MSI Aegis RS desktop Navodilo za lastnika | Manualzz
Serija AG270/AE270/
AE2712
Računalnik vse-v-enem (AIO)
Sistem MS-AF11/ AF12/ AF15/ AF16/ AF18
Predgovor
Vsebina
Opomba avtorskih pravic����������������������������������������������������������������������������������������iii
Blagovne znamke����������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Revizija��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Nadgradnja in garancija������������������������������������������������������������������������������������������iv
Pridobitev nadomestnih delov���������������������������������������������������������������������������������iv
Tehnična podpora���������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Značilnosti zelenega izdelka�����������������������������������������������������������������������������������iv
Politika varovanja okolja������������������������������������������������������������������������������������������ v
Podatki o kemičnih snoveh������������������������������������������������������������������������������������� v
Informacije o bateriji������������������������������������������������������������������������������������������������ v
Varnostna navodila�������������������������������������������������������������������������������������������������vi
Skladnost CE�������������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
FCC-B Poročilo o motnjah radijske frekvence������������������������������������������������������ viii
Poročilo WEEE������������������������������������������������������������������������������������������������������ viii
1. Pregled��������������������������������������������������������������� 1-1
Vsebina paketa���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
ii
Pregled sistema��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Zamenjava in nadgradnja komponent������������������������������������������������������������������ 1-9
2. Kako začeti��������������������������������������������������������� 2-1
Nasveti za varno in udobno uporabo������������������������������������������������������������������� 2-2
Namestitev strojne opreme���������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. Sistemske operacije������������������������������������������� 3-1
Prikaz na zaslonu (OSD) (opcija)������������������������������������������������������������������������� 3-2
Prikaz na zaslonu (OSD) (opcija)������������������������������������������������������������������������� 3-5
Upravljanje napajanja������������������������������������������������������������������������������������������� 3-8
Omrežna povezava (Windows 7)����������������������������������������������������������������������� 3-10
Omrežna povezava (Windows 8.x)�������������������������������������������������������������������� 3-13
Obnovitve sistema (Windows 7)������������������������������������������������������������������������� 3-16
Obnovitve sistema (Windows 8.x)���������������������������������������������������������������������� 3-26
A. Odpravljanje težav�����������������������������������������������������A-1
Računalnik vse-v-enem
Opomba avtorskih pravic
Vsebina tega dokumenta je intelektualna last podjetja MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Pri pripravi tega dokumenta smo bili zelo previdni, vendar ne
jamčimo, da je vsebina popolnoma brez napak. Izdelki so predmet nenehnih izboljšav
in pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodne najave.
Blagovne znamke
Vse blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
Revizija
Revizija
V1.0
Datum
2014/ 03
iii
Predgovor
Nadgradnja in garancija
Obveščamo vas, da je določene vgrajene komponente izdelka na željo uporabnika
mogoče nadgraditi ali zamenjati. Za dodatne informacije o kupljenem izdelku se
obrnite na lokalnega trgovca. Ne poskušajte nadgraditi ali zamenjati komponent
izdelka, če niste pooblaščeni prodajalec ali serviser, saj na ta način garancija lahko
postane neveljavna. Močno priporočamo, da se za vsakršne nadgradnje ali zamenjavo
delov obrnete na pooblaščenega prodajalca ali serviserja.
Pridobitev nadomestnih delov
Nadomestne (ali kompatibilne) dele izdelka, kupljenega v določenih državah
ali teritorijih, lahko pridobite s strani proizvajalca do največ 5 let po prenehanju
izdelovanja izdelka; odvisno od uradnih predpisov, ki so veljali tisti čas.
Za podrobnosti o naročanju nadomestnih delov se posvetujte s proizvajalcem preko
http://support.msi.com/.
Tehnična podpora
Če na vašem sistemu pride do problema, ki ga ne morete rešiti s pomočjo
uporabniškega priročnika, se obrnite na trgovino, v kateri ste izdelek kupili, ali
lokalnega distributerja. Lahko pa se obrnete na naslednje vire pomoči.
iv
◙
◙
Obiščite spletno stran MSI in si oglejte tehnični vodič, posodobitve BIOS-a,
posodobitve gonilnikov in ostale informacije preko
http://www.msi.com/service/download/
Obrnite se na našo tehnično osebje preko http://support.msi.com/
Značilnosti zelenega izdelka
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Zmanjšana poraba energije med uporabo in v mirovanju
Omejena uporaba snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje
Enostavno razstavljanje in recikliranje
Zmanjšana poraba naravnih virov s spodbujanjem recikliranja
Podaljšana življenjska doba izdelka z enostavnimi nadgradnjami
Zmanjšana količina odpadkov zaradi politike vračanja izdelka
Računalnik vse-v-enem
Politika varovanja okolja
◙
◙
◙
◙
Ta izdelek je bil zasnovan za zagotavljanje ustrezne ponovne
uporabe delov in recikliranje ter ga po izteku njegove življenjske
dobe ne smete zavreči.
Uporabniki se morajo glede recikliranja in odstranjevanja
odsluženih naprav posvetovati z lokalnimi zbiralnimi centri.
Obiščite spletno stran MSI in poiščite najbližjega trgovca, pri katerem boste
dobili podatke o recikliranju.
Uporabniki se lahko obrnejo na nas tudi preko [email protected], če
želijo dobiti informacije o ustreznem odstranjevanju, vračanju, recikliranju in
razstavljanju izdelkov MSI.
Podatki o kemičnih snoveh
V skladu s predpisi o kemičnih snoveh, kot je uredba EU REACH (Uredba ES št.
1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta), MSI ponuja informacije o kemičnih
snoveh v izdelku na:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Informacije o bateriji
Evropska unija:
Baterij in akumulatorjev ne odlagajte med nesortirane
gospodinjske odpadke. Za vračanje, recikliranje ali obdelavo teh
izdelkov v skladu z lokalnimi predpisi upoštevajte javni sistem
zbiranja odpadkov.
Tajvan:
For better environmental protection, waste batteries should be
collected separately for recycling or special disposal.
Kalifornija, ZDA:
Gumbne baterije lahko vsebujejo perkloratni material in jih je pri recikliranju in
odlaganju v Kaliforniji treba obravnavati posebej.
Za več informacij prosimo obiščite:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost eksplozije. Baterijo
zamenjajte le z enako ali enakovredno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec.
Predgovor
Varnostna navodila
◙
◙
Varnostna opozorila preberite previdno in temeljito.
Upoštevajte vsa opozorila in svarila na opremi in v uporabniškem
priročniku.
Priložena priročnik shranite za morebitno kasnejšo rabo.
Opreme ne izpostavljajte vlažnosti in visokim temperaturam.
Preden se lotite sestavljanja, opremo položite na trdno površino.
vi
◙
◙
◙
Pred priklopom opreme v vtičnico se prepričajte, da je električna napetost
primerna in pravilno nastavljena na vrednosti 100~240 V. Ne onemogočite
zaščitnega ozemljitvenega elementa vtikača. Oprema mora biti priključena
na ozemljeno vtičnico.
Pred namestitvijo dodatnih kartic ali modulov vedno izklopite napajalni
kabel.
Ko opreme dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel oz.
stensko vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje opreme.
Ventilatorja ne prekrivajte.
Ne puščajte opreme na prostem ali v okolju s temperaturo skladiščenja nad
60OC (140OF) ali pod 0OC (32OF), ker lahko privede do poškodbe opreme.
OPOMBA: Maksimalna delovna temperatura je okoli 40OC.
Računalnik vse-v-enem
V odprtino nikoli ne zlivajte tekočine, ki bi lahko poškodovala opremo ali
povzročila električni šok.
Napajalni kabel postavite tako, da ljudje ne bodo stopali nanj. Na napajalni
kabel ničesar ne postavite.
◙
◙
Pri nameščanju koaksialnega kabla na TV sprejemnik poskrbite, da je
kovinski ščit zanesljivo povezan z ozemljitvenim sistemom zgradbe.
Sistem kablov mora biti ozemljen skladno z ANSI/NFPA 70, Nacionalnim
kodeksom za električarje (NEC), posebej s sekcijo 820.93, ozemljitev
zunanjega prenapetostnega ščita koaksialnega kabla.
Močno magnetne ali električne predmete vedno shranjujte proč od opreme.
Če se pojavi katera od naslednjih situacij, naj opremo pregleda serviser:
◙ Napajalni kabel ali vtikač je poškodovan.
◙
◙
◙
◙
◙
Vdor tekočine v notranjost opreme.
Oprema je bila izpostavljena vlagi.
Oprema ne deluje dobro oz. ne deluje v skladu s priročnikom.
Oprema je padla in je poškodovana.
Oprema je očitno polomljena.
1� Optična enota za shranjevanje je klasificirana kot LASERSKI IZDELEK RAZREDA
1. Uporaba ukazov, prilagajanje ali izvedba postopkov, ki se razlikujejo od
naštetih, je prepovedana.
2� Ne dotikajte se leč na notranjem delu pogona.
vii
Predgovor
Skladnost CE
Na podlagi tega Micro-Star International CO., LTD izjavlja, da je ta izdelek
skladen z bistvenimi varnostnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili
evropske direktive.
FCC-B Poročilo o motnjah radijske
frekvence
Ta oprema je bila testirana in ustvarjena tako, da se spogleduje z
mejami za razred B digitalnih naprav, v skladu z 15. delom FCC
pravil. Omejitve so vzpostavljene za zagotavljanje primerne zaščite
pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v naseljenemu okolju. Ta
oprema proizvaja, uporablja in lahko tudi oddaja radijske frekvence;
če ni nameščena in uporabljena v skladu z uporabniškim priročnikom, lahko povzroča
škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni zagotovila, da se motnje
ne bodo pojavile tudi ob pravilni namestitvi. Če ta oprema moti radijski ali televizijski
sprejem, kar lahko ugotovite z vključevanjem in izključevanjem opreme, uporabniku
priporočamo, da motnje poskuša odpraviti s pomočjo enega ali več ukrepov spodaj:
■ Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
■ Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
■ Vklopite opremo v vtičnico, ki ni del tokokroga vtičnice, v katero je vklopljen
viii
sprejemnik.
■ Za pomoč se obrnite na prodajalca ali na izkušenega radijskega /
televizijskega tehnika.
Opomba 1
Spremembe in predelave, ki niso izrecno dovoljene s strani odgovornih za predpise,
lahko kupcu preprečijo varno uporabo opreme.
Opomba 2
Zaščitni vmesni kabli in napajalni kabel morajo biti uporabljeni v skladu z omejitvami
sevanja.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Ta naprava je v skladu s 15. delom FCC pravil. Delovanje je predmet naslednjih dveh
pogojev:
1� naprava ne sme povzročati škodljive interference in
2� ta naprava mora sprejeti vse interference, ki jih zazna, vključno z interferencami,
ki bi lahko povzročile nezaželeno delovanje.
Poročilo WEEE
Skladno z določili direktive Evropske unije (“EU”) o odpadni električni in
elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta,
izdelkov “električne in elektronske opreme” ni dovoljeno odstranjevati kot
običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa
so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo
nazaj.
1. poglavje
Pregled
Ta sistem je oblikovno dodelan s stilskim izgledom in
zrcalnim zaslonom, ki odraža enostavnost modernega
individualizma ter udobje doma. Z zaslonom na dotik,
brezhibnimi avdio in video zmogljivostmi in intuitivnim
uporabniškim vmesnikom združuje tehnologijo z
življenjem, s čimer zagotavlja preproste računalnike, ki
jih je zabavno uporabljati in so primerni za vso družino.
Pregled
Vsebina paketa
1-2
Računalnik vse-v-enem
AC/DC adapter
AC napajalni kabel
Krpica zaslon
Disk z gonilniki / orodji
Uporabniški priročnik
in Vodič za hitro uporabo
Tipkovnica (opcija)
Miška (opcija)
Stylus (Opcija)
* Če opazite, da je katerikoli od elementov poškodovan ali manjka, nas takoj
kontaktirajte.
* Slike so le referenčne, vsebina paketa pa se lahko nekoliko razlikuje, kar je odvisno
od kupljenega modela.
Računalnik vse-v-enem
Pregled sistema
 Pogled od spredaj
1 2 3
1-3
5
1
Mikrofon
2
Spletna kamera
3
Indikator LED
4
Zaslon
5
Stereo zvočniki
4
5
Vgrajeni mikrofon lahko uporabljate za spletne video pogovore.
To vgrajeno spletno kamero z mikrofonom lahko uporabljate za fotografiranje,
snemanje video posnetkov, za spletne video konference ali druge interaktivne
aplikacije.
Indikator LED ponazarja snemanje. Indikator LED mora svetiti, ko naprava zajema
video, oz. ne sme svetiti, ko naprava ne zajema video.
27-palčni Full HD zaslon ima optimalno ločljivost 1920 X 1080 slikovni pik in
širokozaslonsko standardno razmerje stranic 16:9.
Vgrajeni stereo zvočniki z visokokakovostnim zvokom in stereo sistemom.
Pregled
 Pogled od zadaj
1
1
TV
1-4
1
3
2
8
4
10
6
7
9
11
5
Pomembno
Priporočamo, da zaradi varnostnih razlogov AC/DC adapter najprej povežete z vašim
AIO PC-jem, in šele potem napajalni kabel priključite v vtičnico.
Računalnik vse-v-enem
1
Ventilator
2
Zaklepna enota Kensington
3
Stojalo
4
Priključek za anteno TV kartice (izbirno)
5
Vhodna vrata HDMI (opcija)
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje opreme.
Ventilatorja ne prekrivajte.
Ta AIO PC ima zaklepno enoto Kensington, ki omogoča uporabniku zaščito AIO PC s
ključem ali mehansko napravo s PIN kodo, ki je pritrjena na z gumo oblečen kovinski
kabel. Konec kabla ima zanko, ki omogoča ovitje kabla okoli predmeta, kot je težka
miza ali podobna oprema, kar ohrani AIO PC na mestu.
S pomočjo tega stojala lahko postavite vaš sistem na ravno in stabilno podlago.
Ta priključek je namenjen anteni digitalne TV kartice.
®
(s tehnologijo MSI Instant Display)
HDMI (visoko-ločljivostni multimedijski vmesnik) je digitalni avdio/video vmesnik, ki
lahko oddaja nestisnjene nize. HDMI podpira vse TV formate, vključno s standardnim,
ojačenim ali visoko-ločljivostnim videom ter večkanalnim digitalnim avdiom preko
enega kabla.
S tehnologijo MSI Instant Display bo monitor ob priklopu računalnika AIO na napajanje
samodejno prešel v stanje pripravljenosti, ne da bi bilo potrebno pritisniti gumb za
vklop. Ko v vhodna vrata HDMI priključite naprave, se monitor takoj prižge. S pomočjo
gumba za napajanje/način monitorja na stranski plošči lahko preklapljate med načini,
če ste računalnik AIO že prižgali. Ta tehnologija pomaga varčevati z energijo.
Izhodna vrata HDMI (opcija)
®
HDMI (visoko-ločljivostni multimedijski vmesnik) je digitalni avdio / video vmesnik, ki
lahko oddaja nestisnjene nize. HDMI podpira vse TV formate, vključno s standardnim,
ojačenim ali visoko-ločljivostnim videom ter večkanalnim digitalnim avdiom preko
enega kabla.
* Za natančen položaj vhodnih vrat HDMI in izhodnih vrat HDMI glej natisnjeno ikono,
ki se nahaja na ohišju.
6
VGA vrata (opcija)
Priključek DB s 15 nožicami je namenjen priklopu VGA vmesnika.
1-5
Pregled
7
LAN priklop
Standardni RJ-45 LAN priključek je namenjen povezavi v lokalno omrežje (LAN). Nanj
lahko priključite omrežni kabel.
Rumen
LED
Barva
LED stanja
Stanje
Levi
Rumen
Izklop
LAN povezava ni vzpostavljena.
Vključeno (stabilno stanje)
LAN povezava je vzpostavljena.
Vključeno (svetleje in utripa)
Računalnik komunicira z drugim
računalnikom v omrežju LAN.
Izklop
Izbrana je hitrost prenosa 10 Mbit/s.
Vklop
Izbrana je hitrost prenosa 100 Mbit/s.
Vklop
Izbrana je hitrost prenosa 1000 Mbit/s.
Desni
Zeleno
Oranžen
1-6
Zelen / oranžen
8
Vrata USB 3.0 (opcija)
9
Vrata USB 2.0
Vrata USB 3.0 so povratno združljiva z napravami USB 2.0. Podpirajo hitrosti prenosa
podatkov do 5 Gbit/s (Super Speed).
Vrata USB (univerzalno serijsko vodilo) so namenjena priključevanju naprav USB, kot
so tipkovnica, miška in druge naprave, združljive s standardom USB. Podpira hitrosti
prenosa podatkov do 480 Mbit/s (visokohitrostni).
10
Priključek za mikrofon
11
Priključek Line-Out
Ta priklop je namenjen priklopu mikrofonov.
Ta priklop je namenjen slušalkam in zvočnikom.
Pomembno
Priporočljivo je, da visokohitrostne naprave priključite v vrata USB 3.0, nizkohitrostne,
kot sta miška in tipkovnica, pa v vrata USB 2.0 na zadnji plošči.
Računalnik vse-v-enem
 Pogled s strani
1
5
3
7
9
11
13
4
8
2
14
16
6
15
17
10
12
1-7
1
LED napajanja sistema
2
LED napajanja monitorja
3
LED trdega diska
4
Tipka za vklop sistema
5
Gumb za napajanje / način monitorja
6
Gumb Menu / Enter (Meni / Enter)
LED napajanja sveti, ko je sistem vključen ter preneha svetiti, ko sistem ugasnete. V
načinu varčevanja z energijo, LED utripa v načinu mirovanja S3 (odloži v RAM) ter se
ugasne v načinu mirovanja S4 (odloži na disk).
LED napajanja sveti, ko je monitor vključen, ter preneha svetiti, ko monitor ugasnete.
Ta indikator prikazuje stanje aktivnosti HDD. Utripa, ko sistem dostopa do podatkov na
HDD in je ugasnjen, ko ni zaznana nobena aktivnost diska.
S pritiskom na gumb za vklop / izklop vklopite ali izklopite sistem.
a gumb deluje tako kot gumb za vklop monitorja kot tudi za preklop vhoda signala ed
PC in HDMI.
S tem gumbom si lahko prikažete zaslonski meni ali vstopite v podmeni.
Pregled
1-8
7
Gor / gumb za povečanje glasnosti
8
Dol / gumb za zmannjšanje glasnosti
9
Vrata USB 3.0
10
Vrata USB 3.0 (s tehnologijo MSI Super Charger)
11
Reža za čitalnik kartic B-CAS (na voljo samo za japonske ISDB-T/S)
12
Čitalnik kartic
13
Napajalna vtičnica
14
Optični pogon
15
Luknja za izmet
16
Gumb za izmet
17
ODD LED
V menijskem načinu ta gumb kaže premikanje kazalnika ali izbiro zaslonskega menija v
povečanih vrednostih. V načinu izven menija deluje kot gumb za povečanje glasnosti.
V menijskem načinu ta gumb kaže premikanje kazalnika ali izbiro zaslonskega menija v
pomanjšanih vrednostih. V načinu izven menija deluje kot gumb za zmanjšanje glasnosti.
Vrata USB 3.0 so povratno združljiva z napravami USB 2.0. Podpirajo hitrosti prenosa
podatkov do 5 Gbit/s (Super Speed).
S tehnologijo MSI Super Charger ne delujejo le kot običajna vrata USB 3,0, temveč
uporabniku omogočajo tudi polnjenje naprav USB tudi, ko je sistem izključen.
Uporabnikom ni več potrebno napajati sistema, da bi polnili naprave USB. Do 40% se
zmanjša tudi čas polnjenja, kar omogoča boljšo učinkovitost kot kdajkoli prej.
Ta reža je namenjena karticam B-CAS (Broadcast Satellite Conditional Access
System).
Vgrajeni čitalnik kartic lahko podpira različne vrste pomnilniških kartic.
Napajalni adapter pretvarja dvosmerni tok v enosmerni tok za ta priključek. Preko tega
priključka poteka napajanje PC-ja. Za preprečevanje škode na PC-ju vedno uporabljajte
priloženi adapter.
Vgrajeni pogon DVD Super-Multi vam ustvari odlično zabavo doma (pogon Blu-ray je
na voljo opcijsko).
Vstavite tanek, raven predmet (kot je sponka za papir) v luknjo za izmet in tako, v
primeru, da gumb za izmet ne deluje, ročno odprite pogon.
Če želite odpreti optični pogon, pritisnite gumb za izmet.
Če LED indikator optičnega pogona sveti, to pomeni, da sistem bere podatke s CD-ja ali
DVD-ja ali podatke nanj zapisuje.
Računalnik vse-v-enem
Zamenjava in nadgradnja komponent
Ne pozabite, da se določene komponente, ki so bile predhodno vgrajene v izdelek, da
nadgraditi ali zamenjati na željo uporabnika, odvisno od kupljenega modela.
TV
1-9
Za dodatne informacije o kupljenem izdelku se obrnite na lokalnega trgovca.�
Ne poskušajte nadgraditi ali zamenjati komponent izdelka, če niste pooblaščeni
prodajalec ali serviser, saj na ta način garancija lahko postane neveljavna. Močno
priporočamo, da se za vsakršne nadgradnje ali zamenjavo delov obrnete na
pooblaščenega prodajalca ali serviserja.
2. poglavje
Kako začeti
To poglavje prinaša informacije o postopku nameščanja
strojne opreme. Pri povezovanju zunanjih naprav bodite
previdni in uporabljajte ozemljitven zapestni trak, da se
na ta način izognete statični elektriki.
Kako začeti
Nasveti za varno in udobno uporabo
AIO PC je prenosna platforma, ki vam omogoča delo kjerkoli. Izbira delovnega mesta
pa je vseeno pomembna, če morate s PC-jem delati daljše časovno obdobje.
1� Delovno mesto naj bo dovolj razsvetljeno.
2� Izberite primerno mizo in stol in ju nastavite po višini, da bosta ustrezala vaši drži
med delom.
3� Če sedite na stolu, sedite vzravnano in s pravilno držo. Naslonjalo sedeža (če je
nameščeno) si prilagodite tako, da se boste lahko udobno naslonili.
4� Pri delu postavite stopala plosko na tla v naravni položaj, tako da imajo komolci in
kolena med delom primerno lego (okoli 90 stopinj).
5� Roke položite na mizo naravno tako, da podpirajo zapestja.
6� Prilagodite kot AIO PC-ja tako, da imate optimalen pogled nanj.
7� Izogibajte se uporabi PC-ja na mestih, ki za delo niso najbolj udobna (kot npr. na
postelji).
8� AIO PC je električna naprava. Da ne bi prišlo do osebnih poškodb, bodite pri delu
z njim izredno previdni.
2-2
1
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
Računalnik vse-v-enem
Namestitev strojne opreme
 Postavljanje sistema
1� Sistem postavite na ravno, stabilno podlago, kot sta miza ali pult.
2� Izvlecite stojalo, da se zaskoči v položaj (=13 stopinj). Po želji lahko naklon monitorja
nastavite med 13 in 45 stopinjami. Pravilna postavitev zmanjšuje utrujenost oči in
mišic.
0°
13°
0°
45°
2-3
POTISNI
ODPRI
POVLECI
ZAPRI
Kako začeti
 Priklop elektrike
1. Sestavite AC/ DC adapter in napajalni kabel.
2. DC konec adapterja priključite v AIO PC.
3. Moški konec napajalnega kabla na izmenični tok priključite v električno vtičnico.
2
2-4
1
3
Pomembno
Priporočamo, da zaradi varnostnih razlogov AC/DC adapter najprej povežete z vašim
AIO PC-jem, in šele potem napajalni kabel priključite v vtičnico.
 Zagon sistema
Za zagon sistema pritisnite gumb za vklop.
3. poglavje
Sistemske operacije
To poglavje prinaša bistvene informacije o sistemskih operacijah.
Pomembno
Vse informacije so predmet sprememb brez predhodne najave.
Sistemske operacije
Prikaz na zaslonu (OSD) (opcija)
Prikaz na zaslonu (OSD) vam omogoča prilagajanje možnosti zaslona, kot je npr.
svetlost, kontrast, položaj slike in jezik itd.
Način / napajanje
monitorja
Gor / povečevanje
glasnosti
Napajanje sistema
Meni / Vstop
Dol / zmanjševanje
glasnosti
3-2
1. Pritisnite gumb Menu (Meni) za zagon menija OSD. Uporabite smerni tipki za Up
and Down (Navzgor in Navzdol), da izberete želeno menijsko funkcijo in pritisnite
tipko Menu (Meni) za vstop. Uporabite smerni tipki za Up and Down (Navzgor in
Navzdol), da izberete ali prilagodite vrednosti, dokler te ne ugajajo vašim željam.
Po končanih nastavitvah pritisnite tipko Mode (Način) za izhod.
Prilagajanje kontrasta in svetlosti
Prilagajanje barve
Računalnik vse-v-enem
Prilagajanje faze / fokusa in ure /
prostora za vrstico
Prilagajanje položaja zaslona
Prilagajanje vira signala
Prilagajanje položaja OSD in časa
poteka
3-3
Določanje jezika
Način pokrajine
Sistemske operacije
Ponastavitev sistema
Prilagajanje širokozaslonskega
načina
2. Pritisnite gumba za Up & Down (Navzgor in Navzdol), da prilagodite glasnost sistema.
3-4
3. Pritisnite tipko Mode (Način) za ogled vira signala. Pritisnite znova, da izberete
način PC / HDMI / izklop monitorja.
Pomembno
Kadarkoli se pojavi napaka in neobičajen zaslon ali motnja glasnosti, vstopite v
zaslonski meni ter ponastavite monitor na privzete nastavitve za optimalno delovanje.
Računalnik vse-v-enem
Prikaz na zaslonu (OSD) (opcija)
Prikaz na zaslonu (OSD) vam omogoča prilagajanje možnosti zaslona, kot je npr.
svetlost, kontrast, položaj slike in jezik itd.
Način / napajanje
monitorja
Gor / povečevanje
glasnosti
Napajanje sistema
Meni / Vstop
Dol / zmanjševanje
glasnosti
3-5
1. Pritisnite gumb Menu (Meni) za zagon menija OSD. Uporabite smerni tipki za Up and
Down (Navzgor in Navzdol), da izberete želeno menijsko funkcijo in pritisnite tipko
Menu (Meni) za vstop. Uporabite smerni tipki za Up and Down (Navzgor in Navzdol),
da izberete ali prilagodite vrednosti, dokler te ne ugajajo vašim željam.
Svetlost (funkcija je na voljo v načinu
monitor): Prilagodi raven svetlosti
zaslona.
Kontrast: Prilagodi razliko med svetlimi
in temnimi deli zaslona.
Sistemske operacije
Informacije: Prikaže ločljivost, hitrost
osveževanja in podrobnosti o izdelku.
Meni Language (Jezik) (funkcija je na
voljo v načinu monitor): Spremeni jezik
menija.
Tovarniška privzeta nastavitev:
Ponastavi monitor na tovarniške
privzete nastavitve.
Prilagajanje velikosti: Razširi sliko na
celotni zaslon.
3-6
Po končanih nastavitvah pritisnite tipko Mode (Način) za izhod.
Računalnik vse-v-enem
2. Pritisnite gumba za Up & Down (Navzgor in Navzdol), da prilagodite glasnost
sistema.
3. Pritisnite tipko Mode (Način) za ogled vira signala. Pritisnite znova, da izberete način
PC/HDMI/izklop monitorja.
3-7
Pomembno
Kadarkoli se pojavi napaka in neobičajen zaslon ali motnja glasnosti, vstopite v zaslonski
meni ter ponastavite monitor na privzete nastavitve za optimalno delovanje.
Sistemske operacije
Upravljanje napajanja
Pri upravljanju napajanja osebnih računalnikov (PC) in monitorjev lahko privarčujete
precejšnje količine elektrike in ste pri tem tudi prijaznejši do okolja.
Za energetsko učinkovitost izklopite zaslon oz. nastavite PC tako, da se po določenem
obdobju neaktivnosti preklopi na speči način.
 Upravljanje napajanja v Windows 7
■
3-8
[Power Options] (Možnosti porabe energije) v operacijskem sistemu Windows omogočajo
nadzor nad načinom napajanja vašega zaslona, trdega diska in baterije. Pojdite v [Start]
(Začetek) > [Control Panel] (Nadzorna plošča) > [System and Security] (Sistem in varnost).
Nato kliknite na povezavo [Power Options] (Možnosti porabe energije):
Izberite načrt napajanja, ki ustreza vašim osebnim potrebam. Nastavitve lahko tudi
podrobno prilagodite s klikom na [Change plan settings] (Spremeni nastavitve načrta).
■
Meni Shut Down Computer (Zaustavitev sistema) ponuja možnosti Spanje (S3/
S4) in Shut Down (Zaustavitev sistema) (S5) za hitro in enostavno urejanje
napajanja vašega sistema.
 Upravljanje porabe energije v Windows 8.x
■
[Power Options] (Možnosti porabe energije) v operacijskem sistemu Windows omogočajo
nadzor nad načinom napajanja vašega zaslona, trdega diska in baterije. Pojdite v [Start]
(Začetek) > [Control Panel] (Nadzorna plošča) > [System and Security] (Sistem in varnost).
Nato kliknite na povezavo [Power Options] (Možnosti porabe energije):
Izberite načrt napajanja, ki ustreza vašim osebnim potrebam. Nastavitve lahko tudi
podrobno prilagodite s klikom na [Change plan settings] (Spremeni nastavitve načrta).
Računalnik vse-v-enem
■
Meni Shut Down Computer (Zaustavitev sistema) ponuja možnosti Spanje (S3/
S4) in Shut Down (Zaustavitev sistema) (S5) za hitro in enostavno urejanje
napajanja vašega sistema.
 Upravljanje z energijo z monitorji z oznako ENERGY
STAR (izbirno)
Funkcija upravljanja z energijo omogoča računalniku, da inicializira
majhno porabo energije ali način “Sleep (Spanje)”, ko je uporabnik
določen čas neaktiven. Če uporabljate zunanji monitor z oznako
ENERGY STAR, ta funkcija podpira tudi podobne funkcije
upravljanja z energijo tega monitorja. Da bi kar najbolje izkoristili
te potencialne prihranke energije, se funkcija upravljanja z energijo
obnaša takole, ko se sistem napaja preko izmeničnega napajanja:
■
■
Zaslon se po 15 minutah ugasne
Po 30 minutah preide v način Spanje
 Preklop iz načina mirovanja
Računalnik lahko prebudite iz stanja varčevanja z energijo na naslednje načine:
■
■
■
■
s pritiskom na gumb za vklop/izklop,
omrežje (Wake On LAN),
s premikom miške,
s pritiskom na tipkovnico.
■
Izklopite monitor s pritiskom na LCD gumb za vklop/izklop po daljšem obdobju
neaktivnosti.
Prilagodite vrednosti v Power Options (Možnosti porabe energije) v operacijskem
sistemu Windows za optimizacijo upravljanja napajanja.
Namestite programsko opremo za varčevanje z energijo, s katero lahko
nadzorujete porabo energije vašega računalnika.
Ko računalnika dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel oz.
stensko vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.
■
■
■
Nasveti za varčevanje z energijo:
3-9
Sistemske operacije
Omrežna povezava (Windows 7)
 Žični LAN
1. Pojdite v [Start] (Začetek) > [Control Panel] (Nadzorna plošča).
2. V [Network and Internet] (Omrežje in internet) izberite [Connect to the Internet]
(Vzpostavitev povezave z internetom).
3-10
3. Izberite [Broadband (PPPoE)] (Širokopasovno (PPPoE)) in se povežite s pomočjo
DSL ali kabelske povezave, ki potrebuje uporabniško ime in geslo.
4. Vnesite informacije vašega ponudnika internetnih storitev (ISP) in kliknite [Connect]
(Vzpostavi povezavo) za vzpostavitev vaše LAN povezave.
Računalnik vse-v-enem
 Brezžični LAN
1. Pojdite v [Start] (Začetek) > [Control Panel] (Nadzorna plošča).
2. V [Network and Internet] (Omrežje in internet) izberite [Connect to the Internet]
(Vzpostavitev povezave z internetom).
3-11
3. Izberite [Wireless] (Brezžično) za vzpostavitev povezave z brezžičnim usmerjevalnikom
ali brezžičnim omrežjem.
4. Prikaže se seznam razpoložljivih WLAN povezav. Izberite povezavo iz seznama ali
kliknite [Open Network and Sharing Center] (Odpri središče za omrežje in skupno
rabo) za vzpostavitev nove povezave.
Sistemske operacije
5. Za vzpostavitev nove WLAN povezave v [Network and Sharing Center] (Središče za
omrežje in skupno rabo) kliknite [Set up a new connection or network] (Namesti novo
povezavo ali omrežje).
6. Nato izberite [Manually connect to a wireless network] (Ročna povezava z brezžičnim
omrežjem) in kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.
3-12
7. Vnesite informacije brezžičnega omrežja, ki ga želite dodati, in kliknite [Next] (Naprej)
za nadaljevanje.
8. WLAN povezava je bila ustvarjena. Kliknite [Close] (Zapri) za izhod ali izberite
[Change connection settings] (Spremeni nastavitve povezave) za spreminjanje
nastavitev WLAN.
Računalnik vse-v-enem
Omrežna povezava (Windows 8.x)
 Žični LAN
1. Pojdite v [Start] (Začetek) > [Control Panel] (Nadzorna plošča).
2. Izberite [View network status and tasks] (Poglej stanje in in opravila omrežja) pod
[Network and Internet] (Omrežje in internet).
3-13
3. Za vzpostavljanje nove povezave izberite [Network and Sharing Center] (Središče za
omrežje in skupno rabo).
4. Izberite [Set up a new connection or network] (Namesti novo povezavo ali omrežje).
Sistemske operacije
5. Izberite [Connect to the Internet] (Vzpostavitev povezave z internetom).
6. Izberite [Broadband (PPPoE)] (Širokopasovno (PPPoE)) in se povežite s pomočjo
DSL ali kabelske povezave, ki potrebuje uporabniško ime in geslo.
7. Vnesite informacije vašega ponudnika internetnih storitev (ISP) in kliknite [Connect]
(Vzpostavi povezavo) za vzpostavitev vaše LAN povezave.
3-14
Računalnik vse-v-enem
 Brezžični LAN
1. Na namizju izberite [Settings] (Nastavitve)
povezavo z razpoložljivim omrežjem.
in poiščite ikono za brezžično
2. Prikaže se seznam razpoložljivih WLAN povezav. S seznama izberite povezavo.
3. Za vzpostavitev nove povezave v [Control Panel] (Nadzorna plošča) pod [Network
and Internet] (Omrežje in internet) in izberite [Network and Sharing Center] (Središče
za omrežje in skupno rabo).
4. Izberite [Set up a new connection or network] (Namesti novo povezavo ali omrežje).
5. Nato izberite [Manually connect to a wireless network] (Ročna povezava z brezžičnim
omrežjem) in kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.
6. Vnesite informacije brezžičnega omrežja, ki ga želite dodati, in kliknite [Next] (Naprej)
za nadaljevanje.
7. WLAN povezava je bila ustvarjena. Kliknite [Close] (Zapri) za izhod ali izberite
[Change connection settings] (Spremeni nastavitve povezave) za spreminjanje
nastavitev WLAN.
3-15
Sistemske operacije
Obnovitve sistema (Windows 7)
Pomembno
Recovery tool (Orodje za obnovitev) je na voljo le s sistemi, ki so priloženi operacijskemu
sistemu Windows in orodjem MSI.
Vzroki za uporabo Recovery tool (Orodje za obnovitev) lahko vključujejo:
■
■
■
■
Obnovitev sistema nazaj na prvotno stanje izvirnih in privzetih nastavitev
proizvajalca.
Ko so se pojavile napake v operacijskem sistemu.
Ko je operacijski sistem prizadel virus in ne more delovati normalno.
Če želite namestiti OS z ostalimi vgrajenimi jeziki.
Pred uporabo Recovery tool (Orodje za obnovitev) prosimo varnostno kopirajte
pomembne podatke, ki so shranjeni na vašem sistemskem pogonu, na druge
pomnilniške naprave.
Če naslednja rešitev ne uspe obnoviti vašega sistema, se za nadaljnjo pomoč prosimo
obrnite na pooblaščenega distributerja ali servisni center.
3-16
 Obnovitev sistema s tipko F3
Če v sistemu prihaja do težav, ki jih ni mogoče obnoviti, vedno priporočamo, da sistem
najprej poskusite obnoviti s tipko F3 in obnovitveno particijo trdega diska.
Za nadaljevanje sledite spodnjim navodilom:
1. Znova zaženite sistem.
2. Pritisnite tipko F3 na tipkovnici, ko se pojavi ta slika.
Računalnik vse-v-enem
3. Vnesite Recovery tool (Orodje za obnovitev). Orodje vsebuje tri funkcije: Backup
System (Varnostno kopiranje sistema), Restore System (Obnovitev sistema) in
Recover to factory default (obnovitev sistema na tovarniško privzete nastavitve).
 Varnostno kopiranje sistema
Priporočamo, da varnostno kopirate sistem, da boste lahko v primeru večje okvare
diska ali pri drugih neljubih dogodkih obnovili sistem.
Za nadaljevanje sledite spodnjim navodilom:
1. Za začetek izberite [Backup System] (Varnostno kopiranje sistema). Na tipkovnici
lahko tudi izberete tudi [X] za začetek ali [Esc] za izhod iz menija.
3-17
Sistemske operacije
2. Izberite [BACKUP] (VARNOSTNO KOPIRANJE) za takojšni pričetek varnostnega
kopiranja sistema.
 Začetno varnostno kopiranje
Začetno varnostno kopiranje lahko traja dlje časa. Zagotovite, da se kopiranje dokonča
brez prekinitve.
3-18
 Nadaljna varnostna kopiranja
Nadaljna varnostna kopiranja bodo nadomestila predhodna kopiranja.
Računalnik vse-v-enem
3. Proces varnostnega kopiranja sistema je v teku. Varnostno kopiranje lahko traja dlje
časa. Ne izključite napajanja, ker lahko privede do neznane poškodbe sistema.
4. Varnostno kopiranje sistema lahko prekličete nemudoma z izbiro opcije [CANCEL]
(PREKLIČI). Ne izključite napajanja, ko je proces preklica varnostnega kopiranja
sistema v teku.
3-19
Sistemske operacije
5. Sledeče sporočilo pomeni, da je varnostno kopiranje sistema uspešno opravljeno.
Pritisnite na [OK] (V redu), da dokončate postopek.
 Obnovitev sistema
3-20
Ta funkcija omogoča vrnitev sistema v prejšno stanje s pomočjo varnostne kopije, ki ste
jo predhodno ustvarili in shranili na trdem disku. Če varnostne kopije niso na voljo, se
bo sistem povrnil na privzete nastavitve.
Za nadaljevanje sledite spodnjim navodilom:
1. Za začetek izberite [Restore System] (Obnovitev sistema). Na tipkovnici lahko tudi
izberete tudi [X] za začetek ali [Esc] za izhod iz menija.
Računalnik vse-v-enem
2. Izberite [OK] (V redu) ali [NEXT] (Naprej) za obnovitev sistema s pomočjo ustvarjene
varnostne kopije ali tovarniško privzetih nastavitev. Obnovitev sistema lahko
prekličete nemudoma z izbiro opcije [CANCEL] (PREKLIČI).
 Z varnostnimi kopijami: obnovite sistem s pomočjo varnostne
kopije
 Brez varnostnih kopij: obnovite sistem s pomočjo tovarniško
privzetih nastavitev
3-21
Sistemske operacije
3. Proces obnovitev sistema je v teku. Varnostno kopiranje lahko traja dlje časa. Ne
izključite napajanja, ker lahko privede do neznane poškodbe sistema.
4. Sledeče sporočilo pomeni, da je obnovitev sistema uspešno opravljeno. Pritisnite
na [OK] (V redu), da dokončate postopek. Zaženi znova sistem in dostopajte do
operacijskega sistema Windows kot vedno. Če obnovitveni postopek spodleti ali če
se prekine, ponovite celotni postopek od začetka.
3-22
Računalnik vse-v-enem
 Obnovitev sistema
To orodje je namenjeno obnovitvi sistema s pomočjo tovarniško privzetih nastavitev.
Vsi podatki na trdem disku bodo izbrisani, vse nastavitve pa bodo ponastavljene na
tovarniške vrednosti.
Za nadaljevanje sledite spodnjim navodilom:
1. Za ponastavitev izberite [Recover to factory default] (ponastavite na privzete
tovarniške nastavitve). Na tipkovnici lahko tudi izberete tudi [X] za začetek ali [Esc]
za izhod iz menija.
3-23
2. Sistem se bo ponastavil na privzete tovarniške nastavitve. Vsi podatki se bodo
izbrisali. Prepričajte se, da ste varnostno kopirali vse pomembne podatke. Kliknite
[NEXT] (Naprej) za nadaljevanje. Ali pa pritisnite [CANCEL] (Prekliči) za zaustavitev
postopka.
Sistemske operacije
3. Izberite [OK] (V redu), da lahko sistem obnovi privzete nastavitve.
4. Proces obnovitve sistema je v teku. Varnostno kopiranje lahko traja dlje časa. Ne
izključite napajanja, ker lahko privede do neznane poškodbe sistema.
3-24
Računalnik vse-v-enem
5. Sledeče sporočilo pomeni, da je sistem uspešno obnovljen. Pritisnite na [OK] (V
redu), da dokončate postopek. Zaženi znova sistem in dostopajte do operacijskega
sistema Windows kot vedno. Če obnovitveni postopek spodleti ali če se prekine,
ponovite celotni postopek od začetka.
3-25
Sistemske operacije
Obnovitve sistema (Windows 8.x)
Pomembno
System Recovery Function (Funkcija obnovitve sistema) je na voljo le s sistemi, ki so
priloženi operacijskemu sistemu Windows in orodjem MSI.
Vzroki za uporabo System Recovery Function (Funkcija obnovitve sistema) lahko
vključujejo:
■
■
■
■
Obnovitev sistema nazaj na prvotno stanje izvirnih in privzetih nastavitev
proizvajalca.
Ko so se pojavile napake v operacijskem sistemu.
Ko je operacijski sistem prizadel virus in ne more delovati normalno.
Če želite namestiti OS z ostalimi vgrajenimi jeziki.
Pred uporabo System Recovery Function (Funkcija obnovitve sistema) prosimo
varnostno kopirajte pomembne podatke, ki so shranjeni na vašem sistemskem pogonu,
na druge pomnilniške naprave.
Če naslednja rešitev ne uspe obnoviti vašega sistema, se za nadaljnjo pomoč prosimo
obrnite na pooblaščenega distributerja ali servisni center.
3-26
 Ustvarjanje sistemskega obnovitvenega diska
Za prvo uporabo toplo priporočamo, da si kot varnostno kopijo izdelate obnovitveni disk,
ki vam bo prišel prav pri večji okvari diska ali pri drugih neljubih dogodkih.
Dvokliknite ikono “BurnRecovery”
na namizju in zaženite orodje Recovery Disc
Creation Tool (Orodje za ustvarjanje obnovitvenega diska). Sledite navodilom na
zaslonu in ustvarite vse obnovitvene diske.
Računalnik vse-v-enem
 Obnovite sistem z obnovitvenim diskom.
Ta razdelek je namenjen uporabnikom, ki želijo ponastaviti sistem z obnovitvenim
diskom, ki so ga ustvarili prej.
Za nadaljevanje sledite spodnjim navodilom:
1. Obnovitveni disk vstavite v optični pogon.
2. Na namizju kliknite [Settings] (Nastavitve)
in izberite [Change PC settings]
(Spremeni nastavitve računalnika) > [Update and recovery] (Posodobitev in obnova).
3-27
3. Kliknite [Recovery] (Obnovitev) > [Advanced startup] (Napreden zagon) in izberite
[Restart now] (Vnovični zagon), da znova zaženete sistem.
Sistemske operacije
4. Po zagonu se prikaže naslednji zaslon. Kliknite [Continue] (Nadaljuj).
5. Ko se pojavi naslednje sporočilo, pritisnite katerokoli tipko in znova potrdite izbiro.
6. Operacijski sistem Windows bo začel z nalaganjem datotek.
3-28
7. Pojavi se okno obnovitve sistema. [Hard Disk Recovery] (Obnovitev trdega diska) bo
formatirala celotni trdi disk. Ob ponastavitvi na tovarniške nastavitve bodo vsi podatki
na trdem disku izbrisani. [Hard Disk Recovery] (Obnovitev trdega diska) izberite le,
če so na trdem disku usodni virusi, ki jih ni možno odpraviti drugače, kot s čiščenjem
trdega diska.
Računalnik vse-v-enem
[System Partition Recovery] (Obnovitev sistemske particije) bo formatirala le pogon C.
Le disk C se bo ponastavil na privzete tovarniške nastavitve. Ostali pogoni bodo ostali
nedotaknjeni. Močno priporočamo, da uporabniki za ponastavitev sistema izberejo
[System Partition Recovery] (Obnovitev sistemske particije).
8. Obnovitev sistema bo formatirala particijo na trdem disku. Prepričajte se, da ste
varnostno kopirali vse pomembne podatke. Kliknite [YES] (Da) za nadaljevanje;
kliknite [NO] (Ne) za zaustavitev obnovitve sistema.
3-29
Ponovno kliknite [YES] (Da) za potrditev nadaljevanja; kliknite [NO] (Ne) za zaustavitev
obnovitve sistema.
9. Med izvajanjem obnovitve sistema NE izklapljate napajanja, sicer lahko pride do
usodnih napak sistema.
Sistemske operacije
10. Sledeče sporočilo pomeni, da je sistem uspešno obnovljen. Pritisnite gumb [OK] (V
redu) in dostopajte do operacijskega sistema Windows kot vedno.
11. Če se postopek obnovitve prekine ali ne uspe, prosimo, da začnete celotni postopek
od začetka.
3-30
Računalnik vse-v-enem
 Obnovitev operacijskega sistema
 Refresh PC (Osveži PC)
Pripomoček Refresh PC (Osveži PC) preverja delovanje sistemskih datotek, registra
Windows in drugih datotek. V primeru napak v datotekah Windows bo poskušal
popraviti vaš PC. Če PC ne deluje dobro, ga lahko osvežite, pri čemer ne boste
izgubili osebnih datotek.
1. Na namizju kliknite [Settings] (Nastavitve)
in izberite [Change PC settings]
(Spremeni nastavitve računalnika) > [Update and recovery] (Posodobitev in obnova).
2. Kliknite [Recovery] (Obnovitev) > [Refresh your PC without affecting your files]
(Osvežite računalnik, ne da bi vplivali na datoteke) in izberite [Get started] (Začnite).
3-31
3. Prikazale se bodo spremembe, ki bodo izvedene v času postopka, nato pa kliknite
[Next] (Naprej) za nadaljevanje.
Sistemske operacije
4. Pojavi se sporočilo, da je računalnik pripravljen na osvežitev. Kliknite [Refresh]
(Osveži), da začnete postopek. Postopek lahko traja nekaj časa.
5. Ko se postopek osvežitve konča, se boste vrnili na začetni zaslon sistema
Windows, kjer najdete privzete pripomočke in gradnike sistema Windows.
3-32
Računalnik vse-v-enem
 Ponastavi PC
Pripomoček ponastavljanja bo sistem nastavil nazaj na privzete nastavitve.
1. Na namizju kliknite [Settings] (Nastavitve)
in izberite [Change PC settings]
(Spremeni nastavitve računalnika) > [Update and recovery] (Posodobitev in obnova).
2. Kliknite [Recovery] (Obnovitev) > [Remove everything and reinstall Windows]
(Odstranite vse in znova namestite sistem Windows) in izberite [Get started] (Začnite).
3-33
3. Prikazale se bodo spremembe, ki bodo izvedene v času postopka, nato pa kliknite
[Next] (Naprej) za nadaljevanje.
Sistemske operacije
4. Sistem vas bo v primeru trdega diska z več particijami pozval, da izberete, kateri
pogon želite očistiti.
5. Glede na vaše potrebe nato izberite bodisi odstranitev datotek bodisi celovito
čiščenje pogonov.
3-34
6. Sistem je sedaj pripravljen na ponastavitev PC. Kliknite [Reset] (Ponastavi) in
sledite navodilom na zaslonu za ponastavitev PC.
Dodatek A
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Sistem se noče zagnati.
1. Preverite, da je sistem priključen na omrežno napetost in da je vključen.
2. Preverite, da so vsi kabli trdno priključeni.
Po vklopu računalnika se prikaže sporočilo "Operating System not found"
(Ne najdem operacijskega sistema) ali Windows se noče zagnati.
1. Preverite, da pogon za optični disk ne vsebuje zagonskega CD/DVD-ja. Če
računalnik vsebuje CD/DVD ga odstranite in ponovno zaženite računalnik.
2. V nastavitvah BIOS preverite prioriteto zagonske naprave (Boot Device Priority).
Sistema ni mogoče zaustaviti.
Za zaustavitev računalnika uporabite ikono Shut Down (Zaustavitev sistema) v
operacijskem sistemu. Če boste uporabili drugačne postopke zaustavitve, vključno
spodaj naštete, lahko privede do podatkovne napake. Če postopek zaustavitve ne
deluje, izberite enega od naslednjih postopkov:
1. Pritisnite tipke Ctrl+Alt+Del, in nato izberite Shut Down (Zaustavitev sistema).
2. Pritisnite in zadržite gumb za vklop / izklop, da se sistem zaustavi.
A-2
3. Iztaknite napajalni kabel.
Mikrofon ne deluje.
1. Za vgrajene mikrofone pojdite na Start (Začetek) > Control Panel (Nadzorna
plošča) > Sounds and Audio Devices (Strojna oprema in zvok) > Audio (Zvoki)
in preverite, da zvoki niso onemogočeni.
2. Če uporabljate zunanji mikrofon, preverite, da je mikrofon pravilno vključen v
konektor za mikrofon.
Težave z internetno povezavo.
1. Če imate težave pri povezovanju z vašim ponudnikom internetnih storitev (ISP),
naprej preverite, ali ima vaš ponudnik internetnih storitev tehnične težave.
2. Preverite omrežne nastavitve in povezavo in se prepričajte, da konfiguracija
računalnika omogoča priklop na internetno omrežje.
3. Hitrost brezžičnega prenosa podatkov je odvisna od razdalje in ovir med
napravo in dostopno točko. Da povečate hitrost prenosa podatkov, izberite
dostopno točko, ki se nahaja bližje do vaše naprave.
Računalnik vse-v-enem
Sistemski zvočniki ne delujejo.
1. Preverite nastavitev glasnosti v mešalniku glasnosti.
2. Če uporabljate napravo, ki ima svoj gumb za nastavitev glasnosti, preverite, da
je zvok omogočen.
3. Če ste priklopili avdio kabel k priključku za slušalke, ga izključite.
4. Če ima sistem funkcijo OSD, nastavite glasnost OSD-ja.
Pogon DVD-ROM ne predvaja CD/DVD-jev.
1. Prepričajte se, da je CD/DVD v pogonsko enoto nameščen tako, da je etiketa na
zgornji strani CD/DVD-ja.
2. Če CD/DVD potrebuje programsko opremo, se sprepričajte, da je oprema
pravilno nameščena, skladno z navodili za namestitev programa.
3. Če se med predvajanjem DVD-ja pojavi opozorilo kode regije, lahko pomeni,
da DVD ni združljiv s pogonom DVD-ROM-a v vašem sistemu. Koda regije je
podana na embalaži diska.
4. Če vidite video zapis, ne slišite pa zvočnega zapisa, preverite predvajalnik
predstavnosti. Ravno tako se prepričajte, da je zvok v glavnih nastavitvah
zvočnikov v mešalniku glasnosti omogočen.
5. Preverite, da so gonilniki pravilno nameščeni. Kliknite Start (Začetek) > Control
Panel (Nadzorna plošča) > System (Sistem) > Device Manager (Upravitelj
naprav).
6. Umazan ali opraskan disk lahko privede do tega, da se računalnik pri branju
diska ne odziva. Po potrebi znova zaženite računalnik, odstranite disk in
preverite, da ni umazan ali opraskan.
7. Za predvajanje DVD-jev uporabite programe, kot so PowerDVD ali WinDVD.
Pladenj pogona DVD-ROM-a se ne odpira.
1. Prepričajte se, da je računalnik vklopljen.
2. Pritisnite gumb za izmet na pogonu DVD-ROM-a.
3. Če gumb za izmet ne deluje, ga odprite tako, da potisnete oster koničast
predmet v luknjico do gumba za izmet.
Monitor sistema ne prikazuje ničesar.
1. Preverite, da je sistem priključen na omrežno napetost in da je vključen.
2. Sistem je morda v načinu spanje. Pritisnite katerikoli gumb, da aktivirate zaslon.
A-3
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement