MSI Aegis R 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Brugervejledning

MSI Aegis R 10th (GeForce 30 Series) DESKTOP Brugervejledning | Manualzz
Innledning
Innledning
Lykke til som bruker av denne bærbare datamaskinen, den fint bærbar PC med flott design.
Denne helt nye utsøkte bærbare datamaskinen vil gi deg en fortreffelig og profesjonell
opplevelse i bruk av bærbare datamaskiner. Vi er stolte av å kunne fortelle brukerne våre at
denne bærbare PC-en er grundig testet og sertifisert av vårt rykte for uovertruffen pålitelighet og
kundetilfredsstillelse.
™ Pakke ut
Først må du pakke ut av esken og sjekke alle delene nøye. Kontakt forhandleren med en gang
hvis deler mangler eller er skadet. Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må
sende enheten i fremtiden. Esken skal inneholde følgende deler:
y Bærbar datamaskin
y Hurtigstartguide
y Batterieliminator og nettstrømledning
y Bæreveske (valgfritt)
y Alt-i- ett programvareplate, som inneholder den fullstendige versjonen av
brukerveiledningen, drivere, verktøy, en valgfri gjenopprettingsfunksjon, osv.
2
™ Produktoversikt
Denne delen inneholder beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler. Den
gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den. Vær
oppmerksom på at den bærbare datamaskinen som er fremstilt i denne delen kan variere fra
den modellen du har kjøpt.
Datamaskinen vist med åpent lokk
Ved hjelp av tegningen av datamaskinen med åpent lokk, og beskrivelsen vist nedenfor, kan du
se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.
Figurene her er kun for referanse.
3
Innledning
1.
Webkamera
Š
Dette innebygde webkameraet kan brukes til å ta bilder, spille inn video eller holde
konferanser, og bruk av andre interaktive programmer.
Š
Webkameraets LED-indikator, som er plassert ved siden av webkameraet, lyser hvitt
når webkamerafunksjonen er aktivert. Indikatoren slukkes når funksjonen slås av.
2.
Intern mikrofon
Det er en innebygd mikrofon, og dens funksjon er det samme som med mikrofonen.
3.
Lydlinjehøyttalere
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi -funksjon.
4.
Av/på-knapp / Strømlampe / GPU-moduslampe
Av/på-knapp
Š
Trykk på på-/avknappen for å slå strømmen til
datamaskinen PÅ og AV.
Š
Trykk på på-/avknappen for å vekke datamaskinen fra
dvalemodus.
Strømlampe / GPU-moduslampe
Š
Lyser hvitt når strømmen til den bærbare PC-en er slått på,
og UMA GPU-modus er valgt.
5.
Š
Lyser gult når valgfri støttet, diskret nVidia-modus er valgt.
Š
Lampen slukkes når datamaskinen slås av
Tastatur
Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i
full størrelse.
Hurtigstarttaster [Fn]
Bruk [Fn]-knappene på tastaturet for å aktivere de spesifikke programmene eller
verktøyene.
Ved hjelp av disse tastene kan brukere arbeide mer effektivt.
De følgende hurtigstartknappene fungerer bare i operativsystemet med SCM-applikasjonen
installert.
Š
+
Dragon Gaming
Center (Drage
gaming sentrum)
eller
Brukerdefinert
(valgfritt)
4
Trykk på og hold inne Fn-tasten, og trykk deretter på
F4-tasten for å starte standardapplikasjonen Dragon
Gaming Center (Dragespillsenter).
Š
Eller trykk på og hold inne Fn-tasten, og trykk deretter på
F4-tasten for å starte den brukerdefinerte applikasjonen
etter at Dragon Gaming Center (Dragespillsenter) er
fjernet.
Š
Trykk på og hold inne Fn-tasten, og trykk deretter på
+
F5-tasten gjentatte ganger for å bytte mellom forskjellige
ECO Engine
(ØKO-motor)
(Strømsparing)
strømsparingsmodi som tilbys av ECO Engine, eller for å
slå av denne funksjonen gjentatte ganger.
Š
Trykk på og hold inne Fn-tasten, og trykk deretter på
F6-tasten for å slå på webkamera-funksjonen. Trykk en
+
Webkamera
gang til for å slå den av.
Š
Trykk på og hold inne Fn-tasten, og trykk deretter på
F10-tasten gjentatte ganger for å slå Flymodus av eller på
gjentatt ganger.
Š
+
Av sikkerhetsmessige årsaker under flyreiser er det alltid
anbefalt å aktivere flymodus når du skal fly.
Flymodus
Š
Se ikonet for flymodusbryteren under [Start/ Innstillinger/
Endre PC-innstillinger/ Trådløs/ Flymodus] på
skrivebordet for å undersøke enhetens status.
Generelle [Fn] taster
+
Š
Øk tastaturlampens RGB-metningsnivå.
Š
Reduser tastaturlampens RGB-metningsnivå.
+
6.
Styreplate
Dette er pekeenheten på datamaskinen.
5
Innledning
Datamaskinen sett forfra
1. LED-statusindikator
Batteristatus
Š
Š
Lyser hvitt når batteriet er ladet opp.
Blinker gult kontinuerlig hvis batteriet ikke fungerer som det
skal. I slike tilfeller anbefales det å erstatte batteriet med et
nytt.
Š
Snakk med forhandleren for å få et tilsvarende batteri som det
som anbefales av produsenten.
Š
Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis
strømadapteren kobles fra.
Trådløst LAN (WiFi)
Š
Lampen for Trådløst LAN lyser blått når Trådløs LAN
(WiFi)-funksjonen er aktivert.
WLAN (WiFi)
Š
Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.
Bluetooth (valgfritt)
Š
Bluetooth-lampen lyser hvitt når Bluetooth-funksjonen er
aktivert.
Bluetooth
6
Š
Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.
Š
Merk: Funksjonene som listes opp her kan variere, avhengig av hvilken modell
du har kjøpt.
Š
Advarsel: Med hensyn til flysikkerheten, må du kontrollere at begge disse
LED-indikatorene er avslått når du er ombord i et fly.
Š
Kontakt den lokale distributøren for ytterligere informasjon om trådløs tilkobling
hvis nødvendig.
Caps Lock
Lyser hvitt når Caps Lock-funksjonen er aktivert.
Num Lock
Lyser hvitt når Num Lock-funksjonen er aktivert.
Harddisk/ optisk stasjonsenhet i bruk
Blinker hvitt når systemet bruker harddiskstasjonen eller den optiske
stasjonen.
Dvaletilstand
Š
Blinkende hvit når systemet er i dvalemodus.
Š
LED-indikatoren slukkes når systemet slås av.
7
Innledning
Datamaskinen sett fra høyre side
1.
Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
2.
Kensington-sikkerhetslås
Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensingtonsikkerhetslås, slik at brukere ved
hjelp av en nøkkel eller en mekanisk kodelåsenhet, kan sikre at den bærbare datamaskinen
blir stående der den er, festet med en gummibelagt metallkabel. Kabelens endestykke er
formet som en løkke, som kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller
lignende, og sikrer dermed datamaskinen mot tyveri.
3.
Strømkontakt
Her kobles AC/DC-adapteren til for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.
4.
Kortleser
Den innebygde kortleseren kan støtte SD4.0-kort (Secure Digital). Kontakt den lokale
forhandlere for ytterligere og korrekt informasjon, og vær oppmerksom på at minnekort som
støttes kan endres uten forvarsel.
5.
USB 3.0-porter
USB 3.0, som er superhastighets-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved
tilkobling av ulike enheter, som lagringsmedier, harddisker eller videokamera, og har andre
fordeler enn bare høyhastighets dataoverføring.
8
6.
Batteritilbakestillingshull
Hvis datamaskinsystemet går i heng, kan du sette inn en utrettet binders eller lignende i
hullet for å tilbakestille notisbokmaskinen.
Merk: Etter tilbakestilling av datamaskinsystemet kobler du til nettstrømmen når du
starter opp notisbokmaskinen for første gang.
9
Innledning
Datamaskinen sett fra venstre side
1.
Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
2.
RJ-45-kontakt
10/100/1000 Ethernet-kontakten brukes for å koble til en LAN-kabel for nettverkstilkobling.
3.
HDMI-kontakt
HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en ny grensesnittstandard for datamaskiner,
skjermer og elektroniske apparater som støtter standard, forbedret og høydefinert video, og
flerkanals digitallyd via èn enkel kabel.
4.
Mini-skjermport
Mini-skjermport er en miniatyrversjon av Skjermport. Med en egnet adapter kan
Mini-skjermport brukes til å drive skjermer med et VGA-, DV-I eller HDMI-grensesnitt.
5.
USB 3.0-port / superladet USB-port
En superladet USB-port gir raskere strømladingsfunksjon for Apple-enheter når
datamaskinen er i strømavslåingsmodus.
6.
USB 3.0 Port
USB 3.0, som er superhastighets-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved
tilkobling av ulike enheter, som lagringsmedier, harddisker eller videokamera, og har andre
fordeler enn bare høyhastighets dataoverføring.
10
7.
Lydportkontakter
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.
Hodetelefon-utgang/SPDIF-utgang
Š
Brukes for høyttalere eller hodetelefoner. S/PDIF-kontakten
brukes også for overføring av digital lyd til eksterne høyttalere
gjennom en optisk fiberkabel.
Š
Koble de fremre høyttalerne til her.
Linje inn
Š
Brukes for en ekstern lydenhet.
Š
Koble de bakre høyttalerne til her.
Mikrofon
Š
Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.
Š
Koble senter og subwoofer-høyttalere her.
11
Innledning
Sett fra undersiden
1.
Vifte
2.
Subwooferhøyttaler
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
Subwooferhøyttaleren brukes til å gjengi lave lydfrekvenser, også kjent som bass.
12
™ Spesifikasjoner
Spesifikasjonene kan endres uten varsel. De faktiske produktene som selges varierer etter
område. Snakk med din forhandler om de detaljerte spesifikasjonene.
Fysiske egenskaper
Mål
418,5 (B) x 287 (D) x 21,8 (H) mm
Vekt
2,6 kg (med 6-cellers battteri)
CPU
Prosessortype
Intel® Haswell Quad Core
Understøttet prosessor
Intel® Quad prosessor
Kjernebrikke
Kjernebrikke
Intel® Lynx Point HM8-serien
Minne
Teknologi
DDR3L 1333/ 1600 MHz
Minne
DDR3L SO-DIMM X 2 spor
Maksimalt
Opp til 16 GB
Strøm
Batterieliminator
150W, 19,5V
Strømforsyning: 100~240 V 50~60 Hz
Effekt: 19,5 V
Batteritype
6-celler
RTC-battery
Ja
7,7 A
Lagring (oppførte elementer kan endres uten forvarsel)
HDD/ SDD formfaktor
2,5” HDD / mSATA SSD
13
Innledning
I/U Port
USB
x 4 (versjon 3.0)
Mik.-inngang
x1
Linje-inngang
x1
Hodetelefon-ut
x 1 (SPDIF-ut støttet)
RJ45
x1
HDMI
x1
Mini-skjermport
x2
Kortleser
x 1 (SD4.0)
Støttede minnekort kan endres uten forvarsel.
Kommunikasjonsport
LAN
10/ 100/ 1000Mb Ethernet
Trådløst LAN
Støttes
Bluetooth
Støttes
Skjerm
LCD-type
17,3" fullverdi HD-display
Lysstyrke
Kontrollert av K/B hurtigtaster
Video
Grafikk
NVIDIA GeForce diskret grafikk+
Intel HD-grafikk UMA
Med støtte for NVIDIA Optimus
VRAM
GDDR5
Avhenger av modellen du har kjøpt
HDMI-utgang
Støttes
DisplayPort-utdata
Støttes
Flerskjermsfunksjon
Støttes
Webkamera
FHD CMOS-kamera
14
Støttes
Lyd
Intern høyttaler
Lydlinjehøyttalere + 1 subwoofer
Lydvolum
Justeres med tastaturhurtigtast eller programvare
Programvare og BIOS
USB flash-oppstart
USB-diskett til oppstart av kun DOS
BIOS
Støtte for hurtigoppstart
Annet
Kompatibilitet
WHQL
Hull for Kensington
x1
sikkerhetslås
15
Innledning
Trådløs aktivering
1.
Finn Innstillinger-ikonet på skrivebordet og klikk på det.
2.
Gå inn på PC-innstillinger-hovedsiden ved å klikke på Endre PC innstillinger.
3.
Fold ut Flymodus-valgene under Nettverk.
4.
Sørg for at Flymodus er satt til AV her.
5.
Slå Wi-Fi eller Bluetooth-funksjonen på/av ved å skyve funksjonsbryterbar.
Se i Status-LED å kontrollere enhetens status.
1. Når Flymodus er satt til PÅ, vil funksjonen Wi-Fi- og
Bluetooth-funksjonen deaktiveres samtidig.
2. Informasjonen her er kun for referanseformål og kan
variere uten forvarsel.
16
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement