MSI Aegis RS 10th DESKTOP Korisnički priručnik | Manualzz
Wind Top AC1900
Računalo sve-u-jednom (AIO)
Sustav MS-A934 (V1.X)
▍ Predgovor
▍ Sadržaj
Obavijest o autorskim pravima�����������������������������������������������������������������������iii
Trgovački znakovi�������������������������������������������������������������������������������������������iii
Brojevi patenata registriranih u SAD-u�����������������������������������������������������������iii
Povijest izmjena���������������������������������������������������������������������������������������������iii
Nadogradnja i jamstvo����������������������������������������������������������������������������������� iv
Nabava zamjenskih dijelova�������������������������������������������������������������������������� iv
Tehnička podrška������������������������������������������������������������������������������������������ iv
Ekološke značajke proizvoda������������������������������������������������������������������������� v
Politika očuvanja okoliša�������������������������������������������������������������������������������� v
Sigurnosne informacije���������������������������������������������������������������������������������� vi
CE sukladnost����������������������������������������������������������������������������������������������viii
Izjava o radiofrekvencijskim smetnjama FCC-B�������������������������������������������viii
WEEE izjava�������������������������������������������������������������������������������������������������� ix
1. Pregled����������������������������������������������������������������������������������������������������1-1
Sadržaj pakiranja������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Pregled sustava��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Podaci o sustavu������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-11
Zamjena i nadogradnja komponenata��������������������������������������������������������������� 1-12
2. Prvi koraci������������������������������������������������������������������������������������������������2-1
Savjeti za sigurnost i udobnost���������������������������������������������������������������������������� 2-2
Usvajanje dobrih radnih navika���������������������������������������������������������������������������� 2-3
Upoznavanje s tipkovnicom (opcija)��������������������������������������������������������������������� 2-4
Postavljanje sustava na svoje mjesto������������������������������������������������������������������ 2-6
Priključivanje perifernih uređaja��������������������������������������������������������������������������� 2-7
Priključivanje napajanja�������������������������������������������������������������������������������������� 2-11
3. Rad sustava��������������������������������������������������������������������������������������������3-1
Postavljanje prvog pokretanja sustava���������������������������������������������������������������� 3-2
Stvaranje diska za oporavak sustava������������������������������������������������������������������� 3-3
Kalibracija dodirne ploče (samo za model s jednim dodirom) (opcija)����������������� 3-9
Mrežne veze u sustavu Windows����������������������������������������������������������������������� 3-11
Upravljanje napajanjem�������������������������������������������������������������������������������������� 3-16
Oporavak sustava���������������������������������������������������������������������������������������������� 3-18
ii
MS-A934
Obavijest o autorskim pravima
Materijali u ovom dokumentu intelektualno su vlasništvo tvrtke MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Pripremi ovog dokumenta dana je posebna pažnja, ali ne
jamčimo za točnost njegovog sadržaja. Naši proizvodi prolaze stalna poboljšanja i
pridržavamo pravo izmjena bez najave.
Trgovački znakovi
Svi trgovački znakovi su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika.
■ MSI je registrirani trgovački znak za Micro-Star Int’l Co., Ltd.
■ Intel je registrirani trgovački znak Intel Corporation.
■ Realtek je registrirani trgovački znak koji pripada Realtek Semiconductor
Corporation.
■ Windows je registrirani trgovački znak Microsoft Corporation.
Brojevi patenata registriranih u SAD-u
4.631.603; 4.819.098; 4.907.093; 5.315.448; i 6.516.132.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena SAD
patentima i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Korištenje ove tehnologije
zaštite autorskih prava mora mora odobriti tvrtka Macrovision i namijenjeno je
za kućnu upotrebu i druge ograničene upotrebe gledanja osim ako ne postoji
drugačije odobrenje od strane Macrovision. Reverzibilni inženjering i rasklapanje
su zabranjeni.
Povijest izmjena
Izmjena
Povijest izmjenaDatum
V1.0
Prvo izdanje
iii
2010/ 10
▍ Predgovor
Nadogradnja i jamstvo
Zapamtite da se određene komponente vašeg proizvoda na zahtjev korisnika
mogu nadograditi ili zamijeniti. Pojedinosti o ograničenjima nadogradnje potražite
u tehničkim uvjetima korisničkog priručnika. Više informacija o kupljenim
proizvodima zatražite od lokalnog dobavljača. Ako niste ovlašteni dobavljač
ili serviser, ne pokušavajte mijenjati niti jedan dio proizvoda jer time možete
poništiti jamstvo. Snažno se preporučuje da se za nadogradnju i zamjenu obratite
ovlaštenom zastupniku ili servisu.
Nabava zamjenskih dijelova
Zapamtite da se nabava zamjenjivih dijelova (ili kompatibilnih) za proizvode koji
su kupljeni u određenim zemljama, može ostvariti kod proizvođača unutar 5
godina od trenutka prestanka proizvodnje proizvoda.
■ Kontaktirajte proizvođača putem http://www.msicomputer.com/msi_user/msi_
rma/ u vezi detaljnih informacija o nabavi rezervnih dijelova.
Tehnička podrška
Ako se pojavi problem sa sustavom, a ne postoji izvedivo rješenje u korisničkom
priručniku, molimo obratite se na mjesto kupnje ili lokalnom distributeru.
Alternativno, za dodatne smjernice pokušajte naći pomoć u sljedećim resursima.
◙
◙
Posjetite MSI web stranicu radi učestalo postavljanih pitanja, tehničke
pomoći, nadogradnje BIOS-a nadgradnje upravljačkih programa i drugih
informacija na http://www.msi.com/index.php?func=service
Obratite se našem tehničkom osoblju na http://ocss.msi.com/
iv
MS-A934
Ekološke značajke proizvoda
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Smanjena potrošnja energije za vrijeme korištenja u pripravnosti
Ograničena upotreba štetnih tvari za okoliš o zdravlje
Laka demontaža i recikliranje
Ograničeno korištenje prirodnih resursa kroz poticanje recikliranja
Produženi životni vijek proizvoda osigurava se lakim nadogradnjama
Ograničeno stvaranje otpada zahvaljujući preuzimanju rabljenih
proizvoda
Politika očuvanja okoliša
◙
◙
◙
◙
Ovaj proizvod izveden je tako da se olakša prikladna
upotreba rabljenih dijelova i recikliranje te se na kraju svog
životnog vijeka ne smije baciti.
Korisnici se trebaju obratiti lokalnoj službi za prikupljanje i
recikliranje te zbrinjavanje njihovih dotrajalih proizvoda.
Posjetite MSI internetsku stranicu i pronađite najbližeg distributera radi
dodatnih pojedinosti o recikliranju: http://www.msi.com/index.php?func=
html&name=service_worldwide.
Korisnici nas mogu pronaći i na [email protected] e zatražiti
informacije koje se odnose na zbrinjavanje, povratno preuzimanje,
recikliranje i demontažu MSI proizvoda.
▍ Predgovor
Sigurnosne informacije
Pažljivo i temeljito pročitajte sve sigurnosne upute.
Uvažite sva upozorenja ili mjere opreza na uređaju ili unutar korisničkog
priručnika.
Sačuvajte korisnički priručnik koji ste dobili u paketu za buduće potrebe.
Opremu držite dalje od vlage i visokih temperatura.
Prije postavljanja uređaj postavite na stabilnu, ravnu površinu.
◙
Prije spajanja uređaja u zidnu utičnicu provjerite je li napon napajanja
unutar sigurnosnog opsega i da je pravilno postavljen na vrijednost od
100~240 V. Nemojte onesposobljavati kontakt zaštitnog uzemljenja na
utikači. Uređaj se mora priključiti na uzemljenu mrežnu utičnicu.
◙
Uvijek izvucite kabel za izmjenično napajanje iz utičnice prije umetanja
dodatnih kartica ili modula u uređaj.
◙
Uvijek iskopčajte kabel za napajanje ili isključite zidnu utičnicu ako
se uređaj neće duže vremena koristiti jer tako ćete osigurati nultu
potrošnju električne energije.
Ventilator na kućištu uređaja služi za izmjenu zraka i sprečavanje
pregrijavanja uređaja. Nemojte prekrivati ventilator.
Ne stavljajte uređaj u okolini koja nije prikladna za njegov rad i ako je
temperatura iznad 60°C (140°F) ili ispod 0°C (32°F), jer to može oštetiti
opremu.
NAPOMENA: Maksimalna radna temperatura je oko 40 °C.
vi
MS-A934
Nikad ne prolijevajte tekućinu u otvore jer to može prouzročiti oštećenja ili
električni udar.
Kabel za napajanje postavite tako da ljudi ne mogu za njega pri hodu
zapeti. Ništa ne stavljajte na kabel za napajanje.
Pri postavljanju koaksijalnog kabela za TV tjuner potrebno je osigurati da
metalni oklop tog kabela bude pouzdano povezan sa sustavom zaštitnog
uzemljenja zgrade.
Kablovski razvodni sustav mora biti povezan s masom (uzemljen) sukladno
s ANSI/NFPA 70, Nacionalnim električnim kodeksom (NEC), osobito s
odjeljkom 820.93, uzemljivanje vanjskoga zaštitnog omotača koaksijalnog
kabela.
Predmete i uređaje sa snažnim magnetskim poljem držite dalje od uređaja.
Ako se pojavi neko od ovih stanja, uređaj odnesite na provjeru u servis:
◙
◙
◙
◙
Oštećen je kabel za napajanje ili utikač.
◙
◙
Uređaj je pao i oštetio se.
Tekućina je prodrla u uređaj.
Uređaj je bio izložen utjecaju vlage.
Uređaj ne radi kako treba ili ne možete postići rad u skladu s
korisničkim priručnikom.
Uređaj ima očigledne znakove oštećenja.
1. Uređaji za optičku pohranu podataka klasificirani su kao LASERSKI PROIZVODI
KLASE 1. Upotreba kontrola, podešavanja ili izvođenja rada postupaka koji nasu
ovdje propisani je zabranjena.
2. Ne dirajte leće unutar pogona.
OPREZ:
Opasnost od eksplozije ako se baterija ne zamijeni kako treba. Zamijenite
samo s istom ili nadomjesnom vrstom koju preporučuje proizvođač.
vii
▍ Predgovor
CE sukladnost
Ovime, Micro Star International CO., LTD izjavljuje da je ovaj uređaj
u sukladnosti s bitnim sigurnosnim zahtjevima i drugim relevantnim
odredbama u europskoj direktivi.
Izjava o radiofrekvencijskim smetnjama FCC-B
Ovaj uređaj je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima
koja vrijede za Class B digitalne uređaje, u skladu s člankom
15 FCC propisa. Ova ograničenja postavljena su da
pruže razumnu zaštitu od štetnog djelovanja u stambenim
instalacijama. Ovaj uređaj stvara, koristi i može zračiti energiju
na radijskim frekvencijama i ako se ne postavi i ne koristi u skladu s uputama za
korištenje, može izazvati štetne smetnje u radijskim komunikacijama. Međutim,
nema jamstva da se u nekim određenim instalacijama smetnje neće pojaviti. Ako
ovaj uređaj stvara štetne smetnje radijskom i televizijskom prijemu, koje se mogu
utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja, potičemo korisnika da
smetnje ispravi putem jedne ili više niže navedenih mjera:
■ Preusmjerite ili premjestite antenu prijemnika.
■ Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
■ Spojite uređaj na utičnicu koja se nalazi u strujnom krugu u kojemu nije
spojen prijemnik..
■ Potražite savjet i pomoć prodavatelja ili iskusnog radio/TV tehničara.
Napomena 1
Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za
sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava korištenja ovog uređaja.
Napomena 2
Oklopljeni spojni vodovi i napojni AC kabel, ako postoje, moraju se koristiti tako da
udovoljavaju ograničenjima emisije.
Ovaj uređaj sukladan je zahtjevima dijela 15 FCC propisa. Rukovanje njime
podliježe ovim dvama uvjetima:
1. ovaj uređaj ne smije izazvati štetne smetnje i
2. ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje
mogu dovesti do neželjenog rada.
viii
MS-A934
WEEE izjava
ix
▍ Predgovor
MS-A934
xi
▍ Predgovor
xii
1. poglavlje
Pregled
Ovaj sustav je integrirane izvedbe, odabranoga uglađenog
izgleda u crnoj ili bijeloj boji sa sjajnim ekranom, odražavajući
jednostavnost suvremenog individualizma i udobnost doma.
S ekranom osjetljivim na dodir, besprijekornim audio/video
mogućnostima i intuitivnim korisničkim sučeljem, povezuje
tehnologiju i život, čineći računala lakšim i zabavnijim za
uporabu – prikladno za cijelu obitelj.
▍ Pregled
Sadržaj pakiranja
Serija Wind Top
AC/DC adapter
Kabel AC napajanja
CD s upravljačkim /
uslužnim programima
Korisnički priručnik i
Vodič za brzi početak
rada
Tipkovnica (opcija)
Miš (opcija)
* Molimo da nam se odmah obratite ako je neki dijelova oštećen ili ako nedostaje.
* Slika je samo za primjer i sadržaj vašeg pakiranja se može neznatno razlikovati
ovisno o kupljenom modelu.
1-2
MS-A934
Pregled sustava
Pogled s prednje strane
2
1
3
4
1
Mikrofon
2
Web-kamera
3
LCD zaslon
4
Stereo zvučnici
Ugrađeni mikrofon se može koristiti za video razgovore preko
mreže.
Ugrađena web kamera s mikrofonom se može upotrijebiti za
snimanje slika, snimanje video filmova, konferencije preko mreže i
za bilo koje druge interaktivne primjene.
TFT LCD zaslon od 18,5" optimalne razlučivosti 1366 X 768 i
standardnim omjerom širokog ekrana 16:9
Ugrađeni stereo zvučnici osigurat će visokokvalitetni stereo zvuk na
stereo sustavu.
1-3
▍ Pregled
Pogled straga
2
1
3
4
5
1
Ventilator
2
Pogon optičkog diska
Ventilator na kućištu uređaja služi za izmjenu zraka i sprečavanje
pregrijavanja uređaja. Nemojte prekrivati ventilator.
DVD Super-Multi pogon integriran je za potrebe kućne zabave.
Važno
Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da prvo priključite AC/DC adapter na vaš
sustav AIO računala i da tek onda priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
1-4
MS-A934
3
Pogon čitača kartica
Ugrađeni pogon čitača kartica može podržati različite vrste
memorijskih kartica, kao što su SD (Secure Digital), MS (Memory
Stick), MS Pro (Memory Stick Pro) ili MMC (Multi-Media Card)
kartice koje se obično koriste u uređajima kao što su digitalne
kamere, MP3 playeri, mobilni telefoni i dlanovnici. Obratite se
lokalnom predstavniku za daljnje informacije i imajte na umu da
podrška za memorijske kartice može odstupati od prethodne
obavijesti.
USB Port
USB (univerzalna serijska sabirnica) priključak služi za priključenje
USB uređaja kao što su miš, tipkovnica, pisač, skener, kamera,
dlanovnik ili druge USB-kompatibilni uređaji.
Priključak za slušalice
Ovaj priključak služi za povezivanje slušalica ili zvučnika.
Priključak za mikrofon
Ovaj priključak služi za povezivanje mikrofona.
4
Stalak
5
Otvor za prolaz kabela
Ovaj stalak koristite kako biste vaš sustav postavili na ravnu i
stabilnu površinu.
Provucite kablove kroz otvor za to kako biste izbjegli zaplitanje
kablova prilikom priključivanja uređaja.
1-5
▍ Pregled
Pogled s lijeve i desne strane
3
2
8
1
4
5
8
6
7
1-6
1
Pogon optičkog diska
2
Tipka za izbacivanje
3
Otvor za izbacivanje
DVD Super-Multi pogon integriran je za potrebe kućne zabave.
Za otvaranje optičkog pogona pritisnite gumb za izbacivanje.
Umetnite tanki i ravni predmet (poput spajalice za papire) u otvor
za izbacivanje kako biste ručno otvorili optički disk kad gumb za
otvaranje ladice ne radi.
MS-A934
4
Pogon čitača kartica
5
USB Port
6
Priključak za slušalice
Ugrađeni pogon čitača kartica može podržati različite vrste
memorijskih kartica, kao što su SD (Secure Digital), MS (Memory
Stick), MS Pro (Memory Stick Pro) ili MMC (Multi-Media Card)
kartice koje se obično koriste u uređajima kao što su digitalne
kamere, MP3 playeri, mobilni telefoni i dlanovnici. Obratite se
lokalnom predstavniku za daljnje informacije i imajte na umu da
podrška za memorijske kartice može odstupati od prethodne
obavijesti.
USB (univerzalna serijska sabirnica) priključak služi za priključenje
USB uređaja kao što su miš, tipkovnica, pisač, skener, kamera,
dlanovnik ili druge USB-kompatibilni uređaji.
Ovaj priključak služi za povezivanje slušalica ili zvučnika.
Priključak za mikrofon
Ovaj priključak služi za povezivanje mikrofona.
7
Stalak
8
Ventilator
Ovaj stalak koristite kako biste vaš sustav postavili na ravnu i
stabilnu površinu.
Ventilator na kućištu uređaja služi za izmjenu zraka i sprečavanje
pregrijavanja uređaja. Nemojte prekrivati ventilator.
1-7
▍ Pregled
Pogled s gornje i donje strane
1 2 3 4 5
7
1-8
8 9 10
1
Ventilator
2
LED aktivnosti pogona
3
LED napajanja
6
1
Ventilator na kućištu uređaja služi za izmjenu zraka i sprečavanje
pregrijavanja uređaja. Nemojte prekrivati ventilator.
LED aktivnosti pogona svijetli kada se vrši upis ili očitavanje
podataka na tvrdom disku (HDD) ili pogonu za optički disk (ODD).
LED napajanja svijetli kad je sustav uključen i ne svijetli kad je
sustav isključen. S ciljem štednje energije, LED će treptati u S3
(Obustavi u RAM) načinu rada i isključit će se u S4 (Obustavi na
disk) načinu rada.
MS-A934
4
Gumb načina rada
Pritisnite ovu tipku za pregled i odabir režima prikaza, što uključuje
Režim teksta, Režim filma, Režim igre, Režim slika ECO režim.
Svakim režim sadrži različitu temperaturu boje. ECO režim je
režim za uštedu energije, odaberite ovaj ražim za uključivanje ili
isključivanje LCD zaslona. Prilikom povezivanja na vanjske uređaje,
pritisnite ovu tipku za odabir između PC, VGA-In ili LCD Isključen,
prema vašim potrebama.
5
Tipka glasnoće +/- (=Glasnije/Tiše)
6
Gumb za uključenje
7
USB Port
8
RJ-45 LAN utičnica
Ovim gumbima za regulaciju glasnoće podešava se razina zvuka.
Pritisnite gumb za napajanje kako biste uključili ili isključili sustav.
Pritiskom na gumb za uključivanje sustava, sustav će se povratiti iz
štednog načina rada.
USB (univerzalna serijska sabirnica) priključak služi za priključenje
USB uređaja kao što su miš, tipkovnica, pisač, skener, kamera,
dlanovnik ili druge USB-kompatibilni uređaji.
Standardni RJ-45 LAN priključak služi za spajanje lokalne mreže
(LAN). Na njega možete spojiti mrežni kabel.
Žuta
Zeleno/ Narančasta
LEDdioda
Boje
Stanje LED diode
Uvjet
Lijevo
Žuta
Isključeno
LAN veza nije uspostavljena.
Uključeno
(spremno stanje)
LAN veza je uspostavljena.
Uključeno
(svijetli i trepće)
Računalo komunicira s drugim
računalima u lokalnoj mreži.
Isključeno
Odabrana je brzina prijenosa podataka
od 10 Mbit/s.
Uključeno
Odabrana je brzina prijenosa podataka
od 100 Mbit/s.
Uključeno
Odabrana je brzina prijenosa podataka
od 1000 Mbit/s.
Desno
Zeleno
Narančasta
1-9
▍ Pregled
1-10
9
VGA ulazni priključak
10
Utičnica za napajanje
DB15-polni ženski priključak je predviđen za priključak uređaja s
VGA sučeljem.
Adapter za napajanje pretvara AC napajanje u DC napajanje za taj
priključak. Računalo se napaja putem te utičnice. Kako biste izbjegli
oštećenje računala, uvijek koristite priloženi strujni adapter.
MS-A934
Podaci o sustavu
Procesor
■ Procesor s dvije jezgre Intel® Celeron® Dual Core E3400/ E5700 (opcija)
Skup čipova
■ North Bridge: Intel® G41 Express Chipset
■ South Bridge: Intel® ICH7 čipset
Memorija
■ Utori 2 DDR3 SO-DIMM
■ Podržava najviše 4GB
LAN
■ Žični LAN: podržava ga Realtek® RTL8111E Gigabit Ethernet kontroler
■ Bežični LAN: opciono ga podržava Mini PCI-E WLAN modul
Audio
■ HDA kodek iz Realtek® ALC269 serije
■ Sukladno sa specifikacijama Azalia 1.0
Zaslon
■ 18,5 inča TFT LCD zaslon optimalne razlučivosti 1366 X 768 i standardnim
omjerom širokog ekrana 16:9
Bočni U/I
■ 2 USB priključka
■ 1 priključak za slušalice
■ 1 mikrofonski priključak
Donji U/I
■ 1 LAN priključak
■ 4 USB priključka
■ 1 VGA ulazni priključak
■ 1 ulazna utičnica za DC napajanje
Pohrana
■ Tvrdi disk: 3,5”, SATAII
■ Pogon optičkog diska: Tanki DVD Super Multi
■ Čitač kartica: 4 u 1 (SD/ MMC/ MS/ MS Pro)
Stereo zvučnik
■ 2 stereo zvučnika
Web kamera
■ 1,3 M WebCam s mikrofonom
Napajanje
■ AC/DC adapter od 90~120 W s aktivnim PFC-om
■ Ulaz: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 1,5A
■ Izlaz: 19 V
6,32A
1-11
▍ Pregled
Zamjena i nadogradnja komponenata
Zapamtite da se određene komponente vašeg proizvoda na zahtjev korisnika
mogu nadograditi ili zamijeniti ovisno o kupljenom modelu.
4
1
5
2
3
1 CPU
1-12
2 Memorija
MS-A934
3 Pogon optičkog diska
4 Bežična LAN kartica
5 Pogon optičkog diska
Ako se određena komponenta na temelju mišljenja inženjera ili trgovine pokaže
problematičnom ili neispravnom te bude potrebna njezina zamjena, proizvod
možete donijeti na popravak zajedno s jamstvenom karticom, računom o
kupnji ili otpremnicom u MSI ovlašteni servisni centar koji vam je najbliži.
Pojedinosti o ograničenjima nadogradnje potražite u tehničkim uvjetima
korisničkog priručnika. Više informacija o kupljenim proizvodima zatražite od
lokalnog dobavljača.
Ako niste ovlašteni dobavljač ili serviser, ne pokušavajte mijenjati niti jedan dio
proizvoda jer time možete poništiti jamstvo. Snažno se preporučuje da se za
nadogradnju i zamjenu obratite ovlaštenom zastupniku ili servisu.
1-13
2. poglavlje
Prvi koraci
Ovo poglavlje donosi podatke o postupcima za pripremu
hardvera. Dok vršite povezivanje perifernih uređaja, pazite kako
držite uređaje i oko zglavka si navucite narukvicu za uzemljenje
kako biste izbjegli statički elektricitet.
▍ Prvi koraci
Savjeti za sigurnost i udobnost
AIO računalo je prijenosni sustav koji vam omogućava rad na bilo kojem mjestu.
Međutim, odabir dobrog radnog prostora je važan ako ćete vašim računalom
raditi duže vrijeme.
1. Mjesto rada mora imati dovoljno dobru rasvjetu.
2. Izaberite prikladni stol i stolac te prilagodite njihovu visinu kako bi najbolje
odgovarala radnom položaju vašeg tijela.
3. Kad sjedite u stolici, sjedite ravno i zadržite pravilan položaj tijela.
Prilagodite naslon stolice (ako postoji) tako da vam se leđa udobno
oslanjaju na njega.
4. Stopala oslonite ravno prirodno na podu, tako da vam koljena i laktovi
zauzmu pravilni položaj (oko 90 stupnjeva) u radu.
5. Šake stavite na stol na prirodni način kako bi oslanjale na zglavcima.
6. Prilagodite kut / položaj AIO računala kako biste ostvarili optimalni pregled.
7. Izbjegavajte korištenje računala na neudobnim mjestima (kao što je krevet).
8. AIO računalo je električni uređaj. Postupajte s njim uz najveću pažnju kako
biste izbjegli tjelesnu ozljedu.
1
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
2-2
MS-A934
Usvajanje dobrih radnih navika
Usvajanje dobrih radnih navika je važno ako morate dugo raditi sa svojim AIO
računalom jer u protivnom vam to može izazvati neudobnosti i ozljede. Molimo
zapamtite ove savjete dok radite.
■
■
■
Često mijenjajte položaj svog tijela u radu.
Redovito se krećite i vježbajte tijelo.
Ne zaboravite uzimati redovite stanke za vrijeme rada.
2-3
▍ Prvi koraci
Upoznavanje s tipkovnicom (opcija)
▶
Specifikacije
■ Kompatibilno s EU/UK/US/JP/KR jezičnim rasporedom
■ Izolirane tipke olakšavaju tipkanje
■ Niski profil s tehnologijom svilenog zaslona
■ USB sučelje za sve verzije sustava Windows
■ Životni vijek tipke: 12 milijuna
■ Mjere: 376,4 (D) x 155,09 (Š) x 21,91 (V) mm
■ Dužina kabela: 150cm
■ Težina: 440 g
▶
Značajke
■ Multimedijske funkcijske tipke s računalom AIO
■ Nove izolirane tipke olakšavaju tipkanje
■ Meke na dodir i taktilna povratna veza osigurava ugodno tipkanje
■ Elegantna, tanka tipkovnica novog koncepta aerodinamičnog oblika
■ Kompaktna veličina štedi prostor
■ Posebno prikladna uz MSI LCD zaslon
■ Kompatibilno s Windows 2000/ ME/ XP/ Vista/ 7
■ Ugrađene funkcijske prečice
■ Pristupajte omiljenim stranicama jednim dodirom na ove tipke
* Slika tipkovnice dana je samo kao primjer. Stvarne specifikacije proizvoda mogu
se razlikovati ovisno o regiji.
2-4
MS-A934
▶
▶
Multimedijske tipke
Fn + F7
Povratak na prethodni zapis
Fn + F8
Reprodukcija i pauziranje
Fn + F9
Pomak na sljedeći zapis
Fn + F10
Funkcija utišavanja
Fn + F11
Smanjivanje glasnoće
Fn + F12
Povećavanje glasnoće
Brze tipke
Fn + F1
Pokreće zadanu aplikaciju za e-poštu
Fn + F2
Pokretanje zadanog internetskog preglednika i
otvaranje zadane internetske stranice.
Fn + F3
Povratak na prethodnu internetsku stranicu
Fn + F4
Prijelaz na sljedeću internetsku stranicu
Fn + C
Kalkulator
Fn + Z
Režim mirovanja (ušteda energije)
2-5
▍ Prvi koraci
Postavljanje sustava na svoje mjesto
Postavljanje vašeg sustava
1. korak. Postavite vaš sustav na ravnu i stabilnu površinu, kao što je radni stol.
2. korak. Izvucite stalak dok ne sjedne na svoje mjesto (=10 stupnjeva).
Također možete nagnuti LCD zaslon pod kutom od 10 do 25
stupnjeva, kako vam najviše odgovara. Ispravnim određivanjem
položaja se smanjuje naprezanje očiju i zamor mišića.
2-6
MS-A934
Priključivanje perifernih uređaja
I/O (ulazni / izlazni) priključci na stražnjoj ploči vam omogućavaju priključivanje
perifernih uređaja. Svi ovdje navedeni uređaji su samo radi primjera.
Priključivanje USB uređaja
Ovo AIO računalo raspolaže USB priključcima za povezivanje raznih USB
uređaja, kao što su miš, tipkovnica, digitalni fotoaparat, web kamera, pisač,
vanjski opcioni uređaj za čuvanje podataka,.. itd. Za povezivanje ovih uređaja
prvo prema potrebi instalirajte upravljačke programe, a zatim priključite uređaj
na AIO računalo. Ovo AIO računalo je u stanju samo prepoznati priključeni
instalirani USB uređaj i ako nema detekcije uređaja, molimo runo omogućite
USB uređaje odlaskom na Izbornik Start/ Upravljačka ploča/ Dodaj hardver
kako biste dodali novi uređaj.
2-7
▍ Prvi koraci
Povezivanje uređaja s VGA ulazom
Ovo računalo AIO dolazi s VGA priključkom za povezivanje s vanjskim
monitorima, projektorima, prijemnicima i reproduktorima, DVD plejerima,
digitalnim video kamerama, mini prijenosnim računalima, digitalnim
fotoaparatima, itd.
VGA (Video Graphics Array) je grafički sustav prikaza za računala. VGA priključci
i njihovo odgovarajuće kabliranje uvijek se koriste odvojeno za prijenos video
signala s digitalnim taktom ili podacima.
Za povezivanje VGA uređaja, prvo se pobrinite da AIO računalo i vanjski uređaj
budu isključeni i zatim priključite kabel uređaja na VGA priključak na vašem AIO
računalu.
2-8
MS-A934
Priključivanje komunikacijskog uređaja
 Žični LAN
RJ-45 na AIO računala vam omogućava povezivanje s uređajima lokalne mreže
LAN (local area network – lokalna mreža), kao što su koncentrator, preklopnik i
pristupnika, ostvarivanje mrežne veze.
Više pojedinosti ili detaljne korake za povezivanje s LAN zatražite od vašeg
osoblja MIS ili pomoć mrežnog upravitelja.
2-9
▍ Prvi koraci
 Bežična LAN (opcija)
Ovo AIO računalo opremljeno je bežičnim LAN modulom koji korisnicima
omogućava brzi prijenos podataka sa standardnom IEEE 802.11 tehnologijom
za bežični LAN. Na taj način korisnik ima mogućnost kretanja unutar područja
pokrivenosti a da stalno ostane priključnim na mrežu.
Korištenjem 64-bitne / 128-bitne Wired Equivalent Privacy (Privatnost
ekvivalentna žičnoj vezi) (WEP) tehnologije za kodiranje i značajke Wi-Fi
zaštićenog pristupa, opciona ugrađena bežična mreža LAN je u stanju ostvariti
efikasnije i sigurnije rješenje bežične komunikacije.
Više pojedinosti ili detaljne korake za povezivanje s bežičnom LAN zatražite od
vašeg osoblja MIS ili pomoć mrežnog upravitelja.
2-10
MS-A934
Priključivanje napajanja
Priključivanje AC napajanja
1. korak. Raspakirajte komplet te izvadite AC/DC adapter i napajački kabel.
2. korak. Sastavite AC/ DC adapter i kabel za izmjenično napajanje.
3. korak. Utaknite kraj adaptera s DC (Istosmjernim) priključkom u AIO računalo
i zatim utikač električnoga mrežnog kabela u zidnu utičnicu.
Važno
Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da prvo priključite AC/DC adapter na vaš
sustav AIO računala i da tek onda priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Odvajanje AC napajanja
4. korak. Prvo izvucite utikač mrežnog kabela iz zidne utičnice.
5. korak. Izvucite priključak iz AIO računala.
6. korak. Razdvojite AC/ DC adapter i kabel za izmjenično napajanje.
Važno
Pri izvlačenju mrežnog kabela uvijek držite za utikač a ne za kabel. Nikad ne
izvlačite potežući za kabel!
2
3
1
5
6
4
2-11
3. poglavlje
Rad sustava
Ovo poglavlje donosi vam bitne podatke o radu sustava, kao što
je priprema sustava za pokretanje, stvaranje diska za oporavak,
mrežno povezivanje i tako dalje.
Važno
•
Snažno se preporučuje da izradite disk za oporavak sustava
kao rezervno rješenje za slučaj katastrofalnog kvara tvrdog
diska ili drugih nezgoda.
• Svi podaci podliježu promjenama bez prethodne najave.
▍ Rad sustava
Postavljanje prvog pokretanja sustava
Kako biste počeli rad s računalom iz serije Wind Top AIO trebate proći sljedeće
korake. Cijeli postupak podešavanja pokretanja računala potrajat će približno 30
minuta.
1. korak. Pokreće se program za postavljanje sustava Windows. Pričekajte dok
Windows postavljanje završi učitavanje.
2. korak. Izaberite jezik operativnog sustava i kliknite [Next] (Dalje) za nastavak.
3. korak. Izaberite “Country or region (Zemlja ili regija)” , “Time and currency
(Vrijeme i valuta)” te “Keyboard layout (Izgled tipkovnice)” po želji.
Kliknite [Next] (Dalje) za nastavak.
4. korak. Izaberite korisničko ime za svoj račun i ime vašeg računala da ga
razlikujete od ostalih na mreži. Kliknite [Next] (Dalje) za nastavak.
5. korak. ODredite lozinku za vaš račun kako biste svoj račun zaštitili od
neželjenih korisnika. (Ako ne želite koristiti lozinku, ovo polje ostavite
praznim.) Kliknite [Next] (Dalje) za nastavak.
6. korak. Molimo pročitajte sve uvjete licence. Označite okvir “I accept the
license terms” i kliknite [Next] (Dalje) za nastavak.
7. korak. Izaberite [Use recommended settings] (Koristi preporučene postavke)
za “Help protect your computer and improve Windows automatically.”
(Pomozi pri automatskoj zaštiti računala i poboljšanju rada Windowsa)
8. korak. Izvršite pregled postavki datuma i vremena. Kliknite [Next] (Dalje) za
nastavak.
9. korak. Izaberite bežičnu mrežu kojoj se želite pridružiti iz priloženog WLAN
popisa. Kliknite [Next] (Dalje) za nastavak. Također možete kliknuti
[Skip] (Preskoči) kako biste preskočili ovaj korak i podešavanje WLAN
obavili kasnije.
10. korak. Nakon toga pojavit će se ekran antivirusnog softvera. Kliknite [Agree]
(Slažem se) kako biste prihvatili termine i aktivirali antivirusni softver.
Alternativno, izaberite [No, I do not want to protect my PC.] (Ne,
ne želim zaštititi svoje računalo) kako biste nastavili bez aktiviranja
antivirusnog softvera.
11. korak. Pojavit će se prozor “Software Installation Menu” (Izbornik za
instalaciju softvera). Kliknite [Install] (Instaliraj) za nastavak.
12. korak. Instalacija softvera je u tijeku. Nemojte isključivati računalo dok je
instalacija softvera u tijeku. Kad traka napretka završi učitavanje,
kliknite [Finish] (Završi) za nastavak.
13. korak. Sustav ulazi u OS Windows 7 te pokreće svoje prilagođene postavke.
Pripremite se za istraživanje vašeg AIO računala čim se završi
prilagođivanje osobnim ostavkama. Zabavite se u radu s njim!
3-2
MS-A934
Stvaranje diska za oporavak sustava
Za prvo korištenje snažno se preporučuje da izradite disk za oporavak sustava
kao rezervno rješenje za slučaj katastrofalnog kvara tvrdog diska ili drugih
nezgoda. Prije no što nastavite s radom, provjerite je li završilo pokretanje
sustava i učinite sljedeće.
1. korak.Dvaput kliknite ikonu “BurnRecovery”
na radnoj površini kako
biste pokrenuli Recovery Disc Creation Tool (Alat za izradu diska za
oporavak sustava). Zabilježite da može potrajati neko vrijeme dok
operativni sustav ne pripremi datoteke za oporavak.
2. korak. Kliknite [Next] (Dalje) kako biste pokrenuli stvaranje diska za oporavak.
3-3
▍ Rad sustava
3. korak. Izaberite [Create and burn a recovery disk] (Izradi i snimi disk za
oporavak) pa kliknite [Next] (Dalje) za nastavak. Alternativno, izaberite
[Advanced] (Napredno) kako biste istaknuli napredne opcije.
Izaberite među ponuđenim opcijama i kliknite [Next] (Dalje) za
nastavak.
3-4
MS-A934
4. korak. Pokreće se traka s tijekom stvaranja slike diska za oporavak. Za
dovršenje postupka bit će potrebno određeno vrijeme.
5. korak. SLijedite ekranske upute za pripremu dovoljnog broja praznih DVD
diskova. Stavite prazan DVD disk u pogon optičkog diska i kliknite
[Next] (Dalje) za nastavak.
3-5
▍ Rad sustava
6. korak. Pojavit će se Windows Disc Image Burner. Kliknite [Burn] (Snimi) kako
biste pokrenuli postupak snimanja diska. Za dovršenje postupka bit će
potrebno određeno vrijeme.
3-6
MS-A934
7. korak. Nakon završetka izrade diska, kliknite [Close] (Zatvori) i izvadite disk.
Slijedite upute na ekranu kako za izradu svih diskova za oporavak.
8. korak. Svi diskovi za oporavak uspješno su izrađeni. Pažljivo spremite
diskove za oporavak i kliknite [Next] (Dalje) za nastavak.
3-7
▍ Rad sustava
9. korak. Označite sljedeći okvir ako želite ukloniti privremene datoteke. Kliknite
[Finish] (Završi) kako biste završili postupak izrade diska za oporavak.
3-8
MS-A934
Kalibracija dodirne ploče
(samo za model s jednim dodirom) (opcija)
Računalo iz serije Wind Top Series AIO ima funkciju zaslona osjetljivog na dodir. Ako
pokazivač miša nije usklađen s pokretima, točnost zaslona osjetljivog na dodir možete
prilagoditi uz pomoć alata IdeaCom TSC. To učinite na sljedeći način.
1. korak. Pronađite alat IdeaCom TSC na [Start] > [All Programs] (Svi programi) >
[IdeaCom TSC].
2. korak. Kliknite [Calibration] (Kalibracija) za otvaranje kalibracije na zadanih 9 točaka.
Slijedite upute na ekranu kako biste izvršili kalibraciju dodirne ploče.
3-9
▍ Rad sustava
3. korak. Za napredne postavke kliknite [IdeaCom TSC] za pokretanje uslužnog
programa za pripremu. Dostupna su tri načina kalibracije: 4 točke,
9 točaka i 25 točaka. Preporučamo da za prilagođavanje zaslona
osjetljivog na dodir koristite 9 točaka. Ako korisnici žele veću točnost,
onda odaberite 25 točaka. Kliknite [Calibration] (Kalibracija) za
nastavak i slijedite ekranske upute za kalibraciju dodirne ploče.
Važno
• Ne dodirujte zaslon oštrim predmetima
• Stvarne specifikacije proizvoda mogu se razlikovati ovisno o regiji.
3-10
MS-A934
Mrežne veze u sustavu Windows
 Žični LAN
1. korak. Idite na [Start] > [Control Panel] (Upravljačka ploča).
2. korak. Izaberite [Connect to the Internet] (Povezivanje s internetom) u
[Network and Internet] (Mreža i internet).
3-11
▍ Rad sustava
3. korak. Izaberite [Broadband (PPPoE)] (Širokopojasno (PPPoE)) kako biste se
povezali pomoću DSL ili kablovske veze za koje su potrebni korisničko
ime i lozinka.
4. korak. Upišite podatke koje ste dobili od davatelja usluge internetske veze
(ISP) i kliknite [Connect] (Poveži) kako biste uspostavili LAN vezu.
3-12
MS-A934
 Bežični LAN
1. korak. Idite na [Start] > [Control Panel] (Upravljačka ploča).
2. korak. Izaberite [Connect to the Internet] (Povezivanje s internetom) u
[Network and Internet] (Mreža i internet].
3-13
▍ Rad sustava
3. korak. Izaberite [Wireless] (Bežično) kako biste se povezali pomoću bežičnog
usmjerivača ili bežične mreže.
4. korak. Pojavit će se popis dostupnih WLAN veza. Izaberite vezu na popisu ili
kliknite [Open Network and Sharing Center] (Otvori centar za mrežu i
dijeljenje) kako biste uspostavili novu mrežnu vezu.
5. korak. Za uspostavljanje nove WLAN veze izaberite [Set up a new connection
or network] (Postavi novu vezu ili mrežu) u[Network and Sharing
Center] (Mreža i centar za dijeljenje).
3-14
MS-A934
6. korak. Nakon toga izaberite [Manually connect to a wireless network] (Ručno
se poveži s bežičnom mrežom) i kliknite [Next] (Dalje) za nastavak.
7. korak. Upišite podatke o bežičnoj mreži koju želite dodati i kliknite [Next]
(Dalje) za nastavak.
8. korak. Na taj način uspostavljena je nova WLAN veza. Kliknite [Close]
(Zatvori) za izlaz ili izaberite [Change connection settings] (Promijeni
postavke veze) za promjenu WLAN postavki.
3-15
▍ Rad sustava
Upravljanje napajanjem
Upravljanje napajanjem na osobnim računalima i monitorima raspolaže
potencijalom za značajne uštede električne energije kao korisne efekte za
okolinu.
Radi efikasnog upravljanja energijom isključite svoj zaslon ili postavite računalo
u mirovanje nakon određenog perioda neaktivnosti korisnika.
Upravljanje napajanjem u OS Windows
■
[Power Options] (Mogućnosti napajanja) u OS Windows vam
omogućava upravljanje napajanjem vašeg monitora, tvrdog diska
i baterije. Idite na [Start] > [Control Panel] (Upravljačka ploča) >
[System and Security] (Sustav i sigurnost).
Zatim kliknite poveznicu [Power Options] (Mogućnosti napajanja).
Izaberite plan napajanja koji zadovoljava vaše osobne potrebe.
Postavke možete i detaljno podesiti ako kliknete na [Change plan
settings] (Promijeni postavke plana).
3-16
MS-A934
■
Na Izborniku za isključivanje računala prikazuju se opcije Mirovanje
(S3/S4) i Isključi (S5) za brzo ili lako upravljanje napajanjem vašeg
sustava.
Buđenje sustava
Računalo će se moći aktivirati iz režima uštede energije ovisno naredbi ili
jednom od sljedećeg:
■ gumb za uključivanje,
■ miš,
■ tipkovnica.
Savjeti za uštedu energije:
■
Koristite tipke
■
Prilagodite postavke u Mogućnosti napajanja u okviru OS Windows
kako biste optimizirali upravljanje napajanjem vašeg računala.
Instalirajte softver za uštedu energije kako biste mogli upravljati
potrošnjom energije vašeg računala.
Uvijek iskopčajte kabel za napajanje ili isključite zidnu utičnicu ako se
vaše računalo neće duže vremena koristiti jer tako ćete osigurati nultu
potrošnju električne energije.
■
■
(Fn + Z) za prijelaz u režim štednje.
3-17
▍ Rad sustava
Oporavak sustava
Važno
Funkcija za oporavak sustava dostupna je samo na sustavima s Windows OS i
MSI pomoćni programi prema zadanom.
Svrha korištenja funkcije za oporavak sustava može podrazumijevati:
■ Obnova sustava na početno stanje s izvornim zadanim postavkama
proizvođača.
■ Ako se za vrijeme rada sustava pojave neke greške.
■ Kad operativni sustav bude zahvaćen virusom i više ne može raditi na
normalan način.
Prije korištenja funkcije za oporavak sustava arhivirajte sve važne podatke na
vašim diskovima i ostalim uređajima za pohranu u vašem sustavu.
Ako sljedeće rješenje ne dovede do oporavka sustava, kontaktirajte ovlaštenog
distributera ili servisni centar radi detaljnije pomoći.
Oporavljanje sustava pomoću funkcijske tipke F3.
Ako sustav naiđe na probleme koji se ne daju otkloniti, uvijek se preporučuje
da pomoću funkcijske tipke F3 prvo pokušate njegov oporavak s particije za
oporavak na tvrdom disku sustava.
Slijedite donje upute za nastavak:
1. Iznova pokrenite sustav.
2. Pritisnite funkcijsku tipku F3 na tipkovnici kad se pojavi sljedeća slika.
3-18
MS-A934
3. Izaberite [Windows Setup] (Postava Windowsa) na izborniku Windows
Boot Managera.
4. Izaberite [MSI Recovery Manager] kako biste pokrenuli funkciju za
oporavak sustava ili izaberite [EXIT] (Izlaz) za ponovno pokretanje
sustava.
5. Funkcija za oporavak sustava će vratiti vaš sustav natrag na zadane
postavke. Pritisnite [OK] (U redu) za potvrdu.
6. Pritisnite [OK] (U redu) za novu potvrdu i pokretanje funkcije za oporavak
sustava. Alternativno, pritisnite [Cancel] (Odustani) za zaustavljanje.
3-19
▍ Rad sustava
7. Funkcija za oporavak sustava će sada nastaviti svoj rad.
8. Sljedeća poruka će označiti da je oporavak sustava uspio. Pritisnite [OK]
(U redu) za ponovno pokretanje sustava i pristup operativnom sustavu
Windows na uobičajeni način.
Oporavljanje sustava pomoću diskova za oporavak
Ako oporavak pomoću funkcijske tipke F3 ne radi, pokušajte oporaviti svoj
sustav pomoću diskova za oporavak koje ste ranije izradili.
Slijedite donje upute za nastavak:
1. Umetnite disk za oporavak u pogon za optički disk i iznova pokrenite
sustav.
2. Pritisnite funkcijsku tipku F11 na tipkovnici kad se pojavi sljedeća slika.
3-20
MS-A934
3. Izaberite [CD/DVD] uređaj kao uređaj za pokretanje i pritisnite [Enter] za
potvrdu izbora.
Pritisnite bilo koju tipku za još jednu potvrdu izbora kad se pojavi sljedeća
poruka.
Press any key to boot from CD or DVD ...
4. OS Windows će započeti s učitavanje datoteka.
Windows is loading files ...
5. Pojavit će se izbornik za oporavak sustava. [Hard Disk Recovery]
(Oporavak tvrdog diska) će formatirati cijeli tvrdi didsk. Svi podaci na
tvrdom disku bit će izbrisani i sve postavke će biti obnovljene na zadane
tvorničke postavke. Izaberite [Hard Disk Recovery] (Oporavak tvrdog
diska) samo kad je tvrdi disk inficiran kobnim virusima i kad ni jedno drugo
rješenje, osim brisanja i čišćenja diska ne dolazi u obzir.
3-21
▍ Rad sustava
[System Partition Recovery] (Oporavak particje sustava) će formatirati
samo logički C disk. Samo će se logički C disk obnoviti na zadane
postavke proizvođača. Ostali diskovi neće biti zahvaćeni. Snažno se
preporučuje da korisnici izaberu [System Partition Recovery] (Oporavak
particije sustava) za obnavljanje sustava.
6. Oporavak particije sustava će formatirati particiju vašega tvrdog diska.
Pobrinite sad a arhivirate svoje važne podatke. Kliknite [YES] (Da) za
nastavak; kliknite [NO] (Ne) za zaustavljanje oporavka sustava.
Kliknite [YES] (Da) za još jednu potvrdu; kliknite [NO] (Ne) za
zaustavljanje oporavka sustava.
3-22
MS-A934
7. NEMOJTE isključivati napajanje sustava dok vršite funkciju oporavka
sustava ili će doći do oštećenja sustava.
8. Sljedeća poruka će označiti da je oporavak sustava uspio. Pritisnite [OK]
(U redu) za ponovno pokretanje sustava i pristup operativnom sustavu
Windows na uobičajeni način.
9. Ako dođe prekida ili neuspjeh oporavka sustava, ponovite postupak
oporavka od početka.
3-23
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement