MSI Aegis RS 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Korisnički priručnik | Manualzz
Wind Box DE200/DC200
Sustav MS- 6667 (V1.X)
▍ Predgovor
▍ Sadržaj
Obavijest o autorskim pravima�����������������������������������������������������������������������iii
Trgovački znakovi�������������������������������������������������������������������������������������������iii
Brojevi patenata registriranih u SAD-u�����������������������������������������������������������iii
Povijest izmjena���������������������������������������������������������������������������������������������iii
Nadogradnja i jamstvo����������������������������������������������������������������������������������� iv
Nabava zamjenskih dijelova�������������������������������������������������������������������������� iv
Tehnička podrška������������������������������������������������������������������������������������������ iv
Izjava o radiofrekvencijskim smetnjama FCC-B:�������������������������������������������� v
Sigurnosne informacije���������������������������������������������������������������������������������� vi
WEEE izjava�������������������������������������������������������������������������������������������������viii
1. Pregled����������������������������������������������������������������������������������������������������1-1
Sadržaj pakiranja������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Pregled sustava��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Podaci o matičnoj ploči���������������������������������������������������������������������������������������� 1-7
Podaci o sustavu�������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-8
Zamjena i nadogradnja komponenata����������������������������������������������������������������� 1-9
2. Prvi koraci������������������������������������������������������������������������������������������������2-1
Savjeti za sigurnost i udobnost���������������������������������������������������������������������������� 2-2
Usvajanje dobrih radnih navika���������������������������������������������������������������������������� 2-3
Upoznavanje s tipkovnicom (opcija)��������������������������������������������������������������������� 2-4
Priključivanje perifernih uređaja��������������������������������������������������������������������������� 2-6
Nešto tvrdom disku�������������������������������������������������������������������������������������������� 2-10
Priključivanje napajanja�������������������������������������������������������������������������������������� 2-11
3. Rad sustava��������������������������������������������������������������������������������������������3-1
Postavljanje prvog pokretanja sustava���������������������������������������������������������������� 3-2
Stvaranje diska za oporavak sustava������������������������������������������������������������������� 3-3
Mrežne veze u sustavu Windows 7���������������������������������������������������������������������� 3-9
RALINK bežična LAN veza (opcija)������������������������������������������������������������������� 3-14
SRS Premium Sound (opcija)���������������������������������������������������������������������������� 3-16
Upravljanje napajanjem�������������������������������������������������������������������������������������� 3-18
Oporavak sustava���������������������������������������������������������������������������������������������� 3-20
ii
MS- 6667
Obavijest o autorskim pravima
Materijali u ovom dokumentu intelektualno su vlasništvo tvrtke MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Pripremi ovog dokumenta dana je posebna pažnja, ali ne
jamčimo za točnost njegovog sadržaja. Naši proizvodi prolaze stalna poboljšanja i
pridržavamo pravo izmjena bez najave.
Trgovački znakovi
Svi trgovački znakovi su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika.
MSI® je registrirani trgovački znak za Micro-Star Int’l Co., Ltd.
AMD® je registrirani trgovački znak za Advanced Micro Devices, Inc.
AMI® je registrirani zaštitni znak tvrtke American Megatrends Inc.
ATI® je registrirani trgovački znak ATI Technologies, Inc.
Award® je registrirani zaštitni znak tvrtke Phoenix Technologies Ltd.
Intel® je registrirani trgovački znak Intel Corporation.
JMicron® je registrirani trgovački znak JMicron Technology Corporation.
Netware® je registrirana robna marka Novell, Inc.
NVIDIA® je registrirani trgovački znak NVIDIA Corporation.
Realtek® je registrirani trgovački znak koji pripada Realtek Semiconductor
Corporation.
Sound Blaster® je registrirani trgovački znak Creative Technology Ltd.
Windows® je registrirani trgovački znak Microsoft Corporation.
Brojevi patenata registriranih u SAD-u
4.631.603; 4.819.098; 4.907.093; 5.315.448; i 6.516.132.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena SAD
patentima i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Korištenje ove tehnologije
zaštite autorskih prava mora mora odobriti tvrtka Macrovision i namijenjeno je
za kućnu upotrebu i druge ograničene upotrebe gledanja osim ako ne postoji
drugačije odobrenje od strane Macrovision. Reverzibilni inženjering i rasklapanje
su zabranjeni.
Povijest izmjena
Izmjena
Povijest izmjenaDatum
V1.1
Verzija za Windows 7
iii
Listopad 2009
▍ Predgovor
Nadogradnja i jamstvo
Zapamtite da se određene komponente vašeg proizvoda na zahtjev korisnika
mogu nadograditi ili zamijeniti. Pojedinosti o ograničenjima nadogradnje potražite
u tehničkim uvjetima korisničkog priručnika. Više informacija o kupljenim
proizvodima zatražite od lokalnog dobavljača. Ako niste ovlašteni dobavljač
ili serviser, ne pokušavajte mijenjati niti jedan dio proizvoda jer time možete
poništiti jamstvo. Snažno se preporučuje da se za nadogradnju i zamjenu obratite
ovlaštenom zastupniku ili servisu.
Nabava zamjenskih dijelova
Zapamtite da se nabava zamjenjivih dijelova (ili kompatibilnih) za proizvode koji
su kupljeni u određenim zemljama, može ostvariti kod proizvođača unutar 5
godina od trenutka prestanka proizvodnje proizvoda.
■ Kontaktirajte proizvođača putem http://www.msicomputer.com/msi_user/msi_
rma/ u vezi detaljnih informacija o nabavi rezervnih dijelova.
Tehnička podrška
Ako se pojavi problem sa sustavom, a ne postoji izvedivo rješenje u korisničkom
priručniku, molimo obratite se na mjesto kupnje ili lokalnom distributeru.
Alternativno, za dodatne smjernice pokušajte naći pomoć u sljedećim resursima.
◙
◙
Posjetite MSI web stranicu radi učestalo postavljanih pitanja, tehničke
pomoći, nadogradnje BIOS-a nadgradnje upravljačkih programa i drugih
informacija na http://www.msi.com/index.php?func=service
Obratite se našem tehničkom osoblju na http://ocss.msi.com/
iv
MS- 6667
Izjava o radiofrekvencijskim smetnjama FCC-B:
Ovaj uređaj je ispitan i utvrđeno je
da udovoljava ograničenjima koja
vrijede za Class B digitalne uređaje,
u skladu s člankom 15 FCC propisa.
Ova ograničenja postavljena su da
pruže razumnu zaštitu od štetnog djelovanja u stambenim instalacijama. Ovaj
uređaj stvara, koristi i može zračiti energiju na radijskim frekvencijama i ako se ne
postavi i ne koristi u skladu s uputama za korištenje, može izazvati štetne smetnje
u radijskim komunikacijama. Međutim, nema jamstva da se u nekim određenim
instalacijama smetnje neće pojaviti. Ako ovaj uređaj stvara štetne smetnje radijskom
i televizijskom prijemu, koje se mogu utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem
uređaja, potičemo korisnika da smetnje ispravi putem jedne ili više niže navedenih
mjera:
■ Preusmjerite ili premjestite antenu prijemnika.
■ Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
■ Spojite uređaj na utičnicu koja se nalazi u strujnom krugu u kojemu nije
spojen prijemnik.
■ Potražite savjet i pomoć prodavatelja ili iskusnog radio/TV tehničara.
Napomena 1
Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za
sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava korištenja ovog uređaja.
Napomena 2
Oklopljeni spojni vodovi i napojni AC kabel, ako postoje, moraju se koristiti tako da
udovoljavaju ograničenjima emisije.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Micro-Star International
MS- 6667
Ovaj uređaj sukladan je zahtjevima dijela 15 FCC propisa. Rukovanje njime
podliježe ovim dvama uvjetima:
1. ovaj uređaj ne smije izazvati štetne smetnje i
2. ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje
mogu dovesti do neželjenog rada.
▍ Predgovor
Sigurnosne informacije
Pažljivo i temeljito pročitajte sve sigurnosne upute.
Uvažite sva upozorenja ili mjere opreza na uređaju ili unutar korisničkog
priručnika.
Sačuvajte korisnički priručnik koji ste dobili u paketu za buduće potrebe.
Opremu držite dalje od vlage i visokih temperatura.
Prije postavljanja uređaj postavite na stabilnu, ravnu površinu.
◙
◙
◙
Prije spajanja uređaja u zidnu utičnicu provjerite je li napon napajanja
unutar sigurnosnog opsega i da je pravilno postavljen na vrijednost od
100~240 V. Nemojte onesposobljavati kontakt zaštitnog uzemljenja na
utikači. Uređaj se mora priključiti na uzemljenu mrežnu utičnicu.
Uvijek izvucite kabel za izmjenično napajanje iz utičnice prije umetanja
dodatnih kartica ili modula u uređaj.
Uvijek iskopčajte kabel za napajanje ili isključite zidnu utičnicu ako se
uređaj neće duže vremena koristiti jer tako ćete osigurati nultu potrošnju
električne energije.
Ventilator na kućištu uređaja služi za izmjenu zraka i sprečavanje
pregrijavanja uređaja. Nemojte prekrivati ventilator.
Ne ostavljajte uređaj u neklimatiziranom prostoru s temperaturom iznad
60OC (140OF) ili ispod 0OC (32OF) jer time možete oštetiti uređaj.
OPREZ:
Opasnost od eksplozije ako se baterija ne zamijeni kako treba. Zamijenite
samo s istom ili nadomjesnom vrstom koju preporučuje proizvođač.
vi
MS- 6667
Nikad ne prolijevajte tekućinu u otvore jer to može prouzročiti oštećenja ili
električni udar.
Kabel za napajanje postavite tako da ljudi ne mogu za njega pri hodu zapeti.
Ništa ne stavljajte na kabel za napajanje.
Pri postavljanju koaksijalnog kabela za TV tjuner potrebno je osigurati da
metalni oklop tog kabela bude pouzdano povezan sa sustavom zaštitnog
uzemljenja zgrade.
Predmete i uređaje sa snažnim magnetskim poljem držite dalje od uređaja.
Ako se pojavi neko od ovih stanja, uređaj odnesite na provjeru u servis:
◙
◙
◙
◙
Oštećen je kabel za napajanje ili utikač.
◙
◙
Uređaj je pao i oštetio se.
Tekućina je prodrla u uređaj.
Uređaj je bio izložen utjecaju vlage.
Uređaj ne radi kako treba ili ne možete postići rad u skladu s korisničkim
priručnikom.
Uređaj ima očigledne znakove oštećenja.
Ekološka izvedba i recikliranje
◙
◙
◙
◙
Ovaj uređaj i njegove komponente predviđene su za recikliranje kad se
više ne budu koristili.
U nekim zemljama nude se usluge zbrinjavanja i recikliranja ovog
uređaja.
Sve informacije u vezi recikliranja i zbrinjavanja potražite kod lokalnog
distributera.
Više pojedinosti o tome potražite na internetskoj stranici
http://www.msi.com/index.php?func=html&name=service_worldwide.
1. Uređaji za optičku pohranu podataka klasificirani su kao LASERSKI PROIZVODI
KLASE 1. Upotreba kontrola, podešavanja ili izvođenja rada postupaka koji nasu
ovdje propisani je zabranjena.
2. Ne dirajte leće unutar pogona.
vii
▍ Predgovor
WEEE izjava
(English) Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic
Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of
“electrical and electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore and
manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at
the end of their useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des
équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005,
que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges
ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de
récupérer certains produits en fin de vie.
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die
sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich
zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos
y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los
contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están
obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei
Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti
appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati
come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla
fine del suo ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по
предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим
и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу
13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному
оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители
вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для
переработки по окончании срока службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı,
2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik
cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü
olacaktır.
viii
MS- 6667
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί
Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13
Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να
απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού
εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane
jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania
ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az
elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és
az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére
azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických
výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat “elektrické a elektronické
výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato
směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自2005年8月13日
生效的2002/96/EC,明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電
子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自2005年8月13日生
效的2002/96/EC,明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子
设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回收。
(Japanese) (日本語) 2005年8月13日以降にEU加盟国を流通する電気・電子製品にはWEEE指
令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てる
ことの禁止とリサイクルが義務づけられています。
(Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합(“EU”) 지침, 지
침 2002/96/EC에 의거하여, “전기전자제품”은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다
하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu (“EU”) về Thiết bị điện & điện
tử đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản
phẩm thuộc “thiết bị điện và điện tử” sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và
các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào
cuối vòng đời.
ix
▍ Predgovor
(Thai) (ไทย) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (“EU”) เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้งผลิ
ตภัณฑ์ที่เป็น “อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และผู้ผลิตอุ
ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (“UE”) perihal WEEE
(Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005,
produk “peralatan listrik dan elektronik” tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan
pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat
masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj
opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji
spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad
i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobičajenog veka trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot
Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005
in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort
producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene (“UE”) privind Evacuarea
Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august,
2005, produsele din categoria “echipament electric şi electronic” nu mai pot fi evacuate ca
deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească
înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de
Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de
Agosto do ano 2005, os produtos de “equipamento eléctrico e electrónico” não podem ser
descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a
esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens (“EU”) Weee-direktiv (Waste Electrical and
Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte
produkter från “elektriska och elektroniska utrustningar” kastas i den vanliga hushållssoporna
längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan
produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja
elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai
elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a
elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005,
výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu
s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto
výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.
MS- 6667
(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije (“EU”) o odpadni električni
in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov “električne
in elektronske opreme” ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci
zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske
dobe sprejmejo nazaj.
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og
elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter
som “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter
af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved
afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens (“EU”) direktiv om deponering av
elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan
ikke produkter av “elektronisk og elektrisk ustyr” lenger deponeres som husholdningsavfall
og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av
produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците
от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август,
2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с
битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат
обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije (“EU”) o Otpadnim električnim i
elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005.,
“električni i elektronički uređaji” se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači
su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu (“EL”) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud
kodumajapidamiste “elektri- ja elektroonikaseadmete” jäätmete hävitamine koos
majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised
tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
xi
1. poglavlje
Pregled
Računalo Wind Box DE200/DC200 integrirane izvedbe,
odabranoga uglađenog izgleda u crnoj ili bijeloj boji sa
sjajnim okvirom, odražavajući jednostavnost suvremenog
individualizma i udobnost doma. Osim toga, tu su i najbolje
računalne značajke, poput razmjene neposrednih poruka, niske
akustike, uštede energije i bežičnog umrežavanja prema normi
802.11 b/g/n za slobodno kretanje umreženim informacijskim
prostorom (cyberspace).
▍ Pregled
Sadržaj pakiranja
Wind Box serija
AC/DC adapter
Kabel AC napajanja
CD s upravljačkim/
uslužnim programima
Korisnički priručnik i
brzi vodič
Ugradnja na zid
(opcija)
Tipkovnica (opcija)
Miš (opcija)
IC daljinski
upravljač (opcija)
* Molimo da nam se odmah obratite ako je neki dijelova oštećen ili ako nedostaje.
* Slika je samo za primjer i sadržaj vašeg pakiranja se može neznatno razlikovati
ovisno o kupljenom modelu.
1-2
MS- 6667
Pregled sustava
Pogled s prednje strane
Ventilator
Ventilator na kućištu uređaja služi za izmjenu zraka i sprečavanje
pregrijavanja uređaja. Nemojte prekrivati ventilator.
Pogon čitača kartice (SD/ MMC/ MS/ XD)
Ugrađeni pogon čitača kartica može podržati različite vrste memorijskih
kartica, kao što su XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD
High Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick Pro) ili MMC
(Multi-Media Card) kartice koje se obično koriste u uređajima kao što su
digitalne kamere, MP3 playeri, mobilni telefoni i dlanovnici. Obratite se
lokalnom predstavniku za daljnje informacije i imajte na umu da podrška za
memorijske kartice može odstupati od prethodne obavijesti.
1-3
▍ Pregled
USB priključak
USB (univerzalna serijska sabirnica) priključak služi za priključenje USB
uređaja kao što su miš, tipkovnica, modem, pisač, skener, kamera, dlanovnik
ili drugi USB-kompatibilni uređaji.
LED napajanja
Plavi LED napajanja svijetli kad uključite sustav; plavi LED napajanja ne
svijetli kad isključite sustav.
Gumb za uključenje
Za uključenje ili isključenje sustava pritisnite gumb za napajanje.
IC prijemnik
Ovaj infracrveni prijemnik služi za daljinsko upravljanje.
HDD LED
Plava HDD LED svijetli kada se vrši upis ili očitavanje podataka na tvrdom
disku.
Važno
Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da prvo priključite AC/DC adapter na vaš sustav
i da tek onda priključite kabel u zidnu utičnicu.
1-4
MS- 6667
Pogled straga
Ventilator
Ventilator na kućištu uređaja služi za izmjenu zraka i sprečavanje pregrijavanja
uređaja. Nemojte prekrivati ventilator.
Priključak za mikrofon
Ovo je priključak za mikrofon.
Priključak za slušalice / zvučnik (s izlaznim priključkom za
S/PDIF-Out)
Ovaj priključak je za slušalice ili zvučnike.
1-5
▍ Pregled
USB priključak
USB (univerzalna serijska sabirnica) priključak služi za priključenje USB
uređaja kao što su miš, tipkovnica, modem, pisač, skener, kamera, dlanovnik
ili drugi USB-kompatibilni uređaji.
HDMI priključak (opcija)
High-Definition Multimedia Interface (Multimedijsko sučelje visoke
razlučivosti) (HDMI) je digitalno audio/ video sučelje za prijenos
nekomprimiranog niza podataka. HDMI podržava sve TV formate, uključujući
standardni, poboljšani ili video visoke razlučivosti, plus višekanalni zvuk na
jednom jedinom kabelu.
VGA priključak
15-polni D-sub VGA priključak omogućava vam priključivanje vanjskog
monitora ili drugoga standardnog VGA-kompatibilnog uređaja (kao što je
projektor) radi uvećanog prikaza zaslona na računalu.
Utičnica za napajanje
Adapter za napajanje pretvara AC napajanje u DC napajanje za taj
priključak. Računalo se napaja putem te utičnice. Kako biste izbjegli
oštećenje računala, uvijek koristite priloženi strujni adapter.
Utičnica za lokalnu mrežu (LAN)
Standardni RJ-45 LAN priključak služi za spajanje lokalne mreže (LAN). Na
njega možete spojiti mrežni kabel.
Žuta
LEDdioda
Boje
Stanje LED diode
Uvjet
Lijevo
Žuta
Isključeno
LAN veza nije uspostavljena.
Uključeno (spremno
stanje)
LAN veza je uspostavljena.
Uključeno (svijetli i
trepće)
Računalo komunicira s drugim računalima u
lokalnoj mreži.
Isključeno
Odabrana je brzina prijenosa podataka od
10 Mbit/s.
Uključeno
Odabrana je brzina prijenosa podataka od
100 Mbit/s.
Uključeno
Odabrana je brzina prijenosa podataka od
1000 Mbit/s.
Desno
Zeleno
Narančasta
1-6
Zelena/narančasta
MS- 6667
Podaci o matičnoj ploči
Procesor
■ Intel® AtomTM procesor s jednom/dvije jezgre 230/330 (opcija)
Skup čipova
■ North Bridge: Intel® 945GC čipset
■ South Bridge: Intel® ICH7 čipset
Memorija
■ 1 DDR2 533 SO-DIMM utor (200 kontakata / 1,8V)
■ Podržava najviše 2GB
LAN
■ Gigabit brzi Ethernet iz Realtek® RTL8111DL GbE kontrolera
Audio
■ Integrirani čip Realtek® ALC888
■ Sukladno tehničkim podacima Azalia 1.0
Dimenzije matične ploče
■ 275mm x 170mm
1-7
▍ Pregled
Podaci o sustavu
Ulaz/ Izlaz (I/O)
■ 1 priključak za istosmjerno napajanje
■ 1 VGA izlazni priključak
■ 4 USB priključka
■ 1 LAN utičnica RJ-45
■ 1 HDMI priključak (opcija)
■ 1 mikrofonski priključak
■ 1 utičnica za slušalice/zvučnik (s izlaznim priključkom za S/PDIF-Out)
Napajanje
■ AC/DC adapter od 65 W s aktivnim PFC-om
■ Ulaz: 100-240V~, 50-60Hz, 1,5A
■ Izlaz: 19V
3,42A
Ugrađena kartica
■ 1 kartica za bežični LAN
Ugrađeni pogon
■ 1 pogon čitača kartica
■ 1 tvrdi disk (3,5" obične vrste)
Mjera
■ 297 mm (Š) x 223 mm (V) x 60,2 mm (D)
1-8
MS- 6667
Zamjena i nadogradnja komponenata
Imajte na umu da se određene komponente vašeg proizvoda, na zahtjev
korisnika, mogu nadograditi ili zamijeniti ovisno o kupljenom modelu.
3
1
2
1 Memorija
2 Pogon optičkog diska
1-9
▍ Pregled
3 Bežična LAN kartica
Ako se određena komponenta na temelju mišljenja inženjera ili trgovine pokaže
problematičnom ili neispravnom te bude potrebna njezina zamjena, proizvod
možete donijeti na popravak zajedno s jamstvenom karticom, računom o kupnji ili
otpremnicom u MSI ovlašteni servisni centar koji vam je najbliži.
Pojedinosti o ograničenjima nadogradnje potražite u tehničkim uvjetima korisničkog
priručnika. Više informacija o kupljenim proizvodima zatražite od lokalnog dobavljača.
Ako niste ovlašteni dobavljač ili serviser, ne pokušavajte mijenjati niti jedan dio
proizvoda jer time možete poništiti jamstvo. Snažno se preporučuje da se za
nadogradnju i zamjenu obratite ovlaštenom zastupniku ili servisu.
1-10
2. poglavlje
Prvi koraci
Ovo poglavlje donosi podatke o postupcima za pripremu
hardvera. Dok vršite povezivanje perifernih uređaja, pazite kako
držite uređaje i oko zglavka si navucite narukvicu za uzemljenje
kako biste izbjegli statički elektricitet.
▍ Prvi koraci
Savjeti za sigurnost i udobnost
Wind Box DE200/DC200 je prijenosni sustav koji vam omogućava rad na bilo
kojem mjestu. Međutim, odabir dobrog radnog prostora je važan ako ćete vašim
računalom raditi duže vrijeme.
■
■
■
■
■
■
■
■
Mjesto rada mora imati dovoljno dobru rasvjetu.
Izaberite prikladni stol i stolac te prilagodite njihovu visinu kako bi
najbolje odgovarala radnom položaju vašeg tijela.
Dok sjedite u stolcu naslon si prilagodite (ako je moguće) tako da su
vam leđa ugodno naslonjena.
Stopala oslonite ravno prirodno na podu, tako da vam koljena i laktovi
zauzmu pravilni položaj (oko 90 stupnjeva) u radu.
Šake stavite na stol na prirodni način kako bi oslanjale na zglavcima.
Prilagodite kut/položaj Wind Box DE200/DC200 kako biste ostvarili
optimalni pregled.
Izbjegavajte korištenje računala na neudobnim mjestima (kao što je
krevet).
Wind Box DE200/DC200 je električni uređaj. Postupajte s njim uz
najveću pažnju kako biste izbjegli tjelesnu ozljedu.
1. Stopala i šake držite u optimalnom i udobnom položaju.
2. Prilagodite kut i položaj monitora.
3. Prilagodite visinu stola.
4. Sjedite ravno i zadržite dobar položaj tijela.
5. Prilagodite visinu stolca.
2-2
MS- 6667
Usvajanje dobrih radnih navika
Usvajanje dobrih radnih navika je važno ako morate dugo raditi sa svojim Wind
Box DE200/DC200 jer u protivnom vam to može izazvati neudobnosti i ozljede.
Molimo zapamtite ove savjete dok radite.
■
■
■
Često mijenjajte položaj svog tijela u radu.
Redovito se krećite i vježbajte tijelo.
Ne zaboravite uzimati redovite stanke za vrijeme rada.
2-3
▍ Prvi koraci
Upoznavanje s tipkovnicom (opcija)
Uz računalo iz serije Wind Box DE200/DC200 isporučuje se žična ili bežična
(opcija) tipkovnica putem koje možete upravljati sustavom.
▶
Specifikacije
■ Kompatibilno s EU/UK/US/JP/KR jezičnim rasporedom
■ Izolirane tipke olakšavaju tipkanje
■ Niski profil s tehnologijom svilenog zaslona
■ USB sučelje za sve verzije sustava Windows®
■ Životni vijek tipke: 12 milijuna
■ Mjere: 376,4 (D) x 155,09 (Š) x 21,91 (V) mm
■ Dužina kabela: 150cm
■ Težina: 440g
▶
Značajke
■ Multimedijske funkcijske tipke s računalom
■ Nove izolirane tipke olakšavaju tipkanje
■ Meke na dodir i taktilna povratna veza osigurava ugodno tipkanje
■ Elegantna, tanka tipkovnica novog koncepta aerodinamičnog oblika
■ Kompaktna veličina štedi prostor
■ Posebno prikladna uz MSI LCD zaslon
■ Kompatibilno s Windows® 2000/ME/XP/Vista/7
■ Ugrađene funkcijske prečice
■ Pristupajte omiljenim stranicama jednim dodirom na ove tipke
* Slika tipkovnice dana je samo kao primjer. Stvarne specifikacije proizvoda mogu
se razlikovati ovisno o regiji.
2-4
MS- 6667
▶
▶
Multimedijske tipke
Fn + F7
Povratak na prethodni zapis
Fn + F8
Reprodukcija i pauziranje
Fn + F9
Pomak na sljedeći zapis
Fn + F10
Funkcija utišavanja
Fn + F11
Smanjivanje glasnoće
Fn + F12
Povećavanje glasnoće
Brze tipke
Fn + F1
Pokreće zadanu aplikaciju za e-poštu
Fn + F2
Pokretanje zadanog internetskog preglednika i
otvaranje zadane internetske stranice.
Fn + F3
Povratak na prethodnu internetsku stranicu
Fn + F4
Prijelaz na sljedeću internetsku stranicu
Fn + C
Kalkulator
Fn + Z
Režim mirovanja (ušteda energije)
Fn + W
Bežični LAN
Fn + K
Fotoaparat
2-5
▍ Prvi koraci
Priključivanje perifernih uređaja
I/O (ulazni/izlazni) priključci na stražnjoj ploči vam omogućavaju priključivanje
perifernih uređaja. Svi ovdje navedeni uređaji su samo radi primjera.
Priključivanje USB uređaja
Wind Box DE200/DC200 osigurava USB priključke za povezivanje raznih USB
uređaja, kao što su miš, tipkovnica, digitalni fotoaparat, web kamera, pisač,
vanjski opcioni uređaj za čuvanje podataka,.. itd. Za povezivanje ovih uređaja
prvo prema potrebi instalirajte upravljačke programe, a zatim priključite uređaj
na Wind Box DE200/DC200. Ovo Wind Box DE200/DC200 je u stanju samo
prepoznati priključeni instalirani USB uređaj i ako nema detekcije uređaja,
molimo ručno omogućite USB uređaje odlaskom na Start Menu (Izbornik Start)
/ Control Panel (Upravljačka ploča) / Add Hardware (Dodaj hardver) kako biste
dodali novi uređaj.
2-6
MS- 6667
Priključivanje vanjskih uređaja za prikaz slike (opcija)
Ovo Wind Box DE200/DC200 računalo posjeduje VGA priključak za priključivanje
većeg zaslona s višom razlučivošću. 15-polni D-sub VGA priključak omogućava
korisnicima priključivanje vanjskog monitora ili drugoga standardnog VGAkompatibilnog uređaja (kao što je projektor) radi uvećanog prikaza zaslona na
Wind Box DE200/DC200.
Ovo Wind Box DE200/DC200 računalo posjeduje HDMI priključak za priključivanje
većeg zaslona s višom razlučivošću. HDMI (High Definition Multimedia Interface
Support – Sučelje za podršku multimedija visoke definicije) je novo standardno
sučelje za računala, zaslone i uređaje potrošačke elektronike koje podržava
standardni, poboljšani i video visoke definicije, plus višekanalni digitalni zvuk i sve
to u jednom kabelu.
Pri priključivanju vanjskog zaslona pobrinite se da Wind Box DE200/DC200 i vanjski
zaslon budu isključeni te tek onda priključite zaslon na Wind Box DE200/DC200.
Kad ste priključili zaslon na Wind Box DE200/DC200, uključite Wind Box DE200/
DC200 i vanjski zaslon će se podesiti na zadanu postavku. Ako se to ne dogodi,
promijenite način prikaza pritiskom na [Fn]+[F2]. Alternativno, možete promijeniti
naèin prikaza konfiguriranjem postavki u Svojstva zaslona operativnog sustava
Windows.
2-7
▍ Prvi koraci
Priključivanje mrežnog uređaja
RJ-45 na Wind Box DE200/DC200 vam omogućava povezivanje s uređajima
lokalne mreže LAN (local area network – lokalna mreža), kao što su koncentrator,
preklopnik i pristupnika, ostvarivanje mrežne veze.
Više pojedinosti ili detaljne korake za povezivanje s LAN zatražite od vašeg osoblja
MIS ili pomoć mrežnog upravitelja.
2-8
MS- 6667
Bežična LAN (opcija)
Ovaj Wind Box DE200/DC200 opremljen je bežičnim LAN modulom koji
korisnicima omogućava brzi prijenos podataka sa standardnom IEEE 802.11
tehnologijom za bežični LAN. Na taj način korisnik ima mogućnost kretanja
unutar područja pokrivenosti a da stalno ostane priključnim na mrežu.
Korištenjem 64-bitne/128-bitne Wired Equivalent Privacy (Privatnost
ekvivalentna žičnoj vezi) (WEP) tehnologije za kodiranje i značajke Wi-Fi
zaštićenog pristupa, opciona ugrađena bežična mreža LAN je u stanju ostvariti
efikasnije i sigurnije rješenje bežične komunikacije.
Više pojedinosti ili detaljne korake za povezivanje s bežičnom LAN zatražite od
vašeg osoblja MIS ili pomoć mrežnog upravitelja.
INTERNET
Modem
Pristupno mjesto
Usmjerivač
2-9
▍ Prvi koraci
Nešto tvrdom disku
Vaše Wind Box DE200/DC200 računalo je opremljeno tvrdim diskom od 3,5
inča. Tvrdi disk je uređaj za spremanje
podataka s puno većom brzinom i
kapacitetom od ostalih uređaja za čuvanje
podataka, poput disketnog pogona ili
pogona za optičko spremanje podataka.
Zbog toga se na njemu obièno instalira
operativni sustav i softverski programi.
Kako ne bi došlo do neoèekivanog gubitka
podataka sustava, redovito izraðujte
sigurnosne kopije vaših važnih i kritiènih
datoteka.
Nemojte isključivati Wind Box DE200/DC200 dok je uključena LED koja
označava rad tvrdog diska.
Nemojte ugrađivati ili vaditi tvrdi disk dok je Wind Box DE200/DC200 uključeno.
Zamjenu tvrdog diska smije izvršiti samo ovlašteni prodavaè ili servisni
predstavnik.
2-10
MS- 6667
Priključivanje napajanja
Priključivanje AC napajanja
1. korak.Raspakirajte komplet te izvadite AC/DC adapter i napajački kabel.
2. korak. Sastavite AC/DC adapter i kabel za izmjenično napajanje.
3. korak. Utaknite kraj adaptera s DC (Istosmjernim) priključkom u Wind Box
DE200/DC200 i zatim utikač napajačkog kabela u zidnu utičnicu.
Važno
Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da prvo priključite AC/DC adapter na vaš
Wind Box DE200/DC200 sustav i da tek onda priključite kabel u zidnu utičnicu.
Odvajanje AC napajanja
4. korak. Prvo izvucite utikač mrežnog kabela iz zidne utičnice.
5. korak. Iskopčajte konektor iz Wind Box DE200/DC200.
6. korak.Razdvojite AC/DC adapter i kabel za izmjenično napajanje.
Važno
Pri izvlačenju mrežnog kabela uvijek držite za utikač a ne za kabel. Nikad ne
izvlačite potežući za kabel!
4
1
5
2
3
6
2-11
3. poglavlje
Rad sustava
Ovo poglavlje donosi vam bitne podatke o radu sustava, kao što
je priprema sustava za pokretanje, stvaranje diska za oporavak,
mrežno povezivanje, SRS Premium Sound i tako dalje.
Važno
• Snažno se preporučuje da izradite disk za oporavak sustava
kao rezervno rješenje za slučaj katastrofalnog kvara tvrdog
diska ili drugih nezgoda.
• Svi podaci podliježu promjenama bez prethodne najave.
▍ Rad sustava
Postavljanje prvog pokretanja sustava
Kako biste počeli rad s računalom iz serije Wind Top AIO trebate proći sljedeće
korake. Cijeli postupak podešavanja pokretanja računala potrajat će približno 30
minuta.
1. korak. Pokreće se program za postavljanje sustava Windows. Pričekajte dok
Windows postavljanje završi učitavanje.
2. korak. Izaberite jezik operativnog sustava i kliknite [Next] (Dalje) za
nastavak.
3. korak. Izaberite “Country or region” (Zemlja ili regija), “Time and currency”
(Vrijeme i valuta) te “Keyboard layout” (Izgled tipkovnice) po želji.
Kliknite [Next] (Dalje) za nastavak.
4. korak. Izaberite korisničko ime za svoj račun i ime vašeg računala da ga
razlikujete od ostalih na mreži. Kliknite [Next] (Dalje) za nastavak.
5. korak. Odredite lozinku za vaš račun kako biste svoj račun zaštitili od
neželjenih korisnika. (Ako ne želite koristiti lozinku, ovo polje ostavite
praznim.) Kliknite [Next] (Dalje) za nastavak.
6. korak. Molimo pročitajte sve uvjete licence. Označite okvir “I accept the
licence terms” i kliknite [Next] (Dalje) za nastavak.
7. korak. Izaberite [Use recommended settings] (Koristi preporučene postavke)
za “Help protect your computer and improve Windows automatically.”
(Pomozi pri automatskoj zaštiti računala i poboljšanju rada
Windowsa.)
8. korak. Izvršite pregled postavki datuma i vremena. Kliknite [Next] (Dalje) za
nastavak.
9. korak.Izaberite bežičnu mrežu kojoj se želite pridružiti iz priloženog WLAN
popisa. Kliknite [Next] (Dalje) za nastavak. Također možete kliknuti
[Skip] (Preskoči) kako biste preskočili ovaj korak i podešavanje
WLAN obavili kasnije.
10. korak. Nakon toga pojavit će se ekran antivirusnog softvera. Kliknite [Agree]
(Slažem se) kako biste prihvatili termine i aktivirali antivirusni softver.
Alternativno, izaberite [No, I do not want to protect my PC.] (Ne,
ne želim zaštititi svoje računalo) kako biste nastavili bez aktiviranja
antivirusnog softvera.
11. korak. Pojavit će se prozor “Software Installation Menu” (Izbornik za
instalaciju softvera). Kliknite [Install] (Instaliraj) za nastavak.
12. korak. Instalacija softvera je u tijeku. Nemojte isključivati računalo dok je
instalacija softvera u tijeku. Kad traka napretka završi učitavanje,
kliknite [Finish] (Završi) za nastavak.
13. korak. Sustav ulazi u Windows 7 OS te pokreće svoje prilagođene postavke.
Pripremite se za istraživanje vašeg AIO računala čim se završi
prilagođivanje osobnim ostavkama. Zabavite se u radu s njim!
3-2
MS- 6667
Stvaranje diska za oporavak sustava
Za prvo korištenje snažno se preporučuje da izradite disk za oporavak sustava
kao rezervno rješenje za slučaj katastrofalnog kvara tvrdog diska ili drugih
nezgoda. Prije no što nastavite s radom, provjerite je li završilo pokretanje
sustava i učinite sljedeće.
1. korak.Dvaput kliknite ikonu “BurnRecovery”
na radnoj površini kako
biste pokrenuli Recovery Disc Creation Tool (Alat za izradu diska za
oporavak sustava). Zabilježite da može potrajati neko vrijeme dok
operativni sustav ne pripremi datoteke za oporavak.
2. korak. Kliknite [Next] (Dalje) kako biste pokrenuli stvaranje diska za
oporavak.
3-3
▍ Rad sustava
3. korak. Izaberite [Create and burn a recovery disk] (Izradi i snimi disk za
oporavak) pa kliknite [Next] (Dalje) za nastavak. Alternativno, izaberite
[Advanced] (Napredno) kako biste istaknuli napredne opcije.
Izaberite među ponuđenim opcijama i kliknite [Next] (Dalje) za
nastavak.
3-4
MS- 6667
4. korak. Pokreće se traka s tijekom stvaranja slike diska za oporavak. Za
dovršenje postupka bit će potrebno određeno vrijeme.
5. korak. SLijedite ekranske upute za pripremu dovoljnog broja praznih DVD
diskova. Stavite prazan DVD disk u pogon optičkog diska i kliknite
[Next] (Dalje) za nastavak.
3-5
▍ Rad sustava
6. korak. Pojavit će se Windows Disc Image Burner. Kliknite [Burn] (Snimi) kako
biste pokrenuli postupak snimanja diska. Za dovršenje postupka bit će
potrebno određeno vrijeme.
3-6
MS- 6667
7. korak. Nakon završetka izrade diska, kliknite [Close] (Zatvori) i izvadite disk.
Slijedite upute na ekranu kako za izradu svih diskova za oporavak.
8. korak. Svi diskovi za oporavak uspješno su izrađeni. Pažljivo spremite
diskove za oporavak i kliknite [Next] (Dalje) za nastavak.
3-7
▍ Rad sustava
9. korak. Označite sljedeći okvir ako želite ukloniti privremene datoteke. Kliknite
[Finish] (Završi) kako biste završili postupak izrade diska za oporavak.
3-8
MS- 6667
Mrežne veze u sustavu Windows 7
 Žični LAN
1. korak. Idite na [Start] > [Control Panel] (Upravljačka ploča).
2. korak. Izaberite [Connect to the Internet] (Povezivanje s internetom) u
[Network and Internet] (Mreža i internet).
3-9
▍ Rad sustava
3. korak. Izaberite [Broadband (PPPoE)] (Širokopojasno (PPPoE)) kako biste se
povezali pomoću DSL ili kablovske veze za koje su potrebni korisničko
ime i lozinka.
4. korak. Upišite podatke koje ste dobili od davatelja usluge internetske veze
(ISP) i kliknite [Connect] (Poveži) kako biste uspostavili LAN vezu.
3-10
MS- 6667
 Bežični LAN
1. korak. Idite na [Start] > [Control Panel] (Upravljačka ploča).
2. korak. Izaberite [Connect to the Internet] (Povezivanje s internetom) u
[Network and Internet] (Mreža i internet).
3-11
▍ Rad sustava
3. korak. Izaberite [Wireless] (Bežično) kako biste se povezali pomoću bežičnog
usmjerivača ili bežične mreže.
4. korak. Pojavit će se popis dostupnih WLAN veza. Izaberite vezu na popisu ili
kliknite [Open Network and Sharing Center] (Otvori centar za mrežu i
dijeljenje) kako biste uspostavili novu mrežnu vezu.
5. korak. Za uspostavljanje nove WLAN veze izaberite [Set up a new
connection or network] (Postavi novu vezu ili mrežu) u [Network and
Sharing Center] (Mreža i centar za dijeljenje).
3-12
MS- 6667
6. korak. Nakon toga izaberite [Manually connect to a wireless network] (Ručno
se poveži s bežičnom mrežom) i kliknite [Next] (Dalje) za nastavak.
7. korak. Upišite podatke o bežičnoj mreži koju želite dodati i kliknite [Next]
(Dalje) za nastavak.
8. korak. Na taj način uspostavljena je nova WLAN veza. Kliknite [Close]
(Zatvori) za izlaz ili izaberite [Change connection settings] (Promijeni
postavke veze) za promjenu WLAN postavki.
3-13
▍ Rad sustava
RALINK bežična LAN veza (opcija)
1. korak.Desnom tipkom miša kliknite ikonu stanja Ralink Wireless LAN Card
(Ralink kartice za bežični LAN) u donjem desnom kutu zaslona pa
kliknite Launch Config Utility (Pokreni konfiguracijski program)
2. korak. U prozoru se prikazuju neke dostupne bežične mreže. Odaberite
mrežu pa kliknite Connect (Povezivanje).
3-14
MS- 6667
3. korak. Možda će se od vas zatražiti da upišete ključ. Upišite mrežni ključ pa
kliknite OK (U redu).
4. korak. Sada možete početi s bežičnim pretraživanjem Weba.
3-15
▍ Rad sustava
SRS Premium Sound (opcija)
SRS Premium Sound je obuhvatni program najnovije
tehnologije koji pruža nadmoćni doživljaj zabave pri reprodukciji
glazbe, video i sadržaja za igranje na računalu.
Uz SRS Premium Sound vaš doživljaj zabavnog zvuka će biti
još bolji - prirodniji i dojmljiviji, s dubljim basovima, jasnijim
dijalozima i izvanrednim prostornim zvukom.
Funkcije:
■
■
■
■
■
Prvoklasni doživljaj glazbe, videa i igara na računalu
Duboki doživljaj prostornog zvuka na internim i vanjskim zvučnicima i
čak i na slušalicama
Viša glasnoća bez narušavanja kvalitete zvuka
Kristalno jasni dijalozi
Dubok i bogat bas
Korištenje SRS Premium Sound
1. korak.Dvaput kliknite ikonu Realtek HD Audio u paleti donjem desnom kutu
kako biste pokrenuli SRS Premium Sound.
2. korak. Pojavit će se Realtek HD Audio Manager. Kliknite karticu SRS i
označite okvir “Enable SRS® Technology”.
3-16
MS- 6667
3. korak. Izaberite audio sadržaj koji slušate. SRS Premium Sound će
automatski obraditi navedene audio signale i osigurati poboljšane audio
performanse.
4. korak. Sljedeće postavke omogućit će vam specifično upravljanje parametrima
za ugađanje SRS i predviđene su za vanjske zvučnike i slušalice.
■
■
■
■
■
■
SRS Center (SRS centar): prilagođuje zvuk srednjeg kanala
SRS Space (SRS prostor): prilagođuje iznos i širinu zvučnog stupnja
TruBass Level (TruBass razina): prilagođuje basove ili niske frekvencije
TruBass Speaker Size (Veličina TruBass zvučnika): koristi se za izbor
veličine zvučnika
Focus Level (Razina fokusa): prilagođuje frekvencije koje sadrže vokale/
glasove
SRS Definition (SRS definicija): prilagođuje visoke frekvencije
OPREZ: O
ve postavke su vrlo osjetljive i smiju ih koristiti napredni korisnici.
3-17
▍ Rad sustava
Upravljanje napajanjem
Upravljanje napajanjem na osobnim računalima i monitorima raspolaže
potencijalom za značajne uštede električne energije kao korisne efekte za
okolinu.
Radi efikasnog upravljanja energijom isključite svoj zaslon ili postavite računalo
u mirovanje nakon određenog perioda neaktivnosti korisnika.
Upravljanje napajanjem u OS Windows
■
[Power Options] (Mogućnosti napajanja) u OS Windows vam
omogućava upravljanje napajanjem vašeg monitora, tvrdog diska
i baterije. Idite na [Start] > [Control Panel] (Upravljačka ploča) >
[System and Security] (Sustav i sigurnost).
Zatim kliknite poveznicu [Power Options] (Mogućnosti napajanja).
Izaberite plan napajanja koji zadovoljava vaše osobne potrebe.
Postavke možete i detaljno podesiti ako kliknete na [Change plan
settings] (Promijeni postavke plana).
3-18
MS- 6667
■
Na Izborniku za isključivanje računala prikazuju se opcije Sleep
(Mirovanje) (S3/S4) i Shut Down (Isključi) (S5) za brzo ili lako
upravljanje napajanjem vašeg sustava.
Buđenje sustava
Računalo će se moći aktivirati iz režima uštede energije ovisno naredbi ili
jednom od sljedećeg:
■ Gumb napajanja,
■ miš,
■ tipkovnica.
Savjeti za uštedu energije:
■
Isključite monitor pritiskom na gumb za uključivanje LCD zaslona
nakon nekog perioda neaktivnosti korisnika.
■
■
Koristite tipke
(Fn + Z) za prijelaz u režim štednje.
Prilagodite postavke u Power Options (Mogućnosti napajanja) u okviru
OS Windows kako biste optimizirali upravljanje napajanjem vašeg
računala.
Instalirajte softver za uštedu energije kako biste mogli upravljati
potrošnjom energije vašeg računala.
Uvijek iskopčajte kabel za napajanje ili isključite zidnu utičnicu ako se
vaše računalo neće duže vremena koristiti jer tako ćete osigurati nultu
potrošnju električne energije.
■
■
3-19
▍ Rad sustava
Oporavak sustava
Svrha korištenja funkcije za System Recovery (oporavak sustava) može
podrazumijevati:
■ Obnova sustava na početno stanje s izvornim zadanim postavkama
proizvođača.
■ Ako se za vrijeme rada sustava pojave neke greške.
■ Kad operativni sustav bude zahvaćen virusom i više ne može raditi na
normalan način.
Prije korištenja funkcije za System Recovery (oporavak sustava) arhivirajte sve
važne podatke na vašim diskovima i ostalim uređajima za pohranu u vašem
sustavu.
Ako sljedeće rješenje ne dovede do oporavka sustava, kontaktirajte ovlaštenog
distributera ili servisni centar radi detaljnije pomoći.
Oporavite sustav pomoću funkcijske tipke F3
Ako sustav naiđe na probleme koji se ne daju otkloniti, uvijek se preporučuje
da pomoću funkcijske tipke F3 prvo pokušate njegov oporavak s particije za
oporavak na tvrdom disku sustava.
Slijedite donje upute za nastavak:
1. Iznova pokrenite sustav.
2. Pritisnite funkcijsku tipku F3 na tipkovnici kad se pojavi sljedeća slika.
3-20
MS- 6667
3. Izaberite [Windows Setup] (Postava Windowsa) na izborniku Windows Boot
Manager (Windows Boot Managera).
4. Izaberite [MSI Recovery Manager] kako biste pokrenuli funkciju za System
Recovery (oporavak sustava) ili izaberite [EXIT] (Izlaz) za ponovno
pokretanje sustava.
5. Funkcija za System Recovery (oporavak sustava) će vratiti vaš sustav
natrag na zadane postavke. Pritisnite [OK] (U redu) za potvrdu.
6. Pritisnite [OK] (U redu) za novu potvrdu i pokretanje funkcije za System
Recovery (oporavak sustava). Alternativno, pritisnite [Cancel] (Odustani) za
zaustavljanje.
3-21
▍ Rad sustava
7. Funkcija za System Recovery (oporavak sustava) će sada nastaviti svoj
rad.
8. Sljedeća poruka će označiti da je oporavak sustava uspio. Pritisnite [OK]
(U redu) za ponovno pokretanje i pristup operativnom sustavu Windows na
uobičajeni način.
Oporavite sustav pomoću diska za oporavak
Ako je vaš sustav opremljen pogonom optičkog diska ili vanjskim pogonom,
onda oporavak sustava možete izvršiti pomoću ranije stvorenog diska za
oporavak.
Slijedite donje upute za nastavak:
1. Umetnite disk za oporavak u pogon optičkog diska i ponovno pokrenite
sustav pritiskom na gubm napajanja.
2. Pritisnite funkcijsku tipku F11 na tipkovnici kad se pojavi sljedeća slika.
3-22
MS- 6667
3. Izaberite [CD/DVD] uređaj kao uređaj za pokretanje i pritisnite [Enter] za
potvrdu izbora. Pritisnite bilo koju tipku za ponovnu potvrdu odabira kada se
pojavi poruka [Press any key to boot from CD or DVD…].
4. Pojaviti će se izbornik Language. Odaberite željeni jezik ili odaberite [EXIT]
(Izlaz) za izlazak iz sustava.
3-23
▍ Rad sustava
5. Izaberite [Restore the system to factory default] kako biste pokrenuli
postupak za oporavak sustava ili izaberite [EXIT] (Izlaz) za ponovno
pokretanje sustava.
6. Postupak oporavka sustava će formatirati particiju vašeg tvrdog diska.
Pobrinite se da arhivirate svoje važne podatke prije nego nastavite s
postupkom. Kliknite [OK] (U redu) za nastavak; kliknite [Cancel] (Odustani)
za zaustavljanje postupka za oporavak sustava.
3-24
MS- 6667
7. Za nastavak funkcije System Recovery (oporavka sustava) je potrebno AC
napajanje. Pobrinite se da je AC napajanje spojeno na sustav, prije nego
nastaviti sa sljedećim korakom.
8. NEMOJTE isključivati napajanje sustava dok vršite funkciju System
Recovery (oporavka sustava) ili će doći do nepoznatog oštećenja sustava.
3-25
▍ Rad sustava
9. Kad postupak za oporavak sustava završi, molimo kliknite [OK] (U redu)
za ponovno pokretanje sustava. Sada je vaš sustav vraćen na njegove
tvorničke postavke.
10.Ako dođe prekida ili neuspjeha oporavka sustava, ponovite postupak
oporavka od početka.
3-26
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement