MSI Aegis RS 10th DESKTOP Navodilo za lastnika | Manualzz
Wind Top AP2000
Računalnik vse-v-enem (AIO)
Sistem MS-AA25 (V1.X)
▍ Predgovor
▍ Vsebina
Opomba avtorskih pravic����������������������������������������������������������������������������iii
Blagovne znamke���������������������������������������������������������������������������������������iii
Številke patentov v ZDA�����������������������������������������������������������������������������iii
Zgodovina revizije��������������������������������������������������������������������������������������iii
Nadgradnja in garancija�����������������������������������������������������������������������������iv
Pridobitev nadomestnih delov��������������������������������������������������������������������iv
Tehnična podpora��������������������������������������������������������������������������������������iv
Značilnosti zelenega izdelka�����������������������������������������������������������������������v
Politika varovanja okolja������������������������������������������������������������������������������v
Varnostna navodila�������������������������������������������������������������������������������������vi
Skladnost CE�������������������������������������������������������������������������������������������� viii
FCC-B Poročilo o motnjah radijske frekvence������������������������������������������ viii
Poročilo WEEE�������������������������������������������������������������������������������������������ix
1. Pregled������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-1
Vsebina paketa������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-2
Pregled sistema����������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Specifikacije sistema�������������������������������������������������������������������������������������� 1-11
Zamenjava in nadgradnja komponent������������������������������������������������������������ 1-12
2. Kako začeti������������������������������������������������������������������������������������������ 2-1
Nasveti za varno in udobno uporabo��������������������������������������������������������������� 2-2
Dobre delovne navade������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
Poznavanje tipkovnice (opcija)������������������������������������������������������������������������� 2-4
Postavljanje sistema���������������������������������������������������������������������������������������� 2-6
Priklop zunanjih naprav������������������������������������������������������������������������������������ 2-7
Priklop na napajanje��������������������������������������������������������������������������������������� 2-12
3. Sistemske operacije���������������������������������������������������������������������������� 3-1
Prvi zagon sistema������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Ustvarjanje sistemskega obnovitvenega diska������������������������������������������������ 3-3
Kalibracija sledilne plošče (le za modele s funkcijo vnašanja z dotikom)�������� 3-9
Omrežna povezava v Windows���������������������������������������������������������������������� 3-11
Prikaz na zaslonu (OSD)�������������������������������������������������������������������������������� 3-16
Upravljanje napajanja������������������������������������������������������������������������������������� 3-19
Obnovitev sistema������������������������������������������������������������������������������������������ 3-21
ii
MS-AA25
Opomba avtorskih pravic
Vsebina tega dokumenta je intelektualna last podjetja MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Pri pripravi tega dokumenta smo bili zelo previdni, vendar
ne jamčimo, da je vsebina popolnoma brez napak. Izdelki so predmet nenehnih
izboljšav in pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodne najave.
Blagovne znamke
Vse blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
■ MSI je registrirana blagovna znamka podjetja Micro-Star Int’l Co., Ltd.
■ Intel je registrirana blagovna znamka podjetja Intel Corporation.
■ Realtek je registrirana blagovna znamka podjetja Realtek Semiconductor
Corporation.
■ Windows je registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation.
Številke patentov v ZDA
4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; in 6,516,132.
Ta izdelek vsebuje tehnologijo zaščite avtorskih pravic, ki je zaščitena s patenti
ZDA in ostalimi pravicami intelektualne lastnine. Uporabo te tehnologije zaščite
avtorskih pravic mora odobriti podjetje Macrovision in je namenjena za domačo
in ostalo uporabo za ne-množično gledanje, razen če drugače ne odobri podjetje
Macrovision. Obratni inženiring ali razstavljanje je prepovedano.
Zgodovina revizije
Revizija
Zgodovina revizije
Datum
V1.0
Prva izdaja
September, 2010
iii
▍ Predgovor
Nadgradnja in garancija
Obveščamo vas, da je določene vgrajene komponente izdelka na željo
uporabnika mogoče nadgraditi ali zamenjati. Za več informacij o omejitvah
pri nadgradnji si oglejte specifikacije v uporabniškem priročniku. Za dodatne
informacije o kupljenem izdelku se obrnite na lokalnega trgovca. Ne poskušajte
nadgraditi ali zamenjati komponent izdelka, če niste pooblaščeni prodajalec
ali serviser, saj na ta način garancija lahko postane neveljavna. Močno
priporočamo, da se za vsakršne nadgradnje ali zamenjavo delov obrnete na
pooblaščenega prodajalca ali serviserja.
Pridobitev nadomestnih delov
Nadomestne (ali kompatibilne) dele izdelka, kupljenega v določenih državah
ali teritorijih, lahko pridobite s strani proizvajalca do največ 5 let po prenehanju
izdelovanja izdelka; odvisno od uradnih predpisov, ki so veljali tisti čas.
■ Za podrobnosti o naročanju nadomestnih delov se posvetujte s proizvajalcem
preko http://www.msicomputer.com/msi_user/msi_rma/.
Tehnična podpora
Če na vašem sistemu pride do problema, ki ga ne morete rešiti s pomočjo
uporabniškega priročnika, se obrnite na trgovino, v kateri ste izdelek kupili, ali
lokalnega distributerja. Lahko pa se obrnete na naslednje vire pomoči.
◙
◙
Obiščite spletno stran MSI in si oglejte pogosto zastavljena vprašanja,
tehnični vodič, posodobitve BIOS-a, posodobitve gonilnikov in ostale
informacije preko http://www.msi.com/index.php?func=service
Obrnite se na našo tehnično osebje preko http://ocss.msi.com/
iv
MS-AA25
Značilnosti zelenega izdelka
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Zmanjšana poraba energije med uporabo in v mirovanju
Omejena uporaba snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje
Enostavno razstavljanje in recikliranje
Zmanjšana poraba naravnih virov s spodbujanjem recikliranja
Podaljšana življenjska doba izdelka z enostavnimi nadgradnjami
Zmanjšana količina odpadkov zaradi politike vračanja izdelka
Politika varovanja okolja
◙
◙
◙
◙
Ta izdelek je bil zasnovan za zagotavljanje ustrezne
ponovne uporabe delov in recikliranje ter ga po izteku
njegove življenjske dobe ne smete zavreči.
Uporabniki se morajo glede recikliranja in odstranjevanja
odsluženih naprav posvetovati z lokalnimi zbiralnimi
centri.
Obiščite spletno stran MSI in poiščite najbližjega trgovca, pri katerem
boste dobili podatke o recikliranju: http://www.msi.com/index.php?func=
html&name=service_worldwide .
Uporabniki se lahko obrnejo na nas tudi preko gpgreenteam@msi.
com, če želijo dobiti informacije o ustreznem odstranjevanju, vračanju,
recikliranju in razstavljanju izdelkov MSI.
▍ Predgovor
Varnostna navodila
Varnostna opozorila preberite previdno in temeljito.
Upoštevajte vsa opozorila in svarila na opremi in v uporabniškem
priročniku.
Priložena priročnik shranite za morebitno kasnejšo rabo.
Opreme ne izpostavljajte vlažnosti in visokim temperaturam.
Preden se lotite sestavljanja, opremo položite na trdno površino.
◙
◙
◙
Pred priklopom opreme v vtičnico se prepričajte, da je električna
napetost primerna in pravilno nastavljena na vrednosti 100~240 V. Ne
onemogočite zaščitnega ozemljitvenega elementa vtikača. Oprema
mora biti priključena na ozemljeno vtičnico.
Pred namestitvijo dodatnih kartic ali modulov vedno izklopite napajalni
kabel.
Ko opreme dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel oz.
stensko vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje
opreme. Ventilatorja ne prekrivajte.
Opreme ne puščajte v prostoru, kjer je temperatura nad 60°C (140°F) ali
pod 0°C (32°F), saj lahko pride do škode na opremi.
OPOMBA: Maksimalna delovna temperatura je okoli 40°C.
vi
MS-AA25
V odprtino nikoli ne zlivajte tekočine, ki bi lahko poškodovala opremo ali
povzročila električni šok.
Napajalni kabel postavite tako, da ljudje ne bodo stopali nanj. Na napajalni
kabel ničesar ne postavite.
Pri nameščanju koaksialnega kabla na TV sprejemnik poskrbite, da je
kovinski ščit zanesljivo povezan z ozemljitvenim sistemom zgradbe.
Sistem kablov mora biti ozemljen skladno z ANSI/NFPA 70, Nacionalnim
kodeksom za električarje (NEC), posebej s sekcijo 820.93, ozemljitev
zunanjega prenapetostnega ščita koaksialnega kabla.
Močno magnetne ali električne predmete vedno shranjujte proč od opreme.
Če se pojavi katera od naslednjih situacij, naj opremo pregleda serviser:
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Napajalni kabel ali vtikač je poškodovan.
Vdor tekočine v notranjost opreme.
Oprema je bila izpostavljena vlagi.
Oprema ne deluje dobro oz. ne deluje v skladu s priročnikom.
Oprema je padla in je poškodovana.
Oprema je očitno polomljena.
1. Optična enota za shranjevanje je klasificirana kot LASERSKI IZDELEK RAZREDA
1. Uporaba ukazov, prilagajanje ali izvedba postopkov, ki se razlikujejo od
naštetih, je prepovedana.
2. Ne dotikajte se leč na notranjem delu pogona.
For better environmental protection, waste batteries should be
collected separately for recycling or special disposal.
POZOR:
V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost eksplozije.
Baterijo zamenjajte le z enako ali enakovredno vrsto, ki jo priporoča
proizvajalec.
vii
▍ Predgovor
Skladnost CE
Na podlagi tega Micro Star International CO., LTD izjavlja, da je
ta izdelek skladen z bistvenimi varnostnimi zahtevami in ostalimi
ustreznimi določili evropske direktive.
FCC-B Poročilo o motnjah radijske frekvence
Ta oprema je bila testirana in ustvarjena tako, da se
spogleduje z mejami za razred B digitalnih naprav, v skladu
z 15. delom FCC pravil. Omejitve so vzpostavljene za
zagotavljanje primerne zaščite pred škodljivimi motnjami
pri namestitvi v naseljenemu okolju. Ta oprema proizvaja,
uporablja in lahko tudi oddaja radijske frekvence; če ni nameščena in uporabljena
v skladu z uporabniškim priročnikom, lahko povzroča škodljive motnje v radijskih
komunikacijah. Vendar pa ni zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile tudi ob
pravilni namestitvi. Če ta oprema moti radijski ali televizijski sprejem, kar lahko
ugotovite z vključevanjem in izključevanjem opreme, uporabniku priporočamo, da
motnje poskuša odpraviti s pomočjo enega ali več ukrepov spodaj:
■ Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
■ Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
■ Vklopite opremo v vtičnico, ki ni del tokokroga vtičnice, v katero je
vklopljen sprejemnik.
■ Za pomoč se obrnite na prodajalca ali na izkušenega radijskega/
televizijskega tehnika.
Opomba 1
Spremembe in predelave, ki niso izrecno dovoljene s strani odgovornih za
predpise, lahko kupcu preprečijo varno uporabo opreme.
Opomba 2
Zaščitni vmesni kabli in napajalni kabel morajo biti uporabljeni v skladu z
omejitvami sevanja.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Ta naprava je v skladu s 15. delom FCC pravil. Delovanje je predmet naslednjih
dveh pogojev:
1. naprava ne sme povzročati škodljive interference in
2. ta naprava mora sprejeti vse interference, ki jih zazna, vključno z
interferencami, ki bi lahko povzročile nezaželeno delovanje.
viii
MS-AA25
Poročilo WEEE
(English) Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of “electrical and
electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of
covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their
useful life.
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que
les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout
simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer
certains produits en fin de vie.
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die
sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich
zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos
y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores
habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse
cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti
municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo
ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по
предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и
электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа
2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не
могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного
электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока
службы.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/
EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve
elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri,
cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.
ix
▍ Predgovor
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί
Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13
Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να
απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού
εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής
τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane
jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich
w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen
elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických
výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat “elektrické a elektronické
výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato
směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自2005年8月13日
生效的2002/96/EC,明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電
子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自2005年8月13日生
效的2002/96/EC,明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子
设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回收。
(Japanese) (日本語) 2005年8月13日以降にEU加盟国を流通する電気・電子製品にはWEEE指
令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てる
ことの禁止とリサイクルが義務づけられています。
(Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합(“EU”) 지침, 지
침 2002/96/EC에 의거하여, “전기전자제품”은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다
하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu (“EU”) về Thiết bị điện & điện tử
đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm
thuộc “thiết bị điện và điện tử” sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản
xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời.
(Thai)
(ไทย)
ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป
(“EU”)
เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้งผลิ
ตภัณฑ์ที่เป็น “อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และผู้ผลิตอุป
กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
MS-AA25
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (“UE”) perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk
“peralatan listrik dan elektronik” tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik
peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju
pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači
ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka
trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling
van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan
kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden
verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene (“UE”) privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005,
produsele din categoria “echipament electric şi electronic” nu mai pot fi evacuate ca deşeuri
municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano
2005, os produtos de “equipamento eléctrico e electrónico” não podem ser descartados como
resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão
obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens (“EU”) Weee-direktiv (Waste Electrical and
Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte
produkter från “elektriska och elektroniska utrustningar” kastas i den vanliga hushållssoporna
längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan
produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa
enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických
zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú
„elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom
a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti
prevziať naspäť.
(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije (“EU”) o odpadni električni
in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov “električne
in elektronske opreme” ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci
zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske
dobe sprejmejo nazaj.
xi
▍ Predgovor
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og
elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter
som “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter
af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved
afslutningen på produkternes levetid.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens (“EU”) direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter
av “elektronisk og elektrisk ustyr” lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av
disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците
от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август,
2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите
отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно
съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije (“EU”) o Otpadnim električnim i
elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., “električni
i elektronički uređaji” se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni
zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu (“EL”) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste
“elektri- ja elektroonikaseadmete” jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektrija elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
xii
1. poglavje
Pregled
Ta sistem je oblikovno dodelan s stilskim izgledom in zrcalnim
zaslonom, ki odraža enostavnost modernega individualizma
ter udobje doma. Z zaslonom na dotik, brezhibnimi avdio in
video zmogljivostmi in intuitivnim uporabniškim vmesnikom
združuje tehnologijo z življenjem, s čimer zagotavlja preproste
računalnike, ki jih je zabavno uporabljati in so primerni za vso
družino.
▍ Pregled
Vsebina paketa
Serija Wind Top
AC/DC adapter
AC napajalni kabel
Krpica za LCD zaslon
Disk z gonilniki/orodji
Uporabniški priroènik in
Vodič za hitro uporabo
Tipkovnica (opcija)
Miška (opcija)
Stylus (Opcija)
* Če opazite, da je katerikoli od elementov poškodovan ali manjka, nas takoj
kontaktirajte.
* Slika je referenčna in vsebina paketa se od nje lahko rahlo razlikuje, odvisno od
kupljenega modela.
1-2
MS-AA25
Pregled sistema
Pogled od spredaj
2
1
3
10
9
8
7
6
5
4
1-3
▍ Pregled
1
Mikrofon
2
Spletna kamera
3
LCD zaslon
4
Tipka/LED napajanja sistema
Vgrajeni mikrofon lahko uporabljate za spletne video pogovore.
To vgrajeno spletno kamero z mikrofonom lahko uporabljate
za fotografiranje, snemanje video posnetkov, za spletne video
konference ali druge interaktivne aplikacije.
20 palčni TFT LCD zaslon ima najvišjo ločljivost 1600 x 900 in
širokozaslonsko standardno razmerje stranic 16:9.
S pritiskom na gumb za vklop/izklop vklopite ali izklopite sistem.
LED napajanja sveti, ko je sistem vključen ter preneha svetiti, ko
sistem ugasnete.
V načinu varčevanja z energijo, LED utripa v načinu mirovanja
S3 (odloži v RAM) ter se ugasne v načinu mirovanja S4 (odloži
na disk). Pritisk na tipko napajanja sistema bo prebudil sistem iz
načina varčevanja z energijo.
1-4
5
LED trdega diska
6
Gumb za meni
7
Gumb Right/ Volume Up (Desno/Dodajanje glasnosti)
8
Gumb Left/ Volume Down (Levo/Zmanjšanje glasnosti)
Ta indikator prikazuje stanje aktivnosti HDD. Utripa, ko sistem
dostopa do podatkov na HDD in je ugasnjen, ko ni zaznana nobena
aktivnost diska.
S tem gumbom si lahko prikažete zaslonski meni ali vstopite v
podmeni.
V menijskem načinu ta gumb kaže premikanje kazalnika ali izbiro
zaslonskega menija v povečanih vrednostih. V načinu izven menija
deluje kot gumb za povečanje glasnosti.
V menijskem načinu ta gumb kaže premikanje kazalnika ali izbiro
zaslonskega menija v pomanjšanih vrednostih. V načinu izven
menija deluje kot gumb za zmanjšanje glasnosti.
MS-AA25
9
10
Gumb AUTO
Pritisnite ta gumb, če si želite ogledati in prilagoditi meni video
načina ali če želite zapustiti podmeni.
Gumb za vklop zaslona
S tem gumbom VKLOPITE/IZKLOPITE monitor.
1-5
▍ Pregled
Pogled od zadaj
1
2
4
5
3
1
6
14
9
8
7
10
11
12
13
Pomembno
Priporočamo, da zaradi varnostnih razlogov AC/DC adapter najprej povežete z
vašim AIO PC-jem, in šele potem napajalni kabel priključite v vtičnico.
1-6
MS-AA25
1
Ventilator
2
Optični pogon
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje
opreme. Ventilatorja ne prekrivajte.
Vgrajeni pogon DVD Super-Multi vam ustvari odlično zabavo doma.
(Blu-ray po želji.)
3
Čitalnik kartic
Vgrajeni čitalnik kartic podpira različne tipe spominskih kartic, kot
so XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD visoka
kapaciteta), MS (Memory Stick) ali MS Pro (Memory Stick Pro) ali
MMC (Multi-Media Card) kartice, ki so običajno uporabljene pri
digitalnih aparatih, MP3 predvajalnikih, mobilnih telefonih in PDA-jih.
Za dodatne informacije se obrnite na lokalnega prodajalca. Želimo
opozoriti, da pri podprtih spominskih kartic lahko pride do sprememb
brez predhodnega obvestila.
USB vrata
USB (univerzalno serijsko vodilo) vrata so namenjena priključevanju
USB naprav, kot so miška, tipkovnica, tiskalnik, optični bralnik,
fotoaparat in druge naprave, združljive z USB standardom.
4
Stojalo
5
Luknja za napeljavo kabla
6
Zaklepna enota Kensington
7
Napajalna vtičnica
S pomočjo tega stojala lahko postavite vaš sistem na ravno in
stabilno podlago.
Kable napeljite tako, da se med povezovanjem naprav ne bodo
zapletali.
Ta AIO PC ima zaklepno enoto Kensington, ki omogoča uporabniku
zaščito AIO PC s ključem ali mehansko napravo s PIN kodo, ki
je pritrjena na z gumo oblečen kovinski kabel. Konec kabla ima
zanko, ki omogoča ovitje kabla okoli predmeta, kot je težka miza ali
podobna oprema, kar ohrani AIO PC na mestu.
Napajalni adapter pretvarja dvosmerni tok v enosmerni tok. Preko
tega priključka poteka napajanje PC-ja. Za preprečevanje škode na
PC-ju vedno uporabljajte priloženi adapter.
1-7
▍ Pregled
8
Serijska vrata (opcija)
9
USB vrata
Serijska vrata podpirajo čitalnike črtnih kod, tiskalnike črtnih kod,
tiskalnike računov, naprav za kreditne kartice itd.
USB (univerzalno serijsko vodilo) vrata so namenjena priključevanju
USB naprav, kot so miška, tipkovnica, tiskalnik, optični bralnik,
fotoaparat in druge naprave, združljive z USB standardom.
10
DVI-I vrata (opcija)
11
Priključek Line-Out (zelen)
12
Priključek za mikrofon
13
RJ-45 LAN priklop
Vrata DVI-I (Digital Visual Interface-Integrated, digitalni vizualni
vmesnik - integriran) podpirajo naprave DVI-D/ DVI-I in VGA.
To je priklop za slušalke ali zvočnike.
Ta priklop je namenjen priklopu mikrofonov.
Standardni RJ-45 LAN priključek je namenjen povezavi v lokalno
omrežje (LAN). Nanj lahko priključite omrežni kabel.
Rumen
LED
Barva
LED stanja
Stanje
Levi
Rumen
Izklop
LAN povezava ni vzpostavljena.
Vključeno (stabilno
stanje)
LAN povezava je vzpostavljena.
Vključeno (svetleje
in utripa)
Računalnik komunicira z drugim
računalnikom v omrežju LAN.
Izklop
Izbrana je hitrost prenosa 10 Mbit/s.
Vklop
Izbrana je hitrost prenosa 100 Mbit/s.
Vklop
Izbrana je hitrost prenosa 1000 Mbit/s.
Desni
Zeleno
Oranžen
14
1-8
Zeleno/ Oranžen
Stereo zvočniki
Vgrajeni stereo zvočniki z visokokakovostnim zvokom in stereo
sistemom.
MS-AA25
Pogled s strani
1
2
3
4
5
1
Optični pogon
Vgrajeni pogon DVD Super-Multi vam ustvari odlično zabavo
doma.
(Blu-ray po želji.)
2
Gumb za izmet
3
Luknja za izmet
Če želite odpreti optični pogon, pritisnite gumb za izmet.
Vstavite tanek, raven predmet (kot je sponka za papir) v luknjo
za izmet in tako, v primeru, da gumb za izmet ne deluje, ročno
odprite pogon.
1-9
▍ Pregled
1-10
4
Čitalnik kartic
5
USB vrata
Vgrajeni čitalnik kartic podpira različne tipe spominskih kartic, kot
so XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD visoka
kapaciteta), MS (Memory Stick) ali MS Pro (Memory Stick Pro) ali
MMC (Multi-Media Card) kartice, ki so običajno uporabljene pri
digitalnih aparatih, MP3 predvajalnikih, mobilnih telefonih in PDAjih. Za dodatne informacije se obrnite na lokalnega prodajalca.
Želimo opozoriti, da pri podprtih spominskih kartic lahko pride do
sprememb brez predhodnega obvestila.
USB (univerzalno serijsko vodilo) vrata so namenjena
priključevanju USB naprav, kot so miška, tipkovnica, tiskalnik,
optični bralnik, fotoaparat in druge naprave, združljive z USB
standardom.
MS-AA25
Specifikacije sistema
Procesor
■ Procesor Intel® Core™ ü serije i
Nabor čipov
■ Nabor vezij Intel® HM55
Spomin
■ Reže 2 DDR3 SO-DIMM
■ Podpira do največ 4GB
LAN
■ Žični LAN: podpora krmilnika Realtek® RTL8111DL Gigabit Ethernet
■ Brezžični LAN: opcijska podpora z modulom Mini PCI-E WLAN
Zvoki
■ HDA Codec preko Realtek® serije ALCxxx
■ Združljivost s specifikacijami Azalia 1.0
Zaslon
■ 20 palčni TFT LCD zaslon ima optimalno ločljivost 1600 x 900 in
širokozaslonsko standardno razmerje stranic 16:9.
Zadnja plošča I/O
■ 1 DC napajalni priključek
■ 2 serijskih vrat
■ 3 USB vrat
■ 1 DVI-I vrata (opcija)
■ 1 priključek za zvok Line-Out
■ 1 priključek za mikrofon
■ 1 RJ-45 LAN priključek
Shranjevanje
■ Trdi disk: 3,5”, SATAII
■ Optični pogon: Ozki pogon DVD Super Multi (Blu-ray je dodaten)
■ Bralnik kartic: 4 v 1 (XD, SD, MMC, MS)
Stereo zvočnik
■ 2 stereo zvočnika
Spletna kamera
■ 1,3 M spletna kamera z mikrofonom
Napajanje
■ 90~120 W AC/DC adapter z aktivnim PFC
■ Vhod: 100-240 V~, 50-60 Hz, 1,5 A
■ Izhod: 19V
4,74A
1-11
▍ Pregled
Zamenjava in nadgradnja komponent
Ne pozabite, da se določene komponente, ki so bile predhodno vgrajene v
izdelek, da nadgraditi ali zamenjati na željo uporabnika, odvisno od kupljenega
modela.
5
1
2
4
1 CPU (Procesor)
1-12
3
2 Spomin
MS-AA25
3 Trdi disk
4 Brezžièna LAN kartica
5 Optični pogon
V primeru, da sta MSI inženir ali trgovina potrdila, da je komponenta
problematična ali okvarjena in je morda upravičena do zamenjave, lahko
izdelek skupaj z garancijo in računom prinesete na najbližji pooblaščeni
servis MSI v popravilo.
Za več informacij o omejitvah pri nadgradnji si oglejte specifikacije v
uporabniškem priročniku. Za dodatne informacije o kupljenem izdelku se obrnite
na lokalnega trgovca.
Ne poskušajte nadgraditi ali zamenjati komponent izdelka, če niste pooblaščeni
prodajalec ali serviser, saj na ta način garancija lahko postane neveljavna.
Močno priporočamo, da se za vsakršne nadgradnje ali zamenjavo delov obrnete
na pooblaščenega prodajalca ali serviserja.
1-13
2. poglavje
Kako začeti
To poglavje prinaša informacije o postopku nameščanja strojne
opreme. Pri povezovanju zunanjih naprav bodite previdni
in uporabljajte ozemljitven zapestni trak, da se na ta način
izognete statični elektriki.
▍ Kako začeti
Nasveti za varno in udobno uporabo
AIO PC je prenosna platforma, ki vam omogoča delo kjerkoli. Izbira delovnega
mesta pa je vseeno pomembna, če morate s PC-jem delati daljše časovno
obdobje.
1. Delovno mesto naj bo dovolj razsvetljeno.
2. Izberite primerno mizo in stol in ju nastavite po višini, da bosta ustrezala
vaši drži med delom.
3. Če sedite na stolu, sedite vzravnano in s pravilno držo. Naslonjalo sedeža
(če je nameščeno) si prilagodite tako, da se boste lahko udobno naslonili.
4. Pri delu postavite stopala plosko na tla v naravni položaj, tako da imajo
komolci in kolena med delom primerno lego (okoli 90 stopinj).
5. Roke položite na mizo naravno tako, da podpirajo zapestja.
6. Prilagodite kot AIO PC-ja tako, da imate optimalen pogled nanj.
7. Izogibajte se uporabi PC-ja na mestih, ki za delo niso najbolj udobna (kot
npr. na postelji).
8. AIO PC je električna naprava. Da ne bi prišlo do osebnih poškodb, bodite
pri delu z njim izredno previdni.
1
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
2-2
MS-AA25
Dobre delovne navade
Dobre delovne navade so pomembne, če z računalnikom AIO PC delate dalj
časa naenkrat. Sicer lahko pride do občutka neudobja ali celo do poškodb. Pri
uporabi upoštevajte naslednje nasvete:
■
■
■
Položaj večkrat zamenjajte.
Redno se raztegujte in izvajajte različne vaje.
Ne pozabite na odmor po daljšem časovnem obdobju.
2-3
▍ Kako začeti
Poznavanje tipkovnice (opcija)
▶
Specifikacije
■ Združljivost z jeziki EU/UK/US/JP/KR
■ Zaščitena tipkovnica, ki omogoča enostavno tipkanje
■ Nizkoprofilna, s tehnologijo svilnatega tiskanja
■ USB vmesnik za vse operacijske sisteme Windows®
■ Življenjska doba tipk: 12 milijonov udarcev
■ Dimenzije: 376,4 (D) x 155,09 (Š) x 21,91 (V) mm
■ Dolžina kabla: 150 cm
■ Teža: 440g
▶
Funkcije
■ Večpredstavnostne funkcijske tipke AIO PC-ja
■ Nova zaščitena tipkovnica, ki omogoča enostavno tipkanje
■ Mehak pritisk in odzivnost za udobno tipkanje
■ Nov koncept tanke in moderno oblikovane elegantne tipkovnice
■ Kompaktna oblika za manjšo porabo prostora
■ Posebno usklajena za MSI LCD zaslon
■ Združljivost z operacijskimi sistemi Windows® 2000/ ME/ XP/ Vista/ 7
■ Vgrajene funkcijske tipke
■ Dostop do priljubljenih spletnih strani in aplikacij z enim dotikom tipke
* Ilustracija tipkovnice je zgolj referenčna. Dejanske specifikacije izdelka se lahko
razlikujejo med posameznimi območji.
2-4
MS-AA25
▶
▶
Multimedijske tipke
Fn + F7
Preskoči na prejšnji posnetek
Fn + F8
Predvajaj in zaustavi
Fn + F9
Preskoči na naslednji posnetek
Fn + F10
Utišanje zvoka
Fn + F11
Zmanjšanje glasnosti
Fn + F12
Povečanje glasnosti
Hitre tipke
Fn + F1
Zaženi privzeto e-poštno aplikacijo
Fn + F2
Zaženi privzeti internetni brskalnik in odpri privzeto
domačo stran
Fn + F3
Nazaj na prejšnjo spletno stran
Fn + F4
Naprej na naslednjo spletno stran
Fn + C
Računalo
Fn + Z
Speči način (varčevanje z energijo)
Fn + W
Brezžični LAN
Fn + K
Kamera
2-5
▍ Kako začeti
Postavljanje sistema
Postavljanje sistema
Korak 1. Sistem postavite na ravno, stabilno podlago, kot sta miza ali pult.
Korak 2.Izvlecite stojalo in nagnite monitor LCD. Da bi sistem stabilizirali, se
prepričajte, da stojalo izvlečete do konca navzven, da bo sistem varno
nameščen.
2-6
MS-AA25
Priklop zunanjih naprav
I/O (vhod/izhod) priključki na zadnji strani vam omogočajo priklop zunanjih
naprav. Naprave, ki so naštete spodaj, so referenčne.
Priklop USB naprav
AIO PC ima USB vrata za priklop različnih USB naprav, kot so miška,
tipkovnica, digitalni fotoaparat, spletna kamera, tiskalnik, zunanje optične
naprave za shranjevanje podatkov, itd. Kadar je to potrebno, pred priklopom
naprave najprej naložite gonilnike, nato jo priklopite na AIO PC. AIO PC sam
zazna priključene USB naprave. Če se to ne zgodi, ročno dodajte USB naprave
tako, da greste v Start Menu/ Control Panel/ Add Hardware in dodate novo
napravo.
2-7
▍ Kako začeti
Povezovanje serijskih naprav (opcija)
Serijska vrata se običajno uporabljajo v aplikacijah, kot so sistemi za
industrijsko avtomatizacijo, znanstvene analize, trgovinski sistemi in nekateri
industrijski/potrošniški izdelki. Na ta serijska vrata uporabniki lahko priključijo
čitalnike črtnih kod, tiskalnike črtnih kod, tiskalnike računov in naprave za
kreditne kartice.
2-8
MS-AA25
Povezovanje naprav DVI-I (opcija)
DVI (Digital Visual Interface, digitalni vizualni vmesnik) je standard za video
vmesnik, ki omogoča visoko vizualno kakovost naprav z digitalnimi prikazi. Na
ta vrata DVI-I uporabniki lahko priključijo naprave DVI-D/ DVI-I in VGA.
2-9
▍ Kako začeti
Povezovanje komunikacijskih naprav
 Žični LAN
RJ-45 priključek AIO PC-ja vam omogoča povezavo LAN (povezava lokalnega
omrežja) naprav, kot so hub (vozlišče), switch (stikalo) in gateway (prehod) za
vzpostavitev omrežne povezave.
Za več navodil in podrobnih korakov za vzpostavljanje povezave na LAN, se
obrnite na osebje podjetje MIS ali upravitelja omrežja.
2-10
MS-AA25
 Brezžični LAN (opcija)
AIO PC je opremljen z brezžičnim LAN modulom, ki uporabnikom omogoča
hiter prenos podatkov s standardno IEEE 802.11 tehnologijo za brezžični LAN.
Uporabniki se tako lahko prosto gibljejo znotraj večjega območja pokritosti in so
pri tem še vedno povezani v omrežje.
Z uporabo tehnologije kodiranja 64-bit/128-bit Wired Equivalent Privacy
(WEP) in Wi-Fi Protected Access (zavarovan dostop) je uporaba vgrajenega
brezžičnega LAN sistema lahko učinkovitejša in varnejša rešitev brezžičnega
komuniciranja.
Za več navodil in podrobnih korakov za vzpostavljanje povezave na brezžični
LAN se obrnite na osebje podjetje MIS ali upravitelja omrežja.
2-11
▍ Kako začeti
Priklop na napajanje
Priklop elektrike
Korak 1. Odpakirajte paket in našli boste AC/DC adapter in AC napajalni kabel.
Korak 2. Sestavite AC/ DC adapter in napajalni kabel.
Korak 3. Priključite DC konec adapterja v AIO PC ter »moški« konec AC
napajalnega kabla v električno vtičnico.
Pomembno
Priporočamo, da zaradi varnostnih razlogov AC/DC adapter najprej povežete z
vašim AIO PC-jem, in šele potem napajalni kabel priključite v vtičnico.
Izklop napajanja
Korak 4.Najprej iztaknite napajalni kabel iz elektriène vtiènice.
Korak 5.Izključite priključek iz AIO PC-ja.
Korak 6. Ločite AC/DC adapter in AC napajalni kabel.
Pomembno
Pri izklapljanju AC napajalnega kabla vedno držite priključni del kabla. Nikoli ne
vlecite neposredno za kabel!
2
3
1
5
6
2-12
4
3. poglavje
Sistemske operacije
To poglavje prinaša bistvene informacije o sistemskih
operacijah, kot so zagon sistema, izdelava obnovitvenega
diska, omrežne povezave, itd.
Pomembno
• Toplo priporočamo, da si kot varnostno kopijo izdelate
obnovitveni disk, ki vam bo prišel prav pri večji okvari diska
ali pri drugih neljubih dogodkih.
• Vse informacije so predmet sprememb brez predhodne
najave.
▍ Sistemske operacije
Prvi zagon sistema
Ob prvi uporabi boste morali opraviti naslednje korake za začetek uporabe
Wind Top serije AIO računalnika. Celotni postopek zagona sistema bo trajal
približno 30 minut.
Korak 1. Zaganjanje sistema Windows se začne. Prosimo, počakajte, da
sistem Windows dokonča postopek nalaganja.
Korak 2.Izberite jezik operacijskega sistema in kliknite [Next] (Naprej) za
nadaljevanje.
Korak 3. Določite “Country or region” (Država ali regija), “Time and currency”
(Čas in valuta), in “Keyboard layout” (Vrsta tipkovnice). Kliknite [Next]
(Naprej) za nadaljevanje.
Korak 4.Izberite uporabniško ime za vaš račun in poimenujte vaš računalnik,
dag a boste lahko razlikovali v omrežju. Kliknite [Next] (Naprej) za
nadaljevanje.
Korak 5.Nastavite geslo za vaš račun in ga tako zaščitite pred neželeno
uporabo. (Pustite polje prazno, če ni potrebe po geslu.) Kliknite [Next]
(Naprej) za nadaljevanje.
Korak 6. Prosimo, preberite si licenčne pogoje. Označite potrditveno polje “I
accept the license terms” (Sprejmem te licenčne pogoje) ter kliknite
[Next] (Naprej) za nadaljevanje.
Korak 7.Izberite [Use recommended settings ] (Uporabi priporočene
nastavitve) za možnost “Help protect your computer and improve
Windows automatically” (Samodejno varovanje računalnika in
izboljšanje sistema Windows).
Korak 8. Preglejte nastavitve časa in datuma. Kliknite [Next] (Naprej) za
nadaljevanje.
Korak 9.Iz ponujenega seznama WLAN izberite brezžično omrežje, ki se
mu želite pridružiti. Kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje. Lahko
tudi kliknete [Skip] (Preskoči) in preskočite ta korak za kasnejše
nastavljanje WLAN.
Korak 10. Sedaj sledi zaslon protivirusne programske opreme. Kliknite [Agree]
(Strinjam se), da sprejmete licenčne pogoje in tako aktivirate
protivirusno programsko opremo. Lahko pa tudi kliknete [No, I do not
want to protect my PC] (Ne želim zavarovati svojega računalnika) in
nadaljujete brez aktivacije protivirusne programske opreme.
Korak 11. Pojavi se meni “Software Installation Menu” (Namestitev programske
opreme). Kliknite [Install] (Namestitev) za nadaljevanje.
Korak 12. Programska oprema je bila nameščena. Računalnika med postopkom
nameščanja programske opreme ne ugašajte. Ko se postopek
nameščanja dokonča, kliknite [Finish] (Dokončaj) za nadaljevanje.
Korak 13. Operacijski sistem Windows 7 se zažene in začne s prilagajanjem
nastavitev po meri. Po osebnih nastavitvah se pripravite na
raziskovanje AIO PC-ja. Uživajte pri uporabi!
3-2
MS-AA25
Ustvarjanje sistemskega obnovitvenega diska
Za prvo uporabo toplo priporočamo, da si kot varnostno kopijo izdelate
obnovitveni disk, ki vam bo prišel prav pri večji okvari diska ali pri drugih
neljubih dogodkih. Pred nadaljevanjem se prepričajte, da je namestitev sistema
dokončana, zato sledite naslednjim postopkom.
Korak 1. Dvokliknite ikono “BurnRecovery”
na namizju in zaženite orodje
Recovery Disc Creation Tool. Prosimo, upoštevajte, da bo morda
trajalo nekaj časa, preden operacijski sistem pripravi obnovitvene
datoteke.
Korak 2. Kliknite [Next] (Naprej) za začetek ustvarjanja slike obnovitvenega diska.
3-3
▍ Sistemske operacije
Korak 3.Izberite [Create and burn a recovery disk] (Ustvari in zapiši
obnovitveni disk) ter kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje. Lahko
pa tudi izberete [Advanced] (Napredno) in prikažete napredne
nastavitve.
Izbirajte izmed ponujenih možnosti in kliknite [Next] (Naprej) za
nadaljevanje.
3-4
MS-AA25
Korak 4. Prikaže se indikator napredka, kjer lahko spremljate napredovanje
ustvarjanja slike obnovitvenega diska. Postopek obdelave traja nekaj
časa.
Korak 5. Sledite navodilom na zaslonu in pripravite dovolj praznih DVD
medijev. Vstavite prazen DVD medij v optični pogon in kliknite [Next]
(Naprej) za nadaljevanje.
3-5
▍ Sistemske operacije
Korak 6. Prikaže se zapisovalnik slike diska Windows. Kliknite [Burn] (zapiši)
za začetek postopka zapisovanja. Postopek obdelave traja nekaj
časa.
3-6
MS-AA25
Korak 7. Po zaključku ustvarjanja diska kliknite [Close] (Zapri) za izhod
in vzemite disk. Sledite navodilom na zaslonu in ustvarite vse
obnovitvene diske.
Korak 8. Vsi obnovitveni diski so bili uspešno ustvarjeni. Prosimo, shranite
diske na varno mesto in kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.
3-7
▍ Sistemske operacije
Korak 9. Označite naslednje okence, če želite odstraniti začasne datoteke.
Kliknite [Finish] (Končaj) za zaključek ustvarjanja obnovitvenega
diska.
3-8
MS-AA25
Kalibracija sledilne plošče (le za modele s funkcijo
vnašanja z dotikom)
Računalnik AIO serije Wind Top ima ploščo na dotik. Če miškin kazalnik ne sledi
premiku, uporabnik lahko uporabi sistemsko orodje IdeaCom TSC in nastavi
natančnost delovanja plošče na dotik. Prosimo, da za tovrstni postopek izberete
naslednje korake.
Korak 1. Poiščite orodje IdeaCom TSC v [Start] (Začetek) > [All Programs] (Vsi
programi) > [IdeaCom TSC].
Korak 2. Kliknite [Calibration] (Kalibracija) in prikažite na zaslon 9-točkovno
kalibracijo. Sledite navodilom na zaslonu za kalibracijo sledilne ploščice.
3-9
▍ Sistemske operacije
Korak 3. Za napredne nastavitve kliknite [IdeaCom TSC] in zaženite orodje za
namestitev. Na voljo so trije načini kalibracije: 4 točke, 9 točk in 25
točk. Priporočamo vam, da za nastavitev plošče na dotik uporabite 9
točk. Če uporabnik želi najnatančnejše delovanje, namesto te izberite
nastavitev 25 točk. Za kalibracijo sledilne ploščice kliknite [Calibration]
(Kalibracija) in sledite navodilom na zaslonu.
Pomembno
• Ne dotikajte se zaslona z ostrim predmetom.
• Dejanske specifikacije izdelka se lahko razlikujejo med posameznimi območji.
3-10
MS-AA25
Omrežna povezava v Windows
 Žični LAN
Korak 1. Pojdite v [Start] (Začetek) > [Control Panel] (Nadzorna plošča).
Korak 2. V [Network and Internet] (Omrežje in internet) izberite [Connect to the
Internet] (Vzpostavitev povezave z internetom).
3-11
▍ Sistemske operacije
Korak 3.Izberite [Broadband (PPPoE)] (Širokopasovno (PPPoE)) in se
povežite s pomočjo DSL ali kabelske povezave, ki potrebuje
uporabniško ime in geslo.
Korak 4. Vpišite informacije vašega ponudnika internetnih storitev (ISP) in
kliknite [Connect] (Vzpostavi povezavo) za vzpostavitev vaše LAN
povezave.
3-12
MS-AA25
 Brezžični LAN
Korak 1. Pojdite v [Start] (Začetek) > [Control Panel] (Nadzorna plošča).
Korak 2. V [Network and Internet] (Omrežje in internet) izberite [Connect to the
Internet] (Vzpostavitev povezave z internetom).
3-13
▍ Sistemske operacije
Korak 3.Izberite [Wireless] (Brezžično) za vzpostavitev povezave z brezžičnim
usmerjevalnikom ali brezžičnim omrežjem.
Korak 4. Prikaže se seznam razpoložljivih WLAN povezav. Izberite povezavo
iz seznama ali kliknite [Open Network and Sharing Center] (Odpri
središče za omrežje in skupno rabo) za vzpostavitev nove povezave.
Korak 5. Za vzpostavitev nove WLAN povezave v [Network and Sharing
Center] (Središče za omrežje in skupno rabo) kliknite [Set up a new
connection or network] (Namesti novo povezavo ali omrežje).
3-14
MS-AA25
Korak 6.Nato izberite [Manually connect to a wireless network] (Ročna
povezava z brezžičnim omrežjem) in kliknite [Next] (Naprej) za
nadaljevanje.
Korak 7. Vnesite informacije brezžičnega omrežja, ki ga želite dodati, in kliknite
[Next] (Naprej) za nadaljevanje.
Korak 8. WLAN povezava je bila ustvarjena. Kliknite [Close] (Zapri) za izhod ali
izberite [Change connection settings] (Spremeni nastavitve povezave)
za spreminjanje nastavitev WLAN.
3-15
▍ Sistemske operacije
Prikaz na zaslonu (OSD)
Prikaz na zaslonu (OSD) vam omogoča prilagajanje možnosti zaslona, kot je
npr. svetlost, kontrast, položaj slike in jezik. Aktivirate ga lahko z gumbi na desni
strani monitorja.
Avto
3-16
Levi
Desni
Meni
MS-AA25
Korak 1. Pritisnite tipko MENI za priklic OSD. Uporabite smerni tipki levo in
desno za izbiro želene menijske funkcije in pritisnite tipko MENU za
potrditev. Uporabite smerni tipki levo in desno za izbiro ali prilagajanje
vrednosti, dokler te ne ugajajo vašim željam. Po končanih nastavitvah
pritisnite tipko AUTO za izhod.
Prilagajanje kontrasta in svetlosti
Prilagajanje barve
Prilagajanje položaja in časa poteka
Določanje jezika
Ponastavitev sistema
Pregled sistemskih informacij
3-17
▍ Sistemske operacije
Prilagajanje širokozaslonskega načina
Korak 2. Pritisnite smerni tipki desno in levo za prilagajanje glasnosti sistema.
Korak 3. Pritisnite tipko AUTO za ogled menija video načina. Uporabite smerni
tipki desno in levo za izbiro želenega načina in po opravljeni izbiri
pritisnite tipko AUTO za izhod.
Pomembno
Kadarkoli se pojavi napaka in neobičajen zaslon ali motnja glasnosti, vstopite
v zaslonski meni ter ponastavite monitor na privzete nastavitve za optimalno
delovanje.
3-18
MS-AA25
Upravljanje napajanja
Pri upravljanju napajanja osebnih računalnikov (PC) in monitorjev lahko
privarčujete precejšnje količine elektrike in ste pri tem tudi prijaznejši do okolja.
Za energetsko učinkovitost izklopite zaslon oz. nastavite PC tako, da se po
določenem obdobju neaktivnosti preklopi na speči način.
Upravljanje napajanja v operacijskem sistemu Windows
■
[Power Options] (Možnosti porabe energije) v operacijskem sistemu
Windows omogočajo nadzor nad načinom napajanja vašega zaslona,
trdega diska in baterije. Pojdite v [Start] (Začetek) > [Control Panel]
(Nadzorna plošča) > [System and Security] (Sistem in varnost).
Nato kliknite na povezavo [Power Options] (Možnosti porabe
energije):
Izberite načrt napajanja, ki ustreza vašim osebnim potrebam.
Nastavitve lahko tudi podrobno prilagodite s klikom na [Change plan
settings] (Spremeni nastavitve načrta).
3-19
▍ Sistemske operacije
■
Meni Shut Down Computer (Zaustavitev sistema) ponuja možnosti
Sleep (Mirovanja) (S3/S4) in Shut Down (Zaustavitve) (S5) za hitro in
enostavno urejanje napajanja vašega sistema.
Preklop iz načina mirovanja
Računalnik lahko prebudite iz stanja varčevanja z energijo na naslednje
načine:
■ s pritiskom na gumb za vklop/izklop,
■ s premikom miške,
■ s pritiskom na tipkovnico.
Nasveti za varčevanje z energijo:
3-20
■
Izklopite monitor s pritiskom na LCD gumb
daljšem obdobju neaktivnosti.
za vklop/izklop po
■
Uporabite tipke
varčevanja z energijo.
■
Prilagodite vrednosti v možnostih porabe energije v operacijskem
sistemu Windows za optimizacijo upravljanja napajanja.
■
Namestite programsko opremo za varčevanje z energijo, s katero lahko
nadzorujete porabo energije vašega računalnika.
■
Ko računalnika dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel
oz. stensko vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.
(Fn + Z) za speči način za preklop na način
MS-AA25
Obnovitev sistema
Pomembno
Funkcija obnovitve sistema je na voljo le s sistemi, ki so priloženi
operacijskemu sistemu Windows in orodjem MSI.
Vzroki za uporabo funkcije obnovitve sistema lahko vključujejo:
■ Obnovitev sistema nazaj na prvotno stanje izvirnih in privzetih
nastavitev proizvajalca.
■ Ko so se pojavile napake v operacijskem sistemu.
■ Ko je operacijski sistem prizadel virus in ne more delovati normalno.
Pred uporabo funkcije obnovitve sistema prosimo varnostno kopirajte
pomembne podatke, ki so shranjeni na vašem sistemskem pogonu, na druge
pomnilniške naprave.
Če naslednja rešitev ne uspe obnoviti vašega sistema, se za nadaljnjo pomoč
prosimo obrnite na pooblaščenega distributerja ali servisni center.
Obnovitev sistema s tipko F3
Če v sistemu prihaja do težav, ki jih ni mogoče obnoviti, vedno priporočamo,
da sistem najprej poskusite obnoviti s tipko F3 in obnovitveno particijo trdega
diska.
Za nadaljevanje sledite spodnjim navodilom:
1. Znova zaženite sistem.
2. Pritisnite tipko F3 na tipkovnici, ko se pojavi ta slika.
3-21
▍ Sistemske operacije
3. Izberite [Windows Setup] v meniju Windows Boot Manager (Upravitelj
zagona sistema Windows).
4. Izberite [MSI Recovery Manager] (Upravitelj obnovitve MSI) za zagon
funkcije obnovitev sistema ali izberite [EXIT] (Izhod) za ponovni zagon
sistema.
5. Funkcija obnovitve sistema bo vaš sistem prestavila nazaj na privzete
nastavitve. Pritisnite na [OK] (V redu) za potrditev.
6. Pritisnite [OK] (V redu) za ponovno potrditev in zaženite funkcijo
obnovitve sistema. Ali pa pritisnite [Cancel] (Prekliči) za zaustavitev
postopka.
3-22
MS-AA25
7. Funkcija obnovitve sistema je zdaj v teku.
8. Sledeče sporočilo pomeni, da je sistem uspešno obnovljen. Pritisnite
gumb [OK] (V redu) in dostopajte do operacijskega sistema Windows kot
vedno.
Obnovite sistem z obnovitvenim diskom.
Če tipka za obnovitev F3 ne deluje, poskusite obnoviti sistem z obnovitvenim
diskom, ki ste ga ustvarili prej.
Za nadaljevanje sledite spodnjim navodilom:
1. Vstavite obnovitveni disk v optični pogon in znova zaženite sistem.
2. Pritisnite tipko F11 na tipkovnici, ko se pojavi ta slika.
3-23
▍ Sistemske operacije
3. Izberite napravo [CD/DVD] kot zagonsko napravo in pritisnite [Enter]
(Vnos), da potrdite izbiro.
Ko se pojavi naslednje sporočilo, pritisnite katerokoli tipko in znova
potrdite izbiro.
Press any key to boot from CD or DVD ...
4. Operacijski sistem Windows bo začel z nalaganjem datotek.
Windows is loading files ...
5. Pojavi se okno obnovitve sistema. [Hard Disk Recovery] (Obnovitev
trdega diska) bo formatirala celotni trdi disk. Ob ponastavitvi na tovarniške
nastavitve bodo vsi podatki na trdem disku izbrisani. [Hard Disk Recovery]
(Obnovitev trdega diska) izberite le, če so na trdem disku usodni virusi, ki
jih ni možno odpraviti drugače, kot s čiščenjem trdega diska.
3-24
MS-AA25
[System Partition Recovery] (Obnovitev sistemske particije) bo formatirala
le pogon C. Le disk C se bo ponastavil na privzete tovarniške nastavitve.
Ostali pogoni bodo ostali nedotaknjeni. Močno priporočamo, da uporabniki
za ponastavitev sistema izberejo [System Partition Recovery] (Obnovitev
sistemske particije).
6. Obnovitev sistema bo formatirala particijo na trdem disku. Prepričajte se,
da ste varnostno kopirali vse pomembne podatke. Kliknite [YES] (Da) za
nadaljevanje; kliknite [NO] (Ne) za zaustavitev obnovitve sistema.
Ponovno kliknite [YES] (Da) za potrditev nadaljevanja; kliknite [NO] (Ne)
za zaustavitev obnovitve sistema.
3-25
▍ Sistemske operacije
7. Med izvajanjem obnovitve sistema NE izklapljate napajanja, sicer lahko
pride do usodnih napak sistema.
8. Sledeče sporočilo pomeni, da je sistem uspešno obnovljen. Pritisnite
gumb [OK] (V redu) in dostopajte do operacijskega sistema Windows kot
vedno.
9. Če se postopek obnovitve prekine ali ne uspe, prosimo, da začnete celotni
postopek od začetka.
3-26
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement