MSI Aegis RS 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Ръководство за работа

MSI Aegis RS 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Ръководство за работа | Manualzz
Въведение
Ноутбук
Наръчник за потребителя
Въведение
Поздравяваме Ви като потребител на този ноутбук с прекрасен дизайн. Този съвършено
нов и изящен ноутбук ще ви осигури приятни изживявания и професионална работа. С
гордост можем да заявим на нашите потребители, че този ноутбук е щателно тестван и
нашата репутация е гаранция за неговата ненадмината надеждност и удовлетвореността
на потребителите.
 Разопаковане
Първо разопаковайте кашона и внимателно проверете цялото съдържание. Ако някой
компонент е повреден или липсва, незабавно се свържете с местния търговски
представител. Освен това запазете кашона и опаковъчните материали, в случай че се
наложи да транспортирате устройството в бъдеще. Опаковката трябва да съдържа
следните компоненти:
 Ноутбук
 Бърз старт Ръководство
 Литиево-йонна батерия с голям капацитет
 Адаптер за променлив/постоянен ток и променливотоков кабел
 Чанта за ноутбук (допълнително)
 Диск с приложни програми „Всичко в едно”, съдържащ пълната версия на
ръководството за потребителя, драйвери, помощни програми, функция за
възстановяване, предлагана като опция и др.
2
 Преглед на продукта
Този раздел описва основните характеристики на ноутбука. Той ще Ви помогне да
научите повече за оформлението на ноутбука, преди ползването му. Моля, имайте
предвид, че ноутбукът, показан в този раздел, може да се различава от този, който сте
закупили.
Изглед отгоре - отворен
Илюстрацията на на отворения ноутбук и описанието под нея ще Ви помогнат да
прегледате работната зона на Вашия ноутбук.
Илюстрациите, показани тук са само за справка.
3
Въведение
1.
Уеб камера

Тази вградена уеб камера може да се използва за правене на снимки,
видеозапис или конферентна връзка, както и за други интерактивни
приложения.

Светодиодът - индикатор за уеб камерата, намиращ се до уеб камерата,
светва в оранжево, когато функцията уеб камера е активирана; светодиодът
угасва, когато тази функция е изключена.
2.
Вътрешен микрофон
Функцията на вградения микрофон е стандартна.
3.
Бутони за бърз старт
Натиснете бутоните за бърз старт, за да активирате конкретни приложения или
инструменти. Следните бутони за бърз старт ще функционират само в операционна
система с инсталирано SCM приложение. Ще намерите SCM приложението на диска
с приложни програми "Всичко в едно", който е доставен с пакета за лесна и удобна
работа. Настоятелно препоръчваме да инсталирате SCM приложението.

Използвайте този бутон, за да активирате функцията
Медиен плейър, която подобрява качеството на
възпроизвеждане от вашия дисплей и система за
озвучаване.
Медиен плейър

на вентилатора за охлаждане на цялостната
Cooler Boost
(Усилване на
охладителя)
Keyboard LED
Backlit Switch
(KLED
клавиатура с
превключвател
за фоново
осветление)
(като опция)
4
Използвайте този бутон за увеличаване на скоростта
температура на лаптопа.

Тази клавиатура е оборудвана със светодиодна
подсветка, монтирана под самата клавиатура.

Използвайте този бутон за включване или изключване
на приложението KLM (Клавиатурния LED Мениджър).

На този ноутбук може да бъде предварително
инсталирано уникално приложение за управление на
клавиатурата, SSE (Машина серия Steel). С това
приложение потребителите ще могат да използват 4
различни комбинации от клавиши за бърз достъп на
Превключвател
на слоевете на
SSE
(като опция)
клавиатурата, дефинирани отделно за 4 различни
случая.

Използвайте този бутон като неколкократно го
натискате за превключване между клавиатура 1 (слой
1), клавиатура 2 (слой 2), клавиатура 3 (слой 3) и
клавиатура 4 (слой 4).

Натиснете и задръжте клавиш Fn и след това
натиснете неколкократно клавиш F10, за да включвате
или изключвате Самолетен режим.

За спазване на безопасността на полетите, се
препоръчва винаги да включвате Airplane Mode
(Самолетен режим) когато сте в полет.
Airplane Mode
(Самолетен
режим)

Вижте иконата за превключване на Airplane mode
(Самолетен режим) в Старт/ Настройки/ Смяна на
РС-настройката/ Мрежа/ Самолетен режим] на
десктопа, за да проверите състоянието на
устройството.

За да активирате WLAN или Bluetooth функцията, моля
вижте указанията, дадени под "Wireless активиране".

Използвайте този бутон, за да изключите веднага
дисплея, за спестяване на енергия.
Изключване на
дисплея

Натиснете произволен клавиш на клавиатурата, за да
включите дисплея.

Използвайте този бутон за активиране на софтуера за
устройствата за игра, предоставящ на потребителите
удивително и ефективно решение при играенето на
игри.

G-панел
(като опция)
Или използвайте този бутон за извеждане на меню
System Control Manager (Мениджър за контрол на
системата), което обединява често използвани
настройки и предоставя на потребителите ефективен
начин за управление на различни функции.
5
Въведение
4.
Светодиод за състоянието

Caps Lock (заключване на главните букви): Свети в
кехлибарено, когато функцията Caps Lock е
активирана.

Num Lock (заключване на цифровата клавиатура):
Свети в кехлибарено, когато функцията Num Lock е
активирана.
5.
Стерео високоговорители
Осигуряват висококачествен звук при стерео система и поддържат Hi-Fi функция.
6.
Бутон за захранването / Индикатор на захранването / Индикатор за GPU режим
Бутон за захранването

Бутон за захранването: натиснете този бутон, за да
включите или изключите захранването на ноутбука.

Натиснете бутона на захранването, за да изведете
ноутбука от режима на заспиване.
Индикатор на захранването/ Индикатор за GPU режим

Свети в синьо, когато се включва захранването на
ноутбука и е избран UMA GPU режим.

Свети в кехлибарено, когато е избран дискретен GPU
режим.

7.
Светодиодът угасва, когато тази функция е изключена.
Тъчпад
Това е посочващо устройство наноутбука.
8.
Превключвател за тъчпада
Натиснете този бутон, за да активирате или дезактивирате тъчпад функцията.
Тъчпад индикаторът, ако има такъв, свети, когато функцията тъчпад е
дезактивирана.
6
9.
Клавиатура
Вградената клавиатура предлага всички функции на пълно размерната клавиатура.
Бутони за бърз старт [Fn]
Използвайте функционалните [Fn] бутони на клавиатурата, за да активирате
конкретни приложения или инструменти.
С помощта на тези бутони за бързо стартиране потребителите могат да работят
по-ефективно.

Този ноутбук може да се преинсталира с геймърска
сервизна програма, Dragon Gaming Center (Гейминг
център Дракон), която осигурява на потребителите
удивително и ефективно решение за игри.

При преинсталирания Dragon Gaming Center
(Гейминг център Дракон) използвайте бутоните Fn
и F4, за да изведете на екрана тага [Instant Play:
Play Key Setting] и да дефинирате бутона за бързо
стартиране, с който да стартирате дадено
+
приложение.
Dragon
Gaming Center
(Гейминг център
Дракон)
или
Потребителски
(като опция)
След като направите настройката,
използвайте бутоните Fn и F4, за да стартирате
определеното приложение. Ако потребителите
оставят този бутон без на него да бъде присвоено
стартиране на дадено приложение, при натискане
на бутоните Fn и F4 отново ще се появява етикетът
[Instant Play: Play Key Setting]

Въпреки това, ако програмата Dragon Gaming
Center (Гейминг център Дракон) не е инсталирана
или е премахната, можете да използвайте бутоните
Fn и F4, за да стартирате дефинираното от
потребителя приложение.

Натиснете и задръжте Fn бутона, след което
натиснете F5 бутона многократно, за да
превключвате между различните
+
енергоспестяващи режими, предлагани от ECO
ECO машина
(Енергоспестяваща)
Engine (ECO двигателя) или да изключите тази
функция рекурентно.

+
Уеб камера
Натиснете и задръжте Fn бутона, след което
натиснетеF6 бутона, за да включите уеб камера
функцията. Натиснете отново, за да я изключите.
7
Въведение

Натиснете и задръжте клавиш Fn и след това
натиснете неколкократно клавиш F10, за да
включвате или изключвате Самолетен режим.

За спазване на безопасността на полетите, се
препоръчва винаги да включвате Airplane Mode
(Самолетен режим) когато сте в полет.

+
Вижте иконата за превключване на Airplane mode
(Самолетен режим) в Старт/ Настройки/ Смяна на
Airplane Mode
(Самолетен режим)
РС-настройката/ Мрежа/ Самолетен режим] на
десктопа, за да проверите състоянието на
устройството.

За да активирате WLAN или Bluetooth функцията,
моля вижте указанията, дадени под "Wireless
активиране".
Общи [Fn] клавиши

Увеличава нивото на яркостта на светодиода.

Намалява нивото на яркостта на светодиода.
+
+
8
Изглед отпред
1. Светодиод за състоянието
Bluetooth (като опция)

Индикатора Bluetooth LED свети кехлибарено когато
функцията Bluetooth е активирана.
Блутут(Bluetooth)

Светодиодът индикатор изгасва, когато тази функция
е дезактивирана.
Безжична LAN (WiFi)

Светодиодът на безжичната LAN мрежа (WiFi) свети
в синьо, когато тази функция е включена.
Безжична LAN
мрежа


Светодиодът индикатор изгасва, когато тази функция
е дезактивирана.
Забележка: Описаните по-горе функции може да бъдат поддържани като
опция, в зависимост от закупения от потребителя модел.

Вниманиe: От съображения за безопасност при полети, се уверявайте, че
WLAN и Bluetooth светоиндикаторите не светят по време на летенето.

За да включите или изключите Wi-Fi или Bluetooth функцията в Windows 8 х
операционна система, моля, направете справка с указанията, дадени в
"Wireless активиране."
Свържете се с местния дистрибутор за по-нататъшна информация за
безжичната връзка, ако е необходимо.
9
Въведение
Твърдият диск / оптичното устройство се използва
Мига в кехлибарено, когато системата получи достъп до
твърдия диск или оптичното устройство.
Състояние на заспиване

Мига кехлибарено системата е в състояние на

Светлинният индикатор угасва при изключване на
заспиване.
системата.
Статус на батерията

Свети кехлибарено, когато батерията се зарежда.

Мига в кехлибарено, когато батерията откаже и се

Консултирайте се с местния търговски представител
препоръчва тя да бъде заменена с нова.
за закупуване на батерия от същия, препоръчван от
производителя тип.

Индикаторът на батерията изгасва, когато тя е
напълно заредена или когато адаптерът за
променлив/постоянен ток е изключен.
10
Изглед отдясно
1.
USB 2.0 портове
Портът USB 2.0 Ви позволява да свързвате периферни устройства, като например
мишка, клавиатура, модем, преносим твърд диск, принтер и много други, с USB
интерфейса.
2.
Задвижка на оптично устройство
Този ноутбук е оборудван с оптично устройство. Типът на предварително
инсталираното оптично устройство зависи от закупения модел.
11
Въведение
Изглед отляво
1.
Вентилатор
Вентилаторът е предназначен за охлаждане на системата. НЕ блокирайте
циркулацията на въздуха през него.
2.
Четец на карти
Вграденият четец на карти може да поддържа различни видове карти памет, като
MMC (мултимедийна карта), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High
Capacity), SDXC(SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) или MS Pro (Memory Stick
Pro), в зависимост от закупения от ползвателя модел. Свържете се с местен
търговски представител за повече и коректна информация и забележете, че
поддържаните карти памет могат да бъдат променяни без предизвестие.
3.
Аудио порт конектори
Осигуряват висококачествен звук при стерео система и поддържат Hi-Fi функция.
Изход за слушалки/SPDIF изход

Използва се за колонки и слушалки. S/PDIF конекторът се
използва и за цифрово предаване на звуков сигнал до
външни колонки по оптичен кабел.

12
Тук свържете предните колонки.
Микрофон

Използва се за външен микрофон.

Свържете централния високоговорител и
високоговорителя за ниски честоти тук.
Вход

Използва се за външно звуково устройство.

Тук свържете задните колонки.
Изход
4.

Конектор за високоговорители.

Тук свържете колонките за съраунд звук.
USB 3.0 портове/ Super Charger USB порт
Super Charger USB порт осигурява по-бързо зареждане за устройства на Apple, когато
ноутбукът е в режим изключен.
5.
USB 3.0 портове
USB 3.0, SuperSpeed USB, доставя по-високите скорости на интерфейса за
свързване на различни устройства, като устройства за съхранение, твърди дискове
или видеокамери и предлага повече предимства, отколкото високоскоростниия
пренос на данни.
13
Въведение
Изглед отзад
1.
Kensington заключване
Този ноутбук има отвор за Kensington заключване, който позволява на потребителите
да заключат ноутбука си на определено място с ключ или механично PIN устройство,
свързано с гумиран метален кабел. В края на кабела има малка примка, която дава
възможност да прекарате кабела около здраво закрепен предмет, например тежка
маса или подобна мебел, като по този начин осигурите ноутбука на местото му.
2.
RJ-45 конектор
10/100/1000 Ethernet конектор се използва за свързване на LAN кабел за мрежова
връзка.
3.
Мини дисплей порт
Мини дисплей портът е омален вариант на дисплей порта, като с подходящ адаптер,
мини дисплей потрът може да се използва за работа с дисплеи с VGA, DVI или HDMI
интерфейс.
4.
Конектор за захранването
За свързване на адаптера за променлив/постоянен ток и подаване на захранване към
ноутбука.
5.
VGA порт
15-изводният D-sub VGA порт Ви позволява да свързвате външен монитор или друго
стандартно VGA-съвместимо устройство (като напр. проектор), за дапо-добър изглед
на компютърното изображение.
6.
HDMI конектор
HDMI (High Definition Multimedia Interface) е нов стандарт за интерфейс за компютри,
дисплеи и потребителски електронни устройства, който поддържа предаване на
стандартен видеосигнал, ускорен видеосигнал и видеосигнал с висока резолюция,
плюс многоканален цифров звук по един единствен кабел.
14
7.
Вентилатор
Вентилаторът е предназначен за охлаждане на системата. НЕ блокирайте
циркулацията на въздуха през него.
15
Въведение
Изглед отдолу
1. Стерео високоговорители
Осигуряват висококачествен звук при стерео система и поддържат Hi-Fi функция.
2. Вентилатор
Вентилаторът е предназначен за охлаждане на системата. НЕ блокирайте
циркулацията на въздуха през него.
3. Батериен модул
Този ноутбук се захранва от батерия, когато AC/DC адаптерът не е включен.
4. Бутон за отваряне на отделението на батерията
Това е пружинно приспособление, което подготвя изваждането на батерията.
Плъзнете го с едната ръка и внимателно издърпайте батерията с другата.
5. Бутон, заключващ/отключващ батерията
Батерията не може да се премества, когато този бутон е в заключено положение.
Когато го плъзнете в отключено положение, батерията може да бъде извадена.
16
 Технически характеристики
Спецификацията може да бъде променяна без предизвестие. Действително продаваните
продукти се различават по регионите. Моля проверете подробната спецификация с
Вашия местен търговец.
Физически характеристики
Размери
428(Ш) x 288 (Д) x 55 (В) mm
Тегло
<4,2 kg (с 9-клетъчна батерия)
Микропроцесор
Гнездо
947 пина, rPGA
Тип на процесора
Intel® Shark Bay Haswell
Поддържан процесор
Intel® Quad/ двуядрен процесор
L3 кеш
До 8 MB (въз основа на микропроцесора)
Процесорен чип
Северен мост
Intel® Shark Bay Haswell
Южен мост:
Intel® Lynx Point HM87
Памет
Технология
DDR3L 1600 MHz
Памет
DDR3L SO-DIMM X 4 слота
4G/8G DDR3L SDRAM
Максимум
До 32 GB
Захранване
Адаптер за променлив/
200W, 19V
постоянен ток (1)
Вход: 100~240V, ~2,9A 50~60Hz
(като опция)
Изход: 19V
Адаптер за променлив/
180W, 19,5V
постоянен ток (2)
Вход: 100~240V, ~2,5A 50~60Hz
(като опция)
Изход: 19,5V
10,5A
9,2A
Поддържаният адаптер за променлив/постоянен ток
може да се промени без уведомление.
17
Въведение
Тип на батерията
9 клетки
RTC батерия
Да
Запаметяващо устройство
(Изброените тук компоненти могат да бъдат променяни без предизвестие)
Форм фактор на
2,5” HDD
твърдия диск
SSD (като опция)
m-SATA тип SSD модул
Задвижка на оптично
Супер мулти / Blu-ray (като опция)
устройство
Входно/изходен порт
Монитор (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 3 (версия 3.0)
x 2 (версия 2.0)
Вход за микрофон
x1
Вход
x1
Изход за слушалки
x 1 (поддръжка на SPDIF изход)
Мини DisplayPort
x1
Страничен
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Четец на карти
x 1 (SD)
Поддържаните карти памет могат да бъдат променяни
без предизвестие.
Комуникационен порт
Локална мрежа (LAN)
10/ 100/ 1000Mb Ethernet
Безжична LAN мрежа
Поддържа се като опция
Блутут(Bluetooth)
Поддържа се като опция
Дисплей
Тип LCD
17,3” LED панел
Яркост
Контролирана чрез „горещи” клавиши от
клавиатурата
18
Видео
Графична карта (1)
Графична карта NVIDIA GeForce отделна MXM +
(като опция)
Intel HD UMA графична карта.
С поддържане на технологията NVIDIA Optimus.
Графична карта (2)
Графична карта AMD RADEON отделна MXM +
(като опция)
Intel HD UMA графична карта.
VRAM
2/ 3/ 4/ 6/ 8GB
Зависи от закупения от Вас модел.
CRT изход
Поддържа се
HDMI изход
Поддържа се
DisplayPort изход
Поддържа се
Мулти дисплейна
Поддържа се
функция
WebCam (Уеб камера)
HD CMOS камера
Поддържа се
Аудио
Вграден
2 високоговорителя + 1 високоговорител за
високоговорител
ниски честоти
Сила на звука
Коригирана с клавиатура с горещ клавиш и
ключове.
Софтуер и BIOS
Стартиране от USB
USB устройството стартира само DOS
флаш устройство
BIOS
Поддържане на бързо стартиране
Други
Съвместимост
Отвор за Kensington
Лаборатории за тестване на хардуера, работещ
с Windows (WHQL)
x1
заключване
19
Въведение
20
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement