MSI Aegis RS 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Korisnički priručnik | Manualzz
Wind Box DE200/ DC200
MS-6667 (V1.X) Sistem
▍ Predgovor
▍ Sadržaj
Obaveštenje o Autorskim Pravima�����������������������������������������������������������������iii
Trgovačke Marke��������������������������������������������������������������������������������������������iii
Brojevi SAD Patenata�������������������������������������������������������������������������������������iii
Istorija Revizija�����������������������������������������������������������������������������������������������iii
Naodradnja i Garancija���������������������������������������������������������������������������������� iv
Nabavljanje Rezervnih Delova���������������������������������������������������������������������� iv
Tehnička Podrška������������������������������������������������������������������������������������������ iv
FCC-B Izjava o Ometanju Radio Frekvencije������������������������������������������������� v
Bezbednosna Uputstva��������������������������������������������������������������������������������� vi
WEEE Izjava������������������������������������������������������������������������������������������������viii
1. Pregled����������������������������������������������������������������������������������������������������1-1
Sadržaj Paketa����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Pregled Sistema��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Specifikacije Matične Ploče���������������������������������������������������������������������������������� 1-7
Specifikacije Sistema������������������������������������������������������������������������������������������� 1-8
Zamena i Nadogradnja Komponenti�������������������������������������������������������������������� 1-9
2. Početak���������������������������������������������������������������������������������������������������2-1
Saveti za Bezbednost i Udobnost������������������������������������������������������������������������ 2-2
Dobre Radne Navike�������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
Poznavanje Tastature (Opciono)������������������������������������������������������������������������� 2-4
Povezivanje Perifernih Uređaja���������������������������������������������������������������������������� 2-6
O Hard Disku������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2-10
Povezivanje Napajanja��������������������������������������������������������������������������������������� 2-11
3. Sistemske Operacije�������������������������������������������������������������������������������3-1
Podešavanje Pokretanja Sistema po Prvi Put����������������������������������������������������� 3-2
Kreiranje Diska za Vraćanje Sistema������������������������������������������������������������������� 3-3
Mrežna Konekcija Pod Windows 7 Sistemom������������������������������������������������������ 3-9
RALINK Bežična LAN Konekcija (Opciono)������������������������������������������������������� 3-14
SRS Premijum Zvuk (Opciono)�������������������������������������������������������������������������� 3-16
Upravljanje Energijom���������������������������������������������������������������������������������������� 3-18
Vraćanje Sistema����������������������������������������������������������������������������������������������� 3-20
ii
MS-6667
Obaveštenje o Autorskim Pravima
Materijal iz ovog dokumenta je intelektualna svojina kompanije MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Mi vodimo računa prilikom pripremanja ovog dokumenta ali
ne garantujemo ispravnost sadržaja. Naši proizvodi se stalno poboljšavaju i mi
zadržavamo pravo da obavimo promene bez prethodnog upozorenja.
Trgovačke Marke
Sve trgovačke marke su svojina njihovih vlasnika.
MSI® je registrovana trgovačka marka kompanije Micro-Star Int’l Co., Ltd.
AMD® je registrovana trgovačka marka Advanced Micro Devices, Inc.
AMI® je registrovana trgovačka marka kompanije American Megatrends Inc.
ATI® je registrovana trgovačka marka ATI Technologies Inc.
Award® je registrovana trgovačka marka kompanije Phoenix Technologies Ltd.
Intel® je registrovana trgovačka marka Intel korporacije.
JMicron® je registrovana trgovačka marka JMicron Technology Corporation.
Netware® je registrovana trgovačka marka kompanije Novell, Inc.
NVIDIA® je registrovana trgovačka marka NVIDIA korporacije.
Realtek® je registrovana trgovačka marka Realtek Semiconductor korporacije.
Sound Blaster® je registrovana trgovačka marka Creative Technology Ltd.
Windows® je registrovana trgovačka marka Microsoft korporacije.
Brojevi SAD Patenata
4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; i 6,516,132.
Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena SAD
patentima , kao i druga prava intelektualne svojine. Korišćenje ove tehnologije
zaštite autorskih prava mora da bude ovlašćeno od strane kompanije Macrovision
i namenjeno je za kućnu upotrebu i drugo ograničeno korišćenje osim u slučaju da
kompanija Macrovision da drugačija ovlašćenja. Obrnuti inžinjering ili rastavljanje je
zabranjeno.
Istorija Revizija
Revizija
Istorija revizijaDatum
V1.1
Windows 7 verzija
iii
Oktobar 2009
▍ Predgovor
Naodradnja i Garancija
Molimo vas imajte u vidu da određene komponente koje su instalirane u
proizvodu mogu da se nadograde ili zamene na zahtev korisnika. Da bi saznali
više o ograničenjima vezanim za nadogradnju, molimo vas da pogledate
specifikacije u Uputstvu za korišćenje. Za bilo koje dalje informacije o proizvodu
koji su korisnici kupili, molimo vas da kontaktirate lokalnog prodavca. Ne
pokušavajte da nadogradite ili da zamenite bilo koju komponentu proizvoda,
ukoliko niste ovlašćeni prodajni ili servisni centar, jer to može da poništi
garanciju. Izrazito preporučujemo da kontaktirate ovlašćenog prodavca ili servisni
centar za bilo koju uslugu nadogradnje ili zamene.
Nabavljanje Rezervnih Delova
Molimo vas budite obavešteni da nabavljanje rezervnih delova (ili kompatibilnih
delova) za proizvode koje su korisnici kupili u određenim državama ili na
određenim teritorijama, može obaviti proizvođač u roku od 5 godina od datuma
kada se prestane sa proizvodnjom proizvoda, u zavisnosti od zvaničnih regulacija
objavljenih u to vreme.
■ Molimo vas kontaktirajte proizvođača preko http://www.msicomputer.com/msi_
user/msi_rma/ za detaljne informacije o nabavljanju rezervnih delova.
Tehnička Podrška
Ukoliko dođe do problema sa vašim sistemom i rešenje ne možete da pronađete
u uputstvu za korišćenje, molimo vas da kontaktirate mesto gde ste kupili
proizvod ili lokalnog distributera. U suprotnom, molimo vas pokušajte sledeće
izvore pomoći za dalje smernice.
◙
◙
Posetite MSI internet prezentaciju za Često postavljana pitanja (FAQ),
tehnički vodič, BIOS ažuriranja, ažuriranja drajvera i za druge informacije
na adresi http://www.msi.com/index.php?func=service
Kontaktirajte naše tehničko osoblje preko http://ocss.msi.com/
iv
MS-6667
FCC-B Izjava o Ometanju Radio Frekvencije
Ova oprema je testirana i u saglasnosti
je sa ograničenjima za Klasu B
digitalnih uređaja, u skladu sa Delom
15 FCC pravila. Ove granice su
dizajnirane da obezbede razumnu
zaštitu od štetnog ometanja u rezidencionoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi
i može da emituje energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u
skladu sa uputstvom za korišćenje, može da dovede do štetnog ometanja radio
komunikacija. Međutim, nema garancija da do ometanja neće doći u određenoj
instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili televizijskog
prijema, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba
da popravi ometanje korišćenjem jedne ili više mera navedenih ispod:
■ Okrenite antenu za prijem signala.
■ Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
■ Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno
kolo različito od onog na koje je povezan resiver.
■ Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.
Obaveštenje 1
Promene ili modifikacije koje nije posebno odobrila strana odgovorna za saglasnost
mogu da ponište pravo vlasnika da koristi opremu.
Obaveštenje 2
Kablovi za sprečavanje ometanja i kabl za struju, ukoliko ih ima, moraju da
se koriste da bi se ostvarila usaglašenost sa granicama do kojih je ometanje
dozvoljeno.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Micro-Star International
MS-6667
Ovaj uređaj u saglasnosti je sa Delom 14 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva
uslova:
1. ovaj uređaj ne sme da izazove štetno ometanje, i
2. ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujuči
ometanje koje može da izazove neželjeni rad.
▍ Predgovor
Bezbednosna Uputstva
Pročitajte sva bezbednosna uputstva pažljivo i u potpunosti.
Sva upozorenja na opremi ili u uputstvu za korišćenje treba imati u vidu.
Sačuvajte Uputstvo za korišćenje koje ste dobili sa paketom kao refrentni
materijal za buduće korišćenje.
Čuvajte ovu opremu daleko od vlažnosti i visokih temperatura.
Postavite ovu opremu na stabilnu, ravnu površinu pre podešavanja.
◙
◙
◙
Proverite da je napon u okviru bezbednih granica i da je propisno
podešen na vrednost od 100~240V pre povezivanja opreme za
priključak struje. Ne onemogućavajte zaštitni priključak za uzemljenje iz
priključka. Oprema mora biti povezana za uzemljeni prikljuèak za struju.
Uvek isključite kabl za struju pre ubacivanja bilo kakve dodatne kartice
ili modula.
Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite priključak na zidu
ukoliko oprema neće biti korištena određeno vreme, kako bi se postigla
nulta potrošnja energije.
Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči pregrevanje
opreme. Ne pokrivajte ventilator.
Ne ostavljajte opremu u sredini bez klimatske kontrole, sa temperaturama
skladištenja iznad 60OC (140OF) ili ispod 0OC (32OF), što može da ošteti
opremu.
OPREZ:
Opasnost od eksplozije ukoliko se baterija ne postavi kako treba. Zamenite
isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom baterije koju preporučuje
proizvođač.
vi
MS-6667
Nikada ne sipajte bilo kakvu tečnost u otvor koji može da dovede do
oštećenja ili električnog šoka.
Kabl za struju postavite na mesto gde ljudi neće gaziti preko njega. Ne
stavljajte ništa preko kabla za struju.
Kada povezujete koaksijalni kabl na TV tjuner, neophodno je da obezbedite
da je štit materijala dobro povezan za zaštitni sistem uzemljenja u zgradi.
Uvek držite jake magnetske ili električne objekte dalje od opreme.
Ukoliko dođe do bilo koje od sledećih situacija, opremu treba da proveri
servisno osoblje:
◙
◙
◙
◙
Kabl za struju ili utičnica je oštećena.
◙
◙
Oprema je pala ili je oštećena.
Tečnost je ušla u opremu.
Oprema je bila izložena vlazi.
Oprema nije dobro radila ili je ne možete naterati da radi koristeći
Uputstvo za korišćenje.
Na opremi se vide očigledni znaci lomljenja.
Zeleni dizajn i recikliranje
◙
◙
◙
◙
Ova oprema i komponente su dizajnirane da se mogu reciklirati kada se
više ne koriste.
Usluge odbacivanja i recikliranja se nude za ovu opremu u određenim
državama.
Vezano za informacije za recikliranje i odbacivanje, molimo vas
kontaktirajte lokalnog distributera za više informacija.
Posetite MSI internet prezentaciju za više informacija na adresi
http://www.msi.com/index.php?func=html&name=service_worldwide.
1. Uređaji za optičko skladištenje su klasifikovani kao PROIZVODI KASERI KLASE
1. Korišenje kontrola ili podešavanje ili rad procedura koje se razlikuju od
određenih.
2. Ne dodirujte sočivo unutar drajva.
vii
▍ Predgovor
WEEE Izjava
(English) Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic
Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of
“electrical and electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore and
manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at
the end of their useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des
équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005,
que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges
ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de
récupérer certains produits en fin de vie.
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die
sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich
zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos
y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los
contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están
obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei
Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti
appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati
come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla
fine del suo ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по
предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим
и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу
13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному
оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители
вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для
переработки по окончании срока службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı,
2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik
cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü
olacaktır.
viii
MS-6667
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί
Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13
Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να
απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού
εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane
jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania
ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az
elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és
az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére
azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických
výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat “elektrické a elektronické
výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato
směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自2005年8月13日
生效的2002/96/EC,明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電
子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自2005年8月13日生
效的2002/96/EC,明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子
设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回收。
(Japanese) (日本語) 2005年8月13日以降にEU加盟国を流通する電気・電子製品にはWEEE指
令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てる
ことの禁止とリサイクルが義務づけられています。
(Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합(“EU”) 지침, 지
침 2002/96/EC에 의거하여, “전기전자제품”은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다
하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu (“EU”) về Thiết bị điện & điện
tử đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản
phẩm thuộc “thiết bị điện và điện tử” sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và
các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào
cuối vòng đời.
ix
▍ Predgovor
(Thai) (ไทย) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (“EU”) เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้งผลิ
ตภัณฑ์ที่เป็น “อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และผู้ผลิตอุ
ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (“UE”) perihal WEEE
(Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005,
produk “peralatan listrik dan elektronik” tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan
pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat
masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj
opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji
spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad
i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobičajenog veka trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot
Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005
in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort
producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene (“UE”) privind Evacuarea
Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august,
2005, produsele din categoria “echipament electric şi electronic” nu mai pot fi evacuate ca
deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească
înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de
Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de
Agosto do ano 2005, os produtos de “equipamento eléctrico e electrónico” não podem ser
descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a
esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens (“EU”) Weee-direktiv (Waste Electrical and
Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte
produkter från “elektriska och elektroniska utrustningar” kastas i den vanliga hushållssoporna
längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan
produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja
elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai
elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a
elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005,
výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu
s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto
výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.
MS-6667
(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije (“EU”) o odpadni električni
in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov “električne
in elektronske opreme” ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci
zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske
dobe sprejmejo nazaj.
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og
elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter
som “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter
af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved
afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens (“EU”) direktiv om deponering av
elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan
ikke produkter av “elektronisk og elektrisk ustyr” lenger deponeres som husholdningsavfall
og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av
produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците
от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август,
2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с
битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат
обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije (“EU”) o Otpadnim električnim i
elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005.,
“električni i elektronički uređaji” se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači
su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu (“EL”) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud
kodumajapidamiste “elektri- ja elektroonikaseadmete” jäätmete hävitamine koos
majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised
tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
xi
Poglavlje 1
Pregled
Wind Box DE200/ DC200 je integrisan u dizajnu, odabiru
elegantnog izgleda u metalnom okviru, koji prikazuje
jednostavnost modernog individualizma i udobnost doma.
Štaviše, praćen je najboljim kompjuterskim karakteristikama,
poput trenutnog slanja poruka, niske akustike, štednjom
energije i 802.11 b/g/n mogućnošću za bežični internet, tako da
slobodno možete da se krećete kroz internet.
▍ Pregled
Sadržaj Paketa
Wind Box serija
Drajver/Disk sa pomoćnim
programima
Tastatura (opciono)
AC/DC Adapter
Uputstvo za
korišćenje i brzi vodič
Miš (opciono)
AC kabl za struju
Komplet za montiranje
na zid (opciono)
Infracrveni daljinski
upravljač (opciono)
* Molimo vas kontaktirajte nas odmah ukoliko je bilo koji deo ošteæen ili nedostaje.
* Slika služi samo kao referenca za vas i sadržaj paketa može se u maloj meri
razlikovati u zavisnosti od modela koji ste kupili.
1-2
MS-6667
Pregled Sistema
Pogled spreda
Ventilator
Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči
pregrevanje opreme. Ne pokrivajte ventilator.
Drajv za čitač kartice (SD/ MMC/ MS/ XD)
Ugrađeni čitač kartice može da podrži različite tipove memorijskih kartica,
poput XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High
Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick Pro) or MMC (MultiMedia Card) kartica koje se obično koriste u uređajima poput digitalnih
kamera, MP3 plejeras, mobilnih telefona i PDA uređaja. Kontaktirajte
lokalnog prodavca za više informacija i molimo vas imajte u vidu da se
podržane memorijske kartice mogu razlikovati bez prethodnog upozorenja.
1-3
▍ Pregled
USB Port
USB (Univerzalni serijski bas) port je obezbeđen za priključivanje USB
uređaja poput miša, tastature, modema, štampača, skenera, kamere, PDA i
drugih kompatibilnih USB uređaja.
Svetleća dioda za napajanje
Plava svetleæa dioda gori kada ukljuèite sistem; plava svetleæa dioda je
ugašena kada ugasite sistem.
Taster za napajanje
Pritisnite taster za napajanje da uključite i isključite sistem.
Infracrveni risiver
Ovaj infracrveni risiver služi za daljinsku kontrolu.
Svetleća dioda za HDD
Plava vetleæa dioda za HDD je upaljena kada se èita sa i piše na hard disk
drajv.
Važno
Predlažemo da povežete AC/DC adapter najpre za svoj sistem a da potom povežete
AC kabl za struju za priključak za struju iz bezbednosnih razloga.
1-4
MS-6667
Pogled straga
Ventilator
Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči pregrevanje
opreme. Ne pokrivajte ventilator.
Priključak za mikrofon
Ovo je priključak za mikrofon.
Slušalice/ Zvučnik (sa S/PDIF-Out preko adaptera)
Ovo je priključak za slušalice ili zvučnike.
1-5
▍ Pregled
USB Port
USB (Univerzalni serijski bas) port je obezbeđen za priključivanje USB
uređaja poput miša, tastature, modema, štampača, skenera, kamere, PDA i
drugih kompatibilnih USB uređaja.
HDMI Port (Opciono)
Multimedijski interfejs visoke definicije (HDMI) je sve digitalni audio/video
interfejs kabl sposoban za prebacivanje nekompresovanih strimova. HDMI
podržava sve TV formate, uključujući standardni, poboljšani i video visoke
definicije, plus više-kanalni digitalni audio na jednom kablu.
VGA Port
15-čioda-D-sub VGA port omogućava vam da poveћete eksterni monitor ili
drugi standardni VGA-kompatibilni uređaj (poput projektora) za veći prikaz
slike sa kompjutera.
Priključak za napajanje
Adapter za struju konvertuje AC struju u DC struju za ovaj priključak.
Napajanje koje se dobija preko ovog priključka dostavlja napajanje za PC.
Da se spreči oštećenje PC-ja uvek koristite dostavljeni adapter za struju.
LAN priključak
Standardni RJ-45 LAN priključak je obezbeđen za konekciju sa lokalnom
mrežom (LAN-om). Možete da povežete mrežni kabl za nju.
Žuto
Svetleća dioda Boja
Levo
Žuto
Desno
Zeleno
Status svetleće diode Stanje
Isključeno
LAN veza nije uspostavljena.
Ukljuèeno (stabilno
stanje)
Uključeno (svetlo &
pulsira)
Isključeno
Uključeno
Narandžasto
1-6
Zeleno/ Narandžasto
Uključeno
LAN veza je uspostavljen.
Kompjuter komunicira sa drugim
kompjuterom preko LAN-a.
10 Mbit/ sec opseg podataka je
izabran.
100 Mbit/ sec opseg podataka je
izabran.
1000 Mbit/ sec opseg podataka je
izabran.
MS-6667
Specifikacije Matične Ploče
Procesor
■ Intel® AtomTM Single/ Dual-Core procesor 230/ 330 (opciono)
Čipset
■ Severni most: Intel® 945GC čipset
■ Južni most: Intel® ICH7 čipset
Memorija
■ 1 DDR2 533 SO-DIMM prorez (200 pinova / 1,8V)
■ Podržava maksimalno 2GB
LAN
■ Gigabit Fast Ethernet kompanije Realtek® RTL8111DL GbE kontroler
Audio
■ Čip integrisan od strane Realtek® ALC888
■ U saglasnosti sa Azalia 1.0 spec
Faktor forme
■ 275mm x 170mm
1-7
▍ Pregled
Specifikacije Sistema
Input/ Output (ulaz izlaz) (I/O)
■ 1 DC priključak za napajanje
■ 1 VGA-Out port
■ 4 USB porta
■ 1 RJ-45 LAN priključak
■ 1 HDMI Port (Opciono)
■ 1 priključak za mikrofon
■ 1 Slušalice/ priključak za zvučnik (sa S/PDIF-Out preko adaptera)
Napajanje
■ 65 vati AC/DC adapter za napajanje sa aktivnim PFC
■ Ulaz: 100-240V~, 50-60Hz, 1,5A
■ Izlaz: 19V
3,42A
Ugrađena kartica
■ 1 bežična LAN kartica
Ugrađeni drajv
■ 1 drajv za čitač kartice
■ 1 hard disk drajv (3,5” regularan tip)
Dimenzije
■ 297 mm (W) X 223 mm (H) X 60,2 mm (D)
1-8
MS-6667
Zamena i Nadogradnja Komponenti
Molimo vas da imate u vidu da određene komponente koje su instalirane u
proizvodu mogu da se nadograde ili zamene na zahtev korisnika, u zavisnosti
od kupljenog modela.
3
1
2
1 Memorija
2 Hard disk drajv
1-9
▍ Pregled
3 Bežična LAN kartica
Ukoliko su za određenu komponentu MSI inžinjer ili prodavnica odredili da je
problematična ili defektivna i možda je potrebno zameniti je, možete da donesete
proizvod da se zameni zajedno sa garancijom, računom o kupovini ili prijemom za
MSI ovlašćeni servis koji vam je najbliži, radi pružanja pomoći.
Da bi saznali više o ograničenjima vezanim za nadogradnju, molimo vas da pogledate
specifikacije u Uputstvu za korišćenje. Za bilo koje dalje informacije o proizvodu koji
su korisnici kupili, molimo vas da kontaktirate lokalnog prodavca.
Ne pokušavajte da nadogradite ili da zamenite bilo koju komponentu proizvoda,
ukoliko niste ovlašćeni prodajni ili servisni centar, jer to može da poništi garanciju.
Izrazito preporučujemo da kontaktirate ovlašćenog prodavca ili servisni centar za bilo
koju uslugu nadogradnje ili zamene.
1-10
Poglavlje 2
Početak
Ovo poglavlje obezbeđuje informacije vezane za proceduru
podešavanja hardvera. Dok povezujete periferne uređaje,
budite pažljivi dok držite uređaje i koristite uzemljenu traku za
zglob da izbegnete statički elektricitet.
▍ Početak
Saveti za Bezbednost i Udobnost
Wind Box DE200/ DC200 je portabilna platforma koja vam omogućava da radite
bilo gde. Međutim, odabiranje dobrog radnog mesta je važno ukoliko planirate
da na PC-ju radite tokom dužeg vremenskog perioda.
■
■
■
■
■
■
■
■
Vaš radni prostor treba da ima dovoljno osvetljenja.
Odaberite odgovarajući sto i stolicu i podesite njihovu visinu da bi
odgovarala vašem položaju tela prilikom rada.
Kada sedite na stolici, podesite naslon stolice (ukoliko stolica ima
naslon) da bi na udoban način podržavala vaša leđa.
Postavite svoja stopala ravno i prirodno na pod, tako da su vaša kolena
i laktovi u ispravnom položaju (oko 90 stepeni) dok radite.
Stavite svoje ruke na sto prirodno da bi vaši zglobovi na rukama bili
podržani.
Prilagodite ugao/položaj Wind Box DE200/ DC200 tako da imate
optimalan vizuelni pregled.
Izbegavajte da koristite svoj PC u prostoru gde možete da se neugodno
osećate (na primer na krevetu).
Wind Box DE200/ DC200 je električni uređaj. Molimo vas da sa njim
rukujete izuzetno pažljivo, kako bi izbegli telesne povrede.
1. Držite svoje ruke i stopala tako da su udobnom položaju.
2. Podesite ugao i položaj monitora.
3. Podesite visinu stola.
4. Sedite uspravno i u dobrom položaju tela.
5. Podesite visinu stolice.
2-2
MS-6667
Dobre Radne Navike
Dobre radne navike su važne ukoliko morate da radite sa Wind Box DE200/
DC200 uređajem tokom dužeg vremenskog perioda; u suprotnom, možete se
osećati neudobno ili možete da se povredite. Molimo vas da imate sledeće u
vidu prilikom rada:
■
■
■
Često menjajte svoj položaj tela.
Protegnite se i često fizički vežbajte.
Napravite pauzu posle određenog perioda tokom rada.
2-3
▍ Početak
Poznavanje Tastature (Opciono)
Wind Box DE200/ DC200 kombinuje se sa žičanom ili bežičnom (opciono)
tastaturom koja vam pomaže da kontrolišete sistem.
▶
Specifikacije
■ Kompatibilno sa EU/UK/US/JP/KR jezičkim izlazom
■ Izolirani tasteri za jednostavno kucanje
■ Nizak profil sa tehnologijom svilene štampe
■ USB interfejs za sve Windows® OS
■ Vek trajanja tastera: 12 miliona otkucaja
■ Dimenzije: 376,4 (Š) x 155,09 (D) x 21,91 (V) mm
■ Dužina kabla: 150cm
■ Težina: 440g
▶
Karakteristike
■ Multimedijski funkcijski tasteri sa PC-jem
■ Izolirani tasteri za jednostavno kucanje
■ Meki i taktilni tasteri za ugodno kucanje.
■ Elegantna i tanka tastatura sa novim konceptom i standardnom oblikom
■ Kompaktne veličine radi uštede prostora
■ Posebno pogodna za MSI LCD ekran
■ Kompatibilna sa Windows® 2000/ ME/ XP/ Vista/ 7
■ Ugrađeni funkcijski brzi tasteri
■ Pristupite omiljenim internet lokacijama i aplikacijama uz pomoć jednog od
brzih tastera
* Ilustracija tastature služi samo kao primer. Prave specifikacije proizvoda se mogu
razlikovati, u zavisnosti od područja.
2-4
MS-6667
▶
▶
Multimedijski tasteri
Fn + F7
Nazad do prethodne trake.
Fn + F8
Reprodukcija i pauziranje
Fn + F9
Napred do sledeće trake.
Fn + F10
Funkcija za utišavanje
Fn + F11
Smanjivanje jačine tona
Fn + F12
Povećavanje jačine tona
Brzi tasteri
Fn + F1
Pokrenite podrazumevanu aplikaciju za elektronsku
poštu
Fn + F2
Pokrenite podrazumevani internet pregledač i idite na
podrazumevanu početnu stranicu
Fn + F3
Natrag na prethodnu internet stranicu
Fn + F4
Napred na sledeću internet stranicu
Fn + C
Kalkulator
Fn + Z
Režim za spavanje (štednja energije)
Fn + W
Bežični LAN
Fn + K
Kamera
2-5
▍ Početak
Povezivanje Perifernih Uređaja
I/O (ulaz/izlaz) portovi na zadnjem panelu dozvoljavaju vam da povežete
periferne uređaje. Svi uređaji navedeni ovde služe samo kao referentni
materijal.
Povezivanje USB uređaja
Ovaj Wind Box DE200/ DC200 uređaj obezbeđuje USB portove za povezivanje
različitih USB uređaja, poput miša, tastature, digitalne kamere, web kamere,
štampača, eksternih optičkih uređaja za skladištenje...itd. Da biste povezali ove
uređaje, instalirajte najpre drajvere za svaki od uređaja, ukoliko je to potrebno,
a potom povežite uređaj za Wind Box DE200/ DC200. Ovaj Wind Box DE200/
DC200 je u stanju da automatski detektuje instalirane USB uređaje i ukoliko
uređaji nisu detektovani, molimo vas ručno omogućite USB uređaje tako što
ćete otići na Start Menu / Control Panel / Add Hardware da bi dodali novi uređaj.
2-6
MS-6667
Povezivanje eksternih uređaja za prikazivanje (Opciono)
Wind Box DE200/ DC200 obezbeđuje VGA port za povezivanje većeg ekrana sa
većom rezolucijom. 15-čioda-D-sub VGA port omogućava korisnicima da povežu
eksterni monitor ili drugi standardni VGA-kompatibilni uređaj (poput projektora) za
veći prikaz slike sa Wind Box DE200/ DC200 uređaja.
Wind Box DE200/ DC200 obezbeđuje HDMI port za povezivanje većeg ekrana
sa većom rezolucijom. HDMI (High Definition Multimedia Interface Support) je
novi interfejs standard za kompjutere, ekrane i uređaje za potrošačku elektroniku
koji podržavaju standardni i poboljšani video, kao i video visoke definicije, pored
digitalnog audija sa multi kanalima na jednom kablu.
Da bi povezali eksterni monitor, proverite da su Wind Box DE200/ DC200 i eksterni
monitor isključeni i potom povežite monitor za Wind Box DE200/ DC200.
Kada je monitor povezan za Wind Box DE200/ DC200, uključite Wind Box DE200/
DC200 i eksterni monitor treba automatski da odgovori. Ukoliko se to ne dogodi,
možete da prebacite režim prikaza pritiskanjem [Fn]+[F2]. Pored toga, možete
da promenite režim prikaza konfigurisanjem podešavanja u Display Properties u
Windows operativnom sistemu.
2-7
▍ Početak
Povezivanje mrežnog uređaja
RJ-45 konektor Wind Box DE200/ DC200 uređaja vam omogućava da povežete
LAN (mreža lokalnog područja) uređaje, poput utičnica, prekidača i mrežnog čvora
(gateway), da bi sagradili mrežnu konekciju.
Za više instrukcija ili detaljne korake o povezivanju na LAN, molimo vas upitajte
svoje MIS osoblje ili upravnika mreže za pomoć.
2-8
MS-6667
Bežični LAN (Opciono)
Ovaj Wind Box DE200/ DC200 je opremljen bežičnim LAN modulom koji
dozvoljava korisnicima da obave brzi prenos podataka standardnom IEEE
802.11 tehnologijom za bežični LAN. Ovo daje korisnicima mobilnost da se
kreću u okviru širokog opsega pokrivenosti i da i dalje budu povezani na mrežu.
Korišćenjem 64-bit/128-bit tehnologije enkripcije žičane ekvivalentne privatnosti
i opcije Wi-Fi zaštićenog pristupa, ovaj opcioni ugrađeni LAN je u stanju da
postigne efikasnije i bezbednije rešenje za bežičnu komunikaciju.
Za više instrukcija ili detaljne korake o povezivanju na bežični LAN, molimo vas
upitajte svoje MIS osoblje ili upravnika mreže za pomoć.
INTERNET
Modem
Mesto pristupa
Ruter
2-9
▍ Početak
O Hard Disku
Vaš Wind Box DE200/ DC200 opremljen je hard disk drajvom od 3,5 inča. Hard
disk je uređaj za skladištenje podataka sa
mnogo većom brzinom i kapacitetom od
drugih uređaja za skladištenje podataka,
poput flopi diska i uređaja za optičko
skladištenje. Stoga se obično koristi za
instaliranje operativnog sistema i softvera.
Da bi izbegli neočekivani gubitak podataka
sa vašeg sistema, molimo vas da redovno
napravite kopije svojih važnih podataka.
Ne isključujte Wind Box DE200/ DC200
kada svetleća dioda pokazuje da se hard disk koristi.
Nemojte da uklanjate ili instalirate hard disk kada je Wind Box DE200/ DC200
uključen. Zamena hard diska treba da bude obavljena od strane autorizovanog
prodavca ili servisera.
2-10
MS-6667
Povezivanje Napajanja
Povezivanje AC napajanja
Korak 1. Otvorite paket kako bi pronašli AC/DC adapter i kabl za AC struju.
Korak 2. Sklopite AC/DC adapter i AC kabl za struju.
Korak 3.Priključite DC kraj adaptera za Wind Box DE200/ DC200 i muški kraj
kabla za AC struju za električni izlaz.
Važno
Predlažemo da povežete AC/DC adapter najpre za svoj Wind Box DE200/
DC200 a da potom povežete AC kabl za struju za priključak za struju iz
bezbednosnih razloga.
Isključivanje AC napajanja
Korak 4. Prvo izvučete kabl za AC struju iz električne utičnice.
Korak 5. Isključite konektor iz Wind Box DE200/ DC200.
Korak 6.RasklopiteAC kabl za struju i AC/DC adapter .
Važno
Kada izvučete kabl za AC struju, uvek držite rukom utičnicu kabla. Nikada
nemojte da vučete direktno kabl!
4
1
5
2
3
6
2-11
Poglavlje 3
Sistemske Operacije
Ovo poglavlje daje vam neophodne informacije o sistemskim
operacijama, poput podešavanja sistemskog pokretanja (boot),
kreiranja diska za vraćanje sistema, mrežne konekcije, SRS
premijum zvuka itd.
Važno
• Izrazito preporučujemo da kreirate disk za vraćanje sistema,
kao rezervno rešenje za slučaj katastrofalnog kvara diska ili
drugih nesreća.
• Sve informacije se mogu promeniti bez prethodnog
upozorenja.
▍ Sistemske Operacije
Podešavanje Pokretanja Sistema po Prvi Put
Za korišćenje po prvi put, moraćete da prođete kroz sledeće korake da biste
počeli da koristite svoj Wind Top seriju AIO PC. Celokupan postupak pokretanja
će potrajati oko 30 minuta.
Korak 1. Pokreće se Windows podešavanje. Molimo sačekajte dok Windows
podešavanje završi sa učitavanjem progresa.
Korak 2. Odaberite jezik operativnog sistema koji vam je potreban i kliknite na
[Next] (Dalje) da nastavite.
Korak 3. Odaberite “Country or region” (Državu ili region), “Time and currency”
(Vreme i valutu) i “Keyboard layout” (Postavku tastature) koji su vam
potrebni. Kliknite na [Next] (Dalje) da nastavite.
Korak 4. Odaberite korisničko ime za svoj nalog i dajte ime svom kompjuteru
kako biste ga prepoznali na mreži. Kliknite na [Next] (Dalje) da
nastavite.
Korak 5. Podesite lozinku za svoj nalog da zaštitite svoj korisnički nalog od
neželjenih korisnika. (Ostavite ovo polje prazno ukoliko nema potrebe
za lozinkom.) Kliknite na [Next] (Dalje) da nastavite.
Korak 6. Molimo vas pročitajte uslove licence. Štiklirajte kvadratić “I accept the
license terms” (Prihvatam uslove licence) i kliknite na [Next] (Dalje) da
nastavite.
Korak 7. Odaberite [Use recommended settings] (Upotrebi preporučena
podešavanja) za “Help protect Windows automatically” (Pomogni da
se Windows automatski zaštiti).
Korak 8. Proverite svoja podešavanja za vreme i datum. Kliknite na [Next]
(Dalje) da nastavite.
Korak 9.Molimo vas odaberite bežičnu mrežu kojoj želite da se pridružite sa
obezbeđenog WLAN spiska. Kliknite na [Next] (Dalje) da nastavite.
Možete takođe da kliknete na [Skip] (Preskoči) da preskočite ovaj
korak i da podesite WLAN kasnije.
Korak 10. Potom dolazi ekran za anti virus softver. Kliknite na [Agree] (Slažem
se) da prihvatite uslove ugovora i da aktivirate anti virus softver.
U suprotnom, odaberite [No, I do not want to protect my PC.] (Ne,
ne želim da zaštitim svoj PC) da nastavite bez aktiviranja anti virus
softvera.
Korak 11. Iskočiće prozor "Software Installation Menu" (Meni za instaliranje
softvera). Kliknite na [Install] (Instaliraj) da nastavite.
Korak 12. Softver se instalira. Molimo vas da ne isključujete kompjuter dok
je u toku instaliranje softvera. Kada traka sa progresom završi sa
učitavanjem, kliknite na [Finish] (Kraj) da nastavite.
Korak 13. Sistem ulazi u Windows 7 OS, kako bi pokrenuo personalizovana
podešavanja. Spremite se da istražite svoj AIO PC nakon obavljanja
personalizovanih podešavanja. Zabavite se!
3-2
MS-6667
Kreiranje Diska za Vraćanje Sistema
Za korišćenje po prvi put, izrazito preporučujemo da kreirate disk za vraćanje
sistema, kao rezervno rešenje za slučaj katastrofalnog kvara diska ili drugih
nesreća. Pre nastavljanja procesa, molimo proverite da je podešavanje za
pokretanje vašeg sistema završeno i uradite sledeće da bi ga završili.
Korak 1. Kliknite duplim klikom na ikonicu “BurnRecovery”
na desktopu
da pokrenete Recovery Disc Creation Tool (Alat za kreiranje diska
za vraćanje sistema). Molimo vas imajte u vidu da će možda potrajati
određeno vreme da operativni sistem pripremi fajlove za vraćanje
sistema.
Korak 2. Kliknite na [Next] (Dalje) da pokrenete kreiranje kopije diska za
vraćanje sistema.
3-3
▍ Sistemske Operacije
Korak 3. Odaberite [Create and burn a recovery disk] (odaberi i nareži disk za
vraćanje sistema) i kliknite na [Next] (Dalje) da nastavite. Alternativno,
odaberite [Advanced] (Napredno) da otvorite napredne opcije.
Odaberite između ponuđenih opcija i kliknite na [Next] (Dalje) da
nastavite.
3-4
MS-6667
Korak 4. Linija za napredak počinje da se kreće i kreira se kopija diska za
vraćanje sistema. Potrajaće određeno vreme da se završi obrada.
Korak 5. Pratite uputstva na ekranu da pripremite dovoljni broj praznih DVD
diskova. Ubacite prazni DVD disk u optički drajv i kliknite na [Next]
(Dalje) da nastavite.
3-5
▍ Sistemske Operacije
Korak 6. Iskočiće rezač Windows Disk kopije. Kliknite na [Burn] (Nareži) da
pokrenete proces rezanja. Potrajaće određeno vreme da se završi
obrada.
3-6
MS-6667
Korak 7. Nakon završetka kreiranja diska, kliknite na [Close] (Zatvori) da izađete
i izvadite disk. Pratite uputstva na ekranu da biste kreirali sve diskove
za vraćanje.
Korak 8. Svi diskovi za vraćanje sistema su uspešno kreirani. Molimo vas
uskladištite diskove pažljivo i kliknite na [Next] (Dalje) da nastavite.
3-7
▍ Sistemske Operacije
Korak 9. Odaberite sledeći kvadratić ukoliko želite da uklonite privremene
fajlove. Kliknite na [Finish] (Kraj) da potpuno završite kreiranje diska.
3-8
MS-6667
Mrežna Konekcija Pod Windows 7 Sistemom
 Žicom povezan LAN
Korak 1. Idite na [Start] > [Control Panel] (Kontrolna tabla).
Korak 2. Odaberite [Connect to the Internet] (Poveži se na internet) pod
[Network and Internet] (Mreža i internet).
3-9
▍ Sistemske Operacije
Korak 3. Odaberite [Broadband (PPPoE)] da se povežete koristeći DSL ili kabl
koji zahteva korisničko ime ili lozinku.
Korak 4. Ukucajte informacije vašeg Internet servis provajdera (ISP) i kliknite na
[Connect] (Poveži) da uspostavite svoju LAN konekciju.
3-10
MS-6667
 Bežični LAN
Korak 1. Idite na [Start] > [Control Panel] (Kontrolna tabla).
Korak 2. Odaberite [Connect to the Internet] (Poveži se na internet) pod
[Network and Internet] (Mreža i internet).
3-11
▍ Sistemske Operacije
Korak 3. Odaberite [Wireless] (Bežično) da se povežete koristeći bežični ruter ili
bežičnu mrežu.
Korak 4. Spisak dostupnih WLAN konekcija će iskočiti. Odaberite konekciju
sa spiska ili kliknite na [Open Network and Sharing Center] (Otvori
aplikaciju Centar za mrežu i deljenje) da uspostavite novu konekciju.
Korak 5.Da biste uspostavili novu WLAN konekciju, odaberite [Set up a new
connection or network] (Podesite novu konekciju ili mrežu) u [Network
and Sharing Center] (Otvori aplikaciju Centar za mrežu i deljenje).
3-12
MS-6667
Korak 6. Nakon toga, odaberite [Manually connect to a wireless network] (Ručno
se poveži na bežičnu mrežu) i kliknite na [Next] (Dalje) da nastavite.
Korak 7. Unesite informacije za bežičnu mrežu koju želite da dodate i kliknite na
[Next] (Dalje) da nastavite.
Korak 8. Napravljena je npva WLAN konekcija. Kliknite na [Close] (Zatvori)
da zatvorite ili odaberite [Change connection settings] (Promeni
podešavanja za konekciju) da promenite WLAN podešavanja.
3-13
▍ Sistemske Operacije
RALINK Bežična LAN Konekcija (Opciono)
Korak 1. Kliknite desnim klikom na Ralink Wireless LAN Card statusnu ikonicu u
donjem desnom uglu, a potom kliknite na Launch Config Utility.
Korak 2. Prozor prikazuje neke dostupne bežične mreže. Odaberite mrežu, a
potom kliknite na Connect (Poveži).
3-14
MS-6667
Korak 3. Možete dobiti upitnik da unesete ključ. Unesite mrežni ključ i potom
kliknite na OK.
Korak 4. Sada možete da pretražujete internet bežično.
3-15
▍ Sistemske Operacije
SRS Premijum Zvuk (Opciono)
SRS Premijum zvuk je sveobuhvatni komplet vrhunskih audio
tehnologija koje dostavljaju superiorno uživanje u zabavi za
reprodukciju muzike, video sadržaj i sadržaj video igrica na
PC-ju.
Uz SRS Premijum zvuk, vaše iskustvo u zabavi zvučaće bolje
- prirodnije i sveobuhvatnije, uz dublji bas, jasniji dijalog i
izuzetno ozvučenje okruženja.
Karakteristike:
■
■
■
■
■
Premijum audio uživanje u muzici, video zapisima i igricama na PC-ju.
Sveobuhvatno zvučno iskustvo iz integrisanih i eksternih zvučnika i čak
i slušalica.
Veća jačina tona bez degradiranja audio kvaliteta.
Kristalno jasan dijalog
Dubok, bogat bas ton
Korišćenje SRS Premijum zvuka
Korak 1. Kliknite duplim klikom na Realtek HD Audio ikonicu u sistemskom treju,
u donjem desnom uglu ekrana, da pokrenete SRS Premijum zvuk.
Korak 2. Iskočiće Realtek HD Audio menadžer. Kliknite na SRS tabelu i čekirajte
kvadratić “Enable SRS® Technology” (Omogući SRS® tehnologiju).
3-16
MS-6667
Korak 3. Odaberite audio sadržaj koji slušate. SRS Premijum zvuk će automatski
obraditi određeni audio signal kako bi isporučio poboljšani audio učinak.
Korak 4. Sledeća podešavanja dozvoljavaju određenu kontrolu parametara za
SRS tjuniranje i obezbeđeni su za eksterne zvučnike i slušalice.
■
■
■
■
■
■
SRS Center (SRS centar): podešava zvuk centralnog kanala
SRS Space (SRS prostor): podešava količinu i širinu zvučne pozornice
TruBass Level (TruBass nivo): podešava bas ili niske frekvencije
TruBass Speaker Size (Veličina TruBass zvučnika): treba da se koristi da
bi se odabrala veličina zvučnika
Focus Level (Nivo fokusa): podešava frekvencije koje uključuju vokale/
glas
SRS Definition (SRS definicijav): podešava visoke frekvencije
OPREZ: O
va podešavanja su vrlo osetljiva i trebaju ih kontrolisati napredni
korisnici.
3-17
▍ Sistemske Operacije
Upravljanje Energijom
Upravljanje energijom personalnim kompjutera (PC) i monitora potencijalno
može da uštedi značajne količine električne energije, kao i da donese beneficije
prirodnoj sredini.
Da biste bili energetski efikasni, isključite svoj ekran ili podesite svoj PC na
režim spavanja nakon određenog perioda neaktivnosti od strane korisnika.
Upravljanje energijom u Windows OS.
■
Opcije za napajanje [Power Options] (Opcije Napajanja) u Windows
OS dozvoljavaju vam da kontrolišete opcije štednje energije za vaš
ekran, hard drajv i bateriju. Idite na [Start] > [Control Panel] (Kontrolna
tabla) > [System and Security] (Sistem i bezbednost).
Potom kliknite na link za [Power Options] (Opcije Napajanja).
Potom odaberite plan napajanja koji ispunjava vaše lične potrebe.
Takođe možete funo da podesite podešavanja klikom na [Change plan
settings] (Promenite podešavanje plana).
3-18
MS-6667
■
Kompjuterski meni za gašenje pretstavlja opciju za Spavanje (S3/S4)
& Gašenje (S5) za brzo i jednostavno upravljanje napajanjem vašeg
sistema.
Buđenje sistema
Kompjuter će se moći probuditi iz režima za štednju energije kao odgovor na
komandu bilo čega od sledećeg:
■ taster za napajanje,
■ miš,
■ tastatura.
Saveti za štednju energije:
■
■
■
■
■
Isključite monitor pritiskom na LCD taster zanapajanje
nakon
perioda korisničke neaktivnosti.
Koristite
(Fn + Z) tastere za spavanje da biste uključili režim
za štednju energije.
Podesite podešavanja u Opcijama za napajanje u Windows OS da biste
optimizovali upravljanje energijom PC-ja.
Instalirajte softver za štednju energije da biste upravljali potrošnjom
energije svog PC-ja.
Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite priključak na zidu
ukoliko PC neće biti korišten određeno vreme, kako bi se postigla nulta
potrošnja energije.
3-19
▍ Sistemske Operacije
Vraćanje Sistema
Razlozi za korišćenje funkcije za vraćanje sistema mogu da uključe:
■ Vraćanje sistema na početni status originalnih podrazumevanih
proizvođačkih podešavanja.
■ Kada dođe do nekih grešaka u operativnom sistemu koji se koristi.
■ Uticaj virusa na operativni sistem usled koga system ne može da radi
normalno.
Pre korišćenja funkcije za vraćanje sistema, molimo vas napravite rezervnu
kopiju važnih podataka i sačuvajte na drajvu vašeg sistema ili na drugim
uređajima za skladištenje.
Ukoliko sledeće rešenje ne uspe da vrati vaš system, molimo kontaktirajte
ovlašćenog lokalnog distributera ili servisni centar za dalju pomoć.
Vratite system uz pomoć F3 tastera.
Ukoliko sistem naiđe na probleme koji onemogućuju vraćanje sistema, uvek
se preporučuje da pokušate sa F3 ključem, da vratite vaš sistem uz pomoć
particije za vraćanje hard disk drajva.
Pratite uputstva ispod da nastavite:
1.Restartujte sistem.
2. Pritisnite F3 brzi taster na tastaturi kada se pojavi sledeća slika.
3-20
MS-6667
3. Odaberite [Windows setup] (Windows podešavanje) sa menija menadžera
za pokretanje Windows sistema.
4. Odaberite [MSI Recovery Manager] (MSI menadžer za vraćanje) da
pokrenete funkciju za vraćanje sistema; ili odaberite [EXIT] (IZAĐI) da
restartujete sistem.
5. Funkcija za vraćanje sistema vratiće vaš sistem na podrazumevana
podešavanja. Pritisnite [OK] da potvrdite.
6. Pritisnite [OK] da ponovo potvrdite i pokrenete funkciju za vraćanje sistema.
U suprotnom, pritisnite [Cancel] (Otkaži) da prekinete.
3-21
▍ Sistemske Operacije
7. Funkcija za vraćanje sistema je trenutno u toku.
8. Sledeća poruka ukazuje na uspešno vraćanje sistema. Pritisnite [OK] da
restartujete sistem i pristupite Windows operativnom sistemu, kao i obično.
Vratite sistem uz pomoć diskova za vraćanje sistema.
Ukoliko je vaš sistem opremljen optičkim disk drajvom ili eksternim drajvom,
možete da obavite funkciju Vraćanja sistema uz pomoć Diska za vraćanje
sistema koji ste napravili ranije.
Pratite uputstva ispod da nastavite:
1. Ubacite Disk za vraćanje sistema u optički disk drajv i restartujte sistem
pritiskanjem tastera za napajanje.
2. Pritisnite F11 brzi taster na tastaturi kada se pojavi sledeća slika.
3-22
MS-6667
3. Odaberite [CD/DVD] uređaj kao uređaj za pokretanje i pritisnite [Enter] da
potvrdite odabir. Pritisnite bilo koji taster da potvrdite ponovo izvor kada se
pojavi poruka-upitnik [Press any key to boot from CD or DVD…] (Pritisnite
bilo koji taster da pokrenete sa CD-a ili DVD-a)
4. Pojavljuje se meni za jezik. Odaberite jezik koji želite ili odaberite [EXIT]
(Izađi) da restartujete sistem.
3-23
▍ Sistemske Operacije
5. Odaberite [Restore the system to factory default] (Vrati sistem na fabrička
podešavanja) da pokrenete funkciju Vraćanja sistema; ili pritisnite [EXIT]
(IZAĐI) da restartujete sistem.
6. Proces vraćanja sistema će formatirati vašu particiju hard disk drajva.
Proverite da su napravljene kopije važnih podataka pre nego što nastavite
sa procesom. Kliknite na [OK] da nastavite; kliknite na [Cancel] (Otkaži) da
zaustavite vraćanje sistema.
3-24
MS-6667
7.AC napajanje je potrebno za nastavak funkcije Vraćanja sistema. Proverite
da je AC napajanje povezano za sistem pre nego što nastavite sa sledećim
korakom.
8. NE isključujte napajanje sistema dok obavljate funkciju vraćanja sistema, ili
može doći do neke vrste oštećivanja sistema.
3-25
▍ Sistemske Operacije
9. Kada je proces vraćanja sistema završen, molimo kliknite na [OK]
da restartujete sistem. Sada je vaš sistem vraćen na svoja fabrička
podešavanja.
10. Ukoliko je proces vraćanja prekinut ili ne uspe, molimo vas ponovite
procedure za vraćanje od početka.
3-26
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement