MSI Aegis RS 10th DESKTOP Korisnički priručnik | Manualzz
Wind Top AP2000
Sve-u-jednom (AIO) računar
Sistem MS-AA25 (V1.X)
▍ Predgovor
▍ Sadržaj
Obavijest o vlasničkim pravima������������������������������������������������������������������iii
Trgovačke marke����������������������������������������������������������������������������������������iii
Brojevi patenata u SAD������������������������������������������������������������������������������iii
Datum u historiji������������������������������������������������������������������������������������������iii
Nadgradnja i garancija�������������������������������������������������������������������������������iv
Preuzimanje zamjenjivih dijelova���������������������������������������������������������������iv
Tehnička podrška���������������������������������������������������������������������������������������iv
Ekološka obilježja proizvoda�����������������������������������������������������������������������v
Politika zaštite okoliša���������������������������������������������������������������������������������v
Bezbjednosna uputstva������������������������������������������������������������������������������vi
CE usklađenost���������������������������������������������������������������������������������������� viii
Izjava o radiofrekventnim smetnjama FCC-B������������������������������������������� viii
WEEE izjava�����������������������������������������������������������������������������������������������ix
1. Pregled������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-1
Sadržaj pakovanja�������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Pregled sistema����������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Specifikacije sistema�������������������������������������������������������������������������������������� 1-11
Zamjena i nadgradnja komponenti����������������������������������������������������������������� 1-12
2. Prvi koraci�������������������������������������������������������������������������������������������� 2-1
Savjeti za bezbjednost i udobnost������������������������������������������������������������������� 2-2
Dobre radne navike������������������������������������������������������������������������������������������ 2-3
Poznavanje tipkovnice (opcije)������������������������������������������������������������������������� 2-4
Postavljanje vašeg sistema������������������������������������������������������������������������������ 2-6
Priključivanje perifernih uređaja����������������������������������������������������������������������� 2-7
Priključenje napajanja������������������������������������������������������������������������������������ 2-12
3. Sistemske operacije���������������������������������������������������������������������������� 3-1
Prvo pokretanje sistema����������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Izrada diska za oporavak sistema�������������������������������������������������������������������� 3-3
Kalibracija dodirnog panela (samo za model s jednododirnim sistemom)������� 3-9
Mrežna konekcija u sistemu Windows����������������������������������������������������������� 3-11
Prikaz na zaslonu (OSD)�������������������������������������������������������������������������������� 3-16
Ušteda energije���������������������������������������������������������������������������������������������� 3-19
Oporavak sistema������������������������������������������������������������������������������������������ 3-21
ii
MS-AA25
Obavijest o vlasničkim pravima
Materijal u ovom dokumentu predstavlja intelektualno vlasništvo MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Ovaj dokumenat je izrađen uz najveću pažnju, ipak ne
dajemo nikakve garancije u vezi tačnosti i sadržaja u njemu. Naši proizvodi su u
neprestanom razvoju i zadržavamo pravo na njihove promjene bez prethodnog
obavještenja.
Trgovačke marke
Sve trgovačke marke su vlasništvo svojih vlasnika.
■ MSI je registrovani trgovački znak za Micro-Star Int’l Co., Ltd.
■ Intel je registrovani trgovački znak Intel Corporation.
■ Realtek je registrovani trgovački znak koji pripada Realtek Semiconductor
Corporation.
■ Windows je registrovani trgovački znak Microsoft Corporation.
Brojevi patenata u SAD
4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448 i 6,516,132.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu vlasništva koja je zaštićena SAD
patentima i drugim pravima za zaštitu intelektualnog vlasništva. Upotrebu
tehnologije za zaštitu prava mora da odobri Macrovision i, ako se drugačije ne
odredi, njezino korištenje dopušteno je samo za kućnu upotrebu i druge ograničene
načine pregledanja. Reverzni inženjering i rastavljanje su zabranjeni.
Datum u historiji
RevizijaDatum u historijiRevizija
V1.0
Prvo izdanjeRujan 2010
iii
▍ Predgovor
Nadgradnja i garancija
Imajte u vidu da se izvjesne komponente koje su tvornički ugrađene u proizvod
mogu nadograditi ili zamijeniti na zahtjev korisnika. Da biste saznali više o
ograničenjima nadgradnje, pročitajte specifikacije proizvoda u Korisničkom
priručniku. Više informacija o kupljenom proizvodu potražite kod svoga lokalnog
prodavača. Ne pokušavajte da nadgradite ili zamijenite ijedan dio proizvoda ako
niste ovlašteni predstavnik prodavača ili servisnog centra, jer time možete izgubiti
pravo na garanciju. Osobito se preporučuje da se posavjetujete s ovlaštenim
predstavnikom prodavača ili servisnog centra radi bilo kakve nadgradnje ili
zamjene.
Preuzimanje zamjenjivih dijelova
Obavještavamo Vas da će preuzimanje zamjenjivih (ili kompatibilnih) dijelova
proizvoda koje su korisnici kupili u izvjesnim zemljama ili na izvjesnim teritorijima
proizvođač obaviti u periodu od najviše 5 godina od trenutka prestanka njihove
proizvodnje, ovisno o zvaničnim propisima objavljenim u tom trenutku.
■ Obratite se proizvođaču preko stranice http://www.msicomputer.com/msi_user/
msi_rma/ za detaljne informacije o preuzimanju zamjenskih dijelova.
Tehnička podrška
Ako nastane kakav problem koji ne možete da riješite pomoću uputstava iz
Korisičkog priručnika, obratite se prodavaču kod kojega ste kupili uređaj ili
lokalnog distributera. Alternativno, pokušajte pronaći rješenje uz pomoć sljedećih
resursa za pomoć.
◙
Posjetite MSI web sajt radi ČPP, tehničke pomoći, BIOS ažuriranja,
ažuriranih upravljačkih programa i drugih informacija na stranici http://
www.msi.com/index.php?func=service
◙
Obratite se našoj tehničkoj službi preko stranice http://ocss.msi.com/
iv
MS-AA25
Ekološka obilježja proizvoda
◙
Smanjen utrošak energije za vrijeme korištenja i čekanja
◙
Ograničena upotreba štetnih materijala za okoliš i zdravlje
◙
Laka demontaža i reciklaža
◙
Ograničeno korištenje prirodnih resursa kroz poticanje reciklaže
◙
Produžena trajnost proizvoda osigurava se lakim nadogradnjama
◙
Ograničeno stvaranje otpada zahvaljujući preuzimanju starih proizvoda
Politika zaštite okoliša
◙
Ovaj proizvod izveden je tako da se olakša pravilna
upotreba dotrajalih dijelova i reciklaža te se na kraju svoje
upotrebe ne smije bacati.
◙
Korisnici se trebaju obratiti lokalnoj službi za sakupljanje i
reciklažu te zbrinjavanje njihovih dotrajalih proizvoda.
◙
Posjetite MSI web stranicu i pronađite najbližeg distributera radi
dodatnih detalja u vezi reciklaže: http://www.msi.com/index.php?func=ht
ml&name=service_worldwide.
◙
Korisnici nas mogu naći i na [email protected] i zatražiti
informacije koje se odnose na zbrinjavanje, povratno preuzimanje,
reciklažu i demontažu MSI proizvoda.
▍ Predgovor
Bezbjednosna uputstva
Pozorno i temeljito pročitajte bezbjednosna uputstva.
Uvažite sve pozive na oprez i upozorenja koji su navedeni na uređaju ili u
korisničkom priručniku.
Sačuvajte Korisnički vodič koji dobijete uz ovaj proizvod radi buduće potrebe.
Uređaj držite podalje od vlage i visoke temperature.
Uređaj položite na sigurnu i ravnu površinu prije njegova podešavanja.
◙
Provjerite da li je napon napajanja u bezbjednom rasponu i da li je
pravilno podešen na 100~240V prije nego uređaj priključite na zidnu
utičnicu. Ne onesposobljujte zaštitni priljučak uzemljenja u utikaču. Ovaj
uređaj mora biti priključen na uzemljenu strujnu utičnicu.
◙
Uvijek odvojite strujni kabel uređaja od napajanja prije priključivanja
dodatnih kartica ili modula na uređaj.
◙
Ako se uređaj neće koristiti izvesno vrijeme, uvijek odvojite napojni
strujni kabel iz zidne strujne utičnice kako uređaj uopšte ne bi trošio
energiju.
Ventilator na kućištu uređaja koristi se za hlađenje i prijenos topline kako ne
bi došlo do njegova pregrijavanja. Nemojte pokrivati ventilator.
Ne stavljajte uređaj u okolinu koja nije odgovarajuća za njegov rad i ako
je temperatura iznad 60°C (140°F) ili ispod 0°C (32°F), jer to može oštetiti
opremu.
NAPOMENA: Maksimalna radna temperatura je oko 40°C.
vi
MS-AA25
U otvore nikad ne ulijevajte nikakvu tekućinu, jer to može dovesti do
oštećenja uređaja i električnog udara.
Napojni kabel položite tako da ga niko pri hodu ne može nagaziti. Nemojte
ništa stavljati na napojni kabel.
Prilikom priključenja koaksijalnog kabela na TV tjuner, neophodno je proveriti
da li je metalna zaštita pouzdano priključena na zaštitni sistem uzemljenja
zgrade.
Kablovski razvodni sistem mora biti povezan s masom (uzemljen) prema
ANSI/NFPA 70, Nacionalnim električnim kodeksom (NEC), naročito sa
sekcijom 820.93, uzemljivanje vanjskoga zaštitnog omotača koaksijalnog
kabela.
Uvijek držite snažne magnetske ili električne predmete podalje od ovog
uređaja.
Ako dođe do bilo koje od navedenih situacija, odnesite uređaj na provjeru u
servis:
◙
Oštećen je napojni utikač ili kabel za napajanje.
◙
Tekućina je prodrla u uređaj.
◙
Uređaj je bio izložen dejstvu vlage.
◙
Uređaj ne funkcioniše kako treba ili ne možete da postignete njegov rad
u skladu s Korisničkim priručnikom.
◙
Uređaj je pao i oštetio se.
◙
Na uređaju postoje očigledni znakovi oštećenja.
1. Uređaji za optičko pohranjivanje su klasifikovani kao LASERSKI PROIZVOD
KLASE 1. Zabranjeni su upotreba komandi ili podešavanja ili izvođenje procedura
na način koji nije propisan.
2. Ne dotičite leće unutar pogona.
廢電池請回收
For better environmental protection, waste batteries should be
collected separately for recycling or special disposal.
OPREZ:
Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija ne zamijeni kako treba.
Zamijenite je samo jednakom ili ekvivalentnom vrstom koju preporučuje
proizvođač.
vii
▍ Predgovor
CE usklađenost
Ovime, Micro Star International CO., LTD izjavljuje da je ovaj
uređaj usklađen s bitnim bezbednosnim zahtjevima i drugim
relevantnim odredbama u evropskoj direktivi.
Izjava o radiofrekventnim smetnjama FCC-B
Ovaj uređaj je ispitan i ustanovljeno je da udovoljava
ograničenjima za klasu B digitalnih uređaja, u skladu sa
dijelom 15 pravila FCC. Ova ograničenja su predviđena kako
bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim
instalacijama. Ovaj uređaj generiše, koristi i može da emituje
radiofrekventnu energiju i ako se ne postavi i ne koristi u skladu s uputstvima,
može izazvati štetno dejstvo na radio komunikacije. Međutim, nema garancije da
se smetnje ipak neće pojaviti u pojedinim dijelovima instalacije. Ako ovaj uređaj
stvara štetne smetnje radijskom i televizijskom prijemu, koje se mogu ustanoviti
isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja, potičemo korisnika da smetnje
ispravi putem jedne ili više od sljedećih mjera:
■ Promijenite smjer ili poziciju prijemne antene.
■ Povećajte razdaljinu između uređaja i prijemnika.
■ Spojite uređaj na zidnu utičnicu koja se nalazi u strujnom krugu
različitom od onoga u kojemu je spojen prijemnik.
■ Zatražite savjet ili pomoć prodavača ili iskusnog radio/TV tehničara.
Obavještenje 1
Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za
sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava korištenja ovog uređaja.
Obavještenje 2
Oklopljeni spojni kablovi sučelja i napojni strujni kabel, ako postoje, moraju se
koristiti tako da udovoljavaju ograničenjima emisije.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Ovaj uređaj udovoljava zahtjevima dijela 15 FCC pravila. Rukovanje njime
predmet je sljedeća dva uslova:
1. ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje
2. ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje
mogu dovesti do neželjenog rada.
viii
MS-AA25
WEEE izjava
(English) Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of “electrical and
electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of
covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits
électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis
à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits
en fin de vie.
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich
auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur
gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o
equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados
como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de
dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti
municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo
ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по
предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и
электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа
2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не
могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного
электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока
службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/
EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve
elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri,
cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.
ix
▍ Predgovor
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί
Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13
Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να
απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού
εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής
τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005,
tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane jako śmieci
komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie
gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és
elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických
výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat “elektrické a elektronické
výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato
směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自2005年8月13日生
效的2002/96/EC,明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電子設
備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自2005年8月13日生
效的2002/96/EC,明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子设
备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回收。
(Japanese) (日本語) 2005年8月13日以降にEU加盟国を流通する電気・電子製品にはWEEE指令
によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てること
の禁止とリサイクルが義務づけられています。
(Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합(“EU”) 지침, 지침
2002/96/EC에 의거하여, “전기전자제품”은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면
해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu (“EU”) về Thiết bị điện & điện tử
đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm
thuộc “thiết bị điện và điện tử” sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản
xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời.
(Thai) (ไทย) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (“EU”) เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เป็น “อุปกร
ณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดัง
กล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
MS-AA25
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (“UE”) perihal WEEE (Limbah
Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk “peralatan listrik dan elektronik” tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan
elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi,
Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme
biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling
van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan
kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden
verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene (“UE”) privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele
din categoria “echipament electric şi electronic” nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar
fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească înapoi produsele respective
la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos
Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os
produtos de “equipamento eléctrico e electrónico” não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obligados a
recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens (“EU”) Weee-direktiv (Waste Electrical and
Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från “elektriska och elektroniska utrustningar” kastas i den vanliga hushållssoporna längre och
tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när
de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää
hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on
otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických
zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú
„elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom
a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti
prevziať naspäť.
(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije (“EU”) o odpadni električni
in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov “električne
in elektronske opreme” ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci
zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske
dobe sprejmejo nazaj.
xi
▍ Predgovor
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og
elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter
som “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter
af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved
afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens (“EU”) direktiv om deponering av elektronisk
og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av
“elektronisk og elektrisk ustyr” lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse
produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от
електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г.,
електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци
и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно съответните
продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije (“EU”) o Otpadnim električnim i elektroničkim
uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., “električni i elektronički
uređaji” se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve
proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu (“EL”) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste “elektri- ja
elektroonikaseadmete” jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi
võtma.
xii
Poglavlje 1
Pregled
Ovaj sistem je integrisane izvedbe, odabranoga uglađenog
izgleda u crnoj ili bijeloj boji sa sjajnim ekranom, odražavajući
jednostavnost savremenog individualizma i udobnost doma.
Sa ekranom osjetljivim na dodir, besprijekornim audio/video
mogućnostima i intuitivnim korisničkim interfejsom, povezuje
tehnologiju i život, čineći kompjutere lakšim i zabavnijim za
korištenje – zgidno za cijelu porodicu.
▍ Pregled
Sadržaj pakovanja
Wind Top serija
Strujni adapter
Brisač LCD zaslona
Disk s upravljačkim/
pomoćnim programima
Tipkovnica (Opcija)
Miš (Opcija)
Napojni strujni kabel
Korisnički priručnik i Brzi
vodič
Stilo (Opcija)
* Ako je bilo koji dio oštećen ili nedostaje, odmah nas kotaktirajte.
* Slika služi samo kao referenca, jer sadržaj pakovanja može unekoliko odstupati od
nje, što zavisi od modela koji ste kupili.
1-2
MS-AA25
Pregled sistema
Izgled sprijeda
2
1
3
10
9
8
7
6
5
4
1-3
▍ Pregled
1
Mikrofon
2
Web kamera
3
LCD zaslon
4
Dugme za uključenje/isključenje / LED
Ugrađeni mikrofon može da se upotrijebi za online vido razgovore.
Ova ugrađena web kamera sa mikrofonom može da se upotrijebi
za snimanje fotografija, video filmova ili video konferencije, kao i za
druge interaktivne aplikacije.
TFT LCD zaslon od 20 inča s optimalnom rezolucijom 1600 X 900 i
standardnim omjerom širokog ekrana 16:9.
Pritisnite dugme za uključenje/isključenje da biste uključili/isključili
sistem.
LED lampica napajanja svijetli kada je sistem uključen i gasi se
kada se sistem isključi.
U pogledu uštede električne energije, LED lampica trepće u režimu
S3 (obustavi na RAM) i isključuje se u režimu S4 (obustavi na disk).
Pritiskom na dugme za uključenje/isključenje sistema sistem se
budi iz režima uštede električne energije.
1-4
5
LED tvrdog diska
6
Dugme za meni
7
Dugme Desno / Povećavanje glasnoće
8
Dugme Lijevo / Smanjivanje glasnoće
Ovaj indikator pokazuje stanje aktivnosti tvrdog diska. On trepće
kad sistem vrši pristup podacima na tvrdom disku i ostaje isključen
kad nema utvrđenih aktivnosti tvrdog diska.
Pritisnite ovo dugme da biste vidjeli OSD meni ili pristupili
podmeniju.
U modu s menijem ovo dugme služi za pomicanje kursora ili ručno
povećavanje vrijednosti u OSD meniju. Izvan moda s menijem
njime se vrši povećavanje glasnoće.
U modu s menijem ovo dugme služi za pomicanje kursora ili ručno
smanjivanje vrijednosti u OSD meniju. Izvan moda s menijem njime
se vrši smanjivanje glasnoće.
MS-AA25
9
10
Dugme Auto
Pritisnite ovo dugme kako biste vidjeli i podesili meni video načina
rada ili izašli iz podmenija.
Dugme za uključenje zaslona
Pritisnite ovo dugme za uključivanje/isključivanje monitora.
1-5
▍ Pregled
Izgled straga
1
2
4
5
3
1
6
14
9
8
7
10
11
12
13
Važno
Predlažemo Vam da iz bezbjednosnih razloga prvo priključite strujni adapter na
Vaš AIO računar, a zatim da uključite strujni napojni kabel u zidnu utičnicu.
1-6
MS-AA25
1
Ventilator
2
Pogon optičkog diska
Ventilator na kućištu uređaja koristi se za hlađenje i prijenos topline
kako ne bi došlo do njegova pregrijavanja. Nemojte pokrivati
ventilator.
A DVD Super-Multi pogon je integrisan za vašu kućnu zabavu.
(Blu-ray je opcija.)
3
Pogon čitača kartica
Ugrađeni čitač kartica može podržavati različite tipove memorijskih
kartica, kao što su XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC
(SD High Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick Pro)
ili MMC (Multi-Media Card) kartice. Obratite se lokalnom predstavniku
radi daljnjih informacija i imajte na umu kako podržane memorijske
kartice mogu da se promijene bez prethodne najave.
USB priključak
USB (Universal Serial Bus) utičnice služe za povezivanje USB
uređaja kao što je miš, tastatura, printer, skener, kamera, PDA ili
USB-kompatibilni uređaji.
4
Stalak
5
Rupa za provlačenje kabela
6
Port za Kensington bravu
7
Utičnica za električno napajanje
Ovaj stalak koristite za postavljanje sistema na ravnu i stabilnu
površinu.
Provucite kablove kroz rupo za provlačenje kako biste izbjegli nered
kod spajanja uređaja.
Ovaj AIO kompjuter posjeduje port za bravu Kensington, koji
omogućava korisnicima pričvršćivanje AIO kompjutera na određeno
mjesto s ključem i određenim mehaničkim uređajem sa šifrom koji se
pričvršćuje putem gumiranoga metalnoga užeta. Završetak kabela
posjeduje malu omču pomoću koje može cijeli kabel da se zaveže
oko nekoga nepokretnog predmeta kao što je teški stol ili slični dio
opreme, pričvršćujući na taj način AIO kompjuter na jednom mjestu.
Strujni adapter pretvara izmjenično u jednosmjerno napajanje za ovu
utičnicu. Napajanje koje dolazi kroz ovu utičnicu služi za napajanje
računara. Da ne bi došlo do oštećenja računara, uvijek koristite
isporučeni strujni adapter za električno napajanje.
1-7
▍ Pregled
8
Serijski port (opcija)
9
USB priključak
Serijski port podržava skenere bar-koda, printere bar-koda, računske
printere, uređaj za kreditne kartice, itd.
USB (Universal Serial Bus) utičnice služe za povezivanje USB
uređaja kao što je miš, tastatura, printer, skener, kamera, PDA ili
USB-kompatibilni uređaji.
10
DVI-I prikljuèak (opcija)
11
Priključak za linijski izlaz
12
Priključak za mikrofon
13
RJ-45 LAN utičnica
DVI-I (Digital Visual Interface-Integrated) (Integrisani digitalni vizualni
interfejs) port podržava DVI-D / DVI-I i VGA uređaje.
Ovo je priključak za slušalice ili zvučnike.
Ovo je priključak za mikrofon.
Standardna RJ-45 LAN utičnica služi za priključenje na lokalnu mrežu
(LAN). Na nju se možete priključiti uz pomoć mrežnog kabela.
Žuta
LED lampica Boja
Stanje LED
lampice
Lijevo
Ugašena
LAN veza nije uspostavljena.
Desno
14
1-8
Zeleno/ Narančasta
Žuta
Svijetli (postojano)
LAN veza je uspostavljena.
Svijetli (svjetlije i
trepće)
Računar komunicira s drugim
računarom na lokalnoj mreži.
Ugašena
Odabrana je brzina prijenosa od
10 Mbit/s.
Uključeno
Odabrana je brzina prijenosa od
100 Mbit/s.
Narančasta Uključeno
Odabrana je brzina prijenosa od
1000 Mbit/s.
Zeleno
Stereo zvučnici
Ugrađeni stereo zvučnici daju visokokvalitetan zvuk putem stereo
sistema.
MS-AA25
Pogled s boka
1
2
3
4
5
1
Pogon optičkog diska
A DVD Super-Multi pogon je integrisan za vašu kućnu zabavu.
(Blu-ray je opcija.)
2
Dugme za otvaranje
3
Rupa za otvaranje
Pritisnite dugme za otvaranje kako biste otvorili pogon za optički
disk.
Ugurajte tanak i ravan predmet (spajalica za papir) u rupu za
otvaranje kako biste rukom otvorili pogon optičkog diska ako
dugme za otvaranje ne funkcioniše.
1-9
▍ Pregled
1-10
4
Pogon čitača kartica
5
USB priključak
Ugrađeni čitač kartica može podržavati različite tipove memorijskih
kartica, kao što su XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital),
SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory
Stick Pro) ili MMC (Multi-Media Card) kartice. Obratite se
lokalnom predstavniku radi daljnjih informacija i imajte na umu
kako podržane memorijske kartice mogu da se promijene bez
prethodne najave.
USB (Universal Serial Bus) utičnice služe za povezivanje USB
uređaja kao što je miš, tastatura, printer, skener, kamera, PDA ili
USB-kompatibilni uređaji.
MS-AA25
Specifikacije sistema
Procesor
■ Intel® Core™ i serija procesora
Matična ploča
■ Intel® HM55 čipset
Memorija
■ Utori 2 DDR3 MHz SO-DIMM
■ Podržava maksimalno 4GB
LAN
■ Žičani LAN: podržava ga Realtek® RTL8111DL Gigabit kontrolnik
■ Bežični LAN: opciono podržan Mini PCI-E WLAN modulom
Audio
■ HDA kodek Realtek® serije ALCxxx
■ Zadovoljava zahtjeve Azalia 1.0
Zaslon
■ TFT LCD zaslon od 20 inča s optimalnom rezolucijom od 1600 x 900 i
standardnim omjerom širokog zaslona 16:9.
U/I na stražnjem panelu
■ 1 utičnica za jednosmjernu struju
■ 2 serijska porta
■ 3 USB porta
■ 1 DVI-I priključak (opcija)
■ 1 priključak za linijski izlaz audia
■ 1 utičnica za mikrofon
■ 1 RJ-45 LAN utičnica
Spremanje
■ Pogon čvrstog diska: 3,5”, SATAII
■ Pogon optičkog diska: Slim DVD Super Multi (Blu-ray je opcija)
■ Čitač kartica: 4-u-1 (XD, SD, MMC, MS)
Stereo zvučnici
■ 2 stereo zvučnika
Web kamera
■ Web kamera od 1,3M sa mikrofonom
Električno napajanje
■ Adapter izmjeničnog/jednosmjernog električnog napajanja 90~120 W s
aktivnim PFC
■ Ulaz: 100-240V~, 50-60Hz, 1,5A.
■ Izlaz: 19V
4,74A
1-11
▍ Pregled
Zamjena i nadgradnja komponenti
Imajte u vidu da se izvjesne komponente koje su tvornički ugrađene u proizvod
mogu nadograditi ili zamijeniti na zahtjev korisnika ovisno o modelu koji ste
kupili.
5
1
2
4
1 Procesorska jedinica
1-12
3
2 Memorija
MS-AA25
3 Pogon čvrstog diska
4 Kartica za bežični LAN
5 Pogon optičkog diska
Ukoliko inženjer MSI ili prodavač utvrdi da je specificirana komponenta
problematična ili defektna i da postoji potreba za njenom zamjenom, možete
donijeti proizvod skupa s garantnom karticom, potvrdom o kupnji ili računom u
najbliži ovlašteni MSI servisni centar radi popravke.
Da biste saznali više o ograničenjima nadgradnje, pročitajte specifikacije
proizvoda u Korisničkom priručniku. Više informacija o kupljenom proizvodu
potražite kod svoga lokalnog prodavača.
Ne pokušavajte da nadgradite ili zamijenite ijedan dio proizvoda ako niste
ovlašteni predstavnik prodavača ili servisnog centra, jer time možete izgubiti
pravo na garanciju. Osobito se preporučuje da se posavjetujete s ovlaštenim
predstavnikom prodavača ili servisnog centra radi bilo kakve nadgradnje ili
zamjene.
1-13
Poglavlje 2
Prvi koraci
Ovo vam poglavlje pruža informacije o postupcima za početak
korištenja hardvera. Prilikom priključivanja perifernih uređaja
pazite pri držanju uređaja i koristite uzemljenu obujmicu za ruku
kako biste izbjegli statički elektricitet.
▍ Prvi koraci
Savjeti za bezbjednost i udobnost
AIO računar je prenosiva platforma koja Vam omogućuje rad na bilo kojem
mjestu. Međutim, odabir dobrog mjesta za rad je važan ukoliko ćete na
računaru raditi duže vrijeme.
1. Vaša oblast za rad mora biti dovoljno osvjetljena.
2. Odaberite odgovaraući sto i stolicu i prilagodite njihovu visinu kako bi
odgovarali vašem položaju za rad.
3. Kad sjedite u stolici, sjedite uspravno i zadržite pravilan položaj tijela.
Podesite naslon stolice (ako postoji) tako da vam se leđa udobno oslanjaju
na njega.
4. Postavite stopala ravno i u prirodnom položaju na pod, tako da vam koljena
i laktovi budu u pravilnom položaju za rad (savijeni na oko 90 stupnjeva).
5. Postavite ruke u prirodnom položaju na sto tako da oslonite ručne zglobove.
6. Prilagodite kut/položaj AIO računara kako biste imali optimalan pregled
slike.
7. Izbjegnite korištenje računara na mjestu na kojem se možete osjećati
neudobno (npr. na krevetu).
8. AIO računar je električni uređaj. Starajte se o njemu s velikom pažnjom
kako biste izbjegli tjelesne ozljede.
1
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
2-2
MS-AA25
Dobre radne navike
Dobre radne navike su važne ukoliko morate da radite s AIO računarom duže
vrijeme; u suprotnom možete osjetiti nelagodnost ili zadobiti ozljedu. Prilikom
rada imajte sljedeće savjete na umu.
■
■
■
Redovito mijenjajte položaj tijela.
Redovito se istežite i vježbajte.
Ne zaboravite napraviti pauzu nakon određenog perioda rada.
2-3
▍ Prvi koraci
Poznavanje tipkovnice (opcije)
u Tehnički podaci
■ Kompatibilna s EU/UK/US/JP/KR jezičkim rasporedom
■ Izolirane kapice tipki za lako kucanje
■ Plitke, s tehnologijom tiska na svili
■ USB interfejs za sve verzije sistema Windows®
■ Trajnost tipki: 12 milijuna pritisaka
■ Dimenzije: 376,4 (D) X 155,09 (Š) X 21,91 (V) mm
■ Dužina kabela: 150cm
■ Težina: 440g
u Značajke
■ Multimedijske funkcijske tipke AIO računara
■ Nove, izolirane kapice tipki za lako kucanje
■ Meki dodir i dodirni odgovor za udobno tipkanje
■ Novi koncept elegantne i tanke tipkovnice valovitog oblika
■ Kompaktna veličina za uštedu prostora
■ Osobito pogodna za MSI LCD zaslon
■ Kompatibilno s Windows® 2000/ ME/ XP/ Vista/ 7
■ Ugrađene funkcijske tipkovne kratice
■ Pristupite omiljenim veb sajtovima i aplikacijama uz jednododirne brze tipke
* Slika tipkovnice je ovdje dana samo kao primjer. Stvarni podaci o specifikacijama
proizvoda mogu se razlikovati prema teritoriju.
2-4
MS-AA25
u Multimedijske tipke
Fn + F7
Natrag na prethodnu numeru
Fn + F8
Reprodukcija i pauza
Fn + F9
Naprijed na sljedeću numeru
Fn + F10
Funkcija potpunog utišanja zvuka
Fn + F11
Utišanje zvuka
Fn + F12
Pojačanje zvuka
u Brze tipke
Fn + F1
Pokreće podrazumijevanu aplikaciju za e-poštu
Fn + F2
Pokreće podrazumijevani Internet preglednik i
posjećuje podrazumijevanu početnu stranicu
Fn + F3
Natrag na prethodnu web stranicu
Fn + F4
Naprijed na sljedeću web stranicu
Fn + C
Kalkulator
Fn + Z
Režim spavanja (ušteda energije)
Fn + W
Bežični LAN
Fn + K
Kamera
2-5
▍ Prvi koraci
Postavljanje vašeg sistema
Podešavanje sistema
Korak 1. P
ostavite sistem na ravnu i stabilnu površinu, kao što je radni sto.
Korak 2. O
tvorite stalak i nagnite LCD ekran. Kako biste stabilisali sistem,
pobrinite se da izvučete stalak do najveće moguće dužine dok sistem
ne bude bezbjedno postavljen.
2-6
MS-AA25
Priključivanje perifernih uređaja
Priključci za I/O (ulaz/izlaz) na stražnjoj ploči omogućavaju Vam priključenje
perifernih uređaja. Svi ovdje navedeni uređaji dani su samo kao primjer.
Priključenje USB uređaja
AIO računar obezbjeđuje USB priključke za priključenje različitih USB uređaja,
kao što su miš, tipkovnica, digitalna kamera, web kamera, štampač, vanjski
uređaj za optičko pohranjivanje, itd. Da biste priključili ove uređaje, najprije
instalirajte upravljačke programe za svaki uređaj ako je to potrebno, a zatim
priključite AIO računar. AIO računar može automatski uočiti instalirane USB
uređaje, a ako do toga ne dođe, USB uređaje možete ručno omogućiti klikom
na Početni meni / Kontrolna ploča / Dodaj hardver da biste dodali novi uređaj.
2-7
▍ Prvi koraci
Priključivanje serijskih uređaja (opcija)
Serijski portovi obično se koriste u aplikacijama kao šta su industrijski
automatizacijski sistemi, naučne analize, trgovački sistemi i neki industrijski/
potrošački proizvodi. Korisnici mogu da spoje skenere bar-koda, printere za
bar-kod, printere za račune i uređaj za kreditne kartice.
2-8
MS-AA25
Priključivanje DVI-I uređaja (opcija)
DVI (Digital Visual Interface - digitalni video interfejs) je standardni video
interfejs koji je predviđen za visokokvalitete slike na digitalnim uređajima za
prikaz. Korisnici mogu da spoje DVI-D / DVI-I i VGA uređaje na ovaj DVI-I port.
2-9
▍ Prvi koraci
Priključenje komunikacijskog uređaja
 Žičani LAN
RJ-45 priključak AIO računara omogućava Vam priključenje na uređaje LAN
(lokalne mreže), kao što su čvorište, centrala i prolaz, kako biste uspostavili
vezu na mrežu.
Za više uputstava ili detaljne korake za priključenje na LAN, obratite se MSI
osoblju ili mrežnom upravitelju za pomoć.
2-10
MS-AA25
 Bežični LAN (opcija)
AIO računar opremljen je modulom za bežični LAN koji Vam omogućava
obavljanje brzih prijenosa podataka uz standardnu IEEE 802.11 tehnologiju
za bežični LAN. To Vam pruža mogućnost kretanja unutar širokog područja
pokrivenosti uz neprekidni pristup mreži.
Korištenjem 64-bit/128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) tehnologije za
enkripciju i značajke zaštićenog pristupa Wi-Fi, opcioni ugrađeni bežični LAN
pruža efikasnije i sigurnije rješenje za bežičnu komunikaciju.
Za više uputstava ili detaljne korake za priključenje na bežični LAN, obratite se
MSI osoblju ili mrežnom upravitelju za pomoć.
2-11
▍ Prvi koraci
Priključenje napajanja
Priključenje izmjeničnog napajanja
Korak 1. U pakiranju pronađite strujni adapter i strujni kabel.
Korak 2. Priključite strujni kabel na strujni adapter.
Korak 3. P
riključite kraj s jednosmjernom strujom na AIO računar, a utikač
strujnog kabela na električnu utičnicu.
Važno
Predlažemo Vam da iz bezbjednosnih razloga prvo priključite strujni adapter na
Vaš AIO računar, a zatim da uključite strujni napojni kabel u zidnu utičnicu.
Odvajanje naizmjeničnog napajanja
Korak 4. Najprije odvojite strujni kabel od električne utičnice.
Korak 5. Odvojite priključak od AIO računara.
Korak 6. Odvojite strujni kabel od strujnog adaptera.
Važno
Prilikom odvajanja strujnog kabela uvijek kabel držite za utikač. Nikada ne
povlačite držanjem za kabel!
2
3
1
5
6
2-12
4
Poglavlje 3
Sistemske operacije
Ovo poglavlje pruža važne informacije o sistemskim
operacijama, kao što su postavke za podizanje sistema, izrada
diska za oporavak sistema, mrežna konekcija, itd.
Važno
• Osobito se preporučuje da napravite disk za oporavak
sistema kao rezervno rješenje u slučaju katastrofalnog otkaza
sistema ili drugih nezgoda.
• Sve informacije su podložne izmjenama bez prethodne
najave.
▍ Sistemske operacije
Prvo pokretanje sistema
Za prvu uporabu neophodno je da obavite sljedeće korake kako biste počeli s
korištenjem Wind Top Series AIO računara. Cijela priprema za pokretanje traje
oko 30 minuta.
Korak 1. Windows setup se pokreće. Pričekajte dok Windows setup ne završi
s učitavanjem napretka.
Korak 2. Odaberite jezik operativnog sistema i kliknite [Next] (Sljedeće) za
nastavak.
Korak 3. Odaberite “Country or region” (Zemlja ili region), “Time and currency”
(Vrijeme i valuta) i “Keyboard layout” (Raspored tastature) koje želite.
Kliknite [Next] (Sljedeće) za nastavak.
Korak 4. Odaberite korisničko ime za svoj nalog i naziv za svoj računar koji će
se koristiti na mreži. Kliknite [Next] (Sljedeće) za nastavak.
Korak 5. Postavite zaporku za svoj korisnički nalog kako biste ga zaštitili od
neželjenih korisnika. (Ostavite ovo polje prazno ako nema potrebe za
zaporkom.) Kliknite [Next] (Sljedeće) za nastavak.
Korak 6. Pročitajte uslove licence. Označite polje “I accept the license terms”
(Prihvaćam uslove licence) i kliknite [Next] (Sljedeće) za nastavak.
Korak 7. Odaberite [Use recommended settings] (Koristi preporučene
postavke) za opciju “Help protect your computer and improve
Windows automatically.” (Automatska zaštita sistema Windows.)
Korak 8. Pregledajte postavke vremena i datuma. Kliknite [Next] (Sljedeće) za
nastavak.
Korak 9. Odaberite bežičnu mrežu kojoj se želite pridružiti sa prikazane liste
WLAN mreža. Kliknite [Next] (Sljedeće) za nastavak. Možete kliknuti
[Skip] (Preskoči) da biste preskočili ovaj korak i kasnije postavili
WLAN pristup.
Korak 10. Prikazuje se prozor antivirusnog softvera. Kliknite [Agree] (Pristajem)
za prihvaćanje uslova licencnog sporazuma i aktivirajte antivirusni
softver. Alternativno, odaberite [No, I do not want to protect my PC.]
(Ne, ne želim zaštititi svoj računar) da biste nastavili bez aktiviranja
antivirusnog softvera.
Korak 11. Prikazaće se meni za instalaciju softvera “Software Installation
Menu”. Kliknite [Install] (Instaliraj) za nastavak.
Korak 12. Softver se instalira. Ne isključujte računar dok je instalacija softvera
u toku. Kada se traka s napretkom potpuno učita, kliknite na [Finish]
(Završi) za nastavak.
Korak 13. Sistem podiže Windows 7 OS da biste pokrenuli njegove
personalizirane postavke. Pripremite se da istražite svoj AIO računar
po obavljanju personaliziranih postavki. Zabavite se!
3-2
MS-AA25
Izrada diska za oporavak sistema
Kod prve uporabe osobito se preporučuje da napravite disk za oporavak
sistema kao rezervno rješenje u slučaju katastrofalnog otkaza sistema ili drugih
nezgoda. Prije nastavka provjerite je li podizanje sistema završeno i prijeđite na
sljedeće procedure za završetak.
Korak 1. Dva puta kliknite ikonicu “BurnRecovery”
na radnoj površini da
biste pokrenuli alatku Recovery Disc Creation Tool. Imajte u vidu da
može potrajati izvjesno vrijeme da operativni sistem pripremi datoteke
za oporavak.
Korak 2. Kliknite [Next] (Sljedeće) za pokretanje izrade slike diska za oporavak.
3-3
▍ Sistemske operacije
Korak 3. Izaberite [Create and burn a recovery disk] (Izradi i nareži disk za
oporavak) i kliknite [Next] (Sljedeće) za nastavak. Alternativno,
odaberite [Advanced] (Napredno) da biste postavili napredne opcije.
Odaberite među danim opcijama i kliknite [Next] (Sljedeće) za
nastavak.
3-4
MS-AA25
Korak 4. T
raka napretka se počinje učitavati prikazujući izradu slike diska za
oporavak. Potrajaće izvjesno vrijeme da se obrada završi.
Korak 5. S
lijedite uputstva sa zaslona da biste pripremili dovoljan broj praznih
DVD diskova. Umetnite prazan DVD disk u pogon optičkog diska i
kliknite [Next] (Sljedeće) za nastavak.
3-5
▍ Sistemske operacije
Korak 6. O
tvoriće se prozor Windows Disc Image Burner. Kliknite [Burn] (Sprži)
za pokretanje napretka rezanja na disk. Potrajaće izvjesno vrijeme da
se obrada završi.
3-6
MS-AA25
Korak 7. P
o završetku izrade diska, kliknite [Close] (Zatvori) za izlaz i izvadite
disk. Slijedite uputstva sa zaslona da biste izradili sve diskove za
oporavak.
Korak 8. S
vi diskovi za oporavak su uspješno izrađeni. Pažljivo pohranite ove
diskove i kliknite [Next] (Sljedeće) za nastavak.
3-7
▍ Sistemske operacije
Korak 9. O
značite sljedeću kućicu ako želite ukloniti privremene datoteke.
Kliknite [Finish] (Završi) da biste završili postupak izrade diska za
oporavak.
3-8
MS-AA25
Kalibracija dodirnog panela (samo za model s
jednododirnim sistemom)
Wind Top serija AIO računara ima funkciju dodirnog panela. Ako se kurzor miša ne
može pokrenuti, korisnici mogu da koriste alat IdeaCom TSC koji je instaliran na
sistemu kojim se podešava tačnost dodirnog panela. Molimo prođite kroz sljedeće
korake i završite.
Korak 1. P
ronađite alat IdeaCom TSC pod [Start] > [All Programs] > [IdeaCom
TSC].
Korak 2. K
liknite na [Calibration] (Kalibracija) da bi se na zaslonu prikazala
podrazumijevana kalibracija u 9 tačaka. Slijedite upute na ekranu da biste
kalibrirali dodirni panel.
3-9
▍ Sistemske operacije
Korak 3. Z
a napredna podešavanja kliknite [IdeaCom TSC] da biste pokrenuli
pomoćni program za podešavanja. Predviđena su tri režima
kalibracije: 4 tačke, 9 tačaka i 25 tačaka. Predlažemo da korisnik
izabere 9 tačaka za podešavanje dodirnog panela. Ako korisnik želi
najveću tačnost, onda treba izabrati 25 tačaka. Kliknite [Calibration]
(Kalibracija) i slijedite upute na ekranu da biste kalibrirali dodirni panel.
Važno
• Nemojte dirati ekran neposredno oštrim predmetima.
• Stvarni podaci o specifikacijama proizvoda mogu se razlikovati prema
teritoriju.
3-10
MS-AA25
Mrežna konekcija u sistemu Windows
 Žičani LAN
Korak 1. Idite na [Start] > [Control Panel] (Kontrolna ploča).
Korak 2. Izaberite [Connect to the Internet] (Povezivanje s internetom) u
[Network and Internet] (Mreža i internet).
3-11
▍ Sistemske operacije
Korak 3. Izaberite [Broadband (PPPoE)] (Širokopojasno (PPPoE)) kako biste
se povezali pomoću DSL ili kablovske veze za koje su potrebni
korisničko ime i lozinka.
Korak 4. Utipkajte podatke koje ste dobili od pružatelja Internet usluga (ISP) i
kliknite [Connect] (Poveži se) da biste uspostavili LAN konekciju.
3-12
MS-AA25
 Bežični LAN
Korak 1. Idite na [Start] > [Control Panel] (Kontrolna ploča).
Korak 2. Izaberite [Connect to the Internet] (Povezivanje s internetom) u
[Network and Internet] (Mreža i internet).
3-13
▍ Sistemske operacije
Korak 3. Izaberite [Wireless] (Bežično) kako biste se povezali pomoću bežičnog
rutera ili bežične mreže.
Korak 4. P
rikazaće se popis dostupnih WLAN konekcija. Odaberite konekciju
s popisa ili kliknite [Open Network and Sharing Center] (Otvori Centar
za mrežu i razmenu) da biste uspostavili novu konekciju.
Korak 5. Da biste uspostavili novu WLAN konekciju, odaberite [Set up a new
connection or network] (Uspostavi novu konekciju ili mrežu) u okviru
[Network and Sharing Center] (Centar za mrežu i razmenu).
3-14
MS-AA25
Korak 6. N
akon toga odaberite [Manually connect to a wireless network]
(Ručno se poveži na bežičnu mrežu) i kliknite [Next] (Sljedeće) za
nastavak.
Korak 7. U
nesite podatke za bežičnu mrežu koju želite dodati i kliknite [Next]
(Sljedeće) za nastavak.
Korak 8. N
apravili ste novu WLAN konekciju. Kliknite [Close] (Zatvori) za
izlaz ili odaberite [Change connection settings] (Izmijeni postavke
konekcije) da biste izmijenili postavke za WLAN.
3-15
▍ Sistemske operacije
Prikaz na zaslonu (OSD)
Prikaz na zaslonu (OSD) omogućava ugađanje opcija pregledanja monitora,
kao što su svjetlina, kontrast, položaj slike i jezik. Može se aktivirati tipkama na
desnoj strani monitora.
Automatski
3-16
Desno
Lijevo
Meni
MS-AA25
Korak 1. P
ritisnite tipku MENU da bi se prikazao glavni OSD meni. S pomoću
tipki s desnom i lijevom strelicom odaberite meni željene funkcije i
pritisnite tipku MENU da biste mu pristupili. S pomoću tipki s desnom
i lijevom strelicom odaberite ili ugodite vrijednosti prema osobnim
željama. Po obavljanju postavki pritisnite tipku AUTO za izlaz.
Ugađanje kontrasta i svjetline
Ugađanje boje
Ugađanje položaja i isteka vremena
Određivanje jezika
Resetiranje sistema
Čitanje podataka o sistemu
3-17
▍ Sistemske operacije
Ugađanje režima širokog zaslona
Korak 2. P
ritisnite tipke s desnom i lijevom strelicom da biste ugodili glasnoću
sistema.
Korak 3. P
ritisnite tipku AUTO da biste vidjeli meni za video režim. S pomoću
desne i lijeve strelice odaberite željeni režim i pritisnite tipku AUTO za
izlaz po obavljanju izbora.
Važno
Kad god se dogodi kakva pogreška te dođe do neuobičajenog prikaza na
zaslonu ili kakvog kvara, otvorite OSD meni i resetirajte monitor kako biste sva
podešavanja vratili na tvornička i osigurali optimalan rad.
3-18
MS-AA25
Ušteda energije
Uštedom energije kod ličnih računara i monitora može se ostvariti značajna
ušteda električne energije, te ostvariti koristi po okoliš.
Da biste uštedeli energiju, isključite monitor ili "uspavajte" računar nakon
izvjesnog perioda neaktivnosti korisnika.
Ušteda energije kod Windows OS
■
[Mogućnosti napajanja] u OS Windows vam omogućava kontrolu
napajanja vašeg monitora, tvrdog diska i baterije. Idite na [Start] >
[Control Panel] (Kontrolna ploča) > [System and Security] (Sistem i
bezbjednost).
Potom kliknite na poveznicu [Power Options] (Opcije napajanja).
Potom odaberite plan napajanja koji odgovara Vašim osobnim
potrebama. Možete i fino ugoditi postavke klikom [Change plan
settings] (Promijeni postavke plana).
3-19
▍ Sistemske operacije
■
Meni za isključenje računara predstavlja opcije Sleep (spavanja) (S3/
S4) i Shut Down (isključenja) (S5) za brzo i jednostavno upravljanje
napajanjem sistema.
Buđenje sistema
Računar će se probuditi iz režima uštede energije kao odgovor na komandu sa
sljedećeg:
■ Dugme napajanja,
■ miš,
■ tastatura.
Savjeti za uštedu energije:
■
Isključite monitor pritiskom na dugme za uključivanje LCD ekrana
nakon nekog perioda neaktivnosti korisnika.
■
Koristite tipke
■
Podesite postavke u okviru Opcija napajanja Windows OS kako biste
optimizirali upravljanje napajanjem Vašeg računara.
Instalirajte softver za uštedu energije kako biste upravljali potrošnjom
energije Vašeg računara.
Ako se računar neće koristiti izvesno vrijeme, uvijek odvojite napojni
strujni kabel iz zidne strujne utičnice kako računar uopšte ne bi trošio
energiju.
■
■
3-20
(Fn + Z) za prijelaz u režim štednje.
MS-AA25
Oporavak sistema
Važno
Funkcija za oporavak sistema raspoloživa je samo na sistemima koji su
opremljeni s Windows OS i MSI uslužnim programima.
Svrha korištenja funkcije oporavka sistema može obuhvatiti:
■ Vraćanje sistema na početno stanje s originalnim podrazumijevanim
postavkama proizvođača.
■ Kada dođe do grešaka u operativnom sistemu koji se koristi.
■ Kada je operativni sistem pod utjecajem virusa te ne može normalno
funkcionirati.
Prije uporabe funkcije oporavka sistema izradite rezervne kopije podataka
pohranjenih na pogonu vašeg sistema na drugim skladišnim uređajima.
Ukoliko sljedeće rješenje ne uspije oporaviti vaš sistem, obratite se ovlaštenom
lokalnom ditributeru ili servisu za dalju pomoć.
Oporavljanje sistenma pomoću funkcijske tipke F3.
Ukoliko sistem naiđe na nerješive probleme, uvijek se savjetuje pokušaj
oporavka sistema uz pomoć prečice F3 kako bi se sistem najprije oporavio uz
pomoć particije pogona čvrstog diska za oporavak.
Slijedite uputstva dana u nastavku:
1.Restartujte sistem.
2. Pritisnite prečicu F3 na tipkovnici kada se prikaže sljedeća slika.
3-21
▍ Sistemske operacije
3. Odaberite [Windows Setup] (Postavke Windows-a) u meniju Windows Boot
Manager.
4. Odaberite [MSI Recovery Manager] (MSI menadžer za oporavak) za
pokretanje funkcije oporavka sistema; ili odaberite [EXIT] za restartiranje
sistema.
5. Funkcija oporavka sistema će vratiti vaš sistem na podrazumijevane
postavke. Pritisnite [OK] za potvrdu.
6. Pritisnite [OK] za ponovnu potvrdu i pokrenite funkciju oporavka sistema.
Alternativno, pritisnite [Cancel] (Otkaži) za zaustavljanje.
3-22
MS-AA25
7. Funkcija oporavka sistema će se sada nastaviti.
8. Sljedeća poruka pokazuje uspješni oporavak sistema. Pritisnite [OK] za
ponovno pokretanje sistema i uobičajeni pristup Windows operativnom
sistemu.
Oporavljanje sistema pomoću diskova za oporavak
Ako oporavak putem prečice F3 ne uspije, pokušajte oporaviti sistem uz
pomoć diskova za oporavak koje ste prije toga izradili.
Slijedite uputstva dana u nastavku:
1. Umetnite disk za oporavak u pogon optičkog diska i ponovno pokrenite
sistem.
2. Pritisnite prečicu F11 na tipkovnici kada se prikaže sljedeća slika.
3-23
▍ Sistemske operacije
3. O
daberite uređaj [CD/DVD] kao uređaj za podizanje sistema i pritisnite
[Enter] (Unesi) za potvrdu izbora.
Pritisnite bilo koju tipku za potvrdu izbora kada se prikaže sljedeća poruka.
Press any key to boot from CD or DVD ...
4. Windows OS počinje učitavati datoteke.
Windows is loading files ...
5. P
rikazaće se meni za oporavak sistema. Funkcija [Hard Disk Recovery]
(Oporavak čvrstog diska) formatiraće čitavi čvrsti disk. Svi podaci na
čvrstom disku biće obrisani, dok će sva podešavanja biti vraćena na
podrazumijevane tvorničke vrijednosti. Opciju [Hard Disk Recovery]
(Oporavak čvrstog diska) odaberite samo ukoliko je vaš čvrsti disk inficiran
fatalnim virusima i ne može se pronaći nikakvo rješenje osim potpunog
brisanja sadržaja sa čvrstog diska.
3-24
MS-AA25
Funkcija [System Partition Recovery] (Oporavak particije sistema)
formatiraće samo pogon C. Samo će pogon C biti vraćen na
podrazumijevane tvorničke vrijednosti. Na ostale se pogone neće uticati.
Posebno se preporučuje da korisnik odabere funkciju [System Partition
Recovery] (Oporavak particije sistema) za oporavak sistema.
6. O
poravak sistema će formatirati particiju vašeg čvrstog diska. Provjerite
da li su izrađene rezervne kopije važnih podataka. Kliknite [YES] (Da) za
nastavak; kliknite [NO] (Ne) za zaustavljanje oporavka sistema.
Kliknite [YES] (Da) još jednom za ponovnu potvrdu; kliknite [NO] (Ne) za
zaustavljanje oporavka sistema.
3-25
▍ Sistemske operacije
7. N
E isključujte napajanje sistema tokom obavljanja funkcije oporavka
sistema, jer u suprotnom može doći do nepoznatog oštećenja sistema.
8. S
ljedeća poruka pokazuje uspješni oporavak sistema. Pritisnite [OK] za
ponovno pokretanje sistema i uobičajeni pristup Windows operativnom
sistemu.
9. U
koliko se proces oporavka prekine ili ne uspije, molimo ponovite postupke
za oporavak od početka.
3-26
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement