MSI Aegis RS 10th DESKTOP Navodilo za lastnika | Manualzz
Wind Top AC1900
Računalnik vse-v-enem (AIO)
Sistem MS-A934 (V1.X)
▍ Predgovor
▍ Vsebina
Opomba avtorskih pravic����������������������������������������������������������������������������iii
Blagovne znamke���������������������������������������������������������������������������������������iii
Številke patentov v ZDA�����������������������������������������������������������������������������iii
Zgodovina revizije��������������������������������������������������������������������������������������iii
Nadgradnja in garancija�����������������������������������������������������������������������������iv
Pridobitev nadomestnih delov��������������������������������������������������������������������iv
Tehnična podpora��������������������������������������������������������������������������������������iv
Značilnosti zelenega izdelka�����������������������������������������������������������������������v
Politika varovanja okolja������������������������������������������������������������������������������v
Varnostna navodila�������������������������������������������������������������������������������������vi
Skladnost CE�������������������������������������������������������������������������������������������� viii
FCC-B Poročilo o motnjah radijske frekvence������������������������������������������ viii
Poročilo WEEE�������������������������������������������������������������������������������������������ix
1. Pregled������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-1
Vsebina paketa������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-2
Pregled sistema����������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Specifikacije sistema�������������������������������������������������������������������������������������� 1-11
Zamenjava in nadgradnja komponent������������������������������������������������������������ 1-12
2. Kako začeti������������������������������������������������������������������������������������������ 2-1
Nasveti za varno in udobno uporabo��������������������������������������������������������������� 2-2
Dobre delovne navade������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
Poznavanje tipkovnice (opcija)������������������������������������������������������������������������� 2-4
Postavljanje sistema���������������������������������������������������������������������������������������� 2-6
Priklop zunanjih naprav������������������������������������������������������������������������������������ 2-7
Priklop na napajanje��������������������������������������������������������������������������������������� 2-11
3. Sistemske operacije���������������������������������������������������������������������������� 3-1
Prvi zagon sistema������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Ustvarjanje sistemskega obnovitvenega diska������������������������������������������������ 3-3
Kalibracija sledilne plošče (le za modele s funkcijo vnašanja z dotikom)
(opcija)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������3-9
Omrežna povezava v Windows���������������������������������������������������������������������� 3-11
Upravljanje napajanja������������������������������������������������������������������������������������� 3-16
Obnovitev sistema������������������������������������������������������������������������������������������ 3-18
ii
MS-A934
Opomba avtorskih pravic
Vsebina tega dokumenta je intelektualna last podjetja MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Pri pripravi tega dokumenta smo bili zelo previdni, vendar
ne jamčimo, da je vsebina popolnoma brez napak. Izdelki so predmet nenehnih
izboljšav in pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodne najave.
Blagovne znamke
Vse blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
■ MSI je registrirana blagovna znamka podjetja Micro-Star Int’l Co., Ltd.
■ Intel je registrirana blagovna znamka podjetja Intel Corporation.
■ Realtek je registrirana blagovna znamka podjetja Realtek Semiconductor
Corporation.
■ Windows je registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation.
Številke patentov v ZDA
4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; in 6,516,132.
Ta izdelek vsebuje tehnologijo zaščite avtorskih pravic, ki je zaščitena s patenti
ZDA in ostalimi pravicami intelektualne lastnine. Uporabo te tehnologije zaščite
avtorskih pravic mora odobriti podjetje Macrovision in je namenjena za domačo
in ostalo uporabo za ne-množično gledanje, razen če drugače ne odobri podjetje
Macrovision. Obratni inženiring ali razstavljanje je prepovedano.
Zgodovina revizije
Revizija
Zgodovina revizije
Datum
V1.0
Prva izdaja
2010/ 10
iii
▍ Predgovor
Nadgradnja in garancija
Obveščamo vas, da je določene vgrajene komponente izdelka na željo uporabnika
mogoče nadgraditi ali zamenjati. Za več informacij o omejitvah pri nadgradnji
si oglejte specifikacije v uporabniškem priročniku. Za dodatne informacije o
kupljenem izdelku se obrnite na lokalnega trgovca. Ne poskušajte nadgraditi ali
zamenjati komponent izdelka, če niste pooblaščeni prodajalec ali serviser, saj
na ta način garancija lahko postane neveljavna. Močno priporočamo, da se za
vsakršne nadgradnje ali zamenjavo delov obrnete na pooblaščenega prodajalca
ali serviserja.
Pridobitev nadomestnih delov
Nadomestne (ali kompatibilne) dele izdelka, kupljenega v določenih državah
ali teritorijih, lahko pridobite s strani proizvajalca do največ 5 let po prenehanju
izdelovanja izdelka; odvisno od uradnih predpisov, ki so veljali tisti čas.
■ Za podrobnosti o naročanju nadomestnih delov se posvetujte s proizvajalcem
preko http://www.msicomputer.com/msi_user/msi_rma/.
Tehnična podpora
Če na vašem sistemu pride do problema, ki ga ne morete rešiti s pomočjo
uporabniškega priročnika, se obrnite na trgovino, v kateri ste izdelek kupili, ali
lokalnega distributerja. Lahko pa se obrnete na naslednje vire pomoči.
◙
◙
Obiščite spletno stran MSI in si oglejte pogosto zastavljena vprašanja,
tehnični vodič, posodobitve BIOS-a, posodobitve gonilnikov in ostale
informacije preko http://www.msi.com/index.php?func=service
Obrnite se na našo tehnično osebje preko http://ocss.msi.com/
iv
MS-A934
Značilnosti zelenega izdelka
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Zmanjšana poraba energije med uporabo in v mirovanju
Omejena uporaba snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje
Enostavno razstavljanje in recikliranje
Zmanjšana poraba naravnih virov s spodbujanjem recikliranja
Podaljšana življenjska doba izdelka z enostavnimi nadgradnjami
Zmanjšana količina odpadkov zaradi politike vračanja izdelka
Politika varovanja okolja
◙
◙
◙
◙
Ta izdelek je bil zasnovan za zagotavljanje ustrezne
ponovne uporabe delov in recikliranje ter ga po izteku
njegove življenjske dobe ne smete zavreči.
Uporabniki se morajo glede recikliranja in odstranjevanja
odsluženih naprav posvetovati z lokalnimi zbiralnimi
centri.
Obiščite spletno stran MSI in poiščite najbližjega trgovca, pri katerem
boste dobili podatke o recikliranju: http://www.msi.com/index.php?func=h
tml&name=service_worldwide .
Uporabniki se lahko obrnejo na nas tudi preko gpgreenteam@msi.
com, če želijo dobiti informacije o ustreznem odstranjevanju, vračanju,
recikliranju in razstavljanju izdelkov MSI.
▍ Predgovor
Varnostna navodila
Varnostna opozorila preberite previdno in temeljito.
Upoštevajte vsa opozorila in svarila na opremi in v uporabniškem
priročniku.
Priložena priročnik shranite za morebitno kasnejšo rabo.
Opreme ne izpostavljajte vlažnosti in visokim temperaturam.
Preden se lotite sestavljanja, opremo položite na trdno površino.
◙
◙
◙
Pred priklopom opreme v vtičnico se prepričajte, da je električna
napetost primerna in pravilno nastavljena na vrednosti 100~240 V. Ne
onemogočite zaščitnega ozemljitvenega elementa vtikača. Oprema
mora biti priključena na ozemljeno vtičnico.
Pred namestitvijo dodatnih kartic ali modulov vedno izklopite napajalni
kabel.
Ko opreme dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel oz.
stensko vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje
opreme. Ventilatorja ne prekrivajte.
Opreme ne puščajte v prostoru, kjer je temperatura nad 60OC (140OF) ali
pod 0OC (32OF), saj lahko pride do škode na opremi.
OPOMBA: Maksimalna delovna temperatura je okoli 40°C.
vi
MS-A934
V odprtino nikoli ne zlivajte tekočine, ki bi lahko poškodovala opremo ali
povzročila električni šok.
Napajalni kabel postavite tako, da ljudje ne bodo stopali nanj. Na napajalni
kabel ničesar ne postavite.
Pri nameščanju koaksialnega kabla na TV sprejemnik poskrbite, da je
kovinski ščit zanesljivo povezan z ozemljitvenim sistemom zgradbe.
Sistem kablov mora biti ozemljen skladno z ANSI/NFPA 70, Nacionalnim
kodeksom za električarje (NEC), posebej s sekcijo 820.93, ozemljitev
zunanjega prenapetostnega ščita koaksialnega kabla.
Močno magnetne ali električne predmete vedno shranjujte proč od opreme.
Če se pojavi katera od naslednjih situacij, naj opremo pregleda serviser:
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Napajalni kabel ali vtikač je poškodovan.
Vdor tekočine v notranjost opreme.
Oprema je bila izpostavljena vlagi.
Oprema ne deluje dobro oz. ne deluje v skladu s priročnikom.
Oprema je padla in je poškodovana.
Oprema je očitno polomljena.
1. Optična enota za shranjevanje je klasificirana kot LASERSKI IZDELEK RAZREDA
1. Uporaba ukazov, prilagajanje ali izvedba postopkov, ki se razlikujejo od
naštetih, je prepovedana.
2. Ne dotikajte se leč na notranjem delu pogona.
POZOR:
V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost eksplozije.
Baterijo zamenjajte le z enako ali enakovredno vrsto, ki jo priporoča
proizvajalec.
vii
▍ Predgovor
Skladnost CE
Na podlagi tega Micro Star International CO., LTD izjavlja, da je
ta izdelek skladen z bistvenimi varnostnimi zahtevami in ostalimi
ustreznimi določili evropske direktive.
FCC-B Poročilo o motnjah radijske frekvence
Ta oprema je bila testirana in ustvarjena tako, da se
spogleduje z mejami za razred B digitalnih naprav, v skladu
z 15. delom FCC pravil. Omejitve so vzpostavljene za
zagotavljanje primerne zaščite pred škodljivimi motnjami
pri namestitvi v naseljenemu okolju. Ta oprema proizvaja,
uporablja in lahko tudi oddaja radijske frekvence; če ni nameščena in uporabljena
v skladu z uporabniškim priročnikom, lahko povzroča škodljive motnje v radijskih
komunikacijah. Vendar pa ni zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile tudi ob
pravilni namestitvi. Če ta oprema moti radijski ali televizijski sprejem, kar lahko
ugotovite z vključevanjem in izključevanjem opreme, uporabniku priporočamo, da
motnje poskuša odpraviti s pomočjo enega ali več ukrepov spodaj:
■ Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
■ Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
■ Vklopite opremo v vtičnico, ki ni del tokokroga vtičnice, v katero je
vklopljen sprejemnik.
■ Za pomoč se obrnite na prodajalca ali na izkušenega radijskega/
televizijskega tehnika.
Opomba 1
Spremembe in predelave, ki niso izrecno dovoljene s strani odgovornih za predpise,
lahko kupcu preprečijo varno uporabo opreme.
Opomba 2
Zaščitni vmesni kabli in napajalni kabel morajo biti uporabljeni v skladu z omejitvami
sevanja.
Ta naprava je v skladu s 15. delom FCC pravil. Delovanje je predmet naslednjih
dveh pogojev:
1. naprava ne sme povzročati škodljive interference in
2. ta naprava mora sprejeti vse interference, ki jih zazna, vključno z interferencami,
ki bi lahko povzročile nezaželeno delovanje.
viii
MS-A934
Poročilo WEEE
ix
▍ Predgovor
MS-A934
xi
▍ Predgovor
xii
1. poglavje
Pregled
Ta sistem je oblikovno dodelan s stilskim izgledom in zrcalnim
zaslonom, ki odraža enostavnost modernega individualizma
ter udobje doma. Z zaslonom na dotik, brezhibnimi avdio in
video zmogljivostmi in intuitivnim uporabniškim vmesnikom
združuje tehnologijo z življenjem, s čimer zagotavlja preproste
računalnike, ki jih je zabavno uporabljati in so primerni za vso
družino.
▍ Pregled
Vsebina paketa
Serija Wind Top
AC/DC adapter
AC napajalni kabel
Disk z gonilniki/orodji
Uporabniški priroènik in
Vodič za hitro uporabo
Tipkovnica (opcija)
Miška (opcija)
* Če opazite, da je katerikoli od elementov poškodovan ali manjka, takoj stopite v
stik z nami.
* Slika je referenčna in vsebina paketa se od nje lahko rahlo razlikuje, odvisno od
kupljenega modela.
1-2
MS-A934
Pregled sistema
Pogled od spredaj
2
1
3
4
1
Mikrofon
2
Spletna kamera
3
LCD zaslon
4
Stereo zvočniki
Vgrajeni mikrofon lahko uporabljate za spletne video pogovore.
To vgrajeno spletno kamero z mikrofonom lahko uporabljate
za fotografiranje, snemanje video posnetkov, za spletne video
konference ali druge interaktivne aplikacije.
18,5 palčni TFT LCD zaslon ima najvišjo ločljivost 1366 X 768 in
širokozaslonsko standardno razmerje stranic 16:9.
Vgrajeni stereo zvočniki z visokokakovostnim zvokom in stereo
sistemom.
1-3
▍ Pregled
Pogled od zadaj
2
1
3
4
5
1
Ventilator
2
Optični pogon
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje
opreme. Ventilatorja ne prekrivajte.
Vgrajeni pogon DVD Super-Multi vam ustvari odlično zabavo doma.
Pomembno
Priporočamo, da zaradi varnostnih razlogov AC/DC adapter najprej povežete z
vašim AIO PC-jem, in šele potem napajalni kabel priključite v vtičnico.
1-4
MS-A934
3
Čitalnik kartic
Vgrajeni čitalnik kartic podpira različne tipe spominskih kartic, kot
so SD (Secure Digital), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick
Pro) ali MMC (Multi-Media Card) kartice, ki se običajno uporabljajo z
digitalnimi fotoaparati, MP3 predvajalniki, mobilnimi telefoni in PDAji. Za dodatne informacije se obrnite na lokalnega prodajalca. Želimo
opozoriti, da pri podprtih spominskih kartic lahko pride do sprememb
brez predhodnega obvestila.
USB vrata
USB (univerzalno serijsko vodilo) vrata so namenjena priključevanju
USB naprav, kot so miška, tipkovnica, tiskalnik, optični bralnik,
fotoaparat in druge naprave, združljive z USB standardom.
Priključek za slušalke
To je priklop za slušalke ali zvočnike.
Priključek za mikrofon
Ta priklop je namenjen priklopu mikrofonov.
4
Stojalo
5
Luknja za napeljavo kabla
S pomočjo tega stojala lahko postavite vaš sistem na ravno in
stabilno podlago.
Kable napeljite tako, da se med povezovanjem naprav ne bodo
zapletali.
1-5
▍ Pregled
Pogled z leve in desne
3
2
8
1
4
5
8
6
7
1-6
1
Optični pogon
2
Gumb za izmet
3
Luknja za izmet
Vgrajeni pogon DVD Super-Multi vam ustvari odlično zabavo doma.
Če želite odpreti optični pogon, pritisnite gumb za izmet.
Vstavite tanek, raven predmet (kot je sponka za papir) v luknjo za
izmet in tako, v primeru, da gumb za izmet ne deluje, ročno odprite
pogon.
MS-A934
4
Čitalnik kartic
5
USB vrata
6
Priključek za slušalke
Vgrajeni čitalnik kartic podpira različne tipe spominskih kartic, kot
so SD (Secure Digital), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick
Pro) ali MMC (Multi-Media Card) kartice, ki se običajno uporabljajo
z digitalnimi fotoaparati, MP3 predvajalniki, mobilnimi telefoni in
PDA-ji. Za dodatne informacije se obrnite na lokalnega prodajalca.
Želimo opozoriti, da pri podprtih spominskih kartic lahko pride do
sprememb brez predhodnega obvestila.
USB (univerzalno serijsko vodilo) vrata so namenjena priključevanju
USB naprav, kot so miška, tipkovnica, tiskalnik, optični bralnik,
fotoaparat in druge naprave, združljive z USB standardom.
To je priklop za slušalke ali zvočnike.
Priključek za mikrofon
Ta priklop je namenjen priklopu mikrofonov.
7
Stojalo
8
Ventilator
S pomočjo tega stojala lahko postavite vaš sistem na ravno in
stabilno podlago.
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje
opreme. Ventilatorja ne prekrivajte.
1-7
▍ Pregled
Pogled z zgornje in spodnje strani
1 2 3 4 5
7
1-8
8 9 10
1
Ventilator
2
LED aktivnosti pogona
3
LED napajanja
6
1
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje
opreme. Ventilatorja ne prekrivajte.
LED aktivnosti pogona sveti, kadar sistem bere podatke iz trdega
diska (HDD) ali optičnega pogona (ODD) oz. jih nanju zapisuje.
LED napajanja sveti, ko je sistem vključen ter preneha svetiti,
ko sistem ugasnete. V načinu varčevanja z energijo, LED utripa
v načinu mirovanja S3 (odloži v RAM) ter se ugasne v načinu
mirovanja S4 (odloži na disk).
MS-A934
4
Gumb za izbiro načina
5
Gumb za nastavitev glasnosti +/- (gor/dol)
6
Gumb za vklop
7
USB vrata
8
RJ-45 LAN priklop
Ta gumb pritisnite za ogled in izbiranje načina prikazovanja, ki
vključuje Text Mode (način besedila), Movie Mode (način filma),
Game Mode (način iger), Photo Mode (način foto) in ECO Mode
(način EKO). Vsak način vsebuje različno temperaturo barve.
Način EKO varčuje z energijo. Ta način izberite za vklapljanje in
izklapljanje zaslona LCD. Ko priklapljate zunanje naprave, pritisnite
ta gumb za izbiranje med PC (osebni računalnik), VGA-In (vhod
VGA) in LCD Off (izklop LCD), kar v tistem trenutku potrebujete.
Ti gumbi za glasnost nastavijo nivo glasnosti.
Z gumbom za vklop/izklop vključite ali izključite sistem. Pritisk na
gumb za vklop/izklop bo prebudil sistem iz načina varčevanja z
energijo.
USB (univerzalno serijsko vodilo) vrata so namenjena priključevanju
USB naprav, kot so miška, tipkovnica, tiskalnik, optični bralnik,
fotoaparat in druge naprave, združljive z USB standardom.
Standardni RJ-45 LAN priključek je namenjen povezavi v lokalno
omrežje (LAN). Nanj lahko priključite omrežni kabel.
Rumen
Zeleno/Oranžen
LED
Barva
LED stanja
Stanje
Levi
Rumen
Izklop
LAN povezava ni vzpostavljena.
Vključeno (stabilno
stanje)
LAN povezava je vzpostavljena.
Vključeno (svetleje in
utripa)
Računalnik komunicira z drugim
računalnikom v omrežju LAN.
Izklop
Izbrana je hitrost prenosa 10 Mbit/s.
Vklop
Izbrana je hitrost prenosa 100 Mbit/s.
Vklop
Izbrana je hitrost prenosa 1000 Mbit/s.
Desni
Zeleno
Oranžen
1-9
▍ Pregled
1-10
9
Vhodna vrata VGA
10
Napajalna vtičnica
Priključek DB s 15 nožicami je namenjen priklopu VGA vmesnika.
Napajalni adapter pretvarja dvosmerni tok v enosmerni tok. Preko
tega priključka poteka napajanje PC-ja. Za preprečevanje škode na
PC-ju vedno uporabljajte priloženi adapter.
MS-A934
Specifikacije sistema
Procesor
■ Procesor Intel® Celeron® Dual Core E3400/ E5700 (po izbiri)
Nabor čipov
■ Severni most: Intel® G41 Express
■ Južni most: Intel® ICH7 čip
Spomin
■ Reže 2 DDR3 SO-DIMM
■ Podpira do največ 4GB
LAN
■ Žični LAN: podpora krmilnika Realtek® RTL8111E Gigabit Ethernet
■ Brezžični LAN: opcijska podpora z modulom Mini PCI-E WLAN
Zvoki
■ HDA Codec preko Realtek® serije ALC269
■ Združljivost s specifikacijami Azalia 1.0
Zaslon
■ 18,5 palčni TFT LCD zaslon ima najvišjo ločljivost 1366 X 768 in širokozaslonsko
standardno razmerje stranic 16:9.
Stranski V/I
■ 2 USB vrat
■ 1 priključek za slušalke
■ 1 priključek za mikrofon
Spodnji V/I
■ 1 priključek LAN
■ 4 USB vrat
■ 1 vhodna vrata VGA
■ 1 DC napajalni priključek
Shranjevanje
■ Trdi disk: 3,5”, SATAII
■ Optični pogon: Slim DVD Super Multi
■ Bralnik kartic: 4 v 1 (SD, MMC, MS, MS Pro)
Stereo zvočnik
■ 2 stereo zvočnika
Spletna kamera
■ 1,3 M spletna kamera z mikrofonom
Napajanje
■ 90~120 W AC/DC adapter z aktivnim PFC
■ Vhod: 100-240 V~, 50-60 Hz, 1,5 A
■ Izhod: 19V
6,32A
1-11
▍ Pregled
Zamenjava in nadgradnja komponent
Ne pozabite, da se določene komponente, ki so bile predhodno vgrajene v
izdelek, da nadgraditi ali zamenjati na željo uporabnika, odvisno od kupljenega
modela.
4
1
5
2
3
1 CPU (Procesor)
1-12
2 Spomin
MS-A934
3 Trdi disk
4 Brezžièna LAN kartica
5 Optični pogon
V primeru, da sta MSI inženir ali trgovina potrdila, da je komponenta
problematična ali okvarjena in je morda upravičena do zamenjave, lahko
izdelek skupaj z garancijo in računom prinesete na najbližji pooblaščeni servis
MSI v popravilo.
Za več informacij o omejitvah pri nadgradnji si oglejte specifikacije v uporabniškem
priročniku. Za dodatne informacije o kupljenem izdelku se obrnite na lokalnega
trgovca.
Ne poskušajte nadgraditi ali zamenjati komponent izdelka, če niste pooblaščeni
prodajalec ali serviser, saj na ta način garancija lahko postane neveljavna. Močno
priporočamo, da se za vsakršne nadgradnje ali zamenjavo delov obrnete na
pooblaščenega prodajalca ali serviserja.
1-13
2. poglavje
Kako začeti
To poglavje prinaša informacije o postopku nameščanja strojne
opreme. Pri povezovanju zunanjih naprav bodite previdni
in uporabljajte ozemljitven zapestni trak, da se na ta način
izognete statični elektriki.
▍ Kako začeti
Nasveti za varno in udobno uporabo
AIO PC je prenosna platforma, ki vam omogoča delo kjerkoli. Izbira delovnega
mesta pa je vseeno pomembna, če morate s PC-jem delati daljše časovno
obdobje.
1. Delovno mesto naj bo dovolj razsvetljeno.
2. Izberite primerno mizo in stol in ju nastavite po višini, da bosta ustrezala
vaši drži med delom.
3. Če sedite na stolu, sedite vzravnano in s pravilno držo. Naslonjalo sedeža
(če je nameščeno) si prilagodite tako, da se boste lahko udobno naslonili.
4. Pri delu postavite stopala plosko na tla v naravni položaj, tako da imajo
komolci in kolena med delom primerno lego (okoli 90 stopinj).
5. Roke položite na mizo naravno tako, da podpirajo zapestja.
6. Prilagodite kot AIO PC-ja tako, da imate optimalen pogled nanj.
7. Izogibajte se uporabi PC-ja na mestih, ki za delo niso najbolj udobna (kot
npr. na postelji).
8. AIO PC je električna naprava. Da ne bi prišlo do osebnih poškodb, bodite
pri delu z njim izredno previdni.
1
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
2-2
MS-A934
Dobre delovne navade
Dobre delovne navade so pomembne, če z računalnikom AIO PC delate dalj
časa naenkrat. Sicer lahko pride do občutka neudobja ali celo do poškodb. Pri
uporabi upoštevajte naslednje nasvete:
■
■
■
Položaj večkrat zamenjajte.
Redno se raztegujte in izvajajte različne vaje.
Ne pozabite na odmor po daljšem časovnem obdobju.
2-3
▍ Kako začeti
Poznavanje tipkovnice (opcija)
Specifikacije
■ Združljivost z jeziki EU/UK/US/JP/KR
■ Zaščitena tipkovnica, ki omogoča enostavno tipkanje
■ Nizkoprofilna, s tehnologijo svilnatega tiskanja
■ USB vmesnik za vse operacijske sisteme Windows
■ Življenjska doba tipk: 12 milijonov udarcev
■ Dimenzije: 376,4 (D) x 155,09 (Š) x 21,91 (V) mm
■ Dolžina kabla: 150 cm
■ Teža: 440g
Funkcije
■ Večpredstavnostne funkcijske tipke AIO PC-ja
■ Nova zaščitena tipkovnica, ki omogoča enostavno tipkanje
■ Mehak pritisk in odzivnost za udobno tipkanje
■ Nov koncept tanke in moderno oblikovane elegantne tipkovnice
■ Kompaktna oblika za manjšo porabo prostora
■ Posebno usklajena za MSI LCD zaslon
■ Združljivost z operacijskimi sistemi Windows 2000/ ME/ XP/ Vista/ 7
■ Vgrajene funkcijske tipke
■ Dostop do priljubljenih spletnih strani in aplikacij z enim dotikom tipke
* Ilustracija tipkovnice je zgolj referenčna. Dejanske specifikacije izdelka se lahko
razlikujejo med posameznimi območji.
2-4
MS-A934
Multimedijske tipke
Fn + F7
Preskoči na prejšnji posnetek
Fn + F8
Predvajaj in zaustavi
Fn + F9
Preskoči na naslednji posnetek
Fn + F10
Utišanje zvoka
Fn + F11
Zmanjšanje glasnosti
Fn + F12
Povečanje glasnosti
Hitre tipke
Fn + F1
Zaženi privzeto e-poštno aplikacijo
Fn + F2
Zaženi privzeti internetni brskalnik in odpri privzeto
domačo stran
Fn + F3
Nazaj na prejšnjo spletno stran
Fn + F4
Naprej na naslednjo spletno stran
Fn + C
Računalo
Fn + Z
Speči način (varčevanje z energijo)
2-5
▍ Kako začeti
Postavljanje sistema
Postavljanje sistema
1. korak
Sistem postavite na ravno, stabilno podlago, kot sta miza ali pult.
2. korak
Izvlecite stojalo, da se zaskoči na svoje mesti (= 10 stopinj).
LCD zaslon lahko tudi nagnete pod kotom 10 do 25 stopinj, da
si zagotovite udoben položaj gledanja. Ustrezna postavitev vam
pomaga zmanjšati utrujenost oči in mišic.
2-6
MS-A934
Priklop zunanjih naprav
I/O (vhod/izhod) priključki na zadnji strani vam omogočajo priklop zunanjih
naprav. Naprave, ki so naštete spodaj, so referenčne.
Priklop USB naprav
AIO PC ima USB vrata za priklop različnih USB naprav, kot so miška, tipkovnica,
digitalni fotoaparat, spletna kamera, tiskalnik, zunanje optične naprave za
shranjevanje podatkov, itd. Kadar je to potrebno, pred priklopom naprave
najprej naložite gonilnike, nato jo priklopite na AIO PC. AIO PC sam zazna
priključene USB naprave. Če se to ne zgodi, ročno dodajte USB naprave tako,
da greste v Start Menu (meni Start) / Control Panel (Nadzorna plošča) / Add
Hardware (Dodaj strojno opremo) in dodate novo napravo.
2-7
▍ Kako začeti
Priklop naprav z vhodom VGA
Računalnik AIO je opremljen z vrati VGA za povezovanje na zunanje monitorje,
projektorje, STB naprave, DVD predvajalnike, digitalne video kamere, mini
prenosne računalnike, digitalne kamere itd.
VGA (Video Graphics Array) je sistem prikaza grafik za računalnike. VGA
priključki in povezani kabli se vedno uporabljajo le za prenašanje analognih video
signalov skupaj z digitalno uro in podatki.
Za priključitev VGA naprave najprej poskrbite, da sta računalnik AIO in ciljna
naprava izključeni, nato pa kabel naprave priključite na vrata VGA vašega
računalnika AIO.
2-8
MS-A934
Povezovanje komunikacijskih naprav
 Žični LAN
RJ-45 priključek AIO PC-ja vam omogoča povezavo LAN (povezava lokalnega
omrežja) naprav, kot so hub (vozlišče), switch (stikalo) in gateway (prehod) za
vzpostavitev omrežne povezave.
Za več navodil in podrobnih korakov za vzpostavljanje povezave na LAN, se
obrnite na osebje podjetje MIS ali upravitelja omrežja.
2-9
▍ Kako začeti
 Brezžični LAN (opcija)
AIO PC je opremljen z brezžičnim LAN modulom, ki uporabnikom omogoča
hiter prenos podatkov s standardno IEEE 802.11 tehnologijo za brezžični LAN.
Uporabniki se tako lahko prosto gibljejo znotraj večjega območja pokritosti in so
pri tem še vedno povezani v omrežje.
Z uporabo tehnologije kodiranja 64-bit/128-bit Wired Equivalent Privacy
(WEP) in Wi-Fi Protected Access (zavarovan dostop) je uporaba vgrajenega
brezžičnega LAN sistema lahko učinkovitejša in varnejša rešitev brezžičnega
komuniciranja.
Za več navodil in podrobnih korakov za vzpostavljanje povezave na brezžični
LAN se obrnite na osebje podjetje MIS ali upravitelja omrežja.
2-10
MS-A934
Priklop na napajanje
Priklop elektrike
Korak 1. Odpakirajte paket in našli boste AC/DC adapter in AC napajalni
kabel.
Korak 2. Sestavite AC/DC adapter in napajalni kabel.
Korak 3. Priključite DC konec adapterja v AIO PC ter »moški« konec AC
napajalnega kabla v električno vtičnico.
Pomembno
Priporočamo, da zaradi varnostnih razlogov AC/DC adapter najprej povežete z
vašim AIO PC-jem, in šele potem napajalni kabel priključite v vtičnico.
Izklop napajanja
Korak 4. Najprej izključite AC napajalni kabel iz električne vtičnice.
Korak 5. Izključite priključek iz AIO PC-ja.
Korak 6. Ločite AC/DC adapter in AC napajalni kabel.
Pomembno
Pri izklapljanju AC napajalnega kabla vedno držite priključni del kabla. Nikoli ne
vlecite neposredno za kabel!
2
3
1
5
6
4
2-11
3. poglavje
Sistemske operacije
V tem poglavju najdete bistvene informacije o sistemskih
operacijah, kot so zagon sistema, izdelava obnovitvenega
diska, omrežne povezave, itd.
Pomembno
• Toplo priporočamo, da si kot varnostno kopijo izdelate
obnovitveni disk, ki vam bo prišel prav pri večji okvari diska
ali pri drugih neljubih dogodkih.
• Vse informacije so predmet sprememb brez predhodne
najave.
▍ Sistemske operacije
Prvi zagon sistema
Ob prvi uporabi boste morali opraviti naslednje korake za začetek uporabe
Wind Top serije AIO računalnika. Celotni postopek zagona sistema bo trajal
približno 30 minut.
Korak 1. Zaganjanje sistema Windows se začne. Prosimo, počakajte, da
sistem Windows dokonča postopek nalaganja.
Korak 2. Izberite jezik operacijskega sistema in kliknite [Next] (Naprej) za
nadaljevanje.
Korak 3. Določite “Country or region” (Država ali regija), “Time and currency”
(Čas in valuta), in “Keyboard layout” (Vrsta tipkovnice). Kliknite [Next]
(Naprej) za nadaljevanje.
Korak 4. Izberite uporabniško ime za vaš račun in poimenujte vaš računalnik,
dag a boste lahko razlikovali v omrežju. Kliknite [Next] (Naprej) za
nadaljevanje.
Korak 5. Nastavite geslo za vaš račun in ga tako zaščitite pred neželeno
uporabo. (Pustite polje prazno, če ni potrebe po geslu.) Kliknite [Next]
(Naprej) za nadaljevanje.
Korak 6. Prosimo, preberite si licenčne pogoje. Označite potrditveno polje “I
accept the license terms” (Sprejmem te licenčne pogoje) ter kliknite
[Next] (Naprej) za nadaljevanje.
Korak 7. Izberite [Use recommended settings ] (Uporabi priporočene
nastavitve) za možnost “Help protect your computer and improve
Windows automatically” (Samodejno varovanje računalnika in
izboljšanje sistema Windows).
Korak 8. Preglejte nastavitve časa in datuma. Kliknite [Next] (Naprej) za
nadaljevanje.
Korak 9. Iz ponujenega seznama WLAN izberite brezžično omrežje, ki se
mu želite pridružiti. Kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje. Lahko
tudi kliknete [Skip] (Preskoči) in preskočite ta korak za kasnejše
nastavljanje WLAN.
Korak 10. Sedaj sledi zaslon protivirusne programske opreme. Kliknite [Agree]
(Strinjam se), da sprejmete licenčne pogoje in tako aktivirate
protivirusno programsko opremo. Lahko pa tudi kliknete [No, I do not
want to protect my PC] (Ne želim zavarovati svojega računalnika) in
nadaljujete brez aktivacije protivirusne programske opreme.
Korak 11. Pojavi se meni “Software Installation Menu” (Namestitev programske
opreme). Kliknite [Install] (Namestitev) za nadaljevanje.
Korak 12. Programska oprema je bila nameščena. Računalnika med postopkom
nameščanja programske opreme ne ugašajte. Ko se postopek
nameščanja dokonča, kliknite [Finish] (Dokončaj) za nadaljevanje.
Korak 13. Operacijski sistem Windows 7 se zažene in začne s prilagajanjem
nastavitev po meri. Po osebnih nastavitvah se pripravite na
raziskovanje AIO PC-ja. Uživajte pri uporabi!
3-2
MS-A934
Ustvarjanje sistemskega obnovitvenega diska
Za prvo uporabo toplo priporočamo, da si kot varnostno kopijo izdelate
obnovitveni disk, ki vam bo prišel prav pri večji okvari diska ali pri drugih
neljubih dogodkih. Pred nadaljevanjem se prepričajte, da je namestitev sistema
dokončana, zato sledite naslednjim postopkom.
Korak 1. Dvokliknite ikono “BurnRecovery”
na namizju in zaženite orodje
Recovery Disc Creation Tool. Prosimo, upoštevajte, da bo morda trajalo
nekaj časa, preden operacijski sistem pripravi obnovitvene datoteke.
Korak 2. Kliknite [Next] (Naprej) za začetek ustvarjanja slike obnovitvenega
diska.
3-3
▍ Sistemske operacije
Korak 3. Izberite [Create and burn a recovery disk] (Ustvari in zapiši
obnovitveni disk) ter kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje. Lahko
pa tudi izberete [Advanced] (Napredno) in prikažete napredne
nastavitve.
Izbirajte izmed ponujenih možnosti in kliknite [Next] (Naprej) za
nadaljevanje.
3-4
MS-A934
Korak 4. Prikaže se indikator napredka, kjer lahko spremljate napredovanje
ustvarjanja slike obnovitvenega diska. Postopek obdelave traja nekaj
časa.
Korak 5. Sledite navodilom na zaslonu in pripravite dovolj praznih DVD
medijev. Vstavite prazen DVD medij v optični pogon in kliknite [Next]
(Naprej) za nadaljevanje.
3-5
▍ Sistemske operacije
Korak 6. Prikaže se zapisovalnik slike diska Windows. Kliknite [Burn] (zapiši)
za začetek postopka zapisovanja. Postopek obdelave traja nekaj
časa.
3-6
MS-A934
Korak 7. Po zaključku ustvarjanja diska kliknite [Close] (Zapri) za izhod
in vzemite disk. Sledite navodilom na zaslonu in ustvarite vse
obnovitvene diske.
Korak 8. Vsi obnovitveni diski so bili uspešno ustvarjeni. Prosimo, shranite
diske na varno mesto in kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.
3-7
▍ Sistemske operacije
Korak 9. Označite naslednje okence, če želite odstraniti začasne datoteke.
Kliknite [Finish] (Končaj) za zaključek ustvarjanja obnovitvenega
diska.
3-8
MS-A934
Kalibracija sledilne plošče (le za modele s funkcijo
vnašanja z dotikom) (opcija)
Računalnik AIO serije Wind Top ima ploščo na dotik. Če miškin kazalnik ne sledi
premiku, uporabnik lahko uporabi sistemsko orodje IdeaCom TSC in nastavi
natančnost delovanja plošče na dotik. Prosimo, da za tovrstni postopek izberete
naslednje korake.
Korak 1. Poiščite orodje IdeaCom TSC v [Start] (Začetek) > [All Programs] (Vsi
programi) > [IdeaCom TSC].
Korak 2. Kliknite [Calibration] (Kalibracija) in prikažite na zaslon 9-točkovno
kalibracijo. Sledite navodilom na zaslonu za kalibracijo sledilne ploščice.
3-9
▍ Sistemske operacije
Korak 3. Za napredne nastavitve kliknite [IdeaCom TSC] in zaženite orodje za
namestitev. Na voljo so trije načini kalibracije: 4 točke, 9 točk in 25
točk. Priporočamo vam, da za nastavitev plošče na dotik uporabite
9 točk. Če uporabnik želi najnatančnejše delovanje, namesto te
izberite nastavitev 25 točk. Za kalibracijo sledilne ploščice kliknite
[Calibration] (Kalibracija) in sledite navodilom na zaslonu.
Pomembno
• Ne dotikajte se zaslona z ostrim predmetom.
• Dejanske specifikacije izdelka se lahko razlikujejo med posameznimi območji.
3-10
MS-A934
Omrežna povezava v Windows
 Žični LAN
Korak 1. Pojdite v [Start] (Začetek) > [Control Panel] (Nadzorna plošča).
Korak 2. V [Network and Internet]] (Omrežje in internet) izberite [Connect to
the Internet] (Vzpostavitev povezave z internetom).
3-11
▍ Sistemske operacije
Korak 3. Izberite [Broadband (PPPoE)] (Širokopasovno (PPPoE)) in se
povežite s pomočjo DSL ali kabelske povezave, ki potrebuje
uporabniško ime in geslo.
Korak 4. Vpišite informacije vašega ponudnika internetnih storitev (ISP) in
kliknite [Connect] (Vzpostavi povezavo) za vzpostavitev vaše LAN
povezave.
3-12
MS-A934
 Brezžični LAN
Korak 1. Pojdite v [Start] (Začetek) > [Control Panel] (Nadzorna plošča).
Korak 2. V [Network and Internet]] (Omrežje in internet) izberite [Connect to
the Internet] (Vzpostavitev povezave z internetom).
3-13
▍ Sistemske operacije
Korak 3. Izberite [Wireless] (Brezžično) za vzpostavitev povezave z brezžičnim
usmerjevalnikom ali brezžičnim omrežjem.
Korak 4. Prikaže se seznam razpoložljivih WLAN povezav. Izberite povezavo
iz seznama ali kliknite [Open Network and Sharing Center] (Odpri
središče za omrežje in skupno rabo) za vzpostavitev nove povezave.
Korak 5. Za vzpostavitev nove WLAN povezave v [Network and Sharing
Center] (Središče za omrežje in skupno rabo) kliknite [Set up a new
connection or network] (Namesti novo povezavo ali omrežje).
3-14
MS-A934
Korak 6. Nato izberite [Manually connect to a wireless network] (Ročna
povezava z brezžičnim omrežjem) in kliknite [Next] (Naprej) za
nadaljevanje.
Korak 7. Vnesite informacije brezžičnega omrežja, ki ga želite dodati, in kliknite
[Next] (Naprej) za nadaljevanje.
Korak 8. WLAN povezava je bila ustvarjena. Kliknite [Close] (Zapri) za izhod ali
izberite [Change connection settings] (Spremeni nastavitve povezave)
za spreminjanje nastavitev WLAN.
3-15
▍ Sistemske operacije
Upravljanje napajanja
Pri upravljanju napajanja osebnih računalnikov (PC) in monitorjev lahko
privarčujete precejšnje količine elektrike in ste pri tem tudi prijaznejši do okolja.
Za energetsko učinkovitost izklopite zaslon oz. nastavite PC tako, da se po
določenem obdobju neaktivnosti preklopi na speči način.
Upravljanje napajanja v operacijskem sistemu Windows
■
[Power Options] (Možnosti porabe energije) v operacijskem sistemu
Windows omogočajo nadzor nad načinom napajanja vašega zaslona,
trdega diska in baterije. Pojdite v [Start] (Začetek) > [Control Panel]
(Nadzorna plošča) > [System and Security] (Sistem in varnost).
Nato kliknite na povezavo [Power Options] (Možnosti porabe
energije):
Izberite načrt napajanja, ki ustreza vašim osebnim potrebam.
Nastavitve lahko tudi podrobno prilagodite s klikom na [Change plan
settings] (Spremeni nastavitve načrta).
3-16
MS-A934
■
Meni Shut Down Computer (Zaustavitev sistema) ponuja možnosti
Mirovanja (S3/S4) in Zaustavitve (S5) za hitro in enostavno urejanje
napajanja vašega sistema.
Preklop iz načina mirovanja
Računalnik lahko prebudite iz stanja varčevanja z energijo na naslednje
načine:
■ s pritiskom na gumb za vklop/izklop,
■ s premikom miške,
■ s pritiskom na tipkovnico.
Nasveti za varčevanje z energijo:
■
Uporabite tipke
varčevanja z energijo.
(Fn + Z) za speči način za preklop na način
■
Prilagodite vrednosti v možnostih porabe energije v operacijskem
sistemu Windows za optimizacijo upravljanja napajanja.
■
Namestite programsko opremo za varčevanje z energijo, s katero lahko
nadzorujete porabo energije vašega računalnika.
■
Ko računalnika dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel
oz. stensko vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.
3-17
▍ Sistemske operacije
Obnovitev sistema
Pomembno
Funkcija obnovitve sistema je na voljo le s sistemi, ki so priloženi
operacijskemu sistemu Windows in orodjem MSI.
Vzroki za uporabo funkcije obnovitve sistema lahko vključujejo:
■ Obnovitev sistema nazaj na prvotno stanje izvirnih in privzetih
nastavitev proizvajalca.
■ Ko so se pojavile napake v operacijskem sistemu.
■ Ko je operacijski sistem prizadel virus in ne more delovati normalno.
Pred uporabo funkcije obnovitve sistema prosimo varnostno kopirajte
pomembne podatke, ki so shranjeni na vašem sistemskem pogonu, na druge
pomnilniške naprave.
Če naslednja rešitev ne uspe obnoviti vašega sistema, se za nadaljnjo pomoč
prosimo obrnite na pooblaščenega distributerja ali servisni center.
Obnovitev sistema s tipko F3
Če v sistemu prihaja do težav, ki jih ni mogoče obnoviti, vedno priporočamo,
da sistem najprej poskusite obnoviti s tipko F3 in obnovitveno particijo trdega
diska.
Za nadaljevanje sledite spodnjim navodilom:
1. Znova zaženite sistem.
2. Pritisnite tipko F3 na tipkovnici, ko se pojavi ta slika.
3-18
MS-A934
3. Izberite [Windows Setup] v meniju Windows Boot Manager (Upravitelj
zagona sistema Windows).
4. Izberite [MSI Recovery Manager] (Upravitelj obnovitve MSI) za zagon
funkcije obnovitev sistema ali izberite [EXIT] (Izhod) za ponovni zagon
sistema.
5. Funkcija obnovitve sistema bo vaš sistem prestavila nazaj na privzete
nastavitve. Pritisnite na [OK] (V redu) za potrditev.
6. Pritisnite [OK] (V redu) za ponovno potrditev in zaženite funkcijo obnovitve
sistema. Ali pa pritisnite [Cancel] (Prekliči) za zaustavitev postopka.
3-19
▍ Sistemske operacije
7. Funkcija obnovitve sistema je zdaj v teku.
8. Sledeče sporočilo pomeni, da je sistem uspešno obnovljen. Pritisnite gumb
[OK] (V redu) in dostopajte do operacijskega sistema Windows kot vedno.
Obnovite sistem z obnovitvenim diskom.
Če tipka za obnovitev F3 ne deluje, poskusite obnoviti sistem z obnovitvenim
diskom, ki ste ga ustvarili prej.
Za nadaljevanje sledite spodnjim navodilom:
1. Vstavite obnovitveni disk v optični pogon in znova zaženite sistem.
2. Pritisnite tipko F11 na tipkovnici, ko se pojavi ta slika.
3-20
MS-A934
3. Izberite napravo [CD/DVD] kot zagonsko napravo in pritisnite [Enter] (Vnos),
da potrdite izbiro.
Ko se pojavi naslednje sporočilo, pritisnite katerokoli tipko in znova potrdite
izbiro.
Press any key to boot from CD or DVD ...
4. Operacijski sistem Windows bo začel z nalaganjem datotek.
Windows is loading files ...
5. Pojavi se okno obnovitve sistema. [Hard Disk Recovery] (Obnovitev
trdega diska) bo formatirala celotni trdi disk. Ob ponastavitvi na tovarniške
nastavitve bodo vsi podatki na trdem disku izbrisani. [Hard Disk Recovery]
(Obnovitev trdega diska) izberite le, če so na trdem disku usodni virusi, ki
jih ni možno odpraviti drugače, kot s čiščenjem trdega diska.
3-21
▍ Sistemske operacije
[System Partition Recovery] (Obnovitev sistemske particije) bo formatirala
le pogon C. Le disk C se bo ponastavil na privzete tovarniške nastavitve.
Ostali pogoni bodo ostali nedotaknjeni. Močno priporočamo, da uporabniki
za ponastavitev sistema izberejo [System Partition Recovery] (Obnovitev
sistemske particije).
6. Obnovitev sistema bo formatirala particijo na trdem disku. Prepričajte se,
da ste varnostno kopirali vse pomembne podatke. Kliknite [YES] (Da) za
nadaljevanje; kliknite [NO] (Ne) za zaustavitev obnovitve sistema.
Ponovno kliknite [YES] (Da) za potrditev nadaljevanja; kliknite [NO] (Ne)
za zaustavitev obnovitve sistema.
3-22
MS-A934
7. Med izvajanjem obnovitve sistema NE izklapljate napajanja, sicer lahko
pride do usodnih napak sistema.
8. Sledeče sporočilo pomeni, da je sistem uspešno obnovljen. Pritisnite gumb
[OK] (V redu) in dostopajte do operacijskega sistema Windows kot vedno.
9. Če se postopek obnovitve prekine ali ne uspe, prosimo, da začnete celotni
postopek od začetka.
3-23
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement