MSI Aegis RS 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Brugervejledning

MSI Aegis RS 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Brugervejledning | Manualzz
Innledning
Bærbar datamaskin
Bruksanvisning
Innledning
Lykke til som bruker av denne bærbare datamaskinen, den fint bærbar PC med flott design.
Denne helt nye utsøkte bærbare datamaskinen vil gi deg en fortreffelig og profesjonell
opplevelse i bruk av bærbare datamaskiner. Vi er stolte av å kunne fortelle brukerne våre at
denne bærbare PC-en er grundig testet og sertifisert av vårt rykte for uovertruffen pålitelighet og
kundetilfredsstillelse.
 Pakke ut
Først må du pakke ut av esken og sjekke alle delene nøye. Kontakt forhandleren med en gang
hvis deler mangler eller er skadet. Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må
sende enheten i fremtiden. Esken skal inneholde følgende deler:
 Bærbar datamaskin
 Hurtigstartguide
 Høykapasitets Li-ion batteri
 Batterieliminator og nettstrømledning
 Bæreveske (valgfritt)
 Alt-i- ett programvareplate, som inneholder den fullstendige versjonen av
brukerveiledningen,drivere, verktøy, og valgfri gjenopprettingsfunksjon, osv.
2
 Produktoversikt
Denne delen inneholder beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler. Den
gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den. Vær
oppmerksom på at den bærbare datamaskinen som er fremstilt i denne delen kan variere fra
den modellen du har kjøpt.
Datamaskinen vist med åpent lokk
Ved hjelp av tegningen av datamaskinen med åpent lokk, og beskrivelsen vist nedenfor, kan du
se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.
Figurene her er kun for referanse.
3
Innledning
1.
Webkamera

Dette innebygde webkameraet kan brukes til å ta bilder, spille inn video eller holde
konferanser, og bruk av andre interaktive programmer.

Webkameraets LED-indikator, som er plassert ved siden av webkameraet, lyser
oransje når webkamera-funksjonen er aktivert. Indikatoren slukkes når funksjonen
slås av.
2.
Intern mikrofon
Det er en innebygd mikrofon, og dens funksjon er det samme som med mikrofonen.
3.
Hurtigstartknapper
Trykk på hurtigstartsknappene for å aktivere det spesifiserte programmet eller verktøyet.
De følgende hurtigstartknappene fungerer bare i operativsystemet med SCM-applikasjonen
installert. SCM-applikasjonen finner du på alt-i-ett-platen som leveres i pakken, slik at den
er enkel og praktisk å bruke. Det anbefales på det sterkeste at du installerer
SCM-applikasjonen.

Bruk denne knappen for å aktivere Mediespiller-funksjonen
som forbedrer skjermenhetens og lydsystemets
avspillingskvalitet.
Mediespiller

Cooler Boost
(ekstraytelse for
viften)
Keyboard
LED Backlit
Switch
(Tastatur-LED for
baklysbryter)
(valgfritt)
4
Trykk denne knappen for å øke viftehastigheten og senke
den generelle temperaturen på denne bærbare
datamaskinen.

Dette tastaturet er utstyrt med tastaturlamper som er
montert under tastaturet.

Bruk denne knappen til å slå KLM-applikasjonen
(Keyboard LED Manager) av eller på.

Denne datamaskinen kan ha forhåndsinstallert en unik
tastaturstyringsapplikasjon, SSE (Steel Series Engine).
Med denne applikasjonen kan brukere ha 4 forskjellige
kombinasjoner av tastaturhurtigtaster definert separat for 4
SSE-lagbryter
(valgfritt)
bestemte anledninger.

Bruk denne knappen gjentatte ganger til å bytte mellom
tastatur 1 (lag 1,) tastatur 2 (lag 2,) tastatur 3 (lag 3) og
tastatur 4 (lag 4) gjentatte ganger.

Trykk på og hold inne Fn -tasten, og trykk deretter
på F10-tasten gjentatte ganger for å slå flymodus av eller
på gjentatte ganger.

Av sikkerhetsmessige årsaker under flyreiser er det alltid
anbefalt å aktivere flymodus når du skal fly.

Se ikonet for flymodusbryteren under [Start/
Innstillinger/ Endre PC-innstillinger/
Flymodus
Trådløs/ Flymodus] på skrivebordet for å undersøke
enhetens status.

Hvis du vil aktivere WLAN- eller Bluetooth-funksjonen, se
instruksjonene under “Trådløs aktivering”.

Display Off
(Skjerm av)
Denne knappen slår av skjermen umiddelbart for å spare
strøm.


Slå på skjermen ved å trykke på en tast på tastaturet.
Bruk denne knappen for å aktivere spillgadgetverktøyet,
som tilbyr spillere en forbløffende og effektiv løsning.

Du kan også bruke denne knappen til å åpne menyen
Systemkontrollbehandler, som slår sammen mye brukte
G-Panel
(valgfritt)
innstillinger og tilbyr brukere en effektiv måte å
administrere diverse funksjoner på.
4.
LED-statusindikator

Caps Lock: Lyser ravgult når Caps Lock er aktivert.

Num Lock: Lyser ravgult når Num Lock er aktivert.
5
Innledning
5.
Stereohøyttalere
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi -funksjon.
6.
Strømbryter / Strømlampe / GPU-moduslampe
Av/på-knapp

Trykk på av/på-knappen for å slå PÅ og AV strømmen til
datamaskinen.

Trykk på på-/avknappen for å vekke datamaskinen fra
dvalemodus.
Strømlampe / GPU-moduslampe

Lyser hvitt når strømmen til den bærbare PC-en er slått på,
og UMA GPU-modus er valgt.
7.

Lyser gult når diskret GPU-modus er valgt.

Lampen slukkes når datamaskinen slås av.
Styreplate
Dette er pekeenheten på datamaskinen.
8.
Styreplate-bryter
Trykk på denne knappen for å aktivere eller deaktivere styreplatefunksjonen.
Styreplateindikatoren, dersom en slik finnes, blir større når styreplatefunksjonen
deaktiveres.
9.
Tastatur
Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i
full størrelse.
Hurtigstartknapper [Fn]
Bruk [Fn]-knappene på tastaturet for å aktivere de spesifikke programmene eller
verktøyene.
Ved hjelp av disse hurtigstartknappene kan man arbeide mer effektivt.

Denne datamaskinen kan ha forhåndsinstallert et
spillverktøy, Dragon Gaming Center (Dragespillsenter),
som tilbyr brukerne en forbløffende og effektiv løsning for
+
Dragon
Gaming Center
(Dragespillsenter)
eller
Brukerdefinert
(valgfritt)
spillhåndtering.

Med Dragon Gaming Center forhåndsinstallert bruker
du Fn- og F4-knappen samtidig for å bringe frem merket
[Instant Play: Play Key Setting] (Direkte spilling: innstilling
for spilltast) og definere hurtigtastknappen slik at den
starter en bestemt applikasjon. Så snart innstillingen er
foretatt, bruker du Fn- og F4-knappen samtidig for å starte
den utpekte applikasjonen.
6
Hvis brukeren lar denne knappen stå udefinert, vil bruk
av Fn- og F4-knappen samtidig bringe frem merket
[Instant Play: Play Key Setting] igjen.

Hvis Dragon Gaming Center ikke er installert eller blir
fjernet, bruker du Fn- og F4-knappen samtidig for å åpne
den brukerdefinerte applikasjonen.

+
Trykk på og hold inne Fn-knappen, og trykk
deretter F5-knappen gjentatte ganger for å veksle mellom
ECO Engine
(ØKO-motor)
(Strømsparing)
de ulike strømsparingsmodusene levert av ECO Engine
(ØKO-motoren), eller for å skru funksjonen av.

Trykk på, og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter
på F6-knappen for å slå på Webkamera funksjonen. Trykk
+
en gang til for å slå den av.
Webkamera

Trykk på og hold inne Fn -tasten, og trykk deretter
på F10-tasten gjentatte ganger for å slå flymodus av eller
på gjentatte ganger.

Av sikkerhetsmessige årsaker under flyreiser er det alltid
anbefalt å aktivere flymodus når du skal fly.
+

Se ikonet for flymodusbryteren under [Start/
Innstillinger/ Endre PC-innstillinger/
Flymodus
Trådløs/ Flymodus] på skrivebordet for å undersøke
enhetens status.

Hvis du vil aktivere WLAN- eller Bluetooth-funksjonen, se
instruksjonene under “Trådløs aktivering”.
Generelle [Fn] taster

Øk tastatur-LED-indikatorens lysstyrkenivå.

Reduser tastatur-LED-indikatorens lysstyrkenivå.
+
+
7
Innledning
Datamaskinen sett forfra
1. LED-statusindikator
Bluetooth (valgfritt)
Bluetooth

Lampen for Bluetooth lyser ravgult når Bluetooth er aktivert.

Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.
Trådløst LAN (WiFi)

Indikatorlampe lyser gult når den Trådløse LAN
(WiFi)-funksjonen er aktivert.
WLAN (WiFi)


Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.
Merk: Funksjonene som listes opp her kan variere, avhengig av hvilken modell
du har kjøpt.

Advarsel: Med hensyn til flysikkerheten, må du kontrollere at begge disse
LED-indikatorene er avslått når du er ombord i et fly.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere WLAN- eller Bluetooth-funksjonen i Windows
8-operativsystemet, se instruksjonene under “Trådløs aktivering”.
Kontakt den lokale distributøren for ytterligere informasjon om trådløs tilkobling
hvis nødvendig.
8
Harddisk/ optisk stasjonsenhet i bruk
Blinker ravgult når systemet bruker harddiskstasjonen eller den
optiske stasjonen.
Dvaletilstand

Blinker ravgult når systemet er i dvalemodus.

LED-indikatoren slukkes når systemet slås av.
Batteristatus


Lyser ravgult når batteriet lades opp.
Blinker ravgult dersom batteriet ikke fungerer som det skal, i
slike tilfeller anbefales det å erstatte batteriet med et nytt.

Snakk med forhandleren for å få et tilsvarende batteri som det
som anbefales av produsenten.

Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis
strømadapteren kobles fra.
9
Innledning
Datamaskinen sett fra høyre side
1.
USB 2.0-porter
Via USB 2.0-porten kan du koble til eksterne USB-enheter, som mus, tastatur, modem,
ekstern harddisk, skriver og mer.
2.
Optisk diskenhet
Denne bærbare PCen er utstyrt med en optisk lagringsenhet. Den faktiske enheten som er
forhåndsinstallert på PC-en avhenger av modellen som du kjøpte.
10
Datamaskinen sett fra venstre side
1.
Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
2.
Kortleser
Den innebygde kortleseren kan støtte ulike typer minnekort, som MMC (Multi-Media Card),
XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), SDXC(SD eXtended
Capacity), MS (Memory Stick) eller MS Pro (Memory Stick Pro)-kort, avhengig av modellen
brukeren har kjøpt. Kontakt den lokale forhandlere for ytterligere og korrekt informasjon, og
vær oppmerksom på at minnekort som støttes kan endres uten forvarsel.
3.
Lydportkontakter
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.
Hodetelefon-utgang/SPDIF-utgang

Brukes for høyttalere eller hodetelefoner. S/PDIF-kontakten
brukes også for overføring av digital lyd til eksterne høyttalere
gjennom en optisk fiberkabel.

Koble de fremre høyttalerne til her.
11
Innledning
Mikrofon

Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.

Koble senter og subwoofer-høyttalere her.
Linje inn

Brukes for en ekstern lydenhet.

Koble de bakre høyttalerne til her.
Linje ut
4.

En kontakt for høyttalere.

Koble surround-høyttalerne til her.
USB 3.0-port / superladet USB-port
En superladet USB-port gir raskere strømladingsfunksjon for Apple-enheter når
datamaskinen er i strømavslåingsmodus.
5.
USB 3.0-porter
USB 3.0, som er superhastighets-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved
tilkobling vav ulike enheter, som lagringsmedier, harddisker eller videokamera, og har
andre fordeler enn bare høyhastighets dataoverføring.
12
Datamaskinen sett fra baksiden
1.
Kensington-sikkerhetslås
Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensingtonsikkerhetslås, slik at brukere ved
hjelp av en nøkkel eller en mekanisk kodelåsenhet, kan sikre at den bærbare datamaskinen
blir stående der den er, festet med en gummibelagt metallkabel. Kabelens endestykke er
formet som en løkke, som kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller
lignende, og sikrer dermed datamaskinen mot tyveri.
2.
RJ-45-kontakt
10/100/1000 Ethernet-kontakten brukes for å koble til en LAN-kabel for nettverkstilkobling.
3.
Mini-skjermport
Mini-skjermporten er en miniatyrisert versjon av DisplayPort, med en egnet adapter.
Mini-skjermporten kan brukes til skjermer med VGA-, DVI- eller HDMI-grensesnitt.
4.
Strømkontakt
Her kobles AC/DC-adapteren til for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.
5.
VGA- port
Den 15-pinners D-sub VGA-porten tillater tilkobling av ekstern skjerm eller andre standard
VGA-kompatible enheter (som en projektor) for flott visning av datamaskinens skjermbilde.
6.
HDMI-kontakt
HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en ny grensesnittstandard for datamaskiner,
skjermer og elektroniske apparater som støtter standard, forbedret og høydefinert video, og
flerkanals digitallyd via èn enkel kabel.
7.
Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
13
Innledning
Sett fra undersiden
1. Stereohøyttalere
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi -funksjon.
2. Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
3. Batteripakke
Batteripakken leverer strøm til den bærbare datamaskinen når AC/DC-adapteren ikke er
koblet til.
4. Knappfor frigjøring av batteriet
Knappen er en klemmeanordning som må trykkes inn for å frigjøre batteripakken. Skyv på
den med den ene hånden, og trekk batteripakken forsiktig ut med den andre.
5. Knapp for å låse/låse opp batteriet
Du kan ikke ta ut batteripakken når knappen er i låst posisjon. Så snart bryteren er skjøvet
over i uløst posisjon kan batteriet tas ut.
14
 Spesifikasjoner
Spesifikasjonene kan endres uten varsel. De faktiske produktene som selges varierer etter
område. Snakk med din forhandler om de detaljerte spesifikasjonene.
Fysiske egenskaper
Mål
428(B) x 288 (D) x 55 (H) mm
Vekt
<4,2 kg (med 9-cellers batteri)
CPU
Socket
947 pinner, rPGA
Prosessortype
Intel® Shark Bay Haswell
Understøttet prosessor
Intel® Quad/ Dual-Core-prosessor
L3 Cache
Opp til 8MB (Basert på CPU)
Kjernebrikke
North Bridge
Intel® Shark Bay Haswell
South Bridge
Intel® Lynx Point HM87
Minne
Teknologi
DDR3L 1600 MHz
Minne
DDR3L SO-DIMM X 4 spor
4G/8G DDR3L SDRAM
Maksimalt
Opp til 32 GB
Strøm
AC/DC-adapter (1)
200 W, 19 V
(valgfritt)
Strømforsyning: 100~240 V, ~2,9A 50~60 Hz
Effekt: 19 V
10,5 A
AC/DC-adapter (2)
180 W, 19,5 V
(valgfritt)
Strømforsyning: 100~240 V, ~2,5A 50~60 Hz
Effekt: 19,5 V
9,2 A
Typen batterieliminator kan variere uten forvarsel.
Batteritype
9-celler
RTC-battery
Ja
15
Innledning
Lagring (oppførte elementer kan endres uten forvarsel)
Harddiskens formfaktor
2,5” harddisk
SSD (valgfritt)
m-SATA-type SSD-modul
Optisk diskenhet
Super Multi / Blu-ray (valgfritt)
I/U-port
Skjerm (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 3 (versjon 3.0)
x 2 (versjon 2.0)
Mik.-inngang
x1
Linje-inngang
x1
Hodetelefon-ut
x 1 (SPDIF-ut støttet)
Mini-skjermport
x1
Side-ut
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Kortleser
x 1 (SD)
Støttede minnekort kan endres uten forvarsel.
Kommunikasjonsport
LAN
10/ 100/ 1000Mb Ethernet
Trådløst LAN
Støtte tilgjengelig som valgmulighet
Bluetooth
Støtte tilgjengelig som valgmulighet
Skjerm
LCD-type
17,3” LED-skjem
Lysstyrke
Kontrollert av K/B hurtigtaster
Video
Grafikk (1) (valgfritt)
NVIDIA GeForce diskret MXM-grafikkort +
Intel HD UMA-grafikkort.
Med støtte for NVIDIA Optimus-teknologi
Grafikk (2) (valgfritt)
AMD RADEON diskret MXM-grafikkort +
Intel HD UMA-grafikkort.
16
VRAM
2/ 3/ 4/ 6/ 8GB
Avhenger av modellen du har kjøpt
CRT-utgang
Støttes
HDMI-utgang
Støttes
DisplayPort-utdata
Støttes
Flerskjermsfunksjon
Støttes
Webkamera
HD CMOS-kamera
Støttes
Lyd
Intern høyttaler
2 høyttalere + 1 forsterker
Lydvolum
Justeres med tastaturhurtigtaster og brytere.
Programvare og BIOS
USB flash-oppstart
USB-diskett til oppstart av kun DOS
BIOS
Støtte for hurtigoppstart
Annet
Kompatibilitet
WHQL
Hull for Kensington
x1
sikkerhetslås
17
Innledning
18
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement