MSI Aegis RS 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP El kitabı

MSI Aegis RS 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP El kitabı | Manualzz
1
Giriş
Dizüstü bilgisayarı
Kullanım Kılavuzu
G52-17631XC
Giriş
İçindekiler
BÖLÜM 1: Giriş
İçindekiler........................................................................ 1-2
Yönetmelikler ve Bildirgeler .......................................... 1-4
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi ................... 1-4
FCC Koşulları .............................................................. 1-4
CE Uygunluğu ............................................................. 1-4
Pil Yönetmelikleri ......................................................... 1-5
WEEE Bildirisi ............................................................. 1-5
Güvenlik Uyarıları ........................................................... 1-6
Tescilli Markalar ............................................................. 1-8
Revizyon Geçmişi........................................................... 1-8
BÖLÜM 2: Genel Bilgiler
Kılavuz Haritası............................................................... 2-2
Paketin Açılması ............................................................. 2-2
Ürüne Genel Bakış ......................................................... 2-3
Kapak Açık Görünüm .................................................. 2-3
Önden Görünüm.......................................................... 2-7
Sağdan Görünüm ........................................................ 2-9
Soldan Görünüm ....................................................... 2-10
Arkadan Görünüm ..................................................... 2-12
Alt Taraftan Görünüm ................................................ 2-13
Teknik Özellikler ........................................................... 2-14
BÖLÜM 3: Başlarken
Dizüstü Bilgisayarı Kullanmaya Başlayın .................... 3-2
Güç Yönetimi .................................................................. 3-3
AC Gücü ...................................................................... 3-3
Pil Gücü ....................................................................... 3-3
Windows İşletim Sisteminde Güç Yönetimi ................. 3-7
Enerji Tasarruf İpuçları ................................................ 3-9
1-2
Temel İşlemler .............................................................. 3-10
Güvenlik ve Rahatlık için ipuçları .............................. 3-10
Klavyeyi tanıyın ......................................................... 3-12
Kablosuz Etkinleştirme .............................................. 3-16
Touchpad’i Tanıyın .................................................... 3-17
Sabit Disk Hakkında .................................................. 3-19
Optik Sürücü Aygıtının Kullanılması .......................... 3-19
Harici Aygıtların Bağlanması....................................... 3-21
Çevre Birimler ........................................................... 3-21
İletişim Cihazları ........................................................ 3-22
Parça Değiştirme ve Yükseltme .................................. 3-23
1-3
Giriş
 Yönetmelikler ve Bildirgeler
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi
Yapılan testler sonucunda bu aygıtın, FCC kuralları 15. maddeye göre B sınıfı bir dijital aygıt
sınıfına girdiği onaylanmıştır.
Bu sınırlar, aygıt kamusal alanda kullanıldığında muhtemel
zararlı girişimlere karşı makul ölçülerde korunma amacı ile tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo
frekansları oluşturmakta, kullanmakta ve yayabilmektedir.
Aynı zamanda, kullanım
kitapçığında yer verilen önergelere uygun kurulup kullanılmadığı taktirde radyo iletişimine zarar
verebilecek parazit oluşturabilir. Kullanım kitapçığında belirtilen yönergelere uyulduğunda dahi
zararlı parazitler yaymayacağı garanti edilmemektedir.
Bu aygıtın radyo ve televizyon
yayınlarına etki eden parazitler yayması halinde (bunu, cihazı kapatıp açarak belirleyebilirsiniz),
aşağıdaki çözümlerden bir veya birkaçını deneyiniz:
Alıcı anteninin yönün veya yerini değiştirin.


Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.

Yardım için yetkili bir Radyo-TV teknisyenine başvurun.
NOT
 Uyumluluk konusunda yetkili taraflarca onaylanmayan değişiklikler veya
modifikasyonlar, cihazı kullanma hakkınızı sınırlandırabilir.
 Emisyon sınırlarına uyması açısından, gerekli görüldüğünde arabirim ve güç kabloları
yalıtılmalıdır.
FCC Koşulları
Bu aygıt, FCC Kuralları Bölüm 15’te belirtilen koşullara uygunluk göstermektedir.
Kullanımı,
aşağıdaki koşulları doğurur:


Bu cihaz zararlı girişimler yaymaz.
Bu cihaz, istenmeyen sonuçlar doğurabilecek girişimler dahil, her türlü girişimi kabul
edecektir.
CE Uygunluğu
Bu cihaz Avrupa Birliği Yönergesi'nde düzenlenen temel güvenlik gerekliliklerine
ve diğer ilgili maddelere uygundur.
1-4
Pil Yönetmelikleri
Avrupa Birliği:
Piller, pil paketleri ve akümülatörler, işlenmemiş ev atıkları gibi
atılmamalıdır.
Yerel yönetmeliklere göre iade etmek, geri
dönüştürmek veya işlemek için lütfen kamusal toplama sistemini
kullanın.
Tayvan:
Daha iyi çevresel koruma için, atık piller, geri dönüştürme ya da özel
atım için ayrı olarak toplanmalıdır.
Kaliforniya, ABD: Hücre piller perklorat maddesi içerebilir ve Kaliforniya'da geri dönüşüm ya
da atma sırasında özel işlem gerektirir.
Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Lityum Pillerin Kullanımına Ait Güvenlik Yönergeleri
Pil hatalı yerleştirildiğinde patlama tehlikesi mevcuttur.
üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanınız.
Yalnızca aynı türden ya da cihaz
Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına
göre degerlendiriniz.
WEEE Bildirisi
Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı,
2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe
atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri
bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.
1-5
Giriş
 Güvenlik Uyarıları
Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz.
Cihaz veya
kullanım kitapçığındaki tüm uyarı ve yönergelere uyunuz.
Cihazı nem ve yüksek ısılardan koruyunuz.
Bu cihazı kullanmadan önce düz ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz.
Kapak üzerindeki delikler ve açıklıklar, cihaz içindeki hava devrini
sağlamak içindir, ve aygıtın fazla ısınmasına engel olmaktadırlar. Bu
açıklıkları hiçbir surette kapatmayınız.
 Cihazı 60OC (140OF) üzerinde veya 0OC (32OF) altında depolama
sıcaklığına sahip koşulsuz bir ortamda bırakmayın; cihaza hasar
verebilir.
 Bu ünite, en fazla 35OC (95OF) ortam sıcaklığı altında
çalıştırılmalıdır.
 Cihazın elektrik bağlantısını yapmadan önce güç kaynağı voltajının
güvenli aralıkta olduğunu ve güç kaynağında 100/240V olarak
ayarlandığından emin olun.
 Donanıma herhangi bir ek kart veya modül kurmadan önce
muhakkak elektrik bağlantısını kesiniz.
 Sıfır enerji tüketimini elde etmek için bilgisayar belirli bir süre
kullanılmayacaksa, her zaman AC güç kablosunun bağlantısını
kesin veya pil paketini çıkarın ya da fişi prizden çekin.
Cihaza hasar verebileceğinden ve elektrik çarpmasına neden
olabileceğinden delikten kesinlikle sıvı dökmeyin.
Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları şekilde
yerleştiriniz.
1-6
Elektrik kablosunun üzerine herhangi bir şey koymayın.
Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri cihazdan kesinlikle uzak tutun.
TV tuner girişine koaksiyel anten kablosunu takmadan önce, kablonun
metal korumasının binanın topraklama sistemine güvenli bir şekilde
temas ettiğinden emin olun.
Kablo dağıtım sistemi ANSI/NFPA 70, Ulusal Elektrik Kodu (NEC)
özellikle Bölüm 820.93, Bir Eşeksenel Kablonun Dış İletken
Muhafazanın Topraklanması'na uygun olarak topraklanmalıdır.
 Hatalı pil yerleşiminden kaynaklanabilecek patlamaları engellemek
için, yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği
türden piller kullanın.
 Pili daima güvenli bir yerde saklayın.
Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, cihazınızı yetkili servis
personeline gösteriniz:
 Güç kablosu veya girişi zarar gördüğünde.
 Cihazın iç aksamı bir sıvı ile temas ettiğinde.
 Cihaz neme maruz kaldığında.
 Cihaz düzgün veya kullanım kitapçığına uygun çalışmadığında.
 Cihaz düşürüldüğünde veya hasar gördüğünde.
 Cihaz bozulma belirtileri gösterdiğinde.
Çevreci Ürün Özellikleri
 Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi.
 Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı.
 Kolay demontaj ve geri dönüşüm.
 Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı.
 Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü.
 Geri alma politikası ile daha az katı atık üretimi.
Çevre Politikası
 Ürün parçaların uygun şekilde yeniden kullanımını ve geri
dönüşümünü mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır ve çöpe
atılamaması gerekir.
 Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşüm ve
atımı için yerel yetkili toplama noktası ile görüşmelidir.
1-7
Giriş
 Optik Sürücü ile ilgili uyarılar
DİKKAT: Bu cihaz lazer sistemi kullanmakta ve “SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ” sınıfına girmektedir.
Modeli uygun kullanabilmek için, kullanım kitapçığını dikkatle okuyup kitapçığı saklayınız.
Cihazla ilgili bir sorun oluşması durumunda en yakın “YETKİLİ servise” başvurunuz.
Lazer
ışınına doğrudan maruz kalmamak için, cihazın kapağını açmayınız.
 Tescilli Markalar

Tüm markalar, kendilerine sahip olan şirketlerin tescili altındadır.

SRS Premium Sound, SRS ve sembol SRS Labs, Inc.'un ticari markalarıdır.

THX ve THX TruStudio Pro, bazı bölgelerde kayıtlı olarak THX Ltd.’in ticari markalarıdır.
Tüm hakları saklıdır.

Sound Blaster®, Creative Technology Ltd'ın tescilli markasıdır.
 Revizyon Geçmişi
1-8
Sürüm
Revizyon Geçmişi
Gün
1.0
İlk Sürüm
03, 2014
2
Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Titizlikle tasarlanmış bu dizüstü bilgisayara sahip olmanızdan dolayı kutlarız. Bu yepyeni,
mükemmel dizüstü bilgisayar size kullanırken zevkli ve profesyonel bir deneyim yaşatacak. Bu
dizüstü bilgisayarın, rakipsiz güvenilirliğimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz değer
konusunda kazandığımız haklı ünümüz ile test edilip onaylandığını kullanıcılarımıza
söylemekten gurur duyuyoruz.
 Kılavuz Haritası
Bu kullanım kitapçığı, dizüstü bilgisayarınızın çalıştırılmasına dair yönerge ve şekillerİ
içermektedir. Dizüstü bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce bu kitapçığı dikkatle
okumanız önerilir.
Bölüm 1, Giriş, kullanıcılara temel güvenlik bilgileri ve bu dizüstü bilgisayarla ilgili dikkat
edilecek konuları verir Bu dizüstü bilgisayarı ilk defa kullanırken bu bilgileri ve dikkat edilecek
konuları okumanız önerilir.
Bölüm 2, Genel Bilgiler, bu dizüstü bilgisayarda bulunan tüm aksesuarların tanımlarını içerir.
Paketi açtığınızda bu bileşenlerin tümünün paketin içinde olduğunu kontrol ediniz. Bu
aksesuarlardan herhangi bir parça eksik veya hasarlı ise, derhal dizüstü bilgisayarınızı satın
aldığınız satış noktası ile ya da satıcınızla görüşün. Ayrıca, bu bölüm dizüstü bilgisayarınızın
özelliklerini, işlev tuşlarını, hızlı başlatma tuşlarını, bağlantı noktalarını ve LED uyarı ışıklarını
açıklamaktadır.
Bölüm 3, Başlarken, klavye, touchpad, sabit disk ve optik depolama sürücüsünün kullanımıyla
ilgili temel talimatları verir. Ayrıca, pilin takılıp çıkarılması ve çeşitli harici aygıtlar, iletişim
aygıtları, v.b. bağlanma prosedürleri de, kullanıcıların bu dizüstü bilgisayarı tanımalarına
yardımcı olmak için sağlanmaktadır.
 Paketin Açılması
Paketi açıp içeriğini dikkatlice inceleyin. Herhangi bir parçanın eksik veya hasar görmüş
olduğunu tespit ederseniz vakit geçirmeden satıcınızla temas kurun. Kutuyu ve paketleme
malzemelerini ileride kullanabileceğiniz için saklayın. Paketin içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:
 Dizüstü bilgisayarı
 Hızlı Başlangıç Kılavuzu
 Yüksek kapasiteli Li-ion pil takımı
 AC/DC adaptörü ve AC güç kablosu
 Taşıma çantası (isteğe bağlı)
 Kullanıcı kılavuzu, sürücüleri yardımcı programlar ve isteğe bağlı kurtarma işlevi, vb.
uygulamaların tam sürümünü içeren hepsi bir arada uygulama diski.
2-2
 Ürüne Genel Bakış
Bu bölüm dizüstü bilgisayarın temel özelliklerini anlatmaktadır. Bu dizüstü bilgisayarın
görünüşünü kullanmadan önce daha fazla öğrenmenizi sağlayacaktır. Lütfen bu bölümde
gösterilen dizüstü bilgisayarın kullanıcıların satın aldığından farklı olabileceğini unutmayın.
Kapak açık Görünüm
Aşağıdaki şekil ile birlikte verilen açıklamalar dizüstü bilgisayarınızın ana çalışma alanını
tanıtmaktadır.
Burada gösterilen şekiller yalnızca bilgi içindir.
2-3
Genel Bilgiler
1.
Web kamerası

Bu yerleşik Web kamerası resim çekme, video kaydetme veya konferans için, ve
diğer etkileşimli uygulamalar için kullanılabilir.

Web kamerasının yanındaki web kamerası LED'i web kamerası işlevi
etkinleştirildiğinde turuncu renkte yanar, bu işlev kapatıldığında söner.
2.
Dahili Mikrofon
Bu dahili mikrofondur ve işlevi harici mikrofon ile aynıdır.
3.
Hızlı Erişim Tuşları
Belirli uygulama veya araçları etkinleştirmek için hızlı erişim düğmelerine basın. Aşağıdaki
Hızlı Başlat düğmeleri yalnızca SCM uygulaması yüklü İşletim Sisteminde çalışır. SCM
uygulamasını kolay ve kullanışlı işlem için paketle gelen hepsi bir arada diskinde
bulabilirsiniz. SCM uygulamasının yüklenmesi kesinlikle önerilir.

Görüntüleme aygıtınızın ve ses sistemizin oynatma
kalitesini arttıran Ortam Oynatıcı işlevini etkinleştirmek için
bu düğmeyi kullanın.
Ortam Oynatıcı

Soğutucu
Artırma

Klavye LED
Arkaışık
Düğmesi
Dizüstü bilgisayarın genel sıcaklığını azaltmak amacıyla
fan hızını artırmak için bu düğmeyi kullanın.
Bu klavye, arkasına monte edilmiş ışıklı klavye LED'leriyle
donatılmıştır.

KLM uygulamasını (Klavye LED Yöneticisi) AÇMAK ya da
KAPATMAK için bu düğmeyi kullanın.
(isteğe bağlı)

Bu dizüstü bilgisayarda, benzersiz bir klavye yöneticisi
uygulaması olan SSE (Steel Series Engine) önceden
yüklenmiş olarak gelebilir. Bu uygulamayla, kullanıcılar, 4
özel durum için ayrı ayrı tanımlanmış klavye kısayollarının
SSE Katman
Değiştirici
(isteğe bağlı)
4 farklı birleşimine sahip olabileceklerdir.

Klavye 1 (katman 1), klavye 2 (katman 2), klavye 3 (katman
3) ve klavye 4 (katman 4) arasında tekrar tekrar geçiş
yapmak için bu düğmeyi art arda kullanın.
2-4

Uçak Modu işlevini açmak veya kapatmak için Fn tuşunu
basılı tutun ve ardından F10 tuşuna basın.

Uçuş güvenliği nedeniyle, uçuştayken daima Uçak Modunu
açmanız önerilir.

Aygıt durumunu kontrol etmek için, masaüstündeki [Başlat/
Ayarlar/ Bilgisayar Ayarlarını Değiştir/ Ağ/ Uçak modu]
Uçak Modu
altındaki Uçak modu anahtarı simgesine bakın.

WLAN veya Bluetooth işlevini etkinleştirmek için, lütfen 3.
bölümdeki "Kablosuz Etkinleştirmesi" kısmında verilen
yönergelere bakın.

Display Off
(Ekranı Kapat)
Güç tasarrufu yapmak amacıyla ekranı anında kapatmak
için bu düğmeyi kullanın.


Ekranı açmak için klavyede herhangi bir tuşa basın.
Oyun aracı yardımcı uygulamasını etkinleştirmek için bu
düğmeyi kullanarak, oyunculara, oyun oynama sırasında
şaşırtıcı ve etkili bir çözüm sağlayın.

G Paneli
(İsteğe bağlı)
Sık kullanılan ayarları birleştiren ve kullanıcılara, çeşitli
işlevleri yönetmek için verimli bir yol sağlayan Sistem
Kontrol Yöneticisi menüsünü açmak için de bu düğmeyi
kullanabilirsiniz.
4.
Durum LED'i

Caps Lock: Caps Lock işlevi devredeyken kehribar
renginde yanar.

Num Lock: Num Lock işlevi devredeyken kehribar
renginde yanar.
5.
Stereo Hoparlörler
Bu girişler, Hi-Fi özellikli yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir.
2-5
Genel Bilgiler
6.
Güç Tuşu / Güç LED'i / GPU Modu LED'i
Açma Kapatma Düğmesi

Dizüstü bilgisayarı AÇMAK ve KAPATMAK için açma
kapatma düğmesine basın.

Dizüstü bilgisayarı uyku durumundan çıkarmak için açma
kapama düğmesine basın.
Güç LED'i/ GPU Modu LED'i

Dizüstü bilgisayar gücü açıldığında ve UMA GPU modu
seçildiğinde beyaz renkte yanar.
7.

Ayrık GPU modu seçildiğinde kehribar renginde yanar.

Dizüstü bilgisayar kapatıldığında LED söner.
Dokunma pedi
Bu, dizüstü bilgisayarınızın işaretleme cihazıdır.
8.
Dokunmatik Yüzey Düğmesi
Dokunmatik yüzey işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu düğmeye basın.
Dokunmatik fonksiyonu devre dışı bırakıldığında dokunmatik yüzey göstergesi (varsa)
büyür.
9.
Klavye
Tümleşik klavye üzerinde, gerçek boyutta bir klavyenin tüm işlevlerini taşımaktadır.
Hızlı Erişim [Fn] Tuşları
Belirli uygulamaları veya araçları etkinleştirmek için klavyedeki [Fn] işlevlerini kullanın.
Bu hızlı erişim tuşlarının yardımıyla, kullanıcılar daha etkin çalışabilir.

Bu dizüstü bilgisayara, kullanıcılara oyun oynamada
şaşırtıcı ve etkili bir çözüm sağlayan Dragon Gaming
Center (Ejderha Oyun Merkezi) oyun yardımcı yazılımı
önceden yüklenmiş olabilir.

+
Dragon Gaming
Center (Ejderha
Oyun Merkezi)
veya
Kullanıcı Tanımlı
(isteğe bağlı)
Önceden yüklenmiş Dragon Gaming Center (Ejderha Oyun
Merkezi) sayesinde, belirli bir uygulamayı başlatmaya
yönelik hızlı başlatma düğmesini tanımlamak amacıyla
[Anlık Oyun: Oyun Tuşu Ayarı] etiketini getirmek için hem
Fn hem de F4 düğmelerini kullanın.
Ayar yapıldığında,
atanmış uygulamayı başlatmak için Fn ve F4 düğmelerini
kullanın. Kullanıcılar bu düğmeyi tanımsız bırakırsa, Fn
ve F4 düğmelerinin kullanımı yine [Anlık Oyun: Oyun Tuşu
Ayarı] etiketini getirecektir.
2-6

Ancak Dragon Gaming Center (Ejderha Oyun Merkezi)
kurulmaz ya da kaldırılırsa, Kullanıcı Tanımlı uygulamayı
başlatmak için hem Fn hem de F4 düğmelerini kullanın.

+
ECO Engine (ECO Motoru) tarafından sağlanan çeşitli
güç tasarruf modları arasında geçiş yapmak ve bu
ECO Engine
(ECO Motoru)
(Güç Tasarrufu)
fonksiyonu aralıksız olarak kapatmak için Fn düğmesini
basılı tutun ve daha sonra F5 düğmesine basın.

Web kamerası işlevini açmak için Fn düğmesini basılı
tutun ve ardından F6 düğmesine basın. Kapatmak için
+
yeniden basın.
Web kamerası

Uçak Modu işlevini açmak veya kapatmak için Fn tuşunu
basılı tutun ve ardından F10 tuşuna basın.

Uçuş güvenliği nedeniyle, uçuştayken daima Uçak Modunu
açmanız önerilir.

Aygıt durumunu kontrol etmek için, masaüstündeki
[Başlat/ Ayarlar/ Bilgisayar Ayarlarını Değiştir/ Ağ/
+
Uçak modu] altındaki Uçak modu anahtarı simgesine
Uçak Modu
bakın.

WLAN veya Bluetooth işlevini etkinleştirmek için, lütfen 3.
bölümdeki "Kablosuz Etkinleştirmesi" kısmında verilen
yönergelere bakın.
Genel [Fn] Tuşları

Klavye LED'i parlaklık düzeyini artırın.

Klavye LED'i parlaklık düzeyini azaltın.
+
+
2-7
Genel Bilgiler
Önden Görünüm
1. Durum LED'i
Bluetooth (isteğe bağlı)

Bluetooth işlevi etkinleştirildiğinde Bluetooth LED göstergesi
koyu sarı yanar.
Bluetooth

Bu işlev devre dışı bırakıldığında LED göstergesi söner.
Kablosuz Yerel Ağ (WiFi) (isteğe bağlı)

Kablosuz LAN (WiFi) işlevi etkinleştirildiğinde bu LED
göstergesi kehribar renginde yanar.
WLAN(WiFi)


Bu işlev devre dışı bırakıldığında LED göstergesi söner.
Not: Yukarıda listelenen işlevler, satın alınan modellere bağlı olarak
desteklenebilir.

Uyarı: Uçuş güvenliği için, uçaktayken WLAN ve Bluetooth LED göstergelerinin
sönük olduğundan emin olun.

Windows 8.x işletim sisteminde WLAN ya da Bluetooth işlevini etkinleştirmek
veya devre dışı bırakmak için, lütfen bölüm 3'teki Kablosuz Etkinleştirmesi
kısmında verilen yönergelere başvurun.

2-8
Gerekirse kablosuz ile ilgili daha fazla bilgi için yerel distribütör ile iletişime geçin.
Sabit Disk/ Optik Sürücü Aygıtı Kullanıldığında:
Sistem hard disk sürücüsünü yada optik sürücü aygıtını kullanırken
koyu sarı ışık yanıp söner.
Uyku Durumu

Sistem uyku modundayken koyu sarı yanar.

Sistem kapatıldığında LED söner
Pil Durumu


Pil şarj olurken parlak koyu sarı.
Pil başarısız bitttiğinde ve yeni bir pilin takılması tavsiye
edildiğinde koyu sarı yanıp söner.

Üretici tarafından önerilen eşdeğer pil türünü satın almak için
yerel satıcınıza başvurun.

Tam olarak şarj olduğunda veya AC/DC adaptörü bağlantısı
kesildiğinde Pil LED'i söner.
2-9
Genel Bilgiler
Sağdan Görünüm
1.
USB 2.0 Yuvaları
USB 2.0 yuvası, fare, klavye, modem, yazıcı, taşınabilir depolama aygıtları gibi USB
arabirimi kullanan çevre birimlerini bilgisayarınıza bağlamanızı sağlar.
2.
Optik Aygıt Sürücüsü
Bu dizüstü bilgisayar bir adet optik drive (sürücü) aygıtıyla gelir. Satın aldığınız modele göre
önceden takılan optik sürücünün özellikleri değişebilir.
2-10
Soldan Görünüm
1.
Soğutma Fanı
Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun
engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.
2.
Kart Okuyucu
Dahili kart okuyucusu, MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital),
SDHC (SD High Capacity), SDXC(SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) veya MS
Pro (Memory Stick Pro) kartlar gibi çeşitli bellek kartı tiplerini destekleyebilir. Daha fazla ve
doğru bilgi için yerel satıcınıza başvurun ve desteklenen bellek kartlarının bilgi verilmeden
değiştirilebileceğini unutmayın.
3.
Ses Bağlantı Noktası Konnektörü
Bu girişler, Hi-Fi özellikli yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir.
Kulaklık çıkışı/SPDIF çıkışı

Kulaklık veya hoparlör için kullanılır. Ayrıca, optik fiber
kabloyla harici hoparlörlere dijital ses iletimi için S/PDIF
konektör bulunmaktadır.

Ön hoparlörleri buraya bağlayın.
2-11
Genel Bilgiler
Mikrofon

Harici mikrofon girişi.

Merkez ve Subwoofer hoparlörleri buraya takın.
Giriş

Harici bir ses aygıtı için kullanılır.

Arka hoparlörleri buraya bağlayın.
Hat Çıkışı
4.

Hoparlörler için bir yuva.

Surround hoparlörleri buraya bağlayın.
USB 3.0 Bağlantı Noktaları/Süper Şarj Etme USB Bağlantı Noktası
Süper Şarj Etme USB bağlantı noktası, dizüstü bilgisayar güç kapalı modundayken Apple
aygıtları için daha hızlı şarj etme işlevi sağlar.
5.
USB 3.0 bağlantı noktaları
USB 3.0 (Süper Hızlı USB) depolama aygıtı, sabit sürücü veya video kamera gibi çeşitli
aygıtları bağlamak için daha yüksek arabirim hızları sunar ve yüksek hızlı veri aktarımına
göre daha fazla avantaj sağlar.
2-12
Arkadan Görünüm
1.
Kensington Kilidi
Bu dizüstü bilgisayarda, kullanıcıların dizüstü bilgisayarın anahtarla veya mekanik PIN
aygıtıyla ve kauçuk kaplı metal bir kabloyla bir yerde güvenliğini sağlayabilecekleri bir
Kensington Kilidi deliği bulunmaktadır. Kablonun ucunda kablonun ağır bir masa veya
başka benzer ekipman gibi sabit bir nesnenin etrafından ilmek yapılmasını sağlayan küçük
bir halka vardır.
2.
RJ-45 Bağlantı Yuvası
10/100/1000 Ethernet bağlantısı ile yerel ağa bağlanabilirsiniz.
3.
Mini DisplayPort
Mini DisplayPort, DisplayPort'un, uygun bir adaptörle minyatürize edilmiş sürümüdür,
Mini
DisplayPort, VGA, DVI ya da HDMI arabirimine sahip ekranları çalıştırmak için kullanılabilir.
4.
Güç Girişi
Dizüstü bilgisayarınız AC/DC adaptörüne bu giriş ile bağlanır.
5.
VGA Yuvası
15-pin D-sub VGA yuvası, bilgisayarınızı standart bir VGA uyumlu görüntü aygıtına
(monitör veya projektör gibi) bağlamanıza olanak verir.
6.
HDMI Konektörü
HDMI (Yüksek Tanımlamalı Multimedya Arabirimi), standart, gelişmiş ve yüksek
tanımlamalı video, tek kabloda çok kanallı dijital sesi destekleyen bilgisayarlar, ekranlar ve
tüketici elektroniği aygıtları için yeni bir arabirim standardıdır.
7.
Soğutma Fanı
Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun
engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.
2-13
Genel Bilgiler
Alt Taraftan Görünüm
1. Stereo Hoparlörler
Bu girişler, Hi-Fi özellikli yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir.
2. Soğutma Fanı
Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun
engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.
3. Pil
Bu dizüstü bilgisayar AC/DC adaptörü çıkarıldığında pil takımıyla beslenir.
4. Pil Çıkartma Düğmesi
Bu düğme, pili yerinden çıkartmanıza yardımcı olan yaylı bir sistemdir. Bir elinizle bu
düğmeye basıp diğer elinizle dikkatlice pili kaldırın.
5. Pil Yuvası Açma/Kapatma Kilidi
Bu düğme kilitli konumda iken pil yerinden çıkartılamaz. Pili çıkartabilmek için öncelikle bu
kilidi açık konuma getirin.
2-14
 Teknik Özellikler
Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Satılan asıl ürünler bölgelere göre farklıdır.
Lütfen ayrıntılı özellikleri yerel bayinizle kontrol edin.
Fiziksel Özellikler
Boyutlar
428(G) x 288 (D) x 55 (Y) mm
Ağırlık
<4,2 kg (9 hücreli pille birlikte)
İşlemci
Soket
947 uç, rPGA
İşlemci Tipi
Intel® Shark Bay Haswell
Desteklenen İşlemciler
Intel® Quad/ Dual-Core işlemci
L3 Bellek
8MB'a kadar (işlemci özelliğine göre)
Ana Yonga
Kuzey Köprüsü
Intel® Shark Bay Haswell
Güney Köprüsü
Intel® Lynx Point HM87
Bellek
Bellek Teknolojisi
DDR3L 1600 MHz
Bellek
DDR3L SO-DIMM X 4 yuva
4G/8G DDR3L SDRAM
Maksimum
32 GB'a Kadar
Güç
AC/DC Adaptörü (1)
200W, 19V
(isteğe bağlı)
Giriş: 100~240V, ~2,9A 50~60Hz
Çıkış: 19V
10,5A
AC/DC Adaptörü (2)
180W, 19,5V
(isteğe bağlı)
Giriş: 100~240V, ~2,5A 50~60Hz
Çıkış: 19,5V
9,2A
Desteklenen AC/DC adaptörü bildirim yapılmaksızın
değişebilir.
Pil Tipi
9 hücreli
RTC Pil
Var
2-15
Genel Bilgiler
Depolama (Burada listelenen öğeler bildirim yapılmadan değiştirilebilir)
HDD form faktörü
2,5” HDD
SSD (isteğe bağlı)
m-SATA tipi SSD modülü
Optik Aygıt Sürücüsü
Super Multi / Blu-ray (isteğe bağlı)
I/O Yuvası
Monitör(VGA)
D-Sub x 1
USB
3 adet (sürüm 3.0)
2 adet (sürüm 2.0)
Mikrofon girişi
1 adet
Giriş
1 adet
Kulaklık Çıkışı
1 adet (SPDIF Çıkışı destekli)
Mini DisplayPort
1 adet
Yan Çıkış
1 adet
RJ45
1 adet
HDMI
1 adet
Kart Okuyucu
1 adet (SD)
Desteklenen bellek kartları bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
İletişim Bağlantı Noktası
LAN
10/ 100/ 1000Mb Ethernet
Kablosuz Yerel Alan Ağı
İsteğe Bağlı Olarak Desteklenmektedir
Bluetooth
İsteğe Bağlı Olarak Desteklenmektedir
Ekran
LCD Tipi
17,3” LED Panel
Parlaklık
klavye kısayol tuşlarından ayarlanabilir
Görüntü
Grafik (1) (isteğe bağlı)
NVIDIA GeForce ayrık MXM ekran kartı +
Intel HD UMA ekran kartı.
NVIDIA Optimus teknolojisi destekli.
Grafik (2) (isteğe bağlı)
AMD RADEON ayrık MXM ekran kartı +
Intel HD UMA ekran kartı.
2-16
VRAM
2/ 3/ 4/ 6/ 8GB
Satın aldığınız modele bağlıdır.
CRT Çıkışı
Desteklenmektedir
HDMI Çıkışı
Desteklenmektedir
DisplayPort Çıkışı
Desteklenmektedir
Çoklu Ekran İşlevi
Desteklenmektedir
Web kamerası
HD CMOS fotoğraf
Desteklenmektedir
makinesi
Ses
Dahili Hoparlörler
2 hoparlör + 1 sub-woofer
Ses Düzeyi
Klavye kısayolu ve düğmelerle ayarlanır.
Yazılım & BIOS
USB Flaşla Yükleme
USB floppy ve USB flash; yalnızca DOS ortamında
BIOS
Fast Boot Desteği
Diğer
Uyumluluk
WHQL
Kensington Kilit Deliği
1 adet
2-17
Genel Bilgiler
2-18
3
Başlarken
Başlarken
 Dizüstü Bilgisayarı Kullanmaya Başlayın
Bu dizüstü bilgisayarın yeni kullanıcılarına, bilgisayarı kullanmaya başlamak için aşağıdaki
gösterimleri izlemeyi öneririz.
3-2
 Güç Yönetimi
AC Gücü
İlk kullanımda AC/DC adaptörünü dizüstü bilgisayara bağlamanızı ve bu dizüstü bilgisayarı
kullanırken AC gücünü kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. AC gücü bağlandığında, pil hemen
şarj edilmeye başlayacaktır.
NOT Dizüstü bilgisayarınızla birlikte verilen AC/DC adaptör, bu cihazla birlikte kullanılması için
tasarlanmıştır. Farklı bir model adaptörün kullanılması dizüstü bilgisayarınız ve bilgisayarınıza
bağlı bulunan diğer cihazların bozulmasına neden olabilir.
Kullanım sırasında bir miktar ısı üretebileceği için AC/DC adaptörünü örtmeyin. Kullanım
sırasında AC/DC adaptörden gelen ısıya her zaman dikkat edin.
Pil Gücü
Bu dizüstü bilgisayar, yüksek kapasiteli Li-ion pil ile çalışmaktadır. Şarj edilebilir olan bu pil,
bilgisayarınızın dahili güç kaynağıdır.
Kullanıcılar pil takımını kendileri sökmeye çalışırsa pil takımının hasar görebileceğini unutmayın.
Ayrıca, pil paketinin yetkisiz teknisyenler tarafından sökülmesinin, pil paketinin sınırlı garantisini
geçersiz kılacağını lütfen unutmayın.
Hatalı pil yerleşiminden kaynaklanabilecek patlamaları engellemek için, yalnızca aynı türden ya
da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanın.
Pili her zaman güvenli bir yerde saklayın.
Kullanılmayan pil paketlerini geri dönüştürmek için lütfen yerel yasa ve düzenlemelere uyun.
Yeterli güç kaynağı için daima başka bir pil paketinin yedekte tutulması önerilir. Lütfen dizüstü
bilgisayarınızla uyumlu bir pil takımı satın almak için yerel satıcınıza başvurun.
3-3
Başlarken
Pil Paketini Yerleştirme
1. Aşağıda gösterildiği gibi pil paketinin sabit kolonunu ve pil tepsisindeki pil cıvatasını
bulun.
2. Sabit kolonu ve pil cıvatasını doğru yönde hizalayın ve düzgün şekilde birleştiklerinden
emin olun.
3. Pil paketini aşağıda gösterilen yönde ters çevirin.
4. Pil paketini pil tepsisine sabitlemek için pil paketine bastırın.
5. Pil bölmesinin güvenli bir şekilde yerine sabitlendiğinden emin olmak için kilitleme/açma
düğmesini Kilitli konumuna getirin.
3-4
Pil Paketini Serbest Bırakma
1. Dizüstü bilgisayarın kapalı ve AC adaptörünün bağlı olmadığından emin olun.
2. Kilitleme/açma düğmesini açma konumuna getirin.
3. Alt kısımdaki pil çıkartma düğmesini bulun.
4. Açma düğmesini alt tarafta gösterildiği gibi pil bölmesi açma yönünde basılı tutun.
5. Parmak ucunuzla pil paketinin kenarını pil tepsisinden çıkarın.
Pil paketini çıkarmaya çalışırken parmağınıza dikkat edin.
6. Ardından pil paketini dışa doğru çekin.
3-5
Başlarken
Pil Güvenlik İpuçları
Pilin hatalı kullanımı ya da hatalı yerleştirilmesi, ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilecek
yangın veya patlama riskleri taşır.

Dizüstü bilgisayarınızın pilini sadece aynı model veya aynı özelliklerde bir pil ile

Pil kutusunu sökmeyin, kısa devre yaptırmayın, ateşe atmayın ve 60° C (140° F)

Çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.

Akmış ya da zarar görmüş pilleri kullanmayın.

Pilleri atarken yerel/bölgesel yönetmelikleri dikkate alın. Bitmiş pillerin atılması için
değiştirin.
üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
gerekli yönergeleri yetkililerden öğrenin.
Pil gücünün verimli kullanımı
Gücün verimli kullanılması, dizüstü bilgisayarınızın çalışması sırasında önemlidir. Güç yönetimi
iyi yapılmadığı taktirde kaydetmediğiniz verileri ve özelleştirdiğiniz ayarları kaybedebilirsiniz.
Pil ömrünü optimize etmek ve aniden güç kaybını önlemek için aşağıdaki ipuçlarını okuyun:

Sisteminiz bir süre işlem yapmayacaksa bekleme moduna geçin, ya da bekleme

Dizüstü bilgisayarınızı bir süre kullanmayacaksanız sistemi kapatın.

Gereksiz ayarları devre dışı bırakın veya kullanılmayan çevre aygıtlarını çıkarın.

Mümkün olduğunda bir AC/DC güç kablosunu sisteme bağlayın.
konumuna geçme süresini kısaltın.
Pilin Şarj edilmesi
Pil, bilgisayarınızda takılı olduğunda şarj edilebilir konumdadır. Pilinizi şarj ederken aşağıdaki
noktaları göz önünde bulundurun:

Pilinizin şarjı boşalmış ise verilerinizi kaydedip çalışan tüm uygulamaları sonlandırın

Harici AC/DC adaptörünü prize takın.

Piliniz şarj olurken bilgisayarınızı kullanabilir, bekleme konumuna geçirebilir veya

Pil paketi “bellek etkisi” olmayan Lityum-iyon pil hücreleri kullanır. Pili şarj etmeden
ve bilgisayarınızı kapatın.
bilgisayarınızı kapatabilirsiniz.
önce boşaltmak gerekli değildir. Yine de ayda bir kez pili tamamen boşaltıp tekrar şarj
etmeniz önerilir.

Dizüstü bilgisayarınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız pili bilgisayarınızdan

Pilinizin dolum süresi, şarj sırasında çalışan uygulamalara göre değişebilir.
çıkartmanızı öneririz. Bu işlem pil ömrünü uzatmak için faydalı olabilir.
3-6
Windows İşletim Sisteminde Güç Yönetimi
Kişisel bilgisayarların (PC'ler) ve monitörlerin güç yönetimi çevreye fayda sağlamasının yanı sıra
önemli oranda elektrik tasarrufu yapmayı da sağlar. Enerji verimi için, ekranınızı kapatın veya
kullanıcı eylemsizlik süresi geçtikten sonra bilgisayarınızı bekleme/kış uykusu moduna ayarlayın.
Windows OS'de güç yönetimini ayarlamak için aşağıdaki talimatları takip edin:
Windows İşletim Sistemi'ndeki "Güç Seçenekleri" monitörünüzün, sabit disk sürücü ve pilinizin
güç yönetimi özelliklerini kontrol etmenize izin verir.
Fare imlecini ekranın sol köşesine sürüklediğinizde Start (Başlat) simgesi görünecektir.
Seçim menüsünü göstermek için simgeyi sağ tıklatın. Menüden Denetim Masası öğesini
seçin.
Sistem ve Güvenlik'i tıklatın.
3-7
Başlarken
Ardından Güç Seçenekleri'ni tıklatın.
Daha sonra kişisel ihtiyaçlarınıza uygun bir güç planı seçin.
Güç simgesi, aşağıdakiler gibi çeşitli ve ilgili seçenekleri gösterecektir:
Bilgisayarınızı güç düğmesine basarak güç tasarruf modundan uyandırabilirsiniz.
3-8
Enerji Tasarruf İpuçları
 Bilgisayarın güç tüketimini yönetmek için ECO güç tasarrufu fonksiyonunu etkinleştirin.
 Kullanıcı eylemsizlik süresi geçtikten sonra monitörü kapatın.
 Güç tasarrufu moduna geçmek için Fn ve F12 uyku modu tuşlarından yararlanın.
 Bilgisayar güç yönetiminizi iyileştirmek için Windows İşletim Sistemi altındaki Güç
Seçeneklerinden ayarları yapın.
 Sıfır enerji tüketimini elde etmek için bilgisayar belirli bir süre kullanılmayacaksa, her zaman
AC güç kablosunun bağlantısını kesin veya pil paketini çıkarın ya da fişi prizden çekin.
Güç yönetimi özelliği, bir süre kullanıcı etkinliği olmadığında bilgisayarın düşük güç ya da “Uyku”
modunu başlatmasına olanak tanır. Bu özellik, harici bir ENERGY STAR nitelikli ekranla
kullanıldığında, ekranın benzer güç yönetimi özelliklerini de destekler. Bu olası güç
tasarruflarından yararlanmak için, sistem AC güçle çalışırken aşağıdaki yöntemlerde davranış
göstermesi için, güç yönetimi özelliğine ön ayar yapılmıştır:
 5 dakika sonra ekranı kapat
 10 dakika sonra Uyku Modunu başlat
Güç/Uyku düğmesine basıldığında bilgisayar Uyku modundan çıkar. Bilgisayar, LAN'da uyanma
(WOL) özelliği etkinleştirildiğinde de, bir ağ sinyaline yanıt vermek için Uyku modundan çıkar.
3-9
Başlarken
 Temel İşlemler
Dizüstü bilgisayarlar ile yeni tanışıyorsanız, çalışmanız sırasında güvenli ve rahat olmanızı
sağlayacak aşağıdaki talimatları gözden geçirmenizi öneririz.
Güvenlik ve Rahatlık için ipuçları
Dizüstü bilgisayar, çalışmanızı her yerde yapabilmenizi sağlayan taşınabilir bir platformdur.
Fakat uzun soluklu çalışmalarda iyi bir çalışma alanı belirlemek çok önemlidir.
3-10
1.
2.
Çalışma ortamınız yeterli aydınlatmaya sahip olmalıdır.
Çalışma koltuğunuz ve masanızın yüksekliğini çalışırken vücudunuzun şekline uygun
olarak ayarlayınız.
3.
Sandalyede otururken, sandalyenin arkalığını (varsa) sırtınızı rahat bir şekilde
destekleyecek şekilde ayarlayın.
4.
Ayaklarınızı rahat bir şekilde yere basınız, böylece dizleriniz ve bilekleriniz çalışırken
doğru konumda (yaklaşık 90 derece) olacaklardır.
5.
Bileklerinizi desteklemek için ellerinizi masanın üstüne doğal bir şekilde koyun.
6.
En iyi görüntüyü sağlamak için LCD panelin açısını/konumunu ayarlayın.
7.
Rahatsız olabileceğiniz yerlerde dizüstü bilgisayarınızı kullanmaktan kaçının.
8.
Duruşunuzu / oturuşunuzu sık sık değiştirin.
9.
Düzenli olarak vücudunuzu esnetin ve egzersiz yapın.
10.
Düzenli molalar vermeyi ihmal etmeyin.
3-11
Başlarken
Klavyeyi tanıyın
Bu dizüstü bilgisayar tam işlevli bir klavyeye sahiptir. Bu klavyenin kullanımını dört grupta
toplayabiliriz: Daktilo tuşları, Ok tuşları, numerik tuşlar ve Fonksiyon tuşları.
3-12
1.
Daktilo Tuşları
2.
Numerik tuşlar
3.
Ok tuşları / Fonksiyon tuşları
Daktilo Tuşları
Esas klavye işlemini sağlamanın yanı sıra, bu daktilo tuşları [Ctrl], [Alt], ve [Esc] tuşu gibi
birkaç özel amaçlı tuşu da sağlar.
Kilit tuşlarına basıldığında, o işlevle ilgili LED ışığı yanacaktır:
1.
Num Lock: Bu tuşa basarak Num Lock özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Bu özellik,
daktilo tuşları üzerindeki sayısal tuş takımını devreye sokar.
2.
Caps Lock: Bu tuşa basarak Caps Lock özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Bu
özellik açık olduğunda, karakterler büyük harflerle yazılacaktır.
3.
Scroll Lock: Bu tuşa basarak Scroll Lock özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Bu
tuşun programlara göre farklı işlevleri vardır ve genellikle DOS ortamında
kullanılır.
Numerik tuşlar
Klavyeden sayısal tuşları bulun ve sayıları ve hesaplamaları girmek amacıyla bu sayısal tuşları
kullanmak için Num Lock işlevini etkinleştirin.
Ok (Yön) Tuşları
Dört imleç (ok) tuşu ve [Home], [PgUp], [PgDn], [End] tuşları imleç hareketini kontrol etmek için
kullanılır.
Sağ üst köşedeki [Backspace] tuşu, [Ins] ve [Del] tuşları metin düzenleme işlevleri içindir.
Fonksiyon tuşları
Aşağıdaki [Fn] tuışları yalnızca SCM uygulaması yüklü İşletim Sisteminde çalışır.
 Windows Tuşu
Klavyede, Başlat menüsünü açmak ve kısayol menüsünü çalıştırmak gibi Windows’a özel
işlevleri gerçekleştirmek için kullanılan Windows Logosu tuşunu (
) görebilirsiniz.
 Genel [Fn] Tuşları
+
+
+
Görüntü çıkışını LCD ve harici monitör arasında değiştirmenizi
sağlar.
Dokunmatik yüzey işlevini açma veya kapatma
LCD ekran parlaklığını azaltır.
3-13
Başlarken
LCD ekran parlaklığını arttırır.
+
Dahili hoparlörlerin ses çıkış düzeyini azaltır.
+
Dahili hoparlörlerin ses çıkış düzeyini arttırır.
+
Bilgisayarınızın ses işlevini durdurur.
+
Dizüstü bilgisayarı uyku durumunda getirir. (sistem yapılandırmasına
bağlı olarak).
+
Klavye LED'i parlaklık düzeyini artırın.
+
Klavye LED'i parlaklık düzeyini azaltın.
+
 Hızlı Başlatma [Fn] Tuşları
Belirli uygulamaları veya araçları etkinleştirmek için klavyedeki [Fn] tuşlarını kullanın.
Bu tuşların yardımıyla, kullanıcılar daha etkin çalışabilir.

Bu dizüstü bilgisayara, kullanıcılara oyun oynamada
şaşırtıcı ve etkili bir çözüm sağlayan Dragon Gaming
Center (Ejderha Oyun Merkezi) oyun yardımcı yazılımı
önceden yüklenmiş olabilir.

+
Dragon Gaming
Center (Ejderha
Oyun Merkezi)
veya
Kullanıcı Tanımlı
(isteğe bağlı)
Önceden yüklenmiş Dragon Gaming Center (Ejderha
Oyun Merkezi) sayesinde, belirli bir uygulamayı
başlatmaya yönelik hızlı başlatma düğmesini
tanımlamak amacıyla [Anlık Oyun: Oyun Tuşu Ayarı]
etiketini getirmek için hem Fn hem de F4 düğmelerini
kullanın.
Ayar yapıldığında, atanmış uygulamayı
başlatmak için Fn ve F4 düğmelerini kullanın.
Kullanıcılar bu düğmeyi tanımsız bırakırsa, Fn ve F4
düğmelerinin kullanımı yine [Anlık Oyun: Oyun Tuşu
Ayarı] etiketini getirecektir.
3-14

Ancak Dragon Gaming Center (Ejderha Oyun Merkezi)
kurulmaz ya da kaldırılırsa, Kullanıcı Tanımlı
uygulamayı başlatmak için hem Fn hem de F4
düğmelerini kullanın.

+
ECO Engine (ECO Motoru) tarafından sağlanan
çeşitli güç tasarruf modları arasında geçiş yapmak ve
bu işlevi aralıksız olarak kapatmak için Fn tuşunu
ECO Engine
(ECO Motoru)
(Güç Tasarrufu)
basılı tutun ve daha sonra F5 tuşuna basın.

Web kamerası işlevini açmak için Fn tuşunu basılı
tutun ve ardından F6 tuşuna basın. Kapatmak için
+
yeniden basın.
Web kamerası

Uçak Modu işlevini açmak veya kapatmak için Fn
tuşunu basılı tutun ve ardından F10 tuşuna basın.

Uçuş güvenliği nedeniyle, uçuştayken daima Uçak
Modunu açmanız önerilir.

Aygıt durumunu kontrol etmek için, masaüstündeki
[Başlat/ Ayarlar/ Bilgisayar Ayarlarını Değiştir/ Ağ/
+
Uçak modu] altındaki Uçak modu anahtarı simgesine
Uçak Modu
bakın.

WLAN veya Bluetooth işlevini etkinleştirmek için, lütfen
"Kablosuz Etkinleştirmesi" kısmında verilen
yönergelere bakın.
3-15
Başlarken
Kablosuz Etkinleştirmesi
1.
Masaüstünde Settings (Ayarlar) simgesini bulun ve tıklatın.
2.
Change PC settings (Bilgisayar ayarlarını değiştir) i tıklatarak PC settings (Bilgisayar
ayarları) ana sayfasına girin.
3.
Network (Ağ) altında Airplane mode (Uçak modu) seçimlerini açın.
4.
Burada Uçak modunun KAPALI olarak ayarlandığından emin olun.
5.
İşlev değiştirme çubuğunu kaydırarak Wi-Fi veya Bluetooth işlevini kapatın/açın.
Aygıt durumunu denetlemek için Durum LED'ine başvurun.
1. Uçak modu AÇIK olarak ayarlandığında, Wi-Fi ve
Bluetooth işlevi aynı anda devre dışı bırakılacaktır.
2. Burada sağlanan bilgiler yalnızca başvuru amaçlıdır
ve bildirim yapılmaksızın değişebilir.
3-16
Touchpad’i Tanıyın
Bilgisayarınıza tümleşik olan touchpad, standart fareyle tamamen uyumlu bir işaretleme aracıdır.
Ekranda imlecin konumunu işaret ederek ve iki düğmesiyle seçim yaparak dizüstü bilgisayarı
kontrol etmenize olanak tanır.
1.
İmleç Hareket Alanı
Bu basınca duyarlı alan üzerinde
parmağınızı gezdirerek ekranda fare
işaretçisini kontrol edebilirsiniz.
2.
Sağ / Sol Düğmeleri
Farenizin sağ/ sol tuşu ile aynı işleve
sahiptir.
Touchpad’in Kullanımı
Aşağıda, touchpad’i kullanırken size kolaylık sağlayacak ipuçları bulunmaktadır:
 Touchpad’in Yapılandırılması
Touchpad’inizi kişisel kullanım ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin solaksanız, iki
tuşun fonksiyonlarının yer değiştirmesini isteyebilirsiniz. Buna ek olarak ekrandaki işaretçinin
şeklini, hareket hızını ve diğer gelişmiş ayarlarını da yapabilirsiniz.
Touchpad’inizin ayarlarını yapmak için Windows işletim sistemindeki standart Microsoft ya
da IBM PS/2 sürücüsünü kullanabilirsiniz. Bunun için Control Panel (Denetim Masası)
içerisindeki Mouse Properties (Fare Özellikleri) penceresini kullanabilirsiniz.
 Konumlandırma ve Hareket
Parmağınızı (genellikle işaret parmağı) touchpad üzerine yerleştirdiğinizde, bu dörtgen alan
ekranınızın bir minyatür modeli haline gelecektir. Ekrandaki fare imleci sizin hareketinizle
birlikte hareket edecektir. Dörtgen alanın kenarlarına geldiğinizde parmağınızı kaldırıp
touchpad üzerinde uygun bir alana koyarak harekete devam edebilirsiniz.
3-17
Başlarken
 İşaretleme ve tıklama
İşaretçiyi bir simge, menü veya komut üzerine getirdiğinizde üzerine getirdiğinizde, bunu
seçmek için sol touchpad tuşuna basın ya da touchpad üzerine hafifçe vurun. Bu işlem,
işaretleme ve tıklama, Notebook PC’nizin kullanım temelidir. Fare gibi geleneksel işaretleme
aygıtlarının tersine, touchpad alanının tamamı sol fare tuşu görevini görür. Touchpad
üzerindeki herhangi bir noktaya yapılan vuruş sol fare tuşuna basmakla aynı göreve sahiptir.
İki kez art arda vuruş da çift tıklama görevini görecektir.
 Taşıma ve Bırakma
Bilgisayarınızdaki dosya veya objelerin yerini değiştirmek için taşıma ve bırakma işlemini
kullanabilirsiniz. İstediğiniz objenin üzerine gelerek touchpad üzerine hafifçe iki kez vurun ve
ikinci vuruşta parmağınızı kaldırmadan bırakmak istediğiniz yöne hareket ettirin. Bırakmak
istediğinizde parmağınızı touchpad üzerinden çekin. Bu harekete alternatif olarak, bir objeyi
seçtikten sonra sol touchpad tuşuna basılı tutarak istediğiniz konuma taşıyabilir ve bırakmak
istediğinizde parmağınızı sol tuştan kaldırabilirsiniz.
1.
Parmağınızı panel üzerinde
kaydırarak işaretçiyi hareket
ettirin.
2.
Bileğinizi masa üzerine rahat
olacak biçimde yerleştirin.
3-18
Sabit Disk Hakkında
Dizüstü bilgisayarınız 2,5 inch boyutunda bir sabit diske (hard disk) sahiptir. Sabit disk sürücüsü,
disket ya da CD gibi diğer depolama aygıtlarına göre daha hızlı ve daha yüksek depolama
kapasitesine sahiptir. Bu nedenle işletim sistemi ve yazılım uygulamaları bu aygıta yüklenir.
Beklenmedik veri kayıplarına karşı önlem olarak önemli dosyalarınızı düzenli olarak yedekleyin.
Sabit Disk LED'i yanarken bilgisayarınızı kapatmayın.
Bilgisayarınız açıkken sabit diski çıkarmayın. Sabit diskin değiştirilmesi sadece yetkili teknik
personel tarafından yapılmalıdır. Sabit disk sürücüsünün değiştirilmesi yetkili bir kişi veya servis
temsilcisi tarafından yapılmalıdır.
Optik Sürücü Aygıtının Kullanılması
Izüstü bilgisayarınız bir adet optik aygıt sürücüsüyle gelir. Satın aldığınız modele göre önceden
takılan optik sürücünüzün özellikleri değişebilir.
 DVD Super Multi: Çok işlevli bir DVD Dual sürücü özelliklerini, ayrıca DVD RAM sürücü
özelliklerini taşır. CD-R, CD-RW, DVD-R/DVD-RW veya DVD+R/DVD+RW biçimlerini vb'ni
yazabilir.
 Blu-ray: Yüksek tanımlamalı videoyu (HD) tek taraflı bir diskte tutan yüksek kapasiteli bir
optik disktir. Blu-ray, DVD için kullanılan MPEG-2'nin yanı sıra daha gelişmiş H.264 ve VC-1
video kodlaması algoritmalarını (kodeklerini) destekler. Ayrıca, en yüksek HDTV
çözünürlüğünü de destekler.
3-19
Başlarken
Diski Takma
1.
Bilgisayarınızın açık olduğunu kontrol edin.
2.
Sürücü paneli üzerindeki çıkartma düğmesine basın.
3.
Kızak hafifçe dışarı çıkacaktır. Kızağı yavaşça tamamen dışarı çekin.
4.
Diskinizi kızağa etiketi yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Yerine tam oturması için ortasına
hafifçe bastırın.
5.
Kızağı yuvasına itip kapatın.
1.
Kızağı kapatmadan önce diskin yerine tam olarak
yerleşmiş olduğundan emin olun.
3-20
2.
Disk tepsisini açık bırakmayın.
3.
Burada gösterilen cihaz yalnızca başvuru amaçlıdır.
 Harici Aygıtların Bağlanması
Bilgisayarınızın arkasındaki G/Ç (giriş/çıkış) bağlantı noktaları, çevre birimlerini ve iletişim
cihazlarını bağlamanıza olanak tanır. Burada listelenen tüm işlevler ve aygıtlar yalnızca bilgi
amaçlıdır.
Çevre Birimler
3-21
Başlarken
İletişim Cihazları
Burada listelenen işlevler, kullanıcıların satın aldığı
modele bağlı olarak, isteğe bağlı desteklenir.
Ayrıntılı bilgi için yerel bayinizle iletişime geçin.
3-22
 Parça Değiştirme ve Yükseltme
Kullanıcıların satın aldığı modele bağlı olarak kullanıcının talebi üzerine kullanıcıların satın
aldığı ürüne önceden takılan bellek, sabit disk sürücüsü, kablosuz LAN / Bluetooth modülü ve pil
takımı kullanıcı isteğiyle yükseltilebilir veya değiştirilebilir.
Bu dizüstü bilgisayar yüksek kapasiteye sahip Li-ion pil
paketi ile donatılmıştır, pil paketi kullanıcılar tarafından
değiştirilebilir.
Bu dizüstü bilgisayar bir optik sürücü aygıtı ile donatılmıştır,
bu aygıt yetkili bayi veya servis merkezi tarafından
yükseltilip, değiştirilebilir.
3-23
Başlarken
Bu dizüstü bilgisayar bir sabit disk sürücü ile donatılmıştır,
bu depolama aygıtı yetkili bayi veya servis merkezi
tarafından yükseltilip, değiştirilebilir.
Ek bellek modülü belirlenen sınırlamalara bağlı olarak bu
dizüstü bilgisayarın performansını arttırmak için, yetkili
satıcı veya servis merkezi tarafından kurulabilir.
Güncelleme sınırlaması hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen verilen Kullanım
Kitapçığı’ndaki teknik özelliklere bakınız. Lütfen satın aldığınız ürünle ilgili daha fazla bilgi için,
yerel satıcınızla görüşünüz.
Yetkili satıcı veya servis merkezi değilseniz, garantinin geçersiz olmasına neden
olabileceğinden ürünün herhangi bir bileşenini yükseltmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
Herhangi bir yükseltme veya değiştirme hizmeti için yetkili bir satıcı veya servis merkeziyle
irtibata geçmenizi şiddetle önermekteyiz.
3-24
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement