақ режимі] күйіне орнатылғанын тексеріңіз.

1

2

3

3-16

▶ Wireless LAN параметрлерін орнату

1. Жүгіргіні жұмыс үстелінің төменгі оң жақ бұрышына нұсқау және басу арқылы параметрлерін мәзірін жайыңыз.

2. [Wireless LAN] белгішесін басыңыз.

3. Желілер тізімінен Wireless LAN қосылымын таңдаңыз.

4. Таңдалған желіге қосылу үшін қауіпсіздік кілті қажет болады. Содан кейін [Келесі] түймесін басыңыз.

1 2

3

4

3-17

Сымды жергілікті желі

Интернетке қосылу үшін кабельдерді және желілік адаптерлерді пайдалану.

▶ Динамикалық IP/PPPoE қосылымын орнату

Жұмыс үстеліне өту (Win 8 Бастау экранында болсаңыз, Жұмыс үстелін іске қосыңыз)

1. Жүгіргі меңзерін тапсырмалар тақтасындағы LAN белгішесіне нұсқаңыз, содан кейін [Желі және ортақтасу орталығын ашу] тармағын таңдау үшін тінтуірдің оң жақ түймешігін басыңыз.

2. [Адаптердің параметрлерін өзгерту] тармағын таңдаңыз.

3. Ашылмалы мәзірден [Сипаттар] тармағын таңдау үшін [Ethernet] тармағын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.

4. «Ethernet сипаттары» терезесінде [Желілер] қойындысын таңдаңыз және [IP 4 нұсқасы (TCP/IPv4)] құсбелгісін қойыңыз. Содан кейін, жалғастыру үшін [Сипаттар] тармағын басыңыз.

5. [Жалпы] қойындысын таңдаңыз, [IP мекенжайын автоматты түрде алу] және [DNS серверінің мекенжайын автоматты түрде алу] тармақтарын басыңыз. Содан кейін, [OK] түймесін басыңыз.

3-18

6. [Желі және ортақтасу орталығы] тармағын қайтадан ашу үшін

1-қадамды қайталаңыз. [Желілік параметрлерді өзгерту] тармағында

[Жаңа қосылым немесе желі орнату] пәрменін таңдаңыз.

7. [Интернетке қосылу] пәрменін таңдаңыз, содан кейін [Келесі] түймесін басыңыз.

8. [Жылдамдығы жоғары (PPPoE)] тармағын басыңыз.

9. «Пайдаланушы аты», «Құпия сөз» және «Қосылым атауы» өрістерін толтырады. Содан кейін [Қосылу] түймесін басыңыз.

3-19

3-20

▶ Статикалық IP интернет қосылымын орнату

1. [Динамикалық IP/PPPoE қосылымын орнату] тармағындағы алдыңғы

1-4 қадамдарын орындаңыз.

2. [Жалпы] қойындысын таңдаңыз, сөйтіп [Келесі IP мекенжайын пайдалану] және [Келесі DNS сервер мекенжайларын пайдалану] тармақтарын басыңыз. Сізден IP мекенжайын, ішкі желі маскасын және әдепкі шлюзді бос орында енгізу сұралады, содан кейін [OK] түймесін басыңыз.

3-21

Bluetooth қосылымын орнату әдісі

Bluetooth арқылы жұптастыру — екі Bluetooth қолдайтын құрылғы бір бірімен орнатылған қосылым арқылы байланысатын процесс.

Bluetooth қосылымын белсендіру

▶ Ұшақ режимін өшіру

Bluetooth қосылымын белсендіру алдында Ұшақ режимін өшіру үшін алдыңғы Wireless LAN бөлімін қараңыз.

▶ Bluetooth құрылғыларын жұптастыру

Жұмыс үстеліне өтіңіз. (Win 8 бастау экранында болсаңыз, Жұмыс үстелін іске қосыңыз.)

1. Жүгіргіні экранның төменгі оң жақ бұрышына нұсқап тапсырмалар тақтасын шығарыңыз, содан кейін [Параметрлер] тармағын басыңыз.

2. [Компьютер параметрлерін өзгерту] тармағын таңдаңыз.

1

2

3-22

3. Компьютер параметрлері тізімінде «ДК және құрылғылар» тармағын басыңыз.

4. Қосылымдар тізімінде қажет Bluetooth құрылғысын таңдаңыз, содан кейін жалғастыру үшін [Жұптастыру] түймесін басыңыз.

5. Ноутбук және таңдалған Bluetooth құрылғысы арасында құпия кодты сәйкестендіріңіз, аяқтау үшін [иә] түймесін басыңыз.

3

4

5

3-23

Сыртқы құрылғыларды қосу әдісі

Бұл ноутбук USB, HDMI, DisplayPort және mini DisplayPort сияқты әр түрлі қосу К/Ш (кіріс/шығыс) порттарымен жабдықталуы мүмкін. Пайдаланушылар ноутбукке әр түрлі перифериялық құрылғыларды қоса алады.

Бұл құрылғыларды қосу үшін алдымен әрбір құрылғының пайдалану нұсқаулықтарын қараңыз, содан кейін құрылғыны ноутбукке қосыңыз. Бұл ноутбук қосылған сыртқы құрылғыларды автоматты түрде анықтай алады және құрылғылар анықталмаса, жаңа құрылғыларды қосу үшін [Бастау мәзірі / Басқару тақтасы / Аппараттық құралдар және дыбыс / Құрылғы қосу] тармағына өту арқылы құрылғыларды қолмен қосыңыз.

3-24

Бірнеше мониторды пайдалану әдісі

Пайдаланушылар ноутбукке қосымша мониторды қосса, жүйе қосылған сыртқы мониторды автоматты түрде анықтайды. Пайдаланушыларға дисплей параметрлерін теңшеуге рұқсат етіледі.

1. Мониторды ноутбукке қосыңыз.

2. Windows пернесін басып тұрыңыз, содан кейін [P] пернесін басып,

[Дисплей параметрлері] терезесін шығарыңыз.

3. Қажет режимді таңдау

▶ Тек ДК экраны: жұмыс үстелін тек ноутбук мониторында көрсетеді.

▶ Көшірме жасау: жұмыс үстелі ноутбук мониторында және қосылған сыртқы мониторда көрсетіледі.

▶ Кеңейту: жұмыс үстелін қосылған мониторлардың барлығына кеңейтеді. Бұл опция пайдаланушылар жұмыс үстелі аумағын көбейткісі келсе пайдалы.

▶ Тек екінші экран: жұмыс үстелін тек қосылған сыртқы мониторда көрсетеді.

3-25

RAID функциясын пайдалану әдісі

Бұл ноутбук әр түрлі деңгейлердегі RAID технологиясын қолдауы мүмкін. RAID пайдаланушыларға деректерді бірнеше қатты дискіде немесе тұтас күйдегі дискіде сақтауға мүмкіндік береді. Қосымша және дұрыс ақпарат алу үшін жергілікті дилерге хабарласыңыз және қолдау көрсетілетін RAID функциялары пайдаланушылар сатып алған үлгілерге байланысты өзгеріп отыруы мүмкін екенін ескеріңіз.

RAID параметрлерін орнату үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

1. Ноутбук орамында бірге келетін Recovery Image Backup Tool бағдарламасымен қалпына келтіру дискін жасаңыз. Пайдаланушылар

BurnRecovery төте жолын Бастау экранында немесе Windows жұмыс үстелінде таба алады.

2. SSD дискілерін немесе HDD дискілерін бірдей сыйымдылықпен және брендпен жинаңыз. SSD дискілерін немесе HDD дискілерін жинау үшін дұрыс дағдыларыңыз болуы керек, я болмаса, қосымша көмек алу үшін өкілетті сервистік орталыққа хабарласа аласыз.

3. BIOS бетіне өтіңіз, «Кеңейтілген» қойындысында SATA режимі ретінде

[RAID] режимін таңдаңыз, және «Жүктеу» қойындысында жүктеу режимі ретінде [Бұрынғы] режимін таңдаңыз.

4. Мына беттегі нұсқау бейнені көріңіз: https://www.youtube.com/watch?v=

ArvWkGG_yu8&index=2&list=PLTPGJNsY3U4wiHm-QI989ved86Mq0Wi4o

YouTube youku

3-26

Операциялық жүйені орнату кезінде BIOS ішінде жүктеу режимін таңдау әдісі

1. Жүйенің қуатын қосыңыз. Бірінші логотип экраны көрсетілгенде DEL пернесін бірден басыңыз және BIOS мәзіріне кіріңіз.

2. Жүгіргіні [Жүктеу] қойындысына жылжытыңыз, сөйтіп «Жүктеу конфигурациясы» ішінде [Жүктеу режимін таңдау] пәрменін таңдаңыз.

3. UEFI негізіндегі BIOS үшін қолдау көрсететін операциялық жүйелерде

(Windows 8 және Windows 8.1) [UEFI] режимін таңдау ұсынылады.

4. Windows 7 немесе алдыңғы Windows нұсқалары үшін [Бұрынғы] режимін таңдаңыз.

3

4

3-27

Қалпына келтіру бөлімін пайдалану әдісі

Жүйені қажет болған жағдайда өндірушінің әдепкі параметрлеріне қалпына келтіру бойынша нұсқау видеосын https://www.youtube.com/ watch?v=zDZAKvmoMcA веб-торабынан қараңыз.

YouTube youku

3-28

Негізгі құрамдастар қайда

Бұл бөлімде сіз ноутбук ішіндегі негізгі бөліктер туралы ақпаратты табасыз, сатып алынған үлгіге байланысты кейбіреулерінің деңгейін көтеру немесе ауыстыру мүмкін болуы мүмкін.

Құрылғының деңгейін өзіңіз көтеруге тырыспаңыз, өйткені рұқсат етілмеген ауыстырулар кепілдік күшін жоюы мүмкін. Қызмет көрсетілуі үшін жергілікті өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.

1. HDD

2. Жад

3. M.2 SSD

4. Bluetooth/ WiFi combo картасы

5. ODD

1

2

4

3

5

5

3

2

4

1

3-29

1.

ɉȺɃȾȺɅȺɇɍɒɕ ɇԜɋԔȺɍɅɕԐɕɇȺ ԔɈɋɕɆɒȺ

Ԕԝɪɵɥԑɵ ɇɨɭɬɛɭɤ (Notebook PC)

2.

3.

4.

5.

Ԛɥɝɿ ɋɚɭɞɚ ɛɟɥɝɿɫɿ

MS-16J2, MS-1792

Ԧɧɿɦ ɬɚԑɚɣɵɧɞɚɥɭɵ

Ɍɚɫɵɦɚɥɞɚɧɚɬɵɧ ɞɟɪɛɟɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɪɟɬɿɧɞɟ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ

Ԕɭɚɬ ɤɟɪɧɟɭɿ

( 2ɬɚɪɚɭ : ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɧαɫΩɚɭɥɵΥɵɧɚ ɤɿɪɿɫɩɟɞɟ ɤλɪɫɟɬɿɥɝɟɧ ɚΩɩɚɪɚɬɬɵ ɚɣΩɵɧɞɚɭ )

Ԕɭɚɬ ɚɞɚɩɬɟɪɿ 1 ( ԕɨɫɵɦɲɚ )

120 ȼɬ , 19,5 ȼ

Ʉɿɪɿɫ ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɿ : 100~240 ȼ , 50~60 Ƚɰ ɒɵԑɵɫ ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɿ : 19,5 ȼ 6,15A

Ԕɭɚɬ ɚɞɚɩɬɟɪɿ 2 ( ԕɨɫɵɦɲɚ )

150 ȼɬ , 19,5 ȼ

Ʉɿɪɿɫ ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɿ : 100~240 ȼ , 50~60 Ƚɰ ɒɵԑɵɫ ɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɿ : 19,5 ȼ 7,7A ɀɢɧɚԕɬɚԑɵ ԕɭɚɬ ɚɞɚɩɬɟɪɿɧɿԙ ɬԛɪɿ ɟɫɤɟɪɬɭɫɿɡ ԧɡɝɟɪɬɿɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ .

6.

7.

8.

9.

Ԧɧɞɿɪɭɲɿ , ɦɟɤɟɧɠɚɣɵ MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.

No. 69, Lide Street, Zhonghe District, New Taipei City 235,

Taiwan (R.O.C.)

Ʉɢɬɚɣ Ԧɧɞɿɪɭɲɿ ɟɥ

Ԧɤɿɥɟɬɬɿ ɬԝɥԑɚɧɵԙ ɚɬɚɭɵ ɦɟɧ ɨɪɧɚɥɚɫɭɵ

. ɀɒԔ « ɗɦɗɫȺɣ

127273, Ɇԥɫɤɟɭ

Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ ԕ .,

»

Ȼɟɪɟɡɨɜɚɹ ɚɥɥɟɹ , 5 ɚ , 7ԑɢɦ , 307 ɚ ɤɟԙɫɟ

Ԧɤɿɥɟɬɬɿ ɬԝɥԑɚɦɟɧ ɛɚɣɥɚɧɵɫɭ ɚԕɩɚɪɚɬɵ

Ɍɟɥɟɮɨɧ : +7 (495) 981-4509

Ɏɚɤɫ : +7 (495) 981-4508

10. ɋԥɣɤɟɫɬɿɥɿɤ ɛɟɥɝɿɫɿ

11.

12.

Ԕɚɭɿɩɫɿɡ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ɟɪɟɠɟɥɟɪɿ ɦɟɧ ɠɚԑɞɚɣɥɚɪɵ ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧɵԙ « Ʉɿɪɿɫɩɟ » 1ɬɚɪɚɭɵɧɵԙ

« ɇɨɭɬɛɭɤɬɵ ԕɚɭɿɩɫɿɡ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ »* ɛԧɥɿɦɿɧɞɟ ɠԥɧɟ

« ɀԝɦɵɫɬɵ ɛɚɫɬɚɭ » 3ɬɚɪɚɭɵɧɵԙ « ɇɨɭɬɛɭɤɩɟɧ ɠԝɦɵɫ ɿɫɬɟɭ ɛɨɣɵɧɲɚ ɤɟԙɟɫɬɟɪ » ɛԧɥɿɦɿɧɞɟ ɤԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧ .

* ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧɞɚ ɤɟɥɬɿɪɿɥɝɟɧ ɚԕɩɚɪɚɬɬɵ ɚɧɵԕɬɚɭ : ɧɨɭɬɛɭɤ ɿɲɿɧɞɟ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɬɚɪɚɩɵɧɚɧ ɚɭɵɫɬɵɪɵɥɚ ɚɥɦɚɣɬɵɧ ɲɵԑɚɪɵɥɦɚɣɬɵɧ ɛɚɬɚɪɟɹ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥԑɚɧ .

Ԕԝɪɚɫɬɵɪɭ ɟɪɟɠɟɥɟɪɿ ɦɟɧ ɠɚԑɞɚɣɥɚɪɵ

Ⱥɣɧɵɦɚɥɵ ɬɨɤ ɠɟɥɿɫɿɧɟɧ ԕɭɚɬɬɚɧɞɵɪɭ

ƒ Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɞɿ ɚɥԑɚɲ ɪɟɬ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ɤɟɡɿɧɞɟ ɠɟɥɿɥɿɤ ɚɞɚɩɬɟɪɞɿ ɠɚɥԑɚɩ , ɷɥɟɤɬɪ ɠɟɥɿɫɿɧɿԙ ԕɭɚɬɵɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ԝɫɵɧɵɥɚɞɵ .

ƒ ɗɥɟɤɬɪ ɠɟɥɿɫɿɧɟ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧ ԕɭɚɬ ɚɞɚɩɬɟɪɿɧ ԕɨɫԕɚɧ ɤɟɡɞɟ ɛɚɬɚɪɟɹ ɡɚɪɹɞɬɚɥɚɞɵ .

ƒ ɇɚɡɚɪ ɚɭɞɚɪɵԙɵɡ , ɠɢɧɚԕɬɚԑɵ ԕɭɚɬ ɚɞɚɩɬɟɪɿ ɧɨɭɬɛɭɤɩɟɧ ɛɿɪɝɟ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ԛɲɿɧ ɦɚԕԝɥɞɚɧԑɚɧ .

ƒ Ԧɧɞɿɪɭɲɿ ɬɚɪɚɩɵɧɚɧ ɦɚԕԝɥɞɚɧɛɚԑɚɧ ɛɚɫԕɚ ɚɞɚɩɬɟɪ ɬԛɪɥɟɪɿɧ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ɧɨɭɬɛɭɤ ɩɟɧ ɨԑɚɧ ɠɚɥԑɚɧԑɚɧ ԕԝɪɵɥԑɵɥɚɪɞɵԙ ɡɚԕɵɦɞɚɥɭɵɧɚ ԥɤɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ .

ƒ Ԕɭɚɬ ɚɞɚɩɬɟɪɿɧ ɠɚɩɩɚԙɵɡ ɠԥɧɟ ɨɧɵԙ ԛɫɬɿɧɟ ɛɚɫԕɚ ɡɚɬɬɚɪɞɵ ԕɨɣɦɚԙɵɡ – ɨɥ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ ɛɚɪɵɫɵɧɞɚ ԕɵɡɚɞɵ .

ƒ Ԕɭɚɬ ɚɞɚɩɬɟɪɿɧɿԙ ɠԝɦɵɫ ɛɚɪɵɫɵɧɞɚ ԕɵɡɚɬɵɧɵɧ ɟɫɿԙɿɡɞɟ ɫɚԕɬɚԙɵɡ .

Ȼɚɬɚɪɟɹɞɚɧ ԕɭɚɬɬɚɧɞɵɪɭ

ƒ ɇɨɭɬɛɭɤ ɫɵɣɵɦɞɵɥɵԑɵ ɠɨԑɚɪɵ ɥɢɬɢɣ ɨɧɞɵԕ ɛɚɬɚɪɟɹɦɟɧ ɠɚɛɞɵԕɬɚɥԑɚɧ . Ⱥɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɥɵ ɥɢɬɢɣ ɢɨɧɞɵԕ ɛɚɬɚɪɟɹɫɵ ɧɨɭɬɛɭɤɬɵԙ ɿɲɤɿ ԕɭɚɬ ɤԧɡɿ ɛɨɥɵɩ ɬɚɛɵɥɚɞɵ .

ƒ ɇɨɭɬɛɭɤ ɛɚɬɚɪɟɹɫɵ ɲɵԑɚɪɵɥɦɚɣɞɵ ɠԥɧɟ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɬɚɪɚɩɵɧɚɧ ɚɭɵɫɬɵɪɵɥɚ ɚɥɦɚɣɞɵ .

13.

14.

15.

16. ɋɚԕɬɚɭ ɟɪɟɠɟɥɟɪɿ ɦɟɧ ɠɚԑɞɚɣɥɚɪɵ

( ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɧαɫΩɚɭɥɵΥɵɧɞɚ ɛɟɪɿɥɝɟɧ ɚΩɩɚɪɚɬɬɵ ɚɣΩɵɧɞɚɭ )

ƒ Ԕɚɭɿɩɫɿɡɞɿɤ ɬɟɯɧɢɤɚɫɵ ɛɨɣɵɧɲɚ ɧԝɫԕɚɭɥɵԕɬɵ ɦԝԕɢɹɬ ԥɪɿ ɬɨɥɵԕ ɨԕɵɩ ɲɵԑɵԙɵɡ .

ƒ Ԕԝɪɵɥԑɵ ɠԥɧɟ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵɧɞɚԑɵ ɛɚɪɥɵԕ ɫɚԕɬɚɧɞɵɪɭɥɚɪ ɦɟɧ ɟɫɤɟɪɬɭɥɟɪɞɿ ɟɫɤɟɪɭ ԕɚɠɟɬ .

ƒ Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɠɨԑɚɪɵ ɵɥԑɚɥɞɵɥɵԕ ɩɟɧ ɠɨԑɚɪɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɥɚɪɞɵԙ ɿɫɟɪɿɧɟɧ ԕɨɪԑɚԙɵɡ .

ƒ Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɬɟԙɲɟɭɞɿԙ ɚɥɞɵɧɞɚ ɨɧɵ ɬԝɪɚԕɬɵ ɛɟɬɤɟ ɨɪɧɚɬɵԙɵɡ .

ƒ Ԕԝɪɵɥԑɵɞɚԑɵ ɫɚԙɵɥɚɭɥɚɪ ɚɭɚ ɤɨɧɜɟɤɰɢɹɫɵɧ ԕɚɦɬɚɦɚɫɵɡ ɟɬɟɞɿ ɠԥɧɟ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ԕɵɡɵɩ ɤɟɬɭɞɟɧ ԕɨɪԑɚɣɞɵ

.

Ȼԝɥ ɫɚԙɵɥɚɭɥɚɪɞɵ ɛԧɝɟɦɟԙɿɡ .

ƒ Ԕɨɪɲɚԑɚɧ ɨɪɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɫɵ 60 ɧɟɦɟɫɟ 0

O

C (32

O

O

C (140

O

F) ɠɨԑɚɪɵ

F) ɬԧɦɟɧ ɛɨɥɫɚ , ɨɧɵ ԕɚɪɚɭɫɵɡ ԕɚɥɞɵɪɦɚԙɵɡ .

ƒ Ȼԝɥ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ɡɚԕɵɦɞɚɥɭɵɧɚ ԥɤɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ .

ƒ ɀԝɦɵɫ ɿɫɬɟɣɬɿɧ ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ɨɪɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɫɵ 35

(95

O

F) ɚɪɬɵԕ ɛɨɥɦɚɭɵ ɬɢɿɫ .

O

C

ƒ Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ԕɭɚɬ ɪɨɡɟɬɤɚɫɵɧɚ ԕɨɫɭɞɵԙ ɚɥɞɵɧɞɚ ԕɭɚɬ ɤɟɪɧɟɭɿ ԕɚɭɿɩɫɿɡ ɚɭԕɵɦɞɚ ɠԥɧɟ 100~240 ȼ ɚɪɚɥɵԑɵɧɞɚ ɟɤɟɧɞɿɝɿɧɟ ɤԧɡ ɠɟɬɤɿɡɿԙɿɡ .

ƒ Ɇɨɞɭɥɶɞɟɪ ɦɟɧ ɤɟԙɟɣɬɭ ɤɚɪɬɚɥɚɪɵɧɵԙ ԕɨɫɵɥɭ ɠɚԑɞɚɣɵɧɞɚ ԕɭɚɬ ɤɚɛɟɥɿɧ ԥɪԕɚɲɚɧ ɷɥɟɤɬɪ ɪɨɡɟɬɤɚɫɵɧɚɧ ɚɠɵɪɚɬɵԙɵɡ .

ƒ Ȼɚɬɚɪɟɹɧɵ ԥɪԕɚɲɚɧ ɚɠɵɪɚɬɵԙɵɡ , ԕɭɚɬ ɤɚɛɟɥɿɧ ɷɥɟɤɬɪ ɪɨɡɟɬɤɚɫɵɧɚɧ ԧɲɿɪɿԙɿɡ ɧɟɦɟɫɟ ԕԝɪɵɥԑɵ ԝɡɚԕ ɭɚԕɵɬ ɛɨɣɵ ɩɚɣɞɚɥɚɧɵɥɦɚɫɚ ɨɧɵ ɬɨɥɵԑɵɦɟɧ ɬɨɤɬɚɧ ɚɠɵɪɚɬɵԙɵɡ .

ƒ Ȼԝɥ ɷɥɟɤɬɪ ԕɭɚɬɵɧɵԙ ԛɧɟɦɞɟɥɭɿɧɟ ɦԛɦɤɿɧɞɿɤ ɛɟɪɟɞɿ .

ƒ Ԕԝɪɵɥԑɵ ԛɫɬɿɧɟ ɫԝɣɵԕɬɵԕɬɵ ɬԛɝɭɝɟ ɬɵɣɵɦ ɫɚɥɵɧԑɚɧ , ɛԝɥ ɨɧɵԙ ɡɚԕɵɦɞɚɥɭɵɧɚ ɠԥɧɟ ɷɥɟɤɬɪ ɬɨɝɵɦɟɧ ɫɨԑɵɥɭɵɧɚ ԥɤɟɥɭɿ ɦԛɦɤɿɧ .

ƒ Ԕɭɚɬ ɤɚɛɟɥɿɧ ɚɞɚɦɞɚɪ ԛɫɬɿɧɟɧ ɛɚɫɩɚɣɬɵɧɞɚɣ ɨɪɧɚɥɚɫɬɵɪɵԙɵɡ .

ƒ Ԕɭɚɬ ɤɚɛɟɥɿɧɟ ɟɲԕɚɧɞɚɣ ԕԝɪɚɥɞɚɪɞɵ ԕɨɣɦɚԙɵɡ .

Ɍɚɫɵɦɚɥɞɚɭ ɟɪɟɠɟɥɟɪɿ ɦɟɧ ɠɚԑɞɚɣɥɚɪɵ

Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɬɚɫɵɦɚɥɞɚɭ ɬɟɤ ɡɚɭɵɬɬɵԕ ԕɚɩɬɚɦɚɞɚ ɤɟɡ ɤɟɥɝɟɧ ɤԧɥɿɤ ɬԛɪɿɦɟɧ , ɟɲɛɿɪ ԕɚɲɵԕɬɵԕ ɲɟɤɬɟɭɥɟɪɿɧɫɿɡ ɪԝԕɫɚɬ ɟɬɿɥɟɞɿ . ɋɚɬɭ ɟɪɟɠɟɥɟɪɿ ɦɟɧ ɠɚԑɞɚɣɥɚɪɵ ɀɨɸ ɟɪɟɠɟɥɟɪɿ ɦɟɧ ɠɚԑɞɚɣɥɚɪɵ

( ɉɚɣɞɚɥɚɧɭ ɧαɫΩɚɭɥɵΥɵɧɵέ 1ɬɚɪɚɭɵ ; Ʉɿɪɿɫɩɟɞɟ ɛɟɪɿɥɝɟɧ ɚΩɩɚɪɚɬɬɵ ɚɣΩɵɧɞɚɭ ) ɒɟɤɬɟɭɥɟɪ ɠɨԕ

Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ԕɵɡɦɟɬɬɿɤ ɯɚɛɚɪɥɚɫɵԙɵɡ

. ɦɟɪɡɿɦɿ ɚɹԕɬɚɥԑɚɧ ɫɨԙ , ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ɬɭɪɚɥɵ ɚԕɩɚɪɚɬɬɵ ɚɥɭ ԛɲɿɧ , MSI ԕɵɡɦɟɬ ɨɪɬɚɥɵԑɵɦɟɧ ɠɨɸ

17.

18.

Ԕԝɪɵɥԑɵ ɚԕɚɭɥɵԑɵɧɵԙ ɚɧɵԕɬɚɥɭɵ ɠɚԑɞɚɣɵɧɞɚ

Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵԙ ԧɧɞɿɪɭ ɚɣɵ ɦɟɧ ɠɵɥɵ

Ⱥԕɚɭɥɵԕ ɚɧɵԕɬɚɥԑɚɧ ɠɚԑɞɚɣɞɚ :

1.

ɇɨɭɬɛɭɤɬɵ ԧɲɿɪɿԙɿɡ

2.

Ԕɭɚɬ ɚɞɚɩɬɟɪɿɧ ԧɲɿɪɿԙɿɡ

3.

Ԕԝɪɵɥԑɵɧɵ ԕɨɫɵԙɵɡ

Ԧɧɞɿɪɭ ɤԛɧɿ ԕɚɩɬɚɦɚ ԕɨɪɚɛɵɧɵԙ ɠɚɩɫɵɪɦɚɫɵɧɞɚ ɤԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧ

19. ɀɟɬɤɿɡɿɥɟɬɿɧ ɠɢɧɚԕ

( ɉɚɣɞɚɥɚɧɭ ɧαɫΩɚɭɥɵΥɵɧɵέ

λɧɿɦɿɦɟɧ ɬɚɧɵɫɭ 2ɬɚɪɚɭɵ : Ʉɿɪɿɫɩɟɞɟ ɛɟɪɿɥɝɟɧ ɚΩɩɚɪɚɬɬɵ ɚɣΩɵɧɞɚɭ ) ɀɟɬɤɿɡɿɥɟɬɿɧ ɠɢɧɚԕ :

ƒ ɇɨɭɬɛɭɤ

ƒ Ȼɚɬɚɪɟɹ

ƒ Ⱥɣɧɵɦɚɥɵ ɬɨɤ ԕɭɚɬɵɧɵԙ ɚɞɚɩɬɟɪɿ ɠԥɧɟ ԕɭɚɬ ɤɚɛɟɥɿ

ƒ Ɉɪɧɚɬɭ ɞɢɫɤɿɫɿ ( ԕɨɫɵɦɲɚ )

ƒ Kaspersky ԕɚɪɫɵ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɥɵԕ ɠɚɫɚԕɬɚɦɚɫɵɧɵԙ ɞɢɫɤɿɫɿ ( ԕɨɫɵɦɲɚ )

ƒ Ɉɣɵɧ ɞɢɫɤɿɫɿ ( ԕɨɫɵɦɲɚ )

ƒ Ԕɵɫԕɚɲɚ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵ

ƒ F3 ɤԧɦɟɝɿɦɟɧ ɧɨɭɬɛɭɤ ɛɚԑɞɚɪɥɚɦɚɥɵԕ ɠɚɫɚԕɬɚɦɚɫɵɧ ԕɚɥɩɵɧɚ ɤɟɥɬɿɪɭ ɛɨɣɵɧɲɚ ԕɵɫԕɚɲɚ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵ

ƒ ɉɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵ

ƒ Windows ԕɵɫԕɚɲɚ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵ ( ԕɨɫɵɦɲɚ )

ƒ Ʉɟɩɿɥɞɿɤ ɬɚɥɨɧɵ

ƒ Ʉɟɩɿɥɞɿɤ ɤɿɬɚɩɲɚɫɵ

ƒ ɇɨɭɬɛɭɤԕɚ ɚɪɧɚɥԑɚɧ ԕɨɪԑɚԑɵɲ ԕɚɩɬɚɦɚ ( ԕɨɫɵɦɲɚ )

Ԧɧɞɿɪɭɲɿ ɠɟɬɤɿɡɿɥɟɬɿɧ ɠɢɧɚԕԕɚ ɫԥɥ ԧɡɝɟɪɿɫ ɟɧɝɿɡɭɝɟ ԕԝԕɵɥɵ . ɀɟɬɤɿɡɿɥɟɬɿɧ ɠɢɧɚԕɬɵԙ ԕԝɪɚɦɵɧ ɠɟɪɝɿɥɿɤɬɿ ɠɟɬɤɿɡɭɲɿɞɟɧ ɠԥɧɟ

( ɧɟɦɟɫɟ ) ɫɚɬɭɲɵɞɚɧ ɚɧɵԕɬɚɩ ɚɥɵԙɵɡ

Ԕԝɪɦɟɬɬɿ ɩɚɣɞɚɥɚɧɭɲɵ

!

msi ɧɨɭɬɛɭɝɵɧ ɬɚԙɞɚԑɚɧɵԙɵɡ ԛɲɿɧ ɚɥԑɵɫ ɛɿɥɞɿɪɟɦɿɡ

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents